Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Ogromni ratni plijen pao je u ruke 12. proleterske NOU brigade

 

U Blajburgu je zarobljeno oko 92.000 ustaša, oko 15.000 crnogorskih četnika i 16 ustaških generala. Među zarobljenim ustaškim generalima bili su: Avgustin Gustović, poznati komandant Prve gorske ustaške divizije »Ante Pavelić«, generali Servaci, Slavko Štancer, posljednji ministar odbrane tzv. NDH, Nardeli, Gregorić, Tomašević, Vučković, Meti koš, Koliber, Majetić, Dolaški i drugi. Ustaške generale i njihove porodice borci 12. proleterske i Vojvođanske brigade su, među prvim zarobljenicima, sproveli u Maribor i predali Štabu 3. jugoslovenske armije. Nakon detaljno sprovedene istrage, narodni sud osudio je na smrt sve one za koje je utvrđeno da su klali i ubijali nevini narod, starce, žene i djecu.

Pored 200 vagona oružja, municije i raznog ratnog materijala, koji je iz Blajburga prevezen u Maribor, 12. proleterska je na licu mjesta zaplijenila samo ono što je mogla da ponese i preveze: 125 kamiona, 5 putničkih automobila, 12 motorcikla, 90 bicikla, 311 jahaćih konja, 500 mitraljeza, 424 puške, nekoliko hiljada pištolja, 450 automata itd.44

Tako je poslije 940 dana teških borbi i marševa, u borbama u Hrvatskoj, centralnoj Bosni i Slavoniji, od malog sela Budića kod Pakraca u Slavoniji gdje je formirana, pa sve do Blajburga u Austriji, 12. proleterska NOU brigada prešla dug put od oko 20.000 km. Njeni ratni trofeji i njen doprinos pobjedi Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije nad Njemačkim okupatorom, ustašama i četnicima, dostojan je da bude zabilježen u istoriji narodnooslobodilačkog rata i revolucije naroda Jugoslavije.  

44r Arhiv~ VII JNA, reg. br. k-883/5-12, k-883/5-6/2, k-883/5-7/2, k-883/5-8/2, k—883/5—9/2.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument