ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE VRHOVNE KOMANDE VERMAHTA OD 14. MAJA 1944. KOMANDANTU JUGOISTOKA O SAGLASNOSTI S DOSTAVLJENIM PREDLOGOM DA SE OBALSKO PODRUČJE DALMACIJE PROGLASI BORBENOM ZONOM1

P repis

14. 5. 44.

6 primeraka

4. primerak

WFSt/Qu. 2(Istok)

SSD — Telegram 

Na znanje:

1.) K-t Jugoistoka

2.) Nem. op. general u Hrvatskoj

3.) Vojnoupr. k-t Jugoistoka

4.) Ministarstvo spoljnih poslova, poslanik Riter2 (kao dopis)

Veza: FS K-t Jugoistoka, Ia str. pov. br. 2137 od 9. 5. 44.3

Sadr[žaj]: Borbena zona u obalskom području Dalmacije. Namera komandanta Jugoistoka da obalsko područje Dalmacije — omeđeno područjima feldkomandantura 1037 i 1005 — proglasi za borbenu zonu, što bi hitno trebalo stupiti na snagu, prihvata se uz sledeće napomene:

a)objavljivanje te mere treba da izvrši sam poglavnik, koji je izjavio spremnost da to uradi;4

b)treba da se provedu sve namere u odnosu na ustrojstvo komandovanja u skladu sa aktom komandanta Jugoistoka str. pov. br. 2137/445;

c)odnosi između nemačkih i hrvatskih vojnih komandi treba da se regulišu po hrvatskom zakonu za vanredno stanje od 18. 1. 43.3 6

potp. Kajtel7

OKW/WFSt / Qu. 2 (Istok)

str. pov. br. 004983/44.

WFSt/Ic

Str. pov. 004983/II Ang.

F. H. Qu., 16. 5. 1944

Grupa

za

inostranstvo

 

(1.

odsek)

Prim.

18.

maj 1944

Br. str. pov. 1287/44 Pr____

Gr.[upi] za inostranstvo

C e p e 1 i n9

Prosleđuje Vam se prednji prepis s molbom na znanje.

I. A.

...10

1Snimak neoverenog prepisa dokumenta (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-77, r. 883, s. 563 i 846.

2Karl (Karl Ritter), poslanik i zamenik ministra spoljnih poslova Trećeg Rajha (vidi Persi Ernst Sram, n. d., knj. IV1, str. 746 i IV2, str. 1934).

3i 5 Reč je o depeši (FS) k-ta Jugoistoka kojom se 9. malja 1944, naređuje nemačkom opunomoćenom generalu u NDH da sa Pavelićem reguliše hitno proglašenje priobalnog područja »borbenom zonom« (AVII, NAV-T-313, r. 200, s. 1506—7).

U vezi s tim, nemački opunomoćeni general u Hrvatskoj, u svome izveštaju od 21. maja 1944, izvestio je Vrhovnu komandu Vermahta i k-ta Jugoistoka o višednevnim pregovorima s Pavelićem o uspostavljanju borbene zone (»Kampfzone«) u dalmatinskom obalskom području. Po ovome izveštaju, borbena zona se deli na dva obalska odseka: »Liku« i »Neretvu«; ustaško-domobranska vlast se organizuje pod rukovodstvom dvojice ustaško-domobranskih generala, kojima se potčinjava sva civilna i vojna vlast; kao komandanti su predviđeni general Ivan Tomašević za područje 15. BAK-a (odsek »Lika«), sa se-dištem komande u Gospiću, i general-poručnik Vitko Begić za područje 5. SS BAK-a (odsek »Neretva«), sa sedištem komande u Mostaru (AVII, NAV-T-77, r. 883, s. 5631825—6).

U vezi proglašenja obalskog područja borbenom zonom, vodili su razgovor, 6. maja 1944, Pavelić i Zigfrid Kaše, nemački poslanik u Zagrebu (AVII, NAV-T-77, r. 883, s. 5631849).

4 Redakcija ne raspolaže originalnim dokumentom o objavljivanju područja Dalmacije borbenom zonom, ali je, u Vjesniku MINORS-a br. 42/44 (službeni vojni list Ministarstva oružanih snaga NDH) objavljeno postavljenje generala Ivana Tomaševića za zapovednika Obalskog odseka »Lika«, a general-poručnika Vilka Begića za zapovednika Obalskog odseka »Neretva«. Međutim, Begić je odmah povučen i na njegovo mesto određen general Adolf Sabljak.

U Arhivu VII, NAV-T-77, or. 883, s. 1817—8 nalazi se fotokopija ustaško-domobranskih službenih novina u kojima je 20. maja 1944. objavljen tekst Pavelićevog saopštenja (od istog datuma), na temelju Zakona za vanredno stanje od 18. januara 1943. U saopštenju su regu-lisani odnosi i područja obuhvaćena vanrednim stanjem.

6 Redakcija ne raspolaže tim dokumentom. Inače, taj zakon je objavljen u Službenim novinama od 18. februara 1943 (AVII, NAV-T--314, r. 563, s. 1105).

7 Vilhelm (Wilhelm Keitel), feldmaršal. Tada je bio načelnik Vrhovne komande Vermahta, na kojoj se dužnosti nalazio od 4. februara 1938. do kapitulacije — 8. maja 1945. Na suđenju u Nirnbergu osuđen je 1. oktobra 1946. na kaznu smrti vešanjem, a osuda izvršena 16. oktobra. Bliže o njemu vidi tom XII, knj. 1, dok. br. 1; fon Zigler n. d., str. 125.

8Četvrtasti pečat. S desne strane pečata nalaze se 2 nečitka parafa i brojevi Ia i Ha.

9Zeppelin

10Nečitak potpis.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument