ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDE 21. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 1. MARTA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O BROJNOM STANJU PRIPADNIKA ITALIJANSKIH FAŠISTIČKIH JEDINICA »CRNIH KOŠULJA« NA PODRUČJU CRNE GORE1

Primeraka 8

Telegram

K-di 2. OkA 

K. T. B.

Pred.: Brojna stanja ital. jedinica crnih košulja2 u Grnoj Gori3

Štab 72. legije, Podgorica: 15 ofic. 190 podof. i vojn.

72. bat. crnih koš.,4 Danilovgrad: 18/3555

111. bat. crnih koš., Nikšić: 14/295

Štab 86. legije, Bar: 9/115

86. bat. crnih koš.« Rijeka:7 18/350

82. bat. crnih koš. »Musolini«, Budva: 11/490

144. bat. crnih koš., Cetinje: 12/220

1 č. 33. bat. crnih koš., Podgorica: 6/53

1 č. 81. bat. crnih koš., Podgorica: 11/110

94. bat. crnih košulja, Bar: 16/390

Brojna stanja sa stanjem početkom godine.

K-da XXI brd. AK

Ia, pov. br. 1851/44

od 1. 3. 44.

...8

...9

1Snimak telegrama (pisanog ina mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 663, s. 12.

2To isu fašističke jedinice italijanSkih oružanih snaga, poput SS-jedinica u nacističkoj Nemačkoj; posle kapitulacije Italije, 8. septembra 1943, potčinjene su nemačkoj komandi.

3Reči »u Crnoj Gori« dopisane su u originalu irukom.

4 i 6 Ti bataljoni (72. i 86) rasformirani su prema naređenju K-de 21. BAK-a od 26. marta 1944. Vojnici i podoficiri su upotrebljeni za popunu 31. i 81. bataljona »ornih ikošulja«, dok su oficiri upućeni u Du-lag 172 u Zemunu (Durchgangslager — prolazni zarobljenički logor). O tame vidi AVII, NAV-T-314, <r. 663, s. 56: predlog K-de 21. BAK-a od 7. marta 1944. K-di 2. OkA za rasformiranje 72. i 86. bataljona i s. 222: naređenje K<le 21. BAK-a od 26. marta 1944. Štabu 181. peš. divizije za popunu 31. i 81. bataljona »crnih košulja« i upućivanje oficira u Dulag 172.

5U brojitelju je prikazan broj oficira, a u imenitelju — podoficira i vojnika.

7To jest: Rijeka Crnojevića.

8Verovatno: Kaulbak (vidi dok. br. 19, objašnjenje 10).

9Nečitak pairaf.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument