ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDE 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 9. JUNA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O KONAČNIM OBOSTRANIM GUBICIMA U OPERACIJI »RESELŠPRUNG«1

POVERLJIVO

Od Qu prosleđeno2 KR

9267 — 11. 7. 00463 6979 — 10. 6 — 0030*

R5

Telegram

K-di 2. okl. arm.[i]e]

Konačni sumarni izveštaj borbenih grupa potčinjenih K-di korpusa 6. 6. o operaciji »Reselšprung« Neprijatelj je ukupno izgubio:6

1186 izbrojano, 1075 po proceni poginulo, 238 zarobljeno, 35 prebeglo, 2 pt topa 3,7, 7 pa mitr. 2 sm, 3 minob., 62 mitr, 4 autom, 2 pt puške, 1 engl. Piat, 251 pušku, 80.040 peš. municije, 45.000 metaka za autom, 2300 metaka za pa mitr, 3 vreće dinamita, 124 mine, 16 radio-stanica, 1 filmsku kameru, 150 šaržera za mitr, 4 tenka, 2 skladišta odeće, 4 t žitarica, 2000 osušenih koža od životinja, 750 kg suhe hrane, 41 konja, 18 goveda, 75 ovaca, 4 neprijateljska lovca sigurno, a 1 verovatno oboren.

Sopstveni gubici: 122 poginula (3 ofic), 635 ranjeno (5 ofic.) 26 nestalih (1 ofic), potpuno uništeno: 1 samohodni četvoro-cevni pa top, 2 samohotke, 1 pt top 7,5, 1 radio-stanica, 89 mot. vozila, 1 tenk, 4 oki. autom., 1 okl. transporter, 2 mitr., 1 kam. za prevoz pontonskog materijala, 1 štabna kola; oštećeno: 54 motor, voz., 1 oklop, transp.[orter], 3 okl. izviđ. automob.

373. div.

319 poginulih izbrojano, 70 zarobljeno, 13 prebeglo, 3 minob., 9 mitr., 1 engl. Piat, municije: 42.000 peš., 45.000 za autom., 2300 za pa mitr., 3 vreće dinamita i detonatora, 4 radio-sta-nice, 1 postolje za pmitr., 4 tenka (od kojih 1 uništen, 2 pre-dato SS-u) 13 sopstvenih poginulih, 32 ranjena, 2 nestala, potpuno uništeno 44 mot. vozila, 1 kamion za prevoz pont. materijala, 1 tenk; oštećeno 15 mot. vozila.—

1. p. »Brandenburg:«

143 izbr., 63 po proc[eni] poginula, 8 zarobljenih, 3 prebegla, 3 mitr., 1 aut., 7 pušaka, 12.000 metaka peš. mun., 21 mina, 1 radio-stanica, 9 sopst. poginulih, 80 ranjenih (2 ofic), potpuno uništeno: 1 samohodni četvorocevni pa top, 1 pt top 7,5, 1 radio-stanica, 1 okl. izv. autom., 1 Kon7, 1 prikolica za motocikl; oštećeno 9 mot. vozila.

92 (mot.) gren. brigada:

61 izbr., 75 po proceni poginulih, 24 zarobljena, 16 prebeglih,

1 pt top, 39 mitr., 1 autom., 1 pt puška, 3 pa mitr. 2 sm, 72 puške, 21.000 metaka peš. mun., 600 metaka za pt pušku, 60 granata za pt top, 103 mine, 5 radio-stanica, 1 filmska kamera, 150 redenika za mitr., 2 skladišta odeće, 4 t žitarica, 6 konja, 18 goveda, 75 ovaca, 750 kg suhe hrane.

9 sopst. poginulih, 38 ranjenih, 6 nestalih, 2 neprijateljska lovačka aviona oborena.

500. SS-padobranski lov. bat.

421 izbr., 800 po proc[eni] poginulih, zarobljeno 126 bandita,

2 Engleza, 1 Amerikanac; zaplenjeno: 4 pa mitr. 2 sm, 12 mitr., 100 pušaka, 10.000 metaka za mitr., 4 radio-stanice, 2.000 osušenih životinjskih koža.

61 sopst. poginuo (1 ofic), 205 ranjenih (2 ofic), 11 nestalih. 1 kamion potpuno uništen, 4 kam. oštećena.

1. hrv. lov puk:

16 poginulih neprijatelja, 8 zarobljenih, 8 pušaka, 4 fišeklije, 40 metaka peš. mun.

1 sopst. poginuo, 4 ranjena.

55. koz. inž. bat.

2 sopst. poginula, 2 ranjena.—

8posl. 0100

prim. 0509 

primeraka 12 

 XV brd. AK

Ic/Ia, pov. br. 3137/44 ...9

9. 6. 44

1Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 372—4. Na kraju telegrama nalazi se par nečitkih reči.

2, 3 i 4 Svi ovi podaci dopisani su rukom.

5Redakcija nije sigurna da li se ovde radi o nečijem parafu u K-di 2. OkA ili je to skraćenica za reč Rundfunk (radio-stanica), mada Nemci obično za ovu reč upotrebljavaju skraćenicu »Ru«.

6O gubicima vidi i dok. br. 79. Navedeni gubici za jedinice NOV i POJ u ovome dokumentu, kao i dokumentu br. 79, nisu tačni. Nemci su u gubitke računali i civilno stanovništvo, koje su bespoštedno ubijali u ovoj operaciji, a naročito u samome Drvaru.

7 Tako piše u originalu. Redakcija nije mogla da ustanovi na šta se ta skraćenica odnosi.

8Ovi podaci su dopisani rukom.

9Nečitak paraf.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument