Radoslav S. Nedovic, Pantelija Vasovic: ZATAMNJENA ISTINA

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DECEMBARSKI KRVAVI POKOLJ

Zločine četnici nastavljaju poslednjih dana novembra i nastavljaju u decembru 1941. godine. Tada, u ovoj zločinačkoj raboti, za saveznike imaju nemačke jedinice, Nedićeve vojne i Ljotićeve formacije, mnoge agente i druge saradnike okupatora, među kojima je bilo i onih koji su napustili Čačak i otišli sa Nemcima prilikom njegovog oslobođenja 1. oktobra. Tu im je pomoć pružala i na brzu ruku novoformirana vlast od grupe građana koji su bili spremni da služe okupatoru. Sva ova grupacija saveznika intenzivno je bila angažovana na uništenju pripadnika partizanskog pokreta. U toj akciji bili su jedinstveni. O tom jedinstvu i slozi govori izveštaj komandanta legalizovanog četničkog odreda Predraga Rakovića, upućenog svojoj Vrhovnoj komandi u decembru 1942. godine, koji su Davidović i Timotijević citirali, a koja glasi: "Uništenje komunista bilo je potrebno i meni i Nemcima i ljotićevcima, te smo se u ovom poslu složili i postali "saveznici".93.

93 "Zbornik NOR-a", tom XIV, knj. 1, str. 765-775, dok. 209. http://www.znaci.net/00001/4_14_1_209.htm

 

Navedeni citat najslikovitije odražava raspoloženje koje je bilo među saveznicima, a cilj je bio jedan - uništenje komunista i njihovog pokreta. Tu mogućnost četnici su obilato iskoristili, jer su imali povoljnost što su njihovi odredi bili na čitavoj teritoriji. Bili su u selima, gde se najveći broj boraca prikrio; mnogi borci su tamo rođeni, ili su se sklonili iz drugih mesta, posle rasturanja odreda. Tužno je, ali je istinito, da su četnici među tim saveznicima pokazali najveću krvoločnost prema borcima partizanskog pokreta, često i prema njihovim simpatizerima i porodicama. U tom cilju po selima su organizovani zatvori, koji su postali mučilišta kroz koja su prolazili zarobljenici. Bili su to zatvori lokalnog karaktera u kojima su bile zatvorene osoba sa tih područja, ali i borci iz drugih mesta, a uhvaćeni su na tom području. U Dragačevu takvi zatvori su bili u: Goračićima, Kaoni, Markovici, Kotraži i Mirosaljcima, s tim da je u Guči bio centralni zatvor. U trnavskom srezu zatvori su bili u: Trnavi, Slatini, Ježevici, Zablaću, Parmencu... U ljubićkom u: Mrčajevcima, Preljini, Rošcima, na Suvom bregu. U takovskom srezu četnici su imali zatvore na Rudniku i u Pranjašma, a zbirni u Gornjem Milanovcu. U svim zatvorima, pored ubistava, vršen je do tada nepoznat teror sa strahovtim mučenjem zatvorenika. Postoje mnoge pisane izjave preživelih zatočenika tih zatvora. Davidović i Timotijević ne nađoše za shodno da o tim mučenjima napišu makar neku reč da bi to vreme oslikali, a napisaše o mučenjima "nevinih građana" u čačanskom zatvoru, gde im za validne izvore posluži okupatorska štampa, pa i neke izjave svedoka čija imena čuvaju pod šiframa, gde svi govore o nekim uopštenim komunističkim zločinima bez imena usmrćenih.

Davidović i Timotijević, što se vidi iz same publikacije i iz njihovih nekih izjava, pretenduju da njihova "Zatamnjena prošlost" čini neku "Ratnu istoriju čačanskog kraja", što znači da treba sve što je pre njih o ovom ratu napisano potreti i njihovo prihvatiti kao pravu istinu. Ako je to njihova želja, nejasno je zašto izbegoše da pišu o teškom pokolju koji je izvršen nad pripadnicima NOP-a u novembru, a mnogo više u decembru. Zar im se Šragično ili zločinački ne čini što su četničke formacije na čačanskom području u toku novembra i decembra na razne, više na zverske načine, ubili 166 boraca NOP-a, što su njih oko 1.200 pohvatali i predali Nemcima, od kog broja je njih 449 platilo svojim životom na raznim okupatorskim stratištima.94

94. "Čačanski kraj u NOB - pali borci i žrtve", (izvod).

Zar im se nije učinio tragičnim i način na koji su mnogi ubijani, kao i torture koje su vladale u ovim zatvorima? Njih nije uzbućivao i način na koji je oduzet život mladoj učiteljici Radojki Filipović u četničkom zatvoru u Parmencu, mladoj partizanki Rosi Aleksić iz Čačka, koju su četnici ubili u Markovici? Nije im skrenuo pažnju ni postupak zločinca Žarka Borišića prilikom streljanja partizana u noći izmeću 6. i 7. decembra u Trbušanima, kada mu se molbom obraćala Gvozdenija Mićović da joj ne streljaju sinove i muža, on hladno odgovori: "Muža ćemo da ti streljamo i jednog sina. Ti odluči koga sina da ti streljamo, a koga da ostavimo". Nije to smetalo autorima da kasnije ovog zločinca proglašavaju za nekog velikog i istinskog borca. Zar nije im se činilo ništa loše što je Milan Vukosavljević - Valjevac, zvani Milan Zver, posećujući četničke zatvore, izvodio zatvorenike i ubijao ih sekiricom, ili što su u nekim zatvorima u tim hladnim decembarskim danima zatvorenike polivali vodom i ostavljali u ćelijama da tu okončaju svoje živote? Nije ih mnogo uzbidilo i svedočenje zatvorenika o načinu usmrćenja na Vencu u Lisi Radomira - Rada Prelića i Milana - Bata Jankovića? Doista, oni povodom ubistva Milana - Bate Jankovića napisaše: "Likvidiran je na način kako se smatralo da treba da bude kažnjen", što se podrazumeva da je takvim ubistvom pravda zadovoljena?

Od pada slobodne teritorije do kraja decembra 1941. godine četničke jedinice na čačanskom području usmrtile su 97 boraca NOP-a, od koga broja su 41 pobile na mestima gde su obavile masovno sreljanje. To su: Orlovak u Donjoj Trepči, Mojsinje, Rošci i Trbušani. Ostalih 56 su ubijani pojedinačno na čitavom čačanskom području. Ako se uzmu usmrćeni u novembru, bilans četničkih žrtava bi u jesen 1941. godine iznosio 166 usmrćenih pripadnika NOP-a. Uz onih 449 ubijenih koje su četnici pohvatali i predali Nemcima, stiže se do 615 umorenih.

Evo imena stradalnika, na masovnim stratištima: Na Orlovaku u Donjoj Trepči od strane Pećančevih četnika, ljotićevaca i mrčajevačkih četnika uz prisustvo Nemaca. Drugog decembra streljani su: Srećko Vukašinović (28), zemljoradnik iz Mojsinja, vodnik u Trećoj ljubićkoj četi; Milun Anđelković (52), kovač iz Donje Trepče, borac Ljubićkog bataljona; Vasilije Bojović (53), zemljoradnik iz Donje Trepče, odbornik NOO; Desimir Bojović (30), zemljoradnik iz Donje Trepče, vodnik u Trećoj četi Ljubićkog bataljona; Milija Bojović (21), zemljoradnik iz Donje Trepče, borac Ljubićkog bataljona; Miodrag Bojović (19), zemljoradnik iz Donje Trepče, borac Ljubićkog bataljona; Milutin Kuzmanović (41), zemljoradnik iz Donje Trepče, borac Ljubićkog bataljona; Dragoljub Lazarević (41), zemljoradnik iz Donje Trepče, borac Ljubićkog bataljona; Obrad Lazarević (45), zemljoradnik iz Donje Trepče, odbornik NOO; Nedeljko Pavlović (20), zemljoradnik iz Donje Trepče, borac Ljubićkog bataljona; Miladin Simeunović (26), zemljoradnik iz Donje Trepče, borac Ljubićkog bataljona, i Milun Simović (26), zemljoradnik iz Donje Trepče, borac Ljubićkog bataljona.

Dva dana kasnije četnici Pavla Gučanina, uz pomoć lokalnih četnika i ljotićevaca, pohvatali su mnoge partizane iz Ostre, Mrčajevaca, Bresnice i Donje Gorevnice i streljali su veću grupu, među kojima je bilo više boraca Kragujevačkog NOP odreda, čije je leševe kasnije rodbina odvezla, a njihova imena nisu poznata. Ovde su, pored tih nepoznatih, streljani: Miladin Aleksandrić (19); Stevan Đorđević (56), nosilac Albanske spomenice, Radovan Aleksandrić (17), Branko Vučković (28), svi iz Donje Gorevnice, a iz Ostre: Marinko Anđelić (30), Svetomir Anđelić (20), Momir Bo-jović (38) Dragoljub Petrović (17) i Bogosav Racić (18).

U Rošcima, ispred opštinske zgrade, 5. decembra četnički komandant Manojlo Korać, čiji je odred bio legalizovan, streljao je 11 boraca. To su: Konstantin Belošević (31) iz Trbušana, Dušan Ilić (30) iz Jančića, Strajin Lapčević (23) iz Ljubića, Vukosav Kozoder (20) iz Trbušana, Jovan Trifunović (17) iz Pranjana, Radovan Petrović (18) iz Drenove, Dušan Srđić - Gavrilović (24), Veljko Kovačević (49), Slavoljub Kovačević (34), Milorad Matijević (38) i Jelenko Savić (26), svi iz Rožaca.

U Trbušanima je Žarko Borišić sa svojim četnicima u noći između 6. i 7. decembra streljao: Dušana Mićovića (41), njegovog sina Miodraga (20), Ljubinka Kovačevića (34), Dragoslava Petrovića (34), Živorada Bogdanovića (20), Milivoja Sarića (18), Jeremiju Karavidića (20), Živanu Borišić (18) i Slavišu Lučića (16).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument