Radoslav S. Nedovic, Pantelija Vasovic: ZATAMNJENA ISTINA

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PREDAJA ZAROBLJENIH PARTIZANA NEMCIMA

Sigurno da je jedan od velikih četničkih zločina predaja zarobljenih partizana Nemcima, koji su ih usmrćivali na raznim stratištima. Tim postupcima četnici su postali njihovi bliski saučesici.

U toj sramnoj zločinačkoj akciji nije bila ni jedna četnička vojna formacija - legalizovana ili ne - koja nije zarobljene partizane predavala okupatoru. Još je u sećanju starijih osoba kako je bilo tužno videti kolone žicom povezanih, isprebijanih i iskrvavljenih partizana koje su obesni četnici sprovodili i predavali nemačkom garnizonu u Čačku. Uz predaju mnogih grupa išle su poruke u vidu presuda da ih treba streljati, ili makar obavest i upozorenje da se radi o opasnim "komunistima", "banditima", "zločincima" ili slično, što je dovoljno da budu odmah pogubljeni. Četnički vojvoda Miloje Mojsilović poručio je Komandi nemačke oružane sile u Čačku: "Molim pošaljite dva kamiona za prevoz zarobljenih komunista, koje treba odmah streljati bez ikakvog izgovora odnosno daljeg proveravanja".96

96. Jelena Popović, "Takovski kraj u NOB - pali borci i žrtve", 195-281.

Sudbina boraca koji su predati Nemcima bila je kobna. Deo je odmah izvođen na streljanje, kao u Vojnotehničkom zavodu u Čačku ili na Krušiku u Valjevu. Međutim, mnogo je više onih koji su prošli kroz zatvore u Čačku, Kraljevu, Kragujevcu, zatim tamnovali na Banjici, u Norveškoj i Nemačkoj. Dok su nekima životi brzo okončani, drugi su podvrgnuti mučenjima u logorima od Banjice, Norveške i Nemačke, gde su im stradanja trajala i po nekoliko godina.

Od 449 zarobljenika koje su okupatori dobili od četnika na dar, njih 71 je streljan na Krušiku u Valjevu, u Vojnotehničkom zavodu u Čačku 179, 87 u logorima Norveške, 44 u Banjičkom logoru, 32 u Kragujevcu, 12 u Mauthauzenu u Nemačkoj, osam u Gornjem Milanovcu, četiri u Malom Požarevcu, tri u Požegi (užičkoj), tri u Mrčajevcima i šest na ostalim stratištima.

U Dragačevu o sudbini zarobljenih partizana odlučivali su četnički komadanti Miloje Mojsilović, Dačo Simović i Milutin Janković, sa njihovim štabovima i prekim sudovima. Iz Dragačeva su četnici isporučili Nemcima preko 150 zarobljenih boraca. Najviše ih je isporučeno nemačkoj komandi u Čačku, potom u Požegi. Od tog broja Nemci su u svojim stratištima usmrtili 54 čoveka. Tu je još 21 borac koje su četnici zarobili, a pripadali su Kopaoničkom NOP odredu. To su borci poznate Rudarske čete, koji su sa Venca odvedeni i predati nemačkoj komandi u Čačku i - svi streljani.

Evo imena Dragačevaca i boraca kopaoničkog NOP odreda koje su četnici predali Nemcima:

To su:

Radomir Madžarević (21) zmljoradnik iz Belog Kamena, borac Dragačevskog bataljona, nastradao u logoru u Norveškoj; Velizar Paunović (20), student iz Belog Kamena, borac Kolubarskog NOP odreda, streljan na Banjici 19. februara 1943; Bogdan Bošković (35), zemljoradnik iz Virova, borac Dragačevskog bataljona, streljan kao težak ranjenik u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku, 7 decembra 1941; Vojislav Jovanović (35), zemljoradnik iz Virova, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 7. decembra 1941; Jeroslav Marić (19), mehaničar iz Virova, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 7. decembra 1941; Risim Marić (49), zemljoradnik iz Virova, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 7. decembra 1941; Milić Marić (29), krojač iz Virova, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 7. decembra 1941; Vitomir Milinković (29), zemljoradnik, iz Virova, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 7. decembra 1941; Velimir Nedeljković (19), zemljoradnik iz Virova, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojnotehničkom zavodu u Čačku 7. decembra 1941; Milenko Nedeljković (31), zemljoradnik iz Virova, borac Dragačevskog baaljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 7. decembra 1941; Milisav Pajić (35), zidar, iz Virova, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 7. decembra 1941; Srećko Pajić (17), zemljoradnik iz Virova, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 7. decembra 1941; Dobrivoje Šendeković (36), zemljoradnik iz Virova, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 7. decembra 1941; Dragiša Šendeković (42), zemljoradnik iz Virova, borac Dračevčskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 7. decembra 1941; Ilija Šendeković (35), zemljoradnik iz Virova, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 7 decembra 1941; Milan Glavonjić (22), trgovački pomoćnik iz Viče borac Dragačevskog bataljona, streljan u logoru na Banjici 14. maja 1943; Miodrag Petrović (21), šofer iz Goračića, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 27. decembra 1941; Zdravko Radosavčević (28), zemljoradnik iz Goračića, predali ga četnici Nemcima, pa mu se gubi svaki trag; Života Rapičević (27), zemljoradnik iz Gornje Kravarice, saradnik NOP-a, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku decembra 1941; Živorad Broćić (24), trgovački pomoćnik iz Guče, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 30. decembra 1941; Milojko Broćić (23), pisar iz Guče, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Banjičkom logoru 20. novembra 1942; Milomir Bugarčić (19), učenik gimnazije iz Guče, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 28. decembra 1941; Milorad Dramlić (37), zemljoradnik iz Guče, borac Dragačevskog bataljona, stradao u Norveškoj 10 marta 1942; Milisav Dramlić (19), učenik gimnazije iz Guče, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojnotehničkom zavodu u Čačku 25. decembra 1941; Vojislav Rajić (21), zemljoradnik iz Guče, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojnotehničkom zavodu u Čačku 30 decembra 1941; Radoje Rajić (33), opančar iz Guče, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojnotehničkom zavodu u Čačku 11. decembra 1941; Milojko Marković (33), stolar iz Dljina, borac Užičkog NOP odreda, streljan u Požegi 3. decembra 1941; Vojin Maćić (25), stolar iz Dljina, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Požegi u decembru 1941; Radomir Vasiljević (21), zemljoradnik iz Donje Kravarice, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 22. decembra 1941; Leon Šaubah, izgnanik iz Slovenije, nastanjen u Kaoni, borac - vodnik u Dragačevskom bataljonu, streljan u Vojnotehničkom zavodu u Čačku 27. decembra 1941; Selomir Alempijević (41), potkivač iz Lisica, saradnik NOP-a, streljan u Požegi 10. decembra 1941; Nedeljko Kukić (28), mašinbravar iz Lisica, borac Užičkog NOP odreda, nastradao u Norveškoj 1943; Dobrosav Terzić (27), radnik iz Mirosaljaca, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 17. decembra 1941; SreDoje Markićević (31), kapetan BJV iz Pilatovića, načelnik štaba Čačanskog NOP odreda, streljan na Banjici 9. maja 1942; Velimir Markićević (27), činovnik rodom iz Pilatovića, živeo u Majdanpeku, komandant Svrljiškog NOP odreda, streljan na Banjici 9. maja 1942; Miloš Tošić (35), stolar iz Pilatovića, borac Užičkog NOP odreda, stradao u Norveškoj 1943; Slavko Đunisijević (30) pekar iz Rtara, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojnotehničkom zavodu u Čačku 20. januara 1942; Živorad Kovačević (20) zemljoradnik iz Rtara, komandir voda u Dragačevskom bataljonu stradao u Norveškoj 1943; Gvozden Kostić (31), zemljoradnik iz Rtiju, odbronik Sreskog NOO, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku decembra 1941; Miloš Stanišić (36), kafedžija iz Tijanja borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 20. januara 1943; Radosav Ičelić (18), zemljoradnik iz Cero-ve, borac Dragačevskog bataljona, stradao u Norveškoj 1943; Andri-ja Kovačević (28), zemljoradnik iz Cerove, borac Dragačevskog bataljona, streljan na Banjici 20. marta 1942; Radovan Majstorović (44) iz Cerove, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 17. decembra 1941.

Borci Kopaoničkog NOP odreda, isporučeni Nemcima u Čačku koji su streljani 4. decembra u Kulinovcima, u Mišovića Gaju: Miluša Đurović, domaćica iz Kosovske Mitrovice; Dragoljub Organić, trgovački pomoćnik iz Vučitrna; Petar Damljanović, zemljoradnik iz Želigova kod Peći, Milorad Arsović, kelner iz Žiče; Živojin Jovanović, učenik iz Kraljeva; Mile Labus, radnik iz Like; Dragomir Radović, graničar, podnarednik iz Novog Pazara; Dane Brljač, radnik iz Like; Đoko Pavlović, mehaničar ih Vukovara; Srečko Franko*, učenik iz Maribora; Srćan Stočević, laborant iz Mostara; Dragutin Čapkunović, zemljoradnidk iz Konareva; Vladislav Radošević, zemljoradnik iz Trnova kod Novog Pazara; Slobodan Matović, zemljoradnik iz Rakove kod Novog Pazara; Dragomir Kučević, zemljoradnik iz Trnova kod Novog Pazara; Uroš Đurić, radnik iz Like; Branko Damljanović, bravarski šegrt iz Kosovske Mitrovice; Živorad Rudnjanin, zemljoradnik iz Kovača kod Kraljeva; Bogosav Vukašinović, rudar iz Glećice (Ivanjica); Dragutin Blagojević, železničar iz Vrbice, srez prašački, Miodrag Milovanović, bravar iz Buzoviva, Brus; Todor Rokić, rudar iz Bosanske Gradiške.

* Franko je, ipak, preživeo. Lečen je kao ranjenik u bolnici u Guči, gde je u delovodni protokol upisan kao Pećančev četnik.

Deo boraca koji su živeli u gradu Čačku pohvatali su četnici u selima i predali Nemcima, pa su usmrćeni. Njih je 26. Evo njihovih imena:

Dobrosav Veljović (30), zemljoradnik, rođen u Goračićima, živeo u Čačku, borac Trnavskog bataljona, streljan u Vojno-tehičkom zavodu u Čačku 21. decembra 1941; Bogoljub Vuković (21), trgovački pomoćnik, rođen u Atenici, živeo u Čačku, borac Trnavskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku u decembru 1941; Petar Đuretić (29), pravnik, rođen u Podgorici, živeo u Guči i Čačku, odbornik Sreskog narodnooslobodilačkog odbora u Guči, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 22. decembra 1941; Miodrag Ivković - Mile Cust (24), student tehnike, instruktor u organizovanju ustanka u šabačkom kraju uhvatili ga četnici u Ljubiću, stradao u logoru Mauthauzen 15. juna 1944; Darije Jevtović (39), zidar, rođen u Milandži kod Ivanjice, živeo u Čačku, borac Čačanskog NOP odreda, usmrćen u Mauthauzenu 21. jauara 1943; Milorad Jevtović - Lako Šmit (27), diplomirani pravnik, komesar čete, streljan na Banjici 11. decembra 1942; Sabrija Karapuzović Zone (29), čistač cipela, rođen u Gostivaru, živeo u Čačku, borac Trnavskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 25. decembra 1941; Ilija Marković (17), metalostrugar, rođen u Ježevici, živeo u Čačku, borac Trnavskog bataljona, stradao u Norveškoj u julu 1942; Miroljub - Miro Matijević, student medicine, sekretar Okružnog komiteta SKOJ-a, streljan u Banjičkom logoru 5. marta 1942; Trifun Maćić (29), stolar, rođen u Papratištu, živeo u Čačku, borac Čačanskog NOP odreda, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 22. decembra 1941; Petar Mejović - Mejo (21), mašinbravar, borac Čačanske gradske milicije, streljan u Vojnotehničkom zavodu u Čačku 8. decembra 1941; Đorđe - Đoko Milovanović (33), novinar, diplomirani pravnik, komandant partizanske artiljerije, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 22. decembra 1941; Milovan Milovanović (29), metalostrugar iz Čačka, borac Čačanskog NOP odreda, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku U decembru 1941; Ratko Mitrović (28) iz Čačka, komesar Čačanskog NOP odreda, uhvatili su ga četnici u Ježevici 8. decembra, a obešen u Čačku 11. decembra 1941; Dušan Petrović (33), livac, rođen u Livnu, živeo u Čačku, borac Čačanskog NOP odreda, zarobljen u Markovici, streljan u Kulinovcima 5. decembra 1941; Milenko Podić (32), stolar, iz Čačka, borac Čačanskog NOP odreda, streljan U Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 7. decembra 1941; Đorđe - Đoko Popović (38) diplomirani pravnik, rođen u Ježevici, živeo u Čačku, član Gradskog narodnooslobodilačkog odbora, stradao u Norveškoj 1942; Radomir - Rade Prodanović (32), obućar iz Čačka,  borac Čačanskog NOP odreda, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 8. decembra 1941; Pavle Radivojević - Šoro (18), učenik gimnazije, rođen u Rošcima, živeo u Čačku, borac Ljubićkog bataljona, stradao u Norveškoj u logoru Korgen 13. novembra 1942; Slavomir Radonjić (27), mašinbravar, rođen u Guči, živeo u Čačku, šef partizanske radionice u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku, streljan u Mišovića gaju u Kulinovcima 4. decembra 1941; Momčilo - Mole Radosavljević (31), pravnik, rođen u Slatini, živeo u Čačku, komandant Čačanskog NOP odreda, uhvatili ga četnici u Lipnici 29. novembra 1941, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 19. februara 1942; Sima Saraga (timun Sraga) (38), stolar, rođen u Ivanjskom kod Bjelovara, živeo u Čačku, politički komesar čete i gradske milicije, uhvatili ga četnici u Miokovcima 1. decembra 1941. godine, obešen u Čačku 28. juna 1942; Božidar - Boki Spasić (19), svršeni maturant, rođen u Ćupriji, živeo u Čačku, borac Gradske milicije, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 8. decembra 1941; Radenko Ćeramilac (27), kolar iz Čačka, borac Trnavskog bataljona, stradao u Norveškoj 1943; Dragiša Šekeljić (28), kafedžija, rođen u Brezovi, živeo u Čačku, borac Čačanskog NOP odreda, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 8. decembra 1941; Spasoje Vukčević, rodom iz Cetinja u Crnoj Gori, uhvatili ga četnici u Markovici, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku u decembru 1941.

U trnavskom srezu, gde je krajem 1941. godine gospodario četnički štab "Složna braća", na čijem su čelu bili Miloje Mojsilović, Đuro Smederevac i Božo Javorski, a u gornjem kraju sreza Mijuško Ristović, uz pomoć nekih lokalnih komandanata, vršeno je masovno hapšenje boraca NOP-a i njihovih simpatizera. Podaci govore da je poslednjih dana novembra i u decembru 1941. i u januaru u 1942. godine uhvaćeno i predato Nemcima preko 250 boraca, od kojih je na raznim gubilištima 92 usmrćeno.

To su:

Dušan Gudurić (21) iz Atenice, borac Trnavskog bataljona, stradao u Norveškoj 7. januara 1943; Radovan Janjić (32) iz Atenice, odbornik, streljan u Banjičkom logoru 11. februara 1943; Mileta Jevtović (21), svršeni maturant iz Atenice, borac Trnavskog bataljona, stradao u Norveškoj 26. januara 1943; Vojin Lišančić (19) zemljoradnik iz Atenice, saradnik NOR-a, stradao u Mauthauzenu u gasnoj komori u maju 1945; Matija Lišančić (20), zemljoradnik iz Atenice, odbornik, streljan u Malom Požarevcu 25. maja 1943; Slobodan Nenadić (26), opančar iz Atenice, borac Trnavskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 10. decembra 1941; Dutan Petronijević (20), mašinbravar iz Atenice, saradnik NOP-a stradao u Mauthauzenu; Predislav - Predo Petronijević (23), službenik iz Atenice, borac Trnavskog bataljona, streljan u Banjičkom logoru 14. maja 1943; Radoslav Sredojević (18), zemljoradnik iz Atenice, borac u Drugoj čačanskoj četi, usmrćen u Norveškoj 15. oktobra 1942; Radovan Stevančević (21), mašinbravar iz Atenice, borac Trnavskog bataljona, usmrćen u Norveškoj u maju 1942; Dragiša Albić (36), zemljoradnik iz Banjice, borac Trnavskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 20. decembra 1941; Milutin Borović (24), krojač iz Banjice, borac Trnavskog bataljona, usmrćen u Mauthauzenu 18. decembra 1943; Branko Ikonić (30), pekar iz Banjice, borac Trnavskog bataljona, usmrćen u Norveškoj juna 1943; Srećko Milovanović (24) krojač iz Banjice, borac Trnavskog bataljona, usmrćen u Mauthauzenu 22. januara 1945; Vilotije Radovanović (29), zemljoradnik iz Banjice, borac Trnavskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 18. decembra 1941; Kuzman Radovanović (29), zemljoradnik iz Banjice, borac Trnavskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 23. decembra 1941; Andrija Rajić (24), zemljoradnik iz Banjice, borac Trnavskog bataljona, usmrćen u Norveškoj 1943; Ljubisav Simović (22), zemljoradnik iz Banjice, borac Trnavskog bataljona, streljan u Vojnotehničkom zavodu u Čačku 21. decembra 1941; Milutin Stojić (30), zemljoradnik iz Banjice, politički komesar Trnavskog bataljona, streljan u logoru na Banjici 25. januara 1943; Radojica Pavlović (29), kovač iz Vape, borac Trnavskog bataljona, streljan u Banjičkom logoru 25. maja 1943; Stanica Mandić (56) domaćica iz Viljuše, streljana u Kraljevu 11. avgusta 1943; Vojimir Petronijević (32), zemljoradnik iz Žaočana, borac Trnaskog bataljona, streljan u Banjičkom logoru 1943; Bogoljub Marić (32), zemljoradnik iz Žaočana, borac Trnavskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 26. decembra 1941; Krsto Ćuviz (45), zemljoradnik iz Žaočana, odbornik NOO, usmrćen u Norveškoj 1943; Đurće Veličković Đule (45), zemljoradnik iz Zablaća, borac Trnavskog bataljona, streljan u Malom Požarevcu 25. maja 1943; Velimir Erić (40), zemljoradnik iz Zablaća, saradnik NOP-a, pušten iz Banjičkog logoRa, pogubili ga četnici u Vapi 15. avgusta 1944; Milan Bogićević (19) , zemljoradnik iz Ježevice, borac Trnavskog bataljona, streljan U Vojno-tehničkom zavodu u Čačku u decembru 1941; Miladin Botković (38), zemljoradnik iz Ježevice, borac Trnavskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 28. decembra 1941; Urohc Veselinović (42), zemljoradnik iz Ježevice, borac Trnavskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 28. decembra 1941Mladen Vukosavljević (42), zemljoradnik iz Ježevice odbornik NOO, stradao u Norveškoj 1943; Bogoljub Krstić (36), zemljoradnik iz Ježevice, odbornik NOO u Ježevici, streljan u Vojnotehničkom zavodu u Čačku 28. decembra 1941; Mlaćen Petrović (37) zemljoradnik iz Ježevice, borac Trnavskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 27. decembra 1941; Dragoljub Vuković (20), radnik iz Jezdine, radio u patizanskoj Komandi mesta u Čačku, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 14. decembra 1941; Miloje Jevremović (29), zemljoradnik iz Jezdine, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 28. decembra 1941; Radomir Josipović (31), radnik iz Jezdine, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 28. decembra 1941; Radoslav Marković (21), stolar iz Jezdine, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 28. decembra 1941; Slavomir Stefanović (35), zemljoradnik iz Jezdine, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 28. decembra 1941; Desimir Vasiljević (21), svršeni učenik gimnazije iz Kulinovaca, saradnik NOP-a, streljan u Malom Požarevcu 25. maja 1943; Miodrag Prelić (21) iz Kulinovaca, borac Trnavskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 27. decembra 1941; Bogdan Vlastelica (46), zemljoradnik iz Lipnice, odbornik NOO, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 27. decembra 1941; Milan Vlastelica (22), zemljoradnik iz Lipnice, borac Trnavskog bataljona, streljan u Kragujevcu 2. decembra 1942; Simeun Vujović (29), zemljoradnik iz Lipnice, borac Trnavskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku u decembru 1941; Dragić Delić (57), zemljoradnik iz Lipnice, saradnik NOP-a, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku u decembru 1941; Branislav Joksić (56), zemljoradnik iz Lipnice; odbornik NOO, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 25. decembra 1941; Joviša Joksić (36), zemljoradnik iz Lipnice, borac Trnavskog bataljona, usmrćen u Norveškoj maja 1943; Stanimir Joksić (31), zemljoradnik iz Lipnice, borac Trnavskog bataljona, streljan u Vojnotehničkom zavodu u Čačku 25. decembra 1941; Radenko Radosavljević (29), zemljoradnik iz Lipnice, borac Trnavskog bataljona, stradao u Norveškoj u maju 1943; Milivoje Rajković (29), zemljoradnik iz Lipnice, borac Trnavskog bataljona, stradao u Norveškoj u oktobru 1942; Sibin Slavković (30), zemljoradnik iz Lipnice, borac - vodnik u Trnavskom bataljonu, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 25. decembra 1941; Radojica Ćendić (38), zemljoradnik iz Dipnice, borac Trnavskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku u decembru 1941; Dragoljub Dobričić (46), radnik iz Loznice, borac Trnavskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu U Čačku 12. decembra 1941; Srećko Živanović (41), zemljoradnik iz Loznice, borac Trnavskog bataljona, streljan u Vojnotehničkom zavodu u Čačku 12. decembra 1941; Momčilo Živanović (24), radnik iz Loznice, borac Trnavskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 8. decembra 1941; Bogoljub PalaLić (29), stolar iz Loznice, komandir seoske milicije, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 12. decembra 1941; Dragoslav Pejica (30), zemljoradnik iz Mećuvršja, borac Ljubićkog bataljona, usmrćen u Norveškoj u novembru 1943; Kristivoje Dambuović (16), pekar iz Mršinaca, borac Trnavskog bataljona, streljan u Vojnotehničkom zavodu u Čačku u decembru 1941; Živan Vukadinović (20), učenik učiteljske škole iz Pakovraća, borac Ljubićkog bataljona, stradao u Norveškoj 10. novembra 1942; Milutin Vujović (34), pinter iz Parmenca, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 9. decembra 1941; Milisav Petrović (23), učitelj iz Parmenca, borac Dragačevskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 22. decembra 1941; Milovan Bisenić (20), podoficir iz Rajca, borac - vodnik u Trnavskom bataljonu, streljan u Kragujevcu 2. decembra 1942; Slavoljub Bisenić (21), zemljoradnik iz Rajca, borac Trnavskog bataljona, streljan u Kragujevcu 2. decembra 1942; Vidosav Dragićević (21), zemljoradnik iz Rajca,, streljan u Kragujevcu 2. decembra 1942; Dobrivoje Lukić (21), zemljoradnik iz Rajca, borac Trnavskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku u decembru 1941; Mića Martić (42), zemljoradnik iz Rajca, borac Trnavskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 27. decembra 1941; Žarko Tutunović (21), zemljoradnik iz Rajca, borac Trnavskog bataljona, streljan U Banjičkom logoru 20. septembra 1942; Sibin Tutunović (32), zemljoradnik iz Rajca, borac Trnavskog bataljona, streljan u KraguJevcu 2. decembra 1942; Živojin Vesković (18), zemljoradnik iz Slatine, saradnik NOP-a, streljan u Banjičkom logoru 14. januara 1943; Branislav Đorđević (44), zemljoradnik iz Slatine, borac TrNavskog bataljona, streljan u Kraljevu u novembru 1943; Ivanko Đurović (31), zemljoradnik iz Slatine, simpatizer NOP-a, streljan u Vanjičkom logoru 9. februara 1943; Jovica Kočović (36), opančar iz Slatine, borac Trnavskog bataljona, usmrćen u Noveškoj 1942; Mijalko Madžarević (21), zemljoradnik iz Slatine, borac Trnavskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku u decembr 1941; Velimir Melajac (44), zemljoradnik iz Slatine, saradni NOP-a, nastradao u Austriji 25. februara 1944; Milorad Peruni čić (25), zemljoradnik iz Slatine, borac Trnavskog bataljona, stre ljan u logoru na Banjici 5. marta 1942; Ljubomir Tutunović (26), ze mljoradnik iz Slatine, borac Trnavskog bataljona, streljan Vojnotehničkom zavodu u Čačku u decembru 1941; Radenko Tutunović (22), zemljoradnik iz Slatine, borac Trnavskog bataljona, stre ljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku u decembru 1941; Tihomir Tu Šunović (39), zemljoradnik iz Slatine, borac Trnavskog bataljona stradao u Norveškoj 1943; Srećko Babović (23), zemljoradnik i Trnave, borac Trnavskog bataljona, streljan u logoru na Banjici 14 maja 1943; Mladen Đoković (22) iz Trnave, borac Trnavskog bataljo na, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 22. decembra 1941 Milan Jakovljević (38), železničar iz Trnave, borac Trnavskog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 27. decembr 1941; Jovan Minić (29), radnik iz Trnave, borac Trnavskog bataljo na, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 22. decembra 1941 Dragoljub Stevović (23), zemljoradnik iz Trnave, borac Trnavsko bataljona, streljan u Kraljevu 29. juna 1943; Milan - Vitomir Sto jić (21), zemljoradnik iz Trnave, borac Trnavskog bataljona, stre ljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 22. decembra 1941; Rajko Šutić (19), učenik gimnazije iz Trnave, borac Trnavskog bataljona streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 23. decembra 1941.

Na čelu četničkih jedinica za ljubićki srez bio je Predrag Raković. On je svoj odred početkom decembra 1941. legalizovao kod Nemaca. Čišćenje područja ovog sreza od komunista vršio je zajed no sa Dobrovoljačkim odredom kojim je komandovao Marisav Petrović. Prvih dana decembra na tom terenu su bili neki četnici Koste Pećanca i odred četnika pod komandom Manojla Koraća, koji je bio takođe leglalizovan. Pored javnih i masovnih streljanja, koja su činjena na ovom području, čišćenje terena od partizana je u najvećem delu izvršio Raković sa svojim lokalnim komandantima. Podaci govore da su Rakovićevi četnici na ovom području zarobili veliki broj partizana i saradnika NOP-a, koje su predali Nemcima u Čačku. Od toga broja koje su oni predali, njih 118 je izgubilo život. Najveći broj je streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku u decembru 1941 i januaru 1942, a ostali na drugim stratištima.

Četničke žrtve su:

Miodrag Đoković (20), učenik gimnazije iz Bečnja, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 18. decembra 1941; Zaviša Senić (29), inženjer agronomije, intendant Ljubićkog bataljona, streljan na Banjici 3. jula 1943; Ljubiša Bošković (24) vazduhoplovni oficir iz Bresnicde, komandir čete u Ljubićkom bataljonu, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 18. pecembra 1941; Ljubinko Ikonić (36), opančar iz Bresice, vodnik u Ljubićkom bataljonu, streljan u Gornjem Milanovcu 18. decembra 1941; Milojko Perović (23), rudar, rođen u Kruščici kod Arilja, živeo u Bresnici, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Banjičkom logoru februara 1942; Dragutin potkivač (23), rođen u Brestovu, živeo u Bresnici, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Kragujevcu u decembru 1941; Milorad Đukić (21), zemljoradnik iz Vidove, borac Ljubićkog bataljona, usmrćen u Norveškoj u junu 1942; Mihailo Krstović (32), zemljoradnik iz Vidove, borac Ljubićkog bataljona, usmrćen u Norveškoj u proleće 1943; Vlastimir Petrović (20), učenik gimnazije iz Vidove, borac Ljubićkog bataljona, usmrćen u Norveškoj 3. januara 1943; Dobrivoje Todorović (49), zemljoradnik iz Vranića, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku, decembra 1941; Dragoslav Vrcalović (21), zemljoradnik iz Vrnčana, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojnotehničkom zavodu u Čačku u decembru 1941; Radovan Blagojević (29), zemljoradnik iz Gornje Gorevnice, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 4. januara 1942; Živorad Ivanović (21), zemljoradnik iz Gornje Gorevnice, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Norveškoj 15. decembra 1942; Milutin Krdžić - Ban (20), zemljoradnik iz Gornje Gorevnice, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Banjičkom logoru 19. februara 1943; Gvozden Perišić (24), učenik tehničke škole iz Gornje Gorevnice, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Banjičkom logoru 14. maja 1943; Tihomir Perišić - Perikle (18), učenik gimnazije iz Gornje GorevniCe, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Gornjem Milanovcu 6. februara 1942; Vučić Rakanović (21), zemljoradnik iz Gornje GorevniCe, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Norveškoj 15. decembra 1942; Ljubomir Rakanović (30) iz Gornje Gorevnice, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkm zavodu u Čačku 27. decembra 1941; Milutin Toroman (24), zemljoradnik iz Gornje Gorevnice, borac - vodnik u Ljubićkom bataljonu, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 25. decembra 1941; Bogoljub Ćirić (39), krojač Iz Gornje Gorevnice, borac Trnavskog bataljona, streljan u Banjičkom logoru 14. maja 1943; Dragoslav Ćirković (32), zemljoradnik iz Gor. nje Gorevnice, saradnik NOP-a, streljan u Norveškoj 5 septembra 1942; Miroslav Adžemović (33), zemljoradnik iz Donje Gorevnice borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 11. decembra 1941; Jovica Jokić (23), zemljoradnik, rodom iz Morače kod Kolašina, živeo u Donjoj Gorevnici, borac JBubićkog bataljona, obešen u Čačku 25. decembra 1942; Vučić Petrović (30) zemljoradnik iz Donje Gorevnice, komandir čete u Ljubićkom bataljonu, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 10. decembra 1941Bogoljub Savić (36), zemljoradnik iz Donje Gorevnice, borac JBubićkog bataljona, nastradao u Norveškoj; Boško Bojović (24), zemljoradnik iz Donje Trepče, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 8. decembra 1941; Isailo Bojović (27), krojač iz Donje Trepče, komandir čete u Ljubićkom bataljonu, streljan u Gornjem Milanovcu 8. decembra 1941; Milovan Bojović (31), radnik iz Donje Trepče, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Gornjem Milanovcu 8. decembra 1941; Milojko Bojović (19), zemljoradnik iz Donje Trepče, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Banjičkom logoru 7. avgusta 1942; Milisav Kuzmanović (29), zemljoradnik iz Donje Trepče, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojnotehničkom zavodu u Čačku 7. decembra 1941; Branko Radosavljević (20), zemljoradnik iz Donje Trepče, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 9. decembra 1941; Radojko Urošević (30), trgovac iz Donje Trepče, intedant u Ljubićkom bataljonu, streljan u Banjičkom logoru 9. marta 1942; Simeun - Simo Urošević (31), zemljoradnik iz Donje Trepče, komandir Treće čete u Ljubićkom bataljonu, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 5. decembra 1941; Vladan Jakovljević (18), zemljoradnik iz Jančića, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Norveškoj; Konstantin Živanić (22), zemljoradnik iz Konjevića, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 22. decembra 1941; Đorđe Tomašević (22), radiomehaničar iz Konjevića, borac - intendant Čačanskog NOP odreda, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 22. decembra 1941; Miloš Tomašević (38), radnik iz Konjevića, saradnik NOP-a, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 8. decembra 1941; Miodrag Trišić (33), zemljoradnik iz Konjevića, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Gornjem Milanovcu 29. novembra 1941; Mihailo Bogićević (36), pisar iz Ljubića, saradnik NOP-a, stradao u Mauthauzenu 14. decembra 1943; Miodrag Dabović (29), stolar iz Ljubića, bo-ac JBubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čač-ku 4. decembra 1941; Dragoslav Kovačević - Kudro (21), pekar iz Ljubića, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu Čačku 26. decembra 1941; Sredoje Kovačević (21), službenik iz GBubića, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu U Čačku 13. decembra 1941; Sredoje Macanović (28), stolar iz JBubića, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 2. januara 1942; Ratomir Milisavljević - Rade Grebić (28), potkivač iz Ljubića, kurir u Komandi mesta u Čačku, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 23. decmbra 1941; Života Mladenović (38), radnik iz Ljubića, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 12. decembra 1941; Milosav Pavlović (21), zemljoradnik iz Ljubića, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Banjičkom logoru 1942; Ljubisav Petrović (21), stolar iz Ljubića, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojnotehničkom zavodu u Čačku 22. decembra 1942; Dobrivoje Popović (18), učenik gimnazije iz Ljubića, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 23. decembra 1941;Milan Tošić (21), zemljoradnik iz Milićevaca, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Banjičkom logoru 25. januara 1943; Dobrivoje Pavlović (21), svršeni maturant iz Mojsinja, saradnik NOP-a, streljan u Banjičkom logoru 7. januara 1943; Vojimir Vučković (22), zemljoradnik iz Mrčajevaca, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Mrčajevcima 28. novembra 1941; Vukašin Erić (21), svršeni maturant iz Mrčajevaca, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Banjičkom logoru 30. septembra 1942; Tadija Poljaković (20), zemljoradnik iz Mrčajevaca, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Mrčajevcima 28. novembra 1941; Miloje Stojanović Mrtvak (26), krojač iz Mrčajevaca, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Banjičkom logoru 7. juna 1943; Dragoslav Božović (27), zemljoradnik iz Preljine, borac seoske milicije, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 11. decembra 1941; Dragoslav - Dragan Bojović (26), zemljoradnik iz Preljine, komandir sreske milicije i komandant mesta u Preljini, streljan u Vojnotehničkom zavodu U Čačku 27. decembra 1941; Nikola Irižanin ^i), zemljoradnik iz Preljine, borac seoske milicije, streljan u ojno-tehničkom zavodu u Čačku 11. decembra 1941; Života Jovanović (21) , zemljoradnik iz Preljine, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 11. decembra 1941; Milorad Jovanović (32), zemljoradnik iz Preljine, borac seoske milicije streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 11. decembra 1941; Bor. đe Jovašević (38), zemljoradnik iz Preljine, borac seoske milicije, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 11. decembra 1941, Živko Jovašević (28), kovač iz Preljine, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Kraljevu 5. februara 1943; Milun Jovašević (29), zemljoradnik iz Preljine, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 11. decembra 1941; Mladen Jovašević (24), stolar iz Preljine, borac seoske milicije, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 11. decembra 1941; Aleksije Kaluđerović (28), zemljoradnik iz Preljine, borac - desetar u Ljubićkom bataljonu, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 11. decembra 1941; Gavrilo Manojlović (20), stolar iz Preljine, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 11. decembra 1941; Radoš Manojlović (24), radiomehaničar iz Preljine, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 11. decembra 1941; Milenko Marković (30), pekar iz Preljine, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Banjičkom logoru 12.jula 1943; Milosav Mijailović (18), zemljoradnik iz Preljine, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 11. decembra 1941; Milić Milićević (38), zemljoradnik iz Preljine, borac seoske milicije, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 11. decembra 1941; Vojimir Pečenković (30), zemljoradnik iz Preljine, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 11. decembra 1941; Milivoje Radojević (39), zemljoradnik iz Preljine, borac seoske milicije, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 11. decembra 1941; Milutin Ristović (27), zemljoradnik iz Preljine, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojnotehničkom zavodu u Čačku 11. decembra 1941; Milorad Slavković (31), zemljoradnik iz Preljine, borac seoske milicije, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 11. decembra 1941; Velimir Tanasković (44), blagajnik u opštini, odbornik NOO, streljan u Vojnotehničkom zavodu u Čačku 11. decembra 1941; Radosav Tomašević (25), zemljoradnik iz Preljine, borac seoske milicije, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 11. decembra 1941; Bogdan Topalović (36), zemljoradnik iz Preljine, borac seoske milicije, streljan u Banjičkom logoru marta 1943; Iija Topalović (17), zemlj.oradnik iz Preljine, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 11. decembra 1941; Mladen Topalović (38), stolar iz gt eljine, borac seoske milicije, streljan u Vojno-tehničkom zavoV Čačku 1941; Radosav Topalović (56), zemljoradnik iz Preljine, nosilac Albanske spomenice i Karađorđeve zvezde, partizanski mobilni oficir, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 16. deiembra 1941; Dobrivoje Andrić (21), zemljoradnik iz Prijevora, boc JBubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 28. decembra 1941; Radovan Andrić (20), zemljoradnik iz Prijevora, borac Ljubićkog bataljona, umro u logoru u Norveškoj 7. januara 1943; Radojko Bogosavljević (20), borac Ljubićkog bataljona, stradao u logoru u Norveškoj u oktobru 1943; Pavle Drobnjak (45), zemljoradnik iz Prijevora, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Banjičkom logoru 9. marta 1943; Vojko Ignjatović (30), zemljoradnik iz Prijevora, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojnotehničkom zavodu u Čačku 28. decembra 1941; Dušan Ignjatović (35), zemljoradnik iz Prijevora, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 28. decembra 1941; Vladan Kujundžić (19), zemljoradnik iz Prijevora, borac Ljubićkog bataljona, stradao u Norveškoj 22. decembra 1942; Cmiljka - Cica Kujundžić (20), domaćica iz Prijevora, borac Ljubićkog bataljona, predali je četnici Nemcima 5. aprila 1943. pa joj se gubi svaki trag; Dragomir Milovanović (20), učitelj, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojnotehničkom zavodu u Čačku 28. decembra 1941; Milojko Milovanović (19), zemljoradnik iz Prijevora, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 28. decembra 1941; Miloje Pantelić (38), zemljoradnik iz Prijevora, borac Ljubićkog bataljona, stradao u Norveškoj juna 1942; Slavko Pešterac (21), zemljoradnik iz Prijevora, borac Ljubićkog bataljona, umro u logoru Ozen u Norveškoj 1943; Bogoljub Ranković (17), učenik bravarskog zanata iz Prijevora, borac Ljubićkog bataljona, umro u logoru Ozen U Norveškoj novembra 1942; Živojin Ranković (21), krojač iz Prijevora, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 28. decembra 1941; Milija Tomić (22), rudarski radnik iz Prijevora, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 28. decembra 1941; Milisav Tomić (20), zemljoradnik iz Prijevora, borac - desetar u Ljubićkom bataljonu, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 28. decembra 1941; Jovan Tomić (38), zemljoradnik iz Prijevora, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 28. decembra 1941;Đorđe Đuka Bojović - Trninić (20), zemljoradnik iz Prislonice, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku u de_ cembru 1941; Petar Vasović (37), mašinbravar iz Prisonice, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Nemačkoj 1942; Milan Jovanović (20), zemljoradnik iz Prislonice, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku u decembru 1941; Petar Milošević (41), zemljoradnik iz Prislonice, komandir seoske milicije, streljan u Gornjem Milanovcu 26. decembra 1941; Radiša Nikolić (24), zemljoradnik iz Prislonice, borac Ljubićkog bataljona streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku u decembru 1941; Ljubiša Radovanović (25) zemljoradnik iz Prislonice, vodnik u Ljubićkom bataljonu, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 22. decembra 1941; Ranislav Rakićević (18), zemljoradnik iz Prislonice, borac Čačanskog NOP odreda, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku decembra 1941; Života Gvozdenović (22), zemljoradnik iz Rakove, borac Ljubićkog bataljona, nastradao u Norveškoj 1942; Miladin Živanović (33), zemljoradnik iz Rakove, borac Ljubićkog bataljona, umro u Norveškoj 15. maja 1945; Bogić Jovanović (28), zemljoradnik iz Rakove, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojnotehničkom zavodu u Čačku 12. decembra 1941; Božidar Krupež (31), zemljoradnik iz Rakove, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 16. decembra 1941; Života Krupež (24), zemljoradnik iz Rakove, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 16. decembra 1941; Branislav Ristanović (19), zemljoradnik iz Rakove, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 16. decembra 1941; Vojislav Ristanović (43), zemljoradnik iz Rakove, borac Ljubićkog bataljona, obešen u zatvoru u Čačku u decembru 1941; Milutin Ristanović (20), zemljoradnik iz Rakove, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 16. decembra 1941; Mihailo Čarapić (31), zemljoradnik iz Rakove, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 26. decembra 1941; Radivoje Čarapić (23), poljoprivredni tehničar iz Rakove, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 28. pecembra 1941; Milutin Srćić (24), zemljoradnik iz Rožaca, boraC Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku decembra 1941; Srećko Domanović (18), zemljoradnik iz Sokolića, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku u decembru 1941; Bogosav Žunjić (29), zemljoradnik iz Sokolića, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Banjičkom logoru 19. februara 1943; Milosav Vasiljević (40), opančar iz Stančića, borac Ljubićkog bataljona, usmrćen u Norveškoj 8. juna 1944; Marko Jovanović (18), pekar iz Stančića, saradnik NOP-a, streljan u Banjičkom pogoru 14. maja 1943; Milan Nedić (63), zemljoradnik iz Trbušana, saradnik NOP-a, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku u decembru 1941; Leposava - Lepa Savić (17), domaćica iz Trbušana, saradnica NOP-a, streljana u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 27. depembra 1941; Dragoljub Stamenić (32), mašinbravar iz Trbušana, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 27. decembra 1941; Vlastimir Leco Todorović (28), službenik iz Trbušana, borac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojnotehničkom zavodu u Čačku 28. decembra 1941.*

U takovskom kraju situacija je bila nešto drugačija. Posle pada slobodne teritorije, u selu Nevadama (Gornji Milanovac) lociran je treći odred Srpske državne straže pod komandom majora Milana Kalabića. Tu je odmah uspostavljena veza izmeću Draže Mihailovića i Kalabića, čime je Kalabić stavio pod svoju zaštitu Dražu, koga su tada gonile nemačke jedincie. U selu Beršićima prvih dana decembra došlo je do sastanka Draže Mihailovića i Kalabića, čime je uspostavljena prisna saradnja, pa je Draža sa svojim saradnicima jedno vreme bio bezbedan u selima u neposrednoj blizini Gornjeg Milanovca. Komandant Takovskog četničkog odreda bio je Zvonko Vučković. On je nekoliko meseci bio angažovan na obezbeđenju Mihailovića i njegovih saradnika, pa su komandne dužnosti u četničkom odredu obavljali Krsto Kljajić, Čedomir Unković, Sveto Anđelić i Slavko Cvetić, koji su bili komandiri četa, a zatim komandanti bataljona. Oni su, zajedno sa Srpskom državnom stražom, čistili područje takovskog kraja od partizana. Kako je to efikasno raćeno, pokazuje podatak da se već prvih dana decembra u gornjemilanovačkom zatvoru našlo oko 300 zarobljenih partizana.

Istragu nad zarobljenicima su vršili, pored domaće policije i prekog suda Nedićevog majora Kalabića, i agenti specijalne policije iz Beograda. Pored zarobljenih Takovaca, tu su bili borci Kragujevačkog, Posavskog i drugih odreda zarobljenih na teritoriji takovskog sreza. Zbog toga se pouzdano ne zna broj streljanih. Ali, podaci kazuju da su u decembru u Gornjem Milanovcu streljani: Isailo Bojović, komandir Šeste ljubićke čete Ljubićkog bataljona, Milovan Bojović, borac Ljubićkog bataljona, obojica iz Donje Trepče; Miroslav Tešić iz Brđana, politički komesar jedne čet u Ljubićkom bataljonu, Petar Miloševih iz Prislonice, odbornik NOO u Prislonici, Branko Medenica, komandir Račanske čet Drugog šumadijskog odreda, zarobljen kao ranjenik u bolnici na Sa vincu; Bećir Vešević iz Gornjeg Milanovca, komesar Železničk stanice u Gornjem Milanovcu, Mihailo Dugalić iz Dragolja, učitelj u Liplju; Feća Fučiđi, borac Užičkog NOP odreda, Ljubomi Jojić, pravnik iz Beograda, Milivoje Avramović iz Koštunića, borac Takovskog bataljona, Milutin Avramović iz Koštunića, borac Takovskog bataljona, Momir Čutović... Mnogo veći broj je odavde transportovan u logor na Banjicu i u Kragujevac. Prva grupa zarobljenih, njih 22, 9. decembra sprovedena je u Banjički logor, dva dana kasnije u ovaj logor je isporučeno još 10 zarobljenika. U kragujevački zatvor je 27. decembra isporučen 51 uhapšenik. Najveća grupa od 120 boraca je sprovedena u Banjički logor 6. januara 1942. U toj grupi bilo je 65 ljudi sa područja takovskog sreza, a ostali su bili borci drugih partizanskih NOP odreda, koji su zarobljeni na ovoj teritoriji. U toj grupi zarobljenika bila su 84 borca koje s četnici zarobili posle pada slobodne teritorije i predali u zatvor svojim saradnicima u Gornjem Milanovcu, a koji su izgubili svoje živote na raznim stratištima.

Bili su to: Petar Grgić (28), moler iz Boljkovca, borac Valjevskog NOP odreda, streljan u Kragujevcu 22. marta 1942; Milutin Erović (22), krojač iz Boljkovca, borac Valjevskog NOP odreda umoren u Norveškoj 1943; Mihailo Reljić (23), trgovački pomoćni iz Boljkovca, streljan u Kragujevcu 22. marta 1942; Dragomir Gli šić (34), bojadžijski radnik iz Brđana, saradnik NOP-a, usmrćen Norveškoj 1943; Milorad Tešić (19), zemljoradnik iz Brđana, bo rac Ljubićkog bataljona, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čač ku u decembru 1941; Milivoje Ćurčić (31), zemljoradnik iz Brđana umro u logoru Boten u Norveškoj u martu 1943; Janko Šenčevi (20), zemljoradnik iz Brđana, borac - desetar u Ljubićkom bataljo nu, streljan u Vojno-tehničkom zavodu u Čačku 26. decembra 1941 Srećko Kozoder (22), zemljoradnik iz Brezne, borac Takovskog bataljona, streljan u Kragujevcu 22. marta 1942; Sreten Talović (28), zemljoradnik iz Brezne, borac Takovskog bataljona, streljan u Kragujevcu 22. marta 1942; Aleksandar Veljković (21), zemljoradnik iz Velereči, borac Takovskog bataljona, streljan u Kragujevcu 22. marta 1942; Borivoje Paunović (27), zemljoradnik iz Velereči, borac Takovskog bataljona, streljan u Kragujevcu 22. marta 1942; Srećko Paunović (20), zemljoradnik iz Velereči, borac Takovskog bataljona, streljan u Norveškoj 5. marta 1943; Branko Petrović (26), zemljoradnik iz Velereči, borac Takovskog bataljona, streljan u Banjičkom logoru 1942; Slavoljub Petrović (29), zemljoradnik iz Velereči, borac Takovskog bataljona, streljan u Kragujevcu 22. marta 1942; Žarko Carević (30), zemljoradnik iz Velereči, borac Takovskog bataljona, streljan u Kragujevcu 22. marta 1942; Predrag Marjanović (24), krojač iz Vrnčana, borac Takovskog bataljona, obešen u Banjičkom logoru 1942; Borisav Lukić (20), krojač iz Gornje Vrbave, borac Takovskog bataljona, streljan u Kragujevcu 8. aprila 1942; Vlastimir Marinković (22), krojač iz Gornje Crnuće, borac Takovskog bataljona, stradao u Norveškoj 1943; Miodrag Mandić (26), trgovački pomoćnik iz Gornjeg Milanovca, borac Takovskog bataljona, streljan u Norveškoj polovinom 1942; Radoslav Mandić 26), pomorski podoficir iz Gornjeg Milanovca, borac Takovskog bataljona, streljan u Banjičkom logoru 9. marta 1942; Radivoje Milivojević (26), opančar iz Gornjeg Milanovca, borac Takovskog bataljona, umro u Norveškoj 1943; Radomir Tešić (35), pekar iz Gornjeg Milanovca, borac Takovskog bataljona, stradao u Norveškoj; Milisav Ćirović (31), sarač iz Gornjeg Milanovca, saradnik NOP-a, streljan u Banjičkom logoru 9. marta 1942; Darije Ćurčić (26), mesar iz Gornjeg Milanovca, borac Takovskog bataljona, umro u Norveškoj u logoru 1942; Milorad Ristanović (21), zemljoradnik iz Grabovice, borac Takovskog bataljona, streljan u Norveškoj 1942; Miodrag Ristanović (35), zemljoradnik iz Grabovice, saradnik NOP-a, streljan u Banjičkom logoru 19. februara 1943; Radomir Đorđević Štuka (22), zemljoradnik iz Donje Vrbave, borac Takovskog bataljona, streljan u Norveškoj 1943; Božidar Pavlović (219, zemljordnik iz Donje Vrbave, borac Takovskog bataljona, streljan u Banjičkom logoru 9. maj 1942; Stanimir Radovanović (31), student prava iz Don>e Vrbave, saradnik NOP-a, streljan u Kragujevcu marta 1942; Dobrivoje Kamaljević (17), zemljoradnik iz Dragolja, borac Prvog šumadijskog NOP odreda, streljan u Banjičkom logoru 1943; AleksanDar Pejović (19), zemljoradnik iz Zagrađa, borac Takovskog bataljona, streljan u Šapcu 15. marta 1942; Dragoslav Nešović (24), slovoSJ1agač iz Kalimanića, borac Takovskog bataljona, streljan u Norvetkoj 15. novembra 1943; Miodrag Radovanović (37), kafedžija iz Kalimanića, borac Takovskog bataljona, streljan u Norveškoj u avgustu 1943; Milivoje Avramović (32), inženjer agronomije iz Koštunića, borac Takovskog bataljona, streljan u Gornjem Milanovcu 19 decembra 1941; Milutin Avramović (30), inženjer agronomije iz Koštunića, borac Takovskog bataljona, streljan u Gornjem Milanovcu 19. decembra 1941; Vladan Vesković (30), zemljoradnik iz Koštunića, borac Takovskog bataljona, streljan u Kragujevcu 22. marta 1942; Miloljub Damljanović (21), zemljoradnik iz Koštunića, borac Takovskog bataljona, stradao u Nemačkoj 1943; Dragiša Mirković (24), zemljoradnik iz Koštunića, borac Takovskog bataljona streljan u Kragujevcu 22. marta 1942; Milutin Tomović (24), zemljoradnik iz Koštunića, borac Takovskog bataljona, streljan u Kragujevcu 22. marta 1942; Milomir Erić (43), zemljoradnik iz Leušića, saradnik NOP-a, streljan u Banjičkom logoru 25. septembra 1943; Miloš Jevtović (46), zemljoradnik iz Leušića, borac Takovskog bataljona, streljan u Norveškoj u avgustu 1943; Milun Jevtović (38), zemljoradnik iz Leušića, borac Takovskog bataljona, streljan u Norveškoj u martu 1943; Radojko Jevtović (33), zemljoradnik iz Leušića, borac Takovskog bataljona, umro u Norveškoj u martu 1943; Radomir Jevtović (41), zemljoradnik iz Leušića, borac Takovskog bataljona, streljan u Norveškoj u junu 1943; Milić Lukić (48), zemljoradnik iz Leušića, nosilac Albanske spomenice, član Okružnog komiteta KPJ i odbornik NOO, streljan u Kragujevcu 22. marta 1942; Ljubisav Nedeljković (28), zemljoradnik iz Leušića, borac Takovskog bataljona, streljan u Kragujevcu 22. decembra 1941; Dobrivoje Prodanović (42), zemljoradnik iz Leušića, borac Takovskog bataljona, streljan u Norveškoj u martu 1943; Radosav Prodanović (26), obućar iz Leušića, komandir Treće čete Takovskog bataljona, streljan u Kragujevcu 22. marta 1942; Dobrosav Stevanović (37), krojač iz Lipovca, borac Takovskog bataljona, streljan u Norveškoj 1943; Grujica Ivanović (33), zemljoradnik iz Lunjevice, borac Takovskog bataljona, streljan u Kragujevcu 22. marta 1942; Vladan Marković (23), radnik iz Lunjevice, borac Takovskog bataljona, streljan u Kragujevcu 22. marta 1942; Milan - Mića Mijatović (42), zemljoradnik iz Lunjevice, predsednik NOO, streljan u Kragujevcu 22. marta 1942; Lazar Milanković (22), limar iz Lunjevice, borac Takovskog bataljona, streljan u Norveškoj 1943; Milan Milanković (28), zemljoradnik iz Lunjevice, borc Takovskog bataljona, umro u Norveškoj krajem 1942; Milomir Ostojić (21), zemljoradnik iz Lunjevice, borac Takovskog bataljona, streljan u Norveškoj 2. avusta 1943; Dušan Radojević (50), zemljoradnik iz Lunjevice, borac Takovskog bataljona, streljan u Kragujevcu 2. marta 1942; Milan Rajević (20), zemljoradnik iz Lunjevice, borac Takovskog bataljona, streljan u Norveškoj krajem 1942; Milojko Todorović (46), zemljooadnik iz Lunjevice, borac Takovskog bataljona, stradao u Mauthauzenu 1943; Milomir Todorović (24), zemljoradnik iz Lunjevice, borac Takovskog bataljona, usmrćen u Mauthauzenu 1943; Živko Miletić (28), učitelj iz Ljutovnice, borac Takovskog bataljona, streljan u Kragujevcu 22. marta 1942; Branislav Džaković (24), kelner iz Majdana, borac Prvog šumadijskog odreda, streljan u Norveškoj 1942; Slaviša Džaković (23), zemljoradnik iz Majdana, borac Šumadijskog NOP odreda, streljan u Kragujevcu oktobra 1943; Budimir Đurić (54), zemljoradnik iz Nevada, nosilac Albanske spomenice, odbornik NOO, streljan u Kragujevcu 29. jula 1943; Kosana Đurić (47), domaćica iz Nevada, saradnik NOP-a, streljana u Kragujevcu 29. jula 1943; Milić Milošević (31), zemljoradnik iz Nevada, borac Takovskog bataljona, streljan u Kragujevcu 22. oktobra 1943; Milorad Ponjavić (40), zemljoradnik iz Nevada, borac Takovskog bataljona, streljan u Kragujevcu 29. jula 1943; Dušan Ratković (36), zemljoradnik iz Nevada, borac Takovskog bataljona, streljan u Kragujevcu 29. jula 1943; Rajko Šutić (20), student iz Nevada, borac Takovskog bataljona, streljan u Banjičkom logoru; Joviša Joksić (29), zemljoradnik iz Ozrema, borac Takovskog bataljona, streljan u Kragujevcu 22. marta 1942; Mališa Lazarević (32), zemljoradnik iz Ozrema, borac Takovskog bataljona, streljan u Kragujevcu 1942; Vladan Marušić (22), zemljoradnik iz Pranjana, borac Takovskog bataljona, stradao u Norveškoj 1943; Mileta Marušić (23), zemljoradnik iz Pranjana, borac Takovskog bataljona, streljan u Norveškoj u martu 1943; Konstatin Trifunović (32), limar iz Pranjana, borac Takovskog bataljona, streljan u Banjičkom logoru 17. decembra 1942; Mileta Trifunović (28), zemljoradnik iz Pranjana, borac Takovskog bataljona, streljan u Norveškoj 1942; Milojko Trifunović (20), zemljoradnik Iz Pranjana, borac Ljubićkog bataljona, stradao u Norvešoj; Milo-Je Stefanović (30), zemljoradnik iz Svračkovaca, borac Takovskog bataljona, usmrćen u Mauthauzenu, i Slavko Urošević (21), zemljoRadnik iz Svračkovaca, borac Takovskog bataljona, stradao u Mauthauzenu 1943.".


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument