Dragoslav Parmakovic: MACVANSKI PARTIZANSKI ODRED
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ПРВИ ДЕО ЈУЛ 1941 — МАРТ 1942

ИЗ ШАБАЧКОГ ОКРУГА

Овај део списка сређен је по местима из којих су борци ступили у одред

ЈАДРАНСКИ СРЕЗ

Бања Ковиљача

1) Комненовић Никола Академац - питомац војне академије, избеглица; ступио пол. августа 1941, чета Вукова и Галамиеа, десетар...

2) Машановић Здравко - р. 1917, Бапска Нова, избеглица, радник, сиромашан; породица: мајка и сестра; ступио септембра 1941, чета Д. Бајалице и Лозничка, пушкамитраљезац; члан КПЈ; ухваћен крајем 1941, стрељан 19. 2. 1943. у логору на Бањици.

3) Стевановић Велизар Бата - р. 1923, Сарајево, 8 р. гимназије, ж. у Београду; породица: родитељи и брат, отац профеоор, доброг имојвног стања; ступио пол. августа 1941, стенограф у Штабу Одреда, чете Д. Бајалице и Вргоњина, политички комесар чете, пол. делегат вода; члан КПЈ; ухваћен 25. 12. 1941. код Прњавора, отеран 24. 4. 1942. у Немачку, вратио се после рата.

4) Стевановић Ненад - р. 1920, Сарајево, студент технике, ж. у Београду; породица: родитељи и брат, отац професор, доброг имовног стања; ступио пол. августа 1941, чете Г. Малетића, М. Самарџића, Д. Бајалице, Вукова и Лозничка, полит. комесар чете, полит. делегат вода; члан КПЈ; ухваћен 25. 12. 1941. код Прњавора, отеран 24. 4. 1942. у Немачку, вратио се после рата.

Башчелуци

5) Андрић Паун - р. 1920, основна школа, земљорадник; породица. отац, брат и 5 сестара, сиромашни; није служио БЈВ; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; члан Скоја; био до краја 1941, после легалан у селу; маја 1944. заклали га четници због учешћа у НОП-у.

Горње Недељице

6) Росић Радомир - р. 1903, земљорадник, слуга (у Мачви); ступио септембра 1941, Вукова чета; кр. новембра 1941. предао се четницима, стрељан у шабачком логору.

Доња Бадања

7) Росић Урош - р. 1920, учитељ; породица: родитељи — земљорадници, 2 сестре; ступио поч. септембра 1941. у Ваљевски НОПО, у новембру прешао у ППО, Јововићева чета; крајем 1941. дошао кући, легализовао се.

Доњи Добрић

8) Бучић Ђурађ - р. 1920, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: родитељи, 2 брата, земљорадници; ступио августа 1941, Лешничка чета; ухваћен за време блокаде Шапца, отеран на рад у Борски рудник, даље непознато.

3ајача

9) Закшек Иван - р. 1910, Трбовље, Словенац; основна школа, рударски радник, сиромашан; самац; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; ухваћен 29. 12. 1941, интерниран 24. 4. 1942. у Норвешку, стрељан 17. 7. 1942.

10) Јурић Јозо - р. 1910, Кордун, Хрват, неписмен, рударски копач, сиромашан; ожењен, без деце; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; 16. 10. 1941. остао у Зајачи, крио се, ухваћен и 4. 2. 1942. стрељан код Зајаче.

11) Митровић Стеван - р. 1918. у Лици, основна школа, радник, сиромашан, самац; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; био до 15.11.1941, даље непознато.

12) Осојник Алојз - р. 1910, Словенац, основна школа, рударски радник (минер); самац; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; рањен 27. 11. 1941. у борби на Зајачи, упућен према Ужицу на лечење; заробљен, из логора на Бањици отеран на рад у рудник, нестао.

13) Рајзингер Јозеф - Немац, рударски радник; рањен у борби, био на лечењу у Бајиној Башти; новембра 1941. остављен у једном селу, али под другим (српским) именом; ухваћен и интерниран у Норвешку; умро 1951. у Теслићу.

14) Редњак Антон - р. 1895, Словенац; 8 р. основне школе, рударски радник, сиромашан; породица: жена, 2 сина; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; погинуо 6. 10. 1941. у борби код Новог Села.

15) Редњак Иван - р. 1901, Словенац, основна школа, радник, сиромашан, самац; ступио 9. 9. 1941. Лозничка чета; ухваћен 29. 12. 1941, интерниран 24. 4. 1942. у Норвешку, тамо убијен 1943.

Јелав

16) Стојановић Војислав - р. 1918, основна школа, најамни радник; породица: мајка и 2 сестре; ступио августа 1941, Лешничка чета; погинуо 3. 9. 1941. у борби на Битви код Богатића.

17) Тешановић Андрија - р. 1920, основна школа, земљорадник, 1ха; породица: родитељи, 6 браће и сестра; није служио БЈВ; ступио августа 1941, Лешничка чета; рањен 3. 9. 1941. у борби на Битви, донет кући на лечење, није откривен.

Јошева

18) Кораксић Стојан - р. 1906, Чачак; учитељ, сиромашан; рез. официр БЈВ; ступио 9. 9. 1941., Лозничка чета, водник; члан КПЈ; после повлачења Одреда из Мачве отишао у Чачаноки ПО; убили га четници 5. 11. 1941. у Брајићима код Равне горе.

Коренита

19) Тешић Љубинко - р. 1919, неписмен, слуга (у Штитару и Дубљу); породица: очух, 2 брата и сестра; ступио септембра 1941, чета „Радосављевић"; био до 20. 10. 1941, вратио се са Столица; касније био у СДС.

Лешница

20) Андрић Саво - р. 1922, занатска школа, кројач, 5 ха; породица: родитељи — земљорадници, 5 браће и сестара; ступио 9. 8. 1941, Лешничка чета; погинуо 3. 9. 1941. у борби на Битви.

21) Гајић Александар - р. 1922, основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: мајка, 2 сестре и брат; ступио августа 1941, Лешничка чета; погинуо 3. 9. 1941. у борби на Битви.

22) Драгојловић Ђока - р. 1920, основна школа, најамни радник; породица: родитељи и више браће, отац колар; није служио БЈВ; ступио августа 1941, Лешничка чета; пол. септембра 1941. прешао у четнике.

23) Јовановић Јован - р. 1906, Бијељина, основна школа, керамичар, сиромашан; породица: отац, 4 брата, 2 сестре, жена и дете, отац трговац; ступио 9. 8. 1941, Лешничка чета, водник; погинуо 3. 9. 1941. у борби на Битви.

24) Јовановић Мирјана - р. 1922, Бијељина, избеглица, незавршена гимназија, чиновник; породица: отац, 4 брата и сестра; ступила 9. 8. 1941, Лешничка чета, дактилограф у Штабу Одреда, од 15. 12. 1941. на раду у ГШ НОПО Србије, Хрватова чета; ухваћена 7. 2. 1942, из ш. логора отерана 20. 5. 1942. у Немачку, вратила се јула 1944, ступила у НОВ.

25) Јовановић Слободан - р. 1919, Бијељина, избеглица; студент агроеомије; породица: отац, 4 брата, 2 сестре; ступио 9. 8. 1941, Лешничка чета, политички комесар чете; члан КПЈ; са Семберијском четом прешао у Босну кр. октобра 1941; погинуо фебруара 1942. у Вукосавцима (на Мајевици).

26) Малетић Радован - р. 1922, 1 р. гимназије и занатока школа, кројачки радник, 2 ха; породица: родитељи, 5 браће и сестра, отац кројач; ступио 9. 8. 1941, чете Лешничка и Вукова; члан Скоја; рањен 24. 9. 1941. код Шапца, пренет у Бању Ковиљачу на лечење; ухваћен, обешен 16. 3. 1942. у шабачком логору.

27) Марцикић Милорад - р. 1918, основна школа, најамни радник; породица: мајка; 3. 9. 1941. побегао из борбе на Битви, отишао у четнике.

28) Николиш Драгомир - „оперативни капетан", р. 1908, Сремска Митровица, ж. у Београду, избеглица; војна академија, капетан II класе; породица: родитељи, 3 брата, жена; ступио 8. 9. 1941, оперативни официр у Штабу Одреда; од 15. 12. 1941. са Јововићевом четом; рањен у руку 19. 12. 1941. у борби у Милошевцу; у Београду ухапшен 28. 12. 1941, у логор на Бањици отеран 2. 2. 1942, стрељан 5. 3. 1942.

29) Орељ Станко - р. 1910, 4 р. гимназије, подофицирска школа БЈВ; подофицир, сиромашан; породица: жена и 2 сина; родитељи земљорадници; ступио 9. 8. 1941, Лешничка чета, командир чете; погинуо 3. 9. 1941. у борби на Битви.

30) Остојић Видоје - р. 1917, Солотуша (Бајина Башта), основна школа, најамни радник, сиромашан; породица: родитељи, 2 брата и сестра; ступио 10. 8. 1941, чете Лешничка, Вукова, Исаилова; заробљен крајем 1941, био у ш. логору и на принудном раду у руднику.

31) Остојић Душан - р. 1920, Солотуша, основна школа, најамни радник, сиромашан; породица: родитељи, 2 брата и сестра; ступио 10. 8. 1941, чете Лешничка, Вукова и Исаилова; заробљен крајем 1941, био у ш. логору и на принудном раду у Зајачи.

32) Остојић Милисав - р. 1910, Солотуша, занатска школа, машиниста и возач, сиромашан; породица: родитељи, 2 брата и сестра, жена и 2 детета; ступио 10. 8. 1941, Лешничка чета, возни парк Одреда, возач камиона; упућен на рад у фабрику оружја у Ужицу; погинуо 29. 11. 1941. у борби на Кадињачи.

33) Пековић Радојица - р. 1900, Дубровско (Шавник), Црногорац, земљорадник; ступио 9. 8. 1941, чета Лешничка и Вукова; заробљен 29. 1. 1942. стрељан у ш. логору.

34) Перић Божидар - р. 1919, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: отац, мајка .и 2 брата; није служио БЈВ; ступио 9. 8. 1941, Лешничка чета; погинуо 3. 9. 1941. у борби на Битви.

35) Петровић Живан - избеглица, осн. школа, радник; ступио 9. 8. 1941, Лешничка и Вукова чета, курир; био до 10. 10. 1941, предао се, стрељан у Лешници,

36) Петровић Миливоје - р. 1923, основна школа, земљорадник; ступио августа 1941, Лешничка чета; погинуо у борби, негде у Јадру.

37) Радовановић Милосав - р. 1919, основна школа, земљорадник; ступио августа 1941, Лешничка че,та; 10. 10. 1941. вратио се кући, стрељан у ш. логору.

38) Симић Младен - р. 1922, основна школа, најамни радник; породица: родитељи, 2 сестре и 2 брата, отац пандур у општини; ступио августа 1941, Лешничка чета; погинуо 3. 9. 1941. у борби на Битви.

39) Станкић Лука - р. 1919, Главичице (Бијељина), избеглица; радник; ступио 9. 8. 1941, Лешничка чета, комора, Вргоњина чета; ухваћен 28. 12. 1941. код Богатића, из ш. логора отеран у Немачку; вратио се септембра 1942.

40) Суботић Владимир Влатко - р. 1905, Чемерно (Гацко), избеглица из Сирига (Нови Сад), основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: отац, брат, 2 сестре, кћи и 2 сина; рез. поднаредник БЈВ; ступио 9. 8. 1941, Лешничка чета; поч. октобра 1941. напустио одред и с породицом из Лешнице отишао у Херцеговину; вратио се септембра 1942, у Бању Ковиљачу; ухапшен поч. 1943. због сарадње са НОП-ом, отеран у б. логор, па у Ниш; стрељан 16. 7. 1943. на Бубњу код Ниша.

41) Суботић Обрад - р. 1922, Чемерно (Гацко) избеглица из Сирига (Нови Сад), основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: отац, брат и 2 сестре; ступио 9. 8. 1941, Лешничка чета; члан Скоја; погинуо на Мајевици децембра 1944. као капетан НОВ.

42) Тадић Младен - р. 1921, основна школа, земљорадник; породица: отац, маћеха, брат и сестра; ступио августа 1941, чете Лешничка, Вукова и Исаилова; почетком 1942. дошао кући, ухапшен, пуштен; погинуо 1945. као борац НОВЈ.

43) Тадић Станко - р. 1910, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: родитељи, жена, 2 сина и 2 кћерке; ступио поч. сеитембра 1941, Вукова чета; крајем 1941. дошао кући, није био у логору.

44) Тешић Милија - р. 1918, околина Ужица, основна школа, најамни радник, сиромашан; породица: родитељи, 2 брата и 2 сестре; није служио БЈВ; ступио августа 1941, Лешничка чета; вратио се кући, 10. 10. 1941. стрељан на пијаци у Лешници.

45) Чомић Мишо - р. 1922, Врањска (Билећа), избеглица, основнашко ла,земљорадник, 5 ха; породица: брат и 4 сестре...

46) Шкрбић Живорад - р. 1910, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: родитељи и брат; ступио поч. септембра 1941, Вукова чета; вратио се кући, 10. 10. 1941. стрељан на пијаци у Лешници.

47) Шкрбић Миле - р. 1910, Мазин, избеглица, основна школа, земљорадиик, 5 ха; породица: жена, 2 сина и 2 кћери; ступио 20. 8. 1941, Лешничка чета...

48) Шовић Милорад - р. 1922, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: родитељи, 4 брата; ступио августа 1941, Лешничка чета; погинуо 3. 9. 1941. у борби на Битви.

49) Штрајтенбергер (Streitenberger) Мирко Антунов - Штука, р. у Осијеку, Хрват, избеглица, професор (незапослен), уредник марксистички оријентисаног часописа „Пут"; ступио августа 1941, интендантура, Културно-пропагандни одбор, Вукова чета, полит. делегат вода; члан КПЈ; погинуо 19. 10. 1941. у борби код Слатине (Јадар).

Липница

50) Димитријевић Добривоје - р. 1923, земљорадник; ступио септембра 1941, чете Перина и Исаилова; заробљен крајем 1941, стрељан у ш. логору.

Лозница

51) Амзић Цако - р. 1912, основна школа, свирач, сиромашан; породица: родитељи, 2 сестре, 2 брата и жена; ступио септембра 1941, Лозничка чета; вратио се кући, стрељан у ш. логору.

52) Андријашевић Радован - р. 1911, Кутак (Куршумлија), избеглица из Срем. Митровице, основна школа, судски чиновник; ступио 8. 9. 1941, чете Лозничка и Галамина; погинуо 23. 12. 1941. у Петковици.

53) Андрић Дане - р. 1907, Лежимир (Срем), ветеринар; породица: родитељи, браћа и сестра, отац учитељ; рез. потпоручник БЈВ; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; кандидат за члана КПЈ; 25. 12. 1941. прешао у илегалност; касније поново ступио у НОВ, погинуо 4. 12. 1943. у Пријепољу.

54) Антељевић Живорад - р. 1914, занатска школа, воокар; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; ухваћен 5. 1. 1942, интерниран 24. 4. 1942. у Норвешку; убијен 24. 11. 1942. у логору Корген.

55) Бакић Данило - р. 1912, Забрђе (Иванград), Црногорац; гимназија, службеник Среског суда; отац земљорадник; рез. наредник БВЈ; ступио 9. 9. 1941. Лозничка чета, заменик командира чете, командир чете, командант батаљона; члан КПЈ; крајем 1941. прешао у илегалност; ступио у НОВЈ 24. 9. 1944.

56) Брод Здравко - р. 1912, основна школа, келнер, самац; ступио августа 1941, чете Лешничка и Лозничка; био до 26. 12. 1941; стрељан у ш. логору.

57) Вуксановић Драгољуб - професор; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; упућен у Ужице, заробљен, отеран у Норвешку, вратио се после рата.

58) Вуковић Јован - избеглица из Вировитице; ступио 8. 9. 1941, Лозничка чета; погинуо 28. 11. 1941. у борби на Бубњу код Тршића.

59) Гавриловић Стојан - р. 1901, Брадић, занатска школа, обућарски радник; ступио августа 1941, чете Лешничка и Лозничка; члан КПЈ; децембра 1941. дошао у Брадић, пријавио се окуп. властима, није био у логору; умро 1969.

60) Гавриловић Стојша - р. 1899. у Брадићу, занатска школа, абаџија; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; ухваћен крајем 1941. у Д. Трешњици, интерниран у Норвешку, вратио се после рата; умро 1967.

61) Гајић Љубиша - радник; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; члан Окоја; погинуо 6. 10. 1941. у борби на Видојевици.

62) Глишић Света - р. 1912, занатска школа, кројачки радник; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; ухваћен 3. 12. 1941, стрељан у ш.логору.

63) Грујичић Славко - р. 1921, занатска школа, обућарски радник; члан Скоја; ступио августа 1941, чете Лешничка и Лозничка; ухваћен децембра 1941, био у логору, пуштен.

64) Давидовић Милан - р. 1923, Богатић, основна школа, бојаџија, сиромашан; породица: родитељи, брат и сестра, отац земљорадник; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета, четни економ и водник; заробљен 9. 1. 1942, стрељан у ш. логору.

65) Дедић Светозар - р. 1900, Ириг, венац, основна школа, надничар; ступио 9. 9. 1941, Лозничничка чета; умро 1964. у Лозници.

66) Демшар Андрија - р. у Цељу, Словенац, основна школа, надмлинар; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; био до 30. 11. 1941, нестао (?).

67) Драгићевић Тихомир - р. 1916, Тршић, занатска школа, пекарски радник; породица: родитељи — земљорадници; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; крајем 1941. прешао у Босну, ступио у Мајевички ПО; потинуо 1943. као борац 6. источнобосанске бригаде.

68) Дукојевић Сретен - занатска школа, месарски радник, самац; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; био до 20. 12. 1941; касније у „легалним" четницима.

69) Ђурић Лука - р. у Требињу, 4 р. гимназије, порески службеник; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета, водник и командир чете; кандидат за члана КПЈ; 30. 12. 1941. прешао у Босну, ступио у Мајевички ПО, био командир вода и командир 3. чете 2. босанског ударног батаљона, познат као Лука „Херцеговац"; погинуо 2. 5. 1942. у борби у Нишићима (код Олова).

70) Ђурковић Витомир - избеглица из Бачког Петровог Села; ступио августа 1941, Лешничка чета; погинуо 3. 9. 1941. у борби на Битви.

71) Елез Раде - р. 1908, Калиновик, 2 р. гимназије, службеник; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета, водник; крајем 1941. заробљен, интерниран 24. 4. 1942. у Норвешку; вратио се после рата.

72) Икановић Смајо - свирач; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; 16. 11. 1941. отишао у четнике.

73) Илић Србољуб - р. 1916, 3 р. гимназије, механичар; ступио септембра 1941, Лозничка чета; 1942. ж. легално у Београду, потом запослен у Зајачи; 26. 2. 1944. ухапшен, 26. 9. 1944. отеран у Маутхаузен, убијен.

74) Јанковић Петар - р. 1914, Драгинац, абаџијски радник, самац; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; ухваћен 25. 12. 1941, био у логору; умро после рата у Лозници.

75) Јовановић Светозар Цвеја - р. 1914, Шимановци (Орем); учитељ; породица: жена, дете, 5 браће и сестра, отац трговац; интендантски потпоручник БЈВ; ступио 9. 9. 1941, чете Лозничка и Хрватова; кандидат за члана КПЈ; заробљен 22. 3. 1942, отеран 24. 4. 1942. у Норвешку; вратио се после рата.

76) Катић Мића - р. 1923, ученик 7. р. гимназије; породица: мајка, 3 брата, 2 сестре, трговачка породица, доброг имовног стања; ступио 9. 9. 1941; члан Скоја; интерниран 24. 4. 1942. у Немачку; умро после рата у Новом Саду.

77) Качавендић Радослав - радник, ступио августа 1941, чете Ј1ешничка, Ударна и Лозничка, водник; члан КПЈ; крајем 1941. ухваћен, отишао на рад у Немачку, вратио се.

78) Лазаревић Миодраг - (избеглица из ок. Тузле, основна школа, земљорадник; ступио августа 1941, Лешничка чета; потинуо 3. 9. 1941. у борби на Битви.

79) Лукић Војислав - р. 1907, занатска школа, кројачки радник, сиромашан, самац; каплар у БЈВ; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; био до 27. 11. 1941; по одобрењу рук. отишао у Осечину, легализовао се.

80) Лукић Милорад - судија Окружног суда; ступио септембра 1941, Ловничка чета; прикључио се 12. 12. 1941. Ваљевском НОП одреду; погинуо.

81) Марковић Милан Жеравица - родом из Лике, рударски радник; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; 25. 11. 1941. нестао (?)...

82) Марковић Радован - р. 1921, занатска школа, сарачки радник; ступио 25. 8. 1941, Лозничка чета; ухваћен поч. 1942; из ш. логора отишао у Немачку на рад, вратио се после рата.

83) Матић Вујадин Вујо - р. 1920, индустријска школа, металостругарски радник; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета, политички комесар чете; члан КПЈ; ухваћен крајем 1941, стрељан 18. 3. 1942. у ш. логору.

84) Махне Јаков - р. 1913, Цеље, Словенац; молерски радник; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; ухваћен крајем 1941, стрељан у ш. логору.

85) Милић Тодор - р. 1914, Ужице, занатска школа, кројачки радник; породица: жена, 2 сина; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета, водник; кандидат за члана КПЈ; био до 26. 11. 1941; стрељан у ш. логору.

86) Миловановић Јово - р. 1921, Пилица (источна Босна), пекарски радник; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета...

87) Милошевић Радомир - р. 1917, абаџијски радник; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; заробљен у патроли послатој да извиђа Драгинац децембра 1941; стрељан 1942. у ш. логору.

88) Мишковић Јован - избетлица из Лике, око 20 год., ступио октобра 1941, погинуо новембра 1941. у борби на Трешњици(?).

89) Новаковић Милан - занатска школа, столарски радник; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; био до 25. 11. 1941...

90) Пантелић Рајко - р. 1900, Толисавац, службеник; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; био до 10. 12. 1941; стрељан у ш. логору.

91) Петровић Мића - р. у Клупцима, занатска школа, посластичар; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; био до 24. 12. 1941...

92) Петровић Слободан - радник ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; члан Скоја; био до 28. 12. 1941...

93) Поповић Драгољуб - р. 1898, Плоче, адвокат; породица: мајка, жена и 3 деце; ступио 9. 9. 1941, полит. комесар чете; убијен 19. 12. 1941. у манастиру Троноши.

94) Поповић Јован - избеглица из Лаћарка; ступио септембра 1941, Лозничка чета...

95) Поповић Радомир Раша - р. 1923, занатска школа, кројачки радник; породица: родитељи, 2 брата, сестра; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; ухваћен у новембру 1941. у Тршићу; умро у логору у Норвешкој.

96) Прпић Рајо - р. 1912, занатска школа, месарски радник; породица: мајка и жена; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; ухваћен 12. 12. 1941; умро 1971. у Лозници.

97) Радић Александар - р. 1913, Адашевци (Срем), ж. у Срем. Митровици, избеглица, ванр. студент права, новинар; наредник, лишен чина у БЈВ; ступио августа 1941, командир минерског одељења; члан КПЈ; рањен у борби, лечен у болеици у Бајиној Башти и Ужицу; са Посавотамнавском четом вратио се из Санџака у Тамнаву, отуда у Мачву; ухваћен 7. 3. 1942, код Варне; после страховитог мучења у ш. логору на Сави извршио самоубиство тровањем.

98) Радовић Мирко - кафеџија; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета, одредска комора; заробљен децембра 1941, пуштен; 1944. ухапшен и стрељан у конц. логору.

99) Радуловић Владимир - р. 1913, Бања Лука, ж. у Штимљу (Косово), избеглица, 2 р. гимназије, чиновник; породица: мајка, 3 брата и 4 сестре, земљорадници, средњег имовног стања; ступио 8. 9. 1941, Лозничка чета, члан КПЈ; крајем 1941. отишао у очево р. место Кривошије (Бока Которска), ступио у ПО.

100) Радуловић Милорад - р. 1919, радник; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета, радионица бомби у Бањи Ковиљачи, затим у фабрици оружја у Ужицу; кандидат за члана КПЈ; заробљен, пуштен, живео легално до 1943. (Види Други део Списка.)

101) Ратковић Живорад Кисели - ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета, био до краја 1941; умро 1960.

102) Ристић Милан - р. 1922, гимназија (матурант); ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; кандидат за члана КПЈ; ухваћен 5. 1. 1942, интерниран у Норвешку, вратио се после рата.

103) Секулић Стеван - р. 1922, занатска школа, абаџијски радник; породица: родитељи; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; заробљен у патроли послатој да извиђа Драгинац децембра 1941, стрељан 1942. у ш. логору.

104) Симић Бранко - р. 1908. у Босни; занатска школа, абаџијски радник, породица: жена и 2 деце; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета, био до децембра 1941...

105) Симић Петар Радикал - абаџија; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; био до 26. 11 1941; стрељан 1942. у ш. логору.

106) Тадић Милош Људина - р. 1920. Козјак; занатска школа, абаџијски радник, самац, отац бачвар; ступио 15. 8. 1941, чете Лешничка и Лозничка; члан КПЈ; ухваћен 3. 1. 1942. у Козјаку, у ш. логору до 3. 1. 1944, пуштен.

107) Токовић Срба - р. 1921, занатска школа, пекарски радник; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета, био до 20. 11. 1941, напустио Одред.

108) Томић Драго - р. у Клупцима, обућарски радник; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; рањен 28. 12. 1941, заробили га четници, стрељан.

109) Ћирковић Александар - р. 1919, занатска школа, кројачки радник; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета, четни економ; члан КПЈ...

110) Унковић Мића - р. 1922, радник; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; члан Скоја; био до 20. 12. 1941...

111) Уремовић Ариф - занатска школа, молерски радник; ступио 9. 9. 1941, напустио Одред...

112) Фафулић Салко Бака - свирач; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; 6. 10. 1941. напустио Одред.

113) Цветичанин Ђорђе - ученик; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; био до 15. 1. 1942...

114) Шербеџија Богдан - р. у Босанском Грахову, занатска школа, металски радник; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; кандидат за члана КПЈ...

115) Шћепановић Миле - р. из Црне Горе, професор; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета, командир чете; поколебао се, 6. 10. 1941. смењен, после отишао у Црну Гору.

Ново Село

116) Алвировић Стеван - р. 1920, Кузмин (Срем); основна школа, слуга; породица: родитељи, 3 брата и 3 сестре; није служио БЈВ; ступио крајем септембра 1941,, Вукова чета; поч. октобра прешао у 4. колубарску чету Ваљевског ПО.

117) Баћић Миодраг - р. 1923, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, брат и сестра; ступио августа 1941, Исаилова чета, заробљен 30. 12. 1941. код Дреновца, стрељан 9. 1. 1942. у Шицари код Кленка.

118) Виленица Петар - р. 1917. у Далмацији; основна школа, слуга, самац; ступио августа 1941. године, чете Лешничка и Вукова; око 12. 10. 1941. вратио се у село, истог дана стрељан пред општином.

119) Ерић Милисав - р. 1922, основна школа, најамни радник, самац; ступио августа 1941, чете Лешничка и Вукова; у октобру повукао се са Одредом у Рађевину...

120) Јевтић Борђе - р. 1921, занатска школа, опанчарски радник; породица: отац, маћеха, брат и сестра, отац опанчар и земљорадник, 5 ха; ступио августа 1941, чета Лешничка и Вукова; око 12. 10. 1941. вратио се у село, истог дана стрељан пред општином.

121) Кокоровић Младен - р. у Глоговцу, слуга, самац; ступио августа 1941; после 10. 10. 1941. напустио Одред, ухватили га четници...

122) Кривошијић Лепосава - р. 1921, Нова Градина (Вировитица), избеглица, основна школа, домаћица; породица: родитељи, 3 брата и сестра, земљорадници; ступила августа 1941; ухваћена у Великом Селу поч. 1942, спроведена у ш. логор, убијена.

123) Стефановић Светозар - р. 1920, основна школа, земљорадник, 7 ха; породица: жена, кћерка; није служио БЈВ; ступио августа 1941, чета Лешничка и Вукова; 6. 10. 1941. рањен у борби код Новог Села, однет у Лозницу на лечење, затим у Крупањ на опоравак; 20. 10. 1941. вратио се у Јадар.

124) Суботић Ђорђе - р. 1922, Чемерно (Гацко), ж. у Сиригу (Нови Сад), избеглица, основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: мајка и 2 брата; ступио августа 1941, Лешничка чета; потинуо 3. 9. 1941. у борби на Битви.

125) Суџуковић Милош - р. 1923, Нова Градина (Вировитица), избеглица, основна школа, земљорадник; породица: родитељи, брат и 3 сестре... ухваћен од стране четника, даље непознато.

126) Торбица Драгољуб - р. 1922, занатска школа, слуга; породица: мајка, брат и сестра; ступио августа 1941, Лешничка чета; 3. 9. 1941. погинуо у борби на Битви.

Руњани

127) Милић Драгић - р. 1912, учитељ, сиромашан; породица: жена; ступио 9. 9. 1941, Лозничка чета; члан КПЈ; у другој пол. октобра спровео заробљене Немце из Пецке у Ужице...

Стража

128) Васић Урош - р. 1920, основна школа, слуга; породица: родитељи, 3 брата и сестра; ступио пол. августа 1941, Лешничка чета; погинуо 6. 10. 1941. у борби код Новог Села.

129) Искић Милован - р. 1909, самоук, земљорадник, 1 ха; породица: жена, 3 сина; ступио августа 1941, чете Лешничка и Вукова; 10. 10. 1941. остао у селу, ухваћен, стрељан у Лешници.

Тршић

130) Лолић Радивоје - р. 1914, М. Причиновић; учитељ, сиромашан; породица: жена, 2. деце; родитељи земљорадници; рез. официр БЈВ; ступио 9. 9. 1941, чете Лозничка и Јововићева; десетар, пол. комесар чете; члан КПЈ; погинуо у борби 19. 12. 1941. у Милошевцу.

Чокешина

131) Маринковић Зорка - р. 1924, Београд; породица: бтац, мати, отац радник; ступила септембра 1941, болничарка; 25. 10. 1941. враћена у Чокешину.

132) Митровић Радмила - р. 1921, основна школа, домаћица; породица: родитељи — земљорадници; ступила септембра 1941... Четници је убили маја 1944. у Петковици.

133) Раденовић Драгољуб - р. 1922, основна школа, кројач, средњег имовног стања; породица: родитељи, 2 брата и 2 сестре, отац земљорадник; ступио септембра 1941; погинуо на Кадињачи (?).

134) Раиновић Лазар - р. 1916, Оточац (Лика), основна школа, радник; породица: жена и 2 сина; ступио септембра 1941, био до 15. 2. 1942, ухваћен код Ужица, отеран у логор, пуштен.

135) Станарчић Даница - р. 1925, ђак; породица: родитељи, 5 браће и 2 сестре, отац земљорадник, средњег имовног стања; стуш1ла септембра 1941, болничарка; као млада враћена кући 10. 11. 1941.

136) Стојиновић Душан - р. 1921, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: отац и 2 брата, отац земљорадник; ступио септембра 1941; крајем 1941. дошао кући; отеран 1942 у Немачку, нестао.

137) Стојиновић Сава - р. 1922, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи, 4 брата и 3 сестре; ступио септембра 1941, Вукова чета; напустио Одред са знањем руководства.

МАЧВАНСКИ СРЕЗ

Бадовинци

138) Аничић Божидар - р. 1887, основна школа, земљорадник; рез. поднаредник БЈВ; породица: жена, син и кћерка; погинуо 9. 12. 1941.

139) Аничић Жарко - р. 1921, 8 раз. гимназије; породица; родитељи и сестра; родитељи земљорадници; ступио 10. 8. 1941, контузован при нападу на Шабац, лечио се у болници у Чокешини; погинуо.

140) Антонић Димитрије - р. 1907, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: жена и два сина; ступио 2. 10. 1941, чета Д. Бајалице; погинуо 25. 12. 1941. у новоселском гробљу.

141) Арнаутовић Живан - р. 1918, основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: жена; ступио 2. 10. 1941, чета Д. Бајалице; децембра 1941. прешао у Босну, ступио у Дангићеве четнике; марта 1942. вратио се кући. (Види Други део Списка).

142) Арнаутовић Радован - р. 1920, основна школа, земљорадник, средњег имовнаг стања; породица: родитељи, 2 брата; није служио БЈВ; ступио августа 1941, погинуо.

143) Бајуновић Сретен - р. 1905, основна школа, земљорадник, сиромашан, самац; ступио 2. 9. 1941; напустио Одред 28. 9, отеран у ш. логор 3. 10. 1941, стрељан код Коњушнице.

144) Бијуклић Драгојло - р. 1911, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: жена, дете и брат; каплар БЈВ; ступио 15. 8. 1941, Ђурина чета, десетар; поч. децембра 1941. дошао кући; стрељан крајем 1941. у Шицари.

145) Бијуклић Драгослав Драго - р. 1923, основна школа, земљорадник и зидар, сиромашан; прродица: родитељи и брат; ступио 20. 8. 1941, чете С. Јанковића и Д. Бајалице, водник, заробљен 19. 12. 1941, стрељан у ш. логору.

146) Бијуклић Драгослав зв. Ђока - р. 1920, основна школа, надничар; породица: родитељи, 2 сестре и брат; ступио 10. 8. 1941; поч. децембра 1941. ухваћен, стрељан у ш. логору.

147) Бијуклић Живан - р. 1896, основна школа, зидар, сиромашан; породица: жена; отац зидар; ступио 20. 10. 1941, чета Д, Бајалице, четни економ; кандидат за члана КПЈ; погинуо 20. 10. 1941. у борби у Коренити.

148) Бијуклић Лазар - р. 1919, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: мајка, жена и троје деце; ступио 20. 8. 1941, Микина чета; пуштен кући на боловање; стрељан у ш. логору.

149) Бијуклић Степан - р. 1902, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: жена и 6 деце; ступио 2. 10. 1941, чета Д. Бајалице; рањен у борби код Новог Села 6. 10. 1941, заробљен у Б. Ковиљачи у болници 12. 10. 1941, из ш. логора пуштен априла 1942.

150) Брезић Јован - р. 1918, земљорадник, сиромашан; ступио 20. 8. 1941; одступио са Одредом из Мачве, рањен, вратио се кући; стрељан у ш. логору.

151) Будалић Богдан - р. 1915, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: жена и 2 сина; ступио 2. 10. 1941, чета Д. Бајалице; заробљен и стрељан 27. 12. 1941. у ш. логору.

152) Васић Ђорђе - р. у Јањи (Бијељина), избеглица; болница у Чокешини, комора, Деврша чета; ухваћен пол. јануара 1942. код Вујиноваче, стрељан 14. 2. 1942. у ш. логору.

153) Велимировић Михаило - р. 1908, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: жена и 2 деце; ступио 10. 9. 1941, Микина чета; заробљен 15. 11. 1941...

154) Вилић Живорад - р. 1916, земљорадник, сиромашан; ступио 20. 8, био до 28. 9, стрељан 15. 10. 1941. у ш. логору.

155) Врачарић Ђорђе - р. 1916, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: отац, жена и двоје деце; ступио 25. 8, био до 28. 9, обешен 10. 10. 1941. у ш. логору.

156) Врачарић Живадин - р. 1916, основна школа, земљорадник, сиромашан, отац сарач, ступио 1. 9, био до 28. 9, стрељан 10. 10. 1941. у ш. логору.

157) Врачевић Мирослав Мирко - р. 1920, Лозница, грађанска школа, службеник; породица: родитељи, сестра и два брата, отац службеник; чете Микина и Лалина; рањен 6. 9. 1941. у борби у Бањи Ковиљачи; касније пребачен на лечење на Романију; ступио у 1. пролетерску бригаду.

158) Вуловић Драгић - р. 1920, основна нжола, земљорадник, средњег имовног стања; породица: родитељи; ступио 2. 10. 1941, чета Д. Бајалице, био до 25. 11. 1941, био у логору, пуштен.

159) Вуловић Драгомир... - био до 28. 9. 1941; стрељан 3. 10. 1941. у Змињаку.

160) Вуловић Живан - р. 1903, основна школа, земљорадник, средњег имовног стања; породица: жена; ступио 20. 8. 1941, упућен из Одреда за командира сеоске чете, од 2. 10. у чети Д. Бајалице; око 22. 10. упућен са Капетанове воде у Мачву, ухваћен, био у логору, пуштен; поново ухапшен и 21. 4. 1944. стрељан у Бадовинцима.

161) Вуловић Рајко - р. 1903, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: жена и дете; ступио 2. 10. 1941, чета Д. Бајалице; око 22. 10. упућен са Капетанове воде у Мачву, ухваћен, стрељан.

162) Вуловић Ранисав - р. 1920, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи; ступио 3. 9. 1941, чете С. Јанковића и Д. Бајалице; око 22. 10. упућен са Капетанове воде у Мачву; погинуо 18/19. 3. 1944. у Бадовинцима као секретар ћелије КПЈ.

163) Вучковић Бојица - р. 1923, основна школа, земљорадник, средњег имовног стања; породица: родитељи и два брата; ступио 3. 9. 1941, чете С. Јанковића, Лалина и Д. Бајалице; око 22. 10. упућен у Мачву са Капетанове воде (Види Други део Описка).

164) Гаврић Драгољуб - р. 1920, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи, жена и дете; ступио 20. 8. 1941, Микина чета; 30. 10. 1941. дошао кући, наговох)ен да се пријави нем. комаиди у селу, истог дана стрељан у Бадовинцима.

165) Гаврић Сретен - р. 1918, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи; ступио 17. 8. 1941, био до 26. 11. 1941; стрељан 21. 4. 1944. у Бадовинцима.

166) Галовић Милан - р. 1923, избетлица из Караџићева (Винковци), основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: родитељи, брат и 3 сестре; ступио 12. 8. 1941, чета Лале Станковића; прикривао се код оца у Бадовинцима до 1943, покушао да пређе у Боону у НОВ, удавио се у Дрини.

167) Галонић Крсман - р. 1900, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: 2 кћерке и сеотра; ступио 7. 8. 1941. (био у затвору у Богатићу „као комуниста... затворен са осталим комунистима") чете М. Ђаковића, С. Јанковића, Вргоњина; око 20. 12. 1941. упућен у патролу у Белу Реку, заробљен, стрељан у ш. логору.

168) Гарибовић Александар - р. 1919, основна школа, опанчар, сиромашан; породица: родитељи; ступио 25. 8. 1941, Лалина чета; ухваћен и 16. 11 1941. стрељан у ш. логору.

169) Гарибовић Вукосава - радница (у Београду), ступила септембра 1941, ухваћена крајем децембра 1941, стрељана.

170) Гарибовић Катарина Каја - р. 1921, учитељица; породица: родитељи; отац земљорадник, средњег имовног стања; ступила 3. 9.1941; члан КПЈ; са групом бораца Мачваноког и Ваљевског ПО прешла у Босну 6. 3. 1942. и прикључила се јединицама НОВ и ПОЈ.

171) Гвозденовић Будимир - р. 1906, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: жена исин; ступио 20. 8. 1941, Микина чета; био до 28. 9. 1941, поч. октобра 1941. стрељан у ш. логору.

172) Делић Ђура - р. 1919, Анђелово (Бос. Дубица), избеглица, земљорадник; породица: отац, 2 брата, сестра и жена; ступио 10. 8. 1941, чете Микина, Босанчева, Вукова и Галамина; ухваћен 25. 12. 1941. у Слепчевићу, стрељан 9. 1. 1942. у ш. логору.

173) Делић Љубица Бућа - р. 1921, ученица; породица: мајка и два брата, доброг имовног стања; ступила 3. 9. 1941; члан КПЈ; ухваћена фебруара 1942. у Ваљ. Ставама, била у логору, пуштена. (Види Други део Списка).

174) Деспенић Коста - р. 1924, избеглица из Аде (Осијек), ученик грађанске школе; породица: отац, 2 брата и 2 сестре, земљорадници, 5 ха; ступио 13. 8. 1941; члан Скоја; од краја 1941. крио се у Рујевцу (Азбуковица); пзоново ступио у НОВ 1943. (Види Други део Списка).

175) Димић Љубинко - р. 1899, Моровић (Срем), избеглица; земљорадник; ступио септембра 1941, чете Босанчева, П. Савића и Исаилова; ухваћен крајем 1941. код Петковице, стрељан у ш. логору.

176) Добриловић Јован - р. 1908, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица; жена; ступио 27. 8. 1941; заробљен крајем децембра 1941. код Прњавора; обешен фебруара 1942. год. у ш. логору.

177) Ђурић Будимир - р. 1920, основна школа, слуга; породица: отац, брат и сестра; отац општински послужитељ; ступио августа 1941; крајем 1941. погинуо у сукобу с Немцима код Дубља.

178) Ђурић Чедомир - р. 1922, основна школа, слуга; породица: отац, брат и сестра, отац послужитељ у општини; ступио августа 1941; крајем 1941. погинуо у сукобу с Немцима код Дубља.

179) Ердевички Јован - р. 1921, ћурчија; породица: жена; учествовао у нападу на Шабац; заробљен код Мајура, стрељан у ш. логору.

180) Еркаловић Васо - р. 1920, Словинци (Костајница), избеглица из Аде (Ооијек), основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: брат, родитељи и 2 сестре; ступио 15. 8. 1941, чета С. Јанковића; стрељан 15. 10. 1941. у Драгинцу.

181) Еркаловић Јово - р. 1924, Словинци (Костајница); избеглица из Аде (Осијек), основна школа, земљорадник, 60 ари; породица: родитељи, 2 сестре и брат; ступио 15. 8. 1941, чета С. Јанковића; стрељан 15. 10. 1941. у Драгинцу.

182) Зобеница Мирко - р. 1923, Бугар (Бихаћ), избеглица из Караџићева, неписмен, слуга; породица: родитељи и 2 брата; ступио 12. 8. 1941, чета Д. Бајалице; крајем 1941. ухваћен, отеран у ш. логор, пуштен; као члан КПЈ ухапшен 18. 3. 1944, отеран 21. 7. 1944. у логор на Бањици, а 26. 9. у Маутхаузен, умро 25. 4. 1945.

183) Исаковић Чедомир - р. 1913, основна школа, земљорадник, сиромашан породица: отац; ступио 2. 10. 1941, чета Д. Бајалице; погинуо 10. 10. 1941. код Новог Села.

184) Јанковић Веселин - р. 1919, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: ро дитељи, 2 сестре и брат; ступио 25. 8. 1941, Микина чета; поч. новембра дошао кући, ухваћен, стрељан у ш. логору.

185) Јефтић Александар - р. 1920, основна школа, земљорадник, 2ха; породица: мајка, 3 брата и сестра; ступио августа 1941; вратио се кући, пријавио се општини, стрељан 14. 10. 1941. код Кленка.

186) Јоцић Живорад - р. 1922, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи, сестра; 28. 9. 1941. одступио са Одредом из Мачве; вратио се кући, ухваћен 13. 10. 1941, стрељан у ш. логору.

187) Кнежевић Илија - р. 1924, Силаш, избеглица, основна школа, земљорадник, 7,5 ха; породица: родитељи, 2 брата и 3 сестре; ступио августа 1(941, чета за обезбеђење Штаба Одреда у Петковици, затим Вукова и Галамина; ухваћен 26. 12. 1941. у Г. Недељицама у Јадру; као малолетник није изведен на преки војни суд, пуштен кући. (Види Други део Списка).

188) Ковачевић Драган - р. 1909, Војнић, избеглица из Аде, неписмен, земљорадник, 5 ха; породица: родитељи, 2 брата и 3 сестре; ступио 15. 8. 1941, чета С. Јанковића; стрељан у Бадовинцима (?)

189) Којић Живан - р. 1921, основна школа, земљорадник, 1 ха; породица: родитељи, 2 брата исестра; ступио 14. 8. 1941, чете Микина, Пере Савића, Исаилова; крајем децембра 1941. ухваћен код Бадовинаца; отеран у логор на Бањици, пуштен 3. 10. 1944.

190) Којић Милош - р. 1918, оеновна школа, слуга; није служио БЈВ; ступио августа 1941, заробљен 3. 9. 1941. код Богатића, интерниран у Норвешку, побегао из логора, нестао.

191) Колунџић Никола - р. 1923., избеглица из Караџићева, основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: родитељи, 4 брата и 2 сестре; ступио 12. 8. 1941, Лалина чета; децембра 1941. отеран у ш. лотор, пуштен 1942; погинуо 1945. код Вуковара као борац НОВ.

192) Корица Саво - р. 1923, Караџићево, избетлица; основна школа, земљорадник, 3 кј; породица: мајка, 3 брата и сестра; ступио 13. 8. 1941, Босанчева чета; ухваћен 29. 12. 1941. у Узвећу, пуштен из ш. логора као малолетник; пон. ухапшен 1944, отеран у логор Лобау код Беча, вратио се маја 1945.

193) Косановић Илија - р. 1919, Гомирје (Огулин), избеглица; званичник финанс. контроле, ступио септембра 1941, чета Вукова и Галамрша; ухваћен крајем 1941. у Змињаку, стрељан у ш. логору.

194) Марић Лазар - р. 1906, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: жена и дете;ступио 3. 9. 1941, Лалина чета; погинуо 8. 11. 1941. у борби негде У Јадру.

195) Миросавић Веселин - р. 1918, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи, жена; ступио 25. 8. 1941, чета „Радосављевић", погинуо 3. 9. 1941. у борби на каналу између Слепчевића и Сокине механе.

196) Михаиловић Јово - р. 1924, Сајковић (Ливно), избеглица из Аде; основна школа, радник; породица: отац, 3 брата и 5 сестара, земљорадници, 5 ха; ступио 13. 8. 1941, чете Г. Малетића, М. Самарџића, Точкоњина, С. Колубарца, Лалина и Хрватова; ухваћен 10. 3. 1942. код Варне, пуштен (из ш. логора као малолетник.

197) Нешић Милорад - р. 1922, занатска школа, абаџијски радник; породица: родитељи, 3 брата, земљорадници, 5 ха земље; ступио 20. 8. 1941, Микина чета; ухваћен код Бадовинаца, а 19. 12. 1941. стрељан у ш. логору.

198) Николић Милоје - р. 1919, занатска школа, лимар, сиромашан; породица: родитељи, брат и сестра, отац трговац; није служио БЈВ, ступио августа 1941, Микина чета; крајем септембра 1941. дошао кући на боловање; ухваћен, отеран у логор, пуштен; умро 1949. у Бадовинцима.

199) Павловић Живорад - р. 1916, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: мајка, 2 брата и сестра; ступио 20. 8. 1941, Микина чета; око 22. 10. 1941. године упућен са Капетанове воде у Мачву; отеран у ш. логор, стрељан.

200) Павловић Милутин - р. 1904, основна школа, земљорадник, бха; породица: мајка, син и 2 кћерке; ступио 2. 9. 1941. био до 28. 9. 1941; стрељан 3. 10. 1941. у Змињаку.

201) Пајић Драгомир - р. 1902, земљорадник, сиромашан; ступио 14. 9, био до 28. 9, стрељан 10 .10. 1941,

202) Паунић Драгослав - р. 1914, основна школа, сиромашан; породица: жена и син; ступио 20. 8. 1941, Микина чета; одступио са Одредом из Мачве, нестао.

203) Паунић Милорад - р. 1917, основна школа, земљорадник, 18 ха; породица: родитељи, задруга од 14 члаиова; ступио 20. 8. 1941, чета Д. Бајалице, ухваћен јануара 1942, пуштен из ш. логора. (Види Други део Списка).

204) Петровић Војислав - р. 1900, занатска школа, браварски радник; породица: жена, 3 сина, 2 кћерке: ступио августа 1941, радионица за оправку оружја; касније фабрика оружја у Ужицу и друге јединице НОВ до краја рата. Умро 1948. у Бадовинцима.

205) Петровић Дара - р. 1922. основна школа, слушкиња; породица: родитељи, 3 брата и сестра, отац браварски радник, ступила 15. 8. 1941, чета Д. Бајалице; ухваћена, из логора пуштена кући; умрла 1949.

206) Петровић Живојин - р. 1915, земљорадник, сиромашан; ступио 23. 8. 1941, био до 26. 11. 1941, вратио се кући, пријавио се општини, отеран у ш. логор стрељан.

207) Петровић Живорад - р. 1914, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи; ступио 26. 8. 1941, Микина чета, био до 28. 9, стрељан 12. 10.1941.

208) Петровић Јоца - р. 1918, земљорадник, сиромашан; ступио 15. 8. 1941; погинуо у Боони 16. 6. 1943.(?).

209) Поповић Андрија - р. 1916, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: жена; ступио 27. 8. 1941, Микина чета стрељан 25. 12. 1941. на Думачи.

210) Поповић Богдан - р. 1924, живео у Београду, ученик трг. академије; породица: родитељи, сестра, отац трговац, 7 ха; ступио 27. 8. 1941, чета М. Митровића; био до 28. 9, стрељан 15. 10. 1941. у ш. логору.

211) Поповић Ћурађ - р. 1916, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи, брат; ступио 20. 8. 1941, Микина чета; поч. новембра вратио се кући и прија_вио општини; стрељан у ш. логору.

212) Поповић Илија - р. 1924, ученик гимназије, био члан омл. организације „Збора"; породица: родитељи, 3 бата, отац трговац, 8 ха; ступио септембра 1941, Ђурина чета; вратио се кући 26. 10. 1941. из Става; из логора отпуштен као љотићевац.

213) Поповић Љубан - р. 1922, Пјешчаници (Вргинмост), избеглица; земљорадник; ступио 10. 8. 1941, чете Микина, Босанчева, Вукова и Галамина; ухваћен 25. 12. 1941. у Слепчевићу, етрељан пол. јануара 1942. у ш. лотору.

214) Поповић Милан - р. 1904, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: жена и 4 деце; ступио 23. 8. 1941, Микина чета; крајем 1941. ухваћен, стрељан у ш. логору.

215) Поповић Милош - р. 1925, основна школа, надничар; породица: родитељи, брат и сестра; ступио 20. 8. 1941; напустио Одред у Јадру, ухваћен, стрељан 15. 10. 1941. у Драгинцу.

216) Поповић Нинко - р. 1891, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: жена, 3 сина и кћерка; наредник на солунском фронту; ступио 2. 10. 1941, чета Д. Бајалице; пол. октобра 1941. вратио се кући; из логора пуштен крајем 1941; умро 1971. у Бадовинцима.

217) Поповић Радивоје - р. 1921, основна школа, земљорадник, 8 ха; породица : родитељи, 3 брата; ступио поч. септембра 1941, Ђурина чета; вратио се кући 26. 10. 1941. из Става; пуштен из затвора у Богатићу.

218) Поповић Радован - р. 1892, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: жена и дете; ступио 27. 8. 1941, био до 28. 9, стрељан 15. 10. 1941. у ш. логору.

219) Росић Добривоје - р. 1919, основна школа, земљорадник, сиромашан; поро дица: мајка; ступио 3. 9. 1941. Лалина чета...

220) Росић Драгомир - р. 1917, Дреновац, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи, ступио 25. 8. 1941, Микина чета; стрељан 10. 11. 1941. у ш. логору.

221) Савић Митар - р. 1922, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: отац. (Види Други део списка).

222) Савић Светислав - р. 1918, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи; ступио 27. 8. 1941, Лалина чета; у октобру вратио се кући и пријавио општини, стрељан 20. 11., 1941. у ш. логору.

223) Салкановић Хилмо — Ива Турчин - р. у ок. Зворника, слуга; заробљен, стрељан...

224) Симић Слободан - р. 1919, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи, жена, 2 сестре; ступио 25. 8. 1941, Лалина чета; напустио Одред, ухваћен у Чокешини, стрељан пол. октобра код манастира.

225) Слепчевић Владимир - р. 1903, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: мајка, жена и 3 деце; био до 20. 11. 1941, погинуо негде у Јадру.

226) Стакић Драгољуб - р. 1916, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи; ступио 20. 8. 1941, Микина чета; био до 28. 9. 1941; отеран у ш. логор, стрељан.

227) Станаревић Јован - р. 1915, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: мајка и сестра, родитељи земљорадници; етупјио августа 1941, чете Микина и Јововићева; крајем 1941. ухваћен у Црној Бари, стрељан у ш. логору.

228) Станић Ђуро - р. 1920, избеглица из Славоније; ухваћен и стрељан у Милошевцу 15. 10. 1941.

229) Стевановић Ненад - р. 1921, земљорадник, сиромашан; ступио 10. 9. 1941, био до 28. 9, стрељан 13. 10. 1941. у ш. логору.

230) Степановић Славољуб - р 1900, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: жена и 5 деце; ступио 20. 8. 1941, Микина чета; погинуо крајем 1941. у борби код Дубља.

231) Танасић Владимир - р. 1916, основна школа, земљорадвик, сиромашан; породица: родитељи; ступио 25. 8. 1941; стрељан 26. 10. 1941. у ш. логору.

232) Танасић Живорад - р. 1921, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи; ступио 23.. 8. 1941, Лалина чета; стрељан 27. 10. 1941. у ш. логору.

233) Танасић Милорад - лимарски радник, ступио 23. 9. 1941, радионица бомби у Рибарима, затим радионица у Ужицу, па борац 2. пролетерске бригаде; умро после рата у Загребу.

234) Танасковић Михаило - р. 1915, основна школа, земљорадник, 6 ха; породица: родитељи и сестра; ступио августа 1941; 28. 9. 1941. остао у селу, отеран у логор, стрељан.

235) Танкосић Коста - избеглица; Хрватова чета; са групом бораца и руководилаца Подринског и Ваљевског ПО прешао 6. 3. 1942. у Босну, у друге јединице НОВ.

236) Танчић Живорад Лала - р. 1920, основна школа, земљорадник, сиромашам; породица: жена и дете; ступио 15. 8. 1941, чете Микина, Хрватова; у борби рањен у ногу 3. 2. 1942;, остављен на Медведнику, 7. 2. 1942. заробљен; интерниран 24. 2. 1942. у Норвешку; вратио се после рата.

237) Татомировић Иван - р. 1907, земљорадник; породица: жена и син; ступио августа 1941, чета С. Јанковића; 28. 9. 1941, дошао кући, 1. 10. 1941. отеран у ш. логор, стрељан.

238) Татомировић Милутин - р. 1903, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: отац, жена, брат и сестра; ступио 27. 8. 1941, Микина чета; 28. 9. 1941, дошао кући; стрељан у ш. логору 20. 11. 1941.

239) Тимотић Станимир - р. 1925, основна школа, машинбравар, сиромашан; породица: родитељи; ступио 13. 8. 1941, чете Микина и Вукова; био до краја 1941, ухваћен, пуштен из ш. логора.

240) Товиловић Александар - р. 1916, основна школа, земљорадник; породица: жена; ступио 27. 8. 1941, Лалина чета; био до 28. 9; стрељан 21. 10. 1941. у ш. логору.

241) Товиловић Драгослав - р. 1918, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи; ступио 5. 9. 1941, био до 28. 9; стрељан 23. 10. 1941. у ш. логору.

242) Товиловић Миливоје - р. 1923, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи, 2 сестре, 7 браће; отац столар; ступио половином августа 1941, чете С. Јанковића, Бајаличина и Вргоњина; у децембру 1941. ухваћен у Чокешини, стрељан у ш. логору.

243) Товиловић Чедомир - р. 1920, основна школа, зидарски радник, 2 ха; породица: мајка и сестра; ступио августа 1941, чета Д. Бајалице; 26. 10. 1941. вратио се из Става, пријавио се општини, пуштен из затвора у Богатићу; поково ухапшен, стрељан у ш. логору.

244) Тодић Драгослав - р. 1919, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи; стуиио 20. 8. 1941, Микина чета; био до 28. 9, стрељан 20. 10. 1941. у ш. логору.

245) Хорватовић Драгутин - р. 1903, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: жена и 5 деце; ступио 23. 8. 1941, Микина чета; вратио се 26. 10. 1941. из Става, пријавио се општини; стрељан у ш. логору.

246) Хорватовић Светозар - р. 1923, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи; ступио 3. 10. 1941, чета Д. Бајалице; 26. 10. 1941. вратио се из Става; био у логору, пупгген.

247) Цветковић Станимир - р. 1920, основна школа, кројач, сиромашан; породица: мајка; ступио 29. 8. 1941, био до 28. 9; стрељан 20. 10. 1941. у ш. логору.

248) Чвргић Будимир - р. 1918, Модран (Бијељина), надничар; породица: родитељи, жена и 2 сина; ступио августа 1941; Хрватова чета; у марту 1942. ухваћен у Змињаку, отеран у Норвешку: умро 1950. у Бадовинцима.

249) Џавић Владимир - р. 1908, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: жена и 3 деце; ступио 13. 8. 1941, чете Микина и Ударна; био до 28. 9. 1941; стрељан 20. 11. 1941. у ш. логору.

250) Цавић Добросав - р. 1921, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: мајка и жена; ступио 27. 8. 1941, Микина чета; 28. 9. 1941. остао у Мачви, отеран у ш. логор, стрељан.

251) Шарчевић Светолик - р. 1919, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: брат; ступио 25. 9. 1941; стрељан 12. 12. 1941. у ш. логору.

252) Шиклић Милош - р. 1909, Костајница, избеглица, убијен 11. 11. 1941. у ш. логору.

253) Шкорић Миле - р. 1921, Костајница, избеглица, ступио 1. 9. 1941, убијен 1. 11. 1941. у ш. логору.

Баново Поље

254) Бановац Милош - р. 1902, основна школа, земљорадник, 40 ха (задруга од 36 чланова); родитељи земљорадници; ступио 28. 9. 1941, позадински делови Одреда; био до пол. децембра 1941, вратио се кући, није био у логору; умро 1961. у Бановом Пољу.

255) Бекић Станко - р. 1920, Кирин (Вргинмост), избеглица; земљорадник; ступио 11. 8. 1941, чете Микина, Босанчева, Пионирска,

256) Галамина; ухваћен 24. 12. 1941. у Радовашници - стрељан у ш. логору.

257) Вученовић Илија - р. 1921, Стабанџа (Бос. Крупа), избеглица; земљорадник; ступио септембра 1941, чете Бајаличина и Исаилова; ухваћен крајем 1941. код Богатића, стрељан у ш. логору.

258) Дондур Павле - избеглица из Темерина (Нови Сад), радник; водник; из ш. логора отеран 24. 4. 1942. у Норвешку, вратио се после рата, умро.

259) Ћорђевић Мирко - р. 1911, основна школа, надничар; породица: жена и 4 кћерке; ступио августа 1941, Глишина чета; био до 15. 10. 1941; из ш. логора отеран у Немачку на рад; умро 1969. у Бановом Пољу.

260) Јоцковић Милан - р. 1922, основна школа, земљорадник, 18 ха (задруга од 16 чланова); породица: родитељи; ступио августа 1941, чете Глишина, Бајаличина и Лозничка; члан Скоја; ухваћен око 25. 12. 1941. у Дубљу, стрељан 10. 1. 1942. у ш. логору.

261) Костадиновић Саватије - р. 1913, Глушци, занатска школа, абаџија; породица: жена; ступио августа 1941, Глшпина чета; био до 28. 9. 1941; стрељан у ш. логору.

262) Малетић Глигорије Глиша - р. 1899, занатска школа, ковач и лимар, 6 ха; породица: жена; наредник БЈВ; ступио 16. 7. 1941, командир чете; члан КПЈ; погинуо 19. 8. 1941. у борби код Дуваништа.

263) Малетић Драгиња - р. 1899, основна школа, домаћица; породица: муш; ступила 20. 8. 1941, болничарка у одредској болници у Чокешини и Драгодолу; заробљена у јануару 1942. у Драгодолу, пуштена из ш. логора; умрла 1964. у Лапову.

264) Николић Чедомир - р. 1905, занатска школа, пинтер, 2 ха; породица: жена, 2 сина, 2 кћерке; ступио августа 1941, Глишина чета; био до 20. 10. 1941; пуштен из ш. лотора; умро 1948. у Бановом Пољу.

265) Пелкић Игњат - р. 1921, Опличићи (Столац), ж. у Павлин Двору, избеглица; ступио септембра 1941, чете Пионијрска, Вукова и Галамина; ухваћен 24. 12. 1941. код М. Бошњака (Посавотамнава), стрељан у ш. логору.

266) Перић Милутин - р. 1906, занатска школа, колар, 1 ха; породица: мајка, брат и сестра; ступио августа 1941, Глишина чета; био до 28, 9, поч. октобра 1941. стрељан у ш. логору.

267) Петровић Драгиша - р. 1926, основна школа, коларски радник, сиромашан; породица: родитељи, 2 сестре и брат, родитељи надничари; ступио августа 1941; био до 28. 9. 1941; из ш. логора отеран на рад у рудник.

268) Ћосић Милорад - р. 1917, занатска школа, столароки радник; породица: родитељи, жена, брат и сеотра; родитељи надничари; ступио 10. 8. 1941; био до 28. 9. 1941; пуштен из ш. логора; умро 1971. у Бановом Пољу.

Бела Река

269) Васиљковић Будимир - р. 1918, Липолист, основна школа, надничар; породица: мајка, жена и дете; ступио августа 1941; био до пол. октобра 1941; стрељан у Шицари.

Белотић

270) Васић Милутин - р. 1921, занатска школа, ћурчија, 4 ха; породица: родитељи — земљорадници, 2 сестре и 2 брата; ступио 11. 9. 1941; ухваћен крајем 1941. у Белотићу, стрељан у ш. логору.

271) Гишић Милован - р. 1919, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: отац, брат и сестра; ступио поч. септембра 1941, чете Лалина и Лозничка; ухваћен крајем 1941. у Белотићу, стрељаи у ш. логору.

272) Гишић Радован - р. 1926, основна школа, земљорадник, сиромашан; ступио 17. 8. 1941; стрељан 18. 11. 1941. у ш. логору.

273) Зец Мирко - избеглица из Темерина...

274) Зорић Милан - р. 1923, Ада избеглица; основна школа, земљорадник; породица: родитељи, 2 брата и 3 сестре, 5 ха; ступио 13. 8. 1941, чета Г. Малетића; стрељан у ш. логору.

275) Зорић Раде - р. 1922, Ада, избеглица; основна школа, земљорадник; породица: родитељи и 4 брата, 5 ха; ступио 10. 8. 1941, чета С. Јанковића; ухваћен...

276) Јокић Драгиша - р. 1912, земљорадник; породица: брат; отишао с Одредом из Мачве, у новембру 1941. ухваћен, стрељан у ш. логору.

277) Јосиповић Живадин - р. 1923, основна школа, земљорадник, 6 ха; породица: родитељи, 2 сестре; ступио поч. октобра 1941; крајем 1941. ухваћен, отеран у логор, пуштен јануара 1942.

278) Јосиповић Иван - р. 1921, основна школа, земљорадник, 12 ха; породица: мајка брат; ступио 11. 9. 1941; ухваћен крајем 1941. у Белотићу, отеран у ш. лотор, стрељан.

279) Јосиповић Станимир - р. 1876, основна школа, земљорадник, 15 ха; породица: жена; ступио 28. 9. 1941, политички актив ОК; члан КПЈ; крајем 1941. вратио се са Одредом у Мачву, крио се до 14. 8. 1942, ухваћен, отеран у логор на Бањици; пуштен у јесен 1942; умро после рата.

280) Милосављевић Бранко - р. 1923, Маркушица, избеглица; основна школа, берберски радник; породица: родитељи и брат, земљорадници, 10 кј; ступио 15. 8. 1941, Микина чета; ухваћен, стрељан поч. 1942. у ш. логору.

281) Митровић Добросав - р. 1893, основна школа, надничар, 2 ха; породица: жена, 2 сина; ступио 7. 8. 1941; чете приштапска и Лозничка; ухваћен крајем 1941. у Белотићу, отеран у ш. логор, стрељан.

282) Мишковић Милорад Беља - р. 1905, осеовна школа, надничар; породица: жена, 2 сина и 2 кћерке; ступио 11. 9. 1941; ухваћен крајем децембра 1941. у Белотићу, стрељан у ш. логору.

283) Мишковић Михаило - основна школа, надничар; породица: жена; служио БЈВ; ступио 7. 8. 1941, рањен 13. 11, 1941. у нападу .на Лозницу, пренет у Ужице, ухваћен и стрељан децембра 1941.

284) Николић Веселин - р. 1921, Габош (Вуковар), ж. у Маркушици, избеглица; основна школа, ковачки радник; породица: родитељи и 3 брата, земљорадници, 25 кј; ступио 15. 8. 1941, чета Вукова и Галамина; ухваћен 24. 12. 1941. у Цуљковићу, погинуо 29/30. 1. 1942. приликом покушаја бекства из ш. логора.

285) Покрајац Јово - р. 1920, Прово (Ливно), избеглица из Аде; основна школа, земљорадник; породица: родитељи, 2 брата и 2 сестре, 5 ха; ступио 10. 8. 1941, чета С. Јанковића; погинуо 1943. као борац НОВ.

286) Смиљанић Милован Аџија - р. 1924, основна школа, земљорадник, 7 ха; породица: родитељи, 3 сестре и 2 брата; ступио 5. 10. 1941, чете Лалина и Хрватова; 11. 3. 1942. вратио се у Белотић, ухваћен, био у ш. логору, пуштен.

287) Смиљанић Милорад - р. 1926, основна школа, земљорадник, 7 ха: породица: родитељи, 3 сестре и 2 брата; ступио 11. 9. 1941, чете Бомбашка и Лалина, четни курир; крајем 1941. ухваћен у околини Петловаче, отеран у ш. логор, пуштен; поново ухапшен у јесен 1943. године, интерниран у Маутхаузен; тамо умро 18. 11. 1944.

288) Смиљанић Радован Меле - р. 1922, ученик 7. раз. гимназије: породица: родитељи, 3 сестре и 2 брата; родитељи земљорадници, 7 ха; ступио августа 1941, чете Ацомира Ивића, Стеве Колубарца и Лалина, политички делегат вода, политички комесар чете, од поч. новембра 1941. у илегалиости у Мачви (Види Други део списка).

289) Стекић Живан Мића - р. 1922, основна школа, земљорадник, средњег имовног стања; породица; родитељи, брат и 2 сестре; ступио 12. 8. 1941, чете „Радосављевић", Ђурина, Д. Бајалице и Вргоњина; заробљен 20. 12. 1941; Окружни суд у Шапцу осудио га на годину дана затвора, издржао у Забели код Пожаревца; поново ухапшен 20. 8. 1943, интерниран у Аустрију; поч. априла 1945. побегао из логора, ступио у НОВ.

290) Стекић Лазар - р. 1926, 2 р. средње пољопривредне школе, ученик; породица: родитељи, брат и сестра, родитељи земљорадници, 2 ха; ступио 12. 9. 1941, чета Д. Бајалице; члан Скоја; заробљен 24. 12. 1941. код Дубља и ту стрељан.

291) Ћирић Радосав - р. 1924, основна школа, колар; еородица: родитељи, брат, родитељи земљорадеици, 7 ха; ступио 12. 9. 1941, чета Д. Бајалице; заробљен 24. 12. 1941. код Дубља и ту стрељан.

Богатић

292) Андрић Александар - р. 1916, Црна Бара, основна школа, месарски радник, сиромашан; породица: родитељи и два брата; ступио пол. августа 1941, курир Штаба Одреда; ухваћен 27/28. 12. 1941. у Белој Реци; стрељан 30. I. 1942. у ш. логору „ради учешћа у побуни."

Антоловић Јосип — Јока Хрват - р. 1916, Славонски Брод, Хрват, избеглица; металски радник; члан КПЈ; ступио 7. 8. 1941; чете М. Ђаковића, Ударна, Лалина, десетар, водник, зам. командира, командир чете; са већим делом чете кренуо 3. 3. 1942. из Подгорине у Мачву, 16. 3. 1942. пребацио се преко Саве, стигао у Слав. Брод, ступио у ПО; Народни херој.

293) Беара Душан - р. 1924, Убле (Сплит), ж. у Руми, избетлица, основиа школа, столарски радник; породица: родитељи и 2 брата, отац надничар; ступио августа 1941; погинуо 20. 8. 1941. у нападу на Прњавор.

294) Белић Александар - р. 1920, основна школа, машинбравар, сиромашан; породица: отац и 2 брата, отац земљорадник; ступио 10. 8. 1941, позадински делови одреда; био до 23. 12, 1941; ухваћен, стрељан у ш. логору.

295) Берић Живорад - р. 1923, основна школа, кројач; породица: родитељи и брат, отац земљорадник, средњег имовног стања; ступио 15. 8. 1941, ухваћен 25. 12. 1941, интерниран у Немачку, вратио се после рата.

296) Берић Миленко Миле - р. 1920, Уб, основна школа, земљорадник, сиромашан; самац; ступио 10. 8. 1941, Лалина чета, десетина при Штабу Одреда; ухваћен 16. 1. 1942, пуштен.

297) Берић Радован - р. 1906, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица мајка, жена и 5 деце; поднаредник БЈВ; ступио 10. 9. 1941, чете Д. Бајалице и Стеве Колубарца; крајем октобра 1941. вратио се кући; ухваћен, интерниран у Немачку, вратио се после рата.

298) Берић Стеван - р. 1918, основна школа, земљорадник; породица: родитељи и брат, средњег имовног стања; ступио 10. 8, 1941, чета Драгана Орнића, десетина при Штабу Одреда, Хрватова чета; члан КПЈ; вратио се 3. 3. 1942. године у Мачву, крио се до јула 1942; 7. 7. 1942. кренуо у Рађевину, на Влашићу га ухватили четници; стрељан у ш. логору.

299) Берић Стојадин - р. 1925, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи; ступио 20. 9. 1941, био до 27. 12. 1941, ухваћен, стрељан.

300) Витомировић Живан — Жика Галама - р. 1912, учитељ, рез. поручник БЈВ; ступио 10. 8. 1941, чете Бомбашка и Вукова, водник, командир чете; крајем фебруара 1942. ухваћен у Белој Реци, упућен у Борски рудник на рад; јула 1943. побегао, ступио у Тимочки батаљон НОВЈ; погинуо као водник 21. 9. 1943. године у борби с четницима.

301) Вукомановић Иван - р. 1900, колар; породица: мати и кћи; ступио августа 1941, Галамина чета; заробљен у борби са четницима поч. 1942, интерниран у Норвешку, убијен 26. 11. 1942. у логору Ботн.

302) Вулетић Богољуб - р. 1922, основна школа, земљорадник, средњег имовног стања; породица: отац, брат; ступио 5. 9. 1941, приштапски делови; био до 10. 12, 1941, ухваћен, отеран на ра,д у Борски рудник.

303) Вулетић Драгиша - р. 1920, основна школа, земљорадник, средњег имовног стања; породица: 3 сестре, отац, жена и дете; ступио 5. 9. 1941, чете Бомбашка, Бајаличина, Пионирска и Пере Савића; рањен у борби 29. 11. 1941, остављен, крио се у с. Планини, дошао у Богатић, ухапшен 10. 12. 1941, пуштен; марта 1942. отишао у Немачку на рад, вратио се крајем исте године.

304) Гајић Драгутин Качика - р. 1912, Печуј (Мађарска), 01сн0вна школа, берберски радник, сиромашан; породица: родитељи, жена и 2 деце; отац берберин; ступио 9. 8. 1941, позадински делови и Јововићева чета; ухваћен 25. 12. 1941, интерниран у Немачку; вратио се априла 1943.

305) Граовац Милан - р. у Сапни (Босна), неписмен, месарски радник, сиромашан, самац; ухваћен 24. 12. 1941; умро 1965. у Богатићу.

306) Губеринић Ћура - р. 1907, Сеоце (Андријевица), виша педагошка школа, наставник, постављен за учитеља; породица: жена, син и 2 брата; рез. потпоручник БЈБ, члан КПЈ; ступио 7. 8. 1941, командир чете; погинуо 24. 9. 1941. у Мајуру од непр. артиљерије.

307) Дабић Драгић - р. 1916, основна школа, кафеџија, сиромашан; породица: мајка, 2 брата и сестра; ступио 8. 8. 1941, Микииа чета; ухваћен 28. 12. 1941, из ш. логора пуштен 1943; прешао у Босну; даље непознато.

308) Дабић Славко - р. 1917, основна школа, трговачки помоћник, сиромашан; породица: мајка, 2 брата, сестра, жена и 2 деце; ступио 8. 8. 1941, Микина чета, био до 27. 11. 1941; интерниран у Немачку, вратио се после рата.

309) Давидовић Богољуб - р. 1925, основна школа, берберски радник, сиромашан; породица: родитељи, брат и сестра; отац земљорад1ник; ступио 10. 9. 1941, позадински делови Одреда, чете Пере Савића и Лозничка; ухваћен 3. 1. 1942, био у ш. логору, пуштен.

310) Давидовић Обрад - р. 1922, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: отац, брат и сестра; ступио 10. 9. 1941, чете Пионирска и Јововићева; ухваћен 26. 12. 1941, код Слепчевића, стрељан 10. 1. 1942. у ш. логору.

311) Даничић Живан Карика - р. 1900, основна школа, опанчар, сиромашан; породица: жена и 2 деце; ступио септембра 1941, чета Д. Бајалице; крајем 1941. ухваћен, интерниран 24. 4. 1942. у Немачку, вратио се после рата; умро 1963. у Богатићу.

312) Дражић Драгутин Раца - р. 1912, основна школа, земљорадник, средњег имовног стања; служио БЈВ; породица: родитељи, брат и сестра; ступио 10. 9. 1941, чета Д. Бајалице; погинуо 6. 10. 1941. у борби код Новог Села.

313) Дрезгић Живорад - р. 1921, Змињак, основна школа, столарски радник, породица: 2 брата; ступио 10. 9. 1941, чета Пере Савића, пушкомитраљезац; ухваћен 26. 12. 1941. негде у Рађевини; из ш. логора интерниран у Немачку, после рата дошао кући.

314) Дрмановић Јован - р. 1926, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: родитељи, брат и сестра; ступио септембра 1941, Пионирска чета; вратио се 26. 10. из Става, ухваћен у Цуљковићу; као малолетник осуђен на 6 година робије, отеран у Немачку марта 1942. на издржавање казне; вратио се после рата.

315) Дукић Будимир - р. 1913, основна школа; земљорадник, 1 ха; породица: мајка, жена и 3 сина; није служио БЈВ; вратио се крајем октобра 1941; стрељан у ш. логору.

316) Дукић Драган - р. 1923, основна школа, земљорадник, сиромашан; ступио 21. 9. 1941, био до 17. 11. 1941.

317) Дукић Драгољуб - р. 1927, оенов«а школа, коларски ученик; породица: родитељи, 4 брата и сестра, отац земљорадник, сиромашан; ступио 7. 8. 1941, чете Вукова и Галамина; ухваћен 5. 1. 1942. (Види Други део Списка).

318) Дукић Душан - р. 1898, основна школа, ћурчија, сиромашан; породица: жена и 4 сина; ступио 8. 9. 1941, био до 19. 10. 1941, ухваћен и стрељан.

319) Дукић Живорад - р. 1917, земљорадник; породица: родитељи 3 брата и сестра; ступио у августу 1941; у децембру ухваћен у Дубљу, стрељан у ш. логору.

320) Дукић Милован - р. 1913, основна школа, обућар, средњег имовног стања; породица: брат; ступио 26. 9. 1941, позадински делови Одреда; био до 17. 11. 1941, ухваћен...

321) Дукић Никола - р. 1924, основна школа, келнер, сиромашан; породица: родитељи, 4 брата и сестра; ступио 7. 8. 1941, ухваћен 27. 12. 1941, стрељан 1942. у ш. логору.

322) Дукић Радован - р. 1919, основна школа, земљорадник, сиромашан; сестра; ступио 7. 8. 1941, чета Д. Бајалице; ухваћен 27. 12. 1941, стрељан у ш. логору.

323) Дукић Славољуб - р. 1921, основна школа, сиромашан; ступио 28. 8. 1941, ухваћен 15. 1. 1942, интерниран (?) умро 1945.

324) Ђонлић Бранко - р. 1921, основна школа, опанчарски радник, сиромашан; породица: родитељи и 3 брата, отац земљорадник; ступио августа 1941, чета „Радосављевић"; ухваћен 28. 12. 1941. (Види Други део Спиока).

325) Ђонлић Живан Кија - р. 1910, основна школа, земљорадник, сиромашан; ступио августа 1941, чета „Радосављевић"; ухваћен 28. 12. 1941; умро 1958.

326) Ђонлић Живојин - р. 1922, основна школа, пекарски радник, сиромашан; породица: отац, маћеха, 2 брата, отац земљорадник; ступио августа 1941, чета „Радосављевић"; ухваћен 28. 12. 1941. (Види Други део Описка).

327) Ђонлић Јездимир - р. 1900, основна школа, земљорадник, сиромашан; ступио 27. 8. 1941, чета „Радосављевић"; ухваћен 28. 12. 1941; умро 1961.

328) Ђонлић Стеван - р. 1892, оеновна школа, зидарски радник, сиромашан; породица: жена, 3 сина и кћерка; ступио поч. септембра 1941, био до 28. 9. 1941; стрељан у ш. логору.

329) Ђурић Марко - р. 1900, основна школа, посластичар, сиромашан; породица: жена, еин и 2 брата; ступио августа 1941, Вукова чета; погинуо 17. 10. 1941. у борби код Слатине (Јадар).

330) Ерић Драгољуб - р. 1923, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: мајка, брат и сестра; ступио 27. 9. 1941, Вукова чета; био до 10. 10. 1941...

331) Ивановић Драгић - р. 1923, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи; ступио 7. 8. 1941, био до 10. 10. 1941; ухваћен...

332) Јекић Стеван - р. 1924, Доњи Петровци (Рума), основна школа, берберски радник, сиромашан; породица: родитељи и 2 брата, отац земљорадник; ступило 10. 8. 1941, чета Ацомира Ивића; ухваћен 27. 12. 1941. код Беле Реке; убијен 29/30. 1. 1942. приликом покушаја бекства из ш. логора.

333) Јовановић Лазар - р. 1921, основна школа, месар; породица: родитељи, сестра и 2 брата, отац месар, доброг имовног стања; ступио 16. 8. 1941, Ударна чета; погинуо 26. 9. 1941. у борби код, Ратарске школе у Шапцу.

334) Јокић Спасоје - р. 1923, основна школа, земљорадник, породица: родитељи, 2 брата и сестра, отац земљорадник, средњег имовног стања; ступио 20. 8. 1941. године, чета Пере Савића; прешао у Босну, у НОВ, погинуо 1943.

335) Јокић Танасије Понајлак - р. 1907, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: мајка, жена, 2 сина и кћерка; ступио августа 1941, Микина чета; прешао у Босну; погинуо 11. 6. 1942. на Гату (Гацко, Херцеговина), као борац 2. пролетерске бригаде.

336) Јокић Урош - р. 1910, основна школа, ковач, средњег имовног стања; породица; жена и 2 сина, отац земљорадник; ступио 20. 8. 1941, чете Микина, Базаличина и Вргоњина; ухваћен 19. 12. 1941. код Беле Реке, стрељан у ш. логору.

337) Квачановић Будимир - р. 1923, 4 раз. гимназије, чиновник, сиромашан; породица: родитељи, жена и 2 сина, отац земљорадник; наредник БЈВ; ступио 16. 9. 1941. године, чете Пионирска, Вукова и Лозничка; ухваћен 24. 12. 1941, интерниран у Немачку; умро после рата у Богатићу.

338) Квачановић Душан - р. 1925, основна школа, радник, сиромашан; породица: родитељи и брат; ступио 22. 9. 1941, курир Штаба Одреда; ухваћен 24. 12. 1941. у Трбосиљу (Јадар), интерниран у Немачку; вратио се после рата.

339) Квачановић Радован - р. 1910, неписмен, земљорадник, 1 ха; породица: мајка, брат и сестра, жена и 3 деце; ступио септембра 1941, Лалина чета; крајем 1941. ухваћен у околини Богатића, отеран у ш. логор, пуштен.

340) Кнежевић Славко - р. 1918, основна школа, машинбравар, сиромашан; породица: родитељи, брат и сестра, отац радник; био у радионици бомби и позадинским деловима Одреда; стрељан у ш. логору.

341) Ковачевић Ивко - р. 1920, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: ротидељи, 2 брата :и сестра; ступио 5. 9. 1941, чете Лалина и Ј1 озничка; ухваћен 27. 12. 1941, интерниран 19. 3. 1942. у Немачку, вратио се поеле рата.

342) Ковачина Стеван - р. 1923, Чикато (САД), ж. у Требињу, избеглица; ученик гимназије; ступио августа 1941, чете С. Колубарца, Посадна на Столицама и Галамина; члан Ској а; ухваћен крајем 1941, отеран 24. 4. 1942. у Норвешку, вратио се после рата.

343) Ковић Зора - р. у Богатићу, до рата ж. у Београду, ученица гимназије; породица: родитељи и брат, отац трговац; ступила августа 1941; од поч. 1942. ж. легално у Беотраду; августа 1944. ухватили је четници у Богатићу и заклали.

344) Ковић Ђорђе - р. у Богатићу, до рата ж. у Београду, породица: родитељи и сестра, отац трговац; ступио августа 1941. (са сестром Зором отишао на Цер)...

345) Ковић Живорад - р. 1911, основна школа, кројач, сиромашан; породица: отац и маћеха, земљорадници; ступио 10. 8. 1941, чете М. Ђаковића, С. Јанковића, Лалина, Бајаличина и Вргоњина, десетар; рањен 19. 12, 1941. у Милини, ухваћен 24. 12. 1941. код Бадовинаца, стрељан 25. 1. 1942. у ш. логору.

346) Ковић Крстивоје - р. 1922. основна школа, столар, сиромашан; породица: мајка и брат, отац земљорадник; ступио 15. 9. 1941, Пионирска чета; био до 1. 11. 1941...

347) Ковић Милан Бурин - р. 1923, занатока школа, лимар; породица: отац и сестра, отац надничар; ступио 15. 9. 1941, ухваћен крајем 1941, отеран у логор, пуштен; умро 1960. у Богатићу.

348) Ковић Милорад Мића - р. 1918. основна школа, ковач, сиромашан; породица: брат; отац радник, ступио 10. 9. 1941,. радионица, затим с&абрика оружја у Ужицу; вратио се из Санџака са Посавотамнавском четом, заробљен поч. фебр. 1942. у Врутцима; стрељан 9. 5. 1942. у логору на Бањици.

349) Ковић Милосав - р. 1918, основна школа, каменорезачки радник, сиромашан; породица: 2 брата; отац земљорадник; ступио 12. 9. 1941, чете Лалина и Јововићева; ухваћен 26. 12. 1941 у Дуваништу, стрељан 10. 1. 1942. у ш. логору.

350) Ковић Миодраг - р. 1922, 2 раз. средње школе, бравар, сиромашан; породица: мајка и сестра; отац земљорадник; подофицирска школа, поднаредник БЈВ, ступио октобра 1941, чета Д. Бајалице; ухваћен 20. 12. 1941; поново ступио у НОВ у Босни 1943(?).

351) Ковић Ратомир - р. 1915. основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: мајка и 3 брата; ступио 8. 8. 1941, чете Ђаковићева, Д. Бајалице, Вукова и Галамина; ухваћен 27. 12. 1941, осуђен на робију, издржао у Забели, пуштен фебруара 1943.

352) Ковић Славољуб - р. 1924, основна школа, земљорадника, сиромашан; породица: мајка и сестра; ступио 7. 8. 1941, чете Лалина и Лозничка; ухваћен 27. 12. 1941. у Милини; стрељан 10. 1. 1942. у ш. логору, са урезаном петокраком на челу.

353) Ковић Степан - р. 1903, основна школа, зидар, сиромашан; породица: мајка и 3 брата; каплар БЈВ; ступио септембра 1941, чете Стеве Колубарца, Лалина и Лозничка, десетар; ухваћен 29. 12. 1941, интерниран у Немачку 19. 3. 1942, враћен јула 1942. због болести.

Кочић Осман - р. 1906, Бијељина, Муслиман; ступио августа 1941, вратио се 28. 9. 1941. у Богатић; стрељан у новембру 1941. у ш. лотору.

354) Ловчевић Драгутин Драги - р. 1920, основна школа, земљорадник, 6 ха; породица: родитељи и сестра; није служио БЈВ; ступио 5. 9. 1941, чете Пионирска, Пере Савића и Исаилова, водник; ухваћен у Богатићу 27. 12. 1941, није био у логору.

355) Ловчевић Живадин - р. 1917 земљорадник, средњег имовног стања; ступио 15. 9. 1941, чете Бомбашка, Пере Савића и Исаилова; ухваћен 28. 12. 1941, интерниран у Немачку, вратио се после рата.

356) Ловчевић Мирослав - р. 1921, основна школа, земљорадник, 8ха; породица: родитељи, жена, кћерка, брат и сестра; ступио пол. септембра 1941, Бомбашка чета; ухваћен из логора пуштен; погинуо 1944. као митраљезац НОВ на сремском фронту.

357) Љубанић Владисав Влајко - р. 1913, обућар; ступио средином августа 1941, Босанчева чета; био до 25. 11. 1941; интерниран у Немачку; вратио се после рата.

358) Љубичић Милић - р. 1919, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи и брат; ступио 20. 8. 1941, поч. новембра вратио се у Богатић, отеран у ш. логор, стрељан 15. 11. 1941.

359) Малетић Богољуб - р. 1915. основна школа, опанчар, сиромашан; породица: мајка и брат; отац земљорадник; ступио 10. 9, био до 10. 10. 1941; интерниран у Немачку; вратио се.

360) Малетић Милан (Светозарев) - р. 1915, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи, жена и дете; отац земљорадник; ступио 10. 9. 1941. Лозничка чета; ухваћен 21. 12. 1941. у Ј. Лешници; стрељан.

361) Малетић Милан - (Светоликов), р. 1918, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: мајка, жена, 3 сина и кћерка; ступио 10. 9. 1941; ухваћен 25. 12. 1941; стрељан.

362) Малетић Обрад - р. 1923, основна школа, ковач, сиромашан; породица: мајка; ступио 27. 9. 1941, чета Пере Савића; ухваћен 21. 12. 1941; умро 1948.

363) Мартиновић Благоје - Вргоњина чета; ухваћен 28. 12:. 1941. код Богатића...

364) Мартиновић Драја - р. 1921, основна школа, земљорадник, 1,5 ха; породица: родитељи, брат и сестра; ступио пол. августа 1941, чета „Радосављевић", курир Шта ба Одреда; тешко рањен 22. 11. 1941. приликом експлозије у Ужицу; крајем 1942. вратио се у Богатић, крио се; умро после рата у Панчеву.

365) Мартиновић Живан Жића - р, 1923, основна школа, сарач; породица: родитељи и 3 сестре; отац земљорадвик, средњег имовног стања; ступио 11. 9. 1941, ухваћен 27. 12. 1941.

366) Мартиновић Миладин - р. 1919, освовва школа; пинтер, сиромашан; породица: родитељи, брат и жена; родитељи земљорадници; ступио половином августа 1941; био до 28. 9. 1941; стрељан у ш. логору.

367) Мартиновић Милан - р. 1921, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи и сестра; ступио септембра 1941; чете Пионирска и Бајаличина; ухваћен 27. 12. 1941, пуштен.

368) Мартиновић Станко - р. 1919, основва школа, пинтер, сиромашан; породица: родитељи, брат и сестра, родитељи земљорадници; ступио пол. августа 1941, био до 28. 9. 1941; стрељан у ш. логору.

369) Мастелица Богдан - р. 1912, Мекињар (Удбина), избеглица; земљорадник; ступио септембра 1941, чете Бајаличина и Вргоњина; ухваћен крајем 1941. у Белој Реци, стрељан пол. јануара 1942. у ш. логору.

370) Мисојчић Драгољуб - р. 1920, оевовна школа, берберин, сиромашан; породица: родитељи, 2 брата и сестра, отац послужитељ; ступио 7. 8. 1941, чете Микина, Хрватова; крајем 1941. нрешао у Боону, био у 6. источнобосавској бригади; погинуо 1943. код Шековића.

371) Младеновић Видојко - р. 1922, Сврљиг, заватска школа, кројачки радник, сиромашан; ступио 12. 9. 1941, чете Вукова и Галамина; ухваћен 6. 1. 1942, био у ш. логору, пуштен.

372) Нешић Жића - р. 1904, Баново Поље; ступио 7. 8. 1941, а 11. 8. 1941. извршио неколико пљачки, одменуто се, ликвидиран истог месеца.

373) Одак Јосип - р. 1921, Дубица, избеглица; Хрватова чета; погинуо 16. 1. 1942. у борби код Мравинаца.

374) Остојић Бошко - р. 1921, освовна школа, радник, сиромашан; породица: мајка; ступио 7. 8. 1941, чете Глишина, Самарџићева; ухваћен крајем 1941...

375) Нанић Бошко - р. 1924, Обарска (Бијељина), избеглица; ступио августа 1941; погивуо...

376) Пејић Урош - избеглица из Глине, судски приправник; био у Одреду до краја 1941, ухваћен...

377) Петровић Благоје - р. 1902, Маглај, избеглица; земљорадник; ступио 8. 8. 1941, чете „Радосављевић" 1И Вргошина; ухваћен крајем 1941. у Клењу, стрељан јануара 1942. у ш. логору.

378) Петровић Будимир - р. 1921, основна школа, машинбравар, сиромашан; породица: родитељи и брат; отац земљорадник; ступио августа 1941; ухваћен 27. 12. 1941, стрељан у ш. лотору.

379) Петровић-Павловић Љубица Буба - р. 1911, М. Митровица, учитељица; ступила августа 1941, командир кројачке радионице, Јововићева чета; крајем 1941. илегално отишла кроз Шабац у Ниш, повезала се са орг. КПЈ; ухапшена јула 1942, стрељана на Бубњу код Ниша.

380) Пузић Драгољуб - р. 1923, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи, 3 брата и сестра; ступио 27. 9. 1941, позадиноки делови одреда; ухваћен 28. 12. 1941...

381) Пузић Драгомир - р. 1925, основна школа земљорадник, сиромашан; ступио 28. 9. 1941, ухваћен 27. 12. 1941; погинуо 1944. на оремском фронту као борац НОВ.

382) Пузић Драгорад - р. 1923. основ;на школа, земљорадник; породица: родитељи, брат, 2 сестре; ступио 11. 9. 1941; чета Д. Бајалице; ухваћен крајем 1941, пуштен из затвора у Богатићу.

383) Пузић Живко - р. 1921, основна школа, абаџија, сиромашаи; отац пандур; ступио пол. августа 1941, чете Лалина и Пере Савића; ухваћен 7. 1. 1942. у Црнчи, био у затвору, у лотору, на раду у Борском руднику.

384) Пузић Стеван - р. 1918, основна школа, радник, сиромашан; породица: 2 брата, сестра; ступио 15. 9. 1941, чета Д. Бајалице; ухваћен крајем 1941, пуштен.

385) Пузић Стојадин - р. 1923, основ на школа, земљорадник, средњег имовног стања; породица: мајка; ступио септембра 1941, био до 28. 9. 1941; пуштен из затвора у Богатићу.

386) Радовановић Драгољуб Звонце - р. 1910, чиновник, средњег имовног стања; породица: мајка и брат; отац земљорадник; ступио 21. 9. 1941, крајем године вратио се у Богатић, крио се (Види Други део Описка).

387) Ранкић Јован - р. 1901, Модран (Бијељина), избеглица; ступио 23. 8. 1941, поч. новембра вратио се у Богатић, ухваћен, стрељан 15. 11. 1941. у ш. лоетору.

388) Ранкић Милан - р. 1903, Модран (Бијељина); основна школа, земљорадиик, сиромашан; породица: жена и 2 деце; ступио 13. 8. 1941, чете Г. Малетића, М. Самарџића и Вукова; поч. новембра 1941. напустио чету у Чокешини, с четницима прешао у Босну, преко Љубовије и Лознице дошао 23. 3. 1942. у Богатић као Дангићев четник, јавио се општинској управи и војводи Братићу; ухапшен 26. 6. 1942. пуштен августа 1943.

389) Рикић Миланко - р. 1927, Јања, основна школа, без занимања; породица: родитељи и 2 брата, отац пекарски радник; стушто августа 1941, био с оцем Недељком у чети; после очеве погибије послат у Ужице, погинуо 22. 11. 1941. приликом експлозије у фабрици оружја.

390) Рикић Недељко - р. 1903, Зворник, 4 р. гимназије, пекарски радник; рез. наредник БЈВ, члан четн. удр. Косте Пећанца; ступио августа 1941, чете Пере Савића, Пионирска и Вукова; рањен 13. 11. 1941. у борби у Лозници, умро на путу за Пецку.

391) Савић Живојин - р. у Рибарима, основна школа, слуга; Лалина чета; ухваћен крајем 1941. у Богатићу; осуђен на робију, издржао у Забели; 1943. побегао и дошао пешке у Богатић; погинуо октобра 1944. као борац НОВ.

392) Симић Велимир Вељко - р. 1913, у Салашу Црнобарском, занатска школа, столар, сиромашан; породица: мајка, родитељи земљорадници; ступио поч. септембра 1941; остао до краја; поч. 1942. губи се сваки траг о њему.

393) Синђелић-Пузић Даница - р. 1925, основна школа, домаћица; породица: отац и маћеха, земљорадници, доброг имовног стања; ступила 27. 9. 1941, позадински делови одреда; вратила се кући 15. 11. 1941...

394) Скробић Мирко - р. 1921, Маркушица (Вуковар), избеглица, земљорадник; ступио августа 1941, чете Ђ. Губеринића, Бајаличина и Вргоњина; ухваћен крајем 1941. у Петловачи, стрељан у ш. логору.

395) Станкић Риста - р. 1906, Глоговац (Бијељина), избеглица, земљорадник; ступио августа 1941, чета Вукова и Галамина; ухваћен крајем 1941. у Рибарима, стрељан пол. јануара 1942. у ш. логору.

396) Терзић Чедомир - р. 1919, избеглица; земљорадник; породица: родитељи, 3 сестре и брат; ступио августа 1941, био до 28. 9. 1941, отеран преко Јарка у ш. логор, стрељан 3. 11. 1941.

397) Туфегџић Лука - р. 1903, Штитар, експортна академија у Бечу, књижар и власник биоскопа, доброг имовног стања; породица: жена, кћерка, мајка и брат; отац ботат земљорадник; ступио августа 1941, шеф батаљонске штаиске канцеларије, политички актив, Јововићева чета; члан КПЈ; око 25. 12. 1941. прешао у илегалност. (Види Други део списка).

398) Туфегџић Невенка - р. 1905, Бадовинци, учитељица у пензији, доброг имовног стања; породица: муж и кћи; ступила 28. 9. 1941, позадински делови Одреда; ухваћена 5. 1. 1942. у Бајиној Башти, дотерана 21. 4. 1942. у логор на Бањици и остала до 3. 10. 1944.

399) Уларџић Живорад - р. 1913, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: мајка, жена, син, кћерка и 3 брата; ступио 27. 8. 1941, Микина чета; пол. октобра 1941. вратио се са Цера; стрељан у Забрану код Шапца.

400) Цуцић Драгутин - р. 1912, Шабац, правни сћакултет, адвокатски приправник, сиромашан; породица: отац и 2 брата, отац зидар; рез. попторучник БЈВ; члан КПЈ; ступио 7. 8. 1941, чете М. Ђаковића, С. Јанковића, Д. Бајалице и Вргоњина, политички комесар чете и водник; био до 25. 12. 1941, илегално се пребацио у Београд, ухапшен јула 1942, отеран у рудник Трепча 31. 10. 1942. на рад; основао партијску организацију и био члан МК КПЈ, провалом откривен јула 1944. године, отеран у Маутхаузен 11. 9. 1944. нестао 14. 4. 1945.

401) Чизмић Орхан - р. 1906, Бијељина, Муслиман, трг. помоћник; ступио августа 1941, вратио се 28. 9. 1941; стрељан новембра 1941. у ш. логору.

402) Чолић Жарко Рајцан - р. 1920. основна школа, машинбравар, породица: родитељи и брат, родитељи земљорадници 3 ха; није служио БЈВ; ступио пол. августа 1941, радионица бомби у Рибарима и Р хгатићу, чете Стеве Колубарца Лалина; био у воду који се поч. новембра растурио у Мачви; избетао логор.

403) Џавић Станимир Пућа - р. 1926, Бадовинци, основна школа, кројачки ученик; породица: родитељи, 3 брата и сестра, земљорадници, 8 ха; ступио 8. 9. 1941, кројачка радионица у Петковици и Столицама, комора; пол. јануара 1942. дошао кући; септембра 1943. прешао у Босну, ступио у НОВ. (Види Други део Списка).

404) Шарчевић Милорад Рада - р. 1915, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: брат; ступио 12. 8. 1941, Вукова чета, пратилац команданта Одреда; ухваћен крајем 1941. у Цуљковићу, стрељан у ш. логору.

Глоговац

405) Брковић Јово - избеглица...

406) Бугарски Момчило - р. 1911, основна школа, трговачки помоћник, сиромашан; породица: родитељи и двоје деце; отац трговац; није елужио БЈВ; ступио 15. 8. 1941, чете М. Ђаковића, С. Јанковића, Вукова и Галамина; ухваћен у Глоговцу 29. 12. 1941...

407) Весић Владимир Ласин -.. ступио 8. 9. 1941, позадински делови у Петковици; пред напад на Шабац отац га вратио кући са дозволом Штаба Одреда.

408) Весић Станимир Стаћа - основна школа, земљорадник, 10 ха... (Види Други део Спиока).

409) Глигорић Веселин - р. 1913, основна школа, земљорадник, средњег имовног стања; ступио 8. 8. 1941, чете Микина, С. Јанковића, Пионирска (Ж. Ерчића), Вукова и Галамина; ухваћен 25. 1. 1942. код Богосавца; отеран на рад у Жагубици, побегао, од априла 1943. крио се у Глоговцу. (Види Други део Списка).

410) Гркинић Душан - р. 1904, Палача (Вуковар), избеглица; земљорадник; породица: жена и син; ступио августа 1941, ухваћен, стрељан у ш. логору.

411) Данојлић Андрија - р. 1922, погинуо (?).

412) Данојлић Богољуб - основна школа, земљорадник, 10 ха; породица: родитељи, брат, жена и деца; ступио августа 1941; ухваћен 27. 12. 1941, стрељан у ш. логору.

413) Димић Ђорђе Џуџа - избеглица из Шодоловаца; ступио 10. 8. 1941, чете Ударна, С. Колубарца и Лалина, пушкомитраљезац; због болести очију упућен из Столица на лечење, вероватно у Ужице; умро после рата у Шодоловцима.

414) Дражић Радован — Брата Ланцушки - р. 1898, Мартинци, избеглица; О1с:новна школа, столар; породица: 2 брата и сестра, родитељи земљорадници, 5 ха; члан КПЈ; Хјрватова чета; ухваћен 2. 3. 1942. код Варне, стрељан 12. 3. 1942. у ш. логору.

415) Ђаковић Зоран - р. 1928, основна школа, породица: родитељи, брат и сестра, доброг имовног стања; ступио 27. 8. 1941. позадински делови одреда, Хрватова чета; крајем 1941. вратио се кући из Поцерине; ухапшен 2. 1. 1942; пуштен као малолетник.

416) Ђаковић Милан - р. 1896, основна школа, земљорадник, доброг лмовног стања; породица: жена, кћерка и 2 сина; наредник БЈВ; ступио 7. 8. 1941. командир чете, командант батаљона, организатор народне власти у Мачви, политички актив, Хрватова чета; крајем 1941. вратио се кући, крио се у Глоговцу, откривен и убијен 4. 1. 1942.

417) Ђаковић Слободан - р. 1922, основна школа, земљорадник; породица: родитељи, брат и сестра, доброг имовног стања; ступио 27. 8. 1941; чета „Радосављевић", позад. делови Хрватова чета; крајем 1941. вратио се кући из Поцерине, ухапшен 2. 1. 1942, био у затвору, пуштен; као активиста НОП ухапшен 1944; приликом спровода из логора на Бањици за Немачку побегао из воза и ступио 28. 9. 1944. у НОВЈ у Славонији.

418) Ћаковић Олга - р. 1921, домаћица, ступила 28. 9. 1941, враћена 26. 10. 1941. из Д. Љубовиђе; умрла 1953. у Глоговцу.

419) Ђаковић Славка - р. 1925; ступила 28. 9. 1941, враћена 26. 10. 1941. из Д. Љубовиђе.

420) Ђорђевић Александар Алекса - ступио 11. 9. 1941, био до 26. 11. 1941.

421) Илић Живадин - р. 1922, земљорадник, средњег имовног стања; породица: родитељи, брат и сестра; ступио августа 1941, био до 28. 9. 1941; обешен у ш. логору.

422) Јакшић Илија - избеглица из Шодоловаца, ступио 28. 9. 1941, Радна чета (Ж. Ерчића), око 15. 10. 1941. вратио се у Мачву, ухваћен, спроведен у затвор у Богатићу, пуштен.

423) Јоцковић Ђурађ - земљорадник, сиромашан; ступио 10. 8. 1941; 27. 11. 1941. стрељан у ш. логору.

424) Кокоровић Алекса - р. 1922, земљорадник, сиромашан; ступио 11. 9. 1941; 25. 11. 1941. стрељан у ш. логору.

425) Крајчиновић Божа - р. 1910, земљорадник, сиромашан; ступио 7. 9. 1941, био до 15. 12. 1941, стрељан у ш. логору.

426) Крајчиновић Живан - р. 1908, џоштан. чиновник, сиромашан; ступио 19. 8. 1941, стрељан 1. 10. 1941. у ш. логору.

427) Крстић Милорад - р. 1913, земљорадник, средњег имовног стања; ступио 12. 8. 1941, чете М. Ђаковића и С. Јанковића; 28. 9. 1941. вратио се у Мачву; пуштеп из логора.

428) Љубојевић Будимир - р. 1912, подофицирака школа, активни наредник БЈВ; ступио 10. 9. 1941, побегао из одреда октобра 1941; погинуо код Љубовије као „добровољац" у борби против НОВ.

429) Мартиновић Средоје - р. 1914, Мартинци, трговачка школа, трговац, 12 кј; породица: родитељи, земљорадници; није служио БЈВ; члан КПЈ.

430) Мачковић Живадин - колар, сиромашан, ступио 10. 8. 1941, 28. 9. 1941. вратио се у Мачву; стрељан у ш. логору.

431) Милосављевић Војислав - р. 1923, земљорадник, средњег имовног стања; ступио 8. 9. 1941, позадински делови у Петковици и Слепчевићу; око 20. 9. 1941. „отпуштен и враћен кући".

432) Неренчевић Ђуро - р. 1924, Шодоловци, избеглица; основна шко ла, земљорадник, 9 кј; породица: родитељи, 2 сестре; ступио 10. 8. 1941...

433) Перић Живорад Жица - р. 1922, основна школа, земљорадник, 9 ха; породица: родитељи и брат; ступио 28. 9. 1941, Радна чета (Ж. Ерчића); око 15. 10. 1941. вратио се кући.

434) Петровић Драгојло - земљорадник, сиромашан; ступио 19. 8. 1941; био до 7. 11. 1941, стрељан у ш. логору.

435) Симић Светозар Цвеја - р. 1922, земљорадник, сиромашан; стунио 8. 9. 1941, курир Штаба Мачванског батаљона; био до 15. 12. 1941.

436) Стојановић Бошко Столе - р. 1923, Мартинци, избеглица; ученик учитељске школе; породица: родитељи и 2 сестре, земљорадници, 12 кј: ступио 11. 8. 1941, чете М. Ђаковића, П. Савића, А. Ивића, С. Колубарца, Култујрно-пропатандни одбор и Галамина чета; члан Скоја; ухваћен крајем 1941. у Липолиету, - стрељан у ш. логору.

437) Црнојакић Радован Лола - р. 1914, Мартинци, избеглица; студент агрономије; породица: родитељи и б)рат, земљорадници, 15 кј; није служио БЈВ; члан КПЈ; ступио августа 1941; дотеран у логор 18. 6. 1942, стрељан 5. 12. 1942.

Глушци

438) Алимпић Светомир - р. 1910, основна школа, земљорадник, средњег имовног стања; породица: родитељи, жена, 2 сина, 2 кћерке и 2 брата; ступио 11. 8. 1941, чете Глишина и М. Самарџића, заменик командира чете; члан КПЈ; са Цера упућен у Мачву око 1. 10. 1941, крио се у селу; ухваћен 16. 10. 1941. и на месту стрељан.

439) Антонић Михаило - р. 1920, основна школа, земљорадник, 25 ха; породица: отац, мајка и жена; ступио 19. 8. 1941, чета при Штабу Одреда; 19. 10. 1941. ухваћен у селу, стрељан у ш. логору новембра 1941.

440) Антонић Ранисав - р. 1916, оеновна школа, земљорадник, 20 ха; породица: родитељи, 4 брата; ступио 11. 8. 1941, Лалина чета, десетар; погинуо 6. 9. 1941. у борби код Бање Ковиљаче.

441) Бркић Драгомир Драја - р. 1900, основна школа, земљорадиик, средњег имовног стања; породица; родитељи, 2 брата, 3 сестре, жена и 2 деце; ступио 11. 8. 1941, чете Босанчева, Тадићева и Пионирска (Босанчева), политички делегат вода, политички комесар чете; члан КПЈ: 28. 9. 1941. остао у Глушцима, крио се; поеле отишао у Рађевину и крио се у с. Планини и Радаљу. (Види Други део списка).

442) Бркић Илмја Горки - п 1897, основна школа, земљорадник, средњег имовног стања; породица: жена, 4 деце и 2 брата; ступио 28. 8. 1941, интендант Поцерског батаљона; члан КПЈ; 28. 9. 1941. остао у Глушцима и крио се. (Види Други део Списка).

443) Бркић Цветин Цвеја - р. 1917, учитељ: породица: родитељи, брат и сестра; отац земљорадник, сиромашан; није служио БЈВ;члан КПЈ; ступио 16. 7. 1941, политички комесар чете и водник; погинуо 6. 10. 1941. у борби код Новог Села.

444) Будимировић Драгослав - р. 1924, ћурчија; ступио 1. 9. 1941, чете Босанчева и Ж. Тадића; био до 24. 12. 1941; после, крио се у Дубљу до краја рата.

445) Будимировић Драгутин - р. 1905, неписмен, слуга; породица: мајка, жена и 3 сина; ступио 15. 8, 1941, Лалина чета; био до 28. 10. 1941, новембра 1941. године пуштен из ш. логора.

446) Будимировић Живадин - р. 1901; убијен крајем септембра 1941. у ш. лотору.

447) Будимировић Спасоје - р. 1902, неписмен, најамни радник; породица : жена, син и кћерка; ступио 17. 8. 1941. године, Лалина чета, био до 6. 10. 1941; био у логору, пуштен; умро после рата у Глушцима.

448) Виторовић Добросав - р. 1910, основна школа, земљорадник, 12 ха; породица: родитељи, жена, син, кћерка и 2 брата; ступио 4. 9. 1941, чете Лалина и Симићева, митраљезац; 28. 9. 1941. вратио се кући, 1. 10. 1941. отеран у ш. логор, стрељан у новембру 1941.

449) Граовац Ђурађ - р. 1923, оеновна школа, земљорадник, доброг имовног стања; породица: родитељи, 4 брата; ступио 3. 9. 1941, кочијаш при Штабу Одреда; после 28. 9. 1941. остао код куће, није га нико прогањао; умро у Глушцима 1971.

450) Граовац Живадин - р. 1910, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: отац, жена и 2 деце; ступио 19. 8. 1941; спроведен у ш. логор 13. 10. 1941, стрељан новембра 1941.

451) Дамјановић Илија - р. 1904, Орб (Доњи Лапац), избеглица; ступио септембра 1941, чете Босанчева, Пионирска, А. Ивића, Лалина, Исаилова; ухваћен 29. 12. 1941. у Узвећу, стрељан у ш. логору.

452) Димитријевић Радивоје - р. 1920, основна школа, земљорадник и зидар, 2 ха; породица: родитељи и брат: ступио 12. 8. 1941, чета „Радосављевић"; погинуо 19. 8. 1941. -у борби код Дуваништа.

453) Јакшић Велисав - р. 1910, самоук, земљорадник, 2 ха; породица: жена, 4 сина и кћерка; ступио августа 1941, чета Лалина и Симићева; прешао у четнике.

454) Јеремић Душан - р. 1910, земљорадник, надничар; породица: мајка, жена, син и кћерка; ступио 4. 9. 1941, чета Лалина и Симићева; после 28. 9. 1941. остао у селу, спроведен 7. 10. 1941. у ш. логор, стрељан.

455) Клибан Степан - р. из Лике, надничар; породица: жена; ступио 11. 8. 1941, чета Лалина и Симићева, пушкомитраљезац; погинуо 28. 9. 1941. у борби код Мачванске Митровице.

456) Костадиновић Живорад - р. 1923, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи, сестра, жена и 2 сина; ступио 8. 9. 1941, чета Лалина и Симићева; био до 28. 9. 1941; 20. 10. 1941. спроведен у ш. логор, пуштен.

457) Костадиновић Светислав - р. 1920, основна школа, земљорадник и зидар, сиромашан; породица: родитељи, 2 брата и 3 сестре; ступио 25. 8. 1941, Микина чета, био до 28. 9. 1941, спроведен 10, 10. 1941. у ш. логор, стрељан.

458) Костадиновић Светозар - р. 1918, основна школа, месарски радник, сиромашан; породица: родитељи, 2 брата и 3 сестре: ступио 18. 8. 1941, Микина чета; крајем 1941. погинуо у сукобу с добровољцима код Слепчевића.

459) Љубинковић Радивоје - р. 1921, основна школа, земљорадник, 1 ха; породица: родитељи, брат и сестра; ступио 7. 9. 1941, Бомбашка чета; био до 28. 9. 1941, спроведен 13. 10. 1941. у ш. логор, стрељан новембра 1941.

460) Маљковић Васа - р. 1922, Двор на Уни, ж. у Јарковцу (Орем), избеглица; пекарски радник; ступио септембра 1941, Лалина чета; ухваћен кр. новембра, стрељан пол. децембра 1941. у ш. логору.

461) Маљиковић Сима - р. у Двору на Уни, ж. у Јарковцу (Срем), избеглица; земљорадник; ступио септембра 1941, погинуо у борби.

462) Мишић Милосав - р. 1925, неписмен, зидарски ученик; одетупио са Одредом из Мачве, радио у болници; пол. децембра 1942. вратио се из Драгодола; пуштен из затвора у Богатићу, поново ухапшен 25. 2. 1942, отеран у ш. логор...

463) Недељковић Живадин Курта - р. 1916, основна школа, земљорадник, 6 ха; породица: мајка; ступио августа 1941; чете Лалина и Јововићева, ухваћен 28. 12. 1941. у Белотићу, стрељан јануара 1942. у ш. логору.

464) Недељковић Милан - р. 1905, неписмен, земљорадник, 1 ха; породица: жена, син и 3 кћерке; ступио 28. 8. 1941, одредска болница, болничар, Хрватова чета; члан К.Ш; заробљен 10. 2. 1942. на Медведнику, стрељан 14. 4, 1942. године у Шицари.

465) Обренчевић Живорад Бане - р. 1920, основна школа, опаичарски радник, сиромашан; породица: мајка и сестра, родитељи земљорадници; ступио 17. 8.1941, чета при Штабу Одреда; био до 28. 9. 1941, ухваћен 17. 10. 1941. и истог дана стрељан.

466) Павловић Михаило Кирило - р. 1922. у Русији (доселио се у Глушце 1926) неписмен, надничар; породица: родитељи, 3 брата и 3 сестре; ступио 19. 8. 1941, Лалина чета; био до 3. 11. 1941, стрељан у ш. логору.

467) Пајић Марко - р. 1920, земљорадник, сиромашан; породица: отац, брат1 и сестра; ступио августа 1941, чета Лалина и Симићева, био до 28. 9. 1941, спроведен у ш. логор, стрељан 12. 10. 1941.

468) Пантић Бранимир - р. 1920, основа школа, столар, радник; породица: мајка и 2 брата, родитељи земљорадници; ступио 27. 8. 1941; стрељан 13. 11. 1941. у ш. логору.

469) Пантић Радован - р. 1902, основна школа; радник сиромашан; породица; жена и дете, родитељи земљорадници ступио августа 1941, чете Лалина, Симићева и Хрватова; рањен у Салашу Ноћајском 27. 9. 1941. у борби, пренет у болницу; заробљен у марту 1942. на Медведнику; стрељан у Ваљеву.

470) Перишић Драгић - р. 1908, непиемен, надничар, 1 ха; породица: жена и 2 сина; ступио 17. 8. 1941. Лалина и Симићева чета; 28. 9. 1941. вратио се кући, 19. 10. 1941. спроведен у ш. лотор, пуштен.

471) Меришић Милорад - р. 1924, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, 3 сестре и брат; ступио 15. 8. 1941, чете Лалина, Симићева и Д. Бајалице; погинуо у борби децембра 1941. године.

472) Радоњић Милован Парлапан - р. 1912. у околини Ђакова, берберин, сиромашан, самац; ступио авгуета 1941, чета „Радосављевић"; поч. октобра по наређењу Штаба Одреда дошао у Глушце; ујутро 17. 10. 1941. ухваћен код куће и на месту стрељан.

473) Росић Аврам - р. 1907, основна школа, земљорадник, 20 ха; породица: мајка, жена и дете; ступио 11. 8. 1941, интендант одреда, заменик команданта батаљона, политички радник; члан КПЈ; крајем 1941. прешао у илегалност, крио се у Мачви. (Види Други део Описка).

474) Росић Добросав - р. 1920, занатска школа, колар, сиромашан, породица: родитељи, 2 брата и сестра, родитељи земљорадници; стугшо 11. 8. 1941, чета Г. Малетића; погинуо 19. 8. 1941. у борби код Дуваништа.

475) Савић Драгољуб Драја - р. 1919, крзнарски радник (у Београду), родитељи земљорадници, 5ха; отпуштен из БЈВ као привремено неопособан; породица: родитељи, брат и сестра; ступио 14. 9. 1941, чета Лалина и Симићева; 28. 9. 1941, вратио се у село; није био у логору.

476) Савић Милорад Бата - р. 1924, ступио око 15. 9. 1941, Симићева чета; повлачио се са Одредом до Драгинца; око 11. 10. 1941. вратио се кући, једно време се крио, ухапшен, као малолетник пуштен.

477) Савић Радован - р. 1921, основна школа, кројачки радник, сиромашан; породица: отац и брат, отац земљорадник; ступио 5. 9. 1941, чета Лалина и Симићева; 30. 9. 1941. остао у Глушцима, отеран у ш. логор 3. 10. 1941, пуштен.

478) Симић Сима - р. 192.2, основна школа, надничар; породица: мајка, 2 брата и сестра; ступио 3. 9. 1941; ухваћен крајем 1941, био у логорима у Шапцу и на Бањици; пуштен.

479) Стајчић Ђорђе - р. 1900, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: жена, син и 2 кћерке; ступио 12. 9. 1941, чета Лалина и Симићева; 28. 9. 1941. остао у Глушцима, спроведен 5. 10. 1941. у ш. логор, стрељан.

480) Угљешић Бранимир - (Живанов), р. 1923, основна школа, опанчароки радник, 3 ха, породица: мајка и 2 брата, родитељи земљорадници; ступио 19. 8. 1941, чета Лалина и Симићева; био до 28. 9. 1941, отеран 10. 10. 1941. у ш. логор, стрељан.

481) Угљешић Бранимир - (Спасојев), р. 1918, основна школа, земљорадник, 1 ха; породица: отац, брат и 2 сестре; ступио 11. 8. 1941, чета Лалина и Симићева, рањен 6. 9. 1941. у борби код Бање Ковиљаче, упућен кући на лечење, ухваћен и стрељан 7. 10. 1941. у ш. логору.

482) Угљешић Борисав - р. 1920, оеновна школа, келнер, сиромашан; породица: отац, брат и 2 сестре, родитељи земљорадници, 1 ха; ступио око 10. 9. 1941, Бомбашка чета; 28. 9. 1941. вратио се кући, 3. 10. 1941. отеран у ш. логор, пуштен.

483) Угљешић Драгољуб Жвиц - р. 1920, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, брат и сестра; ступио 3. 9. 1941; кандидат за члана КПЈ; рањен, упућен у Глушце на лечење, ухваћен 22. 10. 1941, пуштен из ш. логора.

Дреновац

484) Аврић Душан - р. 1898 основна школа, земљорадник, 8 ха; породица: мајка, 2 сестре, жена; није служио БЈВ; ступио поч. септембра 1941, Тадићева чета; био до 28. 9, отеран 5. 10. у ш. логор, стрељан поч. новембра 1941. у Шицари.

485) Алимпић Витомир - р. 1918, основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: родитељи, 3 брата и сестра; ступио поч. септембра 1941, Тадићева чета; био до 28. 9, отеран 1. 10. 1941. у ш. логор, стрељан у Шицари.

486) Богдановић Васа - р. 1921, Кањижа, основна школа, слуга; породица: родитељи, 4 брата и сестра; ступио 10. 8. 1941, Микина чета, митраљезац...

487) Божиновић Арсен - р. у ок. Пирота; ступио августа 1941, ухваћен у Дреновцу, обешен 20. 11. 1941. на Бањици.

488) Божић Василије Брале - р. 1904, основна школа, берберин, сиромашан; породица: жена, син и 2 кћерке, родитељи земљорадници, н-ије служио БЈВ; ступио поч. септембра 1941, Тадићева чета, 25. 9. 1941. вратио се кући; био у ш. логору, пуштен; умро 1968. у Дреновцу.

489) Бурмазевић Драгољуб - р. 1905, основна школа, земљорадник, 24 ха; породица: мајка, жена, син и брат; ступио поч. септембра 1941, Тадићева чета, заменик командира чете; члан КПЈ; био до 28. 9, ухваћен 20. 10, отеран у ш. логор, стрељан 11. 11. 1941. У Забрајну.

490) Бурмазевић Станимир - р. 1898, основна школа, земљорадник, 24 ха; породица: жена, 2 сина, 3 кћерке и брат; рез. поднаредник БЈВ; ступио поч. септембра 1941, Тадићева чета; био до 28. 9, ухваћен 20. 10. 1941, отеран у ш. логор, стрељан.

491) Врачарић Растко - р. 1906, Јарак, ж. у Руми, избеглица; 5 р. гимназије и трговачка школа, трговац; породица: 2 брата и мајка, земљорадници, 40 кј; ступио поч. септембра 1941, чета Ж. Тадића; 28. 9. 1941. остао у Дреновцу, крио се неко време, прешао у Срем, у ПО.

492) Вујичић Будимир - р. 1900, ок. Госпића, неписмен, надничар, самац; ступио поч. септембра 1941, Тадићева чета; био до 28. 9, отераи 25. 10. 1941. у ш. логор, пуштен новембра 1941; умро 1967.

493) Вуковић Живан - р. 1919, основна пжола, земљорадник, 2 ха; породица: родитељи и сестра, родитељи земљорадници; ступио поч. септембра 1941, Тадићева чета; био до 28. 9, отеран 3. 10. 1941. у ш. логор, стрељан новембра 1941. у Забрану.

494) Вуковић Радован - р. 1925, неписмен, слуга; породица: отац, сестра; ступио 5. 9. 1941, чета Пере Савића; био до 28. 9, отеран 2. 10. 1941. у ш. логор, пуштен.

495) Вулетић Милосав Чука - р. 1924, основна школа, земљорадник, 20 ха; ступио поч. септембра 1941, Тадићева чета, митраљезац; био до 28. 9, отеран 3. 10. 1941. у ш. логор, пуштен.

496) Газибарић Слободан - р. 1921, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, 3 брата и сестра; ступио поч. септембра 1941, Тадићева чета; био до 28. 9, отеран 6. 10. 1941. у ш. логор, стрељан.

497) Гајић Младен - р. 1898, основна школа, земљорадник, 6 ха; породица: жена, 3 деце и брат; ступио поч. септембра 1941, Тадићева чета; отеран 1. 10. 1941. у логор, стрељан у Забрану.

498) Гератовић Миливоје Габац - р. 1924, основна школа, земљорадник, 6 ха; породица: родитељи, 2 брата и сестра, родитељи земљорадници; ступио 20. 8. 1941; рањен, вратио се у Мачву октббра 1941, ухваћен у Шеварицама, стрељан у ш. логору.

499) Гератовић Светозар - р. 1901, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: жена; ступио поч. септембра 1941, Тадићева чета; био до 28. 9, отеран 5. 10. 1941. у ш. логор, стрељан.

500) Дукић—Богдановић Даринка - р. 1915, Вијељина, ж. у Београду; студент; ступила августа 1941...

501) Дукић Маринко - р. 1915, Јарак, ж. у Београду; студент права; породица: родитељи, 2 брата, жена и син, род, земљорадници, 40 кј; ступио августа 1941, полит. комесар чете, од 15. 12. 1941. Хрватова чета; погинуо 2/3. 3. 1942. у Подгорини (пл. Влашић).

502) Ђуричић Цвеја Лаша - р. 1914, Шеварице, основна школа, земљорадник, сиромашан; није служио БЈВ (сакат); ступио поч. септембра 1941, Тадићева чета, пушкомитраљезац; био до 28. 9, отеран 26. 10. 1941. у ш. логор, стрељан.

503) Живковић Војислав Чварак - р. 1920, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: родитељи; није служио БЈВ; ступио августа 1941, није хтео да се покорава дисциплини, прешао у четнике, напустио и њих, одметнуо се у шуму; отеран 1. 10. 1941. у ш. логор, стрељан 20. 10. 1941.

504) Зделар Сава - р. 1914, Шашинци (Срем. Митровица), избеглица, основна школа, берберин, зидар и земљорадник; породица: родитељи, жена, 2 сина и кћерка; није служио БЈВ; ступио августа 1941; члан КПЈ; у пролеће 1942. вратио се у Срем, ступио у ПО, погинуо 1943. у ист. Босни.

505) Јовановић Сава Чаруга - р. 1910, Шашинци, основна школа, слуга; породица: мајка, жена и 3 деце; ступио поч. септембра 1941, Тадићева чета; био до 28. 9, отеран 3. 10. 1941. у ш. логор, стрељан.

506) Јовић - жанд. поднаредник, избеглица; ступио августа 1941, одметнуо се и пљачкао; војни суд Одреда осудио га на смрт, није ухваћен; касније био командир СГС, убијен.

507) Којић Немања - р. 1920; рањен, пол. октобра вратио се кући, пријавио се општини; стрељан 9. 11. 1941. у ш. логору.

508) Крга Радивоје - р. 1914, Дрело (Кореница), избеглица; ступио 6. 9. 1941, Босанчева чета; 28. 9. 1941. остао у Мачви, отеран 3. 10. 1941 ,из Дреновца у ш. лотор, пуштен, ж. у Београду.

509) Лазић Никола Чађин - р. 1923, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: мајка, 2 брата и сестра; ступио поч. септембра 1941, Тадићева чета; био до 28. 9, отеран 6. 10. 1941, у ш. логор, па у Немачку на рад; вратио се после рата,

510) Марјановић Мирко - р. 1921, Лика, неписмен, слуга; породица: мајка; ступио поч. септембра 1941, Тадићева чета; био до 28. 9, поч. октобра 1941. отеран у ш. логор, пуштен; 1942. упућен у Борски рудник, из рудника отеран на Бањицу, даље непознато.

511) Марковић Душан - р. 1924, основ;на школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, брат и сестра; ступио 30. 8. 1941, чете Тадићева и Босанчева, био до 28. 9, отеран 25. 10. 1941. у ш. логор, пуштен; умро 1965.

512) Машић Душан - р. 1911, земљорадник; ступио августа 1941, чета при Штабу Одреда, Лозничка чета; крајем 1941. заробљен на Церу; етрељан јануара 1942. у ш. логору.

513) Милутиновић Милорад - р. 1919, основна школа, земљорадник, доброг имовног стања: ступио 20. 9. 1941, чета Пере Савића; крајем октобра вратио се, ухваћен у Петковици, стрељан 3. 11. 1941. код Кленка.

514) Мирковић Јован Бели - р. 1921, основна школа, земљорадник, 1 ха; породица: родитељи и брат; ступио 15. 8. 1941; био до 28. 9, ноч. октобра отеран у ш. логор, стрељан.

515) Мирковић Миливоје Шиша - р. 1921, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, 2 брата и 3 сестре; ступио 5. 9. 1941, чета Пере Савића; био до 28. 9. отеран у ш. логор 2. 10. 1941, стрељан.

516) Момчиловић Петар - р. 1924, неписмен, радник, сиромашан, ступио августа 1941, чете М. Ђаковића, Босанчева и Тадићева после 28. 9. 1941. остао и крио се извесно време у Дреновцу, ухваћен октобра 1941, пуштен.

517) Пејкић Милан Ћела - р. 1908, основна школа, земљорадник, 12 ха; ступио поч. септембра 1941, Тадићева чета; био до 25. 9. 1941, поч. октобра отеран у ш. логор, пуштен „као мамац".

518) Поповић Живко - р. 1892, основ,на школа, земљорадник; 10 ха земље; до рата припадник четн. удр. Косте Пећанца; ступио поч. септембра 1941, Тадићева чета; био до 25. 8. 1941, поч. октобра отеран у ш. логор, пуштен одмах сутрадан „као мамац".

519) Поповић Остоја - р. 1922 основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: отац, брат; ступио 11. 8. 1941, чета Пере Савића; био до 28. 9, отеран 1. 10. 1941. у ш. логор, стрељан.

520) Прљић Душан - р. 1920, Доња Јагодња (Бенковац), основна школа, радник, сиромашан; породица: родитељи и брат, отац радник; није служио БЈВ; ступио 10. 8. 1941, чета Пере Савића; пол. октобра 1941. дошао кући, ухваћен, обешен у ш. логору.

521) Прљић Илија - р. 1900, Доња Јагодња (Бенковац), основна школа, радник, сиромашан; породица: жена, 2 сина; ступио поч. септембра 1941, Тадићева чета; био до 28. 9, отеран 6. 10. 1941. у ш. логор, стрељан.

522) Рељић Божидар - р. 1915, основна школа, земљорадник, 7 ха: породица: родитељи, 2 брата и сестра; ступио поч. септембра 1941, Тадићева чета, био до 28. 9, отеран 15. 10. 1941. у ш. логор, пуштен.

523) Рељић Радован - р. 1923, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: родитељи, 2 брата и сестра; ступио 2. 9. 1941; поч. јануара 1942. ухваћен на Церу, био у затвору, пуштен и исте године умро у Дреновцу.

524) Рујевић Андрија - избеглица; ступио поч. септембра 1941, чета Ж. Тадића, водник; погинуо 28. 9. 1941. у борби код Ноћајског Салаша.

525) Савковић Душан - р. 1910, основна школа, земљорадник, 12 ха; породица: родитељи, брат жена и 5 деце; ступио поч. септембра 1941, Тадићева чета; био до 28. 9, отеран 5. 10. 1941. у ш. логор, пуштен; поново ухапшени на саслушању 20. 10. 1941 зграбио једног Немца, ударио га о зид и том приликом убијен моткама.

526) Тадић Живан Жика - р. 1913, Јарак, избеглица; учитељ; породица: мати, жена, 2 деце, брат и сестра, отац земљорадник, 40 ха; рез. потпоручник БЈВ; ступио поч. септембра 1941, командир чете; 28. 9. 1941. остао у ок. Дреновца, ухваћен 20. 10. 1941, пуштен из ш. логора, прешао у Срем, у ПО.

527) Ћалић Данило - р. 1921, Караџићево (Вуковар), избеглица; основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: родитељи, 3 брата и сестра; ступио 10. 8. 1941, чета Микина и Бајаличина; ухваћен 28. 12. 1941. у М. Метковићу, пуштен из затвора у Богатићу; поново ухапшен 25. 2. 1942, из ш. логора отеран у Немачку, вратио се децембра 1943.

Дубље

528) Бојичић Живан - р. 1896, оеновна школа, кројачки радник, 2 ха; самац; није служио БЈВ (неспособан); ступио 9. 9. 1941. године, позадински делови одреда; пошао кући поч. октобра 1941, ухваћен код Петловаче, стрељан у ш. логору.

529) Бојичић Милован - р. 1926, учеиик гимназије; породица: родитељи — земљорадници, доброг имовног стања; ступио 10. 9. 1941, дошао кући 28. 9, отеран 3. 10. 1941. у ш. логор, стрељан 15. 11. 1941.

530) Бојичић Светислав - р. 1921, основна школа, пекарски радник; породица: родитељи и брат, родитељи земљорадници, 4 ха; ступио поч. септембра 1941, чета Пере Савића; у децембру 1941. рањен у руку, заробљен, одведен у Лозницу на лечење, пуштен 15. 3. 1942.

531) Војновић Миле - р. 1923, Ада (Осијек) избеглица; 2 р. основне школе, земљорадник, 2,5 ха; породица: родитељи, сестра и 5 боаће; ступио 9. 8. 1941, Срнићева чета; крајем 1941. дошао у Рујевац, ту се крио до 1943, ухватили га и заклали четници.

532) Војновић Раде - р. 1919, Мазин, ж. у Ади, избетлица, основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: родитељи и 3 брата; ступио 9. 8. 1941, Микииа чета; ухваћен, био у логојру у Шапцу и на Бањици, пуштен; погинуо на Фрушкој Гори 1944. као борац НОВ.

533) Гладовић Видесава - р. 1926, основна школа, домаћица; породица: родитељи и 2 сестре, родитељи земљорадници, 8 ха; ступила 13. 8. 1941, болничарка; због болести остављена у Драгодолу, ухваћена 26. 1. 1942, отерана у ш. логор, пуштена.

534) Гладовић Рајко - р. 1898, основна школа, земљорадник, 8 ха; породица: жена и 3 кћерке; ступио 7. 8. 1941, магационер у интендантури Одреда, политички актив; 24. 12. 1941. са Цера дошао кући, ухваћен, отеран у ш. логор, убијен моткама 6. 1. 1942.

535) Драгићевић Томо - р. у М. Градцу, (Глина), ж. у Ади (Осијек), избеглица...

536) Драгосавац Томо - р. 1921, Грачац, ж. у Ади, избеглица, основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: мајка и брат: ступио 9. 8. 1941, Микина чета; погинуо 30. 12. 1941. у Дубљу.

537) Драјић Иван - р. 1902, земљорадник; ступио септембра 1941 (у Слепчевићу), 28. 9. 1941, дошао кући; 3. 10. отеран у ш. логор, стрељан.

538) Дрезгић Властимир - р. 1921, основна школа, ковач; породица: родитељи и 2 брата, родитељи земљорадници, 1 ха; ступио 15. 8. 1941, Босанчева чета; 28. 9. 1941. дошао кући, 3. 10. 1941. отеран у ш. логор, стрељан новембра 1941.

539) Дрезгић Стеван - р. 1921, основна школа, пинтер; породица: родитељи и брат, отац инвалид, 2 ха; ступио 7. 9. 1941, чета Пере Савића; кр. октобра 1941. дошао у Дубље, отеран у ш. логор, етрељан новембра 1941.

540) Ђорђевић Александар - р. 1923, основна школа, ћурчијски радник, сиромашан; породица: родитељи и сестра, отац ћурчија; ступио пол. августа 1941, чета при Штабу Одреда, Д. Бајалице, Вукова и Галамина, курир; члан Скоја; ухваћен 13. 1. 1942. у Дубљу, отеран у ш. логор, пуштен, умро 1972. у Дубљу.

541) Ђурић Петар - р. 1920, основна школа, надничар; породица: родитељи и брат; ступио 9. 9. 1941, чета Д. Бајалице; ухваћен у октобру 1941, отеран у ш. логор, стрељан.

542) Ђурковић Драгољуб - р. 1921, основна школа, земљорадник; породица: мајка, 2 брата, 2 сестре; 8 ха; ступио 8. 9. 1941; поч. октобра 1941. остао у Дубљу, ухваћен, отеран у ш. логор, стрељан.

543) Ђурковић Цана - р. 1924, оеновна школа, домаћица, породица: 3 брата и 2 сестре, 1 ха; ступила кр. августа 1941, кројачка радионица; крајем 1941. ухваћена, отерана у ш. логор, пуштена; погинула 1945. године код Загреба као борац НОВ.

544) Завишић Раде - р. 1921, Мазин (Грачац), ж. у Ади, избеглица; основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, брат и сестра; ступио 30. 9. 1941, Лалина чета; ухваћен поч. 1942, отеран у Аустрију, па у Борски рудник, побетао.

545) Јоцковић Драгутин - р. 1901, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: 2 брата; поднаредник БЈВ; ступио 10. 9. 1941, Пионирска чета Мачванског батаљона; 2,8. 9. дошао кући, 3. 10. отеран у ш. логор, стрељан.

546) Ковачевић Јанко - р. 1922, основна школа, земљорадник; породица: мајка, 2 сестре и брат, 24 ха; ступио 4. 9. 1941. године, чета Д. Бајалице, новембра 1941. вратио се у Дубље, ухваћен, отеран у ш. логор, стрељан.

547) Ковачевић Марија - р. 1921, Мазин, ж. у Ади, (избеглица; основна школа, домаћица; породица: родитељи и оестра, земљорадници, 4 ха; ступила 10. 9. 1941, радионица; ухваћена, пуштена из ш. логора.

548) Ковачевић Невенка - р. 1922, Славонска Пожега, ж. у Ади, избеглица, оснонна школа, домаћица; породица: мајка, очух и 2 сестре, земљорадници, 4 ха; ступила 10. 9. 1941, радионица; ухваћена, била у ш. логору, пуштена; умрла 1945. у Осијеку.

549) Ковачевић Стеван - р. 1924, осиовна школа, ковач, 2,5 ха; породица: родитељи, брат и сестра, отац земљорадник и ковач; стуиио 5. 9. 1941, чета Пере Савића; новембра 1941. дошао кући. ухваћен, отеран у ш. логор, стрељан.

550) Ковачевић Тодор - р. 1923, Ада, избеглица; основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: родитељи, 4 брата и 3 сестре; ступио 13. 8. 1941, чета Г. Малетића; ухваћен, стрељан у ш. лотору.

551) Кончар Петар - р. 1922, Мазин, ж. у Ади, избеглица; основна школа, радник; породица: мајка и брат, надничари; ступио 9. 8. 1941, Микина чета; ухваћен, стрељан у ш. лотору.

552) Коморџић Илија - р. 1920, основна школа, земљорадник-надничао; породица: мајка и брат, 1,5 ха; ступио 15. 9. 1941, чета Д. Бајалице; у октобру 1941. ухваћен, био у ш. логору, пуштен.

553) Лазић Станко - р. 1920, М. Градац (Глина), ж. у Ади, избеглица; основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: родитељи, 2 брата и 2 сестре; ступио 13. 8. 1941, чета М. Ђаковића, ухваћен...

554) Лукић Милорад - р. 1922, трговачка академија, трговачки помоћник (у Шапцу); породица: отац, маћеха, брат, сестра, родитељи земљорадници, 12 ха; ступио 5. 9. 1941, чета Пере Савића; вратио се поч. новембра 1941, пријавио се општини; пуштен из затвора у Ботатићу; поново ухапшен, стрељан у ш. логору.

555) Машић Драгослав - р. 1923, основна школа, ћурчијски радник; породица: родитељи, 2 брата и сестра, родитељи земљорадници, 3 ха; ступио 2. 9. 1941, радионица у Петковици; поч. октобра 1941. вратио се у Дубље, отеран у ш. логор, интерниран у логор Шпандау код Берлина, вратио се после рата.

556) Машић Миодраг - р. 1923, занатска школа, абаџија; породица: родитељи и 2 брата, родитељи земљорадници, 7 ха; ступио пол. септембра 1941, радионица у Петковици, Лалина чета; у октобру се вратио кући, отеран у нем. команду у Дубљу. пуштен.

557) Нигић Мирослав - р. 1920, основна школа, земљорадник, 9 ха; породица: родитељи и 3 брата; ступио 12. 8. 1941, чета Г. Малетића; погинуо 19. 8. 1941. у борби код Дуваништа.

558) Павић Живан - р. 1924, основна школа, земљорадник; породица: отац, 2 брата и сестра, 2 ха; ступио 4. 9. 1941, чета Д. Бајалице; поч. новембра 1941. дошао кући, пријавио се општини, отеран у ш. логор, стрељан.

559) Павић Живојин - р. 1894, основиа школа, колар, сиромашан; породица: жена; ступио 15. 8. 1941.. . у пролеће 1942. године прешао у Босну, био борац 6. источнобосаиске бригаде. (Види Други део Списка).

560) Петровић Јово - р. 1916, Губин (Ливно), ж. у Ади, избеглица; 2 р. оановне школе, надничар; породица: мајка и 4 брата; каплар БЈВ; ступио 10. 8. 1941, чета Г. Малетића; ухваћен...

561) Петровић Мирко - р. 1920, Губин, ж. у Ади, избеглица; оеновна шнола, драдник; породица: родитељи, 4 брата и сестра, земљорадници, 5 ха; ступио 13. 8. 1941, чета „Радосављевић", ухваћен...

562) Прокић Миле - р. 1921, трговачка школа, трговачки помоћник: породица: родитељи, 3 сестре, отац бравар, 1 ха; ступио 7. 9. 1941, око 2. 11. 1941. ухваћен код Петковице, отеран у ш. логор, стрељан.

563) Спасојевић Драгољуб - р. 1923, основна школа, земљорадник; породица: мајка, брат и сестра, 9 ха; ступио 3. 9. 1941, чете Бајаличина и Вукова; поч. децембра 1941. вратио се са Прослопа кући, ухваћен, отеран у ш. логор, стрељан.

564) Спасојевић Радосав - р. 1914, осиовна школа, надничар; породица: родитељи; каплар БЈВ; ступио 20. 8. 1941, чета Пере Савића, пол. октобра 1941. ухваћен, дотеран у ш. логор стрељан.

565) Сурла Дане - избеглица из Шодоловаца; Лалина чета...

566) Тодић Радован - р. 1924, основна школа, земљорадник; породица: мајка, 1 ха; ступио 4. 9. 1941, чета Д. Вајалице; новембра 1941. дошао у Дубље, ухваћен, отеран у ш. логор, стрељан.

567) Ћосић Милорад - р. 1909, основна школа, земљорадеик; породица: родитељи, 2 брата, сиромашни; ступио 8. 8. 1941; у децембру 1941. дошао кући, оте<ран у ш. логор, стрељан.

568) Ћурувија Милка - р. 1920, Заклопац (Грачац), ж. у Ади, избеглица; основна школа, домаћица; породица: родитељи, 4 брата и сестра, земљорадници, 5 ха; стунила 10. 9. 1941, радионица; члан Скоја; ухваћена, отерана у Немачку на рад, пуштена 1944; умрла после рата.

569) Цвејић Тривун - р. 192:2, основна школа, слуга; породица: родитељи, 2 брата и сестра; ступио 20. 8. 1941, Босанчева чета; поч. октобра 1941. остао у Дубљу, ухваћен, отеран у ш. логор, стрељан.

Дуваниште

570) Балвановић Александар - р. 1914, основна школа, свирач; породица: родитељи и 5 сестара; ступио 1. 9. 1941, чета С. Јанкови^ ћа; 28. 9. 1941. дошао кући, ухваћен отеран у ш. логор, стрељан у Шицари.

571) Бркић Чедомир - р. 1920, основна школа, свирач; породица: родитељи, 2 брата и 4 сестре; ступио 1. 9. 1941, Лалина чета; 28. 9. 1941. дошао кући, ухваћен, отеран у Шабац, стрељаи 30. 9. 1941. на пијаци.

572) Васиљковић Милорад - р. 1906, самоук, надничар; породица: жена и пасторка; није служио Б ЈВ (неспособан); ступио септембра 1941; био до 28. 9, поч. октобра 1941. отеран у 1Пабац, стрељан на пијаци.

573) Добрић Мита - р. 1890, Ново Село, неписмен, надничар; породица: жена и син; ступио поч. септембра 1941, поч. октобра 1941. отеран у ш. логор, етрељан.

574) Савић Светозар - р. 1903, основна школа, надничар; породица: отац; ступио августа 1941. године, чета Пере Савића, пратилац команданта Одреда; ухваћен на Церу јануара 1942, стрељан у ш. логору фебруара 1942.

Засавица

575) Бадањац Лазар Руда - р. 1921. Лаћарак (Срем. Митровица), избеглица; ученик гимназије, сиромашан; породица: сестра; отац земљорадник и гостионичар; ступио августа 1941, чета М. Самарџића; октобјра 1941. прешао у четнички одред мајора Пантелића, остао до расформирања одреда (крајем 1942); после био запослен у Лазаревцу и Лозници; ухапшен 10. 11. 1943. у Ваљеву, провалио организације НОП-а у Лазаревцу и Лозници; после рата извршио самоубиство.

576) Банић Милутин. крзнар - ступио септембра 1941, полит. комесар Засавичке сеоске чете; 28. 9. одступио с Одредом из Мачве...

577) Бањеглав Брата - избеглица из Шида; ступио 8. 8. 1941, побетао 19. 8. 1941. у Засавицу; касније отишао у Београд, ступио у СДС.

578) Бобић Славко - р. 1907, основна школа, земљорадник; породипа: жена, 3 кћерке; ступио септембра 1941, 28. 9. 1941. остао у селу; отеран у Норвешку, страдао 12. 4. 1943. у логору Ботн.

579) Баразлић Радован - р. 1923, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: брат; 28. 9. 1941. дошао кући, отеран у ш. логор, стрељан.

580) Витасовић Живан Кириз - р. 1903, Лаћарак, избеглица; основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: жена и дете; ступио августа 1941...

581) Витасовић Слободан Баба - р. 1919. Лаћарак, избеглица; осиовна школа, радник; ступио августа 1941; убијен у Раденковићу крајем 1941.

582) Витасовић Сава - р. 192,1, Лаћарак, избеглица; основна школа, радник породица: жена; ступио августа 1941; ухваћен и стрељан...

583) Влашки Анка - р. 1909, Илок, Словакиња, ж. у Шиду, избеглица; основна школа, радница; породица: родитељи, брат, сестра, муж, син и кћм, отац земљскрадкик; ступила 6. 9. 1941, радионица и кухиња; кр. октобра 1941. са децом упућена у Бајину Башту где је остала до краја рата.

584) Влашки Никола - р. 1900, Шид, избеглица; занатска школа, обућарски радник; породица: жена, син и кћи, отац земљорадник; каплар БЈВ; ступио 7. 8. 1941, политички комесар чете; касније, због болести, у радионици; члан КПЈ; ухваћен 13. 3. 1942. у Раденковићу, стрељан 14. 4. 1942. у ш. логору.

585) Вуга Павле - р. 1921, Лаћарак, избеглица; ученик гимназије, родитељи земљорадници; ступио августа 1941, чете Лалина, А. Ив1ића и С. Колубарца, пушкомитраљезац; кр. октобра 1941. послат у Ужице на лечење; са Посавотамнав1оком четом вратио се из Оанџака; погинуо 28. 2. 1942. у борби у Тамнави.

586) Вујић Јован Шабан - р. 1911, Лаћарак, (избеглица; трговачака школа, трг. помоћник, отац земљорадник; ступио 11. 8. 1941, чета Ђ. Губеринића, полит. комесар болнице у Чокешини; члан КПЈ; поч. октобра 1941. упућен у Фрушкоторски ПО.

587) Вулетић Живан Пата - р. 1920, Лаћарак, избеглица; основна шкзола, радник; ступио августа 1941, чете. М. Самарџића, Босанчева, Лалина; рањен у борби код Лешнице, лечен у болници у Бањ^и Ковиљачи; са болницом пребачен у Шабац, па у Београд, пуштен.

588) Вулетић Лазар Турчин - р. 1917, Лаћарак, избеглица; занатска школа, берберин, родитељи земљорадници; ступио августа 1941; погинуо 1941 (?).

589) Дурсановић Катица - р. 1906, Нова Плошчица (Бјеловар), ж. у Мартинцима, избеглица; основна школа, текстилна радница; породица: муж и кћи; ступила августа 1941, болница, полит. комесар болнице у Чокешини; ухваћена 10. 1. 1942. у Драгодолу, пуштена, пребацила се у Београд, па у Срем, у ПО.

590) Дурсановић Павле - р. 1910, Мартинци, избеглица; основеа школа, (опанчарски радник; породица: жена и кћи; отац земљорадник; ступио 8. 8. 1941, чете Лалина и Хрватова; члан КПЈ; погинуо 20. 1. 1942. у борб;и у Мравинцима.

591) Жегарац Никола - р. 1895, Лаћарак, избеглица; основна школа, кројач; породица: жена и 5 деце, родитељи земљорадници; ступио августа 1941, кројачка радиоиица...

592) Зекић Милутин - р. 1921, основна школа, земљорадник, 6 ха; породица: отац, 2 брата и 2 сестре; ступио поч. септембра 1941, Бомбашка чета; био до 28. 9. 1941, ухваћен негде испод Цера; умро у току рата код куће.

593) Иванксвић Радован - р. 1920, основна школа, земљорадник, сиромашан; иородица: родитељи, 2 брата и сестра; ступио поч. септембра 1941, Бомбашка чета; био до 28. 9. 1941, ухваћен, стрељан у ш. логору.

594) Јанковић Петар Перић - р. 1900, Лаћарак, избеглица; основна школа, радник; породица: жена; ступио августа 1941...

595) Коњевић Василије - р. 1904, Лаћарак, избеглица; основна школа, гостионичар; породица: жена и 4 деце, родитељи земљорадници; ступио августа 1941; вратио се октобра 1941. у Срем, убијен 1943 код куће у Лаћарку.

596) Коњевић Радован - р. 1908, Лаћарак, избеглица; занатока школа, опанчар; породица: жена; родитељи земљорадници; ступио августа 1941, политички комесар чете; 28. 9. 1941. остао у Мачви, отеран у логор, пуштен.

597) Котарлић Драгољуб - р. 1923, основна школа, земљорадник, 4 ха; чета Пере Савића; био до 28. 9. 1941, са Цера се вратио кући, пребацио се у Ваљево, тамо живео до краја рата.

598) Кузминац Павле Пајица - р. 1910, Лаћарак, избеглица; основна школа, земљорадник, 8 ха; породица: жена и 2 деде; рез. поднаредник БЈВ; ступио августа 1941; вратио се у Срем, у ПО, погинуо 1943.

599) Лађевац Лазар - р. 1918, Лаћарак, избетлица; занатска школа, пекар; радитељи земљорадници; ступио августа 1941...

600) Лекаревић Војин - р. 1907, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: жена и 4 деце; ступио пол. августа 1941, био до 28. 9. 1941; стрељан у ш. логору.

601) Лекаревић Миладин - р. 1920, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: мајка; ступио септембра 1941, Бомбашка чета; био до 28. 9. 1941; стрељан у ш. логору.

602) Лондровић Злата - р. у Берковићу (Шавник), ж. у Старој Кањижи, избеглица; основна школа, домаћица; породица: мајка и 6 сестара; родитељи земљорадници, 16 кј; ступила кр. августа 1941, болничарка, прешла у Посавски ПО.

603) Лондровић Јованка - р. 1926 Берковић, ж. у Старој Кањижи, избеглица; оскоена школа; породица: мајка и 6 сестара; родитељи земљорадници, 16 кј; ступила кр. августа 1941, радионица; 26. 10. 1941. враћена из Д. Љубовиђе; отерана у Немачку, због болести враћена 1943.

604) Љубишић Радован Рота - р. 1906, Лаћарак, избеглица; основна школа, земљораднмк, 10 ха; породица: жена и 4 деце; ступио авгуета 1941; умро 1959. у Лаћарку.

605) Марковић Алекеандар - Карика, р. 1921, оеновна школа, надничар; породица: мајка; ступио септембра 1941, чета при Штабу Одреда, Бомбашка, Ацомира Иваћа и Стеве Колубарца; члан КПЈ; после борбе на Столицама, 8. 12. 1941, А.М. је „негде нестао"; ухваћен, етрељан у ш. логору.

606) Мијатовић Глигорије Гига - р. 1922, Лаћарак, избеглица; основна школа, радник; ступио августа 1941...

607) Миловац Петар Зец - р. 1904, Лаћарак, избеглица; основна школа, опанчар; породица: жена и 4 деце, родитељи земљорадници; каплар БЈВ; ступио августа 1941...

608) Милошевић Александар - р. 1922, основна школа, радник, сиромашан; породица: родитељи брат и сестра; био до 28. 9. 1941; стрељан у ш. лотору.

609) Мирковић Војислав - р. 1924, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи, брат и 2 сестре; био у чети при Штабу Одреда; ухваћен 27. 10, стрељан 3. 11. 1941. у ш. логору.

610) Мирковић Сретен - р. 1924, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи, сестра и брат; био у чети при Штабу Одреда и у Бомбашкој; ухваћен 27. 10, стрељан 3. 11. 1941. у ш. лотору.

611) Митровић Живадин - р. 1915, основна школа, радник, сиромашан; породица: жена и дете; ухваћен, убијен у ш. логору.

612) Митровић Живорад - р. 1920, основна школа, радник, сиромашан; породица: родитељи, брат и сеотра..,

613) Николић Радосав - р. 1921, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи, 2 сестре и 2 брата; ступио септембра 1941, Бомбашка чета; ухваћен, стрељан у ш. логору.

614) Павић Лука - р. 1904, Лаћарак, избеглица; основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: жена и 2 деце; ступио августа 1941; погинуо 1941. (?).

615) Пепелчевић Момир - р. 1920, основна школа, зидарски радник, сиромашан; породица: родитељи, брат и 3 сестре; ступио 8. 8. 1941, чете Глишина, М. Самарџића, Ст. Колубарца, Лалина; био до краја 1941.

616) Петошевић Душан Рома - р. 1923, Лаћарак, избеглица, основна школа, радник; отац занатлија; ступио августа 1941; погинуо 1941. (?).

617) Петровић Живорад - р. 1923, Срем. Рача, избеглица; земљорадник; породица: мајка; одступио из Мачве, п1ол. новембра 1941. вратио се, ухваћен у Равњу, стрељан у ш. логору.

618) Растовић Душан - р. 1912, Срб (Доњи Лапац), избеглица; земљорадник; породица: родитељи, жена, 4 деце; ступио септембра 1941, Вукова и Галамина чета; ухваћен крајем 1941. у Радовашкици, стрељан у ш. логору.

619) Савић Максим Курепа - р. 1903, Лаћарак, избеглица; основна школа, раддак; ступио августа 1941...

620) Сарајлић Цветин - р. 1925, машизнбраварски помоћник; ступио септембра 1941, Вукова чета; после борбе на Столицама, 8. 12. 1941, побегао, ухваћен код Дубља, стрељаи у ш. логору.

621) Секендек Миливој - р 1919, Лаћарак, избеглица; гимназија, матурант; родитељи земљојрадници, доброг имовног стања; ступио августа 1941...

622) Секендек Никола Шмућа - р. 1910, Лаћарак, избеглица; неписмен, радник; породица: жена и дете; ступио августа 1941; прешао у друге јединице НОВ и ПО, погинуо 1943. као командант батаљона.

623) Симић Бора Брацика - р. 1921, Чуруг, ж. у Срем. Митровици, избеглица; кројачки радник; ухваћен у Бановом Пољу; новембра 1941. побегао из ш. логора, препливао Саву, ступио у ПО у Срему.

624) Скакун Живан Ђена - р. 1920, Лаћарак, избеглица; гимназија, матурант; ступио августа 1941, батаљонски интендант; око 20. 9. 1941. упућен у Срем ради извиђења, због почетка 1. непр. офанзиве остао у ПО у Срему.

625) Степановић Миладин Клиња - р. 1902, Лаћарак, избеглица; основна школа, радник; породица жена; ступио автуста 1941: погинуо 1941 (?).

626) Уметић Бошко Лембика - р. 1920, Лаћарак, избеглица; основна школа, радник; ступио августа 1941; Хрватова чета; ухваћен 1942, отеран 24. 4. 1942. у Норвешку, убијен 17. 3. 1943. у логору Ботн.

627) Урошевић Ранисав - основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: мајка и 2 брата; ступио августа 1941, био до 28. 9. 1941; упућен са Цера у извиђање, предао се; стрељан у ш. логору.

628) Црњаковић Илија - р. 1902, основна школа, трговац, средњег имовног стања; породица: жена и син, отац земљорадник; ступио пол. августа 1941, чета М. Самарџића; пол. октобра предао се у Богатићу; убијен у ш. логору.

629) Црњаковић Милутин Пућа - р. 1921, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи, брат и сестра; ступио пол. септембра 1941, чета при Штабу Одреда, Бомбашка, Пере Савића и Исаилова; крајем 1941. ухваћен, био у ш. логору и у руднику Костолац.

630) Чикић Радован - р. 1907, основна школа, колар, сиромашан; породица: жена и 3 деце; ступио пол. августа 1941, чета Пере Савића; крајем 1941. ухваћен, интерниран 24. 4. 1942. у Норвешку, страдао 31. 1. 1943. у логору Ботн.

631) Штрбачки Војислав - р 1907, Лаћарак, избеглица; 1 р. гимназизе, земљорадник, 3 ха; ступио августа 1941, политички комесар нете, политички актив на Столицама; није служио БЈВ; ухваћен крајем 1941, стрељан у ш. логору.

632) Штрбачки Негован - р. 1919, Лаћарак, избеглица; 4 р. гимназије; ступио августа 1941...

633) Штрбачки Радован - р 1920, Лаћарак, избеглица; занатска школа, каменорезац; ступио августа 1941; вратио се у Орем, у Фрушкогорски ПО; погинуо 1944.

3мињак

634) Вишановић Милован - р. 1905, основна школа, колар, 2 ха; породица: мајка, жена, 2, сина и кћерка, родитељи земљорадници; није елужио БЈВ; СТУПИО пол. септембра 1941, чете Пионирска (Баџићева), Бајаличина и П. Савића;; поч. новембра 1941. због болести дошао кући, крио се, ухваћен 19. 12. 1941; отеран на рад у Борски рудник и Зајачу.

635) Вукша Петар - р. 1911, Перчићи (Бенковац), ж. у Силашу (Вуковар), избеглица; основна школа, надничар; породица: жена; стутшо 20. 9. 1941, чете „Радосављевић", Лалина и Хрватова; са гругхом бораца и руноводилаца Подринског и Ваљевског ПО прешао 6. 3. 1942. у Босну, у друге јединице НОВ; пошнуо 1945. код Славонског Брода.

636) Гојковић Милорад - р. 1920, основна школа, надничар; породица: мајка и сестра,, отац био трговац; није служио БЈВ; ступио септембра 1941; октобра 1941. ухваћен код Петковице, отеран у логор на Бањици, тамо стрељан.

637) Довраговић Властимир - р. 1922, основна школа, земљорадник, 10 ха; породица: родитељи, жена и сестра; ступио 25. 9. 1941, чета при Штабу Одреда, Пионирска и Д. Бајалице; ухваћен 25. 12. 1941, пуштен; касније неколико пута хапшен и упућиван на рад у рудник; умро 1972. у Шапцу.

638) Дошен Драго - р. 1920, Јарковац (Инђија), избеглица; основна школа, коларски радник; породица: родитељи ;и сестра, отац колар; ступио пол. августа 1941, Боеанчева чета; 28. 9. 1941. одступио са Одредом на Цер, даље непознато.

639) Дрезгић Момчило - р. 1909, основна школа, сарач, породица: мајка, брат и сестра, родитељи земљорадници, 1 ха; ступио септембра 1941, чета Пере Савића; рањен приликом напада на Шабац, после 28. 9. остао у Змињаку, крио се, ухваћен 19. 11. 1942, етрељан 19. 2. 1943. у бањичком логору.

640) Лукић Јордан - р. 1922, основна школа, машинбравар, 1 ха; породица: родитељи, брат и 3 сестре, отац ковач; ступио септембра 1941, чета Пере Савића, радионица бомби у Рибарима, фабрика оружја у Ужицу: са десетином Мачвана у саставу Посавотамнавског НОПО дошао из Санџака у Тамнаву, отуда пошао у Мачву; ухваћен 7. 3. 1942. код Варне; отеран у Норвешку, тамо стрељан 1943.

641) Маргетић Милан - р. 1907, основна пжола, земљорадник 1 ха; породица: мајка, жена и син; ступио септембра 1941, чета Пере Савића; рањен 22. 9. у нападу на Шабац, упућен кући на лечење; ухваћен, стрељан 1. 10. 1941. у ш. логору.

642) Петровић Велимир - р. 1924, основна школа, земљорадник; породица: родитељи, брат и сестра; поч. децембра дошао кући, ухваћен 9. 12. 1941, стрељан у ш. логору.

643) Петровић Драгутин - р. 1904, основна школа, сиромашан; породица: жена и деца; ступио пол. септембра 1941, чета Пере Савића; поч. октобра ухваћен у селу, стрељан у ш. логору.

644) Секулић Никодин - р. 1908, основна школа, колар, 1 ха; породица: отац, жена и син, родитељи земљорадници; стутгио 15. 9. 1941, чете Пере Савића и Пионирска (Баџићева); кр. октобра 1941. вратио се кући, ухапшен, био у ш. логору и у руднику Црни врх.

645) Тодић Душан - р. 1920, основна школа, надничар; породица: отац, жена и дете; ступио поч. септембра 1941, чета Пере Савића; ухваћен крајем 1941, отеран у ш. логор, затим 24. 4. 1942. у Норвешку; вратио се после рата.

646) Тодић Павле - р. 1907, основна школа, надничар, сиромашан; самац; ступио пол. септембра 1941, чета Пере Савића: ухваћен децембра 1941. у Змињаку, отеран у ш. логор, стрељан.

Клење

647) Андрић Мирко - р. 1909, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: жена и дете; поднаредник БЈВ; ступио 20. 8. 1941; стрељан 20. 11. 1941. у ш. логору.

648) Бабић Ђорђе Ђуро - р. 1917, Личко Петрово Село (Кореница), ж. у Руми, избеглица; самоук, рад1ник; породица: отац и 2 брата, сиромашни; ступио 10. 8. 1941, чете Лалина, Ударна, Д. Бајалице и Вргоњина; заробљен 18. 12. 1941. у борби у Милини, пуштен из ш. логора; прешао у Босну, у НОВ. (Види Други део Описка).

649) Барошевић Никола Никица - р. 1921, Казанци (Ливно), ж. у Ади (Ооијек), избеглица; неписмен, земљорадник, 5 ха; породица: родитељи, 3 сестре и 4 брата; ступио 2. 8. 1941, чете Микина, Ударна, Лалина, С. Колубарца, Хрватова, десетар; ухваћен 10. 3. 1942. у Клењу; отеран 24. 4. 1942. у Норвешку, вратио се после рата.

650) Веселић Јован... ступио 4. 9. 1941 - Вукова чета; контузовану нападу на Шабац...

651) Војводић Томо - р. 1920, Мазин (Грачац), ж. у Ади, избеглица; неписмен, земљорадник, 5 ха; породица: отац, 5 сестара и 3 брата; ступио 9. 8. 1941. чета Г. Малетића; погинуо 19 8. 1941. у борби код Дуваништа.

652) Брачарић Илија Баџа - р. 1890, Бадовинци; трговачка академија, тртовац; породица: родитељи, жена, 3 сина и кћи; до рата припадник четн. удр. Косте Пећанца; ступио у августу 1941, чете Микина и Пере Савића; 20. 10. 1941. у Коренити убио полит. ком. чете Милана Перића, побегао у Клење, пријавио се општини; стрељан у ш. логору.

653) Вукашииовић—Папрић Драгомир - р. 1920, основна школа, кројачки радник, сиромашан; породица: отац, маћеха и 2 сестре; ступио 10. 9. 1941, чете Микина, Ударна, Пионирска и Пере Савића; ухваћен 28. 12. 1941; мобилисан 1944. у четнике, погинуо.

654) Дабовић Васо - р. 1901, Крушевица (Херцег-Нови), ж. у Руми, избеглица; основна школа, радник; појродица: родитељи, 2 брата, сестра и жена, род. земљорадници; каплаур БЈВ; ступио поч. септембра 1941, чете Лалина, С. Колубарца и Вргоњина; ухваћен крајем 1941. у Слепчевићу, пуштен из ш. логора; после био у СГС.

655) Даниловић Драгорад - р. 1921, основна школа, земљорадник, средњег имовног стања; породица: родитељи, жена, дете и брат; ступио 10. 9. 1941, чете Пере Савића и Пионирска; ухваћен) 28. 12. 1941; мобилисан у СДС, убијен као припадник НОП-а.

656) Дошић Михаило - р. 1912, Липница (Јадар), основна школа, надничар; породица: жена и 2 сина; ступио августа 1941; поч. октобра дошао кући, пријавио се немачкој команди у Клењу, отеран у ш. лотор, стрељан у Шицари.

657) Драгојловић Ранко - р. 1924, Амајлије (Бијељина); ступио 10. 8. 1941, Лозничка чета; ухваћен крајем 1941. код Бадовинаца; стрељан фебруара 1942. у ш. логору.

658) Ђаламић Радован - р. 1921, основна школа, земљорадник, средњег имовног стања; поро дица: родитељи и 3 брата; ступио 20. 9. 1941, ухваћен 21. 12. 1941, био у ш. логору, пуштен кући; погинуо у Срему 1944. као борац НОВ.

659) Ђенадић Светислав Цане - р. 1921, геодетска школа, геометар, сиромашан; породица: родитељи, брат и 2 сестре, отац општински деловођа; ступио 12. 8. 1941, а 14. 8. 1941, по одобрењу Штаба Одреда, отац га одвео кући; стрељан 3. 11. 1941. у Шицари.

660) Ђенадић Милосав - р. 1917, земљорадаик; 28. 9. 1941. дошао кући, отеран у ш. логор, стрељан.

661) Ђокић Драгољуб - р. 1909, Липница (Јадар), основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: жена; ступио 16. 9. 1941; ухваћен 23. 11. 1941. отеран у ш. логор, пуштен.

662) Ерцеговчевић Милосав - р. 1908, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: жена и брат; ступио 12. 9. 1941, ухваћен 15. 11. 1941, из ш. логора отишао у Немачку на рад, вратио се 1942; умро 1949.

663) Зораја Илија - р. 1920, Мудрићи (Карловац), ж. у Инђији, избеглица; основна школа, радник; породица: родитељи и 3 сестре, земљорадници; ступио августа 1941; Ударна чета; ухваћен поч. октобра 1941, отеран 1942. у Маутхаузен, вратио се после рата.

664) Зорић Лука - р. 1919, Мазин, ж. у Ади (Осијек), избеглица; основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: родитељи, брат и 3 сестре; ступио 9. 8. 1941, Микина чета, десетар; ухваћен, пуштен из ш. логора.

665) Игњатовић Живорад Жица - р. 1912, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: жена и брат; ступио 15. 9. 1941, чета Вукова и Галамина; рањен 23. 12. 1941. у сукобу код Рибара, погинуо на Церу 7. 1. 1942.

666) Исаковић Сретон Сатлија - р. 1919, М. Митровица, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: мајка и 2 сестре; ступио 25. 8. 1941, чете М. Ђаковића, Ст. Колубарца, водник; погинуо 14. 10. 1941. у борби код Брезовице (Рађевина).

667) Јокић Михаило - р. 1923, основна школа, земљорадник, 12 ха; породица: родитељи (у већој задрузи); ступио 4. 9. 1941, погинуо 5. 10. 1941. у борби на Церу.

668) Јокић Милица Соја - р. 1924, основна школа, домаћица; породица: родитељи, 2 брата и 3 сестре, отац трговац, 2 ха; ступила 15. 9. 1941, кројачка радионица, чета Д. Бајалице, ухваћена 15. 2. 1942, била у затвору у Ужицу, у Шапцу; пуштена.

669) Јоцковић Живадин - р. 1914, основна школа, земљорадник, 15 хај (у већој задрузи); ступио 20. 9. 1941; стрељан 14. 10. 1941. у ш. логору.

670) Југовић Петар - р. 1903, Салаш Црнобарски, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: жена, 2 сина и кћи; ступио у другој пол. августа 1941, чета С. Јанковића, вратио се у село октобра 1941, ухваћен, отеран у ш. логор, стрељан 3. 11. 1941.

671) Карас Милутин - р. 1922, Перјасица (Војнић), ж. у Петровој Слатини, избеглица; грађанска школа, трг. помоћник; породица: мајка и 2 сестре, род, земљорадници, 9 кј; ступио 2. 8. 1941, болничар; члан КПЈ; поч. децембра 1941. био у ш. логору, пуштен.

672) Ковачевић Миле - р. 1923, Војнић, ж. у Ади, избеглица; основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: родитељи, 2 брата и 3 сестре; ступио 15. 8. 1941, чета С. Јанковића; стрељан пол. октобра 1941. у Драгинцу.

673) Којић Сретен - дечак, сироче (није имао никога), Вукова чета; погинуо 17. или 19. 10. 1941. у борби код Слатине (Јадар).

674) Лацковић Живадин - р. 1914, основна школа, земљорадник, сиромашан; ступио 20. 9. 1941, био до 14. 10. 1941; стрељан у ш. логору.

675) Малетић Миле - р. 1925, основна школа; породица: родитељи, 2 брата и сестра, отац трговац и земљорадник, 6 ха; ступио поч. септембра 1941; вратио се кући октобра 1941, пуштен из ш. логора; у пролеће 1943. прешао у Босну, ступио у НОВ; у јесен 1943. дезертирао, ступио у четнике; после рата осуђен на смрт као ратни злочинац.

676) Маровић Саво - р. 1923, Паулин Двор (Осијек), избеглица; био у Одреду до повратка на Цер, крајем 1941, ухваћен и стрељан у Дубљу.

677) Ненезић Мирко - р. 1924, Ада, избеглица; ученик гимназије; породица: брат и 3 сестре...

678) Ненезић Радојица - р. 1921, Броћанац (Никшић), ж. у Ади, избеглица; 4 р. гимназије, земљорадник; породица: брат и 3 сестре, члан КПЈ; ступио 11. 8. 1941, чета М. Ђаковића, Ударна, Лалина и Хрватова, полит. делегат вода, полит. комесар чете, секретар четне парт. ћелије; са групом бораца и руководилаца Подринског и Ваљевског ПО прешао 6. 3. 1942. у Босну, у јединице НОВ. Народни херој.

679) Новаковић Живадин Жића - р. 1919, основна школа, земљорадник, средњег имовног стања; породица: родитељи, 2 сестре и брат; ступио 11. 8. 1941, чете Ударна, Лалина и Хрватова; ухваћен у Клењу 30. 3. 1942, пуштен, поново ухапшен 3. 4. 1942, а 24. 4. 1942. интерниран у Норвешку, логор Корген; вратио се после рата.

680) Остојић Бранко - рођен 1922, основа школа, ковачки радник, сиромашан; породица: родитељи, брат и сестра; ступио 2:7. 8. 1941, приштапски делови одреда, чете Лалина, Вукова и Галамина; ухваћен 13. 1. 1942, био у ш. логору, пуштен.

681) Остојић Војислав - р. 1921, основна школа, земљорадник; породица: родитељи (задруга од 20 члаеова), 15 ха; ступио пол. автуста 1941, погинуо 14. 10. 1941. у борби код Брезовице (Рађевина).

682) Остојић Душан - р. 1917, занатска школа, сарачки радник, сиромашан; породица: мајка (у задрузи од 25 чланова), отац сарач; оршнизатор устанка у Мачви; у Одред дошао 12. 8. 1941; политички комесар Одреда, зам. полит. ком. Одреда, зам. команданта Одреда; орг. секретар ОК КПЈ за округ шабачки; погинуо 24. 12;. 1941. у Дубљу у борби с четницима.

683) Перић Станимир - р. 1921, основна школа, трговачки помоћник, сиромашан; породица: родитељи и сестра; ступио 20. 8. 1941, чете Микина и С. Јанковића; погинуо 3. 9. 1941. у борби на Битви.

684) Поповић Живан - р. 1900, надничар, 1 ха; породица: родитељи, жена, син и брат; ступио у другој пол. августа 1941; вратио се са Цера, стрељан октобра 1941. у ш. логору.

685) Поповић Михаило - р. 1924, основна школа, надничар, 1 ха; породица: родитељи, земљорадници; ступио кр. августа 1941, ухваћен, отеран у логор, пуштен; поново ухапшен поч. 1943. и стрељан.

686) Ристић Бранко - р. у Брасини (Јадар), ж. у с. Подрињу (Осијек), избеглица; ступио 2. 8. 1941, Ударна чета, пушкомитраљезац...

687) Росић Саво - р. 1920, Сајковић (Ливно), ж. у Ади, избеглица; основиа школа, земљорадник, 2 ха; породица: 2 брата; ступио 9. 8. 1941, чета Г. Малетића и М. Самарџића; умро 1962. у Осијеку.

688) Сарапа Ђуро - р. 1920, Ланић (Глина), ж. у Ади, избеглица; неписмен, земљорадник, 5 ха; породица: родитељи, брат и сестра; стуиио 9. 8. 1941, чета С. Јанковића; ухваћен, иуштен из ш. логора.

689) Слијепчевић Душан Доктор - р. 1919, Самобор (Гацко), избеглица из Руме; студент медицине, војни питомац; породица: родитељи, 2 сестре и 3 брата; члан КПЈ; ступио 2. 8. 1941, чете Ударна, П. Савића и Исаилова, полит. комесар чете; погинуо 28. 12. 1941. у Јевремовцу код Шапца.

690) Старовлах—Поповић Радован - р. 1914, с. Росић (Вишеград), основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: поочим, помајка и жена; ступио августа 1941, чете М. Ђаковића и Вртоњина; рањен пол. октобра, лечеи у болници у Оровици; са Прослопа са Одредом дошао на Цер; 28. 12. 1941. пријавио се општини у Клењу, пуштен из затвора у Богатићу; поново ухапшен 25. 2. 1942, отеран у Немачку; страдао.

691) Томић Бора... - ступио 12. 8. 1941, по одобрењу Штаба Одреда отац га одвео кући 14. 8. 1941; интерниран у Норвешку, вратио се после рата.

692) Томић Иван - р. 1911, Шавник, ж. у Руми, избеглица; основна школа, земљорадиик; породица: родитељи, брат и 4 сестре; каплар БЈВ; ступио поч. септембра 1941, чете Лалина, С. Колубарца и Вргоњина; ухваћен крајем 1941. у Клењу, пуштен из затвора.

693) Трбовић Ђуро - р, 1920, Дрежница (Огулин), ж. у Руми, избеглица; занатска школа, ковачки радиик; породица: родитељи, брат и 3 сестре, отац поштар; ступио 9. 8. 1941, чете „Радосављевић", Ђ. Губеринића и Пионирска Мачванског батаљона; пол. октобра 1941. упућен у Ужице; после у 2. пролет. бригади.

694) Ћурувија Ђуро - р. 1921, Ада, избеглица; основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: родитељи, 2 сестре и 4 брата; ступио 3. 9. 1941, чета С. Јанковића; отераи у Немачку на рад, вратио се 1945.

695) Ћурувија Милка - р. 1920, Зак-, лопац (Грачац), ж. у Ади, избеглица; основна школа, домаћица; породица: родитељи, 5 браће и сестра, земљорадници, 5ха; ступила 10. 9. 1941, радионица; члан Скоја; ухваћена, отерана у Немачку на рад, пуштена 1944; умрла после рата у Карађорђеву.

696) Шарчевић Веселин - р. 1922, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи, 2 брата и сестра; ступио 25. 8. 1941; иоч. октобра дршао кући, пријавио се општини, отеран у ш. логор, стрељан.

Липолист

697) Вујанић Борисав - р. 1922, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, 2 сестре и брат; ступио августа 1941, Пионирска чета; погинуо 6. 10. 1941. у борби код Новог Села.

698) Вујанић Живорад - р. 1919, основна школа, земљорадник, 3 ха: породица: родитељи, 2 сестре и брат; ступио августа 1941; поч. октобра 1941. остао у Липолисту, отеран у ш. логор, стрељан.

699) Вујанић Љубомир - р. 1919, основна школа, земљорадник, 9 ха; породица: брат; ступио августа 1941; ухваћен 20. 12. 1941. код Липолиста, стрељан у ш. логору.

700) Драгосављевић Ђорђе - р. 1924, Црквени Бок (Костајница), ж. у Силашу (Вуковар), избеглица; основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: родитељи, жена и син; ступио 20. 8. 1941, чете „Радосављевић", Бајаличина и Вргоњина; ухваћен крајем 1941, у Петковици, стрељаш јануара 1942 у ш. логору.

701) Дунђерски Богосав - р. 1915, основна школа, надничар; породица: брат и 3 сестре, отац колар: ступио 10. 8. 1941: ухваћен крајем 1941. у Липолисту; стрељан у Шицари.

702) Дунђерски Радосав - р. 1925, основна школа, земљорадник, 40 ари земље; породица: мајка; ступио 12. 8. 1941, чете приштапска, Бомбашка и Пионирска; вратио се у Мачву 10. 11. 1941, крио се у селу, није био у логору. (Види Други део Списка).

703) Ђукановић Бранислав - р. 1920, основна школа, земљорадник, 6 ха; породица: мајка, брат и сестра; ступио августа 1941. ухваћен пол. октобра 1941. у Липолисту, стрељан у Змињаку.

704) Живић Живан - р. 1918, земљорадник; породица: мајка, сестра и брат; после краћег времена прешао у четнике.

705) Јанковић Момчило - р. 1919, основна школа, земљорадник, 50 ари земље; породица: жена и дете; дезертирао, прешао у четнике.

706) Ковачевић Богољуб - р. 1919, занатска Ешкола, сарач (у Војнотехничком заводу Крагујевац); породица: мајка, 2 брата и 2 сестре, родитељи земљорадници, 2 ха; ступно 10. 8. 1941, Вукова чета; крајем 1941. дошао кући, пријавио се добровољцима; стрељан 10. 1. 1942, у ш. логору.

707) Костић Милисав - р. 1921; основна школа, радник; породица: мајка и брат; ступио 20. 8. 1941. чета С. Јанковића; 1. 10. 1941. спроведен у ш. логор, отишао у Немачку на рад; умро у Липолисту после тара.

708) Лазић Илија - р 1920, Полача (Книн), ж. у Силашу, избеглица основна школа, земљорадник, 7,5 ха; породица: отац, брат и сестра; ступио 20. 8. 1941, Босанчева чета; крајем 1941. остао у Рађевини, крио се, отишао у П. Причиновић, легализовао се. крајем 1941. вратио се у Липолист, није оптужен.

709) Макевић Владислав - р. 1920, основ;на школа, земљорадник, 12 хз 1. хС 1941. спроведен у ш. логор, стрељан.

710) Манојловић Миле - р. 1909, Марковац (Книн), ж. у Силашу, избеглица; самоук, земљорадник, 5 ха; породица: 3 брата; ступио 20. 8. 1941. чета „Радосављевић"; крајем 1941. вратио се у Липолист, није оптужен.

711) Маринковић Бошко - р. 1915, студент; породица: мајка, 6 ха; ступио поч. августа 1941, Културно-пропагандни одбор, политички актив; члан КПЈ; ухваћен крајем 1941, стрељан у ш. логору.

712) Матијевић Пајо - р. 1910, Рамљани (Книн), ж. у Оилашу, избеглица; 2 р основне школе, земљорадник, 7,5 ха; породица: жена, син и 2 кћери; поднаредник БЈВ; ступио 20. 1941, чета „Радосављевић"; ухваћен и пуштен; погинуо 1945. као борац НОВ.

713) Милосављевић Остоја - р. 1925, оановна школа, земљорадник и ковач, 6 ха; породица: родитељи и 2 брата, родитељи земљорадници; ступио 12. 8. 1941, чете Бомбашка и приштапска; дезертирао, прешао у четнике.

714) Митрић Миломир - р. 1921, основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: родитељи и сестра; ступио пол. августа 1941, у новембру 1941. вратио се у Липолист; стрељан у ш. логору.

715) Пантелић Драгослав - р. 1921, основна школа, земљорадник, б ха; породица: родитељи, 2 сестре и 2 брата; ступио поч. септембра 1941, пол. октобра 1941. вратио се кући; отеран у ш. логор, стрељан.

716) Пантелић Радован - р. 1919, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: отац, 3 брата и 2 сестре, отац трговац; ступио 10. 8. 1941; погинуо 6. 9. 1941. у борби код Бање Ковиљаче.

717) Поповић Здравко - р. 1923, земљорадник, 6 ха; породица: родитељи и 3 брата; стрељан у ш. логору.

718) Рувидић Чедомир - р. 1921, занатска школа, бојаџија; породица: отац, 2 брата и снаха, родитељи земљорадници, 5 ха; ступио кр. августа 1941; крајем 1941. прешао у четнике.

719) Стаменић Живорад - р. 1923, земљорадник, 4 ха; породица брат; стрељан у ш. логору.

720) Стојковић Чедомир - р. 1921, основна школа, земљорадник, бха; породица: родитељи, брат и сестра; вратио се кући, стрељан у ш. логору.

721) Стринић Шпиро - р. 1912, Риђане (Шибеник), ж. у Силашу, избеглица; неписмен, земљорадник, 7,5 ха; породица: жена, дете и 2 сестре; каплар БЈВ; ступио 8. 10. 1941, чета Д. Бајалице; ухваћен, пуштен из ш. логора.

722) Томанић Борисав - р. 1924, земљорадник, 5 ха; породица: родитељи, 3 брата и сестра; Хрватова чета; ухваћен марта 1942, интерниран у Маутхаузен; после рата вратио се кући.

723) Топаловић Живорад - р. 1925, 1 р. трговачке школе, земљорадник, 1 ха; породица: родитељи; ступио 12. 8. 1941, чете Приштапска, Бомбашка, Стеве Колубарца и Лалина; био до новембра 1941. године, када је један вод Лалине чете сишао у Мачву и ту се растурио.

724) Топаловић Милорад - рођен 1921, основна школа, машинбравар; породица: родитељи, брат и 2 сестре, отац машинбравар; ступио крајем августа 1941, пол. септембра 1941. прешао у четнике.

725) Цикота Милан - р. 1911, Ивањски Бок (Костајница), ж. у Силашу, избеглица; 5 р. оснзовне и трговачка школа, земљорадник, 7,5 ха; породица: родитељи, жена, 2 деце и 3 сестре; ступио 11. 8. 1941, чете М. Ђаковића, С. Јанковића, Вукова и Галамина, десетар, водник, полит. делегат вода, полит. комесар чете; члан КПЈ; ухваћен 26. 12. 1941. у Г. Недељицама, осуђен на робију, издржао у Забели до ослобођења.

726) Чачић Владимир - р. 1921, основна школа, надничар; породица: родитељи и сестра; ступио поч. септембра 1941, у новембру 1941. вратио се кући; стрељан у ш. логору.

727) Чупић Владимир - р. 1920, основна школа, земљорадник, 8 ха; нородица: родитељи и брат; у Одреду био неколико дана, дезертирао, отишао у четнике; злочинац; као одметник убијен 1945.

728) Чупић Здравко - р. 1923, основна школа, земљорадник, 6 ха; породица: родитељи, брат и 4 сестре; ступио 10. 8. 1941, болничар, група др Жике Јанковића, Јововићева чета; дошао крајем 1941. у Липолист, крио се неколико дана, ухваћен, отеран у Пожаревац, пуштен.

729) Шобић Живорад - р. 1922, основна школа, земљорадник, 20 ха; породица: родитељи, брат и 2 сестре; ступио 11. 8. 1941, чете М. Ђаковића, С. Јанковића, Вукова и Галамина; ухваћен код куће крајем 1941; стрељан у ш. лотору.

Мачванска Митровица

730) Андоновић Лазар Лале - р. 1927, ученик гимназије; породица: родитељи, 2 брата и 3 сестре, отац пекар, средњег имовног стања; ступио 28. 8. 1941, радионица бомби, фабрика оружја у Ужицу; погинуо 16. 10. 1944. у нападу на Београд, као борац 2. пролет. бригаде.

731) Андоновић Сретен - р. 1925, ученик учитељске школе; породица: родитељи, 2 брата и 3 сестре, отац пекар, средњег имовног стања; ступио 28. 8. 1941, чета С. Јанковића; ухваћен крајем 1941, стрељан у јануару 1942. на Битви код Богатића.

732) Андријевић Тодор - р. 1925, Срем. Митровица, основна школа, ученик заната; сироче; ступио 28, 8. 1941; новембра 1941. погинуо у околини Ужица.

733) Богуновић Милан - р. 1918, Зрмања (Грачац, Лика), занатска школа, столарски радник; породица: родитељи, 3 брата и 3 сестре; ступио 28. 8. 1941, радионица, Вукова и Галамина чета, десетар; ухваћен у Слепчевићу децембра 1941, стрељан 31. 1. 1942. у ш. логору.

734) Богуновић Никола - р. 1921, занатска школа, кројачки радник; породица: родитељи, 3 брата и 3 сестре; ступио 28. 8. 1941, радионица у Петковици, после у Ужицу; ухваћен поч. децембра 1941, стрељан у ш. логору.

735) Богуновић Петар (Николин) - р. 1924, Прљево (Грачац, Лика), основна школа, столарски радник; породица: родитељи; ступио 28. 8. 1941, радионица бомби, чета Ст. Колубарца; крајем октобра 1941. упућен у Ужице на лечење; еа Посавотамнавском четом вратио се из Санџака, заробљен 24. 2. 1942. у Памбуковици (Тамнава), интерниран у Немачку, враћен због болести.

736) Богуновић Петар (Шпирин) - р. 1909, Џалијет (САД), основна школа, стројобравар, сиромашан; породица: родитељи, 3 брата и 3 сестре, отац радник; ступио 19. 8. 1941, чете Басанчева и Тадићева, полит. делегат вода, полит. комесар чете, фабрика оружја у Ужицу; члан КПЈ; заробљен крајем новембра 1941, пуштен; умро 1971. у Шапцу.

737) Бођанац Милан Ласта - р. у Дивошу, избеглица из Сремске Митровице; крој(ач; породица: жена; ступио поч. септембра 1941, радионица; октобра 1941. упућен у Ужице; погинуо 2. 2. 1942. у борби код Нове Вароши.

738) Бубало Стеван - р. 1919, Бихаћ, 2 р. гимназије, радник; ступио 28. 8. 1941, радионица бомби у Рибарима, чета Вукова и Галамина; 24. 12, 1941. дошао кући, примљен у „легалне" четнике; касније отишао добровољно у Немачку на рад, вратио се после рата.

739) Веиновић Никола - р. 1907, Јагма (Пакрац), занатска школа, машинбравар; породица: родитељи, 3 брата, жена и 3 деце, родител^и земљорадници; ступио 28. 8. 1941, радионица бомби у Рибарима. фабрика оружја у Ужицу; у 1. пролет. бригади до краја рата.

740) Војимировић Сава - р. 1926, Текија (Кладово), основна школа, радник; ступио 28. 8. 1941, радионица бомби, у Рибарима, фабрика оружја у Ужицу; вратио се децембра 1941.

741) Војимировић Стеван - р. 1920, Текија (Кладово), занатска школа, машинбравар; ступио 28. 8. 1941, радионица бомби у Рибарима, фабрика оружја у Ужицу; погинуо у борби код Нове Вароши 1942. као борац Санџачког партизанског батаљона.

742) Вукосављевић Миломир - р. 1924, Горња Трешњица (Љубовија), трговачки помоћник; породица: отац, 2 брата и сестра; 3 ха земље; ступио поч. септембра 1941, радионица у Рибарима, комора; 26. 10. 1941. упућен из Д. Љубовиђе кући, отишао у р. село, у лето 1942. у М. Митровицу, легализовао се.

743) Вулетин Маринко Бачки - р. 1907. у Лаћарку, занатска школа, машинбравар; породица: жена, син и 2 кћерке; није служио БЈВ; ступио поч. септембра 1941, радионица; октобра 1941. упућен у Ужице; после у 2. пролет. бригади; умро од тифуса.

744) Вулић Андрија - р. 1905, Бителић (Сињ), основна школа, радник, породица: отац, брат, 3 сестре; ступио августа 1941, Босанчева чета, радионица у Столицама, чета Пере Савића и Исаилова; ухваћен 29. 12. 1941. код Узвећа; пуштен из затвора; 1. 3. 1942. ступио у СГС, остао до краја 1944.

745) Вучинић Жарко - р. 1922, основна школа, крој ач; ступио 28. 8. 1941; као борац 2 пролет бригаде погинуо 1943. у петој непријатељској офанзиви.

746) Гас Јосип - р. 1913, Срем. Митровица, Хрват, занатска школа, бродоковач; породица: родитељи, 4 брата, жена и дете, родитељи радници; ступио 28. 8. 1941, радионица бомби, чета Вукова и Галамина; у децембру 1941. ухваћен код Цуљковића, стрељан у ш. логору.

747) Герлић Бранислав - р. 1924, основна школа, радник; ступио 28. 8. 1941, радионица бомби у Рибарима, фабрика оружја у Ужицу; погинуо 22. 11. 1941. приликом експлозије у фабрици.

748) Дамњановић Светислав - р. 1923, Глушци, основна школа, браварски радник; породица: родитељи, 2 брата и 3 сестре, отац радник; ступио 28. 8. 1941; поч. 1942. пребацио се у ист. Боону, заробљен на Мајевици, отеран у логор Јасеновац, убијен 1943.

749) Јовановић Момчило - р. 1923, занатска школа, радник, сиромашан; породица: родитељи, 2 брата и 4 сестре, отац ћурчија; ступио 28. 8. 1941, радионица бомби, чете Стеве Колубарца, Лалина и Хрватова; вратио се кући из Поцерине, стигао у М. Митровицу 25. 12. 1941.

750) Јовановић Светислав - р. 1921, Батајница, берберски радник; ступио поч. септембра 1941, чете Тадићева, Вукова и Галамина; крајем децембра 1941. ухваћен у Милини, стрељан у ш. логору.

751) Јуловић Војин - р. 1924, Струга, основна, школа, радник, ступио 28. 8. 1941, радионица бомби, после у 1. пролетерској бригади до краја рата.

752) Кљајић Милан - р. 1920, Сремска Митровица, ж. у Београду; 5 р. основне и занатска пжола за глувонеме, крој ачки радник, сиромашан; породица: мајка, очух и сестра; није служио БЈВ; ступио 25. 7. 1941, чете Г. Малетића и М. Самарџића, радиоиица; члан КПЈ; октобра 1941. упућен у Ужице; после био у другим јединицама НОВ.

753) Лазаревић Милена - р. 1924, Мартинци (Срем), основна школа, радница; породица: родитељи, брат и 3 сестре, родитељи надничари; ступила 28. 8. 1941, кројачка радионица, Хрватова чета; члан Скоја; поч. фебруара 1942. вратила се кући; поч. септембра 1943. прешла у Босну, ступила у 17. мајевичку бригаду.

754) Лукић Војин - р. 1907, Салаш Ноћајски, основна школа, радник; породица: жена, син и кћерка, родитељи земљорадници, 1 ха земље; ступио 10. 9. 1941, радионица за израду бомби; вратио се 28. 9. 1941, истог дана убијен у Раденковићу.

755) Марјановић Спасоје - р. 1916, Црна Бара, основна школа, радник, сиромашан; породица: жена и дете, родитељи земљорадници; ступио 10. 9. 1941; поч. новембра 1941. ухваћен, пуштен.

756) Николић Жарко - р. 1912, Јарак, оеновна школа, бравар, члан КПЈ; еа групом бораца и руководилаца Ваљевског и Подринског НОП одреда прешао 6. 3. 1942. у Босну, после у Срем; погинуо октобра 1943. код прахова у Срему.

757) „Незнановић" Тихомир - р. у Узвећу, слуга, неписмен; ступио 28. 8. 1941, Лалина чета; по наиласку нем. казнене експедиције упућен у М. Митровицу у извиђање, ухваћен, мучен и убијен.

758) Обрадовић Живомир Брата - р. 1924, основна школа, машинбраварски ученик; породица: родитељи, брат и сестра, отац радник; ступио 28. 8. 1941, члан Скоја, радионица оружја у Рибарима, фабрика оружја у Ужицу, па у 2. пролетерској бригади; погинуо 5. 8. 1943. у борби на Пидришу код Прозора.

759) Остојић—Ковачевић Нада - р. 1926, основна школа; породица: очух, мајка, 3 брата, ступила 13. 8. 1941; ухваћена фебруара 1942. у околини Љубовије, пуштена априла 1942. из ш. логора.

760) Петрић Милосав - р. 1920, Засавица, основна школа, бродоковач, породица: родитељи, 4 брата и 2 сестре, отац земљорадник; ступио 28. 8. 1941; поч, новембра 1941. враћен из Корените кући.

761) Петровић Бошко Семберац - р. 1911, Кацевац (Бијељина), основна школа, столарски радник, породица: жена и кћи; ступио28. 8. 1941; погинуо октобра 1944. код Скеле, као борац НОВ.

762) Петровић Љубица - р. 1920, Јадревица (Војнић), основна школа, кројачка радница, сиромашна; породица: мајка, 2 брата и сестра; ступила септембра 1941, Ноћајска чета, радионица; крајем октобра 1941. прешла у Ужички НОП одред; ухваћена 15. 1. 1942, у затвору У Ужицу и логору на Бањици до 3. 10. 1944.

763) Плавшић Станко - р. 1911, Шабац, основна школа, браварски радник ступио крајем августа 1941, радионица и возни парк, фабрика оружја у Ужицу, затим 1. пролетерска бригада, до краја рата; умро 1970. у Шапцу.

764) Рагуш Слободан - р 1922, Београд, занатска школа, машинбравар; породица: родитељи, брат, отац лађар; ступио 28. 8. 1941, чете Босанчева, Бајаличина, Вргоњина; ухваћен крајем децембра 1941. између Прњавора и Бадовинаца при покушају преласка преко Дрине; побегао 30. 1. 1942. из логорског затвора у Шапцу, ухваћен и стрељан.

765) Спасојевић Иван - радник; породица: родитељи, 3 брата и сестра; ступио поч. септембра 1941, радионица бомби; 28. 9. 1941. вратио се у Мачву.

766) Сиасојевић Милорад Бели - р. 1911, основна школа, електрошвајсер; породица: родитељи, 3 брата и сестра; члан КПЈ; ступио 28. 8. 1941. радионица бомби, чета Вукова и Галамина, водник; ухваћен 23. 12, 1941. код Цуљковића; стрељан у ш. логору.

767) Спасојевић Момчило - р. 1924, ученик Учитељске школе; породица: родитељи, 3 брата и сестра, отац сарач; ступио 28. 8. 1941; упућен у Ужице октобра 1941; поч. децембра 1941. вратио се из Санџака са Посавотамнавском четом; погинуо 28. 2. 1942. у борби код Чучуга у Тамнави.

768) Спасојевић—Хераковић Амалија зв. Љубица - р. 1912, Храстовљан (Лудбрег) Хрватица; основна школа, оадница; ступила 28. 8. 1941. радионица - Вукова и Галамина чета; ухваћена 23. 12. 1941. код Цуљковића; стрељана у ш. логору.

769) Сремчевић Миодраг—Миле Сремац - р. 1916, Богатић, основна школа, столарски радник; породица: родитељи, отац ковачки радник; ступио 28. 8. 1941, Лалина чета, десетар; погинуо 1. 12. 1941. у борби код Рађ. Става.

770) Станисављевић Богољуб - р. 1903, Раденковић, занатска школа, радник, породица: жена и син, родитељи земљорадници, 1 ха; ступио 10. 9. 1941, радионица бомби у Богатићу; био до 28. 9. 1941, отеран 1. 10. 1941. у ш. логор, пуштен.

771) Станисављевић Јован - р. 1925, Шид, ученик заната и занатске школе; породица: родитељи, сестра, родитељи земљорадници; ступио 28. 8. 1941; погинуо новембра 1941. у околини Ужица.

772) Туцић Ђока - р. 1911, Нештин (Илок), ж. у Орем. Митровици, избеглица; 4 р. гимназије, чиновник, сиромашан; породица: родитељи, брат, 2 сестре; рез. поднаредник БЈВ; ступио 6. 9. 1941, чета М. Радовановића; крајем 1941. дошао у Салаш Ноћајски, вратио се у Срем. Митровицу.

773) Ћулибрк Богдан - р. 1916, Бравска, (Бања Лука), основна школа, браварски радник; породица: родитељи, 3 брата и 4 сестре, није служио БЈВ; ступио 28. 8. 1941, радионица, затим фабрика оружја у Ужицу, па 2. пролетерска бригада; заробили га четници и убили маја 1944.

774) Ћулибрк Богољуб - р. 1922, Салаш Ноћајски, основна школа, кројачки радник; породица: родитељи, 3 брата и 4 сестре; ступио 28. 8. 1941; радионица одеће; био до 28. 9. 1941; отеран у Немачку на рад, није се вратио.

775) Ћулибрк Живорад - р. 1919, Прњавор (Мачва), основна школа, столар; породица: родитељи, 3 брата и 4 сестре; ступио 28. 8. 1941; ухваћен октобра 1941, из ш. логора пуштен; погинуо октобра 1944. код Скеле, као борац НОВ.

776) Ћулибрк Никола - р. 1909, Бравска (Бања Лука), основна школа, ковачки радник; породица: родитељи, 3 брата, 4 сестре, жена и дете; ступио 28. 8. 1941, радионица оружја, фабрика оружја у Ужицу, па 2. пролетерска бригада; ухватили га четници и убили маја 1944.

777) Убавић Момчило - р. 1920, Беочин, осиовна школа, бравар; породица: отац и брат, отац земљорадник; није служио БЈВ; ступио 28. 8, 1941, радионица бомби, затим фабрика оружја у Ужицу и друге јединице НОВ, до краја рата.

778) Убавић Петар - р. 1910, Беочин, основна школа, радник; члан КПЈ; ступио августа 1941, руководилац возног парка и радионице бомби; од октобра 1941. у фабрици оружја у Ужицу, после у 1. пролет. бригади; умро после рата.

779) Чолић Светозар - р. 1906, Београд, машински факултет, инжењер; породица: родитељи, брат, жена и син, отац судија у пензији; рез. инж. поручник БЈВ; ступио 6. 9. 1941, радионица бомби; 28. 9. 1941. остао у Раденковићу, ухваћен, спроведен у Београд, пуштен.

Метковић

780) Бајић Илија - р. 1920, Мазин, ж. у Ади, избеглица; основна школа, радник; породица: родитељи, сестра, 6 браће, земљорадници, 5 ха; ступио 10. 8. 1941, чета М. Самарџића; 28. 12. 1941. предао се сеоској стражи у М. Метковићу, спроведен у ш. логор, пуштен.

781) Вешић Душан - р. 1922, основна школа, вемљорадник; породица: родитељи (у задрузи од 10 чланова), 7 ха; ступио 15. 9. 1941, Бајаличина чета; крајем 1941. ухваћен код Петловаче, отеран у ш логор, пуштен у јануару 1942.

782) Вешић Миодраг - р. 1919, занатска школа, кројачки радник; породица: родитељи, 2 брата, 2 сестре и снаха, родитељи земљорадници, 4 ха; ступио 15. 9. 1941; крајем 1941. ухваћен код Бадовинаца, отеран у ш. логор, стрељан на Шицари.

783) Вешић Радован - р. 1920, основна школа, земљорадник, 15 ха; породица: родитељи, жена, 2 деце, брат; није стужио БЈБ; ступио 17. 8. 1941, курир Штаба Одреда за Врховни штаб; погинуо 22. 11. 1941. приликом експлозије у фабрици оружја у Ужицу.

784) Гачић Милан - р. 1923, Живаја (Костајница), избеглр^ца; основна школа, надничар; породица: отац, 3 сестре, 2 брата; ступио поч. септембра 1941, поч. новембра 1941. ухваћен, пуштен из ш. логора; погинуо 1944, као борац НОВ.

785) Ерић Миливоје - р. 1919, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, сестра и брат; ступио 10. 9. 1941, позадински делови одреда; погинуо септембра 1941. приликом бомбардовања Чокешине.

786) Исаковић Богољуб - р. 1917, занатска школа, опанчар, 4 ха; породица: родитељи и жена; ступио 28. 8. 1941, Микина чета; погинуо 11. 9. 1941. у Мајуру.

787) Мутавџић Божа - р. 1923, основна школа, слуга; породица: родитељи, 2 брата, сестра, жена, 2 сина; ступио 15. 9. 1941; ухваћен крајем 1941. код Белотића, отеран у Богатић у затвор, пуштен.

788) Мутавџић Драга - р. 1919, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи и 2 сестре; ступио 15. 9. 1941, Пионирска и Лалина чета, минер; ухваћен 27. 12. 1941. у Белој Реци.

789) Скробић Миле - р. 1898, Живаја, ж. у Ади, избеглица; 2 р. основне школе, земљорадник, 5 ха; породица: жена, 2 оина и кћи; ступио 15. 8. 1941, Точкоњина чета...

Ноћај

790) Алић Дикан Мија - р. 1905, основна школа, радник, сиромашан; породица: жена и 3 деце; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; 28. 9. остао у селу, отеран 12, 10. у ш. логор, стрељан 12. 11. 1941.

791) Антић Адам - р. 1880, Гргуревци (Срем), избеглица; основна школа, земљорадник, 5,5 ха; породица: жена, 3 сина, кћерка и брат; ступио 12. 8. 1941; ухваћен крајем 1941. у Дубљу; суђено му 26. 1. 1942, пуштен из затвора; умро после рата у Гргуревцима.

792) Антић Душан - р. 1896 Гргуревци (Срем), основна школа, ковач, сиромашан; породица: жена, 2 кћери и брат; отац земљорадник; рез. наредник БЈВ; ступио 28. 8. 1941, командир 2. чете „Радосављевић"; Штаб Одреда упутио та поч. октобра са Цера у Мачву; ухваћен 26. 2. 1942, интерниран 24. 4. 1942. у Норвешку, вратио се после рата.

793) Богдановић Будимир - р. 1915, основна школа, земљорадник, 8 ха; породица: родитељи, брат и 3 сестре; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 2« 10. 1941. у ш. логор, пуштен.

794) Богдановић Радивоје - р. 1920, основна школа, ковач (ковачка радња и 1,5 ха); породица: мајка, жена и дете; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; остао у селу; стрељан 17. 10. 1941. у Кленку.

795) Богић Ђока - (пре рата доселио у Ноћај), берберин, сиромашан; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 2. 10. 1941. у ш. логор, стрељан.

796) Божић Никола - р. 1903, Жарковац (Рума), избетлица; основна школа, земљорадник; породица: жена и 4 деце; ступио 8. 9. 1941, Ноћајека чета, био до 28. 9. 1941...

797) Божић Петар - избеглица из Степановићева (Бачка);... ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета...

798) Божјаковић Марко - р. 1900, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: жена и дете; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 14. 10. 1941. у ш. логор, пуштен; умро после рата у Ноћају.

799) Божјаковић Милосав - р. 1917, основна школа, земљорадник, 36 ха; породица: родитељи, 3 сестре и брат; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 17. 10. 1941. у ш. логор, пуштен.

800) Бугарски Светозар - р. 1923, основна школа, земљорадник, 9 ха; породица: родитељи, брат и сестра ; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран октобра 1941. у ш. логор, пуштен.

801) Вученовић Бранислав - р, 1905, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: жена и дете; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета, пушкомитраљезац; отеран 2, 10. 1941. у ш. логор, пуштен.

802) Вученовић Живан - р. 1903, основна школа, земљорадник, 16 х&; породица: мајка, жена и 4 деце; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 2. 10. 1941. у ш. логор, пуштен; поново ухапшен, интерниран 24. 4. 1942. у Норвешку; вратио 1се после рата.

803) Вученовић Драгутин - р. 1919, основна школа, зидар; породица: родитељи, 3 брата и 2 сестре, отац земљорадник, 3,5 ха; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 2. 10. 1941. у ш. логор...

804) Гаџурић Бошко - р. 1899, основна школа, земљорадник, 6 ха; породица: жена, син и кћи; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 2. 10. 1941. у ш. логор, стрељан 17. 10. 1941. у Кленку.

805) Гаџурић Драгорад - р. 1918, основна школа, опанчарски радник; породица: родитељи и сестра, отац земљорадник, 6 ха; каплар у БЈВ; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета, десетар; отеран у ш. логор 2. 10. 1941, стрељан 17. 10. 1941. у Кленку.

806) Гаџурић Иван - р. 1923, основна школа, коларски радник; породица: родитељи, 3 брата и сестра, отац земљорадник, 10 ха; ступио 8, 9. 1941, Ноћајека чета; отеран 2. 10. 1941. у ш. логор...

807) Гаџурић Славољуб - р. 1923, основна школа, земљорадник, 12 ха; породица: родитељи, 2 брата и 2 сестре; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 2. 10. 1941. у ш. логор; пуштен; погинуо као борац НОВ 1944. код Ердевика.

808) Госпавић Богољуб - р. 1923, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: мајка, брат и 2 сестре; ступио 11. 8. 1941, чета Пере Савића; поч. новембра 1941. у Горњем Добрићу (Јадар) Војни суд одреда осудио та је на смрт, зато што је натерао сељанку да му испече петла, украо дуван од друга и померио казаљке на сату да би мање био на стражи; казна је извршена.

809) Госпавић Владимир Лаца - р. 1914, основна школа, коларски радник, сиромашан; породица: мајка и 2 брата; кандидат за члана КПЈ; ступио 16. 7. 1941 (од оснивања одреда); због недисцигшине и провокаторског држања, напуштања стражарскот места и краћих одлазака из Одреда кришом и без одобрења, осуђен је крајем јула 1941. од стране Војног суда Одреда на смрт, стрељан у шеваричким шумама.

810) Госпавић Милорад Миле - р. 1919, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: отац — столар; ступио 8. 9. 1941, ухваћен 15. 12. 1941; умро 1946 у Ноћају.

811) Дамјанов Влада - р. 1913, Босиљград, ж. у Београду, Бугарин; студент права; породица: мајка, брат и 4 сестре, земљорадници, 2,5 ха; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета, командир чете; пол. октобра 1941, по одобрењу руководства, отишао у свој крај.

812) Димић Маринко Куда - р. 1919, основна школа, ковач, сиромашан; породица: родитељи, 3 брата, жена и 3 деце; отац свирач; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 2. 10. 1941. у ш. логор, стрељан 17. 10. 1941. код Кленка.

813) Димић Никола - р. 1911, неписмен, свирач, сиромашан; породица: родитељи, 3 брата и жена, отац свирач; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 2. 10. 1941. у ш. логор, стрељан.

814) Димић Ранко - р. 1909, неписмен, свирач, сиромашан; породица: родитељи, 3 брата и жена; отац свирач; ступио 8. 9. 1941, чете Ноћајске, Вукова и Галамина; ухваћен 28. 12. 1941. у Метковићу, осуђен на смрт 26. I. 1942, стрељан у ш. лотору.

815) Живковић Драгутин - р. 1906, основна школа, земљорадник, 7 ха; породица: родитељи, жена и 4 деце; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 2. 10. 1941. у ш. логор, пуштен.

816) Илић Младен - р. 1919, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: родитељи, брат и сестра; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 2. 10. 1941. у ш. логор, стрељан 17. 10. 1941. код Кленка.

817) Илић Сретен - р. 1922, основна школа, бојаџија; породица: родитељи, брат и 3 сестре; отац земљорадник, 4 ха; кандидат за члана КПЈ; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; 28. 9. остао у селу, крио се до децембра 1941, ухваћен, био у затвору, пуштен; касније мобилисан у СГС, пребегао у НОВ.

818) Јелачић Александар Аћа - р. 1921, Степановићево, избеглица; основна школа, земљорадник; породица: р^одитељи и 2 сестре; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; 2. 10. 1941. отеран у ш. логор, стрељан 17. 10. 1941.

819) Јеликић Живорад Жикица - р. 1920, основна школа, земљорадник, 6 ха; породица: родитељи и 2 брата; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; предао се 2. 10. 1941 и ставио у службу окупатору, четницима и општинској власти, учествовао у потерама за партизанима; каеније, припадник четничке организације ДМ.

820) Јеликић Милан - р. 1921, основна школа, земљорадник, 10 ха; породица: родитељи, брат и 2 сестре; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 2. 10. 1941. у ш. логор, пуштен.

821) Јеликић Милорад (Милинков) - р. 1920, основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: родитељи, жена и дете; ступио 8. 9. 1941, отеран 2. 10. 1941. у ш. логор, стрељан 5. 11. 1941.

822) Јсликић Милорад (Ивков) - стулио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; предао се 2. 10. 1941, са четницима учествовао у потерама за партизанима; као припадник квислиншких оружаних формација нестао 1945. у повлачењу иопре д НОВ.

823) Јовановић Богољуб — Боба Елез - р. 1922, основна школа, земљорадник и кафеџија; ступио 8. 9. 1941, чете Ноћајска, Вукова и Галамина; вратио се кући и пријавио општини 24. 12. 1941, пуштен; 1943. отишао у Немачку на рад, вратио се после рата.

824) Катић Стојадин - р. 1923, основна школа, сиромашан; породица: мајка, жена и 2 деце; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 2. 10. 1941. у ш. логор, пуштен.

825) Крунић Нинко — Шиља Цвејић - р. 1897, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: жена и 4 деце; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета, водник; предао се 2. 10. 1941, са немачким и четничким јединицама учествовао у хватању партизана; умро после рата.

826) Марјановић Бранислав - основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: родитељи, 3 брата и сестра; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; ухваћен, био у ш. логору, пуштен.

827) Марјановић Милан - р. 1923, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: родитељи, 2 брата и сестра; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета, затим позадински делови одреда и чета Пере Савића; ухваћен код Букора, пуштен из затвора.

828) Марјановић Милутин - р. 1919, основна школа, коларски радник; породица: родитељи, 2 брата и сестра, отац земљорадник, 2 ха; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета, затим Точкоњина, Вукова и Галамина; ухваћен 24. 12. 1941, етрељан у ш. лотору.

829) Марјановић Станимир - р. 1920, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: родитељи, 3 брати и сестра; ступио 10. 8. 1941, чете Глишина, М. Самарџића, Вукова и Галамина, пушкомитраљезац; ухваћен 24. 12. 1941. код Слепчевића; стрељан у јануару 1942. у ш. лотору.

830) Марковић Душан - р. 1895, неписмен, радник, сиромашан; породица: жена и 2 деце; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 2. 10. 1941. у ш. логор, пуштен; умро после рата.

831) Матић Милан - избеглица из Жарковца; ступио 8. 9. 1941, Ноћајока чета...

832) Михаиловић Александар Кецан - р, 1916, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: мајка, жена и дете; ступио 8. 9. 1941, Коћајска чета; отеран 2. 10. 1941. у ш. логор, стрељан 17. 10. 1941. код Кленка.

833) Мусић Славко - р. 1907, Јања, неписмен, надничар ступио 10. 8. 1941...

834) Пандуревић Милан - р. 1922, основна школа, берберин; породица: родитељи, брат и сестра, отац земљорадник, 4 ха; ступио 11. 8. 1941, чета Глишина и М. Самарџића; сам отишао 5. 10. 1941. у ш. логор, стрељан 14. 10. 1941.

835) Пандуревић Стојан - р. 1920, занатска школа, кројач; породица: родитељи, брат и сестра, отац земљорадник, 4 ха; кандид ат за члана КПЈ; сту пио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; сам отишао 5. 10. 1941. у ш. логор; стрељан 17. 10. 1941. код Кленка.

836) Папић Божидар - р. 1921, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: жена и дете; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 2. 10. 1941, у ш. логор, стрељан 17. 10. 1941. код Кленка.

837) Папић Живадин - р. 1916, основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: родитељи, жена, дете и сестра; ступио 8. 9. 1941; отеран 4. 10. 1941. у ш. логор, пуштен.

838) Папић Иван - р. 1922, основна школа, земљорадник, 6 ха; породица: родитељи, брат и сестра; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 2. 10. 1941. у ш. логор, стрељан 17. 10. 1941. код Кленка.

839) Папић Радован Пуца - р. 1899, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: жена ,и 3 деце; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 2. 10. 1941. у ш. логор...

840) Папић Стојан - р. 1919, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, брат и сестра; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 2. 10. 1941, у ш. логор, стрељан 17. 10. 1941. код Кленка.

841) Пармаковић Владислав - р. 1911, основна школа, земљорадник, 7 ха; породица: родитељи, брат и 3 сестре; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 2. 10. 1941. у ш. логор, пуштен; касније био у квислиншким оружаним формацијама.

842) Пармаковић Драгослав - р. 1921, гимназија (велика матура); породица: родитељи и сестра; отац земљорадник, 18 ха; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета, политички комесар чете; после позадински делови Одреда, чете Ацомира Ивића, Стеве Колубарца, Културно-просветни одбор на Столицама и Галамина чета; члан КПЈ; 24. 12. 1941. прешао у илегалност. (Види Други део Списка).

843) Пармаковић Миладин - р. 1919, основна школа, кројач; породица: родитељи и 3 брата, отац земљорадник, 5 ха; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 2. 10. 1941 у ш. логор. стрељан 17. 10. 1941. код Кленка.

844) Пармаковић Младен - р 1918, основна школа, земљорадник, 7 ха; породица: мајка; живео у задрузи; каплар БЈВ; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета, десетар; отеран 2, 10. 1941. у ш. логор, стрељан 17. 10. 1941 код Кленка.

845) Пармаковић Ранисав - р 1918, основна школа, земљорадник, 9 ха; породица: родитељи и 2 брата; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета, десетар; отеран 2. 10. 1941. у ш. логор. пуштен.

846) Пепелчевић Ранисав - р. 1920, основна школа, земљорадник, 9 ха; породица: родитељи, брат и 2 сестре; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 6. 10. 1941. у ш. логор, пуштен.

847) Петровић Миодраг - р. 1925, основна школа, земљорадник, 1 ха; породица: родитељи и сестра; ћајска чете; отеран 6. 10. 1941. та; отеран 2. 10. 1941. у ш. логор, пуштен; умро после рата.

848) Савић Драгољуб Андолија - р. 1919, основна школа, берберски радник, сиромашан; породица: родитељи, брат и сестра, отац земљорадник са 3 ха; ступио 11. 8. 1941; после неколико дана пуштен кући због болести; умро после рата.

849) Савић Петар — Пера Вешаличић - р. 1907, основна школа, поелужитељ у општини, 30 ари земље: породица: 3 деце; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска, касније Лозничка чета; ухваћен крајем 1941, пуштен из ш. логора; умро 1963. у Ноћају.

850) Савић Петар — Пера Јарац - р. 1898, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: жена, 2 сина и кћи; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета, водник; отеран 2. 10. 1941. у ш. логор, пуштен; умро 1946.

851) Сајтановић Омер - р. 1908, Јања, неписмен, радник, сиромашан; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран у ш. логор поч. октобра 1941, стрељан 17. 10. 1941.

852) Сретеновић Борисав - р. 1923, основна школа, берберски радник; породица: мајка и 2 сестре, 3 ха; ступио 28. 8. 1941; погинуо поч. децембра 1941. у околини Пецке.

853) Сретеновић Драгослав - р. 1921, основна школа, земљорадник, 6 ха; породица: родитељи, сестра и брат; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 15. 10. 1941. у ш. логор, пуштен.

854) Сретеновић Лука - р. 1920, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: родитељи и сестра; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска, касније Пере Савића, Јововићева и Галамина чета; ухваћен 24. 12. 1941. у М. Метковићу, стрељан у ш. логору.

855) Сретеновић Милутин - р. 1913, основна школа, земљорадник, 7 ха; породица: мајка, брат и сестра; није елужио БЈВ; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 4. 10. 1941. у ш. лотор, пуштен.

856) Сретеновић Сава Зец - р. 1906, основна школа, земљорадник и кафеџија, 4 ха; породица: жена и брат; ступио 11. 8. 1941, чета „Радосављевић", десетар; поч. октобра враћен са Цера у Мачву; предао се 2. 1. 1942. у Бановом Пољу; стрељан у ш. логору.

857) Стекић Живојин Жоја - р. 1923, ученик гимназије; породица: родитељи; отац земљорадник, 35 ха; кандидат за члана КПЈ; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; 28. 9. остао у селу, крио се до децембра 1941, ухваћен и пуштен из затвора; касније стално хапшен и прогањан; 1943. отишао у Немачку на рад, вратио се после рата.

858) Танасић Милорад Мића - р. 1912, основна школа, земљорадник, 6 ха; породица: мајка и жена; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 2. 10. 1941. у ш. логор, пуштен.

859) Тодоровић Славољуб - р. 1920, основна школа, земљорадник, 10 ха; породица: родитељи, 3 брата и сестра; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 2. 10. 1941. у ш. логор, стрељан 17. 10. 1941. код Кленка.

860) Тојић Драгољуб - р. 1920, основна школа, земљорадник, 12 ха; породица: родитељи; ступио 8.9. 1941; отеран 2. 10. 1941. у ш. логор, пуштен.

861) Тривковнћ Драгомир - р. 1902, колар, коларска радња и 2 ха; породица: жена и 2 деце; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета, затим позадински делови одреда; 26. 10. 1941. одлуком команде позадине враћен из Доње Љубовиђе у Мачву...

862) Ћирковић Бранимир - р. 1925, основна школа, земљорадник, 8ха; породица: родитељи, брат и 2 сестре; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета, отеран 2. 10. 1941. у ш. логор.

863) Чвргић Младен - р. 1905, Пучиле (Бијељина), основна школа, пољопривредни радник, без земље; породица: жена и дете; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета; отеран 2, 10. 1941. у ш. логор, пуштен; погинуо 16. 10. 1944. код Степојевца као борац НОВ.

864) Шумаревић Драгољуб Ранда - р. 1908, основна школа, зељорадник; породица: родитељи и 2 сина; отац земљорадник и трговац, 10 ха; ступио 11. 8. 1941, чета „Радосављевић", четни курир; предао се 2. 10. 1941, није био у логору.

865) Шумаревић Живан - р. 1904, основна школа, земљорадник и кафеџија, кафана и 4 ха; породица: жена и 4 деце; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета, десетар; отеран 2, 10. 1941, у ш. логор, пуштен.

866) Шумаревић Живорад - р. 1909, основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: мајка, жена, 3 деце и 3 сестре; рез. поднаредник БЈВ; ступио 8. 9. 1941, Ноћајска чета, водник; отеран 2. 10. 1941. у ш. логор, пуштен; умро 1964. У Ноћају.

Ноћајски Салаш

867) Беатовић Драгомир - р. 1909, Братунац (Б и X), основна школа, столар; ступио 28. 8. 1941, чете Босанчева, Тадићева, Вукова и Галамина, политички делегат вода; члан КПЈ; ухваћен 26. 12. 1941, осуђен, на робији у Забели остао до ослобођења.

868) Бибић Мирко Шпанац - р. 1899, Ваљка (Дрниш), ж. у Срем Митровици, избеглица; етоларски радник; породица: сестра; поручник шпанске републиканске војске; члан КПЈ; ступио августа 1941, инструктор Штаба Одреда, полит. кјомесар Пионирске чете, од 15. 12. 1941. са Хрватовом четом; ухваћен 2. 3. 1942. код Варне, стрељан 12. 3. 1942. у ш. логору.

869) Бишчић Вићентије - р, 1898, Засавица, основна школа, земљорадник, 9 ха; породица: жена, 6 деце и 2 брата; рез. поднаредник БЈВ; ступио 28. 8. 1941, чета Босанчева и Тадићева, полит. делегат вода; члан КПЈ; 28. 9. 1941. остао у селу, поч. октобра 1941. отеран у ш. логор, пуштен.

870) Богларски Васа - р. 1908, Сремска Митровица, основна школа, трговац, породица: мајка, 2 брата, 3 сестре, жена и кћерка; члан КПЈ; ступио 25. 7. 1941, интендантура и радионице; због болести 30. 8. 1941. пуштен кући на опоравак; ухваћен 29. 9. 1941. у Раденковићу, убијен у Срем. Митровици.

871) Бошковић Радивоје - р. 1917, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: мајка и сестра; ступио 8. 9. 1941, Босанчева чета; крајем 1941. ухваћен у Глушцима, отеран у ш. логор, пуштен.

872) Васиљевић Драгић - р. 1911, основна школа, зидар, 2 ха; породица: жена и дете; ступио 25. 8. 1941, чета М. Радовановића; био до 28. 9, ухваћен 6. 10, децембра 1941. пуштен из ш. логора; умро 1967 у Салашу.

873) Васиљевић Тихомир - р. 1909, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: мајка, жена, син, кћерка и 2 сестре; ступио 25. 8. 1941, чете М. Радовановића и Вукова, пушкомитраљезац; рањен 13. 11. 1941. у борби у Лозници, упућен у болницу у Ужице, па :на Златибор; заробљен кр. новембра; из ужичког затвора отеран 14. 2. 1942. у логор на Бањици, 24. 4. 1942. интерниран у Норвешку, тамо убијен.

874) Војиновић Никола - р. у Бојну (Цазин), избег лица; неписмен земљорадник; породица: жена и дете; ступио пол. септембра 1941, чете М. Симића, Лалина и Јововићева; 18. 12. 1941. пријавио се тредседнику општине у Дубљу, пуштен из затвора у Богатићу; поново ухапшен 24. 2. 1942...

875) Глигоровић Бошко - р. 1922, основна школа, земљорадник; ступио 2,8. 8. 1941, чета М. Радовановића; 28. 9. 1941. вратио се у село, није био у логору.

876) Глигоровић Добросав - р. 1907, неписмен, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, жена и сестра; ступио 25. 8. 1941, чета „Радосав љевић", пушкомитраљезац; крајем 1941. ухваћен, пуштен из ш. логора, прешао у Босну, у НОВ. (Види Други део Описка).

877) Достанић Божидар - р. 1922, основна школа, абаџија, 5 ха; породица: родитељи, 2 брата, 2 сестре, отац кројач и земљорадник; ступио 5. 9. 1941, чета М. Радовановића; био до 28. 9. 1941, ухваћен, отеран у ш. логор, пуштен децембра 1941; погинуо на сремском фронту 1944.

878) Достанић Душан - р. 1922, основна школа, земљорадник, 9 ха; породица: родитељи, 4 сестре, брат, жена и дете; ступио поч. септембра 1941, чета М. Радовановића; био до 28. 9, 1941, ухваћен, отеран у ш. логор, пуштен децембра 1941; погинуо на сремском фронту 1944.

879) Ђукић Војин - р 1904, основна школа, земљорадник, 7 ха; породица: жена и дете, 2 брата и 2 сестре, поднаредник БЈВ; ступио 28. 8. 1941, чете Лалина и М. Радовановића, четни болничар; поч. октобра вратио се кући са Цера, ухваћен, из ш. логора отеран на рад у Сешски рудник, крајем децембра пуштен.

880) Ђукић Душан - р. 1897, основна школа, земљорадник, 7 ха; породица: жена, 2 сина и 2 кћерке; каплар БЈВ; ступио 28. 9. 1941, политички актив; члан КПЈ; 18. 12. 1941. упућен са Прослопа у Мачву; ухапшен у Салашу 15. 1. 1941, пуштен.

881) Ђукић Светислав - р. 1921, основна школа, коларски радник, 12 ха; породица: родитељи и 2 брата; ступио 25. 7. 1941, болничар; заробљен кр. новембра 1941. код Шљивове, стрељан у Шицари.

882) Ђукић Славољуб - р. 1915, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, жена, 2 сестре; каплар БЈВ; ступио 30. 8. 1941, чете Симићева, Лалина и Вукова, водник; крајем 1941. ухваћен, пуштен.

883) Еркановић Станислав - р. 1902, основна школа, зидар, 1 ха; породица: жена, 2 деце; ступио око 15. 9. 1941, био до 28. 9. 1941, ухваћен, из ш. логора отеран у Норвешку, затим у Италију; вратио се после рата.

884) Живковић Милан - р. 1921, Стабанџа (Бос. Крупа), избегица; неписмен, земљорадник; ступио пол.септембра 1941, чете М. Симића, Лалина и Јововићева; 18. 12. 1941. пријавио се председнику општине у Дубљу, пуштен из затвора у Богатићу; поново ухапшен 24. 2. 1942...

885) Јадрански Војислав - р. 1922, занатска школа, колар и столар, 3 ха; породица: родитељи и брат, родитељи земљорадници; ступио 8. 8. 1941, чета М. Радовановића; ухваћен децембра 1941, из ш. логора пуштен.

886) Јадрански Илија - р. 1907, неписмен, земљорадник, 2 ха; породица: жена, син, кћерка, отац колар; ступио 8. 8. 1941, чете Микина и Бајаличина, пупжомитраљезац; заробљен јануара 1942, стрељан у ш. лотору.

887) Јефтић Милутин - р. 1910, основ1на школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, жена, дете и сестра; ступио 28. 8. 1941, чета Босанчева и Тадићева, водник; крајем 1941. дошао кући, отеран у ш. логор, пуштен.

888) Карагић Пантелија - избеглица из Клисе (Вуковар), неписмен, земљорадник, 5 ха; породица: жена и 3 деце; добровољац у 1. св. рату; Хрватова чета, кувар; крајем 1941. ухватили га четници и исекли код Текериша.

889) Копрић Војислав - р. 1919, основна школа, земљорадник; породица: родитељи, 2 брата и 3 сестре; ступио 25. 7. 1941, чета „Радосављевић", Пионирска, Стеве Колубарца, Лалина; политички комесаЈр чете; чл ан КП Ј; крајем 1941. ухваћен, из ш. логора отишао у Немачку на рад, вратио се после рата.

890) Копрић Душан - р. 1905, основна школа, земљорадник, 6 ха; породица: родитељи, 2 брата и жена; ступио пол. августа 1941, болничар у одредској болници; крајем 1941. дошао кући, није био у логору.

891) Крајнић Милан - р. 1920, Штитар, неписмен, слуга; ступио пол. августа 1941; ухваћен кр. новембра 1941, стрељан у Забрану код Шапца.

892) Кузмински Стева - избеглица из Срем. Митровице...

893) Лукић Драгољуб - р. 1914, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: родитељи, 2 брата, 2 сестре, жена и дете; ступио 28. 8. 1941, чета М. Радовановића; кр. септембра 1941. погинуо у борби.

894) Лукић Радивоје - р. 1912, основна школа, земљорадник 7 ха; породица: жена и дете; ступио 28. 8. 1941, чета М. Радовановића; 28, 8. 1941. дошао кући, отеран у ш. логор, затим на рад у Сењски рудјник, пуштен.

895) Малетић др Небојша - р. 1906, Срем. Митровица, избеглица, адвокат; ступио августа 1941, политички (радник; пол. октобра 1941. упућен у Ужице; погинуо 21. 10. 1941. на жел. станици Пријевор код Чачка од непр. авијације.

896) Малешевић Драгољуб - р. 1920, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: родитељи, 4 брата и сестра; ступио пол. августа 1941, погинуо у борби на Церу.

897) Малешевић Слободан - р. 1918, основна школа, слуга; каплар БЈВ; ступио 10. 9. 1941, чета М. Радовановића, митраљезац; 28.9. 1941. вратио се кући; отеран у ш. логор, па на присилан рад у Немачку, после годину дана пуштен.

898) Марковић Вукашин - р. 1918, занатска школа, столар, 6 ха; породица: родитељи и 3 брата, родитељи земљорадници; ступио 10. 8. 1941, Босанчева чета, водник; заробљен у околини Цера, стрељан у ш. логору.

899) Марковић Драгорад Пућа - р. 1922, основна школа, земљорадник, 8 ха; породица: мајка, брат, 2 сестре; ступио 8. 8. 1941; новембра 1941. вратио се кући, отеран у ш. логор, пуштен; погинуо 1944. на сремском фронту као борац НОВ.

900) Мијатовић Драгољуб - р. 1924, неписмен, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, брат, 2 сестре; ступио поч. септембра 1941, пол. октобра 1941. вратио се кући, није био у логору.

901) Мијатовић Живорад Пура - р. 1921, основна школа, машинбравар; ступио 28. 8. 1941, радионица оружја, затим фабрика оружја у Ужицу, па 2. пролетерска бригада; погинуо у борби на Гату код Гацког 11. 6. 1942.

902) Миланковић Никола Пикула - р. 1916. у Херцеговини, неписмен. слута, самац; ступио августа 1941; стрељан у ш. логору.

903) Миланковић Радослав Фићур - избеглица из Срем. Митровице...

904) Миловановић Живко - р. 1918, основна школа, ужар; породица: мајка и 2 брата, родитељи најамни радници; ступио поч. септембра 1941, Босанчева чета; новембра 1941. вратио се кући, отеран у логор, па у Сењски рудник на рад.

905) Милованчев Радоваи Раша - р. 1909, Срем. Митровица, избеглица; трговац; породица: родитељи, 6 браће и 3 сестре, богати земљорадници; члан КПЈ; ступио пол. августа 1941, полит. комесар Команде места у Богатићу; у новембру 1941. упућен у Ужице; еа Посавотамнавском четом вратио се из Санџака, заробљен 28. 2. 1942. у борби у Чучугама; обешен у логору.

906) Митровић Панта - р. 1920 у Босни, основна школа, слуга; ступио августа 1941, чета Басанчева и Тадићева...

907) Михаиловић Живан - р. 1922, Лаћарак, избеглица; земљорадник; дотеран у логор на Бањици 15. 12. 1941, онроведен у Ваљево 21. 12. 1941, пуштен из затвора.

908) Настић Милан - р. 1921, ученик гимнази је, породица: родитељи, сестра и брат, отац општински деловођа, 1ј ха; ступио 28. 8. 1941; касније, у 1. пролетерској бригади.

909) Настић Чедомир - р. 31. 8. 1925, Белотић, основна школа, без занимања; породица: родитељи, сестра и брат, отац деловођа у општини, 1 ха; ступио 28. 8. 1941, чета М. Радовановића, курир; 11. октобра 1941. враћен са Цера у Мачву...

910) Петровић Милорад - р. 1919, основна школа, земљорадник, 12 ха; породица: родитељи и 6 сестара; ступио 8. 8. 1941, чета М. Радовановића; пол. новембра 1941. ухваћен код Салаша, отеран у ш. логор, стрељан.

911) Петровић Миодраг - р. 1920, основна школа, пинтер; породица: родитељи и брат, родитељи земљорадници, 1 ха; ступио 28. 8. 1941, Босанчева чета...

912) Радовановић Благоје - р. 1918, инжењеријска подофицирска школа, акт. поднаредник БЈВ; породица: родитељи, 3 брата и сестра, отац земљорадник, 12 ха; ступио 25. 7. 1941, заменик командира и командир чете; члан КПЈ; рањен, 28. 9. 1941. остао у Мачви, ухваћен 26. 11. 1941, пуштен из ш. логора.

913) Радовановић Миливоје Мика - р. 1916, ваздухопловна подофицирска школа, акт. наредник (с положеним официрским испитом); породица: родитељи, 3 брата и сестра, отац земљорадник, 12 ха; ступио 28. 8. 1941, командир чете; члан КПЈ; 28., 9. 1941. остао у Мачви, крио се неко време, ухваћен, стрељан у ш. логору.

914) Радовановић Светислав - р. 1907, основна школа, столар; ступио 28. 8. 1941, био до краја 1941...

915) Радосављевић Војислав Буђони - р. 1918, оеновна школа, земљорадник; породица: отац, 3 брата и сестра; рез. поднаредник БЈВ; ступио 25. 7. 1941; члан КПЈ; постављен за командира чете, није преузео дужност — погинуо у борби 13. 8. 1941. у Текеришу.

916) Радосављевић Стеван - р. 1900, основна школа, земљорадник; породица: 4 сина и кћерка; ступио 2ј8. 9. 1941, позадински делови одреда, политички актив; 24. 12. 1941. дошао у Мачву, ухваћен у Салашу, интерниран 24. 4. 1942, у Норвешку, умро 1943. у логору Ботн.

917) Савић Станко - р. 1906, Пољавница (Бос. Нови), основна школа, најамни радник; породица: жена и кћерка; ступио 28. 8. 1941, чете Босанчева и Тадићева, Вукова и Галамина, водник; ухваћен крајем 1941. код Дреновца, стрељан 4. 1. 1942. у ш. логору.

918) Симеуновић Михаило - р. 1910, основна школа, земљорадник, 6 ха;породица: жена, кћерка и брат; ступио 28. 8. 1941, Босанчева чета; ухваћен новембра 1941, стрељан у ш. лотору.

919) Стефановић Војислав - р. 1918, основна и 1 р. трговачке школе, трговачки помоћник; породица: родитељи, 2 сестре, отац трговац, 4,5 ха; ступио 8. 8. 1941, чете М. Радовановића, Вукова и Галамина, десетар; поч. јануара 1942. ухваћен у Дуваништу, из логора пуштен маја 1942, отеран 1943. у Борски рудник.

920) Стефановић Радомир - р. 1916, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: мајка, брат и жена; ступио 28. 8, 1941, Хрватова чета; рањен марта 1942, ухваћен...

921) Стојачић Милош - р. 1896, Дероње (Бачка), ж. у Срем. Митровици; крзнар; ступио септембра 1941, у новембру 1941. упућен у Ужице; са Посавотамнавском т1етом вратио се из Санџака, поч. марта 1942. из Тамнаве дошао до Варне, ухваћен 7. 2. 1942, убијен.

922) Стојковић Драгољуб Бата - р. 1919, неписмен, најамни радник; породица: родитељи, 4 брата и 2 сестре; ступио 28. 8. 1941, чете Босаичева и Јововићева; ухваћен 28. 12. 1941. код М. Метковића, стрељан у ш. логору.

923) Туфегџић Миладин - р. 1906, неписмен, земљорадник, 10 ха; породица: родитељи, 3 брата; ступио 28. 8. 1941, Босанчева чета, кр. новембра 1941. вратио се кући, није био у логору.

924) Туфегџић Станислав - р. 1906, основна школа, земљорадник, 20 ха; породица: родитељи, 2 брата, жена и 2 деце; ступио 28. 8. 1941, чета М. Радовановића, ухваћен октобра 1941. негде у Мачви, стрељан у ш. логору.

925) Цвејић Радмила - р. 1923, ученица гимназије; породица: родитељи и; 3 сестре, родитељи земљорадници, 12 ха; стуиила 28. 8. 1941, радионица; ухваћена крајем 1941, била у логору, пуш-

Петковица

926) Алексић Видин - р. 1921, основна школа, земљорадник, 10 ха; породица: отац, маћеха, 3 сестре и брат; ступио 5. 9. 1941, Босанчева чета; вратио се кући, спроведен у ш. логор 17. 11. 1941, стрељан.

927) Бајић Пантелија - р. 1921, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: родитељи, брат и сестра; био кратко време у одреду, вратио се кући, био у логору, пуштен. После ступио у „доброоолзце", погинуо у борби против НОВ.

928) Бајић Чедомир - р. 1911, основна школа, надничар, 1 ха; породица: 2 брата; ступио 10. 8. 1941, био кратко време, напустио Одред; после 10. октобра остао у селу, пљачкао; Немци га ухватили и стрељали 19. 11. 1941.

929) Веселиновић Лука - р. 1909, самоук, земљорадник, 5 ха; породица: мати, жена и 3 сина; није служио БЈВ; ступио септембра 1941, био до 10. 10. 1941; пуштен из логора.

930) Веселиновић Љубиша - р. 1920, основна школа, земљорадник, 40 ари земље; иородица: родитељи, 2 брата и сестра; ступио септембра 1941, пол. октобра отац га одвео у ш. логор, стрељан.

931) Веселиновић Милорад - р. 1911, основна школа, келнер, сиромашан; отац послужитељ; ступио 7. 8. 1941; крајем 1941. отишао у Клење, два месеца се крио, ухваћен, пуштен.

932) Веселиновић-Ристић Радован - р. 1920, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: родитељи, 2 брата и 3 сестре; ступио 21. 8. 1941, био до 10. 10. 1941, остао, у селу; Немци га везали за шљиву и запалили 17. 10. 1941. у Петковици.

933) Веселиновић Славка - р. 1922, основна школа, домаћргца; породица: отац, маћеха и брат, 20 ха; ступила августа 1941. била у кројачкој радионици, у болници и у чети као борац — Девина група и Хрватова чета; ухваћена 16. 2, 1942. код Косјерића; у затвору у Ужицу до 14. 10. 1942, у логору на Бањици до 21. 1. 1944, у логору Аушвиц до краја рата; вратила се у земљу.

934) Веселиновић Чедомир - р. 1921, основна . школа, земљорадник, 6 ха; породица: родитељи, брат и 2 сестре; био до 10. 10. 1941; у логору се пријавио за одлазак у Немачку на рад.

935) Вуковић Добросав - р. 1924, основна школа, земљорадник, 2 ха; ступио 27. 8. 1941, чета Ђ. Туберинића био до децембра 1941, ухваћен у Белој Рреци, пуштен; погинуо 1944. код Бијељине као Борац НОВ.

936) Грбић Стојан - р. 1911, Батковић (Бијељина), слуга; породица: жена и син; 10. 10. 1941. остао у Петковици, стрељан 15. 10. 1941. код манастира Петковица.

937) Јешић Живорад - р. 1921, основна школа, земљорадник, 6 ха; породица: родитељи, 3 брата и 4 сестре; ступио 5. 9. 1941, био до 10. 10. 1941; ухваћен у Петковици, спроведен у ш. логор 17. 10. 1941, убијен поч. новембра 1941.

938) Јовановић Драгић - р. 1906, неписмен, свирач, сиромашан; породица: жена, син и 2 кћерке; ступио поч септембра 1941, био до 10. 10. 1941; стрељан 15. 11. 1941. у ш. логору.

939) Јовановић Рајко - р. 1926, основна школа, свирач, сиромашан; породица: родитељи и 2 сестре, ступио поч. септембра 1941, био у Одреду до 10. 10. 1941; стрељан 18. 11. 1941. у ш. логору.

940) Којић Илија - р. 1913, основна школа, земљорадник, 20 ха; породица: родитељи, 2 брата и 2 сестре; ступио 4. 9.1941, Босанчева чета; пол. децембра вратио се кући, није био у логору.

941) Којић Милош - р. 1887, основна школа, земљорадник и општински деловођа, 25 ха; породица: жена, син и 3 кћери; ступио 28. 9. 1941, био у позадинским деловима Одреда; дошао кући око 5. 1. 1942, био у логору, пуштен.

942) Којић Олга - р. 1925, 3 р. гимназије; породица: родитељи, брат и 2 сестре; отац земљорадник, 25 ха; ступила кр. августа 1941, радионица; враћена 26. 10. 1941. из Д. Љубовиђе, није била у логору.

943) Којић Роксанда - р. 1921, оеновна школа, домаћица; породица: родитељи, 3 брата и сестра, 20 ха; ступила 5. 9. 1941, радионица; 26. 10. 1941. враћена из Д Љубовиђе у Мачву; није била у логору.

944) Лазић Алекса Дева - р. 1921. ученик гимназије; породица: родитељи и 3 сестре, отац земљорадник, 6 ха; ступио) августа 1941; отпуштен из одреда 15. 12. 1941. У Драгодолу; ухапшен, у затвору проказивао и теретио борце и руководиоце Одреда; касније био у четницима ДМ.

945) Љубојевић Живка - р. 1925, основна школа, домаћица: породица: родитељи, брат и сестра, 4 ха...

946) Маринковић Милорад - р. 1906; ступио септембра 1941. поч. новембра вратио се кући, ухваћен; стрељан у ш. логору.

947) Маринковић Петар - р. 1896; ступио септембра 1941; поч. фебруара 1942. дошао кући; отеран у ш. логор, стрељан.

948) Марковић Драгутин - р. 1922, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, брат и три сестре; ступио 5. 9. 1941. Вукова чета; вратио се кући поч. новембра 1941...

949) Милетић Будимир - р. 1919. основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: родитељи, брат и сестра; ступио августа 1941; био кратко време, вратио се кући; Немци га везали за шљиву и запалили 17. 10. 1941. у Петковици.

950) Митровић Владислав - р. 1911, земљорадник; породица: родитељи, жена, 2 деце; ступио септембра 1941; вратио се к,рајем октобра, пријавио општини, отеран у ш. логор, стрељан.

951) Младеновић Чедомир Брица - неписмен, слуга; породица: брат; убијен у ш. логору.

952) Остојић Живадин - р. 1921, основна школа, земљорадник, 1 ха; породица: родитељи и 2 брата; 10. 10. 1941. остао у селу; био у логору, пуштен.

953) Радосављевић Василије - р. 1906, свирач, сиромашан; породица: жена; ступио поч. септембра 1941, стрељан 15. 10. 1941. код манастира Петковице.

954) Радосављевић Милутин - р. 1920, неписмен, слуга; породица: родитељи, 3 брата и 2 сестре; био у Одреду до 10. 10. 1941; стрељан око 20. 10. 1941. у ш. логору.

955) Симић Младен - р. 1921, основна школа, земљорадник, 17 ари земље; породица: родитељи и брат; ступио у авгуету 1941, био кратко време, вратио се кући; Немци га везали за шљиву и запалили 17. 10. 1941. у Петковици.

956) Сремчевић Јован - р. 1911, свирач, без имовине; породица: жена и син; стрељан 15. 10. 1941. код манастира Петковице.

957) Стаменић Живорад - р. 1886, земљорадник ступио 27. 8. 1941, Микина чета, вратио се крајем октобра, пријавио општини; стрељан у Прњавору.

958) Стојковић Бобан - р. 1920, Мостар, основна школа, слу^а; породица: родитељи и сестра; ступио поч. септембра 1941, био у Одреду до 10. 10. 1941; стрељан око 20. 10. 1941. у ш. логору.

959) Томанић Добринка - р. 1928, основна школа; породица: родитељи, 4 брата и 2 сестре, 3 ха; ступила поч. септембра 1941, радионица; враћена 2,6. 10. 1941. из Д. Љубовиђе.

960) Томанић Илија - р. 1921, основна школа, земљорадник, 7 ха; породица: отац, маћеха и сестра; ступио 4. 9. 1941, Босанчева чета, погинуо у борби у Брштици код Крупња (?).

961) Томанић Петар - р. 1925, основна школа, земљорадник, 7 ха; породица: родитељи и брат; био у одредској комори коњушар; рањен 19. 10. 1941. приликом бомбардовања Пецке, лечен у болници у Оровици; дошао кући пол. новембра 1941.

962) Томић Душан - р. 1921, основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: родитељи; ступио 5. 9. 1941, Вукова чета, курир Штаба Мачванског батаљона; у новембру због болести пуштен кући, био у затвору у Прњавору и Шапцу, пуштен.

963) Томић Радован - р. 1920, основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: родитељи и 2 сестре: ступио 5. 9. 1941, Вукова чета; био у Одреду до 10. 10. 1941; стрељан 20. 10. 1941. у ш. логору.

964) Шарчевић Михаило - р. 1923, основна школа, земљорадник, 12 ха; породица: 2 брата; ухваћен у Петковици, епроведен у ш. лолор 17. 11. 1941, стрељан.

Петловача

965) Алексић Драгољуб - р. 1917, Камбелевци, основна школа, земљорадник, 12 ха; породица: родитељи и 2 брата; ступио 10. 8. 1941, био до краја 1941; пребацио се у Камбелевце, живео легално.

966) Кондић Љубомир - р. 1925, ученик гимназије; породица: родитељи, 2 брата, отац земљорадник, 10 ха; ступио 28. 8. 1941, чете приштапска, 11. комбинована, Лалина и Вргоњина; ухваћен крајем 1941, из логора пуштен; 18. 9. 1943. прешао у Срем у НОВ.

967) Пајић Живко - р. 1911, основна школа, кројачки радник; породица: мајка, жена и кћерка; ступио 29. 8. 1941; погинуо 6. 9. 1941. у борби у Бањи Ковиљачи.

968) Поповић Радован - р. 1914, Клење, основна школа, земљорадник, 1 ха; породица: мајка, 5 браће; ступио 8. 9. 1941, године, кувар у Мачванском батаљону, Хрватова чета; заробљен око 7. 2. 1942. у борби код Лесковице; стрељан у Шицари.

969) Поповић Милан - р. 1919, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: родитељи, 3 брата и 2 сестре; ступио 10. 8. 1941, приликом напада ;на Шабац рањен у ногу, био у болници у Крупњу; крајем децембра 1941. вратио се кући, отац га пријавио општини; стрељан почетком 1942. у ш. логору.

970) Танасић Данило - р 1908, основна школа, пружни радник, сиромашан; рез. наредник БЈВ; породица: отац, брат, жена и 2 деце; ступио 10. 8, 1941; вратио се 20. 12. 1941. у село; из ш. логора интерниран у Немачку; умро 1965. у Петловачи.

971) Чолић Радивоје - р. 1907, основна школа, опанчарски радник, сиромашан; породица: мајка, 2 брата и 4 сестре; ступио 29. 8. 1941, чете Лалина, Бајаличина и Вргоњина; ухваћен 20. 12. 1941. у Радовашници, стрељан у ш. логору.

972) Чолић Бранислав - р. 1922, основна школа, опанчарски радник, сиромашан; породица: родитељи, брат и сестра; ступио 7. 8. 1941, чете Лалина и Хрватова; ухваћен 12. 1. 1942. код Владимираца; из ш. логора интерниран у Немачку; вратио се после рата.

Причиновић

973) Арнаутовић Живко - р. 1922, основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: деда; ступио крајем 11. 8. 1941, чете Микина и Ударна; 28. 9. 1941. остао у Причиновићу, ухваћен, отеран у ш. логор, пуштен.

974) Баћановић Милорад - р. 1919, основна школа, земљорадник, 18 ха; породица: отац, мајка, 2 брата, 2 сестре; није служио БЈВ; стутпио 28. 8. 1941, чета Пере Савића; стрељан 20. 10. 1941. у Шицари.

975) Баћановић Стојан - р. 1920, основна школа, земљорадник, 7 ха земље; ступио 28. 8. Г941, чета Пере Савића; стрељан 20. 10. 1941. у Шицари.

976) Берић Драган - р. 1914, (до рата ж. у Београду), трговачка школа, трговачки помоћник, сиромашан; породица: родитељи и брат, родитељи земљорадници; рез. поднаредник БЈВ; ступио 12. 8. 1941, чета Лалина и Јововићева, члан КПЈ; ухваћен 25. 12. 1941. код Слепчевића, стрељан у Шицари.

977) Берић Миливоје - р. 1920, основна школа, земљорадник, 3 ха; ступио 11. 8. 1941, Микина и Босанчева чета; погинуо 28. 9. 1941. код моста на Јерезу, на путу Шабац — Причиновић.

978) Гаврилов др Тамара - р. 1910, Архангелск (СССР), лекар Здравствене задруге у М. Причиновићу; мобилисана око 15. 9. 1941, превијалиште Поцерског батаљона у Табановићу; 28. 9. 1941. повукла се са Одредом из Мачве, радила у болници у Крупњу и Оровици; била у логору на Бањици, пуштена.

979) Гајић Сретен - р. 1922; ступио 11. 8. 1941, Пионирска чета; отнуштен из Одреда због болести; стрељан 20. 10. 1941. у ш. логору.

980) Гемовић Боривоје - р. 1919, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: мати, 2 брата, жена и дете; каплар БЈБ; ступио 28. 9. 1941 (повукао се са Одредом на Цер); ухваћен крајем новембра 1941, стрељан пол. децембра 1941. у ш. логору.

981) Гемовић Бранко - р. 1925, основна школа, земљорадник; породица: родитељи, 2 брата, родитељи земљорадници, 4 ха; ступио 28. 9. 1941, чета Пере Савића; рањен новембра 1941, марта 1942. дошао кући. (Види Други део Списка).

982) Гемовић Жарко - р. 1923, основна школа, земљорадник, средњег имовног стања; породица: родитељи и 2 брата; ступио кр. августа 1941, чета Пере Савића; 26. 10. 1941. враћен из Д. Љубовиђе; био у ш. затвору, пуштен.

983) Драшкић Радован - р. 1922, основна школа, земљорадник, 1 ха; породица: родитељи, 4 сестре и брат, отац послужитељ у општини; ступио у септембру 1941, чета Пере Савића; новембра 1941. дошао кући, пријавио се нем. властима; стрељан 19. 11. 1941. у Шицари.

984) Ерчић Будимир - р. 1924, занатека школа, кројачки радник; породица: родитељи, брат и сестра, родитељи земљорадници, 5 ха; ступио 15. 9. 1941, чета Пере Саваћа, кројачка радионица; члан Скоја; 28. 9. 1941. остао у Мачви, ухваћен код Причиновића, отеран у логор и као малолетник пуштен.

985) Ерчић Властимир Лаја - р. 1920, основна школа, земљорадник; породица: родитељи, 2 брата и сестра, родитељи земљорадници, 3 ха; није служио БЈВ; ступио 11. 8. 1941, чета Пере Савића; 28. 9. 1941. остао у Мачви, ухваћен 6. 10. 1941. у Дреновцу, отеран у ш. логор, пуштен.

986) Јовичић Љубисав - р. 1919, основна школа, земљорадник, 3 ха; ступио 25. 8. 1941, Лалина чета; стрељан 20. 10. 1941. у Шицари.

987) Кулезић Милорад Рада - р. 1916, правни факултет, адвокатски приправник, из земљорадничке породице, 30 ха; рез. потпоручник БЈВ; ступио 20. 8. 1941. руководилац обавештајне службе Поцерског батаљона, политички комесар Радне чете, политички актив у Столицама, чета Пере Савића и Исаилова; члан КПЈ; заробљен 28. 12. 1941. у Јевремовцу; Убијен 29/30. 1. 1942. приликом покушаја бекства из ш. логора.

988) Лолић Драгољуб - р. 1922, основна школа, земљорадник; ступио 11. 8. 1941, чете Лалина и Јововићева; ухваћен крајем 1941. код Слепчевића, стрељан у ш. логору.

989) Мијатовић Владимир - р. 1923, основна школа, земљорадник; породица: родитељи, брат и сестра, родитељи земљорадници, 7 ха; ступио августа 1941, чете М. Самарџића и Вукова, десетар, члан Скоја; ухваћен 25. 12. 1941. у Чокешини; у ш. логору осуђен на смрт, побегао са стрељања.

990) Мијатовић Иван - р. 1898, основна школа, земљорадник, 1 ха; породица: жена, 2 сина и 2 брата, ступио септембра 1941, чета Пере Савића, кувар; поч новембра 1941. дошао кући, пријавио се нем. властима, стрељан у Шицари. .

991) Мијатовић Љубомир - р. 1923, основоа школа, земљорадник; породица: родитељи, 2 сестре, 4 ха; етулио 15. 8, 1941, чета Пере Савића; заробљен 28. 9. 1941. (с оружјем) и одмах етрељан на јерешком мосту, на путу Шабац — Цричиновић.

992) Петровић Стева - р. 1900, неписмен, ковач; породица: родитељи, жена, син, кћерка и брат, отац ковач; ступио поч. септембра 1941, чета Пере Савића; поч. новембра 1941. дошао кући; стрељан у Забрану код Шапца.

993) Ростовац Стеван - р. 1920, Нова Кршња (Карловац), ж. у Инђији, избеглица; основна школа, радник; породица: 3 брата и сестра; ухваћен, отеран у Маутхаузен, вх атио се после рата.

994) Симић Михаило - р. 1915, Савковић (Азбуковица), основна школа, слуга; ступио 20. 8. 1941, чета М. Самарџића, водник, кандидат за члана КПЈ; пол. децембра 1941. остао у Азбуковици; умро у Причиновићу 1966.

995) Танасић Велимир - р. 1908, основна школа, земљорадник, 2 ха; ступио 11. 8. 1941, Боеанчева чета; био до 5. 10. 1941...

996) Томић Велимир - р. 1906, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: жена; родитељи земљорадници; није служио БЈВ; ступио 11. 8. 1941, чете М. Ђаковића, Т>. Губеринића, Галамина; ухваћен крајем 1941. у Радовашници; стрељан у ш. логору.

997) Томић Властимир - р. 1919, основна школа, лимар; породица: родитељи и сестра, родитељи земљорадници, 6 ха; није служио БЈВ; ступио поч. септембра 1941, радионица бомби; децембра 1941. ухваћен и стрељан.

998) Томић Момчило - р. 1919, основна школа, земљорадник, 2 ха; није служио БЈВ; ступио 11. 8. 1941, чета Пере Савића; био до 3. 10. 1941, ухваћен и стрељан у ш. логору.

999) Тришић Милорад - р. 1918, Шабац, основна школа, столар, сиромашан (био слуга у селу), самац; ступио 20. 8. 1941, чета М. Ђаковића, око 25. 10. 1941. ухваћен иа Церу, интерниран у Немачку; вратио се после рата.

Прњавор

1000) Алановић Живко - р. 1900, основна школа, надничар, сиромашан; породица: отац, жена и 4 деце; ступио 8. 8. 1941, био до 10. 10. 1941, стрељан 16. 10. 1941. код цркве у Прњавору.

1001) Аничић Благоје - р. 1920, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, брат, сестра и жена, отац општински деловођа; ступио 12. 8. 1941, био до 10. 10. 1941, ухваћен у Јадру, стрељан 16. 10. 1941. код цркве у Прњавору.

1002) Бабић Ђорђе - р. 1920, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: отац, маћеха и сестра; стуиио 12. 8, а 19. 8, 1941. прешао у четнике, каеније био у „легалним" четницима; осуђен после рата.

1003) Баћановић Светозар Пуја - р. 1906, основна школа, земљорадник, 8 ха; породица: жена, 5 деце и сестра; ступио 7. 8. 1941, (ослобођен из затвора у Богатићу), чете Срнићева, сеоска у Прњавору (командир), комора Одреда, Марковићева; кр. децембра 1941. ухваћен код Бадовинаца, пуштен из затвора; поново ухапшен, стрељан 27. 2. 1942.

1004) Богдановић Драгољуб Бата - р. 1922, основна школа, сарачки радник, сиромашан; породица: родитељи, 2 брата и сестра, отац сарач; рез (подофицир БЈВ; ступио 7. 8. 1941, чета М. Ђаковића и Ђ. Губеринића; члан Скоја; ухваћен 8. 11. у Чокешини, стрељан 10. 11. 1941. у Лешници.

1005) Васић Живан Бели - р. 1917, основна школа, слуга, без земље; породица: маћеха и брат; ступио августа 1941, Вукова чета, пушкомитраљезац; погинуо 8. 12. 1941. у борби на Столицама.

1006) Вујевић Јован - р. 1915, основна школа, ковач; породица: мајка, жена и 3 деце; ступио 12. 8, а 19. 8. 1941 прешао у четнике; осуђен после рата.

1007) Вујевић Милосав Бели - р. 1922, основна школа, земљорадник, 3 ха; ступио 12. 8, а 19. 8. 1941. године прешао у четнике; осуђен после рата.

1008) Гарабиљевић Милан Кећија - р. 1900, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: жена, син и брат; ступио 28. 8. 1941, одредска комора; вратио се кући после доласка к. е.; умро 1966. у Прњавору.

1009) Гвозденовић Витомир - р. 1921, основна школа, радник; породица: родитељи, 2 сестре, жена; ступио 12. 8, 1941; поч. новембра 1941. вратио се кући, отеран у ш. логор, стрељан 30. 11. 1941. на Шицари.

1010) Гвозденовић Радован - р. 1917, основна школа, земљорадник, 4 ха; ступио 12. 8. 1941; вратио се кући 28. 9, отеран 6. 10. 1941. у ш. логор, стрељан.

1011) Гвозденовић Танасије - р. 1920, основна школа, земљорадник, 1 ха; породица: родитељи, сестра и брат; ступио 12. 8. 1941; вратио се кући, стрељан 16. 10. 1941. код цркве у Прњавору.

1012) Граовац Јован - р. 1900, жандарм; ступио 8. 8. 1941, Лалина чета, магационер; крајем 1941. ухваћен у Поцерини, стрељан у ш. логору.

1013) Дикосавић Живко - р. 1892, основна школа, абаџија; породица: жена, 3 сина и кћерка; ступио септембра 1941, кројачка радионица; од поч. децембра 1941. до 20. 5. 1942, ж. прикривен у Азбуковици, ухваћен, из ш. логора отеран у логор на Бањици, стрељан 1943.

1014) Дикосавић Милан - р. 1924, основна школа, абаџијски радник (код оца); породица: родитељи, брат и сестра, отац абаџија; ступио 15. 8. 1941, Хрватова чета; упућен у извиђање према Варди око 20. 1. 1942, заробљен, осуђен 2. 2. 1942. у Ужицу на логор, због младости; из б. логора отеран у Норвешку, убијен 9. 12. 1944.

1015) Ђукић Ђорђе Жића - р. 1912, основна школа, радник, сиромаша;н, породица: мајка, жена и 3 деце; ступио 12. 8, а 19. 8. 1941. прешао у четнике.

1016) Јањић Милисав - р. 1920; ступио 9. 8. 1941, чете Вукова и Вргоњина; ухваћен 24. 12. 1941; интерниран у Немачку; вратио се после рата.

1017) Калабић Ђорђе - р. 1910, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: мајка, жена и 2 деце; ступио 12. 8, а 19. 8. 1941. прешао у четнике.

1018) Криловић Јордан - р. 1912, студент права, рез. официр БЈВ; ступио 7. 8. 1941, враћен у село на политички рад; члан КПЈ; од 28. 9. позад. делови одреда; после разбијања Одреда успео да се убаци у Лознички четнички одред, био писар у штабу војводе Даке Тешмановића; после неколико оптужби љотићеваца у јесен 1942. ухапшен, 23. 12. 1942. спроведен у логор на Бањици, а 18. 2. 1943. стрељан.

1019) Крсманић Светозар - р. 1922, занатска школа, ћурчија; породица: родитељи, 2 брата и 2 сестре, отац ћурчија; ступио 12. 8. 1941; поч. новембра напустио Одред, крио се у Јошеви, ухваћен и отеран 8. 11. у ш. логор, стрељан 19. 11. 1941.

1020) Кулезић Драгољуб Драјица - р. 1912, основна школа, слуга; породица: жена и син; ступио 12. 8. 1941, ухваћен у октобру 1941, стрељан у ш. логору.

1021) Кулезић-Пипић Драгомир Бољшевик - р. 1906, основна школа, земљорадник, 10 ха; породица: родитељи, сестра, жена, 3 сина и кћерка; ступио 7. 8. 1941, чете Ђаковићева и Пионирска, политички комесар чете, члан ОК КПЈ; рањен 6. 10. 1941. у борби код Новог Села, заробљен; стрељан 12. 10. 1941. у Прњавору.

1022) Кулезић Живко - р. 1923, основна школа, столарски радник; породица: мај ка и сестра, отац земљорадник, 2 ха; ступио 7. 8. 1941, курирско одељење Штаба Одреда, чета П. Савића и Исаилова; члан Скоја; ухваћен 11. 1. 1942. у П. Добрићу, осуђен на годину дана строгог затвора, издржао у Забели; поново ухапшен марта 1943, отишао у Немачку на рад, вратио се после рата.

1023) Кулезић Момчило - р. 1912, основна школа, земљорадник, 6 ха; породица: родитељи, жена, 2 сина, кћерка и сестра; ступио 15. 8. 1941, чете М. Ђаковића и Пионирска; напустио Одред 10. 10, ухваћен у Јошеви, стрељан 15. 10. 1941. у Драгинцу.

1024) Кулезић Радмила - р. 1910, основна школа, домаћица, 6 ха; породица: родитељи, брат, родитељи земљорадници; ступила 20. 8. 1941, кројачка радионица; децембра 1941. крила се по Рађевини, 1942. вратила се у Прњавор.

1025) Лазић Војислав - р. 1921, основна школа, земљорадник, 7 ха; породица: родитељи (у већој задрузи); ступио 14. 8. 1941. чета М. Ђаковића; 15. 11. 1941. ухваћен код Драгинца, отеран у Немачку; вратио се после рата.

1026) Макевић Жарко - р. 1910, основна школа, шофер, сиромашан; породица: жена и 2 кћерке; сту пио 20. 8. 1941, шофер при Штабу Одреда; био до 10, 10. 1941; стрељан 16. 10. 1941. у Прњавору код цркве.

1027) Милинковић Драгић Ђолдо - р. 1904, основна школа, земљорадник, сиромашан; ступио 12. 8. 1941, магационер, затим чета С. Јанковића; приликом напада на Шабац контузован, остављен у Ј. Лешници, ухваћен 11. 10, 1941, пуштен.

1028) Милошевић Милорад Мућак - р. 1910, основна школа, радник, сиромашан; породица: отац, маћеха, жена; ступио 12. 8, а 19. 8. 1941. прешао у четнике.

1029) Милошевић Милорад (Нинков) - р. 1920, основна школа, радник, сиромашан; самац; ступио 14. 8. 1941, вратио се 15. 11. 1941. у Прњавор, био у логору у Шапцу, пуштен.

1030) Николић Јован - р. 1916, занатска школа, сиромашан; породица: отац, маћеха и жена, отац зидар; ступио 28. 9. 1941, позадински делови Одреда; крајем октобра рањен на Прослопу, упућен у Ужице... вратио се 5. 12. 1942. у Прњавор (?).

1031) Пејић Милорад Паља - р. 1919, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи и сестра; ступио 8. 8. 1941, ухваћен 19. 11. 1941, отеран у ш. логор, стрељан.

1032) Пушкаревић Милан - р. 1909, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: отац, 2 брата и сестра; ступио 15. 8. 1941, магационер; вратио се 10. 10. 1941. у село, стрељан 16. 10. 1941. код цркве у Прњавору.

1033) Радишић Миливоје - р. 1904, неписмен, земљорадник, сиромашан; породица: жена; није служио БЈВ; ступио 17. 8. 1941, вратио се 10. 10. 1941. стрељан 16. 10. 1941. код цркве у Прњавору.

1034) Радишић Милутин - р. 1897, Јадр. Лешница, неписмен, земљорадник, сиромашан; породица: жена и кћерка; ступио 17. 8. 1941, чета Ђ. Губернића; ухваћен у децембру 1941, стрељан у ш. логору у јануару 1942.

1035) Радојчић Крсман - р. 1924, Сучани (Власеница), земљорадник; ступио августа 1941, чета Ђ. Губеринића; ухваћен крајем 1941, стрељан у ш. логору у тануару 1942.

1036) Симеуновић-Јарић Миленко - р. 1919, Змињак, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: мајка, очух, брат и 2 сестре; није служио БЈВ; ступио 15. 8. 1941, Вукова и Галамина чета; ухваћен 24. 12. 1941, отеран у ш. логор, стрељан.

1037) Спасојевић Светозар - р. 1914, основна школа, слуга; породица: родитељи, 2 сестре, родитељи слуге; ступио 20. 8. 1941, кувар у Одреду; крајем 1941. ухваћен, отеран у ш. логор, пуштен.

1038) Срдановић Илија - р. 1907; ступио 8. 8, а 19. 8. 1941. прешао у четнике.

1039) Срдановић Матија - р. 1902, ступио 12. 8. 1941; одступио са Одредом из Мачве...

1040) Станарчић Радивоје - р. 1920; ступио 8. 8, а 19. 8. 1941. прешао у четнике.

1041) Стефановић Милован Масало - .р 1919, основна школа, слуга; породица: брат и 2 сестре; није служио БЈВ; ступио 15. 8. 1941; вратио се 10. 10. 1941. кући, стрељан 16. 10. 1941. код цркве у Прњавору.

1042) Тодић Душан - р, 1924, Ченгић (ист. Босна), радник; ступио кр. августа 1941, Лалина чета; ухваћен крајем 1941, стрељан у ш. логору.

1043) Танасић Михаило Мића - ступио 8. 8. 1941; ухваћен и стрељан 20. 8. 1941. у Прњавору.

1044) Трнинић Стојан Чокањ - р, 1909; ступио 8. 8. 1941; вратио се кући крајем 1941, из ш. логора отишао на рад у рудник, тамо умро.

1045) Чаркић Јордан - р, 1923; ступио 14. 8. 1941, а 19. 8. 1941. прешао у четнике.

1046) Шарић Божидар - р. 1925, Храстин (Осијек), избеглица, 4 р. гимназије, ученик; ступио кр. септембра 1941; саслушан 18. 12. 1941. у ш. логору, стрељан.

Равње

1047) Анић Младен - р. 1914, основна школа, најамни радник; породица: мајка, жена и син; ступио 29. 8. 1941, био до 28. 9. 1941; стрељан у ш. логору.

1048) Анић Стојан - р. 1907, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: жена и 3 деце; ступио 8. 8. 1941; упућен 2. 9. 1941. кући на боловање, 28. 9. 1941. остао у селу, крио се једно време, ухваћен у Бановом Пољу; из логора 24. 4. 1942. интерниран у Норвешку, вратио се после рата.

1049) Аћимовић - Вукић Момчило - р. 1920, основна школа, воденичар, 1 ха; оородица: родитељи; био у Лалиној чети; 28. 9. 1941. предао се, у логору проказивао, водио Немце да хватају партизане: ипак га Немци обесили 9. 5. 1942. у затвору Окружног суда у Шапцу.

1050) Баџић Десимир Ћела - р. 1923, основна школа, земљорадник; ступио кр. августа 1941, чета М. Самарџића, Вукова и Хрватова; заробљен поч. марта 1942, отеран у логор на Сајмишту, остао до ослобођења.

1051) Баџић Миленко - р. 1920, подофицирска школа, активни поднаредник БЈВ; породица: родитељи, 4 брата и сестра, сиромашни; ступио кр. августа 1941, чете „Радосављевић", Пиоеирска Мачванског батаљона, Пионирска (Босанчева) и Јововићева, командир чете, ЕОДНИК; тешко рањен и заробљен 19. 12. 1941. у борби у Милошевцу, стрељан у ш. логору.

1052) Беговић Крста - р. 1897, самоук, зидарски радник, сиромашан; породица: 4 сина; ступио 12. 8. 1941; ухваћен поч. децембра 1941. у Дубљу, стрељан у ш. логору.

1053) Беговић Нинко - р. 1923, основна школа, земљорадник; породица: 2 брата ( у задрузи); ступио 12. 8. 1941, бш> до 28. 9. 1941; стрељан у ш. логору.

1054) Беговић Петар - р. 1923, основна школа, најамни радник; породица: отац, 3 брата; ступио 12. 8. 1941, чете приштапска, Бомбашка, Вукова и Галамина, Исаилова; ухваћен кр. децембра 1941. у Табановићу, стрељан у јануару 1942. у ш. логору.

1055) Беговић Радивој - р. 1923, основна школа, најамни радник; породица: отац, 3 брата; ступио 12. 8. 1941, био до 28. 9. 1941., крио се у селу, ухваћен половином октобра 1941. и убијен на путу између Равња и Засавице.

1056) Белић Живан - р. 1920, 2 р. гимназије, земљорадник, 20 ха; породица: родитељи и жена; ступио 11. 8. 1941, био до 28. 9. 1941; стрељан у ш. логору.

1057) Белић Јоксим - р. 1902, основна школа, земљорадеик, 5 ха; породица: отац, жена, 2 деце и 2 брата; каплар БЈВ; ступио 11. 8, 1941, био до 28. 9. 1941, крио се једно време код куће, ухваћен, стрељан у ш. логору.

1058) Белић Милорад - р. 1920, основна школа, земљорадник, 10 ха; породица: родитељи и 3 брата; ступио 11. 8. 1941, био до краја 1941, после у Равњу у илегалству. (Види Други део Списка).

1059) Белић Степан - рођ. 1919, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: родитељи, 2 брата и сестра; није служио БЈВ; ступио 11. 8. 1941, повукао се с одредом из Мачве, нестао, не зна се где.

1060) Беловуковић Милан Дева - р. 1894, основна школа, земљорадеик и воденичар, средњег имовног стања; породица: жена, 3 сина, брат и 2 сестре; у Одреду од оснивања 16. 7. 1941, заменик команданта Одреда и командант батаљона; члан КПЈ; са групом бораца и руководилаца Ваљевског и Подринског НОП одреда прешао 6. 3. 1942. у Босну, у јединице НОВ; умро 1970. у Шапцу.

1061) Беловуковић Милисав Мија - р. 1909, занатска школа, радеик — машинбравар; породица: жена, дете, 2 брата и сестра; отац земљорадник, средњег имовног стања; члае КПЈ; ступио 20. 8. 1941, радиоеица бомби, Вукова чета; ухваћен крајем 1941. у Цуљковићу, стрељан у ш. логору.

1062) Будечевић Јанко - р. 1922, основна школа, земљорадник, средњег имовног стања; породица: родитељи, 2 брата и сестра; ступио септембра 1941; поч. октобра 1941. напустио Одред, једно време крио се у селу, предао се; стрељан у ш. логору.

1063) Бучић Милић - р. 1903. основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: отац, жена, 2 сина, кћи и 3 брата; ступио 10. 8. 1941, чете Лалина, М. Самарџића, Иоаилова; од краја 1941. у илегалеости у Равњу. (Види Други део Списка).

1064) Бучић Милорад Пућа - р. 1921, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: отац, 3 брата; интерниран у Норвешку, умро 1943.

1065) Бучић Милош - р. 1908. основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: отац, жена, син, кћи и 3 брата; ступио 10. 8. 1941, чете М. Самарџића, Вукова и Галамина, водник; ухваћен кр. 1941. у Дубљу, интерниран 24. 4. 1942. у Норвешку, убијен.

1066) Блајнић Даринка - р. 1924, основна школа, домаћица; породица: родитељи, 3 брата, 3 ха; ступила кр. автуста 1941, болничарка; кр. 1941. вратила се у село, прикривала се до ослобођења.

1067) Блајнић Милован - р. 1921, основна школа, ћурчијски радник; породица: родитељи, 2 брата и сестра, сиромашни; ступио кр. августа 1941, чете Пиоеирска и Јововићева; ухваћен кр. 1941. у Дуваоишту, стрељан у ш. логору.

1068) Блајнић Радован Ћабула - р. 1921, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, 2 брата и 2 сестре; ступио 11. 8. 1941, Лалина чета; поч. 1942. вратио се кући, ухваћен 18. 3. 1942, из ш. логора отеран у Борски рудник.

1069) Двоштански Душан - р. 1921, основеа школа, земљорадоик, 2 ха; породица: мајка и брат; члан Скоја; ступио поч. септембра 1941, чете Вукова, Бајаличина и Хрватова; ухваћен 5. 3. 1942. код Штитара, стрељан 14. 4. 1942. у ш. логору.

1070) Двоштански Стојадин - р. 1907, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: мати, жена, 3. сина, кћерка и брат; каплар БЈВ; ступио 10. 8. 1941, чета Лалина и Симићева, еушкомитраљезац; био до 28. 9. 1941, вратио се у Равње, закопао оушкомитраљез и предао се; пуштен из логора; касније отишао у Немачку на рад, вратио се. (Види Други део Списка).

1071) Ерић Властимир - р. 1913, основна школа, опанчар; породица: мајка, жена и син, сиромашни; ступио 29. 8. 1941, био до 28. 9. 1941; стрељан у ш. логору.

1072) Ивић Александар Ацомир - подофицирска школа, земљорадник, 5 ха; породица: родитељи, жена, 2 кћерке и 2 брата; рез. поднаредник БЈВ; у Одреду од оснивања, 16. 7. 1941, обавештајац, иеколико дана командир чете, затим у чети Пере Савића; члан КПЈ; погинуо 12. 11. 1941. у борби у Радаљу.

1073) Ивић Божидар - р. 1918, основна школа, ковач, касније жандарм. поднаредиик; породица: отац, брат и сестра, 2 ха; ступио 28. 8. 1941, био до 28. 9. 1941; стрељан у ш. логору.

1074) Ивић Борисав - р. 1920, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: отац, брат и сестра; Ударна чета; био до 28. 9. 1941; стрељан у ш. логору.

1075) Ивић Живорад - р. 1912, основна школа, земљорадник, 12 ха; породица: жена, 2 кћери и брат; рез. поднаредник БЈВ; био до 28. 9. 1941, вратио се кући, ступио у четнике; командир чете у четничкој Синђићевој бригади, ратни злочинац; побегао испред НОВ, не зна се шта је било с њим.

1076) Ивић Макевија - р. 1907, основна школа, опанчарски радник; ступио кр. августа 1941, чете Лалина Бајаличина и Вргоњина; ухваћен кр. 1941. у Совљаку; стрељан у ш. логору.

1077) Ивић Предраг - р. 1920, трговачка школа, трговачки помоћник, сиромашан; породица: родитељи, брат и сестра; у чети „Радосављевић" четни курир; погинуо 23. 9. 1941. код Малог Забрана приликом напада на Шабац.

1078) Јовановић Иван - р. 1924, основна школа, радник, сиромашан; породица: отац и сестра; био до 28. 9. 1941; стрељан октобра 1941. у ш. логору.

1079) Јовановић Марко - р. 1905, основна школа, колар, сиромашан; породица: родитељи и жена; рез. поднаредник БЈВ; у Одреду од оснивања, 16. 7. 1941; члан КПЈ; ухваћен 20. 1. 1942. у Лесковици, стрељан у ш. логору.

1080) Ковачевић Гојко - р. 1920, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: отац, мати, жена, кћерка и брат; ступио 6. 8. 1941; члан Скоја; потинуо 20. 8. 1941. у борби у Прњавору.

1081) Ковачевић Иван - р. 1923, основна школа, најамни радник; породица: брат и сестра; био до 28. 9. 1941, из Равња отеран 30. 9. 1941. у ш. логор, етрељан октобра 1941.

1082) Ковачевић Остоја - р. 1920, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: отац и 3 сестре; ступио 11. 8. 1941, Лалина чета, курир Штаба Поцерског батаљона; 3. 10. 1941. отеран из Равња у ш. лотор, стрељан.

1083) Копуновић Љубица - р. 1923, основна школа, домаћица; породица: отац си 2 сестре, 1,5 ха; ступила септембра 1941, радионица, Хрватова чета; крајем 1941. вратила се у Равње...

1084) Лакетић Благоје - избеглица из Шида; кројачкм радник; члан КПЈ; погинуо...

1085) Лаушевић Драгић - р. 1917, основна школа, најамни радник; породица: мајка и 4 брата; водник; касније био у четницима.

1086) Лаушевић Милован - р. 1921, основна школа, најамни радник; породица: мајка и 4 брата, 28. 9. 1941. вратио се у село; убијен у ш. логору.

1087) Лаушевић Милутин Мића - р. 1909, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: жена, 3 деце и сестра; ступио 11. 8. 1941; вратио се 28. 9. 1941, отеран 3, 10. 1941. из Равња у ш. логор, стрељан.

1088) Лаушевић Радован - р. 1919, основна школа, ваздухопловни питомац — поднаредник; породица: родитељи, брат и сестра, сиромашни; 28. 9. 1941, вратио се у село; убијен у ш. логору.

1089) Маринковић Милорад - р. 1914, основна школа, радник, сиромашан; породица: 2 брата; ступио кр. августа 1941, чете Босанчева, Пионирска, Јововићева; ухваћен кр. 1941. код Богатића, стрељан у ш. логору.

1090) Маринковић Светислав Буба - р. 1923, основна школа, најамн раддник; породица: отац и брат; ступио 11. 8, 1941, чета Глише Малетића; погинуо 19. 8. 1941. у борби код Дуваништа.

1091) Михаиловић Миодраг - р. 1915, основна школа бојаџија; породица: родитељи, 2 брата и сестра, отац земљорадник, 2 ха; вратио се 28. 9. 1941, отеран у логор, интерниран у Немачку; вратио се после рата.

1092) Михаиловић Михаило - р. 1909, основна школа, столар; породица: родитељи, 2 брата и сестра, отац земљорадник, 2 ха; чета Глише Малетића; погинуо 19. 8. 1941. у борби код Дуваништа.

1093) Михаиловић Тома - р. 1914, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: родитељи, 2 брата; после неколико дана руководство одреда вратило га кући као болесника.

1094) Налчић Миленко - р. 1921, Адашевци (Срем), основна школа, слуга; породица: мати и брат; ступио 11. 8. 1941, чета Лалина и Симићева; 28. 9. 1941. вратио се у Равње, из ш. логора отеран у рудник Костолац; пребегао у НОВ.

1095) Николић Александар Мика - р. 1921, основна школа, земљорадник, 9 ха; породица: родитељи и брат; ступио 11. 8. 1941, вратио се 28. 9. 1941. у село, 3. 10. 1943. отеран у ш. логор, стрељан.

1096) Николић Миладин - р. 1924, основна школа, земљорадник, 8 ха; породица: отац, брат и 2 сестре; отеран 3. 10. 1941. из села у ш. лошр, стрељан.

1097) Николић Милорад - основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: отац, сестра и брат; вратио се 28. 9. 1941. кући, отеран у ш. лологор, стрељан.

1098) Николић Миодраг - основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: отац, жена, дете, брат и сестра; 28. 9. 1941. вратио се кући, отеран у ш. логор, стрељан

1099) Николић-Шљивић Живадин - р. 1919, основна школа, земљорадник, 8 ха; породица: отац, брат и 2 сестре; ступио 11. 8. 1941, вратио се 28. 9. 1941. кући, 3. 10. 1941. отеран у ш. логор; побегао са стрељања, даље непознато.

1100) Самарџић Миленко - р. 1905, осковна школа, крзнар, доброг имовног стања (крзнарска радња у Београду): породица: жена и кћерка, отац земљорадник; рез. наредник БЈВ; у Одреду од оснивања, 16. 7. 1941, заменик команданта Одреда, командир чете, водник; члан КПЈ; пол. новембра 1941. упућен у Ужице ради оснивања крзнарске радионице; умро 1966. у Београду.

1101) Самарџић Ружица - р. 1912, основна школа. домаћица, доброг имовног стања; породица: муж и кћерка; ступила септембра 1941, чета М. Самарџића, радионица у Столицама; пол. новембра 1941. вратила се у Мачву, 24. 11. ухваћена у Клењу, 26. 11. 1941. побегла из затвора у Богатићу...

1102) Славујевић Кузман - избеглица из Шида; земљорадник...

1103) Станковић Александар Лала - р. 1907, основна школа, земљорадник и благајник Земљорадничке задруге; породица: родитељи, 2 брата, жена и 3 деце. задруга са 20 ха; рез. поднаредник БЈВ; члан КПЈ, од 29. 6. 1941. члан ОК; у Одреду од оснивања, 16. 7. 1941, командир чете. командант и политички комесар батаљона; погинуо 27/28. 12. 1941. у Белој Реци; народни херој.

1104) Станковић Драгорад Драган - р. 1920, средња пољопривредна школа, пољопривредни техничар; породица: родитељи и 2 брата, отац земљорадник, 20 ха; ступио 8. 8. 1941, политички комесар чете и члан Војног суда Одреда; члан КПЈ; рањен и заробљен 20. 12. 1941. у борби код Милине (Јадар); у ш. логору извршио самоубиство вешањем.

1105) Станковић Драгорад Ћукин - р. 1923, основна школа, радник; породцца: мајка, 3 ха, ступио 8. 7. 1941, чете Лалина, Бајаличина и Вргоњина; ухваћен кр. 1941. у Дуваништу, стрељан у ш. логору.

1106) Станковић Сава - р. 1921, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, 3 брата и сестра; ступио 8. 8. 1941, Лалина чета; рањен 6. 9. 1941. у борби у Бањи Ковиљачи, као рањеник ухваћен, био у ш. болници на лечењу, пуштен.

1107) Тодоровић Живан - основна школа, најамни радник: породица: родитељи, жена, 3 брата и 3 сестре; вратио се 28. 9. 1941. у село; отеран у ш. логор, стрељан,

1108) Тодоровић Павле - основиа школа, најамни радник; породица: жена, 7 деце, 2 брата и 3 сестре; вратио се 28. 9. 1941. у село; отеран у ш. логор, стрељан.

1109) Трифић Стеван - р. 1921, Шид, избеглица; самоуки кзројачки радник; ступио 11. 8. 1941, чете М. Ђаковића, С. Јанковића, Вукова и Галамина; ухваћен крајем 1941. у Шеварицама, стрељан у ш. логору.

1110) Шишак Стјепан - избеглица из Шида, Хрват; занатока школа, кројачки радник, сиромашан; породица: родитељи, брат и 2 сестре, отац носач; члан КПЈ, ступио 11. 8. 1941, Вукова чета; крајем 1941. покушао да се пребаци у Срем, убијен у Мачви.

Раденковић

1111) Арнаутовић Михаило - р 1925, основна школа, опанчарски помоћник, ступио 29. 8. 1941, чета Лалина и Симићева; 28. 9. 1941. вратио се кући; из ш. логора отеран у Борски рудник, 1942. ступио у СДС, погинуо.

1112) Арсеновић Борислав - р. 1923, основна школа, земљорадник, 2 ха; ступио 11. 8. 1941, чете Лалина и Хрватова; марта 1942. вратио се кући, пријавио се општини, отеран у логор, пуштен.

1113) Берић Јаков - р. 1922, основна школа, ковачки радник, сиромашан; породица: родитељи и 3 брата, отац земљорадник; ступио 8. 8. 1941, чете Лалина, С. Јанковића и Д. Бајалице; погинуо 10. 10. 1941. у борби на Видојевици.

1114) Вићентић Драгољуб Бујер - р. 1925, основна школа, земљорадник, 7 ха; породица: мајка и сестра: ступио 29. 8. 1941, чета Лалина и Симићева; 28. 9. 1941. вратио се кући, отеран у ш. логор, стрељан.

1115) Владисављевић Станоје - р, 1919, основна школа, земљорадник, 8 ха земље; ступио 29. 8. 1941, чета Лалина :и Симићева; 28. 9. 1941. вратио се кући, отеран у ш. лотор, пуштен.

1116) Детела Олга - р. 1904, Подград (Истра), гимназија, једнотодишњи трговачки течај и Висока школа за медицинске сестре (све у Љубљани), медицинска сестра (Дом здравља у Раденковићу); ступила 29. 8. 1941, батаљонско превијалиште у Табановићу, болница у Крупњу и у Бајиној Башти; кр. новембра 1941. повукла се у с. Рачу; са групом партизана прешла 4. 12. 1941. у ист. Б осну; погинула.

1117) Ђенадић Милосав - р. 1910, основна школа, најамни радник; ступио августа 1941; ухваћен, отеран у ш. логор, стрељан 3. 11. 1941. у Шицари.

1118) Николић Тихомир - р. 1921, неписмен, свирач, сиромашан; породица: родитељи, 2 брата, 2 сестре; ступио 29. 8. 1941, чете Лалина, Симићева и Бајаличина; ухваћен октобра 1941. на Церу, стрељан у ш. логору.

1119) Пантелић Сретен - р. 1923, основна школа, земљорадник, 2 ха; без десне руке до лакта; ступио 29. 8. 1941, чета Лалина и Симићева; 28. 9. 1941. вратио се кући, отеран у ш. логор, стрељан.

1120) Петровић Илија Ладноков - р. 1908, у Срему, основна школа, ковач; ступио 29. 8. 1941. Лалина чета; 28. 9. 1941. дошао кући, отеран у ш. логор, стрељан.

1121) Радивојевић Станимир - р. 1920, основна школа, земљорадник, 3 ха; етулио 29. 8. 1941, Лалина чета; 28. 9. 1941, вратио се кући, ухваћен и отеран у ш. лотор, стрељан.

1122) Станисављевић Ранисав - р. 1919, основна школа, земљорадник, 5 ха; ступио поч. септембра 1941; дошао кзгћи 28. 9. 1941, поч. октобра спроведен у затвор у Богатићу, пуштен.

1123) Станић Милован - р. 1919, основна школа, земљорадник, 3 ха; ступио 29. 8. 1941, чете Лалина, Симићева и Бајаличина; ухваћен октобра 1941. на Церу, стрељан у ш. логору.

1124) Турудић Радосав - р. 1922, основна школа, земљорадник, 3 ха; ступио 29. 8. 1941, Лалина чета; 28. 9. 1941. дошао кући, отеран у ш. логор, стрељан.

Рибари

1125) Бркић Милош - р. 1916, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: мајка, жена и 4 деце; ступио 20. 8. 1941, чета Ђ. Губеринића; пол. септембра 1941. прешао у четнике.

1126) Васиљевић-Гарић Радован - р. 1920, основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: мајка, 2 сестре и брат; ступио поч. августа 1941, новембра 1941. прешао у четнике.

1127) Вујанић Симо - р. 1910, Врбник (Книн), ж. у Силашу, основна школа, земљорадник, 7,5 ха; породица: мајка, 2 брата, 2 сестре, жена и 3 деце; рез. наредник БЈВ; ступио 20. 9. 1941, чета „Радосављевић", а сутрадан се вратио у Рибаре; 28. 9. 1941. с породицом отишао на Цер, затим као избеглица ишао до Рађевине, у децембру се вратио у Г. Врањску, легалан до нраја рата.

1128) Вујић Слободан — Милош Шеатовић - р. 1920, Трнаковац (Нова Градишка), избеглица; 2 р. грађанске и занатска школа, механичар; породица: брат и 2 сестре, отац шумар; ступио 15. 9. 1941, чете С Колубарца и Лалина; ухваћен 15. 12. 1941. код Липолиста, из ш. логора отеран у Немачку, вратио се после рата.

1129) Ђуриновић Борисав - р. 1901, неписмен, најамни радник; породица: жена; није служио БЈВ; ступио пол. августа 1941, 28. 9. 1941. остао у околини Рибара, ухваћен 10. 10. 1941, пуштен (није био у логору); умро после рата.

1130) Јефтић Спасоје - р. 1897, основна школа, земљорадник, 12 ха; породица: мајка, жена и 2 деце; није служио војску; ступио августа 1941; вратио се 30. 9. 1941. кући, ухваћен, стрељан у ш. логору.

1131) Кордић Ђуро - р. 1922, Стрмен (Костајница), ж. у Силашу, избеглица; основна школа, земљорадник, 2,5 ха; породица: отац, брат и 2 сестре; ступио 7. 9. 1941, Вукова чета; рањен у борби, вратио се у Рибаре, остао...

1132) Марковић Витомир - р. 1906, самоук, иајамни радник, 1 ха; породица: жена; ступио августа 1941, децембра 1941. дошао кући, ухваћен, отеран у ш. логор, стрељан у Шицари.

1133) Матић Живојин - р. 1902, Липолист, неписмен, слуга, ступио августа 1941; даље непознато.

1134) Павловић Живко - р. 1919, Чађавица (Бијељина), основна школа, машинбраварски радник, сиромашан; породица: мајка и две сестре, родитељи земљорадници... интерниран 1942. у Немачку, вратио се после рата.

1135) Тарлансић Божидар - р. 1911, занатека школа, обућар (у Београду); породица: мајка и сестра, родитељи земљ ора д ници, 1 ха; ступио августа 1941, Галамина чета; ухваћен кр. 1941. у Липолисту, стрељан у ш. логору јануара 1942.

1136) Шапић Драган - р. 1909, Костајеица, ж. у Силашу, избеглица; основна школа, надничар; породица: жена; ступио 20. 8. 1941, Лалина чета; погинуо...

Слепчевић

1137) Јанковић Милић - р. 1921, Салаш Црнобарски, занатска школа, сарачки радник; породица: родитељи, брат, 3 сестре; ступио 12. 8. 1941, чета С. Јанковића; 28. 9. 1941. повукао се с Одредом из Мачве; каоније ухваћен, отеран у бањички логор, стрељан 1942.

1138) Ћираковић Рајко - р. 1922, основна школа, земљорадник; породица: родитељи, 3 брата, сестра, 7 ха; ступио 12. 8. 1941; 28. 9. 1941. вратио се кући; из ш. логора отеран у Немачку, тамо страдао.

Совљак

1139) Ерцеговчевић Драгутин - земљорадник, сиромашан; ступио 12. 8. 1941; погмнуо у борби...

1140) Јовановић Павле - р. 1906, основна школа, најамни радник; породица: родитељи, 2 брата, сестра, жена и син; ступио поч. септембра 1941, Галамина чета; октобра 1941. заробљен у борби код Пецке, стрељан у ш. логору.

1141) Јовановић Пантелија - породица: родитељи, 2 брата и сестра; био десетар, ухваћен у Дреновцу, стрељан у ш. логору.

1142) Јовановић Радован - р. 1912, основна школа, најамни радник; породица: родитељи, 2 брата и сестра; ступио 17. 8. 1941; отеран 7. 10. 1941. у ш. логор, стрељан.

1143) Крајчиновић Милорад - р. 1913, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: родитељи, сестра и брат; ступио 13. 9. 1941, ухваћен 14. 10. 1941. у Јадру, стрељан кр. октобра 1941. у ш. логору.

1144) Крајчиновић Милутин - р. 1925, земљорадник, средњег имовнот стања; породица: родитељи, брат и сестра; ступио 8. 9. 1941, отеран 13. 10. 1941. у ш. логор, пуштен; погинуо као борац НОВ на сремском фронту.

1145) Лазарац Симо - р. 1921, питомац Ваздухопловне школе; породица: родитељи, 2 сестре, 2 брата, отац кафеџија; ступио 13. 8, отеран 12. 10. 1941. у ш. лотор, стрељан.

1146) Љубанић Веселин - р. 1912, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, жена и 2 сина; ступио 12. 8. 1941, Галамина чета; погинуо у борби код Шапца 21. 9. 1941.

1147) Малетић Драгослав - р. 1923, основна школа, радник — машинбравар; породица: родитељи, сестра и брат, родитељи земљорадници, 1 ха; ступио 12. 8. 1941; ухваћен поч. октобра 1941. код Слепчевића, пуштен као малолетан, поново ухвапшен, отеран у логор Бреслау, није се вратио, вероватно убијен.

1148) Николић Иванка - р. 1926, Клење основна школа, без занимања; породица: мајка; ступила поч. септембра 1941, чете Лалина, Симићева, Пере Савића; погинула 13. 11. 1941. у борби између Зајаче и Лознице.

1149) Павловић Даница - р. 1920, основна школа, домаћица, средњег имовног стања; породтЈа: муж, кћерка, 2 брата, 2 сестре, отац кафеџија; ступила августа 1941, чета Пере Савића; октобра 1941. ухваћена, интернирана у Немачку, вратила се после рата.

1150) Павловић Живорад - р. 1925, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: родитељи и 2 брата; ступио 7. 9. 1941, пол. октобра 1941. отеран у ш. логор, стрељае.

1151) Павловић Катица - р. 1894. Срем. Митровица, основна школа, домаћица; ступила кр. августа 1941, радионица; крајем 1941. вратила се у Мачву; била у логору у Шапцу и на Бањици; умрла 1959. у Шапцу .

1152) Павловић Милош - р. 1879 основна школа, машинбравар, сиромашан; породица: жена; ступио 16. 8. 1941, чета М. Самарџића, магационер Поцер. бат., радионица; крајем 1941. дошао у Мачву, крио се у Совљаку и Раденковићу, ухваћен 23. 5. 1942. у Раденковићу, етрељан септембра 1942. у ш. логору.

1153) Павловић Миодраг - р. 1914, занатска школа, бојаџија, сиромашан; породица: родитељи, жена и кћерка, родитељи земљорадници; ступио 17. 8. 1941, чета Пере Савића; октобра 1941. ухваћен стрељан у ш. логору.

1154) Сокић Драгић - р. 1910, трговачка школа, трговац ( у Глоговцу); породица: мајка, 4 сестре, брат, жена и 2 деце, родитељи земљорадници, 1,5 ха; ступио пол. августа 1941, писар у Штабу Поцер. бат., Вукова чета; ухваћен 19. 11. 1941, отеран у Немачку, вратио се кр. октобра 1943.

1155) Сокић Јездимир - р. 1922, занатска школа, машинбравар; породица: мајка, брат и 4 сестре, родитељи земљорадници, 1,5 ха; ступио 11. 8. 1941, чета Миленка Самарџића; ухваћен 18. 10. 1941, отеран у логор, пуштен; умро од последица мучења у логору.

Табановић

1156) Балвановић Паја - р. 1923, неписмен, слуга; ступио 18. 8. 1941; ухваћен у Белој Реци, стрељан у ш. логору.

1157) Божић Миливоје - р. 1918, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, отац зидар; ступио кр. августа 1941; 28. 9. 1941. остао у Табановићу, отеран у ш. логор, стрељан.

1158) Васиљковић Бора - р. 1920, неписмен, слуга; породица: мајка и брат; ступио 20. 8. 1941; ухваћен у Белој Реци, стрељан у ш. логору.

1159) Васиљковић Милан - р. 1924, неписмен, слуга; породица: мајка и брат; ступио 20. 8. 1941, стрељан у ш. логору.

1160) Живковић Драган - р. 1912, М. Градац (Глина), ж. у Ади, избеглица; оеновна школа, земљорадник, 5 ха; породица: родитељи, 3 брата и сестра; ступио 15. 8. 1941, Лалина чета...

1161) Живковић Никола - р. 1920, М. Градац, ж. у Ади, избеглица; основна школа земљорадник, 5 ха; породица: родитељи, 3 брата и сестра; ступио 15. 8. 1941, чета Г. Малетића...

1162) Јовановић-Буџић Живорад - р. 1921, основна школа, земљорадник и поткивач, 2 ха; породица: отац, маћеха, сестра; ступио поч. септембра 1941, чета Пере Савића; 28. 9. 1941. остао у Табановићу, отеран у ш. логор, пуштен; касније отишао у четнике.

1163) Јовановић Таса - р. 1918, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: отац и 2 сестре; као артиљерац БЈВ уочи напада на Шабац позван за послужиоца на топу у Толићу; 28. 9. 1941. остао у Табановићу, отеран у ш. логор, стрељан у Забрану.

1164) Ковачевић Дара - р. 1921, Жарковац (Рума), избеглица; оеновна (и 2 р. етручне домаћичке школе, домаћица; породица: родитељи, земљорадници; ступила поч. септембра 1941, болничарка; 26. 10. 1941. враћена из Д. Љубовиђе кући, крила се, у децембру се пријавила општини; из ш. логора пуштена после 6 месеци.

1165) Кокотовић Милан - р. 1923, Маркушица (Вужовар), избеглица; основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: родитељи, 4 брата и 2 сестре; ступио 15. 8. 1941, Лалина чета; ухваћен децембра 1941. у Слепчевићу, стрељан у ш. логору.

1166) Максић Исаило - р. 1915, Багрдан занатска школа, опанчарски радник, отац земљорадник, задруга са 8 ха; ступио 15. 8. 1941, чета Пере Савића, водник и командир чете; члан КПЈ; кад је у Штитару одлучено да се његова чета распусти, дошао 25. 12. 1941. увече кући, наишао на рђав пријем код укућана, предао се 26. 12. 1941. фелджандармерији; погинуо 29/30. 1. 1942. при покушају бекства из логора.

1167) Максић Павле - р. 1913, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: мајка; ступио поч. септембра 1941, чета Пере Савића; 28. 9. 1941. остао у Табановићу, отеран у ш. логор, пуштен.

1168) Марковић Јефта - р. 1909, неписмен, земљорадник, 2 ха; породица: родитељи, жена и 2 кћерке; није служио БЈВ; ступио 10. 9. 1941, чета Пере Савића; 28. 9. 1941. вратио се кући, отеран у ш. логор, стрељан октобра 1941. у Забрану.

1169) Мијаиловић Борисав - р. 1923, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: родитељи, 3 брата и 2 сестре; ступио поч. септембра 1941, чета Пере Савића; 28. 9. 1941. остао у Табановићу, отеран у ш. логор, стрељан у Забрану.

1170) Мијаиловић Живорад - р. 1924, основна школа, земљорадник; породица: родитељи, брат и 2 сестре, 10 ха; ступио поч. септембра 1941, чета Пере Савића; 28. 9. 1941. остао у Табановићу, отеран у ш. логор, пуштен.

1171) Мијаиловић Ранко - р. 1924, основна школа, земљорадник, 20 ха; ступио 20. 8. 1941, чета Пере Савића; 28. 9. 1941. остао у Табановићу, отеран у ш. логор, стрељан у Забрану.

1172) Митровић Младен - р. 1927, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: родитељи и брат; ступио септембра 1941, чета Пере Савића, курир; 28. 9. 1941. вратио се кући, није био у логору.

1173) Нешковић Љубомир - р. 1919, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: родитељи и сестра; ступио септембра 1941, чета П. Савића; 28. 9. 1941. остао у Табановићу, отеран у ш. логор, пуштен; умро 1970. у Богатићу.

1174) Новаковић Боривоје - р. 1918, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: родитељи, 3 брата и сестра; рез. поднаредник БЈВ; ступио августа 1941, 28. 9. 1941. вратио се у Табановић, отераи у ш. логор, пуштен. (Види Други део Списка).

1175) Панић Владислав - р. 1918, основна школа, земљорадник, 20 ха; породица: отац, 3 брата; ступио поч. септембра 1941, чета Пере Савића; 28. 9. 1941. остао у Табановићу, отеран у ш. логор, стрељан.

1176) Пекеч Раде - избеглица из Маркушице...

1177) Тешић Александар - р. 1911, основва школа, земљорадник, 4 ха; породица: жена и 2 сина; ступио поч. септембра 1941, чета Пере Савића; 28. 9. 1941. остао у Табановићу, отеран у ш. логор, пуштен.

1178) Трифуновић Богољуб Рођа - р. 1922, Г. Врањска, основна школа, слуга; породица: мајка и сестра; ступио поч. септембра 1941, чета Пере Савића; 28. 9. 1941. отишао у Г. Врањеку; касније био у добровољцима, рањен у борби 1942, као инвалид отпуштен из добровољаца.

1179) Шуица Милош - стар око 32 г., р. у окол. Новог Сада, основна школа, слуга; породица: мајка; није служио ВЈВ; ступио поч. септембра 1941, чета Пере Савића; крајем 1941. са Одредом дошао у Мачву, ухваћен у Мајуру, стрељан у ш. логору.

Узвеће

1180) Витасовић Трива Лебарник - р. 1922, Лаћарак, избеглица; основна школа, пружни радник, еиромашан; члан Окоја; стунио августа 1941, поч. 1942. вратио се у Срем, у ПО; погинуо у лето 1944. у Босутоким шумама код Моровића. Народни херој.

1181) Вујиновић Илија - р. 1921, основна школа, земљорадник, 2,5 ха; породица: родитељи и сестра; ступио 6. 9. 1941, чете Вукова, Лалина, Бајаличина, група др Жике Јанковића и Вргоњина; био до 24. 12. 1941; кад је разбијен остатак Вргоњине чете на Дрини — пријавио се окуп. власти у Прњавору, поч. 1942. упућен у Борски рудник на рад.

1182) Карановић Стеван - р. 1923, Велики Стењани (Бос. Петровац), ж. у Темерину, избеглица; основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: родитељи, 3 сестре и 2 брата; ступио 6. 9. 1941, чете Вукова и Лалина; ухваћен 20. 12. 1941. у Дубљу, пуштен 1. 2. 1942, из затвора у Богатићу, поново ухапшен 24. 2. 1942...

1183) Михаиловић Вукашин Баћа - р. 1921, Лаћарак, избеглица; основпримљен у жандармерију, радио на школа, радник; ступио августа 1941; убијен поч. 1942. у Бан ов о м П о љу.

1184) Нешковић Милутин - р. 1922, основна школа, земљорадник; ступио августа 1941, чете Пере Савића и Јововићева; ухваћен 28. 12. 1941. код М. Метковића, стрељан 7. 1. 1942, у ш. логору.

1185) Петровић Иван - р. 1914, основна школа, земљорадник; породица: жена и 2 сина; поч. октобра 1941. ухваћен код Цера, стрељан у ш. логору.

1186) Станимировић Добривоје - ступио 12. 8. 1941; Орељева чета; стрељан у ш. логору.

1187) Стевановић Бошко - р, 1916, основна школа, земљорадник, средњег имовног стања; породица: родитељи, 2 брата и 2 сестре; ступио 6. 9. 1941, позад. делови (пекар); ухваћен 27. 12. 1941, пуштен из ш. лотора.

1188) Танасић Петар - р. 1917, основна школа, земљорадник и хармоникаш, сиромашан; породица: родитељи, 3 брата и 2 сестре; ступио 6. 9. 1941, позад. делови; ухваћен 26. 11. 1941, пуштен из ш. логора.

1189) Ћосић Љубомир - ступио 12. 8. 1941, Орељева чета; стрељан у ш. логору.

Црна Бара

1190) Блануша Душан - р. 1921, Љуково (Инђија), избеглица; основна школа, надничар; ступио пол. августа 1941, Вукова чета, водник; погинуо 13. 11. 1941. у борби у Лозници.

1191) Вјештица Данило - око 40 г., р у Лици, основна школа, жандарм, сиромашан; породица: жена и 2 детета; ступио 10. 8. 1941, чета Лалина и Симићева; 26. 10. 1941. напустио Одред у Ставама, у ш. логору, проказивао партизане, тукао затворенике, уцењивао породице...

1192) Јанаћковић Харалампије Јова - р. 1908, Шљегово (Кратово, Македонија), основна и жандармеријска школа, жандарм. поднаредник, сиромашан; породица: отац, брат, жена и син; ступио 10. 8. 1941, чете Лалина, Симићева и Јововићева; десетар и водник; крајем 1941. дошао у Црну Бару, ухваћен и спроведен у ш. логор; тамо је тешко злостављан и мучен; насрнуо је на Немца који га је тукао, а други је убио њега.

1193) Јанковић др Живорад Жика - р. 1912, Обреновац, у чиновничкој породици, медицински факултет, лекар; члан КПЈ; породица: жена и кћерка, родитељи чиновници; ступио 8. 8. 1941, организатор и шеф санитета Одреда; у борби код Бадовинаца 24. 12. 1941. рањен, скочио у Дрину и удавио се.

1194) Лукић Војислав - р. 1897, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: жена и кћерка; ступио 10. 9. 1941, комора, Радна чета (Ж. Ерчића), Лалина и Лозничка; заробљен 27. 12. 1941. у борби на Церу, стрељан поч. 1942. у ш. логору.

1195) Маринковић Драгослав - р. 1922, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, 2 брата, сестра и жена; ступио 15. 9. 1941, ухваћен 24. 12. 1941, стрељан у ш. логору.

1196) Маринковић Милорад - р. 1912, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, 2 брата и сестра, жена, 3 кћерке и син; ступио 17. 8. 1941; 28. 9. 1941. остао у Мачви, крио се; ухваћен 20. 12. 1941, покушао да побегне, убијен у Црној Бари.

1197) Марјановић Витомир - р. 1920, основна школа, земљорадник, 1,5 ха; породица: отац, 2 брата и сестра; ступио 10. 8. 1941, чета Г. Малетића; погинуо 19. 8. 1941. у борби код Дуваништа.

1198) Марковић Живорад - р. 1922, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, 3 брата и 2 сестре; ступио 18. 8. 1941. чете С. Јанковића и Лалина; заробљен 28. 12. 1941, стрељан 31. I. 1942. у ш. логору.

1199) Матић Душан - р. 1912, Подравска Слатина, избеглица; ступио 11. 8. 1941...

1200) Мијатовић Милован - р. 1908, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: жена и кћерка; ступио 10. 8. 1941, чете Лалина, Бајаличина, Букова и Галамина; ухваћен 28. 12. 1941. у Глоговцу, стрељан 8. 2. 1942. у ш. лотору.

1201) Миражџић Живко - р. 1907, основна школа, земљорадник. 80 ари земље; породица: жена и кћерка; ступио августа 1941, ухваћен 28. 12. 1941. у Црној Бари, пуштен из логора. (Биди Други део Списка).

1202) Миражџић Милорад Мића - р. .1881, основна школа, земљорадник, 10 ха; ступио пол. августа 1941; крајем октобра 1941. дошао кући, отеран у логор и пуштен; умро 1952. у Црној Бари.

1203) Мирковић Гојко - р. 1921, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи и сестра; ступио 28. 9. 1941, чете Вукова, (вод М. Самарџића), Пионирска и Јововићева; ухваћен 27. 12. 1941. у Црној Бари, пуштен из затвора у Богатићу.

1204) Мирковић Драгољуб - р. 1910, основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: родитељи, жена, 2 сина и 2 брата; ступио 10. 9. 1941; дошао са Цера 27. 12. 1941. у Црну Бару, склонио се у једну шуму, власник га пријавио, убијен.

1205) Мирковић Исак - р. 1922, основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: родитељи и 2 брата; ступио 15. 8. 1941. године. (Види Други део Списка).

1206) Мирковић Катарина Сека - р. 1896, основна школа, домаћица; породица: муж; отац кафеџија; ступила 28. 9. 1941, руководилац женске кројачке радионице у Столицама; ухваћена јануара 1942, пуштена из затвора. (Види Други део Списка).

1207) Мирковић Милорад Мића - р. 1890, основна школа, опанчарски радник; породица: жена; рез. капетан ВЈВ (из првог светеког рата); ступио 28. 9. 1941, позадински делови Одреда; ухваћен јануара 1942, био у логору, пуштен. (Види Други део Списка).

1208) Мирковић Петар - р. 1905, основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: родитељи, жена; ступио пол. августа 1941; новембра 1941. дошао кући с пушком, ухваћен, отеран у ш. логор, стрељан.

1209) Николић Витомир - р. 1910, неписмен, надничар; породица: жена, син и кћерка; ступио пол. августа 1941, Лалина чета; 28. 9. 1941. вратио се у Црну Бару, крио се с оружјем у пруду на Сави, погинуо приликом претреса терена.

1210) Осатовић Алекса - из Јаребица (Јадар), жандарм. поднаредник; ступио 10. 8. 1941; иапустио Одред,..

1211) Петровић Војислав - р. 1904, Бадовинци, основна школа, столар; породица: жена, 2 сина, 2 кћерке и брат; ступио 29. 8. 1941, Јововићева чета; ухваћен 27. 12. 1941. у Црној Бари; умро после рата.

1212) Петровић Милорад Ујак - р, 1903, Обреновац, ж. у Беотраду; основна школа, обућарски радник; члан КПЈ; ступио 8. 8. 1941, полит. комесар чете; од поч. октобра 1941. члан ОК КПЈ; од 15. 12. 1941. са Хрватовом четом; фебруара 1942. упућен у Ваљево на партијски рад, ухваћен у Љигу, стрељан 11. 8. 1942. у логору на Бањици. Народни херој.

1213) Петровић Момчило - р. 1902, Бадовинци, основна школа, ковач; породица: жена и брат; ступио 10. 9. 1941, Јововићева чета; ухваћен 27. 12. 1941. у Црној Бари, стрељан у ш. логору.

1214) Сировица Миодраг - р. 1905, основна школа, кафеџија; породица: мати, жена и кћерка; отац трговац; рез. наредник БЈВ; ступио 7. 8. 1941, чете М. Ђаковића, С. Јанковића, Бајаличина и Вргоњина, водник, в.д. командира чете; ухваћен 24. 12. 1941. на Дрини код Прњавора, стрељан 30. 1. 1942. у ш. логору „ради учешћа у побуни" (покушај бекства из логора).

1215) Срдић Јанко - р. 1911, Дути Дол (Војнић), избеглица; основна школа и полицијски курс, жаед. поднаредеик; породица: 8 браће и 5 сестара; родитељи земљорадници, сиромашни; ступио 8. 8. 1941; возач и ератилац команданта Одреда, курир за везе са ВШ; после пада Ужица вратио се у Мачву, саслушан 12. 12. 1941. у ш. логору, осуђен на смрт; побегао са стрељања код Кленка, у Срему поново ступио у ПО.

1216) Станчић Борислав Борика - р. 1921, Дворови (Бијељина), избеглица, студент агрономије; породица: отац, 3 брата, у задрузи од 17 чланова, доброг имовног стања; ступио 10. 8. 1941, чете Микина и Ђ. Губеринића; кр. септембра 1941. прешао у Семберијску партизанску чету; члан КПЈ; кр. октобра са Семберијском четом прешао у Семберијском четом прешао у Босну у Мајевички ПО.

1217) Тадић Добривоје Доца - р. 1913, основиа школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, жена, 2 деце; ступио 19. 8. 1941, ухваћен 27. 12. 1941, био у ш. логору, пуштен.

1218) Шево Андрија - избеглица из Антуновца (Осијек)...

1219) Шумански Андрија - р. 1902, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: жена, син и 2 сестре; ступио 17. 8. 1941; крајем 1941. ухваћен код Липолиста, стрељан поч. јануара 1942. у ш. логору.

1220) Шумански Радивоје - р. 1908, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: мати и жена; ступио 15. 9. 1941; ухваћен крајем 1941. код Липолиста, стрељан поч. јануара 1942. у ш. логору.

Црнобарски Салаш

1221) Балаћ Јово - р. 1897, Пеуље (Бос. Грахово), ж. у Клиси (Вуковар), избеглица; неписмен, земљорадник; породица: жена и 3 деце; ступио септембра 1941, комора, Девина и Хрватова чета; са Медведника дошао у Мачву, ухваћен 6. 3, 1942. у Клењу, спроведен у ш. логор. пуштен.

1222) Васиљевић Станисав - р. 1919, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: родитељи, 2 брата; каплар БЈВ; ступио 28, 9. 1941, Лалина чета, пушкомитраљезац; 20. 10. 1941. дошао кући, ухваћен, отеран у ш. логор, пуштен.

1223) Веселиновић Добривоје - р. 1902, основна школа, земљорадник, 8 ха; породица: жена и 4 сина; ступио 10. 9. 1941; дошао кући 28. 9. 1941, пријавио се, отеран у ш. логор, стрељан.

1224) Веселиновић Радован - р. 1915, основна школа, земљорадник, 9 ха; породица: родитељи, жена, 2 сина, брат; ступио 15. 9. 1941; рањен 3. 9. 1941. у борби на Битв;и, био на лечењу у Лозници; новембра 1941. дошао кући, ухваћен, отеран у ш. логор; умро од мучења.

1225) Видовић Марко - избеглица из Клисе...

1226) Гагић Добросав - р. 1925, основна школа, бравар; породица: родитељи, 2 брата, сестра, отац ковач, 5 ха; ступио 15. 8. 1941, позадински делови, Радна чета; вратио се поч. новембра 1941, из затвора у Богатићу пуштен као малолетник.

1227) Гагић Драгић Ревизор - р. 1895, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: жена и дете; ступио августа 1941, чета М. Самарџића; Штаб Одреда упутио га у село да организује сеоску чету; 28. 9. 1941. остао у селу, отеран у ш. логор, пуштен. (Види Други део Описка).

1228) Гагић Драгић Чварак - р. 1900, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: родитељи, жена, 2 сина и 3 кћерке; ступио 15. 8. 1941. дошао кући 13. 10. 1941, отеран у ш. логор, пуштен; поново ухапшен, отеран 1944. у Маутхаузен тамо умро.

1229) Гагић Живорад - р. 1910, основна школа, земљорадник, сиромашан; ступио 15. 8. 1941; дошао кући 28. 9. 1941, отеран у ш. логор, стрељан.

1230) Главаш Стево - р. 1920, Клиса, избеглица; основна школа, земљорадник, 3,5 ха; породица: отац и 2 сестре; није служио БЈВ; ступио септембра 1941, Пионирска чета; погинуо 3. 12. 194,1. у борби у Горњој Оровици.

1231) Драгићевић Богољуб - р. 1901, основна школа, земљорадник, 1 ха; породица: жена, 2 сина и кћерка; ступио 10. 9. 1941, чета М. Самарџића; 28. 9. дошао кући, 5. 10. отеран у ш. логор, стрељан 10. 10. 1941.

1232) Драгићевић Драгомир - р. 1920, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: родитељи, сестра и брат; ступио 10. 9. 1941, чета Ђ. Губеринића, погинуо 28. 9. 1941. у борби у Ноћајском Салашу.

1233) Ђуран Ђорђе - р, 1921, Чепразлије (Ливно), ж. у Ади, избеглица; основна школа, радник; породица: родитељи, 2 брата и 2 сестре, .родитељи земљорадници, 5 ха; ступио 13. 8. 1941. чета „Радосављевић", ухваћен, пуштен. (Види Други део Описка)

1234) Јанковић Добросав - р. 1908, основна школа, земљорадник, 10 ха; ступио 10. 8. 1941, чете Лалина и Марковићева, водник; рањен 19. 12. 1941. у борби у Милини, дошао кући, крио се. (Види Други део Описка).

1235) Јанковић Јанко - р. 1920, основна школа, земљорадник, 10 ха; породица: жена и 2 сестре; није служио ВЈВ; ступио 10. 9. 1941, чета „Радосављевић"; 28. 9. 1941. дошао кући, крио се; због страха породице од к.е. пријавио се 3. 10. 1941. нем. команди у Клењу; стрељан 12. 10. 1941. у Бенској бари.

1236) Јанковић Младен - р. 1919, основна школа, земљорадник, сиромашан; ступио 10. 9. 1941.; дошао кући 2)8. 9. 1941, крио се око 3 недеље, пријавио се окуп. власти, стрељан код Кленка.

1237) Јаиковић Сретен - р. 1914, основна школа, земљорадник, доброг имовнот стања; рез. поднаредник БЈВ; ступио 10. 8. 1941, командир 1. чете Мачванског батаљона; приликом напада на Шабац контузован, отишао кући; 28. 9. 1941. остао у селу, отеран у ш. логор, одатле у логор на Бањици; стрељан 1942,

1238) Јездимировић Живадин - р. 1920, основна школа, слуга; породица: отац и брат; ступио 10. 9. 1941; остао у Мачви 28. 9. 1941, отеран у ш. логор, стрељан 15. 10. 1941.

1239) Јездимировић Драгутин - р. 1923, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, 4 брата и 3 сестре; ступио 20. 8. 1941; вратио се крајем октобра 1941. из Грачанице, дошао кући, отеран у ш. логор, пуштен.

1240) Јелић Стево - избеглица из Клисе...

1241) Јошић Велисав зв. Веселин - р. 1907, основна школа, надничар, 1 ха; породица: мајка, сестра, жена и 5 деце; ступио 15. 8. 1941, чета И. Максића; дошао кући 29. 12. 1941, ухапшен, пуштен из затвора у Богатићу; поново ухапшен 28, 2. 1942, стрељан у ш. логору.

1242) Копрић Светозар - р. 1920, основна школа, ковач, сиромашан; породица: мајка, сестра; није служио БЈВ; ступио 10. 9. 1941; крајем октобра 1941. вратио се кући из Грачанице, пријавио окуп, власти; 7. 11. 1941. спроведен у ш. логор, стрељан 15. 11. 1941.

1243) Носовић Олга - р. 1923, основна школа, домаћица; породица: мати и 2 брата, земљорадници, 5 ха; ступила 10. 9. 1941; враћена 26. 10. 1941. из Д. Љубовиђе, отерана у ш. логор, пуштена.

1244) Носовић Светозар - р. 1920, основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: мајка, жена, сестра и брат; отац гостионичар; није служио БЈВ; ступио 17. 8. 1941; крајем октобра 1941. вратио се кући из Грачанице; мајка га одвела у Богатић да се пријави окуп. власти, пуштен; поново ухапшен и стрељан 20. 11. 1941. у ш. логору.

1245) Остојић Миладин - р. 1920, основна школа, ковач, 5 ха; породица: родитељи, 2 брата и сестра, родитељи земљорадници; није служио БЈВ; ступио 10. 9. 1941; рањен 21. 9. 1941. у нападу на Шабац, донет кући на лечење; после 28. 9. 1941. остао скривен код колибе; ухваћен, стрељан 13. 10. 1941. у ш. логору.

1246) Остојић Петар - р. 1922, основна школа, земљорадник, 7 ха; породица: родитељи, брат и сестра; ступио 10. 9. 1941, дошао кући 28. 9. 1941, отеран 3. 10. 1941. у ш. логор, пуштен као малолетник; поново ухапшен, стрељан у новембру 1941.

1247) Остојић Светозар - р. 1921, основна школа, земљорадник, 3 ха; поро дица: родитељи, жена и кћерка; ступио 10. 9. 1941; крајем октобра 1941. вратио се кући из Грачанице, пуштен из затвора у Богатићу, поново ухапшен, отеран у ш. логор, стрељан код Кленка.

1248) Остојић Стојан - р, 1910, занатска школа, обућарски радник (у Шапцу); породица: родитељи, брат и 2 сестре, земљорадници, 4 ха; ступио 15. 9. 1941, радионица, Исаилова чета; 29. 12. 1941. дошао кући, ухапшен, пуштен из затвора у Богатићу; поново ухапшен 28. 2. 1942, стрељан у ш. логору.

1249) Пелић Живорад - р. 1913, основна школа, земљорадник, 1 ха; породица: жена, син и кћерка; ступио 10. 8. 1941, чета М. Радовановића, Лалина, Бајаличина и Вргоњина; крајем 1941. ухваћен у Липолисту; убијен 30. 1. 1942. приликом покушаја бекства из ш. логора.

1250) Пелић Миодраг - р. 1919, основна школа, земљорадник, 1 ха; породица: жена, син; ступио 15. 9. 1941, Бајаличина и Вргоњина чета; ухваћен кр. 1941. у Липолисту, стрељан у ш. логору.

1251) Радаковић Стево - р. 1900, Јошани (Удбина), ж. у Клиси, избеглица; основна школа, земљорадник, 2,5 ха; породица: мајка, жена, 5 сиеова; ступио септембра 1941, чете Бајаличина, В,ргоњина и Лозничка; ухваћен 29. 12. 1941. у Д. Трешњици, стрељан у ш. логору.

1252) Симић Душан - р. 1900, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: жена и кћерка; ступио августа 1941, чета М. Самарџића, болничар; погинуо у борби 1. 10. 1941.

1253) Скенџић Миленко - р. 1923, Шкаре (Оточац), ж у Клиси, избеглица; ступио 5. 9. 1941, чете М. Самарџића, Вукова, Галамина и Исаилова; из Јошеве дошао у Богатић 20. 12. 1941, пријавио се жандармима, пуштен из затвора; поново ухапшен 27. 2. 1942, отеран у Немачку, вратио се после рата.

1254) Станковић Драгомир Бибин - р. 1920, 4 р. гимназије писар у срезу; породица: родитељи, брат, отац трговачки прекупац, 1,5 ха; није служио БЈВ; ступио 10. 9. 1941, писар; ухваћен 2,1. 11. 1941, био у логору, пуштен. (Види Други део Спиока).

1255) Стевановић Живорад - р. 1923, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: родитељи, 3 сестре и 2 брата; ступио 15. 9. 1941; остао 28. 9. 1941. код куће, 3. 10. 1941. отеран у ш. логор, пуштен.

1256) Стевановић Радојка - р. 1919, основна школа; породица: родитељи, 3 сестре и 2 брата, 2 ха; ступила 15. 8. 1941, болничарка; враћена кући 26. 10. 1941. из Д. Љубовиђе, отерана у ш. логор, пуштена.

1257) Субашић Мирко - р. 1921, Клиса, избеглица; основна школа, земљорадник...

1258) Теодоровић Живадин - р. 1920, \ основна школа, земљорадник, 1; ха; породица: отац и 2 брата; није служио БЈВ; ступио 10. 9.» 1941; интерниран у Норвешку 24. 4. 1942, вратио се после рата.

1259) Теодоровић Радован - р. 1913, осноовна школа, земљорадник, 1 ха; породица: отац, 2 брата; ступио 10. 9. 1941, погинуо 15. 10. 1941.

1260) Тодић Сретен - р. 1915, основна школа, земљорадник, 1 ха; нородица: мајка, 2 брата, жена и син; ступио 15. 8. 1941; ухваћен, стрељан у пољу између Штитара и Мајура 1. 11. 1941.

1261) Ћоралић Јово - р, 1920, Котор-Варош (Бања Лука), ж. у Клиси, основна школа, земљорадник; ступио 9. 8. 1941, чете Лалина, С. Колубарца и Хрватова; 3. 3. 1942. пошао из Подгорине у Мачву, ухваћен 30. 3. 1942, отеран 24. 4. 1942. у Норвешку, вратио се после рата.

1262) Чоњагић Станко - р. 1910, занатска школа, абаџија; породица: жена, син и кћерка, родитељи земљорадници, 9 ха; ступио 15. 9. 1941, 28. 9. 1941. дошао кући, отеран у ш. логор, стрељан.

1263) Шормаз Тодор - избеглица из Клисе...

Шеварице

1264) Арсеновић Велизар - р. 1923, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, 2 брата и сестра; ступио 11. 8. 1941, чета М. Самарџића; ухваћен код куће, отеран у логор у Шабац и стрељан 26. 10. 1941.

1265) Глишић Чедомир - р. 1888, надничар; ступио 11. 8. 1941, Вукова чета; поч. новембра 1941. дошао кући, отеран у ш. логор, стрељан 9. 11. 1941.

1266) Граовчевић Радивоје - р. 1925, основна школа, земљорадник; породица: родитељи и брат, 20 ха; ступио 11. 8. 1941, чете М. Ђаковића, Ђ. Губеринића, С. Јанковића, С. Колубарца, Лалина и Хрватова; 3. 3. 1942. дошао у Мачву, крио се у окол. Шеварица, ухваћен на Сави код Дреновца; из ш. логора упућен 22. 4. 1942. у Дахау, премештан у више логора; у пролеће 1944. побегао, ступио у НОВ у Корушкој.

1267) Грковић Живадин - р. 1886, неписмен, слуга; породица: жена; ступио 11. 8. 1941, приштапски делови — кувар, чета Г. Малетића; крајем 1941. дошао у Шеварице, ухваћен, отеран у логор, пуштен; заклали га четници 14. 12, 1943. у Шеварицама.

1268) Дрмановић Андрија - р. 1903, основна школа, земљорадник, 7 ха; породица: родитељи, жена и син; члан КПЈ; ступио 11. 8. 1941, чете Ђаковићева, Губеринићева; рањен приликом повлачења Одреда из Мачве, био у болници Одреда, затим Хрватова чета; ухваћен 10. 3. 1942. код Бранковине; из ш. логора отеран у логор Хановер (Немачка), вратио се 1945.

1269) Дрмановић Витомир - р. 1930, уч. основне школе; породица: родитељи —земљорадници, 7 ха; ступио 1. 9. 1941, са родитељима; ухваћен 10. 3. 1942. код Бранковине, интерниран у Немачку, логор Хановер, 1945. дошао кући.

1270) Дрмановић Цвета - р. 1905, неписмена, домаћица, 7 ха; породица: муж, и син; ступила 1. 9. 1941, болничарка у болници Одреда, ухваћена 10. 3. 1942. код Бранковине; отерана у Немачку, логор Хановер, 1945. дошла кући.

1271) Ђуричић Благоје - р. 1905, основна школа, зидарски радник, 2,5 ха; породица: жена, 2 сина и 2 кћерке; ступио 11. 8. 1941, чете М. Ђаковића и Ђ. Губеринића, четни економ; члан КПЈ; погинуо 3. 9. 1941. у борби на Битви.

1272) Ђуричић Светозар - р. 1911, основна школа, земљорадник, 10 ха; породица: родитељи; није служио БЈВ; ступио 14. 8. 1941. Вукова чета; био до 28. 9. 1941; стрељан у ш. логору.

1273) Ђуричић Спасоје - р. 1926, основна школа, земљорадник; породица: родитељи, 2 брата и 2 сестре, 10 ха; ступио 14. 8. 1941, Вукова чета; 28. 9. 1941. повукао се са Одредом из Мачве; 1945. погинуо на Сремском фронту као борац НОВ.

1274) Мањенчић Драгослав - р. 1917, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: родитељи, 2 брата, сестра, жена, син и кћерка; ступио 14. 8. 1941. чета М. Ђаковића; 28. 9. 1941. остао у Шеварицама; стрељан октобра 1941. у ш. логору.

1275) Мањенчић Иван - р. 1914, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: брат; није служио БЈВ; ступио 14. 8. 1941, Вукова чета; члан Скоја; остао 28. 9. 1941. у селу; стрељан у ш. логору.

1276) Мањенчић Милорад Ћала - р. 1922, основна школа, земљорадник, 16 ха; породица: родитељи, брат и сестра; стуиио 11. 8. 1941, чета М. Самарџића; поч. октобра 1941. вратио се са Цера, после 2 недеље отеран у ш. логор, стрељан.

1277) Мањенчић Предраг - р. 1925, основна школа, земљорадник; породица: родитељи, брат и сестра, 7 ха; ступио 14. 8. 1941, Вукова чета; поч. октобра вратио се кући, после 15 дана опроведен у ш. логор, стрељан 26. 10. 1941.

1278) Мањенчић Сава - р. 1895, неписмен, алас; породица: син и 2 кћерке; није служио БЈВ; ступио 14. 8. 1941, кувар у Одреду; децембра 1941. год. ухваћен у Шеварицама, стрељан у ш. логору.

1279) Мијаиловић Војин - р. 1902, занатска школа, кројач; породица: отац, жена и кћи, отац земљорадник, 10 ха; ступио 11. 8. 1941, чете Г. Малетића и Хрватова; заробљен фебруара 1942. у патроли на Ивама, стрељан у ш. логору.

1280) Милошевић Трифун - р. 1924, основна школа, земљорадник; породица: родитељи, 2 брата и сестра, 3,5 ха; ступио 14. 8. 1941, чете М. Самарџића и П. Савића; члан Скоја; ухваћен 19. 12. 1941, стрељан у ш. логору.

1281) Мисојчић Милић - р. 1923. уч. 7 р. гимназије; породица: родитељи и брат, 6 ха, отац општ. деловођа; ступио 10. 8. 1941, враћен у село ради оснивања сеоске партизанске чете; стрељан октобра 1941. у ш. логору.

1282) Мисојчић Сава - р. 1913, основна школа, земљорадник, 2,5 ха; поступио 14. 8. 1941, чете Глишина, М. Самарџића и П. Савића; поч. октобра 1941. вратио се у село, сам се пријавио управи логора у Шапцу, саслушан 31. 10. 1941, стрељан.

1283) Мудрић Раде - р. 1925, Инђија,избеглица; основна школа, радник; породица: 2 брата и 5 сестара; ступио 14. 8. 1941, чета М. Радовановића, био до 28. 9. 1941...

1284) Неранџић Живадин - основна школа, земљорадник, 8 ха; породица: родитељи, жена и кћи; ступио 10. 8. 1941, враћен у село ради оснивања сеоске партизанске чете; стрељаи октобра 1941. у ш. логору.

1285) Новаковић Радован - р. 1920, основна школа, земљорадник, 9 ха; породица: родитељи и 4 брата; ступио 11. 8. 1941, чета П. Савића; члан Скоја; поч. децембра 1941. вратио се са Борање у Мачву, ухваћен 19. 12. 1941, отеран 24. 4. 1942. у Норвешку, убијен.

1286) Павић Богољуб Овчар - р. 1920, основна школа, земљорадник, 3,5 ха; породица: родитељи и 4 брата; ступио 11. 8. 1941, Хрватова чета; члан Скоја; ухваћен марта 1942, код Бранковине, отеран 24. 4. 1942. у Норвешку, убијен 17. 7. 1942.

1287) Павић Драгољуб - р. 1922, основна школа, земљорадник, 3,5 ха; породица: родитељи и 4 брата; ступио 11. 8. 1941, чета П. Савића, поч. децембра 1941. пошао са Борање у Мачву, ухваћен 19. 12. 1941. отеран 24. 4. 1942. у Норвешку, вратио се после рата.

1288) Павловић Драгослав - р. 1923, непизмен, радник, сиромашан; породица: родитељи, брат и 2 сестре; ступио 14. 8. 1941; вратио се 28. 9. 1941. у село; стрељан у ш. логору.

1289) Ралић Ђура - р. 1921, Путинци (Срем. Митровица), избеглица; основна школа, земљорадник; ступио 14. 8. 1941; Бајаличина чета; поч. децембра 1941. предао се добровољцима у Богатићу, саслушан 12. 12, 1941. у ш. логору, стрељан.

1290) Савчић Танкосава - р. 1923, основна школа, домаћица; породица: родитељи, муж и син, 3 ха; ступила 14. 8. 1941. болничарка; 26. 10. 1941. враћена из Д. Љубовиђе кући, није прогоњена.

1291) Савчић Живадин - р, 1916, основна школа, земљорадник, 1,5 ха; породица: х >дитељи, брат и 2 сестре; ступио 11. 8. 1941, чете М. Самарџића, Радна (Ж. Ерчића), Јововићева; ухваћен крајем 1941. у Слепчевићу, стрељан јануара 1942. у ш. логору.

1292) Станимировић Живорад Пућака - р. 1916, основна школа, абаџијски радник; породица: мајка и брат, 1,5 ха; ступио 11. 8. 1941, чета М. Ђаковића и Лалина; члан Скоја; у новембру 1941. дошао кући, крио се, ухваћен крајем новембра 1941, стрељан децембра 1941. код Кленка.

1293) Станимировић Драгомир - р. 1911, основна школа, земљорадник; ступио 11. 8. 1941, чете М. Ђаковића, С. Јанковића, Вукова и Галамина; крајем 1941. ухваћен у Радовашници, стрељан у ш. логору.

1294) Тодоровић Милорад - р. 1886, основна школа, земљорадник, 3,5 ха; породица: жена, 3 сина и кћерка, рез. наредник (из 1. ев. рата); ступио 14. 8. 1941, магационер Поцер. бат., комора; крајем 1941. дошао у Шеварице, крио се, ухваћен фебруара 1942, обо-лео, пуштен из логора маја 1942; стрељали га четници 26. 8. 1944. у Шеварицама.

1295) Тривић Светислав Пућа - р. 1922, основна школа, земљорадник; породица: родитељи и 2 брата, 2 ха; ступио 14. 8. 1941, чета М. С-амарџића; 28. 9. 1941. остао у Мачви; стрељан у ш. логору.

1296) Цветић Живорад Бата - р. 1920, основна школа, земљорадник, 1 ха; породица: мајка и сестра; није служио БЈВ; ступио 14. 8., 1941, чета М. Самарџића, члан Скоја; 28. 9. 1941. оетао у селу; стрељан у ш. логору. ^

1297) Шестић Здравко - р. 1917, учитељ; породица: родитељи, 3 брата и сестра (у задрузи), 20 ха; у Одреду од оснивања, 16. 7. 1941, политички комесар чете и батаљона; члан КПЈ; члан ОК КПЈ од 29. 6. 1941; 24. 12. 1941. дошао кући, крио се; због страха чланова задруге напустио скровиште, пошао у Босну; 29. 3. 1942. опкољен код Бановог Поља, погинуо у борби.

1298) Шестић Милић - р. 1923, ученик учитељске школе; породица: родитељи, 3 брата и сестра (у задрузи), 20 ха; стуиио 24. 7. 1941, Лалина чета; члан Скоја; погинуо 6. 9. 1941. у борби у Ковиљачи.

1299) Шестић Миодраг - р. 1924, ученик гимназије; породица: родитељи и брат (у задрузи), 20 ха; ступио 9. 8. 1941, курир Штаба Одреда члан Скоја; ухваћен 27. 12. 1941. код Слепчевића, отеран 24. 4. 1942. у Норвешку, вратио се после рата.

1300) Шестић Сава - р. 1895, основна школа, земљорадник, 20 ха (у задрузи); породица: мати, жена, 3 брата, 4 сина и кћерка; ступио пол. септембра 1941, интендантура Поцер. бат., комора, полит. актив на Столицама; из Драгодола стигао у Мачву 22. 12. 1941, крио се код куће; ухватили га четници и стрељали 26. 8. 1944. у Шеварицама.

1301) Шестић Славољуб - р. 1924, занатска школа, обућароки радник; породјица: родитељи и 2 брата, земљорадници, 10 ха; ступио 14. 8. 1941, обућарска радионица; ступио у легалне четнике, ухапшен због учешћа у ПО, отишао у Немачку на рад, вратио се после рата.

1302) Шикања Ђорђе - р. 1923, Путинци, избеглица; основна школа, радник; пародица: родитељи, 2 брата и 2 сестре; ступио августа 1941; јануара 1942. отеран у Маутхаузен, вратио се после рата.

Штитар

1303) Бабић Душан - р. 1905, основна школа, земљорадник, сиромашан; породица: жена и 3 кћерке; рез. поднаредник БЈВ; ступио 1. 9. 1941, Ударна чета; погинуо 28. 9. 1941. у борби у Ноћајском Салашу.

1304) Бајалица Димитрије - р. 1911, Слабиња (Приједор), учитељ; члан КПЈ; ступио августа 1941, полит. комесар чете, командир чете, полит. ком. батаљона; са групом бораца и руководилаца Ваљевеког и Подринског НОПО прешао 6. 3. 1942. у Босну, у друге јединице НОВ.

 1307) Бајалица Мила - р. 1913, Ђурђево (Нови Сад), учитељица; члан КПЈ; ступила августа 1941, Културно-пропагандни одбор Одреда, полит. руководилац женске радионице на Столицама, Хрватова чета; 6. 3. 1942. прешла у Босну, у друге јединице НОВ.

1305) Грбић Рада - избеглица из Шодоловаца; Пионирска чета, водник...

1306) Живановић Милан - р. 1904, основна школа, земљорадник, 3,5 ха; члан КПЈ; ступио 28. 9. 1941, радионица (обућарска); пол. децембра 1941. упућен из Драгодола у Мачву, крио се у Штитару; ухваћен 8. 1. 1944, отеран 25. 2. 1944. у бањички логор, пуштен 4. 10. 1944.

1307) Ђокић Борислав Козин - р. 1921, основна школа, радник, сиромашан; ступио августа 1941; крајем 1941. дошао у Штитар, крио се, ухваћен поч. фебруара 1942, отеран у Немачку на рад; вратио се пол. 1943, ухапшен, из затвора у Богатићу „побегао"; пронашао партизанску групу, тобоже са намером да јој се прикључи; ликвидиран као провокатор.

1308) Илић Јелена

1309) Јовановић Миодраг Мија - р. 1918, занатска школа, ковачки радник, сиромашан; ступио 6. 8. 1941, чете Микина, Ударна, Лалина и Хрватова, члан КПЈ; 3. 3. 1942. вратио се из Подгорине у Мачву, прешао у илегалност. (Види Други део Списка).

1310) Јовановић Сава - р. 1903, основна школа, опанчар, сиромашан; ступио 6. 8. 1941, Хрватова чета; члан КПЈ; кр. фебруара 1942. дошао у Мачву, рањен, ухваћен и убијен у Петковици.

1311) Јовановић Страхиња Куда - ступио септембра 1941; 28. 9. 1941. остао у Штитару, отеран у ш. логор, стрељан.

1312) Крајнић Богољуб - колар; чета М. Самарџића...

1313) Крстић Душанка - р. 1922, оеновна школа, домаћица; породица: родитељи, 3 брата и сестра, 77 ари земље; ступила 18. 9. 1941, чета М. Самарџића, болничарка, женска радионица, чете П. Савића и Хрватова; крајем 1941. дошла из Метлића у Штитар, ухваћена 7. 1. 1942, пуштена.

1314) Литман др Сидонија - Јеврејка, лекар (здравствене задруге); породица: двоје деце; ступила септембра 1941, превијалиште Мачванског батаљона, болнице у Крупњу и Бајиној Башти; поч, децембра 1941. са групом рањеника и партизана прешла у Босну, у друге јединице НОБ; погинула.

1315) Лончар Душан - р. 1921, нижа гимназија, питомац подофицирске школе; породица: родитељи, 2 брата и сестра, отац кафеџија, 5 ха; ступио августа 1941, чета П. Савића и Исаилова, десетар; погинуо 31. 12. 1941. у борби с добровољцима у колиби између Мајура и Штитара.

1316) Маринковић Сретен - р. 1920, радник; ступио септембра 1941, Ударна чета; 28. 9. 1941. дошао кући; стрељан у ш. логору.

1317) Марковић Велизар - радник; ступио августа 1941, чета М. Самарџића; погинуо у борби с Немцима.

1318) Марковић Никола - земљорадник, 2 ха; породица: 3 деце, ступио 5. 9. 1941, чета М. Самарџића; погинуо 28. 9. 1941. у Штитару.

1319) Милинковић Ђорђе - р. 1921, сарач, сиромашан; ступио августа 1941, Ударна чета; после повлачења Одреда у Јадар ступио у легалне четнике у Лозници, учествовао у борбама против ПО.

1320) Мићић Спасоје - р. 1913, Рухотина (Бијељина), радник; ступио септембра 1941, чете Ударна, П. Савића, И. Макоића; ухваћен крајем 1941. у Штитару, стрељан у ш. логору.

1321) Нерановић Србољуб - р. 1922, земљорадник и колар; ступио августа 1941, чета П. Савића и И. Максића; 31. 12. 1941. рањен у борби с добровољцима у колиби између Мајура и Штитара, ухваћен; убијен 30. 1. 1942. приликом иокушаја бекства из ш. логора.

1322) Петровић Драгољуб - р. 1923, ковачки радник; породица: брат и сестра, 7 ха; ступио 17. 8. 1941; крајем 1941. дошао у Штитар, прешао у илеталност. (Биди Други део Списка).

1323) Петровић Милорад - ступио септембра 1941; погинуо 28. 9. 1941. у Штитару.

1324) Трифуновић Светислав Баћа - р. 1904, ковач, сиромашан; члан КПЈ; ступио пол. августа 1941, кувар у комори и болници; ухваћен 6. 3. 1942. у Липолисту, отеран 24. 4. 1942. у Норвешку, убијен 17. 7. 1942.

1325) Туфегџић Васа - р. 1908, нижа гимназија, земљорадник, 40 ха; нородица: мати, жена, 2 сина, кћерка и брат; члан КПЈ; ступио августа 1941, интендантура, чете П. Савића и И. Максића, водник; крајем 1941. дошао у Штитар, прешао у илегалност. (Види Други део Списка).

1326) Ћосић Милован Мишко - р. 1909, правни факултет, адв. приправник, рез. наредник БЈВ; ступио августа 1941, позад. делови Одреда, чете П. Савића и Пионирска; пол. децембра 1941. упућен из Драгодола у Мачву, у Штитару прешао у илегалност. (Види Друти део Списка).

ПОЦЕРСКИ СРЕЗ

Богосавац

1327) Калајџић Живосав - р. 1894, основна школа, земљорадник и зидар, сиромашан; породица: жена и кћерка; ступио августа 1941, чета П. Савића; поч. октобра 1941. вратио се кући, отеран у ш. логор, нуштен; заклали га четници 6. 9. 1944. због сарадње са НОП-ом.

Букор

1328) Јовановић Сретен — Срета Летвак - р. 1912, свирач, сиромашан; породица: жена и 3 деце; ступио септембра 1941, чете Поцерска и Јововићева; крајем 1941. дошао у село, ухваћен, отеран у ш. логор, стрељан у Шицари.

Варна

1329) Живковић Павле - р. 1914, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи и брат; ступио 17. 8. 1941, Поцерска чета; кр. октобра 1941. прешао у четнике, из четника упућен у ш. логор, пуштен.

1330) Јањић Витомир - р. 1907, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: мајка, 3 брата; ступио 17. 8. 1941. Поцерска чета; поч. октобра 1941. остао код куће, отеран у ш. логор, пуштен.

1331) Јањић Драгољуб - р. 1909, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: мајка и 3 брата; ступио 17. 8. 1941, Поцерска чета; поч. октобра 1941. остао код куће, отеран у ш. логор, пуштен.

1332) Јањић Нинко - р. 1912, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: мајка; ступио 17. 8. 1941, Поцерска чета; октобра 1941. ухваћен у Синошевићу, отеран у Текериш, затим у ш. логор, пуштен.

1333) Матић Данило - р. 1902, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: родитељи (у већој задрузи); ступио пол. септембра 1941, Поцерска чета; октобра 1941. из Синошевића дошао кући, отеран у ш. логор, пуштен.

1334) Матић Никола - р. 1912, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, 2 брата и 2 сестре; ступио 17. 8. 1941, Поцерска чета; поч. октобра 1941. оетао код куће, отеран у ш. логор, пуштен.

1335) Ширгић Станислав - р. 1900, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: жена, 3 сина и 3 кћерке; ступио августа 1941, Поцерска чета; ухваћен у Слатини 12. 10. 1941, отеран у ш. логор, пуштен.

Грушић

1336) Вукашиновић Цветко Јарчанин - р. из Јарка (Срем); ступио августа 1941, касније прешао у четнике, није се вратио у село.

1337) Дамњановић—Тукановић Пуја - ступио августа 1941, чета Ђ. Губеринића; после повлачења Одреда из Мачве дошао кући; убијен у ш. логору.

1338) Исаковић Владимир - р. 1920, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: отац, жена, 2 сестре; ступио 11. 8. 1941, чета М. Ђаковића и Ђ. Губеринића; био до 28. 9. 1941, одвојио се од Одреда, ишао као избеглица до Беле Цркве у Рађевини; вратио се кући, легализовао се без логорске објаве, нико га еије дирао.

1339) Станић Љубоје - „кад је постављено ко ће у четнике, а ко у партизане, отишао у партизане, био у нападу на Шабац; погинуо приликом повлачења Одреда негде у Слепчевићу" (подаци из Хронике Грушића).

Добрић

1340) Васић Лазар Буђони - р 1907, путујући продавац књига, сиромашан; породица: жена, син и сестра; ступио августа 1941, командир коморе, Јововићева чета; крајем 1941 прешао у илегалноет, крио се у Добрићу и Цуљковићу. (Види Други део Списка).

1341) Видовић Лазо - р. 1920, Јајце, ж. у Бањалуци, избеглица; гимназија, матурант; стуоио поч. септембра 1941, упућен за полит. комесара сеоске чете у Добрићу; у октобру 1941. отишао у Ужице, спрешао у други ПО.

1342) Ерчић Живко Жика - р. 1910, правни факултет, адвокатски приправник, из богате земљорадничке породице, 30 ха; члан КПЈ; ступио августа 1941, чета П. Савића, командир Радне чете, политички актив, Јововићева чета; крајем 1941 ирешао у илегалност (Види Други део Списка).

1343) Илић—Бибић Милутин - р. 1921, основна школа, земљорадник, 10 ха; иородица: родитељи, 2 брата и сестра (већа задруга); ступио пол. августа 1941, чета „Радосављевић", поч. октобра 1941. вратио се у Добрић, пријавио се Немцима, из ш. логора пуштен; 1943. ступио у четнике; после рата убијен као одметник.

1344) Кандић Тихомир - р. 1918, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: жена и дете; ступио пол. августа 1941, чета „Радосављевић"; контузован у борби код Дуваништа, отпуштен кући на лечење; ухваћен код куће, отеран у ш. логор, стрељан у Шицари.

1345) Мандић Милорад Миле - р. 1920, Поц. Добрић, ученик гимназије; породица: родитељи, 2 сестре и 2 брата, отац свештеник; ступио августа 1941; Јововићева чета; 20. 12. 1944. дошао кући, легализовао се; 30. 12. 1943. четници га ухапсили, осудили на смрт, гхобегао са стрељања, прешао у илегалност. (Види Други део Списка).

1346) Пантелић Анђа - р. 1913, Избиште (Б анат), учитељица; породица: мајка, 2 брата и муж; отац земљорадник; ступила 2. 10. 1941, болничарка, Јововићева чета; кандидат за члана КПЈ; ухваћена 21. 12. 1941, пуштена из затвора; поново ухапшена марта 1943, отерана у Немачку, у логор, вратила се после рата.

1347) Пантелић Властимир Уча - р. 1916, учитељ; породица: родитељи, жена и браћа; отац земљорадник; рез. потпоручник БЈВ; ступио 2. 10. 1941, чете Пионирска, Лалина и Јововићева; после разбијања чете у Милошевцу, илегално живео у Добрићу; ухватили га четници 1943. и водили га с њима.

1348) Савић Ђурађ - р. 1921, основна школа, слуга, 1 ха; породица: родитељи и 2 сестре; ступио пол. августа 1941, чета „Радосављевић", поч. октобра 1941. дошао кући, отеран у ш логор, пријавио се на рад у Немачку, није се вратио.

1349) Стаменић Момчило - р. 1921. Поц. Метковић, основна школа, земљорадник, 4 ха; породица: родитељи, брат и 2 сестре; ступио пол. августа 1941, чета „Радосављевић", пол. октобра 1941. вратио се кући, отеран у логор, пуштен; поч. 1944. стуиио у четнике, био до доласка НОВ.

Мајур

1350) Белић Лазар - р. 1895, неписмен, надничар, 10 ари; породица: жена и 3 деце; ступио 10. 8. 1941, чета Ђ. Губеринића; ухваћен 15. 10. 1941. као рањеник, отеран у шабачки логор, иретучен, пуштен; умро 1964. као РВИ.

1351) Бојић Драгић - р. 1909, занатска школа, молер; породица: жена и 5 синова, родитељи земљорадници, 1 ха; ступио 10. 9. 1941, чета Г1. Савића; 29. 9. 1941. напустио Одред, крио се у ок. Табановића и Причиновића; пљачкао предетављајући се као иартизан и као четник; ликвидирали га партизани априла 1944.

1352) Брадоњић Бранислав - р. 1919, Комирић, основна школа, надничар; породица: родитељи, 6 сестара и 2 брата; каплар БЈВ; стзлпио 10. 8. 1941, чете Ђ. Губеринића и Мике Митровића, десетар; у октобру 1941. прешао у Ваљевски ПО (чета М. Ђурића).

1353) Дамњановић Саво - р. 1923, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: мајка и сестра; ступио 8. 8. 1941, чета П. Савића; 28. 9. 1941. остао у Мајуру, крио се неко време, пријавио се Немцима; крајем 1941. пуштен из ш. логора.

1354) Дорословац Србољуб - р. 1922, Шабац, основна школа, земљорадник, 3,5 ха; породица: родитељи, 3 брата; ступио 5. 9. 1941, чете П. Савића, И. Максића и Вргоњииа; ухваћен 20. 12. 1941. у Лииолиету, стрељан 9. 1. 1942. у Шицари.

1355) Ђурић Саво - р. 1920, Плавно (Книн), основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: отац, 2 брата и сестра; није служио БЈВ; стуиио 5. 9. 1941, чете П. Савића, Бајаличина, И. Максића и Вргоњина, десетар; ухваћен 20. 12. 1941. у Слепчевићу, стрељан 9. 1. 1942. у Шицари.

1356) Ђурић Цвета - р. 1925, основна школа, домаћица; породица: родитељи, 3 брата, отац земљорадник, 3 ха; ступила 20. 9. 1941, болничарка, чете П. Савића, И. Максића и Вргоњина; ухваћена 24. 12. 1941. код Липолиста, пуштеиа из затвора у Шапцу.

1357) Иличић Димитрије - р. 1896, основна школа, земљорадник и пушкар самоук, сиромашан; породица: жена и 2 деце; ступио 10. 9. 1941, радионица; 20. 10. 1941. ухваћеи у Мајуру (с пушком), стрељан у Кленку.

1358) Искић Деспот - р. 1924, 1 р. основне школе, слуга; породица: родитељи, 6 браће, 3 сестре; ступио 28. 8. 1941, чета П. Савића; 5. 10. 1941. вратио се у Мајур; ухапшен 8 3. 1942, пуштен из затвора у Шапцу.

1359) Јовановић Слободан - р. 1920, неписмен, ковач (под чертом); породица: родитељи, 4 брата и сестра; стуггио 25. 8. 1941, чета П. Савића, пушкомитраљезац; ухваћен код Зајаче, иобегао из ш. логора, дошао у Одред код Крупња; крајем 1941. дошао у Мајур, крио се у Китогу, ухваћен јануара 1942, стрељан у ш. логору.

1360) Јосиповић Милан - р. 1896, Белотић, основна школа надничар; породица: жена и дете; ступио 10. 9. 1941, чета П. Савића; 28. 9. 1941. остао, крио се у Крсмановачи, ухваћен, новембра 1941. стрељан у Шицари.

1361) Јосиповић Михаило - р. 1910, 2 р. гимназије, земљорадник. 20 ха; породица: 2 сестре и брат; ступио 10. 9. 1941, чета П. Савића; 20. 10. 1941. вратио се са Цера кући, отеран у ш. логор, стрељан.

1362) Китовчић Ђорђе - р. 1921. у Босни, основна школа, земљорадник и млекаџија; породица: родитељи и брат; ступио 25. 8. 1941, чета П. Савића и Исаилова; крајем 1941. ухваћен код Штитара, стрељан у Забрану.

1363) Кунаица Митар - р. 1920, Плавно (Книн), Основна школа, металац — машиновођа; породица: мајка, сестра и брат, отац земљорадник, 2 ха; није служио БЈВ; ступио 15. 8. 1941, Микина чета; био до 20. 10. 1941...

1364) Лазић Драгољуб - р. 1922, Д. Љубовиђа, столарски радник; ступио поч. септембра 1941, чете „Радосављевић", Бајаличина и Вргоњина; ухваћен 24. 12. 1941. на Дрини код Бадовинаца, стрељан у ш. логору.

1365) Марковић Живан - р. 1922, основна школа, надничар; породица: родитељи, брат и сестра, отац зидар; ступио 1. 9. 1941, чета Пере Савића; 28. 9. 1941. остао у Мајуру, 5. 10. 1941 пријавио се Немцима, стрељан у Шицари.

1366) Милутиновић Миливоје - р. 1913, Табановић, основна школа, земљорадник; породица: отац и маћеха; ступио поч. септембра 1941, чета М. Радовановића; ухваћен 3. 10. 1941. код Табановића, стрељан у Шицари.

1367) Митровић Никола - р. 1915, Бобота (Вуковар), избетлица, земљорадиик; ступио кр. августа 1941; Вргошина чета; ухваћен крајем 1941. у Липолисту, стрељан у ш. логору.

1368) Попадић Миодраг - р. 1910, основна школа, наничар; Породица: родитељи, жена и брат; ступио 10. 9. 1941, чета П. Савића; 4. 10. 1941. иријавио се Немцима, стрељан у Шицари.

1369) Прудеровић Петар - р. 1923, основна школа, надничар; ступио 20. 8. 1941, чете „Радосављевић", Бајаличина, Вргоњина и Хрватова; са Одредом дошао на Цер крајем 1941, вратио се у Драгодол; у борби у Мравинцима 19. 2. 1941. рањен, заробљен; отеран 24. 4. 1942. у Норвешку, логор Корген; вратио се после рата.

1370) Савић Милан - р. 1921, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: родитељи, 4 брата и 2 сестре; ступио 20. 8. 1941, Пионирска (Босанчева) чета контузован у борби код Столица; 10. 11. 1941. вратио се у Мајур, пријавио се Немцима, етрељан у ш. лотору.

1371) Стефановић Драгомир - р. 1912, занатска школа^опанчарски радник; породица: "мајка, 2 брата; ступио 20. 9. 1941, чета П. Савића; 28. 9. 1941. дошао у Мајур; стрељан октобра 1941. у Забрану.

1372) Стефановић Живота - р. 1905, Церовац, шофер; био у чети С. Јанковића; погинуо 10. 9. 1941. у Мајуру од нем. авијације.

1373) Тумбасевић Петар - р. 1908, земљорадник; ступио пол. августа 1941, био до 28. 9. 1941, отеран у ш. логор, осуђен на смрт, побегао са стрељања; ухваћен и стрељан у јануару 1942.

1374) Шипов Ђорђе - р. 1919, подофицирска инжењеријска школа, акт. поднаредник БЈВ; породица: родитељи, сестра и 3 брата, родитељи земљорадници; ступио пол. августа 1941, чета П. Савића, И. Максића, десетар; поч. фебруара 1942. ухваћен у 3абрану код Богосавца, отеран у Немачку, побегао из логора, дошао кући.

Метлић

1375) Антонић Милисав - ступио 17. 8. 1941, Поцерска чета; 10. 10. 1941, вратио се кући...

Накучани

1376) Шешић Ранко - правник (радио у Владимирцима); ступио 29. 8. 1941, Поцерска чета, заменик командира чете, чете Лалина и Јововићева, водник; 26. 12. 1941. рањен у борби са добровољцима код Слатине (Поцерина), нашао склониште у Накучанима, прешао у илегалност. (Види Други део Описка).

Радовашница

1377) Пантелић Милош Џокеј - р. 1924, самоук, радник; ступио августа 1941, Ударна чета; октобра 1941. прешао у Ваљевски ПО.

Слатина

1378) Антонић Алекса - р. 1918, основна школа, земљорадник, средњег имовног стања; породица: родитељи и жена; ступио 17. 8. 1941, Поцерска чета, био до 4. 10. 1941; отеран у ш. логор, пуштен.

1379) Антонић Витомир - р. 1908, неписмен, земљорадник, 1,70 ха; породица: родитељи, 2 брата, 2 сестре, жена и 2 деце; каплар БЈВ; ступио 17. 8. 1941, Поцерска чета; био до 4. 10. 1941, отеран у ш. логор, пуштен.

1380) Букашиновић Крста - р. 1907, основна школа, земљорадник, 20 ха; породица: жена, 3 сина и брат; ступио 17. 8. 1941, Поцерска чета; 10. 10. 1941. дошао кући, отеран у Текериш, затим у ш. логор, пуштен; умро 1970.

1381) Вукашиновић Предраг - р. 1912, основна школа, земљорадник, 20 ха; породица: жена, 2 кћерке; ступио 17 8. 1941, Поцерска чета, 10. 10. 1941. дошао кући, отеран у Текериш, затим у ш. логор, иуштен.

1382) Вукашиновић Рајко - р. 1905, основна школа, земљорадник, 20 ха; породица: жена, син, 6 кћерки и брат; ступио 17. 8. 1941, Поцерска чета; 10. 10. 1941. дошао кући, отеран у Текериш, затим у ш. логор, пуштен; умро 1954.

1383) Грујић Јовица - р. 1918, основна школа, земљорадник, 1,20 ха; породица: жена, 3 кћерке и син; ступио кр. августа 1941, Поцерска чета; 26. 10. 1941. отицао у четнике из Рађ. Става; умро после рата

1384) Грујић Стојадин - р 1898, основна школа, земљорадник 3 ха; породица: жена, 2 кћерке и 2 сина; рез. поднаредник БЈВ; ступио 17. 8. 1941, Поцерска чета, кувар; 25. 10. 1941. напустио чету, из Рађ. Става отишао у четнике, умро после рата.

1385) Кнежевић Бошко - р, 1917, Приједор, учитељ; ступио 17. 8. 1941, Поцерска чета, политички комесар чете, затим чете Лалина и Јововићева; 26. 12. 1941. рањен у борби код Слатине (Поцерина), нашао склониште у Накучанима, (прешао у илеталност. (Види Други део Списка)

1386) Марковић Андрија - р. 1920, основна школа, земљорадник, 7ха; породица: отац и жена; није служио БЈВ; ступио августа 1941, Поцерска чета; 10. 10. 1941. рањен на Лободеру, дошао кући, није био у логору.

1387) Остојић Витомир Фића - р. 1920, хемијски техничар; породица: родитељи, сестра и брат, родитељи земљорадници, 3 ха; стуиио 17. 8. 1941, Поцерска, касније Лалина и Јововићева чета; децембра 1941. оболео. дошао у Синошевић, отац га одвео у ш. логор, успео да добије за њега објаву, пуштен. (Види Други део Списка).

1388) Трифуновић Миодраг - р. 1910, Виша педагошка школа, наставник; породица: отац и 3 брата, отац земљорадник, 4,5 ха; оснивач Поцерске партизанске чете 17. 8 1941, командир чете; од 26. 10. 1941. у политичком активу Одреда, затим у Јововићевој чети; крајем 1941. дошао у Поцерину, прешао у илегалност. (Види Други део Списка).

1389) Трифуновић Станко - р. 1906, правни факултет, адвокат; породица: отац и 3 брата, отац земљорадник, 4,5 ха; оснивач Поцерске партизанске чете 17. 8. 1941, политички радник, затим у Војном суду Одреда и у Јововићевој чети; погинуо 26. 12. 1941. у борби с добровољцима кодСлатине (Поцерина)

1390) Трифуновић Момчило - р. 1904, основна школа, земљорадник, 7 ха; породица: родитељи, брат и сестра; ступио 17. 8. 1941, Поцерска чета; октобра 1941. вратио се у Слатину, отеран у ш. логор, пуштен.

Цуљковић

1391) Богићевић Богдан... - чета Ђуре Губеринића...

1392) Ђокић Станисав - р. 1918, земљорадник; породица: жена и дете; ступио августа 1941; вратио се кући 11. 10. 1941, ухваћен 13. 10. 1941, убијен у ш. лотору 2,1. 10. 1941.

Шабац

1393) Аљић Алија Јапан - р 1905, Муслиман, основна школа, фијакерист, сиромашан; породица: мајка, жена и 2 кћерке, отац радник; ступио поч. септембра 1941, чета Г. Малетића и П. Савића; пол. октобра 1941. ухваћен, дотеран у ш. логор, стрељан у Забрану.

1394) Аљић Рамо - р. 1914, Муслиман, занатока школа, сарач; породица: родитељи, отац кафеџиј а; ступио пол. септембра 1941, чета П. Савића; пол. октобра 1941. ухваћен на Церу, дотеран у ш. лошр, стрељан у Шицари.

1395) Аљић Усо Таго - р. 1918, Муслиман, основна школа; иородица: мајка и брат, отац кочијаш; ступио пол. септембра 1941, пол. октобра 1941. ухваћен у Јадру, дотеран у ш. логор, стрељан у Забрану.

1396) Алфировић Глиша - р. 1912, Плавно (Книн), основна школа, надничар; породица: жена; ступио 9. 9. 1941, чета „Радосављевић", вод Ливадара; био до 28. 9. 1941, отераи 13. 10. 1941. из Цуљковића у ш. логор, пуштен; септембра 1944. поново ухапшен, отеран у Маутхаузен, вратио се после рата.

1397) Алфировић Ђура - р. 1914, Плав;но (Книн), основна школа, жандарм, самац, родитељи земљорадници; ступио 9. 9. 1941, чета „Радосављевић", вод Ливадара; био до 28. 9. 1941, вратио се кући, крио се; пријавила га маћеха, ухваћен, новембра 1941. стрељан у Шицари.

1398) Бабић Витомир - р. 1911, основна школа, земљорадник, 60 ари; породица: родитељи, 6 браће и 2 сестре; ступио 9. 9. 1941, Вукова чета; 28. 9. 1941. вратио се кући.

1399) Бабић Владета - р. 1923, основна школа, машинбраварски радник; породица: родитељи, 6 браће и 2сестре; родитељи наиоличари, 60 ари; ступио 9. 9. 1941, курир Штаба Мачванског батаљона; пол. октобра остао у Белој Реци, отеран у ш. логор, па у Немачку; вратио се после рата.

1400) Бабић Лазар - р. 1918, 4 р. гимназије, радник; породица: родитељи, 6 браће и 2 сестре, родитељи наполичари, 60 ари; каплар БЈВ; ступио 9. 9. 1941, чета Т>. Губерииића; крајем 1941. дошао у Поцерину, крио се по селима око Шапца, избегао логор; умро 1949.

1401) Бабић Момчило Моша - основна школа, кројачки радник; породица: родитељи, 6 браће и 2 сестре, отац наполичар, 60 ари; ступио 5. 8. 1941, чете Г. Малетића, Ударна, П. Савића, И. Максића; политички делетат вода; члан КПЈ; 25. 12, 1941. дошао кући, ухваћен 13. 1. 1942, осуђен на робију, издржавао у Забели, до доласка НОВ и ослобођења,

1402) Бабић Никола - р. 1899, 2 р. ратарске и подофицирска школа, наполичар, 60 ари; породица: родитељи, 6 браће и 2 сестре, жена и 6 деце; рез, наредник БЈВ; ступио 9. 9. 1941, чета „Радосављевић", водник; после 28. 9. 1941. ишао до Азбуковице као избеглица испред к. е, вратио се у Шабац, легализовао се.

1403) Бајалски Живорад - електричареки радник; ступио септембра 1941, рањен у борби; из болнице у Оровици прешао у Ваљевски ПО, иобегао у четнике, ухваћен и стрељан 17. 12, 1941. због пљачке у селу Совачу.

1404) Батановић Милован - р. 1912, Рибари, занатска школа, металски радник; породица: брат и 3 сестре; ступио 9. 8. 1941, чета Г. Малетића, М. Самарџића, П. Савића, политички делегат вода, Девина и Хрватова; члан КПЈ; у групи бораца и руководилаца Ваљев1скот и Подринског одреда прешао у Босну 6. 3. 1942. у друге ј единице НОВ.

1405) Бачић Љубомир - р. 1923, Даљ (Осијек), избеглица; стручна школа, фризер; породица: родитељи — земљорадници, 3 ха;ступио августа 1941, Поцерска чета; био до 20. 10. 1941, ухваћен у Јаребицама, пуштен.

1406) Благојевић Вера - р, 1920, студент медицине; породица: родитељи, отац адвокат, доброг имовног стања; члан КПЈ, секретар ОК Скоја; у Одред дошла августа 1941; крајем 1941. прешла у илегалност, крила се у Текеришу и Помијачи, ухваћена 1. 3. 1942, спроведена у ш. логор; стрељана у Шицари 18. 3. 1942; Народни херој.

1407) Божанић Ђорђе-Бата Пескар - р. 1900, у Лици, основна школа, обалски радник; породица: сестра; ступио пол. септембра 1941, чета Ђ. Губеринића; пол. октобра 1941. вратио се у Шабац, новембра 1941. био на саслушању, му^ен пуштен истог дана, од последица умро јануара 1942.

1408) Борђошки Војислав - ученик учитељске школе; ступио 12, 8. 1941; члан Скоја; ухваћен крајем 1941; из ш. логора отеран 24. 4. 1942, у Беч, враћен у Борски рудник; јуна 1943. иобегао, преко партијске везе ступио у Тимочки батаљон НОВ; погинуо у борби.

1409) Бранковић Радован Пиитер - р, 1922, Засавица, занатска школа, бачвар; породица: отац, брат и сестра; ступио поч. септембра 1941, чета П. Савића; поч. октобра 1941. напустио одред, ухваћен негде у Мачви, отеран у логор, извукао се из логора као млад, отишао негде из Шапца; погинуо, изгледа, у ок. Ваљева, у некој од квислиншких оружаних формација.

1410) Бурсаћ Лазар - р. 1916, Плавно (Книн), основна школа, надничар; породица: родитељи, 3 брата и 5 сестара; ступио 9. 9. 1941, чета „Радосављевић", вод Ливадара; 28. 9. 1941. отишао у Цуљковић, 13. 10. 1941. са мештанима отеран у ш. логор, 19. 11. 1941. у Немачку на рад; новембра 1942. дошао на одсуство и није се враћао у Немачку.

1411) Васић Славко Барон - р. 1919, ступио 2,3. 8. 1941; после неколико дана упућен као курир у Шабац, није се вратио; иретходно је имао везе с Немцима (виђен с њима у аутомобилу); проказивао и оитуживао заробљене партизане; отишао у Немачку.

1412) Видовић др Марко - р. 1904, Видовићи (Бос. Грахово), избеглица; цравни факултет, судија;породица: жена, 3 брата, сестра и мажа, отац чиновник; ступио пол. септембра 1941 иследник Војног суда Одреда, члан Среског НОО-а у Богатићу; члан КПЈ; ухваћен фебруара 1942. у ок. Ваљева, дотеран у ш. логор, стрељан 14. 4. 1942, у Шицари.

1413) Влајин Милан - р. 1920, Тење (Оеијек), учитељ, сиромашан; породица: родитељи, 4 сестре и 2 брата, отац радник; ступио 17. 8. 1941, Лалина чета, Културно-пропагандни одбор, чете С. Колубарца и Јововићева, полит. делегат вода; кандидат за члана КПЈ; 21. 12, 1941. са Цера отишао у Милину, легализовао се; до краја рата живео у Београду.

1414) Враштановић Витомир - р. 1908, основна школа, апанчарски радник; отац наполичар; ступио 6. 8. 1941, Ударна, Лалина и Хрватова чета, полит. делегат вода; члан КПЈ; прешао 6. 3. 1942. у Босну, био у Пратећем батаљону ВШ НОВ и ПОЈ; у јесен 1943. рањен у Јајцу, умро.

1415) Вујић Борисав - р. 1923, Дубље, занатска школа, машинбравар, сиромашан; породица г отац, маћеха, брат и сестра, родитељрх земљорадници; ступио 27. 8. 1941, чета П. Савића; 23. 12. 1941. ухваћен код Цера; из ш. логора отеран 24. 4. 1942. у Норвешку, умро исте године.

1416) Вундук Сава - р. 1910, Плавно (Книн), основна школа, раднмк; породица: родитељи, 4 брата и сестра, родитељи земљорадници; ступио 9. 9. 1941, чета „Радосављевић", вод Ливадара, водник; био до 28. 9. 1941. отишао у Херцеговину; погинуо 1943. у Мостару од авиона.

1417) Гавриловић Милорад Мића - р. 1900 Брадић (Јадар), основна школа, обалеки радник; иородица: брат и сестра; ступио 15. 9. 1941, чета Ђ. Губеринића; 28. 9. 1941. отишао у Посавотамнаву, вратио се у Шабац, легализовао се, није прогањан.

1418) Гардић Осман - р. 1912, Муслиман, занатска школа, машинбравар, сиоомашан, еамац, отац свирач; ступио пол. септембра 1941; погинуо у борби код Слатине (Јадар) или код Столица.

1419) Гачић Живко - р. 1924, Заблаће, абаџитски радник; породица: родитељи, брат и сестра, родитељи земљорадници, 2 ха; ступио септембра 1941, погинуо у борби...

1420) Гвозденовић Александар - р. 1923, Св. Никола (Штип), избеглица; ученик 8. р. гимназије; породица: родитељи, брат и сестра, отац трговац; ступио поч. септембра 1941, чета „Радосављевић"; октобра 1941. ухваћен код Цера, стрељан поч. новембра у Шицари.

1421) Граор Миодраг Мика - р. 1922, Аранђеловац, Висока економско-комерцијална школа, ванредни студент економије, чиновник Савеза српских земљорадничких задруга; породица: родитељи и 2 брата; члан КПЈ; ступио септембра 1941, организатор и руководилац обавештајне службе у Одреду (?); погинуо 27/28. 12. 1941. у Белој Реци.

1422) Девечерски Миодраг Зука - р. 1919, учитељ, сиромашан; породица: родитељи, 2 брата и сестра, отац опанчар, затим градски стражар; члан КПЈ; ступио 2. 8. 1941, пушкомитраљезац у нападу на Богатић и касније, чета „Радосављевић; иогинуо 19. 8. 1941. у борби код Дуваништа.

1423) Делић Милош - р. 1909, Варна, основна школа, абаџија, доброг имовиог стања; иородица: мајка, брат и жена, отац земљорадник; рез. наредник БЈВ; стуиио кр. августа 1941, чете Лалина,, П. Савића, Бајаличина; полит. делегат вода; кандидат за члана КПЈ; заробљен кр. новембра 1941. код Зајаче; осуђен, отеран у Немачку, логор Либенау; вратио се марта 1945.

1424) Дудић Рамо Бомбица - р. 1905, Уб, Муслиман, основна школа, обалски радник, сиромашан: породица: жена, 3 сина и кћерка, отац трговац коњима; рез. поднаредник БЈВ"; ступио поч. септембра 1941 чета П. Савића; поч. новембра 1941. ухваћен код Цера, дотеран у ш. логор, стрељан у Шицари.

1425) Ђорђевић Боривоје - р. 1917, учитељ, сиромашан; породица: мајка — трафиканткиња, 2 брата; члан КПЈ; ступио августа 1941, курир за везе Штаба Одреда и ОК са МК у Шапцу и ПК у Београду; новембра 1941. цребацио се у Београд, летализовао се.

1426) Ђукановић Драгутин Пинда - р. у Београду. ученик учитељске школе; стуиио 12. 8. 1941; члан Ско ја,..

1427) Ђурић Дамјан Дака - р. 1923, трговачка школа, тршвац; породица: родитељи, брат и сестра, родитељи земљорадници, 1 ха; ступио 9. 9. 1941., чета „Радосављевић", вод Ливадара; био до 28. 9. 1941, из Цуљковића спроведен 13. 10. 1941. у ш. лотор, пуштен.

1428) Ђурић Душан - р. 1910, Плавно (Книн), основна школа, земљорадник; ступио 9. 9. 1941, чета „Радосављевић", вод Ливадара; био до 2.8. 9. 1941, из Цуљковића отеран 13. 10. 1941. у ш. логор, пуштен; поново ухапшен 5. 3. 1944 из б. логора отеран у Маутхаузен, убијен.

1429) Ђурић Јанко - р. 1921, Плавно (Книн), основна школа, месар; породица: родитељи, 5 сестара и 3 брата, родитељи земљорадници, 3,5 ха; ступио 15. 8. 1941, чета „Радосављевић; био до 28. 9 1941, дошао кући, крио се у Ливадама, октобра 1941. ухваћен, отеран у ш. логор, стрељан новембра 1941. у Шицари.

1430) Ђурић Марко - р. 1921, Плавно (Книн), занатска школа, месар; нородица: родитељи, брат и сестра, родитељи земљорадници, 1 ха; ступио 9. 9. 1941, чета „Радосављевић", вод Ливадара; био до 28. 9. 1941, отеран 13. 10. 1941. из Цуљковића у ш. логор, пуштен.

1431) Ђурић Милош - р. 1921, Плавно (Книн), занатска школа, месар; породица: родитељи, 3 сестре и 9 браће, родитељи земљорадници 8 ха; ступио 9. 9. 1941., чета „Радосављевић", вод Ливадара; био до 28. 9. 1941, отеран 13. 10. 1941. из Цуљковића у ш. логор, пријавио се на рад у Немачку; тешко оболео, пуштен крајем 1942, умро код куће марта 1943.

1432) Ђурић Милош Мића - р. 1915, Плавно (Книн), самоук, земљорадник, 2 ха; (породица: родитељи, 5 браће и сестра; рез. поднаредник БЈВ, ступио 9. 9. 1941, чета „Радосављевић", вод Ливадара; био до 28. 9. 1941, из Цуљковића отеран у ш. логор 13. 10. 1941, затим у Немачку на рад; 10. 3. 1943. пуштен на одсуство, није се више враћао.

1433) Ердевички Здравко - ученик учитељске школе; чета Лале Станковића; погинуо 6. 9. 1941. у борби у Бањи Ковиљачи.

1434) Жегарац Александар Шаца - р. 1922, Босут (Срем), трговачка школа, трговачки помоћник; породица: родитељи, брат и сестра, отац чиновник; ступио 12. 8.1941, чете. П. Оавића и Лозничка; члан Скоја; ухваћен крајем 1941, стрељан 10. 1. 1942. у ш. логору.

1435) Живојиновић Јован - р. 1923, основна школа, земљорадник; породица: родитељи, 2 брата, 5 сестара; ступио 9. 9. 1941, чета „Радосављевић", вод Ливадара; био до 28. 9. 1941, из Цуљковића дотеран у ш. логор, пуштен; погинуо 8. 11. 1944. у Ковиљачи као борац НОВ.

1436) Жунић Добривоје - р. 1921, Бела Река (Златибор), 2 р. гимназије и занатска школа, опанчарски радник, сиромашан; породица: родитељи и 3 брата, отац земљорадник; дошао у Одред 5. 8.1941, враћен на илегалан рад; члаи КПЈ, од 29. 6. 1941. члан МК и ОК КПЈ; ухапшен у Шапцу 5. 9. 1941, отеран 15. 9. 1941. на Бањицу, пуштен 5. 12, 1941; поново ухапшен 7 12 1941. у Шапцу; из логора нобегао 29/30. 1. 1942, уопео да уђе у Шабац; приметио га и иријавио један љотићевац, ухваћен и стрељан 2 2. 1942.

1437) Заплатић Марија - р. 1925, Крапина (Вараждин), ученица 8. р. гимназије; породица: родитељи, 2 брата и сестра, отац столар, сиромашан; ступила поч. септембра 1941, била при штабу Поцерскот батаљона, затим у радионици Одреда; члан Скоја...

1438) Ивановић Лазар - р. 1900, Зворник, основна школа, радник, оиромашан, породица: жена и син, родитељи земљорадници; наредник БЈВ; ступио 23. 8. 1941, командир Заштитне (штапске) и Јововићева чета; члан КПЈ; крајем 1941. прешао у илегалност, крио се годину дана у земуници код П. Метковића; потказан, убијен 18. 12. 1942.

1439) Ивковић-Бегенишић Зора - р. 1921, Ботатић, студент филозофије у Беотраду; породица: муж, родитељи и 2 сестре; члан КПЈ; ступила пол. августа 1941, Културно-1проп. одбор; рањена 19. 10. 1941. у Пецкој, упућена на лечење у Чачак, крајем 1941. отишла у Београд; ухапшена 28. 9. 1942, побегла из затвора у пролеће 1944, ступила у НОВ.

1440) Иваковић Миодраг — Миле Цуст - р. 1917, Трнова (Чачак) студент технике (електромашински одсек); породица: родитељи, жена и сестра, отац инжењер, доброг имовног стања; од 10. 6. 1941. члан ОК КПЈ, од 20. 8. 1941. инструктор ПК; организатор устанка, а од 30. 8. 1941. непрекидно у Одреду, шеф Штаба; од поч. јануара 1942, у групи партијских радника при ГШ за С1рбију; око 12. 2. 1942. пошао у Чачак, ухваћен 28. 2. 1942. у Љубићу, 8. 5. 1942. отеран у логор на Бањици, 1. 5. 1943. у Маутхаузен, убијен 15. 6. 1944.

Ивковић Радмила Лала - р. 1915, Чачак, студент агрономије у Београду; породица: родитељи, 2 сестре и брат, отац инжењер, доброг имовног стања; члан КПЈ; ступила пол. августа 1941, благајник Штаба Одреда, секретар парт. ћелије при Штабу; пол. октобра упућена у Ужице, у друге јединице НОВ.

1441) Јанковић Станимир — Цале Бећар - р. 1919, основна школа, обућарски радник, сиромашан; породица: родитељи, брат и сестра, отац обућар; није служио БЈВ; члан КПЈ; ступио 5. 8. 1941, чете Лалина и Симићева; погинуо 10. 10. 1941. у борби у Ј. Лешници.

1442) Јевремовић Душко - р. око 1924, ученик 6 р. гимназије, отац пекар; ступио августа 1941; каеније био у 2. пролет. бригади, погинуо јуна 1943. у борби на Гату (Гацко).

1443) Јевтић Селимир - р. 1899, правни и филозофски факултет, адвокат, доброг имовнот стања; породица: брат и 2 сестре, отац трговац; није служио БЈВ; ступио 12. 8. 1941, председник Врјног суда Одреда, руководилац позадине; члан КПЈ; погинуо 28. 12. 1941. у П. Метковићу у борби с четницима,

1444) Јеличић Драгољуб Бибер - р. 1922, основна школа, радник (словослагач), сиромашан; иородица: родитељи, брат и 2 сестре, отац наполичар; у одреду од оснивања, 16. 7. 1941; командант Команде места у Ботатићу септембра 1941, чете П. Савића и Исаилова; члан КПЈ; ухваћен 25. 12. 12 1941. код Варне; стрељан 10. 1. 1942. у ш. логору.

1445) Јеличић Ната - р. 1923, основна школа, кројачка радница, сиромашна; породица: родитељи, 2 брата и сестра; ступила пол. септембра 1941, позад. делови Поцер. бат.; члан КПЈ; 27. 9. 1941. враћена у Шабац на илегалан рад. (Види Други део Списка).

1446) Јеличић Пантелија Пане - р. 1920, Смољани (Босански Петровац), занатска школа, ковачки радник, сиромашан; породица родитељи, брат и сестра, отац рабаџија, 1 ха; ступио 5. 9. 1941, чета П. Савића и Исаилова; 27. 12. 1941. ухваћен код Табановића, отеран у ш. логор, стрељан.

1447) Јеремић Душан - р. 1922, Слепчевић, трговачка школа, трг. помоћник (гвожђар); породица: отац, 2 брата и сестра; ступио августа 1941, Лалина чета; рањен 6. 9. 1941. у борби у Бањи Ковиљачи, био у ш. болиици на лечењу, иуштен; потинуо крајем 1944. на еремском фронту као командир чете НОВ.

1448) Јерковић Катарина Каћа - р. 1915, Сомбор, учитељица у Кленку; породица: родитељи, муж, брат и сестра; отац земљорадник, сиромашан; ступила 20. 8. 1941, курир ОК и Штаба Одреда за ПК; после 28. 9. 1941. остала у Шапцу, у октобру отишла у Београд.

1449) Јерковић Небојша - р. 1912, Огар (Срем), учитељ у Кленку; породица: родитељи, жена, 7 браће и сестра, отац учитељ; рез. поручник БЈВ; организатор устанка и оснивач одреда; од 16. 7. 1941, од оснивања, командант Одреда; члан КПЈ; погинуо 27/28. 12. 1941. у Белој Реци.

1450) Јовановић Богдан Роја - р. 1921, 3 р. гимназије, радник, спрамашан; породица: родитељи, 2 брата и 2 сестре, отац градски стражар: стуиио 12. 8. 1941, Културно-пропагандни одбор Одреда; члан КПЈ; крајем октобра 1941. упућен у Бајину Башту на лечење; ступио у друге јединице НОВ и ПО.

1451) Јовановић Никола Папа - р, 1923, ученик учитељске школе; породица: родитељи и 3 сестре, отац судски послужитељ; ступио августа 1941, болничар, затим чете А. Ивића, П. Савића, И. Максића; (крајем 1941. ухваћен код Слатиие (Поцерина), из ш. логора отеран на рад у Костолац, па у Немачку; вратио се после рата.

1452) Јовановић Селимир - р. 1921, учитељ, сиромашан; породица: родитељи и сестра, отац ковач; секретар МК и члан ОК Скоја; у Одред дошао 7. 9. 1941; од 15. 12. 1941 са Хрватовом четом; рањен 22. 2. 1942. у Рађевини, дошао у Мачву, заробљен у Чокешини; убијен 4, 3. 1942. приликом опровођења из затвора у Ботатићу за Шабац.

1453) Јовановић Стеван - р. 1896, Мирковци (Срем), основна школа, градски стражар, сиромашан; породица: жена, 3 сина и 2 кћерке, отац трговац; отупио 18. 8. 1941, у октобру 1941. прешао у Рачанску чету Ужичкот По.

1454) Јовичић Милан - р. 1921, Јазак (Срем), избетлица; основна школа, земљорадник, 13 кј; породица: родитељи, 2 брата и 3 сестре; ступио 9. 9. 1941, чета „Радосављевић", вод Ливадара; смртно рањен ириликом напада на Шабац, Немци га заробили, полили бензином и запалили.

1455) Јоцковић Милован - р. 1894, Дубље (Мачва), основиа школа, абаџијски радник, сиромашан, отац земљорадник, 50 ари; ступио крајем августа 1941, чете Ђ. Губеринића, Бајаличина и Вргоњина; члан КПЈ; ухваћен 22. 12. 1941. у Цуљковићу; погинуо приликом бекства из логора 29/30, 1. 1942.

1456) Јуришић Светозар - р. 1912, Бешеново (Срем), опанчарски радник; чета Д. Бајалице; ухваћен у Лешници, стрељан.

1457) Ковачановић Зора - ступила септембра 1941, крајем октобра 1941. враћена кући из Доње Љубовиђе, отишла у Посавски НОП одред...

1458) Келебић Мирко - р. 1922, Манђелос, папуџија; ступио 12,. 8. 1941, чета П. Савића; 10. 10. 1941. вратио се у Петковицу, са групом мештана дотеран у ш. логор...

1459) Клас Андрија - р. 1921, занатска школа, етоларски радник; породица: родитељи, 2 брата и сестра, отац столар, средњег имовног стања; ступио крајем августа 1941, чете Пионирска и Хрватова; члан Скоја; 10. 2. 1942. заостао иза колоне, ухватили га четиици, из Мионице спроведен у ш. лошр; стрељан 18. 3. 1942. у Шицари.

1460) Клас Петар - р. 1924, занатска школа, столарски ученик; породица: родитељи, 2 брата и сестра, отац столар, средњег имовног етања; ступио септембра 1941, био до 28. 9. 1941, вратио се кући, пријавио се нем. властима, стрељан.

1461) Ковачевић Драгутин - р. 1911, основна школа, опанчар, продавац новина; самац; ступио пол. августа 1941, у нападу на Шабац рањен, однешен у болницу, даље непознато.

1462) Којић Душан - р, 1920, 4 р. гимназије, радиоелектричар; породица: отац, сестра, отац послужитељ; ступио 6. 8. 1941, шофер при Штабу Одреда, Пионирска чета; кандидат за члана КПЈ; почетком октобра рањен у борби код Прњавора, остављен код једног сељака у Јошеви, ухваћен, 10теран у ш. логор, стрељан 13. 11. 1941.

1463) Комљеновић Илија - р. 1919, Мартинци, занатска школа, опанчарски радник, отац земљорадник; члан КПЈ; рањен у нападу на Шабац;у бањички логор отеран 26. 12. 1941. из ужичког затвора; умро иа Бањици 14. 2. 1942.

1464) Косијер Станимир - р. 1911, Кленак, столар; члан КПЈ; у Одреду од оснивања, 16. 7. 1941, чете Лалина, Симићева, Вукова и Галамина; в.д, командира чете, водник, секретар четне партијске ћелије; ухваћен 26. 12. 1941. у Јаребицама, осуђен на робију, издржао у Забели; на суђењу и у затвору издајнички се држао; после рата осуђен на смрт и стрељан.

1465) Косијер Штефица - р. 1914, домаћица; ступила августа 1941, радионица у Петковици и на Столицама, Вукова и Галамина чета; члан КПЈ, ухваћена 26. 12. 1941. у Милини; дотерана у ш. логор, стрељана.

1466) Косовац Душан - р. 1920, у САД, месарски радник; породица: родитељи (у САД), брат и 3 сестре, отац месар; погинуо 23. 9. 1941. у нападу на Шабац.

1467) Косовац Милена - р. 1922, домаћица; породица: родитељи, 2 брата и 2 сестре, отац месар; ступила поч. октобра 1941, радионица на Столицама, Јововићева чета; ухваћена крајем 1941, пуштена.

1468) Костић Даница - р. 1920, учитељица, породица: родитељи и 2 брата, отац трговац, затим општински службеник, сиромашан; ступила октобра 1941, радионица на Столицама...

1469) Костић Сима - р. 1923, трговачка школа, трговачки помоћник; породица: родитељи, сестра и 2 брата, отац трговац, затим општински службеник, сиромашан; члан Скоја; ступио 5. 8. 1941, курир Штаба Одреда за везу са ОК у Шапцу, затим чете Микина, П. Савића и Исаилова; ухваћен 14. 1. 1942. у Накучанима...

1470) Крајић Риста - р. 1920, занатска школа, обућарски радник, сиромашан; породица: брат и сестра; ступио 12. 8. 1941; вратио се 10. 10. 1941. у Петковицу, са мештанима отеран у ш. логор, пуштен.

1471) Куршиновић Стеван - р. 1913, 2 р. гимназије, обалски радник; породица: мајка, жена и син, родитељи земљорадници; ступио 9. 9. 1941. чета С. Јанковића, делегат вода, члан КПЈ; 28. 9. 1941. отишао у Цуљковић, одатле 10. 10. 1941. у Градојевић, крио се извесно време, није био у лотору, легално живео до краја рата.

1472) Лазић Милинко Миша - р. 1921, земљорадник; породица: родитељи, 2 брата и 6 сестара; ступио 5. 9. 1941, чета П. Савића; поч. октобра 1941. вратио се кући: из ш. логора отеран у Немачку, после рата вратио се кући.

1473) Лаушевић Владимир - р. 1919, Глоговац (Мачва), студент архитектуре; породица: родитељи и 2 брата, отац свештеник, доброг имовног стања; није служио БЈВ; стуттио 9. 8. 1941, чете Лешничка, Вукова, Бајаличина, Вргоњина, политички делегат вода; члан КПЈ; ухваћен 24. 12. 1941. на Ади код Прњавора, побегао из логора 29/30. 1. 1942, ухваћен код Уба, дотеран у б. логор 11. 4. 1942, стрељан 11. 8. 1942.

1474) Лаушевић Љубомир - р. 1915, Лесковац, трговачка школа, кројачки радник; породица: родитељи, брат и сестра, отац трговац, средњег имовног стања; ступио 7. 8. 1941, чета П. Савића; члан КПЈ; 10. 10 1941. остао у Петковици (болестан), са мештанима отеран у ш. логор, одатле у Немачку на рад; вратио се после рата.

1475) Лекић Данило Шпанац - р. 1913, Краље (Андријевица) филозофски факултет, професор, из учитељске породице; члан КПЈ; официр у шпанокој републиканској војсци; ступио 23. 8. 1941, полит. комесар Одреда, заменик команданта Одреда; са групом бораца и руководилаца Ваљевског и Подринског НОПО прешао 6. 3. 1942. у Босну, у друге јединице НОВ. Народни херој.

1476) Лукић Данило - р. 1919, Голубовић, (Книн), радник (алатничар); породица: родитељи, брат и 2 сестре; ступио 9. 9. 1941, чета „Радосављевић", вод Ливадара; 28. 9. 1941. отишао у Цуљковић, 13. 10. 1941. отеран у ш. логор, па у логор на Бањици; био до ослобођења.

1477) Лукић Никола - р. 1921, Голубић (Книн), основна и подофицирска школа, акт. поднаредник БЈВ; породица: родитељи, брат и 2 сестре, отац грађевински радник; ступио 9. 9. 1941, чета „Радосављевић", вод Ливадара; 28. 9. 1941. повукао се у Цуљковић, 13. 10. 1941. отеран у ш. логор, пуштен поч. новембра 1941; погинуо на оремском фронту 1945. као борац НОВ.

1478) Мајсторовић Аћим - р. 1907, Бадовинци, занатска школа, лимар; породица: мајка, брат, жена; родитељи земљорадници, 80 ари; ступио августа 1941; касније у другим јединицама НОВ и ПОЈ.

1479) Максић Гавра - р. 1919, Каћ (Нови Сад), учитељ; породица: родитељи — земљорадници, брат и 2 сестре; ступио 1. 9. 1941, Културно-проп. одбор, 11. комбинована чета; око 15. 10. 1941. ухваћен код Текериша као избеглица, отеран у ш. логор, пуштен.

1480) Мандић Љубомир Црвени - р. 1921, Штитар, столарски радник; породица: мајка и сестра, отац земљорадник, 3 ха; ступио 12. 8. 1941. чета „Радосављевић"; члан Скоја; рањен 19. 8, 1941. у борби код Дуваништа, упућен на лечење у Богосавац, па у Шабац; из ш. логора отишао у Немачку на рад, вратио се.

1481) Марковић Бранко - р. 1925, Тршић (ист. Босна), завршио 5 р. гимназије у Шапцу; породица: родитељи; члан Скоја; ступиоавгуста 1941; 20. 10. 1941. прешао у Ужички ПО, затим у друге јединице НОВ.

1482) Маровић Душан - ступио 9. 9. 1941, чета „Радосављевић", вод Ливадара; био до 28. 9. 1941, из Цуљковића опроведен у ш. логор, пуштен.

1483) Мартић Андрија - р. 1920, Жагровић (Книн), основна школа, земљорадник, 15 ха земље; иородица: родитељи, задруга од 15 чланова, није служио БЈВ; ступио 9. 9. 1941, чета „Радосављевић, вод Ливадара; 28. 9. 1941. повукао се у Цуљковић, затим дошао кући, ухваћен новембра 1941, отеран у ш. логор, пуштен.

1484) Мартић Бошко - р. 1921, Книн, избеглица; ученик 8. р. гимназије; породица: родитељи и 2 брата, родитељи земљорадници; ступио пол. септембра 1941, чета „Радосављевић"; члан КПЈ: поч. јануара 1942. дошао у Ливаде, са братовљевим исцравама отишао у Непотии; 1943. ухватили га четници у ок. Неготина и стрељали.

1485) Мнлинковнћ Бранка - р. 1922, основна школа, домоћица: иородица: мајка и сестра, отац био занаталија; ступила септембра 1941, болничарка; крајем октобра 1941. враћена у Шабац из Д. Љубовиђе, отишла у Посавски ПО.

1486) Милић Мујо - р. 1905, Муслиман, основна школа, кафеџија и свирач; иородица: жена; ступио пол. септембра 1941, чета П. Савића; пол. октоб(ра 1941. ухваћен на Церу, дотеран у ш. логор, стрељаи у Шицари.

1487) Миловановић Радован - р. 1910, Табановић, основна школа, седлар; породица: жена; ступио поч. септембра 1941, чета П. Савића и Исаилова; крајем 1941. ухваћен код Штитара, стрељан у ш. логору.

1488) Милошевић Чедомир - р. 1914, основна школа, месарски радник; ступио 9. 9. 1941, чета „Радосављевић"; 28. 9. 1941. одвојио се од Одреда, ишао до Цера и Милине, крајем октобра 1941. дошао кући, ухапшен, у логору се пријавио за рад у Немачкој; вратио се после рата.

1489) Митровић Миодраг — Мика Јарац - р. 1912, Богатић, студент медицине; породица: мајка и сестра, отац и мати учитељи; члан КПЈ, од 29. 6. 1941. члан ОК; у Одреду од дана оснивања, 16. 7. 1941, политички комесар Одреда приликом формирања, затим командир чете; погинуо 26. 9. 1941. у борби код Ратарске школе у Шапцу. Народ ни херој.

1490) Михаиловић Вјекослава - р. 1907, Мостар, Хрватица, виша стручна школа, наставник, домаћица; породица: муж, син и кћи, отац ковач; ступила августа 1941. позад. делови Одреда; ухваћена поч. јануара 1942. код Новог Села, пуштена марта 1942; поново ухапшена јануара 1944, из б. логора иуштена 4. 10. 1944.

1491) Мнхаиловић Момчило - р. 1902, филозофски факултет, професор, средњег имовног стања; породица: жена, син и кћерка; отац и мати учитељи; ступио августа 1941, Културно-пропагандни одбор у Петковици и на Столицама, Јововићева чета; члан КПЈ; ухваћен 26. 12. 1941. у П. Метковићу; из ш. логора опроведен 30. 3. 1942. у лотор на Бањици, стрељан 3. 8. 1942.

1492) Михаиловић-Тепавчевић Јелена - р. 1907, Гацко, ж. у Новом Саду, избеглица; болиичарка; чл ан КПЈ; ступила 5. 9. 1941, болница у Чокешини, Крупњу, Лазама, Драгодолу, Вујиновачи и Ребељу; ухваћена 30. 1. 1942. у Ребељу, стрељана у ш. логору.

1493) Мицић Павле - р. 1922, Драгозевац, ученик учитељске школе; породица: родитељи и брат, отац заиатлија, доброг имовног стања; ступио 12. 8. 1941, чета Ђ. Губеринића; члан Скоја; био до 15. 12. 1941; пуштен из ш. лотора. (Види Други део Списка).

1494) Мраовић Павле - р. 1900, основна школа, трошаринац; породица: жена, 3 сина и 4 кћерке, отац рабаџија; рез. наредник БЈВ; ступио поч. септембра 1941, чета П. Савића и Исаилова; крајем 1941. ухваћен код Липолиста, из ш. логора отеран августа 1942. у Немачку, умро 1944. у логору.

1495) Мрђа Љубомир - р 1921, Смољани (Бос Петровац), основна школа, качарски радник, сиромашан; породица: отац, 2 брата и 4 сестре, отац носач; ступио 5. 9. 1941, чета П. Савића и Исаилова; ухваћен 25. 12. 1941. код Варне; погинуо приликом покушаја бекства из ш. логора 29/30. 1. 1942.

1496) Мрђа Марија - р. 1923, основна школа, радница, сиромашна; породица: отац, 3 брата и 3 сестре. отац носач; ступила 7. 9. 1941, радионица и превијалиште у Табановићу; 28. 9. 1941. вратила се у Шабац.

1497) Несторовић Небојша - р. 1923, Даљ (Ооијек), избеглица; стручна школа, кројач; породица: родитељи и 4 сестре, пољ. радници, сиромашни; стуиио августа 1941, Поцерска чета; био до 20. 10. 1941, ухваћен у Јаребицама, отеран у Немачку...

1498) Николић Душан - р. 1902, Милочан (Никшић), судски чиновник; породица: жена; ступио 16. 9. 1941, секретар Војнот суда Одреда, интендантура, командир коморе, Јововићева чета; члан КПЈ; заробљен 19. 12. 1941. у борби у Милошевцу; погинуо 29/30. 1. 1942. приликом покушаја бекства из ш. логора.

1499) Нинковић Мирослав Пинда - р. 1922, занатска школа, берберин, сиромашан; иородица: мајка, 3 брата и 3 сестре, отац обалски радник; ступио 18. 9. 1941, чета П. Савића; ухваћен у Слепчевићу, стрељан у ш. логору.

1500) Опачић Аћим - р. 1890, Плавно (Книн), неписмен, надничар; породица: жена и син; ступио 9. 9. 1941, чета „Радосављевић", вод Ливадара, кувар; 28. 9. 1941. дошао у Цуљковић, 13. 10. 1941. вратио. се кући, није био у логору; умро 1971.

1501) Опачић Марко - р. 1922, Плавно (Книн), трговачка школа, трг. помоћник; ступио 17. 9. 1941, чета „Радосављевић", курир Штаба батаљона и Одреда; крајем новембра 1941. дошао кући, крио се неко време у ок. Шапца, отишао у Бадовинце, легализовао се. (Види Други део Списка).

1502) Оскомић Марко Мартин - р. 1912, Кукујевци, Хрват, основна школа, опанчарски радник; ступио кр. августа 1941, чете Д Бајалице и Вргоњина; ухваћен 28. 12. 1941. код Богатића, из ш. логора пуштен 9. 3. 1941; 31. 12. 1943. пријавио се за одлазак у Немачку на рад; вратио се после рата; умро 1972.

1503) Перић Милан - р. 1912, Зворник, основна школа, столарски радник, сиромашан, отац зидарски радник; ступио 8. 8. 1941, чета П. Савића, политички комесар чете; члан КПЈ; погинуо 19. 10. 1941. у Коренити.

1504) Петровић Василије - р. 1926, Цулине (Азбуковица), ученик гимназије, сиромашан; породица: родитељи и 4 брата, отац земљорадник; ступио 12. 8. 1941, курир Штаба Одреда; ухваћен 3. 2. 1942. у Горњој Оровици, био у ш. логору, пуштен јуна 1942; поново отупио у НОВ.

1505) Петровић Веселин - р. 1890, Змињак, основна школа, земљорадник, кафеција и сензал; сиромашан; породица: жена и кћерка; ступио 11. 8. 1941, ухваћен негде у Рађевини, 12. 3. 1942. спроведен у ш. логор, после недељу дана стрељан.

1506) Поповић Живорад Жика - р. 1895, Лозница, филозофски факултет, професор, сиромашан; породица: жена, 2 сина, 3 кћерке, брат и сестре; отац опанчар; ступио августа 1941, Културно-пропагандни одбор у Петковици; по налогу Врховног штаба пол. октобра 1941. упућен у Ужице; погинуо 21. 10. 1941. на жел. станици Пријевор код Чачка

1507) Радосављевић Добросав — Цока Француз - Народ, р. 1920, Салаш Ноћајски, занатска школа, еарачки радник; породица: отац, 3 брата и сестра, отац земљорадник; оекретар ОК КПЈ за округ шабачки, организатор устанка, оснивач Одреда, заменик полит. комесара Одреда; после повлачења одреда из Мачве био стално са Одредом; вратио се у Мачву 24. 12. 1941, био у Белој Реци до 28, 12. 1941, отишао у П. Добрић и ту нашао склониште; случајно га открио један четник, побетао у Петковицу, тамо ухваћен 14. 3. 1942; обешен у лотору на Сави поч. априла 1942. Народни херој.

1508) Радосављевић Светислав - ступио 15. 9. 1941, чета Ђ. Губеринића; био до 28. 9. 1941; умро после рата...

1509) Ралић Миодраг - р. 1914, основна школа, земљорадник, 1 ха; породица: мајка и брат, ступио 9. 9. 1941, чета „Радосављевић"; ухваћен 28. 12. 1941. у Мачви, пуштен 1942.

1510) Рафаиловић Душанка - р. 1922, Вукошић , учитељица, сиромашна; породица: мајка и очух; ступила пол. августа 1941, Поцерска чета; члан Скоја; 10. 10. 1941 остала у Синошевићу, вратила се у Шабац...

1511) Реновчевић Михаило Микица - р. 1922, Мајур, основна школа, грађевински радник; породица: родитељи, отац зидар; ступио 28. 8. 1941, чета М. Самарџића; кандидат за члана КПЈ; кр. новембра упућен у Ужице; после био у 1. пролет. бригади.

1512) Рогуља Драгица - р. 1921, Курузари (Костајница), ж. у Ади (Осијек), избеглица, основна школа, домаћица; породица: родитељи и брат, земљорадници, 5ха; ступила 10. 9. 1941, радионица; умрла 1949. у Шапцу.

1513) Рогуља Милан - р, 1918, Курузари (Костајница), ж. у Ади (Осијек), избеглица, основна школа, земљорадник, 5 ха; породица:родитељи и 2 сестре; ступио 18. 8. 1941, Босанчева чета... погинуо 1944. на Сремском фронту као борац НОВ.

1514) Русић Бошко - р. 1913, Плавно (Книн), подофицирска школа БЈВ и шумарска средња школа, шумар, сиромашао; породица: отац земљорадник; поднаредник БЈВ; ступио 9. 9. 1941, чете „Радосављевић", вод Ливадара и Д. Бајалице; поч. децембра 1941. ухваћен у ок. Љубовије, из ш. логора пуштен јануара 1942.

1515) Савановић Мирко - р. 1914, Сански Мост, трговачка школа, бифеџија; породица: родитељи и жена, родитељи земљорадници, 1 ха; ступио 9. 9. 1941, чета „Радосављевић", вод Ливадара, десетар; 28. 9. 1941. повукао се у Цуљковић, 13. 10. 1941. дотеран у ш. логор, стрељан новембра 1941.

1516) Савић Витомир - р. 1919, Варна занатска школа, занатски радник; породица: родитељи и 2 брата, земљорадници, 3 ха; ступио поч. септембра 1941, Лалина чета; пол. октобра 1941. вратио се кући, отеран у ш. логор, пуштен; погинуо јануара 1944. у борби код Бијељине као борац НОВ.

1517) Савић Петар - р. 1903, основна школа, кројач, у Одреду од оснивања, 16. 7. 1941, десетар, водник, командир чете; члан КПЈ; погинуо 28. 11. 1941. у борби код Г. Борине.

1518) Секулић Јован - р. 1913, адв. писар; пуштен из ш. логора; 29. 1. 1942, убили га добровољци у његовом стану.

1519) Симић Мирко - р. 1918, Мујчићи (Јајце), избеглица; пољопривредни техничар; породица: родитељи, 2 брата и сестра; рез. потпоручник БЈВ; члан КПЈ; ступио кр. ав1густа 1941, командир чете; 27. 9. 1941. теже рањен у борби у Ноћајском Салашу, лечен у болници у Бањи Ковиљачи и Бајиној Башти; 23. 12. 1941. прешао у Босну, у друге јединице НОВ.

1520) Срнић Драгослав — Драган Падобранац - р. 1914, нижа гимназија, радник, (словослагач), сиромашан; породица: родитељи и 3 брата, отац обућар; у Одреду од оснивања, 16. 7. 1941, десетар, командир чете; члан КПЈ; погинуо 3. 9. 1941. у борби између Слепчевића и Сокине механе. Народни херој.

1521) Срнић Момчило Моша - р. 1919, 2 р. гимназије, стручна трговачка школа, трг. помоћник; породица: родитељи и 3 брата; ступио 12: 8. 1941, чете Лалина и П. Савића, водник; члан КПЈ; рањен 28. 11. 1941. у борби код Зајаче; од 15. 12. 1941. у пратњи команданта Одреда; иогинуо 27/28. 12. 1941. у Белој Реци

1522) Срнић Михаило Мића - р. 1922, стручна иродужна школа, металски радник; породица: родатељи и 3 брата; члан Скоја; ступио кр. августа 1941, курир Штаба Поцер. бат., Девина и Хрватова чета, десетар; кр. фебруара 1942, пошао на Космај, у Космајски ПО, на путу потинуо.

1523) Станисављевић Станислава Цана - р. 1922, Црна Бара, студент права; породица: мајка, 3 сестре и брат, отац био кафеџија, сиромашни; ступила кр. августа 1941, чета М. Радовановића, благајник Штаба Поцереког батаљона, Културно-пропагандни одбор, курир ГШ ПО Србије, Хрватова чета; ухваћена 7. 3. 1942, из затвора у Ужицу пуштена; отишла у Лесковац, успоставила везу са партијском организацијом, ступила у ПО. (Види Други део Списка).

1524) Станковић Милутин - р. 1907, основна школа, опанчарски радник; ступио 20. 8. 1941, чета Лалина и Симићева; рањен 27. 9. 1941. у борби у Ноћајском Салашу, пренет у Бању Ковиљачу у болницу; кад су Немци ушли у Бању Ковиљачу болница је премештена у Београд, па и неколико рањених партизана, који су се провукли као цивили; умро после рата.

1525) Станојевић Драган - р. 1924, ученик учитељске школе; породица: родитељи и брат, отац жел. чиновник сиромашан; ступио пол. августа 1941, чета П. Савића, А. Ивића, Исаилова; крајем 1941. ухваћен кзод Слатине (Поцејрина); из ш. логора пуштен марта 1942.

1526) Стевановић Ратко Босанац - р. 1917, Тршић (источна Босна), занатска школа, радник (словослагач) у Београду; породица: мајка и 2 брата, сиромашни земљорадници; каплар БЈВ; у Одреду од оонивања, 16. 7. 1941, водник у чети М. Митровића, командир Пионирске чете, па у Вуковој и Галаминој чети; члан КПЈ; ухваћен 26. 12. 1941. у Горњим Недељицама, осуђен на робију у Забели, био до октобра 1944.

1527) Стојковић Богако Точкоња - р. 1916, Липолист, основна школа, берберски радник, сиромашан; породица: мајка, жена и сестра; у Одреду од оснивања, 16. 7. 1941, чете Лалина, Посадна на Столицама, Јововићева, водник, командир чете; члан КПЈ; у борби 19. 12. 1941. у Милошевцу тешко рањен и заробљен; погинуо 29/30. 1. 1942, приликом покушаја бекства из ш. логора.

1528) Стојковић Јела - ступила поч. септембра 1941, радионица, Јововићева чета; ухваћена 19. 12. 1941. у Милошевцу, пуштена из ш. логора.

1529) Тасић Петар Луне - р. 1922, основ< на школа, месарски, радник; породица: родитељи, брат и 3 сестре, отац месар, сиромашан; ступио 5. 8. 1941, чете Микина, П. Савића-и Исаилова; члан Скоја; 25. 12. 1941. дошао у Летњиковац, од породице добио легитимацију, легализовао се; отеран у рудник на рад, побегао, ухваћен, ступио у добровољце, погинуо.

1530) Товиловић Александар - р. 1922, Бадовинци, занатска школа, ћурчијски радник; породица: родитељи, брат и 2 сестре, родитељи земљорадници, 8 ха; ступно августа 1941; новембра 1941. стрељан у ш. логору.

1531) Трнинић Живко Жића - р. 1921, ученик гимназије; ступио 2. 8. 1941, чета П. Савића; после у 1. пролет. бритади; умро 1953.

1532) Тушори Ђорђе - р. 1921, Мађар, занатска школа, берберин; породица: мајка и брат; ступио 18. 9. 1941, чета П. Савића; пол. октобра 1941. вратио се кући, отеран у логор, стрељан у Шицари.

1533) Филиповић Јован - р. 1910, основна школа, ковач, сиромашан; породица: брат и сестра, ступио поч. септембра 1941, чета П. Савића; ухваћен поч. јануара 1942, дотеран у ш. логор, убијен.

1534) Филиповић Крста Курја - р. 1920, занатска школа, столарски радник; породица: брат и сестра; отац ковач; ступио поч. септембра 1941, чета П. Савића, Исаилова; члан Скоја; ухваћен 9. 1. 1941. у Заблаћу (Поцерина), из ш. логора отеран у Норвешку, убијен 12. 10. 1942. у логору Ботн.

1535) Дветуљац Јован - р. 1918; ступио кр. августа 1941, у септембру отишао у Церски четнички одред; убијен 24. 9. 1941. у Шапцу.

1536) Цвијановић Вук - р. 1917, Земун, пољопривредни техничар из Загреба; породица: мајка, сестра и брат, отац адвокат; рез. потпоручник БЈВ; члан КПЈ; ступио 15. 8. 1941, Лешничка чета, водник, командир чете; погинуо 8. 12. 1941. у борби код Столица.

1537) Цицварић Авдо - р. 1914, Муслиман, основна школа, свирач, сиромашан; породица: мајка, жена, 2 сина и кћерка; ступио пол. септембра 1941, чета П. Савића; пол. октобра 1941, ухваћен у Јадру, дотеран у ш. л огор, стрељан у Шицари.

1538) Црнобрњић Радомир - р. 1922. године, нижа гимназија, пилотска подофицирска школа БЈВ, пилот, акт. поднаредник; породивд: родитељи, брат и 3 сестре, отац трговац, средњег имовнот стања; ступио 5. 9. 1941, чета П. Савића и Исаилова, водник; од 25. 12. 1941. крио се у Мајуру, Шапцу и Београду, а 5. 12. 1943. пребацио се код Дреновца у Срем, у НОВ.

Из групе комуниста — робијаша

1539) Батимо Рафаило - р. 1910, Битољ, чиновник; распоређен на политички рад у Поцерској чети, под именом Марко био од 25. 9. до 11. 10. 1941; по распореду ЦК КПЈ отишао на другу дужност.

1540) Вуковић Радован — Љуба Поповић - р. 1910, Коњухе (Иванград), Црногорац; студент књижевности и публицист; политички актив ОК у Мачви, полит. комесар Команде места у Крупњу, полит. актив на Столицама, од 15. 12. 1941. иолит комесар Одреда; 28. 12. 1941. отишао из Јадр. Каменице преко Брадића ка Рађевини, у ГШ НОПО за Србију, на путу, вероватно, ухваћен и убијен, не зна се кад и где.

1541) Шпехал Никола Риста - р. 1900, Слатина (Карловац), пекар; од доласка у Мачву није се одвајао од Радована Вуковића, с њим је пошао из Јадр. Каменице и нестао.

Из других НОП одреда

ИЗ ВАЉЕВСКОГ ПО

1542) Добривојевић Драгутин Гута - р. 1917, Маови, ж. у Шапцу учитељ, сиромашан; породица: родитељи, сестра, жена и кћерка, отац послужитељ у суду; рез. поручник БЈВ; прешао 15. 12. 1941. из Ваљевског ПО у Галамину чету; члан КПЈ; 1941, отеран 24. 4. 1942. у Норвешку, вратио се после рата.

1543) Илић Радован — Рака Зембиљ - р. 1912, Влаеаница (Владимирци), ж. у Шапцу абаџијски радник; породица: мајка, жена и син, родитељи земљорадници; члан КПЈ; 15. 12. 1941. прешао из Ваљевског ПО. Јововићева чета; ухваћен поч. 1942, побегао са стрељања у Ваљеву, крио се у околини Коцељева; четници га пронашли и заклали.

1544) Јанковић Миодраг Мића - р. 1918, Поц. Добрић, ж. у Љубовији, учитељ; породица: родитељи, брат, сестра, жена и дете, отац земљорадник, 25 ха; прешао 15. 12. 1941. из Ваљевског ПО, Јововићева чета; крајем 1941. дошао у Добрић, крио се, ухваћен, био по разним логорима; из рудника Трепче побетао и ступио у ПО на Копаонику.

1545) Јовичић Драгољуб - р. 1910, Јаловик, ж. у Шапцу филозофски факултет, новинар; породица: мајка, жена и 2 деце; прешао јз Ваљевског ПО 15. 12. 1941, Галамина чета; члан КПЈ: по доласку Одреда у Петковицу, 22. 12. 1941, због болести упућен у илегалност; стигао у Јаловик, крио се код родбине; четници га ухватили и заклали 26/27. 6. 1943. У Бељину (Посавотамнава).

1546) Куцељ Фрањо - р. 1919, Бакар, (Сушак), Словенац, ж. у Шапцу, учитељ; 15. 12. 1941. прешао из Ваљевског у Подрински ПО, Галамина чета; 18., 12. 1941. остао на Мачковом камену, ухваћен у Црнчи, из Лознице спроведен 15. 1. 1942. у ш. логор, осуђен на 2 године робије, издржас1 у Забели, поново ухапшен 14. 3. 1944. у Шапцу, јавио се за рад у Немачкој, вратио се после рата.

1547) Филиповић Стјепан — Стева Колубарац - р. 1916, Опузен (Метковић), Хрват; 2 р. гимназије, бравар, електричар, столар и књиговезац; члан КПЈ; упућен 10. 10. 1941. из Ваљевског ПО, са дужности командира чете, у Подрински ПО за командира чете; од 26. 10. 1941. политички комесар Одреда, од 15. 12. 1941. командант батаљона; ухваћен 23/24. 12, 1941. у Трбосиљу; јавно обешен 22. 5. 1942. у Ваљеву. Народни херој.

ИЗ МАЈЕВИЧКОГ ПО

Семберијска чета

Чета је 10. 9. 1941. ушла у састав Подринског НОПО - а 15. 10. 1941. прешла у Босну и вратила се у састав Мајевичког НОПО.

1548) Андрић Гајо - из Пучила (Бијељина), земљорадник; погинуо 1943.

1549) Гаврић Брано - р. 1920, Прибој (Тузла), ж. у Бијељини, студент медицине; члан КПЈ; погинуо 6. 10. 1941. у борби код Новог Села.

1550) Гаврић Веселин - р. 1918, Прибој (Тузла), ж. у Бијељини, студент права; члан КПЈ; убили га четници поч. марта 1942. у с. Тобуту на Мајевици. Народни херој.

1551) Глишић Сретен - из Међаша, земљорадник и циглар; члан КПЈ; по одобрењу четне команде вратио се из Цулина у Мачву да види породицу, ухваћен, стрељан у ш. лотору.

1552) Илић Радован Радика - из Међаша, ж. у Бијељини, дип. правник; члан КПЈ; до краја рата у НОВ.

1553) Јакшић Брано - р. 1915, Бијељина, студент; погинуо 6. 10. 1941. у борби код Новог Села.

1554) Јовановић Слободан (види Лешница).

1555) Јоковић Стеван - из Глоговца (Бијељина), земљорадник; заменик командира чете; погинуо 6. 10. 1941. у борби код Новог Села.

1556) Кабиљо Буки - р. 1922, Бијељина, Јеврејин; борац; породица: родитељи, отац трговац; погинуо 6. 10. 1941. у борби код Новог Села.

1557) Кабиљо Елијас - р. 1917, Бијељина, Јеврејин, студент; породица: родитељи, отац трговац; погинуо 1942.

1558) Калабић Жарко - из Трњака (Бијељина), земљорадник; члан КПЈ; погинуо 1944.

1559) Калабић Страјко - из Трњака, земљорадник; фебруара 1942, напустио ПО, основао „комитски батаљон" у Семберији; убили га четници Мајевичког корпуса 1942.

1560) Максимовић Драгиша - из Бијељине, студент технике; члан КПЈ; до краја рата у НОВ.

1561) Максимовић Никола - из Међаша, земљорадник; члан КПЈ; по одобрењу четне команде вратио се из Цулина у Мачву да види породицу; ухваћен, стрељан у ш. логору.

1562) Маринковић Ђоко - из Бијељине, студент технике; породица: мајка и 3 сестре; члан КПЈ; погинуо марта 1942, код Дворова (Семберија).

1563) Мијојлић Мирко - из Бијељине; избеглица у Бадовинцима; ступио у чету у Мачви; до краја рата у НОВ.

1564) Мирковић Остоја - из Трњака, земљорадник; до краја рата у НОВ; умро 1965.

1565) Пајкановић Вукашин - р. 1919, Бијељина, студент права; породица: мајка и 3 брата, отац трговац, сиромашан (пао под стечај); члан КПЈ; полит. комесар чете; погинуо 6. 10. 1941. у борби код Новог Села.

1566) Перић Јово Цицин - р. 1912, Валатун, земљорадник, сиромашан; иородица: жена и 3 деце; потинуо 20. 2. 1942 у с. Вукосавцима на Мајевици.

1567) Перић Стево - р. 1919, Бродац, студент технике; породаца: родитељи брат и сестра, отац општ. биљежник; члан КПЈ; политички комесар чете (после погибије Вукашина Пајкановића); погинуо 1942.

1568) Петровић Ненад - р. 1912, Бијељина, правник; од 28, 9. 1941. био неколико дана у Поцерској чети ППО; до краја рата у НОВ.

1569) Петровић Стеван - р. 1922, Бијељина, ученик гимназије; избеглица у Мачви, ступио у чету кр. септембра 1941; иогинуо 1944. у Глоговцу (Семберија).

1570) Поповић Милош Ђурин - р. 1913, Бања Лука, професор и публицист; из учитељске породице; писац текста познате партизанске песме „Коњух планином"; погинуо 1943. у борби на Сутјесци.

1571) Ранковић Станко - р. 1910, Балатун, 4 р, гимназије, земљорадник, средњег имовног стања; члан КПЈ; у Босни дезертирао из чете, прешао у Мачву, пријавио се Немцима, пуштен; из Црне Баре радио за немачку и четничку обавештајну службу; крајем 1944. ухватиле га јединице НОВ, стрељан као издајник.

1572) Ребрић Ђорђо - из Бродца, земљорадник; фебруара 1942. напустио Одред,, предао се, постао издајник; осуђен и стрељан од НОВ 1942.

1573) Секулић Србо Чаруга - из Бијељине, студент; пушкомитраљезац; погинуо 10. 9. 1941. у борби еа усташама на Мирковића ади код Црне Баре.

1574) Симић Вељко Вељун - из Бијељине; до краја рата у НОВ.

1575) Симић Перо - из Бијељине, кујунџија-златар; погинуо 28. 9. 1941. у борби у Засавици.

1576) Симић Цвијетин Цвико - из Трњака; избеглица у Црној Бари, ступио у чету у Мачви; до краја рата у НОВ.

1577) Софренић Теодор Тендо - из Бродца, акт. наредник БЈВ; погинуо 1942.

1578) Станкић Максим - р. 1923, Загони (Бијељина), основна школа, погинуо несрећним случајем 7. 9. 1941. на Мирковића ади код Црне Баре.

1579) Станчић Борислав Борика - (Види: Црна Бара).

1580) Стевановић Драго Шицо - р. у Глоговцу, ж. у Бијељини, металски радник; до краја рата у НОВ.

1581) Стевановић Саво - из Међаша, земљорадник; четни економ и кувар; новембра 1941. заробљен код ман. Тавне, отеран у логор Јасеновац, убијен.

1582) Стојаковић Миленко - из Бијељине; члан КПЈ; члан Штаба Мајевичког НОПО; до краја рата у НОВ.

1583) Стокић Јаков - р. 1899, Међаши, земљорадник; породица: жена и 4 деце; погинуо на Церу 1941. (?).

1584) Суботић Ђоко - из Бијељине, ученик гимназије; избеглица у Мачви, ступио у чету крајем септембра 1941; погинуо 1943.

1585) Трифковић Владимир - р. 1918, Балатун (Бијељина), 3 р. гимназије, земљорадник, сиромашан; породица: жена, дете и брат; члан КПЈ; погинуо фебруара 1943. у Бродцу.

1586) Трифковић Вујадин - р. 1919, Балатун, основна школа, земљорадник сиромашан; породица: мајка, жена, брат и сестра; члан КПЈ; до краја рата у НОВ.

1587) Трифковић Ђорђо Штабац - р. 1921, Балатун, земљорадник, сиромашан; погршуо марта 1942. у Семберији.

1588) Филиповић Мирко - р. 1912, Дубраве (Брчко), дипл. правник; члан КПЈ; поч. 1944. ухватили га четници у с. Прибоју на Мајевици и предали Немцима; стрељан августа 1944. Народни херој.

ИЗ ПОСАВСКОГ ПО

1589) Јововић Милан - р„ 1903, Забрђе (Шавник), ж. у Буђановцима (Рума), избеглица у Посавотамнави; жел. чиновник; крајем новембра 1941. упућен из Посавског у Подрински ПО за командира чете; смењен 22. 12. 1941. на Церу; 25. 12. 1941. из Липолиста отишао у Посавотамнаву, крио се, 7. 3. 1942. прешао у Срем; ухваћен у Буђановцима, из затвора у Руми спроведен у ш. логор, отеран 24. 4. 1942. у Норвешку, убијен 1943.

1590) Марковић Драгић Вргоња - р. 1904, Дебрц, ж. у Шапцу, основна школа, опанчарски радник, сиромашан, породица: жена и 2 брата, родитељи земљорадници, 30 ари; прешао из Посавског ПО децембра 1941, од 15. 12. 1941. командир чете; ухваћен 25. 12. 1941. у Црнобарском Салашу, осуђен 26. 1. 1942. на смрт. стрељан 2. 2. 1942.

ИЗ ФРУШКОГОРСКОГ ПО

1591) Бојичић Светозар Цвеће - Тарас, из Ирига; у Подрински ПО дошао 18. 9. 1941. у пратњи групе комуниста — робијаша; Лалина чета...

1592) Гавриловић Борислав - р. 1921, Рума, трг. помоћник; у Подрински ПО дошао 18. 19. 1941. у пратњи групе комуниста-робијаша; позадински делови, Девина чета; у другој пол. јануара ухваћен код Вујиноваче...

1593) Миловановић Перица - из Ирига; у Подринеки ПО дошао 18. 9. 1941. у пратњи групе комуниста-робијаша; Лалина чета...

1594) Ћурковић Јоца - из Ирига; у Подрински ПО дошао 18. 9. 1941. у пратњи групе комуниста-робијаша; Лалина чета...

Непознато место боравка пре ступања у Одред

1595) Антонић Драгољуб Рађевац - чета П. Савића...

1596) Барбарић Анђелко Попај - избеглица из Далмације, ступио у првој пол. августа 1941, чете Ударна, Лалина и Хрватова; погинуо поч. фебруара 1942. код Суводња.

1597) Гостовић Богдан - р, 1912, Гостово Поље, избеглица; земљорадник; ступио 15. 8. 1941, чете Микина, Хрватова; 4. 2. 1942. остао болестан у Ваљ. Ставама, ухваћен, преко Ваљева спроведен у ш. логор, стрељан.

1598) Јовановић Слободан - избеглица из Гуње, ученик гимназије; Хрватова чета; заробљен 2. 3. 1942. у борби код Слатине на р. Убу, пуштен из ш. логора.

1599) Кладар Вељко - избеглица из Приједора, студент или новинар, Ударна чета; погинуо, вероватно, код Столица.

1600) Кнежевић Лазо - р. 1912, Ото« (Книн), ж. у Силашу, избеглица у Мачви; земљорадник, сиромашаи; ступио августа 1941; ухваћен, стрељан у ш. логору.

1601) Кнежевић Саво - р. 1906, Отон (Книн), ж. у Силашу, па у Београду; избетлица у Мачви; носач; ступио августа 1941, чета П. Савића; ухваћен децембра 1941, стрељан у ш. логору.

1602) Костић Марко - избеглица из Петроварадина; чета П. Савића...

1603) Марјановић Сретен - ступио 28. 9. 1941...

1604) Милин - из Загреба, Вукова чета...

1605) Михаиловић Даница — Дана Бијељинчанка - избеглица из Бијељине, болничарка...

1606) Опачић Јелка - избеглица из Славоније, болничарка.

1607) Остојић Петар - р 1919, Бијељина, ж. у Руми, избеглица у Мачви; штрикерски радник...

1608) Пандуровић Никола - р. 1914, Велико Набрђе (Ђаково), берберски радник; ступио поч. септембра 1941, чете Босанчева, Пионирска и Јововићева; ухваћен крајем 1941. у Слепчевићу, еаслушан 1. 1. 1942. у ш. логору, стрељан.

1609) Панић Живко - р. 1923, Јазак (Ириг), избеглица; земљорадник; ступио септембра 1941, чета П. Савића и Исаилрва; ухваћен крајем 1941. у Глушцима, саслушан 13. 1. 1942. у ш. логору, стрељан.

1610) Поповић Миленко - р. 1908, Лаћарак, ж. у Београду, рибар; ступио августа 1941; Јововићева чета; ухваћен крајем 1941. код Слепчевића, стрељан у ш. логору.

1611) Рашић Петар - ибеглица из с. Подриња...

1612) Релић Павле - избеглица из Брешћа, учитељ...

1613) Ркман Перо - избеглица из Шодоловаца...

1614) Салер Шимон - р. 1907, Бездан, Мађар; ложач на речном броду Славонија; ступио 6. 9. 1941. (кад су партизани запленили брод), чета П. Савића, био до 25. 12. 1941.

1615) Симић Андрија - наредбом Штаба Одреда од 27. 8. 1941. „упућен за магационера и руковаоца оружјем".

1616) Симић - погинуо несрећним случајем код манастира Петковице.

1617) Стевановић Ранка - борац у чети, рањена (одсечена јој нога), похваљена наредбом Штаба одреда (без датума).

1618) Страхиња - ђак из Београда, Вукова чета; поч. новембра 1941. напустио чету, отишао у Мачву (са Миланом Ранкићем, види: Богатић).

1619) Шиитар Л. - погинуо, вероватно, 13. 11. 1941. у нападу на Лозницу (наредбом Штаба Одреда, без датума, објављено да су погинули он и Душан Блануша).

Прешли из Церског четничког одреда

1620) Глигорић Живко - р. 1901, Остружањ, земљорадник; напустио чету Ратка Теодосијевића Церског четничког одреда, ступио у чету Д. Бајалице; ухваћен 30. 11. 1941. без оружја, стрељан у ш. логору.

1621) Ђорђић Пикола - р. 1916, Синошевић, основна школа, земљорадник, 3 ха; породица: отац маћеха, 4 брата и сестра; око 25. 9. 1941. прешао из Церског четничког одреда у Поцерску партизанску чету; 23. 10. 1941. вратио се кући; умро после рата.

1622) Златарић Ивко - р. 1920, Маови основна школа, земљорадник, 5 ха; породица: отац маћеха и сестра; кр. августа 1941. прешао из четника у ППО; погинуо октобра 1941...

1623) Јанковић Милош - р. у Синошевићу, основна школа, земљорадник, 2 ха; породица: жена, 2 кћерке и син; око 25. 9. 1941. прешао из Церскот четничког одреда у Поцерску чету; вратио се кући 23. 10. 1941; умро 1970.

1624) Јефтић Маринко - р. у Синошевићу, основна школа, земљорадник, 10 ха; породица: жена, дете и 4 брата; око 25. 9. 1941. прешао из Цероког четничкот одреда у Поцерску партизанску чету; погинуо 19. 10. 1941. у борби код Оиминог Брда (Јадар).

1625) Мартић Радосав - р. 1914, Петловача, основна школа, земљорадник; породица: родитељи, жена и Здеце; из четника прешаоупартизане крајем августа 1941; предао се 15. 12. 1941. у Петловачи, стрељан у логору на Бањици 19. 2. 1943.

1626) Остојић Александар Леса - р. 1921, Синошевић основна школа, земљорадник, 2,5 ха; породица: отац, брат, жена и кћерка; око 25. 9. 1941. прешао из Поцерског четничког одреда у Зоцерску партизанску чету; 23. 10. 1941. вратио се кући.

1627) Остојић Живојин Стеван - р 1914, Синошевић, основна школа, радник, 69 ари; породица: родитељи, 3 брата, 3 сестре и жена; око 25. 10. 1941. прешао из Церског четничког одреда у Поцерску партцзанску чету, десетар; 12. 10. 1941. ухватили га Рачићеви четници, Рачић хтео да га стреља као дезертера; побегао, вратио се кући, ухапшен, пуштен.

1628) Синђић Владислав - р. 1921, Ноћај, питомац Ваздухопловне војне академије; породица: брат, отац земљорадник и бив. трговац; био најпре у Церском четничком одреду, у борби у Бањи Ковиљачи изгубио око; предао се око 20. 11. партизанима, око 25. 11. раопоређен у Вукову чету, био десетар; из Галамине чете пребегао 22. 12. 1941. у четнике војводе Братића и одмах постао командир чете; касније командант четничке бригаде у Мачви; починио многобројне и тешке злочине; погинур 1945. у борби против јединица НОВ.

1629) Сокић Никола - р. у Слепчевићу акт. потпоручник БЈВ, командир чете у Церском четничком одреду; око 20. —. 1941. предао се партизанима. упућен Штабу Подинског НОПО, на Церу 22.12.1941 постављен за комадира чете (уместо смењеног Јововића) коју је 25. 12. 1941. распустио у Липолисту; касније, постао командант четничке мачванске бригаде и ратни злочинац; убијен 1945.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument