ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 105

IZVOD IZ ZBIRKE TELEGRAMA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA POSLATIH IZBEGLICKOJ JUGOSLOVENSKOJ VLADI OD 4. NOVEMBRA 1941. DO 11. JUNA 1942. GODINE1

DEPEŠE

KOJE JE ĐENERAL MIHAILOVIĆ UPUTIO PRETSEDNIKU JUGOSLOVENSKE VLADE PREKO ENGLEZA:2

Broj 5 od 4 novembra 1941:3 Pretsedniku jugoslovenske Vlade.—

Situacija zahteva najhitniju pomoć.4 Mesta za bacanje potreba parazitom Suvobor. Položaj dvadeset osam kilometara severo-zapadno od Čačka dvadeset devet kilometara jugo-istočno od Valjeva koordinate A jedna kosesti rodjednako nula.5 Sve je spremno kako ste tražili i obezbeđeno. Meteorološke podatke davaćemo od pet i sedamnaest časova. Javite dan i čas dolaska aviona.

Broj 6 od 5 novembra 1941: Pretsedniku jugoslovenske Vlade.—

Veza telegrama broj jedanaest. Po kome kapetan Hadson treba da se obrati svima vođama otpora u Srbiji i Crnoj Gori. Vođa komunista u Srbiji pod lažnim imenom Tito ne može se smatrati kao vođa otpora. Borba komunista protiv Nemaca je prividna.

Broj 8 od 5 novembra 1941: Pretsedniku jugoslovenske vlade.—

(Nastavak depeše br. 6 od 5 novembra): I snabdeli ih oružjem iz fabrike u Užicu napali su moje trupe u Ivanjici, Požezi Arilju, Užicu, Ražanima, Kosjeriću i drugim mestima. Borbu sam primio i verujem da će njen ishod biti u moju korist. Ponavljam komunisti nemaju vođe otpora prema

Broj 9 od 5. novembra 1941: Pretsedniku jugoslovenske Vlade.—

(Nastavak depeše br. 8 od 5. novembra): Nemcima. Budu li potpomognuti od Engleske ja pomoć odbijam. Partizani su otimali oružje od naroda. Ja tim putem nisam mogao ići. Imaju fabriku oružja u Užicu odakle mi nisu dali ništa.6 Još treba da im i vi dobavite englesko oružje pa smo gotovi za uvek.

Broj 11 od 6 novembra:.. ? Lalatović i Dragičević stigli.

Broj 12 od 6 novembra 1941: . . . Broj 14 od 7 novembra 1941:.. .

Broj 15 od 7 novembra 1941: Pretsedniku jugoslovenske Vlade.—

Očekujemo pošiljke sigurno noću sedmog na osmi. Sada ili nikad. Situacija to zahteva najhitnije. Sve je spremno na Suvoboru. Vremenske prilike povoljne. Sve spremno danju i noću. Vremenske podatke davaćemo. Danas sjajno vreme...

Broj 20 od 9 novembra 1941: Pretsedniku jugoslovenske Vlade —

Situacija zahteva najhitniju pomoć prvenstveno u automatskom oružju i municiji. Još noćas treba da stignu avioni a takođe i svake sledeće noći. Samo najbrža pomoć može da popravi situaciju. Molim javite dolazak aviona. Vremenske prilike povoljne oblačno pet desetina visina četiri hiljade vidljivost odlična.

Broj 21 od 10 novembra 1941: . ..

Broj 22 od 10 novembra: Pretsedniku jugoslovenske Vlade.

Danas očekujemo veći broj aviona. Od presudnog značaja ove nedelje. Hitna je pomoć u municiji, automatskom oružju i novcu: Ako pomoć stigne na vreme inicijativa za veće akcije je naša. Hiljade organizovanih ljudi stoje bez oružja i očekuju momenat kada će im se omogućiti stupanje u borbu protiv krvoločnih okupatora.

Broj 24 od 11 novembra 1941:. ..

Broj 24 od 12 novembra 1941:. ..

Broj 25 od 12 novembra: Pretsedniku jugosloven. Vlade.—

Obećana pomoć nije došla zbog čega smo sada u vrlo teškoj situaciji. Pomoć ne slati dok vam se ponovo javimo. Za sada prekidamo vezu. Čim budemo mogli javićemo se.

Broj 34 od 24 novembra 1941:... Pretsedniku jugosloven. Vlade.—

Teren za spuštanje potreba ostaje za sada Suvobor kao najsigurniji i najpogodniji . . .

Broj 35 od 24 novembra 1941:.. .

Broj 35 od 20 novembra 1941. — Pretsedniku Kraljevske jugoslovenske Vlade London.

Šaljem naš odgovor na čestitku branioca Tobruka. Molim da im se isti preda preko radia. Jugoslovenska vojska u Otadžbini pozdravlja hrabre branioce Tobruka ponosna što se pod sličnim teškim prilikama bore protiv zajedničkog neprijatelja. Uvereni smo u krajnju pobedu savezničkog oružja. Pozdravljamo stare engleske drugove po oružju i braću Poljake i Čehe sa Ziveli branioci Tobruka. Mihailović.

Dvadeset drugi. — Učinio sve i uspeo da prekinem bratoubilačku borbu koju izazvala druga strana.8 U dosadašnjim borbama protiv jednih i drugih utrošio sam skoro svu municiju. Ulažem najviše napore da udružim sve narodne snage i izvršim reorganizaciju za odlučnu borbu protiv Nemaca. Potrebno najhitnije da dobijem oružje, municiju, zimsko odelo, obuću a zatim i ostalo.9 Mihailović.

Broj 36 od 25 novembra 1941:. ..

Broj 37 od 26 novembra: Jugoslovenskoj Vladi u Londonu.—

Novac obećan preko radia za slovenačke izbeglice u Hrvatskoj i Šleziji poslati u italijanskim lirama i dolarima preko pukovnika Draže sa oznakom za slovenački Crveni Krst Beograd.

Broj 38 (nastavak).—

Molim da se odlikovanja, unapređenja i lišenja čina objavljuju preko Londonskog radia. Mihailović.

Broj 42 od 30 novembra. Generalu Simoviću.—

U odgovoru na vaše telegrame od dvadeset trećeg i tridesetog novembra. Zahvaljujemo na aktu priznanja koje ste ukazali našem komandantu. Major Vasić sa ostalim komandantima saradnicima.

Broj 43 od 30 novembra. Generalu Simoviću.—

Nesretno vođeni uz to malobrojni komunisti su na svojim pravcima za ciglo dva dana razbijeni. Neprijatelj ovladao Užicem, Požegom i Čačkom. U vezi telegrama trideset devet u kome sam izložio svoj raspored nastavljam četničko ratovanje. Odgovara stvarnoj situaciji — Nastavak.

Broj 45 od 1 decembra.

Njegovom Veličanstvu Kralju Petru Drugom. Oficiri, podoficiri, kaplari i redovi jugoslovenske vojske u Otadžbini na dan narodnog ujedinjenja pozdravljaju svog Vrhovnog Komandanta sa željom za skori Vaš povratak u Jugoslaviju. Živeo Nj.V. Kralj Petar Drugi. Mihailović.

Broj 47 od 2 decembra. . . .

Broj 49 od 4 decembra. . ..

Broj 50 od 5 decembra. ...

Broj 52 od 2 decembra. Generalu Simoviću.—

Blagovremeno prešao na četničko ratovanje. Nemci izvršili dva uzastopna udara na Ravnu Goru velikim snagama sa sviju strana ali oba u vetar.10 Za sada još nesposoban za prijem materijala. Odmah potreban novac, dve stanice za vezu s vama dometa do trista Km Bacite na staro mesto. Mihailović.

Broj 53 od 2 decembra. Komunista zasad na terenu nema. Zbog nestručnog vođenja [b]ili su razbijeni jačim nemačkim snagama. Njihovo voćstvo otstupilo ka Crnoj Gori.11 Mihailović.

Broj 54 od 2 decembra. Generalu Simoviću. Narod je u masama uz nas. Naročito posle Kraljevog govora12 pored jake propagande Nedićeve a naročito Ljotićeve. Služe se svim lažima i novcem radi zavođenja naroda. Razvijte propagandu Ljotić i Nedić spremaju se da šalju Srbe na ruski front. Molim da sve depeše šiljete na srpskom jeziku. Mihailović.

Broj 55 od 7 januara. 6 decembra opkoljeni i zarobljeni od Nemaca u okolini Mionice major Aleksandar Mišić sin vojvode Mišića i njegov načelnik štaba major Ivan Fregl obojica u propisnoj oficirskoj uniformi. Obojica osuđeni na smrt i streljani 17 decembra. Molim da se major Mišić odlikuje Karađorđevom Zvezdom III reda sa mačevima kao jedan od prvih saradnika i major Fregl istim ordenom četničkog reda. Za ovaj slučaj kao narodni izdajnici da se javno ožigošu Jovan Skava13 samozvani vojvoda Kolubarski, Njegovan Papje, iz Mionice i Petar Branjević svi saradnici izdajnika Koste Pećanca kao i da se liše svih vojničkih zvanja. Ja ucenjen od Nemaca omalovažavajućom sumom.14 Mihailović.

Broj 63 (Nastavak)

Kod Nemaca ima znakova popuštanja morala. Slušaju radio London. Pojedini oficiri javno govore o gubitku rata. Vojnici se plaše odlaska na ruski front. Sad u Srbiji ima oko osam nemačkih divizija. Trupe su dovedene sa ruskog fronta i iz Francuske. Pukovnik Mihailović.

Broj 64 od 23. januara. Pretsedniku jugoslovenske Vlade.—

Nemci preduzimaju sve da nas likvidiraju. Preduzeo sam potrebno da to sprečim. Sad smo u periodu pune reorganizacije koja odlično uspeva na celoj državnoj teritoriji. Svuda se nailazi na odličan odziv. Relativno zatišje. Trojka Ljotić, Nedić, Pećanac najviše nas smetaju naročito Ljotić koga treba da žigošete kao izdajnika. Lišavanjem činova i našom propagandom pokolebani su njihovi redovi. Sa mnogo strana dobijam izjave lojalnosti. Za Ljotića smo banditi. Njegova štampa puna pogrdnih izraza. Svoje ljudstvo obasipaju parama. Novac se štampa nemilice. Komunisti i ako razbijeni, ponovo se delimično pojavljuju i ometaju rad. Preko Moskve treba ih pozvati na . . .15 Po selima su omrznuti. Narod ih neće zbog njihovog terora. Pozvati narod da bude jedinstven nedeljiv i da prezre izdajnike. Pukovnik Mihailović.

Broj 65 od 22 januara: Pretsedniku jugoslovenske Vlade.—

Ima verovatnoće da se tamo prebace preko Carigrada nemački agenti (........)16 Žika Ranković, bivši ataše za štampu u inostranstvu, Petar Zorkić nastavak.

Broj 66 od 22 januara: (nastavak depeše br. 65).

žurnalista. Obratite pažnju na Anđelka Božinovića, poli-ciskog komesara po kome je poslat jedan naš izveštaj od majora Žarka Todorovića za Carigrad. Izgleda da ga je Uprava Grada Beograda poslala sa nekom specijalnom misijom za račun Gestapa. Pukovnik Mihailović.

Broj 70 (stigao preko Kaira 15 aprila 1942).

Iskoristićemo neraspoloženje Bugara prema Nemcima eksploatišući neslogu u bugarskoj vojsci. Doktor Đorđe Dimitrov i Kosta Todorov treba da uzmu učešća u propagandi putem radia. U vezi nedavno zaključenog pakta sa Grčkom,17 potrebno je reći Grcima da stupe u kontakt sa nama iz Grčke. Čekam instrukcije po tome (Informacija o Grcima primljena je od strane pukovnika Mihailovića).

Broj 71 od 25 januara: Pretsedniku jugoslovenske Vlade.— Sa Slovenijom sam u vezi još od letos. Postignuta čvrsta organizacija. Postavio sam komandanta i načelnika štaba.18 Imaju radio stanicu ali veza nije još uvedena. Odziv naroda posle progona vrlo dobar. Sabotaža svih vrsta u toku a delom i oružana akcija. Slovenci očekuju povratak Istre, Gorice, Štajerske i Koruške. Kod njih rad na organizaciji temeljan. General Rupnik sa grupom oficira i banom Natlačenom ometa rad služeći okupatorima. Na Rupnika izvršen atentat i ranjen. Pukovnik Mihailović.

Broj 72 od 24 januara: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. —

Imao sam prvi dodir sa jednim bugarskim pukovnikom19 i njemu sam naložio da stvorimo sebi za dejstvo u odlučnom momentu ja sam dodao da organizaciju......20 kako Bugari

misle da dokažu svoju saradnju. Bio sam vojni izaslanik u Bugarskoj i poznajem prilike i ljude koji sa nama mogu sarađivati u koliko su na slobodi (Nastaviće se).

Broj 78 od 29 januara. U vezi vaše depeše sad doturite samo radio stanice i novac. Mesto bacanja kod Suvobora gde i ranije. Ljude i ostali materijal sad ne doturati. Ponavljamo ljude i ostali materijal sad ne doturati. Za ovo ćemo javiti docnije. Javite nam tačno dan dolaska i pristizanja. Zbog nemačkih kaznenih ekspedicija neophodno je da se pojavi više aviona iznad raznih mesta u Srbiji i bacaju letke ili jedan avion iznad više mesta da baca letke.

Broj 85 od 9 februara:...

Broj 89 od 17 februara (primljen preko Kaira 26 marta).

Za pukovnika Žarka Popovića, Kairo. Žarko, Milo i Draža nazivali su jedan drugoga pobratime. Ime kobasičarevog psa je Gajda. Poznaje li svoga gospodara? Pukovnik Mihailović.

Broj 95 od.......21 Pretsedniku jugoslovenske vlade. —

Imamo nepotvrđena obaveštenja da je đeneralštabni major Vladimir Perić22 sada u Carigradu, — u službi Nemaca. Treba ga osmatrati. Moguće je da je ovu vest raširio Gestapo, za koje Perić pretstavlja smetnju. Đeneral Mihailović.

Broj 98 od 24 februara (primljen u Londonu 28 marta). Pretsedniku jugoslovenske Vlade. —

U buduće adresovaćemo skraćeno P.J.V. Potrebno je u emisijama na slovenačkom pozivati Slovence da se odazivaju pozivu samo legalnih pretstavnika jugoslovenske vojske u Otadžbini. Bojazan od prerane štetne akcije ekstremnih elemenata vojnički neupućenih. Đeneral Mihailović.

Broj 99 od [2]4 februara: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. —

Iz krugova bliskih slovenačkim članovima vlade Doktor Gosar (?)23 Jasolarja (?)24 i drugih poručuju da se preko radio-emisija na slovenačkom odbace svi strankaški nastupi. Do sad se nastupalo u očiglednoj suprotnosti sa drugovima i raspoloženjem u zemlji. Posvetiti najveću pažnju razvoju osećaja u zemlji gde je volja za povratak Jugoslavije jača no ikada ali je isto tako jaka volja za novu a ne staru državu. Đeneral Mihailović.

Broj 100 od 24 februara:...

Broj 102 od 18 marta: pretsedniku jugoslovenske Vlade. — Ne bacajte materijal na Suvobor. Nemci vrše česte obilaske Suvobora. Javićemo vam gde ga treba baciti. Ja sam sad u Takovskom srezu.25

Broj 103 od 18 marta: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. — Imamo dokaza da su potporučnik Crnjanski (?), podnared-nik Miljković i dva čoveka, koji su čekali padobrance koji su spustili na Romaniji u Bosni sa velikom sumom novaca, zarobljeni od strane hrvatskih ustaša i nalaze se sad u Beogradu.26

Broj 104 od 18 marta:. .. Broj 105 od 22 marta: . .. Broj 106 od 22 marta:...

Broj 107 od 22 marta: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. — Komunisti nas ometaju u radu. Imamo pozitivnih dokaza da im okupacione snage pružaju podršku, jer ove žele da s proleća obe strane budu zauzete međusobnom borbom. U Bosni oni su prišli Ustašama.27 Učinite sve što možete da ih uputite na pravi put.

Broj 108 od 22 marta:.. . Broj 109 od 22 marta:. . .

Broj 110 od . . ..: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. — Proganjaju nas Nemci i saradnici Ljotića. Uskoro ćemo vam javiti gde i kad da nam bacite oružje, radio aparate i jednu anodsku bateriju. Oružje treba baciti na razna mesta. Dolazak aviona treba da bude maskiran bacanjem veće količine letaka na obližnja mesta. Znak za bacanje materijla biće dat kao i ranije. Đeneral Mihailović.

Broj 112 od 26 marta:...

Broj 113 od 26 marta: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. — Narod u Hercegovini želi da čuje ministra Gavrilovića.

Lazo Trklja poručuje ministru Gavriloviću: izostaviti dalje

apostrofiranje partizana. Đeneral Mihailović.

Broj 120 od 24 februara:. ..

DEPEŠE

ĐENERALA MIHAILOVIĆA KOJE JE BRITANSKI AMBASADOR NA

NAŠEM DVORU g. RENDEL PREDAO PRETSEDNIKU MINISTARSKOG

SAVETA g. SLOBODANU JOVANOVIĆU 30 JULA 1942 GODINE.

Broj 122A od 28 marta (primljen od strane Engleza tek 30 jula):.. .

Broj 123 od 29 marta:... Broj 124 od 29 marta:. ..

Broj 125 od 29 marta: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. — Kapetan Hudson nalazi se kod nas i sklonjen je na sigurno mesto. Nemci vrše specijalne potere za Englezima. Ima još nekoliko Engleza koje smo sklonili na sigurna mesta čija ćemo imena naknadno javiti. Za neke smo već javili. Đeneral Mihailović.

Broj 126 od 30 marta: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. — Nemci u Bugarskoj skoncentrisali oko trideset divizija.

Napad na Tursku predviđa se za peti april. Đeneral Mihailović. Broj 127 od 30 marta:...

Broj 128 od 30 marta: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. — Potreban nam je eksploziv onaj isti koji je pronađen u engleskom poslanstvu u Beogradu.28 Nemci mnogo strahuju za Đerdap jer nemaju dovoljno vagon-cisterni za prevoz nafte železnicom. Đeneral Mihailović.

Bez Broja od 2 aprila:. ..

Bez broja od 1 aprila: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. — Govori hrvatskih političara u Londonu nisu dobro primljeni u Hrvatskoj, jer su i suviše oprezni.

Bez broja od 1 aprila: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. — Ljotić nastoji da odstrani Nedića. Nedić može lako biti oboren. Od jeseni Ljotić ima ideju da obrazuje namesništvo. Ljotić bi oglasio Kralja za engleskog zarobljenika. Broj 129 od 3 aprila:... Broj 130 od 3 aprila: . .. Broj 131 od 5 aprila: . . . Broj 132 od 1 aprila:. . .

Broj 133 od 5 aprila: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. — Sa svojim štabom stigao na planinu Čemerno. Zbog Nemaca i Ljotićevaca Čemerno nije najsigurnije za prijem materijala. Južno na planini Goliji imam sigurnije mesto. Organizovaću teren za prijem materijala na planini Goliji i javiti za dva do tri dana. Molim da se dotle ništa ne dotura. Đeneral Mihailović.

Broj 136 od 9 aprila: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. — Ja i moj štab stigli smo na planinu Goliju.29 Od 10. pa na dalje biću spreman da primim materijal na Goliji na tačci 210 ponavljam 210 od Kraljeva 22 ponavljam 22 km severo-zapad-no od Novog Pazara 30 ponavljam 30 km istočno od Sjenice. Najviša tačka u radiusu od 10 km je 1833. Ćela površina oko 50 km. Pošaljite hitno anodne baterije za radio aparate. Novac. Automatsko oružje i municiju. Đeneral Mihailović. Broj 137 od 10 aprila:...

Broj 138 od 11 aprila: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. — Nemamo anodne baterije i akumulatore. Prema tome primorani smo da prekinemo komuniciranje na neodređeno vreme. I pored ovoga očekujemo dotur materijala na Goliji. Prvenstveno anodne baterije. Vreme vedro vetar sever-jug. Đeneral Mihailović.

Broj 139 od 19 aprila: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. — Veza vaš broj 91. Municija potrebna za našu pušku model 24. Lako-automatsko oružje i municija. Protiv tenkovske puške i municije. Dalje neizostavno potrebne anodne baterije i akumulatori kao i novac. Telegram hitan 1799 ključ 1597 od 11 og nije dešifrovan kao i veliki broj drugih telegrama. Molim obraćajte najveću pažnju na šifrovanje i ključ. Svake noći očekujemo dolazak aviona na Goliji. Đeneral Mihailović.

Broj 140 od 20 aprila: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. —

Imajte u vidu da operišemo pod veoma teškim okolnostima. Tri noći čekali smo dolazak aviona. Morali smo se povući zbog Nemaca. Četvrte noći materijal je spušten u nekim selima blizu Sjenice. Seljaci su prigrabili materijal. Sav radio materijal je uništen. Našli smo 140 napoleona i četiri mitraljeza. Šta ste poslali? U buduće čuvajte materijal koji ste spremili i pošaljite ga kada vam javimo. Nemojte šiljati dokle vam ne kažemo ponavljam nemojte šiljati dokle vam ne kažemo. Đeneral Mihailović.

Broj 141 od 20 aprila:...

Broj 142 od 7 maja: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. —

Molim objavite više puta preko radia iz Londona »sr.. kom dva«.30 Šef trojki u Jugoslaviji izdao je naredbu da se počne sa radom protiv izdajnika. Izdajnici su se odali sami svojim dosadašnjim radom. Znak slovo Z, ponoviti slovo Z. Đeneral Mihailović.

Broj 144 od 22 aprila:.. .31

Broj 145 od 22 aprila: Pretsedniku jugoslovenske Vlade.—

U vezi sa stavom Turske treba vršiti propagandu među našim muslimanima kako bi se oni pridobili i pripremili za borbu protiv okupatorskih sila i ustaša. Do sada su muslimani sarađivali i još intimno sarađuju sa okupatorskim silama i us-tašima u borbi protiv Srba. Đeneral Mihailović.

Broj 146 od 22 aprila:...

Broj 147 od 22 aprila: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. —

Organizovali smo novo mesto za prijem materijala u Homolju koje se nalazi 6 kilometara zapadno od Žagubice, jugoistočno od Petrovca na Mlavi 31 km a na liniji 44 stepeni od Ćuprije. Mesto će biti označeno sa 9 vatri u vidu krsta sa razmakom od 25 metara između svake vatre. Znak raspoznavanja je slovo Z i zelena raketa koju treba prvo da dade avion. Bacite samo oružje, municiju i sanitetski materijal. Avioni treba da dođu noću 25/26 aprila. U isto vreme Borski Rudnik (nejasna grupa) treba bombardovati. On radi za Nemce. Đeneral Mihailović.

Broj 149 od 28 aprila: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. —

Nedić je lično potpisao naredbu za napad na Goliju radi rasturanja pobunjeničkih četa. Napad će izvesti Nemci,32 Ljotićevci i Nedićeve trupe sa četiri strane. Napad će voditi nemački potpukovnik Frike. Povućićemo se i javiti se docnije. Molim bacite pamflete u okrugu Raška, Ivanjica, Čačak napadajući izdajnički rad Nedića i bombardujte Goliju i Novi Pazar sledećih noći. Đeneral Mihailović.

Broj 150 od 29 aprila: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. — Materijal bačen noću devetnaestog, dvadesetog pored Ivanjice jedan deo pronašli.33 Javite tačno šta je poslato. Doturite automatsko oružje i municiju i bez novca na označeno mesto u vezi našeg broja sto četrdeset jedan za noć prvi i drugi maj i sledeće dve noći. Znak obeležavanja kako smo javili. Đeneral Mihailović.

Broj 151 od 29 aprila: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. — Bacanje letaka avionima silno krepi.. .34 Broj 152 od 29 aprila: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. — Letke, municiju za našu pušku .. ,35 Broj 153 od 5 maja: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. — Imamo podataka da su se dvadeset osmoga aprila spustila dva naša oficira padobranca u jednom muslimanskom selu kod Novog Pazara. Muslimani su ih uhvatili i predali Nemcima. Jesu li se spustili neki naši padobranci? i ko.36 Molim da se naši ljudi ne bacaju na nesiguran teren nego tamo gde budem javio. Đeneral Mihailović.

Broj 155 od 6 maja: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. —

Novac ne slati dok naročito ne tražim. Materijal hitno

doturiti kako sam javio broj sto pedeset jedan i sto pedeset dva. To je najbolja propaganda pored radia. Javite tačno šta je sve poslato. Obratite veću pažnju na bacanje materijala i mesto koja označimo. Đeneral Mihailović.

Broj 156 od 6 maja: Pretsedniku jugoslovenske Vlade.— Predlog finansiranja.. .37

Broj 157 od 7 maja: Pretsedniku jugoslovenske Vlade.— Pripremite nam za dotur najbolji eksploziv sa uputom za rukovanje na srpskom jeziku. Mesto gde treba doturiti javiću. Đeneral Mihailović.

Broj 158 od 7 maja: Pretsedniku jugoslovenske Vlade.— Molim da se hitno više puta objavi na radiu London. Šef trojki u Jugoslaviji naređuje da se što više radi a ništa ne priča jer neprijatelj sluša i mnogo doznaje zbog lakovernosti našeg sveta. Sta je sa objavom naše depeše broj 142. Đeneral Mihailović.

Broj 159 od 7 maja: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. — Ovih dana naši odredi vodili su ogorčene borbe u istočnoj Bosni protiv Nemaca i Ustaša i hrvatske vojske.38 Naši odredi povukli se u planine. Ustaše uništavaju sve što je srpsko. Đeneral Mihailović.

Broj 162 od 9 maja: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. — Posebni izveštaj o komunistima... .39 Komunistima glavni cilj socijalna revolucija. Sve drugo sporedno. Raspolažu vrlo velikim sumama zaplenjenog novca u Užicu, a možda i dobijenog. Đeneral Mihailović.

Broj 163 od 9 maja: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. — Lako bismo s Nemcima da nemamo ogromne smetnje Ljotića, Nedića i Pećanca. Narod ih sve prezire. Novac se štampa nemilice. Nemci uzimaju koliko hoće a Nedić, Ljotić i Pećanac dobijaju ogromne sume. Nemci nas se mnogo plaše, više nego komunista. Imam izveštaj iz Slovenačke da Gestapo preko Bečke komunističke centrale potstiče komuniste u borbi protiv nas. Potrebno hitno bombardovati vojne ciljeve ovamo. U prvom redu Savski most kod Beograda, Borski rudnik, Trepču sem električne centrale, pristanište Metković i električnu centralu Omiš. U mnogome bi diglo moral naših ljudi u narodu. Narod očekuje to. Treba izvršiti narodnu želju. Đeneral Mihailović.

Broj 164 od 10 maja: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. —

Toplo zahvaljujem Pretsedniku Vlade na čestitci povodom visokog odlikovanja Karađorđevom Zvezdom sa mačevima III reda. Ponosan sam da ovo odlikovanje nosim kao vidan znak hrabrim borcima za Kralja i veliku Jugoslaviju i molim Vas da na Najvišem Mestu budete tumač naše dužnosti da istra-jemo do naše pobede. Deneral Mihailović.

Broj 165 od 10 maja: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. —

Zaseban izveštaj za Nedića:.. .40

Broj 166 od 10 maja: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. —

Poseban izveštaj o Ljotiću:41 stvarno naoružane bande. Komandanti nose oficirske činove a nisu ni vojsku služili. Najveći nemački saradnici. Sa njima zajedno vrše pljačke životnih namirnica. Novac ove bande dobijaju u ogromnim sumama. U Kraljevu ove bande hvatale, a Nemci vršili streljanja đaka čitavih razreda gimnazije sa nastavnicima. Kragujevac Ljoti-ćevo delo. Nažalost ima tamo i oficira i popova. Čuveni izdajnik pop Bulić u Čačku. Ljotić baca brošure u masama. Naj-omrznutiji u narodu sinonim izdajstva. Đeneral Mihailović.

Broj 167 od 10 maja: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. —

Poseban izveštaj za Pećanca:..42

Broj 168 od 10 maja: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. — Muslimani sve do sada .. .43

Onima na Kosovu zapretiti i bombardovanjem. Đeneral Mihailović.

Broj 170 od 10 maja: Pretsedniku jugoslovenske Vlade.

Nedić i Aćimović s jedne Ljotić s druge strane u stalnoj borbi za vlast. Obe strane takmiče se u služenju Nemcima. Nemci pljačkaju sve. Diris njihovo glavno slagalište. Zabranjena kupoprodaja svega. Crna berza jedini način za snabdevanje gradova. Po gradovima glad i beda, Nemci i Ljotićevci naoružane bande pljačkaju sve pod izgovorom gonjenja crne berze. Putnike po vozovima pretresaju i sve za jelo oduzimaju. Nemci kradu sve pakete zarobljenicima. Đeneral Mihailović.

Broj 171 od 10 maja: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. —

Ovid dana Nemci bacaju letke iz aviona nad Homoljem u kojima pozivaju Srbe da budu mirni i obrađuju zemlju. Kažu da su Englezi bacali letke i pozivali nas na ustanak. Đeneral Mihailović.

Broj 172 od 11 maja:...

Broj 173 od 11 maja:...

Broj 174 od 11 maja:...

Broj 175 od 11 maja:...

Broj 177 od 12 maja: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. —

Moj štab nalazi se blizu planine Golije a ja u blizini štaba. Nemački maršal List sa jednim bugarskim generalom i zato ne dolazi u Beograd. Sprema se stan u Belom Dvoru na Dedinju. Đeneral Mihailović.

Broj 179 od 12 maja:...

Broj 180 od 12 maja:...

Broj 187 od 14 maja:...

Broj 189 od 14 maja:...

Broj 190 od 14 maja: Pretsedniku jugoslovenske Vlade.

U Beogradu i unutrašnjosti mnogi prikupljaju novac za nas i vrše zloupotrebe. Pomenite preko radia sve izdajnike i skrenite pažnju dobronamernom svetu da ne naseda. Đeneral Mihailović.

Broj 192 od 15 maja:. . .

Broj 193 od 15 maja: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. —

Veza vaš V.K. sto deset. Padobranci pali u muslimansko selo Zabret kod N. Pazara uhvaćeni i predati Nemcima. Interesuju nas imena. Preko radia što pre osuditi ovaj izdajnički gest i zapretiti represalijama. — Đeneral Mihailović.

Broj 194 od 16 maja: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. — Sa pouzdane strane obavešteni smo Nemci spremaju napad na Goliju sa nekoliko divizija. Grupisani u Raški, Kraljevu, Čačku, Požezi i Užicu i od Bosne. U napadu učestvovaće samo Nemci. Molim hitno objavite preko radia ovu nameru uz slovo Z i skrenite pažnju da se narod čuva i skloni jer će ga odvesti na rad u Nemačku. Privremeno prekinućemo vezu. — Đeneral Mihailović.

Broj 195 od 23 maja: Pretsedniku jugoslovenske Vlade.—

Zimus razgovarano.. ,44

Broj 196 od 24 maja:...

Broj 199 od 24 maja:...

Broj 200 od 24 maja: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. —

Ovih dana uhvatio sam vezu sa Gvozdenom Gardom i data su im potrebna uputstva za organizaciju ustaničke garde u Rumuniji.45 Živalj do Turn Severina potpuno za nas. U izgledu je i sastanak Horija Sime sa mojim pretstavnikom. Pored svega toga ipak smo obazrivi. Đeneral Mihailović.

Broj 201 od 25 maja:...

Broj 202 od 25 maja ...

Broj 203 od 25 maja:...

Broj 204 od 25 maja:...

Broj 205 od 25 maja:...

Broj 206 od 25 maja:...

Broj 207 od 25 maja:...

Broj 208 od 26 maja:...

Broj 209 od 26 maja: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. —

Prošle jeseni primio sam znanju saopštenje britanske Vlade da Jugosloveni ima da se bore za Jugoslaviju, a ne da se borba pretvori u pobunu komunista za Sovjetsku Rusiju. Ponavljam komunisti su omrznuti u narodu zbog užasnog terora. Zapamtite: narod ih neće i uskoro im je kraj. Srbija, Sandžak i Istočna Bosna potpuno slobodni od njih. U Crnoj Gori sam se narod digao listom protiv njih. Ponavljam sam narod i sad se i Crna Gora čisti. Kapetan Hadson prošle jeseni omeo mi je dolazak pomoći u naoružanju i time doveo tada do velike krize. Bojazan je da usled nerazumevanja naše situacije i sad to ne učini kad je najpotrebnije i kad se bliži slom Nacizma i Fašizma i pobeda demokratije. Ozbiljan udar prema neprijatelju ne može se preduzeti bez oružja i municije. Ne zavaravajte se. Ceo narod je uz jugoslovensku vojsku. — Đeneral Mihailović.

Broj 211 od 26 maja: Pretsedniku jugoslovenske Vlade.—

Radio emisije kojima se apostrofiraju partizani jako škode u narodu ugledu Engleske i naše Vlade. Nigde se oni ne bore protiv okupatora. Oni ubijaju samo naše istaknute nacionaliste u svima redovima. Njihova je borba u pozadini a ne na frontu. Njih Nemci i ne gone. — Đeneral Mihailović.

Broj 212 od 27 maja:...

Broj 217 od 4 juna:...

Broj 218 od 4 juna:... Broj 219 od 6 juna: ... Broj 220 od 6 juna: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. —

Srbija potpuno organizovana. Svi komandanti na svojim mestima. Razvijena sopstvena radio mreža za vezu. Iz oblasti Leskovca i Vranja naše organizacije prodiru u Južnu Srbiju odakle regruti beže od Bugara i stupaju u naše odrede. — Đeneral Mihailović.

Broj 221 od 6 juna: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. —

U Bosni na Majevici naši odredi potukli Ustaše i oteli im četiri topa. Ustaše prebegli delom u Srbiju prihvaćeni od Nemaca. U ostalom delu Bosne četnička akcija.48 Hercegovina sad preživljuje komunistički teror. Suđeno da ovaj teror prežive svi naši krajevi posle čega nastupa revolt i čišćenje. Za odsudni čas bićemo ujedinjeni ali nam svuda treba oružja i municije. — Đeneral Mihailović.

Broj 222 od 6 juna:...

Broj 223 od 6 juna:...

Broj 224 od 6 juna: Pretsedniku jugoslovenske Vlade. —

Za hrabro držanje u borbama protiv neprijatelja u sastavu četničkih odreda jugoslovenske vojske predlažem da se engleski kapetan Christie Lowrence odlikuje Ordenom Belog Orla petog reda sa mačevima. — Đeneral Mihailović.

Broj 226 od 6 juna:...

Broj 227 od 6 juna: Pretsedniku jugoslovenske Vlade.—

Obećali naročite usluge neprijatelju i došli iz ropstva general Milutin Nedić Pretsednik komisije za razgraničenje Beogradskog pašaluka, general Žarko Majstorović pokušava na Drini da za račun Nedića zameni Dangića koji je prevarom Nedića i Ljotića dopao ropstva. Pukovnik Jovan Sokolović koji treba da se upotrebi u specijalnoj nemačkoj misiji protiv jugoslovenske vojske. Pukovnik Petar Simić oblasni komandant u Beogradu u vezi sa Nemcima promenio sve moguće farbe. — Đeneral Mihailović.

Broj 228 od 8 juna: Pretsedniku jugoslovenske Vlade.

Poslednja masovna bombardovanja Nemačke imala su veliko moralno dejstvo na Nemce u Jugoslaviji. Potrebno vršiti bombardovanje vojnih objekata u Jugoslaviji a naročito u Bugarskoj da se kod Jugoslovena podigne moral do vrhunca a kod Bugara potstakne borba protiv Nemaca. Da li će i u kojoj meri jugoslovensko vazduhoplovstvo biti u mogućnosti da potpomogne u otsudnom momentu koji može brzo i iznenadno doći.— Đeneral Mihailović.

Broj 230 od 8 juna:...

Broj 231 od 9 juna:...

Broj 232 od 9 juna: Pretsedniku jugoslovenske Vlade.—

Englez sa broja 11.971 živ je i nalazi se kod Valjeva. Kadar služi u Sarafandu pionirski bataljon. Moli da mu se obavesti porodica.— Đeneral Mihailović.

Broj 233 od 9 juna: ...

Broj 235 od 11 juna: Pretsedniku jugoslovenske Vlade.— Južno Srbijanci47 nisu zadovoljni sa današnjim stanjem. Bugari udarili porez na sve zemlju, zaradu, stoku, kola, živinu, pčele i td. Uveden monopol na žito, oduzima se vuna i mast. Oduzete sve mogućnosti zarade. Činovništvo pljačka narod i to pretsednici opština. Korupcija Borisovih ljudi ogromnih raz-mera. Uvatilo sve da se obogati. Moral bugarskih vojnika slab. Bugari pokušali dva puta mobilizaciju prvi put pobeglo oko trideset dva procenta a drugi put oko šezdeset od sto. Odustali od mobilizacije i ne preduzimaju nikakve represalije. Mržnja između Bugara i Makedonaca sve veća. Bugarske vlasti zabranile naziv Makedonac. Narod uviđa da je za vreme Jugoslavije bilo bolje. Na žalosno stanje baca krivicu na Bugare a naročito na Borisove ljude. Povoljni uslovi za našu stvar. Potrebno razviti propagandu da pristupe pokretu jugoslovenske vojske i da ne budu zavedeni stramputicom. Važno je istaći Južno Srbijanci nisu izdali Jugoslaviju u ovome ratu. Iz-neti teško materijalno stanje i uporediti sa ranijim. U novoj Jugoslaviji neće biti nikakve osvete i biće zarade mnogo bolje nego što je sada i što je bilo pre u Jugoslaviji. — Đeneral Mihailović.

Broj 237 od 11 juna:..

Broj 239 od 11 juna: Pretsedniku jugoslovenske Vlade.— Generalu Kenigu Bir Hakem. Jugoslovenska vojska u Otadžbini iz slobodnih planina divi se herojskom otporu slobodnih Francuza pod vašom komandom u odbrani Bir Hakema. Pobeda je naša.— Đeneral Mihailović.

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 302, reg. br. 2/1. Zbirka je sačinjena u Predsedništvu izbegličke jugosloven-ske vlade na osnovu telegrama dobijenih od britanskih organa. Mnoge telegrame oni nisu predavali vladi, pa otuda neslaganje u rednim brojevima.

2  O uspostavljanju i održavanju radio-veze između Štaba Draže Mihailovića i izbegličke jugoslovenske vlade u Londonu, vidi dok. br. 8, nap. 4.

3  Redakcija nije pronašla telegrame koje je, pre tog datuma, Štab Draže Mihailovića slao izbegličkoj jugoslovenskoj vladi u Londonu, izuzev nekoliko primeraka s početka oktobra 1941 (vidi dok. br. 8). Takođe, nisu pronađeni ni telegrami koje je Draža Mihailović u 1941. godini primio od vlade.

4 Reč je o situaciji u zapadnoj Srbiji koja se, od početka novembra 1941, odvija u znaku oružane borbe između četnika i partizana. Opširnije o tome, vidi dok. br. 13, 15—18, 21—27.

5 Tako u originalu.

6 Na osnovu sporazuma u Brajićima, krajem oktobra 1941, četnici su dobili deo naoružanja (vidi dok. br. 18, nap. 15 i 17).

7 Trima tačkama je obeležen tekst telegrama koje redakcija ne objavljuje, jer se odnose na meteorološke i druge podatke u vezi sa doturam pomoći vazdušnim putem, predloge za unapređenje i odlikovanje, obaveštajne podatke, čestitke i sl. U svim slučajevima kada se tačkice nalaze u originalu redakcija će na to ukazati.

8  Reč je o prekidu oružane borbe između NOP odreda i četničkih jedinica Draže Mihailovića u zapadnoj Srbiji. Inicijativa za prekid neprijateljstava je potekla od Vrhovnog štaba NOPOJ, i to u vreme (polovina novembra 1941) kada su četničke jedinice bile vojnički razbijene, a Štab Draže Mihailovića na Ravnoj gori opkoljen od partizanskih snaga. »U takvoj situaciji, vrhovni štab je u interesu učvršćenja oslobodilačke borbe srpskog naroda još jednom ponudio Draži Mihailoviću sporazum na sledećoj osnovi: 1. Da čete Draže Mihailovića stvarno i odmah stupe u borbu protiv okupatora; 2 da se partizani i četnici bore svako na svom sektoru protiv okupatora; 3. da se Draža Mihailović odrekne nemogućeg zahteva o uključenju partizanskih odreda u četničke grupe i pod komandom oficira Draže Mihailovića, jer to ne bi značilo likvidaciju par-tizanskih odreda već i oslobodilačke borbe protiv okupatora u Srbiji uopšte; 4. da će se o pitanju jedinstvenog operativnog vojnog vodstva i drugim problemima rešavati sporazumno odmah posle uspostavljanja mira« (Zbornik NOR-a, tom II, krnj. 1, dck. br. 94, str. 159).

Pregovore oko sklapanja sporazuma (na osnovu citiranih predloga Vrhovnog štaba) vodile su delegacije Vrhovnog štaba (Aleksandar Ranković, Ivo Lola Ribar i Petar Stambolić) i Štaba Draže Mihailovića (majori Radoslav Đurić i Mirko Lalatović) 18. i 20. novembra 1941. u Čačku. Na prvom sastanku su četnički predstavnici zahtevali da se prihvate njihovi uslovi, tj. da se sve oružane snage stave pod komandu Draže Mhailovića, što je partizanska delegacija odbila. Na sastanku 20 novembra 1941 četnička delegacija je, po nalogu Draže Mihailovića, prihvatila partizanske uslove i sklopljen je pismeni sporazum (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 1, dok. br. 85). O sporazumu u Čačku, pored navedenog, vidi J. Marjanović, Ustanak, str. 367—371

9  Sadržaj te depeše je citiran u noti izbegličke jugoslovenske vlade cd 26. novembra 1941. britanskom ministru inostranih poslova u kojoj se traži hitan dotur naoružanja i opreme Draži Mihailoviću (Arhiv VII, AEV, k. 163, reg. br. 53/4).

10  U okviru nemačke operacije čišćenja teritorije zapadne Srbije od četnika Draže Mihailovića (početkom decembra 1941) Borbena grupa »Rot« (delovi nemačke 342. pešadijske divizije) 6 decembra ujutro opkolila je selo Struganik (kod Valieva) pošto je raspolagala podacima da se u tom mestu nalazi Štab Draže Mihailovića.

Sutradan, 7. decembra, Grupa »Straus« je upala u Štab Draže Mihailovića na Ravnoj gori ne našavši tamo nikog. Opširnije o tzv. poduhvatu Mihailović, vidi tom XII, knj. 1, dok. br. 266—270.

11 Vidi dok. br. 32, nap. 3.

12  Verovatno je reč o govoru kralja Petra održanom 1. decembra 1942. na Radio-Londonu u kome je, između ostalog, pozivao sve one koji se u zemlji bore protiv neprijatelja da se stave pod komandu pukovnika Draže Mihailovića. Objavljen je u »Službenim novinama Kraljevine Jugoslavije« br 3 od decembra 1941 (Arhiv VII, AEV, k. 11, reg. br. 3/1).

13  Jovan Škava (vojvoda Koste Pećanca) 1941. je sarađivao sa četnicima Draže Mihailovića. Štab Draže Mihailovića je, novembra 1941, Škavi predao oko 350 partizana zarobljenih od četnika u Gornjem Milanovcu i Mionici. Zarobljene partizane Škava je izručio Nemcima u Valjevu. koji su ih, skoro sve, kasnije postreljali (tom I, knj. 1, dok. br 82; Stenografske beleške, str. 127 i 128).

14  Prema izveštaju Operativnog odeljenja komandanta nemačkih oružanih snaga na Jugoistoku od 8. decembra 1941, Draža Mihailović je bio ucenjen sa 200.000 dinara (tom XII, knj. 1, dok. br. 208, nap. 2 i 3).

15 Tačke u originalu, verovatno poslušnost.

16  Tačke u originalu.

17  Reč je o sporazumu o stvaranju balkanske unije između Kraljevine Jugoslavije i Grčke potpisanom 15. januara 1942. u Londonu. Tekst sporazuma objavljen je u »Službenim novinama Kraljevine Jugoslavije« br. 5, London, 31. januara 1942 (Arhiv VII, AEV, k. 11, reg. br. 5/1).

18  Vidi dok. br. 69, nap. 32.

19  Ivan Marinov.

20 i 21Tačke u originalu.

22  Generalni konzul.

23  i 24 Upitnici na originalu, verovatno je reč o dr Andreju Gosaru, profesoru univerziteta.

25  Vidi dok. br. 49, nap. 2.

26  Reč je o jugoslovensko-britanskoj vojnoj misiji koju su sačinjavali: dva Engleza — Eliot Kaven (Elliot Kawen), major, i Cempen Robert Viliam (Chapman Robert William), radio-telegrafista, i dva Jugoslovena — Pavle Crnjanski, potporučnik, i Petar Miljković, narednik. Misija se 4/5. februara 1942. spustila padobranima u rejonu Sokolca, na planini Romaniji. Upućena je od strane britanske službe SOE u Kairu sa zadatkom da izvidi zbivanja u Jugoslaviji i poveže se sa Dražom Mihailovićem, sa kojim je od 5. decembra 1941. radio-veza bila u prekidu. Šestog februara svi članovi misije su bili uhvaćeni od domobrana na Romaniji, severno od ceste koja vodi u Sokolac, i predati domobranskim vlastima u Sarajevu odakle su, na nemački zahtev, sprovedeni u Beograd. Sva četvorica su kasnije upućeni u zarobljeničke logore u Nemačku. Opširnije o tome, vidi M. Leković, Vojna misija koja to nije postala, Narodna armija od 15, 22. i 29. marta i 5. i 12. aprila 1973.

27  Takve neosnovane i besmislene tvrdnje često se nalaze u četničkim dokumentima.

28 U dvorištu Engleske ambasade u Beogradu Gestapo je, 6. septembra 1941, otkopao 2.250 komada raznih mina, 165 fitilja i 220 raznih upaljača. Eksplozivna sredstva su, pre aprilskog rata, dopremljena tajnim diplomatskim kanalima za potrebe ilegalne organizacije koju je formirala engleska obaveštajna služba iz redova Zemljoradničke stranke radi organizovanja puča protiv pronemačke vlade Cvetković—Maček. Organizacija je raspolagala i oružjem dobijenim na isti način. Potpunije o tome, vidi J. Marjanović, Beograd u NOB, str. 152 i 153.

29 i 33 Vidi dok. br. 73.

30 Tako u originalu, verovatno treba: »svim komandantima«. Vidi u Prilogu I, dok. br. 6, telegram br. 27.

31 U izostavljenoj depeši se govori o represivnim merama Italija-na u Sloveniji marta 1942. koje su opisane u telegramu »Rudolfa« od 11. aprila 1942 (vidi dok. br. 69).

32 Reč je o nemačkoj akciji hvatanja Draže Mihailovića (šifrovani naziv »Forstrat«). Akciju je, od 15. maja do 3. juna 1942, bez uspeha izvodila 7. četa za specijalnu namenu 800. puka »Brandenburg« pod komandom kapetana Milera. Uporedo sa tom akcijom, delovi nemačke 704, 714. i 717. pešadijske divizije su izveli i nekoliko manjih akcija protiv četnika u rejonu Požege, Užica, Bajine Bašte, Ivanjice, Čačka, Gornjeg Milanovca i na teritoriji istočne Srbije. Potpunije o tome, vidi dok. br. 83, telegram »Od 1002 (l/V) prim. 5/V«; tom XII, knj. 2, dok. br. 88; Arhiv VII, NAV-T-501, r. 248, sn. 1—19, 93, 94, 142, 215—219, 230—231, 233, 446.

34 i 35 Sadržaj tih telegrama se nalazi u dok. br. 79.

36 To su bili jugoslovenski narednici Bakić i Semiz. Prema za-belešci vojnoobaveštajne službe italijanske Vrhovne komande od 23. jula 1942 (sačinjenoj na osnovu rezultata saslušanja nemačkih vlasti) nakon spuštanja padobranom 29. aprila 1942, oni su bili uhvaćeni od mesne milicije i predati Nemcima. U Jugoslaviju ih je uputio britanski kapetan Benet iz Centra SOE u Kairu, koji im je — kako stoji u izveštaju »objasnio zadatke i to: da stupe u vezu sa oružanim organizacijama koje postoje na bivšoj jugoslovenskoj teritoriji, da sakupljaju podatke o položaju, broju i snagama četničkih i partizanskih formacija i o pristalicama Draže Mihailovića...« (Arhiv VII, NAV-I-T-8i21, r. 347, sn. 803—4).

37 Sadržaj tog telegrama nalazi se u dok. br. 79.

38 Reč je o borbama protiv partizana (vidi dok. br. 80).

39, 40, 42 i 43 Sadržaj tih depeša nalazi se u dok. br. 83.

41 Dimitrije.

44 Sadržaj te depeše se nalazi u dok. br. 84.

45 Vidi dok. br. 84 i 88.

47 Odnosi se na Makedonce, koje četnici nazivaju Južnosrbijancima. 360

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument