Radoslav S. Nedovic, Pantelija Vasovic: ZATAMNJENA ISTINA

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


POJEDINAČNA UBISTVA

Iz ovog se može zaključiti da je na čačanskom području na stratištima u Brajićima i Vencu, gde su vršena masovna streljanja, ubijeno 50 boraca. Pored ovih, na području današnjih opština, Čačak, Gornji Milanovac i Lučani, četnici su vršili pojedinačna streljanja i ubijanja pripadnika partizanskog pokreta. Samo u novembru likvidirali su 18 boraca i saradnika NOP-a. Evo njihovih imena:

Posle ubistva Vojislava Pajića, četnik Milutin Janković je otvorio seriju ubistava pripadnika NOP-a. U vreme povlačenja sa Kraljeva on je 4. novembra u Samaili, pred strojem boraca, ubio komandira Tenkovske čete u Čačanskom NOP odredu Srećka Nikolića, rodom iz Donje Trepče (32). Trifuna Jakovljevića (20), borca Trnavskog bataljona, rodom iz Kukića, i Franca Čerpinšeka, tenkistu, izgnanika iz Slovenije.

Dan kasnije, 5. novembra, u Ježevici četnici su usmrtili Dobrivoja Babovića (22), studenta, člana Okružnog komiteta SKOJa, rodom iz Vape. Istog dana u Gornjoj Gorevnici ubijen je Milan Antonijević (21), saradnik NOP-a, rodom iz ovog sela. U Brezovi je 6. novembra uhvaćen, pa odveden na Javor i streljan Milijan Paunović (18), borac Trnavskog bataljona iz Baluge (Trnavske). U Ljubiću su četnici 9. novembra ubili Petra Bogićevića (44), člana MOO u Ljubiću, a u Ovčar Banji je skinut sa voza i streljan Nisim Almozlino (55), magistar farmacije, član saniteta Čačanskog NOP odreda.

U Lisi na Vencu (Dragačevo) četnici, pod komandom Miloja Mojsilovića i štaba "Složna braća", pored masovnih zločina o kojima smo pisali, vršili i pojedinačna ubistva. Ovde je 14. novembra zaklan pozadinski aktivista i odbornik MNO u Belom Kamenu Života Dmitrić (31). U noći izmeću 24. i 25. novembra ovde su na sadistički način mučeni, pa zatim zaklani Radomir - Rade Prelić (31), komandant partizanske Komande mesta u Guči, i Milan - Bata Janković (22), član i instruktor OK KPJ za Čačak. U neposrednoj blizini, u Kotraži, 26. novembra sreljan je Stanojle Radičević (47), borac partizan iz Gornje Kravarice.

Više pojedinačnih ubistava je izvršeno u takovskom kraju, u kome su, u najvećem delu, u toku novembra vladali četnici. Tako je 12. novembra u Teočinu ubijen Milisav Basarić (19), borac Takovskog bataljona, rodom iz Gornjeg Milanovca. U Pranjanima je 18. novembra streljan Milorad Stanojević (52), saradnik NOP-a, a u Ljigu je istog dana ubijen Vladan Vidojević (21), borac Takovskog bataljona, rodom iz Šilopaja. Ubistva su nastavljena u Brezovici, gde je 20 novembra streljan borac Mirko Obradović (35), rodom sa Rudnika. Toga dana na Rudniku je streljana Stanimirka Petrović (35), bolničarka u Šumadijskom NOP Odredu (živela u Zagrađu). Ti se zločini nastavljaju i 21. novembra kada su streljani Adam Todorović (35), borac Takovskog bataljona, i Vasilije Miletić (53), pripadnik NOP-a, oba sa Rudnika. U Gornjem Milanovcu je 27. novembra, na Železničkoj stanici, streljan Egon Petrat, izgnanik iz Slovenije, borac Ljubićkog bataljona.87

87. "Čačanski kraj u NOB - pali borci i žrtve" (izvod).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument