Radisav S. Nedovic: CACANSKI KRAJ I NOB - SLOBODARI NA STRATISTIMA

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Spisak stanovnika čačanskog kraja (bivši Jelički, Ljubićki, Trnavski i Takovski srez) koji su ubijeni izvan borbe od strane četnika Draže Mihailovića tokom Drugog svetskog rata.
(Izvod iz knjige ČAČANSKI KRAJ I NOB - SLOBODARI NA STRATIŠTIMA Radisava S. Nedovića, Čačak 2009.)

rb.osnovni biografski podacimesto smrti
1 DMITRIĆ Ratka ŽIVOTA, krojač, rođen 1910. u Belom Kamenu; član KPJ od 1928; pozadinski radnik i odbornik NOO u Belom Kamenu; zaklan na Vencu u Lisi 14. novembra 1941. Venac u Lisi, Dragačevo
2 PRELIĆ Milosava RADOMIR - RADE, poštanski činovnik, rođen 1907. u Guči; član KPJ;komandant partizanske Komande mesta u Guči; zaklan na Vencu u Lisi u noći između 24. i 25. novembra 1941. Venac u Lisi, Dragačevo
3 JANKOVIĆ Dragomira MILAN - BATO, student medicine, rođen 1919. u Čačku; kao istaknuti komunista učestvovao je u organizovanju ustanka u čačanskom, a naročito u dragačevskom kraju; u oktobru i novembru 1941. bio predsednik Odbora za borbu protiv pete kolone u Čačku; zaklan na Vencu u Lisi u noći između 24. i 25. novembra 1941. Venac u Lisi, Dragačevo
4 JASNIĆ DANICA-KOKA, profesor, rođena 1911. u Kraljevu, partizanski borac; zaklana na Vencu u Lisu u novembru 1941. Venac u Lisi, Dragačevo
5 TRAILOVIĆ MILKA, partizanski borac iz Kraljeva; streljana na Vencu u Lisi u novembru 1941. Venac u Lisi, Dragačevo
  SVETOZAR ANDREJEVIĆ, limar iz Prizrena. Venac u Lisi, Dragačevo
  LJUBO JANKOVIĆ, zemljoradnik iz Jarčujaka, Kraljevo. Venac u Lisi, Dragačevo
  ĐORĐE MILOJEVIĆ, zemljoradnik iz Kosovske Mitrovice. Venac u Lisi, Dragačevo
  ILIJA BORJAN, zemljoradnik, P. Polje, Korenica. Venac u Lisi, Dragačevo
  ILIJA VUKOVIĆ, zemljoradnik iz Komorana. Venac u Lisi, Dragačevo
  ALEKSANDAR ĐORĐEVIĆ, đak, selo Vražogrnac, Krajina. Venac u Lisi, Dragačevo
  LJUBOMIR LALATOVIĆ, zemljoradnik, Kranjci, srez drenički. Venac u Lisi, Dragačevo
  MATO ŽIVKOVIĆ, zemljoradnik iz Korenice. Venac u Lisi, Dragačevo
  STRAHINJA TOMAŠEVIĆ, zemljoradnik, selo Prolužje -Vučitrn. Venac u Lisi, Dragačevo
  BOŠKO ŽIVKOVIĆ, zemljoradnik, Binići, studenički srez. Venac u Lisi, Dragačevo
  BLAGOJE LAKOVIĆ, zemljoradnik, iz Kosovske Mitrovice. Venac u Lisi, Dragačevo
  NIKOLA PEŠTERAC, zemljoradnik iz Vrdila, Kraljevo. Venac u Lisi, Dragačevo
  MIROSLAV MILOVANOVIĆ, pekar iz Novog Pazara Venac u Lisi, Dragačevo
  MAŠAN VULETIĆ, poreznik iz Crne Gore. Venac u Lisi, Dragačevo
  Sa strelišta su pobegli Milić Glavinić, opančar iz Gliječe (Ivanjica), ali je drugi dan uhvaćen između Lise i Luka, gde ga je ubio Milan Milićević, četnik, dok je drugi begunac bio Drago Žarković, bravar iz Kosovske Mitrovice, uhvaćen i drugi put je uspeo da pobegne sa strelišta. Ipak, uhvaćen posle nekoliko dana i sproveden u Gučku bolnicu, gde ga je kasnije ubio sekiricom Milan Zver.88 Venac u Lisi, Dragačevo
6 MILEKIĆ Veljka DRAGINJA, domaćica, rođena 1884. u Lipnici, živela u Brezovicama; simpatizer NOP-a; ubijena u Brezovicama u maju 1943. Dragačevo
7 VUJIČIĆ Aksentija ČEDOMIR, zemljoradnik, rođen 1911. u Virovu; simpatizer NOP-a; ubili ga četnici na planini Golupcu 2. aprila 1942. Dragačevo
8 NEDELJKOVIĆ Vladimira MILOJKO, zemljoradnik, rođen 1911. u Virovu; borac Dragačevskog bataljona; zarobili ga četnici u Prilipcu i isekli ga 27. novembra 1942. Dragačevo
9 NEDELJKOVIĆ Jeremije MIODRAG, zemljoradnik, rođen 1895. u Virovu; član KPJ; borac Dragačevskog bataljona; kasnije pozadinski radnik; ubijen na planini Jelici 6. januara 1942. Dragačevo
10 PAJIĆ Veljka DRAGOSLAV, zemljoradnik, rođen 1895. u Virovu; saradnik NOP-a; član NOO; streljan u Donjoj Kravarici 29. juna 1942. Dragačevo
11 TODOROVIĆ Dragoja LJUBIŠA, zemljoradnik, rođen 1911. u Virovu; član OK KPJ; jedan od organizatora ustanka u Dragačevu; partijski rukovodilac, a kasnije vrši dužnost komandanta Dragačevskog bataljona; teško ranjen u borbi sa četnicima u Rtarima; zarobljen i oteran u Guču; posle strahovitog mučenja isekao ga sekiricom zlikovac Milan Valjevac u Guči 5. decembr'a 1941. Dragačevo
12 TODOROVIĆ Dragoja OBRAD, zemljoradnik, rođen 1906. u Virovu; borac Dragačevskog bataljona; zaklan na Metinama između Virova i Donje Kravarice 20. septembra 1943. Dragačevo
13 ĆIRJAKOVIĆ Dragutina DOBROSAV, zemljoradnik, rođen 1890. u Virovu; saradnik NOP-a; član NOO; ubijen u Donjoj Kravarici u noći između 29. i 30. juna 1942. Dragačevo
14 KOVAČEVIĆ Milana PETAR, zemljoradnik, rođen 1913. u Viči; saradnik NOP-a; odbornik NOO u Viči; prisilno mobilisan od četnika i oteran u Sancak; streljan kod Nove Varoši 13. februara 1943. Dragačevo
15 SUHANOV Konstatina ALEKSANDAR, učitelj, rođen 1896. u Magnitogorsku na Uralu u Rusiji; ubijen motkama u Roćevićima 17. maja 1943. Dragačevo
16 KNEŽEVIĆ Milosava JOVIĆ-JOVO, zemljoradnik, rođen 1881. u Vlasteljicama; član KPJ; saradnik NOP-a; član NOO; streljan u Kotraži 13. maja 1944. Dragačevo
17 DAVIDOVIĆ Gligorija RADISAV, zemljoradnik, rođen 1924. u Goračićima; član SKOJ-a; pripadnik seoske milicije; ubili ga četnici odmetnici u selu Guči 8. septembra 1945. Dragačevo
18 ĐUROVIĆ Milice BOŽIDAR, zemljoradnik, rođen 1920. u Goračićima; borac Dragačevskog bataljona; prisilno mobilisan u četnike, koji su ga ubili u Dubcu (Repušnjak) 3. decembra 1942. Dragačevo
19 ĐOKOVIĆ Mihaila SERAFIM, zemljoradnik, rođen 1922. u Grabu, živeo u Goračićima; član SKOJ-a; borac Dragačevskog bataljona; prisilno mobilisan od četniika, koji su ga ubili na Zlataru 23. oktobra 1943. Dragačevo
20 PETKOVIĆ Zdravka DOBROSAV, zemljoradnik, rođen 1915. u Goračićima; saradnik NOP-a; mobilisali ga četnici i oterali na planinu Čemerno, gde je streljan 27. septembra 1943. Dragačevo
21 RADOSAVČEVIĆ-JELIĆ Tihomira JULIJANA, domaćica, rođena 1916. u Goračićima; zaklana kod svoje kuće 18. juna 1943. Dragačevo
22 DUKIĆ DRAGOJLA, domaćica, rođena 1902. u Roćevićima, živela u Gornjem Dubcu; uhvatili je četnici i ubili 18. marta 1943. Dragačevo
23 SURUDŽIĆ Jovana DRAGOMIR, zemljoradnik, rođen 1922. u Goračićima; borac KNOJ-a; ubili ga odmetnici u Guberevcima 3. januara 1945. Dragačevo
24 MIJATOVIĆ Blagoja SVETOLIK, zemljoradnik, rođen 1889. u Gornjoj Kravarici; ubijen u Gornjoj Kravarici 19. novembra 1944. Dragačevo
25 RADIČEVIĆ Miluna RADOJLE, zemljoradnik, rođen 1926. u Gornjoj Kravarici; ubijen kao omladinski aktivista od odmetnika u Gornjoj Kravarici 13. decembra 1947. Dragačevo
26 RADIČEVIĆ Savka STANOJE, zemljoradnik, rođen 1894. u Gornjoj Kravarici, borac Dragačevskog bataljona; streljan u Kotraži 26. novembra 1941. Dragačevo
27 RADIČEVIĆ Petra STRAJIN, kolar, rođen 1907. u Bogojevićima, živeo u Gornjoj Kravarici; član KPJ, borac Užičkog NOP odreda; streljan u Gornjoj Kravarici 21. februara 1942. Dragačevo
28 UROŠEVIĆ Tihomira MILOMIR, zemljoradnik, rođen 1921. u Lučanima, živeo u Gornjoj Gorevnici; saradnik NOP-a; zaklan 7. juna 1943. Dragačevo
29 VUJOVIĆ Gliša MILIJANA, rođena Broćić, domaćica, rođena 1906. u Guči, živela u Grabu; saradnik NOP-a; po nagovoru muža Čeda Vujovića zaklana u Živici 18. decembra 1943. Dragačevo
30 ILIĆ Dobrosava DUŠAN, zemljoradnik, rođen 1921. u Grabu; borac Dragačevskog bataljona; streljan u Grabu 1. decembra 1941. Dragačevo
31 ILIĆ Krstomira DRAGOMIR, krojač, rođen 1915. u Grabu, borac Dragačevskog bataljona; streljan u Ježevici kod Čačka 28. septembra 1944. Dragačevo
32 ŠIPETIĆ Milana GVOZDEN, zemljoradnik, rođen 1898. u Grabu; komandir Grabske čete Jeličkog četničkog odreda; pristalica saradnje sa NOP-om; zaklan u Grabu zbog saradnje sa partizanima 3. maja 1943. Dragačevo
33 JEČMENIĆ Ranka DRAGOMIR, zemljoradnik, rođen 1916. u Guberevcima; borac Dragačevskog bataljona; zaklan u Vlasteljicama 16. marta 1943. Dragačevo
34 JEČMENIĆ Arsenija JEREMIJA, zemljoradnik, rođen 1914. u Guberevcima; pozadinski radnik; organizator ustanka u Dragačevu; odbornik Sreskog NOO u Guči i član Sreskog povereništva KPJ; ubijen kao ilegalac u Viči 25. januara 1942. Dragačevo
35 RAKIĆEVIĆ Milojka VUKOLINA, domaćica, rođena 1893. u Guberevcima, ubijena u Guberevcima 1. jula 1943. Dragačevo
36 RAKIĆEVIĆ LENA, domaćica, rođena 1892. godine u Guberevcima, zaklali je četnici u Brezovicama 28. jula 1943. Dragačevo
37 RAKIĆEVIĆ MILANKA, domaćica, rođena 1924. u Guberevcima; zaklali je četnici u Brezovicama 28. jula 1943. Dragačevo
38 RAKIĆEVIĆ-ALBIĆ DUŠANKA, domaćica, živela u Guberevcima; zaklali je četnici u Brezovicama 28. jula 1943. Dragačevo
39 BROĆIĆ Miloša BOGOSAV, trgovac, rođen 1897. u Guči; borac Čačanskog NOP odreda; član Sreskog NOO zarobili ga četnici i nedićevci na planini Jelici i streljali 7. decembra 1941. Dragačevo
40 GAVRILOVIĆ Živojina MILUNKA, domaćica, rođena 1912. u Guči; saradnik NOP-a; zaklana kod kuće 10. jula 1943. IVANOVIĆ Miljka MILUTIN, zemljoradnik, rođen 1898. u Guči; ubijen kod kuće 19.marta 1943. Dragačevo
41 JANKOVIĆ Andrije DRAGAN, zemljoradnik, rođen 1924. u Guči; član SKOJ-a; borac u seoskoj narodnoj miliciji; poginuo u selu Turici od četničkih bandi 26. oktobra 1946. Dragačevo
42 KAZAKOVIĆ A. RADMILA, službenik, rođena 1905, živela u Guči; saradnik NOP-a; izdavala objave za borce i članove KPJ, dva puta je klali i konačno zaklali u Guči 6. juna 1943. Dragačevo
43 KOMADINIĆ Radomira MANOJLO, učenik, rođen 1928. u Guči; borac Četvrte sandžačke brigade NOVJ, ubijen u Arilju 20. oktobra 1944. Dragačevo
44 PRELIĆ Milosava MLADEN-MLAĐO, trgovac, rođen 1903. u Guči; predsednik Sreskog NOO u Guči; zaklan u Guči 20. jula 1943. Dragačevo
45 PROTIĆ Dragomira MIHAILO, pekarski radnik, rođen 1913. u Guči; komandir čete u Dragačevskom bataljonu; ubijen u Trnavi kod Čačka 8. februara 1942. Dragačevo
46 PROTIĆ Jovana SVETISLAV, mesarski radnik, rođen 1892. u Guči; borac Dragačevskog bataljona; prisilno mobilisan od četnika u ubijen na Javoru u februaru 1942. Dragačevo
47 RAKOVIĆ Živojina MILICA, domaćica, rođena 1918. u Guči; saradnik NOP-a; zaklana u Guči 19. jula 1943. Dragačevo
48 RAKOVIĆ Živojina MARIJA, domaćica, rođena 1926. u Guči; saradnik NOP-a; zaklana u Guči 19. jula 1943. Dragačevo
49 RUŽIĆ Milovana MILADIN, opančar, rođen 1896. u Guči; član KPJ; borac Dragačevskog bataljona; ubijen u Guči u noći između 22. i 23. jula 1943. Dragačevo
50 RUŽIĆ Dragutina MILICA, domaćica, rođena 1906. u Guči; saradnik NOP-a; zaklana u Guči 19. jula 1943. Dragačevo
51 RUŽIĆ Miladina SRETEN, opančar, rođen 1925. u Guči; član SKOJ-a; borac Dragačevskog bataljona; zaklan u Guči 19. jula 1943. Dragačevo
52 STANIĆ Vitomira MILOMIR, zemljoradnik, rođen 1921. u Guči; borac Dragačevskog bataljona; zaklan u Virovu 20. septembra 1943. Dragačevo
53 STANIĆ Dimitrija MILOSAV, zemljoradnik, rođen 1923. u Guči; borac Dragačevskog bataljona; zaklan u Guči 1. maja 1943. Dragačevo
54 MARKOVIĆ Borisava MILOJKO, stolar, rođen 1908. u Dnjinu, član KPJ; borac Užičkog NOP odreda; streljan u Požegi 3. decembra 1941. Dragačevo
55 MARKOVIĆ Milosava MILADIN, zemljoradnik, rođen 1900. u Dljinu; član KPJ; pozadinski radnik; uhvatili ga četnici u Požegi (užičkoj) i predali Nemcima; bio u Banjičkom logoru; ubijen u Dljinu 24. aprila 1943. Dragačevo
56 MARKOVIĆ Miladina RADOJKO, zemljoradnik, rođen 1920. u Dljinu; borac Užičkog NOP odreda; uhvatili ga četnici i predali Nemcima u Požegi; bio u Banjičkom logoru; streljan u Milatovićima 8. aprila 1944. Dragačevo
57 MAĆIĆ Budimira JULKA, domaćica, rođena 1914. u Guglju, živela u Dljinu; saradnik NOP-a; zaklana u Dljinu 18. oktobra 1944. Dragačevo
58 MILOSAVLJEVIĆ Ristovija MILAN, zemljoradnik, rođen 1912. u Dljinu; ubijen u Dljinu 18. septembra 1943. Dragačevo
59 MILOSAVLJEVIĆ Miladina RADOMIR, železničar, rođen 1901. u Dljinu; ubijen u Dljinu 18. septembra 1944. Dragačevo
60 MILOŠEVIĆ Radovana MILOJKO, zemljoradnik, rođen 1919. u Dljinu; ubijen u Dljinu 18. septembra 1943. Dragačevo
61 PANTELIĆ Ljubinka MILOVAN, zemljoradnik, rođen 1923. u Dljinu; borac Užičkog NOP odreda; ubijen u Dljinu 18. oktobra 1943. Dragačevo
62 ČOLIĆ Marinka IVAN, zemljoradnik, rođen 1921. u Dljinu; borac Užičkog NOP odreda; ubijen u Lučanima 14. januara 1943. Dragačevo
63 BRKIĆ Vasilija ISAILO, zemljoradnik, rođen 1901. u Kravarici; saradnik NOP-a; član NOO; ubijen u Donjoj Kravarici u noći između 23. i 24. aprila 1943. Dragačevo
64 TOMAŠEVIĆ Timitija DUŠAN, zemljoradnik, rođen 1924. u Donjoj Kravarici; saradnik NOP-a; ubijen u Donjoj Kravarici u noći između 23. i 24. aprila 1943. Dragačevo
65 TOMAŠEVIĆ Milenka TIMOTIJE, zemljoradnik, rođen 1898. u Donjoj Kravarici; saradnik NOP-a; član NOO, ubijen u Donjoj Kravarici u noći između 23. i 24. aprila 1943. Dragačevo
66 ČVOROVIĆ Milana MILOJKO, zemljoradnik, rođen 1925. u Donjoj Kravarici; borac 37. divizije NOVJ, zaklan u Virovu 8. oktobra 1944. Dragačevo
67 MILIVOJEVIĆ Milutina DRAGOJLE, zemljoradnik, rođen 1897. u Dragojevcu; saradnik NOP-a; odbornik NOO u Dragojecu; ubijen u Dragojevcu od ostataka četničkih bandi 5. oktobra 1945. Dragačevo
68 MILOVANOVIĆ Dragića KRSTINA, domaćica, rođena 1902. u Dragojevcu; ubijena u Dragojevcu 5. oktobra 1945. Dragačevo
69 MILOSAVLJEVIĆ Radojka MILOMIR, zemljoradnik, rođen 1919. u Dučalovićima; član KPJ, učestvovao u pripremi ustanka u Dragačevu; komandir čete, pa politički komesar Prve dragačevske čete Dragačevskog bataljona; ubijen u Lučanima 21. januara 1942. Dragačevo
70 STANČIĆ Nastasa DRAGA, domaćica, rođena 1890. u Dučalovićima; simpatizer NOP-a; ubijena u Negrišorima 1943. Dragačevo
71 TERZIĆ Nikole JELA, domaćica, rođena 1921. u Dučalovićima, saradnik NOP-a; ubijena u Dučalovićima 21. juna 1943. Dragačevo
72 TERZIĆ Miljka NIKOLA, zemljoradnik, rođen 1905. u Dučalovićima; simpatizer NOP-a; ubijen u Pakovraću 21. oktobra 1944. Dragačevo
73 ĐOKIĆ Milenka PERSA, domaćica, rođena 1905. u Atenici, živela u Zeokama; zaklana u Zeokama 3. novembra 1943. Dragačevo
74 JANKOVIĆ Živojina MILAN, zemljoradnik, rođen 1896. u Zeokama; član SSDP i KPJ do Obznane, kao član KPJ učesnik u organizovanju ustanka u Dragačevu; borac Dragačevskog bataljona; posle strahovitog mučenja ubijen u Guči 4. decembra 1941. Dragačevo
75 JEVREMOVIĆ Draga MILIJANKO, zemljoradnik, rođen 1922. u Zeokama; prisilno mobilisan u četnike; pobegao i zato streljan od četnika 22. oktobra 1944. Dragačevo
76 JOKIĆ Radomira VOJISLAV-VOJO, opančar, rođen 1910. u Zeokama, živeo u Užicu; član KPJ, borac Užičkog NOP odreda i zamenik komandira Prve, a zatim i Druge čete Užičkog NOP odreda; ubijen u Makovištu kod Kosjerića, 16. januara 1942. Dragačevo
77 MILIĆEVIĆ Boja BOŠKO, zemljoradnik, rođen 1919. u Kaoni; ubili ga četnici kao buntovnika 29. avgusta 1944. Dragačevo
78 PAJOVIĆ Koste MILOJKO, zemljoradnik, rođen 1901. u Kaoni; saradnik NOP-a; streljan u Kotraži 13. maja 1944. Dragačevo
79 RADIČEVIĆ Vitomira MILUTIN, zemljoradnik, rođen 1900. u Kaoni; član KPJ; pozadinski radnik i član NOO; streljan u Kotraži 13. maja 1944. Dragačevo
80 RADIČEVIĆ Vitomira PAUN, zemljoradnik, rođen 1902. u Kaoni; član KPJ; član NOO; borac Dragačevskog bataljona, streljan u Kotraži 13. maja 1944. Dragačevo
81 GAVRILOVIĆ Ilije MOMČILO-KIKA, kafecija, rođen 1919. u Kotraži; živeo u Arilju; borac Užičkog NOP odreda; zaklan u Latvici 27. februara 1943. Dragačevo
82 ČAKAREVIĆ Milenka DOBRICA, zemljoradnik, rođen 1911. u Kotraži; ubijen u Donjoj Kravarici 10. novembra 1944. Dragačevo
83 MILOSAVLJEVIĆ Verka SRETEN, zemljoradnik, rođen 1904. u Krstacu; borac Dragačevskog bataljona; četnici ga predali Nemcima; bio u Banjičkom logoru; ubili ga četnici u Krstacu u maju 1943. Dragačevo
84 RADIVOJEVIĆ Dragoljuba RADOJKO, zemljoradnik, rođen 1920. u Krstacu; ubijen u Pilatovićima 3. jula 1943. Dragačevo
85 RADULOVIĆ Matije MILAN, trgovački pomoćnik, rođen 1919. u Krstacu, živeo u Trsteniku; ubijen u Trsteniku u aprilu 1943. Dragačevo
86 STEVANOVIĆ Svetozara MILOŠ, zemljoradnik, rođen 1910. u Lisu; saradnik NOP-a; član NOO; ubijen u Donjoj Kravarici u noći između 23. i 24. novembra 1943. Dragačevo
87 AJDAČIĆ Nenada MILIĆ, zemljoradnik, rođen 1912. u Lisi; borac u Požeškoj četi Užičkog NOP odreda; ubijen u Makovištu kod Kosjerića 16. januara 1942. Dragačevo
88 PANTOVIĆ Trifuna DAVIJANA, domaćica, rođena 1907. u Lisi; zaklana u Lisi 19. marta 1943. Dragačevo
89 ŠOLAJIĆ Petra DUŠAN, zemljoradnik, rođen 1889. u Lisi; zaklan u Lisi 19. marta 1943. Dragačevo
90 ŠOLAJIĆ Miluna KRSTINA, domaćica, rođena 1892. u Sađavcu, živela u Lisi; zaklana u Lisi 19. marta 1943. Dragačevo
91 JOKOVIĆ Dobrivoja MILAN, zemljoradnik, rođen 1911. u Lisicama; član KPJ, borac Užičkog NOP odreda; uhvatili ga četnici i predali Nemcima u Požegi; oteran u Banjički logor, pa u Kraljevo; ubijen u Lisicama 23. aprila 1943. Dragačevo
92 KUKIĆ Živka JANKO, zidar, rođen 1908. u Lisicama, živeo u Čačku; borac Ljubićkog bataljona; streljan u Preljini 30. novembra 1943. Dragačevo
93 ĐORĐEVIĆ Stanimira SVETOZAR, trgovački pomoćnik, rođen 1908. u Lopašu; borac Dragačevskog bataljona; zaklan u Latvici 7. oktobra 1943. Dragačevo
94 MILOSAVLJEVIĆ Čedomira OLGA; domaćica, rođena 1920. u Milinom Selu, živela u Lopašu; borac Dragačevskog bataljona; zaklana u Milinom Selu 29. novembra 1943. Dragačevo
95 MILOSAVLJEVIĆ Milana ŽIVORAD, zemljoradnik, rođen 1920. U Lopašu; saradnik NOP-a; zaklan u Krstacu 23. oktobra 1942. Dragačevo
96 RADIČEVIĆ Velimira DUŠAN, kelner, rođen 1929. u Lopašu; borac NOVJ, streljan u Lopašu 13. oktobra 1943. Dragačevo
97 MILENKOVIĆ Ranka DRAGOMIR, zemljoradnik, rođen 1913. u Lukama; simpatizer NOP-a; zaklan u Lukama 4. maja 1943. Dragačevo
98 MARTAĆ-RENDULIĆ VIDA, domaćica, rođena 1906. u Lučanima; saradnik NOP; ubijena u Lučanima 13. marta 1943. Dragačevo
99 VUKIĆEVIĆ Milete KUZMAN, zemljoradnik, rođen 1886. u Milatovićima; član KPJ; pozadinski radnik, predsednik NOO u Milatovićima; ubijen od ostataka četničkih bandi kod svoje kuće 3. januara 1945. Dragačevo
100 LUKOVIĆ Vuksana PAVLE, zemljoradnik, rođen 1922. u Mirosaljcima; borac Četvrte sandžačke brigade NOVJ; zaklan u Požegi 21. oktobra 1944. Dragačevo
101 PLAZINČIĆ Trifuna SRETEN; zemljoradnik, rođen 1875. u Mirosaljcima; saradnik NOP-a; pripadnik NOO; uhvatili ga četnici i nedićevci i doterali u Arilje, gde je streljan 20. decembra 1941. Dragačevo
102 STOJIĆ Timotija VLADIMIR, zemljoradnik, rođen 1893. u Mirosaljcima; saradnik NOP-a; odbornik NOO; zaklan u Mirosaljcima 3. decembra 1941. Dragačevo
103 GABOROVIĆ Dragutina DESIMIR, harmonikaš, rođen 1922. u Negrišorima; zaklan u Negrišorima 5. septembra 1943. Dragačevo
104 GABOROVIĆ Vlada STOJANKA; domaćica, rođena 1915. u Negrišorima; član KPJ; borac Dragačevskog bataljona; osuđena od četničkog prekog suda na smrt i streljana u Guči 3. juna 1944. Dragačevo
105 MITROVIĆ Petronija LJUBIŠA, zemljoradnik, rođen 19233. u Negrišorima; borac Dragačevskog bataljona; ubijen u Markovici u decembru 1942. Dragačevo
106 MITROVIĆ Milisava MILENIJA, domaćica, rođena 1902. u Lučanima, živela u Negrišorima; ubijena kod svoje kuće 10. jula 1943. Dragačevo
107 PAVLOVIĆ. Dragutina NASTASIJA, domaćica, rođena 1912. u Negrišorima; simpatizer NOP; zaklana u Negrišorima 7. marta 1943. Dragačevo
108 BOŠKOVIĆ Radomira DRINKA, domaćica, rođena 1923. u Osonici; borac Prve proleterske brigade NOVJ; uhvatili je četnici i zaklali u Kotraži 24. aprila 1944. Dragačevo
109 ĆIĆINI BERNARDO, rođen 1917. u Italiji, živeo u Pilatovićima po kapitulaciji Italije; milicionar u narodnoj miliciji u Pilatovićima; zaklali ga - odmetnici u Krstacu 7. februara 1945. Dragačevo
110 JAKOVLJEVIĆ IVANKA, domaćica, rođena 1895. u Makedoniji, živela u Prilipcu; zaklana u Prilipcu u februaru 1943. Dragačevo
111 JAKOVLJEVIĆ Nedeljka MILOMIR, zemljoradnik, rođen 1919. u Prilipcu; borac Dragačevskog bataljona; ubijen u Krstacu 9. novembra 1942. Dragačevo
112 RADOJEVIĆ Svetozara DRAGOLJUB, zemljoradnik, rođen 1900. u Prilipcu; simpatizer NOP-a; zaklalan u Latvici 7. oktobra 1942. Dragačevo
113 JAĆIMOVIĆ Janka MILORAD, zemljoradnik, rođen 1923. u Puhovu; borac Dragačevskog bataljona; streljan u Turici 15. oktobra 1944. Dragačevo
114 ILIĆ Milete JEREMIJA, zemljoradnik, rođen 1908. u Pšaniku; ubili ga četnici u Kotraži zato što nije hteo da se pokorava njihovim naređenjima 14. decembra 1943. Dragačevo
115 ILIĆ Radoša PANTELIJA, zemljoradnik, rođen 1912. u Pšaniku; ubili ga četnici u Kotraži zato što nije hteo da izvršava njihova naređenja 14. decembra 1943. Dragačevo
116 PAUNOVIĆ Vladimira JOVAN, zemljoradnik, rođen 1882. u Rogači; zaklan u Rogači 18. juna 1943. Dragačevo
117 OBRADOVIĆ Radojice JEZDIMIR, kovač, rođen 1900. u Rtima; borac Dragačevskog bataljona; otac narodnog heroja Branislava Obradovića Džamba; streljan u Rtima 5. marta 1942. Dragačevo
118 SLAVKOVIĆ JEREMIJA, zemljoradnik, rođen 1900. u Rtima; prisilno mobilisan od četnika i streljan kao dezerter u selu Radivojevićima kod Nove Varoši 1944. Dragačevo
119 TANASKOVIĆ Adama RADIVOJE, student prava, rođen 1921. u Kratovu, živeo u Skoplju i Rtima; član SKOJ-a; saradnik NOP-a; ubijen batinama u Turici 14. septembra 1943. Dragačevo
120 MILOVANOVIĆ Alekse MILOŠ, činovnik, rođen 1907. u Rtarima, živeo u Kraljevu; borac Kraljevačkog NOP odreda; ubijen u Vidovi u avgustu 1943. Dragačevo
121 GAVRILOVIĆ Bogosava MILISAV, bojacija, rođen 1914. u Tijanju, živeo u Kaoni; ubijen u Goračićima 22. septembra 1941. Dragačevo
122 MILINKOVIĆ Srećka MILUTIN, svršeni maturant, rođen 1924. u Tijanju, živeo u Kragujevcu; saradnik NOP-a; ubijen kod Obrenovca u novembru 1943. Dragačevo
123 POPOVIĆ Dragutina DIMITRIJE, zemljoradnik, rođen 1902. u Tijanju; ubijen pred kućom 28. decembra 1943. Dragačevo
124 MILIVOJEVIĆ M. VLASTIMIR, zemljoradnik, rođen 1913. u Trešnjevici; ubijen pod sumnjom da sarađuje sa NOP-om u Katićima 20. oktobra 1941. Dragačevo
125 TODOROVIĆ Blagoja LJUBIŠA, zemljoradnik, rođen 1909. u Trešnjevici; simpatizer NOP-a; zaklan u Trešnjevici 4. maja 1943. Dragačevo
126 VASILJEVIĆ Bogosava MILIJA, krojač, rođen 1909. u Turici; saradnik NOP-a; ubijen u Guči 13. oktobra 1943. Dragačevo
127 DOSTANIĆ Vidoja MILOVAN, zemljoradnik, rođen 1921. u Turici; borac Dragačevskog bataljona; streljan u Kotraži 13. maja 1944. Dragačevo
128 IČELIĆ Ljubomira MIODRAG-LIKO, zemljoradnik, rođen 1923. u Cerovi; zaklan na Golupcu 1. maja 1943. Dragačevo
129 CVETIĆ Milenka ISAILO, zemljoradnik, rođen 1920. u Cerovi; član SKOJ-a; borac Dragačevskog bataljona; ubijen u Cerovi u noći između 25. i 26.decembra 1942. Dragačevo
  Nemačka kaznena ekspedicija, u jačini od oko jednog bataljona i ljotićevci, koje je predvodio poručnik Pavle Gučanin sa oko 15 svojih i 30 do 40 četnika Draže Mihailovića iz ovih mesta pohvatali su iz Donje i Gornje Trepče sve muškarce od 15 do 70 godina i priveli 1. decembra 1941. na mesto Orlovak u Donjoj Trepči. Tu iz grupe izdvojili su 14 partizana i osudili na smrt streljanjem. Pavle Gučanin je pročitao smrtnu presudu. Pre početka streljanja iz ove grupe uspeli su da pobegnu Dobrosav Paunović i jedan borac Kragujevačkog NOP odreda. Četnici i ljotićevci su vršili streljanje, a nemački oficiri su posmatrali. Ovde su streljani Ljubićka sela
130 VUKSANOVIĆ Obrada SREĆKO, zemljoradnik, rođen 1913. u Mojsinju; vodnik u Trećoj četi Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela
131 ANĐELKOVIĆ Milivoja MILUN, kovač, rođen 1889. u Donjoj Trepči; borac Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela
132 BOJOVIĆ Radovana VASILIJE, zemljoradnik, rođen 1888. u Donjoj Trepči; član NOO. Ljubićka sela
133 BOJOVIĆ Radosava DESIMIR, zemljoradnik, rođen 1911. u Donjoj Trepči; vodnik u Trećoj četi Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela
134 BOJOVIĆ Milana MILIJA, zemljoradnik, rođen 1920. U Donjoj Trepči; član SKOJ-a; borac JBubićkog bataljona. Ljubićka sela
135 BOJOVIĆ Radosava MIODRAG, zemljoradnik, rođen 1922. u Donjoj Trepči; borac Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela
136 KUZMANOVIĆ Miljka MILUTIN, zemljoradnik, rođen 1909. u Donjoj Trepči; borac Ljubićkog batanjona. Ljubićka sela
137 LAZAREVIĆ Ljubisava DRAGOLJUB, zemljoradnik, rođen 1909. u Donjoj Trepči; borac Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela
138 LAZAREVIĆ Milisava OBRAD, zemljoradnik, rođen 1896. u Donjoj Trepči; član NOO i komandant mesta u Donjoj Trepči. Ljubićka sela
139 PAVLOVIĆ Milete NEDELJKO, zemljoradnik, rođen 1920. u Donjoj Trepči; borac Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela
140 SIMEUNOVIĆ Spasoja MILADIN, zemljoradnik, rođen 1914. u Donjoj Trepči; borac Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela
141 SIMOVIĆ Petra MILUN, zemljoradnik, rođen 1914. u Donjoj Trepči; borac Ljubićkog bataljona.102 Ljubićka sela
  U Mojsinju su četnici Pavla Gučanina 3. decembra 1941. streljali 36 partizana, koje su Nemci, zajedno sa ljotićevcima i četnicima, pohvatali u Ostri, Mrčajevcima, Bresnici, Katrgi i drugim selima. Među njima bilo je i boraca drugih NOP odreda, ne samo Čačanskog. Pre streljanja pobegao je jedan borac. Ovde su streljani: Ljubićka sela - Mojsinje
142 ALEKSANDRIĆ Veselina MILOVAN, zemljoradnik, rođen 1922. u Donjoj Gorevnici; borac Ljubićkog bataljona i Gradske partizanske milicije u Čačku. Ljubićka sela - Mojsinje
143 VUČKOVIĆ Ranisava BRANKO, zemljoradnik, rođen 1912. u Zablaću, živeo u Donjoj Gorevnici; borac Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela - Mojsinje
144 ĐORĐEVIĆ Miljka STEVAN, rezervni kapetan BVJ, rođen 1886. u Donjoj Gorevnici; nosilac Albanske spomenice, vodnik u Četvrtoj četi Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela - Mojsinje
145 ALEKSANDRIĆ Veselina RADOVAN, zemljoradnik, rođen 1924. u Donjoj Gorevnici; borac Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela - Mojsinje
146 ANĐELIĆ Milomira VELIMIR, krojač, rođen 1924. u Donjoj Gorevnici; borac Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela - Mojsinje
147 ANĐELIĆ Milomira SVETOMIR, učenik poljopirvredne škole, rođen 1920. u Ostri; borac Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela - Mojsinje
148 BOJOVIĆ Vuka MOMIR, zemljoradnik, rođen 1902. u Donjoj Trepči; živeo u Ostri; borac Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela - Mojsinje
149 PEROVIĆ Krste DRAGOLJUB, rođen 1923. u Ostri; borac Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela - Mojsinje
150 RACIĆ Milenka BOGOSAV, zemljoradnik, rođen 1922. u Ostri; borac Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela - Mojsinje
151 ALEKSANDRIĆ Radosava RAJKO, zemljoradnik, rođen 1919. u Donjoj Gorevnici; borac Ljubićkog bataljona i Gradske partizanske milicije u Čačku. Ljubićka sela - Mojsinje
  U rano jutro 5. decembra 1941. u selo je došao četnički odred, koji je predvodio major Manojlo Korać. Odmah je započeo hvatanje partizanskih boraca iz sela, ali i drugih koji su tuda prolazili. Čitavog dana prikupljali su borce, sa kojima su se četnici nemilosrdno obračunavali, tukli su ih i na druge načine mučili. Po presudi prekog suda, kojim je rukovodio major Korać, oko 21 čas, osuđeni na smrt su streljani iza opštinske zgrade.treljani su: Ljubićka sela - Rošci
152 BELOŠEVIĆ Milosava KONSTANTIN, pinter, rođen 1909. u Rošcima; živeo u Trbušanima; član KPJ, borac Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela - Rošci
153 GAVRILOVIĆ Maksima DUŠAN, šofer, rođen 1916. u Rošcima, pozadinski radnik NOP-a. Ljubićka sela - Rošci
154 KOVAČEVIĆ Stanislava SLAVOLJUB, kovač, rođen 1906. u Dučalovićima, živeo u Rošcima; pozadinski radnik NOP-a. Ljubićka sela - Rošci
155 KOVAČEVIĆ Milosava VELJKO, zemljoradnik, rođen 1891. u Rošcima; saradnik NOP-a, nosilac Albanske spomenice. Ljubićka sela - Rošci
156 ILIĆ Slavka DUŠAN, zemljoradnik, rođen 1910. u Jančićima; borac Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela - Rošci
157 TRIFUNOVIĆ Jevrema JOVAN, zemljoradnik, rođen 1899. u Pranjanima; borac Takovskog bataljona. Ljubićka sela - Rošci
158 KOZODER Vuka VUKOSAV, zemljoradnik, ređen 1920. u Brezni, živeo u Trbušanima; član KPJ; zamenik političkog komesara Prve čete Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela - Rošci
159 LAPČEVIĆ Timotija STRAJIN, puškar, rođen 1917. u Godoviku kod Požege, živeo u Ljubiću; član KPJ; među prvima stupio u Čačanski NOP odred, u kome je bio zamenik komandira Prve čete Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela - Rošci
160 PETROVIĆ Živka RADOVAN, svršeni maturant, rođen 1922. u Drenovi; član KPJ; borac Takovskog bataljona. Ljubićka sela - Rošci
161 SAVIĆ Komnena JELENKO, stolar, rođen 1914. u Rošcima; član KPJ; borac Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela - Rošci
  N.N. borac iz okoline Kragujevca. Ljubićka sela - Rošci
  Povlačeći se kroz selo Rošce prošla je grupa partizanskih boraca i uputila se prema Dobrinju. Grupu je predvodio Predrag Jeftić Škepo. Dva dana kasnije, petog decembra, sa pravca planine Rudnika, u selo je upao četnički odred majora Manojla Koraća. Bili su u savezu sa Nemcima. Partizanske jedinice su se povukle i nisu imale sa kim da vode borbu. Zato su se okomili na goloruke partizane. Opštinsku zgradu u Rošcima su pretvorili u zatvor. noću oko 21 čas neposredno iza opštinske zgrade streljani su: Dušan Gavrilović, Jelenko Savić, Slavoljub Kovačević, Veljko Kovačević, Dušan Ilić, Jovan Trifunović, Vukosav Kozoderović, Sšrajin Lapčević, Radovan Petrović i još jedan borac od Kragujevca. Ljubićka sela - Rošci
162 Dušan Gavrilović - Rošci Ljubićka sela - Rošci
163 Jelenko Savić - Rošci Ljubićka sela - Rošci
164 Slavoljub Kovačević Ljubićka sela - Rošci
165 Veljko Kovačević - Rošci Ljubićka sela - Rošci
166 Dušan Ilić - Rošci Ljubićka sela - Rošci
167 Jovan Trifunović - Rošci Ljubićka sela - Rošci
168 Vukosav Kozoderović - Rošci Ljubićka sela - Rošci
169 Strajin Lapčević - Rošci Ljubićka sela - Rošci
170 Radovan Petrović - Rošci Ljubićka sela - Rošci
  NN borac od Kragujevca - Rošci Ljubićka sela - Rošci
  TRBUŠANIetnici na čelu sa svojim komandantom Žarkom Borišićem pohvatano je na prevaru devet boraca iz Trbušana, koji su došli kućama. Posle svirepog mučenja na granici između Trbušana i Prijevora oko jedan čas 6/7. decembra streljani su: Ljubićka sela - Trbušani
171 MIĆOVIĆ Svetozara DUŠAN, zemljoradnik, rođen 1899. u Rošcima, živeo u Trbušanima; nosilac Albanske spomenice; član NOO u Trbušanaima. Ljubićka sela - Trbušani
172 MIĆOVIĆ Dušana MIODRAG - DRAGO, zemljoradnik, rođen 1920. u Trbušanima; sekretar partijske ćelije; borac Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela - Trbušani
173 KOVAČEVIĆ Dmitra LJUBINKO, radnik, rođen 1906. u Rošcima, živeo u Trbušanima; borac Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela - Trbušani
174 PETROVIĆ Milisava DRAGOSLAV, zemljoradnik, rođen 1909. u Miokovcima, živeo u Trbušanima; borac Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela - Trbušani
175 BOGDANOVIĆ Bogića ŽIVORAD, mašinbravar, rođen 1920. u Trbušanima; član KPJ; desetar Prve čete Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela - Trbušani
176 SARIĆ Aleksandra MILIVOJE, zemljoradnik, rođen 1922. u Trbušanima; borac Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela - Trbušani
177 KARAVIDIĆ Velimira JEREMIJA, železničar-kočničar, rođen 1920. u Trbušanima; borac Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela - Trbušani
178 BORIŠIĆ Jeremije ŽIVANA, domaćica, rođena 1922. u Trbušanima; član SKOJ-a; pozadinski radnik NOP-a. Ljubićka sela - Trbušani
179 LUČIĆ Jaćima SLAVIŠA, mehaničar, rođen 1925. u Trbušanima; borac Ljubićkog bataljona.107 Ljubićka sela - Trbušani
  DONJA GOREVNICA četnici, predvođeni Žarkom Borišićem, komandantom Osmog bataljona Ljubićke četničke brigade, pohvatali su pripadnike i saradnike NOP-a iz Donje Gorevnice i Mojsinja i njih deset 22. marta 1943. streljali pred oknom rudnika u Donjoj Gorevnici, a njihova tela pobacali u jamu rudnika. Ovde su streljani i zaklani: Ljubićka sela - Donja Gorevnica
180 PAVLOVIĆ Radojka MILEVA, domaćica, rođena 1901. u Bečnju, živela u Donjoj Gorevnici; saradnik NOP-a. Ljubićka sela - Donja Gorevnica
181 JANKOVIĆ Gliša STAJKA, domaćica, rođena 1878. u Ostri, živela u Donjoj Gorevnici; saradnik NOP-a. Ljubićka sela - Donja Gorevnica
182 ALEKSANDRIĆ Radosava VUK-MILETA, zemljoradnik, rođen 1910. u Donjoj Gorevnici, vojnik BJV; zarobili ga Nemci i oterali u logor u Nemačku; razboleo se i pušten iz logora; po povratku saradnik NOP-a. Ljubićka sela - Donja Gorevnica
183 KUZMANOVIĆ Radomira SVETISLAV, zemljoradnik, rođen 1890. u Donjoj Gorevnici; predsednik ilegalnog NOO u Donjoj Gorevnici 1942. i 1943. Ljubićka sela - Donja Gorevnica
184 KUZMANOVIĆ Nikole BOGDAN, zemljoradnik, rođen 1883. u Donjoj Gorevnici; član NOO, a zatim ilegalnog NOO. Ljubićka sela - Donja Gorevnica
185 RADOJEVIĆ Ivana BUDIMIR, pekar, rođen 1908. u Donjoj Gorevnici; borac Ljubićkog bataljona. Ljubićka sela - Donja Gorevnica
186 JELIĆ Pavla STANOJLE, zemljoradnik, rođen 1867. u Donjoj Gorevnici; član ilegalnog NOO 1942. i 1943. Ljubićka sela - Donja Gorevnica
187 PAUNOVIĆ Luke GOJKO, zemljoradnik, rođen 1893. u Kotraži, živeo u Mosinju; saradnik NOP-a. Ljubićka sela - Donja Gorevnica
188 PAUNOVIĆ Jerotija SIBINKA, domaćica, rođena 1898. u Zablaću, živela u Mojsinju, simpatizer NOP-a. Ljubićka sela - Donja Gorevnica
189 PAUNOVIĆ Gojka DARINKA-DARA, domaćica, rođena 1924. u Mojsinju; član SKOJ-a; saradnik NOP-a. Ljubićka sela - Donja Gorevnica
  NA RASKRŠĆU PUTA PRELJINA - BALUGA četnički preki sud, na čelu sa Bojanom Ristanovićem, osudio je na smrt četiri aktivistkinje NOP-a. Posle svirepog mučenja zaklane su u noći između 22. i 23. maja 1944. na raskrsnici puteva Preljina - Baluga, gde su posle ovog svirepog zločina njihova naga i unakažena tela ostavili.vde su streljane - zaklane: Ljubićka sela - na raskršću puta Preljina - Baluga
190 KRUPEŽ Zdravka LENKA, domaćica, rođena 1922. u Rakovi; saradnik NOP-a. Ljubićka sela - na raskršću puta Preljina - Baluga
191 KOMADINIĆ-ĐUROVIĆ Milisava MARIJA, domaćica, rođena 1922. u Sokolićima; saradnik NOP-a. Ljubićka sela - na raskršću puta Preljina - Baluga
192 GOJKOVIĆ-JOVANOVIĆ Bogdana ZORKA-ZORA, domaćica, rođena 1922. u Bajinoj Bašti, živela u Prislonici; kurir OK KPJ za Čačak. Ljubićka sela - na raskršću puta Preljina - Baluga
193 NOVAK FRANČIŠKA, učiteljica, rođena u Šentjuru, kod Celja, izgnanica iz Slovenije; saradnik NOP-a. Ljubićka sela - na raskršću puta Preljina - Baluga
  OSTALI ZLOČINI I UBISTVA Ljubićka sela - ostala ubistva
194 KRSMANOVIĆ Todora RISTO, zemljoradnik, rođen 1905. u Bečnju; borac Ljubićkog bataljona; zaklan u Bresnici u noći između 5. i 6. aprila 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
195 BEŠEVIĆ Ljubomira MIRKO, zemljoradnik, rođen 1922. u Bresnici; borac Ljubićkog bataljona; streljan u Užičkoj Požegi u decembru 1941. Ljubićka sela - ostala ubistva
196 LAZOVIĆ Bogića DRAGOVAN, pekar, rođen 1917. u Bresnici; saradnik NOP-a; ubijen u Bečnju 8. maja 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
197 STANKOVIĆ Stojadina ILIJA, zemljoradnik, rođen 1919. u Bresnici; zaklan od ostataka četničkih bandi u Bresnici 25. marta 1945. Ljubićka sela - ostala ubistva
198 ANTONIJEVIĆ Dragutina MILAN, kro jač, rođen 1920. u Gornjoj Gorevnici, ubijen u Gornjoj Gorevnici 5. novembra 1941. Ljubićka sela - ostala ubistva
199 ARSENIJEVIĆ Miluna MIHAILO, zemljoradnik, rođen 1920. u Gornjoj Gorevnici; ubijen u Gornjoj Gorevnici 17. septembra 1944. Ljubićka sela - ostala ubistva
200 NEDELJKOVIĆ Veselina MILOMIR, zemljoradnik, rođen 1914. u Gornjoj Gorevnici; borac Ljubićkog bataljona; oterali ga četnici u avgustu 1944. na Kopaonik, gde su ga streljali. Ljubićka sela - ostala ubistva
201 TOROMAN Vojislava ALEKSANDAR, zemljoradnik, rođen 1895. u Gornjoj Gorevnici; nosilac Albanske spomenice; član NOO, zaklan u Gornjoj Gorevnici 23. juna 1944. Ljubićka sela - ostala ubistva
202 TOROMAN-JEVTOVIĆ Dragoljuba MILANKA, student ekonomije, rođena 1919. u Mrčajevcima; član KPJ; polovinom juna 1943, zajedno sa mužem Vojimirom, stupila u Čačanski NOP odred; ubijena u Velereči 5. jula 1944. Ljubićka sela - ostala ubistva
203 TOROMAN Milovana STANKA, domaćica, rođena 1872. u Milićevcima; živela u Gornjoj Gorevnici; saradnik NOP-a; zaklana 14. avgusta 1944. Ljubićka sela - ostala ubistva
204 UROŠEVIĆ Dobrosava BLAGOMIR, zemljoradnik, rođen 1917. u Gornjoj Trepči; član KPJ; odbornik NOO; ubijen kao pripadnik Službe bezbednosti od četničkih bandi u Gornjoj Trepči 24. septembra 1945. Ljubićka sela - ostala ubistva
205 UROŠEVIĆ Milanka RADOMIR, zemljoradnik, rođen 1905. u Gornjoj Trepči; član KPJ; član NOO; ubijen od ostataka četničkih bandi, kao predsednik MNO u selu Lunjevici 8. juna 1947. Ljubićka sela - ostala ubistva
206 VOJINOVIĆ Radenka MILOMIR, stolar, rođen 1907. u Donjoj Gorevnici; borac Ljubićkog bataljona i Gradske partizanske milicije u Čačku; streljan u Donjoj Gorevnici 23. februara 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
207 KUZMANOVIĆ Miloša RUŽICA-RUŽA, učiteljica, rođena 1901. u Ježevici, živela u Donjoj Gorevnici; saradnik NOP-a; ubijena u Mataruškoj Banji 19. decembra 1941. Ljubićka sela - ostala ubistva
208 LUKIĆ Krste NOVAK, zemljoradnik, rođen 1909. u Donjoj Gorevnici; član Sreskog komiteta KPJ za srez ljubićki; komandir Četvrte čete Ljubićkog bataljona; mučen za vreme okupacije; oterali ga četnici na Zlatibor, gde je ubijen pri pokušaju da pređe u NOVJ 11. maja 1944. Ljubićka sela - ostala ubistva
209 MILOVANOVIĆ Krste DRAGAN, zemljoradnik, rođen 1925. u Donjoj Gorevnici; član SKOJ-a; borac Ljubićkog bataljona, a od 1944. borac KNOJ-a; poginuo od strane četničkih bandi u Leušićima 12. juna 1945. Ljubićka sela - ostala ubistva
210 NENADOVIĆ Obrena MILORAD, stolar, rođen 1912. u Donjoj Gorevnici; borac Ljubićkog bataljona; streljan u Donjoj Gorevnici 23. februara 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
211 NIKOLIĆ Milijana BLAGOJE, metalski radnik, rođen 1911. u Donjoj Gorevnici; član KPJ; organizator ustanka; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i oterali na Suvi breg u Ljubiću, gde je ubijen 30. decembra 1941. Ljubićka sela - ostala ubistva
212 RADOJEVIĆ Ivana MILOMIR, železnički službenik, rođen 1911. u Donjoj Gorevnici; član KPJ, borac Ljubićkog bataljona; streljan u Donjoj Gorevnici 23. februara 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
213 BOJOVIĆ Milosava RADOJE, zemljoradnik, rođen 1914. u Donjoj Trepči; borac Ljubićkog bataljona; ubijen u Donjoj Trepči 4. decembra 1941. Ljubićka sela - ostala ubistva
214 GLIŠIĆ Petra ARSENIJE, zemljoradnik, rođen 1911. u Donjoj Trepči; ubijen od ostatka četničkih bandi u Donjoj Trepči 13. decembra 1947. Ljubićka sela - ostala ubistva
215 NIKOLIĆ Branislava SREĆKO, kamenorezac-zidar, rođen 1909. u Donjoj Trepči; član KPJ, zamenik komandira Treće čete Ljubićkog bataljona, a od oktobra 1941. komandir partizanske Tenkovske čete; ubijen u Samaili kod Kraljeva 4. novembra 1941. Ljubićka sela - ostala ubistva
216 PAUNOVIĆ Milivoja MILETA, zemljoradnik, rođen 1905. u Donjoj Trepči; član KPJ; borac Ljubićkog bataljona; zaklan u Donjoj Trepči u noći između 4. i 5. decembra 1942. Ljubićka sela - ostala ubistva
217 VELJOVIĆ Matije DRAGOLJUB, zemljoradnik, rođen 1920. u Katrgi; borac Ljubićkog bataljona; ubijen u Katrgi 8. marta 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
218 VELJOVIĆ Nikifora MIROSANDA, domaćica, rođena 1900. u Trnavi, živela u Katrgi; ubijena u Katrgi 6. marta 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
219 JOVANOVIĆ Mihaila BOGOLJUB, pekar, rođen 1924. u Katrgi; ubijen kod Knića 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
220 JOVANOVIĆ Stanimira MILIVOJE-MIĆO, student medicine, rođen 1920. u Katrgi; član KPJ; borac Ljubićkog bataljona; zaklan 8. januara1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
221 PORČIĆ Rajka MILOMIR, zemljoradnik, rođen 1923. u Katrgi; borac Ljubićkog bataljona; ubijen na Suvom bregu u Ljubiću 3. decembra 1941. Ljubićka sela - ostala ubistva
222 VUČIĆEVIĆ Velisava JOVAN, radnik, rođen 1912. u Konjevićima; član KPJ; pozadinski radnik NOP-a; poginuo kao milicionar od ostatka četničkih bandi u Konjevićima 23. maja 1946. Ljubićka sela - ostala ubistva
223 VUČIĆEVIĆ Velisava TODOR, krojač, rođen 1914. u Konjevićima, živeo i radio u Mrčajevcima; borac Ljubićkog bataljona; zaklan u Mrčajevcima 13. aprila 1944. Ljubićka sela - ostala ubistva
224 ŽIVANIĆ. Dušana PAVLE, zemljoradnik, rođen 1927. u Konjevićima; ubijen u Konjevićima 27. avgusta 1944. Ljubićka sela - ostala ubistva
225 BOGIĆEVIĆ Dragomira PETAR, zemljoradnik, rođen 1897. u Ljubiću; član NOO; ubijen u Ljubiću 9. novembra 1941. Ljubićka sela - ostala ubistva
226 NIKŠIĆ. Vladimira MILENKO, trgovac, rođem 1897. u Milićevcima, živeo u Ljubiću; član KPJ; organizator ustanka u čačanskom kraju; komandir Prve ljubićke čete, komandant Ljubićkog bataljona; u oktobru i novembru 1941. komandant partizanske Komande mesta u Čačku i komandant sektora u borbi protiv četnika u Srezojevcima; izvršio samoubistvo da ne bi pao u ruke četnika u Milićevcima 7. decembra 1941. Ljubićka sela - ostala ubistva
227 STARČEVIĆ Čedomira MIODRAG, zemljoradnik-zidar, rođen 1901. u Ljubiću; vodnik u Šestoj četi Ljubićkog bataljona; zaklan u Trbušanima u noći između 18. i 19. marta 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
228 PEŠIĆ Jevrema MILOVAN, zemljoradnik, rođen 1882. u Milićevcima; komandir seoske partizanske milicije; zaklan u Milićevcima 27. februara 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
229 DAMLJANOVIĆ Ilije SVETISLAV, zemljoradnik, rođen 1883. u Miokovcima; ubijen u Miokovcima 28. avgusta 1942. Ljubićka sela - ostala ubistva
230 ĐURIĆ Srećka MIHAILO, učitelj u penziji, rođen 1887. u Mojsinju; rezervni potpukovnik BJV; nosilac Albanske spomenice; zarobljen od Nemaca i oteran u logor u Nemačku; razboleo se, pa pušten; po povratku iz zarobljeništva sarađivao sa NOP-om; zbog toga zaklan u Mojsinju 23. februara 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
231 ĐURIĆ Milorada SREĆKO, učitelj, rođen 1909. u Mojsinju; predsednik NOO, ubijen 23. februara 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
232 SIMOVIĆ Milutina NADEŽDA - NADA, student šumarstva, rođena 1920. u Mojsinju; član KPJ, jedna od organizatora ustanka; radila sa omladinom i ženama; zaklana u Rakovi 17. februara 1944. Ljubićka sela - ostala ubistva
233 LEVAJAC Radojice SVETISLAV-CVELE, obućar, rođen 1914. u Mrčajevcima; član KPJ; borac Ljubićkog bataljona; zaklan u Mrčajevcima 13. aprila 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
234 ANĐELIĐ. Vitomira MILOŠ, zemljoradnik, rođen 1904. u Ostri, saradnik NOP-a; zaklan u Ostri 17. februara 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
235 RADMILAC Radojice STANIMIR, učenik učiteljske škole, rođen 1919. u Ostri; borac Ljubićkog bataljona; zaklan u Mrčajevcima b.januara 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
236 TALOVIĆ Dobrice MILUN, zemljoradnik, rođen 1897. u Ostri; zaklan u selu Borču 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
237 JOVANOVIĆ Budimira MILOJE-BOMBO, zemljoradnik, rođen 1916. u Preljini. Bio u ratnom zarobljeništvu, a po povratku kući posle oslobođenja, aktivista u svom selu; poginuo od ostataka četničkih^bandi u Preljini 2. aprila 1950. Ljubićka sela - ostala ubistva
238 JOVAŠEVIĆ Radenka SREDOJE, stolar, rođen 1925. u Preljini; član SKOJ-a; borac Ljubićkog bataljona; streljan u Prenjini 24. septembra 1944. Ljubićka sela - ostala ubistva
239 SLAVKOVIĆ Zdravka MILOŠ, zemljoradnik, rođen 1899. u Preljini; član NOO; borac seoske partizanske milicije; streljan u Preljini 28. februara 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
240 SLAVKOVIĆ Nikole PETAR, zemljoradnik, rođen 1903. u Preljini; simpatizer NOP-a; ubijen u Preljini 28. aprila 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
241 IGNJATOVIĆ. Adama PRIMISLAV,zemljoradnik, rođen 1922. u Prijevoru; borac Ljubićkog bataljona; ubijen u Lapovu 1942. Ljubićka sela - ostala ubistva
242 FILIPOVIĆ Dušana RADOJKA, učiteljica, rođena 1920. u Prijevoru; član KPJ; borac Ljubićkog bataljona; ubijena u Parmencu 2. decembra 1941. Ljubićka sela - ostala ubistva
243 PETROVIĆ Radovana SIMEUN-SIMO, učitelj, rođen 1904. u selu Ramaći, živeo u Prijevoru; simpatizer NOP-a; zaklan u Prijevoru 3. avgusta 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
244 RISTOVIĆ Živka BOGIĆ, zemljoradnik, rođen 1896. u Gornjoj Gorevnici, živeo u Prijevoru; borac Ljubićkog bataljona; zaklan u Prijevoru 28. decembra 1942. Ljubićka sela - ostala ubistva
245 ČARAPIĆ Miloja RADOJKO; zemljoradnik, rođen 1916. u Rakovi; bio u ratnom zarobljeništvu; po povratku u zemlju, posle oslobođenja član KPJ biran u organe vlasti; predsednik seljačke radne zadruge u Rakovi; poginuo od ostatka četničkih bandi u Rakovi 9. avgusta 1949. Ljubićka sela - ostala ubistva
246 BELOŠEVIĆ Milosava KRSTA, zemljoradnik, rođen 1901. u Rošcima; saradnik NOP-a; zaklan u Rošcima 1. aprila 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
247 MATIJEVIĆ Novaka MILORAD, radnik na železnici; rođen 1902. u Kopljarima kod Aranđelovca, živeo u Rošcima; ubijen u Rošcima 5. decembra 1941. Ljubićka sela - ostala ubistva
248 PERIŠIĆ Ljubisava MIODRAG, zemljoradnik, rođen 1900. u Rošcima; saradnik NOR-a; streljan u Rošcima 12. avgusta 1941. Ljubićka sela - ostala ubistva
249 KOMADINIĆ Milenka DRAGOMIR - DRAGO, zemljoradnik, rođen 1900. u Sokolićima; borac Ljubićkog bataljona; od oktobra 1944. predsednik Mesnog NOO i komandant mesta u Preljini; poginuo četničkih bandi u Sokolićima 3. oktobra 1945. Ljubićka sela - ostala ubistva
250 KOMADINIĆ Milenka MILOŠ, zemljoradnik, rođen 1909. u Sokolićima; borac Ljubićkog bataljona; zaklan u Balugi (preljinskoj) 8. marta 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
251 KOMADINIĆ Dragomira MILUTIN, zemljoradnik, rođen 1919. u Sokolićima; borac Ljubićkog bataljona; zaklan u Balugi (preljinskoj) 8. marta 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
252 JOVANOVIĆ. Mihaila MILAN, zemljoradnik, rođen 1890. u Stančićima; nosilac Albanske spomenice; borac Ljubićkog bataljona; zaklan u Konjevićima 20. aprila 1944. Ljubićka sela - ostala ubistva
253 PETROVIĆ Velimira DRAGOLJUB, zemljoradnik, rođen 1892. u Stančićima; nosilac Albanske spomenice; saradnik NOP-a; zaklan u Stančićima 8. februara 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
254 PETROVIĆ. Živojina RADOJICA, zemljoradnik, rođen 1893. u Stančićima; nosilac Albanske spomenice; saradnik NOP-a; zaklan u Stančićima 17. februara 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
255 BORIŠIĆ Sretena BOŽIDAR, zemljoradnik, rođen 1880. u Trbušanima; predsednik NOO, streljan u Požegi (užičkoj) 21. decembra 1941. Ljubićka sela - ostala ubistva
256 KOLAKOVIĆ Radiše VIDOSAV, student prava, rođen 1920. u Vrnčanima, živeo u Trbušanima; sekretar Sreskog komiteta KPJ za srez ljubićki; sekretar OK SKOJ-a za Čačak; borac Ljubićkog bataljona; streljan u Požegi (užičkoj) 9. januara 1942. Ljubićka sela - ostala ubistva
257 MIJATOVIĆ POLEKSIJA, domaćica, rođena 1920.u Pridvorici, živela u Trbušanima; zaklana u Trbušanima 15. septembra 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
258 MILOVANOVIĆ Vladimira KRSTA, zemljoradnik, rođen 1895. u Gornjoj Gorevnici, živeo u Trbušanima; zaklan u Trbušanima 8. oktobra 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
259 SAVIĆ Dušana ALEKSANDAR-ACO, zemljoradnik, rođen 1920. u Trbušanima; član Okružnog komiteta KPJ za Čačak; zamenik političkog komesara Čačanskog NOP odreda; ubijen na putu između Pranjana i Družetića b.februara 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
260 NIKOLIĆ NIKOLA, kovač, rođen 1910. u Vrdilima; zaklan u Trbušanima 15. septembra 1943. Ljubićka sela - ostala ubistva
  BRAJIĆI - STRATIŠTE I MUČILIŠTErvo masovno mučilište i gubilište u jesen 1941. godine bilo je u Brajićima, neposredno pored Ravne gore. Tu je bio zatvor četničke Vrhovne komande, kojim je rukovodio četnički oficir Ilija Orelj. Sa njim su bili oficiri: Dušan Topalović, neki Reljić, Miljko Borovnjak iz Brezne, Milomir Maksimović iz Užica i mučitelji Sreten Čutović iz Praljana, Milisav Radović iz Ljubića... Prve žrtve na ovom stratištu bili su partizani zarobljeni u bolnici u Gornjoj Gorevnici i nekoliko boraca iz takovskog kraja i Mionice. Ukupno je 14 streljano 4. i 5. novembra, samo posle dva dana pošto su četničke jedinice napustile ratišta na kojima se ratovalo protiv Nemaca.vde su 5. novembra streljani: Brajići
261 BUĐEVAC Milorada BLAGOMIR, zemljoradnik, rođen 1908. u Gornjoj Gorevnici; član NOO; borac Ljubićkog bataljona; zarobili ga četnici kao stražara kod bolnice u Gornjoj Gorevnici. Brajići
262 KORAKSIĆ Budimira STOJAN, učitelj, rođen 1906. u Gornjoj Gorevnici; rezervni oficir BJV; član KPJ, vodnik u Lozničkoj četi Mačvanskog NOP odreda, a zatim komandir partizanske straže kod bolnice u Gornjoj Gorevnici. Brajići
263 KRDŽIĆ. Miluna RADOLJUB, opančar, rođen 1921. u Gornjoj Gorevnici; član KPJ, sekretar Okružnog komiteta SKOJ-a za Čačak; borac Ljubićkog bataljona; zamenik komandanta bolnice u Gornjoj Gorevnici. Brajići
264 KRDŽIĆ Janka DRAGOSLAV, zemljoradnik, rođen 1902. u Gornjoj Gorevnici; član KPJ; predsednik NOO. Brajići
265 POPOVIĆ Dušana VUKOSAV, učenik gimnazije, rođen 1921. u Gornjoj Gorevnici; član SKOJ-a; uhvatili ga četnici kod bolnice u Gornjoj Gorevnici, gde je vršio obezbeđenje. Brajići
266 POPOVIĆ Nikite ŽIVORAD, učenik učiteljske škole, rođen 1923. u Gornjoj Gorevnici; član SKOJ-a; uhvatili ga četnici kod bolnice u Gornjoj Gorevnici, gde je vršio obezbeđenje. Brajići
267 PERTINAČ STANKO, rođen 1919. u Sloveniji, izbeglica; borac Ljubićkog bataljona; zarobili ga četnici u bolnici u Gornjoj Gorevnici. Brajići
268 PETROVIĆ Milorada HRISTIVOJE, krojač, rođen 1941. u Katrgi, živeo u Beogradu; član KPJ; politički komesar u Kosmajskom NOP odredu. Brajići
269 ŠAJINOVIĆ Božidara SEKULA, zemljoradnik, rođen 1911. u Gornjoj Gorevnici; uhvatili ga četnici u Gornjoj Gorevnici, gde je vršio obezbeđenje bolnice. Brajići
270 JEVTOVIĆ Stanimira MILENKO, zemljoradnik, rođen 1905. u Leušićima; borac Takovskog bataljona; zaklan u Brajićima 4. novembra. Brajići
271 PAUNOVIĆ Sava MILOVAN, zemljoradnik, rođen 1912. u Leušićima; borac Takovskog bataljona; streljan 4. novembra. Brajići
  Ovde je 9. novembra 1941. streljano i mnogo boraca koji nisu rođeni na čačanskom području, čija imena nisu poznata. Ali, poznato je da su tada streljani: Brajići
  PETROVIĆ D. RATKO, stolar, rođen 1912. u Mionici; član KPJ; komesar za ishranu Kolubarskog bataljona Valjevskog partizanskog odreda; zarobili ga četnici u Gornjoj Gorevnici, doterali ga na Ravnu goru, zatim u Brajiće. Brajići
  MARIĆ R. TIHOMIR-TIKI, student, rođen 1919. u Mionici; član KPJ, sekretar Sreskog komiteta KPJ za srez Kolubarski; komandant mesta u Mionici; zarobili ga četnici i oterali na Ravnu Goru, pa je streljan u Brajićima. Brajići
  RADOVIĆ D. DRAGIŠA-KALAJDŽIJA, limarski radnik, rođen 1910. u Berkovcu kod Mionice, živeo u Mionici; član KPJ, borac Kolubarskog bataljona Valjevskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Mionici i oterali na Ravnu goru, zatim u Brajiće, gde je streljan 9. novembra 1941. Brajići
  SEKULIĆ Ž. DESPOT, opančar, radnik, rođen 1913. u Ključu kod Mionice, živeo u Mionici; član NOO, uhvatili ga četnici i oterali na Ravnu goru, zatim u Brajiće, gde je streljan. Brajići
  STOJANOVIĆ B. BOŠKO, železničar, rođen 1914. u Goriću kod Valjeva, živeo u Donjim Banjanima; član KPJ; politički komesar Druge čete u Kolubarskom bataljonu Valjevskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Klincima kod Valjeva, oterali na Ravnu goru, zatim u Brajiće, gde je streljan. Brajići
  STOJANOVIĆ S. MILAN-BRKA, potkivač, rođen 1865. u Velikoj Drenovi kod Trstenika, živeo u Mionici; član KPJ; predsednik NOO u Mionici; uhvatili ga četnici, oterali na Ravnu goru, zatim u Brajiće, gde je streljan. Brajići
  STUPAREVIĆ Miodraga DRAGAN, lekar, rođen 1896. u Valjevu, živeo u Mionici; saradnik NOP-a; uhvatili ga četnici u Mionici, oterali na Ravnu goru, zatim u Brajiće, gde je streljan. Brajići
  ĆOSIĆ S. MILUTIN, zemljoradnik, rođen 1888. u Mionici; član NOO u Mionici; uhvatili ga četnici, oterali na Ravnu goru, a zatim u Brajiće, gde je streljan. Brajići
  HUCREFOVIĆ ŠERIF, bravarski radnik, rođen 1921. u Mostaru, živeo u Smederevskoj Palanci; borac Palanačke čete Drugog šumadijskog NOP odreda; član KPJ; ranjen, zarobili ga četnici u partizanskoj bolnici na Savincu i oterali u Brajiće, gde je streljan.125 Brajići
  Četvrtog novembra na putu ka Ravnoj gori četnici su presreli grupu boraca, koja je upućena iz Beograda na slobodnu teritoriju da bi popunila sanitetsku službu u partizanskim odredima. Grupa je brojala 33 borca, među kojima je bilo 19 žena, dok su drugi bili ranjenici, ili obezbeđenje grupe na putu: nepoznata je sudbina ove grupe, izuzev što se zna da su iz ove grupe 14 žena i jedan borac streljani na Drenovom vrhu kod Brajića.vde su 6. novembra streljani: Brajići
  ATANACKOVIĆ-DIKIĆ LJUBINKA, tekstilna radnica, rođena 1917.u Ritoprku kod Grocke, radila i živela na Umci; član KPJ; bolničarka u Posavskom NOP odredu. Brajići
  BEBA, tekstilna radnica iz Beograda; partizanka-bolničarka. Brajići
  BOBA, učenica gimnazije iz Beograda, partizanka-bolničarka u Kosmajskom NOP odredu. Brajići
  VANJAK OLIVERA-DOKTORKA OLJA, student, rođena 1917. u Beogradu; član KPJ; borac-bolničarka u Posavskom NOP odredu. Brajići
  VELIMIROVIĆ-ILIĆ D. MILENA-BOSANKA, učiteljica, rođena 1913. u Johovcu kod Vlasenice; član KPJ; borac-bolničarka u Kosmajskom NOP odredu. Brajići
  EJDUS LOTA, lekar, rođena 1913. u Beogradu, lekar u Kosmajskom NOP odredu. Brajići
  ILIĆ B. DRAGOLJUB-DOBOŠAROV, učitelj, rođen 1919. u Valjevu, službovao u Dračiću kod Valjeva; član KPJ; borac Kolubarskog bataljona Valjevskog NOP odreda i politički komesar Komande mesta u Mionici. Brajići
  JOJIĆ OLGA-PLAVA, službenik Ministarstva saobraćaja u Beogradu; član KPJ; sekretar partijske organizacije na železnici; borac-bolničarka u Kosmajskom NOP odredu. Brajići
  OLJAČA-CEGLEDI VUKOSAVA-VUJA, službenik, rođena 1916. u Žepču, živela u Beogradu; član KPJ; borac-bolničarka u Kosmajskom NOP odredu. Brajići
  RAKIĆ-KOROŠEC LJUBICA (ĐORĐEVIĆ), tekstilna radnica iz Beograda; član KPJ; borac-bolničarka u Kosmajskom NOP odredu. Brajići
  TADIĆ-POPOVIĆ DARA, službenik, rođena 1920. na Kosovu, živela u Beogradu; član KPJ; borac-bolničarka u Posavskom NOP odredu. Brajići
  TODOROVIĆ-MILOŠEVIĆ M. DRAGI-NJA - DARA, profesor, rođena 1906. u Velikom Gradištu, službovala u Kragujevcu; član KPJ; borac-bolničarka u Kosmajskom NOP odredu. Brajići
  ČALENIĆ ZORA, krojačka radnica, rođena 1915. u Nadlju kod Srbobrana, živela u Beogradu; član KPJ; borac Kosmajskog NOP odreda. Brajići
  OSTALA UBISTVA I KLANJA Takovsko područje - ostala ubistva
272 LAZAREVIĆ Živka DOBRIVOJE, pekar, rođen 1922. u Belom Polju; član SKOJ-a; borac Takovskog bataljona; zaklan na planini Ješevcu 7. marta 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
273 BRKOVIĆ Damljana RODOLJUB, zemljoradnik, rođen 1900. u Beršićima; streljan u Brezni, 22 novembra 1941. Takovsko područje - ostala ubistva
274 NIKOLIĆ Adama MILOŠ, zemljoradnik, rođen 1892. u Beršićima, saradnik NOP-a; uhvatili ga četnici i oterali na Ravnu goru, gde su ga ubili 13. decembra 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
275 RADOVANOVIĆ Milorada SREĆKO, zemljoradnik, rođen 1913. u Beršićima; saradnik NOP-a; uhvatili ga četnici i oterali na Ravnu goru, gde su ga ubili 13. decembra 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
276 PETKOVIĆ Vojina STANIŠA, zemljoradnik, rođen 1890. u Bogdanici; saradnik NOP-a; streljan u Družetićima 8. aprila 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
277 BERBIĆ Vladislava RADENKO, pilot BJV, rođen 1916. u Boljkovcima; borac Valjevskog NOP odreda; ubijen u Ljigu 4. decembra 1941. Takovsko područje - ostala ubistva
278 KRAJIŠNIK SREDOJE, stolar, rođen 1918. u Sarajevu, izbeglica iz Bosne, živeo u Brđanima; streljan u Brđanima 8. decembra 1942. Takovsko područje - ostala ubistva
279 ĆURČIĆ Borisava GROZDANA, domaćica, rođena 1922. u Brđanima; zaklana u Beršićima u oktobru 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
280 BOROVNJAK Božidara DRAGUTIN, kovač, rođen 1903. u Brezni; saradnik NOP-a; streljan u Beršićima 11. maja 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
281 JOKOVIĆ Mihaila BOGDAN, student tehnike, rođen 1920. u Brezni; član KPJ; zamenik nolitičkot komesara Takovske čete pri formiranju Čačanskog NOP odreda; streljan u Beršićima 11. maja 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
282 TALOVIĆ Ilije BLAGOJE, zemljoradnik, rođen 1883. u Brezni; saradnik NOP-a; zaklan u Brezni 10. avgusta 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
283 TALOVIĆ Blagoja DRAGUTIN, zemljoradnik, rođen 1922. u Brezni; borac Takovskog bataljona; streljan u Brezni 11. maja 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
284 STOJANOVIĆ Pavla MILORAD, zemljoradnik, rođen 1919. u Brusnici; streljan u Brusnici 22. novembra 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
285 SIMEUNOVIĆ Milana SIDA, domaćica, rođena 1900. u Vojkovcima, živela u Varnicama; saradnik NOP-a; streljana u Varnicama 5. jula 1944. Takovsko područje - ostala ubistva
286 BRKIĆ Sima DOBROSAV, zemljoradnik, rođen 1893. u Velereči; saradnik NOP-a; streljan u Velereči 11. oktobra 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
287 JOVANOVIĆ Gvozdena MIRKO, zemljoradnik, rođen 1921. u Velereči; borac Takovskog bataljona; zaklan u Velereči 19. avgusta 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
288 MILIĆ Veljka ANGELINA-CILA, domaćica, rođena 1877. u Velereči; streljana u Velereči 18. avgusta 1944. Takovsko područje - ostala ubistva
289 MILIĆ Mihaila MILUN, zemljoradnik, rođen 1909. u Velereči; borac Takovskog bataljona; streljan u Velereči 18. avgusta 1944. Takovsko područje - ostala ubistva
290 MILOVANOVIĆ Mladena BUDIMIR, zemljoradnik, rođen 1900. u Velereči; pozadinski radnik NOP-a; zaklan u Velereči 18. avgusta 1944. Takovsko područje - ostala ubistva
291 NIKOLIĆ Milana DOBROSAV, zemljoradnik, rođen 1918. u Velereči; borac Takovskog bataljona; zaklan u Velereči 18. avgusta 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
292 ĆIROVIĆ Antonija MILOŠ, zemljoradnik, rođen 1911. u Velereči; borac Takovskog bataljona; zaklan u Velereči 18. avgusta 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
293 ĆIROVIĆ Radomira SAVKA, domaćica, rođena 1896. u Velereči; ubijena u Velereči 19. januara 1945. Takovsko područje - ostala ubistva
294 CAREVIĆ Miloša JULIJANA, domaćica, rođena 1913. u Vrnčanima, živela u Velereči; pozadinski radnik NOP-a; streljana u Velereči 17. septembra 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
295 CAREVIĆ Sretena NATALIJA, domaćica, rođena 1892. u Takovu, živela u Velereči; pozadinski radnik NOP-a; streljana u Velereči 18. septembra 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
296 ADAMSVIĆ Milivoja MILUTIN, kovač, rođen 1907. u Vrnčanima; saradnik NOP-a; streljan u Teočinu septembra 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
297 PURIĆ Miloša DRAGIŠA, kolar, rođen 1908. u Vrnčanima; borac Takovskog bataljona; streljan u Takovu 12. juna 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
298 PURIĆ Miloša LJUBIŠA, harmonikaš, rođen 1910. u Vrnčanima; borac Takovskog bataljona; ubijen u Vrnčanima u junu 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
299 GAVRILOVIĆ Radivoja MILIVOJE, zemljoradnik, rođen 1879. u Gornjoj Gori, ubijen u Gojnoj Gori 11. septembra 1945. Takovsko područje - ostala ubistva
300 VASILJEVIĆ Arsenija DRAGIĆ, zemljoradnik, rođen 1883. u Gornjim Branetićima, streljan u Gornjim Branetićima 15. avgusta 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
301 ĐURĐEVIĆ Mijaila ZORKA, domaćica, rođena 1912. u Gornjim Branetićima; učesnik NOP-a; ubijena u Gornjim Branetićima 31. maja 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
302 ĐURĐEVIĆ Milinka NADEŽDA-NADA, rođena 1931. u Gornjim Branetićima; kurir partizanskim borcima i partijskim ilegalcima; streljana u Gornjim Branetićima 17. maja 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
303 IVANOVIĆ Radivoja RADOVINKA, domaćica, rođena 1906. u Gornjim Branetićima; saradnik NOP-a; zaklana na Rajcu 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
304 LAZAREVIĆ Stojadina ŽIVORAD, zemljoradnik, rođen 1906. u Gornjim Branetićima; učesnik NOP-a; streljan u Gornjim Branetićima 15. avgusta 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
305 TODOROVIĆ Vasilija MILOMIR, zemljoradnik, rođen 1921. u Lalincima, živeo u Gornjim Branetićima; borac Takovskog bataljona; streljan u Gornjim Branetićima 15. avgusta 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
306 BASARIĆ Radenka MILOSAV-MIŠULA, obućar, rođen 1922. u Gornjem Milanovcu; član SKOJ-a; borac Takovskog bataljona; ubijen u Teočinu 13. novembra 1941. Takovsko područje - ostala ubistva
307 BOJKOVIĆ Nikole PETAR, profesor, rođen 1900. u selu Vrce kod Negotina; živeo u Gornjem Milanovcu; saradnik NOP-a; ubijen u Gornjem Milanovcu u martu 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
308 LONČAREVIĆ Andrije MILICA, radnica, rođena 1922. u Gornjem Milanovcu; pozadinski radnik NOP-a; streljana u Ločevcima u junu 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
309 NIKOLIĆ-RADOVANOVIĆ Božidara DRAGAN, student prava, rođen 1915. u Gornjem Milanovcu; član Sreskog komiteta KPJ za srez takovski; borac Takovskog bataljona; ubijen u Kalimanićima u martu 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
310 STEFANOVIĆ Milorada MILOJKO-KMET, student, rođen 1920. u Davidovici; član KPJ; borac Takovskog bataljona; ubijen 19. decembra 1942. Takovsko područje - ostala ubistva
311 GAČANOVIĆ Maksima MILUN, zemljoradnik, rođen 1903. u Donjim Branetićima; član ilegalnog NOO; streljan u Donjim Branetićima 8. maja 1944. Takovsko područje - ostala ubistva
312 GAČANOVIĆ Ljubisava STOJAN, zemljoradnik, rođen 1889. u Donjim Branetićima; saradnik NOP-a; streljan u Donjim Branetićima 8. maja 1944. Takovsko područje - ostala ubistva
313 JOVOVIĆ Milorada RADOVAN, zemljoradnik, rođen 1911. u Donjim Branetićima; član KPJ; borac Takovskog bataljona; streljan u Ozremu 30. maja 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
314 MILOVANOVIĆ Pavla LJUBISAV, zemljoradnik, rođen 1921. u Donjoj Vrbavi; borac Takovskog bataljona; zaklan u Borču u leto 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
315 JOSIPOVIĆ Milete LJUBINKO, zemljoradnik, rođen 1922. u Dragolju; borac Valjevskog NOP odreda; ubijen u Belano vici 1941. Takovsko područje - ostala ubistva
316 KAMALJEVIĆ Nikole JOVAN, zemljoradnik, rođen 1888. u Dragolju; saradnik NOP-a; streljan u Dragolju 18. juna 1944. Takovsko područje - ostala ubistva
317 OBRADOVIĆ Obrada RADOVAN, zemljoradnik, rođen 1899. U Dragolju; saradnik NOP-a; streljan u Dragolju 25. avgusta 1944. Takovsko područje - ostala ubistva
318 ĆOSIĆ Spasoja BRANKO, student, rođen 1916. u Dragolju; saradnik NOP-a; streljan u Dragolju 1944. Takovsko područje - ostala ubistva
319 VUKOVIĆ Cmiljka LJUBISAV, zemljoradnik, rođen 1895. u Družetićima; saradnik NOP-a; streljan u Ježevici kod Požege 20. septembra 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
320 VUKOVIĆ Dragomira MILUN, zemljoradnik, rođen 1924. u Družetićima; član SKOJ-a; borac NOVJ, zatim seoske narodne milicije; zaklali ga odmetnici na Dičini, u noći između 16. i 17. septembra 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
321 PEJOVIĆ Milana BRANKO, kamenorezac, rođen 1921. u Zagrađu; član KPJ; borac Prvog šumadijskog odreda; streljan u Zagrađu 23. februara 1944. Takovsko područje - ostala ubistva
322 PETROVIĆ Milenka STANIMIRKA; domaćica, rođena 1905. u Trudelju, živela u Zagrađu; borac i bolničarka u Prvom šumadijskom NOP odredu; ubijena na Rudniku 20. novembra 1941. Takovsko područje - ostala ubistva
323 MIĆOVIĆ Vojislava RADENKO, zemljoradnik, rođen 1899. u Jablanici; streljan u Jablanici u septembru 1941. Takovsko područje - ostala ubistva
324 SRETENOVIĆ Aleksandra GROZDANA, domaćica, rođena 1919. u Gornjoj Gorevnici, živela u Kalimanićima; saradnik NOP-a; zaklana u Gornjoj Gorevnici 4. avgusta 1941. Očekivala je bebu. Takovsko područje - ostala ubistva
325 AVRAMOVIĆ Milenka RADOJE, zemljoradnik, rođen 1902. u Koštunićima, član NOO, ubijen u Koštunićima 4. oktobra 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
326 DAMNJANOVIĆ Živana NENAD, pisar u opštini, rođen 1924. u Koštunićima; streljan u Ramići 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
327 MILOSAVLJEVIĆ Đorđa ALEKSANDAR, zemljoradnik, rođen 1901. u Koštunićima; član KPJ; član NOO; borac Takovskog bataljona; streljan u Velereči 18. avgusta 1944. Takovsko područje - ostala ubistva
328 OBRADOVIĆ Radenka VUKAŠIN, zemljoradnik, rođen 1910. u Koštunićima; streljan u Koštunićima 5. aprila 1944. Takovsko područje - ostala ubistva
329 RADIVOJEVIĆ Jevrema SOFIJA, domaćica, rođena 1892. u Koštunićima; streljana na Ravnoj gori 15. jula 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
330 BIORAC Ranka DESANKA, domaćica, rođena 1918. u Leušićima; član KPJ; saradnik NOP-a; zaklana u Leušićima 17. aprila 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
331 MILANOVIĆ Miša RADIŠA, zemljoradnik, rođen 1897. u Leušićima; član KPJ; borac Takovskog bataljona; ubijen u Teočinu 11. februara 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
332 PRODANOVIĆ Rajka PETKO, zemljoradnik, rođen 1920. U Leušićima; borac Takovskog bataljona; kasnije seoske narodne milicije; ubijen od ostatka četničkih bandi u noći između 2. i 3. decembra 1945. Takovsko područje - ostala ubistva
333 PRODANOVIĆ Milorada RADIP1A, zemljoradnik, rođen 1899. u Leušićima; član KPJ; predsednik NOO; streljan u Velereči 18. avgusta 1944. Takovsko područje - ostala ubistva
334 VIDOJEVIĆ Ljubomira MILIVOJE, zemljoradnik, rođen 1889. u Lunjevici; borac Takovskog bataljona; zaklan na Rapaj brdu 9. marta 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
335 MIJATOVIĆ Vladimira SRETEN, zemljoradnik, rođen 1881. u Lunjevici; član KPJ; borac Takovskog bataljona; zaklan u Brajićima 1941. Takovsko područje - ostala ubistva
336 PETKOVIĆ Lazara RABREN, zemljoradnik, rođen 1870. u Lunjevici; simpatizer NOP-a; streljan u Lunjevici u novembru 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
337 JEREMIĆ Milića VLASTIMIR, krojač, rođen 1925. u Ljutovnici; član KPJ, borac Takovskog bataljona; zaklan u Velereči 17. jula 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
338 DROBNJAKOVIĆ Miladina RADIČ, zemljoradnik, rođen 1905. u Majdanu; borac Čačanskog NOP odreda; komandir stanice milicije u Majdanu; poginuo od ostataka četničkih bandi u Teočinu 27. marta 1945. Takovsko područje - ostala ubistva
339 ILIĆ Miloša OBREN, zemljoradnik, rođen 1920. u Majdanu; streljan u Velereči 18. oktobra 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
340 NEDELJKOVIĆ Periše MILOVAN, zemljoradnik, rođen 1910. u Majdanu; član NOO u Majdanu; zaklan u Majdanu 15. decembra 1942. Takovsko područje - ostala ubistva
341 BOGOSAVLJEVIĆ Milovana RADOJICA, zemljoradnik, rođen 1895. u Mutnju; streljan u Mutnju 22. novembra 1941. Takovsko područje - ostala ubistva
342 MILIĆ Vojislava IVKO, radnik na železnici, rođen 1920. u Nevadama; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici, oterali i likvidirali u Homoljskim planinama 1942. Takovsko područje - ostala ubistva
343 GLIŠIĆ Miluna MIRKO, zemljoradnik, rođen 1924. u Ozremu; streljan u Gornjim Branetićima ZO.maja 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
344 JOKSIĆ Dragomira MIRKO, zemljoradnik, rođen 1908. u Ozrenu; saradnik NOP-a; streljan u Loznju 30. maja 1945. Takovsko područje - ostala ubistva
345 LAZAREVIĆ Mihaila DRAGOSLAV, zemljoradnik, rođen 1922. u Ozremu; borac Takovskog bataljona; streljan u Gornjim Branetićima 10. maja 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
346 LAZAREVIĆ Milovana LJUBISAV, zemljoradnik, rođen 1902. u Ozremu; član Sreskog komiteta KPJ za srez takovski; predsednik NOO, streljan u Gornjim Branetićima 30. maja 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
347 LAZAREVIĆ Đorđa MIHAILO, zemljoradnik, rođen 1888. u Ozremu; saradnik NOP-a; streljan u Ozremu 31. maja 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
348 NOVAKOVIĆ Vićentija JEZDIMIR, zemljoradnik, rođen 1903. u Ozremu; član NOO; streljan u Ozremu 31. maja 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
349 RAKOVIĆ Tanasija TIOSAV, zemljoradnik, rođen 1902. u Ozremu; član NOO; borac Takovskog bataljona; streljan u Gornjim Branetićima 31. maja 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
350 TANASKOVIĆ Dragutina DRAGIŠA, zemljoradnik, rođen 1906. u Ozremu; član NOO; streljan u Loznju 31. maja 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
351 GLIŠIĆ Radovana DARINKA, rođena 1889. u Pranjanima; ubijena u Pranjanima 16. novembra 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
352 MAĆIĆ Milisava RADENKO, zemljoradnik, rođen 1898. u Pranjanima; borac Takovskog bataljona; zaklan u Konjevićima 19. oktobra 1942. Takovsko područje - ostala ubistva
353 STANOJEVIĆ Velimira MILORAD, zemljoradnik, rođen 1889. u Pranjanima; saradnik NOP-a; ubijen u Pranjanima 18. novembra 1941. Takovsko područje - ostala ubistva
354 TANASKOVIĆ. Matije ANKA, domaćica, rođena 1900. u Gornjoj Gori, živela u Pranjanima; saradnik NOP-a; streljana u Pranjanima 6. avgusta 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
355 TRIFUNOVIĆ Timotija MILORAD, zemljoradnik, rođen 1896. u Pranjanima; član KPJ; saradnik NOP-a; uhvatili ga četnici i oterali na Suvi breg u Ljubiću, gde su ga ubili 30. novembra 1941. Takovsko područje - ostala ubistva
356 TRIFUNOVIĆ Čedomira MILOJE-MILE, zemljoradnik, rođen 1899. u Pranjanima; borac Takovskog bataljona, streljan u Pranjanima 2. januara 1944. Takovsko područje - ostala ubistva
357 PANTELIĆ Milenka RADOSAV, zemljoradnik, rođen 1914. u Trudelju, živeo u Reljincima; saradnik NOP-a; streljan u Reljincima 5. juna 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
358 SRETENOVIĆ Miloša NEMANJA, zemljoradnik, rođen 1912. u Reljincima; pozadinski radnik NOP-a; streljan u Reljincima 5. juna 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
359 MILETIĆ Filipa VASILIJE, zemljoradnik, rođen 1878. u Rudniku; pripadao NOP-u; ubijen u Rudniku 23. novembra 1941. Takovsko područje - ostala ubistva
360 MIRKOVIĆ Nedeljka ZDRAVKO, radnik, rođen 1919. u Rudniku; borac Prvog šumadijskog NOP odreda; streljan na Rudniku 5. aprila 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
361 NIKIĆ Matije ADAM, zemljoradnik, rođen 1900. u Rudniku; saradnik NOP-a; zaklan na Rudniku 5. aprila 1943.. Takovsko područje - ostala ubistva
362 NIKIĆ MARIJA-MARICA, domaćica, rođena 1907. u Dalmaciji, živela u Rudniku; saradnik NOP-a; streljana u Lipovcu 19. maja 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
363 TODOROVIĆ Sava ADAM, zemljoradnik, rođen 1907. u Rođevci, živeo u Rudniku; borac Takovskog bataljona; streljan na Rudniku 21. novembra 1941. Takovsko područje - ostala ubistva
364 OBRADOVIĆ Mihaila MIRKO, zemljoradnik, rođen 1906. u Rudniku; streljali ga četnici u Brezovici 20. novembra 1941. Takovsko područje - ostala ubistva
365 ŽAUCER ROZALIJA-ROZA, domaćica, rođena 1891. u Mariboru, izgnanica iz Slovenije; saradnik NOP-a; zaklana u Ručićima u noći između 5. i 6. jula 1944. Takovsko područje - ostala ubistva
366 ŽIŽOVIĆ Mihaila ŽIVKA, domaćica, rođena 1924. u Ručićima; saradnik NOP-a; streljana u Ručićima 5. jula 1944. Takovsko područje - ostala ubistva
367 ŽIŽOVIĆ Jevrema MILICA, domaćica, rođena 1923. u Ručićima; saradnik NOP-a; streljana u Lipnju 25. juna 1944. Takovsko područje - ostala ubistva
368 SRETENOVIĆ Arsenija MILORAD, zemljoradnik, rođen 1880. u Semedraži; saradnik NOP-a; ubijen u Semedraži 23. januara 1945. Takovsko područje - ostala ubistva
369 VUKOMANOVIĆ Radomira DRAGOMIR, radnik, rođen 1912. u Srezojevcima; zaklan u Brezni 25. aprila 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
370 VUKOMANOVIĆ Obrada MIRKO, zemljoradnik, rođen 1912. u Srezojevcima; zaklan u Srezojevcima 19. februara 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
371 DRINČIĆ Miloša STOJKA, domaćica, rođena 1901. u Teočinu, živela u Svračkovcima; streljana u Svračkovcima 15. aprila 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
372 LAZIĆ Milića MILENIJA, domaćica, rođena 1910. u Svračkovcima; ubijena u Nevadama 3. decembra 1941. Takovsko područje - ostala ubistva
373 VASOVIĆ Milorada MILAN, penzioner, rođen 1897. u Takovu, živeo u Gornjem Milanovcu; zaklali ga četnici u Majdanu 4. jula 1942. Takovsko područje - ostala ubistva
374 MILANKOVIĆ Živojina IVAN, limar, rođen 1912. u Lunjevici; borac Takovskog bataljona i Druge proleterske brigade; član KPJ; poginuo od ostataka četničkih bandi u Grabovici 12. oktobra 1945. Takovsko područje - ostala ubistva
375 STOJANOVIĆ Milana STANKA, domaćica, rođena 1886. u Teočinu; zaklana u Velereči 18. avgusta 1944. Takovsko područje - ostala ubistva
376 PAVLOVIĆ Sretena IVAN, zemljoradnik, rođen 1895. u Trudelju; član NOO; zaklan u Kozelju 16. novembra 1944. Takovsko područje - ostala ubistva
377 STEFANOVIĆ Miloša ZORKA, učiteljica, rođena 1913. u Kalanjevcima, živela u Trudelju; saradnik NOP-a; zaklana u Kačaru u februaru 1944. Takovsko područje - ostala ubistva
378 TODOROVIĆ Milivoja DRAGOMIR, zemljoradnik, rođen 1888, u Ugrinovcima; ubijen od ostataka četničkih bandi u Ugrinovcima 19. decembra 1946. Takovsko područje - ostala ubistva
379 TODOROVIĆ Alekse SVETOLIK, zemljoradnik, rođen 1888., u Ugrinovcima; saradnik NOP-a; streljan u Ugrinovcima 14. jula 1944. Takovsko područje - ostala ubistva
380 TODOROVIĆ Vujice BUDIMIR, zemljoradnik, rođen 1892. u Cerovi; saradnik NOP-a; streljan u Zagrađu 4. aprila 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
381 TODOROVIĆ Koste VUJICA, zemljoradnik, rođen 1892. u Cerovi; saradnik NOP-a; streljan u Cerovi 4. aprila 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
382 TODOROVIĆ RADA, domaćica, rođena 1894. u Crnoj Gori, živela u Cerovi; saradnik NOP-a; streljana u Zagrađu 4. aprila 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
383 ŠTULOVIĆ Čedomira RADOJE, kovač, rođen 1920. u Cerovi; borac Takovskog bataljona; zaklan u Cerovi 21. juna 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
384 ŠTULOVIĆ Živojina ČEDOMIR, kovač, rođen 1885. u Cerovi; saradnik NOP-a; streljan u Cerovi 9. aprila 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
385 NIKOLIĆ Vladislava RATOMIR-RATO, kelner, rođen 1916. u Vučitrnu, živeo u Šarenima; zaklan u Sancaku 22. oktobra 1942. Takovsko područje - ostala ubistva
386 VIDOJEVIĆ Miloja VLADAN, zemljoradnik, rođen 1920. u Šilopaju; borac Takovskog bataljona; ubijen u Ljigu u novembru 1941. Takovsko područje - ostala ubistva
387 DMITROVIĆ Ivana RADISAV, zemljoradnik, rođen 1901. u Šilopaju; saradnik NOP-a; zaklan u Šilopaju 24. juna 1945. Takovsko područje - ostala ubistva
388 MIJAILOVIĆ Teodora MILAN, zemljoradnik, rođen 1870. u Grabovici; saradnik NOP-a; streljan u Grabovici 24. aprila 1944. Takovsko područje - ostala ubistva
389 VIDOJEVIĆ Ljubomira MILAN, zemljoradnik, rođen 1898. u Lunjevici; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i streljali u Radojni u Sancaku 25. decembra 1941. Takovsko područje - ostala ubistva
390 MARKOVIĆ Sredoja RADOŠ, zemljoradnik, rođen 1920. u Pranjanima; član KPJ; saradnik NOP-a; ubijen u Pranjanima 16. februara 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
391 MARKOVIĆ Branislava SOFIJA, domaćica, rođena 1900. u Miokovcima; živela u Pranjanima; saradnik NOP-a; streljana u Pranjanima 15. jula 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
392 MARKOVIĆ Vojina SREDOJE, zemljoradnik, rođen 1890. u Pranjanima; saradnik NOP-a; ubijen u Pranjanima 6. avgusta 1943. Takovsko područje - ostala ubistva
393 VUČETIĆ. Milije MILICA TREPUŠA, učitelj, rođena 1920. u Ježevici. Živela i radila u Trnavi; član Okružnog komiteta KPJ za Čačak; istaknuti organizator ustanka; poginula u borbi protiv četnika u Prislonici 22. januara 1944; za narodnog heroja Jugoslavije proglašena 27. novembra 1953. Trnava
  MRŠINCIa odmazdu zbog ubijenih svojih ljudi Vilimana Dimitrijevića i Marka Radovića, grupa četnika, sa Slobodanom Pejovićem, na čelu uhvatila, povezala i odvela na obalu Morave i zaklali pripadnike NOP-a 28. avgusta 1943. To su: Trnava - Mršinci
394 KAPLAREVIĆ Filipa DAVID, zemljoradnik, rođen 1906. u Mršincima; saradnik NOP-a. Trnava - Mršinci
395 KAPLAREVIĆ Radomira NENAD, zemljoradnik, rođen 1923. u Mršincima; saradnk NOP-a; Trnava - Mršinci
396 KAPLAREVIĆ Filipa RADOMIR, zemljoradnik, rođen 1899. u Mršincima, saradnik NOP-a.KAPLAREVIĆ Velimira FILIP, zemljoradnik, rođen 1878. u Mršincima; saradnik NOP-a. Trnava - Mršinci
397 KAROVIĆ Dobrosava KOSANA, domaćinca, rođena 1914.u Mršincima; saradnik NOP-a. Trnava - Mršinci
398 KAROVIĆ Pavla MILAN, zemljoradnik, rođen 1898. u Mršincima; saradnik NOP-a; odbornik NOO. Trnava - Mršinci
399 KOVAČEVIĆ Mila MALINA, domaćica, rođena 1914. u Mršincima; saradnik NOP-a. Trnava - Mršinci
400 ĐORĐEVIĆ Ljuba ŽARKO, zemljoradnik, rođen 1903. u Mršincima; vodnik u Trnavskom bataljonu; prethodno ga bili uhvatili četnici i predali Nemcima, koji su ga sproveli u logor na Banjici, odakle je pušten, pa su ga četnici uhvatili i zaklali.140 Trnava - Mršinci
  ATENICAbog boravka u selu boraca Čačanskog NOP odreda i likvidacije jednog broja aktivnih četničkih zlikovaca, četnici, na čelu sa zloglasnim Božidarom - Božom Vasiljevićem, uhvatili su 16 pripadnika i saradnika NOP-a, pa su u noći 29. avgusta 1943. na mestu zvanom Crkvine zaklali ove osobe: Trnava - Atenica
401 VASILJEVIĆ Milića DUŠAN, zemljoradnik, rođen 1896. u Goračićima, živeo u Kulinovcima; pripadao petoj Ateničkoj partizanskoj radnoj četi; odbornik NOO. Trnava - Atenica
402 ĐUROVIĆ. Vojislava RADISAV, učenik gimnazije, rođen 1923. u Atenici; član SKOJ-a; radio u pozadini za NOP. Trnava - Atenica
403 LIŠANČIĆ Đorđa BUDIMIR, zemljoradnik, rođen 1908. u Atenici; saradnik NOP-a; odbornik NOO. Trnava - Atenica
404 STEVANČEVIĆ Milana GVOZDEN, zemljoradnik, rođen 1898. u Atenici; član NOO.142 Trnava - Atenica
405 LIŠANČIĆ. Nedeljka ROKSANDA, domaćica, rođena 1922. u Atenici; član KPJ; radila u pozadini za NOP. Trnava - Atenica
  VAPA, BALUGA, GORIČANIetničke "crne trojke", pod komandom Žarka Borišića i Dragoslava Vučićevića Crnjaka, pohvatale su i Vapi i Balugi 5. septembra sedam pripadnika NOP-a. Mnoge druge koje su bili odredili da ubiju nisu uhvatili. Ovde su zaklani i njihova su tela bačena u Moravu: Trnava - Vapa, Baluga, Goričani
406 VLASTELICA Mila RADE, zemljoradnik, rođen 1884. u Lipnici, živeo u Vapi; član KPJ od 1920; učestvovao u pripremanju ustanka. Trnava - Vapa, Baluga, Goričani
407 OBRADOVIĆ Milana MILETA, zemljoradnik, rođen 1919. u Vapi; član SKOJ-a; borac Trnavskog bataljona. Trnava - Vapa, Baluga, Goričani
408 OBRADOVIĆ. Milana NIKOLA, zmljoradnik, rođen 1910. u Vapi; borac Trnavskog bataljona. Trnava - Vapa, Baluga, Goričani
409 VUČIĆEVIĆ Milana DRAGOSLAV, zemljoradnik, rođen 1898. u Balugi; simpatizer NOP-a. Trnava - Vapa, Baluga, Goričani
410 MAJSTOROVIĆ Dragomira TOMISLAV, zemljoradnik, rođen 1908. u Vapi; živeo u Balugi; borac Trnavskog bataljona. Trnava - Vapa, Baluga, Goričani
411 DOLOVAC Milenka MILIJANA, domaćica, rođena 1881. u Balugi; saradnik NOP-a. Trnava - Vapa, Baluga, Goričani
412 PAUNOVIĆ Proka SAVO, zemljoradnik, rođen 1903. u Brezovi kod Ivanjice, živeo u Balugi; saradnik NOP-a i odbronik NOO 1941. u Balugi. Trnava - Vapa, Baluga, Goričani
  Pre njih u Goričanima su 2. septembra zaklani: Trnava - Vapa, Baluga, Goričani
413 BEŠEVIĆ Vlajka JELENA - JELA, domaćica, rođena 1888. U Kaoni, živela u Goričanima; simpatizer NOP-a. Trnava - Vapa, Baluga, Goričani
414 VESKOVIĆ Avrama RATKO, zemljoradnik, rođen 1913. u Goričanima; saradnik NOP-a. Trnava - Vapa, Baluga, Goričani
415 MILADINOVIĆ Jerotija MOMIR, zemljoradnik, rođen 1905. u Lascu; saradnik NOP-a, ubijen. Trnava - Vapa, Baluga, Goričani
  BANJICA, JEŽEVICA, TRNAVA, VILJUŠA, RAJAC, LIPNICArupa četnika, koju je predvodio komandant Druge žičke brigade Vlasta Antonijević, izvršila je 13. i 14. septembra 1943. pokolj u ovim selima. Umoreni su: Trnava - Banjica, Ježevica, Viljuša, Rajac, Lipnica
416 VUKOLIĆ Stanka MIODRAG, zemljoradnik, rođen 1896. u Banjici; saradnik NOP-a, zaklan. Trnava - Banjica, Ježevica, Viljuša, Rajac, Lipnica
417 VUKOLIĆ - NIKOLIĆ Petronija MILIJANA, domaćica, rođena 1896. u Viljuši, živela u Banjici; saradnik NOP-a, zaklana. Trnava - Banjica, Ježevica, Viljuša, Rajac, Lipnica
418 DAVIDOVIĆ Mijalka TIHOMIR, službenik, rođen 1923. u Banjici; član SKOJ-a; borac Trnavskog bataljona, ubijen. Trnava - Banjica, Ježevica, Viljuša, Rajac, Lipnica
419 KOSOVAC Dimitrija RUŽA, domaćica, rođena 1907. u Ježevici; saradnik NOP-a, zaklana. Poznata je još od pre rata kao napredna žena i simpatizer opozicije. Ustnaičke 1941. Godine aktivno je sarađivala i pomagala pripreme ustanka. Završila je 1941. godine sanitetski kurs. Posle povratka Nemaca i izdajnika, i dalje je održavala veze sa borcima i ilegalcima na terenu, uprkos mučenja i terora. Ostalo joj je dvoje maloletne dece.148 Trnava - Banjica, Ježevica, Viljuša, Rajac, Lipnica
420 VUČIĆEVIĆ Bogosava CMILJKA, domaćica, rođena 1911. u Rogači, živela u Ježevici; simpatizer NOP-a zaklana. Trnava - Banjica, Ježevica, Viljuša, Rajac, Lipnica
421 VLASTELICA Bogdana MILKA, domaćica, rođena 1922. u Lipnici; član SKOJ-a; pozadinski radnik, zaklana. Trnava - Banjica, Ježevica, Viljuša, Rajac, Lipnica
422 MAJSTOROVIĆ Radosava RADOMIR, šumar, rođen 1907. u Rajcu; član KPJ; borac Trnavskog batanjona, ubijen. Trnava - Banjica, Ježevica, Viljuša, Rajac, Lipnica
423 VLAJKOVIĆ Čeodmira RADOSLAV, zemljorandik, rođen 1902. u Viljuši; borac Trnavskog bataljona, zaklan. Trnava - Banjica, Ježevica, Viljuša, Rajac, Lipnica
424 VUČIĆEVIĆ Ljubisava DRINKA, domaćica, rođena 1883. u Mršincima, živela u Viljuši; saradnik NOP-a zaklana. Trnava - Banjica, Ježevica, Viljuša, Rajac, Lipnica
425 KRSMANOVIĆ Velimira MILOŠ, zemljoradnik, rođen 1907. u Trnavi; saradnik NOP-a, zaklan ,149 Trnava - Banjica, Ježevica, Viljuša, Rajac, Lipnica
  MRŠINCI - SLATINAa odmazdu zbog ubijenih sedam četnika u Kukićima 29. avgusta 1943. godine, četničke "crne trojke" Žarka Borišića, Dragoslava Vučićevića - Crnjaka i Miloša Tšrkovića uhvatile su u noći između 13. i 14. septembra 1943. godine sedam saradnika i simpatizera NOP-a, zaklali ih i njihova tela bacili u Moravu. Zaklani su: Trnava - Mršinci - Slatina
426 ANIČIĆ Ljuboja LJUBICA, domaćica, rođena 1924. u Viljuši, živela u Slatini; član KPJ; saradnik NOP-a. Trnava - Mršinci - Slatina
427 VUČETIĆ Jovana MILIJA, učitelj, rođen 1889. u Slatini; simpatizer NOP.a. Trnava - Mršinci - Slatina
428 RANĐIĆ Milorada MILOJKO, trgovački pomoćnik, rođen 1920. u Slatini; borac Trnavskog bataljona; prilikom izvođenja na klanje oteo se i bacio u Moravu, u kojoj se utopio. Trnava - Mršinci - Slatina
429 TUTUNOVIĆ Vojimira MLADOMIR, obućar, rođen 1919. u Slatini; saradnik NOP-a. Trnava - Mršinci - Slatina
430 PANIĆ Dragoslava MIJAT, zemljoradnik, rođen 1900. u Mršincima; član NOO. Trnava - Mršinci - Slatina
431 ROVINAC Živka RADOVAN, zemljoradnik, rođen 1895. u Mršincima; saradnik NOP-a i član NOO. Trnava - Mršinci - Slatina
432 SMILJANIĆ Jeremija SPIRIDON, zemljoradnik, rođen 1886. u Mršincima; saradnik NOP-a. Trnava - Mršinci - Slatina
  RAKOVA četnički preki sud, posle strahovitog i zverskog mučenja pripadnika NOP-a u zloglasnom četničkom zatvoru u Rakovi, osudio je na smrt jedanaest uhapšenih pripadnika i saradnika NOP-a. U neposrednoj blizini zatvora kazne su izvršene najviše klanjem 25. avgusta 1944. u jednom danu. Na smrt su osuđeni i zaklani: Trnava - Rakova
433 TERZIĆ. Miloša TANASKO, stolar, rođen 1923. u Vapi; član SKOJ-a, borac Trnavskog bataljona. Trnava - Rakova
434 JAKOVLJEVIĆ. Ivanka SVETOLIK, zemljoradnik, rođen 1897. u Vapi; saradnik NOP-a; bio u Banjičkom logoru; kada je pušten kući, četnici su ga zaklali. Trnava - Rakova
435 SAVIĆ Milenka RADOMIR, zemljoradnik, rođen 1909. u Vapi; odbornik NOO i pozadinski radnik NOP-a. Trnava - Rakova
436 JAKOVLJEVIĆ Ivanka SAVATIJE, zemljoradnik, rođen 1890. u Vapi; saradnik NOP-a. Trnava - Rakova
437 ALEKSIĆ. Periše ĐURO, zemljoradnik, rođen 1921. u Zablaću; član KPJ; pozadinski radnik. Trnava - Rakova
438 ŽAGRIĆ Stanka MILOŠ, zemljoradnik, rođen 1903. u Zablaću; član KPJ; odbornik NOO; borac Trnavskog bataljona. Trnava - Rakova
439 PETROVIĆ. Timotija PERUNIKA, domaćica, rođena 1904. u Vapi, živela u Stančićima; saradnik NOP-a. Trnava - Rakova
440 RADOSAVLJEVIĆ Ilije VLADETA, zemljoradnik, rođen 1919. u Stančićima; član KPJ; predsednik ilegalnog NOO 1942; borac Ljubićkog bataljona. Trnava - Rakova
441 PRELIĆ. Andrije MILOŠ, zemljoradnik, rođen 1921. u Ježevici; član KPJ; borac Trnavskog bataljona. Trnava - Rakova
442 ĆURČIĆ. Miljka JANAĆKO, zemljoradnik, rođen 1913. u Samaili, živeo u Ježevici; član KPJ; borac Trnavskog bataljona; bio u Banjičkom logoru, pa u zatvoru u Kraljevu odakle je pušten.151 Trnava - Rakova
  UBIJENI PO SELIMA (POJEDINAČNO) Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
443 ĐOKIĆ Aleksandra MIJALKO, zemljoradnik, rođen 1906. u Atenici; član KPJ; borac Trnavskog bataljona; zaklan u Atenici 27. oktobra 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
444 NIKOLIĆ PETAR, izvornik, rođen 1906. u Beogradu; zaklan u Atenici 21. septembra 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
445 RUŽIČIĆ Radomira SRETEN, radnik, rođen 1914. Atenici; borac u Gradskoj partizanskoj miliciji u Čačku; streljan u Atenici 30. decembra 1941. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
446 SUBOTIĆ Todora BOGDAN, zidar, rođen 1919. u Atenici; član KPJ; borac Trnavskog bataljona; vođa odeljenja partizanske artiljerije na Kraljevu; streljan u Trnavi 6. decembra 1941. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
447 TRIPKOVIĆ Milića BOGOSAV, poručnik BJV; rođen 1910. u Aenici; borac Jeličkog četničkog odreda; uhvatili ga četnici i, zato što nije hteo da se bori protiv partizana, zaklali u Atenici 18. oktobra 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
448 ŽIVKOVIĆ Dragoljuba SLOVODAN, rođen 1924. u Balugi pripadnik seoske narodne milicije; poginuo od četničkih bandi u Balugi 21. januara 1945. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
449 DOLOVAC Andrije ISIDOR, zemljoradnik, rođen 1907. u Balugi; borac Trnavskog bataljona; zaklan u Balugi 18. septembra 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
450 PAUNOVIĆ Sava MILIJAN, zemljoradnik, rođen 1923. u Brezovi kod Ivanjice, živeo u Balugi; član SKOJ-a; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici u Brezovi i streljali na Javoru 6. novembra 1941. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
451 BOROVIĆ Miloja MILORAD, zemljorandik, rođen 1905. u Banjici; borac Trnavskog bataljona; zaklan u Trnavi u noći između 13. i 14. marta 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
452 SIMOVIĆ Radoja LJUBIŠA, zemljoradnik, rođen 1903. u Banjici; član KPJ; saradnik NOP-a; zaklan u Stjeniku u Banjici u noći između 13. i 14. marta 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
453 BABOVIĆ Milisava DOBRIVOJE, student, rođen 1919. u Vapi: član KPJ i Okružnog komiteta SKOJ-a za Čačak; učestvovao u pripremi ustanka; uhvatili ga četnici i posle zverskog mučenja streljan u Ježevici 5. novembra 1941. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
454 MAJSTOROVIĆ Milinka MILAN, zemljoradnik, rođen 1922. u Vapi; član KPJ; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i oterali u Gornju Gorevnicu, gde je ubijen 29. septembra 1944. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
455 RADOJEVIĆ - NIKOLIĆ Vlajka RADOSAVA - RADA, domaćica, rođena 1900. u Banjici, živela u Vapi; zaklana u Vapi 8. septembra 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
456 TERZIĆ Milisava SRETEN, zemljoradnik, rođen 1907. u Vapi; borac Trnavskog bataljona; zaklan u Vapi 13. marta 1944. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
457 SAVIĆ Svetozara DRAGOLJUB, zemljoradnik, rođen 1904. u Vapi; član KPJ; predsednik NOO; borac Trnavskog bataljona; pretukli ga četnici batinama, pa oteran u Čačansku bolnicu, gde je odmah umro krajem jula 1942. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
458 ANIČIĆ - BOGOSAVLJEVIĆ Radomira MILANKA, domaćica, rođena 1907. u Viljuši; saradnik NOP-a; zaklana u Kulinovcima 11. novembra 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
459 MANDIĆ Radisava DRAGUTIN, zemljordnik, rođen 1909. u Viljuši; član KPJ; borac Trnavskog bataljona; predsednik MNO u Trnavi; teško ranjen od ostataka četničkih bandi; umro u Čačanskoj bolnici 17. maja 1950. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
460 MANDIĆ Radisava VOJISLAV, radnik, rođen 1922. u Viljuši, član SKOJ-a; borac Trnavskog bataljona; uhvaćen i zatvoren u Kraljevu; pobegao; zaklan u Katrgi 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
461 MANDIĆ Jevrema ŽIVKA, domaćica, rođena 1898. u Viljuši; zaklana u Viljuši, kao saradnik NOP-a, 29. juna 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
462 MANDIĆ Vojislava RADISAV, zemljoradnik, rođen 1887. u Viljuši; saradnik NOP-a; streljan u Trnavi 2. marta 1942. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
463 MANDIĆ Vojislava SVETOZAR, zemljradnik, rođen 1898. u Viljuši; borac Trnavskog bataljona; zaklan u Viljuši 29. juna 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
464 RAKIĆEVIĆ Tanasija IVANKO, zemljoradnik, rođen 1899. u Viljuši; zaklan u Goračićima 12. septembra 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
465 VUJOVIĆ Ljubomira MILISAV, zemljoradnik, rođen 1923. u Goričanima; saradnik NOP-a; zaklan u Goričanima 31. marta 1945. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
466 BOGDANOVIĆ Milisava VELIMIR, zemljoradnik, rođen 1909. u Žaočanima; borac Trnavskog bataljona; bio u Banjičkom logoru, pa u Beču; pobegao, ponovo uhvaćen; ubili ga budakom četnici u Žaočanima 29. jula 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
467 RISIMOVIĆ Radomira HRISTOFOR, zemljoradnik, rođen 1903. u Žaočanima; komandir voda u Drugoj slatinskoj četi Trnavskog bataljona; zaklan u Žaočanima 3. septembra 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
468 ERIĆ Svetislava VELIMIR, zemljoradnik, rođen 1904. u Zablaću; član KPJ; učestvovao u pripremi ustanka; uhvatili ga četnici i predali Nemcima koji su ga oterali u Banjički logor; pušten; ubili ga četnici u Vapi 15. avgusta 1944. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
469 BUGARČIĆ Živka DRAGOSLAV, zemljoradnik, rođen 1903. u Kulinovcima; pripadnik NOP-a; član NOO; ubijen kod svoje kuće od ostatka četničkih bandi 18. oktobra 1945. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
470 BUGARČIĆ Živka MILISAV - MIĆA, zemljoradnik, rođen 1922. u Kulinovcima; borac Čačanskog NOP odreda; ubijen kod svoje kuće od ostatka četničkih bandi 18. oktobra 1945. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
471 BUGARČIĆ Živka UROŠ, zemljoradnik, rođen 1912. u Kulinovcima; vojnik BJIV; zarobljen aprila 1941. i oteram u Nemačku; ubijen kod svoje kuće po povratku iz zarobljeništva od ostatka četničkih bandi 18. oktobra 1945. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
472 PERIŠIĆ Radula MILISAV - BATO, sveštenik, rođen 1910. u Ivanjici, živeo u Kačulicama; ubili ga četnici u Kačulicama 31. avgusta 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
473 LUKOVIĆ Branislava MILUTIN, stolar, rođen 1909. u Kulinovcima; borac Trnavskog bataljona; zaklan u Atenici 21. septembra 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
474 JANKOVIĆ Jova MILAN, zemljoradnik, rođen 1887. u Lascu; simpatizer NOP-a; odbor nik NOO; solunac; zaklan 17. septembra 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
475 TORLAKOVIĆ Konstatina KOLE, zemljoradnik, rođen 1887. u Lascu; simpatizer NOP-a; predsednik NOO; zaklan u Lascu 16. aprila 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
476 ŠTAVLJANIN Avrama PELAGIJA, domaćica, rođena 1880. u Musinoj Reci, živela u Lascu; zaklana u Lascu 27. aprila 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
477 JAKOVLJEVIĆ Velisava DRAGOLJUB ČILE radnik TT postrojenja Železničke stanice u Čačku; rođen 1917. u Kukićima živeo u Čačku; partizan; zaklali ga četnici u Slatini 10. novembra 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
478 JOKSIĆ Milenka RADMILO - RADE, zemljoradnik, rođen 1903. u Lipnici; član KPJ; pozadinski radnik; uhvatili ga četnici u Preljini i živog zakopali u zemlju u noći između 15. i 16. marta 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
479 LAZOVIĆ Pauna MILOSAV, zemljoradnik, rođen 1915. u Lipnici; zaklan u Lipnici 27. maja 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
480 PROPADOVIĆ Miloja VOJIN, zemljoradnik, rođen 1920. u Lipnici; član KPJ; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i živog zakopali u zemlju u Premeći u noći između 15. i 16. marta 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
481 PROPADOVIĆ Miloja KOSANA, domaćica, rođena 1906. u Lipnici; član KPJ; radila u partizanskoj krojačnici u Čačku; zaklana u Čačku 16. septembra 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
482 NIKITOVIĆ Božidara SELIMIR, zemljoradnik, rođen 1906. u Mršincima; član KPJ; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima; oteran u logor na Banjici; pušten; zaklan u Slatini 13. januara 1944. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
483 PLAZINIĆ Milojka DESIMIR, zemljoradnik, rođen 1921. u Mršincima; borac Trnavskog bataljona; ubili ga četnici u Mršincima 1. decembra 1941. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
484 ROVINAC Dušana MIJAT, zemljoradnik, rođen 1919. u Mršincima; borac Takovskog bataljona i član NOO; zaklan u Premeći 30. marta 1944. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
485 PUPAVICA Jezdimira VENCESLAV, zemljoradnik, rođen 1907. u Mršincima; borac Trnavskog bataljona; zaklan u Obrvi 15. marta 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
486 ŠOŠIĆ Stevana STAMENA, domaćica, rođena 1912. u Mršincima; saradnik NOP-a; zaklana 28. avgusta 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
487 VASILJEVIĆ Milojka MILOVAN, krojač, rođen 1922. u Petnici; član SKOJ-a; saradnik NOP-a; zaklali ga četnici u Petnici 1. septembra 1943.ŠUNDERIĆ Dragiše MILUN, zemljoradnik, rođen 1926. u Premeći; borac seoske narodne milicije; poginuo od ostataka četničkih bandi u Premeći. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
488 BOŠKOVIĆ Čedomira TADIJA, zemljoradnik, rođen 1911. u Premeći; borac Trnavskog bataljona; zaklan u Petni ci 1. septembra 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
489 JOCOVIĆ Jelesija BOGOLJUB, mašinbravar, rođen 1912. u Slatini; član KPJ; borac Trnavskog bataljona; uhva tili ga četnici i predali Nemcima; oteran u Banjički logor, a zatim u Kraljevo, odakle je pušten; živog ga zakopali u Premeći u noći između 13. i 14. marta 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
490 KOVAČEVIĆ Sretena MILISAV, učenik gimnazije, rođen 1919. u Pridvorici; borac Dragačevskog bataljona; streljan blizu rodne kuće u Pridvorici 4. decembra 1941. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
491 KOVAČEVIĆ Sretena LJUBOMIR, zemljoradnik, rođen 1921. u Pridvorici; borac Dragačevskog bataljona; streljan blizu rodne kuće u Pridvorici 4. decembra 1941. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
492 KALINJIN ĐORĐE, radnik, rođen 1908. u Rusiji, živeo u Čačku; borac Treće trnavske (Slatinske) čete Trnavskog bataljona, kasnije komandant konjičkog eskadrona; posle strahovitog mučenja streljan u Trnavi 13. decembra 1941. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
493 MADŽAREVIĆ Đura MIJAT, zemljoradnik, rođen 1908. u Slatini; borac Trnavskog bataljona; zaklan u Zablaću 1944. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
494 MADŽAREVIĆ Radisava MILORAD, radnik, rođen 1905. u Slatini; član KPJ; politički komesar Treće trnavske čete Trnavskog bataljona; ubijen u Zablaću posle svirepog mučenja 8. decembra 1941. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
495 MADŽAREVIĆ Vojislava MIHAILO, zemljoradnik, rođen 1895. u Slatini; saradnik NOP-a; zaklan u Premeći 7. marta 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
496 MADŽAREVIĆ. Milorada RADOSLAV, zemljoradnik, rođen 1925. u Slatini; saradnik NOP-a; zaklan u Premeći 7. marta 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
497 MADŽAREVIĆ Jelesija STANIMIR, zemljoradnik, rođen 1888. u Slatini; saradnik NOP-a; predsednik NOO; zaklan u Premeći u noći između 13. i 14. marta 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
498 ŽIVKOVIĆ Pauna MILORAD - KIRO, zemljoradnik, rođen 1902. u Trnavi; sradnik NOP-a; ubijen kod kuće 18. februara 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
499 ŽIVKOVIĆ Vladimira OBREN, zemljoradnik, rođen 1912. u Trnavi; kao podoficir BJV stupio u Čačanski NOP odred i bio komandir Prve Trnavske čete Trnavskog bataljona; streljan u Trnavi 6. decebra 1941. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
500 KRSMANOVIĆ Velimira MILOŠ, zemljorandik, rođen 1907. u Trnavi; saradnik NOP-a; zaklali ga četnici u Trnavi 14. decembra 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
501 MANDIĆ Dragomira MILAN, zemljoradnik, rođen 1898. u Trnavi; simpatizer NOP-a; ubio ga brat- četnik u Trnavi 10 avgusta 1942. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
502 PRELIĆ Milovana VIDOSAV, službenik, rođen 1903. u Trnavi; član KPJ; pozadinski radnik; zaklali ga četnici na Ravnoj gori 1943. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
503 TODOSIJEVIĆ Ljubomira MIODRAG, zemljoradnik, rođen 1928. u Trnavi; član SKOJ-a; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i ljotićevci; ubijen u Takovu 19. juna 1944. Trnava - Ubijeni po selima (pojedinačno)
  Četnici su od 1941. do 1944. u Čačku usmrtili 42 pripadnika NOP-a i građana: 19 klanjem, a 23 vatrenim oružjem. Među njima bilo je 14 ženskih osoba, od kojih je trinaest zaklano. Čačak
504 PAVLOVIĆ Filipa MILICA -DARA, profesor, rođena 1915. u Čačku; sekretar Okružnog komiteta KPJ za Valjevo i organizator ustanka u valjevskom kraju; u junu 1944. uhvatili je četnici; pokušala da pobegne; zaklana kao težak ranjenik u selu Lelićima 26. juna 1944; za narodnog heroja Jugoslavije proglašena 14. decembra 1949. Čačak
505 AZANJAC Nika RADOSLAV - RADE, student, rođen 1921. u Sjenici, živeo u Čačku; član KPJ; učestvovao u pripremi ustanka; sekretar Okružnog komiteta SKOJ-a za Čačak; zamenik političkog komesara Trnavskog bataljona i politički komesar Prve trnavske čete; zarobili ga četnici 7. decembra 1941. u Mrsaću i streljali u Trnavi, posle strahovitog mučenja, 13. decembra 1941. Čačak
506 ALEKSIĆ Radomira ROSANDA- ROSA, krojač, rođena 1920. u Sjenici, živela u Čačku; član SKOJ-a; pozadinski radnik; ubijena u Dučalovićima 5. decembra 1941. Čačak
507 ALMOZLINO Josifa NISIM, magistar farmacije, rođen 1886. u Beogradu; nosilac Albanske spomenice; pobegao iz Beograda sa porodicom i stupio u Čačanski NOP odred; ubijen u Ovčar Banji 21. novebra 1941. Čačak
508 ARSOVIĆ Milisava MIODRAG, pirotehnčar, rođen 1911. u Milanni kod Ivanjice, živeo u Čačku; saradnik NOP-a; zaklan u Gornjoj Gorevnici 1943. Čačak
509 BOŠKOVIĆ Radovana PAVLE, učitelj, rođen 1906. u Podgorici, živeo u Čačku; saradnik NOP-a; zaklan u Drežniku kod Užica 18. avgusta 1943. Čačak
510 VASOVIĆ Miloša BOGIĆ, učenik gimnazije, rođen 1923. u Grabu, živeo u Čačku; član KPJ, borac Čačanskog NOP odreda; u borbi protiv četnika u Ručićima kod Gornjeg Milanovca 16. oktobra 1943. Bio je težak ranjenik, pa su ga uhvatili i ubili Čačak
511 VASILJEVIĆ Alekse DESIMIR, obućar, rođen 1896. u Ljubiću, živeo u Čačku; saradnik NOP-a; zaklan u Atenici 19. juna 1943. Čačak
512 VELIČKOVIĆ Mata VASILIJE, službenik, rođen 1876. u Lučanima, živeo u Čačku; saradnik NOP-a; član NOO u Lučanima; zaklan u Negrišorima 3. juna 1943.VIRIJEVIĆ Janka SVETOLIK, rođen 1908 u Čukojevcu, živeo u Čačku; simpatizer NOP-a; zaklan u Stopanji kod Kruševca 18. juna 1943. Čačak
513 VUKADINOVIĆ Vukana JELENA- JELA, domaćica, rođena 1922. u Sarajevu, živela kao izbeglica u Čačku; član KPJ; radila u partizanskoj bolnici u Gornjoj Gorevnici; zaklana u Balugi (Preljinskoj) 18. oktobra 1943. Čačak
514 VULIĆEVIĆ - MINIĆ Filipa LJUBICA, krojač, rođena 1915. u Prijevoru, živela u Čačku; radila u partizanskoj krojačkoj radionici; streljana u Ježevici kod Požege 24. avgusta 1944. Čačak
515 VULOVIĆ Josipa MILAN, sarač, rođen 1902. u Dubu kod Kosjerića, živeo u Čačku; ubijen u Guči 30. novembra 1944. Čačak
516 DOKIĆ- PRODANOVIĆ Dragoslava NEVENA, domaćica, rođena 1905. u Sjenici, živela u Čačku; simpatizer NOP-a; zaklana u Rakovi 16. decembra 1943. Čačak
517 ĐOKOVIĆ Mijaila VOJISLAV - OKETA, učenik gimnazije, rođen 1921. u Čačku; učestvovao u diverzantskim akcijama; borac u Gradskoj partizanskoj miliciji u Čačku; streljan na planini Jelici 15. decembra 1941. Čačak
518 ĐORĐEVIĆ Milije SLAVKO, berberin, rođen 1890. u Lokošnici kod Leskovca, živeo u Čačku; saradnik NOP-a; ubijen na planini Jelici 25. decembra 1941. Čačak
519 ŽIVKOVIĆ Ilije PREDRAG - Predo, student prava, rođen u Pljevljima, živeo u Čačku; borac Čačanskog NOP odreda; ubijen u Čačku 30. novembra 1941. Čačak
520 ZEČEVIĆ Velimira RADOSLAV - RADE, radnik, rođen 1926. u Čačku; zaklan u Trbušanima 10. septembra 1943. Čačak
521 JOVANOVIĆ Rista ALEKSANDAR, kafecija, rođen 1905. u Novoj Varoši, živeo u Čačku; saradnik NOP-a; zaklan u Čačku 31. avgusta 1943. Čačak
522 KUBEJŠ LJUBIŠA, radnik, radio u Fabrici hartije u Čačku; saradnik NOP-a; ubijen. Čačak
523 MARINKOVIĆ Grujice JOVAN - JOVO, kafedžija, rođen 1914.u Gornjoj Crnući, živeo u Čačku; borac Čačanskog NOP odreda; zaklan u Slatini 28. avgusta 1943. Čačak
524 MARINKOVIĆ Mijaila SELENA, domaćica, rođena 1915. u Ljuljacima, živela u Čačku; član KPJ; pozadinski radnik; zaklana u Ljuljacima u maju 1943. Čačak
525 MARKOVIĆ VASILIJE, dezinfektor, rođen 1895; ubijen u Mirosaljcima 1942. Čačak
526 MARKOVIĆ Nikole PETAR- PERICA, elektromehaničar, rođen 1920. u Ježevici, živeo u Čačku; član KPJ; borac čačanskog NOP odreda; zaklan u Rajcu 13. januara 1944. Čačak
527 MASLOVARIĆ Jovana RADOJKO, stolar, rođen 1887. u Srednjoj Reci, živeo u Čačku; borac Ljubićkog bataljona i Pete divizije NOVJ; zarobili ga Nemci na Zlataru kao teškog ranjenika i predali četnicima, koji su ga streljali kod Ivanjice 1944. Čačak
528 MILENKOVIĆ Ljubomira MILORAD, učenik gimnazije, rođen 1921. u Skoplju, živeo u Čačku; član SKOJ-a; borac Ljubičkog bataljona; streljan u Mirosaljcima 13. decembra 1941. Čačak
529 MITROVIĆ Tiosava MILENIJA, domaćica, rođena 1898. u Lučanima, živela u Čačku; simpatizer NOP-a; ubijena u Lučanima 15. juna 1943. Čačak
530 MOJOVIĆ Milisava LEPOSAVA - LEPA, činovnik, rođena 1920. u Zagrađu kod Gornjeg Milanovca, živela u Čačku; član KPJ; pozadinski radnik; zaklana u Poljani kod Trstenika 28. decembra 1942. Čačak
531 NEŠKOVIĆ Vitomira MIROLJUB - ŽACO, krojač, rođen 1918. u Cegleru u Austriji, živeo u Čačku; kao istaknuti član KPJ učestvovao je u pripremi ustanka; zamenik političkog komesara Trnavskog bataljona 1941; sekretar Sreskog komiteta KPJ za srez trnavski; zamenik političkog komesara obnovljenog Odreda; ubijen u Prislonici, na padinama planine Vujan 22. januara 1944. Čačak
532 NOŽANIĆ GOSPAVA, radnica, rođena 1908. u Travniku, živela u Čačku; simpatizer NOP-a; zaklana u Čačku 1943. Čačak
533 PAVLOVIĆ Vojislava VLADAN, radnik, rođen u Grivskoj kod Arilja, živeo u Čačku; simpatizer NOP-a; zaklan u Čačku 31. avgusta. 1943. Čačak
534 PAJIĆ. Veljka VOJISLAV, stolar, rođen u Virovu, živeo u Čačku; član Sreskog komiteta KPJ; organizator ustanka u dragačevskom kraju; zamenik političkog komesara čete u Dragačevskom bataljonu; ubijen na svirep način na mestu Ruja između Dučalovića i Lučana 22. septembra 1941. Čačak
535 RADOSAVLJEVIĆ Mihaila KOSARA, radnica, rođena 1887. u Slatini, živela u Čačku, majka Momčila Rdosavljevića, komandanta Čačanskog NOP odreda; zaklali je Četnici u Kukićima 3. septembra 1943. Čačak
536 RISTIĆ Periše BOGOLJUB, službenik na železnici, rođen 1909. u Manojlovcu, živeo u Čačku; borac Čačanskog NOP odreda; zaklan u Atenici 13. decembra 1943. Čačak
537 RISTOVIĆ Dmitra GORDANA - GROZDA, graverka, rođena 1925. u Trnavi, živela u Čačku; borac Čačanskog NOP odreda; zaklana u Jančićima u junu 1943. Čačak
538 SREDOJEVIĆ Spasoja SLOBODAN- BOBO, mehaničar, rođen 1916. u Atenici, živeo u Čačku; član SKOJ-a; borac Čačanskog NOP odreda; ubijen u Guči 17. decembra 1941. Čačak
539 STEVČIĆ Branka NENAD- KLAKER, mašinbravar, rođen 1919. u Trsteniku, živeo u Čačku; član KPJ; sekretar Okružnog komiteta SKOJ-a; borac trnavskog bataljona; streljan u Ježevici 2. decembra 1941. Čačak
540 TERZIĆ Nikole STANISLAVA - CALA, svršeni maturant, rođena 1923. u Dučalovićima, živela u Čačku; član Sreskog komiteta SKOJ-a i sekretar Mesnog komiteta SKOJ-a za Čačak; više puta hapšena; zaklana u Gornjoj Gorevnici 11. novembra 1943. Čačak
541 TODOROVIĆ Ilije DRAGANA, učenica gimnazije, rođena 1924. u Beogradu, živela u Čačku; član SKOJ-a; borac Trnavskog bataljona; streljana kao težak ranjenik u Rajcu 3. decembra 1941. Čačak
542 TODOROVIĆ Ljubomira MILAN - ČAVO, mehaničar, rođen 1914. u Čačku; član KPJ; saradnik NOP-a; zaklan u Rajcu 8. decembra 1942. Čačak
543 TOŠIĆ. Dimitrija STOJA, diplomirani pravnik, rođena 1917. u Čačku; član KPJ; radila u partizanskoj Komandi mesta u Čačku; zaklana u Balugi (Preljinskoj) 18. oktobra 1943. Čačak
544 CEZNER Josipa JOSIP, rođen 1897 u Somboru, živeo u Čačku; zaklan u Lisicama 1943. Čačak
545 CUPARIĆ Arsenija MARKO, trgovački pomoćnik, rođen 1921. u Ivanjici, živeo u Čačku; član KPJ; borac Čačanskog NOP odreda i Druge proleterske brigade; kao težak ranjenik posle svirepog mučenja streljan u Trudovu marta 1944. Čačak
546 DŽOKOVIĆ Anđelka DOBROSAV - DŽOKOVAC, obućar, rođen 1910. u Sjenici, živeo u Čačku; borac čačanskog NOP odreda i Druge proleterske brigade; streljan u Bosni 1942. Čačak

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument