ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDE 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 23. MAJA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O SOPSTVENIM I NEPRIJATELJSKIM GUBICIMA POSLE ZAVRŠETKA DEJSTAVA U KRBAVSKOM POLJU (OPERACIJA »MORGENŠTERN)1

Telegram

POVERLJIVO

K-di 2. OkA Ia i Ic

Prilog uz K. T. B. Br. C 278

Sumarni izveštaj »Morgenštern«3

Prilikom operacije »Morgenštern« (čišćenje Krbavskog polja od strane delova 392., 373. div., 92. mot. p., 1. puka »Brandenburg« i ustaša) neprijatelj je izgubio: 681 poginulog, od toga:

297 izbrojano

384 prema proceni

118 zarobljeno 39 prebeglo

12 uhapšeno, ukupno 850 izbačeno iz stroja. 21 top 1 sred. pt top (uništen)

16 minobacača

4 superteška mitraljeza

2 avionska automatska oruđa 118 mitr.

2 pt. puške 502 puške

220 t. municije, osim toga uništeno 12 municijskih skladišta 123 mine

vrlo skupocenih optičkih instrumenata i uređaja za vezu

225 zaprežnih vozila (od toga 142 uništeno)

4ital. tenka 53 kamiona

1omnibus 7 put. vozila

5motocikla rezervnih delova

516cirada za mot. vozila 9 m3 pogonskog goriva, 2 motorne pumpe za benzin, 1

komplet alata 5 skladišta hrane raznih veličina

14 t žitarica, osim toga 4 skladišta žitarica uništeno 229 konja 10774 rogate stoke 51625 ovaca

1skladište avio-uređaja materijal za potkivanje konja

oprema za jednu bolnicu sa aparatom za kiseonik i za prečišćavanje vode

2skladišta san. materijala, 2 šivaće mašine, 2 pisaće mašine.

Osim toga uništeno je:

2bolnice

2skladišta u barakama sa ukupno 24 barake veće štale i skladišta stočne hrane 2 pekare 2 kancelarije

Sopstveni gubici:

8poginulih 65 ranjenih 1 RSO

1guseničar

2kamiona potpuno uništena

4tenka, 1terensko vozilo, 4kamiona i 1tegljač oštećeni.

Ovom operacijom je neprijateljska snabdevačka baza Krbavsko polje uništena i komunističkim bandama zadat težak udarac.

XV brd. AK

Ic/Ia, pov. br. 2704/44

23. 5. 44.

1Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 243—4.

2Pečat primaoca.

3Vidi dok. br. 69.

4 i 5U tekstu originala ispravljeno crnkom. Rogata stoka (krave, volovi) i ovce nisu bili nikakav ratni plen, već je to bila najobičnija pljačka naroda na tome području.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument