ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 195

IZVEŠTAJ KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 9. JANUARA 1945. VRHOVNOJ KOMANDI VERMAHTA O GUBICIMA U SEPTEMBRU 1944. GODINE1

STROGO POVERLJIVO

Komandant Jugoistoka H. Ou., 9. 1. 1945.

(K-da GrA »F«) - 4 primerka

IIb, str. pov. br. 276/44. 3. primerak 5. put.

Predmet: Gubici u septembru 1944. - 16a/X 1 prilog.

OKW/WFSt/OP. (H)Jugoistok

U prilogu se dostavlja kratak pregled gubitaka u septembru 44, uključujući naknadne izveštaje i ispravke, koji su stigli u međuvremenu. Usled neprijateljskog delovanja, kod 117. lovačke divizije izgubljeni su svi originalni podaci. Ponovo sastavljeni izveštaji dostaviće se nakon njihovog prijema.

Za komandanta Jugoistoka (K-da GrA »F«) Načelnik štaba I A Grampe-

Dostavljeno:

1. prim. = OKW/WFSt/ Op. (H) Jugoistok

2. prim. = U. R. načelnik

Ia/Id (da zadrži)

3. prim. = KTB

4. prim. = IIb (koncept)

Prilog [izveštaju] k-ta Jugoistoka, IIb, Str. pov. br. 276/44

Gubici u jedinicama koje su pod komandom k-ta Jugoistoka

— Septembar 1944. —

Mrtvi ranj. nest. mrtvi ranj. nest.

Oficiri Podoficiri i

vojnici

I Grupa armija »F« sa neposredno potčinjenim:

 

 

 

 

 

 

a) Pripadnici nem. vojske:

6

5

1

72

85

49

II Grupa armija »E«:

 

 

 

 

 

 

a) Pripadnici nem. vojske:

 

 

 

 

 

11. vazd. poljska divizija

 

 

 

103

263

87

22. peš. divizija

1

81

184

23

41. tvrđ. divizija

22

37

59

104. lov. divizija (avg. 44.)

1

4

2

27

62

44

(septembar)

73

156

92

117. lov. divizija

 

 

 

 

 

 

133. tvrđ. divizija

1

32

Jurišna divizija »Rodos«

 

1

 

32

10

164

181. peš. divizija

57

62

18

297. peš. divizija

93

135

46

Ostale trup. jed. itd.

 

 

 

 

 

 

(avg. 44.)

5

11

1

(septembar)

8

9

15

384

836

815

Gubici u oficirima (izveštaj o oficirima od divizija)

17

11

1

 

 

 

b) SS-i policijske jedinice:

 

-

 

 

 

 

c) Vojnici iz drugih zemalja:

 

 

 

 

-

 

104. lov. div. (avg. 44.)

8

4

6

(septembar)

8

3

14

11. vazd. poljska divizija

_

_

___

3

_

118

133. tvrđ. divizija

1

32

Jurišna divizija »Rodos«

 

 

 

5

7

1

297. pešad. divizija

3

8

115

Ostale trup. jed. itd.

_

_

_

35

71

840

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

a) Pripadnici nem. vojske:

27

25

18

892

1769

1364

b) SS i policijske jed.

 

 

 

 

 

 

c) vojnici iz drugih zemalja:

62

94

1126

III 2. oklopna armija:

 

 

 

 

 

 

a) Pripadnici nem. vojske:

 

 

 

 

 

 

118. lov. divizija

2

10

12

71

152

587

264. peš. divizija

3

2

2

56

75

30

369 (hrvat.) pd

1

1

9

19

2

373 (hrvat.) pd

2

2

26

45

51

392 (hrvat.) pd

3

11

27

3

606. puk za osiguranje

_

_

1

15

16

20

Nem. štab za osig. žel. Hrvatske3

4

5

1

52

55

115

Rez. lov. puk

2

2

1

26

76

Ostale trupne jedin. itd.

3

17

40

6

b) SS i policijske jedinice:

 

 

 

 

 

 

1. kozačka divizija

3

12

10

45

6

7. SS-dobr. brd. div. »Princ Eugen«

 

1

1

51

165

1

V SS-brd. AK (ost. del.)

1

_

3

7

1

c) Vojnici iz stranih zemalja

 

 

 

 

 

 

369 (hrvat.) pd

1

17

46

10

373 (hrvat.) pd

1

25

96

55

392 (hrvat.) pd

19

54

10

1. kozačka divizija

_

_

_

70

251

23

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

a) Pripadnici nem. vojske

16

25

16

283

505

814

b) SS i policijske jedinice

4

13

1

64

217

7

c) Vojnici iz stranih zemalja

1

__

1

131

447

98

Armijska grupa »Srbija«:

 

 

 

 

 

a) Pripadnici nem. vojske

 

 

 

 

 

 

Nem. gen. u Albaniji (avg.)

 

_

_

_

1

 

Oklop. gren. div. »Brandenburg«

.

_

_

41

161

21

92. gren. brig, (motor.)

_

_

_

45

215

35

Ukupno:

86

377

56

Ukupno u jedinicama pod komandom k-ta Jugoistoka

 

 

 

 

 

 

a) Pripadnici nem. vojske

49

55

35

1333

2736

2283

b) SS i policijske jedinice

4

13

1

64

217

7

c) Vojnici iz stranih zemalja

11

1

193

541

1224

3 Nemački štab za osiguranje železnica Hrvatske (Deutsche Eisenibafansieherungsstab Kroatien).

793

1  Söiimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-311, r. 194, s. 89—91.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument