ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PREGLED GUBITAKA U JULU 1944. JEDINICA POTČINJENIH KOMANDANTU JUGOISTOKA PISAN 20. AVGUSTA ISTE GODINE1

STROGO POVERLJIVO

Odeljenje II b

Str. pov. br. 232/44 - 20. 8. 1944

167/VIII

3 primerka

2. primerak

 

Gubici od 1. do 31. 7. 1944.

oficiri podoficiri/vojnici

I. Grupa armija »F«

s neposredno potčinjenim:

 

m.

r.

n.

m.

r.

n.

a) Pripadnici nem.vojske,

15

39

2

II. Grupa armija »E«:

9

16

5

448

667

401

III. 2. oklopna armija:

 

 

 

 

 

 

a) Pripadnici nem. vojske,

 

 

 

 

 

 

1. brd. div.

3

5

44

130

8

1. koz. div.

2

4

9

22

1

98. peš. div.

1

6

21

118. lov. div.

1

6

42

120

60

181. peš. div.

2

2

46

19

34

264. peš. div.

2

2

19

74

30

297. peš. div.

5

23

47

2

369 (hrv) pd

1

8

17

373 (hrv) pd

1

2

12

44

7

392 (hrv) pd

4

9

25

2

92. gren. brig, (mot.)

8

29

1

1. puk »Brandenburg«

28

69

1. lov. rez. puk

2

8

21

4

606. puk za obezb.

32

6

Nemački štab za obezbeđenje železnica u Hrvatskoj

7

32

6

Dopunske i druge trupe

4

7

41

63

2

b) Pripadnici SS i pol.

 

 

 

 

 

 

7. SS-dobr. brd. divizija »Princ Eugen«

2

5

84

306

26

SS-div. »Handžar

2

87

178

38

c) Inostrani vojnici:3

 

 

 

 

 

 

1. brd. div.

6

22

1. koz. div.

80

47

2

181. peš. div.

1

297. peš. div.

1

6

10

369 (hrv.) pd

13

36

3

373 (hrv.) pd

18

62

8

392 (hrv.) pd

17

71

14

Ukupno:

8

21

4

a) Pripadnici nem. vojske

18

36

2

323

739

157

b) Pripadnici SS i pol.

4

8

171

484

64

c) Inostrani vojnici

136

244

37

 1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-311, r. 192, s. 734—5.

2 Redakcija je dala za Grupu armija »E« samo zbirne podartke, pošto se njene potčinjene jedinice (koje se navode u pregledu) nisu u to vreme nalazile u Jugoslaviji.

3 To jest: pripadnica stranih nacionalnosti u nemačkkn jedinicama.

4 Nečitak potpis.

Dostavljeno:

U. R.: 

1. prim. — načelniku 1d (da zadrži). 

2. prim. — KTB


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument