ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 5. JULA 1944. ODELJENJU STRANIH ARMIJA — ZAPAD (IV) KOMANDE KOPNENE VOJSKE O RASI ORMIRANJU ALBANSKE MILICIJE I TOKU FORMIRANJA 21. SS-BRDSKE DIVIZIJE »SKENDERBEG«1

SSD

Telegram

POVERLJIVO

KTB

Akt Dl 110 Br. 30.

Na znanje:

1. OKH (GenStdH) Odelj. stranih armija — Zapad (IV)

2. OKW (VVFSt) Op. (H)Jugoistok

Veza: OKH (Strane armije — Zapad) pov. br. 7382/44 od 1. 7.3

Zbog potpunog otkaza formiranih jedinica albanske milicije (Korpus narodne zaštite i domobrani), ove su potpuno raspuštene.

Iskorištenje oružane sile albanske države vrši se sada u okviru albanskih jedinica, uspostavljenih od strane rajhsfirera SS, pod nemačkom komandom. U toku je formiranje SS-brdske divizije »Skenderbeg«.4 Nakon toga planirano je formiranje jedne sledeće divizije.5

Za k-ta Jugoistoka, načelnik gen. štaba

potp.: Vinter

Za tačnost: Grof f. Fichum6

gen.št. major

7K-t Jugoistoka (K-da GrA »F«)

Ia/Id, str. pov. br. 4231/44 od 5. 7. 44

1Snimak overenog telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV--T-311, r. 285, s. 655.

2Četvrtasti pečat.

3To je naređenje Odeljenja stranih armija — Zapad (IV) Komande Kopnene vojske od 3. jula 1944 (a ne od 1. jula kako piše u dokumentu) za dostavljanje podataka o stanju i formiranju 21. SS-brdske divizije »Skendberbeg« (AVII, NAV-T-311, r. 285, s. 656).

4Opširno o formiranju i stanju 21. SS-brdske divizije »Skenderbeg« vidi izveštaj njenog komandanta od 2. oktobra 1944 (AVII, NAV-T-354, r. 160, s. 3805939—50) i AVII, NAV-T-175, r. 181, s. 1482—3: izveštaj načelnika Glavne uprave SS od 13. aprila 1944. o toku formiranja.

Inače, ta divizija je tokom drage polovine 1944. potpuno razbijena. Veći deo ljudstva albanske nacionalnosti predao se jedinicama NOV i POJ, dezertirao ili izginuo. Od ostataka divizije, po naređenju K-de Grupe armija »E« od 24. oktobra 1944, formirana je Borbena grupa »Skenderbeg« (AVII, NAV-T-311, r. 186, s. 917—8). Bliže o tome vidi dok. br. 103 i 162.

5Do formiranja druge albanske divizije rišje nikada ni došlo, jer se i ova postojeća, još u procesu formiranja, tako reći raspala.

6Graf von Vitzthum

7Vidi dok. br. 86, obj. 7.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument