Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Podvig koji se neće ponoviti

 

Po odluci Štaba Divizije, na borbenu scenu stupio je hrabri Milan Gredeljević, zamjenik komandira Diverzantske čete 12. divizije. Od tog trenutka on postaje glavni junak i najzaslužniji borac za oslobođenje Podgorača.110 Pod vatrenom zaštitom oko 20 puškomitraljeza i automata, te Jurišne čete 12. NOU brigade, Milan Gredeljević prepuzio je oko 50 metara preko brisanog prostora, gurajući ispred sebe oko 50 kilograma eksploziva u pravcu same ivice zida sjevernog dijela dvorca. Scena koju su posmatrali borci i starješine, Štab Brigade i Štab Divizije, gotovo da je neponovljiva, kako po svojoj složenosti još više po psihološkoj napetosti. Posmatrajući neustrašivog junaka, svima je zastajao dah, a on je mirno i pribrano, metar po metar, puzio prema dvorcu pod obostranom vatrom - napadača i branilaca. Tu sliku zapamtili su preživjeli borci i starješine, i pamtiće je do kraja života. Sav taj složeni postupak koji je Milan Gredeljević izveo za oko 20 minuta, prisutnima je izgledao kao vječnost, sve dok nije odjeknula snažna eksplozija koja je potresla Podgorač i porušila čitav sjeverni dio dvorca. Od snažne eksplozije mnogi neprijateljevi vojnici su poginuli, a oko 130 ih je poslije doživljenog šoka pokušalo da se probiju kroz porušeni deo dvorca. Njih je dočekala Jurišna četa 12. NOU brigade i dijelovi 4. bataljona i uništila vatrom iz automatskog oružja. Od oko 200 njemačkih vojnika u dvorcu, poslije rušenja zida i pretrpljenog šoka, samo se 20 predalo borcima Brigade. U 14 sati Podgorač je bio oslobođen.  

n°) O podvigu Milana Gredeljevića u Podgoraču, Miloš Pretić, politički komesar Diverzantske čete napisao je stručni članak u »Inžinjerijskom glasniku JNA« 1952. godine.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument