DRUGA DALMATINSKA BRIGADA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument

POPIS BORACA 2. DALMATINSKE PROLETERSKE UDARNE BRIGADE
Za sastavljanje popisa boraca brigade služio sam se slijedećim dokumentima i publikacijama:
Ratnim jediničnim spiskom 2. dalmatinske proleterske udarne brigade (Arhiv VII, arhiva NOR, k. 846 reg. br. 2/6).
Knjigom gubitaka 9. dalmatinske udarne divizije, u koju su uneseni i gubici brigade dok je bila u sastavu 2. proleterske divizije i Primorske operativne grupe. (Arhiv VII, arhiva NOR. broj reg. 2-1/5 kut. 843).
Listama gubitaka brigade (Arhiv VII, arhiva NOR, reg. broj 3-12 F-2 RPK 12).
Upitnicima s podacima za preživjele i poginule borce brigade koje su od preživjelih boraca prikupile Sekcije boraca 2. dalmatinske proleterske udarne brigade u Beogradu, Stanišiću, Zagrebu, Zadru, Šibeniku i Splitu;
Podacima o borcima brigade s područja općina Dubrovnik, Knin, Imotski i Benkovac koje su prikupili i sredili općinski odbori SUBNOR-a navedenih općina,
O. Egić »Dokumenti« (Ižani poginuli u 2. dalmatinskoj brigadi), »Narodni list« Zadar, 1975.
V. Kučan: »Sutjeska dolina heroja« »Partizanska knjiga Ljubljana, »Nomos« - Beograd, Nacionalni park »Sutjeska«, Tjentište, 1978.
Da bi popis boraca bio što potpuniji i točniji nastojao sam za svakog borca prikupiti što više osnovnih podataka u čemu se dobrim dijelom uspjelo. Budući da jedan dio boraca stupanjem u NOV nije odmah stupio i u 2. dalmatinsku brigadu kao u prvu jedinicu to je dao i datum stupanja u prvu jedinicu NOV kao i datum stupanja u brigadu. To se za sve borce nije uspjelo pogotovo kod poginulih, već se u tom slučaju navelo samo datum stupanju u NOV bez oznake u koju jedinicu, iako su svi ti borci prije ili kasnije stupili u brigadu. Tako npr. u lipnju 1943. godine iz rasformirane 3. dalmatinske brigade ili kasnije iz drugih jedinica.
Za vrlo mali broj boraca, osim prezimena i imena nije se raspolagalo s drugim podacima, a utvrđeno je da su bili u brigadi, pa je stavljen samo taj podatak. Sigurno je da ovaj popis nije i konačan pregled svih boraca koji su prošli kroz brigadu. Vjerojatno će autor, i redakcija i čitaoci i nakon izlaska ove knjige iz štampe doći do novih dokumenata i otkriti imena boraca koji su bili u brigadi a nisu uvedeni u popisu.
Zahvaljujem suradnicima - drugovima iz svih sekcija brigade a posebno drugovima Milanu Rimcu i Stevi Vujniću koji su mi bili od izvanredno velike pomoći.
Autor priloga Marijan Žuljan

POPIS BORACA 2. DALMATINSKE PROLETERSKE BRIGADE NOVJ

1. ABRAMOVIĆ BOŽO, Petra. Gornje Polje, Nikšić. Crnogorac, zemljoradnik u NOV od 20. 9. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 30. 10. 1944. kod Perasta - Boka Kotorska.
2. ABRAMOVIĆ JOZO, Mate. 18. 10 1914. Biorine, Imotski. Hrvat, zemljoradnik u NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3. ABRAMOVIĆ PAJO, Sime. 1924. Ljubostinje, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1942. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943., na Sutjesci.
4. ABRAMOVIĆ STIPE, Mate. 15. 2. 1913. Biorine, Imotski. Hrvat, obalni radnik. Ćlan KPJ. u NOV od veljače 1942. u Mosorskom PO, zatim u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Poginuo 11. 6. 1943. na Zelengori.
5. ABAFATTI ALTIMIRO, Genaro. 17. 11. 1914. Valatri, Rim. Italija. Talijan, zemljoradnik., U NOV od 15. 11. 1943. u 2. dalm. brigadi
6. ACAMPORA GENARO, Luigi. 13. 2. 1912. Ageloso, Napulj. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 22. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
7. AĆIMOVIĆ ANĐA, Aćima. 17. 11. 1920. Glavina, Imotski. Srpkinja, domaćica. Član SKOJ-a od travnia 1943, KPJ svibnja 1945. U NOV od 12. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi.
8. AĆIMOVIĆ DUŠAN, Aćima. 1921. Gravina Donja, Imotski. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 12. 2. 1943, u 2. dalm. brigadi. Poginuo 9. 6. 1943. u kanjonu Hrčavke-Sut-jeska.
9. AĆIMOVIĆ ĐURO, Aćima. 1924. Glavina Donja, Imotski. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 12.2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 9. 6. 1943. kod Usovičkog Potoka-Tjentište.
10. AĆIMOVIĆ ĐURO, Nikole. 1927. Glavina Donja, Imotski. Srbin, zemljoradnik. U NOV 12.2.1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7.6.1943. na Gornjim Barama- Su tjeska.
11. AĆIMOVIĆ MILAN, Miloša. 1923. Glavina Donja, Imotski. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a i KPJ. U NOV od 12. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Komandir čete. Umro 1978.
12. ADAĆA JOZO, Ivana. 3. 9. 1924. Donja Zagora, Ogulin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
13. AGANOVIĆ ALIJA, Murata. 3. 5. 1925. Želje Polje. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
14. AGAZZI DARKO, Paška. 11. 12. 1923. Dubrovnik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1942, KPJ od listopada 1944. U NOV od 15. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
15. AGAZZI TEO, Mate. 24. 10. 1920. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
16. AGOSTINI MATO, Luke. 31. 8. 1924. Dubrovnik. Hrvat, mehaničar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
17. AGOVIĆ MUSTAFA, Murata. 3. 3. 1912. Gacko. Musliman, mehaničar. U NOV od 15. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
18. AGUZIN IVO, Nika. 6. 7. 1910. Osojnik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
19. AGUZINOVIĆ PAŠKO, Pave. 4. 1. 1925. Komolac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. godine u 2. dalm. brigadi.
20. AGUZINOVIĆ PAŠKO, Roka. 27.8.1925. Rožat, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 25. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
21. AHIL MILUTIN, Stjepana. 12. 11. 1924. Sv. Jakov, Crikvenica. Hrvat, đak. U NOV od 10. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
22. AHMETOVIĆ SABRUA, Rafe. 25. 5. 1925. Resen, Bitola. Albanac, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
24. AIUTO VICENZO, Giuseppe. 18. 6. 1906. Palermo, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 1. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
25. AJDIĆ MATO, Luke. 8. 7. 1926. Meškovac, Nova Gradiška. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
26. AJDUK DANE. Kamenmost, Imotski. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama - Sutjeska.
27. AJDUKOVIĆ MATE, Ljube. 7. 9. 1921. Zaton, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od svibnja 1942, KPJ listopada 1943. U NOV od svibnja 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Rujna 1944. upućen u 13. makedonsku brigadu.
28. AJRULOVIĆ NEŠAD, Ferida. 1906. Vratnice, Tetovo. Albanac, zemljoradnik. U NOV od 28. 12. 1944. U 2. dalm. brigadi. 28. 12. 1945. poginuo nesretnim slučajem.
29. AKIĆ MURAT, Hasana. 1927. Prijepolje. Musliman, zemljoradnik. U NOV 1. 9. 1943. u 2. dalm. brigadi. 17. 11. 1943. prebjegao neprijatelju kod Nove Varoši.
30. AKITOVIĆ NAZMIJA, Čamila. 1917. Iziš. Albanac, zemljoradnik. U NOV od 28. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 3. 5. 1945. kod Rukavca - Opatija.
31. ALAMAT BALDO, Nika. 1919. Zastolje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 2. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. 24. 10. 1944. upućen u KNOJ.
32. ALEKSA MILAN, Tome. 1921. Zlarin, Šibenik. Hrvat, postolar. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od svibnja 1942. u bat. »Bude Borjan«. U 2. dalm. od 3. 10. 1944. Poginuo prosinca 1942. kod Livna.
33. ALEKSANDROVIĆ JOSIP, Andrija. 9. 3. 1913. Katuni, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
34. ALEKSIĆ FANIKA, Ante. Dubrovnik. Hrvatica, novinarka. Član KPJ. U 2. dalm. brigadi od lipnja 1944. po izlasku iz logora »Mamula« - Boka Kotorska. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«. Umrla.
35. ALFIREV JERKO, Grge. 1924. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od rujna 1941. U NOV od srpnja 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 1. 9. 1943. kod Doboja kao borac 6. ist. bos. brigade.
36. ALFIREV JOSIP, Grge. 10. 3. 1912. Vodice, Šibenik. Hrvat, stolar. Član SKOJ-a od 1935., KPJ od rujna 1939. U NOV od 12. 3. 1942. u Sjever, dalm. PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Lipnja 1943. upućen na liječenje u Majevicu, a zatim u 17. majevičkoj brigadi. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
37. ALFIREV MARKO, Andrije. 1922. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od lipnja 1942. u 2. dalm. od 3.10. 1942. Poginuo na Gornjim Barama - Sutjeska 7. 6. 1943.
38. ALFIREV RUBE, Jerka, 1911. Zlarin, Šibenik. Hrvat, radnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo svibnja 1943. na Sinjajevini.
39. ALFIREV STIPE, Grge. 1914. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1941. U NOV od srpnja 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Po ginuo 15. 12. 1942. kod Livna.
40. ALFIREVIĆ ĐURO, Damjana (Dakica). 10. 9. 1919. Plavno, Knin. Srbin, pružni radnik. Član SKOJ-a od 25. 5. 1942., KPJ od kolovoza 1943. U NOV od 7. 6. 1942. u Sjev. dalm. PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Zamjenik polit, komesara čete.
41. ALFIREVIĆ ĐURO, Sime. 1. 2. 1920. Plavno, Knin. Srbin, radnik. Član KPJ od 13. 10. 1942. U NOV od 17. 7. 1942. u bataljon »Branko Vladušić«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10.1942. Polit. kom. bataljona. Siječnja 1945. upućen za zamjenika polit. kom. 4. split ske brigade. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
42. ALFIREVIĆ ILIJA, Maksima. 10. 7. 1923. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 13. 7. 1942. u bataljonu »Branko Vladušić« u 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 8. 4. 1945. kao polit. kom. čete kod Jablanice.
43. ALFIREVIĆ JANDRIJA, Luke. 1921. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 11. 6. 1943. kod Vrbniče na Zelengori.
44. ALFIREVIĆ MIRKO, Stevana. 1922. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Donjim Barama - Sutjeska.
45. ALFIREVIĆ NIKOLA, Damjana. 1922. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama - Sutjeska.
46. ALIHOĐIĆ ZAJKO, Bajra. 1907. Bileća, Musliman, lučki radnik. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
47. ALMEROVIĆ RASO, Islama. 1927. Hrta, Plevlja. Musliman, zemljoradnik. U 2. dalm. od 15. 11. 1943. 15. 1. 1944. upućen u 3. sanđačku brigadu.
48. ALVIŽ MATE, Jakova. 1908. Raslina, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1944.
49. ALJINOVIĆ IVANKA, Vicka. Žrnovnica, Split. Hrvatica. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginula u Centralnoj bolnici lipnja 1943. na Sutjesci.
50. ALJINOVIĆ MATE, Ante. 1920. Žrnovnica, Split. Hrvat, mesar. U NOV od 1. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1. 1. 1944. kod Nove Varoši.
51. ALJINOVIĆ SPIRO, Nikole. 1924. Žrnovnica, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u Mosorskom PO, 5. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
52. AMAMOVIĆ ĐORĐE, Steve. 27. 4. 1923. Herceg Novi. Srbin. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
53. AMAROSO GIACOMO, Vicenzo. 7. 8. 1920. Trapani, Italija. Italijan. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
54. AMERINI GIULIO, Emilio. 15. 9. 1910. Alsela, Firenze, Italija. Talijan, radnik. U NOV od 15. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
55. AMIANDO MARIO, Angelo. 12. 11. 1922. Napulj, Italija. Talijan. U NOV od 6. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
56. AMIŽIĆ ANA, Tome. 1924. Žrnovnica, Split. Hrvatica, domaćica. U NOV od 12. 10. 1942. u Mosorskom PO i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 8. 6. 1943, srpnja 1943. godine upućena u bolnicu Šehovići, a zatim u 16. vojvođansku diviziju.
57. AMIŽIĆ-VUJANIĆ ANDRICA, Stipe. 18. 10. 1919. Žrnovnica, Split. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od ožujka 1942. KPJ rujna 1943. u NOV od 11. 10. 1942. u Mosor-skom-partizanskom odredu i 9. diviziji. U 2. dalm. brigadi od travnja 1943. Referent saniteta bataljona. 1. 7. 1944. upućena sa ranjenicima u Italiju.
58. AMIŽIĆ BLAŽ, Spire. 1916. Žrnovnica, Split. Hrvat, radnik. Član KPJ. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 8. 6. 1943. Poginuo 2. 6. 1944. kod s. Vlahinje - Bileća.
59. AMIŽlC-PEOVIĆ MARIJA, Ivana. 10. 1. 1925. Žrnovnica, Split. Hrvatica, domaćica. Član KPJ od 1944. U NOV od 1. 8. 1942. u Mosorskom PO i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943.
60. AMIŽIĆ VELIMIR 23. 4. 1923. Žrnovnica, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a i KPJ. U NOV od 8. 7. 1942. u Mosorskom PO i 3. dalm. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Omladinski rukovodilac bataljona.
61. ANDOLŠEK FRIDRIH, Franja. 1907. Dubrovnik, Hrvat, soboslikar. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 23. 1. 1945. kod s. Kraljevići - Široki Brijeg.
62. ANDREIS POLDO. 1923. Korčula, Hrvat, đak. U NOV od prosinca 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
63. ANDREUCI IVO, Luke. 12. 6. 1914. Supetar, Brač. Hrvat, stolar. U NOV od 17. 10. 1944. u 2 dalm. brigadi.
64. ANDRIĆ ANTE, Marina. 26. 2. 1915. Blato, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao veljače 1944. kod Širokog Brijega.
65. ANDRIĆ SADIK, Bećira. 1920. Musliman. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s. Gornji Crnac - Mostar.
66. ANDRIČIĆ PERO, Marka. 30. 4. 1905. Krtole, Kotor. Hrvat, pomorac. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
67. ANDRIJEVIĆ GAŠO. Poginuo 15. 7. 1944. kod s. Dolovi, Viluse (Nikšić).
68. ANDRIJEVIĆ IVAN, Ivana Pavlak, 1912. Podaca, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od siječnja 1941. U NOV od 1941. u 2. dalm. od 1942. Poginuo 8. 6. 1943. na Donjim Barama - Sutjeska.
69. ANDRIJAŠEVIĆ PAVLINA, Ivana. 1920. Gradac, Ploče. Hrvatica, domaćica. U NOV od 1942. u Biokovskom PO i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 9. 6. 1943. Poginula lipnja 1943. u Istočnoj bosni.
70. ANDRIJAŠEVIĆ PETAR, Miloša. (Pepić). 1921. Gradac, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od lipnja 1942. U 2. dalm. od! 1943. Poginuo svibnja 1943. kao bolesnik u Centralnoj bolnici na Sćepan Polju.
71. ANDRIJIĆ VLAHO, Jurija. 1914. Blato - Korčula. Hrvat, konobar. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
72. ANĐELIĆ ĐURO, Stijepe. 25. 2. 1929. Čelopeci, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 16. 3. 1945.
73. ANĐELIĆ FILIP, Jakova. 3. 3. 1920. Vinišće, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 21.8. 1942. U 2. dalm. od listopada 1942.
74. ANĐELIĆ MILE, 24. 1. 1905. Ravno. Sofer u NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
75. ANĐELINIĆ BOŽO, Luke. 30. 8. 1910. Polje Brdo, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
76. ANĐELINIĆ MARKO, Miha. 9. 5. 1923. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
77. ANIĆ FRANO, Bože. 13. 2. 1923. Obod, Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 30. 4. 1945. kod s. Rukavac - Opatija.
78. ANIĆ LJUBO, Krste. 1906. Lijeva Rijeka, Andrijevica. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 10. 11. 1943. u 2. dalm. brigadi. Nestao 17. 4. kod s. Bogumilovići - Nikšić.
79. ANIČIĆ ANTE, Ivana 1923. Seget Donji, Trogir. Hrvat, kovački naučnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 26. 6. 1943. na Romaniji.
80. ANICIĆ FRANE, Ivana. 21. 3. 1926. Seget Donji, Trogir. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1. 10. 1941.,KPJod 1.9. 1943.U NOV od 1.6. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Zamjenik komesara bataljona. Ožujka 1945. upućen u 4. splitsku brigadu za polit. kom. bata-ljona.
81. ANKOVIĆ MATO, Pere. 20. 4. 1919. Smokovljani, Dubrovnik. Hrvat, trgovac. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
82. ANKOVIĆ STIPE, Pere. 5. 12. 1922. Smokovljani, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik od 20. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
83. ANSALDI GIUSEPPE, Giovanni. 1920. Carmagnola, Torino, Italija, Talijan. U NOV od 15. 11. 1943. u 2. dalm. brigadi.
84. ANTELJEVIĆ JOVO, Nikole. 8.2. 1909. Sustjepan, Herceg Novi. Srbin, strojar. U NOV od 30. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
85. ANTIĆ BOSILJKA. Nestala 18. 1. 1945. kod s. Galici, Široki Brijeg.
86. ANTIĆ FRANO, Bože 13. 2. 1923. Cavtat, Dubrovnik, Hrvat, ribar. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 30. 4. 1945. kod s. Rukavac - Opatija.
87. ANTIĆ-MUSIĆ MARA, Mate. 21. 11. 1924. Zaton, Šibenik. Hrvatica, domaćica. Član KPJ od 1943. U NOV od lipnja 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Referent saniteta bataljona.
88. ANTIĆ STIPE, Marka. 30. 10. 1918. Zaton, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik, član KPJ od 1943. U NOV od lipnja 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 12. 10. 1942. Intendant bataljona.
89. ANTIĆ SILVESTAR, Ivana, 31. 12. 1919. Prvić Šepurine, Šibenik. Hrvat, ribar. Član KPJ od 1942. U NOV od 19. 9. 1942. u Sjeverno dalm. PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
90. ANTIĆEVIĆ MIHO, Antuna. 31. 10. 1910. Janjina, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
91. ANTOLOS FABIJAN, Frane. 1925. Zablaće, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od studenog 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 13. 6. 1943. na Miljevini.
92. ANTOLOS JERKO, Stipe. 1883. Zableće, Šibenik. Hrvat, pomorac. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 8. 6. 1943. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
93. ANTOLOS MIRO, Frane. 1910. Zablaće, Šibenik. Hrvat, pomorac. U NOV od studenog 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
94. ANTONY VERČO, Alojza. 1912. Knorof, Katovice. Poljska, Poljak. U NOV od 23. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
95. ANTULOV KREŠIMIR, Nikole. 16. 11. 1919. Prvić Šepurine, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1938. KPJ od 22.5.1942. U NOV od 17. 11. 1941. u bat. »Marko Orešković«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Intendant brigade. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
96. ANTULOV LJUBICA, Nikole. 6. 1. 1924. Srima, Šibenik. Hrvatica, domaćica. Ćlan SKOJ-a od studenog 1941. KP od 21. 5. 1944. U NOV od 1. 2. 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. brigadi od 18. 10. 1942.
97. ANTULOV MARKIOL, Andrije. 1920. Prvić Šepurine, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1938. U NOV od ožujka 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo listopada 1942. kod Livna.
98. ANTULOV-FANTULIN ŠIME, Stipe. 1920. Prvić Šepurine Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1938. KP 1939. U NOV od 23. 11. 1941. U bataljonu »Marko Orešković«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo kao zamjenik komesara čete lipnja 1943. na Zelengori.
99. ANTUNAC FRANE, Ante, 1923. Šibenik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 30. 9. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo svibnja 1943. na Sinjajevini.
100. ANTUNAC JOSO, Paška. 1911. Šibenik. Hrvat, trgovački pomoćnik. U NOV od 30. 9. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo svibnja 1943. na Sinjajevini.
101. ANTULOVIĆ STJEPAN, Ljudevita. 11. 1. 1924. Jeljenjak, Desinić, Pregrad. Hrvat, zemljoradnik u NOV od 9. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
102. ANTUNOVIĆ CVIJETKO, Pere. 20. 12. 1926. Đurinići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 5. 2. 1945. kod Širokog Brijega.
103. ANTUNOVIĆ ĐURO, Cvijeta. 4. 8. 1926. Molunat, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
104. ANTUNOVIĆ HAMZA, Osmana. 20.6.1926. Raduša, Tešanj. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
105. ANTUNOVIĆ MATO, Đure 1926. Poljica, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1943. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
106. ANTUNOVIĆ MATE, Mate. 1909. Đurinići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Zarobljen 23. 1. 1945. kod s. Ljubotići, Mostar.
107. ANTUNOVIĆ MILOMIR, Jurja. 1922. Postire, Brač. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
108. ANTUNOVIĆ-CVITAN SABINA, Ivana. 29. 8. 1923. Plina, Metković. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1942, a KP 1944. U NOV od 13. 10. 1942. u Biokovskom PO. U 2. dalm. brigadi od 1. 12. 1944.
109. ANTUNOVIĆ NIKOLA, Grge. 12. 1. 1904. Stankovci, Benkovac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
110. ANTUNOVIĆ STIJEPO, Luke. 25. 11. 1907. Pločice, Grude, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 23. 10. u 2. dalm. brigadi.
111. APPA VITO, Vito. 6. 1. 1921. Tore di Ruger, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 5. 12. 1943. u 2. dalm. brigadi.
112. APAIN IVAN, Joze. 25. 10. 1926. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
113. ARAMBAŠIĆ PETAR, Krste. Otišić, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a u NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 22.7. 1943. kod s. Omerove Vode, Ozren, ist. Bosna.
114. ARAS KREŠO, Mate. 1923. Šibenik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od svibnja 1942. u Sjeverno-dalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo kod Donjih Peulja (Bos. Grahovo) 9. 10. 1942.
115. ARBANASIN LUKA, Luke. 8. 11. 1926. Ljuta, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1977.
116. ARBANASIN MIHO, Mate. 1. 2. 1922. Ljuta, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 14. 2. 1945. kod s. Goranci, Mostar.
117. ARBANASIN NIKO, Luke. 24. 5. 1921. Ljuta, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
118. ARBULIĆ PAVO, Ante. 10.9. 1917. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
119. ARCEBA MARKO. Poginuo 18. 12. 1942. kod Duvna.
120. ARDUINO GIOVANNI, Giovanni. 15.2.1917. Varpoleno, Aosta. Italija, Talijan. U NOV od 4. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
121. ARETTA MARIO, Giuseppe. 23. 9. 1923. Alessandria, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 1. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
122. ARKULIN IVO, Andra. 1915. Lovorno, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
123. ARKULIN PERO, Tome. 25. 5. 1926. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 3. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
124. ARSETA VLAHO, 27. 1. 1909. Dubrovnik. Hrvat, soboslikar. U NOV od 12. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi. 1. 3. 1945. upućen u Štab 9. dalm. divizije.
125. ARTUKOVIĆ HAMZA, Osmana. 20.6. 1926. Raduša, Tešanj. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 19. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
126. ARULA ILIJA, Đure. 1924. Golubić, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od lipnja 1942. Poginuo 12. 6. 1943. na Zelengori.
127. ARULA ILIJA, Sime. 12.10. 1914. Golubić, Knin. Srbin, postolar. U NOV od 3. 10. 1941. u 2. dalm. brigadi.
128. ARULA MILAN, Sime. 1924. Golubić, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 14. 6. 1943. na Jahorini.
129. ARULA PETAR, Dmitra. 1923. Golubić, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 12. 6. 1943. na Zelengori.
130. AOTJANTO RICARDO. 15. 4. 1917. Graglia, Verceli. Italija Talijan, zidar. U NOV od 15. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
131. ASANIN SAVATLIE, Miluna. 1910. Bare, Boan, Šavnik. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 1. 9. 1943. Nestao 18. 10. 1944.
132. ASANOVlC SIME, Ante. Brgat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2. 1945. kod s. Ceprljuge, Mostar.
133. ASTIĆ ĐURO, Ante. 15. 11. 1924. Pavlje Brdo, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. 2. dalm. brigadi. Nestao 23. 1. 1945. kod s. Kraljevići kod Širokog Brijega.
134. ATIFISMAIL, Ramadana. 15. 3. 1916. Odri, Vratnice, Tetovo. Albanac, zemljoradnik. U NOV od 28. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 5. 1945. kod s. Jelšane, Rijeka.
135. AUGUSTI ALFREDO, 15. 3. 1920. Piacenza. Italija, Talijan. U NOV od 1. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944. iz Dubrovnika.
136. AUGUSTINELLI DONA TO, Lorenzo. 1920. San Bartolineli Benevento. Italija, Talijan, stolar u NOV od 8. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944. iz Dubrovnika.
137. AUGUSTINOVIĆ STJEPAN, Petra. 5. 11. 1922. Čehoići, D. Vakuf. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 5. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
138. AUSALDI GIOVANNI, Giuseppe. 4. 3. 1920. Garmaginda, Torino. Italija. Talijan, pekar. U NOV od 10. 10. 1943. u 2. dalm. brigadi.
139. AUŽINA MILIVOJ, Mate. 1. 1. 1924. Solin - Split, Hrvat, radnik. Član KPJ od 15. 3. 1943. U NOV od 15. 9. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
140. AVARINOVIĆ ANTE, Josipa. 1917. Stoliv - Koroč. Hrvat, radnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 17. 1. 1945. kod Širokog Brijega.
141. AVDIĆ-TEPŠIĆ ANKA, 1922. Majkovi, Dubrovnik. Hrvatica, domaćica. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
142. AVDIĆ AHMED, Lutvije. 6. 5. 1924. Plana, Bileća. Musliman, radnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
143. AVDIĆ ASAM, Selima. 5. 10. 1928. Plana, Bileća Musliman, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
144. AVDIĆ BEGO, Safeta. 3. 3. 1908. Bileća. Musliman. U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
145. AVDIĆ DŽEMAL, Muse. 27. 2. 1927. Bileća. Musliman, radnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
146. AVDIĆ HAMZO, Mušana. 10. 12. 1927. Plana, Bileća. Musliman, radnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
147. AVDIĆ MUHAREM, Muje. 23. 10. 1913. Bileća. Musliman, radnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
148. AVDIĆ SADIK, Bećira. 1913. Plana, Bileća. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 25. 10 1944. u 2. dalm. brigadi. Zarobljen 18. 1. 1945. kod s. Gornji Crnac - Mostar.
149. AVDIĆ TALE, Omera. 25. 9. 1921. Plana, Bileća. Musliman, zemljiradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
150. AVDIĆ VELIJA, Zaima. 22. 4. 1928. Plana, Bileće. Musliman, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1944. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
151. AVDILOVIĆ HALIM. 1917. Vaksince, Kumanovo. Albanac, zemljoradnik. U NOV od 26. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 5. 1945. kod Pasjaka - Rijeka.
152. AVDUKIĆ RAGIB, Muje. 1925. Visoka, Breza Musliman, zemljoradnik. U NOV od 6. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
153. BABAN MATO, Antuna. 28. 11. 1925. Župa. Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 7. 1.1 1945. kod s. Galici - Široki Brijeg.
154. BABAIĆ MUSTAFA, Rame. 6. 1. 1925. Dubrovnik. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 24. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
155. BABIĆ NIKOLA, Antuna, 6. 12. 1928. Starigrad, Senj, Hrvat. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
156. BABIĆ NIKOLA, Ivana. 10. 10. 1919. Mokro Polje, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi.
157. BABIN DRAGAN, Tome. Betina, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 13. 3. 1943. kod s. Breza na Prenju.
158. BABOVIĆ MILJAN, Sekule. 10. 7. 1925. Luge, D. Radiška, Ivangrad. Crnogorac, đak. U NOV od 1. 3. 1944. u 2. dalm. brigadi.
159. BABOVIĆ RADOVAN, Mile. 24.10.1925. Luge, D. Radiška, Ivangrad. Crnogorac, đak. U NOV od 1. 3. 1944. u 2. dalm. brigadi.
160. BABUN ŠIME, Nikole 1923. Tribunj, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 10. 1. 1942. U NOV od 10. 7. 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
161. BACKOVIĆ VIDOJE, Milutina. 1922. Nikšić. Crnogorac, đak. Član SKOJ-a od 1941. KPJ od 1944. U 2. Dalm. travnja 1944. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
162. BAČEVIĆ MARKO, Mate. 1923. Grebaštica, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Umro 1978.
163. BACIĆ ADAM, Mate. 21. 12. 1926. Županja. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
164. BACIĆ BLAŽ, Andrije. 28. 2. 1902. Prugovo, Muć, Sinj, Split. Hrvat, žandar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
165. BACIĆ MATO, Ivana. 17. 7. 1917. Blato - Korčula. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 9. 8. 1943. U 2. dalm. brigadi od 1944.
166. BAĆIĆ VJEKOSLAV, Ivana. 1912. Blato - Korčula. Hrvat, pomorac. U NOV od ožujka 1944. u 2. dalm. brigadi.
167. BAĆKOVIĆ ALEKSA, Ilije. 1924. Vrlika, Sinj. Srbin, radnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
168. BACUN GABOR, Ljudevita. 10. 10. 1918. V. Komor. Zlatar. Hrvat, postolar. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
169. BAGARIĆ MARKO, Petra. 25. 10. 1905. Bršnik, Duvno. Hrvat, radnik. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
170. BAGOVIĆ ANTUN, Jake. 1915. Drvenik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 30. 4. 1945. kod s. Rukavac - Opatija.
171. BAGOVIĆ JAKO, Jake. 10. 1. 1913. Drvenik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 1. 1. 1945.
172. BAGOVIĆ PERO, Jaka. 1925. Dubrovnik. Hrvat, đak u NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
173. BAIĆA IVO, Frane. 1926. Šibenik. Hrvat, đak. U NOV od lipnja 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo lipnja 1943. na Vućevu.
174. BAIĆA JOŠKO, Zvonka. 21. 6. 1923. Dubrovnik. Hrvat, student. U NOV od 30. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
175. BAIĆA NIKICA, Petra. 1923. Šibenik. Hrvat, mehaničar. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
176. BAIĆA ZORKA, Jere. 1921. Šibenik. Hrvatica, tekstilna radnica. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginula lipnja 1943. na Zelengori.
177. BAIĆ MARINKO, Petra. 3. 1. 1926. Lokvičići, Imotski. Hrvat, zidar. U NOV od 7. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
178. BAJAT MILAN, Spasoja. 16. 8. 1911. Korrlati, Ravno. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
179. BAJEVIĆ RADOJKA, Jove. 16. 5. 1917. Chicago, SAD. Crnogorka, domaćica. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi.
160. BAIĆ ĐURO, Jakova. Biskupija Knin. Srbin, pekar. Ćlan SKOJ-a od 1942. KPJ 15. 3. 1943. U NOV od 5. 11. 1942. u Dinarskom PO i 3. dalmatinskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Intendant bataljona.
181. BAIĆ JOSIP, Lovre. 10. 9. 1925. Žeževica, Omiš. Hrvat, đak. U NOV od 21. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
182. BAIĆ NIKOLA, Dane. Rađevac, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 12. 5. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od listopada 1942. Poginuo 6. 6. 1943. na Barama - Sutjeska.
183. BAIĆ NIKOLA, Đure. 1922. Radljevac, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama - Sutjeska.
184. BAIĆ NIKOLA, Tome. 12. 1. 1925. Karlovac. Hrvat, radnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 16. 2. 1945. kod s. Grabova Draga - Mostar.
185. BAIĆ-MUNITIĆ SPASENIJA, Ilije. 25. 6. 1925. Mokronoge, Drvar. Srpkinja. Ćlan KPJ od 1943. U NOV od 1941. u 2. dalm. od 1942. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
186. BAIĆ VUKO, Mihaila. 25. 6. 1924. Baići, Gornja Morača, Kolašin. Crnogorac. U NOV od 7. 3. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 20. 4. 1945. na o. Cresu.
187. BAJORIN FRANO, Mate. 13. 6. 1913. Hodilje, Dubrovnik. Hrvat, stolar. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
188. BAJRAMOVIĆ ŠERIF, Ćeliha. 1910. Resen. Albanac, bojadisar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 9. 2. 1945. kod Širokog Brijega.
189. BAJRIĆ HANKA, Huse. 1924. Zavidovići, Tuzla. Muslimanka. U NOV od 20. 10. 1941. u 2. dalm. brigadi.
190. BAJROVIĆ MUSTAFA, Šaćira. 1915. Potpeći, Plevlja. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 5. 10. 1943. u 2. dalm. brigadi. Nestao 1. 12. 1943. kod Plevalja.
191. BAJTO MIRKO, Ante. 1912. Zavojane, Vrgorac. Hrvat, radnik. Ćlan KPJ. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama - Sutjeska.
192. BAJURIN FRANJO, Mate. 13. 6. 1913. Hodilje, Dubrovnik. Hrvat, stolar. U NOV od 29. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
193. BAJURIN MATE, Mate. 8. 9. 1908. Ston, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 31. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. 192. BAKEMEK MIRKO, Josipa. 28.10.1910. Ljubišnica, Novi Marof. Hrvat, kolar. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
195. BAKARČIĆ BORIS, Josipa 5. 9. 1921. Trsat, Rijeka. Hrvat, službenik. U NOV od 17. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
196. BAKIN MIJO, Jorgovana. 12. 3. 1925. Trg, Ozalj, Karlovac. Hrvat, đak. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2. 1945. kod s. Ćeprljuge, Mostar.
197. BAKOTA LOVRE, Mije. 1. 8. 1919. Biokovsko Selo, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od kolovoza 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
198. BAKOVIĆ LUKA, Stjepana. 1920. Banjevci, Benkovac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi.
199. BAKOVIĆ MARKO. Sinj, Hrvat, službenik. U NOV od 12. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Svibnja 1943. predao se neprijatelju kod Foče.
200. BAKOVIĆ MATE. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Lipnja 1943. upućen u Štab 2. prol. divizije.
201. BAKULA IVAN, Antuna. 12. 8. 1909. Batin, Posušje. Hrvat, trgovac. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
202. BALAĆ MIRKO, Petra. 3. 3. 1926. Vrlika, Sinj. Srbin, radnik. Član SKOJ-a od ožujka 1943. KPJ od listopada 1944. U NOV od 20. 12. 1942. u 2. dalm. brigadi.
203. BALARIN MATO, Melka. 4. 3. 1924. Gornji Brgat, Dubrovnik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 11. 1. 1944. u 2. dalm. brigadi.
204. BALDI DOMENICO, 1. 4. 1925. Faena Ravena, Italija. Talijan. U NOV od 29. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
205. BALDONI BRUNO, 6. 9. 1920. Magione, Perugia, Italija. Talijan, student. U NOV od 6. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
206. BALDUN MARKO, Nikole. 7. 3. 1925. Brašina, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 16. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
207. BALLI ANGELO, Eugenio, 1914. Rietto, Tortona, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 16. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
208. BALIĆ IVAN, Mate. 26. 4. 1914. Dugopolje, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član KPI od rujna 1944. U NOV od 1. 1. 1943. u 3. dalm. brigadi. U2. dalm. od 6. 6. 1943. 10. 9. 1944. upućen u 1. bokeljsku brigadu za komandira čete.
209. BALIĆ JOZO, Ante 17.3. 1904. Muć, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 11. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
210. BALAĆ MILE, 1919. Imotski, Srbin, službenik. U NOV od 12.2. 1943.1.4.1943. nestao sa položaja kod Drine i vratio se na teren Imotskog.
211. BALIĆ NIKO, Nika. 1902. Dubravka, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1966.
212. BALOSTO ANSELMO 1. 5. 1919. Voltada, Alessandria, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 19. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
213. BALTARIĆ IVAN, Stjepana. 6. 4. 1926. Kutina. Hrvat, đak. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
214. BAUKAS GRGO, Grge. 1922. Šibenik. Hrvat, radnik. U NOV od lipnja 1942. u 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo na Donjim Barama - Sutjeska. 5. lipnja 1943.
215. BAUKAS-KRSTANOVIĆ KOVIUKA, Tome. 31.5. 1924. Šibenik, Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od lipnja 1941. U NOV od 29. 9. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
216. BANBOŠKO, Jerka. 24. 12. 1919. Mandalina, Šibenik. Hrvat, podoficir, biv. RM. Član SKOJ-a 1941. KP od lipnja 1943. U NOV od 20. 2. 1942. u bat. »Marko Orešković« U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Srpnja 1943. upućen u Mornaricu. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
217. BAN BOŽO, Krste. 1922. Tivat, Kotor. Hrvat, radnik. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 3. 5. 1945. u Volovskom, Opatija.
218. BAN IVO, Boza. 1919, Dunave, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
219. BAN MATE, Štipana, 29. 5. 1919. Vrpolje, Šibenik. Hrvat, radnik. Član KPJ od 1944. U NOV - u 2. dalm. brigadi od 1943.
220. BAN NIKOLA, Mate. 6. 12. 1913. Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
221. BANAC ANTUN, Ive. 6. 12. 1914. Popovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
222. BANIČEVIĆ-MAHOL FRANKO, Franje. 1. 10. 1924. Smokvica, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od veljače 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
223. BANIČEVIĆ-KALČIČ NEDA, Josipa. 23. 10. 1923. Smokvica, Korčula. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 3. 2. 1943. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Studenog 1943. upućena u Italiju na liječenje.
224. BANIĆ MIRO, Šime. 10. 9. 1912. Bibinje, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
225. BANIĆ PERO, Iva. 1919. Mikulići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
226. BANIĆ SRETEN (SREĆKO), Čede. 1919. Šibenik, podoficir biv. RM. U NOV od 22. 4. 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10.1942. Poginuo 13. 6. 1943. kao zamjenik komandanta bataljona na Miljevini.
227. BANOMA MIHO, 8. 12. 1915. Podšpilje, Komiža, Vis. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 9. 1943.
228. BANOVAC ANTUN, Pera. 1927. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
229. BANOVAC SLOBODAN, Srećka. 5. 8. 1907. U NOV od 29. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
230. BANOVIĆ ANTUN, Antuna. 1925. Kuna, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 13. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 30. 10. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
231. BANOVIĆ ANTUN, Petra. 24. 12. 1927. Mrčevo - Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 12. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
232. BANOVIĆ IVO, Boza. 1927. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 1. 1945. u 2. dalm. brigadi.
233. BANJE ANTE, Marina. 22. 8. 1921. Podstrana, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 16. 10. 1942. u 1. dalm. i 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 13. 3. 1944. Polit. kom. čete.
234. BANJANIN-BOMBARDELLI MIRA, 19. 2. 1919. Beograd. Srpkinja, ekonomist. U NOV od prosinca 1942. u 4. operat. zoni i Kulturnoj ekipi VŠ. U 2. dalm. brigadi od lipnja 1943. do studenog 1944. s brigadnom muzikom.
235. BARAĆ STIPE, Ante. 15. 2. 1925. Lučane, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 16. 10. 1944.
236. BARAČ SIMUN, Joze. 8. 4. 1894. Bajagić, Sinj. Hrvat, radnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
237. BARADA JOZO, Ivana 1922. Seget Donji, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Lipnja 1943. upućen na liječenje na Majevicu, a zatim u 17. majevačkoj brigadi.
238. BARADA IVAN, Mije. 1924. Seget Donji, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 9. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 17. 3. 1943. na Kalinoviku.
239. BARADA TOMO. Seget Donji, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 4. 1943. kod Foče.
240. BARAKOVIĆ ALDO, Mehmeda. 28. 5. 1915. Lastva, Trebinje. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 6. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
241. BARAKOVIĆ MUSTAFA, Ahmeta. 25. 10. 1906. Zasad, Trebinje. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 5. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
242. BARANOVIĆ FRANE, Krste. 1920. Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od početka 1942. u 2. dalm.od 3. 10. 1942. Poginuo 11. 6. 1943. kod Mrčin Koliba na Zelengori.
243. BARANOVIĆ JOSKO (LOJKO), Šime. 1921. Šibenik. Hrvat, stolar. Ćlan SKOJ-a 1941. U NO V od početka 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo prosinca 1942. kod Kupresa.
244. BARANOVIĆ ŠIME (LOJKO), Joze. 1890. Šibenik. Hrvat, radnik. U NOV od početka 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
245. BARAS FRANO, Frane. Poginuo 6. 2. 1945. kod s. Goranci, Mostar.
246. BARBARIĆ MIRO, Špire. 20. 3. 1920. Žrnovnica, Split. Hrvat, građevinski radnik. Član SKOJ-a 1940. KP od 15. 2. 1943. U NOV od veljače 1942. u Mosorskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Lipnja 1943. upućen u bolnicu Šehovići, a zatim u 6. istočno-bosansku brigadu. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
247. BARBEROVIĆ HAMDIJA, Hasana. 15. 5. 1922. Bosanski Novi. Musliman, brijač. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s. Gostuša - Mostar.
248. BARBAROS PAVO, Iva. 1918. Majkovi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10 1944. u 2. dalm. brigadi.
249. BARBIĆ FRANE, Ivana. 1919. Proložac Donji, Imotski. Hrvat, stolar. Član SKOJ-a od 1939, KPJod 17.3. 1943. U NOV od 11.2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 10. 1943. na Šestarevcu - Andrijevica.
250. BARBIĆ JOSIP, Mihovila. 27. 3. 1926. Dubrovnik. Hrvat. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dal. brigadi. Poginuo 2. 5. 1945. kod Matulja - Rijeka
251. BARBIR ANTE, Mate. 17. 4. 1922. Poljica, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
252. BARBIR MARIJAN, Vida 1919. Draževitići, Vrgorac. Hrvat, stolar. Ćlan KPJod 1943. U NOV od 17. 2. 1942. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Komandir čete. 25. 12. 1944. upućen u 19. dalm. diviziju. Poginuo 9. 5. 1945. kod Sv. Katarina, Rijeka.
253. BARBIR NEDA, Ivana. 1920. Draževitići, Vrgorac. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 1943. Poginula 9. 6. 1943. kod Tjentišta - Sutjeska.
254. BARBIR SLAVKO, Mate. 17. 11. 1923. Dubrovnik. Hrvat. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
255. BARBIR STANKO, Vida. 5. 12. 1923. Draževitići, Vrgorac. Hrvat, krojač. Član SKOJ-a od 9. 10. 1941. KPJ od 18. 2. 1944. U NOV od 29. 9. 1942. u bat »Josip Jurčević«, zatim u 1. dalm. i u 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm. od 13. 3. 1944. komandir čete.
256. BARBIERI BLAGO, Stjepana. 1. 8. 1923. Makarska. Hrvat, službenik. U NOV od 11. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
257. BARBIJER BOŽO, Nika. 17. 1. 1926. Poljice, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
258. BARBIJER MATO, Nika. 1922. Poljice, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
259. BARBIJER NIKO, Nika. 1922. Poljice, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 25. 11. 1944. kod Risna - Boka Kotorska.
260. BARCEVIĆ MILOŠ, Đure. Split. Hrvat, post. tehničar. U NOV od 2. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
261. BARĆOT ANTE, Antuna. (Cangle). 1923. Vela Luka - Korčula. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 1943. na Sutjesci.
262. BARČOT KUZMA, Ivana. 7. 7. 1922. Korčula. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
263. BARESlĆ ŠONJA, Dimitrija. 1929. Dubrovnik. Hrvatica, učenica U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
264. BARIĆ DANE. Poginuo 24. 6. 1943. na Romaniji.
265. BARIĆ IVAN, Nikole. Imotski. Hrvat. Poginuo 6. 6. 1943. na Barama - Sutjeska.
266. BARIĆ JERE, Šime. 1911. Pirovac, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan KPJ. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
267. BARIĆ JERKO, Lovre. 27. 9. 1919. Klis, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 23. 6. 1943. U NOV od 10. 9. 1942. u 2. dalm. 3. 10. 1942. Pomoćnik intendanta brigade. Prosinca 1944. upućen u Biokovsko-neretvansko područje.
268. BARIĆ MARIJA, (žena Jere). 1911. Pirovac, Šibenik. Hrvatica, domaćica. U NOV od prosinca 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2, dalm. od 6. 6. 1943. Lipnja 1943. zarobljena i strijeljana na Zelengori.
269. BARIĆ LOVRO, Ante. 7. 11. 1917. Zaton, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 3. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
270. BARIĆ LUKA, Marinka. 1914. Kaštel Novi. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Prije rata član KPJ. Poginuo kao ranjenik lipnja 1943. u Centralnoj bolnici na Sutjesci.
271. BARIĆ LUKA, Špira. 1916. Kaštel Stari, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 11. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 6. 1943. na Barama - Sutjeska.
272. BARIĆ PETAR, Sime. 18. 3. 1915. Pirovac, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1942. U NOV od 26. 7. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
273. BARIĆ ŠIME, Petra. 24. 1.1911. Pirovac, Šibenik. Hrvat, pekar. U NOV od 10.11. 1941. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. 10. 1. 1943. upućen na Biokovo. Umro 1980.
274. BARIĆ ŠPIRO, Nikole. 23. 8. 1910. Trubar, Drvar. Srbin, konobar. U NOV od 24. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
275. BARIĆEVIĆ DAVOR, Ivana. Poginuo 29. 9. 1944. kod Graba - Trebinje.
276. BARIN KARMELO, Križana. 1920. Prvić Luka. Hrvat, ribar. Ćlan SKOJ-a od 1940. i KPJ. U NOV od 10. 2. 1942. u bataljonu »Ognjen Priča«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo listopada 1944. kod Trebinja kao polit. kom. čete.
277. BARIN PETAR, Bozo. 1921. Kaštela, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 7. 2. 1945. kod s. Grabova Draga - Mostar.
278. BARIŠIĆ IVO, Mate, 3. 3. 1913. Vidonje, Metković. Hrvat, policajac. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
279. BARIŠIĆ KAZIMIR, Stijepa. 1906. Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV OD 20. 10. 1944. U 2. dalm. brigadi. Umro 1973.
280. BARKIDZIJA BOŽO, Ive. 22. 8. 1919. Lisac, Ston, Dubrovnik. Hrvat, kuhar. U NOV od 10. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
281. BARKIDZIJA BOŽO, Vlaha. 1924. Lisac, Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
282. BARKIDZIJA KRSTO, Mate. 1924. Lisac, Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
283. BARLOV MURAT, Ibre. 5. 11. 1920. Zahumac, Foča. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Grozdol - Mostar.
284. BARON ALFRED, Manuela. 28. 1. 1914. Pšov, Poljska. Poljak, zidar. U NOV od 16. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
285. BAROVIĆ BARO, Bara. Brgat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1944. U NOV od 22. 1. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 2.1945. kod s. Radeljkovina - Mostar.
286. BAROVIĆ ĐURO, Iva. 1926. Brgat, Dubrovnik. Hrvat, zidar. Član SKOJ-a 1942. KPJ 1944. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
287. BAROVIĆ FRANO, Ante. 1913. Janjina, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1943. u 2. dalm. brigadi, zatim u 13. dalmatinskoj brigadi.
288. BAROVIĆ JAKO, Iva. 1920. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
289. BAROVIĆ RAMO, Salka. 9. 2. 1922. Bileća. Musliman, podoficir bjv. U NOV od 10.10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
290. BARTOLETTI ELIO, Lodovico. Talijan, mesar. U NOV od 10. 9. 1943. u 2. dalm. brigadi.
291. BARTILO BORO, Petra. Nestao 31. 12. 1944. sa Cibača - Dubrovnik.
292. BARTOŠ NIKO, Martina. 13. 3. 1924. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 9. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
293. BARTULICA ĐURO. 29. 10. 1916. Dubrovnik. Hrvat, mehaničar. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
294. BARTULIĆ PETAR, Tome. 27. 6. 1914. Žrnovnica, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od veljače 1942. u Mosorskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Studenog 1942. kao ra njenik upućen u bolnicu na liječenje.
296. BARTULIN JOZO, Stipe. Split. Hrvat, radnik. U NOV od veljače 1943. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
296. BARTULOVIĆ ANTE. Hrvat, vozač. Član KPJ. U NOV od 1942. polit. kom. čete. Umro 1978.
297. BARTULOVIĆ ZORAN. Član SKOJ-a i KP. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
298. BARUG-PESAH, Moše (Bukica). 1913. Derventa. Jevrejka, domaćica. U NOV od 1942. U 2. dalm. od 11. 12. 1942. Poginula 13. 6. 1943. na Tjentištu u Centralnoj bolnici.
299. BARUH dr SAMUEL. 1910. Bugojno. Jevrej, liječnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. od 11. 12. 1942. Upravnik brigadne bolnice. Poginuo 10. 6. 1943. na Vučevu kao liječnik Centralne bolnice.
300. BARUŠIĆ PETAR, Stipe. 10. 6. 1925. Draganovac, Tešanj. Hrvat, radnik. U NOV 8. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
301. BARZUT STEVO, Riste. 18. 9. 1920. Slinica, Popovo Polje, Trebinje. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
302. BARŽIĆ VICKO, Jakova. 2. 7. 1921. Dračevo Polje, Vis. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 22. 5. 1942. u Rogozničkoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 15. 12. 1942. kod Livna.
303. BASCI GINO. Talijan. U NOV od listopada 1943. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1943. kod Nove Varoši.
304. BASTIANI FRIGILLIO, Salvatore. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 26. 10. 1943. u 2. dalm. brigadi.
305. BASA EDVARD, Josipa. 22. 5. 1913. Dornberg, Gorica U NOV od 6.6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
306. BASA NIKOLA, Spasenija. 22. 3. 1926. Ploča, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od travnja 1942. u Dinarskom PO i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. 7. 1. 1944. upućen u bolnicu 2. korpusa.
307. BASA STEVAN, Filipa. 15. 3. 1920. Ploča, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ od 1945. U NOV od 15. 3. 1942. godine u Dinarskom PO i 3. dalm. brigadu. U 2. dalm. od 15. 6. 1943. Listopada 1944. upućen u Primorsku operativnu grupu.
308. BAŠIĆ ANTE, Mije. Dubrava, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od veljače 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama - Sutjeska.
309. BAŠIĆ ANTE, Nikole. 25. 2. 1925. Brgat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
310. BAŠIĆ BLAŽ, Marka. 1911. Klis-Brdo, Split. Hrvat, radnik U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 5. 12. 1943. kod Plevalja.
311. BASIĆ ĐURO, Sime. 16. 4. 1927. Baljci, Drniš. Srbin, đak. Član SKOJ-a od 13. 11. 1941. KPJ od 13. 5. 1944. U NOV od 16. 2. 1942. u Svilajsko-mosorskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. zamjenik komandira čete.
312. BAŠIĆ MATE, Ivana. 17. 2. 1915. Rašćani, Imotski. Hrvat, zidar. U NOV od 5. 8. 1944.
313. BAŠIĆ MILKO, Jure. 1925. Dubrava, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od veljače 1943. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 9. 6. 1943. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
314. BAŠIĆ MIROSLAV, Jakova. 1922. Murter, Šibenik. Hrvat, ribar. Ćlan SKOJ-a od 1941. KPJ od studenog 1942. U NOV od 14. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo na Zelengori lipnja 1943.
315. BAŠIĆ DRAGUTIN (OMER), Josipa. 23. 4. 1921. Murter, Šibenik. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od 9. 9. 1941. U NOV od 15. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Lipnja 1943. upućen na Maje vicu, a zatim u 15. majevičku brigadu.
316. BAŠIĆ PETAR, Stevana. 1926. Baljci, Drniš. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
317. BAŠIĆ SAVO, Riste. 25. 5. 1905. Hum, Trebinje. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
318. BAŠIĆ STIPE, Mate. 5. 8. 1922. Rašćani, Imotski. Hrvat, zemljoradnik.
319. BAŠIĆ SPIRO, Sime. 1927. Baljci, Drniš. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
320. BASIĆ VASO, Ilije. 1913. Baljci, Drniš. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
321. BAŠIĆ ZVONKO. Trilj, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV listopada 1941. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 3. 3. 1944. kod Crnogorskog Grahova.
322. BAŠIĆ ZVONKO, Luke. 25. 10. 1919. Murter, Šibenik. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od 7. 7. 1941. KPJ od 10. 10. 1942. U NOV od 14. 10. 1942. u 3. sandžaćkoj prolet. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Lipnja 1944. upućen na teren u Dalmaciju.
323. BATAGLIA ANGELO, Carmelo. 21. 9. 1922. Ragusa, Italija. Talijan, mesar. U NOV od 20. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
324. BATAGLIONI ALBINO, Giuseppe. 28. 9. 1914. Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 5. 5. 1944. u 2. dalm. brigadi.
325. BATINICA-GRUBIŠIĆ ROSA, Mate. 18. 8. 1910. Šibenik. Hrvatica, krojačica. U NOV od 1. 9. 1942. u bataljon »Branko Vladušić«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1944. 3. 12. 1944. upućena na teren Šibenika na rad po AFŽ. Umrla 1979.
326. BATINIĆ IVAN, Melka. 19. 2. 1914. Banici, Slano, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
327. BARINIĆ PERO, Nike. 22. 7. 1918. Kliševo, Orašac, Dubrovnik. Hrvat, mesar. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
328. BATON TOMAŠ, Franca. Huneburg, Poljska. Poljak. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s. Dobrkovići - Široki Brijeg.
329. BATRIČEVIĆ ŽARKO, Doka. 15. 4. 1928. Trubjela, Nikšić. Crnogorac, đak. Ćlan SKOJ-a od prosinca 1944. U NOV od 6. 3. 1944. u 2. dalm. brigadi.
330. BATURAN VIDAK, Filipa. 1927. Borja, Šavnik. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 1. 3. 1944. u 2. dalm. brigadi.
331. BAUČIĆ ERVIN (RINO), Joze. 1910. Omiš. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan KPJ. U NOV od 1941. Poginuo lipnja 1943. na Miljevini.
332. BAUČIĆ JAKOV (JAKIŠA), Ivana. 1917. Omiš. Hrvat, brijač. Predratni ćlan KPJ. U NOV od 20.7. 1941. u Mosorskom i Dinarskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. zamjenik kom. bataljona i komandir čete. Srpnja 1943. upućen u Dalmaciju. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.« Umro 1980.
333. BAUČIĆ RINOSLAV, Ivana. 1892. Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Barama - Sutjeska.
334. BAULE PERO, Pere. 17.9. 1926. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
335. BAUTOVIĆ FRANO, Antuna. 1909. Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
336. BAVČEVIĆ IVAN, Andrije. 1924. Gornje Selo, Šolta, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od studenog 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
337. BAZDAN NIKO, Pera 1917. Topola, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Prosinca 1944. upućen na terenski rad.
338. BAVOSO LUIGI. 7. 2. 1921. Carega, Ligure, Alessandria, Italija. Talijan. U NOV od 13.8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
339. BEBAN ANTE, Cirijaka. 6. 3. 1915. Zlarin, Šibenik. Hrvat, stolar. Član KPJ od 2. 1. 1943. U NOV od 10. 5. 1942. u Sjevemodalmatinskom PO, 1. dalm. i 10. herc. brigadi. U 2. dalm. od 13. 3. 1944. Polit. kom. bataljona.
340. BEBAN IVO, Marka. 11.12. 1907. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
341. BEBIĆ MIJO, Ante. 1911. Metković. Hrvat, radnik. U NOV od 1943. u 2. dalm. brigadi. Umro 1978.
342. BECIĆ IVO, Šime. 1913. Komolac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
343. BECIČ JURE, Ante. 12. 3. 1920. Srinjine, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
344. BEĆIR BOŽO, Mate. 1.11.1922. Seget Donji, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1942. KPJ od 15. 8. 1943. U NOV 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Lipnja 1943. upućen u bolnicu Trnovo, a zatim u 18. hrvatsku brigadu.
345. BECIRIVAN,Jakova. 1911.SegetDonji,Trogir.Hrvat,zemljoradnik.U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
346. BEĆIREVIĆ PAVLE, Milana. 1922. Sjenište, Gornja Morača, Kolašin. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 15.9.1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 2. 11. 1944. kod Risna
347. BEDALOV ANTON, (ZMAJ), Ivana. 25. 7. 1908. Kaštel Kambelovac, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1942. U NOV od 1. 5. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Umro 1979.
348. BEDALOV IVAN, Andrije. 27. 2. 1924. Kaštel, Kambelovac, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od početka 1942. KPJ od 18. 11. 1942. U NOV od 17. 7. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. 2. 8. 1944. kao ranjenik upućen na liječenje u Italiju.
349. BEDALOV-POUAK LJUBA, Mate. 1914. Solin, Split. Hrvatica, domaćica. U NOV od studenog 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginula 7. 6. 1943. na Gornjim Barama.
350. BEDALOV MATE, Guste. 18. 1. 1902. Kaštel Kambelovac, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Umro 1978.
351. BEDALOV VINKO, Andrije. Kaštel Kambelovac, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 6. 1942. u Dinarskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 15. 7. 1944. na Ri-kalu kod Nikšića.
352. BEDENIĆ MILAN, Hinka. 17. 11. 1920. Đurđevac, Našice. Hrvat, student. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
353. BEGET SABIT, Jeklenica, Prozor. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 1942. u Prozorskom PO. U 2. dalm. od veljače 1943. Poginuo travnja 1943. na Bakicu kod Foče.
354. BEGO ZDRAVKO, Jure. 1920. Šibenik. Hrvat, mesar. Član KP od 1941.U NOV od 12. 8. 1941. u 1. šibenskom PO i bataljonu »Branko Vladušić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo svibnja 1943. kao polit. kom. čete, na Crnom Vrhu kod Foče.
355. BEGOVIĆ HASAN, 23. 1. 1917. Trebinje. Musliman, šofer. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
356. BEGOVIĆ NAZIF, Zahira. 1907. Trebinje. Musliman, radnik. U NOV od 1. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
357. BEGOVIĆ HUSO, Bećira. 1908. Begović Kula, Trebinje. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s. Gostuša - Mostar.
358. BEGOVIĆ MARTIN, Vilima. 1919. Ćešnjevo, Klanjec. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2. 1945. na Papratniku kod Mostara.
359. BEGOVIĆ MATE, Jakova. 4. 1. 1922. Trpanj, Dubrovnik. Hrvat, student medicine. Član KPJ od 5.3.1945. U NOV od 8. 9. 1943. u 13. dalm. i 4. splitskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od ožujka 1945. Upravnik brisadne bolnice. •
360. BEGOVIĆ MEHMED, Ahmeta, 1919. Begović Kula, Trebinje. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 6. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 23. 1. 1945. pod s. Kraljevići -Mostar.
361. BEGOVIĆ MIHO, Ive. 25. 5. 1929. Plat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi.
362. BEGOVIĆ MURIZ, Ramadana, 1928. Trebinje. Musliman, krojač. U NOV od 10. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
363. BEGOVIĆ OSMAN, Zahira. 1904. Trebinje. Musliman, radnik. U NOV od 18. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
364. BEGOVIĆ PERO, Jakova. 23. 3. 1923. Drvenik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
365. BEGOVIĆ RASIM, Ramadana. 2. 10. 1924. Trebinje. Musliman, automehaničar. U NOV od 18. 9. 1944. u 2. dalm. Umro 1981.
366. BEGOVIĆ ROZARIO, Fabijana. 25. 9. 1929. Grohote, Šolta, Split. Hrvat, đak. U NOV od 1944. u 2. dalm. brigadi.
367. BEGOVIĆ SMAJO, Ahmeta. 24. 2. 1910. Trnovac, Trebinje. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 4. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. 23. 1. 1945. nestao sa položaja kod Širokog Brijega.
368. BEGOVIĆ SULJO, Ahmeta. 18. 11.1922. Begovići, Trebinje. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 18. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
369. BEJKIĆ IVAN. 24. 1. 1915. Gacko. Hrvat, šofer. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
370. BEKAVAC IVAN, Ivana. 1. 1. 1931. Studenci, Imotski. Hrvat. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
371. BEKIĆ ĐURO, Ivana. 19. 2. 1910. Radonić, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10 1944. u 2. dalm. brigadi.
372. BEKIĆ EVICA, Đure. 1924. Glina. Hrvatica, domaćica U NOV od 1941. u 8. banijskoj brigadi. Poginula 20. 12. 1944. nesretnim slučajem u Dubrovniku.
373. BEKIĆ IVAN. 24. 1. 1915. Gacko. Hrvat, šofer. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
374. BEKIĆ MARKO, Paška. 23. 1. 1911. Radonić, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, krojač. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
375. BEKTAŠ SLAVKO, Miha. 15.12. 1926. Dubrovnik. Hrvat, pomorac. U NOV oe 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
376. BEKLIJA SALIH, Sulje. Graoci, Travnik. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 4. 7. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 9. 1. 1944. kod Ivanjice, Srbija.
377. BELAK MARKO, Josipa. 1924. Široke, Primošten, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od srpnja 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
378. BELAMARIĆ ANKICA, Jere. 1923. Šibenik. Hrvatica, krojačica. Član SKOJ-a 1941. KPJ 1942. U NOV od travnja 1942. u Sjevernodalmatinskom partizanskom odredu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginula 6. 6. 1943. kao referent saniteta bataljona na Donjim Barama - Sutjeska.
379. BELAMARIĆ JERE, Frane, 1900. Šibenik. Hrvat, radnik. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Siječnja 1943. upućen u Centralnu bolnicu u kojoj je poginuo ožujka 1943.
380. BELAMARIĆ JERE, Josipa 6. 9. 1916. Šibenik. Hrvat, pravnik. Član KPJ od srpnja 1941. U NOV od 12.8. 1941. u bataljonu »Starac Vujadin« i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Polit. kom. čete. Kolovoza 1944. upućen za polit. kom. Šibenskog područja. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«. Umro 1981.
381. BELAMARIĆ MARKO (JOJKA), Šime. 1926. Šibenik. Hrvat, mehaničar. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo na Donjim Barama - Sutjeska 1943.
382. BELAMARIĆ MARICA, žena Jere. 1902. Šibenik. Hrvatica, domaćica. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Siječnja 1943. upućena u Centralnu bolnicu, u kojoj je poginula travnja 1943.
383. BELAMARIĆ PETAR, Vice. 1923. Šibenik. Hrvat, stolar. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 6. 1943. na Donjim Barama - Sutjeska.
384. BELAMARIĆ-UJEVIĆ ZORKA, Jure. 1926. Šibenik. Hrvatica, učenica. Član SKOJ-a od 1942. član KPJ od 1944. U NOV od kolovoza 1942. u 2. dalm. brigadi od 8. 6. 1943.
385. BELAS ANTE, Vinka. 1923. Seget Donji, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 1. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 3. 1943. kod s. Glavatičevo - Konjic.
386. BELAS MARIN, Vicka. 1922. Arbanija, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a U NOV od 1942. Poginuo ožujka 1943. kod Kalinovika.
387. BELOČ IVAN, Štipana. 27. 8. 1907. Lopud, Dubrovnik. Hrvat, konobar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
388. BELOTI IVAN, Ivana. 22. 7. 1914. Klis, Split. Hrvat, student. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
389. BELUŠIĆ ANTUN, Ivana. 14. 6. 1928. Tivat, Kotor. Hrvat, kolar. U NOV od 26. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 2. 1945. kod s. Grabova Draga - Mostar.
390. BELJAN MIRKO, 1922. Miočić, Drniš. Hrvat. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 26. 6. 1943. na Romaniji.
391. BENČIĆ DUŠAN, Josipa. 29. 7. 1924. Makarska. Hrvat, student. U NOV od 12. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
392. BENČIĆ MIRKO, Ivana. 1. 1. 1919. Vojnovec. Hrvat. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
393. BENDER ĐURO, Nike. 28. 3. 1910. Velja Međa, Ravno. Srbin, postolar. U NOV od 5. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
394. BENDER MILAN, 8. 11. 1913. Vrbnik, Irig. Zemljoradnik. U NOV od 13. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
395. BENDER STJEPAN, Nike. 1922. Velja Međa, Ravno. Zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. Dobrkovići. Široki Brijeg.
396. BENEDETTI DEMETRIO, Antonio. 2. 5. 1925. Milano, Italija. Talijan, mehaničar. U NOV od 29. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
397. BENGULIĆ NIKO, Miha. 1916. Zastolje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
398. BENIĆ IVO, Ive. 20. 3. 1921. Karlovac. Hrvat, trgovac. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
399. BENIĆ NIKOLA, Mate. 1. 8. 1925. Bresti, Generalski Stol, Karlovac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
400. BENKOVIĆ BALDO, Marjana. 8. 6. 1902. Split. Hrvat, stolar. U NOV od 20. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
401. BENO ANTUN, Tome. 1913. Česvinica, Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 13. 11. 1944. kod Ledenica - Risan.
402. BENO ANTUN, Frane. 1918. Ston, Dubrovnik. Hrvat, mehaničar. U NOV od svibnja 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo.
403. BENO GRGA, Tome. 1913. Česvinica, Ston, Dubrovnik. Hrvat, trgovački pomoćnik. U NOV od 29. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
404. BENUSSI MELKO, Antuna. 6. 1. 1917. Herceg Novi. Hrvat, stolar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
405. BERAK ANTE, Marko. 1919. Šibenik. Hrvat, stolar. Član SKOJ-a od 1942. Član KP od 1942. U NOV od prosinca 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo listopada 1944. kod Dubrovnika.
406. BERAN MUSTAFA, 1919. Vratnice, Tetovo. Albanac, zemljoradnik. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 5. 1945. kod s, Jelšane, Rijeka.
407. BERANDA PERO, Mate. 1908. Žitomislić, Mostar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s. Gostuša - Mostar.
408. BERBEROVIĆ HAMDIJA, Hasana. 1922. Bosanski Novi. Musliman. U NOV od 18.10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod Širokog Brijega.
409. BERCIĆ ANTUN, Antuna. 13. 4. 1926. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 18. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
410. BERENT VALENT. 1915. Gornja Rijeka, Varaždin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 11. 1944. kod Risna - Boka Kotorska.
411. BERETOE PIETRO, Vittorio. 12. 5. 1917. Ivrea, Italija. Talijan, trgovac. U NOV od 13. 10. 1943. u 2. dalm. brigadi.
412. BERGER EMIL, Emanuela. 1917. Fristal, Poljska. Poljak, trgovac. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod Dobrkovići - Široki Brijeg.
413. BERGER MARKO, Borisa, 20. 5. 1920. Šibenik. Jevrej, student tehnike. Član SKOJ-a od 1938, a KPJ od 1942. U NOV od svibnja 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. ob. of. bataljona. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«. Poginuo nesretnim slučajem 1944.
414. BERGAMO VLADIMIR, Petra. 8. 1. 1903. Brnaze, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 8. 3. 1944. u 2. dalm. brigadi.
415. BERGOCINI GIULIO, Giuseppe. 6. 10. 1921. Gareno, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 13. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
416. BERIĆ BRANKO, Jove. 30. 11. 1911. Knin. Srbin, pravnik. Član KPJ od 1945. U NOV od 1942. u 9. diviziji. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Pom. intendanta brigade. Srpnja 1944. upućen u Štab 8. korpusa.
417. BERKOVIĆ ANTE, Antuna. 13. 6. 1911. Vela Luka - Korčula. Hrvat, električar. U NOV od 24. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
418. BERKOVIĆ RAŠID, Hmida. 1914. Mekavci, Gacko. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 2. 1945. kod s. Grabova Draga - Mostar.
419. BERLENGNI JOSIP, Valentina. 1912. Pag. Hrvat, električar. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 5. 12. 1942. kod Livna.
420. BERONJA DANICA, Uze, 15. 11. 1923. Veliki Rodić, Bosanska Krupa. Srpkinja, domaćica. Član SKOJ-a i KPJ. U NOV od 1942. u Centralnoj bolnici. U 2. dalm. brigadi od kolovoza 1943.
421. B ERO VIĆ ANTE, Nikole. 13. 6. 1918. Šibenik. Hrvat, konobar. Član SKOJ-a od januara 1942. KP od 10. 10. 1944. U NOV od 13. 7. 1942. U Primorskoj četi i Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Polit. kom. čete.
422. BEROVIČ IVO, Mate. 1915. Mandalina, Šibenik. Hrvat, brodograditelj. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
423. BEROVIČ MATE, Stipe. 1910. Raslina, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1943.
424. BERTEGHINIALFIO, Bruno, 23. 10. 1914. Medena, Italija. Talijan. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
425. BERTI ADELINO, Agostino. 28. 9. 1916. Pulicino, Rovigo, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 27. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
426. BERZAT JAKUP, Ramadana, 1915. Odri, Vratica, Tetovo. Albanac, zemljoradnik. U NOV od 28. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 5. 1945. kod Jelšana - Rijeka.
427. BESEDICA PERO, Ive. 23. 3. 1905. Oršac, Zaton, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
428. BEŠINIĆ RUDOLF, Petra. 17. 8. 1911. Varaždinske Toplice, Varaždin. Hrvat, krojač. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
429. BETE ĐURO, Đura. 1926. Kuna, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
430. BETE PASKO, Paska. 25. 10. 1922. Kuna, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao siječnja 1945. kod Širokog Brijega.
431. BEUS IVAN, Mate. 1920. Zavojane, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od lipnja 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
432. BEUS MARKO, Ivana, 1907. Zavojane, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
433. BEUSAN ANDRO, Stijepa. 25. 7. 1922. Cibaći, Dubrovnik. Hrvat, službenik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
434. BEUSAN NIKO, Nike. 6. 11. 1914. Celopeci, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
435. BEUSAN PERO, Vicka. 1908. Celopeci, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 1. 1945. kod Širokog Brijega.
436. BEVANDA STJEPAN, Mate. 19. 12. 1906. Bitelić, Žitomislić, Mostar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
437. BEVANDA VLADO, Petra. 7. 1. 1925. Bitelić, Žitomislić, Mostar. Hrvat, dak. U NOV od 14. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
438. BEZBRADICA RADE, Petra. 13. 3. 1919. Kistanje, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-aod 1941. KPJ od kolovoza 1942. U NOV od 1. 11. 1941. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. komandir čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
439. BEZBRADICA-KORAĆ STEVKA. 20. 12. 1925. Kistanje, Knin. Srpkinja. Član SKOJ-a 1941. KPJ od 1943. U NOV od 14. 6. 1942. u bataljonu »Branko Vladušić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. referent saniteta bataljona. Kolovoza 1944. upućena u 19. dalm. div. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
440. BEZIĆ TONKA, Danijela. 28. 10. 1923. Grohote, Šolta, Split. Hrvatica. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
441. BEŽEU ANTUN, Jaka. 1924. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
424. BIBERClC LAZAR, Mitra. 5. 10. 1912. Dubrovnik. Srbin, kotlar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
443. BICANIĆ MILE, Luke. Lipice, Jezerane. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 19. 1. 1945. kod s. Crne Lokve - Mostar.
444. BIČEK MIJO, Ivana. 5.2.1922. Sv. Ivan, Zelina, Križevci. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
445. BIJEDIĆ ABID, Ibre. 10. 5. 1912. Graničar. Lastva, Trebinje. Musliman, podvornik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
446. BIJELIĆ ANTUN, Jaka. 1911. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, mesar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 11. 1944. kod Risna.
447. BIJELIĆ DUŠAN, Špire. 1915. Bribir, Šibenik. Srbin, zemljoradnik. U NOV od travnja 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
448. BIJELIĆ MAŠO, Radosava. 1903. Bare, Boan, Šavnik. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 15. 3. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 10. 5. 1944.
449. BIJELIĆ PAVO, Vlaha. 1906. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944. sa Čibača, Dubrovnik.
450. BILAFER BOŽO, Petra. 18. 9. 1920. Perast, Kotor. Student. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 29. 4. 1945. u Opatiji.
451. BILBEROVIĆ MEHO, Bećira, 15.7. 1926. Mahovici, Gacko. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. z 2. dalm. briggadi. Poginuo 6. 2. 1945. kod Mostara.
452. BILICIĆ ANTE, Nikola. 10. 5. 1904. Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 5. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
453. BILICIĆ NIKSA, Ante. 5. 10. 1925. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 25. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
454. BILCIĆ-ĐURĐEVIĆ ZDENKA, Petra. 17. 8. 1925. Selca, Hvar, Hrvatica. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 15. 9. 1943. u 13. dalm. brigadi. U 2. dalm. od kolovoza 1944.
455. BILIĆ ANDRIJA, Ivana. 4. 4. 1923. Šibenik. Hrvat, krojač. Član SKOJ-a od 1942. KPJ od 1. 5. 1943. U NOV od 15. 8. 1942. u Biokovsko-neretvansko PO. U 2. dalm. od 1. 12.' 1942. Srpnja 1943. upućen na liječenje na Majevicu, a zatim u 5. korpus.
456. BILIĆ DINKO, Marina. 1920. Čiovo, Trogir. Hrvat, mehaničar. Član KPJ od 1943. U NOV od 1. 1. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 26. 8. 1944. kod s. Broćanca, Vi-luse, C. G.
457. BILIĆ FRANE, Mihe. 1912. Betina, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1941. u bataljonu »Ognjen Priča« U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo na Sutjesci lipnja 1943.
458. BILIĆ JURE, Josipa. 15. 4. 1907. Studenci, Imotski. Hrvat, rudar, član KPJ od 1934. U NOV od 15. 4. 1942. u 10. herc. brigadi. U 2. dalm. od lipnja 1943. intendant bataljona. Rujna 1944. upućen za polit, komesara Grupe otočkih PO. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
459. BILIC-MAUKOVIĆ JELA, Josipa. 2.2.1921. Trogir. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od svibnja 1942. U NOV od kolovoza 1942. u Dinarskom PO i 5. dalm. brigadi. U 2. dalm. od travnja 1943. Lipnja 1943. zarobljena na Miljevini i odvedena u logor Ausch-witz, Njemačka. Preživjela logor.
460. BILIC-EĆIM MARIJA, Mate. 4. 1. 1926. Betina, Šibenik. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1. 12. 1941. KPJ od 20. 12. 1944. U NOV od 10. 9. 1942. u 3. sandžačkoj brigadi. U 2. dalm. od lipnja 1943. Referent saniteta brigade.
461. BILIĆ NIKOLA, Nikole. 1924. Glavčići, Travnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
462. BILIĆ ŠIME, Josipa. 1907. Čiovo, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Prijeratni član KPJ. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo kao ranjenik u Centralnoj bolnici 13. 6. 1943. kod Tjentišta - Sutjeska.
463. BILIĆ JAKOV, Marina. 2. 4. 1925. Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
464. BILOĐERIĆ NIKOLA, Mate 1903. Sinj. Hrvat, žandar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1979.
465. BILOTA MARIN, Petra. Seget Donji. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 14. 12. 1942. na Berovoj Glavi kod Livna,
466. BILUŠ DINKO, Marina. 26. 8. 1921. Žrnovo, Korčula. Hrvat, stolar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
467. BILUŠ JAKOV, Marina. 2. 4. 1925. Dubrovnik. Hrvat, pekar. U NOV od 7. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
468. BILUŠIĆ-TRUSIĆ FINKA, Josipa. 16. 9. 1920. Zaton, Šibenik. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 4. 2. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
469. BILJAKOVIĆ JOSIP, Ivana. 1918. Kopača, Rogoznica, Šibenik. Hrvat, ribar. U NOV od 17.8.1942. U 2. dalm. od 3. 10.1942. Poginuo krajem lipnja na Ozrenu, istočna Bosna.
470. BIRIMIŠA JOZO, Ivana. 1924. Ljuta, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
471. BISKUP MIHO, Luke. Majkovi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
472. BISKUP MIHO, Miha. 1916. Majkovi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
472. BIVOLĆEVIĆ IVO, Stipe. 26. 3. 1926. Vrije, Rešetari, Nova Gradiška. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
474. BJAŽEVIĆ-JADRIJEVIĆ KATICA, Luke. 15. 3. 1923. Komiža, Vis. Hrvatica, tvornička radnica. Član SKOJ-a od 10. 5. 1941. KPJ od 5. 5. 1942. U NOV od svibnja 1942. u 4. Operativnoj zoni. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
475. BJEDOV MILOŠ, Tome. 16. 2. 1914. Očestovo, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 3. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
476. BJEDOV STEVAN, Đure. 6. 11. 1920. Mokro Polje, Knin. Srbin, đak. Član SKOJ-a od 1939. KPJ od 1941. U NOV od svibnja 1942. u Sjevernodalmatinskom PO, u 1. dalm. i 10. herc. brigadi. U 2. dalm. od 13. 3. 1944. zamjenik polit. kom. brigade. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
477. BJELICA DANILO, Đoke. 3. 7. 1906. Vražji Do, Nikšić. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
478. BJELICA NIKOLA, Jefte. 1912. Golija, Nikšić. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 15. 12. 1943. u 2. dalm. brigadi. Nestao iz bolnice brigade 31. 5. 1944.
479. BJELAN PETAR, Milana. 1919. Orlić, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od svibnja 1942. Poginuo 11. 6. 1943. na Zelengori.
480. BJELIĆ NIKO, Vlaha. 9. 4. 1905. Smokovljani, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1. 5. 1945. kod s. Rukavac, Opatija.
481. BIJELIĆ VASO, Nikole. 12. 5. 1913. Trebinje. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi..
482. BJELANČIĆ BRANIMIR, Balda. 1926. Dubrovnik, đak. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Siječnja 1944. upućen u Štab 4. armije.
483. BJELOBRK MILIVOJ, Stevana. 1920. Radučić, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od lipnja 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Sutjesci.
484. BJELOKOSIĆ ANTUN, Vlaha. 1915. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
485. BLAĆE ANTE, Stipe. 1924. Šibenik. Hrvat, bravar. Član SKOJ-a 1941. U NOV od veljače 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo na Zelengori 10. 6. 1943.
486. BLAĆE JOZO, Ive. 1921. Danilo Gornje, Šibenik. Hrvat, radnik. U NOV od 27. 7. 1942. u Dinarskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 18. 12. 1942. kod Duvna.
487. BLAIĆ ĐURO, Jakova. 25. 1. 1910. Krušvar, Sinj. Hrvat, trgovac. U NOV od 10. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
488. BLAIĆ MATE, Ante. 2. 11. 1919. Solin, Split. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a 1938. KPJ 5. 2. 1943. U NOV od 1941. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Prosinca 1942. upućen u Biokovski PO.
489. BLAIĆ STIPE, Štipana. 25. 9. 1910. Krušvar, Sinj. Hrvat, trg. pom. Član KPJ 1943. U NOV od 10. 7. 1942. u 4. op. zoni i 3, dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. 12. 2. 1945. upućen na liječenje u Split.
490. BLAŠKOVIĆ ANTE, Rikarda. 9. 12. 1914. Hrvat, elektromehaničar. Član KPJ od 15. 4. 1942. U NOV od 3. 1. 1942. u Dinarskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. komandir čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
491. BLAŠKOVIĆ ANTE, Živka. 27. 7. 1915. Split. U NOV od 16. 9. 1942. Poginuo svibnja 1943. kod Foče.
492. BLAŠKOVIĆ NIKŠA, Rikarda. 24. 5. 1925. Split. Hrvat, bojadisar. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo ožujka 1943. na Neretvi.
493. BLAZOVICA MARKO, Ante. 2. 11. 1925. Nikolići, Grude, Dubrovnik. Hrvat, učitelj. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
494. BLAŽALOV MATO, Đure. 1924. Brezine, Lipik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s. Dobrkovićo - Široki Brijeg.
495. BLAŽEKIGNAC, Frane. 13. 10. 1923. Vrapče, Zagreb. Hrvat, postolar. U NOV od 16. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
496. BLAŽEVIĆ ANTE, Luke. Maovice, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
BLAŽEVIĆ BISERKA, Dinka. 1924. Šibenik. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od ožujka 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginula na Sutjesci lipnja 1943.
498. BLAŽEVIĆ FRANJO, Marka. 9. 6. 1919. Trilj, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
499. BLAŽEVIĆ MILIVOJ, Mate. 29. 9 1922. Žrnovnica, Split. Hrvat, vodoinstalater. Član SKOJ-a od 1942. KPJ od 1943. U NOV od 9.1942. u Mosorskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
500. BLAŽEVIĆ NIKOLA, Šimuna. 3. 11. 1906. Voštane, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
501. BLAŽEVIĆ ŠTIPAN, Štipana. 22. 5. 1923. Karlovac. Hrvat, službenik. U NOV od 15. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
502. BOBAN-BOLJAT LJUBICA, Stipe. 6. 10.1924. Rupotine, Solin, Split. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1. 5. 1942. od 1944. U NOV od 16. 6. 1942. u bataljon »A. Jonić« i 1. dalm. brigadi. U 2. dalm. od veljače do kolovoza 1943. kada je s 1. dalm. brigadom upućena u Dalmaciju. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
503. BOBAN-DRUŽIĆ MARICA, Stipe. 1921. Rupotine, Solin, Split. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi.
504. BOBAN MATE, Antuna. Nestao 31. 12. 1944.
505. BOBAN ROKO, Joze. 8. 8. 1925. Rupotine Gornje, Klis, Split. Hrvat, zemljiradnik. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 8. 9.1942. u 2. dalm. brigadi od 3. 10.1942. Studenog 1942. upućen kao ranjenik u bolnicu Prekaja (Bosanski Petrovac).
506. BOBAN STANKO, Jure. 25. 11. 1920. Klis, Split. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1942. KPJ od travnja 1944. U NOV od 5. 9. 1943. U 10. herc. brigadi. U 2. dalm. od 13. 3. 1944. Kolovoza 1944. upućen na politički rad u Dalmaciju.
507. BOBANAC DRAGICA, Ivana. 1924. Kljenak, Vrgorac. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. Poginula 13. 6. 1943. kao ranjenik u Centralnoj bolnici kod Tjentišta - Sutjeska.
508. BOBANAC IVAN, Ante. 1923. Kljenak, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. Poginuo 6. lipnja 1943. na Sutjesci.
509. BOBANAC IVAN, Ante (Ciča). 1907. Kljenak, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1943. U NOV od 1942. Lipnja 1943. poginuo na Sutjesci.
510. BOBANAC MANDA, Jure. 1924. Kljenak, Vrgorac. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. Poginula 7. 6. 1943. na Barama - Sutjeska.
511. BOBANAC MATE, Marka. 1922. Kljenak, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a 1942. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
512. BOBOVIĆ MARTIN, Vilima. 1919. Ćrešnjevac, Tuhelj, Varaždin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2. 1945. kod s. Papratnik , - Mostar.
513. BODIROGA LUKA, Đorđa. 17. 10. 1907. Vrdovo, Ljubomir, Bileća. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 29. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
514. BODROŽIĆ BOŽO, Nikole. 21. 1. 1924. Kosore, Sinj. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Umro 1976.
515. BODROŽIĆ JOKA, Koste. 17. 9. 1903. Koljani, Sinj. Srpkinja, domaćica. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi.
516. BODROŽIĆ LUKA, Sime. 3. 10. 1944. Koljani, Sinj. Srbin, radnik. Član KPJ od ožujka 1945. U NOV od 1941. u Dinarskom PO. U 2. dalm. od 3.10.1942. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
517. BODROŽIĆ STEVO, Jovana. 7. 3. 1923. Koljani, Sinj. Srbin, đak. Član SKOJ-a od 21. 11.1941. KPJ od 18.11. 1943. U NOV od 8. 5. 1942. u Dinarskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Srpnja 1944. upućen na politički rad u Dalmaciju.
518. BOGAVAC VUJO, Nikole. 1903. Zapužane, Benkovac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 27. 1. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
519. BOGDAN TEOFIL, Miha. 13. 2. 1913. Sipari. Dubrovnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
520. BOGDAN PANTELIJA, Uze. 1919. Mirlović Polje, Drniš. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
521. BOGDANOVIĆ IVO, Mate. 29. 6. 1924. Pločice, Dubrovnik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od prosinca 1942. U NOV od 15. 8. 1943. u Konavovskom PO. U 2. dalm. od lipnja 1944.
522. BOGDANOVIĆ JOSIP, Ivana. 14.11.1913. Komiža, Vis. Hrvat, ribar. Član KPJ. U NOV od 22. 5. 1942. u Rogozničkoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 9. 2. 1943. na Sutjesci.
522. BOGDANOVIĆ LJUBO, Luke. 8. 11. 1913. Komiža, Vis. Hrvat, ribar. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
524. BOGDANOVIĆ MIRKO, Joze. 1921. Šibenik. Hrvat, mehaničar. U NOV od travnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo na Gornjim Barama 7. 6. 1943.
525. BOGDANOVIĆ MOMČILO, Periše. 1920. Vojković, Lipovo - Kolašin. Crnogorac. U NOV od 1. 9. 1943. U 2. dalm. od 12. 5. 1944. Nestao iz brigadne bolnice.
526. BOGDANOVIĆ STIPE, Mate. 1920. Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 3. listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 6. 1943. na Donjim Barama.
527. BOGOŠIĆ MATE, Vlaha. 29. 5. 1926. Grude, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944. Hum - Mostar.
528. BOGOSIČ MATE, Vlahe. 1926. Mrcine, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao lipnja 1945.
529. BOGOVAC BOŠKO, Filipa. 12. 2. 1920. Laktac, Sinj. Srbin, zanatlija. U SKOJ-u od 1942. U NOV od 2. 1. 1942. u 4. op. zoni. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Ožujka 1943. zarobljen kod Kalinovika.
530. BOGOVAC MITAR, Petra. 7. 9. 1919. Laktac, Vrlika, Sinj. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 8. 3. 1945. u 2. dalm. brigadi.
531. BOGOVIĆ ANTUN, Jaka. 10. 1. 1915. Drvenik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10.1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 30.4.1945. kod s. Rukavac - Opatija.
532. BOGOVIĆ MARTIN, Vilma. 19. 12. 1919. Crešnjevac, Tuhelj, Klanjec. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 11.1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2.1945. na položaju Pap-ratnica kod Mostara.
533. BOGUNOVIĆ BRANKO, Mile 1920. Doljani, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 17. 4. 1942. Poginuo 13. 6. 1943. na Miljevini.
534. BOGUNOVIĆ DANE, Davida. 16. 2. 1916. Vrelo Zrmanje, Gračac. Srbin, željezničar. Član SKOJ-a od 10. 9. 1942. Član KPJ. U NOV od 27. 7. 1941. u gerilskom odredu Zrmanja. Od 3. 10. 1942. u 2. dalm. komandir čete. 20. 10. 1944. upućen u KNOJ.
535. BOGUNOVIĆ DRAGICA, 1922. Baćina, Ploče. Hrvatica, domaćica. U NOV od 18. 10. 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 8. 6. 1943. Poginula 6. 1943. na Zelengori.
536. BOGUNOVIĆ DUŠAN, Mile. 1925. Vrelo, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 5. 1942. Poginuo 13. 6. 1943. na Zelengori.
537. BOGUNOVIĆ KATA, Petra. 1922. Baćina, Ploče. Hrvatica, domaćica. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Poginula 13. 6. 1943. na Miljevini.
538. BOGUNOVIĆ MARA, Jure. 22. 3. 1922. Baćina, Ploče. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1941. KPJ od 1944. U NOV od 10. 7. 1942.
539. BOGUNOVIĆ MILAN, Mile. 1912. Prljevo, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 6. 6. 1943. Bare - Sutjeska.
540. BOGU NOVIĆ-MATU NOVIČ MILKA, Filipa. 23. 8. 1925. Zrmanja, Gračac. Srpkinja, učenica. Član SKOJ-a od 1943. KPJ od 23. 7. 1944. U NOV od 23. 4. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Umrla 1981.
541. BOGUNOVIĆ MILAN, Petra. 1921. Vrelo Zrmanje, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 15.6.1942. U 2. dalm. od 3. 10.1942. Poginuo 25. 3.1944. kod Crnog Grahova.
542. BOGUNOVIĆ NIKOLA, Filipa. 26. 7. 1925. Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 23. 8. 1942. u 2. dalm. od 3. 10. 1942.
543. BOGUNOVIĆ NIKOLA, Pere. 1920. Doljani, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 6. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo kod Miljevine 14. 6. 1943.
544. BOJANOVIĆ RADA, Ivana. 16. 5. 1917. Dubrovnik. Hrvatica, domaćica. U NOV od 1944. u 2. dalm. brigadi.
545. BOJČIĆ JURE, Nikole. 1907. Drniš. Hrvat, radnik. U NOV od 6. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 9. 6. 1943. na Donjim Barama - Sutjeska.
546. BOJEVIĆ RADISAV, Vukašina. Poginuo 20. 4. 1945. na Cresu.
547. BOJIĆ ANTE, Pave. 1926. Majdan, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Barama.
548. BOJIĆ MATE, Lovre. 13. 2. 1905. Klis, Split. Hrvat, postolar. U NOV od 2. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
549. BOJIĆ MIJAT, 1920. Plana, Lipovska, Kolašin. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 1. 12. 1943. u 2. dalm. brigadi. Pobjegao neprijatelju 18. 4. 1944. kod Kusida, Nikšić.
550. BOJIĆ MILAN, Ivana. 1907. Redice, Gornja Morača, Kolašin. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1943. Nestao 18. 4. 1944.
551. BOJIĆ SAVO, Novice. 19. 12. 1927. Bojici, G. Morača, Kolašin. Crnogorac, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1943. a KPJ od 15. 1. 1945. U NOV od 10. 10. 1943. u Komskom PO. U 2. dalm. brigadi od 15. 1. 1944.
552. BOJIĆ VUKO, Mihajla. 25. 6. 1926. Bojici, G. Morača, Kolašin. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 7. 3. 1943. Poginuo 20. 4. 1945. na Cresu.
553. BOJOVIĆ PETAR, Boška. 1926. Zmijanica, Šavnik. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 1. 10. 1943. Nestao 3. 4. 1944. kod Nikšića.
554. BOKAN DRAGUTIN, Ante. 13. 8. 1921. Betina, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 9. 1942. U 2. dalm. brigadi od 25. 10. 1942. 6. 1943. zarobljen, odveden u logor - pobjegao, a zatim u Zagrebačkom odredu.
555. BOKAN DRAGUTIN, Tome. 1915. Betina, Šibenik. Hrvat, pomorac. U NOV od travnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 29. 3. 1943. na prilazima rijeke Drine.
556. BOKAN-OBRADOVIĆ MATIJA, Tome. 1922. Betina, Šibenik. Hrvatica, domaćica. U NOV od 7. 7. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. referent saniteta bataljona.
557. BOKARICA ANTUN, Miha. 1913. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
558. BOKARICA NIKOLA, Jakova. 16. 7. 1924. Tušići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Siječnja 1945. upućen u Gardu.
559. BOKUN JOVAN, Nikole. 25. 12. 1921. Koljani, Sinj. Srbin, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a 1942. KPJ 14. 2. 1944. U NOV od 25. 10. 1941. u Dinarskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. komandir čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
560. BOKUN LUKA, Ilije. 6. 7. 1924. Koljani, Sinj. Srbin, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a 1943. KPJ 1944. U NOV od 2. 1. 1942. u Svilajsko-dinarskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Lipnja 1944. upućen u komandu mjesta Vrlika.
561. BOLANČA ANTE, Gašpara. 1922. Široke, Primošten, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. Poginuo na Sutjesci početkom lipnja 1943.
562. BOLJAT JURE, Ante. 1923. Vučevića, Split. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan KPJ. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
563. BOMBARDELLI SILVIJE, Ante 3. 3. 1916. Split. Hrvat, dirigent i kompozitor. U NOV od prosinca 1942. u 4. operat. zoni. U 2. dalm. brigadi od lipnja 1943. do listopada 1944, kapelnik brigadne muzike. Listopada 1944. upućen u Oblasni NOO za Dalmaciju - Split.
564. BONA MARIN, Marina. 2. 4. 1924. Sipan, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
565. BONAĆIĆ ANTUN, Nika. 1919. Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
566. BONAĆIĆ ŠONJA, Petra. 1925. Šibenik. Hrvatica, učenica. U NOV od siječnja 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginula 18. 5. 1943. na Sinjajevini.
567. BONIĆ MISO, Šime. 23. 3. 1914. Dubrovnik. Hrvat, mehaničar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
568. BONINI GIORGIO, 27. 5. 1919. Aosta, Italija, Talijan, zemljoradnik. U NOV od 15. 3. 1944. u 2. dalm. brigadi.
569. BONJOLO ANA, Benjanina. 1923. Vodice, Šibenik. Hrvatica, radnica. Ćlan SKOJ-a od 1942. U NOV od 20. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginula lipnja 1943. na Sutjesci.
570. BORAK VAJKA, Ranka. 1921. Gošić, Knin. Srpkinja, domaćica. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od listopada 1942. U 2. dalm. brigadi od 25. 5. 1943. Lipnja 1943. upućena u bolnicu Šehovići, a zatim u 1. vojvođansku brigadu.
571. BORAŠ FRANO, Frane. 2.9.1927. Dubrovnik, Hrvat. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 2. 1945. kod s. Grabova Draga, Mostar.
572. BORE PAŠKO, Stjepana 4. 3. 1921. Smokovljani, Slano, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
573. BORIĆ-MRKIĆ MILKA, Ante. 17. 2. 1926. Brist, Makarska. Hrvatica, učenica. Ćlan SKOJ-a od 10. 10. 1941. KPJ 11.7. 1943. U NOV od 11.7. 1942. u Biokovskom PO. U 2. dalm. od 12. 6. 1943. Omladinski rukovodulac bataljona.
574. BORKOVIĆ MATO, Antuna. 15.8. 1912. Močići, Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 21. 1. 1944. u 2. dalm. brigadi.
575. BORKOVIĆ NIKOLA, Dure. 15. 5. 1924. Močići, Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
576. BOROJE MIHO, 7. 5. 1911. Sipan, Dubrovnik. Hrvat, zidar. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
577. BOROVIĆ LJUBO, Nikole. 1907. Radučić, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
578. BORO VIĆ NIKOLA. U NOV od 1942. komandir čete.
579. BOROVINA DAVOR, Ivana. 8. 7. 1922. Sipan, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
580. BOROVINA IVAN, Antuna. 16. 4. 1910. Vela Luka, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
581. BOROVINA PERO, Antuna, 1908. Korčula. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
582. BOROZAN OSMAN, Saliha. 1919. Gorica, Trebinje. Musliman, šofer. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
583. BOSCAGLIGUIDO. 18. 1. 1917. Sinoluca, Siena, Italija. Talijan. U NOV od 10. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
584. BOSSI ALBERTO, Talijan. U NOV od studenog 1943. u 2. dalm. brigadi. Nestao 3. 1. 1944. kod. s. Ojkovica, Nova Varoš.
585. BOSNIĆ MILAN, Bože. Pribudić, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1941. Poginuo 7. 7. 1943. na Gornjim Barama - Sutjeska.
586. BOSOLF JOZO, Ivana. 8. 10. 1926. Rijeka, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
587. BOSKOVIĆ ANTE, Mate. Poginuo 27. 4. 1945. kod Opatije.
588. BOSKOVIĆ ĐURO. Virpazar. Crnogorac, pravnik. Predratni član KPJ. U NOV od 1941. U 2. dalm. od studenog 1942. polit. kom. bataljona. Poginuo koncem 1945. u Beogradu kao of. Udbe.
589. BOSKOVIĆ IVANKA, Đure. 1922. Banja Luka. U NOV od 1941. U 2. dalm. od listopada 1942. Umrla 1966.
590. BOSKOVIĆ IVAN, Nikole. 1926. Selca, Supetar, Brač. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 13. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 4. 10. 1944. kod s. Poljica, Popovo Polje.
591. BOSKOVIĆ MATE, Ive. 4. 11. 1922. Dubrovnik. Hrvat, krojač. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
592. BOSKOVIĆ NEDJELIKO, Ante. 3. 2. 1924. Velo Brdo, Makarska. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
593. BOSKOVIĆ DENJELJKO, Nike. 10. 5. 1927. Mrkonjić, Poljice, Trebinje. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 20. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
594. BOSKOVIĆ PETAR, 15. 4. 1924. Trebaljevo, Kolašin. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 10. 8. 1943. U 2. dalm. od siječnja 1944.
595. BOŠNJAK IVAN, Ivana. 12. 4. 1921. Sv. Ivan, Žabno, Križevci. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
596. BOTICA IVAN, Antuna (Skafo). 22. 2. 1922. Račišće, Korčula. Hrvat, pomorac. Član. SKOJ-a od 1941. KPJ od 1944. U NOV od 1942. u Korčulanskom PO i artiljeriji 2. pro-let. divizije. U 2. dalm. od lipnja 1943. polit. kom. čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
597. BOTICA IVAN, Ivana (Lile). 21. 5. 1919. Račišće, Korčula. Hrvat, mesar. Član KPJ od 1944. U NOV od 1942. U 2. dalm. od lipnja 1943. Polit. kom. čete.
598. BOTICA MARIJA, Stjepana. 1924. Mokošica, Dubrovnik. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1944. U NOV od 15. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
599. BOTICA MARKO, Ive. 14. 12. 1914. Trsteno, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
600. BOTICA PETAR, Nikole. 1909. Korčula. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 4. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
601. BOŽANIĆ KATA, Ante (Tina). 22. 12. 1922. Komiža, Vis. Hrvatica, tvornička radnica. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od kolovoza 1942. u 4. op. zoni i 9. dalm. diviziji. U 2. dalm. brigadi od 9. 6. 1943. Poginula 13. 6. 1943. kod Miljevine.
602. BOŽIĆ ANTE. Poginuo 6. 6. 1943. na Gornjim Barama - Sutjeska.
603. BOŽIĆ IVAN, Ante. 1925. Zvečanje, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
604. BOŽIĆ MARKO, Milana. 1920. Pisak, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
605. BOŽIĆ MILAN, Jovana, 1924. Zeljevo, Tuzla. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 8. 7. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 4. 10. 1944. kod Trebinja.
606. BOŽIĆ STANKO, Stipe. Zavojane, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 14. 9. 1944. kod s. Šćenica, Popovo Polje, Trebinje.
607. BOŽIĆ ŠIME, Mate. 25. 9. 1907. Vrsi, Nin, Zadar. U NOV od 7. 2. 1944. u 2. dalm. brigadi.
608. BOŽIKOVIĆ ANTE, Petra. 1908. Podstrana, Split. Hrvat, ribar. U NOV od 25. 8. 1942. u Mosorskom PO i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 8. 6. 1943. Umro 1969.
609. BOŽIKOVIĆ ANTE, Mate. 25. 9. 1919. Podstrana, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a 1942. KPJ od travnja 1943. U NOV od siječnja 1943. u 5. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Srpnja 1943. upućen na liječenje na Majevicu, a zatim u 17. Ma-jevičku brigadu. Umro 1968.
610. BOŽIKOVIĆ BOGMIR, Jure. 22. 1. 1928. Podstrana, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a 1941. U NOV od listopada 1942. u Mosorskom PO i 4. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od travnja 1943. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
611. BOŽINOVIĆ ANTE, Marka. 1. 10. 1927. Dugopolje, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2. 1945. kod s. Ceprljuga, Mostar.
612. BOŽINOVIĆ MIJO, Marjana. 1895. Proložac, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
613. BOŽITKOVIĆ ANĐELA, Stjepana. 1924. Hvar. Hrvatica, domaćica. U NOV od 1942. u Biokovskom PO i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Zarobljena i ubijena na Zelengori lipnja 1943.
614. BOŽOVIĆ ANTUN-TONI, Šimuna. 1913. Soline, Dubrovnik. Hrvat, podoficir bivše Jugoslov. vojske. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1944. kod Širokog Brijega.
615. BOŽOVlC ĐURO, Balda. 25. 5. 1926. Đulinići, Grude, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 10. 1943. u 2. dalm. brigadi.
616. BOŽOVlC NIKO, Andra. 1911. Đurinići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
617. BOŽOVIĆ STIJEPO, Balda. 1912. Đurinići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
618. BRACANOVIĆ JURAJ, Ante. 24. 4. 1920. Hvar. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1938. U NOV od rujna 1943. U 2. dalm. od rujna 1944.
619. BRACOGINI SILVIO, Talijan. U NOV od 7. 12. 1943. u 2. dalm. brigadi. Nestao 3. 4. 1944.
620. BRADAŠ DUŠAN, Koje. 1921. Zegrović, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od siječnja 1943. U 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. kod Kladnja.
621. BRADAŠ ĐURO, Rade. 10. 5. 1904. Zegrović, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 5. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi.
622. BRAGULIN PETAR, Ante. 12. 3. 1905. Mlini, Dubrovnik. Hrvat, pekar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
623. BRAILO BOŽO, Petra. 10. 2. 1914. Duba, Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao sa Cibaća - Dubrovnik 31. 12. 1944.
624. BRAILO JOSIP, Miha. 1913. Dubrovnik. Hrvat, trgovac. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1966.
625. BRAILO PERO, Andra. 1912. Duba, Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
626. BRAILO STJEPAN, Ante. 7. 6. 1929. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
627. BRAIN PETAR, Bože. 23. 12. 1921. Kaštel Sućurac, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Zarobljen 7. 2. 1945. kod Pologa, Mostar.
628. BRAJEVIĆ IVO, Ive. 13. 7. 1926. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
629. BRAJKOVIĆ ANTUN, Antuna. 22. 12. 1919. Močići, Cilipi, Dubrovnik. Hrvat, mesar. U NOV od 14. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
630. BRAJKOVIĆ LUKA, Luke. 5. 10. 1926. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od prosinca 1944. U NOV od srpnja 1944. u 2. dalm. brigadi.
631. BRALIĆ ANTE, Andrije. 26. 5. 1908. Bibinje, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
632. BRANĐOLICA ANTE, Miha, 28. 7. 1912. Dubrovnik. Hrvat, službenik. U NOV od 27. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
633. BLANĐOLICA MLADEN, Antuna. 26. 10. 1921. Dubrovnik. Hrvat. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
634. BRANĐOLICA VEUKO, Antuna. 3. 11. 1924. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
635. BRATIČEVIĆ MATO, Đura. 1913. Vitaljina, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1.9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
636. BRATIM MIJO, Josipa. 1919. Sitno Gornje. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od kolovoza 1942. u Mosorskom PO i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 9. 6. 1943. Poginuo na Zelen-gori lipnja 1943.
637. BRATOŠ DRAGUTIN, Pava. 1917. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, student. U NOV od 10. 3. 1945. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 5. 1945. kod s. Jelšane, Rijeka.
638. BRATOŠ NIKO, Andra. 1924. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a 1942. KPJ 1945. U NOV od 15. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
639. BRATOŠ PERO, Andra. 1922. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, student. Član SKOJ-a 1942. KPJ 1945. U NOV od 1. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1952.
640. BRATOŠ PERO, Nika. 1908. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
641. BRAUTOVIĆ ANTUN, Antuna. 1919. Močići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 14. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 9. 12. 1944.
642. BRBOLEŽA ANTUN, Đure. 1911. Visočani, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
643. BRBOLEŽA ĐURO, Đure. 1911. Visočani, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
644. BRBOLEŽA IVAN, Đure. 1.11.1918. Visočani, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
645. BRČIĆ ANTUN, Antuna. 13. 4. 1926. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
646. BRČIĆ BERISLAV. U NOV od 3. 10.1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 9. 10. 1942. kod s. Gornje Peulje, Bosansko Grahovo.
647. BRČIĆ ĐURO, Ivana. 1901. Blato, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 27. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
648. BRDAN FRANJO, Ante. 23. 3. 1922. Borci, Jezera, Jajce. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
649. BRECELJ JAKOV, Jure. Poginuo 20. 4. 1945. na o. Cresu.
650. BREKALO MILJENKO, Josipa. 13. 5. 1926. Aržano, Imotski. Hrvat, trg. pomoćnik. Član SKOJ-a od 1945. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
651. BREKO MILJENKO, Josipa. 13. 2. 1922. Derventa. Hrvat, trgovac. U NOV od 19. 10 1944. u 2. dalm. brigadi.
652. BREŠAN ANDRIJA. Trogir. Hrvat. U NOV od 1942.
653. BREŠAN CVITKO, Marka. Blizna Gornja, Trogir. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. Poginuo na Durmitoru svibnja 1943.
654. BREŠAN JURE, Marka. 15. 4. 1911. Blizna, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 8. 3. 1945. u 2. dalm. brigadi.
655. BREŠAN KREŠIMIR, Blaža. 17. 10. 1926. Mostar. Hrvat, đak. U NOV od 2. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
656. BREŠAN TONI, Marina. 17. 11. 1910. Trogir. Hrvat, slastičar. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
657. BREŠAN VINKO. Trogir. Hrvat. U NOV od 1942.
658. BREŠKOVIĆ JOZO, Jure. 6.4. 1924. Rastovača, Posušje. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 1. 1945. u 2. dalm. brigadi.
659. BRHANOVIĆ JURE, Ante. 24. 3. 1920. Hvar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
660. BRGULJAN IVO, Mate 1906. Škaljari, Kotor. Hrvat, zidar. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
661. BRGUUAN BOŽO, Karmela. 25. 3. 1920. Prčanj, Kotor. Hrvat, ribar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
662. BRIBIKOVIĆ DRAGICA, 1925. U NOV od 1942.
663. BRIBIKOVIĆ ŽIVKA, 1926. U NOV od 1942.
664. BRICI LUIGI, Antonia. 2. 3. 1923. Viterbo, Italija. Talijan, ugostitelj. U NOV od 15. 9. 1943. u 2. dalm. brigadi.
665. BRIGOVlC ROKO, Donka. 1920. Vrućica, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od rujna 1943. u Pelješkom PO. U 2. dalm. od 1944.
666. BRIJEVIĆ IVAN, Jure. 20. 2. 1920. Orah, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 1. 1942.
667. BRIŠEVAC IVAN, Mate. 16. 3. 1921. Volar, Prijedor. Hrvat, stolar. Član KPJ od 1942. U NOV od 1941. u 5. kozaračkoj brigadi. U 2. dalm. od veljače 1943. Srpnja 1943. upućen na liječenje u Semberiju, zatim u 2. vojvođansku brigadu.
668. BRITVIĆ ANĐELKO, Mije. 1905. Kaštek Kambelovac, Split. Hrvat, zanatlija. Član KPJ. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 9. 6. 1943. Poginuo 18. 6. 1943. na pruzi Sarajevo-Višegrad.
669. BRITVIĆ JOSIP, Ante (Bepo). 21. 10. 1926. Kaštel Kambelovac, Split. Hrvat, naučnik-mehaničar. U NOV od 3.9. 1942. u Kaštelanskom PO. 4. operat. zoni i 5. dalm. brigadi. U 2. dalm. od travnja 1943. zamjenik komandira čete.
670. BRKAN RISTO, Nikole. 1909. Trebinje. Srbin, trgovac. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
671. BRKIĆ BRANKO, Tome. 1921. Lozovac, Šibenik. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 4. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo na Zelengori lipnja 1943.
672. BRKIĆ DANE. Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Lipnja 1943. upućen na liječenje na Majevicu, a zatim u 1. majevačku brigadu. Poginuo 1944.
673. BRKIĆ DANILO (Dane), Nikole. 1913. Palanka, Gračac. Srbin, žandar. Član KPJ od 1943. U NOV od svibnja 1942. u bataljonu »Branko Vladušić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 18. 6. 1943. na pruzi Sarajevo-Višegrad.
674. BRKIĆ DUŠAN, Pavla. Ruišta, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
675. BRKIĆ MATO, Ante. 4. 6. 1925. Čađavci, Brčko. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
676. BRKIĆ PAŠKO, Pere. 1912. Mandalina, Šibenik. Hrvat, lučki radnik. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo na Zelengori 13. 6. 1943.
677. BRKIĆ PERO, Mile. 10. 8. 1925. Brkići, Bosansko Grahovo. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 1941. U 2. dalm. od 1944. obav. oficir brigade.
678. BRKIĆ PETAR. Palanka, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 28. 12. 1942. kod Kupresa.
679. BRKIĆ VOJIN, Nikole. 1918. Palanka, Gračac. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od travnja 1942. KPJ od prosinca 1942. U NOV od svibnja 1942. u bataljonu »Branko Vladušić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. zamjenik komandira čete. Poginuo 7. 4. 1943. kod Foče.
680. BRKOVIĆ ASIM, Huse, 1. 10. 1920. Gacko. Musliman, trgovački putnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
681. BRKOVIĆ DINKO, Šimuna. 8. 1. 1922. Mirca, Supetar, Brač. Hrvat, zidar. U NOV od 1942.
682. BRKOVIĆ HUSEIN, Ibre. 1919. Dubrovnik. Musliman. U NOV od 26. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod Širokog Brijega.
683. BRKOVIĆ MATE, Ante. 1920. Banjevci, Benkovac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
684. BRKOVIĆ RAŠID, Hamida. 7. 8. 1914. Mekavci, Gacko. Musliman, radnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 2. 1945. kod s. Gradac - Mostar.
685. BRKOVIĆ ŠEHO, Salka. 7. 9. 1915. Mekavci, Gacko. Musliman, radnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
686. BRKOVIĆ TOMISLAV. U NOV od 17. 6. 1942. u 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 28. 12. 1942. na Kupresu.
687. BRKOVIĆ ZVONKO, Ive. Kašić, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
688. BRNADA KRSTO, Mate. 1914. Drniš. Hrvat, radnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
689. BRNADA MATE, Šime. 27. 10. 1915. Sedronić, Drniš. Hrvat, radnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
690. BRNIN LJUBICA, Iva. 1920. Dubrovnik. Hrvatica, domaćica. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. 20. 12. 1944. upućena u Vojnu bolnicu Meljine.
691. BROCHI DANILO, 1922. Coli-Siena, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 5. 12. 1943. u 2. dalm. brigadi.
692. BRONZAN NIKOLA, Nikole. 16. 2. 1902. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 9. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
693. BRONZAN NIKO, Roka. 2. 4. 1910. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, šofer. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
694. BRONZAN PETAR, Ivana. 2. 6. 1912. Komaji, Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, trgovac. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
695. BRUKETA ILIJA, Ilije. 24. 3. 1927. Trnovica, Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
696. BRUM VITTORIO, Giacomo. 6. 8. 1920. Pinerolo, Torino, Italija. Talijan. U NOV od 23. 10. 1943. u 2. dalm. brigadi.
697. BRUNSKO BOŽO, Ivana. 18. 12. 1922. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
698. BRUNSKO IVO, Pere. 26. 8. 1920. Dubrovnik. Hrvat, službenik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
699. BRUNSKO JOSIP, Ferda. 2. 3. 1928. Metković. Hrvat, radnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
700. BRUNSKO JOSIP, Petra. 5. 10. 1926. Dubrovnik. Hrvat, konobar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
701. BRUNSKO PASKO, Frane. 27. 3. 1921. Dubrovnik. Hrvat, brijač. U NOV od 25. 10. 1944. Poginuo travnja 1945. kod Jablanca.
702. BRUNSKO RENKO, Đure. 17. 12. 1924. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 26. 7. 1943. U 2. dalm. brigadi od lipnja 1944.
703. BRUVER STJEPO, Stijepe. 23. 3. 1924. Kupari, Dubrovnik. Hrvat, učitelj. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
704. BUBIĆ ANTE, Jure. 6. 3. 1928. Solin, Split. Hrvat. U NOV od 7. 9. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
705. BUBIĆ DRAGOMIR, Mate. 1924. Solin, Split. Hrvat, radnik. U NOV od veljače 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 9. 1. 1944. kod Ivanjice, Srbija.
706. BUBIĆ IVO. Klis, Split. Hrvat. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 12.5. 1943. na Sinjajevini.
707. BUCONIĆ NIKOLA, Nikole. 1906. Topola, Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 21. 1. 1945. na o. Cresu.
708. BUĆ VLADIMIR, Ivana. 13. 7. 1913. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
709. BUĆA ANTE, Josipa. 28. 8. 1925. Biograd na moru. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 25. 6. 1943. kod Kladnja.
710. BUĆA BERISLAV, Josipa. 1923. Biograd na moru. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1939. KPJ od 1943. U NOV od 22. 2. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Komandir čete. Umro 1977.
711. BUĆEVIĆ PETAR, Mate. 1919. Šibenik. Hrvat, soboslikar. U NOV od 29. 9. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo srpnja 1943. u istočnoj Bosni.
712. BUDENJAK NIKO, Bože. 11.2. 1925. Sumet. Rijeka, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi.
713. BUDIMIR ILIJA, Jove. 1919. Palanka, Gračac. Srbin, žandar. Član SKOJ-a od 1942. KPJ od 1943. U NOV od 18. 5. 1942. u bataljonu »Branko Vladušić« U 2. dalm. od 3.10. 1942. komandir čete. Poginuo 1. 6. 1944. kod Bileće.
714. BUDIMIR MILAN, Pavla. 1912. Prljevo, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 6. 6. 1943. na Barama - Sutjeska.
715. BUDIMIR MIRKO, Pavla, 5. 5. 1918. Mrčaj, Gračac. Srbin, rudar. Član KPJ od 1943. U NOV od 5. 5. 1942. u bataljonu »Branko Vladušić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. komandir čete.
716. BUDINIĆ MIROSLAV, 5. 6. 1923. Trebinje. Bravar. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
717. BUDMAN MATO, Mate, Pločice, Grude, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
718. BUDA DUŠAN, Jakova. 28. 11. 1914. Žakovo, Trebinje. Zemljoradnik. U NOV od 14.11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
719. BUHAL STJEPAN, Augusta. 19. 9. 1925. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
720. BUHALOV IVAN, Pere. 15. 2. 1913. Trsteno, Orašac. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
721. BUGARIJA MARKO, Mome. 21. 4. 1909. Bibinje, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
722. BUGARIN IVO, Petra. 1926. Hrvat, đak. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
723. BUJAK LUKA, Miha. 1911. Majkovi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 21.12. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 23. 1. 1945. kod s. Ljubetići, Široki Brijeg.
724. BUJAN SLAVKO, 1907. Duvno. Hrvat, zidar. U NOV od 12. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
725. BUJAS ANTE, Vice. 26. 5. 1912. Šibenik. Hrvat, lučki radnik. Član KPJ od 15. 10. 1943. U NOV od 29. 9. 1942. U 2. dalm. od 1942. Polit. kom. čete. 3. 1. 1945. upućen u Ratnu mornaricu.
726. BUJAS JOSIP, Vice. 20. 1. 1918. Šibenik. Hrvat, slastičar. Član KPJ od listopada 1942. U NOV od 29. 9. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Polit, komesar čete. Umro 1978.
727. BUJAS-RAKIĆ MARIJA, Mile. 20. 7. 1918. Pakovo Selo, Drniš. Hrvatica, domaćica. Član KPJ od 5. 1. 1945. U NOV od 17. 10. 1942. u 3. sandžačkoj brigadi. U 2. dalm. od 15. 6. 1943.
728. BUJAS-LABURA SLAVENKA, Roka. 28. 11. 1920. Šibenik. Hrvatica, krojačica. Član KPJ od 28. 11. 1943. U NOV od 15. 10. 1942. u 3. sandžačkoj brigadi. Od veljače 1943. u 2. dalm. brigadi.
729. BUJAS NIKICA, Jakova. 1912. Šibenik. Hrvat, krojač. U NOV od rujna 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
730. BUJAS NIKOLA, Vice. 3. 9. 1914. Šibenik. Hrvat, službenik. U NOV od 6. 10. 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 14. 10. 1942. zamjenik polit. kom. čete. 17. 1. 1945. upućen kao ranjenik u bolnicu na liječenje.
731. BUJAS PETAR, Paška. 1915. Raslina, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1943.
732. BUJAS VICE, Jakova. 1897. Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od rujna 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
733. BUKARICA DUŠAN. Poginuo 6. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
734. BUKIĆ BISERKA, Drage. 1922. Šibenik. Hrvatica, službenica. Član SKOJ-a od 1941. KPJ 1942. U NOV od svibnja 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Kao omladinski rukovodilac bataljona. Umrla 8. 6. 1943. u Suhoj - Sutjeska od posljedica ranjavanja na Gornjim Barama.
735. BUKILIĆ BOZIDAR, Radovana. 1924. Senište, Kolašin. Crnogorac, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od 25. 9. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 19. 9. 1944. kod Os-ječenice, Trebinje.
736. BUKLIJAŠ PETAR, Ivana. 1911. Zavojane, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
737. BUKLIJAŠ STIPE, Ivana, 191J. Zavojane, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Član KPJ. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
738. BUKOROVIĆ ILIJA. Komandir čete.
739. BUKOROVIĆ MILOŠ, Filipa. 1923. Biskupija, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 12. 6. 1942. Poginuo kao polit. kom. čete 4. 10. 1944. kod Trebinja.
740. BUKOROVIĆ MIRKO, Petra. 22. 11. 1922. Biskupija, Knin. Srbin, radnik. U NOV od 15. 8. 1942. Intendant bataljona.
741. BUKOROVIĆ PILIP, Pilipa. 1923. Biskupija, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od svibnja 1942. Poginuo 10. 6. 1942. na Zelengori.
742. BUKOVAC NIKOLA, Nikole. 1906. Ravno, Ljubinje. Zidar. U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
743. BUKVIĆ MIHO, Grge. 20. 3. 1913. Ravno, Ljubinje. Hrvat, stolar. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
744. BUKVIĆ NIKOLA, Vida. 1906. Ravno, Ljubinje. Hrvat, zidar. U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
745. BULAS LJUBO, Ivana. 12. 12. 1916. Trsteno, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 16. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
746. BULATOVIĆ BOZIDAR, Vasilija. 1919. Selište, Kolašin. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 10. 2. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 4. 4. 1944. kod s. Broćanac, Nikšić.
747. BULATOVIĆ NIKOLA, Stanka. 1923. Rećine, Kolašin. Crnogorac, zemljoradnik. Član KPJ od 1944. U NOV od 1941. u Komskom PO. U 2. dalm. od listopada 1943. Poginuo 31. 10. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
748. BULATOVIĆ RADOMIR, Arsenija. 1924. Liješnje, Kolašin. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 21. 11. 1943. u 2. dalm. brigadi. Nestao 16. 6. 1944. kod Trubjele, Nikšić.
749. BULATOVIĆ SVETOZAR, Dragiše. 1924. Liješnje, Kolašin. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 12. 11. 1943. u 2. dalm. brigadi, nestao 5. 5. 1944. kod s. Rubaša, Nikšić.
750. BULATOVIĆ ŽARKO, Arsenija. 24. 11. 1922. Liješnje, Kolašin. Crnogorac, zemljoradnik. Član SKOJ-a od rujna 1943. KPJ od travnja 1943. U NOV od siječnja 1943. u Ko-lašinskom PO. U 2. dalm. od 20. 1. 1944.
751. BULE ĐURO, Miha. 1923. Mrčevo, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 1. 1945. kod Širokog Brijega.
752. BULIĆ ANTE, Mate, 1922. Tugare, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
753. BULIĆ ANTUN, Marina. 3. 4. 1910. Brsećine, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
754. BULIĆ DUJE, Ivana. 16. 7. 1907. Hrvat, mesar. Od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
755. BULIĆ FILE, Josipa. 1924. Tugare, Omiš. Hrvatica, domaćica. U NOV od 1942. Poginula lipnja 1943. kod Miljevine.
756. BULIĆ JOSIP, Josipa. 1927. Hrvat, đak. U NOV od 20. 10.1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 4. 1945. kod Jablanca.
757. BULIĆ JURE, Ante. 21.4.1925. Ogorje Gornje, Split. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od lipnja 1942. KPJ 3. 4. 1944. U NOV od siječnja 1943. u 5. dalm. brigadi. U 2. dalm. od travnja 1943.
758. BULIĆ MARTIN, Joze. 1912. Dubrovnik. Hrvat, mehaničar. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 20. 4. 1944. na o Cresu.
759. BULIĆ PERO, Marka. 1926. Žrnovnica, Split. Hrvat. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi.
760. BULIĆ MARIN, Andrije. 1915. Čiovo, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
761. BULICIĆ MARIN, Ivana. 25. 5. 1916. Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1939. U NOV od 27. 2. 1942. u bataljonu »Vojin Zirojević«. U 2. dalm. od veljače 1943. Komandir čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
762. BULUG ANTE, Stane. 1925. Kokorići, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
763. BULOVIĆ ĐURO. Bitelić, Sinj. U NOV od 1942. Poginuo 19. 4. 1943. kod Foče.
764. BULOVIĆ ĐURO, Nikole. 7. 7. 1925. Bitelić, Sinj. Srbin, kovač. U NOV od 8. 8. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
765. BULOVIĆ FILIP, Jakova. 5. 4. 1917. Bitelić, Sinj. Srbin, radnik. Ćlan KPJ od siječnja 1943. U NOV od kolovoza 1942. u Sjevernodalmatinskom odredu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
766. BULOVIĆ NIKOLA, Petra. 1915. Bitelić, Sinj. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. kod Miljevine.
767. BULOVIĆ VOJIN, Petra. 13. 11. 1929. Bitelić, Sinj. Srbin, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1943. U NOV od 15. 5. 1942. u 4. operativnoj zoni. U 2. dalm. brigadi od 9. 6. 1943. do 20. 6. 1943.
768. BULUG IVAN, Marka. 20. 6. 1919. Kokorići, Vrgorac. Hrvat, krojač. U NOV od 12. 1. 1943. u 2. dalm. brigadi.
769. BULUG STJEPAN, Frane. 1904. Kokorići, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
770. BULUM ANDRIJA, Vidoja. 1925. Dračevo, Čapljina. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 31. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
771. BUUANANTE,Jerka.28.8. 1915. Sinj. Hrvat. U NOV od 12.2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
772. BULJAN ANTE, Štipana. 21. 5. 1926. Vinjani Donji, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 8. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
773. BUUAN ANTE, Tome. 7. 6. 1910. Vojani Donji, Imotski. Hrvat, radnik. Član KPJ od kolovoza 1943. U NOV od 28. 5. 1942. u bat. »Josip Jurčević« i 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm. od 13. 3. 1944. zamjenik komandira čete. 20. 6. 1944. upućen za polit, kom. bataljona u Imotski PO.
774. BULJAN LUKA, Miha. 1911. Majkovi, Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 21. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 23. 1. 1945. na položaju Podstrana kod Mostara.
775. BUUAN SLAVKO, Antuna. 1907. Duvno. Hrvat, tehničar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
776. BUUAN VINKO, Ivana. 1919. Mostar. Hrvat, željezničar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
777. BUUAŠ DIDO, Ive. 11. 6. 1920. Trsteno, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
778. BUUEVIĆ MARIN, Stipe. 1907. Lokve-Rogoznica, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. kod Miljevine.
779. BUUEVIĆ STIPE, Bože. 1903. Lokve-Rogoznica, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 1. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
780. BUMBAK MILE. Marka. 1920. Prvić Luka, Šibenik. Hrvat, ribar. Ćlan SKOJ-a i KPJ od 1940. U NOV od 10.2. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Komandir čete. Poginuo lipnja 1953. na Ozrenu - istočna Bosna.
781. BUNDA VIĆ MATO, Marjana. 15. 7. 1921. Grabovica, Duvno. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
782. BURA ANTE, Stjepana. 2. 3. 1923. Bilice, Šibenik. Hrvat, radnik. U NOV od 7. 10. 1942. u 2 dalm. brigadi.
783. BURA IVE, Joze. 1921. Bilice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 9. 12. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo ožujka 1943. na prilazima r. Drine.
784. BURANIĆ NIKOLA, Nikole. 1906. Topola, Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 21.4. 1945. kod Jablanca.
785. BURATOVIĆ TOMO, Jakova. 1924. Petrovo Selo, Mokošica, Dubrovnik. Hrvat, brodograditelj. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo studenog 1944. uBoki Kotorskoj.
786. BURĐELEZ ANDRO, Ivana. 1926. Kuna, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
787. BURĐELEZ ĐURO, Ive. 1926. Kuna, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 1. 1. 1945.
788. BURGEU FERDINAND, Hinka. 19. 1. 1923. Osijek. Hrvat, đak. U NOV od 12. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
789. BURIĆ FERDO, Petra. 7. 2. 1913. Sarajevo. Hrvat, mašinovođa. U NOV od 7. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
790. BURIĆ SAVO, Mirka. 11. 1. 1915. Zagrade, Cetinje. Crnogorac, student prava. Član KPJ od 1939. U NOV od 1941. U 1. proleterskoj i 5. crnogorskoj prolet. brigadi. U 2. dalm. od rujna do prosinca 1943. komandant brigade. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«. Narodni heroj. Umro 1963.
791. BURMAN MATO, Mate. 1912. Pločice, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
792. BURSAĆ DMITAR, Jovana. 20. 10. 1920. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 13. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
793. BURSAĆ ĐURO, Marka. 1920. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od svibnja 1942. Poginuo 9. 6. 1943. kod Tjentišta - Sutjeska.
794. BURSAĆ JOVAN, Petra. 12. 1. 1925. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 13. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
795. BURSAĆ NIKOLA. Poginuo 24. 12. 1943. kod s. Korćin, Sanđak.
796. BURSAĆ PETAR, Dušana. 6. 3. 1907. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 12. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
797. BURSAĆ PETAR, Dušana. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 8. 4. 1945. kod Jablanca.
798. BURSAĆ VASO, Dušana. 1914. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od svibnja 1942. Poginuo lipnja 1942. na Sutjesci.
799. BURTINA DRAGUTIN, Ante. 1921. Betina, Šibenik. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a 1941. U NOV od 17. 5. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo prosinca 1942. kod Livna.
800. BURUM PETAR, Petra, 1913. Orah, Ljubinje. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944. sa Ćibaća, Dubrovnik.
801. BURUM STANKO, Mihe. 14. 10. 1928. Orah, Ljubinje. Zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
802. BUŠIĆ IVAN, Jure. 1908. Gorica, Grude, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
803. BUŠUE ANDRIJA, Ivana. 25. 4. 1925. Cajkovica, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
804. BUSKAIN MIJO, Jure. 1915. Smolonje, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
805. BUŠKOVIĆ IVO, Antuna. 1926. Po povici, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
806. BUTAROVIĆ MILIVOJ, Jakova. 6. 1. 1926. Petrovo Selo, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Grozdol, Mostar.
807. BUTIGAN IVAN, Luke. 16. 4. 1916. Gradac, Hutovo, Čapljina. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
808. BUTIJER IVAN, Ivana. 1921. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944. sa Cibaća, Dubrovnik.
809. BUTIJER MATO, Stijena. 1905. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
810. BUTIJER PERO, Pave. 1925. Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1944. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Grozdol, Mostar.
811. BUTRE NIKOLA, Ivana. 1922. Mlini, Dubrovnik. Hrvat, šofer. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
812. BUTRICA NIKOLA, Ivana. 1912. Colopeci, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 26. 12. 1944.
813. BUTUZIN ŠIME.
814. BUVA IVE, Jose. 1926. Bilice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 9. 12. 1942. U 2. dalm. od 9. 2. 1942. Poginuo 1943.
815. BUVA STIPE, Ante. 1924. Bilice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 9. 12. 1942. U 2. dalm. od 9. 12. 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
816. BUZDIĆ NIKOLA, Jakova. 21. 6. 1928. Hvar. Hrvat, đak. U NOV od 16. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
817. BUZUK JANKO. Konjic. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Zarobljen 23. 1. 1945. kod s. Ljubotići, Mostar.
818. BUZOV MATE, Muć, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo prosinca 1942. kod Livna.
819. CAMPI LUIGI, Palmino. 1924. Ferara, Italija. Talijan. U NOV od 22. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
820. CAPASSIONI ALVARO, Giuseppe. 7. 1. 1921. Figlino, Firenze. Italija. Talijan, meha-ničar-puškar. U NOV od 1. 5. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
821. CAPONI FRANCESCO, Giuseppe. 1919. Cosali, Atrifevino, Italija. Talijan, šofer. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
822. CAPOR MITRIĆ, Đure. 1921. Komaji, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
823. CAPURSO JEROLIM, Josipa. 1905. Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 25. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
824. CAPURSO VLAHO, Jerolima. 1920. Dubrovnik. Hrvat, brijač. U NOV od 4. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
825. CAPUT NIKOLA, Ivana. 1907. Komaji, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 2. 1945. kod s. Grabova Draga, Mostar.
826. CAR-PAVLIĆ BLAŽ, Josipa. 5. 8. 1920. Dubovec, Križevci. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 2. 1945. kod s. Radeljkovina, Mostar.
827. CAR BOŽO, Antuna. 1918. Zastolje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
828. CAR LUKA, Marka. 1915. Zastolje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
829. CAR MARKO, Marka. 1919. Zastolje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2. 1945. na Prapatniku, Mostar.
830. CAR RADO, Antuna. 5. 2. 1917. Zastolje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
831. CAR VLAHO, Marka. 1908. Zastolje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
832. CARBELLI ORLANDO, Batista. Italija. Talijan. U NOV od prosinca 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 1. 1944. kod Ivanjice, Srbija.
833. CAREV VICENCO, Kleme. 1920. Kaštel Gomilica, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od studenog 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
834. CAREVIĆ ANTE, Nikole. 14. 9. 1918. Donja Brela, Makarska. Hrvat, lučki radnik U NOV od 25. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro kao ranjenik 1945. u divizijskoj bolnici u Posušju.
835. CAREVIĆ FILIP, Filipa. 9. 9. 1916. Brela, Makarska. Hrvat, radnik. U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
836. CAREVIĆ IVO, Petra. 18. 9. 1914. Majkovi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
837. CAREVIĆ MATE, Mate. 22. 2. 1920. Brela, Makarska. Hrvat, lučki radnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
838. CARIĆ NEDJELJKO, Balda. 25. 8. 1907. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, pomorac. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
839. CARIĆ-MARUŠIĆ ŠTEFICA, Stjepana. 15. 9. 1915. Vrisnik, Hvar. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1940. KPJ od 6. 3. 1944. U NOV od 15. 9. 1942. u bataljonu »V. Ziro-jević« i 5. proleterskoj crnogorskoj brigadi. U 2. dalm. od lipnja 1944. Zamjenik polit, komesara brigadne bolnice.
840. CASTELLI GIUSEPPE, Giacomo. 1921. Termi, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 16. 5. 1944. u 2. dalm. brigadi.
841. CATINO MAURO, Sergio. 8. I. 1923. Biseglia, Bar. Italija. Talijan, radnik. U NOV od 29. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
842. CEBACl JOSIP, Mirka. 28. 1. 1928. Nivica, Varaždin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
843. ČECI MARIO, Gustavo. 26. 5. 1915. Legnano, Milano, Italija. Talijan, tekstilni radnik. U NOV od 1. 11. 1943. u 2. dalm. brigadi.
844. CELIĆ DRAGO, Mate. 26. 1. 1925. Dubrovnik. Hrvat, službenik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
845. CELIĆ IVE, Ante. 1924. Slivno-Perković, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 6. 1. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo u 4. ofanzivi 1943.
846. CELIĆ JOZO, Krste. 1927. Perković-Slivno, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 1. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo u 4. ofanzivi 1943.
847. CERANIĆ KRSTE, Sime. 1900. Žagrović, Knin. Srbin, radnik. Član KP od 1943. U NOV od 5. 10. 1942. u Kninskom bat. i 5. dalm. brigadi. U 2. dalm. od travnja 1943. Poginuo 15. 6. 1943. u s. Mrežice na Jahorini.
848. CERANIĆ MILAN, Krste. 2. 1. 1926. Žegrović, Knin. Srbin, đak. Član SKOJ-a od 10. 11. 1941.KPJod 10. 12. 1944. U NOV od 5. 9. 1942. u Kninskom bat. i 5. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 9. 6. 1943. Početkom 1945. upućen na školovanje u SSSR.
849. CERETTI ERNESTO, Giussepe. 2. 11. 1914. Pozzo, Pesaro, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 8. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
850. CERONJA ANTE, Ivana. 1907. Đevrske, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 16. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
851. CETINIĆ ANTE, Ante. 1. 7. 1924. Blato, Korčula. Hrvat, brijač. U NOV od 1. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
852. CETINIĆ ANTE (DAROL). 1921. Blato, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi.
853. CETINIĆ ANDRIJA, Marina. 1903. Blato, Korčula. U NOV od 10. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
854. CETINIĆ IVAN, Antuna, 1900. Vela Luka, Korčula. Hrvat, ribar. U NOV od 1. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
855. CETINIĆ IVO, Ive. 23. 3. 1925. Vela Luka, Korčula. Hrvat, đak. U NOV od 24. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
856. CETINIĆ-KRNJAN IVAN, Ivana. 2. 2. 1922. Blato, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan KPJ od 1942. U NOV od 3. 6. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Srpnja 1944. kao ranjenik upućen na liječenje u Italiju. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
857. CEUDROVSKIIGNJATIJE, Josefa. 21.1. 1922. Szabda, Brodnica, Poljska. Poljak, pekar. U NOV od 5. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
858. CHIESO PRIMO, Ernesto. 1911. Piacenza, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 15. 11. 1943. u 2. dalm. brigadi.
859. CICOVACKI ŽARKO, Stevana. 1910. Srbin, stolar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
860. CIKATIĆ ANTE, Vicka. 1907. Solin, Split. Hrvat, lučki radnik. Član KPJ od 1935. U NOV od početka 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. prosinca 1942. upućen na teren u Komandu mjesta Muć.
861. CIKATIĆ ANTE, Duje. 1920. Solin, Split. Hrvat, tvornički radnik. U NOV od 13. 9. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. listopada 1944. upućen u 1. bokeljsku brigadu.
862. CIKATIĆ MARIN, Vicka. 13. 8. 1908. Solin, Split. Hrvat, tvornički radnik. Član KPJ. U NOV od 8. 9. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Umro. 1977.
863. CIKATIĆ NIKOLA (NIKICA), Lovre. 1901. Solin, Split. Hrvat, tvornički radnik. U NOV od rujna 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo kod Miljevine 13. 6. 1943.
864. CIKATIĆ VICKO, Duje. 20. 8. 1899. Solin, Split. Hrvat, tvornički radnik Član KPJ od 1927. U NOV od 10.8 1941. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
865. CIKEŠ STIJEPO, Mije. 1. 10. 1924. Žeževica, Omiš. Hrvat, radnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
866. CIKUT PERO, Nike. 29. 6. 1919. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
867. CIMERMAN STJEPAN, Dragutina. 14. 7. 1924. Vinograd, Ludbreg. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
868. CIRIMINA PIETRO, Angelo. 1920. Pelermo, Italija. Talijan, konobar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
869. CLARINI CARLO, 18. 10. 1920. Camariano, Casulino, Novera, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 15. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
870. COCO MODESTO, Lorenzo. 26. 11. 1914. Novara, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 30. 11. 1943. u 2. dalm. brigadi.
871. COKARIĆ KAZIMIR, Ante. 1915. Stobreč, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od rujna 1942. u Mosorskom PO i 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
872. COKIĆ MAHMUT, Mehe. 8. 8. 1925. Gornja Drežnica, Mostar. Musliman, radnik. U NOV od 8. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
873. COLANGELO FRANCESCO, Giovanni. 28. 10. 1920. Potenza, Italija. Talijan. U NOV od 15. 10. 1943. u 2. dalm. brigadi.
874. COPPA GIOVANNI, Giovanni. 1919. Lauriano, Torino, Italija. Talijan, brijač. U NOV od 6. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
875. COPAK VLADIMIR, Izidora. 1914. Vidovec, Varaždin. Hrvat, kovač. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
876. CORDIALI FILADELFO, Giovanni. 7. 4. 1913. Roma, Italija. Talijan, pekar. U NOV od 10. 9. 1943. u 2. dalm. brigadi.
877. COSTA GIUSEPPE, Giovanni. 1. 3. 1911. Pessinetto, Torino, Italija. Talijan, službenik. U NOV od 23. 9. 1943. u 2. dalm. brigadi.
878. COSTI ALDO, 22. 5. 1905. Minoce, Emilia, Italija. Talijan, službenik. U NOV od 10. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
879. CREPALDI ČAMILO, Avieno, Rovigo, Italija. Talijan. U NOV od 15. 11.1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 3. 12. 1943. kod Plevalja.
880. CRUENAK JERKO, Ive. 1923. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-aod 1939. U NOV od travnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo na Zelengori lipnja 1943.
881. CRUENAK MARKO, Ivana. 1921. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1939. U NOV od lipnja 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10.1942. Poginuo 18. 12. 1942. kod Duvna.
882. CRUENAK ROZARIO, Rade. 1921. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od lipnja 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo na Zelengori lipnja 1943.
883. CRNOBAD ANTUN, Antuna. 1. 7. 1920. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 11. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
884. CRNOGORAC ĐURO, Ilije. 1921. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 9. 6. 1943. kod Tjentišta - Sutjeska.
885. CRNOGORAC JOVAN, Miloša. 6. 7. 1928. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od studenog 1943. KPJ 1.8. 1944. U NOV od studenog 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Srpnja 1943. upućen na liječenje na Majevicu, a zatim u Majevičku brigadu.
886. CRNOGORAC MILAN, Milana. 15. 11. 1923. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 15.5.1942. U 2. dalm. od 3.10.1942. komandir čete. Poginuo 6.2. 1945. kod s. Goranci, Mostar.
887. CRNOGORAC MILOŠ, Miloša. 1921. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od listopada 1942. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
888. CRNOGORAC NIKOLA, Laže. 1922. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 11. 6. 1943. na Zelengori.
889. CRNOGORAC PETAR, Nike. 11. 12. 1921. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Prosinca 1944. iz 2. dalmatinske upućen u Štab 9. divizije.
890. CRNOGORAC VASIU, Petra. 23. 1. 1921. Polača, Knin. Srbin, radnik. Član KPJ od 12. 2. 1943. U NOV od 20. 6. 1942. u Dinarskom PO. U 2. dalmatinskoj od 3. 10. 1942. komandant bataljona. Siječnja 1945. upućen za zamjenika komandanta 9. brigade 20. divizije. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
891. CRNOMARKOVIĆ ĐURO, Stevana. 1921. Civljani, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 11. 12. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 31. 12. 1943. kod Nove Varoši.
982. CRVAK MIRKO, Mladena. 23."3. 1923. Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od studenog 1940, a KPJ od studenog 1941. U NOV od početka 1942. u Sjevernodalma-tinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Polit, komesar čete. Prosinca 1944. upućen u 1. bokeljsku brigadu. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
893. CURTO GIUSEPPE, Michele. 22. 11. 1921. Potenza, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 28. 5. 1944. u 2. dalm. brigadi.
894. CVETIČ ĐORĐE. 1913. Šuica, Duvno. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od ve ljače 1942. komandir čete. Poginuo 7. 6. 1943. NA Gornjim Barama, Sutjeska.
895. CVIJAN STANKO, Ante. Bosansko Grahovo. U NOV od 1942. Poginuo 28.6.1943. kod Kladnja.
896. CVIJANOVIĆ DESIMIR. 1923. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 20. 5. 1943. kod Javorove Glave na Sinjajevini.
897. CVIJANOVIĆ ĐURO, Jove. 9. 3. 1922. Plavno, Knin. Srbin, radnik. Član SKOJ-a od 1942. KPJ od 1943. U NOV od 1941. u Plavanjskoj četi i Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Srpnja 1943. upućen na liječenje na Majevicu, a zatim u 21. tuzlanskoj brigadi.
898. CVIJANOVIĆ GLIŠO, Đure, 1919. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 15. 6. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 18. 2. 1943. kod s. Vrda, Mostar.
899. CVIJANOVIĆ ILIJA. 14. 7. 1942. Plavno. Srbin, radnik. Član SKOJ-a od 25. 5.1942. KPJ od 25. 11. 1943. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Srpnja 1943. upućen u bolnicu na Majevicu, a zatim u 16. vojvođansku diviziju.
900. CVIJANOVIĆ RADE, Uroša. 29. 12. 1925. Senj. Učitelj. U NOV od 7. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
901. CVIJETIĆ SVETOZAR, Kaje. 1925. Otišić, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1941. u Svilajsko-mosećkom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo.
902. CVITAN DRAGO, Mirko, Viče, 1924. Zaton, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-aod 1942. U NOV od rujna 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 16. 2. 1943. kod s. Vrda, Mostar.
903. CVITAN DUNKO, Mate. 30. 9. 1914. Zaton, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 4. 3. 1943. U NOV od 27. 7. 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od ožujka 1943. Komandant bataljona. Veljače 1945. upućen za zamjenika komandanta 4. splitske brigade. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
904. CVITAN-MUSIĆ FRANA, Mate. 4. 10. 1914. Zaton, Šibenik. Hrvatica, domaćica. Član KPJ od 10. 8. 1944. U NOV od 20. 8. 1942. u Primorskoj četi, zatim u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943.
905. CVITAN MARKO, Grge. 1902. Zaton, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
906. CVITAN MARKO, Vite. 1924. Zaton, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. KPJ od 1943. U NOV od 3. 4. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 16. 2. 1943. kod Drežnice na Neretvi.
907. CVITAN NIKOLA, Stipe. 1901. Zaton, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ . U NOV od 10. 7. 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
908. CVITAN ROKO, Mate. 1925. Zaton, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 20. 4. 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 9. I. 1944. kod Ivanjice, Srbija.
909. CVITAN STIPE, Luke. 26. 11. 1922. Zaton, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 12. 2. 1942. KPJ od 19. 10. 1944. U NOV od 15. 6. 1942. u bataljonu »Branko Vla-dušić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Lipnja 1944. upućen u 6. brigadu 19. dalmatinske divizije.
910. CVITANIĆ PETAR, Lovre. 31.5. 1906. Bol, Brač. Hrvat, službenik. U NOV od 2. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
911. CVITANOVIĆ LJUBOMIR. 1. 9. 1919. Marina, Trogir. Hrvat, pomorac. Član SKOJ-a od 1941. KPJ od 1942. U NOV od srpnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Siječnja 1943. upućen u 1. mornarički odred.
912. CVITANOVIĆ MARINKO, Paška. 8. 11. 1924. Gradac, Ploče. Hrvat, radnik. U NOV od 11. 10. 1942. zamjenik komandira čete. Poginuo 15. 4. 1945. u Loparima na Rabu nes retnim slučajem.
913. CVITANOVIĆ PAŠKO, Mihe. 15. 3. 1923. Veli Iž, Zadar. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od 15. 10. 1941. KPJ 15. 4. 1944. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi komandir čete.
914. CVITANOVIĆ ZORKA, Nikole. 1. 7. 1924. Podaca, Makarska. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 9. 6. 1943.
915. CVITKOVAC BOŽO, Dušana. 1925. Maovice, Sinj. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
916. CVITKOVAC FRANO. Cviljani, Vrlika. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 29. 11. 1942. na Cilašu - Sinj.
917. CVITKOVAC GOJKO, Nikole. 1914. Maovice, Sinj. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
918. CVITKOVAC JOVAN, Bože. 1911. Maovice, Sinj. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
919. CVITKOVAC MARKO. Maovice, Sinj. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. U 2. dalm. brigadi. Poginuo 28. 11. 1942. na Cilašu - Sinj.
920. CVITKOVAC MARKO, Laže. 1920. Maovice, Sinj. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1942. na Sutjesci.
921. CVITKOVAC MILAN, Dušana. 17.2. 1920. Maovice, Sinj. Srbin, zemljoradnik. U NOV od srpnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Umro 1946.
922. CVITKOVAC NIKOLA, Laže. 18. 12. 1919. Maovice, Sinj. Srbin, zemljoradnik. U NOV od srpnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
923. CVITKOVAC PETAR, Bože. 23. 2. 1923. Maovice, Sinj. Srbin, zemljoradnik. U NOV od srpnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo.
924. CVITKOVAC PETAR, Krstana. 27. 2. 1921. Maovice, Sinj. Srbin, zemljoradnik. U NOV od srpnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 4. 10. 1944. kod Trebinja.
925. CVITKOVIĆ FRANE, Adama. 1917. Korčula. Hrvat, radnik. Član KPJ. U NOV od si ječnja 1942. U 2. dalm.od 3. 10. 1942. zamjenik komandira čete. Poginuo svibnja 1943. na Tari.
926. CVITKOVIĆ MIRKO, Mate. 10. 11. 1918. Korčula. Hrvat, postolar. Član SKOJ-a od 1937. KPJ od 15. 12. 1941. U NOV od 25. 5. 1942. u Mosorskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Travnja 1944. upućen u 2. udarni korpus. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
927. CVJETKOVIĆ BOŽO, Boza. 7. 12. 1925. Radovčići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
928. CVJETKOVIĆ IVAN, Antuna. 3. 6. 1926. Molunat, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
929. CVJETKOVIĆ IVAN, Ivana. 1925. Đurinići, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 2. 1945. kod s. Grabova Draga, Mostar.
930. CVJETKOVIĆ RUDOLF, Vicka. 10. 5. 1927. Dubrovnik. Hrvat. U NOV od 1. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 1. 1945. na Sedlu, Mostar.
931. CVRLJE ZDENKO, Duje. 13. 3. 1921. Sinj. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od listopada 1940. KPJ kolovoza 1943. U NOV od 25. 5. 1942. u Dinarskom partizanskom odredu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. zamjenik polit, komesara bataljona. Lipnja 1944. upućen u artiljeriju 8. dalmatinskog korpusa. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
CUKROV ANĐELO, Ante. 1924. Prvić Šepurine. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a 1941. U NOV od 7. 7. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo na Zelengori 10.6. 1943.
933. CUKROV DUJE, Mate. 1909. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 19. 5. 1943. kod Jablanovog Vrha na Sinjajevini.
934. CUMEUAN IVO, Iva. 13. 8. 1929. Petroče, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
935. CURAĆ MARKO, Joze. 25. 6. 1910. Zrnovo, Korčula. Hrvat, radnik. U NOV od 2. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
936. CURIĆ NEDJEUKO, Balda. 25. 8. 1907. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, kovač. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
937. ČABO-CINOTTI ĆELA, Duje. 2. 6. 1916. Jabuka, Sinj. Hrvatica, učenica. Član SKOJ-a od 1936. KPJ 1943. U NOV od rujna 1942. U Kamešničkom PO i 9. dalm. diviziji. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Nosilac »Partizanske spomenice«.
938. ČABO-GRUBIŠIĆ IVAN, Jure. 1905. Jabuka, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18.3. 1942. u Kamešničkoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Umro 1950.
939. ČABO PETAR, Uze. 1914. Jabuka, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 9. 1942. Poginuo 21. 6. 1943. na Romaniji.
940. ČABO-GRUBIŠIĆ VITOMIR, Duje. 6. 1. 1911. Jabuka, Sinj. Hrvat, ing. agronomije. Član SKOJ-a od 1927. KPJ od 1936. U NOV od 1941. u Kamešničkoj četi, 1. dalmatinskom bataljonu, 4. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Poginuo 20. 6. 1943. na Romaniji, kao polit. kom. čete.
941. ĆAĆE BENEDIKT, Ante. 1920. Prvić Luka, Šibenik. Hrvat, kuhar. Član KPJ od svibnja 1941. U NOV od studenog 1941. u bat. »Marko Orešković«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo ožujka 1943. kod Kalinovika.
942. ĆAĆE ĆIRIL, Simuna. 1905. Šibenik. Hrvat, gostioničar. U NOV od 25. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
943. ĆAĆE NIKOLA. 1918. Prvić Luka, Šibenik. Hrvat. U NOV od početka 1942. u Sjever-nodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. intendant brigade. Prosinca 1942. zarobljen kod Kupresa.
944. ĆAĆIJA JURE, Bože. 1922. Bili Brig, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a 1941. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Srpnja 1943. kao ranjenik upućen u bolnicu na Majevicu. Poginuo na putu.
945. ČAGALJ MARTIN, Zagvozd, Imotski. Hrvat. U NOV od 1943. Nestao lipnja 1943. na Romaniji.
946. ČAGALJ MIHO, Đure. 28. 12. 1921. Pridvorje, Grude, Dubrovnik. Hrvat, mehaničar. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
947. CAJIĆ ĐURO, Mate. Nestao 23. 1. 1945. kod s. Kraljevići, Široki Brijeg.
948. ĆAJKUŠIĆ ANTE, Tome. Poginuo 23. 1. 1945. kod s. Ljubotići, Široki Brijeg.
949. ĆAJKUŠIĆ MARJAN, Joze. Lovreć, Imotski.
950. ĆAKARNIŠ NIKOLA, Steve. 1916. Strmica, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
951. CAKUAT IVAN, Mitra. 6. 10. 1916. Stolac. Hrvat, strojobravar. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
952. ĆALASAN BRANKO, Jovana. 26. 8. 1926. Brljevo, Župa Pivska, Šavnik. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 23. 9. 1943. u 2. dalm. brigadi.
953. ČALETA ANTE, Joze. 17. 2. 1922. Vinovac, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 8. 9. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. zamjenik komandira čete.
954. ČALETA FRANE, Jure. 1919. Bilice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 9. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 18. 11. 1943. kod Andrijevice.
955. ČALETA IVAN, Mije. 16. 5. 1919. Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1943. U NOV od 15. 2. 1942. u Mosećkom PO. U 2. dalm. od ožujka 1943.
956. ČALETA KATICA, Nikole. 26. 11. 1926. Bilice, Šibenik. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od rujna 1942. U 2. dalm. od lipnja 1943.
957. ČALETA NIKO, Nike. 1909. Zaton, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
958. ČALETA PAŠKO, Bože. 6. 3. 1921. Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. KPJ od 1943. U NOV od 8. 8. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
959. ČALETA SLAVKA, Nikole. 28. 9. 1924. Bilice, Šibenik. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1942. KPJ od 1944. U NO V od 9.9. 1942, od listopada 1942. u 4. crnogorskoj prolet. brigadi. U 2. dalm. od svibnja 1944.
960. ČAMPARA ADIP.3.3.1923. Brenigovići, Gacko. Đak. U NOV od 25.10.1944. u 2. dalm. brigadi.
961. ČAMPARA IVAN, Ivan. 25. 4. 1925. Pridvorje, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
962. ČAMPARA-SOKIĆ NEDJELJKA, Jakova. 1930. Dubrovnik. Hrvatica, učenica. Član SKOJ-a. U NOV od 8. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
963. ČAMPARA VASILIJE, Adama. 1.5. 1925. Gacko. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
964. ČANAK MILAN, Petra. 1. 8. 1919. Podkon, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 17. 4. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
965. ČANAK DUŠAN, Vaše. 1915. Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 15. 5. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 16. 11. 1943. na Sikirici, Andrijevica.
966. ČANAK VLADO, Vlade. 1914. Doljani, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
967. ČANCAR ANTO, Joze. 4. 9. 1925. Draganovac, Tešanj. Hrvat, radnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
968. ĆANDRIĆ PETAR, Ivana. Poginuo 20. 4. 1945. kod Osora na otoku Cresu.
969. CAPALIN VINKA. Makarska, Hrvatica. U NOV od 1942. Poginula 22. 11. kod Herceg Novog.
970. ČAPELJA ANDRIJA, Janka. 5. 11. 1926. Dobanovci, Zemun. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
971. CARAPINA JOSIP, Grge. 17. 7. 1921. Sarajevo. Hrvat, trgovac. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
972. ČARIJA ANTE, Marka. 1919. Seget Donji, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od kolovoza 1942. u 2. dalm. od 13. 12. 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
973. ČARIJA FRANE, Lovre. 8. 7. 1914. Trogir. Hrvat, pekar. Član KPJ. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi komandir čete. Umro 1966.
974. ČARIJA JOZO, Marina. 1915. Seget Donji, Trogir. Hrvat, ribar. U NOV od 6. 9. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 27. 11. 1942. na Čilašu, Sinj.
975. ČARIJA VINKO, Ivana (Popina). 1922. Seget-Vranjica, Trogir, Split. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. Poginuo kao ranjenik u Centralnoj bolnici na Sutjesci lipnja 1943.
976. ČARNI IVAN, Krste. 1910. Cavtat, Dubrovnik.Hrvat. U NOV od26. 10.1944. u2. dalm. Poginuo 19. 1. 1945. kod s. Ljubetići, Mostar.
977. ČATOVIĆ HAMZA, Zulfe. 5. 6. 1904. Plana, Bileća. Zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
978. ČAVIĆ JAGOŠ, Petra. 20. 1. 1920. Pišće, Plužine. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od studenog 1943. u 2. dalm. brigadi. Umro 1979.
979. ČAVKA IVAN, Nikole. 25. 5. 1914. Sedronić, Drniš. Hrvat, radnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
980. ČEBO ANTUN, Antuna. 2. 10. 1920. Karasovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
981. ČEBO BALDO, Antuna. 1926. Karasovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1945.
982. ČEBO IVAN, Ivana. 1924. Polje, Brdo, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 5. 1944. u 2. dalm. brigadi.
983. ČEBO MARICA, Stevana. 20. 4. 1923. Imotski. Srpkinja, domaćica. Član SKOJ-a od travnja 1943. KPJ od 9. 12. 1943. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. 7. 8. 1943. upućena u bolnicu.
984. ČEBO LUKA, Antuna. 18. 3. 1924. Kosorovići, Dubrovnik. Hrvat, vodoinstalater. U NOV od srpnja 1944. u 2. dalm. brigadi.
985. ČEFO-VUJANOVIĆ FAHRA, Mehmeda. 1924. Livno. Muslimanka, domaćica. Član KPJ od 1944. U NOV od 5. 8. 1942. U 4. operativnoj zoni i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943.
986. ČEFO-TRTO, ŠEFIKA, Mehmeda. 31.4. 1926. Livno. Muslimanka, učenica. U NOV od 5. 8. 1942. u 4. operativnoj zoni i 9. diviziji. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. referent saniteta bataljona.
987. ČEKO MARIJA, Mate. 1924. Gradina, Šibenik. Hrvatica, domaćica. U NOV od listopada 1942. Poginula 1943. na Sutjesci.
988. ČEKO PERO, Joze. 1. 1. 1920. Prolog, Livno. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 12. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
989. ČEKO SLAVKO, Ivana. 1925. Šibenik. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od rujna 1941. U NOV od rujna 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
990. CEKANlĆ ANTUN, Vida. 19. 10. 1926. Sveta Nedjelja, Som bor. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
991. ČELAK PAVLE. 1916. Vidovići, Metković. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2. 1945. kod Sedla, Mostar.
992. ČELAN JOZO, Luke. 1910. Cista Velika, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
993. ČELAN LUKA, Ante. 1920. Imotski. Hrvat, knjigovezac. U NOV od 12. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Travnja 1943. vratio se na teren Imotskog.
994. ČELAR MIRO, Ivana (Pijoka). 1919. Šibenik. Hrvat, pekar. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo ožujka 1943. kod Kalinovika.
995. ČELEBlC MILOVAN, Save. 1912. Štitari, Cetinje. Crnogorac, student prava. Član KPJod 1935. U NOV od 1941. u Lovčenskom PO i 4. crnogorskoj proleterskoj brigadi. U 2. dalm. od studenog 1942. zamjenik polit. kom. bataljona. Poginuo veljaće 1943. kod Drežnice - Neretva. Narodni heroj.
996. ČEOVIĆ PAVO, Bože. 10. 4. 1913. Siješci, Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, zidar. U NOV od 10. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
997. ČEOVIĆ ŽARKO, Milutina. 11. 4. 1926. Dubrovnik. Zemljoradnik. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
998. ČEPlC NOVAK, Đure. 1910. Redice, Gornja Morača, Kolašin. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 20. 9. 1943. u 2. dalm. brigadi. Nestao 25. 5. 1944. iz brigadne bolnice.
999. ČEPRNJlC MIHAJLO, Ilije. 15. 9. 1925. Spulje, Sutorina, Herceg Novi. Crnogorac, zemljoradnik. Član SKOJ-a od studenog 1941. U NOV od siječnja 1944. u 2. dalm. brigadi. .
1000. ČERIĆ HASAN, Džemala. 12. 10. 1922. Ljubuški. Musliman, đak. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1001. ČERIMAGIĆ CAMIL, Mehmeda. 1. 4. 1924. Lastva, Trebinje. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1002. ČERINA JERKO, Joze. 1913. Solin. Hrvat, stolar. Član KPJod 1942. U NOV od rujna 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 2. 6. 1944. kod s. Mosko, Bileća.
1003. ČERINA JOZO, Marina. 1912. Solin, Split. Hrvat, tvornički radnik. Član KPJod 1941. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Poginuo kao komandir čete 20. 6. 1943. na pruzi Sarajevo-Višegrad.
1004. ČERLEK PAVO, Luke. 1916. Vidonje, Metković. Hrvat, policajac. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2. 1945. na Sedlu kod Mostara.
1005. ĆETKOVIĆ-KAPlČIĆ MILEVA, (MILA), Jovana. 1920. Plevlja. Crnogorka, učenica. Član SKOJ-a od 1941. KPJ od 5. 11. 1942. U NOV od 13. 7. 1941. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. do srpnja 1943. referent saniteta brigade. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
1006. ČETNIK BOŠKO, Petra. 1. 1. 1920. Cetina, Knin. Srbin, najamni radnik. Član SKOJ-a od travnja 1942. KPJod studenog 1944. U NOV od 1941. Kazanačkoj partizanskoj četi i Dinarskom PO. U 2. dalm. od studenog 1942.
1007. ČETNIK ĐURO, Petra (Jovanović). 3. 4. 1914. Cetina, Knin. Srbin, željeznički radnik. Član KPJ od travnja 1942. U NOV od 9. 9. 1941. U Kopaoničkom odredu i 1. prolet. brigadi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. načelnik Štaba brigade. 20. 10. 1944. upućen za komandanta grada Dubrovnika, a zatim za zamjenika komandanta 9. dalm. divizije. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
1008. ČETNIK JOVO, Petra. 1912. Cetina, Knin. Srbin. Predratni član KPJ. U NOV od 1941. u 1. prolet. brig. U 2. dalm. brig. od listopada 1942. Poginuo kao komandant bataljona 2. 4. 1944. kod s. Bogumilovići, Nikšić.
1009. ČlČERIĆ ANTE, Luka. 1925. Podstrana, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a 1942. U NOV od 10. 2. 1943. u Mosorskom PO i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Poginuo na pruzi Sarajevo-Višegrad 20. 6. 1943.
1010. ČIČERIĆ RANKO, Blaža. 1925. Podstrana, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od studenog 1942. u Mosorskom PO, a zatim u 2. dalm. brigadi. Zarobljen 1943. u Bosni, a zatim ponovo u NOV.
1011. ČlČlN-KARLOV ANTE, Vicka. 1909. Vodice. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1942. U NOV od lipnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo na Tjentištu 13. 6. 1943. u Centralnoj bolnici.
1012. ČlČlN-ŠAIN, ANTE, Marina. 1922. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od svibnja 1942. u Prim. četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo listopada 1943.
1013. ČlČlN-ŠAIN LUČA, Marka 1922. Tribunj, Šibenik. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a 1941. KPJ od 1945. U NOV od srpnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Lipnja 1944. upućen na liječenje u Italiju.
1014. ČlČlN-KNEŽEVIĆ ZORKA, Krste. 28. 6. 1924. Vodice, Šibenik. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1943. KPJ od 1944. U NOV od studenog 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943.
1015. ČlČlN-ŠAIN TOMO, Grge, 1925. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 13. 6. 1943. u Centralnoj bolnici kod Tjen-tišta.
1016. ČIMBUR PETAR, Petra 15. 9. 1925. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 15 8. 1942. KPJ 27. 7. 1944. U NOV od 25. 12. 1942. u 4. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Omladinski rukovodilac brigada.
1017. ČlŠEVlC IVO, Mihe. 1910. Barnići, Slano, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 29. 4. 1945. kod Opatije.
1018. ĆOBANOVIĆ IVO, Antuna. 1914. Popovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1019. ČOBANOVlC PERO, Pere. 14. 12. 1919. Popovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1020. ČOGEU MARTIN. Imotski. Hrvat. U NOV od 17. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Nestao
10. 6. 1943. na Zelengori.
1021. ČOJIĆ ĐURO, Mate. 1909. Dubljani, Ljubinje. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 23. 1. 1945. kod Širokog Brijega.
1022. ČOJIĆ ŠIMUN, Marka. 1914. Trebinje. Hrvat, zidar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. 17. 1. 1945. zarobljen kod Mostara.
1023. ČOKIJAT IVAN, Nikole. 1912. Dol, Ljubinje. Hrvat, zidar. U NOV od 4. 10. u 2. dalm. brigadi.
1024. ČOLOVIĆ TODE, Petra. 16. 10. 1919. Orlić, Knin. Srbin, podoficir bivše JRM. Član KPJ od srpnja 1943. U NOV od 17. 5. 1942. u Dinarskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. komandant bataljona.
1025. ČOLOVIĆ ŠPIRO, Petra. 1893. Tepljuh, Drniš. Srbin, radnik. Član KPJ. U NOV od 1941. u 1. proleterskoj brigadi. U 2. dalm. od studenog 1942. Poginuo 12. 6. 1943. na Zelengori.
1026. ČORBIĆ MATO, Joze. 2. 3. 1921. Studenci, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1027. ĆORIĆ MARIN, Ivana. 1923. Čiovo, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od listopada 1941. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
1028. ČOROVIĆ DRAGIŠA, Radovana. 1929. Petrova Ravan, Kolašin. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 20. 12. 1943. Nestao 3. 5. 1944.
1029. ČORKALO BOŽO, Ivana. 17. 3. 1913. Tijesno, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 14. 9. 1943. U 2. dalm. od 1944.
1030. ČORKALO IVE, Martina. 1918. Tijesno, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a 1942. U NOV od prosinca 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo na Sutjesci lipnja 1943.
1031. ČORKALO ŠPIRO, Roka. 1921. Tijesno (Ivinje), Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a 1942. U NOV od prosinca 1942. u 2. dalm. brigadi.
1032. ČORKALO ROKO, Mate. 1922. Tijesno, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od prosinca 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo na Sutjesci lipnja 1943.
1033. ČOVIĆ ZVONIMIR, Mate. 16. 10. 1925. Zavojane, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od rujna 1944. U NOV od 15. 2. 1943. u 2. prolet. srpskoj brigadi. U 2. dalm. od rujna 1943.
1034. ČUBRIĆ ŠIME, Stipe. 1920. Pirovac, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 14. 12. 1942. na Borovoj Glavi kod Livna.
1035. ĆUĆUK NIKO, Đure. 1925. Zastolje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1944. KPJ od 1945. U NOV od 1. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1036. ĆUĆUK PERO, Đure. 6. 8. 1922. Zastolje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 11. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 4. 1945. kod Jablanca.
1037. ČUDINA DALIBOR, Vicka. 11. 2. 1925. Omiš. Hrvat, šofer. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1038. ČUDINA MARIN, Nikole. 1913. Srinjine, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 9. 6. 1943.
1039. ČUKOVIĆ ANKA, Aleksije. 1924. Risan, Kotor. Crnogorka, učenica. U NOV od 14. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1040. ČULE MARTIN. Zamjenik komandanta bataljona.
1041. ČUPIĆ JOZO, Mate. 28. 8. 1913. Dubravka, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1042. ČUPIĆ LUKA, Mate. 13. 12. 1926. Mrcine, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1043. ČUPIĆ NIKO, Mihe. 21. 1. 1921. Vodovoda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944.
1044. ČUPIČ PAVO, Nika. 1915. Vodovoda, Dubrovnik. Hrvat, knjigovođa. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1045. ČUPIĆ PAVO, Mate. 1915. Vodovoda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 2. 1945. kod Mostara.
1046. ČUPIĆ PERO, Miha. 1910. Vodovoda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1047. ČUPIĆ STOJAN. 21. 3. 1913. Ćibaća, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 27. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2. 1944. kod s. Čeprljuga, Mostar.
1048. ĆURČIJA ĐURO, Mate. 4. 5. 1928. Ravno, Stolac. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1944. U NOV od 4. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1049. ČURIĆ STOJAN, Jefte. 1919. Konjsko, Trebinje. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 14.10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2. 1945. kod s. Čeprljuga, Mostar.
1050. ČURKOVIĆ NIKOLA. 1908. Krušvar, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1943. U NOV od 9. 9. 1942. u Mosorskom PO. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
1051. ĆAMILOVIĆ ŠABAN, Nedima, Tetovo. Albanac, zemljoradnik. U NOV od 28. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 5. 1945. kod Pasjaka, Rijeka.
1051a. ĆESKO STIJEPO, Stijepa. 15. 9. 1912. Grbavac, Dubrovnik. Hrvat, mesar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1052. ĆESKO VIDO, Vlaha. 12. 3. 1913. Grbavac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1053. ĆOSIĆ BOŽIDAR, Đorđa. 1919. Dobrić, Mostar. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 13. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1054. ĆOSIĆ DUŠAN, Đorđa. 9.2. 1927. Dobrić, Mostar. Srbin, radnik. U NOV od 13.2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1055. ĆOSIĆ JOSIP, Ivana. 1926. Sokolovići, Busovača, Travnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1056. ĆOSIĆ MIJO, Stipe. 9. 11. 1923. Kupres, Bugojno. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 9.11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 17. 1. 1945. kod s. Krstine, Mostar.
1057. ĆOSIĆ OBRAD, Spire. 13. 1. 1915. Dobrić, Mostar. Srbin, zidar. U NOV od 13. 3. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1058. ĆOSIĆ PETAR, Nikole. 17. 8. 1919. Imotski. Hrvat, službenik. Član SKOJ-a od 1942. KPJ od 1945. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Svibnja 1944. zarobljen i odveden u logor u Sarajevo. Os 27. 4. 1944. ponovo u NOV.
1059. ĆOSIĆ REDŽO, Muje. 1905. Turbe, Travnik. Musliman, radnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1060. ĆOSO ANĐELKO. Naklice, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Umro 1978.
1061. ĆOSO ĐERASIM, Ilije. 1915. Jagodnja Gornja, Benkovac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 27. 1. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
1062. ĆOSO MARKO, Ante. 1900. Grabovac, Zemunik, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1063. ĆOSO MARKO, Miloša. 1925. Jagodnja Gornja, Benkovac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
1064. ĆOSO-DOBRIJEVIĆ MILKA, Ilije. 15. 1. 1926. Jagodnja Gornja, Benkovac. Srpkinja, učenica. Član SKOJ-a od siječnja 1942. U NOV od 21. 1. 1943. u 2. dalm. brigadi. Srpnja 1943. upućena u bolnicu na Majevicu, a zatim u 17. majevičku brigadu.
1065. ĆOSO MILOŠ, Miloša. 1907. Jagodnja Gornja, Benkovac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 27. 1. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
1066. ĆOSO STEVAN, Miloša. 26.4. 1917. Jagodnja Gornja, Benkovac. Srbin, podoficir bivše jug. vojske. Član KPJ od prosinca 1942. U NOV od 12. 6. 1942. u Sjevernodalma-tinskom PO. U 2. dalm. od veljače do lipnja 1943, zatim u krajiškim brigadama: Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
1067. ĆOSO ŠPIRO, Mirka. 1925. Jagodnja Gornja, Benkovac. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 27.1. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sut-ješci.
1068. ĆUK BOGDAN, Petra. 1917. Ruišta, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od svibnja 1942. Poginuo na Miljevini 13. 6. 1943.
1069. ĆUK DUŠAN, Mirka. 9. 7. 1926. Ruišta, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 13. 6. 1942. u Sjevemodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
1070. ĆUK DUŠAN, Petra. 26. 9. 1915. Podkon, Zrmanja, Gračac. Srbin, žanrad. U NOV od 15. 5. 1942. u Sjevemodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
1071. ĆUK GLIŠO (GLISCINA). Zrmanja, Gračac. Srbin. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Komandant bataljona. Koncem prosinca 1942. upučen u Liku. Poginuo 1943.
1072. ĆUK MANOJLO, Miloša. 1919. Ruišta, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 8. 8. 1942. u Sjevemodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
1073. ĆUK MILAN, Dane. Ruišta, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u Sjevemodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
1074. ĆUK MILAN, Mihajla. 21.11. 1914. Zrmanja, Gračac. Srbin, radnik. Član KPJ od 10. 1. 1943. U NOV od 15. 5. 1942. u bat. »Branko Vladušić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. pomoćnik intendanta brigade.
1075. ĆUK MILAN, Jovana. 19. 3. 1916. Zrmanja, Gračac. Srbin, podoficir bivše jug. vojske. Član KPJ od 10. 12. 1944. U NOV od 15.5. 1942.ubataljonu »Bude Borjan« U 2. dalm. od 3. 10. 1942. ađutant Štaba brigade.
1076. ĆUK MILAN, Milana. 21. 9. 1914. Podkon, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 15. 6. 1942. u Sjevemodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
1077. ĆUK MILIVOJE, Mane. 14. 6. 1926. Ruišta, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. KPJ od 10. 10. 1944. U NOV od 25. 5. 1942. u Sjevemodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
1078. ĆUK NIKOLA, Milana. 1912. Zrmanja, Gračac. Srbin, radnik. U NOV od svibnja 1942. u Sjevemodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 9. 6. 1943. kod Tjen-tišta.
1079. ĆUK ZVONIMIR, Milana. 30. 4. 1922. Ruišta, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od siječnja 1943. KPJ od studenog 1944. U NOV od 7. 7. 1942. u bat. »Branko Vladušić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. 5. 1. 1945. upućen u Gardu.
1080. ĆUKUŠIĆ MARIJAN, Mate. 1924. Ercegovci, Sinj. Hrvat, kovač. U NOV od rujna 1942. u Mosorskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
1081. CUKUŠIĆ MIRKO, Joze. 1923. Ercegovci, Sinj. Hrvat, kovač. Kandidat za člana KPJ. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 6. 1943. Na Donjim Barama, Sutjeska.
1082. ĆUMO IVO, Rade. 3.5. 1924. Močići, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1083. ĆURKOVIĆ NIKOLA, Mate. 1908. Krušvar, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Poginuo 13. 6. 1943. kod Miljevine.
1084. ĆURUVIJA MATE, Petra. 18. 3. 1927. Zaton, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1085. ĆURVIJA MILAN, Aleksandra. 1922. Knin. Srbin. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Komandir čete. Umro 23. 11. 1944. kao ranjenik u Brigadnoj bolnici u Cavtatu.
1086. ĆURUVIJA MILAN, Milana, 1889. Kovačić, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 5. 6. 1943. na maršu Mratinje-Sutjeska.
1087. ĆURUVIJA MILAN, Save. 16. 4. 1923. Kovačić, Knin. Srbin, đak. Član SKOJ-a od listopada 1942. KPJ studenog 1943. U NOV od rujna 1942. u Dinarskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. 10. 3. 1943. upućen u prateći bat. Vrhovnog štaba.
1088. ĆURUVIJA MILAN, Koste. 1899. Kovačić, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 9. 5. 1943. kod s. Dragočava, Foča.
1089. ĆURUVIJA NIKICA, Đure. 1920. Kovačić, Knin. Srbin, đak. Član SKOJ-a od 1940. KPJ od 1941. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Zamjenik komesara čete. Umro 1944. u bolnici u Kolašinu.
1090. ĆURUVIJA STEVAN, Nikole. 6. 4. 1922. Kovačić, Knin. Srbin, đak. Član SKOJ-a od studenog 1942. KPJ veljače 1943. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 8. 6. 1943. Zamjenik komesara čete.
1091. ĆURUVIJA TODE, Marka. 1920. Kovačić, Knin. Srbin, student medicine. U NOV od 1941. u 1. prolet. brigadi. U 2. dalm. od studenog 1942. Siječnja 1943. upućen za polit kom. Kninskog bataljona. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
1092. ĆURUVIJA TODE, Nikole. 23. 9. 1920. Kovačić, Knin. Srbin, trg. pomoćnik. Član SKOJ-a od 1. 3. 1942. KPJ od 7. 12. 1943. U NOV od ožujka 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. intendant brigade.
1093. DABELIĆ PAVO, Pave. 25. 12. 1921. Babino Polje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a i KPJ od 1945. U NOV od prosinca 1944. u 2. dalm. brigadi.
1094. DABETIĆ IVAN, Rade. 1923. Lijeva Rijeka, Andrijevica. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 5. 12. 1943. u 2. dalm. brigadi. Nestao 12. 4. 1944. kod s. Bogmilovići, Nikšić.
1095. DABIĆ-KMEZIĆ BOSILJKA, Jovana. 1923. Kamgoveno, Dvor na Uni. Srpkinja, domaćica. Član KPJ od 1944. U NOV od kolovoza 1942.
1096. DADIĆ IVAN, Ivana. 30. 3. 1906. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1097. DADIĆ MIJO, Pere. 1915. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944.
1098. DADIĆ MIRKO. Velika Milešina. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Poginuo 7. 11. 1944. u Dobroti, Kotor.
1099. DADIĆ PERO, Ivana. 20. 3. 1906. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1100. DAGOSTINO DOMENICO, Antonio. 1913. Scile, Reggio Calabria, Italija. Talijan, radnik. U NOV od 20. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1101. DAJKOZ JAKOV, Marijana. Poginuo 7. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
1102. DAKIĆ MILAN, Ilije. 1907. Markovac, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV siječnja 1943. Poginuo 15. 6. 1943. kod Miljevine.
1103. DALNIZO IGNAZIO, Emanuele. 15. 10. 1923. Milano, Italija. Talijan, mehaničar. U NOV od 22. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1104. DAMČIĆ PETAR, Cvijeta. 1907. Ošlje, Ston, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1105. DAMJANOVIĆ JOZO, Marka. 3. 4. 1922. Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1944. u 2. dalm. brisadi.
1106. DANIĆIĆ PERO, Pera. 1909. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, ugostitelj. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1107. DAVORŽENSKI PAVLE, Pavla. 1915. Elbing, Njemačka. Nijemac. U NOV od 18. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1108. DEBELIĆ KRSTO, Franje. 28. 7. 1926. Banjole, Rab. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1109. DEBINITI PINO. 1920. Talijan, telegrafista. U NOV od 30. 10. 1943. u 2. dalm. brigadi.
1110. DEBONI ALDO, Antonino. 1910. Gensesa, Firenze, Italija. Talijan, radnik. U NOV od 1. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1111. DEČIĆ IVAN. 1919. Rožat, Dubrovnik. Hrvat, službenik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Veljače 1945. nestao kod sela Gradac, Mostar.
1112. DEDEJIĆ VASILIJE, Mirka. 1925. Ravno, Šavnik. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 1. 3. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 27. 6. 1944.
1113. DEDIĆ ANTE, Štipana. 1913. Zagvozd, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od rujna 1944. Poginuo 15. 2. 1945. kod Mostara.
1114. DEDIĆ MATE, Štipana. 1. 6. 1914. Zasvozd, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1115. DEDIĆ ŠIME, Stjepana. 1911. Zagvozd, Imotski. Hrvat, radnik. U NOV od 19. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1116. DEDIĆ ZELIMIR, Adama, 9. 3. 1928. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1117. DEDO PERO, Iva. 1927. Osojnik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi 10. 2. 1945. upućen u tenkovsku brigadu.
1118. DEDO STJEPAN, Antuna. 1922. Osojnik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 9. 1944. u 2. dalm. briaadi. Nestao 23. 1. 1945. kod s. Galici, Mostar.
1119. DEDOVIĆ MUNIM, Nazifa. 14. 1. 1925. Međurjećje, Priboj. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 10. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1120. DEDOVIĆ NIKO, Nika. 1914. Smokovljani, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 13. 5. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1121. DEDOVIĆ PERO, Pero. 1924. Smokovljani, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 19. 1. 1945. kod s. Crne Lokve, Mostar.
1122. DEIDERI ENRICO, Giovanni. 1917. Torino, Italija. Talijan, mehaničar. U NOV od 24. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1123. DEJANOVIĆ ILIJA, Marjana. Poginuo 3. 5. 1945. kod Voloskog, Opatija.
1124. DEKOVIĆ TUDOR, Marka. 1925. Dvornice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
1125. DELAĆ IVAN, Frane. 1901. Kosinj, Perušić. Hrvat, financ. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1126. DELAČ MARIJA, Steve. 1900. Gračanica, Tuzla. Srpkinja, domaćica. U NOV od 1942. U 2. dalm. od 15. 8. 1943.
1127. DELAĆ PAVAO. 20. 10. 1901. Kosinj, Perušić. Zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1128. DELALE NIKOLA, Ante 13. 1. 1923. Solin, Split. Hrvat, mehaničar. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od rujna 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo na Barama 8. 6. 1943.
1129. DEL ACQUILA GIROLAMO, Pasquale. 1923. Molfeta, Bari, Italija. Talijan, đak. U NOV od 15. 9. 1943. u 2. dalm. brigadi.
1130. DELAŠ JOZO, Joze. 1917. Žeževica, Split. Hrvat, službenik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1131. DELDIO PASKO, Đakoma. 15. 8. 1912. Dubrovnik. Krojač. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1132. DELGUCERO FERDINANDO, Bruno. 1923. Lucca, Italija. Talijan, student. U NOV od 15. 8. 1943. u 2. dalm. brisadi. 6. 3. 1945. upućen za Italiju.
1133. DELIBAŠIĆ PERO, Milutina. 1920. Višnjića Do, Golija, Nikšić. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 15. 11. 1943. u 2. dalm. brigadi. Nestao 9. 6. 1944.
1134. DELlC ANTE, Mate. 1923. Drvenik. Makarska. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od voljače 1943. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
1135. DELlC ILIJAS, Jusufa. 1923. Ristovac, Tuzla. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 18.5. 1944. Zarobljen 18. 1. 1945. kod s. Donji Crnac, Mostar.
1136. DELIĆ JAKOV, Antuna. 1911. Cavtat, Dubronik. Hrvat, željo radnik. U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 11. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
1137. DELIĆ JOSIP, Marka. 1917. Split. Hrvat, radnik. Predratni član KPJ. U NOV od 1941. U 2. dalm. od 1942. Poginuo 7.6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
1138. DELIĆ SREĆKO, Petra. 7. 9. 1927. Đevrske, Šibenik. Hrvat, naučnik-stolar. Član SKOJ-a od listopada 1944. U NOV od lipnja 1944. u Dubrovačkom PO. U 2. dalm. od 25. 7. 1944.
1139. DELIA FELICE, 1904. Bisceglie, Barletta, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od rujna 1943. u 2. dalm. brigadi.
1140. DELIPETAR STIPE, Stipe. 16. 8. 1926. Vinjani Gornji, Imotski. Hrvat, zidar. U NOV od 4. 11. 1944. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od veljače 1945.
1141. DELIPOVIĆ DELIP, Rasima. Plavnice, Peć. Albanac, zemljoradnik. U NOV od 28. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 3. 5. 1945. kod s. Rukavac, Opatija.
1142. DELAVEDOVA ANTE, Luje. 1905. Ston, Dubrovnik. Hrvat, lučki radnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadu.
1143. DEMARTIĆ MATE, Srećka. 1923. Zlarin, Šibenik. Hrvat, stolar. Član SKOJ-a 1942. U NOV od svibnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo rujna 1943. u istočnoj Bosni.
1144. DEMOVIĆ MISE, Pera. 13. 5.1926. Dubrava, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 6. 1944. u 2. dalm. brig. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Grozdol, Mostar.
1145. DEMOVIĆ NIKOLA, 10. 6. 1922. Mrcine, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1146. DE PASOUALE DOMENICO, Stefano. Talijan. U NOV od 8. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1147. DEPOLO GRGUR. 13. 6. 1929. Dubrovnik, Hrvat, đak. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1148. DERANJA BOŽO, Miha. 1912. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1149. DERANJA CVIJETO, Stijepa. 1923. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a 1943. KPJ 1945. U NOV od 20. 5. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1150. DERLIĆ MUSTAFA, Hašima. 2. 8. 1925. Želje Polje, Žepče. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1151. DESPOT MILE, Rade. 10. 1. 1929. Modrinie, Kistanje, Knin. Srbin, đak. U NOV od 4.6. 1942. 12. 1. 1945. upućen u Vojnu akademiju - Beograd.
1152. DESPOT VLADO, Pavle. 1920. Kistanje, Knin. Srbin. U NOV od 1941. u 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 14. 12. 1942. kod Stipićevih Košara, Livno.
1153. DESPOTOVIĆ DRAGO, Šimuna. 1913. Krušvar, Sinj. Hrvat, radnik. Član KPJ od 1936. U NOV od 1942. U Mosorskom PO, 1. i 2. dalm. brigadi. Umro.
1154. DESPOTOVIĆ MARKO, Mate. 1912. Krušvar, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od rujna 1942. u Mosorkom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 13. 6. 1943. kod Mi-ljevine.
1155. DESKOVIĆ FRANO, Andre. 22. 10. 1919. Mošćenica, Opatija. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1156. DETER STJEPAN, Đura. 8. 8. 1926. Sibovac, Varždinske Toplice. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1157. DEVILA PETAR, Bernarda. 26. 11. 1926. Čiglenica, Kutina. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s. Dobrkovići, Široki Brijeg.
1158. DELĆIĆ IVAN, Vlaha. 12. 3. 1925. Visočani, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 27. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1159. DICARO ALFONSO, Salvatore. 15. 10. 1913. Bunito, Avelino, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 1.9. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944.
1160. Dl EUGENIO GUIDO, Giuseppe. 1909. Cavarseve, Venezija, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1161. DIKLIĆ IVO, Marka. 5. 10. 1915. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1162. DIKLIĆ LUKA, Antuna. 26. 11. 1926. Moćići, Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1163. DIKLIĆ PERO, Luke 11.12. 1920. Močići, Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1164. DILBER ŠIME, Mije 1911. Bukovica, Duvno. Hrvat, mehaničar. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1165. DILBEROVIĆ BEČIR, Adema, 1913. Gacko. Musliman, radnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1166. DILBEROVIĆ MEHO, Bećira. 15. 7. 1926. Makava, Gacko. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 2. 1944. kod Grabove Drage, Mostar.
1167. Dl MAURO UMBERTO, 7. 1. 1917. Bari, Italija. Talijan, službenik. U NOV od 22. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1168. DIMIĆ FILIP, Ive. 1. 12. 1924. Pridvorje, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1169. DIMIĆ ILIJA, Save. 12.8. 1924. Rastičevo, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od lipnja 1943. KPJ srpnja 1944. U NOV od 8. 5. 1942. u bataljonu »Branko Vladušić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
1170. DIMIĆ OBRAD.
1171. DIMIĆ STEVAN, Milana 13. 3. 1924. Rastičevo, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od srpnja 1942. KPJ od prosinca 1943. U NOV od 15. 5. 1942. u bat. »Branko Vladušić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. komandir čete.
1172. DIMOLVETA SERĐO, Luiđi. 1908. Dubrovnik. Hrvat, šofer. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1173. DIRETTI ENRICO, Agostino. 25. 4. 1924. Celemo, Viterbo, Italija. Talijan, pekar. U NOV od 15. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1174. DIVIĆ LUKA, Petra. 1920. Imotski. Hrvat. U NOV od 5. 8. 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
1175. DIVIZIĆ IVAN, Mate. 1924. Radović, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. , 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944. sa Ćibaća - Dubrovnik.
1176. DIVIZIĆ PAVAO, Mate. 16. 1. 1926. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1177. DIZENO FRANCESCO, Mauro. 1915. Cerni, Fogia, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 27. 1. 1944. u 2. dalm. barigadi.
1178. DMITRASINOVIĆ VELIKO, Branka. 1. 10. 1924. Sušak. Hrvat, đak. U NOV od 1. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1179. DMITROVIĆ ANDRIJA, Petra. 20. 11. 1913. Biskupija, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 6. 11. 1942. u Kninskom bataljonu, 5. i 3. dalmat. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943.
1180. DMITROVIĆ DUŠAN, Ilije. 1922. Biskupija, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od svibnja 1942. Lipnja 1943. upućen na liječenje u bolnicu Šehovići gdje je srpnja 1943. poginuo.
1181. DMITROVIĆ DUŠAN, Sime. 1913. Biskupija, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od svibnja 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zeleneori.
1182. DMITROVIĆ ĐURO, Marka. 22. 4. 1916. Biskupija, Knin. Srbin, postolar. Član KPJ od 22. 4. 1943. U NOV od 24. 4. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO i 1. dalm. brigadi. U 2. dalm. od svibnja 1943. polit. kom. čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
1183. DMITROVIĆ GLIŠO, Jovana. 1915. Biskupija, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od lipnja 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
1184. DMITROVIĆ GLIŠO, Save. 3. 10. 1923. Biskupija, Knin. Srbin, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1942. KPJ od 5. 5. 1943. U NOV od 18. 6. 1942. u Dinarskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Srpnja 1944. kao ranjenik, upućen na liječenje u Italiju.
1185. DMITROVIĆ ILIJA, Stevana. 10. 12. 1922. Biskupija, Knin. Srbin, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 15. 9. 1943. KPJ 2. 12. 1943. U NOV od 10. 2. 1943. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 8. 6. 1943.
1186. DMITROVIĆ JOVAN, Ilije. 1922. Biskupija, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 15. 5. 1942. Poginuo 15. 2. 1944. kod s. Zagrade, zaseok Ćurčici Danilovgrad.
1187. DMITROVIĆ LAZO, Jovana. 1. 4. 1915. Biskupija, Knin. Srbin, zemljoradnik. Ćlan KPJ. U NOV od 15. 5. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Umro 1980.
1188. DMITROVIĆ NIKOLA, Jovana. 31.3. 1927. Biskupija, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a. OD 5. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1189. DMITROVIĆ NIKOLA, Marka. 12. 2. 1921. Biskupija, Knin. Srbin, radnik. Član SKOJ-a od 1942. KPJ od 1943. U NOV od 20. 8. 1942. Bio u 5. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Zamjenik, polit. kom. čete. Lipnja 1944. upućen na Vis.
1190. DMITROVIĆ PETAR, Petra. 27. 10. 1921. Knin. Srbin, radnik. Član SKOJ-a od siječnja 1942. KPJ od 3. 9. 1943. U NOV od svibnja 1942. u Kninskom PO, zatim u 5. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Lipnja 1944. upućen za polit. kom. bolnice Primorske operativne grupe. II ud. korpusa.
1191. DOBAC ANDRO, Bože. 22. 7. 1915. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 3. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1192. DOBRIĆ IVO, Nika. 3. 7. 1907. Osojnik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Veljače 1945. zarobljen kod Mostara. Umro 1978.
1193. DOBRIJEVIĆ BOŠKO, Spire. 24. 1. 1921. Varivode, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 25. 3. 1942. KPJ od 11. 9. 1943. U NOV od 15. 5. 1942. u Sjevernodalma-tinskom PO i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. 17. 7. 1943. upućen na teren u Kistanje u Kotarski komitet SKOJ-a.
1194. DOBRIJEVIĆ NIKOLA, Petra. 31. 1. 1916. Radljevac, Knin. Srbin, bravar. Član KPJ od 14.8. 1942. U NOV od 1941. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. komandir čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1195. DOBRIJEVIĆ UROS, Damjana. 11. 6. 1921. Varivode, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 10. 5. 1942. u Sjevernodalmatinski PO. U 2. dalm. 3. 10. 1942. komandir čete.
1196. DOBROTIĆ NIKO, Petra. 2. 3. 1914. Dunave, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1197. DODIG IVO, Petra, (Demo). 6. 6. 1903. Zaton, Šibenik. Hrvat, rudar. U NOV od 15. 9. 1942. u Sjevernodalmatinski PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
1198. DODIG ZVONKO, Roka. 1924. Zaton, Šibenik. U NOV od 1942. U 2. dalm. brigadi, od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 3. 1944. na Uzdomiru, Nikšić.
1199. DIKIĆ MILAN, Makovac, Knin. U NOV od siječnja 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 18. 6. 1943. u s. Pijevci, Romanija.
1200. DOKIĆ VOJKO, Nikole. 1917. Split. Hrvat, brijač. U NOV od kolovoza 1942. u Vaganj-skom bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. intedant. bataljona. Lipnja 1943. upućen u bolnicu Šehovići. Travnja 1944. zarobljen i strijeljan u Brčkom.
1201. DOKLESTIĆ-MARTINAC STOJANKA, Đorđa, Banja Luka. Srpkinja, učenica. U 2. dalm. od studenog 1942. do 20. 3. 1943.
1202. DOLINA IVO, Mije. 24. 11. 1922. Zaton, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 17. 1. 1945. kod s. Dobrkovići, Široki Brijeg.
1203. DOLINA NIKOLA, Mike. 31. 10. 1919. Golubinac, Ravno. Hrvat, soboslikar. U NOV od 11. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1204. DOMANŽIĆ MANDA. 2. 2. 1911. Vrgorac. Hrvatica, domaćica. U NOV od listopada 1941. Poginula veljače 1943. kod Zlosela, Duvno.
1205. DOMAZET FILIP, Blaža. 22.7. 1915. Bijeli Vir, Metković. Hrvat, ugostitelj. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1206. DOMES ZELJKO, Ilinka. 5. 5. 1925. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1207. DONATOVIĆ MILJENKO, Vicka. 26. 12. 1922. Sustjepan, Dubrovnik. Hrvat, brodograditelj. U NOV od 5. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1208. DONĐIVIĆ MARKO, Petra. 1. 8. 1914. Murter, Šibenik. Hrvat, podoficir bivše JRM. Ćlan KPJ od 23. 12. 1942. U NOV od 10. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Polit kom. čete. Lipnja 1943. kao ranjenik upućen u bolnicu na Majevicu, a zatim u 6. istočnobosan-sku brigadu.
1209. DONDUR ILIJA, Ilije, 4. 3. 1919. Zagrović, Knin. Srbin, podoficir bjv. Ćlan KPJ od 30. 3. 1943. U NOV od svibnja 1942. u Dinarskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Srpnja 1944. kao ranjenik upućen na liječenje u Italiju.
1210. DONETTI GIOVANNI, Pietro. 20. 8. 1922. Braleiano, Vicenza, Italija, Talijan, zemljoradnik. U NOV 29. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1211. DRAČA DMITAR, Tome. 1917. Ceranje Gornje, Benkovac. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo srpnja 1943. u istočnoj Bosni.
1212. DRAGAIĆ MIHOVIL, Nikole. 15. 12. 1925. Praidvorje, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brisadi.
1213. DRAGAN IVAN, Antuna. 1902. Mošćcnica, Opatija, Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1214. DRAGAN JURE, Petra. 1914. Dolića Draga, Imotski. Hrvat, radnik. U NOV od listo pada 1944. u 2. dalm. brigadi.
1215. DRAGAŠ MILAN, Maksima. 1913. Golubić, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od svibnja 1942. Poginuo 9. 6. 1943. kod Tjentišta, Sutjeska.
1216. DRAGAŠ SAVA, Nikole. 1906. Golubić, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Umro travnja 1943. u bolnici na Prenju.
1217. DRAGIĆ MATO, Mate. 1921. Pridvorje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 21. 1. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1218. DRAGIĆ MIHOVIL, Nikote. 1922. Pridvorje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 23. 1. 1945. kod s. Galici, Mostar.
1219. DRAGIĆ NIKO, Nike. 1921. Pridvorje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 1. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1220. DRAGIĆ PAŠKO, Nikole. Pridvorje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 3. 1. 1945.
1221. DRAGICEVIĆ IVAN, Ante. 18. 4. 1910. Supetar, Brać. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1222. DRAGICEVIĆ JOVAN, Luke. 1921. Golubići, Obrovac. U NOV od 4. 1. 1945. Nestao 14. 1. 1945. kod Širokog Brijega.
1223. DRAGICEVIĆ MARKO, Lovre. 13. 4. 1923. Zvirovići, Ljubuški. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 13. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1224. DRAGICEVIĆ MATE, Jure 1904. Orah, Vrgorac. Hrvat, ugostitelj. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1225. DRAGICEVIĆ NIKOLA, Marka. 4. 9. 1910. Zvirovići, Ljubuški. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 13. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1226. DRAGICEVIĆ STIJEPO, Frane, 2. 2. 1922. Bujici, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1227. DRAGIĆ PAŠKO, Nikole. 1912. Pridvorje, Gruda. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brig. Nestao 3. 1. 1945.
1228. DRAGIĆ PAVAO, Mate. 1. 6. 1914. Pridvorje, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, željezničar. U NOV od 1. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1229. DRAGIŠIĆ BOGDAN, Laže. 15. 3. 1920. Pribudić, Gračac. Srbin, miner. Član SKOJ-a od 13. 5. 1942. KPJ od 1. 12. 1944. U NOV od 5. 5. 1942. u bat. »Branko Vladušić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
1230. DRAGIŠIĆ NIKOLA, Nikole. 1922. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo travnja 1943. kod Kalinovika.
1231. DRAGIŠIĆ PETAR, Jovana 1916. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od svibnja 1942. u bat. »Branko Vladušić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 19. 5. 1943. na * Sinjajevini.
1232. DRAGOJEVIĆ IVAN (Kusko), Ivana. 11. 4. 1920. Vela Luka, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1939. KPJ od 1942. U NOV od lipnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. zamjenik, polit. kom. čete. Poginuo 6. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
1233. DRAGOJEVIĆ IVAN (Šilo), Nikole. 1. 11. 1920. Vela Luka, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a 1940. KPJ 1941. U NOV od 1942. u Mosorskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Studenog 1944. upućen u Italiju u partizanski logor Gravina, a zatim za predsjednika NOO Vela Luka. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
1234. DRAGOJEVIĆ IVO, Cista Provo, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 2. 1. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 22. 4. 1943. na Bakicu, Foča.
1235. DRAGOJEVIĆ MARIN, Frane. 8. 8. 1930. Vela Luka, Korčula. Hrvat, đak. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
1236. DRAGOJEVIĆ-MAŠKO MLADEN, Petra. 1. 1. 1924. Vela Luka, Korčula. Hrvat, ribar. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 9. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
1237. DRAGOJEVIĆ MIRO (Kusko), Franka. 14. 4. 1921. Vela Luka. Korčula. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a i KPJ. U NOV od 14. 6. 1942. u Mosorskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 13. 6. 1943. kod Miljevine.
1238. DRAGOJEVIĆ NIKOLA (Šilo), Nikole. 14. 5. 1912. Vela Luka, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 22. 6. 1942. u Mosorskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 13. 6. 1943. na Miljevini.
1239. DRAGOJEVIĆ PETAR (Masko), Petra. 1. 10. 1919. Vela Luka, Korčula. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od 1941. KPJ od 1943. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Studenog 1944. upućen u 2. udarni korpus.
1240. DRAGOVIĆ ALEKSANDAR, Tome. 25 12. 1924. Sonković, Šibenik. Hravat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1942. u 2. dalm. brig. Lipnja 1943. kao ranjenik, upućen u bolnicu na Majevici, a zatim u Majevički PO. Umro 1978.
1241. DRAGOVIĆ DUŠAN. Intendant brigade od lipnja do prosinca 1943.
1242. DRAGOVIĆ NOVO, Živka. 1899, Bojici, Gornja Morača, Kolašin. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 1.3. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 29. 9. 1944.
1243. DRAGOVIĆ PERO, Ivana. 1911. Močići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 31. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 3. 1. 1945.
1244. DRAGOVIĆ TONĆI, Urbana. 6. 11. 1929. Dubrovnik. Hrvat, naučnik krojač. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1245. DRAGUTIN EDVARD, Ante. 1919. Betina, Šibenik. Hrvat, konobar. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 17. 4. 1942. u 1. prolet. bat. Hrvatske. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. U 5. ofanzivi zarobljen. Pobjegao iz logora. Poginuo kao komandant bataljona u Majevič-koj brigadi 1944. u Bosni.
1246. DRASKOVIĆ ĐURO, Andra. 1926. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, konobar Član SKOJ-a od 1945. U NOV od 10.10. 1944. u 2. dalm. brig.
1247. DRASKOVIĆ IVO, Andra. 1919. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a i KPJ od 1944. U NOV od 15. 10. 1944. u dalm. brigadi.
1248. DRAŠKOVIC-NOVAKOVIĆ, LUCIJA, Ante. 27. 10. 1913. Solin, Split Hrvatica, krojačka. Član KPJ od lipnja 1944. U NOV od 2. 5. 1942. U Mosećkom PO i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943.
1249. DRAŽIĆ dr TONKO, Luke. 29. 12. 1906. liječnik. Upravnik brigadne bolnice.
1250. DRAŽlC MILORAD, Užara. 16. 8. 1923. Dobro Selo, Bosanska Krupa. Srbin, pekarski naučnik. Član SKOJ-a od kolovoza 1942. KPJ od siječnja 1944. U NOV od 20. 11. 1941. u Banjanskom PO. U 2. dalm. od lipnja 1943. komandir čete. Nosilac »Partizanske spomenice.«
1251. DREZGA BOŽIDAR. Politički komesar bataljona.
1252. DRINCIĆ NIKOLA, Save. 1912. Golija, Nikšić. Crnogorac zemljoradnik. U NOV od 15. 12. 1943. u 2. dalm. brigadi. Nestao 13. 4. 1944.
1253. DRLJE MARKO, Ivana. 1906. Zagvozd, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1254. DRLJEVIĆ MIRAS, Radisava. 8. 12. 1924. Vojkovići, Lipovo, Kolašin. Crnogorac, đak. U NOV od 1. 8. 1943. U 2. dalm. od siječenja 1944.
1255. DRLJEVIĆ SAVO, Đura. 11. 7. 1912. Donja Morača, Kolašin. Crnogorac, privatni namještenik. Član KPJ od lipnja 1941. U NOV od 1941. u Bjelopoljskom PO i 4. crnogorskoj prolet. brig. U 2. dalm. od 10. 6. 1943. do kraja kolovoza 1943. Komandant brigade. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.« Narodni heroj.
1256. DRUIĆ IVAN, Jose 12. 5. 1924. Školjari, Kotor. Hrvat, đak. U NOV od 12. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1257. DROBAC ANDRO, Bože. 30. 11. 1912. Komaji, Gruda, Dubrovnik. U NOV od 6. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1258. DROBAC IVO, Mate. 1926. Komaji, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1259. DROBAC NIKO, Mate. 1921. Komaji, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15.10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1260. DROBAC PERO, Đure. 1925. Komaji, Dubrovnik. Hrvat, konobar. Član SKOJ-a 1945. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1261. DROBAC RADE, Vlaha. Komaji, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 10. 1940. u 2. dalm. brigadi.
1262. DROBNIĆ IVAN, Henrika. 6. 12.1912. Dubrovnik. Hrvat, službenik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1263. DROBNJAK MILAN, Sekule. 1927. Prijelozi, Stitari, Berane. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 1. 2. 1944. u 2. dalm. brig. Nestao 7. 5. 1944.
1264. DRONJAK DUŠAN, Luke. 27. 1. 1924. Cerovac, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 15.5. 1942. ubat. »Branko Vladušić«. U2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 15.2. 1945. kod s. Ceprljuge, Mostar.
1265. DRUŽIĆ MIJO, Bože. 1908. Sestanovac. Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 5.11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 9. 2. 1945. kod Jastrebinke, Mostar.
1266. DRUŽINIĆ ANTE, Martina. 19. 2. 1926. Kaštelanac, Varaždinske Toplice. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Grozdol, Mostar.
1267. DRŽAK ĐURO, Save. 1.5. 1917. Mala Polača, Knin. Srbin, radnik. Član KPJ od 11.7. 1944. U NOV od 10. 5. 1942. u Dinarskom PO i 5. Dalm. brigadi. U 2. dalm. od travnja 1943. komandir čete.
1268. DRŽAK RADE, Rade. 1910. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 17. 6. 1943. na Jahorini.
1269. DUBAC-STANIĆ ANICA, Nikole. 6. 5. 1924. Crnogorci, Imotski. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1943. KPJ od 1945. U NOV od 1943. u 4. dalm. brigadi. U 2. dalm. od svibnja 1943. Lipnja 1943. upućena na liječenje u bolnicu Šehovići.
1270. DUB AJIĆ ANTE, Marka. 1912. Plavno, Knin. U NOV od 12.12. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 20. 7. 1943. kod s. Omerove Vode, istočna Bosna.
1271. DUBAJIĆ ĐURO, Stevana. 1910. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od svibnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
1272. DUBAJIĆ LAZO, Sime. 25. 3. 1920. Plavno, Knin. Srbin, radnik. U NOV od 5. 5. 1942. u bat. »Branko Vladušić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Veljače 1943. kao ranjenik, upućen u bolnicu Smolajne, a zatim u 10. krajišku brigadu.
1273. DUBAJIĆ VID, Sime. 1920. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od svibnja 1942. u bat. »Branko Vladušić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 11. 6. 1943. na Ze- lengori.
1274. DUBAJIĆ VLADO, Marka. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Lipnja 1943. upućen na Majevicu, gdje je srpnja 1943. poginuo.
1275. DUBELJ NIKOLA, Mate. 16. 4. 1915. Kijev Do, Ravno, Ljubinje. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1276. DUBELJ PERO, Mate. 1927. Zaton, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik, U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi, Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Grozdol, Mostar.
1277. DUBCIĆ BOŽO, Nika. 1928. Trebinje, Hrvat, radnik. U NOV od 14. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1278. DUBCIĆ ĐURO, Jakova 4. 8. 1923. Mrčevo, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 20. 4. 1945. na o. Cresu.
1279. DUBIĆ IVO. Poginuo 16. 10. 1943. kod Andrijevice.
1280. DUBOKOVIĆ VINKO, Marina. 19. 1. 1924. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1281. DUBOVČEK FRANJO, Urbana. 20. 5. 1919. Benovac, Bednja, Ivanec. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1282. DUBRETIĆ IVAN, Nike. 1921. Dunave, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 9. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 22. 2. 1945.
1283. DUBRETIĆ IVO, Pera. 1921. Dunave. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 5. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1945.
1284. DUBRETIĆ NIKO, Pera. 1914. Dunave, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV 18.10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1285. DUDE BRANKO, Silvestra. 7. 8. 1913. Solin, Split. Hrvat, tvornički radnik. Član KPJ od 1942. U NOV od 1941. u Solinskom PO i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi lipnja 1943. komandant bataljona. Kolovoza 1943. upućen u Dalmaciju. Nosilac »Partizan ske spomenice 1941«. Narodni heroj.
1286. DUGANDŽIĆ MIRKO, Luke. 1909. Ljubuški. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 13. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1287. DUGANDŽIĆ VLADO, Mije. 7. 4. 1929. Ljubuški. Hrvat, zemljoradnik. U NOV 13. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1288. DUGEČ MATE, Jerka. 21. 2. 1910. Drniš. Hrvat, radnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1289. DUGI ANTE, Ivana. 1919. Vratno, Varaždin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s. Dobrkovići, Široki Brijeg.
1290. DUGONJA GOJKO, Poginuo 6. 10. 1943. na Sjekirici, Andrijevica.
1291. DUJMOVIĆ ANTE, Ivana. 1913. Starigrad, Hvar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18.12. 1944. u 2. dalm. briaadi. Poginuo 20. 4. 1945. na o. Cresu.
1292. DUJMIĆ BOŽO, Ante. 3. 5. 1912. Aržano, Imotski. Hrvat, radnik. U NOV od 1943. u 13. dalm. brigadi. U 2. dalm. od prosinca. 1944.
1293. DUJMOVIĆ STJEPAN, Josipa. 24. 2. 1921. Studenci, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U 2. dalm. od 18. 10. 1944.
1294. DUJMOVIĆ TOMO, Nikole. 8. 1. 1926. Studenci, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1295. DUKIĆ ĐURO, Jakova. 1923. Mrčevo, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 20. 4. 1945. na otoku Cresu.
1296. DUKIĆ DUŠAN, Petra. 1905. Žagrović, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 16. 5. 1943. na Sinjajevini.
1297. DUKIĆ VLADO, Split. Hrvat, radnik. U NOV od 6. 6. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 18. 3. 1943. kod Kalino vika.
1298. DULČIĆ FRANJO, Bartula. 16. 4. 1919. Rudine, Hvar. Hrvat, zanatlija U NOV od 26. 8. 1943. u 2. biokovskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 11. 4. 1945.
1299. DULETIĆ IVO, Nike. Poginuo 19. 2. 1945. na Jastrebniku, Mostar.
1300. DUBANIČ BOGDAN, Ante. 11. 1. 1921. Split. Hrvat, pomorac. U NOV od 15.4. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
1301. DUMANIĆ-TADIN LJUBICA, Petra. 29. 4. 1924. Split. Hrvatica, krojačica. Član SKOJ-a od 1939. U NOV od 4. 3. 1942. u Svilajskoj četi i Dinarskom bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Početkom 1943. upućena na teren u Komandu splitskog područja. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1302. DUMANIĆ VINKO, Duje. 10. 11. 1905. Split. Hrvat, zidar. U NOV od 2. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1303. DUMIĆ ANĐELKA, Sime 9. 5. 1923. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od kolovoza 1942. KPJ o 15. 12. 1944. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
1304. DUMIĆ BOŽIDAR, Josipa. 23. 10. 1915. Mali Iž, Zadar, Hrvat, ribar. Član KPJ od 20. 10. 1944. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. 5. 10. 1943. upućen u 4. crnogorsku prolet. brigadu.
1305. DUMIĆ GABRIJEL, Paška. 22. 11. 1925. Mali Iž. Zadar. Hrvat, ribar. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 22. 10. 1942. na Marinom Brdu kod Bosanskog Grahova.
1306. DUMIĆ IVAN, Mate, 21. 12. 1925. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1307. DUMIĆ MARIJAN, Ive. 2. 7. 1924. Mali Iž, Zadar. Hrvat U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo. 15. 12. 1942. na Borovoj Glavi, Livno.
1308. DUMIĆ MARIJAN, Paška. 17. 2. 1921. Mali Iž, Zadar. Hrvat. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 22. 4. 1943. na Bakicu, Foča.
1309. DUMIĆ MLADENKO, Joze. 1923. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1943. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 13. 6. 1943. kod Miljevine.
1310. DUMIĆ PAŠKO, Paška. 20. 4. 1911. Mali Iž, Zadar. Hrvat. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 8. 4. 1943. na Crnom Vrhu kod Foče.
1311. DUMIĆ ŠIME, Paška. 28. 10. 1923. Mali Iž, Zadar. Hrvat. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. Poginuo 7. 4. 1943. na Crnom Vrhu kod Foče.
1312. DUMIĆ GAZDE (Vilmo), Josipa. 5. 6. 1914. Mali Iž. Zadar. Hrvat. U NOV od 26.7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 6. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
1313. DUNATOV DRAGUTIN, Martina. 18. 5. 1910. Mali Iž, Zadar. Hrvat. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1943. Poginuo 6. 3 1943. kod Jablanice na Neretvi.
1314. DUNATOV JAKICA, Jakova. 27. 5. 1923. Mali Iž, Zadar. Hravatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginula 9. 10. 1942. kod s. Peulje, Bosansko Grahovo.
1315. DUNATOV JEROLIM, Ante. 29. 9. 1923. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemjoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
1316. DUNATOV MARIJAN, Bože. 1924. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. brig. od 3. 10. 1942. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
1317. DUNATOV MARIJAN, Bože. 10. 1. 1915. Mali Iž, Zadar. Hrvat. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 18. 11. 1942. kod s. Mao-vice, Vrlika.
1318. DUNATOV MARIJAN, Josipa. 2. 9. 1921. Mali Iž, Zadar. Hrvat. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bat. U 2. dalm. 3. 10. 1942. Poginuo 15. 12. 1942. kod Livna.
1319. DUNATOV ROMANO, Ante. 12. 4. 1907. Mali Iž, Zadar. Hrvat. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 11. 6. 1943. na Zelenaori.
1320. DUNATOV STANKO, Ive. 1921. Mali Iž. Zadar. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 26. 7. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 13. 6. 1943.
1321. DUNATOV TUGOMIR, Bože. 1922. Mali Iž, Zadar. Hrvat. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Umro 1951.
1322. DUNATOV-VURUNA VILMA, Miška. 23. 1. 1920. Mali Iž, Zadr. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1942. KPJ svibnja 1944. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Travnja 1944. upućena u 2. udarni korpus.
1323. DUNATOV VILMO, Bože. 17. 5. 1925. Mali Iž, Zadar. Hrvat. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 9. 10. 1942. kod s. Peulja, Bosansko Grahovo.
1324. DUNATOV VLADIMIR, Bože. 23. 3. 1920. Mali Iž, Zadar. Hrvat. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 9. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
1325. DUNDOR PETAR, Petra. 1920. Zagrović, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi.
1326. DUNĐER ALEKSA, Ante. 12. 5. 1909. Zepče. Hrvat, podoficir bjv. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1327. DUNĐEROVIĆ NIKOLA, Gavrila. 1910. Vranjska, Bileća. Crnogorac, stolar. U NOV od 18. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1328. DUNDOVIĆ MIRKO. Molat, Zadar. Hrvat. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo kao komandir čete srpnja 1943. na Ozrenu, istočna Bosna.
1329. DUNKIĆ KRSTE, Stipe. 1904. Šibenik. Hrvat, radnik. U NOV od rujna 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 12. 12. 1942. kod Livna.
1330. DUPCIĆ ĐURO, Jakova. 4. 8. 1923. Mrčevo, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brig. Poginuo 20. 4. 1945. na o. Cresu.
1331. DUPCIĆ IVANKA, Petra. 1925. Beličić, Ravno, Trebinje. U NOV od veljače 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginula listopada 1944. u s. Poljica, Popovo Polje.
1332. DUPER IVO, Ivana. 1925. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 23. siječnja 1945. kod Širokoa Brijega.
1333. DUPER IVO, Ilije. 26. 6. 1918. Zavrelje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1334. DUPER PETAR, Iva. 1922. Dubronik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1335. DUPLICA DRAGUTIN, Ilije, 19. 8. 1925. Plat, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1336. DUPLICA IVO, Iva. 1902. Plat, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1337. DUPLICA VLAHO, Ive. 1919. Plat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s. Dobrkovići, Široki Brijeg.
1338. DURATOVIĆ MATO, Nike. 8. 8. 1911. Đurinići, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1339. DURBABA ANĐA, Jovana. 1899. Biskupija, Knin. Srpkinja, domaćica. U NOV od 1943. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 8. 6. 1943., a od kolovoza 1943. upućena u Dalmaciju. Poginula 1944. kod Livna.
1340. DURBABA ANĐELKA, Tode. 11. 4. 1921. Kninsko Polje, Knin. Srpkinja, domaćica. Član KPJ od 1941. U NOV od rujna 1942. U Sjevernodalmatinskom odredu i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Kolovoza 1943. upućena u Dalmaciju.
1341. DURBABA-DULČIĆ DUŠANKA, Marka. 21. 11. 1922. Kovačić, Knin. Srpkinja domaćica. Član SKOJ-a od studenog 1941, a KPJ od veljače 1942. U NOV od kolovoza 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. a zatim u 5. i 3. dalm. brigadi. Od 6. 6. 1943. ponovo u 2. dalm. brigadi. Početkom 1945. upućena u Kotarski komitet SKOJ-a, Knin. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1342. DURBABA JOŠO, Jovana. 14. 5. 1920. Kovačić, Knin. Srbin, radnik. Član KPJ od 11. 10. 1942. U NOV od 1941. u Dinarskom partizanskom odredu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942, zatim u 3. dalm. brigadi. Od 6. 6. 1943. ponovo u 2. dalm. brigadi. Komandant bataljona. 26. 6. 1944. upućen u 8. udarni korpus. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.« Narodni heroj.
1343. DURBABA-TRAZIVUK LJUBICA, Marka. 14. 10. 1920. Kovačić, Knin. Srpkinja, domaćica. Član SKOJ-a od 1941. KPJ od 10. 2. 1942. U NOV od 14. 6. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. do 10. 12. 1942. kada je upućena na politički rad na područje Knina. Zatim u 3. dalm. brigadi. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1344. DURILLI BERNARDINO, Giuseppe. 1922. Cosino, Pavia, Italija. Talijan. U NOV od 25. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1345. DURMANIĆ RAFAEL, Jose. 1920. Tribunj, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 5. 1942. u bat. »Branko Vladušić« U 2. dalm. od 3. 10. 1942. lipnja 1943. upućen u bolnicu Šehovići gdje je iste godine poginuo.
1346. DUŠAK ANDRO, Mate. 1912. 4. 6. 1925. Tuhovec, Varaždinske Toplice. Hrvat. U NOV od 4. 10. 1944. u 2. dalm. brig. Nestao 23. 1. 1945. kod s. Galici, Široki Brijeg.
1347. DUŠAK TONI, Andrije. 17. 4. 1912. Varaždin. Hrvat, zubar. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1348. DUVNJAK LUKA, Bože. 10. 12. 1908. Split. Hrvat, kuhar. U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1349. DUŽEVIĆ ANDRO, Juraj. 12. 3. 1920. Dol, Hvar, Hrvat, metalski radnik. U NOV od
14. 9. 1944. u Dubrovačkom PO i 2. dalm. brig. 30. 10. 1944. upućen u auto-bataljon 2. udarnog korpusa.
1350. DVOKIĆ STEVO, Petra. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član KPJod 1944. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 11. 1944. kao komandir čete u Dobroti, Boka
1351. DVORNIK-PETOJEVIĆ NEVENKA. 7.5.1921. Split. Hrvatica, krojačica. Član SKOJ-a od 1942, a KPJ od 1943. U NOV od 1. 1. 1943. u 4. operativnoj zoni. U 2. dalm. od 10. 6. 1943.
1352. DVORNIK VJEKOSLAV, Ivana. 31. 12. 1905. Split. Hrvat, službenik. U NOV od 2. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1353. DVORSKI JOSIP, Stjepana. 1912. Crnile, Varaždinske Toplice. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Grozdol, Mostar.
1354. DŽALTO-TUGOMIR. 27. 7. 1927. Livno. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1. 5. 1943. KPJ od 15. 6. 1943. U NOV od prosinca 1942. U 2. dalm. od travnja do srpnja 1943.
1355. DŽAMO HILMIJA 1929. Trebinje. Musliman U NOV od 5.10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1356. DŽANOVIĆ MUSTAFA, Dede. 1921. Podblače, Priboj. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 1. 9. 1943. 19. 11. 1943. predao se neprijatelju kod Nove Varoši.
1357. DŽEKO DŽEMAL, Juse. 1. 11. 1914. Dragovići, Avtovac, Gacko. Musliman, konobar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1358. DŽEPINA JOVO, Đure. 1921. Golubić, Knin. Srbin, zemljoradnik U NOV od svibnja 1942. Poginuo 15. 6. 1943. kod Miljevine.
1359. DŽUBUR ZAJKO, Age. 1920. Gacko, Musliman, radnik. U NOV od 18. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1360. ĐAJA IVAN, Ante. 1914. Mravinac, Slano, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. *
1361. ĐAJA MILE, Mate. 1924. Bilice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 9. 12. 1942. u 2. dalm. brigadi. Zamjenik kom. čete. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama.
1362. ĐAJIĆ GOJKO, Jovana 1906. Lastva, Trebinje. Zemljoradnik. U NOV od 7. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1363. ĐAJIĆ MANOJLO, Mihajla. 1914. Klobuk, Lastva, Trebinje. Pekar. U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1364. ĐAJO IVAN, Josipa. 1912. Ljubuški. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1365. ĐAKOVIĆ GOJKO, Jovana. 1906. Orahovac, Lastva, Trebinje. Zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1366. ĐAKOVIĆ JANJA, Krste. 16. 10. 1924. Stepen, Kotor. Srpkinja, domaćica. U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1367. ĐAKOVIĆ STIJEPO, Stjepana. 1920. Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1368. ĐANOVIĆ ILIJA, Marjana. 1914. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 5. 1945. kod s. Šapjane, Rijeka.
1369. ĐANGRADOVIĆ ANDRO, Balda 25. 2. 1918. Vitaljena, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brig.
1370. ĐANGRADOVIĆ VLAHO, Pera. 7.6. 1922. Vitaljena, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brig.
1371. ĐAPIĆ STEVAN, Bože. 2. 3. 1912. Bitelić, Sinj. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 15. 8. 1942. u Dinarskom PO, 5. crnogorskoj brigadi, i artiljeriji VS. U 2. dalm. od lipnja 1943. Komandantbataljona. Koncem 1944.upućenu 19. dalm. diviziju. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1372. ĐAPO SEJDO, Omera. 1915. Bileća. Musliman, radnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1373. ĐEKIĆ MILAN, Jovana 9. 10. 1926. Donja Drežnica, Berane. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 1. 10. 1943. u 2. dalm. brig.
1374. ĐEVOIĆ VLAHO, Mate. 4. 8. 1913. Osojnik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1375. ĐIKMATO, Marčela. 1. 10. 1917. Dubrovnik. Hrvat, trg. pomoćnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1376. ĐINĐIĆ MIRKO 1921. Biograd na moru. Hrvat, U NOV od 1942. u 3 dalm. brig. U 2. dalm. od 9. 6. 1943. Poginuo 2. 6. 1944. kod s. Mosko, Bileća.
1377. ĐIVANOVIĆ ĐILATO, Ivana. 1919. Babino Polje, Mljet, Dubrovnik. Hrvat, zemljo radnik. U NOV od veljače 1943. u 2. dalm. brigadi. Umro 1969.
1378. ĐIVANOVIĆ IVAN. 26. 6. 1903. Babino Polje, Mljet, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1942. u Korčunanskom PO i artiljeriji 2. proleterske divizije. U 2. dalm. od lipnja 1943. 20. 10. 1944. upućen na politički rad na Mljet. Umro 1969.
1379. ĐIVOJE ANTUN, Nikole, 17. 12. 1914. Mlini, Dubrovnik. Hrvat, mehaničar. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1380. ĐIVOJE BARTUL, Nikole. 1. 10. 1910. Mlini. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brig. Nestao 23. i. 1945. kod s. Galici, Mostar.
1381. ĐOJIĆ MIRKO, Miroslava. 1. 3. 1917. Miloševići, Šavnik. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 20. 6. 1943.
1382. ĐORDAN BOŽO, Vlaha. 17. 9. 1929. Mlini, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 9. 2. 1945. na Crnom Vrhu, Mostar.
1383. ĐORĐEVIĆDUŠAN.Cačak,Srbin.U NOV od28.8.1941. U 2. dalm. od listopada 1942. Poginuo 17. 12. 1942. kod Stipića Košara, Livno.
1384. ĐORĐEVIĆ DUŠAN, Jakova 16. 7. 1927. Kotor, Crnogorac. U NOV od 1. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1385. ĐORĐEVIĆ MILIVOJ Radovana. 23. 12. 1922. Gornje Polje, Nikšić. Crnogorac, radnik. U NOV od 10. 10. 1943.
1386. ĐOROJEVIĆ MILADIN, Luke. 12. 8. 1923. Gornje Polje, Nikšić. Crnogorac, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. KPJ od 1944. U NOV od 1941. u Zetskom PO i 5. crnogorskoj brigadi. U 2. dalm. od ožujka 1944. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1387. ĐOROJEVIĆ MILIVOJ, Radovana, 25. 3. 1924. Gornje Polje, Nikšić Crnogorac, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1943. U NOV od 1942. u Nikšićkom PO. U 2. dalm. od ožujka 1944. Umro veljače 1945. od posljedica ranjavanja u Vojnoj bolnici Split.
1388. ĐOROJEVIĆ RADIVOJE, Jovana. 25.5. 1921. Nikšić, Crnogorac, radnik. Član SKOJ-a od svibnja 1942. KPJ veljače 1944. U NOV od 13. 7. 1941. do 1. 9. 1942. Ponovo od 15. 10. 1943. U 2. dalmatinskoj od 25. 2. 1944.
1389. ĐOVIĆ IVAN, Luke. 26. 6. 1913. Vitaljina, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1965.
1390. ĐUGAŠ NIKO, Mate. 11. 11. 1922. Mrcine, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brig.
1391. ĐUJIĆ DMITAR, Ilije. 1917. Kovačić, Knin. Srbin, zemljoradnik U NOV od 1942. u Dinarskom PO. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
1392. ĐUJIĆ ILIJA, Krste, 6.3. 1926. Kovačić, Knin. Srbin, đak Član SKOJ-a od 23. 12. 1941. KPJ 7. 11. 1943. U NOV od 10.9. 1942. u Dinarskom punktu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. polit. kom. čete.
1393. ĐUJIĆ ILIJA, Nikole. 1921. Kovačić, Knin. Srbin, đak. Član KPJ. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi.
1394. ĐUJIĆ MILAN, Jovana 1920. Kovačić, Knin. Srbin, zemljoradnik U NOV od 15. 7. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. intendant bataljona. Poginuo 12. 7. 1943. na Ozrenu istočna Bosna.
1395. ĐUJIĆ PETAR, Lazara. 16. 10. 1924. Kovačić, Burun, Knin. Srbin. đak. Član SKOJ-a od veljače 1942, KPJ od 1943. U NOV od 10. 11. 1942. u 2. dalm. brigadi. Ožujka 1945. upućen za komandanta dopunske brigade.
1396. ĐUJIĆ TODOR, Todora. 16.2. 1914. Kovačić, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ od 1942. U NOV od lipnja 1942. u Dinarskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. obavještajni oficir bataljona. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1397. ĐUJIĆ VELIKO Nikole. 28. 1. 1926. Kovačić, Knin. Srbin, đak. Član SKOJ-a od 15. 12. 1941. KPJ od 27. 12. 1943. U NOV od 20. 7. 1942. u Dinarskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. polit, kom čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1398. DUKA ANDRO, Antuna 1902. Sipan, Dubrovnik. Hrvat, podoficir, bjv. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1399. DUKA BOŽO, Mate. 1923. Dubravci, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. a KPJ od 1944. U NOV od 20. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1979.
1400. DUKA MILE Ante. 1911. Imotski. Hrvat, soboslikar. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 11. 5. 1943. kod Foče.
1401. ĐUKAN PAVAO, Pere, 10. 11. 1908. Mihnići, Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 12. 11. 1944. u 2. dalm. brig.
1402. ĐUKAN PETAR, Petra. 1915. Mihanići, Cilipi, Dubrovnik. Hrvat zemljoradnik. U NOV od 10. 10.1944. u 2. dalm. brig. Poginuo 17. 1.1945. kod s. Gostuša, Široki Brijeg.
1403. ĐUKIĆ LJUBO, Arse. 1927. Tuzi, Podgorica, Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 15. 9. 1943. Nestao 12. 4. 1944.
1404. ĐUKIĆ MILO, Bože. 1927. Selište, Nikšić. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 1. 4. 1943. Poginuo travnja 1944. kod Nikšića.
1405. ĐULMEZ MILICA, Luke. 1917. Imotski. Srpkinja, radnica. U NOV do 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Lipnja 1943. upućena u bolnicu na Majevicu, a zatim u 5. vojvođansku brigadu. Poginula listopada 1944. kod Beograda.
1406. ĐUMIĆ DANE, Milana 22. 10. 1924. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 12.2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1407. ĐUMIĆ NIKOLA, Đurđa. 18. 12. 1917. Plavno, Knin. Srbin, radnik. Član SKOJ-a od studenog 1941, a KPJ lipnja 1942. U 2. dal. od 3. 10. 1942. 13. 10. 1942. upućen na rad u obavještajni centar za Dalmaciju. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1408. ĐUNĐEROVIĆ NIKOLA, Pavla. 1908. Vranjska, Bileća. stolar. U NOV od 8. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1409. ĐURANAC STJEPAN, Mate. 1911. Poldečevo, Novi Marof, Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadu.
1410. ĐURANOVIĆ CVJETKO, Vlahe. 1910. Kotezi, Ravno, Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 21. 11. 1944. u 2. dalm. brig. Nestao 31. 1. 12. 1944.
1411. ĐURANOVIĆ IVAN, Antuna. 30. 8. 1914. Gruda, Dubrovnik. Hrvat zemljoradnik. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1412. ĐURANOVIĆ NIKOLA, Marka. 1908. Kotezi, Ravno. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s. Dobrkovići, Široki Brijeg.
1413. ĐURANOVIĆ NIKO, Luke. 1911. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1414. ĐURASOVlC NIKOLA, Marka. 1908. Kotezi, Ravno. Hrvat, mesar. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. barigadi.
1415. ĐURAS IVAN, Cvijeta. 1907. Mrcine, Dubrovnik. Hrvat, mesar. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1416. ĐURAS MARA, Mate. 8. 4. 1924. Mrcine, Dubrovnik. Hrvatica, domaćica. U NOV od 27. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1417. ĐURAŠIĆ IVO, Tome. 27. 9. 1922. Komolac, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1418. ĐURATOVIĆ IVO, Andra. 1919. Đuratovići, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, radnik. Član KPJ od 1944. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1419. ĐURATOVIĆ KRSTO, Luke. 5. 3. 1915. Dubrovnik. Hrvat, zeljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1420. ĐURATOVIĆ MATO, Luke. 8. 2. 1926. Vitaljina, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1044. u 2. dalm. brigadi. Umro 1979.
1421. ĐURATOVIĆ MATO, Nike. 1912. Đurinići. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1422. ĐURATOVIĆ NIKO, Luke. 1911. Vitaljina, Dubrovnik. Hrvat, zeljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1423. ĐURĐEVIĆ ŠPIRO, Jovana 1911. Ramljane, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 16. 6. 1943. kod Miljevine.
1424. ĐURIĆ ĐORĐE, Krste. 26. 4. 1920. Maovice, Sinj. Srbin, zemljoradnik. U NOV od srpnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo ožujka 1943. kod Jablanice, Neretva.
1425. ĐURIĆ IVAN, Ivana 17. 2. 1924. Doli Ston, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1426. ĐURIĆ PAVO, Đura. 2. 1. 1921. Osojnik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 30. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1427. ĐURIĆ STEVAN, Ante. 8. 4. 1925. Maovice, Sinj. U NOV od srpnja 1942. u 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
1428. ĐURIMET FABIJAN, Đure. 1. 1. 1914. Budimšćina, Zlatar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1429. ĐURIŠIĆ MIODRAG, Radivoje. 1. 7. 1926. Prizren kod Berane. Crnogorac, đak. Član KPJ od svibnja 1943. U NOV od 1.4. 1943. u Komskom PO. U 2. dalm. studenog i 1943, a zatim u 5. crnogorskoj brigadi.
1430. ĐURKOVIČ ĐURO. 4. 4. 1921. Jesenice, Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, trgovac, U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1431. ĐURKOVIČ PAVAO, 12. 10. 1909. Mikulići, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1432. ĐUROŠ LUKA, Martina. 19. 8. 1914. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1433. ĐUROVIČ MILINKO, Đure. 15. 4. 1910. Zagrad, Nikšić. Crnogorac, advokatski pripravnik. Član KPJ od 1936. U NOV od 1941. u Nikšićkom i Durmitorskom PO, 5. crnogorskoj brigadi. U 2. dalm. od lipnja do rujna 1943. rukovodilac polit, odjela, Nosilac »Partizanske spomenice 1941.« Narodni heroj.
1405. ĐULMEZ MILICA, Luke. 1917. Imotski. Srpkinja, radnica. U NOV do 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Lipnja 1943. upućena u bolnicu na Majevicu, a zatim u 5. vojvođan sku brigadu. Poginula listopada 1944. kod Beograda.
1406. ĐUMIĆ DANE, Milana 22. 10. 1924. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 12. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1407. ĐUMIĆ NIKOLA, Đurđa. 18. 12. 1917. Plavno, Knin. Srbin, radnik. Član SKOJ-a od studenog 1941, a KPJ lipnja 1942. U 2. dal. od 3. 10. 1942. 13. 10. 1942. upućen na rad u obavještajni centar za Dalmaciju. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1408. ĐUNĐEROVIĆ NIKOLA, Pavla. 1908. Vranjska, Bileća. stolar. U NOV od 8. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1409. ĐURANAC STJEPAN, Mate. 1911. Poldećevo, Novi Marof, Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadu.
1410. ĐURANOVIĆ CVJETKO, Vlahe. 1910. Kotezi, Ravno, Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 21. 11. 1944. u 2. dalm. brig. Nestao 31. 1. 12. 1944.
1411. ĐURANOVIĆ IVAN, Antuna. 30. 8. 1914. Gruda, Dubrovnik. Hrvat zemljoradnik. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1412. ĐURANOVIĆ NIKOLA, Marka. 1908. Kotezi, Ravno. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s. Dobrkovići, Široki Brijeg.
1413. ĐURANOVIĆ NIKO, Luke. 1911. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1414. ĐURASOVIĆ NIKOLA, Marka. 1908. Kotezi, Ravno. Hrvat, mesar. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. barigadi.
1415. ĐURAŠ IVAN, Cvijeta. 1907. Mrcine, Dubrovnik. Hrvat, mesar. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1416. ĐURAŠ MARA, Mate. 8. 4. 1924. Mrcine, Dubrovnik. Hrvatica, domaćica. U NOV od 27. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1417. ĐURAŠIĆ IVO, Tome. 27. 9. 1922. Komolac, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1418. ĐURATOVIĆ IVO, Andra. 1919. Đuratovići, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, radnik. Član KPJ od 1944. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1419. ĐURATOVIĆ KRSTO, Luke. 5. 3. 1915. Dubrovnik. Hrvat, zeljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1420. ĐURATOVIĆ MATO, Luke. 8. 2. 1926. Vitaljina, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1044. u 2. dalm. brigadi. Umro 1979.
1421. ĐURATOVIĆ MATO, Nike. 1912. Đurinići. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1422. ĐURATOVIĆ NIKO, Luke. 1911. Vitaljina, Dubrovnik. Hrvat, zeljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1423. ĐURĐEVIĆ ŠPIRO, Jovana 1911. Ramljane, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 16. 6. 1943. kod Miljevine.
1424. ĐURIĆ ĐORĐE, Krste. 26. 4. 1920. Maovice, Sinj. Srbin, zemljoradnik. U NOV od srpnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo ožujka 1943. kod Jablanice, Neretva.
1425. ĐURIĆ IVAN, Ivana 17. 2. 1924. Doli Ston, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1426. ĐURIĆ PAVO, Đura. 2. 1. 1921. Osojnik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 30. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1427. ĐURIĆ STEVAN, Ante. 8. 4. 1925. Maovice, Sinj. U NOV od srpnja 1942. u 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
1428. ĐURIMET FABIJAN, Đure. 1. 1. 1914. Budimšćina, Zlatar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1429. ĐURIŠIĆ MIODRAG, Radivoje. 1. 7. 1926. Prizren kod Berane. Crnogorac, đak. Član KPJod svibnja 1943.U NOV od 1.4. 1943. u Komskom PO. U 2. dalm. studenog i 1943, a zatim u 5. crnogorskoj brigadi.
1430. ĐURKOVIĆ ĐURO. 4. 4. 1921. Jesenice, Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, trgovac, U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1431. ĐURKOVIĆ PAVAO, 12. 10. 1909. Mikulići, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1432. ĐUROŠ LUKA, Martina. 19. 8. 1914. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1433. ĐUROVIĆ MILINKO, Đure. 15. 4. 1910. Zagrad, Nikšić. Crnogorac, advokatski pripravnik. Član KPJ od 1936. U NOV od 1941. u Nikšićkom i Durmitorskom PO, 5. crnogorskoj brigadi. U 2. dalm. od lipnja do rujna 1943. rukovodilac polit, odjela, Nosilac »Partizanske spomenice 1941.« Narodni heroj.
1434. ĐUROVIĆ NIKOLA, Đure. 18. 4. 1920. Plat, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1435. EĆIM BOŽO, Jure. 1917. Sitno Gornje, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od siječnja 1943. Umro od tifusa svibnja 1943. kod s. Tepci, Žabljak.
1436. ECIM LUKA, Jure. 1921. Sitno Gornje, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 9. 6. 1943. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
1437. EĆIM VJEKOSLAV, Jure. 25. 5. 1925. Sitno Gornje, Split. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od lipnja 1941. KPJ 7. 3. 1945. U NOV od 1. 2. 1943. u Mosorskom PO, zatim'u 5. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. komandir čete.
1438. EDER FRITZ, 20. 1. 1910. Nijemac, zemljoradnik. U NOV od 13. 6. 1944. u 2. dalm. bri gadi.
1439. EDEKHER FRANJO, Franje. 19. 4. 1914. Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1440. EGIĆ OBRAD, Prokopija. 1. 2. 1908. Gošić, Knin. Srbin, aktivni podoficir bjv. Član KPJ od 20. 12. 1942. U NOV od 10. 12. 1941. u Bukovičkom i Sjevemodalmatinskom PO, Primorskom bataljonu i 5. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 25. 5. 1943. komandant brigade. 25. 12. 1944. upućen za načelnika štaba 8. makedonske divizije KNOJ-a. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.« Narodni heroj.
1441. ELEZ ANTE Nikole. 7. 2. 1913. Sedronić, Drniš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1. 11. 1944. g. u 2. dalmatinskoj brigadi.
1442. EMER-BULATOVIĆ MILICA, Marina, 6. 11. 1922. Seget Donji, Trogir Hrvatica, radnica. Ćlan SKOJ-a od veljače 1943. KPJ svibnja 1945. U NOV od lipnja 1942. u Šiben-sko-trogirskom PO, zatim u 3. dalmat. brieadi. U 2. dalm. brigadi od 9. 6. 1943.
1443. ERAGONI OLIVIO, Talijan. U NOV od studenog 1943. Nestao 3. 1. 1943. kod s. Oj-kovica, Nova Varoš.
1444. ERAK MARKO, Šibenik. Hrvat. U NOV od 1942. Poginuo 20. 6. 1943. na Romaniji.
1445. ERAK ŠIME, Petra. 1914. Pirovac, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Član KPJ. Poginuo 14. 12. 1943. na Borovoj Glavi, Livno.
1446. ERAKOVIĆ MILAN, Tanasija. 1920. Bratiškovci, Šibenik. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
1447. ERCEG IVAN, Ante. 29. 7. 1919. Mandalina, Šibenik. Hrvat, đak. Član KPJ od travnja 1942. U NOV od veljače 1942. u bat. »Ognjen Priča«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. polit, kom. brigadne bolnice. Rujna 1944. kao ranjenik upućen na liječenje u Italiju. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«
1448. ERCEGOVIĆ ANTE, Svetina. 1920. Ložnica, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a u NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
1449. ERCEGOVIĆ ANTE (ZULFO), Svetina. Rogoznica, Šibenik. Hrvat, ribar. Član KPJ. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Komandir čete. Lipnja 1944. upućenu 2. ud. korpus.
1450. ERCEGOVIĆ ANTE, StipeT Krilo Jesenice, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 10. lipnja 1943. na Zelengori.
1451. ERCEGOVIĆ DUŠAN, Jesenice, Omiš. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. prosinca 1942. na Borovoj Glavi kod Livna.
1452. ERCEGOVIĆ DUŠAN, Stipe. 1. 7. 1913. Krilo Jesenice, Omiš. Hrvat, bravar. Član SKOJ-a od 21. 7. 1941. U NOV i POJ od 4. 1. 1943. u Mosorskom PO. U 2. dalm. od 22. 2. 1943. Lipnja 1943. kao tifusar zarobljen i odveden u logor Sisak, zatim u Njemačku. Pobjegao iz logora.
1453. ERCEGOVIĆ IVAN, Stipe. 1925. Krilo Jesenice, Omiš. U NOV od lipnja 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
1454. ERCEGOVIĆ JOSIP Ivana. 1924. Sapini Doći, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1942. U NOV od kolovoza 1942. u 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 1 listopada 1944. kod Trebinja.
1455. ERCEGOVIĆ JURE. Kutelji, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 18. svibnja 1943. na Sinjajevini.
1456. ERCEGOVIĆ MATE, Svetina. 1916. Ložnice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Ćlan SKOJ-a od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
1457. ERCEGOVIĆ MARIN, Ante. 1919. Ložnice Gornje, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
1458. ERCEGOVIĆ MARIN, Ante. 1922. Sapini Doći, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od svibnja 1942. U NOV od srpnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo prosinca 1942. na Cilašu.
1459. ERCEGOVIĆ MARIN, Ivana. 1921. Ložnice Gornje. Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
1460. ERCEGOVIĆ MARKO, Josipa. 7. 4. 1921. Sirkovina, Rogoznica, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941. KPJ od 1942. U NOV od svibnja 1942. u Šibensko-trogirskom partizanskom odredu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Komandir čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1461. ERCEGOVIĆ PASKO, Svetina. 1923. Ložnice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
1462. ERCEGOVIĆ STIPE, Ivana. 1923. Ložnice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. u 2. dalm. barigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
1463. ERCEGOVIĆ ŠPIRO, Stipe. 2. 1. 1920. Kilo Jesenice, Omiš. Hrvat, radnik. Član KPj od srpnja 1944. U NOV od 10. 2. 1943. u Mosorskom partizanskom odredu. U 2. dalm. od 20. 2. 1943. Kolovoza 1944. upućen u Dubrovački PO za polit. kom. čete.
1464. ERDELI FRANJO, Gabrijela. 4. 6. 1924. nova Gradiška. Hrvat, U NOV od 6. 9. 1944. u 2 dalm. brigadu.
1465. ERDIJA ANTE, Marka. 9. 10. 1913. Pupnat, Korčula. Hrvat, službenik. U NOV od 14. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1466. ERGIĆ BOGOSLAV, Luke. 15.7. 1921. Vranjic, Split. Hrvat, radnik. Član KPJ od 1943. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Umro 1981.
1467. ERGIĆ ŠPIRO, Spire. 18. 9. 1918. Gaćeleze, Šibenik. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od travnja 1942. U NOV od 18. 10. 1942. u Mučkoj letećoj četi i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. 6. 1. 1945. upućen u Gardu.
1468. ERICA ANTE, Marina. 1924. Krilo Jesenice, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
1469. ETEROVIĆ IVAN, Ivana. 10. 4. 1908. Pučišće Brač. Hrvat, U NOV od 11. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1470. ETEROVIĆ NIKOLA, Ivana. 4. 2. 1918. Pučišće, Brač. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1. 1. 1943. u 2. dalm. brigadi.
1471. FABIJAN STANE, Jakoba. 20. 6. 1923. Ljubljana, Slovenac, radnik. U NOV od 1. 5. 1945. u 2. dalm. brigadu (došao iz zatvora u Trstu).
1472. FABIJANOVIĆ ANTE, Antuna. 1921. Škrip, Supetar, Brač. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 2. 8. 1942. Poginuo 5. 12. 1943. kod Plevalja.
1473. FADIĆ MATE, Andrije. 7. 11. 1919. Komiža, Vis. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od srpnja 1941. KPJ rujna 1942. U NOV od 4. 5. 1942. u Rogozničkoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Studenog 1942. upućen u bolnicu u Liku, a zatim u sanitetski odsjek GŠH. Umro 1980.
1474. FAĐONI NIKO, Alberta. 10. 10. 1925. Ćilipi, Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1475. FAJFER SLAVKO, Stjepana. 15. 10. 1919. Maruševac, Ivanec. Hrvat, mehaničar. U NOV od 4. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1476. FALAN SLAVKO, Salka. 1915. Radići, Ostrožac, Konjic. Zemljoradnik. U NOV od 10.9. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 20. 4. 1945. na otoku Cresu.
1477. FALKONI FRANJO, Nike. 22. T2. 1923. Durovnik. Hrvat, đak. U NOV od 28. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1478. FANTANO LUIGI, Antonio. 12. 5. 1920. Martirano, Italija, Talijan, zidar. U NOV od 10.10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1479. FAVACO GINO, Salvatore. 1. 5. 1920. Palermo, Italija, Talijan, zemljoradnik. U NOV od 10. 3. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1480. FAVELLI MARIO, Eugenio. Italija. Talijan, U NOV od prosinca 1943. u 2. dalm. brigadi. Nestao 14. 1. 1944. u Opaljeniku, Srbija.
1481. FEDELEODINO, 18.5. 1922. Lanciano, Aoreti, Italija. Talijan, zidar. U NOV od 21. 3. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1482. FEFER JOSIP, Stjepana. 12. 2. 1921. Cabuna, Virovitica. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 8. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1483. FEJIĆ SALKO, 1914. Mostar, Musliman. Prijeratni član KPJ. U NOV od 1941. U 2. dalm. od siječnja do srpnja 1943. zamjenik polit, kom bataljona. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1484. FENBURELLI CASPARO. 16. 1. 1923. Casino, Maršala, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 5. 3. 1944. u 2. dalm. brig.
1485. FERARA SlME, Petra. 18. 8. 1923. Tribunj, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 3. 1. 1941. KPJ od 15. 5. 1944. U NOV od 7. 6. 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Početkom 1945. upućen u KNOJ.
1486. FERDROVIĆ VIKTOR, Mate. 26.3.1921. Florjanovac, Podravska Slatina. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Groz-dol, Mostar.
1487. FERENCA VALENTIN, Stjepana. 1. 6. 1924. Markuševac, Zagreb. Hrvat, zemljoradnik. U NOV 17. 10. 1944. u 2 dalm. brigadi.
1488. FERIĆ ANTUN, Ljube. 7. 3. 1928. U NOV od 1. 10. 1944. Nestao iz brigade.
1489. FIGONE BARTOLOMEO, Antonio. 25. 2. 1910. Vireliale Ligure, Spezia, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 23. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1490. FILIĆIĆ BOŽO, Mise. 1907. Soline, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1491. FILIPI AMERIGO. 22. 9. 1921. Palermo, Italija, Talijan, pekar. U NOV od 28. 10. 1943. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944.
1492. FILIPI-VEDRINA, DOLORES (Dora) 1924. Betina, Šibenik Hrvatica, krojačica. Član SKOJ-a od travnja 1941. KPJ lipnja 1944. U NOV od 10. 5. 1942. u Sjevernodalmatin-skom odredu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Referent saniteta bataljona.
1494. FILIPI MILIVOJ, Ive. 1924. Betina, Šibenik. Hrvat, đak. Član SKOJ-aod 1939. U NOV od 1941. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Umro od tifusa travnja 1943. kod Foče. 1994. FILIPOVIĆ ARSENIJE, Blagoja. 1927. Gradac, Drobnjaci, Savnik. U NOV od studenog 1943. Nestao 22. 5. 1944. kod Lapova Dola, Nikšić.
1495. FILIPOVIĆ DUŠAN, Vida. Danilovgrad. Crnogorac. U NOV od 1941. U 2. dalm. od 10. 11. 1942. do travnja 1943. kada je ranjen na Bakicu kod Foče i upućen u bolnicu. Komandant bataljona. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1496. FILIPOVIĆ IVAN, Mate. 27. 11. 1919. Radićevići, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 27. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1497. FINCI ELI. Jevrej, publicist. Član KPJ. U NOV od 1941. U 2. dalm. od prosinca 1942. do 1944. ČLan polit, odjela brigade. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.« Umro 1978.
1498. FINESE LORENZO, Luigi. 18. 5. 1923. Lago, Ferara. Italija. Talijan, trgovac. U NOV od 22. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1499. FIORENINI JAKOV, Nika. 30. 11. 1917. Budva. Sofer. U NOV od 8. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1500. FISTANIĆ MLADOMIR, Jure. (Miro) 14. 6. 1916. Zastražišće, Hvar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 9. 9. 1943. u Hvarsko-viškom PO. U 2. dalm. od 1944.
1501. FJOROVIĆ MIHO, Kriste. 5. 8. 1910. Brašina, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 27. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1502. FJOROVIĆ NIKO, Andra. 1917. Vodovađa, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1503. FJOROVIĆ NIKOLA. 1910. Brašina, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1976.
1504. FOGT ZLATKO, Frane. 1919. Trstenik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Zarobljen 18. 1. 1945. kod s. Gornji Crnac, Mostar.
1505. FOLFORD JOSIP, Zige. 17. 2. 1920. Eisenstadt, Slovak, kuhar. U NOV od 2. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1506. FORLIĆ BRANKO, Ilije. 20. 2. 1921. Sinj. Hrvat, zidar. Član SKOJ-aod studenog 1942. KPJ od 1.7. 1943. U NOV od 1. 7. 1942. u bataljonu »Ante Jonić« i 1. dalm. brigadi. U 2. dalm. od svibnja 1943.
1507. FORETIĆ BARTUL, Nikole. 3. 1. 1920. Komiža, Vis. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1943. U NOV od svibnja 1942. u Rogozničkoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Od lipnja 1943. u 6. istočnobosanskoj brigadi. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1508. FORNASERI DOMINIK, Dominika. 1. 2. 1914. Kupari, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1509. FORTUNATOVIĆ ANTUN, Marina. 24. 12. 1911. Mlini, Dubrovnik. Hrvat, pomorac. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. Dalm. briaadi. Poginuo 6. 5. 1945. kod s. Sapjane, Rijeka.
1510. FRANIĆ FRANE, Jure, 15. 9. 1910. Vrgorac. Hrvat, obrtnik. U NOV od 1. 7. 42. u Blokovskom PO i 3. Dalm. brigadi. U 2. dalm. od 9. 6. 1943.
1511. FRANIĆ FRANO, Rudolfa. 1912. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, službenik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1512. FRANIĆ JAKOV. 17. 7. 1924. Kaštel Sućurac, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 9. 9. 1943.
1513. FRANIĆ JOSIP, Ante. 1925. Prvič Sepurine, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 7. 6. 1942. u Sjeverno-dalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo na Gornjim Barama, Sutjeska 6. 6. 1943.
1514. FRANIĆ LEON, Dinka. 1918. Prvić Sepurine, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1940. U NOV od ožujka 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 8. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
1515. FRANCESCHELI ARONE. 17. 4. 1922. Andioso Grosseto, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 2. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1516. FRANCISCO BENEDETTO. 30. 1. 1922. Bacale Lecce, Italija Talijan, student. U NOV od 20. 9. 1943. u 2. dalm. brigadi.
1517. FRANKIĆ ILIJA, Ivana. Trebižat, Čapljina. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 3. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 3. 1. 1945.
1518. FRANKOVIĆ ILIJA, Ilije. 1917. Ponikve, Dubrovnik. Hrvat, PTT radnik. U NOV od 3. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1519. FRANJIĆ ILIJA, Marka."l3. 2. 1925. Draglavci, Tešanj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 2. 1945. na Krstini, Mostar.
1520. FRANOVIĆ VOJISLAV, Hrvat, sanitetski tehničar. U 2. dalm. brigadi od veljače do travnja 1944. Referent saniteta brigade.
1521. FRIGANOVIĆ IVO, Nikole. 1925. Šibenik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od prosinca 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od veljače 1943. Poginuo 16. 3. 1943. kod Kalinovika.
1522. FRLEKIN KRSTE, Tome. 21. 7. 1919. Prvić Luka, Šibenik. Hrvat, ribar. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Rujna 1944. kao ranjenik upućen na liječenje u Italiju. Umro 1978.
1523. PRKUT MATO, Pere. Kupari, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 2. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 11. 1944. kod s. Kamenari, Boka Kotorska.
1524. FRŽOP ANTE, Ivana. 1914. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1942. U NOV od 2. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo na Crnom Vrhu kod Foče 10. 4. 1943.
1525. FRAŽAN IVAN, Ivana. 1910. Blato, Korčula, Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 6. 1942.
1526. FURIN ANTUN, Petra. 28. 3. 1914. Porto, Gruaro, Trijeste. Italija. Slovenac. U NOV od 10. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1527. FURKOVIĆ MILAN, Paška. Poginuo 6. 2. 1945. kod s. Radeljkovina, Mostar.
1528. GABETTA PIETRO, Angelo. 16. 1. 1916. Sommo, Pavia, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 6. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1529. GABRIĆ FILIP, Petra. 1915. Drvenik. Makarska. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 8. 2. 1942.
1530. GABRIĆ PETAR, Mate. 1914. Sitno Gornje, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10.1. 1943. Poginuo 11. 6. 1943. na Zelengori.
1531. GABRIVELLE GENARO, Bernardo. 1921. Arpino, Italija. Talijan. U NOV od 2. 12. 1943. u 2. dalm. brigadi, Poginuo 2. 4. 1944. kod s. Bogmilovići, Nikšić. (v. r. br. 1580).
1532. GABRIVELLE GIACOMO, Salvatore. 1917. Panteleria, Trapani, Italija. Talijan. U NOV od 8. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944.
1533. GABRIN FRANJO, Ante. 9. 2. 1921. Tivat. Hrvat, pomorac, U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1534. GAĆE IVAN, Nikole. 22. 2. 1913. Zagvozd, Imotski. Hrvat, radnik. Član KPJ od 1942. U NOV od 1941. na Kordunu, zatim u Dinarskoj četi, bataljonu »Josip Jurčević«, 10. hercegovačkoj i 4. splitskoj brigadi. U 2. dalm. od 4. 1945. komandant brigade. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.« Umro 1979.
1535. GAĆARIJA JOVAN, Poginuo 25. 4. 1943. kod Foče,
1536. GAĆINA BOŽO, Marka. 24. 12. 1900. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26.7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo na Marinom Brdu, Bosansko Grahovo.
1537. GAĆINA-JELIĆ MARIJA, Šime. 13. 11. 1922. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginula kao tifusar 13. 6. 1943. u Centralnoj bolnici na Tjentištu, Sutjeska.
1538. GAĆINA MARIJAN, Paška. 1925. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 12. 6. 1943. na Zelengori.
1539. GAĆINA PAVAO, Šime. 1911. Mali Iž, Zadar. Hrvat, ribar. Član KPJ od 1943. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
1540. GAĆINA PAŠKO, Mate. 5. 9. 1915. Primošten, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1944. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi.
1541. GAĆINA STIPE, Ive. 1920. Široke, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
1542. GAĆINA SANTO, Josipa, 1921. Mali Iž, ZadarT Hravat, radnik. Član SKOJ-a od 1938. KPJ od 15. 5. 1940. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanski prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Lipnja 1943. zarobljen na Zelengori i odveden u Njemačku u logor.
1543. GAĆINA TOME, Stipe. 1924. Široke, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1941. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
1544. GAĆINA TOME, Ante. 22. 11. 1901. Primošten, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1941. U NOV od 1941. u Primoštenskorogozničkoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.« Umro 1982.
1545. GAĆINA VLADIMIR, Josipa. 1913. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 21.3. 1943. kod Kalinovika.
1546. GAĆAK IVAN, Mate. 1924. Garičice, Ogulin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s. Dobrkovići, Široki Brijeg.
1547. GADŽO JAKOV, Marka. 1910. Zvorović, Ljubuški. Hrvat, zeljoradnik. U NOV od 13. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1548. GADŽO MIRKO, Marka. 18. 5. 1927. Lokvičići, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od veljače 1943. u 2. dalm. brigadi. Travnja 1944. upućen u 2. udarni korpus.
1549. GAJGER JOSIP, Lovre. 1917. Dubrovnik. Hrvat, stolar. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1550. GAJOVIĆ MILORAD, Radovana, Markovine. Ceo, Cetinje. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 1. 1944. kod Ceva, Cetinje.
1551. GAJSKI RUDOLF, Vjekoslava. 4. 12. 1913. Marija Bistrička, Stubica. Hrvat, limar.U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944.
1552. GAJSKI STJEPAN, Valenta. 12. 8. 1921. Sveti Petar, Orehovac, Križevci. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Gos-tuša Široki Brijeg.
1553. GAJŠEK STJEPAN, Frane. 1921. Ivanec. Varaždin. Hrvat. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1. 5. 1945. kod s. Rukavac, Opatija.
1554. GALBIATI VITO, Giovanni. 1923. Milano, Italija. Talijan, trgovac. U NOV od 22. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1555. GALE GRGUR, Mate. 1915. Mlini, Dubrovnik. Hrvat, listonoša. U NOV od 1. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1556. GALEŠIĆ VJEKOSLAV, Josipa. 1909. Božava, Zadar. Hrvat, U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 5. 1945. kod s. Jelšane, Rijeka.
1557. GALIĆ IVAN, Ma*"rtina. 1908. Svib, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 1. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1558. GALIĆ MARKO, Luke. 1910. Otišić, Vrlika. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 13. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1559. GALIĆ RADE, Ivana. 9. 7. 1922. Split. Hrvat, student. Član KPJ. U NOV od svibnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. polit. kom. ćete. Poginuo 13. 6. 1943. kod Miljevine.
1560. GALOVIĆ ŠIME, Josipa. 1920. Andruševci, Vinkovci. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1561. GALJUF VLAHO, Mise. 1913. Grabovac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1562. GANGAJ JOSIP, Kuzme. 14. 3. 1925. Dubrovnik. Hrvat, stolar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1563. GANGAJ LEONARD, Kuzme. 27. 2. 1923. Dubrovnik. Hrvat, stolar. U NOV od 2. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1564. GAMBIROŽA MILAN, Save. 1922. Kovačič, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
1565. GARBIN TONKO, Jerolima. 1921. Tivat, Kotor. Hrvat, radnik. U NOV od 1. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2. 1945. na Papratniku, Mostar.
1566. GARDASEVIĆ MILAN, Radosava. 1915. Ubli, Cetinje. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 1943. U 2. dalm. brigadi. Nestao lipnja 1944.
1567. GARDIN ANTUN, Petra. 1920. Hodilje, Ston, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. barigadi.
1568. GASPARINI ERASMO. 1914. Placona, Piša, Italija. Talćijan, zidar. U NOV od 10. 9. 1943. u 2. dalm. brigadi.
1569. GAŠPAR STIPE, Mate. 1920. Brist, Makarska. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od lipnja 1942. U NOV od 1942. Poginuo na Sutjesci lipnja 1943.
1570. GAŠPAR VICE, Ante. 28. 1. 1920. Umćani, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941. KPJ od 1945. U NOV od 18. 10. 1942. u Biokovskom PO i 4. dalm. brigadi. U 2. dalm. od travnja 1943. zamjenik komandira čete.
1571. GAŠPAROV LUKA, Ivana. 7. 3. 1924. Sesvete, Đurđevac. Hravat, kolar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1572. GAŠPAREVIĆ ŠIME, Tome. 1904. Sukošan, Biograd na moru. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1573. GAŠPARIĆ RUDOLF, 1917. Martinci, Zagreb. Hrvat, U NOV od 23. 10.1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 23. 1. 1945. kod Širokog Brijega.
1574. GASPIĆ MARIO. Solin, Split. Hrvat, radnik. U NOV od 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
1575. GAŠPIĆ PETAR, Solin, Split. Hrvat, radnik. U NOV od 6. 9. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 20. 1. 1943. kod Livna.
1576. GAVRANIĆ IVAN, Ivana. Blato, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1. 11. 1944. kod Perasta, Boka Kotorska.
1577. GERICA ANTE, Ante. 23. 5. 1926. Orebić, Korčula. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od listopada 1944. U NOV od 18. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1578. GERMANIDI PIO. 1911. Bologna, Italija. Talijan. U NOV od 14. 9. 1944. Nestao 31. 12. 1944.
1579. GEROVIĆ CVIJETKO, Luke. Osojnik, Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1580. GIENERO GABRIELE. Talijan. U NOV od rujna 1943. Poginuo 2. 4. 1944. kod s. Bog-milovići, Nikšić.
1581. GIERMONI BRUNO, Giovanni. 1922. Ariviado, Perugia, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 20. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1582. GILIO VICENZO, Cosimo. 1911. Agnone, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 15. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1583. GILLIALFREDO, Giovanni. 1914. Rivoli, Torino, Italija. Talijan. U NOV od 12. 5. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1584. GILJANOVIĆ NIKŠA, Lovre. 19. 8. 1925. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV o I 11. 11. 1944'. u 2. dalm. barigadi.
1585. GILIEVIĆ IVAN, Nikole. 1907. Baćina, Ploče. Hrvat, zemljoradnik U NOV od 10. 5. 1942.
1586. GIUEVIČ MILKA, 1926. Baćina, Ploče. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 9. 6. 1943. Poginula ožujka 1943. kod Crnogorskog Grahova.
1587. GINGLIANI ARTURO, Talijan. U NOV od prosinca 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 4. 1. 1944. kod Gornjeg Trudova, Nova Varoš.
1588. GIOVANINI DANILO. 1920. Narni, Terni, Italija. Talijan. U NOV od rujna 1943. u 2 dalm. brigadi.
1589. GIRA IVAN, Frane. 10. 7. 1926. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1590. GIRA IVO, Mate. 1926. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1591. GIUSTI DORANDO, 1914. Firenza, Italija, Talijan, šofer. U NOV od 20. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1592. GIZDIĆ-SAKIĆ JELA, Frane. 19. 5. 1919. Klis, Split. Hrvatica, domaćica. Član KPJod 17. 4. 1942. U NOV od 17. 11. 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 9. 6. 1943. referent saniteta bat. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1593. GLADOVIĆ LAZO, Đure. 1910. Žažvić, Šibenik. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 5. 5. 1942. u bat. »Bude Borjan.« U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 5. 9. 1944. kod Lastve, Trebinje.
1594. GLADOVIĆ MILAN, Save. 1913. Žažvić, Šibenik. Srbin, zemljoradnik. U NOV od lipnja 1942. u bat. »Bude Borjan«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo listopada 1942. kod Vrlike.
1595. GLADOVIĆ NIKOLA, Petra. 11. 11. 1911. Žažvić, Šibenik. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ od kolovoza 1944. U NOV od svibnja 1942. u bat. »Bude Borjan«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Komandir čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1596. GLAMUZINA MILJENKO. 1907. Dubrovnik. Hrvat, službenik. U NOV od 24. 10.1944. u 2. dalm. brigadi.
1597. GLAVIĆ JOZO, Pera 1917. Poljica, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1598. GLAVIĆ MARKO, Nika. 1921. Poljica, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2. 1945. kod s. Čeprljuge, Mostar.
GLAVIĆ NIKO, Pera. 1924. Grude, Dubrovnik. Hrvat, trg. pomoćnik. Član SKOJ-a od 1943. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brig.
1600. GLAVINA JOSIP, Ante. 1914. Makarska. Hrvat, radnik. Prije ratni član SKOJ-a i KPJ. U NOV od 1942. u 1. dalm. i 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm. od 13. 3. 1944. Komandir čete.
1601. GLAVINA JOZO, Sinj. Hrvat. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo srpnja 1943. na Ozrenu, istočna Bosna.
1602. GLAVINIĆ MARKO, Nika. 1921. Poljica, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. Poginuo 28. 1. 1945. kod Širokog Brijega, Mostar.
1603. GLAVINIĆ PETAR, Petra. 29. 5. 1923. Mrcine, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao siječnja 1945. kod Širokog Brijega-
1604. GLAVINIĆ VLAHO, 1925. Mrcine, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 9. 2. 1945. kod s. Goranci, Mostar.
1605. GLAVINJA LUKA, Luke. 10. 10. 1922. Komaji, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1606. GLEĐ BOŽO. 1907. Polje Brdo, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, listonoša. U NOV od 29. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1607. GLEĐ ĐURO, Bože. 1921. Vodovada, Dubrovnik. Hrvat, mehaničar. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1608. GLEĐ NIKO, Bože. 1925. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod Mostara. Umro poslie rata.
1609. GLEĐ PERO, Boza. 1921. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro poslije rata.
1610. GLIBOTA DANKO, Ivana. 7. 3. 1923. Slivno, Imotski. Hrvat, đak. U NOV od 23. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1611. GNJEC JOZO, Poginuo 8. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
1612. GNJEČ MATE, Mije. 2. 2. 1911. Pasićina, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 8. 8. 1942. U NOV od 18. 2. 1943. u 2. dalm. barigadi. Travnja 1944. upućen u 2, udarni korpus.
1613. GOJAN ANTUN, Luke. 1916. Popovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1614. GOJAN PERO, Pera. 1914. Popovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1615. GOJANOVIĆ BEPINA, Mate. 1901. Šibenik. Hrvatica, domaćica. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi, Srpnja 1943. upućena u 1. dalm. brigadu. Poginula kod Duv-na 1944.
1616. GOJANOVIĆ DAVORKA-NEDIUKA, Mate. 1929. Šibenik. Hrvatica, učenica. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Srpnja 1943. upućena u 1. dalm. Poginula kod Duvna 1944.
1617. GOJANOVIĆ-KRPAR, ANTE, Jure. 1908. Šibenik. Hrvat, lučki radnik. U NOV od rujna 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
1618. GOJANOVIĆ IVA, Jere, 1919. Šibenik. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a. U NOV od 29. 10. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
1619. GOJANOVIĆ KRPAR JOSO, Jere. 1917. Šibenik. Hrvat, postolar. U NOV od 29. 9. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
1620. GOJANOVIĆ NIKICA, Mate. 1922. Šibenik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 29. 9. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 18. 12. 1942. kod Duvna.
1621. GOJAVIĆ JOZO, Antuna. 16. 2. 1922. Smokovljani, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1622. GOGIĆ NOVAK, Miljana. 2. 3. 1920. Opasenica, Lijeva Rijeka, Kolašin. Crnogorac, zemljoradnik. Član SKOJ-a od travnja 1944. U NOV od veljače 1942. u Lijevoriječkom bataljonu. U 2. dalm. od 2. 4. 1944.
1623. GOJIĆ KREŠIMIR, Silva. 1906. Dubrovnik. Hrvat, službenik. U NOV od 2. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1624. GOJKOVIĆ JOLE, Marka. 1907. Plužine, Šavnik. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 10. 12. 1943. u 2. dalm. brigadi. 8. 6. 1943. nestao iz brigadne bolnice.
1625. GOLEMAC IVAN, Ivana (Ganje). 1896. Desne, Metković. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od veljače 1943. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
1626. GOLEMAC SEVERIN, Ivana. 1926. Desne, Metković. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od veljače 1943. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
1627. GOLER JOSIP, Viktora. 1911. Suho Polje, Virovitica. Hrvat, stolar. U NOV od 12. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1628. GOLEŠ ANTE, Ivana. 1920. Sapini Doći, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od kolovoza 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo na Donjim Barama 6. 6. 1943.
1629. GOLEŠ ANTE, Roka. 1920. Šibenik. Hrvat, mehaničar. Član KPJ od 1941. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 13. 6. 1943. na Miljevini.
1630. GOLEŠ IVAN, Josipa. 1925. Sapini Doći, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV odkolovoza 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo srpnja 1943. na Ozrenu u istočnoj Bosni.
1631. GOLEŠ JERKO, Ivana. 1923. Sapini Doći, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV srpnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10.1942. Poginuo studenog 1942. na Vag-nju, Livno.
1632. GOLEŠ JOSIP, Ante. 1922. Sapini Doći, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 22. 8. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo travnja 1943. kod Foče.
1633. GOLES JOSIP, Mije. 1921. Sapini Doći, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a 1942. U NOV 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 9. 6. 1943. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
1634. GOLES MARIN, Josipa, 1923. Sapini Doći, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od srpnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo studenog 1942. na Vagnju, Livno.
1635. GOLES NEDIUKA, Roka. 1922. Šibenik. Hrvatica, učenica. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. briaadi. Poainula na Zelengori lipnja 1943.
1636. GOLES ROKO, Paška. 1892. Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. briaadi. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
1637. GOLES SVETIN, Paška. 1920.'Ložnice. Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a 1942. U NOV od 1942. u 2. dalm. briaadi. Poainuo na Zelengori lipnja 1943.
1638. GOLUBIĆ IVO, Miha. 26. 5. 1926. Zastolje, Gruda, Dubrovnik. Hrvat zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. Predao se neprijatelju 17. 5. 1945. kod s. Gustuša, Mostar.
1639. GOLUBOVIĆ MIJO, Ivana. 1914. Karlovac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 5. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1640. GONNI LUCIANO, Eugenio. 17. 10. 1925. Imola, Bologna, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 28. 4. 1944. u 2. dalm. braiaadi.
1641. GORANOVIĆ MILINKO, Save. 1924. Žaljužnica, Golija, Nikšić. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 1. 12. 1943. Nestao iz brigadne bolnice 12. 5. 1944.
1642. GORETA MIRKO, Jose. 15. 8. 1912. Šibenik. Hrvat, lučki radnik. Član KPJ od lipnja 1943. U NOV od 29. 9. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. komandir čete.
1643. GOSIĆ MIJO, Stipe, 1924. Kupres. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s. Dobrkovići, Široki Brijeg.
1644. GOTOVAC MARKO, Ivana. 1914. Virovo, Šibenik. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od veljače 1943. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
1645. GOVORCIN ANĐELKO, Luke. 13.7. 1924. Mali Iž, Zadar. Hrvat. U NOV od 26.7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 9. 10. 1942. kod s. Peulje, Bosansko Grahovo.
1646. GOVORCIN ČEDO, Paška. 6. 6. 1924. Mali Iž, Zadar. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 15. 12. 1942. na Borovoj Glavi, Livno.
1647. GOVORCIN IŽAK, Josipa, 28. 4. 1920. Mali Iž, Zadar, Hrvat. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Pogionuo 28. VI 1943. na Kladnju.
1648. GOVORCIN JOSIP, Josipa. 2. 4. 1923. Mali Iž, Zadar. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo rujna 1943. kod Foče.
1649. GOVORCIN LJUBOMIR, Luke. 19. 12. 1919. Mali Iž, Zadar. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od studenog 1942. KPJ od svibnja 1943. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. 27. 1. 1943. upućen u Mornarički odred.
1650. GOVORCIN MARIJAN, Marka. 19. 8. 1919. Mali Iž, Zadar. Hrvat, U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 6. 3. 1943. u Jablanici na Neretvi.
1651. GOVORCIN-MAŠCE MILKA, Stjepana. 13. 9. 1923. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1942. KPJ od 1944. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
1652. GOVORCIN PAŠKO, Luke. 1904. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. u 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 12. 6. 1943. na Zelengori.
1653. GOVORCIN RADE, Tome. 12. 3. 1926. Mali Iž, Zadar. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od ko-loza 1942. KPJ od travnja 1944. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Zamjenik polit. kom. bataljona.
1654. GOVORCIN SALVO, Marka. 28. 1. 1923. Mali Iž, Zadar. Hrvat, U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 6. lipnja 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
1655. GOVORCIN ŠIME, Paška. 15. 9. 1923. Mali Iž, Zadar. Hrvat. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 28. 12. 1942. kod Kupresa.
1656. GOVORCIN VILMO, Marka. 1. 12. 1920. Mali Iž, Zadar. Hrvat, U NOV od 7. 12. 1941. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 12. 1942. na Vagnju, Livno.
1657. GOVORKO MARIJAN, Petra. 1911. Perast, Kotor. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi. Poainuo nesretnim slučajem 15. 9. 1945.
1658. GRACIĆ MAHMUT, Avde. 26. 12. 1919. Mahlaj. Musliman, krojač. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s. Gornji Crnac, Široki Brijeg.
1659. GRAClC RADOMIR, Mato. 1910. Dubrovnik. Hrvat, službenik. U NOV 26. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1660. GRADICEVIĆ JOVAN, Luke. 8. 1. 1921. Golubići, Obrovac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 4. 1. 1945. Nestao 19. 3. 1945.
1661. GRAJF FRANJO, Franje. 26. 5. 1923. Štjeti, Litomjerice Ćehoslovačka. Čeh, mehaničar, U NOV od 24. 11. 1944.
1662. GRANIĆ IVO, Briše. 19.6. 1914. Medovdolac, Imotski. Hrvat, kolar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1663. GRANIĆ NIKOLA, Bariše. 6. 12. 1920. Medovdolac, Imotski, Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1664. GRAZINI CORADO, Alvaro. 9. 4. 1925. Bagnoro, Romagna, Ravena. Italija. Talijan, Radnik. U NOV od 29. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1665. GRBEUA MATE, Felicija. 9. 9. 1921. Prvić Šepurine, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. ČlanSKOJ-aod 1940. KPJod 1945. U NOV od 12.4. 1942. u Sjevemodalmatinski PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
1666. GRBEUA PETAR, Ivana. 1922. Rasline, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 10. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 13. 3. 1943. na Prenju.
1667. GRBEZ PERO, Pera. 1909. Dubrovnik. Hrvat, bojadisar. U NOV od 1. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1668. GRBIĆ BOŽO, Bože. Poginuo 5. 12. 1943. na komunikaciji Prijepolje-Plevlja.
1669. GRBIĆ BOŽO Pavla. Podhum, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od svibnja 1942. u 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 13. 6. 1943. kod Miljevine.
1670. GRBIĆ DUŠAN, Dane. 27. 3. 1921. Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-aod 2. 9. 1941. KPJ 13. 12. 1942. U NOV od 1941. u Ruiškoj četi i bataljonu »Bude Bor-jan.« U 2. dalm. od 3. 10. 1942. polit. kom. bataljona. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1671. GRBIĆ DRAGUTIN, Šime. 1927. Kukuljica, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 12. 7. 1942. Poginuo 15. 10. 1943. na Sjekirici, Andrijevica.
1672. GRBIĆ LUKA, Andre. 1913. Kupari, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1673. GRBIĆ MATO, Ive. 1. 11. 1926. Celopeci, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1674. GRBIĆ MATO, Vicka. 21. 5. 1913. Čibać, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1675. GRBIĆ MILKA, Jure. 13. 5. 1908. Dubrovnik, Hrvatica, domaćica. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1676. GRBIĆ MIHAJLO, Stevana. 5. 9. 1921. Sušćepan, Herceg Novi. Crnogorac, zidar. U NOV od 1941. do 1942. u Orjenskom bataljonu. Ponovo u NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1677. GRBIĆ MIRKO, Miha. 1912. Dubrovnik. Hrvat, trgovac. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1678. GRBIĆ NIKOLA, Miha. 1911. Čibać, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1679. GRBIĆ VIDO, Lovre. Mrcine, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20.10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1680. GRČIĆ ILIJA. Ivoševici, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. U 2. dalm. brigadi komandir čete. Poginuo 2. 4. 1944. kod s. Bogetići Danilovgrad.
1681. GRĐE RISTO, Save. 2.2.1926. Dračevo, Ravno, Ljubinje. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1682. GREDCEK VID, Vida. 13. 6. 1926. Popovača, Kutina. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1683. GREGOV ANTE, Ante. 1922. Zlarin, Šibenik. Hrvat, pomorac. ČLan SKOJ-a od 1942. U NOV od svibnja 1942. u bat. »Bude Borjan«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo prosinca 1943.
1684. GREPO ANTE, Ivana 1909. Blato, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1685. GRGA JURE, Ante. 1912. Seget Donji, Trogir. Hrvat, radnik. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Siječnja 1943. upućen u oolnicu, a zatim na Trogirski teren.
1686. GRGA FRANE, Nikole. 1924. Seget Donji, Trogir. Hrvat, radnik. U NOV od 6. 9. 1942. u Trogirsko-šibenskom PO. U 2. dalm. 3. 10. 1942. Lipnja 1943. zarobljen na Zelengori, odveden u logor Senjak u Beogradu. Pobjegao a zatim bio u 28. srpskoj diviziji.
1687. GRGA STANKO, Ivana. 1923. Seget Donji, Trogir. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a. U NOV od 7. 9. 1942. u Trogirsko-šibenskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo kao ranjenik u Centralnoj bolnici 13. 6. 1943. na Tjentištu, Sutjeska.
1688. GRGA VINKO, Ivana. 4. 10. 1918. Seget Donji, Trogir. Hrvat, ribar. Član KPJ. U NOV od rujna 1942. u Trogirsko-šibenskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo travnja 1943. kod s. Orahova, Foča.
1689. GRGAS ANTE, Ive. 8. 6. 1921. Zablaće, Šibenik. Hrvat, podoficir bivše JRM. Član SKOJ-a od rujna 1941. KPJ od 15. 9. 1942. U NOV od 8. 2. 1942. u bat. »Ognjen Priča«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Komandir ćete. Prosinca 1942. upućen u 3. dalm. zatim u 2. krajišku brigadu. Od travnja 1943. ponovo u 2. dalm. brig. Rujna 1944. upućen za komandanta bataljona u 1. bokeljsku brigadu. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1690. GRGIČEVIĆ ANTE, 13. 5. 1918. Vrisnik, Jelsa, Hvar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 5. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi.
1691. GRGIČEVIĆ BONINA, Ante. 1918. Vrisnik, Hvar. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1942. KPJ 1944. U NOV od 1942. u Bikovskom PO i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 9. 6. 1943.
1692. GRGIČEVIĆ FRANO, Martina. 2. 8. 1922. Kloštar, Đurđevac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1693. GRGUREV ANA, Ante. 1923. Vodice, Šibenik. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1941. KPJ od 1944. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi.
1694. GRGUREV ANTE, Krste. 1911. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1942. U NOV od 10. 5. 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo trav nja 1943. kod Kalinovika.
1695. GRGUREVIĆ GRACIJE, Krste. 25. 12. 1923. Škaljari, Kotor. Hrvat, stolar. U NOV od 17. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1696. GRGUREVIĆ ILIJA, Mate. 1911. Škaljari, Kotor. Hrvat, U NOV od 5. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 28. 4. 1945. kod Opatije.
1697. GRGURINOVIĆ IVAN, Ante. Staševica, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od travnja 1942. U NOV od 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
1698. GRGURINOVIĆ JERKO, Ante. 19. 3. 1925. Bistra, Opuzen, Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 5. 10. 1942.
1699. GRGURINOVIĆ JURE, Josipa. 1917. Staševica, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 6. 1943. na Donjim Barama.
1700. GRGURINOVIĆ MATE, Ante. 1922. Staćevica, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. u 2. dalm. Poginuo 6. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
1701. GRGURINOVIĆ MATE, Josipa. 1922. Staševica, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a i KPJ. U NOV od 1942. u Biokovskom PO. U 2. dalm. od veljače 1943.
1702. GRGURINOVIĆ MATE, Mije. 1942. Staševica, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
1703. GRGURINOVIĆ ZORKA, Ivana. 1921. Staševica, Ploče. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od kolovoza 1942. U NOV od lipnja 1942. u Biokovskom PO. U 2. dalm. od veljače 1943. Poginula 13. 6. 1943. na Zelengori.
1704. GRILO VICENZO. 7.2. 1917. Costa Avanda, Alessandria, Italija. Talijan, stolar. U NOV od 23. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1705. GRKOVIĆ FRANO, Miha. 21. 1. 1927. Trsteno, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1706. GRUUŠIĆ IVAN, Joze. 18. 1. 1918. Zavojane, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 2. 1943. u 2. prolet. brigadi. U 2. dalm. od 20. 7. 1943.
1707. GRUUŠIĆ PERO, Luke. 10. 6. 1904. Ljubuški. Hrvat, krojač. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1708. GRINBERG PAVLE, Morica 10. 6. 1924. Beograd. Jevrej. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 23. 1. 1945. kod s. Ljubici, Mostar.
1709. GRKEŠ IVAN, Miha. 14. 2. 1926. Podići, Slano, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1710. GRKEŠ PERO, Petar. 1909. Dubrovnik. Hrvat, pekar. U NOV od 3. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1711. GRNIĆ RADE, Trogir. Hrvat, U NOV od 6. 9. 1942. U 2. dalm. od 6. 9. 1942. Poginuo 20. 11. 1942. kod Kijeva, Knin.
1712. GRUBELIČ ANTE, Damjana. 9. 10. 1921. Prvić Šepurine, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. od 1944. U NOV od veljače 1942. u bataljonu »Ognjen Priča« i Sjever-nodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Rujna 1944. upućen na liječenje u Italiju. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1713. GRUBELIČ ANTE, Nikole. 1912. Prvić Šepurine. Šibenik. Hrvat, zemljoradnik U NOV od travnja 1942. u bat. »Bude Borjan« U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 8. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
1714. GRUBELIĆ JOSIP, Andrije. 29. 1. 1918. Tribunj, Šibenik. Hrvat, podoficir, bivše JRM. Član KPJ od 15. 11. 1941. U NOV od 1. 8. 1941. u udarnoj četi Tribunja. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. komandant bataljona i ob. oficir brigade. Lipnja 1944. upućen u JRM. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1715. GRUBELIĆ KARLO. Srima, Šibenik. Hrvat, bolničar. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Referent saniteta. Travnja 1943. kod Kalinovika prebjegao neprijatelju.
1716. GRUBELIĆ MILE, Bože. 23. 10. 1921. Tribunj, Šibenik. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1941. KPJ 1945. U NOV od 22. 6. 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
1717. GRUBELIĆ MILJENKO, Sime 29. 11. 1912. Prvić Sepurine, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a 1937. KPJ 1939. U NOV od travnja 1942. u bat. »Bude Borjan«. U 2. dalm. 3. 10. 1942. Polit. kom. bataljona. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.« Umro 1980.
1718. GRUBELIĆ KREŠIMIR, Andrije 16. 7. 1914. Tribunj, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 27. 7. 1942. u udarnoj četi Tribunj, a od 10. 4. 1942. u bat. »Bude Borjan«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. ob. oficir brigade.
1719. GRUBELIĆ MIROSLAV-MIRKO, Ante. 1923. Tribunj, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 10. 3. 1942. U NOV od 9. 6. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poslije 5. ofenzive u Majevičkoj brigadi. Poginuo kao komandir čete 5. 4. 1945. kod Tuzle.
1720. GRUBELIĆ NIKO, Josipa. 16. 7. 1922. Skaljari, Kotor. Hrvat, bravar. U NOV od 13. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1721. GRUBELIĆ ŠIME, Roka 2. 11. 1921. Tribunj, Šibenik. Hrvat, ribar, Caln SKOJ-a od 1942. KPJ od 3. 6. 1944. U NOV od 8. 6. 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. komandir čete.
1722. GRUBER ANTUN, Josipa. 18. 12. 1905. Cehoslovačka. Ceh, slastičar. U NOV od 12. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1723. GRUBIĆ NIKOLA, Ilije. 1923. Zapužanc, Benkovac. Benkovac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 27. 1. 1943. u 2. dalm. brigadi.
1724. GRUBIĆ MILENKA, Ilije. 1926. Zapužane, Benkovac. Srpkinja, domaćica. U NOV od studenog 1942. Rujna 1944. upućena na teren Benkovca. Umrla 1947.
1725. GRUBIĆ STEVAN, Ljubana. 1927. Zapužane, Benkovac. Srbin, zemljoradnik. U 2. dalm. od 27. 1. 1943. Poginuo lipnja 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
1726. GRUBIĆ ZVONKO, Marka, 16. 3. 1917. Vranjic, Split. Hrvat, tvor. radnik. CLan KPJ od 1943. U NOV od rujna 1942. u 3. sanđačkoj brigadi. U 2. dalm. od 10. lipnja 1943. zamjenik komandanta br. Listopada 1944. upućen za komandanta bataljona u 5. brigadu KNOJ-a.
1727. GRUBISIĆ ANTE, Sime. 1923. Šibenik. Hrvat, vodoinstalater, Član SKOJ-a od 1941. U NOV od veljače 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
1728. GRUBISIĆ DUJO, Duje 1915. Solin, Split. Hrvat, tvornički radnik. Član KPJ. U NOV od 1941. Bio u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 9. 6. 1943. Poginuo lipnja 1943. na Ja-horini.
1729. GRUBISIĆ FABIJAN, Frane. 1926. Šibenik. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a 1942. KPJ 1943. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Komandir čete. Umro 1976.
1730. GRUBISIĆ FABIJAN, Jakova. 24. 3. 1913. Split. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1932. KPJ od 1940. U NOV od 1941. u Solinskom PO. U 2. dalm. od travnja 1943. Komandir čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.»
1731. GRUBISIĆ JERKO, Duje. 22. 9. 1918. Solin, Split Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1936. KPJ od 15.6. 1943. U NOV od 10.8. 1941. u Solinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Polit. kom. čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1732. GRUBISIĆ JOSO, Mate. 1904. Šibenik. Hrvat, gostioničar. U NOV od srpnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
1733. GRUBISIĆ KRSTE, Paška. 1924. Šibenik. Hrvat, učenik. Član SKOJ-a 1941. U NOV od 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 20. 7. 1943. na Ozrenu, istočna Bosna.
1734. GRUBISIĆ MIRKO-MILAN, Ante. 10. 8. 1915. Solin, Split. Hrvat, lučki radnik. Član KPJ od 1938. U NOV od 10. 8. 1941. u Solinskom partizanskom odredu, bataljonu »Vojin Zirojević« i 5. crnogrskoj brigadi. U 2. dalm. od 1. do 20. 7. 1943. polit. kom. bataljona, zatim sa 1. dalm. upućen za Dalmaciju. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1735. GRUBIŠIĆ NIKOLA (NINA), Dinka 25. 11. 1919. Šibenik. Hrvat, postolar. Član SKOJ-a od rujna 1941. U NOV od 15. 9. 1942. u Prim. četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Zamjenik kom. čete. Umro 1978.
1736. GRUBISIĆ STIPE, Jakova. 29. 4. 1915. Solin, Split. Hrvat, radnik Član KPJ od 1941. U NOV od 1941. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Zamjenik polit. kom. čete. Poginuo 22. 7. 1943. kod s. Bukovica na Ozrenu, istočna Bosna.
1737. GRUBISIĆ SIME, Frane. 1922. Šibenik. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1940. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
1738. GRUBIŠIĆ VINKA, Špire. 1919. Klis, Split. Hrvatica, domćica. Član KPJ. U NOV od 1941. Bilau3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 9. 6. 1943. Poginula lipnja 1943. na Jahorini.
1739. GRUBIŠA MIROSLAVJVlarina 1924. Drvenik, Makarska. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
1740. GRUĐANSKI JOSIP, Josipa. 18. 3. 1915. Meševice, Sapnje, Poljska. Tehničar. U NOV od 16. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1741. GRUIĆ-VRANČIĆ MARIJA, Duje. 12. 10. 1925. Trogir. Hrvatica, krojačka naučnica. Član SKOJ-a od studenog 1941. KPJ od 4.6. 1944. U NOV od 17. 10. 1942. u Glamočkoj četi i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Srpnja 1944. upućena za referenta saniteta u Dubrovački PO.
1742. GRUIĆ ROKO. Trogir, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 28. 11. 1942. na Čilašu, Sinj.
1743. GRUJICA ANTE (DUŠAN), Luke. 10. 1. 1920. Sitno Gornje, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od travnja 1943. U NOV od 15.2. 1943. u Mosorskom PO i 4. crnogorskoj proleterskoj brigadi. U 2. dalm. od lipnja 1943. Kolovoza 1944. upućen u Italiju na liječenje.
1744. GRUJICA FRANJO, Špire. 15. 10. 1920. Sitno Gornje, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Polit. kom. čete.
1745. GRUJICA, MIRKO, Ivana. 1906. Sitno Gornje. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi.
1746. GRUJICA SPIRO, Jakova. 1913. Sitno Gornje. Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od siječnja 1943. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 9. 6. 1943. Poginuo lipnja 1943. na Ze-lengori.
1747. GRUJIĆ MILAN, Nikole. 24. 6. 1910. Šibenik. Hrvat, pekar. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1748. GRUJIĆ PERIŠA. Crnogorac, oficir bivše jugovojske. Član KPJ U NOV od 1941. U 2. dalm. od 18. 10. 1942. do lipnja 1943. Komandant bataljona i načelnik Štaba brigade. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
1749. GRVIĆ STIPE, Ante. 26. 11. 1925. Zrnovnica. Split, Hrvat, stolarski naučnik. Član SKOJ-a od travnja 1943. U NOV od veljače 1943. u 2. dalm. brigadi.
1750. GRZILO LUKA, Bože. 1922. Dunave, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1751. GRZILO NIKOLA, Đure. 13. 7. 1926. Dunave, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 10. 5. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1752. GUARDAGNOLO VICENZO, Francesco. Italija. Talijan, U NOV od 15. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1753. GUBERINA ANTE, Vice. 27. 11. 1919. Šibenik. Hrvat, šofer. Član KPJ od 22. 6. 1941. U NOV od 5. 6. 1942. U 2. dalm. od 17. 10. 1942. Polit. kom. čete. Veljače 1944. upućen u tenkovsku brigadu.
1754. GUBERINA FRANE, Andrije. 1923. Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 9. 1942. u Šibenskom letećoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 8.6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
1755. GUBERINA JOSO, Linarda. 15. 2. 1923. Šibenik. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 15. 8. 1941. U NOV od 17. 9. 1942. u Prim. četi.
1756. GUBERINA MARKO, Andrije. 1920. Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od rujna 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo kao zemjenik komandira čete 8. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
1757. GUBERINA MARKO, Ante. 14. 4. 1922. Šibenik. Hrvat, konobar. Član SKOJ-a od 1941. KPJ od listopada 1942. U NOV od studenog 1941. u bat. »Marko Orešković«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.« Umro 1975.
1758. GUBERINA RAIN, Špire. 1922. Šibenik. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1938. U NOV od kolovoza 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 22. 7. 1943. kod Krivaje, istočna Bosna.
1759. GUDELJ IVAN, Ivana. 1906. Podbablje Gornje, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1760. GUDELJ IVAN, Štipana. 15. 8. 1921. Podbablje Gornje, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 12. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1761. GUGIĆ ANTE, Jure. 13. 6. 1913. Radošić, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1762. GUINA MARIN, Damjana. 1924. Čiovo, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV do 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 6. 1943. na Vućevu, kao ranjenik u Centralnoj bolnici.
1763. GUINA NIKOLA, 1904. Trnovo, Slano, Dubrovnik. Hrvat, vrtlar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1764. GUINA-SPIKA TONKA, Mate. 1920. Donji Seget, Trogir. Hrvatica, domaćica. U NOV od rujna 1942. U 1. dalm. brigadi i Centralnoj bolnici. U 2. dalm. od svibnja 1943. Poginula 1.1. 1944. kod s. Radojna, Nova Varoš.
1765. GULIĆ BRANKO, Ristc. 1922. Jagodnja Gornja. Benkovac. Srbin, zemljoradnik. U 2. dalm. od 23. 11. 1942. Poginuo 13. 6. 1943. kod Miljevine.
1766. GULIĆ MARKO, Srđana. 1920. Zapužanc, Benkovac. Srbin, zemljoradnik. U 2. dalm. od 27. 1. 1943. Poginuo 8. lipnja 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
1767. GULIĆ MILE, Srđana. 1923. Zapužanc, Benkovac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 27. 1. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
1768. GULIĆ NEDJELIKO, Jove. 1896. Zapužanc, Benkovac. Srbin, zemljoradnik. U 2. dalm. od 27. 1. 1943. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
1769. GULIN IVE, Jose. 1916. Šibenik. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
1770. GULIN JOSIP, Jere. 17.5. 1921. Lozovac, Šibenik. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 7. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 5. 5. 1945. kod s. Šapjane, Rijeka.
1771. GULIN MARKO, Stipe. 1921. Rasline, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a 1942. U NOV od 10. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1943.
1772. GULIN ZORKA, Ante. 1923. Lozovac, Šibenik. Hrvatica, domaćica. U NOV od 7. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginula 4. 4. 1944.
1773. GULJELMOVIĆ IVO, Jaka 1926. Obod, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradinik. U NOV od 20. 10. 1944. Poginuo 17. 11. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
1774. GULJELMOVIĆ ILIJA, Hara. 1921. Soline, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 4. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1775. GULJELMOVIĆ JAKO, Niko. 1913. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1776. GULJELMOVIĆ NIKŠA, Lovre. 1925. Obod. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1960.
1777. GULJELMOVIĆ PERO, Pera. 1926. Obod, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo kod Risna 17. 11. 1944.
1778. GUMEUAN ANTUN, Jakova, 21.7. 1923. Bučići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1779. GUSTIN GAŠPAR, Matin. 1. 2. 1927rKutovo, Čapljina. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 9. 9. 1943. u 2. dalm. brigadi.
1780. GUTEŠA ANDRIJA, lije, 1908. Seget Donji, Trogir. Hrvat, ribar. U NOV od kolovoza 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Siječnja 1943. upućen u Šibensko-trogirski odred.
1781. GVERIN-PANOVIĆ ANĐELKA (DINA), Bože. 1924. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, učenica. Član SKOJ-a od lipnja 1942. KPJ od prosinca 1944. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloi-žanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Lipnja 1943. upućena u bolnicu Trnovo, gdje je zarobljena i odvedena u logor. Ponovo u NOV od listopada 1943. u 2. vojvođanskoj brigadi.
1782. GVEROVIĆ CVIJETO, Luke. Osojnik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik U NOV od 30.9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1783. GVEROVIĆ IVO, Nika. 1912. Osojnik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18.10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1784. GVEROVIĆ JOZO, Mata. 10. 1. 1924. Osojnik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 30. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1785. GVEROVIĆ NIKO, Mata. 15. 4. 1927. Obuljeno, Dubrovnik. Hrvat, stolar. U NOV od 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1951.
1786. GVEROVIĆ NIKO, Nika. 8. 11. 1927. Osojnik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 9. 1944. u 2. dalm. braigadi.
1787. HABEGOVIĆ BRANKO, Ivana. 9. 7. 1924. Dugo Selo, Dubrovnik. Hrvat, listonoša. U NOV od 8. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1788. HABUL ASIM HAMZE. 1926. Rupjela, Trebinje. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 23. 1. 1945. kod. s. Ljubetići, Široki Brijeg.
1789. HABUL-HAMZIĆ, BIBA, Adila. 2. 12. 1926. Trebinje. Muslimanka U NOV od 1943. u 2. dalm. brigadi.
1790. HADŽIĆ NATO, Luke. 1912. Konjsko, Nova Gradiška. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigad. Zarobljen 23. 1. 1945. kod s. Ljubetići, Mostar.
1791. HADŽIJA BALDO, Stijepe. 1910. Cepikuće, Ston, Dubrovnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1792. HAJDARHODZIĆ-JOKSIMOVIĆ IZETA, Avde. 9. 5. 1929. Police, Trebinje, Muslimanka, učenica. Član SKOJ-a. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1793. HAJDARHODZIĆ HAMDIJA. 1927. Poljice, Trebinje Musliman, čfak. U NOV od 8. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1794. HAJDEROVIĆ AHMET, Hajdera. 1900. Šarani, Trebinje. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 5. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 23. 1. 1945. kod s. Kraljevići, Široki Brijeg.
1795. HAJDEROVIĆ NAZIF, Selima. 1920. Šarani, Trebinje. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 5. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 23. 1. 1945. kod s. Dobrkovići, Široki Brijeg.
1796. HAJDEROVIĆ SELIM, Muje. 1920. Begovići, Trebinje. Musliman, radnik. U NOV od 4. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1797. HAJDIĆ JOZO, Ivana. Babino Polje, Mljet, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1.1. 1944. kod Perasta, Boka Kotorska.
1798. HALPERN DAVID, Leopolda.^1922. Sibinj, Rumunjska. Rumun, muzičar. U NOV od 12. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1799. HAMOVIĆ VUKAN, Danila. 1915. Domanovići, Popovo Polje, Trebinje. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brisadi.
1800. HANDABAKA ANTUN, Pava. 9. 9. 1920. Mlini, Dubrovnik. Hrvat, službenik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1801. HANDABAKA IVO, Pava. 21. 8. 1925. Mlini, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1802. HAPAJIN IVO, Ilije, 23. 3. 1927. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1803. HARAŠIĆ JURAJ, Ivana. 1916. Nerežišće, Brač, Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
1804. HASAČIĆ MUSTAFA, Hasana. 1922. Misoća, Breza. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 9. 4. 1945. kod Jablanca.
1805. HASANBEGOVIĆ FEHIM, Smajo. 17. 2. 1928. Avtovac, Gacko, Musliman, đak. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1806. HAZDOVAC PETAR, Pave. 1912. Blato, Korčula. Hrvat, zemljoradnik U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Zarobljen 23. 1. 1945. kod s. LjuDotići, Mostar.
1807. HEBIB ADEM, Ibra. 1911. Avtovac, Gacko. Musliman, radnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1808. HEBIB SAFET, Vehbiie. 1918. Gornji Količani, Skopje. Albanac U NOV od 28. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1809. HENDIĆ PAVO, Nike. 19. 1. 1923. Dubravka, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 14. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1810. HENDIĆ MIHO, Nika. 2. 3. 1925. Dubravka, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 14. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1945.
1811. HENTSCHEL VVERNER, Otto. 17. 9. 1923. Leipzig, Njemačka. Nijemac. U NOV od 12. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1812. HERAC ĐURO, Pava. 1924. Blato, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1943. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 2. 1945. kod s. Radeljko- vina, Mostar.
1813. HLEBEC FRANJO, 12. 10. 1926. Tuhovec, Varaždinske Toplice. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1814. HLUŠIĆKA MIROSLAV, Dane. 29. 6. 1944. Kotor. Trgovac. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1815. HOBEŠĆAK JANKO, Frane. Poginuo 28. 4. 1945. kod s. Ičići, Opatija.
1816. HODŽIĆ ADIL. 1927. Čitluk, Priboj. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 1. 9. 1943. Prebjegao neprijatelju 1. 11. 1943. kod Nove Varoši.
1817. HODŽIĆ ARIF, Agana. 17. 12. 1910. Donje Polje, Livno. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 26. 6. 1942. U 2. dalm. od prosinca 1942.
1818. HODŽIĆ JOZO, Ivana. Babino Polje, Mljet. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo I. 11. 1944. kod Perasta, Boka Kotorska.
1819. HODŽIĆ MATO, Luke. 8. 6. 1926. Mačkovac, Nova Gradiška. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 23. 1. 1945. kod Širokoa Brijega.
1820. HODŽIĆ SMAJO, Mehmeda 1902. Kruševica, Ljubinje. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 5. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 23. 1. 1945. kod s. Galici,' Mostar.
1821. HOJNI ANTUN, Vjenceslava. 18.8. 1918. Dubrovnik. Hrvat, brijač. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1822. HORVAT FRANJO, Ivana. 22. 10. 1918. Hrastovsko, Ludbreg. Hrvat, stolar. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi.
1823. HOST VINKO, Vinka. 1. 11. 1925. Ogulin. Hrvat, postolar. U NOV od 16. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1824. HRDALO STJEPO, Bože. 26. 6. 1906. Cepikuće, Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 11. 1944. u 2. dalm. briaadi.
1825. HRIBAR LUIGI, Jakova. 9. 7. 1916. Rijeka."Hrvat, radnik. U NOV od ožujka 1944. U 2. dalm. od studenog 1944.
1826. HRLE MUJO, Alije. 19. 2. 1910. Donji Potplati, Stolac. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. veljače 1945. kod s. Goranci, Mos tar.
1827. HRNCIĆ AHMET, 11. 9. 1909. Nevesinje. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1828. HRTICA ANTUN, Nika. 1919. Visočani, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1829. HRTICA ANTE, Stjepana. 23. 3. 1926. Doli, Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 12. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1830. HUDI DRAGUTIN, Franje. 29. 10. Zagreb. Hrvat, građevinski radnik. U NOV od 8. 8. 1944. u 13. dalm. brigadi. U 2. dalm. brieadi od 31. 12. 1944.
1831. HULJEV ANTE, Jerka. 1924. Šibenik. Hrvat, brijač. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 28. 12. 1942. kod Kupresa.
1832. HULJEV ANTE (STIPE). 1921. Široke, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 6. 1943. na Donjim Barama, Sut-jeska.
1833. HULJEV ŠPIRO, Šime (Gorski). 14. 12. 1907. Primošten, Šibenik. Član KPJ od 14. 7. 1944. U NOV od 3. 5. 1942. u Primoštensko-rogozničkoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. 20. 10. 1944. upućen u talijansku partizansku diviziju »Garibaldi« za zamjenika polit, kom. bataljona.
1834. HUSEINOV ADAM. 10. 5. 1907. Cerbenkat, Baku, SSSR. Zemljoradnik. U NOV od 28. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1835. HUTALOVIĆ PAVLE, Alekse. 3. 3. 1920. Ulcinj, Bar. Crnogorac, pomorac. U NOV od 13. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1836. IBELIĆ IBRO, 1922. Bukovici, Tuzla. Musliman, zemljoradnik. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 25. 10. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
1837. IGLlC FRANE, Roka. 9. 8. 1903. Hrvat, postolar. Poginuo 7. 2. 1945. kod Širokog Brijega.-
1838. ILIĆ MILOŠ, Petra. 1920. Počezbine, Gračac. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a 1943. U NOV od 18. 5. 1943. u bat. »Marko Orešković«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
1839. ILICKOVIĆ ČEDO, Referent saniteta brigade.
1840. IKAVAC ŠPIRO, Vaše. 1914. Biskupija, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ od 1942. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi.
1841. IMEROVIĆ MEHMED, Ragiba. Dračanica, Gornje Količane, Skopje. Albanac. U NOV od 28. 12. 1944. u 2. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 27. 4. 1945. kod Opatije.
1842. INHOR ANDRIJA, Stjepana. 10. 2. 1920. Drenovci, Županja. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1843. INOCENTI GINO, Enrico. 25. 6. 1911. Catolica, Forli. Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 8. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1844. IRAČEK ADAM, Antuna. 3. 1. 1911. Ladimovici, Valpovo. Hrvat, mlinar. U NOV od 4. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1845. IRVANOV FJODOR, Andrejevič. SSSR, Rus. 1943. pobjegao iz njemačkog zarobljeništva. Bio u 10. hercegovačkoj brigadi. Od ožujka 1944. u 2. dalm. brigadi. Prosinca 1944. upućen za polit. kom. čete u 5. ruski bataljon 5. crnogorske prolet. brigade.
1846. IRIĆ SLAVKO. 1926. Mileševo, Prijepolje. Srbin, đak. U NOV od studenog 1943. u 2. dalm. brigadi.
1847. ISEMOVIČ NAZIM. 1920. Dračanica, Skopje. Albanac. U NOV od 6. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1945.
1848. ISIĆ ISMEf, Ibrahima. 21. 10. 1926. Trebinje. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 11. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1849. IVANČIĆ ALEKSANDAR, Šimuna. 22. 3. 1921. Zadar. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1941., KPJ od prosinca 1943. U NOV od 27. 7. 1942. um Punktu, Vještić Gora, U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Srpnja 1943. kao ranjenik upućen na liječenje na Majevicu, a zatim u 4. vojvođansku brigadu.
1850. IVANČIĆ BOGOSLAV, 5. 5. 1910. Mošćenica, Opatija. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1851. IVANČIČ IVO, Marina. 2. 4. 1922. Čibaća, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1852. IVANČIĆ JURAJ, Tome. 6. 12. 1925. Mračin, Karlovac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1853. IVANČIĆ TOMISLAV (ANTE), Ivana. 7. 6. 1923. Split. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od travnja 1941. KPJ od ožujka 1943. U NOV od 3. 1942. u 4. operativnoj zoni. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Zamjenik kom. čete. Listopada 1944. upućen u KNOJ. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1854. IVANCIĆ VESELA, Joze. 7. 11. 1920. Split. Hrvatica, krojačica. U NOV od 15.8. 1942. u Mosorskom PO i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm od lipnja 1943. Poginula 1943. na Oz-renu, istočna Bosna.
1855. IVANDA ANTE, Tome. 10. 4. 1921. Zaton, Šibenik. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 15.1. 1941, a KPJ od 10. 2. 1943. U NOV od ožujka 1942. u bat. »Bude Borjan« U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Travnja 1944. upućen u Prateći bataljon 2. korpusa za zamjenika polit, kom. čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1856. IVANDA JURE, Marka. 1919. Zaton, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od studenog 1941. U NOV od 10. 7. 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Travnja 1945. poainuo kao oficir KNOJ-a kod Beograda u sukobu s ostacima četničkih bandi.
1857. IVANDA MATE-DRAGO, Mate. 1919. Zaton, Šibenik. Član SKOJ-a od 1942. i KPJ U NOV od rujna 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
1858. IVANDIĆ FRANO, Mate 20. 3. 1924. Brnaze, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1.2. 1945. u 2. dalm. brigadi od 1.3. 1945.
1859. IVANIĆ STJEPAN, Mirka. 1921. Međe, Sv. Petar, Križevci. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Gostuše, Široki Brijeg. , , ,
1860. IVANIŠEVIĆ ANTUN, Stijepa. 7. 5. 1919. Visočani, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 27. 11. 1945.
1861. IVANIŠEVIĆ ANTUN, Nika. 1919. Doli, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od prosinca 1944. u 2. dalm. brigadi.
1862. IVANIŠEVIĆ DUŠAN, Mitra. 1. 8. 1911. Bogovdol, Mostar. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 12. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1863. IVANIŠEVIĆ ĐUPO, Stijepa. 21. 12. 1921. Visočani, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1864. IVANIŠEVIĆ IVAN, Lovre. 3. 10. 1909. Split. Hrvat, službenik. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1865. IVANIŠEVIĆ JEFTO, Stevana. 12. 2. 1926. Graniči, Mostar. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 11. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1866. IVANIŠEVIĆ MILAN, Petra (Bili). 1925. Imotski. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 6. 1943. kod Lučkih Koliba na Zelengori.
1867. IVANIŠEVIĆ NIKOLA, Stjepana. 15. 11. 1908. Budimir, Trilj, Sinj. Hrvat, zidar. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1868. IVANIŠEVIĆ VASO, Nikole. 1919. Imotski. Srbin, radnik. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 12. 6. 1943. na Zelengori.
1869. IVANIŠ JAKOV. 22. 12. 1924. Uskoplje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 2. 3. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1870. IVANIŠIN JAKOV, Petra. 30. 11. 1927. Begovići. Trebinje. Hrvat, đak. U NOV od 7. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1871. IVANKOVIĆ ANDRIJA, Jure. 27. 5. 1923. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1872. IVANKOVIĆ ĐURO, Stjepana. 23. 5. 1919. Petrovo Selo, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1873. IVANKOVIĆ VINKO, Ivana. 4. 8. 1927. Metković. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1944. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1874. IVANOVIĆ MILAN, Petra. 1. 12. 1913. Bileća Srbin, zemljoradnik. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1875. IVANOVIĆ MILE, Jakova. 1922. Sutivan, Brač. Hrvat, Član SKOJ-a. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
1876. IVANOVIĆ MILORAD, Sime. 30. 1. 1922. Doljani, Crna Gora. Crnogorac. Podoficir, bivše jug. vojske. Član KPJ. U NOV od 1941. u Durmitorskom PO i 4. crnogorskoj pro-let. brigadi. U 2. dalm. od prosinca 1942. do prosinca 1943. Zamjenik komandanta ba-taljona. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.« Umro 1979.
1877. IVAS KRSTE, Jakova. 27. 7. 1923. Vodice, Šibenik. Hrvat, kovač, kolar. Član SKOJ-a od 1938. KPJ od 15. 3. 1939. U NOV od 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. 1. 5. 1944. upućen za polit. kom. bolnice primorske operativne grupe. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1878. IVAS VLAHOV-KARMELA, Lucijana. 16. 10. 1919. Vodice, Šibenik. Hrvatica, domaćica. Član KPJ od 13. 4. 1945. U NOV od lipnja 1942. u Sjevemodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Srpnja 1943. kao ranjenik zarobljena u Hercegovini, odvedena u logor Sisak i Zagreb. Travnja 1944. pobjegla iz logora i priključila se u NOV. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1879. IVAS ŠIME, Stipe, 13. 11. 1917. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1941. U NOV od 12. 4. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 16. 10.1942. Zamjenik komandanta bataljona. 17.11. 1942. upućen za polit, komesara ba- taljona u 3. dalm. brigadu. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«.
1880. IVAS VINKO, Roka. 1925. Vodice, Šibenik. Hrvat, stolar. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Po ginuo prosinca 1943. kod Plevalja.
1881. IVELA LUKA. Zadar. Hrvat. Poginuo 7. 11. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
1882. IVETIĆ PETAR, Ilije. 29. 10. 1920. Crni Lug, Bosansko Grahovo, Srbin, radnik. Član SKOJ-a od 15. 11. 1943. KPJ 5. 3. 1945. U NOV od 29. 9. 1942. u 2. proleterskoj brigadi. U 2. dalm. od lipnja 1943. zamjenik komandira čete.
1883. IVICA MARIN, Ivana. 1926. Seget Donji Trogir. Hrvat, ribar. U NOV od 3. 10. 1942. Lipnja 1943. zarobljen na Zelengori i odveden u logor u Njemačku.
1884. IVICEK NIKOLA, Jurija. 25. 10. 1925. Sv. Ana. Jastrebarsko. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1885. IVKOŠlC JURE, Štipana. 1901. Zmijavci, Imotski. Hrvat, tvornički radnik. Član KPJ od 1930. U NOV od studenog 1942. u Biokovskom PO i 3. dalm. barigadi. U 2. dalm. od 9. 6. 1943. 28. 6. 1943. upućen na liječenje na Majevicu.
1886. IVKOVIĆ MARIJA, Joze. 1923. Sinj. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginula 2. 12. 1943. kod Cajnića.
1887. IVUSIĆ IVO, 1922. Cibać, Dubrovnik. Hrvat, stolar. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1888. IZAIR ZULBEARI, Amdi. 1926. Nerošte, Vratnik, Tetovo. Albanac, zemljoradnik. U NOV od travnja 1945. u 2. dalm. brigadi.
1889. IVANCEV JURE, Ivana. 1910. Gustima, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
1890. JABUKA ANTE, Ivana. 1922. Tribunj, Šibenik. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od 1940, a KPJ od 5. 1. 1941. U NOV od 17. 5. 1942. u bataljonu »Bude Borjan«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 4. 3. 1943. kod Jablanice na Neretvi.
1891. JADREŠIĆ ANTE, Filip. 1920. Betina, Šibenik. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 1942. u Mosećkom partizanskom odredu, i 2. dalm. brigadi. Lipnja 1943. zarobljen na Zelengori. Odveden u logor Sisak odakle je pobjegao i priključio se Žum-beračkoj brigadi u kojoj je poginuo kao komandant bataljona.
1892. JADREŠIĆ JAKOV, Frane. 1914. Betina, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 8. 2. 1942. u bataljonu »Stevan Matić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 18. 5. 1943. na Sinjajevini.
1893. JADREŠIĆ JERE, Filipa. 1922. Betina, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 14. 10. 1942. u Mosećkom partizanskom odredu i 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
1894. JADREŠIĆ-MARIČ LUČA, Ante. 25.6. 1920. Betina, Šibenik. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 15. 8. 1941. KPJ od 7.8. 1944. U NOV od 12. 6. 1942. u Primorskoj četi, zatim u 3. sanđačkoj prolet. brigadi. U 2. dalm. od lipnja 1943.
1895. JADRESIN RADE, Dume. 1921. Biograd na moru. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20.4. 1942. Nestao 30. 1. 1943. kod Posušja.
1896. JADRIĆ ANTE, Joze. 11. 6. 1923. Seget Gornji, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od veljače 1942. KPJ o listopada 1943. U NOV od 1942. u 4. operativnoj zoni. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. komandir čete.
1897. JADRIĆ IVAN, Bože. 1913. Seget Donji. Hrvat, ribar. U NOV od 8. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 26. 6. 1943. na Romaniji.
1898. JADRIĆ DUJO, Joze. 1920. Dicmo, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 9. 6. 1943. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
1899. JADRIĆ KARLO, Ante. 10. 11. 1917. Seget Donji, Trogir. Hrvat, pomorac. Član KPJ od studenog 1943. U NOV od 5. 8. 1942. u Vaganjskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
1900. JADRIĆ NIKOLA, Bariše. 1924. Dicmo, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 6. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo prosinaca 1942. kod Livna.
1901. JADRIĆ VICE, Jerka. 1914. Seget Gornji, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 9. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 27. 11. 1942. Cilašu, Sinj.
1902. JADRIĆ TOMO, Bože. 22. 2. 1904. Seget Gornji, Trogir. Hrvat, zidar. U NOV od 15. 7. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
1903. JADRIJEVIĆ IVO, Ante. Primošten, Šibenik. Hrvat, radnik. U NOV od 24. 3. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 28. 12. 1942. kod Kupresa.
1904. JADRIJEVIĆ FILIP, Filipa (Brajko). 22.4. 1922. Glavice, Sinj. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od kolovoza 1941. KPJ od 19. 11. 1942. U NOV od 15. 1. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Komandir čete. Lipnja 1943. upućen na liječenje u Šehoviće.
1905. JADRIJEVIĆ MATE, Ivana. 1900. Glavice, Sinj. Hrvat, radnik. Član KPJ od 1941. U NOV od 1941. U 2. dalm. do 3. 10. 1942. Poginuo 1943. 1906. JADRIJEVIĆ MATE, Tome (Matko). 1900. Glavice, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1942. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. kod s. Jabuka-Miljevina.
1907. JADRIJEVIĆ Mirko, Luke. 1910. Glavice, Sinj. Hrvat, radnik. Član KPJ od 1941. U NOV od 1941. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 1943.
1908. JADRIJEVIĆ PETAR, Ivana. 1910. Glavice, Sinj. Hrvat, radnik. Član KPJ od 1941. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo na Zelengori lipnja 1943. 1909. JADRIJEVIĆ PETAR, Nikole. 1895. Glavice, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1934. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Intendant bataljona. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori. 1910. JAGANJAC ARIF. 17. 7. 1907. Bileća. Musliman, radnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. 1911. JAGIĆ PERO, Nika. 1923. Dubravka, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1912. JAGODNIK FRANJO, Josipa. 2. 4. 1915. Gornji Zeki, Jablanica, Rijeka. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1913. JAGOVINAC IVAN, Urbana. 7. 1. 1913. Cvetlik, Ivanec, Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. siječnja 1945. kod s Dobrkovići, Široki Brijeg.
1914. JAKELIĆ MARKO, Ante. 22. 4. 1907. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1915. JAKELIĆ STIPE, Ilije. 2. 1. 1924. Podosoje, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1. 11. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo ožujka 1943. na Neretvi.
1916. JAKELIĆ DUŠAN. Prljevo, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Miljevini.
1917. JAKIĆ MILE, (Milčina). Prljevo, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 28. lipnja 1943. na Kladnju.
1918. JAKIĆ BRANKO, Damjana. 25. 11. 1921. Podgora, Makarska. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941. KPJ od 22. 7. 1943. U NOV 7. 5. 1942. u Biokovskom PO i 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm. od travnja 1944. 22. 1. 1945. zarobljen kod Širokog Brijega.
1919. JAKIĆ RADIVOJE, Vasilija. 1923. Marulja, Durmitor, Šavnik. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 1.1. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 24.5.1944. kod Lapov Dola, Nikšić.
1920. JAKLIĆ FRANO, Tome 1922. Odrećje, Samobor. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 2. 11. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
1921. JAKOBOVIĆ FRANJO, Franje. 18. 4. 1926. Retfala, Osijek. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Grozđol, Mostar.
1922. JAKOBUŠIĆ ANTUN, Petra. 16. 4. 1915. Mokaše, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1923. JAKOBUŠIĆ LUKA, Makoše. 17. 1. 1907. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1924. JAKOBUŠIĆ MISE, Jakoba. 16. 7. 1919. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1925. JAKOPĆlC STIPE, Martina. 1921. Sererovci, Đurđevac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. siječnja 1945. kod s. Dobrokovići, Široki Brijeg.
1926. JAKOVUEVIĆ STIPE, Ivana. 14. 11. 1909. Šibenik. Hrvat, radnik. U NOV od 22. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1927. JAKOVUEVIĆ sa Kozare. U NOV od 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
1928. JAKOLIŠ JAKOV, Mate. 1921. Danilo Kraljice, Šibenik. Hrvat, radnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. lipnja 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
1929. JAKŠIĆ ŠIMUN, Srećka. 20. 5. 1920. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1930. JAKULJ LUKA, Stipe. 1923. Podstrana, Split. Hrvat, zemljoradnik. ČLan SKOJ-a od 1942. U NOV od 10. 2. 1943. u Mosorskom partizanskom odredu. Zatim u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 5. 1943. na Crnom Vrhu kod Foče.
1931. JAKUS BLAŽ, Ante. 1918. Dograde, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. lipnja 1943. na Zelengori.
1932. JAKUS MARKO, Joze. 1923. Vrsine, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. lipnja 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
1933. JAMAN IVAN, Lovre. 12. 1. 1924. Klis, Split, Hrvat, pekarski naučnik. Član SKOJ-a od prosinca 1941. KPJ 1944. U NOV od 11. 7. 1942. u Dinarskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. 14. studenog 1942. upućen u Prateću četu 2. prolet. divizije.
1934. JANEŠ VLADIMIR. 26. 5. 1920. Podgora, Delnice. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1935. JANIĆ TIHOMIR, Slava. 19. 9. 1914. Beloševac, Kragujevac. Srbin advokatski pripravnik. Član SKOJ-a i KPJ od 1935. U NOV od 5. 8. 1941. u Kragujevačkom PO i 1. prolet. brigadi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. zamjenik polit. kom. brigade. Studenog 1944. upućen u OZN-u. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
JANKELIĆ JOVO, Marka. 5. 3. 1914. Plavno, Knin. Srbin, radnik. Član KPJ od 1943. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Lipnja 1943. upućen u bolnicu, a koncem 1944. na teren u Knin. Umro 1976.
1937. JANKELIĆ LUKA, Đurđa. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Lipnja 1943. upućen na liječenje na Majevicu, zetim u 1. vojvođansku brigadu. Poginuo 1944. kao komandant bataljona.
JANKOV MIRKO, Sime. 1920. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od lipnja 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 11. lipnja 1943. na Zelengori.
1939. JANKOVIĆ MARKO, Petra. 1920. Baljci, Drniš. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. Poginuo 14. 6. 1943. kod Miljevine.
1940. JANKOVIĆ MILAN. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 16. 2. 1943. kao komandir čete kod Pirindola, Drežnica, Neretva.
1941. JANKOVIĆ NIKOLA, Nikole. 23. 8. 1924. Stari Brod, Sisak. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1942. JANKOVIĆ RADOMIR, Mirka 1919. Lešnje, Kolašin. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 21. 11. 1943. u 2. dalm. brigadi. Nestao 12. 4. 1944.
1943. JANTOLEK VLADO, Petra. 19. 12. 1925. Grabov Potok, Kutina. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 16. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1944. JANJIĆ IVAN, Mande. 1900. Pleternice, Slavonska Požega. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1945. JANJIĆ ILIJA, Mile. 28. 8. 1919. Raška Gora, Mostar. Student. U NOV od 10. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1946. JANJIĆ LUKA, Stjepana. 1921. Raška Gora, Mostar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 20. 4. 1944. na otoku Cresu.
1947. JANJIĆ PETAR, Todora. 13. 5. 1920. Bogodol, Mostar. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 20. 4. 1945. na o. Cresu.
1948. JANJIĆ NEDJEUKO, Marka. 1927. Kričke, Drniš. U NOV od 18. 1. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Romaniji.
1949. JANJIĆ STEVAN, Mije. 1923. Raška Gora, Mostar, zemljoradnik. U NOV od 10. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1950. JAPALAK VASO, Jovana. 12. 2. 1924. Plavno, Knin. Srbin, radnik. Ćlan KPJ od 1944. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. 25. 4. 1943. upućen u Prateći bataljon VŠ.
1951. JAPUNDŽA ANTE Josipa. 1928. Dubrovnik. Hrvat, stolar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1952. JARAK NIKO, Rade. 30. 10. 1912. Lisac, Smokovljani, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1953. JARAMAZ JUGOSLAV, Mihajla. 18. 7. 1919. Vrbnik, Knin. Srbin, automehaničar. Ćlan KPJ od 1943. U NOV od 15. 5. 1942. u Dinarskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Lipnja 1944. upućen u 1. tenkovsku brigadu.
1954. JAREB FRANE, Šime. 9. 1. 1908. Tribunj, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan KPJ od 1943. U NOV od 12.4. 1942. u bat. »Bude Borjan«, zatim u 1. dalm. i 10. hercegovačku brigadu. U 2. dalm. od 12. 3. 1944. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1955. JARIĆ BOGDAN, Trivuna. 1923. Ruišta, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 5. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. Poginio 6. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
1956. JARIĆ BOŽO Ruišta, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 13. lipnja 1943. na Miljevini.
1957. JARIĆ MILAN, Trifuna. 1920. Ruišta, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 10. 2. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 6. 11. 1943. kod Sikirice, Andrijevac.
1958. JARIĆ PETAR Nikole, Ruišta, Zrmanja, Gračac. U NOV od 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 18. 5. 1943. na Sinjajevini.
1959. JARIĆ JOVO, Jose. 1917. Ruišta, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 5. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
1960. JASPRICA IVAN, Mata. 22. 11. 1918. Janjina, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od prosinca 1944. u 2. dalm. brigadi.
1961. JASPRICA MIRKO, Stjepa. 6. 10. 1909. Potomlje, Dubrovnik. Hrvat, oficir bjv. U NOV od 14. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1962. JAŠIĆ ANDRIJA, Petra. 8. 12. 1912. Novo Selo, Supetar, Brač. Hrvat, konobar. Član KPJ od 2. 1942. U NOV od 2. 2. 1942. u četi »Matija Ivanić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Intendant bat. Srpnja 1944. upućen u JRM.
1963. JAVORCIĆ ANTE, Mate (Jablan). 29. 3. 1908. Žrnovnica, Split. Hrvat, radnik. Član KPJ od 1941. U NOV od 1941. u Mosorskom odredu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Komandir čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
1964. JAVORCIĆ ANTE, Ivana. 1923. Žrnovnica, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Zamjenik polit. kom. čete. Umro 1947.
1965. JAVORCIĆ IVAN-IVO, Blaža. 23. 4. 1928. Žrnovnica, Split. Hrvat, U NOV od 20. 2. 1943. u 5. dalm. brigadi, zatim u Mosorskom PO i 13. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 20. 12. 1944.
1966. JAVORCIĆ JOZO, Spire. 1922. Žrnovnica, Split. Hrvat, radnik. U NOV od 12. 2. 1943. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 9. 6. 1943. Poginuo 10. lipnja 1943. na Zelengori.
1967. JAVORCIĆ MARIN, Špira. 13. 10. 1920. Žrnovnica, Split. Hrvat, radnik Član SKOJ-a od 1937. KPJ od 1941. U NOV od 15. 3. 1942. u Mosorskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Travnja 1943. upućen u Centralnu bolnicu, a lipnja 1943. u bolnicu Podgrmeč, a zatim bio u Podgrmečkom i Banjalučkom vojnom području. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«.
1968. JAVORCIĆ LUKA, Ante. 1923. Žrnovnica, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od siječnja 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
1969. JAVORCIĆ VICENCO, Ante. 1925. Žrnovnica, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od veljače 1942. u Mosorskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 21. 3. 1943. na Kalinoviku.
1970. JEKNlC VOJIN, Radiše, 1913. Gornja Morača, Kolašin. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 1. 10. 1943. Nestao 7. 5. 1944.
1971. JELAK KRISTO. 1923. Duabrovnik. Hrvat, student. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 4. 11. 1944. kod Risna.
1972. JELENKOVIĆ RUDOLF, Ante (Dobro). 1921. Arbanasi, Zadar. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 12. 3. 1942. u Sjevernodalmatinski odred. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo na Crnom Vrhu kod Foče svibnja 1943.
1973. JELIĆ BRANIMIR, Lovre. 6. 3. 1920. Mali Iž, Zadar. Hrvat. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 21. 3. 1943. kod Kalino-vika.
1974. JELIĆ DOBRILA, Ivana. 1915. Podaca, Makarska. Hrvatica, domaćica. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 9. 6. 1943. Poginula 17. 6. 1943. na Romaniji.
1975. JELIĆ JOSIP, Jose. 16. 2. 1904. Mali Iž, Zadar. Hrvat. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 2. lipnja 1943. kod Mratinja na Pivi.
1976. JELIĆ-ĆERMAK KATA, Ante. 23. 9. 1921. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1942. Član KPJ 1943. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
1977. JELIĆ KAZIMIR, Josipa. 1923. Mali Iž, Zadar. U NOV od 27. 7. 1942. u Maloižanskom prim bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
1978. JELIĆ MATE, Marijana. 16. 10. 1924. Mali Iž, Zadar. Hrvat. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Umro svibnja 1943. na Durmitoru.
1979. JELIĆ MILA, Šime. 13. 1. 1925. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
1980. JELIĆ MIHAJLO, Mika. Ivanjica. Srbin. U NOV od 1941. u 2. proleterskoj brigadi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Komandir čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.« Umro 1980.
1981. JELIĆ PAVAO, Jose. 13. 6. 1910. Mali Iž, Zadar. Hrvat. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 18. prosinca 1942. kod Duv-na.
1982. JELIĆ PERO, Ivana. 1907. Trnovo, Slano, Dubrovnik. Hrat, mesar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Gostuša, Mostar.
1983. JELIĆ SREĆKO, Ive. 3. 9. 1904. Mali Iž, Zadar. Hrvat. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3, 10. 1942. Poginuo 13. 6. 1943. na Zelengori.
1984. JELIĆ ŠIME, Ante. 1. 3. 1912. Mali Iž, Zadar. Hrvat. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 9.10. 1942. u s. Peulje, Bosansko Grahovo.
1985. JELIĆ ŠIME, Ive. 11. 10. 1923. Mali Iž, Zadar. Hrvat. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dal. od 3. 10. 1942. Lipnja 1943. umro od tifusa na Zelengori.
1986. JELIĆ ŠIME, Šime. 2. 2. 1920. Mali Iž, Zadar. Hrvat. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 21. 3. 1943. kod Kalinovika.
1987. JELIĆ VILMO, Šime. 30. 9. 1922. Mali Iž, Zadar. Hrvat. U NOV od 26. 7. 1942. u Ma-loižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 10. lipnja na Zelengori.
1988. JELIĆ ZORKA, Ive 8. 5. 1922. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, đak. Član SKOJ-a od 6. 1942. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Umrla od tifusa 10. 6. 1943. na Zelengori.
1989. JELIĆ ZORKA, Josipa. 10. 6. 1925. Mali Iž, Zadar, Hrvatica, domaćica U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bat. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginula lipnja 1943. kod Tjentišta, Sutjeska.
1990. JELINĆIĆ FRANE, Ivana. 1915. Postire, Brač. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od početka 1943. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
1991. JELOVCIĆ ROKO, Nikole. 1922. Šibenik. Hrvat, soboslikar. U NOV od 8. 9. 1942. u 2. dalm. od 3. 10. 1942.
1992. JELOVIĆ ANTE, Mate 29. 1. 1943. Ston, Dubrovnik. Hrvat, šofer. U NOV od 22. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1993. JELOVIĆ MARTIN, Ivana. 5. 5. 1906. Muć, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
1994. JEMA FELICE, Vicenzo, Italija. Talijan. U NOV od 23. 10.1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 8. 11. 1944.
1995. JEMIN ANTUN, Vlaha. 29. 10. 1925. Majkovi, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 3. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1996. JEMIN IVO, 10. 6. 1910. Majkovi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1997. JEMO NIKO, Pera. 1. 10. 1911. Komaja, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
1998. JEMO LUKO, Pera. 1925. Komaja, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 11. 1944. kod Ledenice, Boka Kotorska.
1999. JEMO VELIMIR, Petra. 3. 10. 1926. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 3. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2000. JERAT IVE, Frane. 21. 1. 1920. Murter, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1. 10. 1941, a KPJ od 1945. U NOV od 4. 1942. u Sjevernodalmatinskom odredu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
2001. JERCIĆ IVAN, Ante. 23. 10. 1925. Jesenice, Omiš. Hrvat, pomorac, Član SKOJ-a od 15. 4. 1942. KPJ od 1944. U NOV od 9. 1. 1943. u 2. dalm. brigadi. Srpnja 1944. upućen kao ranjenik na liječenje u Italiju.
2002. JERINIĆ MARIJA, Pere. 9. 9. 1924. Grude, Dubrovnik. Hrvatica. U NOV od 20.9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2003. JERKIĆ ILIJA, Miška. 18. 7. 1911. Celjevo, Čapljina. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2004. JERKIN ANTE, Frane. 15. 8. 1913. Tribunj, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1931. U NOV od 6. 11. 1941. u bat. »M. Orešković, u 1. dalm. i 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm. od 13. 3. 1944. Polit. kom. brigade. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.« Umro 1979.
2005. JERKIN ANTE, Šime (Šarkica). 1. 1. 1912. Tribunj. Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 6. 1942. u Primoskoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. 1. 7. 1944. upućen na liječenje u Semberiju, a odatle u Italiju.
2006. JERKOVIĆ ANTE, Josipa. 1922. Staševica, Ploče. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. lipnja 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
2007. JERKOVIĆ ANTUN, Nedjeljka. 12. 5. 1928. Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 29. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2008. JEKROVIĆ DANKO, Nikole. 1913. Žrnovnica, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od od 1942. Poginuo kao ranjenik u Centralnoj bolnici na Pivskoj planini kod Rudina lipnja 1943.
2009. JERKOVIĆ FRANO, Frana. 5. 3. 1929. Hrvat, đak. U NOV od 17. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2010. JERKOVIĆ IVAN, Nika. 13. 4. 1916. Kula, Opuzen, Matković. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 5. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2011. JERKOVIĆ IVAN, Martina. 1921. Žrnovnica, Split. U NOV od 1942. Poginuo 14. lipnja 1943. kod Miljevine.
2012. JERKOVIĆ IVAN, Pave. 22. 2. 1914. Žrnovnica, Split. Hrvat, radnik. U NOV od 12. 9. 1942. u Mosorskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Studenog 1944. upućen u 2. udarni korpus.
2013. JERKOVIĆ IVICA. Poginuo 18. 12. 1942. kod Duvna.
2014. JERKOVIĆ JAKOV, Ivana. 1923. Žrnovnica, Split. Hrvat, zeljoradnik. U NOV od 17. 2. 1943. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
2015. JERKOVIĆ JOZO, Marka. 17. 3. 1919. Žrnovnica, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1943. U NOV od 1. 1. 1943. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Srpnja 1944. upućen u Primorsku operativnu grupu.
2016. JERKOVIĆ SLAVKO, Ante. 1914. Zrnovnica, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 18. lipnja 1943. na komunikaciji Sarajevo-Višegrad.
2017. JERKOV IVAN, Jakova. 1922. Zlarin, Šibenik. Hrvat, konobar. U NOV od 5. 1942. u Sjevernodalmatinskom odredu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 27. 2. 1943. kod s. Vrdi, Mostar.
2018. JERONČIĆ PETAR. 1924. Jesenice, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 9. 1942. u Mosorskom odredu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 20. 1. 1943. kod Livna.
2019. JEROSIMIĆ ADAM, Vaše. 30. 10. 1904. Vrgin Most. Srbin, službenik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2020. JERUM PETAR, Nikole. 10. 1. 1906. Selce, Brač. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2021. JEZ-BANJE BERNARDO, Ive. 20. 2. 1923. Dubrovnik. Hrvatica, učenica. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2022. JOGUN FRANO, Andrije. 1926. Toranj, SL Požega. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s. Dobrkovići, Široki Brijeg.
2023. JOKIĆ BRANKO, Miće. 1916. Rastićevo, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od svibnja 1942. u bataljonu »B. Vladušić« U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 1943.
2024. JOKIĆ DUŠAN, Jandrije, 1921. Prljevo, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 27. 3. 1942. Poginuo 4. 10. 1944. kod Trebinja.
2025. JOKIĆ NIKOLA, Nikole. 1915. Rastićevo, Gračac, Srbin, zemljoradnik. U NOV od 5.10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 28. lipnja 1943. kod Kladnja.
2026. JOKOVIĆ ZORISLAV, Grge. 4. 3. 1921. Blato, Korčula Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a U NOV od prosinca 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. lipnja 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
2027. JONCIĆ IVAN, Blaža. 1. 4. 1920. Komiža, Vis. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od 1940. KPJ od 1941. U NOV od 22. 5. u Rogozničkoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo na Gornjim Barama, Sutjeska 7. lipnja 1943.
2028. JONCIĆ JURAJ, Petra. Komiža, Vis. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od 1940. KPJ od 1941. U NOV od 22. 5. 1942. u Rogozničkoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. 7. lipnja 1943. poginuo na Gornjim Barama, Sutjeska.
2029. JOVANOVIĆ ALBERT, Miroslava. 1926. Podstrana, Split. Hrvat, zemljorandik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 10. 2. 1943. u Mosorskom part. odredu, a zatim u 2. dalm. brigadu. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
2030. JOVANOVIĆ ĐANKO, Blagoje. 1908. Cetinje. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 15,11. 1943. Nestao 12. kolovoza 1944.
2031. JOVANOVIĆ ĐURO. Poginuo studenog 1944. kod Ledenice, Risan, Boka Kotorska.
2032. JOVANOVIĆ GRGO, Ivana. 18. 8. 1926. Gradište, Županja. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2033. JOVANOVIĆ PETAR, Stevana 1917. Risan, Kotor. Profesor. U NOV od 16. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2034. JOVANOVIĆ OLJEN, Miroslava. 10. 5. 1922. Podstrana, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 10. 2. 1943. u Mosorskom PO, a zatim u 2. dalm. brigadi. Poginuo 30. svibnja 1943. kod s. Tepci na Tari.
2035. JOVANOVIĆ RADOJE, Stevana. 1922. Risan, Kotor. U NOV od 11.1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 3. 5. 1945. kod s. Rukavac, Opatija.
2036. JOVClĆ DUŠAN, Crni Lug, Bosansko Grahovo. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od travnja 1943. U NOV od 10. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. 2. 7. 1944. kao ranjenik upućen na liječenje u Italiju.
2037. JOVIĆ ANTE, Ante. U NOV od 13. 4. 1942. Poginuo 27. 2. 1943. kod s. Vrdi, Mostar.
2038. JOVIĆ JOZO, Ivana. 1926. Duge Njive, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
2039. JOVIĆ MARKO, Mile. 1923. Duge Njive, Vrgorac, Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
2040. JOVIĆ MIJO, Marka. 1902. Duge Njive, Vrgorac, Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1942. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
2041. JOVIĆ NIKOLA, Petra. Ravno, Glina, Srbin, zemljoradnik. Poginuo 21. 7. 1944. kod s. Dolovi, Lastva, Trebinje
2042. JOVIĆ VLADO, Joze. 1921. Duge Njive, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. Član, SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
2043. JOVICIĆ IVAN, Blaža. 23. 4. 1918. Zrnovnica, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 2. 1942.
2044. JOVIĆIĆ DUŠAN, Radovana. 20. 1. 1912. Miločani, Nikšić. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 6. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2045. JOVICIĆ ĐURO, Dmitra. 30. 4. 1924. Plavno, Knin. Srbin, đak. Član SKOJ-a od 1942. KPJ od 10. 6. 1943. U NOV od 27. 8. 1941. u Plavanjskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Zamjenik polit. kom. čete.
2046. JOVlClC MlCO, Dmitra. 14. 11. 1921. Plavno, Knin. Srbin, radnik. Član SKOJ-a od 1942. KPJ od 1943. U NOV od 27. 7. 1941. u Plavanjskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Kolovoza 1944. upućen u 19. diviziju.
2047. JOVlClC MILOŠ, Dmitra. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Romaniji.
2048. JOVlClC NIKOLA, Nikola. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi, do lipnja 1943. Zatim bio u 19. diviziji. Poginuo prosinca 1944. kod Knina.
2049. JOVlClC RADE, Todora, Otišić, Vrlika. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 15. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2050. JOVIČ DUŠAN, Radovana. 20. 1. 1912. Nikšić. Crnogorac, podoficir bivše jugoslavenske vojske U NOV od 16. 7. 1941. do 10. 4. u Nikšićkom PO. U 2. dalm. od 6. 9. 1944. Komandir čete.
2051. JOVOVIĆ VUKO. Crnogorac, student. Član KPJ. U NOV od 1941. u 1. proleterskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi, od veljače 1943. do studenog 1943. polit. kom. bataljona.
2052. JUG IVAN, Ivana. 25. 5. 1913. Petrinjevac, Varaždin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 8. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2053. JUGOVIĆ BAKO, Radisava. 1915. Košić, Danilovgrad. Crnogorac, oficir bivše jug. vojske. U NOV od 1941. u bat. »Bajo Sekulić« i 4. crnogorskoj proleterskoj brigadi. U 2. dalm. od lipnja 1943. Poginuo 7. 8. 1943. kao načelnik štaba brigade kod Maglaja. Narodni heroj.
2054. JUKAS ANDRIJA, Ilije. 1914. Kula, Metković. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2055. JUKIĆ AUGUSTIN, Ante. 15. 8. 1922. Bosanski Petrovac. Hrvat, radnik. Člana SKOJ-a od 1940. KPJ od 14. 2. 1943. U NOV od 15. 5. 1942. U 2. dalm. od 9. 6. 1943. do 20. 12. 1944. Polit. kom. bat. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
2056. JUKIĆ IVA, Joze. 6. 6. 1923. Bitelić, Sinj. Hrvatica, domaćica. U NOV od 2. 1. 1943. u 2. dalm. brigadi.
2057. JUKIĆ IVAN, Joze 1923. Bitelić, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1943. Poginuo lipnja 1943. kod Miljevine.
2058. JUKIČ PETAR, Mate. 5. 6. 1908. Lokvičići, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2059. JURADIN MATE, Marina. 2. 6. 1915. Podstrana, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 2. 1943. u Mosorskom PO, zatim u 2. dalm. brigadi. Poginuo 12. 6. 1943. na Zelen-gori.
2060. JURADIN RUDOLF, Marina. 3. 3. 1916. Podastrana, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Lipnja 1943. zarobljen od Nijemaca na Zelengori i odveden u logor Mathausen u Njemačku. Umro poslije rata.
2061. JURAGA IVAN, Grge. 17. 3. 1923. Murter, Šibenik. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od 4. 1941. KPJ 10. 1942. U NOV od 6. 4. 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Lipnja 1943. zarobljen na Zelengori i odveden u logor Buchemvald do oslobođenja travnja 1945.
2062. JURAGA-PIŠTELIĆ DRAGUTIN, Iva. 1912. Murter, Šibenik. Hrvat, stolar. Član KPJ od listopada 1941. U NOV od 4.10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7.6.1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
2063. JURAGA URBAN, Mihe. 1915. Murter, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 14. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 2. 8. 1942. kod Kupresa.
2064. JURAS-MALEŠ GORINKA, Ante. 1920. Skradin, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 10. 1942. u 3. sanđačkoj brigadi. U 2. dalm. od travnja 1943. Poginula 13. lipnja 1943. kao ranjenik u Centralnoj bolnici na Tjentištu.
2065. JURAS IVAN, Ivana. 10. 8. 1919. Dobranja, Modrica. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 8. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
2066. JURAS JAKOV, Ivana. 3. 5. 1918. Dubrava, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik U NOV od 7. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Komandir čete. Poginu 5. 2. 1945. kod Širokog Brijega.
2067. JURAS JOSO, Mate. 1915. Rakovo Selo, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo ožujka 1943. kod Kalinovika.
2068. JURAS ZORKA, Šime. 10. 8. 1924. Dubrava, Šibenik. Hrvatica. Član SKOJ-a od 1943. KPJ od 1. 1945. U NOV od 10. 1942. u 2. proleterskoj srpskoj brigadi. U 2. dalm. od 7. 1943.
2069. JURČIĆ Petar. Svina, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 31. 12. 1943. kod s. Vilovi (Nova Varoš)
2070. JURČIĆ PETAR, Mate. 1919. Srinjine, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 2. 1943. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 9. 6. 1943. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
2071. JURČEVIĆ IVAN, Stipe. Srinjine, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo srpnja 1943. na Ozrenu, istočna Bosna.
2072. JURČEVIĆ SLAVKO, Ivana. 5. 8. 1921. Studenci, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 10. 10. 1942. u 1. dalmatinskoj brigadi. U 2. dalm. od lipnja 1943.
2073. JUREN JAKOV, Đure. 3. 7. 1913. Podgorac, Ivanac. Hrvat, bravar. U NOV od 6. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2074. JURETIĆ NIKOLA, Jure. 4. 12. 1910. Krušvar, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 20. 10. 1942. U NOV od 10. 8. 1942. u 4. operativnoj zoni. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Zamjenik polit. kom. čete.
2075. JURETIN DUJE, Ivana. Sitno Donje, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 9. 6. 1943. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
2076. JURICA VINKO, Ivan. 31. 1. 1926. Bračevo, Čapljina. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2077. JURIĆ ANTE, Mate. 10. 11. 1913. Lokvičići, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 2. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
2078. JURIĆ IVAN. Ante. 3. 3. 1911. Lokvičići, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 2. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2079. JURIĆ IVAN, Nikole. 7. 8. 1913. Jasenovac, Nova Gradiška. Hrvat, stolar. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2080. JURIĆ MIĆO, Nikole. 1919. Zaton, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 12. 6. 1943. na Zelengori.
2081. JURIĆ MIRO, Mate. 29. 3. 1929. Kupari, Dubrovnik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1. 3. 1943. U NOV od 28. 2. 1944. u Dubrovačkom PO, a u 2. dalm. od listopada 1944.
2082. JURIĆ PETAR, Ivana. 7. 7. 1921. Lokvičići, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2083. JURIČEV (SUDAC) ANTE, Jure. 30. 9. 1922. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemoljoradnik. Član SKOJ-a od 1941. KPJ od 9. 1944. U NOV od 10. 10. 1942. u 3. sanđačkoj brigadi. U 2. dalm. od travnja 1944.
2084. JURILJ-ROGLIĆ KATA, Joze. 13. 1. 1920. Zavojane, Vrgorac. Hrvatica, radnica. U NOV od 27. 7. 1942. u bat. »Josip Jurčević«. U 2. dalm. od veljače 1943. Upućena 1944. u Italiju na liječenje.
2085. JURIŠIĆ ANTE, Jere. 4. 1. 1916. Šibenik. Hrvat, radnik. Član KPJ od 8. 1942. U NOV od 12. 8. 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Od lipnja 1943. u Maje-vičkom PO i 6. istočnobosanskoj brigadi.
2086. JURIŠIĆ IVO, Ante 1923. Šibenik. Hrvat, radnik. Član KPJ. U NOV od srpnja 1942, zatim u 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo lipnja 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
2087. JURIŠIĆ MATO, Petra. 2. 10. 1907. Sestanovac, Omiš. Hrvat, mehaničar. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2088. JURIŠIĆ MILAN, Joze. 1924. Tugare, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. lipnja 1943. na Donjim Brama, Sutjeska.
2089. JURJEVIĆ ZVONKO, Pave. 1920. Jagodnja Gornja, Benkovac. U 2. dalm. od 20. 10. 1942. do 30. 6. 1944.
2090. JURKOVIĆ ANDRO. 1918. Gruž, Dubrovnik. Hrvat, U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 19. studenog 1944. kod Perasta, Boka Kotorska.
2091. JURKOVIĆ DUNKO, Špire. 18. 5. 1915. Mandalina, Šibenik. Hrvat, lučki radnik. Ćlan KPJ od 12. 12. 1942. U NOV od 29. 9. 1942. U 2. dalm. brigadi, od 3. 10. 1952. 1944. upućen u bolnicu 2. udarnog korpusa.
2092. JURKOVIĆ-RAKIĆ JELICA, Mile. 29. 9. 1919. Drniš. Hrvatica, domaćica. Ćlan SKOJ-a od 1942. KPJ od 1944. U NOV od 19. 9. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
2093. JURKOVIĆ MIJO, Paška. 1925. Mandalina, Šibenik. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 17. 12. 1942. u Primorskom bataljonu, zatim u 5. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 1943. Poginuo 6. veljače 1945. kod s. Radeljkovina, Mostar.
2094. JURKOVIĆ NIKOLA, Luke, 21. 11. 1921. Mandalina, Šibenik. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 27. 3. 1942. KPJ od 27. 3. 1943. U NOV od 4. 10. 1942. u Sibeniskoj četi a zatim u 3. dalm. brgadi. U 2. dalm. od 9. lipnja 1943. Rujna 1943. upućen u 2. proletersku diviziju.
2095. JURIŠIĆ ANTE, Jure. 17.12. 1915. Šibenik. Hrvat, radnik. Ćlan KPJ od 9. 1942.U NOV od 12. 8. 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Zamjenik polit, kom čete.
2096. JURIŠIĆ IVAN, Mate. 1923. Sitno Donje. Split, Hrvat, zemljoradnik. U NOV od siječnja 1943. Poginuo 1943. u Crnoj Gori.
2097. JURKOVIĆ IVO, Mate. 21. 2. 1921. Opatovac. Nova Gradiška. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2098. JURLEKA, ANTULA, Marka. 1921. Zaton, Šibenik. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a. U NOV od 7. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginula ožujka 1943. na Neretvi.
2099. JURLEKA BORO, Ante. 25. 8. 1924. Zaton, Šibenik. Hrvat, lučki radnik. Član SKOJ-a i KPJ. U NOV od 5. 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Komandir ćete.
2100. JURLEKA MARINKO, Marka 1917. Zaton, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od lipnja 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Od 1944. u Ratnoj mornarici gdje je prosinca 1944. poginuo
2101. JURLIN ANTE-MARKO, Ante. 1909. Prvić Luka, Šibenik. Hrvat, soboslikar. Član KPJ od 1928. U NOV od ožujka 1942. kao sekretar Okruženog komiteta KPJ Šibenik i polit, komesar. Sjevernodalmatinskog PO. Od 3. 10. 1942. do 11. 5. 1943. polit. kom. 2. dalm. brigade. 11.5. 1943. upućen u 3. diviziju. Poginuo 13. 6. 1943. na Tjentištu, Sut-jeska.
2102. JURLIN NEDILJKO, Špira. Sitno Gornje, Split. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brig. od 9. 6. 1943. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
2103. JUSIĆ ARIF, Mustafe. 1906. Duge, Prozor. Musliman, radnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2104. JUSIĆ KEMAL, Arifa. 1931. Prozor. Musliman, đak. U NOV od 5. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2105. KABIĆ ĐURO, Ante. 1908. Ervenik, Knin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
2106. KABLAR JOVAN. Knin, Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 18. 12. 1942. kod Duvna.
2107. KABULIAZAIN, Hamze. 8. 10. 1907. Hrupjela, Trebinje. Musliman, zemljoradnik. Poginuo 28. 4. 1945. kod Opatije.
2108. KACIGA MIHO, Bože. 16. 2. 1926. Petrovo, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2109. KACIJAN ANTUN, Antuna. 4. 1. 1915. Sežana. Slovenac, zemljoradnik. U NOV od 14. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2110. KACOJEVIĆ DUDIMIR, Marka. Poginuo 10. 5. 1955. kod s. Kočani, Nikšić.
2111. KACUNIĆ MILAN, Marka. 1922. Tugare, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
2112. KACUNKO ŠILVESTAR Ante. 1914. Solin, Split. Hrvat, radnik. U NOV od lipnja 1942. Poginuo 6. 6. na Gornjim Barama, Sutjeska.
2113. KADIJA JOVAN, Stanka. 1917. Rakovici, Njeguši, Cetinje. Crnogorac. U NOV od 8. 5. 1943. Nestao lipnja 1944.
2114. KADIJEVIĆ ANA, Ilije, 1914. Glavina Donja, Imotski. Srpkinja, radnica. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Umrla 1958.
2115. KADIJEVIĆ ANA, Jove. 1925. Glavina Donja, Imotski. Srpkinja, domaćica. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginula 28. 9. 1943. kod s. Podbić, Priboj.
2116. KADIJEVIĆ BRANKO, Đure. 1921. Glavina Donja, Imotski. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Ožujka 1943. vratio se na teren, a zatim bio u Biokovskom PO. Umro 1971.
2117. KADIJEVIĆ LUKA, Luke (Trutica). 1921. Glavina Donja, Imotski. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 9. 6. 1943. kod Usovičkog potoka, Sutjeska.
2118. KADIJEVIĆ LUKA, Milana (Luđa). Glavina Donja, Imotski. Srbin, radnik. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo na Donjim Barama 9. 6. 1943.
2119. KADIJEVIĆ-KOLOMBANI MANDA. 21. 7. 1914. Glavina Donja, Imotski. Srpkinja, radnica. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi.
2120. KADIJEVIĆ STEVO, Đure. 23. 2. 1920. Glavina Donja, Imotski. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Ožujka 1943. vratio se na teren, zatim bio u Biokovskom odredu.
2121. KAIĆ SALKO, Mahmuta. 10. 1. 1917. Kruševica, Ljubinje. Musliman, mehaničar. U NOV od 5. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2122. KALAClC ANTUN, Antuna. 1925. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 10. 11. 1944. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2123. KALAClC BRANKO, Antuna 18. 4. 1923. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1943. KPJ od studenog 1943. U NOV od 10. 9. 1943. U 2. dalm. od 13. 3. 1944. Omladinski rukovodilac bataljona. Prosinca 1944. upućen u JRM.
2124. KALAFATOVIĆ ANTO, 1924. Janjina, Dubrovnik. Hrvat, trgovački poslovođa. U NOV od rujna 1944. u 2. dalm. brigadi.
2125. KALAFATOVIĆ VELIMIR, Antuna. 30. 10. 1924. Janjina, Dubrovnik. Hrvat, zamljo- radnik. U NOV od 26. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2126. KALAŠ STIJEPO, Nikole. 8. 5. 1922. Lećevica, Dubrovnik. Hrvat, konobar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2127. KALAŠIĆ JAKOV, Lovre. 1920. Postire, Brač. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1943. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
2128. KALAT MARKO, Petra. 1917. Kninsko Polje, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 2. 4. 1944. kod s. Stubica, Nikšić.
2129. KALA UZ JANJA, Nikole. 21. 9. 1910. Lozovac, Šibenik. Hrvatica, radnica. U NOV od 7. 9. 1942. u Dinarskom PO i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 9. 6. 1943.
2130. KALA UZ MATE, Tome. 1900. Lozovac, Šibenik. Hrvat, tvornički radnik. U NOV od 7. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 11. 6. 1943. na Zelengori.
2131. KALENOKIĆ BOŽO, Iva. 1918. Brgat, Dubrovnik. Hrvat, tesar. U NOV od 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2132. KALINIČ PERO, Ive. 27. 7. 1916. Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2133. KALOĐERA TINO, Frane. 8. 8. 1912. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi.
2134. KALOPER GAŠPAR MATE (Longo). 4. 1. 1920. Zlarin, Šibenik. Hrvat, zidar. Član SKOJ-a od 1941, a KPJ od 10.1. 1943. U NOV od svibnja 1942. u bataljonu »Bude Bor-jan«, 1. dalm. i 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm. od 13. 3. 1944. Lipnja 1944. upućen u JRM. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
2135. KALOPER LJUBO, Mata. 1923. Zlarin, Šibenik. Hrvat, pomorac. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od travnja 1942. u bataljonu »Bude Borjan«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo srpnja 1943. u istočnoj Bosni.
2136. KALPIĆ DRAGO, Jakova. 1928. Šibenik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od rujna 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo srpnja 1943. u istočnoj Bosni.
2137. KAMBER BOSKO, Đure. 4. 5. 1908. Plavno, Knin. Srbin, službenik. Član KPJod 1943. U NOV od 1941. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
2138. KAMBER SAVA, Miloša. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 3. 1943. na Neretvi.
2139. KAMINSKI AUGUST, Frane.
2140. KANDIĆ BRANKO, Antonija. 6. 10. 1926. Stabno, Savnik. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 1943. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Grozdol, Mostar.
2141. KANKARAS RADOSLAV, Grujice. 1922. Glasić, Golija, Nikšić. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 21. 2. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 15. 5. 1944. kod Lapov Dola, Nikšić.
2142. KANTA ANTE. Poginuo 6. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
2143. KAOLIĆ NIKO, Pere. 10. 3. 1920. Sijerci, Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, šofer. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2144. KAPETANOVIĆ ANTUN, Cvijeta. 1926. Sustjepan, Dubrovnik. Hrvat, brodograditelj. U NOV od 7. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1978.
2145. KAPETANOVIĆ ANTE. 1916. Ogorje, Split. Hrvat, radnik. Član KPJ. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Nosilac »Partizanske spomenice 1941. Umro 1978.
2146. KAPETANOVIĆ IVAN, Stipe. 12. 3. 1912. Seget Donji. Hrvat, ribar. Član KPJ od 20. 4. 1940. U NOV od 20. 8. 1942. u Prološkom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. 1. 2. 1945. upućen u auto-četu 9. divizije. Nosilac »Patrizanske spomenice 1941.«
2147. KAPETANOVIĆ SRĐO 1.10. 1927. Lovorno, Gruda, Durovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2148. KAPETANOVIĆ VLAHO, Jakova 191 ž Lovorno, Dubrovnik. Hrvat, mesar. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2149. KAPIČIĆ ANĐA, Andrije. 1897. Crnojevići, Titograd. Crnogorka, domaćica. U NOV od 1941. u 4. crnogorskoj proleterskoj brigadi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. do kolovoza 1943. Nisilac »Partizanske spomenice 1941.« Umrla 1976.
2150. KAPIČIĆ JOVO, Mila. 2. 9. 1919. Gaeta, Italija. Crnogorac, student medicine. Član SKOJ-a od 1934., KPJ od 1936. U NOV od 13. 12. 1941. u Lovčenskom PO i 4 crnogorskoj prolet. brigadi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Zamjenik polit komesara brigade. Lolovoza 1943. upućen za polit, komesara 3. divizije. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«. Narodni heroj.
2151. KAPIČIĆ VLADO, Mila. 25. 2. 1925. Cetinje, Crnogorac, đak. Član SKOJ-a od 1940, KPJ od 1943. U NOV od 1941. u Lovčenskom PO i 1. proleterskoj brigadi. U 2. dalm od 3. 10. 1942. Omladinski rukovodilac bataliona. Lipnja 1943. upućen u 4. crnogorsku proletersku brigadu. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
2152. KAPITOVIĆ KARMELO, 16. 7. 1907. Hrvat, postolar. U NOV od 7. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2153. KAPONITA JAKO, Jaka. 1921. Cesvinica, Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2154. KAPOR ANTE. 9. 3. 1931. Mlini, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 31. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2155. KAPOR-SOLIN DANICA, Jefte. 28. 12. 1927. Mirilovići, Bileća. Crnogorka. Član SKOJ-a od 1943. U NOV od 1942. u 2. bilećkom PO. U 2. dalm. od 1943.
2156. KAPOR JAKICA, Donka. 1922. V. Luka, Korčula. Hrvatica, radnica. U NO Vod lipnja 1944. u 2. dalm. brigadi.
2157. KAPOR JAKOV, Donka. 13. 1. 1920. Vela Luka, Korčula. Hrvat, vrtlar, cvjećar. Član SKOJ-a od travnja 1941. a KPJ od 1. 10. 1941. U NOV od travnja 1944. u 2. dalm. brigadi. Zamjenik polit, komesara čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
2158. KAPOR VJEKOSLAV, Tonka. 1929. Mlini, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2159. KAPOV IVAN, Jušte. 1924. Kaštel Kambelovac, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 8. 1942. Poginuo 18. 6. 1943. na pruzi Sarajevo-Višegrad.
2160. KAPOVIĆ STANKO, Mate. 3. 1. 1904. Vrsi, Dubrovnik. Hrvat, lučki radnik. U NOV od 18. 10. 1943. u 2. dalm. brigadi.
2161. KAPURSO VICKO, Antuna. 12. 9. 1925. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2162. KARABATlC ANTE, Blaža. 1922. Dvornice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 6. lipnja 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
2163. KARAĐOLE DUME, Jose. 1909. Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1941. U NOV od lipnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 6. lipnja 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
2164. KARAĐOLE IVAN, Stipe. 1927. Šibenik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od rujna 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 6. lipnja 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
2165. KARADŽIĆ RAJKO, Staniše. 3. 9. 1923. Končica, Šavnik. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 22. 11. 1943.
2166. KARAMAN IVAN, Ivana. 25. 4. 1925. Pridvorje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2167. KARAMAN IVO, Mate. 13. 3. 1925. Pridvorje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2168. KARAMAN NIKO, Iva. 4. 3. 1927. Lovorno, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 27. 4. 1945. kod Opatije.
2169. KARAMATlC JURE, Mate (Cingrijić). 1925. Plina Istočna, Metković Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 9. lipnja 1943. Poginuo 12. 6. 1943. na Zelengori.
2170. KARAMATlC NADA, Ante. 1926. Karamatici, Plina Istočna. Metković U NOV od početka 1943. U 2. dalm. od lipnja 1943.
2171. KARAMATlC NEDJELKO, Mate (Lilić), 1925. Plina Istočna, Metković, Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. Poginuo 10. lipnja 1943. na Zelengori.
2172. KARAMEHMEDOVIĆ RASIM, Omera. 1930. Lastva, Trebinje. Musliman, đak. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1. svibnja 1945. kod Opatije.
2173. KARAMEHMEDOVIĆ RADMAN, Osmana. 17. 7. 1905. Lastva, Trebinje. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2174. KARANTOTO IVO, Koste. 1911. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, brijač. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 11. 1944. kod Risna.
2175. KARANOVIĆ GLIŠO, Jovana. 15. 8. 1905. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 14. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
2176. KARAPUŠ HASO, Hadže. 10. 8. 1921. Nevesinje. Musliman, radnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2177. KARDUM MILE, Sime. 1920. Zapuzane, Benkovac. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 9. 6. 1943. do 10. 8. 1944, kada je upućen na teren u Dalmaciju u Komandu zadarskog područja.
2178. KARDUM MILJENKO, Jose. 1923. Dugo polje, Split. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
2179. KARDUM SLAVKO, Simuna. 1923. Dugopolje, Split. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od veljače 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
2180. KARLO VIĆ IVAN, Ivana. 21. 6. 1925. Dubrovnik. Hrvat, trgovački pomoćnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2181. KARLOVIĆ MIJO, Ante. 13.2.1921. Lastovo. U NOV od 15.11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2182. KARNA DUŠAN, Kuzme. 10. 5. 1919. Oton, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 10. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
2183. KARNINČIĆ JURAJ, Dinka. 14.4. 1902. Bol, Brač. Hrvat, službenik. U NOV od 16. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2184. KAROGLAN MIJO, Mije. Zmijavci, Imotski. Datum stupanja u NOV nepoznat.
2185. KARUDŽIĆ TRIPO, Ante. 2.2. 1901. Herceg Novi. Strojovođa. U NOV od 11. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
KARUZA MIHO, Jakova. 1920. Plitko Polje, Vis. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 5. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 7 travnja 1943. kod Foče.
2187. KASUMOVIĆ ALIJA. 1. 1. 1925. Kljuna, Nevesinje. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2188. KASUMIĆ IVAN, Antuna. 5. 7. 1926. Pečene, Ogulin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 5. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2169. KAŠTELANČIĆ FABIJAN, Ante. 1922. Podstrana, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od listopada 1942. u Mosorskom PO. U 2. dalm. brigadi od 1943. Poginuo siječnja 1943. kod Duvna.
2190. KATA VIĆ IVAN, Ante. 3. 3. 1909. Orah, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2191. KATA VIĆ MARKO, Lovre. 15. 8. 1910. Orah, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2192. KATALENKO FRANJO, Josipa. 7. 3. 1919. Vanjski Breg, Varaždin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 5. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi,
2193. KATIĆ ANDRO, Marka. 4. 3. 1919. Lovorno, Dubrovnik. Hrvat, mehaničar. U NOV od 14. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2194. KATIĆ IVAN, Ivana. 4. 12. 1919. Soline, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 16. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Grozdol, Mostar.
2195. KATIĆ IVO, Antuna. 1925. Soline, Dubrovnik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1945. U NOV od 8. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2196. KATIĆ LUKA, Špire. 18. 8. 1908. Otišić, Vrlika. Srbin, mesar. U NOV od 11. 9. 1943.
2197. KATIĆ MARIJAN, Martina. 1920. Lovreć, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1.8. 1943. Poginuo 1. studenog 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
2198. KATIĆ MARKO, Stevana. 8. 9. 1928. Živnje, Herceg Novi. Soboslikar. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2199. KATIĆ MATO, Boza. 22. 7. 1910. Soline, Dubrovnik. Hrvat, cestar. U NO.V od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2200. KATIĆ MILAN, Mate. 11. 12. 1923. Solin, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od kolovoza 1941, KPJ od listopada 1944. U NOV od 13. 9. 1942. u batalionu »Nikola Vrančić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Listopada 1944. upućen u 1. bokeljsku brigadu za zamjenika komandira čete.
2201. KATIĆ MILAN, Joze. 1912. Solin, Split. Hrvat, tvornički radnik. U NOV od 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 12. lipnja 1943. na Zelengori.
2202. KATIĆ MIRKO, Joze. 15. 12. 1922. Solin, Split. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 15. 7. 1941. U NOV od 15. 7. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Veljače 1945. upućen u bolnicu 9. divizije. Umro 1979.
2203. KATIĆ MIRKO, Jovana. 6. 8. 1922. Koljani, Vrlika. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 15. 2. 1942.
2204. KATIĆ MOMĆILO, Mihajla. 1914. Murina, Andrijevica. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 25. 1. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 25. 5. 1944. kod Lapov Dola, Nikšić.
2205. KATIĆ NIKOLA, Milana. 1926. Koljani, Vrlika. U NOV od 13. 11. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 13. 7. 1943. na Ozrenu istočna Bosna.
2206. KATIĆ-JOVANOVIĆ, SLAVKA, Kaje. 1924. Solin, Split. Hrvatica, domaćica. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi.
2207. KATIĆ EMIL, Mihe. 1922. Uskopolje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10.9. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944. kod Ćibaća, Dubrovnik.
2208. KATUŠIĆ ANDRIJA, Marina. 20. 6. 1914. Podgrađe, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 10. 2. 1943. u 5. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 9. lipnja 1943. Umro 1977.
2209. KATUŠIĆ DINKO, Josipa. 22. 8. 1926. Smolonje, Omiš. Hrvat, zidar. U NOV od 22. 3. 1942. u Mosorskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
2210. KATUŠIĆ MARIJAN, Andrije. 21. 11. 1923. Podgrađe, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 7. 1942, KPJ 5. 1944. U NOV od fo. 2. 1943. u 5. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943.
2211. KAVELJ IVAN, Mate. 1903. Lokvičići, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10.11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2212. KAVURĆIĆ VEUKO. 17. 3. 1922. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2213. KANTOLIĆ ĐURO, Frane. 12. 1. 1920. Bjelovar. Hrvat, najamni radnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2214. KECMAN STANA, Obrada. Šumajevo, Bosanski Petrovac. Srpkinja, domaćica. U NOV od lipnja 1942. U 2. dalm. od listopada 1942. Umrla 23. 5. 1944. u bolnici Trub-jela, Nikšić od posljedica ranjavanja.
2215. KEKEZ IVAN, Ivana. 1925. Katnići,' Šestanovac, Imotski. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 23. 1. 1945. kod Crne Lokve, Mostar.
2216. KEKEZ IVAN, Ivana. 5. 11. 1903. Gradac, Ploče. Hrvat, ribar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2217. KEKEZ JERKO, Ivana. 15. 10. 1909. Katuni, Omiš. Hrvat, radnik. U NOV od 6. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2218. KEKEZ JOSIP, Ivana. 2. 2. 1920. Katuni, Omiš. Hrvat, radnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2219. KEKEZ MATO, Ivana. 24. 2. 1908. Katuni, Omiš. Hrvat, radnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2220. KELEZ PERO, Marka. 4. 10. 1926. Martinovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1944. U NOV od 17. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2221. KELEZ VLAHO, Ilije. 15. 8. 1923. Martinovići, Dubrovnik. Hrvat, mesar. U NOV od 29. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s. Dobrkovići, Široki Brijeg.
2222. KELNER FRANJO, Franje. 19. 12. 1922. Lukač, Virovitica. U NOV od 16. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2223. KERA IVICA, Šime.'l930. Dubrovnik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1944. U NOV od 14. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2224. KERAN NIKOLA, Mate. 11. 11. 1925. Sonković, Šibenik. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1942. KPJ od 1944. U NOV od 10. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi.
2225. KERO JEROLIM, Šime. 25. 9. 1907. Bibinje, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
2226. KERO LJUBOMIR, Bare. 12. 10. 1908. Bibinje, Zadar. U NOV od 7. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
2227. KEROVEC IGNJAC, Đure. 9. 7. 1914. Rženica, Ludberg. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 2. 5. 1945. kod Opatije.
2228. KESOVIJA ANDRO, Miha. 3. 11. 1921. Lovorno, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2229. KESOVIJA MATO, Andra. 10. 10. 1909. Lovorno, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2230. KESOVIJA MIHO, MIha. 6. 5. 1919. Lovorno, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2231. KESOVIJA PERO, Mata. 18. 3. 1923. Lovorno, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a i KPJ od 1944. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2232. KESOVIJA PETAR. 1922. Lovorno, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 28. 10. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
2233. KIFNER BORISLAV. 5. 5. 1920. Bijeljina. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 3. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2234. KIHAŠ FRANO, Frane. 6. 8. 1925. Vrhovec, Ivanec. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Grozdol, Mostar.
2235. KIJAC STEVAN, Obrada. 13. 1. 1911.Domaševo, Bileća. Stolar. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2236. KIJAMAK LJUBENKO, Ante. 1924. Poljica, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 21. 4. 1945. kod Jablanice.
2237. KJRINI JURAJ, Steve. 25. 5. 1926. Cerovci, Kotor. Zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2238. KIŠE IVO, Nika. 1911. Đurinići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2239. KIŠE CVIJETO, Nikole. 21. 10. 1913. Đurinići, Grude, Dubrovnik. Hrvat, zidar. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2240. KISIĆ NIKOLA, Antuna. 20. 10. 1924. Bujici, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 27. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2241. KITAROVIČ JOSIP, Jose. 14. 1. 1923. Šibenik. Hrvat, stolar. Član SKOJ-a od kolovoza 1941, KPJ od rujna 1943. U NOV od veljače 1942. u Rogozničkoj četi i Dinarskom ba-taljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
2242. KITAROVIĆ NIKOLA (KIKE), Ivana. 1908. Šibenik. Hrvat, lučki radnik. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Intendant bataljona. Poginuo 7. 6. 1943. na Donjim Ba rama, Sutjeska.
2243. KLAČEK ANDRO, Mihe. 8. 7. 1923. Gabrile, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944. sa Cibaća, Dubrovnik.
2244. KLAIĆ IVO, Mise. 1924. Petrača, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 2. 1945. kod Radeljkovina, Mostar.
2245. KLAIĆ LUKA, Antuna. 24. 3. 1912. Popovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1964.
2246. KLAIĆ LUKA, Iva. 1926. Popovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2247. KLAIĆ LUKA, NIKOLE. 28. 6. 1922. Gruda, Dubrovnik, Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 3. svibnja 1945. Matulja, Rijeka.
2248. KLAIĆ LUKA, Pera. 1921. Popovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944. iz Župe Dubrovačke.
2249. KLAIĆ MIHO, Miha. 1924. Popovići, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 12. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2250. KLAIĆ NIKO, Iva. 1918. Popovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2251. KLARIĆ ANTE, Ante. 1921. Krilo Jesenice, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od ve ljače 1943. Poginuo 7. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
2252. KLARIĆ ANTE, Antuna. 3. 5. 1925. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 13. 1. 1945. kod Širokog Brijega.
2253. KLARIĆ DUNKO, Ante. Šibenik. Hrvat, pekar. U NOV od 1942. U 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. lipnja 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
2254. KLARIĆ IVAN, Mihe. 14. 11. 1924. Petrača, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 2. 1945. kod Grabove Drage, Mostar.
2255. KLARIĆ IVAN, Ivana. 26. 4. 1925. Zavrelje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2256. KLARIĆ IVAN, Luke. 26. 2. 1926. Popovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2257. KLARIĆ JOSIP, Marka. 1927. Šibenik. Hrvat, radnik. U NOV od studenog 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
2258. KLARIĆ LUKA, Mihe. 8. 12. 1921. Popovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2259. KLARIĆ LUKA, Petra. 28. 9. 1921. Popovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2260. KLARIĆ MARIJA, Ante. 1923. Kaštel Štafilić, Split. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1941. Član KPJ. U NOV od 29. 9. 1942. Poginula 7. 11. 1944. u s. Dobrota, Boka Ko-
2261. KLARIĆ MATO, Pera. 5. 3. 1923. Lovorno, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1944. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2262. KLARIĆ MIRKO (USIĆ), Marka. 1917. Šibenik. Hrvat, soboslikar. Ćlan SKOJ-a od 1941. U NOV od rujna 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 17.2. 1942. kod Duvna.
2263. KLARIĆ NIKOLA, Ivana. 1924. Stankovci. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 27. 1. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
2264. KLARIĆ NIKOLA, Ivana. 12. 7. 1918. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2265. KLARIĆ NIKOLA, Luke. 28. 6. 1922. Popovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 3. 5. 1944. kod Opatije.
2266. KLARIĆ NIKOLA-NIKICA, Sime. 1925. Šibenik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od rujna 1942. U NOV od rujna 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 7. lipnja 1943. na Gor njim Barama, Sutjeska.
2267. KLARIĆ PERE, Šime. 1920. Šibenik. Hrvat, stolar. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od rujna 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 10. lipnja 1943. na Zelengori.
2268. KLARIĆ PERO, Petra. 5. 8. 1919. Lovrono, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2269. KLEUT MARKO, Tode. 1925. Morpolaće, Benkovac. U NOV od 15. 5. 1942. U 2. dalm. brigadi, od 3. 10. 1942. Poginuo 7. lipnja 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
2270. KLIČAN IVAN, Ivana. 5. 4. 1926. Poljica, Grude, Dubrovnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2271. KLIĆAN MATO, 1922. Poljica, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2272. KLICAN MARKO, Vlaha. 24. 5.1925. Poljica, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2273. KLIČAN MIHO, Iva. 25. 10 1923. Poljica, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2274. KLICAN MIHO, Mate. 19. 10. 1919. Poljica, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2275. KLICAN MIHO, Miha. 9. 12. 1915. Poljica, Gruda, Dubrovnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2276. KLIMOVIĆ MIRKO, Miloša. 23. 9. 1923. Grab, Trebinje. Hrvat, stolar. U NOV od 17. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi. 5. 1. 1945. upućen u Gardu.
2277. KLISURA ANTUN, Nikole. 28. 8. 1916. Herceg Novi. Hrvat, brijač. U NOV od 15. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2278. KLISURIČ MILE, Marka. 1921. Baljci, Drniš. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
2279. KLISURIČ PETAR, Uze. 1926. Baljci, Drniš. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Po ginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
2280. KLIŠKIĆ ANTE, Špira. 22. 3. 1918. Split. Hrvat, mehaničar. U NOV od 1942. Poginuo 13. 6. 1943. u Centralnoj bolnici na Tjentištu, Sutjeska.
2281. KLIŠMANIĆ ANTE. 1924. Kaštel Kambelovac, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 13. 6. 1943. kod Miljevine.
2282. KLIŠMANIĆ-BERKET KATICA, Petra. 6. 6. 1920. Trogir. Hrvatica, domaćica. Član KPJ od 1944. U NOV od rujna 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Referent saniteta ba-taljona.
2283. KLISMANIČ MARKO, Marina. 1919. Kaštel Stafilić, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1. 6. 1943. kod Mratinja, Piva.
2284. KLIŠOVIĆ MILE, Krste. 11. 2. 1923. Gornje Danilo, Šibenik. Hrvat, trg. pomoćnik. Član SKOJ-a od 1944. U NOV od 12. 9. 1944. u Dubrovačkom PO. U 2. dalm. od 23.9. 1944.
2285. KLOBUČAR FRANO, Mate. 31.7. 1926. Rešetar, Nova Gradiška. Hrvat, stolar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2286. KLOBUČAR NIKOLA, Nikole. 6. 10. 1925. Srebreno, Dubrovnik. Hrvat, đak. Poginuo 7. 2. 1945. kod s. Vrdi, Mostar.
2287. KLOBUČAR TOMO, Stjepana. 21. 10. 1927. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 2. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2288. KLOKOČ ANDRO, Đura. 1910. Dubrovnik. Hrvat. Soboslikar. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2289. KLOKOC NIKO, Nikole. 1925. Brašina, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22.10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7.2. 1945. kod s. Grabova Draga, Široki Brijeg.
2290. KUENAK LJUBOMIR, Ante. 13. 2. 1924. Poljica, Imotski. U NOV od 2. 2. 1945. Poginuo 22. 4. 1945. na o. Cresu.
2291. KLJAKOVIĆ-ŠANTIĆ FABIJAN, Jerka. 18. 2. 1922. Solin, Split. Hrvat, tvornički radnik. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
2292. KUAKOVIĆ-GAŠPIĆ JOZO, Ante. 1910. Solin. Tvornički radnik. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
2293. KUAKOVIĆ-GAŠPIĆ PETAR, Joze. 1895. Solin, Split. Hrvat, lučki radnik. U NOV od svibnja 1942. u 4. operativnoj zoni. U 2. dalm. od prosinca 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
2294. KUAKOVlC-GAŠPIĆ STIPE, Ivana. 1920. Solin, Split. Hrvat, tvornički radnik. Član SKOJ-a od 1939. i član KPJ. U NOV od kolovoza 1941. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 6. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
2295. KMETOVIĆ PAVO, Vlaha. 14. 7. 1920. Banici, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2296. KMETOVIĆ STIJEPO, Pave. 1914. Slano, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Zarobljen 7. 2. 1945. kod Grabova Draga, Mostar.
2297. KNEGO ANTA, Iva. 1924. Komolac, Dubrovnik. Hrvatica, domaćica. U NOV od 24.10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2298. KNEGO ANTUN, Rade. 13.5. 1925. Knežica, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1945. u 2. dalm. brigadi.
2299. KNEGO BOŽO, Frane. 2.9. 1925. Brgat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1944. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2300. KNEGO ILIJA, Petra. 19. 9. 1912. Dubrovnik. Hrvat, kuhar. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2301. KNEGO PASKO, Ive. 7. 9. 1909. Dubrovnik. Hrvat, službenik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2302. KNEGO PERO, Frane. 1913. Cibaća, Dubrovnik. Hrvat, šofer. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2303. KNEGO STIJEPO, Ivana. 1926. Šumet, Dubrovnik. Hrvat, stolar. U NOV od 15. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2304. KNEGO TOMISLAV, Ivana. 2.4. 1925. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 22.10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2. 1945. na Sedlu kod Mostara.
2305. KNEGO VINKO, Ive. 19.7. 1926. Dubrovnik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1944.U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2306. KNEGO VLAHO, Bože, 1. 11. 1916. Brgat, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2307. KNEŽEVIĆ BOSKO, Đure. 9. 10. 1919. Oton, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. KPJ prosinca 1942. U NOV od 1942. u Plavanjskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Srpnja 1944. upućen za sekretara KK KPJ Knin. Nosilac »Partizanske spome nice 1941«.
2308. KNEŽEVIĆ BOŽO, Iva. 15. 11. 1912. Mokošica, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 8. 3. 1944. u Drnišu.
2309. KNEŽEVIĆ BRANKO, Ante. 5. 7. 1922. Lokva, Rogoznica, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 2. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Lipnja 1943. zarobljen na Zelengori i odveden u logor Sisak. Preživio logor.
2310. KNEŽEVIĆ DUŠAN, Ilije. 4. 3. 1923. Glavina Donja, Imotski. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 12. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Od travnja 1943. u Imotskom PO.
2311. KNEŽEVIĆ ĐURO, Đure. 1925. Glavina Donja, Imotski. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a i KPJ. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 5. 5. 1943. na Crnom Vrhu kod Foče.
2312. KNEŽEVIĆ ĐURO, Glige. 1924. Glavina Donja, Imotski. Srbin, radnik. Član SKOJ-a. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 26. 2. 1943. kod s. Vrdi. Neretva.
2313. KNEŽEVIĆ ĐURO. Zamjenik komandanta bataljona. Kolovoza 1943. nestao iz brigadne bolnice u istočnoj Bosni.
2314. KNEŽEVIĆ GOLUB, Nikole. 12. 7. 1930. Begov Do, Cetinje. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 21. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2315. KNEŽEVIĆ IVO, Nikole. 1926. Obuljen, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1950.
2316. KNEŽEVIĆ LOVRO, Frana. 1926. Obuljeno, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2317. KNEŽEVIĆ MARIJA, Ilije. 1927. Glavina Donja, Imotski. Srpkinja, domaćica. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginula 5. 12. 1943. na Jabuci, Plevlja.
2318. KNEŽEVIĆ MILICA, Ilije. 1925. Glavina Donja, Imotski. Srpkinja, domaćica. Član SKOJ-a od 1942. KPJ od 1944. U NOV od 13.2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginula 17.1. 1945. kod s. Krstine, Široki Brijeg.
2319. KNEŽEVIĆ OBRAD, Đure. 15. 2. 1922. Oton, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ od 15.6. 1943. U NOV od 15.6. 1942. u bataljonu »Branko Vladušić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Zamjenik polit. kom. čete.
2320. KNEŽEVIĆ OBRAD, Vuka. 5. 3. 1923. Bokače, Cetinje. Crnogorac, trgovac. U NOV od 1. 1. 1943.
2321. KNEŽEVIĆ PERO. 1925. Oton, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 10. 6. 1942. u Dinarskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 21. 10. 1942. kod Bosanskog Grahova.
2322. KNEŽEVIĆ PERO, Tome. 1912. Obuljeno, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradni. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2323. KNEŽEVIĆ PETAR, Ilije. 1922. Glavina Donja, Imotski. Srbin, radnik. U NOV od 13.2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 5. 1943. kod s. Pištete, Crnogorsko Grahovo.
2324. KNEŽEVIĆ PETAR (RAJO), Mihaila. 1923. Imotski. Srbin, radnik. U NOV od 13. 2. 1943. Poginuo 6. 3. 1943. na Neretvi.
2325. KNEŽEVIĆ ROBERT, Mihe. 1. 11. 1926. Obuljeno, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2326. KNEŽEVIĆ SAVA, Jakova. 26. 6. 1927. Štikovo, Drniš. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2327. KNEŽEVIĆ SIMO (RAJO), Mihajla. 1921. Imotski. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
2328. KNEŽEVIĆ STEVAN, Glige. 6. 1. 1923. Glavina Donja, Imotski. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Srpnja 1944., upućen na Vis, a onda u 13. dalm. brigadu.
2329. KNEŽEVIĆ STEVAN, Stevana. 1916. Očestovo, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 11. 7. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 6. 3. 1943. kod s. Vrdi, Mostar.
2330. KNEŽEVIĆ STOJAN, Stevana. Parčić, Benkovac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 21. 1. 1943. u 2. dalm brigadi. Poginuo travnja 1943. na Drini.
2331. KOCEIĆ ŽIVKO, Duje. 12. 3. 1917. Split Hrvat, bojadisar. U NOV od 16. 5. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 22. 10. 1942. kod s. Peulje, Bosansko Grahovo.
2332. KOČANOVIĆ VUKAJLO (VUK), Radovana. 27. 2. 1927. Murino, Andrijevica. Crnogorac, đak. U NOV od 26. 6. 1942. u 5. crnogorskoj brigadi. U 2. dalm. od 10. 10. 1943.
2333. KOBESCAK JANKO, Franje. 19. 4. 1922. Orehovica, Zlatar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 28. 4. 1945. kod s. Ičići, Opatija.
2334. KOBILA MIHO, Nike. 24. 8. 1914. Doli, Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2335. KOBILA PAVAO, Rade. 5. 8. 1910. Doli, Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2336. KOBREL BORIS, Bogoslava. 6. 1. 1923. Penistri, Cehoslovačka. Ceh, student. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2337. KOJAKOVIĆ MARINKO, Ivana. 29.7. 1919. Dubrodnik. Hrvat, student. U NOV od 20.9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2238. KOJAN VLAHO, Nike. 1912. Popovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2339. KOKIĆ JOSIP, Marka. 29. 3. 1925. Dubrava, Šibenik. Hrvat, zidarski radnik. Član SKOJ-a od rujna 1941. KPJ od 10. 8. 1943. U NOV od 18. 1. 1942. u bataljonu »Marko Orešković«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Travnja 1944. upućen u Prateći bataljon 2. udarnog korpusa.
2340. KOKIĆ MARKO, Petra. 1923. Dubrava, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941, KPJ od 1943. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Lipnja 1944. upućen u 23. srpsku diviziju.
2341. KOLARIĆ PETAR, Josipa. 1922. Ždala, Koprivnica. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Gostuša, Mostar.
2342. KOKOTOVIĆ BOGDAN, Nikole. 17. 11. 1911. Korinj, Perušić. U NOV od 16. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2343. KOLA IVAN, 19. 2. 1944. Slano, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2344. KOLABOVIĆ MIRKO. 4. 12. 1926. Sumet, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2345. KOLČIĆ MISO. Čitluk, Priboj. Nestao 29. 11. 1943. kod Nove Varoši.
2346. KOLENC DUŠAN, Karla. 1920. Betina, Šibenik. Hrvat, pomorac. U NOV od 13. 4. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 26. 10. 1942. na Cilašu, Sinj.
2347. KOLENDIĆ ANTUN, Ivana. 1908. Brgat, Dubrovnik. Hrvat, bravar. U NOV od 13. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2348. KOLENDIĆ IVAN, Ivana. 9. 9. 1926. Brgat, Dubrovnik. Hrvat, mesar. U NOV od 21.10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2349. KOLIĆ VLAHO, Pava. 1929. Čibaća, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1975.
2350. KOLINIĆ PERO, Iva. 1916. Smokovljani, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2351. KOLONA RADO, Josipa. 3. 11. 1905. Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2352. KOLOKOČKI NIKOLA, Nike. 11.4. 1926. Gradište, Duga Resa, Karlovac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2353. KOLOVRAT PERO, Ivana. 3. 8. 1908. Proložac, Imotski. U NOV od 17. 9. 1943. u 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm. od 13. 3. 1944. Zamjenik komandira ćete.
2354. KOLUNĐIJA ĐURO, Koje. Poginuo 28. 6. 1943. na Kladnju.
2355. KOLUVIJA BRANKO, Jovana. 1915. Kninsko Polje, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
2356. KOMAR ANTON, Franca. 11.9. 1904. Trst, Italija. Slovenac, soboslikar. U NOV od 6. 1. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2357. KOMAR LUKA, Ivana. 1921. Turske, Našice. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 20. travnja 1945. na Cresu.
2358. KOMAZEC ANKA, Čire. 1925. Žegar, Obrovac. Srpkinja, domaćica. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginula 14. 12. 1942. na Borovoj Glavi, Livno.
2359. KOMAZIN IVAN, Đure. 12. 2. 1908. Viđanje, Metković. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 27. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2360. KOMES IVAN, Ivana. 21. 7. 1912. Vinica, Varaždin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod S. Grozdol, Mostar.
2361. KOMLJENOVIĆ MIJAT, Petra. 7. 12. 1922. Romići, Banja Luka. Hrvat, trgovac. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2362. KOMNENOVIĆ VIDO, Sima. 28. 4. 1914. Vučji Do, Nikšić. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2363. KOMŠIĆ ANTO, Stjepana. 23. 6. 1922. Paževići, Kiseljak. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 24. 12. 1944. U NOV od 6. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2364. KONSUO ANTE, Nika. 28. 10. 1920. Ošlje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1944. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2365. KONTA ANTE. Poginuo 6. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
2366. KONJAN VLADO, Nike. 27.3. 1912. Popovići, Dubrovnik. Hrvat, ugostitelj. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2367. KONJEVOD ILIJA, Mata. 26. 1. 1914. Burmaz, Stolac. Hrvat, pekar. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2368. KONJEVOD MIŠKO, Antuna. 24. 10. 1926. Komaje, Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1944, KPJ od 1945. U NOV od 27. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2369. KONJEVOD PERO, Đure. 8. 6. 1906. Hutovo, Stolac. Hrvat, službenik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2370. KONJEVODA ANTE (DEJAĆA), Koste. 1920. Gradina, Lozovac, Šibenik. Hrvat, radnik. U NOV od 4. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 20. 6. 1943. na Romaniji.
2371. KONJEVODA MILKA, Krste. 1926. Gradina, Lozovac, Šibenik. Hrvatica, domaćica. U NOV od 4. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo svibnja 1943. na Tari.
2372. KONJUH NIKO, Nika. 7. 9. 1922. Risan, Kotor. Hrvat, student. U NOV od 16. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 3. travnja 1945. kod s. Rukavac, Opatija.
2373. KONJUH NIKO, Petra. 7. 9. 1906. Slano, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 15. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2374. KONJUO ANTUN, Marina. 10. 2. 1914. Srebreno, Dubrovnik. U NOV od 27. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2375. KONJUO ANTUN, Pavla. 25. 12. 1925. Srebreno, Dubrovnik. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2376. KONJUO PAVAO, Marka. 26. 3. 1928. Srebreno, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 15. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2377. KOPAČEVIĆ NIKOLA, Ante. 6. 6. 1921. Svilaj, Donji, Gradačac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2378. KOPRIVICA BOŠKO, Rade. 1904. Nikšić. Crnogorac, šofer. U NOV od 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1979.
2379. KOPRIVICA IVO, Miha.
2380. KOPRIVICA VLAHO, Vlaha. 1917. Radovčići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1. 12. 1944. kod Risna.
2381. KORCULANIN JERKO, Marina. 29.9.1924. Vrsine, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a i KPJ od 1943. U NOV od 13. 6. 1942. u Jelinačkoj četi, a od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Komandir čete.
2382. KORCULANIN LOVRO, Luja. 5. 5. 1929. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2383. KORDIĆ ČEDO. 1923. Potpeći, Plevlja. U NOV od 2. 9. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 14. 12. 1943. kod Sjenice.
2384. KORDIĆ MA TO, Antuna. 27. 12. 1921. Dubrovnik. Hrvat, radnik, kovač. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2385. KORDIĆ SLAVKO, Mije. 26. 6. 1926. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2386. KORDIĆ VLAHO, Antuna. 7. 5. 1924. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, postolar. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2387. KORDULAK LUKA, Save. 1905. Golubić, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 20. 5. 1943. na Sinjajevini.
2388. KOREN IMBRO, Andre. 23. 1. 1915. Mikoljani, Zlatar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 27. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2389. KORIĆ IVO, Antuna. 1923. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2390. KORIĆ NIKO, Stijepa. 1917. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 5. 11. 1944. kod Risna.
2391. KORIĆ RADO, Miha. 4. 12. 1926. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro poslije rata.
2392. KORIĆ TONKO, Antuna. 28. 3. 1925. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 5. 11. 1944. kod Risna.
2393. KORLJAN ANTE, Rade. 7. 1. 1913. Gradac, Ploče. Član KPJ od 1936. U NOV od siječnja 1942. u Biokovskom odredu. U 2. dalm. od veljače 1944. iz bolnice 2. proleterske divizije 2. 7. 1944. upućen u Italiju na liječenje. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
2394. KOROLIJA MARKO, Ivoševci, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Nestao 26. lipnja 1943. na Romaniji.
2395. KORTID2IJA MARKO. 13. 10. 1910. Popovići, Gračac. U NOV od 25. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao lipnja 1945. kod Širokog Brijega.
2396. KOSMAJI ALFIO, Ivana. 25. 8. 1918. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2397. KOSOVIĆ IVO, Frane. 22. 8. 1918. Šibenik. Hrvat, službenik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2398. KOSOVIĆ STJEPO, Jere. 1. 12. 1912. Hrvat, brijač. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2399. KOSO VIĆ VLADO, Vukoje. Rakoči, Cetinje. Crnogorac. U NOV od 11. 1943. Poginuo 6. 8. 1944. kod s. Kosmač, Crna Gora.
2400. KOSTANIĆ FILIP, Ante. 1924. Drvenik, Makarska. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od veljače 1943. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
2401. KOSTANIĆ JANKO, Ivana. 1920. Drvenik, Makarska. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
2402. KOSTANIĆ NEDJELKO, Ivana. 1922. Drvenik, Makarska. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 25. 10. 1944. kao polit. kom. čete kod Risna, Boka Kotorska.
2403. KOSANIĆ RADOSLAV, Pavla. 1923. Drvenik, Makarska. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od veljače 1943. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
2404. KOSTANIĆ STIPE, Ivana. 1921. Drvenik, Makarska. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja. 1943. na Sutjesci.
2405. KOSTlC PETAR, Nikole. Pirovac. Hrvat, tekstilni radnik. Član KPJ od 1943. U NOV od srpnja 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od prosinca 1942. Poginuo krajem lipnja 1943. kod s. Jabuka, istočna Bosna.
2406. KOŠIJO KARLO, Karla. 1923. Herceg Novi. U NOV od 18.11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 30. 11. 1944. nesretnim slučajem.
2407. KOŠTAN NIKO, Šime. 6. 9. 1913. Šibenik. Hrvat, radnik. Član KPJ od 26. 12. 1942. U NOV od 2. 9. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Od 26. 6. 1943. U 6. istočnobosanskoj brigadi.
2408. KOŠTRA BOŽO, Ivana. 15. 8. 1914. Posušje. Hrvat, radnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2409. KOŠUTA METOD, Martina. 1919. Trogir. Hrvat. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s. Dubrkovići, Široki Brijeg.
2410. KOŠUTA NIKO, Matije. 11.10. 1910. Sveti Križ, Trst. Slovenac, kuhar. U NOV od 15. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2411. KOTARAŠ ĐURO, Tode. 1911. Kovačić, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 20. 6. 1943. na Sinjajevini.
2412. KOTARAŠ GLIŠO, Đure. Kovačić, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 20. 6. 1944. kod s. Zaslap, Crna Gora.
2413. KOTARAŠ GLIŠO, Petra. 4. 1. 1910. Kovačić, Knin. Srbin, zemljoradnik. U KPJ od 1943. U NOV od 11. 12. 1941. u dinarski partizanski odred. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
2414. KOTARAŠ ILIJA. 1921. Knin. Srbin. U NOV od 28. 2. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 15. 3. 1943. kod s. Breza na Prenju.
2415. KOTARAŠ JOŠO, Laže. 1909. Kovačić, Knm. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 1942. Komandir čete. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
2416. KOTARAŠ LAZO, Laže. Kninsko Polje, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 16. 11. 1943. na Trešteniku kod Sutjeske.
2417. KOTARAŠ MILE. 1912. Karašići, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 18. 2. 1942. U 2. dalm. od 10. 1942. Poginuo studenog 1943. kod Sjenice.
2418. KOTARAŠ NIKO, Đure. 1922. Kovačić, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 10. lipnja 1943. na Zelengori.
2419. KOTARAŠ NIKOLA, Ilije. 6. 3. 1924. Kovačić, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od prosinca 1942, KPJ od veljače 1944. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Polit, kom. čete.
2420. KOTARAŠ STEVO, Đure. 1909. Kovačić, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo na Zelengori 10. lipnja 1943.
KOTLOVIĆ PAŠKO, Paška. 7. 11. 1928. Dubrovnik. Hrvat, šofer. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2422. KOTUR BRANKO, Vese. 16. 6. 1926. Zagreb. Srbin, đak. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2423. KOVAČ ANKICA, Roka. 1927. Šibenik. Hrvatica, domaćica. U NOV od listopada 1942. u bolnici Glamoč, a zatim u 2. dalm. brigadi. Poginula 1943. na Sutjesci.
2424. KOVAČ IVAN, Jerolima. 26. 10. 1927. Oparovac, Prolog. Hrvat, radnik. U NOV od 28. 7. 1943. u 2. dalm. brigadi.
2425. KOVAČ JOSIP, Marka. 1907. Šibenik. Hrvat, radnik. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
2426. KOVAČ KREŠIMIR, Stipe. 19. 7. 1914. Šibenik. Hrvat, bravar. Član SKOJ-a i KPJod 1942. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Polit. kom. čete. Srpnja 1944. upućen u artiljeriju 2. korpusa.
2427. KOVAČ PETAR, Ante 15. 8. 1911. Posušje. Hrvat, trgovac. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2428. KOVAČ SAFET, Bajra. 10. 5. 1928. Plama, Bileća. Đak. U NOV od 1. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2429. KOVAČ-BUKIĆ ZORKA, Joze. 15. 2. 1914. Šibenik. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1. 11. 1941. U NOV od 10. 11. 1942. u 2. dalm. brigadi. Siječnja 1944. upućena kao ranjenik na liječenje u Italiju.
2430. KOVACEVIĆ BORISA. Član KPJ. Član polit, odjela od travnja do lipnja 1943.
2431. KOVACEVIĆ BOŠKO, Bože. 11.2. 1920. Podosoje, Vrlika. U NOV od 2. 11. 1942. u 2. dalm. brigadi. 18. 1. 1945. upućen u Gardu.
2432. KOVACEVIĆ BOŽO, Pavla. 21. 11. 1921. Stoli, Herceg Novi. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2433. KOVACEVIĆ DUŠAN, Maksima. 22.11. 1925. Zagora, Cetinje. Crnogorac, đak. U NOV od 8. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 19. 1. 1945. kod s. Grozdol, Mostar.
2434. KOVACEVIĆ ĐURO, Ive. 19. 10. 1921. Mrcine, Grude, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944. sa Huma.
2435. KOVACEVIĆ ĐURO, Frane. 18. 4. 1922. Dubrovnik. Hrvat, student. U NOV od 5. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2436. KOVACEVIĆ GRGO, Miće. 1913. Seget Donji, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1939. U NOV od 30. 8. 1942. Poginuo 25. 3. 1944. kod s. Tospude, Crnogorsko Grahovo.
2437. KOVACEVIĆ HAMID, Muje. 2. 11. 1910. Stolac. Musliman, strojovođa. U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2438. KOVACEVIĆ JURAJ, Frana. 1922. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, student. U NOV do 23.9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2439. KOVACEVIĆ JURE, Marina. 10. 8. 1920. Žrnovnica, Split. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1941. KPJ od 8. 4. 1944. U NOV od 10. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi.
2440. KOVACEVIĆ KRSTO, Petra. 1923. Podosoje, Sinj. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1943. Poginuo studenog 1943. na Sutjesci.
2441. KOVACEVIĆ MIHO, Balda. 28. 7. 1925. Dubravka, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 5. 5. 1945. kod Rijeke.
2442. KOVAČEVIČ-VUKELIČ MARIJA. 1920^ Žrnovnica, Split. Hrvatica, domaćica. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi.
2443. KOVACEVIĆ NIKO, Balda. 3. 3. 1923. Mrcine, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2444. KOVACEVIĆ NIKOLA, Andrije. 4. 6. 1925. Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 20.10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2445. KOVACEVIĆ NIKOLA. 16. 2. 1922. Hum, Trebinje. Zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2446. KOVACEVIĆ RADE, Živka. 21. 3. 1917. Nudo, Crnogorsko Grahovo. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 31. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2447. KOVACEVIĆ STANKO, Jakova. 12. 5. 1921. Karakašica, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2448. KOVACEVIĆ VOJO, Petra. 16. 10. 1911. Grahovo, Crna Gora. Crnogorac, student tehnike. Član KPJ od 1934. U NOV od 1941. U 2. dalm. od veljače 1943. do svibnja 1943. Rukovodilac polit, odjela. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«. Narodni heroj.
2449. KOVAČIĆ DUŠAN, Ante. 1922. Čelina, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Bio u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
2450. KOVAČIČ GVOZDEN, Jakova. 1922. Split. Hrvat, đak. U NOV od veljače 1943. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
2451. KOVAČIĆ IVO, Pere. 9. 10. 1922. Mihovici, Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, trgovac. U NOV od 26. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2452. KOVAČIĆ JOZO, Stipe. 1927. Omiš. Hrvat, đak. U NOV od 1942. Poginuo 7. lipnja 1943. na Barama, Sutjeska.
2453. KOVAČIĆ MARKO. Imotski. U NOV od 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
2454. KOVAČIĆ NIKOLA, Pere. 12. 2. 1926. Mihanići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 5. 1945. kod Sapjana, Rijeka.
2455. KOVACIĆ RADOSLAV, Ivana. 8.4. 1921. Celina, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od svibnja 1943. U NOV od 11.2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Lipnja 1943. upućen na liječenje u bolnicu Trnovo kod Bijeljine, a zatim stupio u 17 majevičku brigadu.
2456. KOVACIĆ VICE, Jure. 1920. Čelina, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
2457. KOVDIĆ JOSIP, Franje. 4. 12. 1920. Zagreb. Hrvat, krojač. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2458. KOZLIĆA ČAMIL, Derviša. 15. 2. 1910. Žabica, Ljubinje. Musliman, pekar. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2459. KRAGIĆ PAVAO, Miče. 24. 5. 1907. Split. Hrvat, pekar. U NOV od 30. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
2460. KRALJ BOŽO, Stijepa. 9. 10. 1915. Pridvorje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2461. KRALI LUKA, Luke. 13. 9. 1910. Dubrava, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, ugostitelj. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 2. 1. 1945.
2462. KRALJ MIHO, Iva. 14. 6. 1914. Čilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2463. KRALJEVIĆ ĐOKO. Crnogorac. Polit. kom. čete.
2464. KRALJEVIĆ FRANJO, Miha. 20. 9. 1907. Brgat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV OD 27. 10. 1944. U 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 2. 1945. kod Trebinja, Mostar.
2465. KRALJEVIĆ PERO, Pera. 1921. Majkovi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2466. KRALJEVIĆ FRANO, Miha. 1907. Brgat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 27. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 2. 1945. na Trebinjak, Mostar.
2467. KRANPUS VINKO, Nika. 11.5. 1926. Dubrovnik. Hrvat, gostioničar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2468. KRANJAC ANTE, Srećka. 24. 2. 1922. Zlarin, Šibenik. Hrvat, stolar. Član SKOJ-a od svibnja 1941., KPJ od 16. 7. 1942. U NOV od 29. 5. 1942. u bat. »Bude Borjan«, zatim u 1. dalm. brigadi. U 2. dalm. od srpnja 1943. Polit. kom. bataljona. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
2469. KRAUS JOSIP, Josipa. 1. 6. 1926. Caglin, Slavonska Požega. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 16. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Gostuše, Mostar.
2470. KREČAK IVAN, Ivana. 8. 11. 1927. Belimići, Ravno. Hrvat, radnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2471. KREČAK MATE, Ivana. 11.4. 1927. Ravno. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2472. KRESO MUJO, Ahmeda 11.10. 1908. Ostrožac, Konjic. Musliman. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2473. KRESO SABIT, Ibre. 25. 7. 1915. Herceg Novi. Musliman, metalski radnik. Član KPJ od veljače 1944. U NOV od 9. 9. 1943. u 5. crnogorskoj brigadi. U 2. dalm. od siječnja 1944. Kolovoza 1944. upućen u 1. bokeljsku brigadu.
2474. KRESO SALKO, Mehmeda. 24. 4. 1914. Bileća. Musliman, službenik. U NOV od 22.10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2475. KRESIĆ PASKO, Nika. 1926. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik, član SKOJ-a od 1943. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 5. 11. 1944. kod Risna.
2476. KRESAN JOSIP, Paška. 9. 3. 1913. Sukošan. U NOV od 7. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
2477. KRILIĆ MATO, Mate. 9. 9. 1917. Osojnik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2478. KRISTE IVAN, Luke. 10. 1. 1914. Ravno, Ljubinje. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 11.11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2479. KRISTIĆ ĐURO, Krista. 20. 1. 1926. Ravno, Ljubinje. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 11. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
KRSTIĆ IVAN, Mate. 1914. Zmijavci, Imotski. Hrvat, radnik. Član KPJ od 1936. U NOV od 1941. U 2. dalm. u toku lipnja 1943. Vraćen na Biokovo. Poginuo travnja 1944. u Prološcu.
2481. KRISTIČ IVAN, Krista. 7. 10. 1924. Cerovac, Karlovac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2482. KRISTIĆ JOZO, Matin. 25. 12. 1921. Podbalje, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 5. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2483. KRSTIĆ NIKOLA, Kristin. 10. 1. 1912. Orlov Do, Ljubinje. U NOV od 5. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2484. KRISTOVIĆ ANTUN, Antuna. 1926. Komolac, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2485. KRISTOVIĆ ANTUN, Tome. 28. 11. 1926. Cajkovica, Dubrovnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2486. KRISTOVIĆ ILUA, Kriste. 6. 2. 1923. Grabovac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2487. KRISTOVIĆ KRISTO, Kriste. 2.12. 1918. Grabovac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2488. KRISTOVIĆ MIHO, Stjepana 8. 4. 1914. Grabovac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944. sa Cibaća.
2489. KRISTOVIĆ PERO, Kriste. 12. 9. 1908. Grabovac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2490. KRISTOVIĆ PERO, Kriste. 6. 2. 1915. Grabovac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2491. KRISTOVIĆ PERO, Nika. 1. 7. 1907. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2492. KRISTOVIĆ STIJEPO, Mihe. 1914. Grabovac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944. sa Cibaća.
2493. KRISTOVIĆ TODE.
2494. KRISTO ANTE, Nikole. 1. 6. 1909. Prisoje, Grabnja, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 12. 1. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2495. KRIVOKAPIĆ ĐURO, Mašana. 1. 5. 1924. Cetinje. Crnogorac, zemljoradnik. Član SKOJ-a od studenog 1942., KPJ od 12. 1. 1942, U NOV od 1941. u Lovćenskom bata-ljonu, zatim terenski radnik. Ponovo u NOV u 4. crnogorskoj proleterskoj brigadi. U 2. dalm. od 13. 2. 1943. do 4. 4. 1943.
2496. KRIVOŠIĆ DUŠANKA, Mile. 1919. Otišić, Sinj. Srpkinja, domaćica. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginula 11. 6. 1943. na Zelengori.
2497. KRIVO KUCA DURE, Vaso. 6. 5. 1895. Đidov Do, Cuce, Cetinje. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 20. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2498. KRIŽ BOGUMIL, Ivana. 1926. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 24. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2499. KRIŽAN IVAN, Franje. 2. 8. 1910. Valpno, Osijek. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2500. KRIŽANAC FRANJO, Mate. 10. 9. 1913. Podvaroš, Sinj. Hrvat, radnik. U NOV od 12. 2. 1945.
2501. KRIŽANECBLAZ, Marije. 2. 2. 1925. Donja Kapela, Bjelovar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2502. KRKLEC SLAVKO, Ljudevita. 2. 10. 1921. Križanac, Varaždin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 12.2. 1945.
2503. KRKLJEVIĆ STIPE, Slavka. 27. 3. 1919. Skarićevo, Progruda. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2504. KRMEK ĐURO, Bože. 23.4.1917. Doli, Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2505. KRMEK GRGO, Bože. 10. 12. 1922. Hutovo, Stolac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2506. KRMEK IVAN, Nikole. 24. 2. 1927. Hutovo, Stolac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1.12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2507. KRMEK NIKO, Stjepa. 15. 10. 1921. Hutovo, Stolac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 5. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2508. KRMEK NIKO, Stjepana. 15. 4. 1927. Ravno, Ljubinje.
2509. KRLIĆ MATO, Mate. 1917. Osojnik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2510. KRNETA NIKOLA, Davida. 25. 11. 1910. Zebe, Bosansko Grahovo. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ od 3. 4. 1943. U NOV od 27. 7. 1941. U 2. dalm. brigadi od lipnja 1943. Zamjenik komandanta bataljona. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
2511. KRNETA STANKO, Dušana. 18.2. 1902. Kistanje, Knin. Srbin, mehaničar. U NOV od 1941. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Travnja upućen na Vis u tenkovske jedinice. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
2512. KRNIĆ ANTE, Ivana. 15. 11. 1914. Zadvarje, Omiš. Hrvat, radnik. Član KPJ od 20. 11.1942. U NOV od 20. 9. 1942. u Mosorskom partizanskom odredu. U 2. dalm. od lipnja 1943. Lipnja 1944. upućen na teren u Dalmaciju.
2513. KRNJAJIĆ MILKA, Mile. 27. 6. 1923. Lušcani, Glina. U NOV od 21. 1. 1942.
2514. KROLO LJUBA, Mate. 1914. Sinj. Hrvatica, domaćica U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brig. od 6. 6. 1943. Poginula srpnja 1943.
2515. KRONJA ANTE, Paška. 1922. Šibenik. Hrvat, radnik. U NOV od rujna 1943. U2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 7. lipnja 1943. na Barama, Sutjeska.
2516. KRONJA DORA, Milana. 23. 4. 1914. Bakar, Rijeka. Hrvatica, profesor. U NOV od 22. 6. 1942. u Sjevernodalmatinskom odredu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Siječnja 1943. upućena u GŠH.
2517. KRONJA FRANE, Krste. 1904. Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 29. 9. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo u 1. proleterskoj brigadi lipnja na Zelengori.
2518. KRONJA dr TOMISLAV, Jakova. 12. 11. 1914. Šibenik. Hrvat, liječnik. U NOV od lipnja 1942. u Sjevernodalmatinskom odredu. U 2. dalm. od 3.10. 1942. referent saniteta brigade. Član KPJ od 18. 10. 1942. Siječnja 1943. upućen u Glavni štab Hrvatske. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.« Umro 1974.
2519. KROPENICKI IVAN, Srećka. 1917. Ivanjska, Banja Luka. Hrvat, konobar. U NOV od 9. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2. 1945. kod s. Čeprljuga, Mostar.
2520. KRPINA MARKO, Frane. Banjevci, Benkovac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15.10. 1942. u 2. dalm. brigadi.
2521. KRSTAJIĆ BLAGOTA, Vukote. 1926. Durmitor, Šavnik. U NOV od 20. 1. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 28. 5. 1944.
2522. KRSTANOVIĆ TODE, Nikole. 1913. Ramljane, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo na Miljevini 13. 6. 1943.
2523. KRSTULOVIĆ ANTE, Marina. 6. 2. 1922. Split. Hrvat, klesar. U NOV od 1942. U 2. dalm. brigadi od 1942. Poginuo u Crnoj Gori.
2524. KRSTULOVIĆ DUJE, Ante. 1914. Split. Hrvat, slastičar. U NOV od 11. 2. 1943. U 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
2525. KRUŠCIĆ MILAN, Labuda. 15. 7. 1919. Opasanica, Lijeva Rijeka. Crnogorac, radnik. Član SKOJ-a od travnja 1938, KPJ od 1941. U NOV od 1. 1944. Zamjenik komandira čete.
2526. KRUŠLJEN JOSIP, Josipa. 19. 9. 1919. Ključ, Brodovec, Zagreb. Hrvat, tapetar. U NOV od 16. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2527. KRUŽIČEVIĆ FILE, Ivana. 1925. Zvečanje, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od kolovoza 1942. u Mosorskom PO i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 8. 4. 1943. Poginuo lipnja 1943. kod Miljevine.
2528. KRUŽIČEVIĆ-ČOLOVIĆ NIKICA, Cvitka. 21.6. 1925. Zvečanje, Omiš. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1942, KPJ od 1944. U NOV od 28. 8. 1942. u Mosorskom PO i 3. dalmatinskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Od augusta 1943. u Kirurškoj ekipi 2. prolet. divizije. Ponovo u brigadi od siječnja 1944. Referent saniteta ba-taljona.
2529. KRVAVAC ALIJA, Muje. 15. 10. 1922. V. Gračanica, Gacko. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2530. KRVAVAC HASAN, Huse. 11.12. 1904. Gračanica, Gacko. Musliman, radnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1978.
2531. KUCELJ JOSIP, Ignjacija. 19. 1. 1925. Konjčani. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 16.10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2532. KUDELJKA DRAGUTIN, Ive. 1924. Mandalina, Šibenik. Hrvat, đak. U NOV od 20. 5. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3.10.1942. Poginuo 14.12.1942. kod Livna.
2533. KUDUŠ VIDO, Petra. 25. 6. 1919. Poljica, Hum, Trebinje. U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2534. KUKAROV MILAN, Vilma. 28. 1. 1924. Dubrovnik. Hrvat, mehaničar. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2535. KUKIĆ DANILO, Jove. 1919. Cerovac, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ od 3. 5. 1945. U NOV od 20. 5. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
2536. KUKIĆ DAVID, Ivana. 12. 9. 1919. Cerovac, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 10. 5. 1942. u Sjevernodalmatinskom odredu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
2537. KUKIĆ ILIJA, Mihajla. 1900. Cerovac, Gračac. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od svibnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Intendant brigade. Poginuo 13. 6. 1943. na r. Bistrici kod s. Rataja.
2538. KUKICA NEDJELJKO. 9. 6. 1910. Brsećina, Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2539. KUKOU BRANKO, Save. 1925. Vrpolje, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 8. 6. 1943. na Sutjesci.
2540. KUKOU JANDRE, Tode. 1913. Vrpolje, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
2541. KUKOU NIKOLA, Petra 1921. Vrpolje, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 25. 5. 1943. u Popovom Dolu na Sinjajevini.
2542. KUKOU ŠPIRO, Todora. 14.12.1914. Vrpolje, Knin. Srbin, pekar. Član KPJod lipnja 1943. U NOV od srpnja 1942. u Dinarskom partizanskom odredu i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943.
2543. KUKOU ŠPIRO, Ivana. 11. 10. 1911. Kninsko Polje, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 11. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi.
2544. KUKOVIĆ MILENKO, Nikole. 1926. Storče, Gornja Morača, Kolašin. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 1. 11. 1943. u 2. dalm. brigadi.
2545. KUKUUAN IVAN, Ivana. 9. 6. 1914. Dubrovnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2546. KUKUUAN MATO, Ivana. 4. 5. 1908. Cilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 23. 1. 1945. kod Širokog Brijega.
2547. KUKUUICA ĐURO, Iva. 5. 10. 1922. Pločica, Dubrovnik. Hrvat, službenik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2548. KUKUUICA IVAN, Iva. 9. 6. 1914. Dubrovnik. Hrvat, trgovac. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2549. KUKUUICA IVAN, Ivana. 8.9. 1923. Pločica, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2550. KUKULJICA MARKO, Mate. 5. 12. 1908. Mihanići, Dubrovnik. Hrvat, željeznički lo-žač. U NOV od kolovoza 1944. u 2. dalm. brigadi.
2551. KUKULJICA NIKO, Ante. 27. 6. 1909. Mihanići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2. 1945. kod s. Čeprljuga, Mostar.
2552. KUKUUICA NIKO, Nika. 12. 2. 1910. Pločica, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi, nestao 31. 12. sa Čibaća, Dubrovnik.
2553. KULAŠ MATE. Član SKOJ-a. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
2554. KULIČ ANTE, Luke. 17. 6. 1908. Gale, Sinj. Hrvat, lučki radnik, član KPJ od 1945. U NOV od 15. 6. 1942. u Solinskom odredu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Kolovoza 1944. upućen u Primorsku operativnu grupu.
2555. KULIČ DUJE, Josip. 29. 6. 1921. Solin, Split. Hrvat, radnik. U NOV od 10. 8. 1942. U 2. dalm. brigadi od listopada 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
2556. KULIŠIĆ MATO, Petra. 4. 11. 1908. Cilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2557. KULIŠIĆ PERO, Mihe. 9. 3. 1926. Dubrovnik. Hrvat. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Grozdol, Mostar.
2558. KULUŠIĆ DRAGUTIN, Josipa. 31. 5. 1921. Šibenik. Hrvat, zidar. Član SKOJ-a od veljače 1942. U NOV od 14. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Ožujka 1943. radi bolesti vraćen na teren u Dalmaciju.
2559. KUNČIĆ JOSIP, Ivana. 16. 11. 1900. Sitno. Hrvat, radnik. U NOV od 10. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
2560. KUNIĆA IVAN. 27. 3. 1917. Ston, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2561. KUUAČA IVO, Marka. 16. 9. 1923. Sveti Stefan, Budva. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 13. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi. Zamjenik kom. čete.
2562. KUUIĆ MLADEN, Marjana. 28. 9. 1922. Rab. Hrvat, trgovac. U NOV od 1. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2563. KUUIŠ BRANKO, Ivana. 10. 2. 1924. Mrcine, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2564. KUMBAT JURE, Antona. 16. 6. 1924. Kaštel Kambelovac, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 9. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 28. 12. 1942. kod Kupresa.
2565. KUNIĆ MILAN, Dušana. 5. 1. 1923. Grmljani, Trebinje. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1943, KPJ od 1944. u NOV od početka 1944. Listopada 1944. upućen u 1. bokeljsku brigadu.
2566. KURAN ANTE, Joze. 6. 7. 1920. Struga, Opuzen, Metković. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 20. 4. 1945. na Cresu.
2567. KURAN MATE, Petra. 29. 3. 1912. Struga, Opuzen, Mektović. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 8. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2568. KURAN MATO, Joze. 1920. Struga, Opuzen. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 20. 4. 1945. na Cresu.
2569. KURAJICA MATO, Nikole. 10. 4. 1926. Martinovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 9. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2570. KURAJICA STJEPAN, Petra. 15. 7. 1904. Dubrovnik. U NOV od 13. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
2571. KURAJICA SIME, Antuna. 3. 11. 1926. Brgat, Dubrovnik. Hrvat, mesar. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2572. KURE JURE, Petra 27. 6. 1916. Brusje, Hvar. Hrvat, student. U NOV od 19. 10. 1944.
2573. KUREŠ LUKA, Riste. 3. 3. 1924. Stolac. Mehaničar. U NOV od 15. 10. 1944.
2574. KURIR JOZO, Frane. 24. 11. 1919. Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 9. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Zarobljen na Zelengori lipnja 1943. Umro u logoru 31. 7. 1943.
2575. KURSAR-RAĆUNICA ANA, Jakova. 12. 2. 1920. Raslina, Šibenik. Hrvatica, domaćica. U NOV od 10. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Listopada 1944. upućena na teren Dalmacije.
2576. KURSAR BARE, Božidara. 1922. Srima, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 2. svibnja 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 18. 10. 1943. kod s. Murina, Crna Gora. Zamjenik komandira čete.
2577. KURSAR JAKOV, Krste. 24. 8. 1916. Raslina, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1944. U NOV od 10. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Travnja 1944. upućen u 2. korpus.
2578. KURSAR KRSTE (KUCI), Vice. 1922. Prvić, Šepurine, Šibenik. Hrvat, pomorac. Član SKOJ-a od 1938, a KPJ od 1939. U NOV od listopada 1941. u bataljonu »Marko Oreš-ković«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. intendant brigade. Poginuo 16. 4. 1946. u Lici od ostataka ustaške bande. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
2579. KURSAR ŠIME, Šime. 1921. Prvić Šepurine, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1938, a KPJ od 1942. U NOV od studenog 1941. u bataljonu »Marko Oreš-ković«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Polit. kom. čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.« Umro 1947.
2580. KURTIĆ MILAN, Ivana. 1914. Podgora, Makarska. Hrvat, radnik. Član KPJ od 1941. U NOV od 1942. u bataljonu »Josip Jurčević«, zatim u 4. dalm. brigadi. U 2. dalm. od travnja 1943. Zamjenik Komandanta bataljona. Poginuo 18. 10. 1943. kod s. Murina, Andnjevica.
2581. KURTIN LIUBOMIR, Mate. 18. 10. 1923. Kali, Zadar. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od ožujka 1942. KPJ od lipnja 1944. U NOV od 10.11. 1942. Od siječnja 1943. u 5. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943.
2582. KURTOVIČ AHMED. 14. 6. 1895. Bijelo Polje. Musliman. U NOV od 15. 10. 1944.
2583. KUSALIĆ IVO, Antuna. 23. 12. 1923. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2584. KUSALIĆ IVAN, Andra. 23. 12. 1923. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2585. KUŠELJ DRAGICA, Jose. 1922. Vranovići, Grbalj, Kotor. U NOV od 12. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2586. KUŠELJ JOVANKA, Đure. 1. 1. 1922. U NOV od 11. 11. 1944.
2587. KUŠELJ PERO, Antuna. 29. 10. 1918. Slano, Dubrovnik. Hrvat, student. U NOV od 30. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2588. KUŠELJ PERO, Luke. 1905. Mikulići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2589. KUŠELJ PETAR, Antuna, 1918. Slano, Dubrovnik. Hrvat, student. U NOV od 30. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2590. KUŠURIN PETAR, Ivana. 1906. Staševica, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od veljače 1943. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
2591. KUTLAČA DUŠAN, Rade. 1926. Ivoševci, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
2592. KUTLAČA MILAN, Todora. 1922. Radučić, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 25. 6. 1943. na Jahorini.
2593. KUTLAČA MILORAD. 1921. Radučić, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 23. 1. 1943. Nestao lipnja 1943. na Jahorini.
2594. KUTLAČA OBRAD. Penje, Bosansko Grahovo. Poginuo 9. 10. 1942.
2595. KUVAĆIĆ-STANIĆ MARE, Stipe. 10. 10. 1906. Zvečanje, Omiš. Hrvatica, domaćica. Član KPJ od 10. 12. 1944. U NOV od 10. 10. 1942. u 4. operativnoj zoni. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943.
2596. KUVAČIĆ MILAN, Stipe. 1. 1. 1931. Gata, Omiš. Hrvat, đak. U NOV od 10. 10. 1942. u 4. operativnoj zoni. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Veljače 1945. upućen u Vojnu akademiju, Beograd.
2597. KUVAČIĆ SLAVKO, Stipe. 7. 10. 1928. Gata, Omiš. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1944. U NOV od siječnja 1943. u 2. dalm. brigadi.
2598. KUZELJ FRANJO, 1915. Jelomičak, Novi Marof. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2599. KUZMAN JOVICA, Milana. 13. 11. 1923. Glavina Donja, Imotski. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Kao tifusar zarobljen lipnja 1943, odveden u logor. Ponovo stupio u NOV od 1. 11. 1944.
2600. KUZMANIĆ MATE, Petra. 15. 2. 1914. Pisak, Omiš. Hrvat, lugar. Član KPJ od 1944. U NOV od 1. 10. 1942. u Mosorskom PO. U 2. dalm. od veljače 1943. Lipnja 1943. upu ćen na liječenje, a zatim u 1. vojvođansku brigadu.
2601. KUZMIĆ MARIN, Špire. 1921.Split. Hrvat, instalater. U NOV od26. 6. 1942. U2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 22. 10. 1942. kod Bosanskog Grahova.
2602. KUZMIĆ-DMITROVIĆ ZORKA, Petra. 31. 5. 1928. Split. Hrvatica, učenica. Član SKOJ-a od 1942, KPJ od 20. 12. 1944. U NOV od 17. 2. 1943. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943.
2603. KUZMIN CVETKO, Rudolfa. 9. 7. 1922. Sovodnje Gorica. Slovenac, zemljoradnik. U NOV od 15. 5. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2604. KUZMIN OSKAR, Rudolfa. 12. 8. 1920. Miren, Nova Gorica. Slovenac, zemljoradnik. U NOV od 14. 3. 1944.
2605. KOVAClC NIKOLA. 1926. Mihanići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 5. 1945. kod Jelšana, Rijeka.
2606. KVEZIĆ PASKO, Nike. 1924. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 21. 10.1944. u 2. dalm. brigadi.
2607. LABAŠ ĐURO, Ivana. 17. 1. 1915. Smokovljani, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 3. 1945. u 2. dalm. brigadi.
2608. LABAS IVO, Frana. 8. 10. 1926. Dubrovnik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2609. LABAS IVAN, Nikole. 16. 4. 1912. Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2610. LABAS MARKO, Ive. 26. 6. 1918. Lopud, Dubrovnik. Hrvat, konobar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2611. LABAŠ PERO, Ivana.
2612. LABAS ŽEUKO, Ivana. 5. 1. 1928. Mlini, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2613. LABUDOVIĆ BRANKO, Staniše. 1923. Kralji, Andrijevica. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 4. 10. 1943. u 2. dalm. brigadi. Nestao 1. 1. 1944. kod Nove Varoši.
2614. LACMANOVIĆ LAZO, Spire. 1919. Lišane Tinjske, Benkovac. U NOV od 4. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 6. 1943. na Zečengori.
2615. LAKETIĆ BLAGOJE, Milovana. 1925. Kuta, Župa, Nikšić. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 15. 9. 1943. Nestao 7. 5. 1944.
2616. LAKIĆ VLADO. Politički komesar bataljona.
2617. LALE IVAN, Mate. 16.9. 1915. Bujući, Dubrovnik. Hrvat, pekar. U NOV od 22. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2618. LALE KRSTO, Nikole. 18. 11. 1917. Bujici, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2619. LALE MARIN, Frane. 15. 11. 1919. Petrača, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 27. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2620. LALE MIHO, Nike. 12.5. 1914. Bujici, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2621. LALIČ BOSKO, Save. 16. 5. 1910. Gorice, Šibenik. Srbin, automehaničar. U NOV od svibnja 1942. u Sjevernodalmatinskom PO, zatim u 1. dal. brigadi. U 2. dalm. od lipnja 1943. Lipnja 1944. upućen u 1. tenkovsku brigadu u Italiju. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
2622. LALIĆ DRAGICA, Jose. 1925. Imotski. Srpkinja, učenica. U NOV od 11. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginula 10. 6. 1943. kod Lučkih koliba na Zelengori.
2623. LALIĆ GOJKO, Đure. 1923. Maovice, Vrlika. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 4. 4. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 20. 4. 1943. kod Foče.
2624. LALIĆ LJUBO, Mihajla. 1914. Bratiškovci, Šibenik. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Zamjenik komandira čete. Poginuo 6. 8. 1944. na Kosmaču kod Vilusa, Crna Gora.
2625. LALIĆ SVETO, Vice. 1920. Tučepi, Makarska. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. Poginuo ožujka 1943. na Neretvi.
2626. LALIĆ VUJO, Dušana. 19. 12. 1911. Kistanje, Knin, Šibenik. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 15. 3. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10.1942. Zamjenik intendanta bataljona.
2627. LAMBASA JURE, Krste. 1922. Šibenik. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 1941. Poginuo 7. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
2628. LANG ANTUN, Kruna. 10. 9. 1924. Dubrovnik. Hrvat, službenik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2629. LAPAC STEVO, Save. 1921. Palanka, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 18. 5. 1942. u bataljonu »Branko Vladušić« U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 28. 12. 1942. kod Kupresa.
2630. LAPAJNE LEOPOLD, Franje. 18. 11. 1909. Idrija. Slovenac. U NOV od 15. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2631. LAPCIĆ TODOR. Poginuo 9. 10. 1942. kod Peulja, Bosansko Grahovo.
2632. LAPTALO KRISTO. 25. 3. 1927. Trsteno, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2633. LAPTALO NIKO, Nike. 5. 5. 1914. Opašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Zarobljen 23. 1. 1945. kod s. Ljubotići, Mostar.
2634. LAPTALO STIJEPO, Đure. 1925. Uskoplje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Grozdol, Mostar.
2635. LAPTALO STIJEPO, Miha. 17. 3. 1905. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 16. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2636. LASAN-ZARAMBEL ANTE, Anđela. 1923. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 10. 2. 1943. u bataljonu »Ognjen Priča«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 13. 5. 1943. na Zelengori.
2637. LASAN-ZARAMBEL ANTE (KABALER), Sime. 1906. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1939. U NOV od travnja 1942. u bataljonu »Bude Brajan«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 9. 10. 1942. kod Donjih Peulja, Bosansko Grahovo.
2638. LASAN-ZARAMBEL IVAN, Stipe. 1904. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od lipnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 15. 6. 1944. na Crnogorskom Grahovu.
2639. LASAN LJUBOMIR, Josipa. 1923. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 20. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. lipnja 1943. na Zelengori.
2640. LASICA VUKASlN, Stjepana 26. 8. 1907. Dubrovnik. Hrvat, konobar. U NOV od 5.¸11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2641. LASIĆ IVO, Blaža. 4.12.1922. Dubrave, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942, KPJ od 1945. U NOV od 10. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2642. LASlC IVAN, Ivana. 2. 4. 1911. Dunave, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944.
2643. LASIĆ IVO, Luke. 5. 9. 1915. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Zarobljen 23. 1. 1945. kod s. Ljubotića, Mogadi.
2644. LATERZA FRANO, Petra. 9. 1. 1923. Zaton, Dubrovnik. Hrvat, trgovac. U NOV od 13. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2645. LATERZA PERO, Petra. 1925. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2646. LATIFIĆ IBRAHIM. Livno, Musliman. U 2. dalm. od srpnja 1943. do rujna 1943. Politički komesar čete.
2647. LATIN MATE, Augustina. 19. 1. 1928. Vodice, Šibenik. Hrvat, mehaničar. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2648. LATIN ŠIME (BOMBO), Ante. 1922. Vodice, Šibenik. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od srpnja 1942. u bataljonu »Branko Vladušić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 15.12. 1942. kod Livna.
2649. LAURETTI ANGELO, Alberto. 31. 7. 1921. Bonianco, Novara, Italija Talijan, zemljoradnik. U NOV od 9. 10. 1943. u 2. dalm. brigadi.
2650. LAURETTI PIETRO, Giovanni. 23. 8. 1913. Aglia, Ivrea, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 27. 3. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2651. LAZ SLAVKO, Ljudevita. 17.10. 1921. Drnje, Koprivnica. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
2652. LAZAR CVETKO, Andre. 27. 2. 1920. Maruševac, Ivanec. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 12. 4. 1945. u Vojnoj bolnici, Split.
2653. LAZAREVIĆ LAZAR, Krste. \5. 10. 1926. Plat, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 17. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2654. LAZAREVIĆ MIHO, Lazara. 5. 7. 1910. Vodovoda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2655. LAZAREVIĆ NIKŠA, Marka. 8. 1. 1922. Dubrovnik. Hrvat, student. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944.
2656. LAZAREVIĆ NIKOLA, Marka. 12. 6. 1913. Vodovode, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo travnja 1945. kod Jablanca.
2657. LAZAREVIĆ PERO, Lazara. 1913. Vodovoda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2658. LAZIBAT BRUNO, Marka. 27. 7. 1926. Mokošica, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2659. LAŽIBAR PERO, Jovana. 20. 4. 1919. Dobrić, Mostar. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 13. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2. 1945. na Prapatniku, Mostar.
2660. LAŽINAR RISTO. 12. 10. 1927. Dobrić, Mostar. Srbin, kolar. U NOV od 12. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
2661. LEBEC IVAN, Stjepana. 17. 8. 1913. Tuhovec, Varaždinske Toplice. Hrvat, zemljorad nik. U NOV od 10. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2662. LECIĆ IVO, Vlaha. 10. 9. 1919. Rožat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao. 8. 2. 1945. kod Grabova Draga, Mostar.
2663. LEDINSKI STJEPAN, Nikole. 19. 11. 1921. Jezerac, Ivanec. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2664. LEKOVIĆ MARIJA, Aleksa. 29. 11. 1924. Crnačka, Bar. Crnogorka. U NOV od 13. 7. 1941.
2665. LEKOVIĆ VELIŠA. Crnogorac. Član KPJ. U NOV od 1941. U 2. dalm. od prosinca 1942. do lipnja 1943. Član polit, odjela brigade.
2666. LELAS ANTE, Ilije. 12. 3. 1905. Kosovo, Knin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 29. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2667. LELAS IVAN. Omiš. Hrvat. U NOV od 1942. Poainuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
2668. LELAS JOSIP, Bože. 28. 7. 1905. Kosovo, Knin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 3. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2669. LELAS JOZO, Grge. 1922. Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
2670. LELAS MILAN, Pjera. 1924. Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo na Sinjajevini svibnja 1943.
2671. LELAS NEDILJKO-DIKAN, Marjana. Omiš. Hrvat. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
2672. LELAS TONKO. Omiš. Hrvat. U NOV od 1942. Poginuo 12. 6. 1943. na Zelengori.
2673. LELAS VINKO. Poginuo 12. 6. 1943. na Zelengori.
2674. LELEKOVIĆ IVAN, (DRESA), Ivana. 3. 8. 1919. Račišće, Korčula. Hrvat, pomorac. Član SKOJ-a od 1941, a KPJ od 1944. U NOV od 1942. u Korčulanskom PO, zatim u artiljeriji 2. proleterske divizije. U 2. dalm. od lipnja 1943.
2675. LENDIĆ ANTE, Ivana. 1925. Rašćani Gornji, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 3. 3. 1943. u 2. dalm. brigadi. Umro kao teški ranjenik u Ljubljani 1945.
2676. LEONARDI NURO, Giuseppe. Mamuli, Potenza, Italija. Talijan. U NOV od 15. 12. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 1. 1944. kod Nove Varoši.
2677. LEONITRIPO, Ante. 3.2. 1924. Kotor. Hrvat, pomorac. U NOV od 8. 9.1944. u 2. dalm. brigadi.
2678. LEOTIĆ IVO, Miha. Poginuo 6. veljače 1945. kod s. Radeljkovina, Mostar.
2679. LEPEŠ FRANO, Iva. 2. 1. 1914. Smokovljani, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2680, LEPEŠ IVAN, Pava. 21. 6. 1913. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2681. LEPEŠ NIKOLA, Pavla. 5. 9. 1909. Smokovljani, Dubrovnik. U NOV od 29. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2682. LESANDRIĆ JOZO. 19. 3. 1913. Katuni, Omiš. Hrvat, radnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2683. LESJAK VLADIMIR. 13. 8. 1913. Krtole, Tivat. Hrvat, strojar. U NOV od 20. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2684. LESKUR ANTE, Ivana. 1905. Ogorje, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
2685. LESKUR ILIJA. Član SKOJ-a. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 6. 1942. na Zelengori.
2686. LESKUR NIKOLA, Duje. 1924. Ogorje, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1942. Bio u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
2687. LETIĆ ADEM, Salka. 1. 5. 1914. Ostrožac, Konjic. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 4. 1945. kod Jablanice.
2688. LETORA GIOVANNI, Antonio. 11. 5. 1915. Genova, Italija. Talijan, mesar. U NOV od 15. 11. 1943. u 2. dalm. brigadi.
2689. LETUNICA TODE. Komandir čete.
2690. LETUNIĆ MIRKO, Bože. 7. 4. 1922. Mihanići, Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 9. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2691. LEVAKANDRIJA, Josipa. 30. 11. 1925. Virovitica. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2692. LEVATA VLAHO, Vlaha. 1924. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 5. 1945. kod s. Šapjane, Rijeka.
2693. LEVI IKO, Jakova. 23. 3. 1910. Višegrad, Travnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2694. LEVI dr. ISIDOR. Jevrej, liječnik. U NOV od 1943. Referent saniteta, brigade od travnja 1943. do studenog 1943.
2695. LEVI IRENA, Mate. 24. 12. 1924. Istambul, Turska. Hrvatica, domaćica. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. 31. 12. 1944. ostala u bolnici u Dubrovniku.
2696. LEVI KLARICA, Isidora. 1911. Zvornik. Jevrejka, domaćica. U NOV od 1943. U 2. dalm. od travnja 1943. do studenog 1943.
2697. LEŽAIĆ MILIVOJ, Ilije. 4. 4. 1923. Đeverske, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 25. 5. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. ožujka 1944. upućen na liječenje u Italiju. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
2698. LISICA NIKOLA, Ivana. 1921. Palanka, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 16. 6. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 20. 11. 1943. kod Murine, Andrijevica.
2699. LIBER BRUNO, Andrije. 29.6.1922. Marčana, Pula. Hrvat, đak. U NOV od 29.4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
2700. LIBER ĐURO, Josipa. 18. 4. 1919. Petrinjec, Varaždin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 6. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2701. LICUL JURE, Jure. 13. 9. 1915. Sv. Matej, Pula. Hrvat, radnik. U NOV od 29. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
2702. LIČANIN PERO. U NOV od 13. 10. 1943. u 2. dalm. brigadi. Nestao 12. 12. 1943. kod Plevalja.
2703. LIJIĆ MATO, Joze. 29. 9. 1903. Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2704. LIPANOVIĆ DRAGO. Komiža, Vis. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo prosinca 1942. kod Livna.
2705. LIPOVAC MILAN, Todora. 19. 10. 1920. Kotor. Hrvat, pomorac. U NOV od 14. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2706. LIPOVINA SAVO, Nikole. Poginuo 13. 6. 1943. kod Miljevine.
2707. LIŠE ANTUN, Vlaha. 25. 5. 1914. Brašine, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 27. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2708. LIŠE IVAN, Stijepa. 1916. Petrača, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1944. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Grozdol, Mostar.
2709. LIŠE IVO, Vlaha. 28. 9. 1919. Brašine, Dubrovnik. Hrvat, službenik. U NOV od 27. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2710. LIŠE STJEPAN, Tome. 6. 2. 1922. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2711. LISICA NIKOLA (NINA), Ivana. 1920. Palanka, Gračac. Hrvat, mlinar. Član SKOJ-a od travnja 1942. U NOV od 18. 5. 1942. u bataljonu »Branko Vladušić«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo studenog 1942. kod Maovice, Vrlika.
2712. LISICA PETAR, Ante. 1916. Srinjine, Split. Hrvat/zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo kao ranjenik 13. 6. 1943. u Centralnoj bolnici na Sutjesci.
2713. LISJAK DRAGUTIN, Tome. 6. 2. 1922. G. Stubica, Varaždin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2714. LISJAK JOSIP, Stjepana. 1922. Sv. Ivan, Zelina. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2715. LIRA ANGELO, Giovanni. 1. 7. 1918. Beluno, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 15. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2716. LITRICA TOMO, Miha. 21. 2. 1905. Orašac, Dubrovnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2717. LIVIĆ ANTE, Ante. 26. 1. 1904. Tribunj, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 9. 10. 1943.
2718. LIVIĆ VJENCESLAV, Ivana. 1924. Prvić Luka, Šibenik. Hrvat, đak. U NOV od studenog 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 29. 12. 1942. kod Kupresa.
2719. LIVNJAK ŠERIF. 23. 5. 1907. Ljubuški. Radnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2720. LOBROVIĆ LUKA, Luke. 12. 10. 1924. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 3. 5. 1945. kod s. Ičići, Opatija.
2721. LOBROVIĆ MIHO, Pera. 1911. Majkovi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2722. LOKAS IVO, Šime. 1919. Rasline, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od lipnja 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 10. 10.1942. Poginuo 8.6.1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
2723. LOKAS LUKA, Sime. 1921. Rasline, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 10. 10.1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8.6.1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
2724. LOKAS MARKO, Jerka. 1921. Rasline, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 10. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 2.4. 1944. kod. s. Bogmilovići, Nikšić.
2725. LOKAS NIKOLA, Jerka. 30. 4. 1922. Rasline, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od srpnja 1942, KPJ od ožujka 1944. U NOV od 25. 8. 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 3.10. 1942. Veljače 1945. upućen u KNOJ.
2726. LOKAS PETAR, Ive. 1923. Rasline, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1943. u Crnoj Gori.
2727. LOKAS STIPE, Marka. 11. 7. 1921. Rasline, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od rujna 1943. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Srpnja 1943. upućen na liječenje na Majevicu, a rujna 1943. u 1. vojvođansku brigadu.
2728. LOKAS SIME, Mate. 1925. Rasline, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 6.1943. na Barama, Sut-
2729. LOKAS VICE, Marka. 16. 1. 1915. Rasline, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 4. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Srpnja 1944. kao ranjenik upućen na liječenje u Italiju.
2730. LOKNAR DRAGICA, Josipa. 2. 4. 1929. Svilara, Slavonski brod. Hrvatica, učenica. U NOV od 17. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2731. LOMBARDO GIOVANNI. Italija. Talijan. U NOV od listopada 1943. u 2. dalm. brigadi. Nestao 3. 1. 1944. na Ojkovici, Srbija.
2732. LONČAR BOŽIDAR. 1924. Split. Hrvat. U NOV od 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
2733. LONČAR BOŽO, Ilije. 22. 1. 1912. Siverić, Drniš. Srbin, rudar. Član KPJ od 2. 5. 1942. U NOV od 1941. u Kopaoničkom odredu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. do 3. 4. 1944. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
2734. LONČAR MATE, Ante. 8. 9. 1905. Vinjani Gornji, Imotski. Hrvat, radnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2735. LONČAR STIPE, Ivana. 17. 10. 1925. Ponivo, Žepče. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2736. LONCAREVlC VUKASlN. Andrijevica. Crnogorac, šofer. U NOV od 20. 10. 1943. u 2. dalm. brigadi. Siječnja 1944. upućen u 2. udarni korpus.
2737. LONHGI MARC-ANTONIO, Eugenio. 2. 2. 1920. Frascati, Roma, Italija. Talijan, telefonist. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2738. LONZA FRANJO, Margarite. 18. 2. 1907. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2739. LONZA VICKO, Nika. 25. 1. 1923. Zaton, Dubrovnik. Hrvat, trgovac. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2740. LONJIĆ ŠIME, Bozo. 13. 10. 1913. Bibinje, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
2741. LOTO ORLANDO. 14. 10. 1919. Gacio, Napoli, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 22. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2742. LOVRIĆ IVAN, Josipa. 1924. Sevid, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
2743. LOVRIĆ IVO (MIŠKO), Mate. 26..6. 1917. Rogoznica, Šibenik. Hrvat, kuhar. Član KPJ od 1943. U NOV od 2. 2. 1942. u Šibensko-rogozničkoj četi i u 4. operativnoj zoni. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
2744. LOVRIĆ IVO, Stipe. 30. 3. 1918. Šibenik. Hrvat, tvornički radnik. Član SKOJ-a listopada 1942. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Lipnja 1943. zarobljen na Zelengori i odveden u logor. Zatim bio u 4. splitskoj brigadi.
2745. LOVRIĆ IVAN, Svetina. 1924. Sevid, Trogir. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
2746. LOVRIĆ JERKO. 4. 8. 1921. Račišće, Korčula. Hrvat, podoficir bivše jug. vojske. Član SKOJ-a. U NOV od kolovoza 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 8. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
2747. LOVRIĆ JOSIP, Jakova. 1916. Šibenik. Hrvat, stolar. U NOV od 29. 9. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Komandir čete. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
2748. LOVRIĆ LUKA, Mate. 1920. Sevid, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. Poginuo u 1. proleterskoj lipnja 1943. na Zelengori.
2749. LOVRIĆ MARKO, Krste, 25. 3. 1922. Murter, Šibenik. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od početka 1942, KPJ od kraja 1942. U NOV od 14. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Kao ti- fusar zarobljen koncem svibnja 1943. i odveden u logor Sisak i u Austriju, odatle bje ži i priključuje se brigadi »Tometo Forzino«.
2750. LOVRIĆ MIRKO. 27. 9. 1923. D. Kraljevac. Hrvat, mehaničar. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2751. LOVRIN BOŽO, Martina. 19. 5. 1905. Mali Iž, Zadar. Hrvat, pomorac. Član KPJ od 1. 1. 1944. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Lipnja. 1943. upućen u bolnicu na Majevicu, a zatim u 2. vojvođansku brigadu.
2752. LOVRIN BRANIMIR-BRANKO, Mate. 16. 11. 1922. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 13. 6. 1943. na Zelengori.
2753. LOVRIN JOLANDA, Paška. 6. 9. 1921. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, đak. Član KPJ. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
2754. LOVRIN LJUBOMIR, Paška. 1923. Mali Iž, Zadar. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 5. 1943. na Crnom Vrhu, Foča.
2755. LOVRIN MARIJAN, Šime. 30. 3. 1923. Mali Iž, Zadar. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od prosinca. 1941, KPJ od srpnja 1943. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Kolovoza 1944. upućen u Primorsku operativnu grupu.
2756. LOVRIN MIĆE, Miška. 26. 5. 1923. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26.7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. do lipnja 1943. Po ginuo u 28. hrvatskoj brigadi 1944. u Semberiji.
2757. LOVRIN ŠIME (BUTER), Sime. 1. 10. 1919. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 21. 3. 1942. kod Kalinovika.
2758. LOZO MATE, Petra. 1921. Poljica, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 13.2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Zamjenik komandira ćete. Poginuo 6. 1944. kod Lastve, Trebinje.
2759. LABURA VIDO, Đure. 20. 10. 1907. Cibač, Dubrovnik. Hrvat, zidar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2760. LUBURIĆ SIME, Joze. 6. 4. 1908. Radišići, Ljubuški. Hrvat, vrtlar. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2761. LUCEV ANTE, Ante. 15. 3. 1914. Prvić Luka, Šibenik. Hrvat, stolar. Član SKOJ-a od 1941. Član KPJ. U NOV od 2. 5. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
2762. LUCEV ANTE, Andrije. 1921. Zlarin, Šibenik. Hrvat, stolar. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 25. 5. 1942. u bataljonu »Branko Vladušić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 8. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
2763. LUCEV ANTE, Bruna. 16. 10. 1919. Prvić Luka, Šibenik. Hrvat, kuhar. Član SKOJ-a od listopada 1942, a KPJ od 1943. U NOV od 19. 9. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Intendant bataljona. Umro 4. 1. 1974.
2764. LUCEV BOŽIDAR, Grge. 1920. Prvić Luka, Šibenik. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od 1940. U NOV od svibnja 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Umro u Centralnoj bolnici 1943. na Sutjesci.
2765. LUCEV FJORA, Bruna. 1922. Prvić Luka, Šibenik. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi.
2766. LUCEV IVO, Marka. 16. 11. 1925. Prvić Luka, Šibenik. Hrvat, đak. U NOV od 6. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2767. LUCEV MARIJA, Tome. 16. 8. 1920. Prvić Luka, Šibenik. Hrvatica, domaćica Član SKOJ-a od srpnja 1943. U NOV od 15.9.1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U2. dalm. od 3. 10. 1942. Prosinca 1944. upućena na terenski rad u Vodice.
2768. LUClC ANTUN, Nikole. 25.3. 1924. Mrševo, Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2769. LUČIĆ ĐURO, Nikole. 10. 5. 1908. Bujici, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 27. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2770. LUČIĆ IVAN, Marka. 25. 3. 1919. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2771. LUČIĆ IVO, Nikole. 26. 1. 1914. Buići, Dubrovnik. Hrvat, soboslikar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1. 5. 1945. kod s. Rukavac, Istra.
2772. LUČIĆ LOVRO, Miha. 23. 10. 1920. Buići, Dubrovnik. Hrvat, soboslikar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2773. LUČIĆ MIHO, Nikole. 21. 4. 1927. Župa Dubrovačka, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 16. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2774. LUČIĆ NIKO, Nikole. 1. 8. 1910. Bujici, Dubrovnik. Hrvat, stolar. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2775. LUCIN JOZO (KURTO), Bože. 1916. Seget Donji, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Umro 1978.
2776. LUFETI ANDRO, Ivana. 23. 12. 1912. Dubrovnik. Hrvat, postolar. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 26. 4. 1945. kod s. Ičići, Opatija.
2777. LUGONJA GOJKO. 1920. Poginuo 6. 10. 1943. na Sikirici, Andrijevica.
2778. LUGOVIĆ ANTE, Vice. 1915. Bilice, Šibenik. Hrvat, pekar. U NOV od 9. 12. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1944.
2779. LUJETIĆ PAVLE, Pavla.
2780. LUJIĆ JOZO, Nikole. 1912. Sinj. Hrvat, pekar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2781. LUJO IVO, Pera. 15.7. 1912. Visočani, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2. 1945. na Sedlu kod Mostara.
2782. LUKAČIČ MILE, Ante. 29. 8. 1920. Biograd n/m. Hrvat, brijač. Član SKOJ-a od 1940, KPJ od 1944. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Svibnja 1944. upućen u Primorsku operativnu grupu za zamjenika komesara čete.
2783. LUKIĆ ĐURO, Milana. 1921. Cerovac, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od svibnja 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
2784. LUKIĆ JOVO, Mile. 1920. Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1.6. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 10.5. 1943. kod Foče.
2785. LUKIĆ NIKO, Pera. 1923. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2786. LUKIĆ STEVO, Đake. 10. 1. 1920. Zrmanja, Gračac. Srbin, radnik. U NOV od 10. 5. 1942. u bataljonu »Branko Vladušić. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
2787. LUKIN-VUKOVIĆ ANĐELKA. 30. 9. 1923. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od studenog 1941. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu, Centralnoj bolnici i 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm. od 13. 3. 1944.
2788. LUKIN-STANOJEVIĆ BAZILIJA, Tome. 1918. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu i Centralnoj bolnici. U 2. dalm. od lipnja 1943. do kolovoza 1944. kada je upućena u Italiju na liječenje. Umrla 1976.
2789. LUKIN BERTO, Mate. 15. 9. 1921. Mali Iž, Zadar. Hrvat, ribar. U NOV od 26.7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Lipnja 1943. zarobljen na Zelengori i odveden u logor u Njemačku.
2790. LUKIN BOŽO, Bože. 22. 12. 1924. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U2. dalm. od 3.10.1942. Poginuo 9.10.1942. kod s. Peulje, Bosansko Grahovo.
2791. LUKIN BRANIMIR, Mira. 12. 2. 1919. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 28. 12. 1942. kod Kupresa.
2792. LUKIN BRANKO, Ive. 1922. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Prosinca 1942. upu ćen u Štab 2. proleterske divizije. Poginuo kao komandir čete u 1. dalm. brigadi 1944. na o. Šolti.
2793. LUKIN IVE, Ive-Cvitka. 16. 12. 1922. Mali Iž, Zadar. Hrvat. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Umro 9. 6. 1943. od tifusa na Sutjesci.
2794. LUKIN JANJA, Marijana. 2.1.1924. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginula 10. 6. 1943. u Centralnoj bolnici na Sutjesci.
2795. LUKIN JOSIP, Josipa-Jadre. 12. 10. 1925. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 18. 12. 1942. kod Duvna.
2796. LUKIN JOSIP (BEPO), Marijana. 4. 3. 1911. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 13. 6. 1943. na Miljevini.
2797. LUKIN-LOVRIN MARIJA (BEBICA), Bože. 1927. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, učenica. Član SKOJ-a od 1943. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Srpnja 1943. upućena u 16. muslimansku brigadu.
2798. LUKIN MARIJA, Mira. 10. 1. 1923. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1942. KPJ od 1944. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Od listopada 1943. u 16. muslimanskoj brigadi. Poginula lipnja 1944. u bolnici Trnovo na Majevici.
2799. LUKIN MARIJAN-MARIO, Bože. 30. 9. 1927. Mali Iž, Zadar. Hrvat, đak. Član SKOJ-a. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
2800. LUKIN MARIJAN, Marjana. 21. 4. 1920. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo srpnja 1943. na Ozrenu, istočna Bosna.
2801. LUKIN MARIJAN, Mira. 3. 7. 1921. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Lipnja 1943. umro od tifusa u bolnici, Šehovići.
2802. LUKIN MILKA, Josipa. 14. 10. 1923. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1941. U NO Vod 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginula 8. 4. 1943. na Crnom Vrhu, Foča.
2803. LUKIN NEDJELKO-NIKO, Santa. 16. 12. 1922. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Po-ainuo 11.6. 1943. na Zelenaori.
2804. LUKIN-POPOVIĆ NEVENKA, Šime. 28. 8. 1927. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od srpnja 1942, KPJ od studenog 1944. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
2805. LUKIN SALVO, Šime. 22. 2. 1922. Mali Iž, Zadar. Hrvat, pomorac. Član SKOJ-a od 1939, KPJ od 1. 8. 1942. U NOV od 20. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Svibnja 1944. upućen na liječenje u Italiju.
2806. LUKIN ŠIME (BABAC). Mali Iž, Zadar. Hrvat. Predratni član KPJ. U NOV od 1941. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Polit. kom. čete. 9. 1D. 1942. zarobljen kod Peulja i strijeljan u Bosanskom Grahovu.
2807. LUKIN VINKO, Šime. 1921. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 12. 6. 1943. na Zelengori.
2808. LUKIN-LUKlC ZORKA, Bože. 1923. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Od rujna 1942. u 16. muslimanskoj briaadi.
2809. LUKINEC DRAGUTIN, Đure."l5. 5. 1915. Lužani, Varaždin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
2810. LUKOVIĆ ĐURO, Marka. 29. 3. 1924. Bogodošić, Tivat. Hrvat, radnik. U NOV od 31. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
2811. LUKOVIĆ GRACIO, Josipa. 17. 10. 1922. Lastva, Tivat, Kotor. Hrvat, električar. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2812. LUKOVIĆ LEON, Josipa. 7. 2. 1920. Lastva, Tivat, Kotor. Hrvat, mehaničar. U NOV od 8. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
2813. LUKSIO UGO, Vicka. 12. 12. T920. Dubrovnik. Hrvat, student. U NOV od 29. 9. 1944. u 2. dalm. briaadi.
2814. LUPER IVO, Kana. Poainuo 23. 1. 1945. kod s. Ljubetići, Široki Brijeg.
2815. LJAMKA ARIF. 1919. Resan. Albanac. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. daim. brigadi.
2816. LJEPOPIJE PERO, Pera. 19. 10. 1923. Zaton, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2817. LJEPOTICA NIKOLA, Ivana. 6. 8. 1906. Ošlje, Ston, Dubrovnik. Hrvat, kuhar. U NOV od 27. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2818. UIUANIČ ILIJA, Ivana. 27. 7. 1919. Višići, Čapljina. Hrvat, radnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2819. UILJANIČ MIŠKO, Ivana. 9. 7. 1912. Višići, Čapljina. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
2820. LJUBANOVIĆ MARKO, Stavka. 15. 6. 1925. Jastrebarsko. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao siječnja 1945. kod Širokoa Brijega.
2821. LJUBENKO ĐURO, Vlaha. 1927. Đurinići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
2822. LJUBENKOV IVANKA. KašterGomilica, Split. Hrvatica, domaćica. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi.
2823. LJUBENKO MATO, Luke. 1923. Đurinići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi. Poainuo 30. 11. 1944. kod Risna, Boka.
2824. LJUBENKO MATO, Vlaha. 1911. Đurinići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi. Umro 1946.
2825. LJUBENKO MATE. 18. 9. 1914] Đurinići, Gruda. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
2826. LJUBENKO VLAHO, Bože. 1922. Đurinići, Dubrovnik. Hrvat, zidar. U NOV od 1. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2827. LJUBICIČ BOŠKO,"Ante. 1924. Glavice, Sinj. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1943. kod Bosanskog Grahova.
2828. LIUBICIĆ PETAR, Mihajla. 7. 10. 1919. Krupa, Obrovac. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 10. 6. 1942, KPJ od kolovoza 1943. U NOV od 10. 6. 1942. u Sjevernodal-matinskom PO, zatim u 1. i 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm. od 13. 3. 1944. Zamjenik komandanta bataljona.
2829. LJUBOMIR PASKO, Mate. 1906. Brgat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 27. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Zarobljen 23. 1. 1945. kod s. Ljubetići, Mostar.
2830. LJUBOMIR STIJEPO, Vlaha. 1914. Mokošica, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 2. 1945. kod s. Radeljkovina, Mostar.
2831. LJUTIČ ĐURO, Vlaha. 1921. Dunave, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941, KPJ od 1944. Lipnja 1944. u 21. dalm. brigadi.
2832. MACAN ANTUN. 27. 2. 1927. Cibaća, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. 17. 1. 1945. upućen u 8. korpus.
2833. MACAN LUKA, Luke. 5.11. 1920. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 12. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2834. MACAN TOMISLAV. 26. 7. 1905. Dubrovnik. Hrvat, učitelj. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2835. MACURA MILAN, Mile. 1920. Ervenik, Knin. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
2836. MACURA SLOBODAN-BONDO, Milana. 1918. Zadar. Srbin, student agronomije. Član KPJ od 1937. U NOV od 1941. u bataljonu »Marko Orešković« u 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 21. 3. 1943. kao politički komesar bataljona kod Kalinovika. Narodni heroj.
2837. MACEJEVSKY FELIKS, Feliksa. 6. 1. 1911. Glamboček, Poznanj. Poljska. Poljak. U NOV od 12. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2838. MAĆUKAT GRGA, Ante. 28. 11. 1920. Vodice, Šibenik. Hrvat, pitomac, inž. podoficirske škole bivše jug. vojske. Član KPJ od 15. 10. 1942. U NOV od 14. 7. 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Obavještajni oficir brigade. 1. veljače 1945. upućen u 20. diviziju.
2839. MADUNIĆ ANTE. 9.6. 1915. Cista, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 9.9. 1945. u 2. dalm. brigadi.
2840. MAGE ANTUN, Đure. 18. 5. 1923. Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2841. MAGLOV BOŠKO, Todora. 1920. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od lipnja 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
2842. MAGLOV DAMJAN, Tanasije. 24. 9. 1914. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od9. 11. 1942. u 2. dalm. brigadi. Komandir čete. Poginuo 9. 2. 1945. na Crnom Vrhu, kod Mostara.
2843. MAGLOV DARINKA, Marka. 1925. Polača, Knin. Srpkinja, đak. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginula 9. 6. 1943. na Sutjesci.
2844. MAGLOV IKA, Petra. 1923. Polača, Knin. Srpkinja, domaćica. Član SKOJ-a. U NOV od rujna 1942.
2845. MAGLOV JOVAN, Milana. 3. 7. 1913. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ od 10. 11. 1944. U NOV od 10. 11. 1942. u 2. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 8. 6. 1943. Krajem 1944. upućen u artiljeriju 2. korpusa.
2746. MAGLOV LAZO, Ilije. 1922. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Draškovići, Mostar.
2847. MAGLOV SAVA, Petra 1923. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
2848. MAGLOV SPASO, 1%. 1917. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 3. 10. 1942. U 2. dalm. od 1942. Poginuo 25. 5. 1943. kod Popovog Dola na Sinjajevini.
2849. MAGUD ĐURO, Nika. 24. 9. 1912. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2850. MAGUD MATO, Mate. 27. 11. 1923. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, listonoša. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2851. MAHNIĆ JULIO, Ivana. 22. 5. 1908. Igrane, Makarska. Hrvat, učitelj. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2852. MAILOV JAKOB, Džabrala. 1910. Ostara, Kavkaz. SSSR. Radnik. U NOV od 18. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2853. MAIN LUKA, Luke. 5. 11. 1920. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2854. MAJICA MARKO, Marka. 8. 11. 1921. Filip-Jakov, Biograd n/m. Član KPJ od 21. 1. 1943. Hrvat, pitomac podoficirske škole bivše JRM. U NOV od 15. 1. 1943. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Komandant bataljona. 14. 4. 1945. upućen na ško lovanje u SSSR
2855. MAJIĆ IVAN, Jure. 1919. Zavojane, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1942. U NOV od 1942. Poginuo 13. 6. 1943. kod Miljevine.
2856. MAJIĆ MILENA, Nikole. 1927. Split. Hrvatica, učenica. U NOV od veljače 1943.
2857. MAJKIĆ-GRUBUŠIĆ MILKA, Trifuna. 10. 3. 1927. Majkić Japra, Sanski Most. Srpki nja. Član SKOJ-a i KPJ. U NOV od 10. 4. 1942. U 2. dalm. od rujna 1943.
2858. MAJKIĆ SAVKA, Ilije. 1923. Lušci, Palanka. Srpkinja, domaćica. U NOV od svibnja 1942. U 2. dalm. brigadi od rujna 1943.
2859. MAJKOVICA ANTE, Nike. 1927. Gromača, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 23. 1. 1945. kod Kočerina, Široki Brijeg.
2860. MAJKOVICA PERO, Jakova. 1917. Gromača, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 28. 4. 1945. kod Opatije.
2861. MAJKOVICA PERO, Nike. 17. 8. 1914. Gradačac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 28. 4. 1945. u Opatiji.
2862. MAJSEC FRANJO, Slavke. 24. 7. 1913. Krapina. Hrvat, strojar. U NOV od 13. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2863. MAJSTOROVIĆ TOMO, Ive. 22. 8. 1919. Mokošica, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 2. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944.
2864. MAJSTOROVIĆ TONĆI, Grge. 10. 4. 1928. Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 13. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2865. MAKARIN DRAGO, Mate. 18. 7. 1924. Rasline, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Lipnja. 1943. kao tifusar zarobljen, odveden u logor Sarajevo-Sisak-Beč. 9. 3. 1945. pobjegao iz logora i stupio u partizanski odred kod Škofje Loke, Slovenija.
2866. MAKARIN IVO, Mate. 1926. Rasline, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 10. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
2867. MAKARIN MATE, Ivo. 1898. Rasline, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 10. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1944.
2868. MAKI KLAUDIO, Jurja. 27. 4. 1929. Pula. Hrvat, đak. U NOV od 29. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
2869. MAKIJEVIĆ FRANO, Ante. 18. 5. 1918. Svirče, Hvar. Hrvat, radnik. U NOV od 12. 10. 1942.
2870. MAKJANIĆ FRANE, Ante. 9. 4. 1918. Svirče, Hvar. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 12. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 28. 4. 1945. u Opatiji.
2871. MAKUANIĆ ANTE, Šime. 2. 7. 1921. Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2872. MAKSIMOV AHBER. 1910. Hanale, Kavkaz. SSSR Radnik. U NOV od 18. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2873. MAKSIMOVIĆ DMITAR, Stanka. Petrovo Selo, Gračanica. Srbin, zemljoradnik. Nestao 19. 4. 1943. kod Čelebića, Foča.
2874. MAKSIMOVIĆ MOMIR, Miloša. 24. 5. 1924. Biskupija, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od studenog 1942, KPJ od svibnja 1943. U NOV od 1. 4. 1942. u Dinarskom PO, 1. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Listopada 1944. upućen u 2. udarni korpus.
2875. MALEK NEDJELKO, Andrije. 5. 12. 1926. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2876. MALENICA NIKOLA, Mate.
2877. MALENICA PAŠKO.
2878. MALEŠ STIPE, Ivana 1922. Sinj. Hrvat, radnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi.
2879. MALIĆ MILJENKO, Josipa. 14. 8. 1927. Imotski. Hrvat, đak. U NOV od 13. 1. 1945. u 2. dalm. brigadi.
2880. MALIĆ PETAR, Matin. 29. 3. 1915. Dugopolje, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 30. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
2881. MALIĆ VICKO. Poginuo 21. 3. 1943. kod Kalinovika.
2882. MANILOWSKY JOZEF, Augusta. 22. 10. 1913. Izemat, Poljska. Poljak, zemljoradnik. U NOV od 13. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
2883. MALKIĆ ANTUN, Nikole. 8. 1. 1920. Dubrovnik. Hrvat, željezničar. U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2884. MALKOČ MUJO, Mustafe. 6. 5. 1922. Bosanska Gradiška. Radnik. U NOV od 4. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2885. MALOVRAZIĆ MARKO, Mirke. 25. 7. 1921. Sutorina, Kotor. Hrvat, đak. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2886. MALJKOVIĆ ILIJA, Ilije. 28. 8. 1911. Uništa, Bosansko Grahovo. Srbin, nosač. Član KPJ od 1944. U NOV od 27. 7. 1941. u Uništanskom vodu i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
2887. MAUKOVIĆ IVAN, Bože. 1920. Čiovo, Trogir. Hrvat, radnik, član KPJ. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
2888. MAUKOVIĆ MARIN, Bože. 3. 10. 1914. Troair. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 10. 10. 1938. U NOV od 8. 4. 1942. u Dinarskom PO, zatim u 5. dalm. brigadi. U 2. dalm. od travnja 1943. 1. 1. 1945. upućen u KNOJ. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
2889. MAUKOVIĆ MARKO, Ilije. 3. 1. 1920. Uništa, Bosansko Grahovo. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942, KPJ od 1943. U NOV od 27. 7. 1941. u Dinarskom PO i 1. dalm. brigadi. U 2. dalm. od veljače 1943. Komandir čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
2890. MAUKOVIĆ MILA, Stojana. 1928. Zastinje, Livno. Srpkinja, učenica. U NOV od 1942. Poginula lipnja 1943. na Sutjesci.
2891. MAUKOVIĆ MILAN, Nikole. 7. 2. 1929. Maovice, Sinj. U NOV od 9. 11. 1942. u 2. dalm. brigadi.
2892. MAUKOVIĆ NIKOLA, Đure. 1922. Uništa, Bosansko Grahovo. Srbin, zemljoradnik. U NOV od siječnja 1942. u Uništanskom vodu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 20.I. 1944. na Bijelom Brdu, Priboj.
2893. MAUKOVIĆ PETAR. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
2894. MAUKOVIĆ SAVA, Nikole. 30. 5. 1925. Maovice, Sinj. U NOV od 9. 11. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
2895. MAMIĆ MATE, Petra. 15. 2. 1905. Lišane, Ostrovica, Benkovac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1976.
2896. MAMIČ STANKO, Ivana. 28. 4. 1921. Benkovac. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1940, KPJ od 1944. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi.
2897. MANDARIĆ JURE, Ivana. 6. 11. 1921. Cista, Imotski. Hrvat, radnik. U NOV od 6. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2898. MANDIĆ PANTO, Nikole. 8. 8. 1911. Kamenari, Kotor. Srbin, strojar. U NOV od 31. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2899. MANDIĆ ŠPIRO, Ante. 15. 2. 1920. Tugare, Omiš. Hrvat, kovač. U NOV od listopada 1941. u 2. dalm. brigadi. Komandir ćete.
2900. MANDUN NIKOLA, Jakova. 22. 6. 1908. Soline, Dubrovnik. Hrvat, zidar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1. 2. 1945. kod Širokog Brijega.
2901. MANDŽO HILMIJA, Mehmeda. 5. 4. 1928. Blagaj, Mostar. Đak. Član SKOJ-a od 15.II. 1944. U NOV od 21. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2902. MANOJLOVIĆ MARKO, Jandrije. 1912. Ivoševci, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od travnja 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 13. 6. 1943. na Zelengori.
2903. MANOJLOVIĆ NIKOLA. Ivoševci, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 4. 8. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 26. 6. 1943. na Ro-maniji.
2904. MANOJLOVIĆ STOJAN, Dušana. 22. 2. 1914. Ivoševci, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ od 15. 3. 1944. u NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi.
2905. MANJARIČ MATO, Martina. 16. 2. 1916. Slavonska Požega. Hrvat, kovač. U NOV od 18. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2906. MARAČA SIME, Roka. 1921. Tijesno, Šibenik. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
2907. MAREGA ANTUN, Antuna. 24. 3. 1910. Hrvat, mehaničar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro poslije rata.
2908. MARAPOTI BRUNO, Antuna. 12. 2. 1916. Ponte di Calabria, Italija. Talijan, šofer. U NOV od 10. 10. 1943.
2909. MARAS MIRKO, Antuna. 8. 11. 1925. Studenci, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 21. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2910. MARAS MIRKO, Jure. 1918. Glavice, Sinj. Hrvat. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 1941. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Početkom 1943. upućen u Sinjski bataljon. Poginuo 1943 kod Ciste Velike
2911. MARASOVIĆ BOŽIDAR, Ivana. 24. 12. 1924. Krilo Jesenice, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 6. 1942. u Mosorskom PO. u 2. dalm. brigadi od veljače 1943.
2912. MARASOVIĆ BOŽO. Dugopolje, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 12. 6. 1943. na Zelengori.
2913. MARASOVIĆ KRSTO, Nikole. 3. 3. 1915. Starigrad, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
2914. MAROVIĆ IVAN, Marina. 1912. Čiovo, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ prije rata. U NOV od 1942. u 2 dalm. brigadi. Poginuo 8. 6. 1943. na Barama, Sutjeska,
2915. MARČETIĆ DANKO, Sime. 5. 6. 1920. Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 10. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2916. MARČETIĆ DUŠAN, Jovana. 14. 11. 1922. Vrelo, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljorad nik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi.
2917. MARĆETIĆ MICAN, Maksima. 21.4. 1920. Cerovac, Zrmanja, Gračac. Srbin, pružni radnik. Član SKOJ-a od 1941,KPJod 1943. U NOV od 26. 1. 1942. u bataljonu »Marko Orešković«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Komandir čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
2918. MARCETIĆ MILAN, Dane. 1924. Mala Popina, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 15. 5. 1942. Posjinuo 7. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
2919. MARCETIĆ MILA~N, Đure. Zrmanja, Gračac. U NOV od 18.5. 1942. u Sjevernođalma-tinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Posinuo 25. 12. 1942. kod Livna.
2920. MARCETIĆ MILAN, Đure. Zrmanja, Gračac. U NOV od 18.5. 1942. u Sjevernodalma-tinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poeinuo 25. 12. 1942. kod Livna.
2921. MARCETIĆ MILAN, Nikole. 11.11. 1906. đtrić, Gračac. Srbin, postolar. Član KPJ od 21.11. 1922. U NOV od svibnja 1942. u bataljonu »Branko Vladušič«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Intendant bataljona. Travnja 1944. upućen u Primorsku operativnu grupu. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
2922. MARĆETIĆ-ŠKRBA MARTA, Jovana. 27. 1. 1926. Zrmanja, Gračac. Srpkinja, učenica. Član SKOJ-a od siječnja 1942, KPJ od kolovoza 1943. U NOV od 15. 5. 1942. u bataljonu »Branko Vladušić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Referent saniteta bataljona.
2923. MARClĆ-JAVORClC MARICA, Marjana.30. 7. 1921. Lepenica, Šibenik. Hrvatica, kućna pomoćnica. Član SKOJ-a od 9. 9. 1942, KPJ od 1944. U NOV od rujna 1942. u Ši-bensko-trogirskom odredu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
2924. MARČIĆ MARIN, Frane. Krilo Jesenice, Omiš. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
2925. MARCIĆ MILIVOJ, Antona. 10.3. 1928. Omišalj, Krk. Hrvat, đak. U NOV od 3. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2926. MARČIĆ VID, Ante. 21. 5. 1915. Lepenica, Šibenik. Hrvat, pomorac. Član SKOJ-a od 1939, KPJ od 15. 6. 1941. U NOV od 25. 9. 1942. u Šibensko-trogirskom PO. Od studenog 1943. u 3. dalmatinskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Kolovoza 1944. upućen u RM.
2927. MARCINKO IVAN, Pavla. 13. 3. 1913. Dubrovnik. Hrvat, slastičar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2928. MARDEŠIĆ ANTE, Mate. 5. 5. 1920. Komiža, Vis. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941, KPJ od 1944. U NOV od 18. 3. 1942. U Trogirskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Podnuo 12. 2. 1943. kod Posušja.
2929. MARELIĆ AUGUSTIN, Krste. 1. 6. 1913. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 18. 6. 1942. na pruzi Sarajevo-Višegrad.
2930. MARELIĆ BOŽO, Mate. 25. 12. 1923. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 22. 4. 1943. na Bakicu kod Foče.
2931. MARELIĆ BOŽO, Paška. 2. 6. 1922. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26.7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2 dalm. od 3. 10. 1942. Umro 6. 6. 1943. od tifusa na Sutjesci.
2932. MARELIĆ BRANIMIR, Šime. 12. 7. 1923. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 18. 12. 1942. kod Duvna.
2933. MARELIĆ DRAGUTIN, Krste. 8. 4. 1910. Mali Iž, Zadar. Hrvat, ribar. Član KPJ od 24. 12. 1944. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
2934. MARELIĆ IVAN, Jose. 1. 11. 1919. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 13.6. 1943. na Miljevini.
2935. MARELIĆ IVO, Alberta. 24. I. 1919. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. Poainuo 20. 5. 1943. na Sinjajevini.
2936. MARELIĆ JOSIP (BEPO), Josipa. 26. 1. 1908. Mali Iž, Zadar. U NOV od 26^ 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. Poginuo 6. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
2937. MARELIĆ MARIJA, Josipa. 13. 11. 1920. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 12. 6. 1943. u Centralnoj bolnici na Pivi.
2938. MARELIĆ MARIJAN, Josipa. 17. 5. 1922. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U*NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. Poginuo 8. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
2939. MARELIĆ MILEVA, Ante. 14.8. 1923. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1941, KPJ od 1943. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginula 5. 12. 1943. na Jablanici, Plevlja.
2940. MARELIĆ NENAD, Rudolfa. 21.5. 1923. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 17. 12. 1943. u bolnici Šehovići.
2941. MARELIĆ RUDOLF, Rudolfa. 22. 2. 1925. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 18. 12. 1942. kod Duvna.
2942. MARELIĆ SILVESTAR, Josipa. 23. 11. 1924. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1943. Poginuo 13. 6. 1943. na Zelengori.
2943. MARELIĆ STANISLAV, Josipa. 10. 11. 1923. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od26.7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 13. 6. 1943. na Zelengori.
2944. MARELIĆ ŠIME, Sime. 12. 8. 1925. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo srpnja 1943. ma Ozrenu, istočna Bosna.
2945. MARELIĆ ŽELJKO, Paška. 4. 11. 1922. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 18. 3. 1942. kod Kalinovika.
2946. MARETIĆ MARKO, Luke. 1.8. 1926. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2947. MAREVIĆ IVAN, Mate. 25. 11. 1919. Staševica, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1. 11. 1942, KPJ od 10. 12. 1944. U NOV od 17.2. 1943. u 2. dalm. brigadi. 9. 6. 1943. zarobljen na Sutjesci i odveden u zatvor u Sarajevo. Pobjegao iz zatvora i 1. 5. 1944. stupio u 15. krajišku brigadu.
2948. MAREVIĆ JOZO, Jure. 1924. Staševica, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od veljače 1943. Poginuo 6. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
2949. MAREVIĆ NIKOLA, Grge. 6. 12. 1921. Boguljevići, Metković. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 31. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2950. MAREVIĆ ŠTIPAN, Mate. 1923. Staševica, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od veljače 1943. Poginuo 8. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
2951. MARGARETIĆ ĐURO, Luke. 13. 6. 1914. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 9. 4. 1945. kod Jablanca.
2952. MARGARETIĆ LUKA, Stjepa. 20. 5. 1927. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2953. MARGARETIĆ KATARINA, Nike. 1.9. 1923. Orašac, Dubrovnik. Hrvatica, domaćica. U NOV od 15. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2954. MARGARETIĆ MARIJA. 23. 5. 1921. Orašac, Dubrovnik. Hrvatica, domaćica. U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2955. MARGARETIĆ PERO, Jakova. 1917. Gromača, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2956. MARGETA TOMO, Ivana. 16. 2. 1915. Mostar. Hrvat, slastičar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2957. MARGIOGIDI GIUSEPPE, Domenico. 2. 6. 1918. Aquavia, Bari, Italija. Talijan, električar. U NOV od 13. 11. 1943. u 2. dalm. brigadi.
2958. MARIČEVIĆ ĐURO, Jakova. 20. 4. 1913. Zemunik, Zadar. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 8. 3. 1945. u 2. dalm. brigadi.
2959. MARIČIĆ MARKO, Filipa. 18. 9. 1924. Sinj. Hrvat, đak. U NOV od 28. 2. 1945. od 9. 6. 1943 u 2. dalm. brigadi.
2960. MARIĆ CVJETKO, Stjepana. 16. 9. 1926. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od rujna 1942, KPJ od 16. 8. 1944. U NOV od 27. 7. 1942. u Hvarskom PO. U 2. dalm. od 9. 6. 1943.
2961. MARIĆ CEDOMIR, Đure. 25. 1. 1923. Knin. Srbin, đak. Član SKOJ-a od 1. 8. 1941, KPJ od 1. 2. 1943. U NOV od 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Oficir OZN-e brigade.
2962. MARIĆ DANICA, Petra. 26. 1. 1916. Ivoševci, Knin. Srpkinja, domaćica. Član KPJ od 1. 2. 1944. U NOV od svibnja 1942. u bataljonu »Bude Borjan«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Polit. kom. čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
2963. MARIĆ DUŠAN, Đure. 22. 8. 1915. Rijeka. Srbin, službenik. Član KPJ od 6. 11. 1942. U NOV od 15. 8. 1941. u Bukovičkoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Sef propagandnog otsjeka brigade. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
2964. MARIĆ JOZO, Mate. 11. 3. 1903. Vukšić, Stankovci, Benkovac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
2965. MARIĆ MILE, Ilije. 1922. Orlić, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
2966. MARIĆ SAVO, Joze. 1910. Gruljani, Trebinje. U NOV od 23.6. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 1.1. 1945.
2967. MARIĆ SIMO, Sime. 1919. Orlić, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 14. 6. 1943. u s. Mrežica na Jahorini.
2968. MARIĆ STIPE, Jure. 1924. Vinišće, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
2969. MARIĆ VESELIN, Sime. 3. 3. 1925. Đenovići, Herceg Novi. Srbin, pomorac. U NOV od 1. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2970. MARIĆ ŽIVKO, Jure. 11. 10. 1919. Podstrana, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 20. 12. 1942. U NOV od 5. 11. 1942. u Mosorskoj četi. Od siječnja 1943. u 5. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Listopada 1944. upućen za komandira čete u 1. bokeljsku brigadu.
2971. MARIN ANTE, Luke. 1919. Žrnovnica, Split. Hnat, zemljoradnik. U NOV od veljače 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 18. 6. 1943. na pruzi Sarajevo-Višegrad.
2972. MARIN DRAGUTIN, Josipa. 5. 9. 1921. Preko, Zadar. Hrvat, kuhar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2973. MARIN IVAN, Jure. 4. 1. 1920. Žrnovnica, Split. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od srpnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Siječnja 1943. upućen s muzikom u 2. proletersku diviziju. Umro 1970.
2974. MARIN IVAN, Stipe. 5. 5. 1919. Žrnovnica, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od veljače 1940, KPJ od srpnja 1943. U NOV od travnja 1942. u Mosorskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Siječnja 1943. upućen s muzikom brigade u 2. proletersku diviziju. U 2. dalm. brigadi ponovo od listopada 1944. Komandir čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
2975. MARIN MATE, Marina. 7. 2. 1922. Žrnovnica, Split. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 15.7. 1941, KPJ od 21. 9. 1943. U NOV od 11. 2. 1943. u 5. dalm. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Politički komesar čete.
2976. MARINKOVIĆ CVIJO, Boška. 14. 3. 1922. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od srpnja 1943, KPJ od 1943. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Koncem studenog 1942. otišao u 10. krajišku brigadu.
2977. MARINKOVIĆ-KOPAĆEVIĆ DUKA, Boška. 5. 8. 1922. Plavno, Knin. Srpkinja, domaćica. Član SKOJ-a od ožujka 1943, KPJ od ožujka 1945. U NOV od 9. 4. 1942. u bata-ljonu »Branko Vladušić«. U 2. dalm. od 3. 12. 1942.
2978. MARINKOVIĆ IVAN, Ivana. 25. 2. 1908. Blato, Korčula. Hrvat, ribar. U NOV od 9. 9. 1943.
2979. MARINKOVIĆ PETAR, Vlade. 1925. Zivinice, Tuzla. U NOV od 5. 5. 1943. Poginuo 2. 4. 1944. kod s. Stupica, Nikšić.
2980. MARINKOVIĆ SIMO, Boška. 3. 10. 1913. Plavno, Knin. Srbin, pekar. Ćlan KPJ od ožujka 1943. U NOV od 27. 7. 1941. u bataljonu »Marko Orešković«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Komandir čete. Travnja 1944. upućen za komandanta bataljona Kninskog odreda. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
2981. MARINOV IVAN, Nikole. 1922. Stavor, Šibenik. Hnat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1943. na Sutjesci.
2982. MARINOVIĆ ANA, Ante. 1921. Bačina, Ploče. Hrvatica, domaćica. Ćlan SKOJ-a. U NOV od listopada 1942. Poginula lipnja 1943. na Zelengori.
2983. MARINOVIĆ ANTE. 1914. Blato, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2984. MARINOVIĆ ANTE, Josipa. 7. 5. 1917. Prčanj, Kotor. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 10. 1945. kod s. Dobrakovići, Široki Brijeg.
2985. MARINOVIĆ ANTE, Marina. 5. 11. 1914. Dubrovnik. Hn'at, službenik. U NOV od 8.8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2986. MARINOVIĆ ANTUN, Pere. 29. 10. 1925. Trsteno, Dubrovnik. Hnat, đak. Ćlan SKOJ-a od 1942. U NOV od rujna 1944. u 2. dalm. brigadi.
2987. MARINOVIĆ JOSO. Polit. kom. čete.
2988. MARINOVIĆ KUZMA, Frane. 12. 10. 1926. Blato, Korčula. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 7. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2989. MARINOVIĆ LJUBO, Ivana. 25.4. 1914. Blato, Korčula. Hrvat, šofer. U NOV od 5. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2990. MARINOVIĆ MARKO, Ivana. 1907. Zavojane, Vrgorac. Ćlan KPJ. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
2991. MARINO VIĆ VELIKO, Masa. 10. 2. 1915. Očinići, Cetinje. Crnogorac, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 13. 7. 1941. U 2. dalm. od srpnja 1943. do siječnja 1944. Zamjenik polit, komesara bataljona. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
2992. MARINOVIĆ VLADO, hana.
2993. MARJANOVIĆ ANTE, Josipa. 12. 6. 1926. Drniš. Hnal. U NOV od 18. 10. 1942.
2994. MARJANOVIĆ BOGDAN, Luke. 27. 6. 1925. Koljane, Sinj. Hnat, đak. Član SKOJ-a od lipnja 1940. KPJ od 17. 1. 1943. U NOV od 20. 8. 1942. u Kamešničkoj četi. U 2. dalm. od svibnja 1943. Zamjenik komesara bataljona.
2995. MARJANOVIĆ KOVILJKA, Davida. 15. 8. 1923. Lipa, Bihač. Srpkinja, domaćica. Član SKOJ-a od rujna 1942, KPJ od 14. 3. 1944. U NOV od 5. 8. 1942. u Krajiški odred. U 2. dalm. od svibnja 1943. Referent saniteta bataljona.
2996. MARJANOVIĆ MATO, Bože. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
2997. MARJANOVIĆ MIRKO, Ante. 20. 5. 1921. Duvno. Hnat, kovač. U NOV od 8. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Gostuša, Mostar.
2998. MARJANOVIĆ NIKOLA (NIKOLICA), Mitra. 15. 10. 1930. Koljani, Sinj. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1943. U NOV od 15. 11. 1942. u 2. dalm. brigadi. Umro 1980.
2999. MARKESI GIOVANNI, Rosario. 15. 12. 1911. Palermo, Italija. Talijan, ugostitelj. U NOV od 1. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3000. MARKIĆ STJEPAN, Joze. 23. 5. 1923. Kandija, Bugojno. Hnat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Grozdol, Mostar.
3001. MARKIOLI IVAN, Ivana. 5. 12. 1928. Zadar. Hrvat, stolar. U NOV od 8. 3. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3002. MARKOC DRAGUTIN, DRAGI, Vida. 1925. Vodice, Šibenik. Hnat, ribar. Član SKOJ a od 1941. U NOV od lipnja 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
3003. MARKOC SLAVKO.'Šlavka. 1922. Tijesno, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 8. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 6. 4. 1943. kod Foče.
3004. MARKOC SUZANA, Ivana. 1914. Vodice, Šibenik. Hrvatica, kučna pomoćnica. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 10.7. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginula 13.6. 1943. u Centralnoj bolnici na Tjcntištu.
3005. MARKOC ŠIME, Vida. 10. 11. 1920. Vodice, Šibenik. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od 1941, KPJ od 1943. U NOV od 23. 3. 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 14. 4. 1943. Komandir čete. Poginuo 6. 6. 1943. na Barama, Sutješka.
3006. MARKOTA NIKŠArivana. 12. 9. 1925. Split. Hnat, učenik. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 11. 9. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Siječnja 1943. upućen u Komandu područja Livno.
3007. MARKOV-TRKIĆEV DRAGUTIN, Jakova. 1925. Murtcr, Šibenik. Hnat, ribar. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 14. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi, zatim se nalazio u Sandža-čkim jedinicama, Poginuo listopada 1944. kod Beograda.
3008. MARKOV KREŠO, Ljube. 11. 12. 1918. Murter, Šibenik. Hnat, pomorac. Član KPJ od 20. 9. 1943. U NOV od 16. 7. 1942. u 4. operativnoj zoni. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. 5. 2. 1944. upućen u 3. POS za komandanta bataljona.
3009. MARKOTIĆ-MOROVIĆ IVKA, Ante. 17. 2. 1922. Vrgorac. Hrvatica, učenica. Član SKOJ-a od 15. 6. 1940, KPJ od 10. 6. 1943. U NOV od 4. 5. 1942. u Biokovskom PO. U 2. dalm. od lipnja 1943. Referent saniteta bataljona.
3010. MARKOVIĆ BERlSLAV, Ante. 15. 12. 1925. Split. Hrvat, đak. Ćlan SKOJ-a od 3. 9. 1941. U NOV od 12. 4. 1942. u PO na Vještica Gori. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Srpnja 1943. upućen u bolnicu Šehovići, Majevica.
3011. MARKOVIĆ ĐURO, Mate. 23. 4. 1926. Ivanec. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 2. 1945. kod s. Radefjkovina, Mostar.
3012. MARKOVIĆ DRAGO, Dragutina. 1901. Kučine, Split. Hnat, tvornički radnik. Član KPJod 1934. U NOV od 1941. u 1. splitskom i Dinarskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 6. 1943. kao polit, komesar ćete na Barama, Sut ješka. Narodni heroj.
3013. MARKOVIĆ JELENA, Milutina. 27. 7. 1921. Kuside, Nikšić.'Crnogorka, domaćica. Član SKOJ-a od 1942, KPJ od 7. 10. 1944. U NOV od travnja 1942."u 5. crnogorskoj brigadi. U 2. dalm. od 6. 4. 1944. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
3014. MARKOVIĆ LUKA, Filipa. 4. 10. 1911. Grgaši, Tivat. Hrvat, stolar. U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3015. MARKOVIĆ MARIN, Marka. 10. 5. 1926. Zavrelje, Dubrovnik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2. 1945. kod s. Papratnik. Mostar.
3016. MARKOVIĆ MARKO, Josipa 1. 5. 1911. Dubrovnik. Hnat, stolar. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3017. MARKOVIĆ RADOM1R, Palja. Kolašin. Crnogorac. U 2. dalm. od januara 1944. Poginuo 2. 4. 1944. kod s. Bogumilovići, Nikšići.
3018. MARKOVIĆ STEVO. Polit, komesar intendanture.
3019. MARKOVIĆ VLADO, Nikole. 19. 7. 1925. Živince, Tuzla. Radnik. U NOV od 5.7. 1943.
3020. MARKOVINA IVAN, Bariše. 14. 10. 1906. Žrnovniea, Split. Hnat, zanatlija. Član KPJ od 1943. do 1947. U NOV od 10. 11. 1942. u Mosorskom PO. U 2. dalm. od travnja 1943. Intendant bataljona.
3021. MARKOVINA KLEME. Žrnovniea, Split. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 1943. Po ginuo.
3022. MARMAROSA GIUSEPPE. 4. 9. 1922. Sorento, Italija. Talijan, učitelj. U NOV od 1. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3023. MAROLA COSIMOrGiovanni. 7. 11. 1917. Malete, Napoli, Italija. Taljina, zemljorad nik. U NOV od 29. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3024. MAROŠEVIĆ ANTE. Krilo Jesenice, Omi£ Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
3025. MAROTTI HERMAN, Ivana. 1912. Šibenik. Hrvat, stolar. Član KPJ od 1941. U NOV od studenog 1941. u bataljonu »Marko Orešković« i u »Branko Vladušić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 6. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
3026. MARŠALA FERDINANDO. 18. 10. 1930. Pula. Đak. U NOV od 29. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
3027. MaTrSIĆ NIKOLA, Mate. 11. 12. 1903. Postranje, Imotski. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 6. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
3028. MARTIDŽIJA ĐURO, Ivana. Poginuo 23. 1. 1945. kod s. Ljubetić, Široki Brijeg.
3029. MARTIĆ ANICA, Spira. 1909. Kistanje, Knin, Srpkinja, domaćica U NOV od svibnja 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginula 16. 4. 1943. kod Foće.
3030. MARTIĆ ANTE, Marka. 1917. Smolonje, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesei.
3031. MARTIĆ ANTUN, Filipa. 1. 4. 1910. Plavno, Dubrovnik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 5. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3032. MARTIĆ DRAŽEN, Josipa. 24. 10. 1923. Split. Hnat, đak. U NOV od 15. 7. 1943.
3033. MARTIĆ JOVO, Spira. 1910. Kistanje, Knin. Srbin, učitelj. Član KPJ od 1941. U NOV od 1941.uBukovačkom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Zamjenik komandanta brigade. Umro 30. 12. 1942. u bolnici Glamoč.
3034. MARTIĆ JANDRIJA, Špire. 29. 11. 1902. Kistanje, Knin. Srbin, bolničar. Ćlan KPJ od 1942. U NOV od 1.6. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Re ferent saniteta bataljona. 1. 11. 1944. upućen na teren kao sanitetski radnik. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3035. MARTIĆ MILICA (MIKA), Špire. 1906. Kistanje, Knin. Srpkinja, domaćica. U NOV od svibnja 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. l0. 1942. Poginula 13. 7. 1943. kod s. Seone, Ozren, istočna Bosna.
3036. MARTINAC MIJO. Vrgorac. Hrvat, službenik. Predratni član KPJ. U NOV od 1942. Poginuo 18. 3. 1943. kao zamjenik kom. bataljona kod Kalinovika.
3037. MARTINENGO GIUSEPPE, Isidoro. 1917. Belvelio, Asti, Italija. Talijan. U NOV od 24. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3038. MARTINTĆ PETAR, Petra. 1914. Brač. Hnat, radnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesei.
3039. MARTINOVIĆ ANĐELO, Ante. 12. 11. 1909. Mali Iž, Zadar. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
3040. MARTINOVIĆ ANTE, Josipa. Nestao 17. 1. 1945. kod Širokog Brijega.
3041. MARTINOVIĆ ANTE, Roka. 1921. Zaton, Šibenik. Hnat, zemljoradnik. Član KPJ od 1943. U 2. dalm. od listopada 1942. Poginuo lipnja 1943. u 1. proleterskoj na Sutjesei.
3042. MARTINOVIĆ AUGUSTIN, Kazimira.24.8. 1919. Mali Iž, Zadar. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 9. 10. 1942. kod s. Peulje, Bosansko Grahovo.
3043. MARTINOVIĆ BOŽO, Šime. 3. 6. 1912. Mali Iž, Zadar. Hnat, ribar. Ćlan KPJ od 1944. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Polit, komesar čete. Umro 1980.
3044. MARTINOVIĆ BRANKO. Polit. kom. ćete.
3045. MARTINOVIĆ DANIJEL. 5. 9. 1927. Mošćenice. Opatija. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 28. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
3046. MARTINOVIĆ MIRKO, VaseTl. 3. 1911. Cetinje. Crnogorac, službenik. U NOV od 15. 9. 1943.
3047. MARTINOVIĆ DINKO, Sime. 12. 12. 1924. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 3. 10. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 12. 6. 1943. na Zelengori.
3048. MARTINOVIĆ ILIJA, Jovana. 18. 6. 1920. Bajići, Cetinje. Crnogorac, radnik. Član SKOJ-a od 1943, KPJ od lipnja 1944. U NOV od kolovoza 1943. u Lovćenskom PO. U 2. dalm. od prosinca 1943. Polit, komesar čete.
3049. MARTINOVIĆ IVAN, Bože. 27. 7. 1920. Zaton, Šibenik. Hrvat, zidar. Član SKOJ-a od 15. 7. 1941, KPJ od 1943. U NOV od 15. 10. 1942. u 3. sandžačkoj brigadi. U 2. dalm. od 1. 6. 1943. Komandir čete, obavještajni oficir bataljona. 25. 12. 1944. upućen u Trogir za komandanta dopunskog bataljona.
3050. MARTINOVIĆ MARIJAN-ĆIRO, Sime. 23. 6. 1921. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1940. od 26. 7. 1942. u Maloižanskom. prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 6. 1943. kao zamjenik polit. kom. čete. Na Gornjim Barama,
3051. MARTINOVIĆ MARIJAN, Ante. 1. 7. 1915. Odžak, Gradačac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3052. MARTINOVIĆ MATKO, Sime. 16. 4. 1920. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 9. 6. 1943. kod Usovičkog potoka, Tjentište.
3053. MARTINOVIĆ MIRO, Luke. 17. 12. 1912. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 11. 6. 1943. na Zelengori.
3054. MARTINOVIĆ MATE, Jere. 1922. Zaton. Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Tovarnici iznad Donjih Bara, Sutjeska.
3055. MARTINOVIĆ NIKOLA, Nike. 16. 8. 1913. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3056. MARTINOVIĆ PERO, Antuna. 24. 2. 1925. Borovica, Vareš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 9. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
3057. MARTINOVIĆ ROKO, Sime, 1920. Zaton, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1943. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3058. MARTINOVIČ-PRIJIĆ SLA VICA, Frane. 18. 5. 1924. Split. Hrvatica, učenica. Član SKOJ-a od srpnja 1941, KPJ od listopada 1943. U NOV od 5. 2. 1942. Bila u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Upravnik brigadne bolnice.
3059. MARTINOVIĆ NIKO, Nike. 18. 2. 1927. Komolac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. U 2. dalm. brigadi.
3060. MARTINOVIĆ VELIMIR, Vida. 1923. Cetinje. Crnogorac. U NOV od 15. 8. 1943. Nestao 25. 7. 1944.
3061. MARUŠIĆ ALBERT, Ante. 3. 5. 1910. Trst. Hrvat, mehaničar. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2. 1945. kod s. Papratna, Mostar.
3062. MARUŠIČ DUŠAN, Frane. 24. 1. 1916. Brist, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 6. 3. 1944. U NOV od 1. 1. 1942. u Udarnoj grupi Biokovo. U 2. dalm. od lipnja 1943. Polit. kom. brigadne bolnice. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3063. MARUŠIĆ JERKO, Mate. 3. 10. 1916. Solin, Split. Hrvat, radnik. U NOV od kolovoza 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 12. 6. 1943. na Zelensori.
3064. MARUŠIĆ JERKO, Stjepana. 5. 4. 1909. Katuni, Omiš. Hrvat, radnik. U NOV od 24.10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3065. MARUŠIĆ JURE, Mije. 1915. Podgrađe, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. kod Miljevine.
3066. MARUŠIĆ MARTIN, Mate. 28. 10. 1900. Solin, Split. Hrvat, radnik. Član KPJ od 1939. U NOV od 1942. U 2. dalm. od 1942. Poginuo 8. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
3067. MARUŠIĆ MARTIN, Nikole. 26. 4. 1923. Metković. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 9. 1944. u Biokovskom PO. U 2. dalm. brigadi od svibnja 1945.
3068. MARUŠIĆ MILAN, Stipe. 1924. Solin, Split. Hrvat, radnik, član SKOJ-a. U NOV od svibnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Zarobljen lipnja 1943. na Dragoš Sedlu. Umro 2. 11. 1943. u logoru Mathausen, Njemačka.
3069. MARUŠIĆ ZDRAVKO, Ante. 14.2. 1917. Ilirska Bistrica. Hrvat, mehaničar. U NOV od 12. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3070. MASCARDO GUERINO. 11. 1911. Meramelo, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 13. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3071. MASKARELI VELJKO, Ante. 1919. Split. Hrvat. U NOV od 1942. U 2. dalm. od lipnja 1943. Studenog 1943. upućen u bolnicu 2. proleterske divizije.
3072. MASLIĆ ANDRIJA, Petra. 18. 2. 1927. Hutovo, Stolac. U NOV od 9. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3073. MASLOVIĆ NIKO, Nike 5. 12. 1925. Stupi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3074. MASOR IVO, Ive. 1925. Mlini, Dubrovnik. Hrvat, šofer. U NOV od 15. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3075. MASNIĆ IVAN (BAN), Joze. 1922. Glavice, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a Kandidat za člana KPJ. U NOV od 15. 1. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 6. 2. 1945. na Grabovoj Dragi, Mostar.
3076. MASNIĆ JAKOV, Ante. 1906. Glavice, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. Kandidat za člana KPJ od 1941. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Umro srpnja 1943. od iscrpljenosti u bolnici Šehovići.
3077. MAŠĆE ANTE (TONI), Jakova. 18. 9. 1923. Seget Donji, Trogir. Hrvat, ribar. Član KPJ. U NOV od kolovoza 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Umro 1979.
3078. MAŠĆE RUDOLF, Roka. 1919. Seget Donji, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od srpnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Umro 1978.
3079. MAŠIĆ IVAN. Poginuo 29. 5. 1944. kod Rikala, Trebinje.
3080. MAŠIĆ TONĆI, Jure. 25. 9. 1922. Selce, Brač. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1.8. 1942. Od 25. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi. Upućen u KNOJ.
3081. MAŠKOVIĆ ANDRO, Andre. 23. 11. 1912. Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 4. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3082. MAŠKOVIĆ ANTUN, Frane. 24. 5. 1928. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3083. MATAN STJEPAN, Mate. 26. 10. 1926. Kaptol, Slavonska Požega. Hrvat, radnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3084. MATANA PETAR, Pave. 1910. Babino Polje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od prosinca 1944. u 2. dalm. brigadi.
3085. MATANA PERO, Antuna. 4. 10. 1910. Babino Polje, Mljet. Hrvat, ribar. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3086. MATEUAN JURE, Petra. 1916. Zastražišće, Hvar. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan KPJ. U NOV od 1942. u bataljonu »Josip Jurčević«, zatim u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Lipnja 1943. upućen na liječenje na Majevicu, zatim u 4. vojvođansku brigadu.
3087. MATIĆ ANDRIJA, Đure. 24. 6. 1920. Dubljani, Ravno. Hrvat, radnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Predao se 18. 1. 1945. Gornji Crnac, Mostar.
3088. MATIČEVIĆ ANTUN, Mika. 24. 6. 1923. Cajkovići, Dubrovnik. Hrvat, stolar. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3089. MATIČEVIĆ JOSIP, Ivana. 8. 3. 1924. Tivat, Kotor. Hrvat, električar. U NOV od 6. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3090. MATIČEVIĆ NIKO, Pere. 18. 2. 1918. Blato, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 27. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3091. MATIĆ ANTE, Ante. 26. 4. 1925. Račišće, Kotor. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 5. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3092. MATIĆ BOŽO, Petra. 27. 12. 1924. Sonković, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1943. U NOV od 8. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. 15. 6. 1943. kao tifusar upućen u bolnicu na Majevicu, zatim u Romanijsku brigadu.
3093. MATIĆ IVO, Ive. 11. 9. 1925. Dubljani, Ravno. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3094. MATIĆ IVAN (ĐANKO), Ivana. 1922. Proložac Donji, Imotski. Hrvat, radnik. U NOV od 20. 5. 1942. u Rogozničkoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 3. 3. 1943. u Pro-lošcu, Imotski (ubijen od četnika).
3095. MARIĆ IVAN, Luke. 31. 12. 1915. Opuzen, Mostar. Hrvat, radnik. U NOV od 9. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3096. MATIĆ JOZOrPave. 1919. Hutovo, Dubrovnik. Hrvat, telefonista. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3097. MATIĆ LUKA, Pere. 23. 4. 1912. Hutovo, Dubrovnik. Hrvat, cestar. U NOV od 8. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3098. MATIĆ-PERIŠA, MARIJA, Grgura. 4. 3. 1926. Račišće, Korčula. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od listopada 194"1. U NOV od 20. 10. 1942. u Korčulanskom i Blokovskom PO. U 2. dalm. od ožujka 1943,
3099. MATIĆ MARKO, Jose. 1922. Sonković, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo svibnja 1943. u Crnoj Gori.
3100. MATIĆ NIKOLA, Marka. 1924. Sonković, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo travnja 1943.
3101. MATIĆ NIKOLA, Save. 8. 10. 1924. Sonković, Skradin, Šibenik. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 7. 5. 1943, KPJ od 1. 2. 1944. U NOV od 5. 8. 1942. u Sjevernodalma-tinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Komandir čete.
3102. MATIĆ NIKOLA, Vlaha. 5. 10. 1915. Slano, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi
3103. MATIĆ PAVO, Đure. 22. 1. 1911. Hutovi, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944.
3104. MATIĆ PETAR, Ilije. 1924. Sonkovići, Šibenik. Srbin, zemljoradnik. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 9. 1944. kod Trebinja.
3105. MATIĆ STEVAN, Petra. ć!"6. 1921 ."Skradin, Šibenik. U NOV od 8. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi.
3106. MATIĆ STIPE, Dane. 10. 10. 1022. Raslina, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1942. U 2. dalm. od 10. 10. 1942. Zamjenik komandira čete. 6. 10. 1944. upueen u 1. bokeljsku brigadu za komandira čete.
3107. MATIJAS IVAN Jure. Visine, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 16. 10. 1943. na Sjekirici, Andrijevica.
3108. MATIJAS-JAKUS JELA, hana. 18. 9. 1925. Vrsine, Trogir. Hrvatiea, domaćiea. U NOV od srpnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginula 22.^10. 1942. kod Peulja, Bosansko Grahovo.
3109. MATIJAS JOZO, Filipa. 1922. Pozorac, Marina, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3110. MATIJAS KATA, hana. 23. 1. 1923. Vrsine, Trogir. Hrvatiea, domaćiea. U NOV od srpnja 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginula 22. 10. 1942. kod Peulja, Bosansko Grahovo,
3111. MATIJAS MARIN, Ivana. 9. 11. 1923. Vrsine, Troair. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1942, KPJ od 6. 4. 1945. U NOV od 13. 6. 1942. u Trogirsko-rogozničkoj četi. U 1. dalm. od 6. 9. 1942. U 2. dalm. od lipnja 1943. Studenog 1943. upućen u prateći ba-taljon 2 korpusa.
3112. MATIJASEVIĆ ANDRO, Mihe. 22.2. 1914. Popovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944.u 2.dalm. brigadi. Poginuo 23. 1. 1945. kod s. Ljubotići, Mostar.
3113. MATIJEVIĆ ANTE, hana. 14. 6. 1918. Solin, Hnal, tvornički radnik. U NOV od 1. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
3114. MATIJASEVIĆ IVO Đure. 10. 1. 1917. Popovići, Dubrovnik. Hrvat, zidar. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3115. MATIJASEVIĆ IVO, Iva 7. 7. 1912. Popovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3116. MATIJASEVIĆ IVE, Joze. 8. 37 1924. Tivat, Kotor. Hnat, električar. U NOV od 9. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3117. MATIJASEVIĆ MATE, Ante. 20. 10. 1919. Bast, Makarska. Hrvat, radnik. Ćlan KPJ od srpnja 1944. U NOV od 13. 10. 1941. u Biokovskom PO i 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm. od lipnja 1943. Siječnja 1945. upućen u 9. diviziju. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3118. MATIJASEVIĆ MILO, Stipe. 8. 10. 1923. Hrvat, šoler. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3119. MATKOVIĆ ĐURO, Andre. 20. 4. 1926. Gornja Lastva, Trebinje. Hrvat, mehaničar. U NOV od 5. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3120. MATKOVIĆ FILIP, Andrije. 1924. Kučine, Split. U NOV od 19. 9. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 27. 10. 1942. na Cilašu, Sinj.
3121. MATKOVIĆ IVAN, hana. 11.7. 1925. Dubrovnik. Hrvat, trgovački pomoćnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3122. MATOVIĆ LJUBO, Vladimira. 1926. Duži, Drobnjak, Savnik. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 10. 1. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 27. 6. 1944. iz brigadne bolnice.
3123. MATKOVIĆ MATO, Antuna. 24. 8. 1925. Dubrovnik. Hrvat, đak. Ćlan SKOJ-a od 1943. U NOV od rujna 1944. u 2. dalm. brigadi.
3124. MATKOVIĆ MARKO, Laže. 10. 11. 1911. Bogodol, Mostar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
3125. MATKOVIĆ NIKSA, Ante. 4. 5. 1922. Dubrovnik. Hrvat, učitelj. U NOV od 7. II. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3126. MATKOVIĆ OBREN, Ilije. 1921. Bogodol, Mostar. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 14. 2. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3127. MATKOVIĆ STIPE, Mate. 8. 9. 1923. Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1. 3. 1942, KPJ od 24. 4. 1944. U NOV od~3. 1. 1943. u Biokovskom PO. U 2. dalm, od svibnja 1943. Omladinski rukovodilac bataljona.
3128. MATOSEVIĆ BOŽO, Mije. 25. 7. 1926. Bukovica, Banja Luka. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 10. 1944. u 2.dalm. brigadi.
3129. MATRIDZIJA ĐURO, hana. 3. 1. 1925. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. I I. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 23. 1. 1945. kod Dobra Glava, Mostar.
3130. MATUZI ROMANO. 28. 6. 1916. Calenzano, Firenza, Italija. Talijan, đak. U NOV od 16. 10. 1943.
3131. MATULIĆ CELESTIN, Martina. 1922. Molat, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 1941. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Zamjenik kom. ćete. 14. 7. 1942. upućen u bolnicu kao ranjenik.
3132. MATULIĆ IVE, Krste. 1912. Zadar. Hrvat, studeni. Član KPJ. U NOV od poćetka 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo kao komandir ćete lipnja 1943. na Sutjesci.
3133. MATULIĆ STJEPAN, Ivana. 1914. Postire, Brač. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3134. MATULOVIĆ ZORAN, Ante.' 1921. Klis, Split. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a 1937. Član KPJ. U NOV od 1941. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelenaori.
3135. MATUŠIĆ IVO, Nike. 28. 6. 1926. Gromaća, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3136. MATUTINOVIĆ-ŠTULA ANKA. 1921. Zaostrog, Makarska. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1942, KPJ od ožujka 1945. U NOV od 1942. u Biokovskom PO, zatim u 3. i 4. dalm. brigaui. U 2. dalm. od 6. 6. 1943.
3137. MAUROVIĆ ANDRIJA, Andre. 12. 11. 1904. Trsat, Rijeka. Hrvat, oficir bivše jugoslo-venske vojske. U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3138. MAUSA ANDRIJA, Andrije. 30. 5. 1900. Brgatac, Pazin. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3139. MAZA ANGELO, Paolo. 17. 1. 1915. Caprendolo, Brescia, Italija. Talijan, trgovac. U NOV od 10. 9. 1943.
3140. MAZSEJEWSKY FELIKS, Feliksa. 1911. Glomboćek, Poznanj, Poljska. Poljak. U NOV od 12. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3141. MAZNIĆ JAKOV, Ante. 1916. Glavice, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3142. MAZORA BRATISLAV. 24. 6. 1926. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3143. MAZORA VICKO, Pave. 18. 9. 1927. Dubravica, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3144. MAŽIBRADA JOVAN, Jovana. 5. 5. T920. Kistanje, Knin. Srbin, radnik. Član SKOJ-a od kolovoza 1941, KPJ od 5. 5. 1943. U NOV od'5. 1. 1942. u Kukovačkom vodu, ba-taljon »Bude Borjan« i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Komandir ćete. Siječnja 1945. upućen u Inženjersku školu, Pančevo.
3145. MAŽIBRADA MILE, Đure. 1923. Kistanje, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a. Poginuo 5. 6. 1943. kao ranjenik u Centralnoj bolnici kod Rudina na Pivskoj planini.
3146. MEDAKOVIĆ MILAN. Kovačići, Knin. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi/Poginuo 15. 12. 1942. kod Stipića Košara, Livno.
3147. MEDAKOVIĆ NUSRET. 8. 9. 1927. Trebinje, Musliman, zemljoradnik. U NOV od 1. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3148. MEDANIĆ BRUNO (RAGUZA), Marka. 21.4. 1912. Mali Iž, Zadar. Hrvat, ribar. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Listopada 1944. upućen u komandu grada Dubrovnik.
3149. MEDANIĆ MARCELO, Marka. 20. 11. 1907. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 8. 6. 1943. na Barama, Sutješka.
3150. MEDANIĆ MARIJA, Ive. 21.4. 1922. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. Ćlan SKOJ-a od 1942. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Umrla kao ranjenik prosinca 1943. u Plevljima.
3151. MEDANIĆ ROMANO, Krste. 28. 9. 1910. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1943. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 6. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
3152. MEDANIĆ SLAVKO, Šime, Cezara/7. 3. 1926. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 6. 6. na Gornjim Barama, Sutjeska.
3153. MEDANIĆ-PERKOV TINA, Šime. 1922. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od rujna 1942, KPJ od 1944. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
3154. MEDANIĆ VINKO, Šime. 21. 2. 1924. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 12. 6. 1943. na Zelengori.
3155. MEDIĆ BOŽO, Petra. 1923. Seget Gornji, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1943. U NOV od 28. 8. 1942. u Dinarskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1943. Poginuo 18. 3- 1943. kod Kalinovika.
3156. MEDIĆ BRANKO, Milana. 1924. Kovačići, Knin. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
3157. MEDIĆ GOJKO, Save. 2. 8. 1922. Kovačići, Knin. Srbin, soboslikar. Član SKOJ-a od 1942, KPJod listopada 1943. U NOV od 20. 11. 1942. u 2. dalm. brigadi. Zamjenik polit, kom. čete. Umro 1978.
3158. MEDIĆ HUSO, Hasana. 25. 10. 1919. Habarine, Prijedor. Zemljoradnik. U NOV od 18. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3159. MEDIĆ IVAN, Hasana. 4. 9. 1908. Dobrote, Metković. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3160. MEDIĆ JOZO, Stjepana. 5. 9. 1928. Bijeli Vir, Metković. U NOV od 27. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3161. MEDIĆ KARMELO, Ante, 1922. Donja Brela, Makarska. Hrvat, student. U NOV od 1942. Poginuo studenog 1944. kod Risna.
3162. MEDIĆ MIJO, Ilije. 29. 10. 1925. Bijeli Vir, Metković. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 20. 10. 1944. U NOV od 21. 5. 1944. u Dubrovačkom PO. U2. dalm. od 21. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3163. MEDIĆ OBRAD, Stevana. 1922. Lišane, Tinjske, Benkovac. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Travnja 1944. upućen u 29. hercegovačku diviziju.
3164. MEDO PERO, Antuna. 8. 10. 1923. Brgat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3165. MEDOJEVIĆ GOJKO, Milana. 1924. Jelina Gora, Šavnik. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 27. 12. 1943. Nestao 27. 6. 1944. kod Lapov Dola, Vilusi.
3166. MEDVIDOVIĆ ANTE, Petra. 26. 6. 1906. Ričice, Imotski. Hrvat, mlinar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3167. MEDVIDOVIĆ MARKO, Joze. 9. 5. 1908. Ričice, Imotski. Hrvat, zidar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3168. MEHOVIĆ ANDRIJA. Čitluci, Priboj. U NOV od 1943. u 2. dalm. brigadi. Nestao 16. 10. 1943. kod Nove Varoši.
3169. MEHOVIĆ MEHO, Saida. 1888. Čitluci, Priboj. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 1. 11. 1942. Poginuo 16. 10. 1943. kod Murine, Andrijevica.
3170. MEIĆ ANTE, Stipe. 1917. Betina, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Poginuo 3. 7. 1944. na Rikalu, Crna Gora, Trebinje.
3171. MEIĆ ANTE, Sime. 1910. Pirovac, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od kolovoza 1942. U NOV od 19. 7. 1942. u Primorskoj čete, a zatim u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1943. u Hercegovini.
3172. MEIĆ-SIDIĆ JEROLIN, Mate. 6. 6. 1917. Pirovac, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od veljače 1943. u NOV od 19. 7. 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od listopada 1942. Poginuo kao komandir čete 7. 2. 1945. kod s. Radeljkovina, Mostar.
3173. MEIĆ JOSIP, Jure. 1912. Pirovac, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJod veljače 1943. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo ožujka 1943. u Hercegovini.
3174. MEIĆ ŠIME, Sime. 1908. Pirovac, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 8. 8. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo svibnja 1943. u Crnoj Gori.
3175. MEKIĆ VINKO. 1919. Solin. Hrvat. U NOV od 1.8. 1941. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 14. 12. 1942. na Borovoj Glavi kod Livna.
3176. MEKIŠIĆ FRANJO, Nikole. 1919. Luka, Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Grozdol, Mostar.
3177. MELANI GINO. 17. 5. 1920. Pendano, Ferara, Italija. Talijan, mehaničar. U NOV od I. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3178. MELCHIOLI VVALTER. 20. 4. 1923. Milano, Italija. Talijan, mehaničar. U NOV od 22. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
3179. MEMET BRANKO. 1917. Nova Gradiška. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod Krstina, Mostar.
3180. MENICHELI MARIO, Giovanni. 19. 3. 1912. Monte Piascano, Italija. Talijan. U NOV od 5. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3181. MERCEP IVAN, Stjepana. 1923. Omiš, Hrvat, đak. Član KPJ. U NOV od 1943. U 2. dalm. od 13. 3. 1944. Srpnja 1944. upućen u KNOJ. Omladinski rukovodilac bataljo-na.
3182. MESIĆ HUSO. 4. 1. 1924. Bosanski Petrovac. Zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3183. MESTRIĆ STJEPAN, Andre. 1917. Lužak, Varaždin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od II. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 23. 1. 1945. kod s. Galici, Mostar.
3184. MEŠEVIĆ NIKŠA, Nikole. 30.10. 1914. Dubrovnik. Hrvat, trgovački pomoćnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3185. MEŠTROVIĆ IVAN, Joze. 1925. Kaštel Gomilica, Split. Hrvat, đak. U NOV od 1942. Bio u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Poginuo 9. 6. 1943. kod Tjentišta, Sm ješka.
3186. MEŠTROVIĆ MATE, Ivana. 3. 3. 1914. Klis, Split. Hrvat, radnik. Član KPJ. U NOV od 1941. Bio u 1. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od srpnja 1943. Komandir čete i oba vještajni oficir brigade. 20. 6. 1944. upućen za zamjenika komandanta Grupe južno- dalmatinskih odreda, zatim komandant 13. dalm. brigade. Nosilac »Partizanske spo menice 1941«. Umro 1978.
3187. MEŠTROVIĆ PETAR, Josin. 10. 7. 1919. Kaštel Gomilica, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 7. 6. 1943. Poginuo 13. 6. 1943. kod Miljevine.
3188. METOD ROKO. U NOV od 26. 7. 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
3189. MEHVATANTE, Jakova. 7.5.1901. Gizdavac, Muć, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 1. 1945. u 2. dalm. brigadi.
3190. MEKIŠ MATO, Andre. 7. 10. 1911. Poljica, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 16. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 26. 12. 1944.
3191. MEZIĆ-KURSAR ANKA, Miška. 22. 9. 1922. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od svibnja 1941. U NOV od 27. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Referent saniteta bataljona.
3192. MEZIĆ BRUNO, Miška. 8. 12. 1910. Mali Iž, Zadar. Hrvat. U NOV od 26.7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Zarobljen 9. 10. 1942. u s. Peulje i ubijen od četnika u Bosanskom Grahovu.
3193. MEZIĆ DINKA, Luke. 24. 4. 1926. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1943. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginula 20. 7. 1943. na Omerovim vodama, istočna Bosna.
3194. MEZIĆ JANJA, Marijana. 4. 1. 1922. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od rujna 1940, KPJ od 13. 2. 1944. U NOV od 27. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Listopada 1943. upućena za bolničarku u bolnicu 2. korpusa, zatim u artiljeriju 3. divizije. Šef ambulante artiljerijske brigade.
3195. MEZIĆ JAKOMA-BONINA, Šime. 2.6. 1921. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginula 28. 12. 1942. kod Kupresa
3196. MEZIĆ JOSIP-JOZE, Mate. 3. 3. 1906. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Umro lipnja 1943. od tifusa na Zelengori.
3197. MEZIĆ JOSIP (BEPO), Sime. 2. 2. 1923. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo travnja 1943.
3198. MEZIĆ MILJENKO, Mate. 14. 2. 1921. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 12. 6. 1943. na Zelengori.
3199. MEZIĆ ŠIME, Miška. 24. 9. 1924. Mali Iž, Zadar. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od srpnja 1942, KPJ od ožujka 1943. U NOV od 27. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Komandir čete. Umro 1979.
3200. MIHAICA STIJEPO, Miha. 1925. Kuna, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 16. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3201. MIHAJLOVIĆ IVO, Nikole. 1925. Dupljani, Trebinje. Hrvat, radnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3202. MIHAJLOVIĆ LAZAR, Goluba. 1925. Prijelozi, Štitari, Berane. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 1. 2. 1944. nestao 7. 5. 1944.
3203. MIHAJLOVIĆ NIKOLA, Mate. 1905. Dubliani, Ravno. Hrvat. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi, nestao 18. 1. 1945. kod s. Dubrokovići, Široki Brijeg.
3204. MIHAUEVIĆ BALDO, Đure. Doli, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Grozdol, Mostar.
3205. MIHAUEVIĆ JOVO. 20. 5. 1922. Građani, Cetinje. Crnogorac, đak. Član SKOJ-a od 1939. KPJ od kolovoza 1941. U NOV od 13. 7. 1941. u Lovćenskom PO. i 4. crnogorskoj proleterskoj brigadi. U 2. dalm. od 22. 6. 1943. 22. 11. 1943. upućen u 6. crnogorsku brigadu. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3206. MIHAUEVIĆ NIKO, Stipe. 29. 3. 1920. Livno. Hrvat, stolar. Član SKOJ-a od ožujka 1941, KPJ od prosinca 1941. U NOV od 1943. u Livanjskom bataljonu i 4. dalmatinskoj brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Zamjenik polit. kom. brigade. Nosilan »Partizanske spomenice 1941«.
3207. MIHAUEVIĆ PERO, Đure. 15. 8. 1919. Dupljani, Ravno. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3208. MIHALJEVIĆ VJEKOSLAV, Luiđa. 1914. Kaštel Gomilica. Hnat, zemljoradnik. Član KPJ od 1944. U NOV od 1942. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Umro 1962.
3209. MIHANOVIĆ-SARIĆ FILA, Joze. 8. 10. 1923. Žrnovnica, Split. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1942, KPJ od 1944. U NOV od 8. 10. 1942. u Mosorskom PO, 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943.
3210. MIHANOVIĆ JAKOV, hana. 2. 10. 1917. Žrnovnica, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1945. do 1947. U NOV od 12. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Siječnja 1943. upućen sa muzikom u 2. proletersku diviziju.
3211. MIHANOVIĆ JERE, Mate. 1910. Žrnovnica, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 12. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Siječnja 1943. upućen sa muzikom u 2. proletersku di viziju.
3212. MIHANOVIĆ JURE, Filipa. 17. 5. 1903. Glavice, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 1. 1942.
3213. MIHANIĆ JOSIP, Josipa. 2. I. 1912. Zagreb. Hrvat, trgovac. U NOV od 25. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3214. MIHANOVIĆ LUKA, Marina. 7. 7. 1923. Žrnovnica, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942, KPJ od 15.5. 1944. U NOV od 15.5. 1942. u Mosorskom PO i 5. dalm. brigadi. U 2. dalm. od travnja 1943. Polit, komesar čete.
3215. MIHANOVIĆ NEDIUKO, Ivana. 1917. Sitno Donje, Split. Hnat, zemljoradnik. U NOV od veljače 1943. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
3216. MIHANOVIĆ ŠPIRO, Mate. 1914. Žrnovnica, Split. Hnat, zemljoradnik. U NOV od siječnja 1942. Poginuo 18. 6. 1943. na pruzi Sarajevo-Višegrad.
3217. MIHEŠIĆ PETAR, Mate. 1. 8. 1909. Sibinj, Slavonski BrodTHrvat, postolar. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3218. MIHIĆ IVAN, Ivana. 1921. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 6. 6. 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 11. 6. 1943. kao borac 4. crnogorske brigade.
3219. MIHOTIĆ IVAN, Štipana. 1914. Podgora, Makarska. Hrvat, bačvar. Član KPJ od prije rata. U NOV od 1942. u 3. i 4. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Poginuo srpnja 1943. na Ozrenu, istočna Bosna.
3220. MIHOVILOVIĆ IVAN, Josipa. 27. 6. 1920. Komiža, Vis. Hnat, ribar. Član SKOJ-a od 1940. U NOV od veljače 1943. u 4. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Umro 10. 6. 1943. od iznemoglosti kao tifusar na Zelengori.
3221. MIJALIĆ IVAN, Josipa. 1919. Ložnice, Šibenik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo početkom lipnja 1943. na Sutjesci.
3222. MIJALIĆ NIKOLA. Josipa 1923. Ložnica, Šibenik. Hnat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3223. MIJAN PAŠKO, Luke. 1. 7. 1915. Split. Hnat, zidar. Član KPJ. od 1939. U NOV od 20.3. 1942. u Pnom mosorskom PO. u 2. dalm. od travnja 1943. Politički komesar ba- taljona. Srpnja 1944. upućen za političkog komesara inžinjerijske brigade 8. korpusa. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3224. MIJANIĆ ANDRIJA, Marka. 25. 8. 1944. Sitno Gornje, Split. Hnat, zemljoradnik. U NOV od veljače 1942. u Mosorskom PO. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od ožujka 1945. Zamjenik komandanta brigade.
3225. MIJAT BOSIUKO, Dinka. 1919. Pnić Šepurina, Šibenik, hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a i KPJ od 1939. U NOV od ožujka 1942. u bataljonu »Bude Borjan«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Početkom 1943. zarobljen i iste godine umro u logoru Sisak.
3226. MIJATOVIĆ DRAGOJE, Veljko. 1927. Kolašin. Crnogorac, đak. Član SKOJ-a i KPJ. U NOV od 15. 8. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Grozdol, Mostar.
3227. MIJATOVIĆ SAVA, Vladimira. 10. 10. 1908rSubotica. Srbin, brijač. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3228. MIJATOVIĆ SPASO" Mihajla. 1910. Prljevo, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 16. 4. 1942. Poginuo 15. 12. 1942. kod Livna.
3229. MIJATOVIĆ SPASO. 1922. Ljubomir, Trebinje. Srbin, radnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3230. MIKAS IVE, Mike. 1922. Betina, Šibenik. Hnat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 14. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3231. MILELJ NIKO, Stijepa. 1926. Gromača, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s. Dobrkovići, Široki Brijeg.
3232. MIKELIĆ VLADO, Martina. 6. 7. 1928. Solin, Hnat. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 7. 9. 1942. u 4. operativnoj zoni. U 2. dalm. brigadi od svibnja 1943. Lipnja 1943. zarobljen od četnika, oslobođen od 3. krajiške brigade. Od rujna 1943. u 4. splitskoj brigadi.
3233. MIKIĆ PAŠKO, Frane. 5. 5. 1920. Radomislić, Drniš. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 16. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3234. MIKIN METOD, Jose. 1921. Betina, Šibenik. Hrvat, podoficir bivše jugoslavenske vojske. Član SKOJ-a od 1941. Član KPJ od početka 1942. U NOV od travnja 1942. u bataljonu »Bude Borjan«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo kao komandir ćete. 10. 3. 1943. kod s. Breza, Konjic.
3235. MIKULANDRA MIRO, Jose. 1926. Bilicc, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 9. 12. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1944.
3236. MIKULANDRA VLADE; Ive. 1924. Biliee, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 9. 10. 1942. Poainuo 8. 10. 1943. na Šestarovcu, Andrijevica.
3237. MIKULCIĆ IVAN, Ivana. 1910. Slavonska Požega. Hrvat. U NOV od 1. 1. 1943. Pogi nuo 9. 3. 1944. kod Crnoaorskoa Grahova.
3238. MIKULIČ ANTE, Tome. Split. U NOV od 17. 9. 1942. Zarobljen 17. 3. 1943. kod Ka-linovika.
3239. MIKULIĆ ANTE, Tome. Split, Hrvat. U NOV od 1942. u 2. dalm. briaadi. Poainuo 17. 3. 1943. kod Kalinovika.
3240. MILADIN NIKO, Ive. 1922. Vodovoda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi. Nestao 23. 1. 1945. kod s. Kraljevići, Široki Brijea.
3241. MILAN LUKA, Jose. 13. 11. 1919. Poljica, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
3242. MILANI FULVIO. 9. 2. 1915. Novara, Italija. Talijan, radnik. U NOV od 15. 9. 1943.
3243. MILANKOVIĆ JAKOV, Joze. Baljci, Drniš. Srbin, zemljoradnik. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3244. MILANKOVIĆ MILAN, lanjata. 1926. Baljci, Drniš. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poainuo 14. 6. 1943. na Miljevini.
3245. MILANOVIĆ DUŠAN, Tode. 14. 1.' 1918. Kninsko Polje, Knin. Srbin, radnik. Član KPJ od 1942. U NOV od 1. 6. 1942. u Kninskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Komandir čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«. Umro 1972.
3246. MILANOVIĆ JOVO, Sime. Vrbica, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od svibnja 1942. Poainuo sredinom lipnja 1943. na Miljevini.
3247. MILANOVIĆ JURE, Filipa. 1903. Glavice, Sinj. Hrvat, radnik. Član KPJ od 1942. U NOV od 1941. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Umro 1972.
3248. MILANOVIĆ LAZAR, Tode. 28. 6. 1922. Knin. Srbin, radnik. Član SKOJ-a od rujna 1941, KPJ od listopada 1943. U NOV od 15. 1. 1941. u Dinarskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Pomoćnik polit, komesara čete. Listopada 1944. upućen u 1. bokeljsku briaadu. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3249. MILANOVIĆ MILAN, Nikole. 1913. Turbe, Travnik. Hrvat, krojač. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
3250. MILANOVIĆ MILAN, Stevana. 1921. Kninsko Polje, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
3251. MILAS IVAN, Ante. 5. 6. 1923. Zmijavci, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 15. 3. 1943. U NOV od 1943. u Imotskom PO i 4. splitskoj brigadi. U 2. dalm. od travnja 1945.
3252. MILAT ANTE (KLIBER), Ivana. 1918. Scaet Gornji, Troair. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1943. U NOV od 28. 8. 1942. u Dinarskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poainuo 6. 4. 1943. kod Foče.
3253. MILAT ANTE, Joze. 1921. Scaet Donji, Troair. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od kolovoza 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poainuo 18. 10. 1943. kod Murine, Andrijevica.
3254. MILAT IVAN, Pavla. 10. 10. 1919. Seaet, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942, KPJ od srpnja 1943. U NOV o"d 15. 6. 1942. u Vaganjskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. 15. 1. 1944. upućen u Primorsku operativnu arupu.
3255. MILAT JERKO, Mije. 1920. SeGet Gornji, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1943. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Umro od posljedica ranjavanja 15. 6.1944. u brigadnoj bolnici, Riječani.
3256. MILAT MARKO. Poainuo 28. 5. 1942. na Cilašu, Sinj.
3257. MILAT MILE, Ante, 1923. U NOV od 1942. Poainuo" 11.6. 1943. na Zelenaori.
3258. MILAT VINKO, Lovre. 1921. Seget, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. briaadi. Poainuo 18. 1.1945. kod Širokoa Brijega.
3259. MILATIĆ FRANJO, Ivana. 6. 12. 1922. Dobrote, Kotor. Hrvat, strojobravar. U NOV od 19. 8. 1944. u 2. dalm. briaadi.
3260. MILATIĆ IVAN, hana. lOT 10. 1926. Dobrote, Kotor. Hrvat, metalski radnik. U NOV od rujna 1944. u 2. dalm. briaadi.
3261. MILATOVIĆ BOŽO, Mira. Miukosovići, Danilovgrad. Crnogorac, zemljoradnik. Poainuo 31. 5. 1944. Zeljevo, Nikšić.
3262. MILATOVIĆ NEŠKO, Maksima. 20. 4. 1909. Nikšić. Crnoaorae, postolar. U NOV od 10. 11. 1943.
3263. MILENKOVIĆ LUKA, Nikole. 22. 12. 1915. Makoše, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3264. MILETA JOVAN, Steve. 12. 1. 1900. Žitnić, Drniš. Srbin, postolar. U NOV od 12. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
3265. MILETA ĐURO, Nika. 1911. Đurinići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3266. MILETAKĐURO, Nike. 12. 3. 1909. Đurinići, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3267. MILETIĆ DUŠAN, Blaža. 5. 9. 1920. Stankovci, Benkovac. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1943, KPJ od 10. 10. 1944. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Siječnja 1943. upućen u muziku 2. proleterske divizije.
3268. MILETIĆ IVAN. Muć, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1944. kod s. Močioci, Ivanjica.
3269. MILETIĆ JURE, Jakova. 1922. Milešina, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od veljače 1943. Poginuo svibnja 1943. na Sinjajevini.
3270. MILETIĆ LUKO, Nike. 1916. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3271. MILETIĆ MATO, Ivana. 10. 3. 1923. Svirče. Hvar. Hrvat, mesar. U NOV od 7. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3272. MILETIĆ MILAN. Kamenmost, Imotski. Zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943.
3273. MILETIĆ PERO, Ive. 20. 5. 1913. Brašina, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 16. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3274. MILIĆEVIĆ ANTE. Hrvat, obalni radnik. Član KPJ. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Umro 1977.
3275. MILIĆEVIĆ DOMINIK, Simuna. 24. 6. 1926. Sovici, Ljubuški. Hrvat, šofer. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3276. MILICIĆ ANTUN, Mije. 14. 1. 1905. Međarača, Petrinja. Hrvat, službenik. U NOV od 24. 10. 1944, u 2. dalm. brigadi.
3277. MILICIĆ LUKO, Pere. 1907. Zastolje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20.10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3278. MILICIĆ MARIJAN, Mate. 24. 5. 1927. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3279. MILIĆlC SPIRO, Jure. 1916. Podgora, Makarska. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1943. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci kao ranjenik u Centralnoj bolnici.
3280. MILICIĆ VOJIN, Mihajla. 1922. Muač, Šavnik. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 11. 12. 1943. Nestao 31. 5. 1944. kod s. Brštana, Nikšić.
3281. MILIĆ ANTE. Obavještajni oficir bataljona.
3282. MILIĆ IVAN, Štipana. 26. 8. 1920. Zagvozd. Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 27. 1. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3283. MILIĆ OZREN, Lina. 1927. Šibenik. Hrvat, đak. U NOV od 1943. u 2. dalm. brigadi.
3284. MILIĆ PAVAO, Prokupija. 1907. Biskupija, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
3285. MILIĆ SAVA, Jovana. 1909. Biskupija, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 15. 6. 1943. na Jahorini.
3286. MILIN JOSIP, Nikole. 12.3. 1913. Tribunj, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan KPJ od 1944. U NOV od 2. 3. 1942, u Primorskoj četi. U 2. dalm. od listopada 1942. Zamjenik komandira čete. Koncem 1944. upućen u 1. bokeljsku brigadu.
3287. MILIN MILJENKO, Ante. 1923. Tribunj, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 5. 1942. u bataljonu »Bude Borjan«. U 2. dalm. od 2. 10. 1942. Poginuo na Zelengori 11. 6. 1943.
3288. MILINA FRANO, Vicka. 1915. Lumbarda, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Zarobljen 23. 1. 1945. kod s. Ljubotići, Mostar.
3289. MILINA STJEPAN, Roka. 26. 12. 1901. Lumbarda, Korčula. Hrvat, ribar. U NOV od 20.9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3290. MILINKOVIĆ BRANKO, Damjana. 21. 11. 1922. Palanka, Gračac. Srbin, đak. Član SKOJ-a od rujna 1940, KPJ od studenog 1942. U NOV od svibnja 1942. u Sjeverno-dalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. f944. Polit, komesar brigade. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3291. MILINKOVIĆ SAVA-SAKO, Nikole. 1913. Kusac, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 18.5. 1942. u bataljonu »Branko Vladušić«. U2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 21. 3. 1943. kod Kalinovika.
3292. MILINKOVIĆ SIMO, Jovana. 1911. Kusac, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 18. 5. 1942. u bataljonu »Branko Vladušić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 27. 2. 1943. kod s. Vrdi, Mostar.
3293. MILINKOVIĆ TODOR, Todora. 1902. Kusac, Gračac. Srbin, službenik. U NOV od 1942. U 2. dalm. od lipnja 1943. Poginuo lipnja 1943. na Romaniji.
3294. MILINOVIĆ IVAN, Joze. 17. 6. 1925. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3295. MILIŠIĆ DUJE, Jerka. 1923. Solin. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1942. U 2. dalm. od listopada 1942. Poginuo svibnja 1943. kao ranjenik u Centralnoj bolnici kod Celebi-ća, Foča.
3296. MILIŠlC FABIJAN, Ante. Solin, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
3297. MILIVOJEVIĆ ILIJA, Duje. Poginuo 25. 6. 1943. na Romaniji.
3298. MILIVOJEVIĆ JOVAN, Save. 1923. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 11. 6. 1943. na Zelengori.
3299. MILIVOJEVIĆ JOVANKA, Save. 15. 12. 1927. Polača, Knin. Srpkinja, učenica. Član SKOJ-a. U NOV od prosinca 1942. u 2. dalm. brigadi.
3300. MILIVOJEVIĆ SPASO, Bože. 1922. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 20. 4. 1945. na Cresu.
3301. MILOGLAV IVO, Pava. 23. 5. 1926. Dubravka, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3302. MILOGLAV NIKO, Ive. 1922. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 23. 1. 1945. kod s. Kraljevići Široki Brijeg.
3303. MILOGLAV NIKO, Pava. 1924. Dubravka, Dubrovnik, Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3304. MILOJKOVIĆ MIRKO, Radomira. 28. 10. 1918. Smederevska Palanka. Srbin, radnik. Član KPJ od 1939. U NOV od 7. 7. 1941. Član OK Kragujevac, u 3. sanđačkoj proleterskoj brigadi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Član političkog odjela brigade. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3305. MILOSLAVIĆ KRSTO, Krsta. Bujici, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 11. 1944. kod Risna, Boka.
3306. MILOSLAVIĆ MARIN. 1924. Buići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 25. 10. 1944. kod Risna, Boka.
3307. MILOSLAVIĆ NIKOLA, Nikole. 28. 1. 1914. Dubrovnik. Hrvat. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 3. 5. 1945. kod s. Rukavca, Opatija.
3308. MILOSLAVIĆ NIKOLA, Vlade. 4. 4. 1917. Bujici, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3309. MILOSLAVIĆ NIKŠA, Antuna. 5. 12. 1920. Bujici, Dubrovnik. Hrvat, službenik. U NOV od 17. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3310. MILOSLAVIĆ STJEPO, Mate. 26. 6. 1922. Bujici, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 1. 1. 1945.
3311. MILOSAVUEVIĆ ANTUN, Krste. 7. 11. 1913. Bujici, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3312. MILOŠAVLIEVIĆ BOŽO, Ivana. 22. 7. 1924. Bujici, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3313. MILOSAVUEVIĆ FRANO, Luke. 23. 2. 1906. Mokoše. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 1. 2. 1945. kod Širokog Brijega.
3314. MILOSAVUEVIĆ NIKO, Antuna. 10. 10. 1912. Makoše, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 27. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3315. MILOSAVUEVIĆ VLAHO, Nike. 30. 10. 1909. Bujici, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3316. MILOŠ ILIJA. 1922. Vrbnik, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo početkom lipnja 1943. kod Mratinja na Pivi.
3317. MILOŠ MARIJA, Luke. 3. 11. 1922. Ston, Dubrovnik. Hrvatica, službenica. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi.
3318. MILOŠ MIRKO, Marka. 25. 1. 1925. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, student. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3319. MILOŠ NEDA. 1921. Starigrad, Hvar. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1941, KPJ od 1943. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Omladinski rukovodilac brigade.
3320. MILOŠEVIĆ IVAN, Nikole. 30. 9. 1921. Đurinići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3321. MILOŠEVIĆ KARMELA, Jose. 1917. Zaton, Šibenik. Hrvatica, domaćica. Kandidat za člana KPJ od 1940. U NOV od listopada 1942. u 3. sanđačkoj brigadi. U 2. dalm. od lipnja 1943. Referent saniteta brigade. Umrla od ranjavanja studenog 1944. u bolnici u Dubrovniku.
3322. MILOŠEVIĆ MELKO, Kate. 25. 3. 1912. Pula. Hrvat. U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3323. MILOSEVIĆ-PRVINIĆ MILA, Duje. 1926. Glavice, Sinj. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1942, KPJ od 1944. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi.
3324. MILOSEVIĆ MOMIR. 27. 3. 1912. Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3325. MILOSEVIĆ NIKO, Ante. 6. 7. 1911. Zaton, Dubrovnik. Hnal, pomorac. U NOV od 11. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3326. MILOSEVIĆ SAVO, Jovana. 10. 3. 1909. Majdan, Herceg-Novi. Zemljoradnik. U NOV od 29. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3327. MILOSEVIĆ TOME, Šime. 1908. Zaton, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Kandidat za člana KPJ 1940. U NOV od listopada 1942. u 3. sandžaćkoj brigadi. U 2. dalm. od lipnja 1943. Poginuo 28. 12. 1943. u s. Vilovi, Nova Varoš.
3328. MILOSEVIĆ ZVONKO, Joze. 1914. Glavice, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 9. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 2. 4. 1944. kod s. Bogmilovići, Nikšić.
3329. MIKOVCEVIĆ MISO. 9. 3. 1912. Dubrovnik. Radnik. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3330. MILOVIĆ JANJA, Save. 1919. Gornje Polje, Grahovo. Crnogorka, domaćica. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od srpnja 1944. u 2. dalm. brigadi.
3331. MILOVIĆ JELA, Save. 9. 11. 1919. Gornje Polje, Nikšić. Crnogorka, domaćica. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 15. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3332. MILUTINOVIĆ BOŽO, Mira. Sjeverna Rijeka, Andrijevica. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 29. 5. 1944. kod Bileće.
3333. MILUTINOVIĆ IVO, Nike. 1. 7.1927. Obuljeno, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 25. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3334. MILUTINOVIĆ MIHO, Antuna. 2. 3. 1921. Obuljeno, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3335. MILJAK ANKA, Bože. 10. 9. 1925. Živdgošćc, Makarska. Hrvatica, đak. Član SKOJ-a od 1942. u Biokovskom PO i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Koncem 1944. upućena u Gardu.
3336. MILJAK ROMANDO, Mihe. 1923. Dubrovnik. Hrvat, brijač. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 21.1. 1945. kod s. Galici, Mostar.
3337. MILJANOVlCANTUN, Tome. 1. 8. 1923. Cilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3338. MILJANOVIĆ ANTE, Luke. 25. 8. T922. Cilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3339. MILJANIĆ IVAN, Ivana. 8. 10. 191(1 Uskoplje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 11. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3340. MILJANIĆ MARKO, Vlaha. 8. 1. I9Z5. Uskoplje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3341. MILJANOVIĆ SPASO. 1921. Trebinje. Zemljoradnik. U NOV od 2. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3342. MlLJAS JOZO, han. 14. 12. 1926. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 8. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3343. MILJAS MATE, Lujka. 1923. Tijesno, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od listopada 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3344. MILJAS NIKO, Antuna. 19. fl. 1921. Lopud, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. na Ciganskom Brdu, Široki Brijeg.
3345. MILJAS STIPE, Sime. 1921. Tijesno, Šibenik. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3346. MILJCEVIĆ ALFREDO, Bože. 3. 4. 1917. Rijeka, Dubrovnik. Hrvat, mehaničar. U NOV od 16. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3347. MILJEVIĆ IVAN, Pere. 5. 8. 1910. Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3348. MILJEVIĆ PANTELIJA. 3. 7. 1912. Raljevac, Knin. Srbin, radnik. U NOV od 8. 2. 1943. U 2. dalm. brigadi. Komandant bataljona.
3349. MILJKOVIĆ BRANKO, Bože. 1922. Split. Hrvat, instalater. U NOV od 10. 10. 1942. Poginuo ožujka 1943. na Neretvi.
3350. MILJKOVIĆ ĐURO, Jovana. 20. 4. 1920. Sinj. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od srpnja 1941, KPJ od 20. 8. 1943. U NOV od 17. 1. 1942. u partizanskoj četi na Vrdovu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Zamjenik komandira čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3351. MIMICA ĆEDO, Ante. 1925. Mimice, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3352. MIMICA HRVOJE, Mate. 19. 4. 1924. Mimice, Omiš. Hrvat, mesar. Član SKOJ-a od 1942, KPJ od 1944. U NOV od 10. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Komandir čete.
3353. MIMICA MATO, Đure. 21. 1. 1921. Mikašići, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3354. MIMICA MILAN, Joze. 1924. Mimice, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3355. MINIGO JURE, Marina. 1923. Podstrana, Split. Hnat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941, KPJ od siječnja 1943. U NOV od listopada 1942. u Mosorskom PO. U 2. dalm. od veljače 1943. Poginuo 6. 2. 1943. kod s. Radeljkovina, Široki Brijeg.
3356. MINO'VIĆ BAJRAM" 1918. Odri, Vratniea, Tetovo. Albanae. U NOV oa 28. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 5. 1945. kod Pasjaka, Rijeka.
3357. MIOCEVIĆ NEDJELKO, Josipa. 26. 5. 1912. Kozica, Vrgorac. Hrvat, kuhar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3358. MIODRAGOVIĆ JOVAN, Stevana. 1898. Obrovac. Srbin, svećenik. U NOV od 1942. U 2. dalm. brigadi od lipnja 1943. Poginuo 15. 6. 1943. na Miljevini.
3359. MIODRAGOVIĆ SMILJA,'Jovana. Žagrovac, Knin. Srpkinja. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Poginula 15. 6. 1943. na Jahorini.
3360. MIRĆIĆ-KRALJ DESANKA, Vukića. 26. 7. 1927. Kralji, Andrijevica. Crnogorka, učenica. Član SKOJ-a od 1943, KPJ od 1944. U NOV od 2. 10. 1943. u 2. dalm. brigadi od svibnja 1944.
3361. MIRIĆ MILAN, Obrada. 25. 11. 1919. Radučić, Knin. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 7. 5. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
3362. MIRKOV BOŽO, Antin. 1901. Bibinje, Zadar. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 7. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
3363. MIRKOVIĆ BRANKO, Mirko. 6. 5. 1923. Kninsko Polje, Knin. Srbin, radnik. Član SKOJ-a od 1941, KPJ od 1942. U NOV od 27. 7. 1941. u Kninskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Načelnik štaba brigade. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3364. MIRKOVIĆ DINKO, Šime. 28. 9. 1928. Hnat, đak. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3365. MIRKOVIĆ DUŠAN. Gliše. 1922. Kninsko Polje, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 11. 6. 1943. na Zelengori.
3366. MIRKOVIĆTDORĐE, Mirka. 1925. Kninsko Polje, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Umro 16. 6. 1943. u brigadnoj bolnici na Jahorini.
3367. MIRKOVIĆ ILIJA, Miloša. 1919. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 11.6. 1943. na Zelengori.
3368. MIRKOVIĆ JAKOV, Save. 1919. Polača, Knin. U NOV od 1942. Poginuo 11. 6. 1943. na Zelengori.
3369. MIRKOVIĆ JOVAN, Gliše. 1914. Polače, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 12. 6. 1943. na Zelengori.
3370. MIRKOVIĆ KRSTO, Save. 20. 1. 1920. Banjani, Nikšić. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3371. MIRKOVIĆ MILAN, Sime. Kninsko Polje, Knin. Srbin zemljoradnik. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 13. 6. 1943. kod Miljevine.
3372. MIRKOVIĆ MIRKO, Ilije. 1923. Kninsko Polje, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 18. 6. 1943. na pruzi Sarajevo-Višegrad.
3373. MIRKOVIĆ STANKO, Todora. 16. 7.T914. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ od ožujka 1943. U NOV od 15.9. 1942. u Dinarskom PO. Studenog 1943. u 2. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Umro poslije rata.
3374. MIROSLAVIĆ MARIN. Poginuo 20. 10. 1944. kod Risna.
3375. MISKIN ŽARKO, Milana. 16. 11. 1919. Gruda, Dubrodnik. Hrvat, bravar. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3376. MIŠE ANTE, Stipe. 1921. Tijesno, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od prosinca 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3377. MIŠE FRANE.
3378. MIŠE ŠIME, Duje. 1922. Arbanija, Trogir. Hnat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo flpnja 1943. na Zelengori.
3379. MIŠE VICKO, Blaža. 1923. Trogir. Hrvat, đak. Član SKOJ-a.ll NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3380. MIŠETA PERO, Bože. 10. 4. 1907. Zaton, Dubrovnik. Hn'at, zemljoradnik. U NOV od 19. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3381. MIŠIĆIN ANDRIJA, Fabijafia. 14. 11. 1921. Kaštel Kambelovac, Split. Hnat, zemljoradnik. Član KPJ od siječnja 1945. U NOV od 17. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi.
3382. MIŠIĆ NIKOLA, Vlaha. 25.'8. 1915. Ćilipi, Dubrovnik. Hn-at, zemljoradnik. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3383. MIŠIĆ NIKO, Marka. 17. 6. 1925. Zvekovica, Dubrovnik. Hn-at, kovač. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3384. MIŠKOVIĆ ILIJA, Mate. 1921. Vidovica, Brčko. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 2. 1945. kod Grabove Drage, Mostar.
3385. MITAR KAJA, Ivana. 4. 8. 1922. Seget, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1943. KPJ od 4. 11. 1944. U NOV od 8. 6. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942.
3386. MITAR MARIJA, Marina. 1925. Seget Donji, Trogir. Hrvatica, đak. Član SKOJ-a. U 2. dalm. od 11. 3. 1943. Poginula lipnja 1943. na Sutjesci.
3387. MITAR VINKA, Blaža. 24. 10. 1926. Seget Gornji, Trogir. Hrvatica. Član KPJ. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi, referent saniteta bataljona. Poginula siječnja 1945. kod s. Dobra Glava, Mostar.
3388. MITIĆ VELIMIR, Andrije. 30. 10. 1924. Janjine, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 6. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3389. MITROVIĆ ANDRIJA. Polit. kom. čete.
3390. MITROVIČ DANICA, Manuela. 1926. Loznik, Zenica. Član SKOJ-a od 1942, KPJ od 1944. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi.
3391. MIZDREK MILOŠ, Marka. Strmica, Knin. podoficir bivše jugoslavenske vojske. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3392. MLAČIĆ FILIP, Ivana. 1918. Vinišće, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
3393. MLAČIĆ IVAN, Filipa. 1924. Vinišče, Trogir. Član SKOJ-a. U NOV od 1943. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
3394. MLADENOVIĆ TANASIJE. Srbin, književnik. Član KPJ. U NOV od 1941. U 2. dalm. od listopada 1942. do siječnja 1943. Član polit, odjela brigade. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3395. MLADINA IVAN, Bože. 27. 12. 1904. Budimiri, Sinj. Hrvat, postolar. U NOV od 10. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
3396. MLINAR BORO, Dušana. 1919. Šibenik. Srbin, mehaničar. Član KPJ od kolovoza 1942. U NOV od siječnja 1943. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Poginuo lip nja 1943. na Zelengori.
3397. MLINAR ZORKA, Stipe. 15. 10. 1921. Šibenik. Hrvatica, radnica. U NOV od siječnja 1943. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Poginula nesretnim slučajem svibnja 1943. kod Trsta.
3398. MLINAREVIĆ PAJO, Đure. 1922. Kovačić, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 9. 5. 1943. kod Dragočave, Foča.
3399. MODRIĆ STIPE, Mate. 1919. Glavice, Sinj. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 5. 1. 1942. Poginuo 12. 3. 1944. kod s. Kurljaj, Crnogorsko Grahovo. Komandir čete.
3400. MOJAŠ IVAN, Ive. 18. 8. 1911. Slano, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3401. MOJAŠ MLADEN, Pave. 1925. Dubrovnik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1944. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3402. MOJKOVICA ANTUN. 1927. Gromača, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 23. 1. 1945. kod s. Ljubotići, Mostar.
3403. MONKOVIĆ IVO, Ive. 19. 5. 1922. Ljuta, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1943. U NOV od 15. 5. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3404. MONKOVIĆ NIKO, Pera 28. 8. 1921. Ljuta, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1944, KPJ od 1945. U NOV od 17. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3405. MONKOVIĆ PERO, Vlaha. 26. 5. 1923. Ljuta, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1944. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3406. MONTIJOVO, Mile. 1914. Knin. Srbin, radnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3407. MORĐIN BORO, Nike. 12.11.1907. Orašac, Dubrovnik. Hrvat. U NOV od 20.10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3408. MORĐIN ĐURO, Nike. 8. 11. 1907. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3409. MORĐIN LUKA. 1910. Smokovljani, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3410. MORETIĆ MARKO, Luke. 1926. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1944. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3411. MORIĆ ANTE, Ante. 9. 5. 1921. Crljenik, Benkovac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 2. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi.
3412. MORIĆ IVAN, Nikole. J910. Stankovci, Benkovac. Hrvat, zemljoradnik. U 2. dalm. od 2. 3. 1943. Poginuo 20. 5. 1943. na Sinjajevini.
3413. MORIĆ MILAN, Krste. 5. 5. 1925. Putičanje, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od svibnja 1943, KPJ od studenog 1944. U NOV od 8. 8. 1942. u Sjevernodal-matinskom PO. U 2. dalm. od travnja 1943.
3414. MORIĆ LEON, Milana. 1920. Betina, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1940. U NOV od 1941. Bio u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. od 6. 6. 1943. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3415. MORIĆ MILE, Ivana. 1923. Crljenik, Benkovac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 2. 2. 9143. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
3416. MORIĆ SLAVKO, Nikole. 1921. Stankovci, Benkovac. Hrvat, zemljoradnik. U 2. dalm. od 2. 3. 1943.
3417. MORNAR VICKO, Ivana. 15. 5. 1907. Kaštel Štafilić, Split. Hrvat, muzičar. U NOV od 18. 11. 1942. u 2. dalm. brigadi. Studenog 1944. upućen u 8. korpus.
3418. MORO IVAN. 24. 2. 1911. Pakrac. Hrvat, krojač. U NOV od 20. 9. 1943.
3419. MOROVIĆ BLAŽ, Ivana. 3. 2. 1907. Kula, Opuzen. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3420. MOROVIĆ ŠIME, Ante. 1915. Filip Jakov, Biograd n/m. Hrvat, radnik. U NOV od siječnja 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
3421. MOSSO GIOVANNI. 5. 3. 1923. Corimano, Torino, Italija. Talijan, radnik. U NOV od 19. 9. 1943.
3422. MOSOR IVAN, Ivana. 3. 5. 1925. Mlini, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3423. MRACEVIĆ PETAR, Bože. 24.6.1922. Hrvat, bravar. U NOV od 14. 10.1944. u 2. dalm. brigadi,
3424. MRATOVIĆ ZVIZDAN, Mate. 1925. Janjina, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1943. U 2. dalm. od 15. 3. 1945.
3425. MRĆELA ANTE, Ivana. 1. 1. 1915. Perković, Šibenik. Hrvat, službenik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3426. MRCELIĆ MARIN, Ivana. 27. 11. 1926. Donji Dolac, Omiš. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 15. 4. 1943, KPJ od 20. 10. 1943. U NOV od 7. 1. 1943. u 4. operativnoj zoni. U 2. dalm. od 15. 2. 1943. 1. 1. 1945. upućen u 5. pomorski obalni sektor.
3427. MRDALJ LJUBO, Gliše. 12. 10. 1921. Smolčići, Zadar. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 10. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 15. 3. 1945. kod Posedarja.
3428. MRDALJ MILOŠ, Todora. 14. 7. 1924. Stankovci, Benkovac. Srbin, trgovac. U NOV od 21. 7. 1943. u 2. dalm. brigadi.
3429. MRDEŽA MIJO, Jure. 1924. Lepenica, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od rujna 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 9. 6. 1943. kod Lučkih koliba, Zelengora.
3430. MRDA DANE, Nikole. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 10.5. 1942. u Sje-vernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 26. 3. 1944. kod Pirin Dola, Crnogorsko Grahovo.
3431. MRDA GOJKO, Marka. 1918. Palanka Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 18. 5. 1942. u bataljonu »Branko Vladušić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
3432. MRDIJA ILIJA, Petra. Palanka, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 18. 5. 1942. u bataljonu »Branko Vladušić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3433. MRDA MANE, Nikole. 1924. Palanka, Gračac. Srbin, đak. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 18. 5. 1942. u bataljonu »Branko Vladušić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 28. 2. 1943. kod s. Vrde, Mostar.
3434. MRDA NIKOLA-NINA, Petra. 1914. Palanka, Gračac. Srbin, radnik. Član, SKOJ-a od 1942. Član KPJ od 1943. U NOV od 18. 5. 1942. u bataljonu »Branko Vladušić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 18. 6. 1943. na pruzi Sarajevo-Višegrad.
3435. MRDA SIMO, Ilije. 1918. Palanka, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 18. 5. 1942. u bataljonu »Branko Vladušić«. U 2. dalm. od 3.10.1943. Poginuo 17. 10. 1942.naBag-nju, Sinj.
3436. MRDA STEVAN, Steve. 17. 7. 1908. Zagrović, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 11. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
3437. MRĐEN ANTON, Ivana. 10. 1. 1925. Metković. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1943. Član KPJ od 1945. U NOV od 8. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3438. MRĐEN LUKA, Ive. 5. 6. 1910. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3439. MRĐEN NIKOLA, Đure. 11. 7. 1925. Metković. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3440. MRĐAN VINKO, Jakova. 21. 5. 1921. Biograd n/m. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1939. Član KPJ od 1943. U NOV od 7. 3. 1942. u bataljonu »Bude Borjan«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Politički komesar čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3441. MREŽAR FRANJO, Frane. 30.4. 1901. Rateće, Krško. Slovenac, financ. U NOV od 10. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3442. MRKIĆ LUKA, Sime. 1919. Medviđa, Obrovac. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-aod 1941. Član KPJ. U NOV od 22. 2. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
3443. MRKIĆ MILAN, Stevana. Cerovac, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od svibnja 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelensori.
3444. MRKfĆ PAJO, Mile. 13. 5. 1921. Cerovac, Zrmanja, Gračac. Srbin, radnik. Član SKOJ-a od 15. 5. 1942, KPJ od 30. 6. 1943. U NOV od 27. 7. 1941. u 9. gerilskom odredu. U 2. dalm. od 5. 6. 1943. Komandant bataljona. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3445. MRKIĆ ROKO, Sime. 1918. Medviđa, Obrovac. Član KPJ. U NOV od 22. 2. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 16. 6. 1943. na Jahorini.
3446. MRNAREVIĆ MARIJA, Miha. 19.9. 1924. Dunave, Dubrovnik. Hrvatica, domaćica. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3447. MRSE IVO, Roka. 1906. Marvinjac, Dubrovnik. Hrvat, zidar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1978.
3448. MRSA FRANE, Tome. 1921. Zaton, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
3449. MRSA IVAN, Marka. 26. 5. 1922. Zaton, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od sredine 1941, KPJ od 25. 9. 1941. U NOV od 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Oficir OZN-e brigade. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3450. MRSA MATE, Ante. 1914. Zaton, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1933. U NOV od studenog 1941. u bataljonu »Marko Orešković«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
3451. MRSA MATE, Vice. 5. 6. 1910. Zaton. Hrvat, šofer. član KPJ od 23. 7. 1945. U NOV od svibnja 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. 1944. upućen u 5. brigadu KNOJ-a. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3452. MRŠUUA KRSTO, Zoroslava. 20. 9. 1922. Prčanj, Kotor. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3453. MUCALIČA RADOMIR, Nikole. 21. 10. 1925. Gornja Morača, Kolašin. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 1. 2. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3454. MUDRONJA BRANIMIR. 19. 9. 1921. Murter, Šibenik. Hrvat, pitomac mornaričke mašinske podoficirske škole bivše JRM. Član KPJ od 15. 3. 1942. U NOV od 15. 8. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. 26. 10. 1942 upućen u 4. operativnu zonu.
3455. MUDRONJA SLAVKO-ZORIĆIN, Krste. 1919. Murter, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 12. 1. 1942. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 18. 3. 1943. kod Kalinovika.
3456. MUHIĆ OMER, Huse. 20. 5. 1905. Turbe, Travnik. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo siječnja 1945. kod s. Crnac, Mostar.
3457. MUHOBERAC VLAHO, Vlahe. 28. 2. 1914. Osojnik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 30. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 2. 1945. kod Širokog Brijega.
3458. MUJAČlĆ JUNUS.Jusufa. 1. 1. 1910. Trebinje. Radnik. U NOV od20.6. 1943. u2. dalm. brigadi.
3459. MUJAĆIĆ SULJO, Salka. 13. 9. 1903. Trebinje. Zemljoradnik. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 22. 8. 1945. nesretnim slučajem.
3460. MUKIĆ OMER, Huse. 20. 5. 1905. Turbe, Travnik. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod Širokog Brijeka.
3461. MULADIN CVJETKO, Mate. 5. 4. 1921. Orasac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3462. MULANOVIĆ DINKO. 2. 7. 1918. Starigrad, Hvar. Hrvat, trgovac. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3463. MULIĆ JUSUF, Nume. 1930. Livno. Musliman, đak. U NOV od 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
3464. MUNIŠIĆ VUKASlN, Marka. 16. 11. 1927. Plana, Bileća. Srbin, đak. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3465. MUNITIĆ IVAN, Mate. 7. 12. 1923. Dubrovnik. Hrvat. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 2. 5. 1945. kod Opatije.
3466. MUNITIĆ JURE, Mladena. 26. 10. 1915. Grabovna, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3467. MUNITIĆ JURE, Stipe. 22. 4. 1917. Omiš. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 28. 2. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
3468. MUNITIĆ MATE, Ivana. 23. 12. 1925. Grabovac, Imotski. Hrvat, radnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3469. MUNITIĆ VINKO, Ante. 8. 10. 1925. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3470. MUNIVRANA^IVAN, Lovre. 16. 9. 1925. Gala, Sinj. Hnat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1943. KPJ od prosinca 1944. U NOV od 1. 9. 1943. u Mosorskom PO. U 2. dalm. brigadi od ožujka 1945.
3471. MURAKOVIĆ MUNIR, Mehmeda. 22. 10. 1922. Žepće, Visoka. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 6. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3472. MURATOVIĆ MILIVOJE, Jakova. 6. 1. 1926. Petrovo Selo, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3473. MUSIĆ ANTE, Ante. 20. 3. 1905. Lumbarda, Korčula. Hnat, zemljoradnik. Poginuo 9. 2. 1945. na Jastrebiku kod Mostara.
3474. MUSIĆ ANTE. 1920. Zaton, Šibenik. Hnat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. Član KPJ. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Referent saniteta bataljona. Poginuo 7. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
3475. MUSIĆ GRGA, Mate. 5. 1. 1900. Lišane. Osmica, Benkovac. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 6. 1. 1945. u 2. dalm. brigadi.
3476. MUSIĆ-ŽIVKOVIĆ MILENKA, Roka. 27. 3. 1923. Zaton, Šibenik. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1. 10. 1942. Lipnja 1943. upućena u bolnicu na Majevicu, gdje je zarobljena i odvedena u logor Sisak i Zagreb odakle je pobjegla.
3477. MUSLADIN ILIJA, Petra 1913. Orašac,"Dubrovnik. Hrvat," zidar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3478. MUSLADIN LUKA, Mate. 25. 8. 1919. Orašac, Dubrovnik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 1. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3479. MUSLADIN NIKO, Ive. 25. 3. 1913. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, ložač. U NOV od 22.9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3480. MUSLADIN NIKOLA,Ive. 3. 1. 1916. Orašac, Dubrovnik. Vrtlar. U NOV od 26. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3481. MUSLIN JAKOV, Josipa. 26. 3. 1903. Dubrovnik. U NOV od 1. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3482. MUSULIN JOZO, Ivana. Metković. Hnat. U NOV od 1942. Poginuo 17. 4. 1943. kod Foče.
3483. MUSULIN JURE, Marka. 1914. Staševica, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od veljače 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 5. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
3484. MUSULIN ŠTIPAN, Grge. 1923. Metković. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 10. 8. 1943. u 2. dalm. brigadi.
3485. MUSTRA KAJO, Marka. 1925. Seget Gornji, Trogir. Hnat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. kao ranjenik u Centralnoj bolnici na Sutjesci.
3486. MUSTRA MIRO, Ivana. 10. 3. 1927. Seget Gornji, Trogir. Hn-at, đak. U NOV od 1942. U 2. dalm. od 15. 11. 1942.
3487. MUSTRA SVETIN, Nikole. 1918. Seget Gornji, Trogir. Hn'at, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. kao ranjenik u Centralnoj bolnici, Sutjeska.
3488. MUSTRA VIKTOR, Ivana. 1912. Seget Gornji, Trogir. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
3489. MUTTI ATILIO, Luigi. 12. 6.^1922. Milano, Italija. Talijan, automehaničar. U NOV od10. 10. 1943. u 2. dalm. brigadi.
3490. MUŽE IVAN, Dragutina. 1925. Ozalj, Karlovac. Hrvat. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 2. 1945. kod Boaodola, Mostar.
3491. MUŽEK ANDRIJA, Ivana. 19. 10. 1921. Mahićno, Karlovac. Hn 3492. MUŽEU IVAN, Dragutina. 8. 9. 192?. Ozalj, Karlovac. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 2. 1945. kod s. Bogodol, Mostar.
3493. MUŽINIĆ VLADO, Mate. 1914. Srinjine, Split. Hn'at, zemljoradnik. U NOV od 18. 9. 1942. Umro 26. 1. 1945. u bolnici od ranjavanja.
3494. MUELER ALFRED, Augustin. 12. 4. 1902. Breslav, Njemačka. Nijemac, tipograf. U NOV od 6. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi. Prosinca 1944. ostao u zatvoru u Dubrovniku.
3495. NADOVEZA STIPE, Andrije. 1922. Šibenik. Hn'at, radnik. Član SKOJ-a od 1942. U • NOV od 18. 3. 1942. u Sjevernodalmatinskom odredu i bat. »Branko Vladušić«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
3496. NADOVEZA NIKOLA, Tome. 8. 8. 1906. Ićevo-Rupe, Šibenik. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ od 1944. U NOV od 15.4. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Veljače 1945. upućen u školu za vezu u Beograd.
3497. NADRAMIJA ALEKSANDAR, Duška. 16. 10. 1926. Brgat, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3498. NADRAMIJA ANTUN, Paška. 1918. Mlini, Dubrovnik. Hn'at, zemljoradnik. U NOV od 22. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Grozdol, Mostar.
3499. NAHIRMI IVAN, Todora. 7. 7. 1925. Dubrava, Banja Luka. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3500. NAGLAM MATE, Mate. 1905. Kljenak, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od si ječnja 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
3501. NAJEV JOZO, Ivana. 1920. Najevi, Marina, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od studenog 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943.
3502. NAKAMIĆ SUKRIJA, Alije. 1914. Trebinje. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 5. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 11. 1944. kod s. Đurići, Boka Kotorska.
3503. NANI GIUSEPPE, Angelo. 19. 3. 1925. Predopio, Forli, Italija. Talijan, zemljoradnik.
3504. NAPIR JAKUP, Sabana. 1922. Odri, Vratnica, Tetovo. Albanac, zemljoradnik. U NOV od 28. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 5. 1945. kod s. Jelšane, Rijeka.
3505. NARDELIJOAKIM, Nebodara. 25. 9. 1915. Dubrovnik. Hrvat. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3506. NATRLIN NIKO, Andre. 1923. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3507. NAZOR MIRKO, Ivana. 1920. Krilo Jesenice, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 4. 1942. u Mosorskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 8. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
3508. NEMEC FILIP, Franje. 27. 4. 1912. Prem, Rijeka. Hrvat, trgovac. U NOV od 28. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3509. NEMET BRANKO, Branka. 1917. Nova Gradiška. Hrvat. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Gostuša, Mostar.
3510. NENADIĆ ANTE, Bože.
3511. NENADIĆ STEVO, Ilije. 1914. Dabar, Sinj. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3512. NENADIĆ ŠTIPAN, Ante. 18. 5. 1913. Vinjani Gornji, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 3. 3. 1945. u 2. dalm. brigadi.
3513. NENADIĆ STIPE, Mije.
3514. NESIĆ ĐORĐE, Nikole. 16. 5. 1921. Suhać, Sinj. Zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1. 1. 1942, KPJ od 6. 1.1945. U NOV od 28. 8. 1942. u 4. operativnoj zoni. U 2. dalm. brigadi od travnja 1943. Srpnja 1943. upućen na teren u Dalmaciju.
3515. NEZMESKAR ALEKSANDAR, Tomislava. 21.4. 1927. Zelenika, Herceg Novi. Đak. U NOV od 8. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3516. NIJEVIĆ VINKA, Kazimira. 1927. Orašac, Dubrovnik. Hrvatica, učenica. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi.
3517. NIKITOVIĆ MILORAD. U 2. dalm. brigadi od siječnja do ožujka 1943. Komandant bataljona.
3518. NIKOLAC STANKO. Metković. Hrvat, grad. tehničar. U NOV od 1942. U 2. dalm. brigadi od lipnja 1943.
3519. NIKOLIĆ BLAGOTA, Gaje. 14. 6. 1902. Jabuka, Zagarač, Danilovgrad. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 13. 7. 1941.
3520. NIKOLIĆ VICKO, Antuna. 9. 8. 1924. Tivat. Hrvat, student. U NOV od 18. 10. 1944.
3521. NIKOVIĆ GOJKO, Miladina. 8. 9. 1923. Nikovići, Plužine. Crnogorac, đak. Član SKOJ-a od 10. 3. 1942, KPJ od 10. 6. 1944. U NOV od 15. 4. 1943. u Durmitorskom PO. U 2. dalm. brigadi od 25. 3. 1944. Polit, komesar bataljona.
3522. NIMAC FRANJO, Mate. 8. 8.1922. Sipan, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3523. NINĆEVIĆ JOZO. Solin. Hrvat. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 12. 6. 1944. kod s. Bata, Crnogorsko Grahovo.
3524. NINĆEVIĆ JOZO. 1921. Muč, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 9. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 5. 3. 1943. kod Jablanice, Neretva.
3525. NINĆEVIĆ JOZO, Bariše. 11. 3. 1911. Solin, Hrvat, tvornički radnik. Ćlan SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi.
3526. NINĆEVIĆ LOVRE, Ivana. 8. 8. 1913. Solin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 8. 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3527. NINĆEVIĆ LOVRE, Marina. 1920. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1941. Član KPJ. U NOV od ožujka 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 13. 6. 1943. kod Mi-Ijevine.
3528. NINĆEVIĆ VLADO, Ante. 1915. Solin, Split. Hrvat, radnik. Ćlan SKOJ-a od 1941. a KPJ od 1942. U NOV od 13. 9. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 8. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
3529. NINIĆ IVO, Frane. 6. 5. 1922. Šibenik. Hrvat, tvornički radnik. Član SKOJ-a od 1941. a KPJ od 1943. U NOV od svibnja 1942. u bat. »Bude Borjan«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Komandir čete. Lipnja 1943. upućen kao ranjenik na liječenje na Maje- vicu, a zatim u 7 krajišku brigadu. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«. Umro 1976.
3530. NINIĆ JOSO, Krste. 1922. Šibenik. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 1941. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 11. 6. 1943. na Zelengori.
3531. NINIĆ JOSO, Mate. 1924. Šibenik. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od veljače 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 6. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
3532. NINIĆ KREŠIMIR, Tome. 1921. Šibenik. Hrvat, radnik. Član SKOj-a od 1942. U NOV od 13.9. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 7.6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
3533. NINKOVIĆ ŠPIRO, Đure. Pržine, Bosansko Grahovo. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3534. NIŽETIĆ ANTE, Mate. 15. 5. 1919. Selca, Brač. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 4. 1942. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Zamjenik polit, komesara čete.
3535. NOKARIĆ ŠUKRIJA, Alije. Trebinje. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3536. NOLA LILI, Lovre. 1926. Podgora, Makarska. Hrvatica, učenica. U NOV od 1943. u 4. dalm. brigadi i Centralnoj bolnici. U 2. dalm. brigadi od lipnja 1943. Poginula 13. 6. 1943. na Zelengori.
3537. NONKOVIČ BRANKO, Miloša. 1924. Žagrović, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 8. 6. 1943. na Donjim Barama, Sut-
3538. NONKOVIČ DUŠAN, Đure. 21. 1, 1921. Raljevac, Knin. Srbin, radnik. Član KPJ od srpnja 1944. U NOV od 7. 1. 1943. u Dinarskom odredu i 5. crnogorskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od lipnja 1943. Komandir čete.
3539. NONKOVIČ ILIJA, Mile. 1920. Kninsko Polje, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo kao ranjenik u Centralnoj bolnici 13. 6. 1943. na Sutjesci.
3540. NONKOVIČ JOVAN, Tode. 26. 11. 1920. Žagrović, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ od travnja 1944. U NOV od 28. 12. 1942. u 4. crnogorskoj proleterskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 25. 5. 1943. Komandir čete.
3541. NONKOVIČ PETAR, Jovana. 1908. Kninsko Polje, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 27. 5. 1943. kod Popovog Dola, na Sinjajevini.
3542. NONKOVIČ SIMO, Stevana. 1925. Žagrović, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 13. 6. 1943. kod Miljevine.
3543. NOVAK-MILINKOVIĆ JELKA, Vinka. 17. 9. 1927. Rab. Slovenka, učenica. Član SKOJ-a od rujna 1941. a KPJ od 26. 7. 1944. U NOV od 8. 8. 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Omladinski rukovodilac bataljona. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3544. NOVAK JULIO, Milana. 7. 8. 1904. Rab. Hrvat, konobar. U NOV od lipnja 1944. U 2. dalm. brigadi od veljače 1945.
3545. NOVAK-DOLUŠIĆ LUČA. Trogir. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi.
3546. NOVAK MILAN, Kristana. Otrič, Gračac. U NOV od 1942. Poginuo 28. 4. 1945. kod Opatije.
3547. NOVAK STIJEPO, Ive. 1911. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1974.
3548. NOVAK VINKO, Lovre. 12. 11. 1918. Trogir. Hrvat, radnik. Član KPJ. U NOV od 17. 8. 1941. Bio u 1. dalm. i 10. hercegovačkoj brigadi. U.2. dalm. brigadi od 13. 3. 1944. Poginuo kao komandant bataljona 23. 1. 1945. kod Širokog Brijega, Mostar.
3549. NOVAK VINKO, Stijepe. 21. 1. 1911. Bartulov. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3550. NOVAKOVIĆ ANTE, Jerka. 1925. Solin. Hrvat, radnik - naučnik. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od lipnja 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 1943. u Crnoj Gori.
3551. NOVAKOVIĆ BOGDAN, Sime. 1923. Pribudić, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3552. NOVAKOVIĆ BOŠKO, Nikole. 10. 11. 1922. Knin. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od kolovoza 1942, a KPJ od ožujka 1943. U NOV od početka 1942. u Kninskom ba-taljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Srpnja 1944. upućen kao ranjenik na liječenje u Italiju.
3553. NOVAKOVIĆ DUŠAN, Sime. 1924. Pribudić, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. U 2. dalm. brigadi 3. 10. 1942. Poginuo ožujka 1943. kod Kalinovika.
3554. NOVAKOVIĆ ĐURO, Nike. 16. 4. 1916. Cilipi, Dubrovnik. Hrvat, policajac. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3555. NOVAKOVIĆ ILIJA, Petra. 6. 2. 1922. Kninsko Polje, Knin. Srbin, radnik. Član SKOJ-a od 1941, a KPJ od 25. ožujka 1944. U NOV od rujna 1941. u Dinarskom odredu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Komandir čete.
3556. NOVAKOVIĆ JANDRIJA, Sime. 1922. Pribudič, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 6. 6. 1943. na Barama, Sutješka.
3557. NOVAKOVIĆ JELA, Gliše. 15. 2. 1920. Pribudič, Gračac. Srpkinja, domaćica.' Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 10. 6. 1942. U 2. dalm. brigadi od 2. 10. 1942.
3558. NOVAKOVIĆ JERKO, Ivana. 1922. Tugare, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3559. NOVAKOVIĆ JOVAN (ZEKAN), Sime. 1914. Pribudič, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
3560. NOVAKOVIĆ JOZO, Luke. 19i6. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3561. NOVAKOVIĆ MIJO, Nike. 1908. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3562. NOVAKOVIĆ MILAN, Damjana. 12. 8. 1923. Pribudič, Gračac. Srbin, radnik. Član SKOJ-a od kolovoza 1941. KPJ od 1. 1. 1943. U NOV od 20. 6. 1942. u bat. »Branko Vladušić«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Zamjenik komandanta bataljona. Ožujka 1945. upučen za zamjenika komandanta bataljona u 4. splitsku brigadu.
3563. NOVAKOVIĆ MILORAD, Marka. 12. 10. 1924. Gruda, Dubrovnik. Hnat, trgovac U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3564. NOVAKOVIĆ NIKOLA (NINA), Petra. 25. 5. 1917. Pribudič, Gračac. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ od 20. 5. 1942. U NOV od 27. 7. 1941. u Plavanjskoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Komandant bataljona. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3565. NOVAKOVIĆ NIKO, Nike. 13. 11. 1904. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, šofer. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 1. 1. 1945.
3566. NOVAKOVIĆ PERO, Nike. 1925. Ćilipi, Dubrovnik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo studenog 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
3567. NOVARINI GIUSEPPE, Adolfa. 20. 10. 1913. Milano, Italija. Talijan, trgovac. U NOV od 22. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
3568. NOVOSEL MIJO, Marka. 4. 8. 1922. Kutina. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3569. NUHIĆ IBRO, Omera. 27. 7. 1909. Duvno. Musliman, kočijaš. U NOV od 5. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3570. NURKOVIĆ HUSO, Nurije. 13. 5. 1914. Trebinje. Musliman. U NOV od 18. 10. 1944, u 2. dalm. brigadi.
3571. NJEGOVAN ANTE, Ante. 24. 1. 1920. Split. Hrvat, bačvar. Član SKOJ-a od 1940. Član KPJ od 1944. U NOV od lipnja 1942. u 4. operativnoj zoni. Od 6. 9. 1942. u I. dalm. i 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm. od 13. 3. 1944.
3572. NJIRE NIKO, Nika. 1922. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3573. NJIRIĆ JOZO, Stijepana. 1925. Ljuta, Dubrovnik. Hnat, limar. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi 31. 12. 1944. upučen u Komandu mjesta, Gruda.
3574. NJIRIĆ KAZIMIR, Vinka. 19. 7. 1927. Zaton, Dubrovnik. Hn'at, zemljoradnik. U NOV od 19. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3575. NJIRIĆ LUKA, Bože. 27. 3. 1927. Orašac, Dubrovnik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 19. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3576. NJIRIĆ PAŠKO, Đure. 12. 1. 1926. Ljuta, Gruda, Dubrovnik. Hn'at, zemljoradnik. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3577. NJIRIĆ STIJEPO, Ilije. 17. 9. 1911. Zaton, Dubrovnik. Hn'at, radnik. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3578. NJIRIĆ STIJEPO, Nike. 1914. Dubrovnik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 26. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3579. OBABRIVELE GIACOMO, Salvatore. Italija. Talijan. U NOV od studenog 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944.
3580. OBAD BCAŠKO, Bože. 27. 3. 1927. Orašac, Dubrovnik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 9. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3581. OBAD MARTIN, Pere. 25. 1. 1907. Stolac. Hnat, gostioničar. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3582. OBAD VIDO, Stijepe. 12. 2. 1909. Pridvorje, Dubrovnik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3583. OBARA STJEPAN. 1906. Kašić;Benkovac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 8. 3. 1945. u 2. dalm. brigadi.
3584. OBERANI VIDO, Mate. 28. 3. 1923. Velja Međa, Ravno, Trebinje. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3585. OBLIZALO MATO, Male. 2. 2. 1914. Slon, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3586. OBLIZALO MATO, Pere. 5. 2. 1919. Smokovljani, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3587. OBLIZALO PERO, Mate. 5. 2. 1919. Slano, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3588. OBRADOVIĆ BOŽO. Sime. 1920. Baljei, Drniš. Srbin, đak. U NOV od 1942. Poginuo 13. 6. 1943. kod Miljevine.
3589. OBRADOVIĆ ILIJA, Obrada Poginuo 15. 7. 1944. kod Rikala, Trebinje.
3590. OBRADOVIĆ LL'KA, Luke. 7. 7.1926. Cilipi, Dubrovnik. Hrvat, mehaničar. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3591. OBRADOVIĆ NJEGOVAN, Milinka. 1910. Tepca, Durmitor, Šavnik. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od I. 11. 1943. Nestao 23. 5. 1944. kod Lapov Dolca, Nik.šić.
3592. OBRADOVIĆ STIJEPO, Kana. 28. 12. 1918. Dunave, Dubrovnik. U NOV od 29. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 2. 1945. kod s. Radeljkovina, Mostar.
3593. OBRA TOV SIME, Ive. 1923. Tijesno, Šibenik. Hrval, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od prosinca 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 6. 1943. na Barama, Smješka.
3594. OBRENIĆ MILIJA, Obrada. Ljutići, Plovi ja. Nestao 29. 5. 1944. iz brigadne bolnice.
3595. OBRVAN IVO, Jake. 10. 11. 1924. Slano, Dubrovnik. Zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3596. OBRVAN PERO, Mihe. 10. 9. 1915. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 12. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3597. OGRESTA NIKO. 1924. Dubrovnik. Hrvat, krojač. U NOV od 17. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3598. OGRESTA NIKSA, Josipa. 16. 6. 1924. Dubrovnik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1945. U NOV od 22. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3599. OLIVARI KRSTE, Jakova. 1924. Tijesno, Šibenik. Hrvat, radnik. U NOV od prosinca 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 13. 6. 1943. kao ranjenik u Centralnoj bolnici na Tjentištu.
3600. OPAČIĆ ĐURO, Danila. 20. 1. 1925. Plavno, Knin. Srbin, radnik. Član KPJ od 12. 3. 1944. U NOV od 1942. Bio u 5. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. do srpnja 1944.
3601. OPAČIĆ ĐURO (ĆAĆA), Rade. 31. 7. 1923. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 27. 7. 1941, a KPJ od 10. 8. 1943. U NOV od 27. 7. 1941. u Plavanjskoj četi i bal. »Branko Vladušić«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Lipnja 1944. upućen za komandira čete u Kninski PO.
3602. OPAČIĆ GLIŠO, Luke. 16. 3. 1914. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. Ćlan KPJ od prosinca 1942. U NOV od 1941. u Plavanjskoj ćeli u bal. »Branko Vladušić«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3603. OPAĆIĆ-IKAĆ ILINKA-IKA, 15. 2. 1923. Plavno, Knin. Srpkinja, domaćica. Ćlan SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. u Sjev ernodalmatinskom PO. U 2. dalm. bi iaadi od 3. 10. 1942.
3604. OPAČIĆ JOVAN. Luke. 5. 1. 1909. Plavno, Knin. Srbin, radnik. Član KPJ od 1944. U NOV od studenog 1942. u 2. dalm. brigadi. Travnja 1943. upućen u Prateću čelu Vrhovnog štaba.
3605. OPACfĆ JOVAN, Rade. 1914. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 20. 7. 1942. u Sjevernodalmalinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 28. 6.1943. kod Kladnja.
3606. OPAČIĆ LUKA, Dane. 1914. Plavno, Knin. Srbin, radnik. Ćlan KPJ od 1943. U NOV od 27. 7. 1942. u bal. »Branko Vladušić«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Lipnja 1943. zarobljen na Zclengori. Ubijen u logoru Jasenovac.
3607. OPAČIĆ MIRKO, Dane. 18. 10. 1920. Plav no, Knin. Srbin, sezonski radnik. Ćlan SKOJ-a od 1942, a KPJ od 31. 7. 1943. U NOV od 27. 7. 1941. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. 1944. upućen za komandira ćete u 19. diviziju.
3608. OPAČIĆ NIKOLA, Nikole. 1920. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Posiinuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3609. OPAČIĆ PETAR, Petra. 26. 3. 1914. Plavno, Knin. Srbin, krojač. U NOV od 15. 5. 1942. u bal. »Branko Vladušić«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
3610. OPAČIĆ SAVA, Luke. 27. 1. 1919. Plavno, Knin. Srbin, radnik. Član KPJ od 29. 12. 1942. U NOV od 27. 7. 1941. u Plavanjskoj četi i Sjev ernodalmatinskom odredu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3611. OPAČIĆ SAVA, Tome. 6. 3. 1918. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od ožujka 1942. u Plavanskoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Od srpnja 1943. u 1. proleterskoj brigadi. V/3612. OPAČiĆ STEVO, Jandrije. 15. 10. 1921. Biovičino selo, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941, a KPJ od 7. 3. 1943. U NOV od 1941. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. komandir čete. Narodni heroj.
3613. OPAČIĆ STEVAN, Gliše. 18. 8. 1923. Plavno, Knin. Srbin, sezonski radnik. Član SKOJ-a od 20. 5. 1942, a KPJ od 15. 10. 1942. U NOV od 27. 7. 1941. u Plavanjskoj četi i Sje-vernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10.1942. komandir ćete. Lipnja 1944. upućen u 6. dalmatinsku brigadu. Narodni heroj.
3614. OPAČIĆ TODOR, Milana. 1921. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 20. 7. 1942. Poginuo 5. 12. 1943. kod Prijepolja.
3615. OPAČkTTOMO, Tome. 1920. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 20. 8.1942. u Sjevemodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 5. 5.1943. na Crnom Vrhu, Foča.
3616. OPAČIĆ VASILJ, Vasilja. 10. 1. 1912. Plavno, Knin. Srbin, sezonski radnik. U NOV od veljače 1942. u bat. »Marko Orešković«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
3617. OPUŠIĆ PERO, Luke. 1922. Popovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik, U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3618. OBRADI GINO, Giuseppe. 12. 2. 1923. Italija. Talijan, zidar. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3619. ORBRINATI DOMENICO. 10. 11. 1919. Pesaro, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 19. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3620. OREB TIHOMIR, Vlaha. 14. 11. 1921. vela Luka, Korčula. Hrvat, pomorac. Član SKOJ-a od 1939, a KPJ od 1943. U NOV od 5. 7. 1942. u Biokovskom odredu, zatim u 4. dalm. brigadi. U 2. dalm. briaadi od travnja 1943. Listopada 1944. upućen u JRM.
3621. ORELJ ILIJA, Mane. 14. 4. 1912rZrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ od1. 5. 1943. U NOV od 10. 5. 1942. u bat. »Branko Vladušić«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Intendant brigade. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3622. ORELJ MILE-BORIVOJ (BOCA), Mihajla. 2. 10. 1921. Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od travnja 1942, a KPJ od 5. 10. 1943. U NOV od 23. 11. 1941. ubat. »Marko Orešković«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. zamjenik komandira čete. Srpnja 1944. upućen na liječenje u Italiju, a zatim 21. Makedonsku brigadu. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3623. OREPIĆ MARIJA, Nikole. 25. 2. 1922. Stravča, Dubrovnik. Hrvatica, kuharica. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi.
3624. OREPIĆ MARTIN, Bože. 2. 1. 1911. Stravča, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 31. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s. Dobrokovići, Široki Bri-
3625. OREPIĆ MIHO, Antuna. 24. 2. 1924. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, krojač. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3626. ORLOVAC TOMO, Ilije. 1. 5. 1926. Trn. Banja Luka. Hrvat. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 2. 1945. kod s. Radeljkovina, Mostar.
3627. ORLOVIĆ IVAN, Bare. 8. 8. 1911. Perušić, Benkovac. U 2. dalm. brigadi od 10. 10. 1943. Poginuo 6. 5. 1945. kod s. Šapljine, Rijeka.
3628. OROVIC-GAČINA ANKA, Marijana. 1919. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od listopada 1940. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3629. OROVIĆ ANKA, Mira. 30. 10. 1923. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. U NOV od 27. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Umrla od tifusa travnja 1943.
3630. OROVIĆ JELISAVA (BETA), Marijana. 1. 5. 1925. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom prim. bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginula 1943. u 4. ofanzivi.
3631. OROVIĆ RADOŠ, Mitra. 1919. Orovica, Andrijevica. U NOV od 24. 10. 1943. u 2. dalm. brigadi. Nestao 25. 5. 1944. iz brigadne bolnice.
3632. ORSELI ITALO. 9. 2. 1918. Novara, Italija Talijan, mehaničar. U NOV od 26. 2. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3633. ORSINI AGOSTINO. 3. 8. 1927. Guchi, Perugia, Italija Talijan, šofer. U NOV od 21. 2. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3634. ORUČ NIKOLA. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo travnja 1943. kod Foče.
3635. ORUČ RADE, Dimitra. 3. 6. 1907. Plavno, Knin. Srbin, radnik. Član KPJ od prosinca 1943. U NOV od 14. 5. 1942. U Sjevemodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Lipnja. 1943. upućen na liječenje u Trnovo, zatim u 2. majevački odred.
3636. OSTA RIKARDO. 18. 10. 1910. Odalengo, Alessandria, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 29. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3637. OSMOKROVIĆ NIKOLA, Pavla. 1915. Podhum, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od svibnja 1942. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
3638. OSMOKROVIĆ SAVO, Pavla. 16. 8. 1921. Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942, a KPJ od 1945. u bat. »Marko Orešković«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
3639. OSTOJIĆ JURE, Ivana. 26. 6. 1925. Zapadna Plina, Ploče. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od rujna 1941, a KPJ od rujna 1943. U NOV od 5. 9. 1942. u Biokovskom PO, a zatim u 5. crnogorskoj i 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 13. 3. 1944. komandir čete.
3640. OSTOJIČ MILUTIN, Jovana. 1916. Beograd. U NOV od 15.6. 1943. Nestao 18. 1. 1945. kod Širokog Brijega.
3641. OSTOJIĆ SLAVKO. Vrgorac. U NOV od 1942. U 2. dalm. brigadi od 13. 4. 1944.
3642. OTASEVIĆ JOVAN, Baja. 15. 3. 1923. Gornja Ržanica, Plav. Crnogorac, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1943. U NOV od 8. 9. 1943. u Komskom odredu. U 2. dalm. od siječnja 1944. Zamjenik komandira čete.
3643. OTASEVIĆ MIODRAG, Mitra. 2. 2. 1927. Čevo, Cetinje. Crnogorac, đak. Član SKOJ-a od prosinca 1942, a KPJ od ožujka 1944. U NOV od 13.7. 1941, zatim u 5. crnogorskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od prosinca 1942. U ožujku 1944. upućen na liječenje u bolnicu 2. korpusa.
3644. OVČAR ALEKSANDAR, Pavla. 7. 8. 1908. Hodošan, Kraljevac. Hrvat, radnik. U NOV od 27. 7. 1943. u 2. dalm. brigadi.
3645. PACIĆ MILICA, Dušana. 7. 1. 1921. Donja Glavina, Imotski. Srpkinja, radnica. Član KPJ od svibnja 1943. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi.
3646. PADOVAN VICKO, hana. 1904. Blato, Korčula. Hrvat, muzičar. U NOV od 18.2. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3647. PADOVAN ŽIVKO, Ivana. 10. 9. 1922. Vela Luka, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3648. PADROV DUŠAN, Jove. 1921. Donja Glavina, Imotski. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 19. 3. 1943. kod Kalinovika.
3649. PADROV LUKA (KRLICA), Luke. 1920. Donja Glavina, Imotski. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi.
3650. PADROV MILAN, Todora. 1923. Donja Glavina, Imotski. Srbin, radnik. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
3651. PADROV NIKOLA, Luke. 21. 9. 1923. Glavina Donja, Imotski. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od svibnja 1943, a KPJ od studenog 1944. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Polit, komesar čete.
3652. PAOLIAI SILVIO, Francesco. 11. 2. 1921. Dovodola, Forli, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 29. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
3653. PAIĆ ANTE, Jakova. 1921. Bičine, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 14. 12. 1942. na Borovoj Glavi, Liv-no.
3654. PAIČ PERO, Nikole. 1908. Čilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 5. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 1.1. 1945.
3655. PAJAN MARIO, Antuna. 12. 8. 1924. Tivat, Kotor. U NOV od 1. 11. 1944. i u 2. dalm. brigadi.
3656. PAJE ANDRIJA, Josipa. 1926. Skakavac, Karlovac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Gostuša, Mostar.
3657. PAJIĆ JOVAN, Boška. 5. 1. 1905. Plavno, Knin. Srbin, radnik. U NOV od 1942. u bat. »Branko Vladušić«. Od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi.
3658. PAJIĆ LUKA, Mile. 31.10. 1919. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a 1942, a KPJ od 1943. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Listopada 1944. upućen u 1. bokeljsku brigadu.
3659. PAJIĆ MATO, Đure. 5. 9. 1904. Hutovo, Stolac. Hrvat, mesar, U NOV od 12. 10. 1944. Nestao 1.1. 1945.
3660. PAJIĆ NIKOLA, Jove. 1920. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od svibnja 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sut-jeska.
3661. PAKOVIĆ IVAN, Josipa. 1922. Seget Donji, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 25. 3. 1944. kod s. Rakoći, Crnogorsko Grahovo.
3662. PAKOVIĆ LJUBO, Marina. f919. Seget Donji, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 8. 1942. U 2. dalm. brigadi od 15. 12. 1942. Poginuo 13. 6. 1943. kod Miljevine.
3663. PAKUŠIĆ DINKO, Tome. 26. 9. 1906. Grada, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3664. PALACINI FRANCO, Gino. 8. 8. 1920. Firenze, Italija. Talijan. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3665. PALADA MIJO, Petra. 1926. Dograde, Trogir. Hnal, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zclengori.
3666. PALADA NIKOLA, Ante. 1891. Marina, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zclengori.
3667. PALADA PAŠKO. hana. 1919. Dograde, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od lipnja 1942. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
3668. PALADA SVETIN, Joze. 1920. Dograde, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesei.
3669. PALAVERSA BOGOSLAV, Ante. 12. 6. 1911. Žrnovniea, Split. Podoficir bivše jug. vojske. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. 25. 1 I. 1944. upućen u JRM!
3670. PALAVERSA KAJA, Ante. 19. 4. 1920. Žrnovniea, Split. Hrvat, vodoinstalater. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 1942. u Mosorskom partizanskom odredu. U 2. dalm. brigadi od listopada 1942. Siječnja 1943. upućen u muziku 2. proleterske divizije. Poginuo 25. 5. 1944. u Drvaru.
3671. PALAVERSA MARIN, Bože. 1. 10. 1921. Žrnovniea, Split. Hrvat, vrtlar. Član SKOJ-a od 1. 1. 1942, a KPJ od 11.8. 1944. U NOV od 12. 10. 1942. u Mosorskom odredu. U 2. dalm. brigadi od 16. 10. 1942. Januara 1944. upućen u 2. udarni korpus.
3672. PALAVERSA-SARADAN MARIJA, Bože. 14.4. 1919. Žrnovniea, Split. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 25. 10. 1943. Član KPJ od 26. 4. 1944. U NOV od 15. 10. 1942. u Mosorskom partizanskom odredu. U 2. dalm. brigadi od 18. 12. 1942. Siječnja 1943. upućena sa muzikom u 2. proletersku diviziju.
3673. PALAVERSIČ DRAGO, Nikole. 16. 4. 1912. Antologasta, Chile. Hrvat, agronom. Član KPJ od 1934. U NOV od 3. 7. 1944. u Africi. U 2. dalm. od siječnja 1945.
3674. PALINIČ ANTUN, Mate. 5. 9. 1904. Ston, Dubrovnik. Hrvat, zidar. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3675. PALJETAK LUKA, Marka. 1924. Poljica, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 2. 1945. kod Mostara.
3676. PALJETAK MARKO, Mate" 10. 8. 1915. Poljice, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3677. PALJETAK MATO, Bože. 1924. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od travnja 1944. u 2. dalm. brigadi. Od 18. 10. 1944. u Komandi mjesta Dubrovnik.
3678. PALUNČIĆ VICKO, Nikole. 14. 9. 1904. Babino Polje, Mljet, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3679. PAMUKOVIČ LOVRE, Stanka. 1923. Vodice, Šibenik. Hnal, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 20. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Nestao I. 1. 1944. kod Nove Varoši.
3680. PANDŽA MILAN, Stevana. 1906. Suae. Sinj. Srbin, radnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Umro.
3681. PANĐIČ ZORKA, Vukosava. 16. 3. 1918. Divin, Bileea. Srpkinja, kuharica. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3682. PANGAL ALEKSANDAR, Stjepana. 16.2. 1912. Prelog. Hrvat, limar. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3683. PANKOVIĆ NIKOLA, Josipa. 1926. Potok, Ogulin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2. 1945. kod s. Čcprljuga, Mostar.
3684. PANOVIĆ MILAN.
3685. PAOLIM TONTNO, Giovanni. 10. 10. 1920. Castel Poigio, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 10. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3686. PAOLUCI ETORE. 31. 12. 1921. Pozzo, Pcscara, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 8. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3687. PAPESA IVO, Mihe. 1925. Murter, Šibenik. Hrvat, ribar. U NOV od 1942. u 3. sandža-čkoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 10. 6. 1943. Poginuo 22. siječnja 1944. na Bijelim Brdima, Priboj.
3688. PARLOVIČ MlHO, Pavc. 1919. Ston, Dubrovnik. Hnal, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 2. 1945. kod s. Radeljkovina, Mostar.
3689. PARL'N JERE, Franc. 1920. Pmc Luka, Šibenik. Hrvat, ribar. Član KPJ od 1940. U NOV od studenog 1941. u bat. »Marko Orešković«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo prosinca 1942. kod Kupresa kao polit, komesar ćete.
3690. PASA.NI CASPARO, Antonio. 29. 3. 1925. Bagnadi, Ravcna, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 29. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3691. PASAR SALVATORE, Giovanni. 19. 1. 1912 Orislonc. Talijan, zemljoradnik. U NOV od I. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3692. PASINI ANDREA, Amerigo. 9. 4. 1917. Mantova, Italija. Talijan, trgovac. U NOV od 10. 9. 1943. u 2. dalm. brigadi.
3693. PASKOJEVIĆ LUKA, Antuna. 27. 7. 1922. Bosanska Dubica. Hrvat, konobar. U NOV od 5. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3694. PASKOVIĆ IVO, Polde. 27.7. 1922. Vitaljina, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3695. PAŠIĆ HAMDIJA, Omera. 1. 7. 1922. Avtovac, Gacko. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 27. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3696. PAŠIĆ HUSNIJA, Rašida. 16. 8. 1918. Avtovac, Gacko. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 20. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 2. 1945. na položaju Trebinjak, Mostar.
3697. PAŠIĆ KASIJAN, Andrije. 8. 9. 1902. Sukoišan, Zadar. U NOV od 7. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
3698. PATON TOMAŠ, Franca. 16. 2. 1920. Hunenburg, Poljska. Poljak. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 2. 1945. kod s. Grozdol, Mostar.
3699. PAVIĆ DUJE, Ante. 23. 4. 1923. Pavići, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 4. 2. 1945.
3700. PAVIĆ MARIJAN, Nikole. 18. 11. 1904. Ričice, Imotski. Hrvat, zidar. U NOV od 20. 10. 1944. Poginuo 18. 2. 1945. kod Sedla, Mostar.
3701. PAVIĆ PETAR, Petra. 20. 9. 1921. Ston, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 20.4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3702. PAVIĆIĆ ANTE, Nikole. 3. 9. 1921. Radačić, Sinj. Hrvat, mehaničar. U NOV od 8. 3. 1945. u 2. dalm. brigadi.
3703. PAVIĆIĆ MILAN, Jakova. 2. 2. 1925. Donji Lapac. Stolar. U NOV od 10. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
3704. PAVIŠA IVAN. 24. 3. 1907. Trsteno, Dubrovnik. Učitelj. U NOV od 26. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3705. PAVIŠIĆ MARKO, Ive. 20. 1. 1924. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brisadi.
3706. PAVLIĆ IVAN, Pere. 27. 11. 1922. Kuna, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3707. PAVLINA STIJEPO, Nike. 8. 2. 1913. Slano, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3708. PAVLIĆEVIĆ IVAN, Ivana. 28. 3. 1912. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, stolar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3709. PAVLIĆEVIĆ LUKA, Vlaho. 8. 10. 1924. Osojnik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3710. PAVLIĆ PERO. 8. 9. 1908. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 5. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3711. PAVLINOVIĆ MATO, Ilije. 7. 12. 1925. Rašćani, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3712. PAVLOVIĆ ANTE, Petra. 10. 1. 1929. Ston, Dubrovnik. Hrvat, brijač. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3713. PAVLOVIĆ ANTUN, Nike. 1910. Komolac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3714. PAVLOVIĆ BORO, Bore. 13. 10. 1914. Komolac, Dubrovnik. Hrvat, trgovac. U NOV od 15. 9. 1944.
3715. PAVLOVIĆ JOSIP, Pavla. 10. 1. 1915. Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 13. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3716. PAVLOVIĆ MIHO, Pave. 18. 8. 1919. Ston, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 2. 1945. kod s. Radeljkovina, Mostar.
3717. PAVLOVIĆ NIKOLA, Pere. 3. 3. 1914. Ston, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 3. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3718. PAVLOVIĆ PERO, Pere. 10. 5. 1922. Ston, Dubrovnik. Hrvat, postolar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3719. PAVLOVIĆ VLAHO, Nike. 12.6. 1927. Knežica, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3720. PAVUAŠEVIĆ IVAN, Nikole. 6. 12. 1924. Usenje, Tuzla. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3721. PANOVIĆ ANĐELKA (DINA), Bože. 17. 5. 1924. Mali Iž. Hrvatica, domaćica. Ćlan SKOJ-a od 1941. KPJ od 1942. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Srpnja 1943. upućena u bolnicu u Sem-beriju, a zatim u 1. vojvođansku brigadu.
3722. PANOVIĆ MILAN, Luke. 24. 8. 1921. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26.7.1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 18. 6. 1943. na pruzi Sarajevo-Višegrad.
3723. PASKOVIĆ ANTE, Luke. 1922. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3724. PASKOVIĆ ANTUNT Kriste. 24. 6. 1927. Sipan, Dubrovnik. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od 1945. U NOV od 22. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3725. PASKOVIĆ PASKO, Ive. 1922. Vitaljina, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3726. PASCUCI CARMELO, Michaelle. 14. 5. 1915. Grotaminarda, Avelino, Italija. Talijan. U NOV od 1. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3727. PASA HUGO, Marka. Veli Iž, Zadar. Hrvat. Predratni član KPJ. U NOV od 1941. u 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Komandir čete. Umro od posljedica ranjavanja 14. 12. 1942. kocf Livna.
3728. PAŠA ĐURAĐ, Ilije. 1919. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3729. PAŠKOV MIRO, Jakova. 1920. Prvić Šepurine. Hrvat, trg. pomoćnik, član SKOJ-a od 1939. KPJ od 1940. U NOV od veljače 1942. u bat. »Bude Borjan«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo na Zelengori 10. 6. 1943.
3730. PAŠKVALIN FRANE (BUFALO), Mate. 1901. Šibenik. Hrvat, radnik, član KPJ od 1941. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
3731. PAŠKVALIN TONA-SUNČANA, Frane. 1928. Šibenik. Hrvatica, krojačica. U NOV od 12. 7. 1942. u Sjevernođalmatinskom odredu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Umrla travnja 1944. od posljedica ranjavanja u bolnici 2. korpusa u manastiru Morača.
3732. PAVIĆ ANTE, Jakova. 3. 9. 1921. Radišić, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1943. U NOV od 8.7. 1944. u Komandi mjesta Sinj. U 2. dalm. brigadi od veljače 1945.
3733. PAVIĆ CVITKO, Jakova. 2. 3. 1925. Ercegovci, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 7. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3734. PAVIĆ JURE. Ričice, ImoTski. Hrvat, zemljoradnik. Poginuo 4. 3. 1943. kod Jablanice na Neretvi.
3735. PAVIĆ NIKOLA, Marijana. 1904. Ričice, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2. 1945. na Sedlu, Mostar.
3736. PA VIĆ SELIĆ, Novaka. 1907. Trnjanje, Kolašin. Crnogorac. Član KPJ. U NOV od 18.11. 1941. Poginuo kao zamjenik komandanta bataljona 2. 4. 1944. kod s. Bogmilovići, Nikšić.
3737. PAVIĆ ŠIME, Mate. 1921. Betina, Šibenik. Hrvat, pomorac. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
3738. PAVLIN LUKO, Ive. 2. 7. 1912. Uskoplje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. do 1. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3739. PAVISIĆ MILOVAN. Štitari, Cetinje. Crnogorac. Poginuo 6. 2. 1945. kod s. Goranci, Mostar.
3740. PAVLIĆ VLADIMIR, Mate. 14. 9. 1919. Tugare, Omiš. Hrvat, radnik. Ćlan KPJ od 13.12. 1942. U NOV od rujna 1942. u Mosorskom PO. U 2. dalm. od 15.4. 1943. Komandir čete.
3741. PAVIĆEVIĆ PERO. Trsteno, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Zarobljen 23. 1. 1945. kod s. Ljubotići, Mostar.
3742. PAŽANIN IVAN, Jakova. 1924. Vinišće, Trogir. Hrvat, zemljoradnik, član SKOJ-a. U NOV od 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
3743. PEAN BOŽO, Krste. 13. 12. 1920. Tivat. Hrvat, radnik. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 3. 5. 1945. u Volovskom, Opatija.
3744. PEAN MARIO, Ante. 12. 8. 1924. Tivat. Hrvat, brodograditelj. U NOV od 29. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3745. PEAN MATO, Roka. 16. 9. 1919. Tivat. Hrvat, postolar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3746. PECOTIĆ IVAN. Jurja. 1899. Smokvica, Korčula. Hrvat, postolar. U NOV od siječnja 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Barama, Sutjeska.
3747. PECOTIĆ-PETRUŠAC MARKO, Ante. 24. 1. 1920. Smokvica, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od siječnja 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
3748. PECAR ANDRIJA. 6. 6. 1923. Dubrovnik. Hrvat, student. U NOV od 21. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3749. PECAR IVAN, Andrije. 6. 6. 1923. Chicago. SAD. Hrvat, đak. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3750. PEĆAR PERO, Đure. 1928. Karasovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3751. PEĆAR STIPE, Bariše. 1922. Drvenik, Makarska. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od veljače 1943. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3752. PEČANAC STEVO. Drvar. Srbin, podoficir bivše jug. vojske. Član KPJ od 1943. U NOV od 8. 11. 1942. u 2. dalm. brigadi. Komandant bataljona. Umro 1977.
3753. PEČARIĆ MATE (GAJO), Andrije. 1. 1. 1921. Komiža, Vis. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 22. 5. 1942. u Rogozničkoj četi i Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo kod Duvna 28. 1. 1943.
3754. PEJANOVIČ DESIMIR, Vlade. Vranješa, Nova Varoš. Srbin, zemljoradnik. Nestao 28. 11. 1943. kod Sjenice.
3755. PEJAKOVIČ BOŠKO, Jakova. 26. 2. 1923. Rube, Nikšić. Crnogorac, đak. U NOV od 1.10. 1943. u 2. dalm. brigadi.
3756. PEJAKOVIČ MILAN. 12. 3. 1928. Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3757. PEJIĆ STANKO, Nikole. 1925. Mrkonjić Grad. U NOV od 12. 9. 1942. Poginuo 2. 11. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
3758. PEKIĆ PERO, Petra. 21. 11. 1924. Pridvorje, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod Mostara.
3759. PEKOVIČ OBREN, Petra. 26. 3. 1920. Vitorovići, Nikšić. Crnogorac, ugostitelj. U NOV od 26. 3. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3760. PELISIE MARIO. 26. 9. 1920. Valdirena, Aosta, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 25. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3761. PELICARIĆ ARTUR, Ivana. 1921. Biograd n/m. Hrvat, radnik, član SKOJ-a od 1942. U NOV od 31. 1. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 13. 6. 1943. na Miljevini.
3762. PENDO ILIJA, Mate. 1918. Močići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3763. PENDO NIKO, Pere. 1920. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3764. PENĐER IVO, Spire. 22. 8. 1912. Mandalina, Šibenik. Hrvat, radnik. Član KPJ od 20. 9. 1941. U NOV od veljače 1942. u bat. »Ognjen Priča«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Komandir čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3765. PENĐER MILE, Krste. 25. 9. 1928. Mandalina, Šibenik. Hrvat. U NOV os 4. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi.
3766. PENĐER STJEPAN, Nike. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Gostuša, Široki Brijeg.
3767. PEOVIĆ VICKO, Vicka. 19. 4. 1915. Seget Gornji, Trogir. Hrvat, kamenorezac. Član KPJ od 6. 9. 1943. U NOV od 12. 6. 1942. u 2. sjevernodalmatinskom bat. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Zamjenik komandira čete. Lipnja 1944. upućen za komandanta inžinjerijskog bataljona u 8. korpus.
3768. PERAK BOŽO, Bože. 18. 10. 1924. Mrcine, Grude, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3769. PERAK IVAN, Bože. 15. 10. 1926. Mrcine, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3770. PERAK MATE, Mihe. 10. 5. 1922. Mrcine, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3771. PERČEVIĆ STJEPAN, Antuna. 4. 8. 1912. Janjina, Dubrovnik. Hrvat, bravar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3772. PERČIČ FRANO, Vjekoslava. 4. 2. 1912. Vela Luka, Korčula. Hrvat, pekar. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3773. PERČIČ MIRKO, Špire. Sitno Gornje, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi.
3774. PERČIČ STIPE, Ante. 26. 12. 1924. Žrnovnica, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od studenog 1941. KPJ od kolovoza 1944. U NOV od 1. 11. 1942. u Dinarskom ba-taljonu, 5. dalmatinskoj brigadi i artiljeriji 2. proleterske divizije. U 2. dalm. brigadi od 10. 6. 1943. Polit, komesar čete.
3775. PERČIČ SPIRO, Marina. 1924. Žrnovnica, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 5. 1943. na Crnom Vrhu, Foča.
3776. PERCIČ-MATULJ ZORKA, Mate. 6. 2. 1924. Žrnovnica, Split. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od kolovoza 1942. U NOV od 13. 10. 1942. u Mosorskom PO. U 2. dalm. brigadi od siječnja 1943.
3777. PERIČIĆ ANKA, Ivana. 26. 7. 1922. Sitno Gornje, Split. Hrvatica, domaćica, član SKOJ-a od 1942. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Umrla 1944. u bolnici u Dubrovniku.
3778. PERIČlC MIRKO, Spire. 10. 8. 1919. Sitno Gornje, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 1942. u Mosorskom PO i 5. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 30. 4. 1943. Lipnja 1944. upućen na liječenje u Italiju.
3779. PERIĆ ANTUN. Nestao siječnja 1945. kod Širokog Brijega.
3780. PERIĆ ANTE, Ljube. 1928. Dubrovnik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a 1943. KPJ od 1944. U NOV od 15. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3781. PERIĆ ANTUN, Đure. 13. 6. 1924. Osojnik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 9. 1944. U 2. dalm. brigadi.
3782. PERIĆ FRANJO, Marka. 25. 1. 1922. Dugo Selo, Virovitica. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3783. PERIĆ IVAN, Ante. 1921. Klis, Split. Hrvat, radnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 31.5. 1943. kod Savnika, Crna Gora.
3784. PERIĆ PERO, Bože. 1925. Nikolići, Dubrovnik. Hrvat, konobar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3785. PERIĆ STEVAN, Vaše. 28. 12. 1921. Kistanje, Knin. Srbin, đak. Član SKOJ-a od travnja 1941. KPJ od svibnja 1942. U NOV od prosinca 1941. u bat. »Marko Orešković« i Srednjedalmatinskom odredu. Od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Komandant ba-taljona i načelnik štaba brigade. 24. 3. 1944. upućen na liječenje u Italiju.
3786. PERIĆ STIPE, Ante. 16. 4. 1924. Ercegovci, Sinj. Hrvat, radnik-naučnik. Član SKOJ-a od siječnja 1945. KPJ od studenog 1942. U NOV od 20. 9. 1942. u Mosorskom PO i 3. dalmatinskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Komandir čete. Veljače 1945. upućen na školovanje u Beograd.
3787. PERIĆ PETAR, Bože. 26. 2. 1925. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, konobar. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3788. PERIĆ PETAR, Nikole. 5. 8. 1908. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 5. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3789. PERIČEVIĆ PETAR, Ivana. 2. 3. 1924. Trsteno, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3790. PERIČEVIĆ VIDO, Luke. 17. 4. 1907. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, postolar. U NOV od 20. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3791. PERISIMITO DOMENICO. 1. 4. 1917. Venezia, Italija. Talijan. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3792. PERIŠ BOŽO, Šime. 1923. Betina, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 10. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Barama, Sm ješka.
3793. PERIŠA BRANKO, Lovre. 12. 9. 1919. Mandalina, Šibenik. Hrvat, službenik. Član SKOJ-a od 15. 5. 1941. KPJ od 13. 11. 1941. U NOV od 4. 11. 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Polit, komesar bataljona. Travnja 1945. upućen za polit, komesara 3. dalm. brigade. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3794. PERIŠIĆ ANĐELKO, Petra. 1923. Dugopolje, Split. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3795. PERIŠIĆ BRUNO, Josipa. 25. 10. 1925. Ston, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 21.10. 1944. u 2. dalm. brigadi. 15. 3. 1945. upućen u Art. oficirsku školu u Beograd.
3796. PERIŠIĆ ĆIRO, Marina. 1924. Žrnovnica, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a 1942. KPJ od 1944. U 2. dalm. brigadi od studenog 1944.
3797. PERIŠIĆ MATE, Mije. 1925. Dugo~polje, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od siječnja 1943. u 2. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
3798. PERIŠIĆ MILORAD, Nikole. 5. 7. 1924. Štitari, Cetinje. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 10. 9. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 2. 1945. kod s. Grabova Draga, Mostar.
3799. PERIŠIĆ VINKO, Stanislava. 26. 1. 1922. Podstrana, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od 2. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Lipnja 1943. zarobljen na Zelengori i odveden u logor Sisak i u Austriju. Po povratku iz logora bio u 17. moslavačkoj brigadi.
3800. PERČIN FRANO, Vjeke. 1922. Vela Luka, Korčula. Hrvat, ribar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3801. PEREŽA-GUDIĆ MARIJA, Cvetina. 17. 4. 1926. Pozorac, Trogir. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1943. KPJ od 1943. U NOV od 1943. u Bračko-šoltanskom PO i 13. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od listopada 1944.
3802. PEREŽA MATE, Jadre. 1924. Marina, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
3803. PERDIH ANTON, Ivana. 13. 1. 1922. Zatolmin, Tolmin, Gorica. Slovenac, postolar. Član SKOJ-a od 1944. U NOV od 1944. u 13. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od veljače 1945.
3804. PERKEŠ BOŠKO. 28. 12. 1899. Turkovići, Ravno. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10.11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3805. PERKOV-VLAHOV ALBERTA, Ante. 17. 12. 1921. Prvić Šepurine, Šibenik. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1940. KPJ od 28. 4. 1942. U NOV od svibnja 1942. u Pri morskoj četi i Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od siječnja 1943. Lipnja 1943. upućena na liječenje na Majevicu, a zatim u 2. vojvođansku brigadu. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3806. PERKOV EUGEN, Markiola. 1906. Tribunj, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
3807. PERKOV MIKO-STIPICIN, Sime. 1919. Tribunj, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1939. KPJ od 1940. U NOV od 28. 5. 1942. u bat. »Bude Borjan«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Zamjenik polit, komesara čete. Lipnja 1943. upućen na liječenje na Majevicu. Poginuo 10. 8. 1944. kao polit, komesar bolnice 16. vojvođanske divizije.
3808. PERKOV NIKOLA, Jakova. 23. 11. 1922. Tribunj, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 10. 8. 1941. U NOV od 15. 4. 1942. u bat. »Bude Borjan«, 1. dalm. i 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 13. 3. 1944.
3809. PERKOV NIKOLA, Jakova. 1919. fribunj, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 4. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
3810. PERKOVIĆ FABIJAN, Marka. 1926. Vrpolje, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1943. U 2. dalm. brigadi od 1943. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
3811. PERKOVIĆ MILE, Marka. 1921. Donje Polje, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3812. PERLAIN BOŽIDAR, Ante. 1921. Split. Hrvat, student. U NOV od studenog 1942. u 7. banijskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od travnja 1943. Poginuo 18. 6. 1943. na Sinja-
3813. PEROŠEVIĆ BENKO, Grge. 1921. Vladimirovci. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Grozdol, Mostar.
3814. PEROVIĆ NIKOLA, Pavla. 20. fl. 1914. Mrcine, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 10. 1944. nestao 31. 12. 1944. u Humu.
3815. PERSOVIČ IVAN, Antuna. 1921. Poginuo 28. 9. 1944. kod Arslanagića Mosta, Trebi-
3816. pf RUSlC PETAR, Petra. 1924. Dubrovnik. Hrvat, mornar. U NOV od 2. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 23. 1. 1945. kod Širokog Brijega.
3817. PERUŠINA ANTUN, Pere. 12. 3. 1926. Korasac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3818. PERUŠINA MIHO, Ive. 2. 10. 1911. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3819. PERUŠINA MIRKO, Nikole. Nestao 4. 1. 1945.
3820. PERUN JOZO, Marka. 9. 2. 1912. Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3821. PERU NOVIĆ GOJKO. 1924. Crnogorac. U NOV u 2. dalm. brigadi.
3822. PERU NOVIĆ LJUBO, Ilije. 1921. Drenovšnica, Plješivica, Nikšić. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1943. Nestao 14. 6. 1944.
3823. PERU NOVIĆ PAVLE, Sime. 1920. Drenovšnica, Nikšić. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 15. 9. 1943. Nestao 14. 6. 1944.
3824. PERVAN IVAN, Frane. 1920. Kokorići, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. Poginuo lipnja T943. na Sutjesci.
3825. PERVAN IVAN, Mate. 29. 1 f. 1923. Kokorići, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od veljače 1942, a KPJ od 29. 11. 1943. U NOV od 29. 11. 1942. u Biokovskom PO. U 2. dalm. brigadi od lipnja 1943. 29. 6. 1944. upućen na teren u Dalmaciju.
3826. PERVETIĆ ANTE, Nikole. 9. 5. 1927. Dubrovnik. Hrvat, mornar. U NOV od 2. 10. 1944. Nestao 31. 12. 1944.
3827. PERONI MARINO, Alberto. 25. 8. 1920. S. Martino Luča, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 14. 2. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3828. PEROV SMAJO. 1917. Gabela, Metković. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 5. 11. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
3829. PERKOVIĆ MARIN, Luke. 11. 7. 1913. Klis, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 7. 1942. u 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
3830. PERUZZI CARLO. 19. 2. 1924. Carminago, Italija. Talijan, šofer. U NOV od 25. 9. 1943. u 2. dalm. brigadi.
3831. PERZ LOVRENC, Gabriela. 3. 5. 1925. Dubrovnik, đak. U NOV od 12. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3832. PETARKG-VIĆ ANTE. 1911. Posušje. Hrvat, zidar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3833. PETAUS FRANO, Frane. 2. 2. 1914. Dubrovnik. Hrvat, trgovac. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 2. 1945. kod s. Goranci, Mostar.
3834. PETEN ALOJZ. 16.7. 1911. Gorica. Slovenac, radnik. U NOV od 24. 10.1944.u2.dalm. brigadi.
3835. PETJAN JOSIP, Antuna. 7. 3. 1900. Rijeka. Hrvat, pekar. U NOV od 26. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3836. PETKOVIĆ ANTE, Marina. 10. 9. 1919. Blato, Korčula. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3837. PETKOVIĆ-BORČIČ ANTE, Marinka. 1926. Vela Luka, Korčula. Hrvat, zemljorad nik. Član SKOJ-a. U NOV od prosinca 1942. Poginuo u lipnju 1943. na Sutjesci.
3838. PETKOVIĆ-BORClC ANTE, Ivana. 1926. Vela Luka, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3839. PETKOVIĆ FRANE, Marka. 1925. Vrpolje, Šibenik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od rujna 1942. U 2. dalm. brigadi 3. 10. 1942. Poginuo na Donjim Barama 8. 6. 1943.
3840. PETKOVIĆ IVAN, Ive. 23. 6. 1930. Mokošica, Dubrovnik. Hrvat. U NOV od 20.8. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 2. 1945. kod Grabove Drage, Mostar.
3841. PETKOVIĆ JOZO, Marina. 19. 3. 1920. Blato, Korčula. Hrvat, pomorac. U NOV od 14. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3842. PETKOVIĆ KRSTO, Riste. 28. 3. 1913. Tivat, Kotor. Hrvat, postolar. U NOV od 5. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3843. PETKOVIĆ MILAN, Jovc. 10. 10. 1922. Zagora, Trebinjc. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3844. PETKOVIĆ MILAN, Josipa. 27. 1. 1925. Kuna, Dubrovnik. Hrvat, učitelj. U NOV od 1. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3845. PETKOVIĆ NIKOLA, Ilije. 8. 8. 1925. Baošič, Herceg-Novi. Hrvat, đak. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 14. 2. 1945. kod s. Čeprljuge, Mostar.
3846. PETKOVIĆ STIPE, Marina. 10. 9. 1919. Blato, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3847. PETKOVIĆ STANKO, Ante. 1926. Vrpolje, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od lipnja 1943. U NOV od 19. 6. 1944. Poginuo 1. 5. 1945. kod Opatije.
3848. PETKOVIĆ SIME, Frane. 28. 11. 1924. Baošič, Herceg Novi. Hrvat, brodograditelj. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3849. PETOJEVIĆ LJUBO, Vaše. 20. 2. 1918. Knin. Srbin, trg. pomoćnik. Član KPJod 1942. U NOV od 15. 6. 1942. u Kninskom bataljonu, zatim u 5. dalm. brigadi. Od 6. 6. 1943. u 2. dalm. brigadi. Intendant brigade.
3850. PETRIĆ PETAR, Josipa. 20. 6. 1923. Split. Hrvat, radnik. Član KPJ. U NOV od 15. 8. 1942. Poginuo kao komandir čete 3. 5. 1945. kod Rukavca, Opatija.
3851. PETRICA MARINKO, Tome. 11.11. 1923. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 20. 5. 1943. na Sinjajevini.
3852. PETRIČfĆ AVDO, Ante. 11. 3. 1920. Dubrovnik. Hrvat, pomorac. U NOV od 14. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3853. PETRIČIČ ANA, Mate. 16. 6. 1923. Mali Iž, Zadar. Hrvatica. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginula 12. 6. 1943. na Zelengori.
3854. PETRIČIČ ANKA" Luke. 11.6. 1922. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. U NOV od 26.7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginula srpnja 1943. kao ranjenik u bolnici Trnovo, Majevica.
3855. PETRIČIČ BOŽO, Santa. 25. 12. 1925. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26.7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 17. 7. 1943. u bolnici Šehovići.
3856. PETRIČIČ BOŽO, Bernarda. 4. 7. 1924. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 6. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
3857. PETRIČfĆ DINKO, Ivana. 14. 4. 1919. Mali Iž, Zadar. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od 1941, a KPJ od rujna 1943. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Polit, komesar čete.
3858. PETRIČIČ DRAGO, Nikole. 10. 1. 1924. Mali Iž, Zadar. Hrvat, pomorac. Član SKOJ-a od 1941. Član KPJ od 1942. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Srpnja 1943. upućen na liječenje u bolnicu Šehovići. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3859. PETRIČIČ DUŠAN, Tome. 26. 9. 1925. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo u lipnju 1943. na Sutjesci.
3860. PETRIČIČ JOSIP, Mate. 18. 3. 1921. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
3861. PETRIČIĆ MARIJAN, Bernarda. 19. 10. 1926. Mali Iž, Zadar. Hrvat, ribar. Član SKOJ- a od 1942, a KPJ od 5. 5. 1944. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
3862. PETRIČIĆ MILAN, Mate. 21. 5. 1919. Mali Iž, Zadar. Hrvat. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo kao ranjenik u Centralnoj bolnici lipnja 1943. na Sutješci.
3863. PETRIČIČ MILAN. 1923. Dugi Rat, Omiš. Hrvat, električar. Član KPJ. U NOV od 20. 6. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Zamjenik komesara čete. Poginuo na Ze- leneori 13. 6. 1943.
3864. PETRIČIĆ MILOJKO, Sante. 17. 5. 1927. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Umro 10. 6. 1943. u Centralnoj bolnici na Vučevu.
3865. PETRIČIĆ NADA, Mate. 25. 6. 1926. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Lipnja 1943. zarobljena na Zelenaori, odvedena u logor u Njemačku, gdje je umrla.
3866. PETRIĆIĆ-RAVKIN RAJKA-TINA, Sime. 3. 5. 1912. Mali Iž, Zadar. Hrvatica U NOV od 26. 7.1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginula 12. 6. 1943. na Sut ješci zajedno sa kćerkom Asjom (1932).
3867. PETRIČIĆ STANISLAV, Martina. 1. 8. 1909. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. briaadi od 3. 10. 1942. Poginuo 13. 6. 1943. kod Miljevine.
3868. PETRINOVIĆ DUŠAN, Klemenla. 11.6. 1924. Dramalj, Crkvenica. Hrvat, đak. U NOV od 1. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3869. PETROCCO MICHELLE, SaTvatore. 18. 4. 1912. Picco, Frosinone, Italija. Talijan. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
3870. PETROV JOSO, Mile. 1922. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 20. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 6. 1943. na Barama.
3871. PETROV MISE, Izaka. 1911. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od polovine 1942. u 1. primorskoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 6. 12. 1943. na Jabuci kod Plevalja.
3872. PETROVIĆ ČEDOMIR, Milete. 7. 4. 1924. Velika (Plav). Crnogorac, zemljoradnik. Član SKOJ-a od lipnja 1942, a KPJ travnja 1944. U NOV od 1. 9. 1943. u 2. dalm. briaadi.
3873. PETROVIĆ JAKA-OLGA, Jakova. 1903. Sinj. Hrvatica, domaćica. U NOV od listopada 1942. u 4. op. zoni i 3. dalm. briaadi. U 2. dalm. brigadi od 9. 6. 1943. Srpnja 1943. upućena u bolnicu na Majevici gdje je poainula.
3874. PETROVIĆ-SERIĆ KOVIUKA, Ilije. \0A0. 1928. Sinj. Hrvatica, učenica. Član SKOJ-a od 1943, a KPJ od 12. 4. 1945. U NOV od 5. 10. 1942. U bolnici 4. operativne zone. Od lipnja 1943. u 2. dalm. brigadi. ,
3875. PETROVIĆ KREŠO. 1911. Bukovica, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
3876. PETROVIĆ-RADEVIĆ MARIJA, Ilije. 1924. Sinj. Hrvatica, učenica. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. briaadi od 6. 6. 1943. Zarobljena 18. 5. 1943. na pruzi Sarajevo-Višearad i odvedena u logor Sisak. Umrla 1981.
3877. PETROVIĆ MATE, Antuna. 1. 4. 1923. Kotor. U NOV od 12. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3878. PETROVIĆ MILORAD, Nikole. 1. 10. 1925. Bosansko Petrovo selo. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ od 10. 10. 1944. U NOV od 15. 8. 1941. u Ozrenskom partizanskom odredu. U 2. dalm. briaadi od 12. 7. 1943. Polit, komesar čete.
3879. PETROVIĆ NEDIUKO, Marina. 27. 5. 1924. Čisla, Omiš. Hrvat, trg. pomoćnik. Član SKOJ-a i KPJ. U NOV od 15. 1. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Polit, komesar čete. Poginuo 6. 8. 1944. kod Osjećenice, Crnoaorsko Grahovo.
3880. PETROVIĆ NIKOLA, Đake. 1925. Lužani, Gračanica. U NOV od 5. 6. 1943. Poginuo 16. 7. 1943. kod s. Omerove Vode, istočna Bosna.
3881. PETROVIĆ-VULETIĆ NEVENKA, Ilije. 2. 1. 1923. Sinj. Hrvatica, trg. pomoćnik. Član SKOJ-a od 1941, a KPJ od prosinca 1942. U NOV od kolovoza 1942."na punktu u Vještica Gori, 5, 3. dalm. brigadi i Centralnoj bolnici. Od 6. 6. 1943. u 2. dalm. brigadi. Rujna 1943. upućena u muziku 2. korpusa. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3882. PETROVIĆ NIKOLA, Save. 14. 10. 1922. Plavno, Knin. Srbin, đak. Član SKOJ-a od srpnja 1942, a KPJ od listopada 1943. U NOV od 20. 5. 1942. u Plavanskoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Pomoćnik polit, komesara ćete. Travnja 1945. upućen u bat. za vezu 9. dalm. divizije.
3883. PETROVIĆ NIKOLA, Pavla. 1914. Mrcine, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944.
3884. PETROVIĆ-RAŠKOVIĆ RUŽA-RUŠKA, Ilije. 13. 9. 1926. Sinj. Hrvatica, učenica. Član SKOJ-a od siječnja 1943, a KPJ od ožujka 1945. U NOV od kolovoza 1942. u bat. »Branko Vladušić«. Zatim u 4. operativnoj zoni, Pratećoj četi 2. proleterske divizije i 4. proleterskoj crnogorskoj brigadi. Od 15. 6. 1943. u 2. dalm. brigadi.
3885. PETROVIĆ SUPE, Ilije. 9. 6. 1930rSinj. Hrvat, đak. U NOV od kolovoza 1942. u 4. ope rativnoj zoni i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Poginuo 11. 6. 1943. na Zelengori.
3886. PETROVIĆ TINO, Mate. 1926. Dubrovnik. Hrvat, učitelj. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi.
3887. PETROVIĆ TOMO, Stjepana. 16. 7. 1906. Mesihovina, Duvno. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s. Dobrikovci.
3888. PETROVIĆ VICKO, Petra. 12. 3. 1927. Tivat, Kotor. Hrvat, mehaničar. U NOV od 1. 11. 1944.
3889. PETRUSIĆ IVO, Ive. 1917. Martinovići, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3890. PETRUSIĆ NIKO, Martina. 10. 10. 1913. Zemljoradnik. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3891. PETRUSIĆ NIKO, Vide. 24. 11. 1905. Martinovići, Dubrovnik. Hrvat, ugostitelj. U NOV od 24. 10. 1944.
3892. PETRUSIĆ PERO, Ive. 26. 3. 1915. Martinovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Grozdol, Mostar.
3893. PETRUSIĆ STIJEPO, Ive. 10. 11. 1921. Martinovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 27. 10. 1944.
3894. PETRUSIĆ STIJEPO, Nikole. 1. 10. 1907. Martinovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 27. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3895. PETRUSIĆ VLAHO, Ive. 11. 9. 1911. Martinovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3896. PEZO JOZO, Marka. 1921. Lokvičići, Imotski. Hrvat, radnik. Ćlan SKOJ-a i KPJ. U NOV od početka 1942. u bat. »Josip Jurčević«. U 2. dalm. brigadi od ožujka 1943. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«. Umro 1979.
3897. PICULA ANKA, Ante. 21. 3. 1927. Šibenik. Hrvatica, učenica. Ćlan SKOJ-a od travnja 1942. U NOV od 9. 9. 1943. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 10. 2. 1945.
3898. PIERASOLI MARIO, Rafaela. 25. 4. 1925. Ravena, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 29. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3899. PIJANOVIĆ DESIMIR, Vlade. Vraneš, Nova Varoš. Poginuo.
3900. PIJANOVIĆ JOVO, Marka. 1912. Kamenmost, Imotski. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 12. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo u prvoj polovini lipnja 1943. na Sutjesci.
3901. PIJANOVIĆ MILA, Jakova. 1919. Nebriževac, Imotski. Srpkinja, domaćica. U NOV od 11. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginula na Gornjim Barama 6. 6. 1943.
3902. PIJANOVIĆ PETAR, Jele.~5. 3. 1928. Nebriževac, Imotski. Srbin, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od studenog 1943. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi.
3903. PILIĆ LJUBOMIR, Lovre. 1920. Podstrana, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 6. 1943. na Barama.
3904. PILIĆIĆ BOŽO, Mihe. 27. 12. T906. Soline, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 27. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3905. PILIPIĆ ANTUN, Ivana. 13.10. 1920. Moščenica, Opatija. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
3906. PILlZOTA ANTE, Nikole. 19f9. Šibenik. Hrvat, radnik. U NOV od veljače 1943. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
3907. PILIA PETAR, Ačima. 15. 5. f911. Kula Atlagića, Benkovac. Srbin, kovač. Ćlan KPJ od 15.8. 1943. U NOV od svibnja 1942. u bat. »Bude Borjan«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
3908. PILJAK BERTA, Pere. 1926. Vareš, Sarajevo. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi.
3909. PINCELA MARIO. 27. 7. 1920. Mantova, Italija. Talijan, učitelj. U NOV od 20. 10. 1943. u 2. dalm. brigadi.
3910. PINK JOZO, Franje. 1. 6. 1921. Smrkica, Prnjavor. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3911. PINTAR ĐURO, Josipa. 20. 2. 1920. Sokolovac, Koprivnica. Hrvat, trgovac. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3912. PINTAREVIĆ NIKO, MiheT 10. 3. 1912. Slano, Dubrovnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3913. PINJATOV MIHAJLO. 19.3. 1903. Peroiška, Kavkaz. SSSR. Rus. U NOV od 10.7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3914. PIONINI ALESSANDRO, Antonio. 9. 11. 1917. Novara, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 12. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3915. PIONIĆ KAZIMIR, Marka. 1922. Kaštel Gomilica, Split. Hrvat, radnik, u NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Poginuo 13.6. 1943. kod Mi lje vine.
3916. PIONIĆ MARKO, Josipa. 1902. Vis, Split. Hrvat, radnik. U NOV od 1941. Kandidat za člana KPJ. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
PIPLICA IVAN, Ivana. 1919. Zmijavci, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV do 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
3918. PIRAK ANTE, Jere. 1922. Makarska. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
3919. PIRAK FILE, Mate. 15. 10. 1905. Makarska. Hrvat, službenik. U NOV od 8. 10. 1944.
3920. PIRIĆ MATE, Mate. 12. 7. 1911. Tugare, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 9. 2. 1943.
3921. PIROVIĆ RASID. 1914. Prisoje, Bileča. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 23. 1. 1945. kod s. Maljevići, Široki Brijeg.
3922. PISTELLI MICHELE. 28. 5. 1915. S. Severo, Fogia, Italija Talijan. U NOV od 22. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3923. PITAREVIĆ NIKO, Mihe. 1912. Majkovi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro.
3924. PIVAC IVAN, Jure. 1914. Podgora, Makarska. Hrvat, ribar. U NOV od 1942. U bat. »Josip Jurčević« u 1. dalm. i 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 13.3. 1943. Umro 1981.
3925. PIVAC MILENKO, Ante. 28. 10. 1925. Zavojane, Vrgorac. Hrvat. U NOV od 2. 3. 1943. u 2. dalm. brigadi.
3926. PIVAC NIKOLA, Ante. 25. 11. 1925. Zavojane, Vrgorac. Hrvat. U NOV od 2. 2. 1942.
3927. PIVKA ANTON, Franje. 19. 5. 1924. Staruševo, Poljska. Poljak, mlinar. U NOV od 7. 11. 1944.
3928. PIVCEVlC MIJO, Luke. 28. 4. 1923. Vodorađa, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3929. PIZOVIĆ RASIM, Salka. 1914. Prisoje, Bileča. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 23. 1. 1945. kod Širokog Brijega. ■ ■
3930. PJEROTIĆ MILAN, Mate. 5. 9. 1915. Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 31. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s. Gostuša, Mostar.
3931. PLAĆA IBRAHIM, Hasana. 5. 7. 1920. Donji Vakuf, Bugojno. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3932. PLANTIĆ JOSIP, Frane. 1923. Canjevo, Novi Marof. Hrvat, radnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3933. PLAVŠIĆ ĐURO, Gliše. 28. 11. 1905. Golubić, Knin. Srbin,zemljoradnik. Član KPJod 1943. U NOV od siječnja 1943. u Kninskom bataljonu, zatim 5. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Komandir čete. Srpnja 1944. upućen u Primorsku ope rativnu grupu.
3934. PLAZIBAT DUJE, Filipa 5. 10. 1907. D. Tijarica, Sinj. U NOV od 5. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3935. PLAZIBAT MIHOVIL, Šimuna. 15. 9. 1914. Donja Tijarica, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 12.2. 1943.
3936. PLAZONJA MARKO. 2. 11. 1925. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, učitelj. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3937. PLEĆAŠ ANTE, Lovre. 1914. Staševica, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od veljače 1943. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
3938. PLEĆAŠ IVAN, Mate. Staševica, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od veljače 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
3939. PLEĆAŠ JOZO, Filipa 22. 1. 1914. Staševica, Ploče, član KPJ od 17. 4. 1942. U NOV od 17. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. 1944. upućen na liječenje na Vis.
3940. PLEĆAŠ SREĆKO, Mate. 1921. Staševica, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
3941. PLEIĆ ANTE, Mate. Cista Velika, Imotski. U NOV od 27. 1. 1945. u 2. dalm. brigadi.
3942. PLEORIĆ ZDENKO. 1921. Vis. Hrvat. U NOV od 5. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 4. 2. 1943. kod Posušja.
3943. PLENKOVIĆ GRGO, Jakova. 13. 7. 1917. Sveta Nedelja, Hvar. Hrvat. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3944. PLENKOVIĆ JAKOV, Ante. 6. 7. 1920. Svirče, Hvar. Hrvat, bačvar. Član SKOJ-a od 1942, a KPJ od 1943. U NOV od 16. 4. 1943. U Biokovskom partizanskom odredu. Od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi. Polit, komesar čete. Poginuo 1945.
3973. POPOVIĆ GLIŠO, Petra 3. 2. 1907. Biskupija, Knin. Srbin, zemljoradnik. Ćlan KPJ od 20. 12.1944. U NOV od srpnja 1942. u Dinarskom PO i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943.
3974. POPOVIĆ GLIŠO, Ljubana. 1923. Jagodnja Gornja, Benkovac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Član SKOJ-a. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
3975. POPOVIĆ IVAN, Mate. 5. 10. 1910. Svinišće, Omiš. Hrvat, zemljoranik. U NOV od 30. 2. 1945.
3976. POPOVIĆ JOSIP, Ivana. 20. 3. 1911. Žeževica, Omiš. U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3977. POPOVIĆ JOVAN, Jovana. 1920. Biskupija, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
3978. POPOVIĆ LAZO, Laže. 1912. Biskupija, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
3979. POPOVIĆ MARIN, Jure. 10. 9.1913. Šiševica, Šestanovac, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3980. POPOVIĆ MIHAJLO-MIJO, Stevana 10. 9. 1920. Biskupija, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ od 11. 4. 1943. U NOV od 15. 6. 1942. u Dinarskom odredu i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Komandir čete. 15. 6. 1944. upućen za komandanta Konavljanskog partizanskog odreda.
3981. POPOVIĆ MILAN, Todora 6. 5. 1922. Biskupija, Knin. Srbin, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1942, a KPJ od travnja 1943. U NOV od 15. 6. 1942. u Dinarskom odredu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Komandir čete.
3982. POPOVIĆ MILE, Branka 1912. Jagodnja Gornja, Benkovac. U 2. dalm. brigadi od 26.1. 1943. do 15. 12. 1943. kada je zarobljen. Umro 1950.
3983. POPOVIĆ NENAD, Špira 1922. Jagodnja Gomja, Benkovac. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 27.1. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo na Zelengori 10. 6. 1943.
3984. POPOVIĆ SAVA, Simeona. 1921. Jagodnja Gornja, Benkovac. U 2. dalm. brigadi od 27. 1. 1943. Poginuo 7. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
3985. POPOVIĆ SIMO, Pilipa (Pile). 1914. Biskupija, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Član KPJ. Poginuo kao komandir čete na Gornjim Barama 7. 6. 1943.
3986. POPOVIĆ STEVAN, Đure. 1912. Biskupija, Knin. Srbin,- zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo na Zelengori 11. 6. 1943.
3987. POPOVIĆ STEVAN, Jove. 1910. Nikšić. Crnogorac, radnik. U NOV od 23. 10. 1944. u2. dalm. brigadi.
3988. POMATTO CESARE. 24.8.1923. Valpurga Ivrea, Italija Talijan, zemljoradnik. U NOV od 10. 9. 1943. u 2. dalm. brigadi.
3989. POROPAT DUŠAN, Andreja 17. 1. 1922. Hrastovje, Trst Slovenac, zemljoradnik. U NOV od 25. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3990. POSAVEC STANKO, Jovana. 1925. Hum, Krapina. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 5. 1945. kod s. Jelšane, Rijeka.
3991. POVUAC FRANJO, Josipa. 1921. Veliki Osik, Koprivnica Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10.1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s. Dobrakovići, Široki Brijeg.
3992. POVUAC TOMO, Josipa 21. 9. 1922. Otok, Koprivnica Hrvat, mlinar. U NOV od 10. 10. 1944. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Grozdol, Mostar.
3993. POZNANOVIĆ RADE, Josipa. 1923. Žirovac, Dvor na Uni. Srbin. Član KPJ . U NOV od 1942. u 7. banijskoj diviziji. U 2. dalm. brigadi od rujna 1943. Poginuo kao zamjenik komandira čete 1. II. 1944. kod Orahovca, Boka Kotorska.
3994. POZNJAK IVAN, Jakova. 4. 1. 1926. Dubrovnik. Hrvat, fotograf. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3995. POZNJAK KATJA. 4. 10. 1922. Dubrovnik. Hrvatica, učenica U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3996. PRAHIM JOSIP, Mije. 12. 4. 1919. Brodvec, Zagreb. Hrvat. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
3997. PRANJIĆ IVO, Ilije. 18. 8. 1925. Dragalovci, Doboj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 12. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
3998. PRANJIĆ ILUA, Marka. 1925. Tešanj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Gostuša, Mostar.
3999. PREBISALIĆ IVO, Nike. 7. 12. 1915. Smokovljani, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4000. PREBISALIĆ NIKO, Nike. 2. 8. 1919. Smokovljani, Dubrovnik. Ugostitelj. U NOV od 24. 10. 1944.
4001. PREVIŠIĆ GRGO, Stojana Hutovo, Stolac. Zemljoradnik. U NOV od 9. 11. 1944.
4002. PRGUDA HAJDAR, Saćira. 25. 11. 1921. Gacko. Musliman, radnik. Član SKOJ-a i KPJ od 1943. U NOV od 1943. u Trebinjskom partizanskom odredu. U 2. dalm. brigadi od početka 1944.
4003. PRICA-OBRADOVIĆ-GOJANKA, Stanka. 11. 4. 1929. Bihać. Srpkinja, učenica. U NOV od 27. 1. 1943. u zbiiegu Centralne bolnice. U 2. dalm. brigadi od 15. 5. 1943. do 8. 6. 1943. kada je zarobljena na Sutjesci, a zatim u bolnici 4. krajiške divizije.
4004. PRIČA JELA, Ivana. 24. 1. 1897. Bihać. Srpkinja, domaćica. U NOV od 27. 1. 1943. u zbijegu sa Centralnom bolnicom. U 2. dalm. brigadi od 15.5. 1943. do 8. 6. 1943. kada je zarobljena na Sutjesci. Zatim u vojnoj bolnici Banjalučkog područja. Umrla 1964.
4005. PRIENDER IVAN, Ivana. 13. 6. 1922. Ston. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 21. 10. 1944.
4006. PRIENDER NIKO, Nike. 1925. Visočani, Ston, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 20. 10. 1944.
4007. PRIJIĆ AČIM, Petra. 25. 10. 1922. Biskupija, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942,aKPJod6.6. 1944.U NOV od 15.2. 1942. u Dinarskom partizanskom odredu i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. obavještajni oficir bataljona.
4008. PRIJIĆ NIKOLA, Špire. 1913. Biskupija, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo kod Usovičkoe potoka, Tjentište 9. 6. 1943.
4009. PRIJIĆ ONISIM, Miloša. 1919. Biskupija, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 1942. Poainuo kao ranjenik u Centralnoj bolnici na Sutjesci. 13. 6. 1943.
4010. PRIJIĆ SVETOZAR, Todora. 21. 8. 1923. Imotski.'Srbin. Član KPJ. U NOV od 1. 6. 1942. Bio u 1. dalm. i 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 13. 3. 1944. Zamjenik polit, komesara bataljona.
4011. PRIMIĆ ANTUN, Gaje. 1924. Dunave, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. KPJ od 1943. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi od 18. 12. 1944.
4012. PRIMIĆ IVO, Gaje. 1926. Dunave, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 5. 1944. u 2. dalm. brigadi do 25. 12. 1944. Umro 25. 12. 1944.
4013. PRIMIĆ PERO, Gaje. 1922. Dunave, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a 1942, a KPJ od 1943. U NOV od 12. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. 1. 1. 1945. upućen u KNOJ.
4014. PRINCIPE CLODOMINO. 6. 4. 1916. Cosano Srelino, Italija. Talijan. U NOV od 12. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4015. PRIVŠEK VLADIMIR, hana. 1905. Ljubljana. Slovemac. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 23. 1. 1945. kod s. Kraljevići, Široki Brijeg.
4016. PRIZMIĆ IVO, Đure. 26. 11. 1927. Sipan, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poainuo 15. 2. 1945. kod s. Čeprljuge, Mostar.
4017. PRKUT MATO, Pere. 1924. Mlini, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poainuo 7. 11. 1944. kod Dobrota, Boka Kotorska.
4018. PRKUT NIKO, Bože. 10. 6. 1919. Bjeleniči, Ljubinje. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Zarobljen 23. 1. 1945. kod s. Ljubotići, Mostar.
4019. PRELENDER NIKOLA, Nikole. 1925. Visočani. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1945. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4020. PRLJA VASO. Zamjenik komandanta bataljona.
4021. PRU JOZO, Luke. 17. 6. 1906. Proložac Gornji, Imotski. Hrvat, radnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 17. 1. 1945. kod s. Krstine, Mostar.
4022. PRU LOVRE, Luke. Proložac Gornji, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s. Dobrkovići, Široki, Brijeg.
4023. PRU PAVO, Luke. 29. 6. 1910. Proložac Gornji, Imotski. Hrvat, zidar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4024. PRNIĆ ANTE, Mate. 1924. Kljenak, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. Poainuo lipnja T943. na Sutjesci.
4025. PRNIĆ IVAN, Ante. 1923. Kljenak, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
4026. PRODANOVIĆ DUŠAN, Pavla. 24. 8. 1922. Zrmanja, Gračac. Srbin, radnik. Član KPJ . U NOV od 3. 3. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Polit, komesar čete.
4027. PRODANOVIĆ (PRIZMIĆ) FRANO, Frane. 17. 7. 1917. Vela Luka, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 12. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4028. PRODANOVIĆ GOJKO, Milete. 1920. Cerovac, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od svibnja 1942. u Sjevernodalmatinskom odredu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
4029. PRODANOVIĆ PAVLE, Dane (Pavlina). 1897. Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 3. 3. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
4030. PRODANOVIĆ PETAR, Drage. 12. 2. 1910. Podkom, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 26. 8. 1944. u 2. dalm. briaadi.
4031. PROHAT JURAJ, Janeza. 5. 7. 1890. Velikovec. Oficir bivše jugoslavenske vojske. U NOV od 4. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4032. PROKURICA BALDO, Pere. 1912. Pridvorje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4033. PROPADALO MARKO, Tome. 7. 7. 1921. Livno. Hrvat, pekar. U NOV od 6. 10. 1944. u 2. dalm. brigaHi.
4034. PROTIĆ ANTE, Ivana. 17. 1. 1912. Blato, Korčula. Hrvat, zidar. U NOV od 27.7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4035. PROVIĆ MILJENKO, Luke. 11. 5. 1915. Slivno, Metković. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4036. PRUSINA IVANKA, Ivana. 1929. Hamzići, Mostar. Hrvatica, učenica. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4037. PRUSINA MIRKO, Nikole. 2. 3 1906. Žitomislić, Mostar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4038. PRŽIĆ BOŽO, Luke. 12. 5. 1921. Vitaljina, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4039. PUCAR NIKOLA, Nike. 10. 10. 1906. Glušći, Metković. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4040. PUCAR VOJKO, Spase. 10. 12. 1919. Glušci, Metković. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4041. PUCNIK IVAN, Josipa. 5. 3. 1892. Dubrovnik. Hrvat, trgovac. U NOV od 21. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4042. PUH IVO, Nikole. 12. 7. 1911. Osojnik. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 5. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4043. PUHARlC IVO, Filipa. 1925. Puharići, Makarska. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo ožujka 1943. na Neretvi.
4044. PUJIĆ PETAR, Ilije. 1924. Glavina Donja, Imotski. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
4045. PUJO MARKO, Đure. 8. 11. 1916. Cilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4046. PULIAK BERTA, Pere. 1926. Vareš, Visoko. Hrvatica, domaćica. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4047. PULIAK CVJETKO, Mate. 19. 4. 1928. Dubrovnik.'Hrvat, mehaničar. U NOV od 1. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4048. PULJIĆ IVAN, Vidoja 24. 4. 1916. Cilipi, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4049. PULIIG FRANE, Janka. 1913. Jastrebarsko, Karlovac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 7. 2. 1945. kod s. Grabova Draga, Mostar.
4050. PULJJG FRANO. 1912. Molunat, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4051. PULIIZOVIĆ ĐURO, Đure. 24. 4. 1926. Zaton, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4052. PUUIZOVIĆ ILIJA, Stipe. 1.12.1925. Zaton, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi.
4053. PUUIZOVIĆ PERO, Ivana. 8. 8. 1928. Zaton, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 5. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4054. PUNDA MIRKO. Kotlenice, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Bio u artiljeriji VŠ. U 2. dalm. brigadi od lipnja 1943.
4055. PUPA ANDRIJA, Ivana. 5. 7. 1924. Zavala, Ravno. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 27. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4056. PUPAVAC DUŠAN, Vaše. 23.9. 1924. Zrmanja, Gračac. Srbin, radnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od juna 1942. u bat. »Branko Vladušić«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. do jeseni 1943
4057. PUPAVAC GOJKO, Vasilija. 1920. Palanka, Gračac. Srbin, radnik. Član SKOJ-a 1940, a KPJ od 1942. U NOV od 18. 5. 1942. u bat. »Branko Vladušić«. U 2. dalm. 3. 10. 1942. Polit, komesar čete. Poginuo lipnja 1943. kod Ščepan Polja kao ranjenik u Centralnoj bolnici.
4058. PUPIĆ SVETOZAR, Ilije. 18. 3. 1915. Ljubinje. U NOV od 12. 11. 1943. u 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm. od 13. 3. 1944.
4059. PUŠAK MARKO, Nikole. 22. 4. 1925. Mikulići, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1943. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4060. PUŠIĆ MIHO, Balde. 27. 3. 1924. Dunave, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15, 5. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4061. PUSIĆ MIJO, Balda. Dunave, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od lipnja 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 5. 8. 1944. kod s. Dobri Dub. Crna Gora.
4062. PUŠIĆ PAVO, Pere. 20.6. 1926. Dunave, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ- a od 1942. U NOV od 27. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4063. PUŠIĆ PERO, Balde. 25. 5. 1922. Dunave, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942, a KPJ od 1944. U NOV od 17. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4064. PUŠIĆ NIKO, Pere. 13. 9. 1925. Dunave, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4065. PUŠIĆ NIKO, Nike. 1. 9. 1925. Dunave, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 10. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4066. PUŠIĆ NIKO, Vlahe. 27. 3. 1925. Dunave, Dubrovnik. U NOV od 8. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4067. PUTIĆA SEKULA, Tome. 1913. Orah, Trebinje. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s. Dobrkovići, Široki Brijeg.
4068. PUTNIKOVIĆ BRANKO, Mihe (Nino). 1922. Murter Šibenik. Hrvat, ribar, Ćlan SKOJ-a od ožujka 1942. U NOV od 14. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
4069. PUTNIKOVIĆ MIROSLAV, Mihe (Ćoro). 1917. Murter, Šibenik. Hrvat, ribar. Ćlan SKOJ-a od 1941. U NOV od 14. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
4070. PUTNIKOVIĆ PETAR, Josipa. 1923. Murter, Šibenik. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od 1942, a KPJ od 1943. U NOV od 14. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Od lipnja 1943. u 1. srpskoj proleterskoj brigadi, polit, komesar čete. Umro 1953.
4071. PUTRINO SALVATORErŠtelano. 19. 2. 1923. Malosete, Catinia, Italija. Talijan, brijač. U NOV od 5. 12. 1943. u 2. dalm. brigadi.
4072. PUZIN FRANO, Stjepe. 3. 5. 1913. Mlini, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4073. RABRENOVIĆ RADOVAN, Rade. 8. 3.1926. Gojković Polje, Kolašin. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 1. 10. 1943. u 2. dalm. brigadi.
4074. RABUZIN STJEPAN, Tome. 26. 10. 1926. Ključ, Novi Marof. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4075. RAČEVIĆ IVICA, Mate. 29. 3. 1909. Vitaljina, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4076. RAČEVIĆ VLAHO, Rade. Vitaljina, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 7. 11. 1944. kod s. Orahovac, Boka Kotorska.
4077. RAČIĆ ILIJA, Marka. 14. 1. 1915. Plat, Dubrovnik. Hrvat, pomorac. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4078. RAČIĆ NIKOLA, Jakova. 2.7. 1909. Dubrovnik. Hrvat, puškar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4079. RAČKI FRANJO, Antuna. 1. 5. 1922. Brod-Moravica, Delnice. Hrvat, soboslikar. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4080. RAČKI-ŽIŽIĆ IVANKA, Kaje. 6. 2. 1918. Chicago, USA. Hrvatica, službenica. U NOV od 12. 9. 1942. u Komandi mjesta Muć. U 2. dalm. brigadi od prosinca 1942. Od lipnja 1944. u bolnici 2. korpusa u Manastiru Moraća. Od listopada 1944. u partizanskoj bolnici u Dubrovniku.
4081. RADAIĆ ANTUN, Pavla. 1921. Blato, Korčula. Hrvat, radnik. U NOV od studenog 1943. u 2. dalm. bigadi.
4082. RADALJ ANTE, Ivana. 1922. Duge Njive, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1942. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
4083. RADALJ MIRKO, Ivana. 1923. Duge Njive, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
4084. RADALJ NIKOLA, Ivana. 1918. Duge Njive, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. Kandidat za člana KPJ od 1942. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
4085. RADAUAC IVAN, Mate. 1. 2. 1910. Opuzen, Metković. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 9. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4086. RADEUA PETAR, Jure. Sitno Gornje, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Poginuo 12. 6. 1943. na Zelengori.
4087. RADELJIĆ SLAVA, Ante. 1920. Proložac Donji, Imotski. Hrvatica, radnica. Član SKOJ-a od rujna 1942. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Lipnja 1943. upućena na liječenje u bolnicu Šehoviće, gdje je ubijena od ustaša.
4088. RADETIĆ FRANO, Balde. 9. 10. 1911. Dočanje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4089. RADIČEVIĆ VLADO, Ivana. 18. 9. 1901. Vitaljina, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4090. RADIĆ ANDRO, Ive. 17. 2. 1922. Popovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 24. 4. 1945. na otoku Cresu.
4091. RADIĆ CVJETKO, Nike. 9. 5. 1926. Gromača, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4091a. RADIĆ ILIJA. Komandir čete.
4092. RADIĆ IVAN, Luke. 15. 8. 1906. Kotezi, Vrgorae. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28.9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4093. RADIĆ IVAN, Mate. 25. 10. 1907. Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4094. RADIĆ IVO, Ilije. 1914. Podgora, Makarska. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4095. RADIĆ JOVO, Petra. 1911. Radučić, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 23. 1. 1945. kod s. Kočerin, Široki Brijee.
4096. RADIĆ JURAJ, Petra. 2. 2. 1917. Pučišće, Brač. Hrvat, pomorac. U NOV od 20.4. 1942.
4097. RADIĆ KONSTANTIN, Dušana. 8. 10. 1924. Dubrovnik. Hrvat, dak. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4098. RADIĆ MIHO, Đure. 17. 9. 1925. Tuciči, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brisadi.
4099. RADIĆ MILE. Knin. U NOV od 1942.
4100. RADIĆ NIKOLA. Poginuo 22. 10. 1942. na Marinom Brdu - Peulje, Bosansko Grahovo.
4101. RADIĆ PETAR, Marka. 1920. Kijevo, Knin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod Širokog Brijega.
4102. RADIĆ PERO, Pere. 24. 1. 1914. Popovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4103. RADIĆ VICKO, Josipa. 15. 2. 1922. Podorljak, Šibenik. Hrvat, radnik. U NOV od 25.10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4104. RADIĆ VUJO. U NOV od 1942. Intendant bataljona.
4105. RADIDLIJA NIKOLA. 9. 6. 1905. Dubrovnik. Hrvat, mesar. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4106. RADIN MATO, Vlahe. 1927. Durinići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4107. RADIN PERO, Bože. 1926. Mihanići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4108. RADIN PERO, Vlahe. 10.10. 1921. Dubrovnik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1943, a KPJ od 1944. U NOV od 1. 4. 1943. u Bokeljskom PO. U 2. dalm. brigadi od siječnja 1944.
4109. RADIN STIJEPO, Petra. 19. 7. 1905. Martinovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4110. RADIN VLAHO, Vlahe. 1923. Durinići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1941. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Upućen i. 12. 1944. u KNOJ.
4111. RADILOVIĆ MILJENKO, Ivana. 1919. Tugare, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. kod Miljevine.
4112. RADINOVIĆ ĐURO, Save. 1925. Radinovići, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 11. 1. 1943. Poginuo lipnja 1943. na Ozrenu, istočna Bosna.
4113. RADINOVIĆ LAZO, Đure. 1924. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
4114. RADINOVIĆ LUKA, Tode. 1922. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
4115. RADINOVIĆ MILICA, Todora. 1895. Plavno, Knin. Srpkinja, domaćica. U NOV od svibnja 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Umrla poslije rata.
4116. RADINOVIĆ VASIU, Todora. 9. 4. 1925. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1943, a KPJ od 5. 9. 1944. U NOV od 10. 1. 1943. u Kninskom bataljonu, a zatim u 5. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. komandir čete.
4117. RADMAN AUGUSTIN, Joze. 26. 10. 1914. Herceg-Novi. Trgovac. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4118. RADMAN ŠTIPAN, Ivana. 11. 2. 1913. Budimir, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 4. 3. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4119. RADOJCIĆ MARKO, Lazara. 7. 5. 1924. Krivošije, Kotor. Crnogorac, đak. Ćlan SKOJ-a od kolovoza 1943. U NOV od 15. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4120. RADOLOVIĆ ANTUN, Bože. 1927. Marčana, Pula. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 5. 1945. kod Jelšane, Rijeka.
4121. RADONIĆ ANDRO, Pere. 1915/Vitaljina, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4122. RADONIĆ BOŽO, Bože. 1917. Vitaljina, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4123. RADONIĆ IVO, Pere. 2. 6. 1925. Srebreno, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 2. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Upućen 6. 2. 1945. u Grudu.
4124. RADONIĆ JOZO, Josipa. 6. 3. 1926. Dubrovnik. Hrvat. đak. U NOV od 1. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4125. RADONIĆ LUKA, Đure. 29. 9. 1924. Gruda, Cavtat. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4126. RADONIĆ MIHO, Đure. 1925. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4127. RADONIĆ MIRKO, Mike. 17. 2. 1925. Tusići, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4128. RADONIĆ PERO, Pave. 1913. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4129. RADONIĆ PERO, Pere. 1919. Vitaljina, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4130. RADONIĆ-GOVORĆIN SENKA, Stjepana. 10. 8. 1924. Pitve, Hvar. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1942, a KPJ od srpnja 1944. U NOV od rujna 1942. u Biokovskom PO. i 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 13. 3. 1944. Zamjenik polit, komesara čete. Umrla 1976.
4131. RADONJIĆ NOVAK, Nove. 1923. Jasenovo, Morača, Kolašin. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 7. 11. 1943. Nestao 12. 4. 1944. sa položaja Orja Luka, Nikšić.
4132. RADONJIĆ SAVO, Vuka. 1925. Jasenovo, Morača, Kolašin. U NOV od 10. 11. 1943. Nestao 12. 4. 1944. sa položaja Orja Luka, Nikšić.
4133. RADOŠ MARIJA, Jandre. 1925. Golubić, Knin. Srpkinja, domaćica. Član KPJ. U NOV od 1943. Umrla poslije rata.
4134. RADOŠ MILKA, Jandre. 1925. Golubić, Knin. Srpkinja, domaćica. U NOV od siječnja 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginula 13. 11. 1943. kod Sjenice, Sandžak.
4135. RADOŠ PAVLE, Marka. Solin. Hrvat, radnik. U NOV od 1942. u Mosorskom PO i 2. dalm. brigadi. Poginuo prosinca 1943. kod Plevalja.
4136. RADOVANOVIĆ PETAR, Jakova. 1922. Smokvica, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan KPJ. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
4137. RADOVCIĆ ANTE, Lovre. 1907. Prvić, Šepurina, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od travnja 1942. u Bat. »Bude Borjan«. U2. dalm. brigadi od 3. 10.1942. Poginuo 6. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
4138. RADOVIĆ ANTUN, Jake. 1915. Drvenik, Grude, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 30. 4. 1945. kod s. Rukavac, Opatija.
4139. RADOVIĆ ĐURO, Pave. 28. 1. 1921. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 16. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4140. RADOVIĆ MITAR, Todora. 31. 7. 1907. Trebinje. Srbin, trgovački pomoćnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4141. RADOVIĆ NIKO, Mate. 1922. Cilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22.10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4142. RADOVIĆ NIKOLA, Nike. 31. 2. 1920. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, kuhar. U NOV od 1.11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944.
4143. RADOVIĆ RADOVAN. Zamjenik polit, komesara bataljona.
4144. RADULOVIĆ ANTUN, Pere. 1913. Osojnik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4145. RADULOVIĆ ĐURO, Krstana. 1924. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 9. 6. 1943. na Sutjesci.
4146. RADULOVIĆ IVO, Nike. 20. 10. 1914. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, bravar. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4147. RADULOVIĆ JOSIP, Ivana. 26. 7. 1920. Marčana, Pula. Hrvat, radnik. U NOV od 29. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4148. RADULOVIĆ JOVAN, Vaše. 1923. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo kod Miljevine 14. 6. 1943.
4149. RADULOVIĆ LUKA, Steve. 5. 6. 1921. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1.1. 1943. u 2. dalm. brigadi.
4150. RADULOVIĆ LJUBO, Petra. 1919. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
4151. RADULOVIĆ MIHOVIL, Petra. 26. 4. 1926. Mokošica, Dubrovnik. Hrvat, brodograditelj. U NOV od 23. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4152. RADULOVIĆ MIJO, Milana. 1921. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 11. 6. 1943. na Zelengori.'
4153. RADULOVIĆ MILOŠ, Vaše. 1920. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo na Miljevini 13. 6. 1943.
4154. RADULOVIĆ NIKOLA, Petra. 1919. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo na Zelengori 11.6. 1943.
4155. RADULOVIĆ PETAR, Nike. 1925. Miloševići, Nikšič. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 1.9. 1943. u 2. dalm. brigadi.
4156. RADULOVIĆ PERO, Pere. 11.1 l."l920. Osojnik, Dubrovnik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 25. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4157. RADULOVIĆ SAVA, Ilije. 1914. Polaea. Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo na Zeleneori 12. 6. 1943.
4158. RArjULOVIĆ VASO, Dušana. 1926. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poainuo kod Miljevine 14. 6. 1943.
4159. RADUSIN ILIJA, Rade. 1916. Nadvrelo, Graćae. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poainuo kod Miljevine 14. 6. 1943.
4160. RArJVIĆ MILJENKO, Bože. 21. 7. 1930. Tivat, Kotor, mehaničar. U NOV od 27. 11. 1944- u 2. dalm. briaadi.
4161. RAĐEN JOVO, Ilije. 1923. Otišić, Sinj. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesei.
4162. RAĐEN JOVO, Petra. 1923. Otišić, Sinj. Srbin, zemljoradnik. U NOV od kolovoza 1942. u Dinarskom PO. Od listopada 1942. u 2. dalm. briaadi. Poainuo.
4163. RAĐEN NIKOLA, Ilije. 1925. Otišić, Sinj. Srbin, zemljoradnik. U NOV od lipnja 1942. u Svilajskom PO. Od listopada 1942. u 2. dalm. briaadi. Poginuo.
4164. RAFANELI HRVOJE, Ivana. 1921. Makarska. Hrvat, radnik. U NOV od kolovoza 1942. Član SKOJ-a. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesei.
4165. RAFANELI SLOBODAN, Klementa. 19. 11. 1925. Split. Hrvat, mehaničar. Ćlan SKOJ-a. U NOV od siječnja 1943. u 2. dalm. brigadi. Poainuo.
4166. RAFANELI VOJKO, Kleme. 1924. Makarska. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a. U NOV od rujna 1943. Poainuo lipnja 1943. na Sutjesei.
4167. RAGUŽ MARTIN, Ivana. 28. 1. 1911. Gornja Bitonja, Stolac. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 25. 11. 1944. u 2. dalm. briaadi.
4168. RAGUŽ NIKOLA, Joze. 10.2. 1920. Drenovac, Stolac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi. Nestao 31. 1. 1945.
4169. RAGUŽ VIDOJE, Spasoja. L5. 5. 1919. Gornja Bitonja, Stolac. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 5. 11. 1944. u 2. dalm. briaadi.
4170. RAJĆEVIĆ MATE, Mate. 13. 6. 19L7. Uskoplje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 5. II. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944.
4171. RAJEVAC IVAN. 1906. Slavonski Brod. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
4172. RAJIĆ BOSKO, Vidoja. 7. 2. 1907. Strmica, Ravno. Pekar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
4173. RAJIĆ IVO,"Nikole. 7. 10. 1901. Brdo, Stolac. Hrvat, žandar. U NOV od 5. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
4174. RAJIĆ MATO, Đure. Hutovo, Čapljina. U NOV od 12. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi. Nestao 1. 1. 1945.
4175. RAJIĆ NIKOLA Jovana. Poainuo 6. 6. 1943. na Barama.
4176. RAJIĆ TOMISLAV, Nikole. T903. Gradac, Ploča. Hrvat, ribar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
4177. RAJIČEVIĆ SVETOZAR, Vukota. 1924. Proševac, Gornje Selo, Berane. Crnoaorac, zemljoradnik. U NOV od 9. 9. 1943. Nestao 12. 4. 1944.'
4178. RAJKOVIĆ IVAN, Rajka. 1. 7. 1924. Opuzcn, Metković. Hrvat, strojar. U NOV od 13. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
4179. RAJKOVIĆ PETAR, Rade. 17. 7. 1924. Opuzen, Metković. Hnat, strojobravar. U NOV od 13. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
4180. RAUEVIĆ RADISAV, Vukašina. 15.3. 1923. Donja Prženica, Berane. Crnoaorac,zemljoradnik. U NOV od 7. 8. 1943. u 2. dalm. briaadi.
4181. RAUEVIĆ RADOVAN. 1923. Lubnice, BeranerCrnogorac, zemljoradnik. U NOV od siječnja 194JI-U 2. dalm. briaadi. Poainuo 20. 4. 1945. na otoku Cresu.
4182. RAK ABRAM, Jose. 9. 12. 1920. Rakovo selo, Dubrava, Šibenik. Hnat, radnik. Ćlan SKOJ-a od 6. 4. 1941, a KPJ od 5. 3. 1944. U NOV od 19. 2. 1942. u bat. »Ognjen Priča«. U 2. dalm. briaadi od 3. 10. 1942. komandir čete.
4183. RAK ANTE, Ivana. 15. 5. 1920. Rakovo selo, Dubrava, Šibenik. Hnat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1940, a KPJ od 1944. U NOV od 20. 2. 1942. u bat. »Ognjen Priča«. U 2. dalm. briaadi. od 3. 10. 1942.
4184. RA KANTE, Krste. 18.5. 1928. Rakovo selo, Dubrava, Šibenik. Hrvat, đak. Ćlan SKOJ-aod 14. 12. 1942,aKPJod 15. 11. 1943.U NOV od 16.6. 1942. u Šibenskoj letećoj četi. U 2. dalm. brigadi od ožujka 1943. do lipnja 1944.
4185. RAK IVE, Šimuna. 1922. Rakovo selo, Dubrava, Šibenik. Hrvat, zidar. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od srpnja 1942. U 2. daim. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo na Zlati- boru siječnja 1944.
4186. RAK KRSTE, Špira. 1920. Rakovo selo, Dubrava, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941. Član KPJ. U NOV od kolovoza 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Barama, Sutješka.
4187. RAK MILAN, Jakova (Miče). 1922. Rakovo selo, Dubrava, Šibenik. Hrvat, tvornički radnik. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 20. 2. 1942. u bat. »Ognjen Priča«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
4188. RAK NIKOLA, Dume. 17. II. 1922. Rakovo selo, Dubrava, Šibenik. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1940,a KPJod 15.4. 1943. U NOV od 15. 2. 1942. u bat. »Ognjen Priča« zatim u Dinarskom bataljonu i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. komandant bataljona.
4189. RAK STANKO, Jerka. 16. 1. 1923. Rakovo selo, Dubrava, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 5. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
4190. RAKIĆ IVAN, Ante. 13. 1. 1907. Višnjica, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJod 1944. U NOV od 13. 2. 1943. u 4. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi 28. 4. 1943.
4191. RAKIĐIJA IVAN, Pere. 25. 5. 1923. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, pomorac. U NOV od 10. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4192. RAKIĐIJA NIKOLA. 9. 6.1905. Dubrovnik. Hrvat, službenik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4193. RAKIJAR JAKOV, Marina. 3. 7. 1923. Seget Donji, Trogir. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od srpnja 1943, a KPJod 1945. U NOV od 30. 8. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
4194. RAKO BRUNO, Mihovila. 28. 5. 1910. Imotski. Hrvat, mesar. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4195. RAKO-DAMJANOVIČ SLAVENA, Nikole. 3. 4. 1920. Imotski. Hrvatica, domaćica. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Srpnja 1943. upućena u 10. hercegovačku brigadu.
4196. RAKOČEVIČ BOGDAN, Milutina. 1922. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 10. 1. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 5. 1944.
4197. RAKOVIĆ IVAN, Josipa. Poginuo 25. 3. 1944. kod Crnogorskog Grahova.
4198. RADMAN IVO, Pere. 4. 11. 1920. Vodovalja, Dubrovnik. Hrvat, trgovački pomoćnik. Član SKOJ-a, a KPJ od 1945. U NOV od 1. 11. 1943. u Konavoskom PO. U 2. dalm. brigadi od 1. 10. 1944.
4199. RADMAN IVAN, Petra. 4. 10. 1920. Vodovoda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 29. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4200. RAMČIČ ALIJA, Ibro. 11.11. 1922. Kotezi, Bugojno. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4201. RANA BOŽO, Nedjelka. 1925. Dubrovnik. Hrvat. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 2. 1945. kod Mostara.
4202. RANA ROMEO, Domenico. 1912. Dubrovnik. Zidar. U NOV od 5. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 23. 1. 1945. kod s. Ljubotići, Mostar.
4203. RANKOV ROKO. Komandir ćete.
4204. RANKOVIČ NIKOLA, Josipa. Potok. Toulj, Ogulin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 18. 2. 1945. kod s. Ceprljuga, Mostar.
4205. RAOS DRAGICA, Male. 1925. Vrgorac. Hrvatica, učenica. Član SKOJ-a od 1941, a KPJ od 1943. U NOV od 15. 6. 1942. u bat. »Josip Jurčević« i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Poginula 19. 3. 1944. kao omladinski rukovodilac bataljona kod Čeva, Cotinje.
4206. RAOS TOMO. Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 13. 6. 1943. kod Miljevine.
4207. RAOS TOMO, Marka. 5. II. 1908. Škulja, Vrgorac. Hrvat. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4208. RAPANI MARIO, Giuseppe. 7. 9. 1922. Angela, Macerata, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 29. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4209. RAPISODA FRANCESCO. 3. 3. 1915. Catania, Italija. Talijan, brijač. U NOV od 28. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4210. RARANTINO MICHELE. 8. 2. 1919. Bitondo, Bari, Italija. Talijan, mehaničar. U NOV od 23. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4211. RASAN JAKOV. Varaždin. Poginuo 18. 6. 1943. na pruzi Sarajevo-Višegrad.
4212. RAŠE PERO, Đure. 1915. Drvenik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 2. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 10. I. 1945.
4213. RAŠETA FRANJO, Antuna. 2. 3. 1912. Trsteno, Orašac, Dubrovnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4214. RAŠICA CVIJETO, Cvijete. 1920. Đurinići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 26. 10. 1944. kod Risna^ Boka Kotorska.
4215. RAŠICA JAKOV. 17. 1. 1907. Mlini, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4216. RAŠICA JAKOV. 9. 9. 1907. Ćelopeci, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4217. RAŠICA LUKA, Luke. 1922. Đurinići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1958.
4218. RAŠICA NIKO, Cvijete. 1915. Đurinići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 2. 1945. kod s. Goranci, Mostar.
4219. RAŠICA PERO. 1925. Višnjica, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1.12. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
4220. RAŠICA PERO, Luke. 1926. Đurinići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15.10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 27. 10. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
4221. RAŠIĆ IVO, Miha. 26. 11. 1927. Plat, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4222. RASIN ANTE, Tome. 1919. Pakoštane, Biograd n/m. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. Poginuo 12. 6. 1943. na Zelengori.
4223. RASKOVIĆ DUŠAN, Nikole. 10. 2. 1922. Žagrović, Knin. Srbin, radnik. Član SKOJ-a od ožujka 1942, a KPJ od kolovoza 1943. U NOV od svibnja 1942. u bat. »Branko Vla-dušić«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Obavještajni oficir bataljona.
4224. RASKOVIĆ JOVO, Cvije. 8. 11. 1922. Žagrović, Knin. Srbin, đak. Član SKOJ-a od 25.11. 1941, a KPJ od 18. 12. 1942. U NOV od 28. 2. 1942. u Sjevernodalmatinskom od redu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. do 20. 6. 1944.
4225. RASKOVIĆ MATO, Mirka. 4. 9. 1817. Đurinići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1973.
4226. RASKOVIĆ RADE, Jovana. Ždrapanj, Skradin, Šibenik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 28. 6. 1943. kod Kladnja.
4227. RATKOVIČANTE. Split. Hrvat. U NOV od 6. 9. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 20. 11. 1942. kod Kijeva, Knin.
4228. RATKOVIĆ HUBERT, Josipa. 20.9. 1919. Gladberk, Brodnice, Poljska. Poljak. U NOV od 5. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4229. RATKOVIĆ MILAN, Josipa. 22. 8. 1910. Herceg-Novi. Pravnik. U NOV od 27. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4230. RAVKIN MARIJAN, Ive. 18. 8. 1925. Mali Iž, Zadar. Hrvat, ribar. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 18. 12. 1942. kod Duvna.
4231. RAVKIN MILJENKA, Mihe. 26. II. 1922. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. Ćlan SKOJ-a od svibnja 1942. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Zarobljena 9. 10. 1942. u Peuljama i ubijena u Bosanskom Grahovu.
4232. RAVKIN STANISLAV. Santa. 26. 4. 1915. Mali Iž, Zadar. Hnal, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. Poginuo 18. 6. 1943. na pruzi Sarajevo-Višegrad.
4233. RAVKIN VELIKO, Sime. 8. 2. 1908. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
4234. RAZZI IVO, Mihe. 17. 8. 1924. Orebić, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 6. 5. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4235. REDŽIĆ MEHMED, Mehe. 18. 5. 1926. D. Zabuković, Vlasenica Musliman, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4236. REĐO NIKO. 1923. Stravča, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4237. REĐO PASKO, Pavla. 17. 5. 1907. Split. Hrvat, slastičar. U NOV od 2. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4238. REĐO SIMO, Krste. 7. 7. 1913. Martinovići, Dubrovnik. Hnal, obrtnik. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4239. REĐO STIJEPO, Mihe. 20. 1. 1920. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 4. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4240. REUA IVANKA. U NOV od siječnja 1943. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 6. 1943. na pruzi Višegrad-Sarajevo.
4241. RENDULIČ IVAN, Joze. 15. 7. 1923. Gornja Dubrava, Ogulin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4242. RENDULIĆ SLAVKO. Jure. 1921. Selopek, Modruš. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 18. 1. 1945. kod s. Grozdol, Mostar.
4243. RELJIĆ MATE, Frane. 12. 1. 1921. Poljiea, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4244. RELJIĆ MILJENKO, Krste. 29. 8. 1923. Dubrovnik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 1. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4245. REUIČ STJEPAN, Bože. Tć. 5. 1906. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 31. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4246. REP JOSIP, Stjepana. 1924. Đurđenovae, Podravska Slatina. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 5. 1945. kod s. Saplj'ine, Rijeka.
4247. RESIĆ ĐURO, Pere. 30. 11. 1914. Mreine, Gruda, Dubrovnik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 23. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4248. RESIĆ IVO, Joze. 1926. Dubrava, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1943. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4249. RESIĆ LUKA, Petra. 3. 12. 1924. Mrcine, Gruda, Dubrovnik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4250. RESIĆ MARIJA, Pere. 11.2. 1923. Mtxine, Gruda, Dubrovnik. Hrvatica, domaćica. U NOV od 12. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4251. RESOVIĆ JURE. 8. 2. 1926. Mrcine, Dubrovnik. Hrvat. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4252. RESETAR PERO, Ive. 1912. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik, u NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 23. 1. 1945. kod Širokog Brijega.
4253. REZMAN ANTUN, Korada. 29. 7. 1927. Dubrovnik. Hnat, radnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4254. REŽIĆ JAKOV, Petra. 21. 1. 1914. Košute, Sinj. Hrvat, lučki radnik. Član SKOJ-a od 1943. i KPJ . U NOV od 23. 1. 1943. u 2. dalm. brigadi. Komandir čete.
4255. REŽIĆ KRSTO, Ante. 6. 6. 1906. Bibinje, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4256. RIBANOVIĆ MARIJAN, Mate. 15. 3. 1914. Bast, Makarska. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4257. RIBAREVIĆ ROKO, Ivana. 2. 8. 1904. Brist, Makarska. Tesar. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4258. RIBIĆIĆ MATE, Vida. 17. 2. 1913. Šestanovac, Omiš. Hrvat, postolar. U NOV od 9. 7. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Lipnja 1943. zarobljen u odveden u logor u Njemačku. Pobjegao i stupio u Sloveniji u brigadu »Tome Tomšić«.
4259. RICOLI GIACOMO. 12. 4. 1920. Domodosola, Novara, Italija. Talijan, mehaničar. U NOV od 15. 10. 1943. u 2. dalm. brigadi.
4260. RIĐAK MUSTAFA, Ibre. 11. 1. 1925. Grab, Zavidovići. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4261. RIHA VJEKOSLAV, Antuna. 22. 11. 1923. Đurići, Kotor. Šofer. Član SKOJ-a od travnja 1945. U 2. dalm. brigadi od 19. 10. 1944.
4262. RIJETKOVIĆ JAKOV. 1^7. 1922. Zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4263. RILOVIĆ BOŽO, Ivana. 23. 12. 1922. Radovćići, Gruda, Dubrovnik. Zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4264. RILOVIĆ IVAN, Mate. 27. 11. 1919. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4265. RILOVIĆ MARTIN, Mate. 191T. Radovćići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4266. RILOVIĆ MATO, Antuna. 17. 10. 1920. Radovćići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od srpnja 1942. U NOV od 2.9.1944. u Konavskom PO. U 2. dalm. brigadi od 30. 9. 1944.
4267. RILOVIĆ MATO, Mate. 24. 11. 1911. Gruda, Dubrovnik. U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4268. RILOVIĆ^NIKO, Ive. 20. 4. 1920. Radovćići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1945. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1976.
4269. RILOVIĆ VLAHO, Mate. 1922. Radovćići, Dubrovnik. Hnat, zemljoradnik. U NPV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 29. 10. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
4270. RIKALO DUŠAN, Jove. 12. 1. 1915. Podnave, Ljubinje. Srbin, službenik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4271. RIKALO IVAN, Ivana. 22. 1. 1915. Popovo Polje, Ljubinje. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4272. RIMAC JEROLIM, Marijana. 1919. Proložac Donji, Imotski. Hnat, zidar. Član SKOJ-a od 1943, a KPJ od listopada 1944. U NOV od 11. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Travnja 1943. kao tifusar zarobljen i odveden u logor Sisak. Pobjegao iz logora srpnja 1944. stupa u Biokovski PO, zatim u 13. dalm. brigadu.
4273. RIMAC MILAN, Mije. 2. 12. 1918. Proložac, Imotski. Jugoslaven, zemljoradnik. Član KPJod 17.8.1943. U NO Vod 11.2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Komandir čete. 21.6. 1944. upućen za komandanta Imotskog PO.
4274. RIMAC VLADO, Štipana. 1923. Proložac, Imotski. Zidar. Član SKOJ-a od 1. 9. 1942. U NOV od 11. 2. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 26. 3. 1943. kod Pirin Dola, Kali-novik.
4275. RINČIĆ IVO, Mate. 1919. Vrsine, Trogir. U NOV od 13. 5. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Posinuo 19. 6. 1943. kod s. Pijevci, Romanija.
4276. RINCIĆ LUKA" Ivana. 1919. Marina, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 13. 7. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo listopada 1944. kod s. Mrcine, Gruda, Dubrovnik.
4277. RINO LEONE. 11. 5. 1917. Taranto, Italija. Talijan, učitelj. U NOV od 22. 1. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4278. RISTIĆ LJUBICA, Marka. 15. 4. 1929. Vladine, Livno. Srpkinja, učenica. Član SKOJ-a od 1943. KPJ od 1944. U NOV od 1942. u Komandi mjesta Livno. U 2. dalm. brigadi od 1943.
4279. RITEŠA ANTUN, Josipa. 28. 9. 1919. Višnjan, Pula. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 5. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 4. 11. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
4280. ROCA FRANE, Blaža. 10. 5. 1905. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1930. U NOV od 10. 11. 1941. u bat. »Ognjen Priča«. Od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Od kolovoza 1943. u Majevičkom PO i 37. Majevičkoj diviziji. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
4281. ROCA IVAN. 24. 5. 1909. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 4. 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
4282. ROCA IVO, Vicka. 23. 3. 1921. Vodice, Šibenik. Hrvat, kovač. Član SKOJ-a od studenog 1941, a član KPJ od 13. 8. 1943. U NOV od 28. 6. 1943. u Sjevernodalmatinskom PO. Od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Siječnja upućen u muziku Proleterske divizije.
4283. ROCA JERE, Martina. 1915. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo studenog 1944. u Boki Kotorskoj.
4286. ROCA MARTIN, Martina. 9. 9. 1913. Vodice, Šibenik. Hrvat, zidar. Član SKOJ-a od 1939. U NO Vod siječnja 1942. u Biokovskom PO, Udalm. i 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 13. 3. 1944.
4285. ROCA MATIJA, ž. Frane (Austrija). 1913. Vodice, Šibenik. Hrvatica, domaćica. Član KPJod 1942. U NOV od svibnja 1942. u Partizanskom punktu Vodice. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginula 13. 6. 1943. u Centralnoj bolnici na Tjentištu.
4288. RODIN ANTE, Mate. 24. 5. 1918. Prvić Luka, Šibenik. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1940. U NOV od svibnja 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
4287. RODIN IVAN, Ivana. 13. 1. 1905. Cilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od16. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4288. ROGLIĆ IVAN, Marka. 1922. Vrgorac. Hrvat, student. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutješci.
4289. ROGOZNICA LUKA, Ante. 13. 10. 1907. Sukošan, Biograd n/m. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 3. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4290. ROGUUIĆ JAKOV, Ivana. 17. 3. 1925. Gardun, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-aod 1941.KPJod 1944.U NOV od 18.8. 1942. Bio'u l.dalm.i 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 13. 3. 1944. omladinski rukovodilac bataljona.
4291. ROGUUIĆ LOVRO, Mate. 13. 1. 1905. Cilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 5. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 16. 3. 1945.
4292. ROGUUIĆ MILE, Jerka. Žrnovnica, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo ožujka 1944. kod Nikšića.
4293. ROGUŠIĆ BRANKO, Marka 20. 11. 1929. Kotor, đak. U NOV od 22. 10. 1944.u2. dalm. brigadi.
4294. ROGUŠIĆ ĐURO, Stjepana. 3. 8. 1909. Dubrovnik. Hrvat, službenik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4295. ROJE ANTE, Ivana. 7. 2. 1914. Split. Hrvat, električar. Član KPJ od 1939. U NOV od 1941. u Kaštelanskom PO, Srednjedalmatinskom PO i 3. dalm. brigadi. Zamjenik po lit komesara brigade. U 2. dalm. brigadi lipnja i srpnja 1943. zamjenik polit, kome sara bataljona i zamjenjivao ranjenog polit, komesara brigade. Kolovoza 1943. upu ćen u Dalmaciju. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«. Narodni heroj.
4296. ROKOV KAZIMIR, Bože. 8. 1. 1923. Mali Iž, Hrvat zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. bri gadi od 3. 10. 1942. Poginuo 1. 6. 1943. na Pivi kod Mratinja.
"

4297. ROKOV METOD, Santa. 25. 7. 1925. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
4298. ROKOV ROKO, Josipa. 31. 7. 1919. Zadar. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1941, a KPJ od 1942. U NOV od 6. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
4299. ROKOV-MARJANOVIĆ ZORKA-BINA, Ante. 1925. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od srpnja 1942, a KPJ od 1944. U NOV od 26.7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Umrla poslije rata.
4300. ROMAC ANTE-VASO, Nikole. 1921. Glavice, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. Kandidat KPJ od 28. 10. 1942. U NOV u 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Veljače 1943. upućen u 4. operativnu zonu. Umro 1951.
4301. ROMAC STIPE, Duje. 25. 9. 1924. Glavice, Sinj. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 1941. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 5. 3. 1945. kao zamjenik komandanta bataljona, kod Karlobaga.
4302. ROMAN TOMO, Frane. 1. 8. 1912. Lopud, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4303. ROMANI DINKO, Jakova. 15. 12. 1929. Dubrovnik. Hrvat, trgovac. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4304. ROMANOV KONSTANTIN, Aleksije. 15. 2. 1919. Mahičevo, Rostov, SSSR. Rus. U NOV od 20. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4305. RONCEVIĆ ANTE, Nike. 1921. Danilo Biranj, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Barama, Sutjeska.
4306. RONCEVIĆ ANTE, Pavla. 31. 8. 1919. Staševica, Ploče. Hrvat, kovač. Član SKOJ-a od veljače 1942, a KPJ od studenog 1942. U NOV od 11. 10. 1942. u Biokovskom PO. U
2. dalm. brigadi od veljače 1943. Polit, komesar čete.
4307. RONCEVIĆ JOZE, Mate. 1919. Staševica, Ploče. Član SKOJ-a od rujna 1942. U NOV od 1942. Poginuo u Crnoj Gori 27. 5. 1943.
4308. RONCEVIĆ JURE, Ivana. 1918. Staševica, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od prosinca 1942. U NOV od 1942. Poginuo na Pivi 31. 5. 1943.
4309. RONCEVIĆ KRISTO, Nikole. 1. 11. 1925. Vodovoda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4310. RONCEVIĆ VICE, Jakova. 1919. Danilo Biranj, Šibenik. Hrvat, radnik. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 9. 6. 1943. na Sutjesci.
4311. RORA DRAGO, Spire. 9. 10. 1913. Šibenik. Hrvat, šofer. Član KPJ od 1943. U NOV od
3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Veljače 1943. upućen u 4. operativnu zonu, zatim u JRM.
4312. ROSANDO CARLO. 16.4. 1922. Chiovano, Napoli. Italija. Talijan, postolar. U NOV od 26. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4313. ROSSI ELIO. 2. 11. 1922. Firenze, Italija. Talijan, stolar. U NOV od 10. 10. 1943.
4314. ROSSI MARIO, Francesco. 16. 9. 1917. Vernasca, Piacenza, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 13. 3. 1943. u 2. dalm. brigadi.
4315. ROSANDIĆ MARKO, Petra. 6. 5. 1921. Milojevići, Nikšić. Crnogorac, radnik. U 2. dalm. brigadi od siječnja 1944. komandir čete.
4316. ROSANDIĆ NINO, Ivana. 5. 8. 1923. Mrcine, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, mehaničar. U NOV od 8. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4317. ROSIĆ BERISLAV, Jakova. 13. 5. 1928. Split. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od travnja 1942, a KPJ od rujna 1943. U NOV od 20. 6. 1942. u Dinarskoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
4318. ROSO NIKOLA, Paške. 23. 10. 1908. Drinovci, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 18. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4319. ROSOVIĆ NIKO, Ive. 1924. Dubravka, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2, dalm. brigadi.
4320. ROSKO IVAN, Marka. 1920. Sonković, Šibenik. Hrvat, radnik. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo ožujka 1943.
4321. ROSKO SIME, Stipe. 1922. Sonković, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo u avionskoj nesreći na putu za SSSR travnja 1945.
4322. ROTIN BOŽO, Ivana. 1922. Gornji Gradac, Široki Brijeg. Hrvat, zemljoradnik. Poginuo 7. 2. 1945. kod Grabove Drage, Mostar.
4323. ROŽIČ ANTE, Lovre (Oblak). 1913. Trogir. Hrvat, radnik. Član KPJ. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Zamjenik komesara čete.
4324. RUB EU IVAN, Mije. 1908. Seget Donji, Trogir. Hrvat, ribar. U NOV od kolovoza 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Umro 1961.
4325. RUBEŠAVICKO. 15.7. 1906. Vela Luka, Korčula. U NOV od listopada 1944. u2. dalm. brigadi.
4326. RUBIĆ IVAN, Tome. 6. 8. 1925. Katuni, Omiš. Hrvat, đak. U NOV od 30. 1. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4327. RUDAN IVAN, Jakova. 1917. Klis, Majdan, Split. Hrvat, mehaničar. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 10. 1943. na Šestarevcu, Andrijevica.
4328. RUDEU IVAN, Marijana. 9. 2. 1923. Vinovac, Troeir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 12. 9. 1942.
4329. RUDENJAK NIKO, Bože. 1925. Komolac, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4330. RUDENJAK SREĆKO, Štjepe. 24. 3. 1928. Dubrovnik. Hrvat, krojač. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4331. RUDEŽ MILAN, Marka. 27. 7. 1920. Kozica, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4332. RUDIĆ PERO, Marka. ]0. 8. 1926. Vodovoda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4333. RUDOVIĆ BLAŽO, Đure. 1914. Očmići, Cetinje. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 9. 11. 1943. Nestao 14. 5. 1944. kod Pištete, Ćevo.
4334. RUKAVINA IVAN, Tome. 14. 8. 1913. Vrbanja, Županja. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 9. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4335. RUNJALO ARIF. Obranice, Jajce. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u
2. dalm. brigadi. Poginuo 1. 11. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
4336. RUNJE PERO, Božc\ 24. 1. 1915. Visočani, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4337. RUMORA MISE, Mihe. 1926. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 11. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
4338. RUPIĆ IVO, Marka. 1923. Dubrava, Šibenik. Hrvat, radnik naučnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
4339. RUPIĆ MARIJA, Ivana. 10. 2. 1920. Vinovo, Drniš. Hrvat, đak. U NOV od 8. 2. 1943. Poginuo 15. 2. 1945. na Sedlu kod Mostara.
4340. RUPIĆ MARKO, Dume. 1921. Dubrava, Šibenik. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a. U NOV od 4. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
4341. RUPIĆ MILE, Ante. 1925. Šibenik. Hrvat. U NOV od studenog 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1943.
4342. RUPIĆ SLAVKO, Stipe. 1923. Dubrava, Šibenik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 12. 8. 1941. u 1. šibenskom PO i bat. »Bude Borjan«. U 2. dalm. brigadi od
3. 10. 1942. Kao ranjenik sa Sutjeske upućen lipnja 1943 u bolnicu na Majevicu. Po ginuo 1944. kao komandant bataljona u 16. vojvođanskoj diviziji.
4343. RUSSELI ANDREA, Vincenzo. 21. 7. 1923. Podruzale, Trapan, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 1. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4344. RUSIĆ DRAGO, Jovana. 15. 6. 1906. Plavno, Knin. Hrvat, zemljoradnik, u nov od 15. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4345. RUSIĆ ĐURO, Jovana. 19. 4. 1909. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1.7. 1937. U NOV od 9. 1.1943. u 2. proleterskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od prosinca 1943.
4346. RUSIĆ JANKO, Gliše. 1923. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
4347. RUSIĆ STEVAN, Vasilija. 1923. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 7. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4348. RUSKOVIĆ BRANKO, Ive. 24. 6. 1917. Pijavičino, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1935, a KPJ od 1937. U NOV od 1943. u 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 8. 10. 1944. polit, komesar čete.
4349. RUSTEN VLAHO, Nike. 6. 10. 1924. Lovorno, Dubrovnik. Hrvat, pomorac. U NOV od 15. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4350. RUŠCIĆ STJEPAN, Filipa. 1. 7. 1925. Dubrovnik. Hrvat, trgovac. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4351. RUŠIDOVIĆ MUHAREM, Hasana. 1. 3. 1902. Prijepolje. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 6. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4352. RUŽIĆ DUŠAN, Todora. 1925. Imotski. Srbin, đak. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Umro 1974.
4353. RUZIĆ ILIJA, Nikole. 4. 7. 1901. Imotski. Radnik. U NOV od 15.2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Listopada 1944. upućen u Italiju na liječenje.
4354. RUŽIĆ MIJO, Bože. 1908. Šestanovac, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 9. 2. 1945. kod s. Jastrebnika, Mostar.
4355. RUZIĆ PETAR, Nikole. 1906. Imotski. Hnat, radnik. U NOV od 13. 2. 1943. Poginuo 8. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
4356. RUŽIĆ VIĆ KO, Blaža. 1911. Split. Hrvat, brodograditelj. U NOV od 1942. Poainuo 27. 10. 1942. na Cilašu, Sinj.
4357. RUŽIČAN PAVAO. 6. 9.' 1910. Opuzen, Metković. Ribar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4358. SABINAČRUDOLF, Ante. 2. 1906. Sveta Nedelja, Pula. Hnat, ugostitelj. U NOV od 26. 11. 1943. u 2. dalm. brigadi.
4359. SABLICA OMER. 12. 11. 1927. Bukovica, Foča. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brisadi.
4360. SABUIĆ ANTE, Marka. 7. 5. 1908. Lokvičić, Imotski. Hn'at, zemljoradnik. U NOV od 2. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4361. SABUIĆ JAGO, Marijana. 9. 12. 1908. Lokvičić, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 1. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4362. SABUIĆ IVAN, Marka. 24. 9. 1908. Lokvičić, Imotski. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 2. 10. 1944. Poginuo 26. 4. 1945. kod s. Ičići, Opatija.
4363. SABUIĆ MARKO"Ivana. 26. 10. 1913. Lokvičić, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od siječnja 1944. u Biokovskom PO. U 2. dalm. brigadi od veljače 1945.
4364. SABUIĆ MARKO, Mate. 1915. Lokvičić, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 2. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 26. 4. 1945. kod s. Ičići, Opatija.
4365. SABOLA ROBERTO, Antonio. Bacheto, Aosta, Italija. Talijan. U NOV od 15. 11. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 20. 3. 1944. kod Crnogorskog Grahova.
4366. SACIĆ IVAN, Balda. Nestao 22. 12. 1944. iz Dubrovnika.
4367. SAETI GINO. 13. 10. 1913. Modena, Italija. Talijan. U NOV od 13. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4368. SAGRESTAN LUJO, Vinka. 28. 5. 1929. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 4. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4369. SAGRESTAN VIDO, Maura. 1. 12. 1904. Dubrovnik. Hrvat. U NOV od 26. 10. 1944. u
2. dalm. brigadi.
4370. SAGOVAC IVAN, Ante. 1924. Milanovac, Đakovo. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 4. 1945. kod Jablanca.
4371. SAJKOVIČ AJDIN, Saliha. 8. 5. T923. Trebinje. Musliman, đak. U NOV od 10. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4372. SALA TIĆ MIRKO, Ive. 3. 11. 1920. Zastolje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4373. SALATIČ PERO, Ive. 26. 6. 1914. Zastolje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4374. SALEČIĆ JAKOV, Petra. 21. 10. 1922. Smokovica, Korčula. Hrvat, student. Član SKOJ-a od lipnja 1940. U NOV od lipnja 1942. u Korčulanskom i Biokovskom PO i
3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Zarobljen kod Miljevine 13. 6. 1943. i odveden u Njemački logor Aushvvitz. Preživio logor.
4375. SALERNO LUIGI. 5. 5. 1914. Fileto, Salerno, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 5. 10. 1943. u 2. dalm. brigadi.
4376. SALINBENI NENO, Pietro. 2. 3. 1925. Predopipo, Forli, Italija. Talijan. U NOV od 29.
4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4377. SAMARDŽIĆ IVAN, Filipa. 1911. Maovice, Vrlika. Hnat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Umro 6. 4. 1944. od posljedica ranjavanja kod Crnogorskog Grahova.
4378. SAMARDZIĆ MARA, Jove. 1919. Proložac Donji, Imotski. Srpkinja, domaćica. Član SKOJ-a od 1943.U NOV od 13.2. 1943. Poginuo 9. 6. 1943. kod Usovičkog potoka, Sutjeska.
4379. SAMARDŽIĆ ZORKA, Ilije. 1911. Cista Mala, Šibenik. Srpkinja, domaćica. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginula lipnja 1943. na Zelengori.
4380. SAMARDŽIJA-UZELAC, MARTA, Save. 16. 6. 1923. Pađene, Knin. Član SKOJ-a od 1941. KPJ od 15.2. 1944. U NOV od svibnja 1942. u bat. »Branko Vladušić«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
4381. SAMBRAILO ANTE, Nikole. 18.3. 1921. Martinići, Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4382. SAMBRAILO PERO, Mihe. Zastolje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. Zarobljen 23. 1. 1945. kod s. Ljubotići, Mostar.
4383. SAMBRAILO NIKOLA, Ivana. 17. 12. 1927. Petrača, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 25. 8. 1944.
4384. SAMOHOD IVAN, Petra. 1911. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1942. U NOV od 10. 2. 1942. u bataljonu »Božidar Adžija«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo prosinca 1942. kod Livna.
4385. SAMOHOD STIPE, Markiola. 18. 9. 1922. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941, KPJ od 18.9.1943. U NOV od 15.5.1942. U Primorskoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Komandir čete.
4386. SAMOHOD ŠIME, Mije. 24. 9. 1925. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 5. 1. 1942. U NOV od 27. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Lipnja 1943. zarobljen na Zelengori, odveden u logor u Njemačku, odakle je 1945. pobjegao.
4387. SAMOHOD ŠIME, Tita. 1920. Vodice, Šibenik. Hrvat, kovač. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 8. 8. 1942. u bat. »Bude Borjan«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Lipnja 1943. zarobljen na Sutjesci. Odveden u zatvor u Split, gdje je podlegao ranama.
4388. SANDALI MARIJAN, Antuna. 12. 7. 1929. Moščenica, Opatija. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4389. SANDALI PAŠKO, Antuna. 1. 2. 1926. Moščenica, Opatija Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4390. SANGALETI ANTUN, Marina. 16. 5. 1929. Sipan, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944.
4391. SANGLARENZO ERNESTO, Pietro. 12. 11. 1922. San Giorgio, Monterata, Italija Talijan. U 2. dalm. brigadi od 19. 9. 1943.
4392. SANADER PETAR, Jakova. 1907. Dugobabe, Split. Hrvat, tvornički radnik. Član KPJ. U NOV od 1941. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
4393. SANKOVIĆ VAJKA, Laže. 1922. Gosić, Knin. Srpkinja, domaćica. U NOV od 1943. U 2. dalm. od 1. 4. 1943.
4394. SANTINI ZVONIMIR, Jakova. 1919. Turanj, Biograd n/m. Hrvat. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Član KPJ. Polit, komesar čete. Siječnja 1943. vratio se na teren Dinare.
4395. SAPRO PERO, Antuna. Nestao 23. 1. 1945. kod Širokog Brijega.
4396. SARADAN NIKOLA, Bare. 16.3. 1922. Stankovci, Benkovac. Hrvat, zidar. Član SKOJ-a od 21. 4. 1943. KPJ od 10. 5. 1944. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Siječnja 1943. upućen sa muzikom u 2. prolet. diviziju.
4397. SARACINO SALVATORE, Mario. 28. 6. 1922. Meliti di Ragusa. Italija, Talijan, kamenorezac. U NOV od 15. 5. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4398. SARCO RULO, Domenico. 12. 2. 1921. Siracuza, Italija, Talijan. U NOV od 4. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4399. SARDELIĆ-BIUK ANTE, Antuna. 9.10.1912. Blato Korčula. Hrvat, limar. Član SKOJ-a i KPJ . U NOV od 1941. u 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Komandir čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«. Umro 1969.
4400. SARIĆ BALDO, Balda. 1915. Zastolje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944.
4401. SARIĆ JURE, Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
4402. SARIĆ ZULFO, Zahira. 10. 11. 1909. Gacko. Musliman, lučki radnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4403. SAŠIĆ ĐURO, Ilije 1924. Ervenik, Knin Srbin, zemljoradnik. U NOV od svibnja 1942. Poginuo 9. 6. 1943. na Sutjesci.
4404. SAVIĆ IVAN, Ante. 1921. Banjevci, Benkovac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
4405. SAVIĆ MILORAD, Todora. 26. 8.1922. Bačinje, Maglaj. U NOV od 4. 8.1943. u 2. dalm. brigadi.
4406. SAVIĆ PETAR, Jakova. 1923. Kašić, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
4407. SAVIĆ ILIJA, Jandnje. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 20. 4. 1943. kod Foče.
4408. SAVIĆ JOVAN, Laže. 6. 2. 1907. Plavno, Knin, Srbin, radnik. Član KPJ od srpnja 1943. u NOV od veljače 1942. u bat. »Marko Orešković«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
4409. SAVIĆ MARKO, Mijata. 13. 4. 1925. Banjevci, Benkovac. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1942. U NOV od 9.9. 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. brigadi 3. 10. 1942. Srpnja 1943. upućen u Prateću četu 2. proleterske divizije.
4410. SAVIĆ MARKO, Nikole. Banjevci, Benkovac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 8. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
4411. SAVIĆ MILORAD, Todora. 15. 8. 1921. Bakotić, Maglaj. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941. KPJ od 1944. U NOV od 28. 8. 1941. u Ozrenskom PO. U 2. dalm. brigadi od 7. 7. 1943.
4412. SAVTC NIKOLA, Dane. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 15. 6. 1942. u Dinarskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 18. 6. 1943. kod Kladnja.
4413. SAVIĆ SIMO, Spire. 8. 1. 1920. Plavno, Knin. Srbin, zidar. Član SKOJ-a od 14. 6. 1942. KPJ 15. 6. 1943. U NOV od 28. 7. 1941. u PLavanjskoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. 6. 6. 1944. upućen u 19. dalm. diviziju. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
4414. SAVINOVIĆ IVO, Nikole. 1922. Celopeci, Dubrovnik. Hrvat, službenik. U NOV od 19.
10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4415. SAVINOVIĆ IVO, Pere. 24. 7. 1922. Mlini, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4416. SAVINOVIĆ MLADEN. 1928. Cibaća, Dubrovnik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1945. U NOV od 3. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4417. SAVINOVIĆ NIKOLA, Ive. 10. 11. T910. Celopeci, Dubrovnik. Hrvat, službenik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4420. SAULAN PERO, Mate. 1926. Đurinići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a 1945. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4419. SAULOVIĆ STIJEPO, Balda. 1915. Polje Brdo, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 1.1. 1945.
4420. SAZUNIĆ ZLATAN. Stari Grad, Hvar. Hrvat, pravnik. Član KPJ. U NOV od 1942. U 2. dalm. brigadi od lipnja 1943. Politički komesar brigade.
4421. SCATILA GIORGIO, Adolfo. 2. 2. 1917. Monte Piano, Firenza. Italija, Talijan. U NOV od 12. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4422. SEGOVIĆ MATE, Nike. 13. 5. 1905. Janjina, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 8. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4423. SEKO NIKO, Nika. 9. 9. 1913. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 8.11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4424. SEKONDO MATO, Pere. 7. 7. 1926. Dubrovnik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a 1943. KPJ 1944. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 2. 1945. kod s. Grabova Draga, Mostar.
4425. SEKULIĆ NIKOLA, Obrada. 19. 6. 1924. Igalo, Herceg Novi. Crnogorac, đak. U NOV od 14. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4426. SEKULOVIĆ ANICA, Riste. 1924. Proložac Donji, Imotski. Srpkinja, domaćica. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Pginula 12. 6. 1943. na Zelengori.
4427. SEKULOVIĆ-BUUAN MILICA, Jove. 1925. Proložac Gornji, Imotski. Srpkinja, domaćica. U NOV od veljače 1943. u 2. dalm. brigadi. Srpnja 1943. upućena u Kazališnu grupu VŠ a zatim u 3. krajišku brigadu.
4428. SEKULOVIĆ PAVLE, Ilije. 30. 3. 1919. Proložac, Donji, Srbin, zidar. U NOV od 30. 9. 1942. u bat. »Josip Jurčević« i 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 13. 3. 1944. Obavještajni oficir bataljona.
4429. SELAK ĐURO, Petra. 29. 6. 1922. Petrača, Dubrovnik. Hrvat, postolar. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4430. SELAK KRSTO. Petrovo Selo, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 25. 10. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
4431. SELSKI MIHAJLO, ViktoraT Podgorica. Crnogorac, đak. U NOV od 3. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4432. SELMANOVIĆ KADRO, Avde. 12. 8. 1922. Plevlja. Musliman, automehaničar. Ćlan SKOJ-a od 1944. KPJ 1945. U NOV od 1.9. 1943. u Auto-četi 2. prolet. divizije. U 2. dalm. brigadi od studenog 1943.
4433. SELMANOVIĆ MILAIM, Sulejmana. 25. 5. 1909. Sanokos, Tetovo. Musliman. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4434. SEUAK FRANJO, Ivana. 1.11. 1922. Idrija. Slovenac, zemljoradnik. U NOV od 2. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4435. SEPER LUKA, Luke. 13. 10. 1912. Vitaljina, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 4. 1945. kod Karlobaga.
4436. SERDAR ESAD, Omera. Čapljina. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 11. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 26. 10. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
4437. SERMENALFONZO.Đura. 3.3. 1922. Beč. Đak. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4438. SERTIĆ MATE, Stanka. 1926. Nova Kapela, Nova Gradiška. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Zarobljen 23. 1. 1945. kod s. Ljubetići, Mostar.
4439. SESA IVAN, Ivana. 26. 5. 1923. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4440. SESA IVAN, Nikole. 26. 6. 1908. Dubrovnik. Hrvat, službenik. U NOV od 3. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4441. SESARTIĆ JOZO, Jakova. 1.1. 1925. Solin, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 13. 9. 1942. u 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo kao zamjenik polit, komesara ćete kod s. Grabova Draga, Mostar.
4442. SESARTIĆ MARIN, Ivana. 14. 8. 1908. Solin, Split. Hrvat, radnik. U NOV od rujna 1942. Bio u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 9. 6. 1943. Poginuo 11.6. 1943. na Zelengori.
4443. SESARTIĆ VINKA, Duje (Gara). 1923. Solin, Split. Hrvatica, domaćica. Ćlan SKOJ-a i KPJ. U NOV od 1942. u 2. dalmatinskoj brigadi. Omladinski rukovodilac bataljona.
4444. SEŠAN JOZO. 1907. Filip Jakov, Biograd n/m. U NOV od 20. 3. 1942. U 2. dalm. bri-aadi od lipnja 1943. Poginuo 2. 6. 1944. kod s. Mosko, Bileća.
4445. SFORZINIMARCELLO'Aristide. 18.4. 1920. Tolentino, Macerata. Italija, Talijan, stolar. U NOV od 10. 11. 1943. U 2. dalm. brigadi. Radiotelografista. 20. 2. 1944. upućen u talijansku partizansku brigadu »Garibaldi«. Lipnja 1944. kao ranjenik upćen u Italiju.
4446. SICENICA TOMO, Mate. 25. 12. 1910. Rićicc, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 12. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4447. SIĆIĆ TADIJA, Tome. Ostrvica, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi, od lipnja 1943. Poginuo 14. 9. 1944. kod s. Šćenica, Trebinje.
4448. SIJAMIJA MEHMED, Saliha. 12. 1. 1924. Prusac, Donji Vakuf. Muslima, trgovački pomoćnik. Član SKOJ-a od 20. 2. 1945. U NOV od 20. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi.
4449. SIKIRIĆ BLAŽ, Ivana. 1901. Staševica, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od kolovoza 1942. u Biokovskom PO. U 2. dalm. brigadi od 1942. Poginuo 8. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
4450. SIKIRIĆ GRGO, Marka. 12. 3. 1923. Bibinje, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4451. SIKIRIĆ IVAN, Jure. Pasičina, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 9. 6. 1943. kod Usovičkog potoka, Tjentištc
4452. SIKIRIĆ JOKO (Joze), Štipana. 1922. Staševica, Ploče Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. Poeinuo 16. 3. 1943. kod Kalinikova.
4453. SILETIĆ ŠIME, Simuna. Poginuo 17. 1. 1945. na Krstini, Mostar.
4454. SILIĆ MARKO, Ante. 12. 10.1921. Dicmo, Sinj, Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1944. U NOV od 2. 10. 1944. u Dubrovačkom PO. U 2. dalm. od 20. 10. 1944.
4455. SIMIĆ ANTUN, Nikole. 27. 7. 1920. Lastavo. Hrvat, ribar. U NOV od 8. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4456. SIMIĆ DRAGO, Jovana. Poginuo 12. 6. 1943. na Zelengori.
4457. SIMIĆ ĐURO, Đake. 1914. Orlić, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 13. 6. 1943. na Miljevini.
4458. SIMIĆ MILAN, Nikole. 1919. Orlić, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo srpnja 1943. na Ozrenu, istočna Bosna.
4459. SIMIĆ NIKOLA, Jovana. 1920. Orlić, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
4460. SIMIĆ NIKO, Jove. 1923. Imotski. Đak. U NOV od 12. 2. 1943. u 2. dalmatinskoj brigadi. Poginuo 6. 3. 1943. u Jablanici na Neretvi.
4461. SIMIĆ VASO, Ilije. 6. 9. 1922. Orlić, Knin. Srbin, zemljoradnik. Ćlan KPJ 1945. U NOV od 1. 1. 1943. u 4. proleterskoj crnogorskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 1. 10. 1943. Prosinca 1944. upućen u KNOJ.
4462. SIMONIALFREDO. 4.6. 1923. Ravena, Italija, Talijan. U NOV od 5. 10. 1944. U 2. dalm. brigadi.
4463. SIMU NOVIĆ IVO, Antuna. 1920. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4464. SINANOVIĆ AVDIJA, Ahmeta. 18. 11. 1917. Lužak, Varaždin. Musliman. U NOV od 17. 10. 1944. u 2 dalm. brigadi.
4465. SINČIĆ ANTON, Antona. 26. 7. 1921. Zatolmin, Gorica. Slovenac, zemljoradnik. U NOV od 15. 5. 1944.
4466. SINANOVIĆ HAMDIJA, Ahmeta. 1929. Hutovo. Stolac, Musliman, đak. U NOV 18. 11. 1944.
4467. SINKO JOZO, Miloša. 1918. Orošac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20.
10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 3. 2. 1945. kod s. Polog, Mostar.
4468. SINDIK LUKA, Nikole. Kamenmost, Imotski. Srbin zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo na Gornjim Barama, Sutjeska. 7. 6. 1943.
4469. SINDIKA MIRKO, Dane. 16. 3. 1919. Tivat, Kotor. Tehn. crtač. U NOV od 12. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4470. SINDIK TRIPO, Đure. 1916. Tivat, Kotor. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 18. 1. 1944. kod s. Dobrkovići, Mostar.
4471. SINDIKTRIPO,Krste.2.2. 1918. Tivat, Kotor. Metalski radnik. U NOV od 11. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4472. SINOBAD BRANKO, Pane. 17. 7. 1919. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ od lipnja 1942. U NOV od 15. 6. 1942. u Dinarskom PO i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Komandir ćete. Srpnja 1944. upućen na liječenje u Italiju. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
4473. SINOBAD ĐURO, Dušana. 1924. Knin. Srbin, radnik. Član SKOJ-a od 1942. KPJ od 1943. U NOV od lipnja 1942. u Dinarskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Po ginuo 12. 6. 1943. na Zclengori.
4474. SINOBAD GOJKO, Pane. 1923. Knin. Srbin. U NOV od 1942. Poginuo 13. 6. 1943. na Milje vi ni.
4475. SINOBAD MIRKO, Ilije. 8. 8. 1918. Knin, Srbin, zemljoradnik. Član KPJ od lipnja 1943. U NOV od srpnja 1942. U Dinarskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Zamjenik, pol. komesara ćete. Koncem lipnja 1943. upućen u bolnicu na Majevicu, a zatim u Majevičku brigadu.
4476. SINOBAD NIKOLA, Nikole. 22. 8. 1919. Knin. Srbin, radnik. U NOV od 2. 8. 1941. u Kninskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Zamjenik politićkog komesar brigade. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
4477. SINOBAD NIKOLA, Stevana. 15. 6. 1906. Knin. Srbin, radnik. Član KPJ od 1943. U NOV od 15. 8. 1942. u Dinarskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. 15. 12. 1944. upućen u 8. dalmatinski korpus.
4478. SINOBAD TRIFUN, Nikole. 30. 5. 1922. Knin. Srbin, radnik. Član SKOJ-a od 1942. KP od siječnja 1943. U NOV od 15. 5. 1942. u Dinarskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 13. 6. 1943. na Zelengori.
4479. SINOVČIĆ ANTE, Marina. 1923. Žrnovnica, Split. Hrvat, đak. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
4480. SINOVČIĆ ANDRIJA, Tome. 1906. Žrnovnica, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Poginuo 13. 6. 1943. kod Mi-ljevine.
4481. SINOVĆIČ MIJO, Mate. 1923. Sitno Donje, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od veljače 1943. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
4482. SINOVČIĆ PETAR, Mate. 1921. Sitno Donje, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
4483. SITEK FRANJO, Stjepana. 1920. Podravske Sesvete. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 4. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 21. 1. 1945. kod s. Dobrkovići, Široki Brijeg.
4484. SKOČIĆ KRSTE, Nikole."\2. 8. 1920. Skradin, Šibenik. Hrvat, tvor. radnik. Član KPJ od travnja 1945. U NOV od 10. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Kolovoza 1943. kao ranjenik ostao u Romanijskom odredu u Bosni.
4485. SKOKANDIĆ IVAN. Žrnovo, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 28. 10. 1942. na Čilašu, Sinj.
4486. SKOKO BERISLAV, Nikole. 3. 3. 1922. Mostar. Hrvat, šofer. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4487. SKORSUR DIVO, Antuna. 21. 11. 1922. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4488. SKORSUR VICKO, Antuna. 12. 9. 1925. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4489. SKRACIĆ DUME, Marka (Prinčev). 1920. Murter, Šibenik. Hrvat, ribar. U NOV od 14. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 6. 1943. na Barama Sutjeska.
4490. SKRACIĆ IVAN, Nikole (Stica)ri922. Murter, Šibenik. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
4491. SKRACIĆ IVE, Nikole (Prinčev). 1922. Murter, Šibenik. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a 1942. U NOV od 14. 10. 1942. u 3. sanđačkoj proleterskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
4492. SKRACIĆ STANKO, Nikole. 1921. Murter, Šibenik. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a. U NOV od 14. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
4493. SKRATUUA FRANO, Frane. 10. 10. 1919. Lastavo. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 8. 11. 1944.
4494. SKRLJ FRANJO Franje. Nestao 20. 1. 1945. kod Širokog Brijega.
4495. SKROZA EDUARD, Mate. 1914. Pravić, Šepurine, Šibenik. Hrvat, pravnik. Član KPJ od 1942. U NOV od 19. 7. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 10. 6. 1943. kao pol. komesar čete na Zelengori.
4496. SKURIĆ ANTUN, Nike. 23. 1. 1925. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4497. SKURIĆ IVO, Ive, 1910. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. diviziji.
4498. SKURIĆ JAKO, Stjepa. 12.3. 1914. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4499. SKURIĆ MARIJA, Luke. 10. 5. 1922. Ćilipi, Dubrovnik. Domaćica. U NOV od 10. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4500. SKURLA ANTUN, Balda. 6. 10. 1909. Slano, Dubrovnik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4501. SLADE PERO, Pere. 24. 7. 1924. Smokovljani. Dubrovnik. Hnat, radnik. Član SKOJ-a od 1944. U NOV od kolovoza 1944. u Pelješkom PO. U 2. dalm. brigadi od listopada 1944.
4502. SLADIĆ ANTE, Jure. 1922. Sonković. Hnat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Zarobljen ožujka 1943. i strijeljan od četnika kod Kalinovika.
4503. SLADIĆ JAKOV, Mate. 1912. Beti'na, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 9. 6. 1943. Poginuo 12. 6. 1943. na Zelengori.
4504. SLADIĆ JOVO, Riste. 11.9. 1921."Dobrici, Mostar. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 13. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4505. SLADIĆ MATO. Viee. Cavtat. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 11. 1944. kod s. Kamenari Boka Kotorska.
4506. SLADIĆ PAJO" Petra. 23. 3. 1923. Biskupija, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 10. 11. 1942. KPJ od 10. 10. 1943. U NOV od 10.2. 1943. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. 14. 7. 1944. upućen za polit, komesara Prateće čete Primorske operativne grupe.
4507. SLADIĆ PETAR, Petra. 7. 7. 1911. Biskupija, Knin. Srbin, poštanski službenik. Član KPJ od 1943. U NOV od 1942. u Primorskom bataljonu. U 2. dalm. od 1943.
4508. SLADIĆ STIPE, Mate. 1902. Betina, Šibenik. Hrvat, radnik. U NOV od lipnja 1942. u bat. »Bude Borjan«. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Umro 16. 6. 1943. od iscrpljenosti na Jahorini.
4509. SLADOJEV-TUMPOR ANTE, Mate. 1921. Vodice, Šibenik. Hnat, zemljoradnik. Član SKOJ-a 1942. U NOV od 12. 8. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 9. 10. 1942. kod s. Donje Peulje, Bosansko Grahovo.
4510. SLADOJEV-TUMPOR IVAN, Ante. 1922. Vodice, Šibenik. Hnat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 15. 4. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 6. 10. 1943. na Sikirici, Andrijevica.
4511. SLADOJEV-ĆVRLJAK LUĆA, Srećka. 2. 2. 1922. Vodice, Šibenik. Hnatica, domaćica. U NOV od kolovoza 1942. u Sjevernodalmat. PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
4512. SLADOJEV TOMISLAV, Blaža. 14. 8. 1921. Vodice, Šibenik. Hnat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1940. KPJ 1942. U NOV od 13.4. 1942. u bat. »Bude Borjan«. i 13. pro-let. brigadi »Rade Konćar«. te u 4. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 15. 5. 1943. Lipnja 1943. zarobljen na Zelengori i odveden u logor u Njemačku.
4513. SLADOJEV ZORKA, Krste. 28. 47 1924. Vodice, Šibenik. Hrvatica, domaćica. U NOV od 20. 5. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
4514. SLAVICA ANTE, Jure. 19. 3. 1920. Lozovac, Šibenik. Hrvat, radnik. U NOV od 7. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi.
4515. SLAVICA DRAGO. T923. Bilice, Šibenik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutješka.
4516. SLAVICA JOSO. Krste. 1920. Bilice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 9. 12. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1944.
4517. SLAVIĆ ĐURO, Sime. 14. 3. 1913. Mostar. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 13. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4518. SLAVIĆ MILAN , Jove. 5. 1. 1922. Dobrići, Mostar. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 13. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4519. SLAVIĆ MILAN, Todora.~23. 5. 1926. Mostar. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 13. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4520. SLAVUJ DRAGAN, Steve. Petrinja. Poginuo 10. 5. 1944. kod Lastvc, Trebinje.
4521. SLIJEPCEVIĆ DUŠAN, Obrena. 1928. Ljubinje. Srbin, radnik. Član SKOJ-a od 1944. U NOV od 3. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4522. SLIŠKOVIĆ IVAN, LUKE. 28. 8. 1926. Vinjani Donji, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 5. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4523. SLOMO AUGUST, Jure. 28. 7. 1924. Kiseljak, Fojniea. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4524. SMEDEREVAC JOSIP, Jurja. 7. 1. 1922. Slunj. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 23. 1. 1945. kod s. Galici Mostar.
4525. SMETANA FRANC, Jakoba. 30. 5. 1925. Kotovice, Poljska. Poljak, tokar. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4526. SMILOVIĆ STANKO, Marka. 1. 5. 1916. Katuni, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 3. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4527. SMOLOVIĆ NOVICA, Mira. 1921. Polje, Kolašin. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV 1.
9. 1943. Nestao 8. 5. 1944.
4528. SMOLČIĆ MARIJA. Split, Hrvatica, domaćica. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Srpnja 1944. upućena na Vis.
4529. SMODLAKA BOŽO, Ivana. 6. 1. 1918. Dugopoljc Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od srpnja 1942. Poginuo lipnja 1943. na Šut ješci.
4530. SMOUKO PETAR,*"Mate. 27. 4. 1906. Lokvičići, Imotski. Lučki ardnik. U NOV od 5. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4531. SMRDEU KATICA, Balda. 1916. Dubrovnik. Hrvatica, domaćica. U NOV od 1. II. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4532. SMREKA MIRKO, Franje. 2. 8. 1922. Kamna Gorica, Ljubljana. Slovenac, radnik. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4533. SOFIJANIĆ RA TKO, Đurđa. 4. 3. 1915. Dubrava, Cačak. Srbin, krojač. Član KPJ od 1941. u NOV od 1941. u Užičkom PO i 2. proleterskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi, od veljače do kolovoza 1943. zamjenik komandanta brigade. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«. Narodni heroj.
4534. SOFIČIĆ MARIO, hana. 12. 9. 1929. Pula, Hrvat, radnik. U NOV od 1. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4535. SOKOL ĐURO. 23. 4. 1908. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, ugostitelj. U NOV od 24. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4536. SOKOLOVIĆ RASIM, Muharema. 10. 3. 1914. Sarajevo. Musliman. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4537. SOKOLOVIĆ VLADIMIR, Marka. 17. 9. 1915. Vozudža Zavidovići. Srbin, trgov. pomoćnik. U NOV od 6. 6. 1942. u 4. proleterskoj crnogorskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 14.9. 1944.
4538. SOLDIĆ IVO, Vice. 24. 9. 1920. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, slastičar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4539. SOLDIĆ MATO, Vice. 1925. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, trg. pomoćnik. U NOV od 18.10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7, 11. 1944. kod Do"brote, Kotor.
4540. SORELI IVO, Tome. 13^2. ^ć^Hrvat, đak. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4541. SORIĆ ANDRIJA, Šime. 28. 2. 1902. Bibinje, Zadar. Hrvat, listonoša. U NOV od 7. 2. 1945.
4542. SORIĆ ANTE, Jakova. 1913. Seget Donji. Trogir. Hravt, ribar. U NOV od 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
4543. SORIĆ FRANE, Jakova. 9. 10. 1918. Seget Donji, Trogir. Hrvat, kovač. Ćlan KPJ od 1941. U NOV od 13. 6. 1942. u Seget.-Rogozničkom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10.1942. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
4544. SORIĆ JAKOV, Šime. 17. 7. 1900. Bibinje, Zadar. Hrvat, pomorac. U NOV od 7. 2. 1945. u 2. dalm. brgadi.
4545. SORIĆ JURE, Jakova. 1920. Seget Donji, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 9. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 15. 12. 1942. kod Suite, Duvno.
4546. SORIĆ JURE, Petra. 1925. Seget Donji, Trogir. Hrvat, ribar. U NOV od 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo početkom lipnja 1943. kod Mratinja, Piva.
4547. SORIĆ-ČAMPARA NEĐEUKA, Jakova. 14. 8. 1930. Zaton, Dubrovnik. Hrvatica, učenica. Ćlan SKOJ-a od 1945. U NOV od 8. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4548. SORIĆ VINKO, Marina. 1925. Seget Donji, Trogir. Hrvat, ribar. Ćlan SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
4549. SORGO NIKO, Frane. 1919. Sipan Luka, Dubrovnik. Hrvat, učitelj. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4550. SORTIRANO BRUNO. 29. 3. 1925. Cerchiala, Milano. Italija Talijan. U NOV od 29. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4551. SOVALIEVSKI MIČO, hana. 15. 6. 1923. Dragovci, Nova Gradiška. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 7. 1943. u 2. dalm. brigadi.
4552. SOVIĆ MIJO, Ive. 1920. Rudine, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. I. 1945. kod s. Grozdom, Mostar.
4553. SOUSANI BRUNO, Bruna. T5. 9. 1913. Manlova, Italija Talijan, postolar. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4554. SPADA JOZO, Luke. Sitno"Donje, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 9. 6. 1943. Poginuo 12. 6. 1943. na Zelen gori.
4555. SPAIJA LOVRO, Luke. 10. 8. 1919. Sitno Donje, Split. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 9. 6. 1943. Poginuo 12. 6. 1943. na Ze- lengori.
4556. SPAHIĆ HUSEIN, Smaila. 2. 10. 1927. Kreševo, Tešanj. Musliman, zemljoradnik, U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1, 1945. kod s. Grozdov Mostar.
4557. SPAHOVIĆ ADIL, Rašida. 13. 5. 1922. Kušići, Goražde. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 12. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4558. SPARVIERI VICENZO, Luigi. 4. 7.1904. Grotimare, Aseoli Piceno, Italija. Talijan, zidar U NOV od 28. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4559. SPERANDA NIKOLA, Ante. 1913. Dubrovnik. Hnat, U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2. 1945. kod s. Čeprljuge, Mostar.
4560. SPILONJA NIKO, Ive. 1926. Doli, Dubrovnik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od travnja 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 2. 11. 1944. u Risnu, Boka. Kotorska.
4561. SRBIĆ MIRKO, Blaža. 8. 4.1920. Klenovik, Ivanec. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4562. SRDAREV BRANKO, Joze. 1922. Vodice, Šibenik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 13. 6. 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo prosinca 1942. kod Livna.
4563. SRDAREV FRANE, Vicka. 1. 11. 1922. Vodice, Šibenik. Hrvat., zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941. KPJ od 1945. U NOV od 20. 6. 1942. u Sjeveno dalm. PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Lipnja 1943. zarobljen na Zelengori, odveden u logor Sisak a zatim u Njemačku.
4564. SREDANOVIĆ VASO, Gase. 25. 3. 1922. Trebinje. Srbin, dak. U NOV od 1. 12. 1942. u 2. dalm. brigadi.
4565. SRELO LUKA. Poginuo 7. 11. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
4566. SREZOVIĆ IVAN, Pere. 24. 5. 1923. Gruda, Dubrovnik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4567. SREZOVIĆ NIKO, Pere. 1927. Radovćiči, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1943. KPJ od 1944. U NOV od 1.8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4568. SRUEMSA ANTON, Petra. 28. 12. 1914. Brašina, Dubrovnik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4569. SRUEMSA NIKOLA, Petra. 1923. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od lipnja 1944. u 2. dalm. brigadi.
4570. SRMAZI STJEPAN, Alojza. 27. 10. 1922. Polonjski Lug, Križevci. U NOV od 5. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi.
4571. SRŠEN PETAR, Nikole. 15. 10. 1908. Govedari, Mljet, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od prosinca 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1978.
4572. SRŠEN PETAR, Ivana. 1912. Govedari, Mljet, Dubrovnik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 19. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4573. SRŠEN VICKO, Nikole. 31. 8. 1910. Govedari, Mljet, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4574. STABILE SERGIO, Francensco. 1926. Aquilea, Udine. Italija. Talijan, strojobravar. U NOV od 1.9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4575. STANČIĆ BOŽO, Stipe. 1922. Peković-Slivno, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 6. 1. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo u 4. ofenzivi 1943.
4576. STANČIĆ JAKOV, Nikole. 1922. Perkovič-Slivno, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a 1942. U NOV od 6..1. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo u 4. ofenzivi 1943.
4577. STANČIĆ IVAN, Jure. 31. 12. 1912. Brist, Makarska. Hrvat, lučki radnik. U NOV od 5. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4578. STANČIĆ VINKO, Viđana. 26. 2. 1922. Starigrad, Hvar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 5. 1943.
4579. STANIĆ-DUBAC ANTCA, Nikole. 1924. Crnogorci, Imotski, Hnatica, domaćica. Član SKOJ-a od 1943. KPJ 1945. u NOV od veljače 1943. u 4. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od travnja 1943. Lipnja 1943. upućena u bolnicu na Majevicu, a zatim u 17. vojvođansku brigadu.
4580. STANIĆ ANKA. 1923. Omiš, Hrvatica, domaćica. U NOV od listopada 1942. u Mosor-skom PO i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 9. 6. 1943. Poginula 20. 6. 1943. kod s. Pijevci, Romanija.
4581. STANIĆ JURE, Ante. 20. 6. 1922. Opuzen, Metković. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 26. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi
4582. STANIĆ LAZAR, Dimitra. 23. 6. 1928. Zagrović, Knin. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. u Dinarskom PO, 5. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 9. 6. 1943.
4583. STANIĆ MIRO, Marijana. 1920. Stanici, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
4584. STANIĆ MILA, Gruje. 1920. Crnogorci, Imotski. U NOV od siječnja 1943. u 4. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6.1943. od 1. 7. 1943. upućena u bolnicu na Majevicu.
4585. STANIĆ MIRO, Dušana. 1923. Tica, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
4586. STANIĆ NIKOLA, Tome. 22. 2. 1910. Seline, Starigrad, Zadar. Hrvat, zemljora'dnik. U NOV od 20. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4587. STANICIĆ ANTE, Nike. 1924. Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 9. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
4588. STANICIĆ MATE, Ivana. 24. 1. 1926. Dubrovnik. Hrvat, brijač. U NOV od 15.10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4589. STANOJEVIĆ BLAŽ, Silvestra. 3. 2. 1906. Komiža, Vis. Hrvat, ribar. Predratni član KPJ. U NOV od 9. 5. 1942. u Rogozničkoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10.1942. Umro na Durmitoru krajem svibnja 1943.
4590. STANOJEVIĆ BLAŽ, Novaka. 24. 12. 1909. Cevo, Cetinje, Crnogorac, radnik. U NOV od 8. 9. 1943.
4591. STANOJEVIĆ MARKO, Vlaha. 12. 2. 1926. Cilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4592. STANOJEVIĆ STANKO, Stanka. 24. 4. 1913. Bosansko Petrovo selo. Gračanica. Srbin, radnik. U NOV od 3. 8. 1941. u Ozrenačkom PO. U 2. dalm. brigadi od 12. 7. 1943. Komandir čete.
4593. STANOS LUKO, Ive. 3. 10, 1910. Popovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4594. STANOS PERO, Ive. 7. 10. 1922. Popovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 24. 12. 1944. iz Dubrovnika.
4595. STANOVIĆ BOŽO, Vlahe. 1915. Cilipi. Grude, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 12. 11. 1944. kod Risna, Boka Kotor-
4596. STARČEVIĆ ANDRIJA, Andrije. 4.6. 1907. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 6. 5. 1945. kod s. Jelšane, Rijeka.
4597. STELA JOSIP, Valentina. 2. 9. 1918. Dubrovnik. Hrvat, željezničar. U NOV od 26. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4598. STEVOVIĆ BARANKO, Milutina 1928. Savnik. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 1. 2. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao lp. 5. 1944. iz brigadne bolnice.
4599. STEVOVIĆ JOVO, Ilije. 16. 1. 1917. Pretin Do, Cetinje. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 7. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4600. STEVOVIĆ SPASOJE, Nikole. 12. 10. 1901. Pretin Do, Cetinje. Crnogorac, zidar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4601. STELINGER MIRKO. 1909. Zastolje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 23. 1. 1945. kod s. Ljubetići, Široki Brijeg.
4602. STIPANICEV IVE, Grge. 8. 12. 1902. Tribunj, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik Član KPJ od 1932. U NOV od 6. 11. 1941. u bat. »Marko Orešković«. U 2. dalm. brigadi od 3 10. 1942. Listopada 1944. upućen za pol. komesara Vojne bolnice u Šibenik. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
4603. STIPANICEV JOZO, Frane. 18. 7. 1906. Tribunj, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1. 7. 1943. U NOV od 13. 5. 1942. u bat. »Bude Borjan«, 1. dalm. i 10. hercegovačkoj brigadi. U2. dalm. brigadi od 13. 3.1944. Listopada 1944. upućen u Koman-u mjesta Dubrovnik. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
4604. STIPANICEV Marko, Adama. 1921. Tribunj, Šibenik. Hrvat, ribar. Član KPJ od 1940. U NOV od travnja 1942. u bat. »Bude Borjan«. U 2. dalm. brigadi, od 3. 10. 1942. Poginuo 15. 5. 1943. na Sinjajevini. TIPANIĆEV IVAN, Ante. 20. 3. 1919. Lovrec, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 12.3.1942. Zamjenik, komandira čete. Poginuo 18. 1.1945. kod s. Dobrkovići Mostar.
4606. STIPANICEV NIKOLA, Ante. 2. 12. 1920. Tribunj, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 5. 1. 1940. U NOV od 10. 2. 1942. u 1. proleterskom bat. Hrvatske, 13. prolet. brigadi »Rade Končar« i 4. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 9. 6. 1943. Zamjenik komesara bataljona. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«.
4607. STIPETIĆ STIPE, Jure. 2. 1. 1926. Žegar, Ogulin. Hrvat, mesar. U NOV 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4608. STJEPĆEVIĆ ANTUN, Jakova. 6. 10. 1919. Kotor. Hrvat, student. U NOV od 29. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod Širokog Brijega.
4609. STJEPOVIĆ LJUDEVIT, Mate 7. 10. 1920. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17.1.1945. kod s. Grozdov, Mostar.
4610. STJEPOVIĆ NIKO, Ive. 1915. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23.10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4611. STJEPOVIĆ VLAHO, Ive. 1918. Mravinjac, Dubrovnik. Hrvat, financ. U NOV od 26. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4612. STJEPOVIĆ VINKO, Ivana. 3. 5. 1915. Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4613. STJEPANOVIĆ MILORAD, Jove. 26. 2. 1929. Bosansko Petrovo selo, Gračanica. Sr bin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od svibnja 1943. KPJ 25. 12. 1944. U NOV od 12. 7. 1943. u 2. dalm. brigadi. 1. 9. 1943. upućen u 5. krajišku brigadu.
4614. STJEPANOVIĆ MILAN, Manojla. 27. 7. 1919. Bosansko Petrovo selo, Gračanica. Sr bin, pilanski radnik. Član KPJ od studenog 1943. U NOV od 23. 8. 1941. u Ozrenskom PO. U 2. dalm. brigadi od 12. 7. 1943. do 4. 10. 1944. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
4615. STOJADINOVIĆ MILIVOJ. Jovičine Vode. Crnogorsko Grahovo. Crnogorac, zemljo radnik. U NOV od 14. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4616. STOJANOVIĆ ĐURO, Pere. 1912. Kutovo, Stolac. Hrvat, željezničar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4617. STOJČIĆ STEVAN. 12.6.1908. Pločica Kovin. Srbin, konobar. U NOV od 18. 11. 1944. 2. dalm. brigadi.
4618. STRAŽIČICMARIN, Ivana. 22. 7. 1920. Babino Polje, Mljet, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV odnrosinca 1944. u 2. dalm. brigadi.
4619. STRAŽIČIĆ PETAR, Joze. 7. 7. 1907. Govedari, Mljet, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 2. 1945. kod s. Goranci, Mostar.
4620. STRIŽAK ŠPIRO, Ilije. 1914. Uble, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1943. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Poginuo 12. 6. 1943. na Zelengori.
4621. STRUJIĆ JAKOV, Nikole. 23. 5. 1921. Lovorno, Dubronik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Grozđol, Mostar.
4622. STRUJIĆ MATO, Nike. 2. 5. 1926. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1943. KPJ od 1944. U NOV od 1. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1954.
4623. STRUJIĆ OLGA, Mate. 1918. Krušvar, Sinj. Hrvatica, studentica. Član SKOJ-a od 1938. Član KPJ od 1942. U NOV od lipnja 1942. U 2. dalm. brigadi, od 6. 6. 1943. Lipnja 1943. upućena u bolnicu na Majevici, a zatim u 17. vojvođansku brigadu. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
4626. STUPAR DUŠAN, Save. Čađavica, Bosanski Novi. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 3. krajiškoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od rujna 1943. Poginuo 5. 12. 1943. na Jabuci, Plevlja.
4625. ŠTULI KRUNOSLAV, Mate. 1910. Hrvat, službenik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. 30. 10. 1944. upućen u dopunski batljon.
4626. STUPIN SMILJAN, Jose. 1924. Prvić Luka, Šibenik. Hrvat, mornarski pripravnik. Član SKOJ-a od travnja 1941. U NOV od svibnja 1942. u Sjevernom dalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Lipnja 1943. upućen na oporavak na Majevicu. Poginuo u jesen 1943. u 15. majevičkoj brigadi.
STUPIN SLAVOMIR, Jose. 1919. Prvić Luka, Šibenik. Hrvat, pomorac. Član KPJ od 1940. U NOV od studenog 1941. u bataljonu »Marko Orešković« U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Zamjenik polit, komesara čete. Poginuo 20 4. 1943. na Omerovim Vo dama, Ozren, istočna Bosna.
4628. SUBAŠIĆ ANTE, Špire. 17. 6. 1921. Klis, Split. Hrvat, radnik. Član KPJ. U NOV od 23. 8. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. komandir čete. Umro 1979.
4629. SUBOTIĆ JANDRIJA, Nikole. 1924. Lišane Tinjske, Benkovac. Srbin, zemljoradnik. U 2. dalm. brigadi od 4. 2. 1943. do 1. 4. 1943. kada je zarobljen.
4630. SUBOTIĆ STEVAN, Nikole. 1920. Ušane Tinjske, Benkovac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 4. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
4631. SUČEVIĆ BRANKO, Đurđa. 22. 2. 1925. Zrmanja Vrelo, Gračac. Srbin, poštanski pripravnik. Član SKOJ-a od rujna 1941. KPJ od svibnja 1943. U NOV od 22. 2. 1942. u bat. »Branko Vladušić«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.9. 9. 1943. upućen u 2. udarni korpus. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«.
4632. SUČEVIĆ NIKOLA, Vasilj. 24. 4. 1922. Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a 1942. KPJ od 1945. U NOV od 1. 1. 1942. u Zrmanjskom odredu, zatim u Sjevernom dalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. do prosinca 1942.
4633. SUČIĆ DARKO, Stipe. 1924. Uvno. Hrvat, radnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
4634. SUDŽUK HASAN, Alije. Sarajevo. Musliman. Poginuo 2. 11. 1944. u Risnu, Boka Kotorska.
4635. SUKNO PERO, Pere. 1925. Komaja, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941. KPJ 1945. U NOV od 10. 10. 1944.
4636. SULJO. Musliman, Poginuo 9. 1. 1944. kod Ivanice, Srbija.
4637. SUMIĆ-MITROVIĆ IVANKA, Bariše. 1926. Podgora, Makarska. Hrvatica. Član SKOJ-a od 1941. KPJ od ožujka 1944. U NOV od 1942. Bila u 4. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Omladinski rukovodilac bataljona. Siječnja 1945. upućena u KNOJ.
4638. SUMIĆ MILJENKO, Simuna. 21. 9. 1921. Podgora, Makarska. Hrvat, stolar. Član SKOJ-a od 1942. KPJ od studenog 1943. U NOV od 8. 5. 1942. u Biokovskom PO, 1. dalm. i 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 13. 3. 1944. Zamjenik komandira čete.
4639. SUNDŽUKA IBRO, Alije. 1924. Sarajevo. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 2. 11. 1944. u Risnu, Boka Kotorska.
4640. SUNĐER HUSO, Omera. 1925. Željezno polje, Žepče. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 18. 1. 1944. Nestao 18. 1. 1945. kod Širokog Brijega.
4641. SURABO ĐURO, Cvijeta. 1914. Zaton, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV 15. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 4. 1945. kod Jablanca.
4642. SUSOVIĆ MIRKO, Mirka. 16. 7. 1912. Daruvar. Hrvat, mehaničar. U NOV od 5. 10. 1944. U 2. dalm. brigadi. Poginuo 30. 4. 1945. kod Opatije.
4643. SUŠAK BOŠKO, Mitra. 21. 12. 1916. Dicmo, Sinj. Srbin, strojobravar. Član KPJ od veljače 1943. U NOV od rujna 1942. u Mosečkom partizanskom odredu i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Listopada. 1943. upućeni u 2. udarni korpus.
4644. SUŠAK MIRKO, Đure. 1921. Dicmo, Sinj. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od veljače 1942. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
4645. SUŠAK PETAR, Ilije. 1912. Dicmo, Sinj. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 9. 6. 1943. u Kanjonu Hrčavke, Sutjeska.
4646. SUŠANJ NIKOLA, Tome. 1926. Propoče, Ogulin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 5. 1945. kod s. Jelšane, Rijeka.
4647. SUTIĆ ANTUN, Ivana 19. 11. 1927. Podimač, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4648. SUTIĆ STIJEPO, Pere. 12. 12. 1922. Smokovljani, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4649. SUTLOVIĆ ALBERT, Blaža. 12. 3. 1911. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bat. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 9. 10. 1942. kod s. Peulje, Bosansko Grahovo.
4650. SUVIGLIA SEBASTIANO, Francesco. 4. 5. 1919. Reggio-Calabria. Italija, Talijan. U 2. dalm. brigadi od 10. 9. 1943.
4651. SVILICIĆ IVAN, Vicka. 3. 10. 1920. Podšpilje, Vis. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 22. 5. 1942. u Rogozničkoj četi. U 2. dalm.'brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 15. 12. 1942. kod Livna.
4652. SVILOGLAV IVO, Mrcine. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1944. Poginuo 10. 11. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
4653. SVILOKOS ANTE, Pere. Poginuo 5. 12. 1943. kod Plevalja.
4654. SVITLICA MARKO. Vukovsko, Kupres. Hrvat, zemljoradnik. U 2. dalm. brigadi od prosinca 1942. Poginuo 21. 6. 1943. na Romaniji.
4655. SVJECAREVIĆ MARIJA, Stjepana. 10.2.1924. Petrovo selo, Dubrovnik. Hrvatica, domaćica. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Siječnja 1945. upućena u bolnicu 8. dalmatinskog korpusa.
4656. SVRDLIN ANKA, Spire. 1925. Crnogorci, Imotski. Srpkinja, domaćica. U NOV od 20. 1. 1943. u 4. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 9. 9. 1943. 1. 7. 1943. upućena u bolnicu na Majevicu.
4657. ŠABAN ANTE, Mate. 11.6. 1922. Split. Hrvat, tokar. U NOV od prosinca 1942. U 2. dalm. brigadi. Poginuo 9. 6. 1943. na Zelengori.
4658. ŠABEC ANDREJ, Jurja. 11. 11. 1908. Zagorje, Knežovk, Postojna. Slovenac, zemljoradnik. U NOV od 10. 5. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4659. ŠABlC IVAN, Nikole. 1.5.1907. Zmijavci, Imotski. Hrvat, radnik. U NOV od 6. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4660. ŠACIĆ BALDO, Balde. 1925. Zastolje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20.10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944.
4661. ŠACIĆ IVAN, Balde. 1922. Zastolje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s. Dobrkovići, Široki Brijeg.
4662. ŠAGOVAC IVAN, Ante. 1924. Milinovac. Đakovo. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1. 5. 1945. kod Opatije.
4663. ŠAHOVIĆ LUTVIJA, Huse. 1911. Lastva, Trebinje. Musliman. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 7. 2. 1945. kod Grabove Drage, Mostar.
4664. ŠAIN-OSENIČKI LUČA, Marka. 26. 10. 1922. Tribunj, Šibenik. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a 1941. KPJ 1945. U NOV od lipnja 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. bri gadi, od 3. 10. 1942. Lipnja 1944. upućena na liječenje u Italiju. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
4665. ŠAKAN MILOŠ, Đure. 1916. Plavno, Knin, Srbin, zemljoradnik. U NOV od svibnja 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. do travnja 1943.
4666. ŠAKAN NIKOLA, Nikole. 1918. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi.
4667. ŠAKIĆ IVAN. Studenci, Imotski. Hrvat.
4668. ŠAKOTA RADOVAN, Blagoja 1920. Davidovići, Bileća. Srbin, radnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 11. 1944. kod s. Orahovac, Boka Kotorska.
4669. ŠALOV ANTE, Grge. 1916. Marina, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Po ginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
4670. ŠALOV IVAN, Filipa. 1920. Marina, Trogir. Hrvat, radnik, Član KPJ. U NOV od 13. 5. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 2. 4. 1944. kod s. Bogmilovići, Nikšić.
4671. ŠANDRIĆ-ROMIH LJUBICA. 1923. Betina, Šibenik. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od veljače 1942. KPJ lipnja 1943. U NOV od srpnja 1942. u sjevernodalmatinskom PO i 3. proleterskoj sanđačkoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od lipnja 1943. Lipnja 1944. upućena sa ranjenicima u Italiju.
4672. ŠANTEK ALOJZ, Ivana. 7. 9. 1911. Krč, Novi Marof. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4673. ŠANTIĆ IVAN, Ivana. 10. I. 1905. Tribunj, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1941. u NOV od 10. 2. 1942. u bat. »Bude Borjan«, zatim u 1. dalm. brigadi i 10. hercegovačkoj brigadi. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
4674. ŠANTIĆ LJUBO, Ćire. 1924. Tribunj, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od travnja 1942. U NOV od 10. 5. 1942. u bat. »Bude Borjan«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 26. 10. 1942. na Cilašu, Sinj.
4675. ŠANTIĆ MATE, Ivana. Postira, Brač. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
4676. ŠANTIĆ NIKOLA, Ivana. 26. 12. 1925. Postira, Brač. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 14. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4677. ŠAPONJA ĆEDOMIR. Gliše. 1923. Miranje, Benkovac. U NOV od 25. 12. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 20. 4. 1943. kod Foče.
4678. ŠAPONJA MILICA-MILKA, Bogdana. 15. 11. 1930. Bosanska Dubica. Srpkinja, učenica. Član SKOJ-a od 1943. u NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginula lipnja 1943. na Sutjesci.
4679. ŠAPRO CVIJETO, Ive. 1914. Zastolje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4680. ŠAPRO PERO, Ante. 12. 10. 1911. Zastolje, Dubrovnik. Hrvat, ugostitelj. U NOV 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Zarobljen 23. 1. 1945. kod s. Kraljevići Mostar.
4681. ŠARAC ANTE, Šimuna. 2. 11. 1914. Kaštel Kambelovac, Split. Hrvat, zemljoradnik Član KPJ. U NOV od 8. 10. 1941. u Kaštelanskom PO i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 9. 6. 1943. Poginuo 8. 10. 1943. na Šestarevcu, Andrijevica
4682. ŠARAC, ĐURO, Martina 1921. Sašinovac, Sv. Ivan-Zelina. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 4.10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Gostuša, Široki Brijeg-
4683. ŠARAC IVO, Marka. 5. 8. 1926. Herceg Novi. Hrvat, kuhar. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4684. ŠARAC MARKO, Marka. 15. 11. 1922. Herceg Novi. Hrvat. U NOV od 23. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2. 1945. kod s. Ceprljuga, Mostar.
4685. ŠARAR MATE.10. 5. 1901. Grizane, Crikvenica Hrvat, zidar. U NOV od 13. 9. 1944.
4686. ŠAREVIĆ ANKA, Ačima. 1923. Glavina Donja Srpkinja, domaćica U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginula 11. 6. 1943. na Zelengori.
4687. ŠARE Mije Frane. 1925. Šibenik. Hrvat, mehaničar. U NOV od svibnja 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 17. 12. 1942. kod Duvna.
4688. ŠARIĆ ALUT. Čitluk, Priboj. Musliman. Nestao 13. 10. 1943. kod Brodareva, Bijelo Polje.
4689. ŠARIĆ ANTUN, Mate. 24. 4. 1913. Grabovac, Imotski. Hrvat, rudar. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4690. ŠARIĆ BALDO, Balda. 21. 10. 1925. Gruda Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944.
4691. ŠARIĆ DUJO, Ilije. 1925. Bajagić, Sinj. Hrvat, zemljoradnmik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
4692. ŠARIĆ IVAN, Ivana 2. 3. 1917. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1942.
4693. ŠARlC MARIJAN, Andrije. 1922. Tugare, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 14. 4. 1943. kod Foče.
4694. ŠARIĆ MARIJA, Mate. 1927. Šibenik. Hrvatica, učenica. U NOV od 10. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginula koncem 1943.
4695. ŠARIĆ STIPE. 1921. Omiš. Hrvat, radnik. U NOV od 15. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 5. 1943. na Sinjajevini.
4696. ŠARIĆ STIPE, Mate. 12. 3. 1915. Muć, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 12. 1. 1943. u 2. dalm. brigadi. Zamjenik komandira čete.
4697. ŠARILO LUKA, Nike. 3. 1. 1910. Ćilipi, Duabrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4698. ŠARIN IVAN, Josipa. 9. 3. 1924. Primošten, Šibenik. Hrvat, postolar. Član SKOJ-a i KPJ od 1942. U NOV od 18. 2. 1942. u Primoštensko-rogozničkom PO. U NOV od 3.10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Polit, komesar ćete. 20. 10. 1944. upućen u KNOJ.
4699. ŠARKIĆ ALIJA. Selima. 15. 12. 1904. Podgorica. Musliman, postolar. U NOV od 25. 10. 1944.
4700. ŠEKIĆ RADE, Tome. 1920. Zagrad Berane. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 10.1. 1943. Nestao lipnja 1943. kod s. Kuside, Nikšić.
4701. ŠĆEPANOVIĆ MIRKO. Načelnik Štaba brigade od kolovoza do prosinca 1943.
4702. ŠEĆUR PETAR, Andrije. 24. 9. 1929. Risan, Kotor. Brijač. U NOV od 2. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4703. ŠEGEDIN BRANKO, Frane. 16. 11. 1921. Žrnovo, Korčula. Hrvat. Student medicine. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4704. ŠEGIĆ ANĐELKO, Ive. 25. 7. 1906. Mali Iž Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bat. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo2. 7. 1943. na Ozrenu, istočna Bosna.
4705. ŠEGIĆ MARIJA, Anđelka. 27. 8. 1925. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od srpnja 1942. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginula 21. 3. 1943. kod Kalinkova.
4706. ŠEGIĆ MARIJAN-STIPE, Ive. 25. 10. 1925. Mali Iž Zadar. Hrvat, zemljroadnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu u 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 18. 12. 1942. kod Duvna.
4707. ŠEGIĆ MARKO, Kazimira. 5. 10. 1923. Mali Iž. Zadar. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. KPJ 1944. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
4708. ŠEGON PERO, Marka. 25. 12. 1916. Poreč. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1.12.1943. u 2. dalm. brigadi.
4709. ŠEPAROVIĆ ANTE, Ivana. 9. 11. 1907. Blato, Korčula. Hrvat, radnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1980.
4710. ŠEPAROVIĆ ANTE, Frane 5. 6. 1927. Blato, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 25. 1. 1945. kod Širokog Brijega.
4711. ŠEPAROVIĆ FRANJO, Franje. 1926. Blato, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 25. 9. 1944. kod Rudinog Dola, Trebinje.
4712. ŠEPAROVIĆ JOHAN-PETAR, Ivana. 1921. Smokvica, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 12. 6. 1943. na Miljevini
4713. ŠEPAROVIĆ VICE, Ante (Bagija). 1923. Šibenik. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
4714. ŠEPUNČIĆ ANTE, Frane. 5. 5. 1927. Blato, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4715. ŠEPUT LUKA, Luke. 6. 6. 1922. Slivno, Metković Hrvat, pomorac. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4716. ŠERBO GOJKO. Krušvar, Sinj. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 4. 3. 1943. kod Jablanice na Neretvi.
4717. ŠERIĆ IVAN, Mate. 26. 12. 1925. Pribuđe. Split. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 15. 6. 1942. U NOV od 13. 2. 1943. u bolničkoj četi 9. divizije. U 2. dalm. brigadi od travnja 1943. Veljače 1945. upućen na liječenje u bolnicu 8. korpusa.
4718. ŠESTANOVIĆ ROKO, Stjepana. 21.7. 1907. Lumbarda, Korčula. Hrvat, kamenokle-sar. U NOV od 5. 7. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
4719. ŠETALO ANTUN, Petra. 22. 2. 1915. Mlini, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 9. 1944.
4720. ŠEVERDIJA FRANE, Marka. 1914. Zaton, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1942. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 6. 1943! na Zelengori.
4721. ŠEVERDIJA LOVRE, Niklole. 1915. Zaton, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1941. U NOV od lipnja 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 20. 4. 1943. kod Foče.
4722. ŠEVERDIJA ROKA, Lovre. 1921. Zaton, Šibenik. Hrvatica, domaćica. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginula 20. 4. 1943. kod Foče.
4723. ŠEVO KRSTE, Vice. 5. I. 1905. Seget Donji, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 5. 8. 1942. u Mosečkom PO i 3. dalmatinskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943.
4724. ŠEVO MATE, Marina. 1925. Seaet Donji, Trogir. Hrvat, ribar. U NOV od 6. 9. 1942. U Trogirsko-šibenskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. 8. 2. 1944. upućen u Prateći bataljon 2. udarnog korpusa.
4725. SCHNEIDER JOSEF. 13. 3. 1908. Frelihof, Njemačka. Nijemac, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod Širokog Brijega.
4726. ŠIBIĆ NEBOJŠA.
4727. ŠIBIĆ NIKOLA. Zamjenik polit, komesara čete.
4728. ŠIJAN BOGDAN, Nikole. 19. 4. 1919. Prnjevo, Grračac. Srbin, sezonski radnik. Član SKOJ-aod 15. 6. 1942. KPJod 25. 10. 1942. U NOV od 27. 7. 1942. u 10. gerilskom odredu Zrmanja. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Obavještajni oficir bataljona. 15. 4. 1944. upućen u 2. udarni korpus.
4729. ŠIJAN MILAN, Dane. Pribudić Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 13. 6. 1943. kod Miljevine.
4730. ŠIJAN RADE, Todora. 18. 3. 1921. Prljevo. Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 20. 5. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
4731. ŠIKIĆ DRAGUTIN, Konstantina. 6. 7. 1917. Murter, Šibenik. Podoficir bivše JRM. Član SKOJ-a od 1941. KPJ od listopada 1942. U NOV od 3.2. 1942. u bat. »Ognjen Priča«. Od 8. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Veljače 1943. kao radiotelegrafista upućen u štab 7. banijske divizije. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«.
4732. ŠIKIĆ MILAN. Poginuo 13. 6. 1943. na Zelengori.
4733. ŠIKIĆ MIRKO, Ante. 19. 4. 1917. Murter, Šibenik. Hrvat, slastičar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4734. ŠILENTIĆ ŠIME, Šimuna. 10. 12. 1924. Dobrovdol, Sv. Ivan-Zelina. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Gostuša, Mostar.
4735. ŠILJIJA IVAN, Marka. 24. 10. 1913. Rijeka, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4736. ŠILJANIĆ IVO. Obod, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 25. 10. 1944. kod Risna Boka Kotorska.
4737. ŠIMIĆ KAJA, Nikole. 1922. Seget Gornji, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1943. U NOV od 28. 8. 1942. U 2. dalm brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo kao ranjenik u Centralnoj bolnici lipnja 1943. na Sutjesci.
4738. ŠIMIĆ PETAR, Dobre. 31.7. 1912. Komiža Vis. Hrvat, ribar. Član KPJod 1941. U NOV od 22.5. 1942. u Rogozničkoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 10.6. 1943. na Zelengori.
4739. ŠIMIĆIĆ'lVICA, Mate. 18. 3. 1927. Muć, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1943. KPJ od svibnja 1945. U NOV od 15. 7. 1942. u Mosečkom PO. U 2. dalm. od 3. 10. 1944. Studenog 1944. upućen u štab 9. dalmatinske divizije,
4740. ŠIMEK IZIDOR, Ivana. 11. 5. 1919. Vidovec, Varaždin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944.
4741. ŠIMIN RUDOLF, Vlaha. 1919. Tomislavac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4742. ŠIMUNIĆ ANTE, Pere. 3. 10. 1919. Korčula, Hrvat, trgovac. U NOV od 30. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4743. ŠIMUNIĆ STIPE, Mije. 24. 11. 1908. Bibinje, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4744. ŠIMUNOVIĆ-CINDRO ANTUN, Jerka. 3. 4. 1920. Vela Luka, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 16. 6. 1942. U 2. dalm. brigadi od listopada 1942. Poginuo 9. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
4745. ŠIMUNOVIĆ IVAN, Petra. 21. 10. 1907. Orašje, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 31. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4746. ŠIMUNOVIĆ IVAN, Antuna. 28. 10. 1920. Orašje Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik U NOV od 20. 10. 1944.
4747. ŠIMUNOVIĆ NIKOLA, Joze. 26. 5. 1915. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4748. ŠINDIJA KRIŽAN, Ive. 26. 6. 1906. Bibinje, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 2. 1945.
4749. ŠINDIK LUKA, Nikole. 18. 11. 1914. Kamenmost, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 21. 1. 1943. u 4. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 9. 6. 1943. Poginuo 12. 6. 1943. na Zelengori.
4750. ŠINKO JOZO, Miloša. 8. 9. 1918. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 2. 1945. kod Pologa, Mostar.
4751. ŠIPIĆ JAKOV, Tome. 14. 11. 1924. Vedrine, Sinj. Hrvat, đak. U NOV od 8. 3. 1945.
4752. ŠIPUPIĆ STJEPAN, Ivana. 15. 12. 1921. Slavonski Brod. Hrvat, mornaru riječnom brodarstvu. Član SKOJ-a od studenog 1943. KPJ od rujna 1944. U NOV od 26.9. 1943. u 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. daSn. brigadi od 13. 3. 1944.
4753. ŠISEVIĆ IVO, Mihe. 17. 3. 1910. Banici, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. Poginuo 29. 4. 1945. kod Opatije.
4754. ŠlŠIĆ BRUNO, Luje. 1927. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4755. ŠlTUM GRGO, Ivana. 5. 3. 1908. Cista, Imotski. Hravat, radnik. U NOV od 19.10.1944. u 2. dalm. brigadi.
4759. ŠKALABRIN IVAN, Save. 1923. Prvić Luka, Šibenik. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od 1940. U NOV od 10. 1942. u bat. »Ognjen Priča«. U 2. dalm. brigadi, od 3. 10. 1942. Poginuo srpnja 1943. na Ozrenu, istočna Bosna. KARIĆ r. VUKADIN MITRA, Nikole. 1919. Krivošije, Crnogorsko Grahovo. Crnogorka, domaćica. U NOV od srpnja 1942. u Dinarskom bataljonu i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943.
4758. ŠKARIĆ PETAR, Todora. 1919. Vrbnik. Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Umro 1976.
4759. ŠKERO ANDRO, Josipa. 8. 8. 1904. Dubrovnik. Hrvat, pomorac. U NOV od 28. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4760. ŠKERO MLADEN, Jose. 29. 12. 1918. Dubrovnik. Hrvat, student. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4761. ŠKETINO ANTON, Antona. 1. 6. 1926. Pula. Hrvat, đak. U NOV od 29. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4762. ŠKEVIN JAKOV, Frane. 1922. Betina, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 20. 5. 1942. u 1. proleterskom bat. Hrvatske. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 8. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
4763. ŠKEVIN PETAR, Jakova. 1921. Betina, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a 1941. U NOV od 14. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 6. 1943. na Barma.
4764. ŠKILJ GOJKO, Ive. 10. 5. 1911. Dunave, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4765. ŠKOLJAREV MIHO, Nikole. 13. 7. 1926. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Zarobljen 23.1.1945. kod s. Ljubotići Mostar.
4766. ŠKOLJAREV STUEPO, Lovre. 28. 3. 1926. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, krojač. Član SKOJ-a od 1. 11. 1942. KPJ 1. 8. 1944. U NOV od 18. 8. 1943. u 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 13. 3. 1944. Politički komesar čete. KORIĆ-JOVANĆEVIĆ DARINKA, Miče. 15. 9. 1926. Palanka, Gračac. Srpkinja, domaćica. Član SKOJ-a 1943. KPJ od 2. 8. 1944. U NOV od 15. 6. 1942. u Ličkoj partizanskoj bolnici. U 2. dalm. brigadi od 10. 1. 1943. zamjenik polit, komesara čete.
4768. ŠKORIĆ JOVAN-JOSO, Ilije. 12. 8. 1914. Palanka, Gračac. Srbin, službenik. Član KPJ od 18. 5. 1943. U NOV od 18. 5. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3.10.1942. Komandant batljona. Veljače 1945. upućen za načelnika štaba 3. dalm. brigade.
4769. ŠKORIĆ MlCO, Jovana. 1915. Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
4770. ŠKORIĆ NIKOLA, Antuna. 28.2. 1924. Plat, Dubrovnik. Srbin, radnik. U NOV 18. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 2. 1945. kod s. Grabova Draga, Mostar.
4771. ŠKORIĆ SIMO, Antuna. 7.7.1928. Plat, Dubrovnik. Srbin, đak. U NOV od 18.11.1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1974.
4772. ŠKORIĆ SRĐA, Sime. 1918. Palanka, Gračac. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1943. U NOV od 18. 5.1942. u bat. »Branko Vladušić« U 2. dalm. brigadi od 3.10.1942. Zamjenik komandira čete. Poginuo 18. 1. 1945. kod s. Dobrkoviči, Široki Brijeg.
4773. ŠKORIN JAKOV, Paška. 1925. Primošten, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 9. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 21. 3. 1943. kod Kalinovika.
4774. ŠKORO MATE, Ive. 4. 11 1924. Drvenik Veliki, Trogir. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1938. KPJ 1943. U NOV od 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1972.
4775. ŠKOTIĆ RADOVAN, Blagoja. Poginuo 31. 10. 1944. kod s. Orahovac, Boka Kotorska.
4776. ŠKRABIĆ MATO, Roka. 18. 1. 1912. Makarska. Hrvat, ložač. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4777. ŠKRABIĆ ŽARKO, Ilije. 4. 5. 1914. Brela, Makarska. Hrvat, šofer. U NOV od 24. 10. 1944.
4778. ŠKRABO Đuro, Cvijeta. 18. 6. 1914. Zaton, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 4. 1945. kod Jablanca.
4779. ŠKRLJ FRANC, Franca 6. 5. 1915. Velika Bukovica, Ilirska Bistrica. Slovenac, zem ljoradnik. U NOV od 20. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 23. 1. 1945. kod s. Kra ljevići, Široki Brije«.
4780. ŠKRTIĆ NIKOLA, Franje. 6. 4. 1915. Generalski Stol, Ogulin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944.
4781. ŠKUGOR KRSTE, Petra. 1920. Dubrava, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutješci.
4782. ŠKUNDRIĆ BRANKO, Mile. 8. 9. 1924. Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 15. 5. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
4783. ŠKUNDRIĆ DARINKA, Mihajla. 6. 7. 1924. Prljevo, Gračac, Srpkinja, domaćica. Član SKOJ-a od 1942. KPJ od siječnja 1944. U NOV od 1941. U 2. dalm. brigadi od lipnja 1943. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
4784. ŠKUNDRIĆ DUŠAN. Maksima. 15. 2. 1919. Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 15. 5. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
4785. ŠKUNDRIĆ ILIJA, Nikole. 7. 8. 1911. Prljevo, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 7. 3. 1942. U Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
4786. ŠKUNDRIĆ ILIJA, Steve. 1.8. 1909. Prljevo, Zrmanja, Gračac. Srbin, radnik. Član KPJ od 1942. U NOV od 1. 8. 1941. u Zrmanjskom gerilskom odredu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Komandir čete. Lipnja 1943. upućen na liječenje na Majevici. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«.
4787. ŠKUNDRIĆ MARIJA, Stevana. 1919. Palanka, Gračac. Srpkinja, domaćica. Član SKOJ-a od veljače 1942. U NOV od 12. 7. 1942. u bat. »Branko Vladušić«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginula 2. 5. 1943. na Crnom Vrhu kod Foče.
4788. ŠKUNDRIĆ MILAN, Dane! Zrmanja Gračac, Srbin, zemljoradnik. U NOV od svibnja 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 6. lipnja 1943. na Gornjim Barama.
4789. ŠKUNDRIĆ NIKOLA, Miloša. 1920. Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 14. 6. 1943. kod Miljevine.
4790. ŠKURIĆ ANTUN, Mihe. 3.4. 1926. Cilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 11. 1944. u 2. dalm. brigada.
4791. ŠKURLAANTE.Balda. 1909. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4792. ŠMANJAK ĐURO, Ivana. 17. 8. 1924. Gruda, Dubrovnik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4793. ŠMANJAK PETAR, Petra. 18.3. 1923. Grada, Dubrovnik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4794. SMANJAK STJEPO, Bože. 1923. Gruda, Dubrovnik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. Nestao 1.1. 1945.
4795. ŠMIT ZVONKO. Osijek Hnat, U NOV od 10. 11. 1942. Poginuo 24. 3. 1943. kod Pirin Dola, Kalinovik.
4796. ŠNAJDER JOSIP, Josipa. 1918. Frelikov, Poljska, Poljak. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. k,od Širokog Brijega.
4797. ŠOBAK JURE, Ivana 13. 2. 1914. Budin,Ivanec": Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1941.
ŠOLAJA-ATIJAS RADOJKA, Jovana. 11.9. 1925. Knin. Srpkinja, učenica. Član SKOJ-a od srpnja 1942. KPJ od 5. 2. 1943. U NOV od lipnja 1942. u Sjevernodalmatinskom odredu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Omladinski rukovodilac brigade. Travnja 1944. upućena za pomoćnika polit, komesara bolnice Primorske operativne grupe. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
4799. ŠORE GRGO, Ivana. 18. 9. 1911. Seget, Trogir. Hrvat, ribar. U NOV od 14. 8. 1944.
4800. ŠOŠIĆ ANTE, Pere. 24. 2. 1913. Brela, Makarska. Hrvat, mehaničar. U KPJ od lipnja 1942. U NOV od 1.2. 1943. u Biokovskom PO. U 2. dalm. brigadi od 25. 2. 1943. Lipnja 1944. upućen na Vis.
4801. ŠOŠIĆ ANTE, Sime. 12. 6. 1920. Donja Brela, Makarska. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 17. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4802. ŠOŠIĆ MILAN, Joze. 19. 6. 1913. Dubrovnik. Hnat, radnik. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4803. ŠOŠKIĆ NOVAK, Vuksana. 26. 2. 1920. Vojno Selo, Plav. Crnogorac, zemljoradnik Član SKOJ-a od 15. 1. 1945. KPJ od 29. 4. 1945. U NOV od 1943. u 2. dalm. brigadi.
4804. ŠOŠKIĆ VELIĆKO, Danila. 14. 8. 1925. Vlotina, Ivangrad. Crnogorac, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 3. 1944. KPJ od 12. 1944. U NOV od 9. 9. 1943. u Komskom PO. U 2. dalm. brigadi od 4. 1944.
4805. ŠOŠTARIĆ SLAVKO, Josipa 16. 3. 1917. Zagreb. Hrvat. U NOV od 2. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4806. ŠPALETA PERO. 1913. Kuna, Pelješac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. 2. dalm. brigadi.
4807. ŠPAROVIĆ VIČE (BAGIJA), Ante. 1923. Šibenik. Hrvat, stolar. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 12. 1941. u bat. »Marko Orešković«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo svibnja 1943. u Crnoj Gori.
4808. ŠPERANDA NIKOLA, Ante. 31. 1. 1913. Dubrovnik. Hrvat, brijač. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2. 1945. kod s. Ceprljuga Mostar.
4809. ŠPIKA ANTE, Bože. 1925. Seget, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
4810. ŠPIKA FABUAN, Ivana. 1921. Seget Donji, Trogir. Hrvat, ribar. U NOV od kolovoza 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 9. 10. 1942. na Uništima od bombardiranja.
4811. ŠPIKA IVAN, Franje. 29. 3. 1925. Seget Donji, Trogir. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od prosinca 1941. KPJod 22. 2. 1943. U NOV od 23. 8.1942, u Srednjedalmatinskom odredu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Zamjenik, polit.komesar čete.
4812. ŠPIKA MARINKO, Ivana. 1921. Seget Donji, Trogir. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od kolovoza 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 28. 6. 1943. u Kladnju.
4813. ŠPIKA-CRVELIN ZORKA, Mate. 11. 3. 1925. Seget Donji, Trogir. Hrvatica, radnica nadnićarka. Član SKOJ-a od 2. 3. 1942. KPJ od 24. 4. 1944. U NOV od 15. 9. 1942. u 1. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 20. 5. 1943. 15. 2. 1945. upućena na školovanje u SSSR.
4814. ŠPIKA VICE, Blaža. 2. 7. 1926. Seget Donji, Trogir. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od 1.12. 1944. U NOV od 6. 9. 1942. u Trogirsko-šibenskom partizanskom odredu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Komandir čete. 22. 2. 1945. upućen u oficirsku školu u Beograd.
4815. ŠPOLJARIĆ MARTIN, Šime. 10. 9. 1920. Nova Raca, Bjelovar. Hrvat, zemloradnik. U NOV od 8. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4816. ŠPUNAR ROBERT, Franca. 9. 8. 1919. Žilnik, Čehoslovačka. Ceh, vrtlar. U NOV od 13. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4817. ŠTAMPALIJA ANTE, Nate. 6. 2. 1919. Tribuni, Šibenik. Hrvat, zemjoradnik. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. U srpnju 1943. poginuo u bolnici Šehovići.
4818. ŠTEFULJ DRAGUTIN, Lovre. 1922. Hlebine, Koprivnica. Hrvat, stolar, U NOV od 21. 12. 1944.
4819. ŠTELINGER MIRKO. 1909. Zastolje, Dubrovnik Hrvat. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 23. 1. 1945. kod s. Ljubotići, Mostar.
4820. ŠTRBIĆ MATE, Ante. 21. 9. 1922. Ploče. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Umro 1972.
4821. ŠTRELOV MIRO, Šime. 1921. Zlarin, Šibenik. Hrvat, stolar. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od svibnja 1942. u bat. »Branko Vladušić«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 22. 10. 1942. kod Peulja, Bosansko Grahovo. TULA-MATUTINOVIĆ ANKA, Ante. 3. 10. 1921. Zaostrog, Makarska. Hrvatica domaćica. Član SKOJ-a od 10. 12. 1942,aKPJod 10.3. 1945. U NOV od 3. 9. 1942.uBio-kovskom partizanskom odredu. Zatim u 4. i 3. dalm. brigadi. Od 6. 6.1943. u 2. dalm. brigadi. U travnju 1945. upućena na teren u Makarsku.
4823. ŠUBIČ JAKOMINA. Podstrana Split. Hrvatica U NOV od 1942. u 5. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943.
4824. ŠUJICA SAVO, Nikole. 19.2. 1912. Mala Popina, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1941. u Gerilskom odredu Otrić. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Koncem 1942. upućen na rad u pozadinu.
4825. ŠULIĆ IVAN, Pere. 8. 11. 1922. Opuzen, Metković. Hrvat, zemljoradnik. U NOV 20. 10. 1943. u 2. dalm. brigadi.
4826. ŠILINA BARTUL, Ante. 15. 3. 1923. Vrbnik, Krk. Hrvat, đak. U NOV od 7. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4827. ŠULJAK IVO, Nike. 1919. Močići Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4828. ŠIUKO IVAN, Nikole. 6. 7. 1919. Grude, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV 31. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4829. ŠUMAN GRGA, Nikole. 1906. Mostar. Hrvat, skladištar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4830. ŠUMAN RADE, Joze. 1910. Mostar. Hrvat. Radnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4831. ŠUNDOV IVAN, Josip. 22. 2. 1926. Bračevič, Muč, Split. Hrvat, pekar. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od kolovoza 1942. u Mosečkom balaljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. do lipnja 1943.
4832. ŠUNJIĆ ILIJA, hana. 1906. Staševica, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od siječnja 1943. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesei.
4833. ŠUNJIĆ JOZO, Mate. 1912. Staševica, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Član KPJ od kolovoza 1942. Poginuo na Pivi 31. 5. 1943.
4834. ŠUNJIĆ JURE, štipana. 1912. Staševica, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od ruj na 1942. U NOV od 1942. Poginuo 6. 6. 1943. na Gornjim Barama.
4835. ŠUNJIĆ NEDJELJKO, Ivana. 1922. Staševica, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ- a od prosinca 1942. U NOV od 1942. Poginuo 13. 6. 1943. na Želenaori.
4836. ŠUNJIĆ ŠTIPAN, Ivana. 1914. Staševica, Ploče. Hravat, zemljoradnik. U NOV od ve ljače 1943. Poginuo 29. 5. 1944. u Crnoj Gori.
4837. ŠUNJKA FRANE, Stipe. 1922. Zablače, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od studenog 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Želenaori.
4838. ŠUPE JERE, Josipa. 4. 10. 1914. Konjevrate, Šibenik. Hrvat. Član KPJ od srpnja 1943. Podoficir bivše jugoslavenske vojske. U NOV od 4. 10. 1942. bio u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brisadi od 6. 6. 1943. Polit, komesar čete. Srpnja 1944, upućen u JRM.
4839. ŠUPE MATE, Ive. 1909. Gradina, Lozovac Šibenik. Hrvat,'radnik. U NOV od 4. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo listopad 1942. kod Bosanskog Grahova.
4840. ŠURKO NIKO, Nike. 1924. Osojnik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV 30. 9. 1944. Poginuo 2. 11. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
4841. ŠURKO JOVO, Vlaha. Osojnik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV 25. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4842. ŠURKO JOZO~ Nike. 1912. Osojnik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4843. ŠUŠANJ NIKOLA, Tome. Propeče. Ogulin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. Poginuo 6. 5. 1945. kod Jelšana, Rijeka.
4844. ŠUŠIĆ DRAGIĆ, Jovana. 25. 11. 1925. Donja Bukovica, Šarnik. Crnogorac, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. a KPJ od 1944. U NOV od 15. 8. 1943. u Durmitorskom partizanskom odredu. U 2. dalm. brigadi od ožujka 1944.
4845. ŠUŠKOV JOZO, Vlaha. 20. 12. 1912". Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4846. ŠUŠNJIĆ ANTE, Petra. 21. 7. 1920. Prav ić Luka, Šibenik. Hrvat, slastičar. Član SKOJ-a od srpnja 1941, a KPJ od travnja 1944. U NOV od 1. 3. 1942. u Primorskoj rogozničkoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Pol. komesar čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.
4847. ŠUŠOVIĆ VOJO, Miha. 17. 3. 1910. Bosnici, Slano, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4848. ŠUTALO BOZIDAR, Janka. 12. 3. 1918. Stolac, Hrvat, limar. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4849. ŠUTALO NIKO, Mate. 17. 12. 1904. Da.šnica, Stolac, Radnik. U NOV od 13. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4850. ŠVAB AMBROZ, Martina. 31. 8. 1913. Trst, Slovenac, mesar. U NOV od 25. 1. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4851. ŠVORINIĆ JEROLIM. Tome. 23. 9. 1921. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. U Maloižanskom primorskom balaljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 8. 6. 1943. na Gornjim Barama.
4852. ŠVORINIĆ KAZIMIR, Josipa(Sapunic). 13.2. 1920. Mali Iž. Hrvat,zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljunu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 11. 6. 1943. na Zelengori.
4853. ŠVORINIĆ MARIJAN. Mali Iž, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U "NOV od 26. 7. 1942. U Maloižanskom primorskom balaljonu. U 2. dalm. brigadi od 2. 11. 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
4854. TABAIN (KOKAfANTUN, Antuna. 7. 12. 1919. Vela Luka, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od 3. 6. 1942. U 2. dalm. brigadi, od 3. 10. 1942. Poginuo 9. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
4855. TABAIN (KOLE) ANTUN, Marije. 19. 2. 1925. Vela Luka, Korčula. Hrvat, krojač. Član SKOJ-a. U NOV od studenog 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesei.
4856. TADEJ BRANKO, Ivana. 10. 8. 1920. Novska. Hrvat, krojač. U NOV od 8. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4857. TADIĆ BORIVOJ, Leona. 15. 9. 1924. Imotski. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 5. 2. 1943, a KPJ od 18. 6. 1947. U NOV od 1. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4858. TAD1C ILIJA, Nikole. 23. 7. 1922. Glavina Donja, Imotski. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 15.8. 1943, aKPJod2. 11. 1944, U NOV od 10.9. 1943. u Nikšićkom PO. U 2. dalm. brigadi od prosinca 1943. zamjenik komandira čete.
4859. TADIĆ JOVO, Mirka. 25. 5. 1920. Gornje Polje, Niksie. Crnogorac, zemljoradnik. Član SKOJ-a od ožujka 1942, a KPJ od 20. I. 1945. U NOV od 20.^6. 1942. u Nikšićkom PO. U 2. dalm. brigadi od 15. 3. 1944.
4860. TADlC MARKO, Josipa. 1925. Lečevica, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od veljače 1943. u 3. dalm. brigadi V 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Poginuo 8. 6. 1943. na Zelen- gori.
4861. TADIĆ MILAN, Nikole. 1914. Glavina Donja, Imotski. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 12. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama Sutješka.
4862. TADIĆ MILORAD, Đure. 17. 4. 1924. Gornje Polje, Niksie. Crnogorac, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941, a KPJ od 1944. U NO Vod 1941. u 1. crnogorskom omladinskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od ožujka 1944.
4863. TADIĆ RADIVOJE, Drage. 18. 10. 1925. Gornje Polje, Niksie. Crnogorac, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941, a KPJ od 1944. U NOV od 1. 11. 1941. u Istočkom PO na Kosovu. U 2. dalm. brigadi od ožujka 1944.
4864. TADIN ANTE, Joze. 22. 9. 1925. Kaštel Kambelovac, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941, a KPJ od 1943. U NOV od 3. I. 1942. u Dinarskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
4865. TADIN MATE, Miče. 2. 7. 1906. Kaštel Kambelovac, Split. Hrvat, ribar. U NOV od početka 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Umro 1953.
4866. TAHIROVIĆ MELIJA, Alije. Zahumac, Foča. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4867. TAHIREVlC OSMAN, Arila. 1922. Curcvo Foča. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 1944. Poainuo 17. 1. 1945. kod s. Grozdol, Mostar.
4868. TALIJA ANTUN. Olge. 1926. Dubrovnik. Hrvat, konobar. U NOV od 22. 5. 1944. u 2. dalm. briaadi.
4869. TALIANltARLO. Davide. 15. 7. 1921. Pavia, Italija. Talijan, stolar. U NOV 6. 5. 1944. u 2. dalm. briaadi.
4870. TALIJA ANTE~ Mije. 25. 5. 1926. Lapac, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
4871. TAMBURINI CESARE, Giuseppe. 15.7. 1919. Vezano, Italija. Talijan, postolar. U NOV od 15. 9. 1943. u 2. dalm. briaadi.
4872. TANASKOVIĆ RISTO. U NOV od srpnja 1943. Nestao 7. 12. 1943. kod Goražda.
4873. TANJGA LUKA. Rade. I. 10. 1921. Očestovo, Knin. Srbin, radnik. Član KPJ od 10. 1. 1942. U NOV od 7. 1. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Polit, komesar čete. Lipnja 1944. upućen za polit, komesara Komande mjesta Knin. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
4874. TARANTINO MICHELE. 8. 2. 1923. Bitondo, Italija, Talijan, mehaničar. U NOV od 23. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4875. TASOVACANTE,Ante.6.5. 1904. Žrnovo, Korčula. Hrvat, zidar. U NOV od 10.6. 1944. u 2. dalm. briaadi.
4876. TASOVAC FILIP, Franka. 22. 2. 1921. Vela Luka. Korčula. Hrvat, ribar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
4877. TAUNUS FRANJO, Ivana. 20. 8. 1922. Cerkno, Gprica. Slovenac, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
4878. TAVELI MARIO, Euaenio. Talijan. Nestao 14. 1. 1944. kod s. Opaljenik, Ivanića.
4879. TELENTA DRAGO, hana. 10. 5. 1924. Blato, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941. KPJ od 1. 5. 1943. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Kolovoza 1944. upućen na liječenje u Italiju. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
4880. TEPŠIĆ ANTUN, Ive. 5. 3. 1927. Majkov i, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
4881. TEPŠIĆ-AVDIĆ ANKA. 12.6. 1924. Orašac, Dubrovnik. Hrvatica, domaćica. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. briaadi.
4882. TEPŠlĆ IVO, Ive. 1912. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
4883. TEPŠlĆ MIHO, Pave. 1918. Majkovi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
4884. TERZE GRGO, Nikole. 23. 11. 1920. Kamen, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 27. 12. 1942. u 2. dalm. briaadi. Poainuo 6. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
4885. TERZIANIALDO. 10.1071923. Roma, Italija. Talijan, mehaničar. U NOV od 12.9. 1944. u 2. dalm. briaadi.
4886. TESTEN ALOJZ. 6.7.1911. Gorica, Slovenac. U NOV od 18.8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4887. TEZULAC PAVE, Nikole. 1921. Imotski. Hrvat, radnik. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 4. 1943. na Bakici kod Foče.
4888. TICA LAZAR, Pilipa. 1909. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 13. 6. 1943. na Zelengori.
4889. TICA NIKOLA, Petra. 1909. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 13. 6. 1943. na Zelengori.
4890. TICA STEVAN, Marka. 2. 8. 1919. Polača, Knin. Srbin, keramičar. Član SKOJ-a od 1941, a KPJ od 16. 12. 1943. U NOV od 2. 8. 1942. u Sjevernodalmalinskom odredu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. komandir čete.
4891. TICA TODOR, Vaše. 1903. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 8. 6. 1943. na Sutjesci.
4892. TICA VELJKO, Đure. 1917. Polača Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 13. 6. 1943. kod Miljevine.
4893. TICA VEUKO, Petra. 1916. Knin. Srbin. Član KPJ. U NOV od 18. 1. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Polit, komesar čete. Poginuo 10. 7. 1943. na Ozrenu, Istočna Bosna.
4894. TIĆIĆ JAKA. Nike. 8. 9. 1927. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 29. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4895. TIČINOVIĆ JAKOV, Marka. 1922. Koštanje, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 14. 1. 1943. Poginuo 17. 4. 1944. kod Danilov Grada.
4896. TIJASEVSKY HERMAN, Pavla. 2. 3. 1915. Gdanjsk, Poljska, Poljak, radnik. U NOV od 12. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4897. TIJANIĆ JOVAN, Jevrema. 1905. Stabno, Vrbnik, Savnik. Crnogorac, zemloradnik. U NOV od 17. 10. 1943. Nestao 12. 5. 1944. kod Lastve.
4898. TIKULIN DALIBOR, Ante. 24.4. 1918. Šibenik. Hrvat, mehaničar. Član KPJod srpnja 1944. U NOV od 1942. u Primorskom bataljonu i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. 7. 1. 1944. upućen u avijaciju u Italiju.
4899. TIKULIN VOJISLAV, Ante. 1920. Prvić-Se'purine, Šibenik. Hrvat, zidar. Član SKOJ-a od 1939. KPJ od 1940. U NOV od ožujka 1942. u 1. proleterskom bataljonu Hrvatske i 13. proleterskoj brigadi »Rade Končar«. Delegat kongresa USAOJ u Bihaću. U 2. dalm. brigadi od veljače 1943. Poginuo lipnja 1943. na Barama, Sutješka.
4900. TIKVICA^NIKO, Ivana. Točionik, Ston. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 7. 11. 1944. kod s. Kamenari, Boka Kotorska.
4901. TIŠMA DMITAR, Stevana. 1921. Ivošcvci, Kistanje. Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 3. 5. 1942. Zamjenik komesara čete. Poginuo 5. 12. 1943. na Jabuci, Plevlja.
4902. TODORlC MARIJAN, Mije. 1914. Runovići, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od srpnja 1944. u 13. dalmatinskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od siječnja 1945.
4903. TODOROVIĆ DAVID, Vaše. 29. 4. 1921. Grab, Cetinje. Crnogorac, pomorac. U NOV od 4. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4906. TODOROVIĆ MIRAŠ, Radofice. 1923. Vojkovići, Lipovo, Kolašin. U NOV od 1. 12. 1943. Nestao iz brigadne bolnice 1944.
4905. TODOROVIĆ NIKOLA, Stevana, 17. 12. 1923. Lipovo, Kolašin. Član KPJ od 1.1. 1945. U NOV od 9. 8. 1943. u Kolašinskom odredu. U 2. dalm. brigadi od 27. 9. 1943. Polit, komesar čete.
4906. TOFRA ESAD, Ibre. 10. 7. 1927. Foča. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 1. 9. 1943. u 2. dalm. brigadi.
4907. TOJAGA ĐORDE, Nikole. 1.11.1913. Zrmanja, Gračac. Srbin, podoficir bivše jugoslavenske vojske. U NOV od 1. II. 1944. Nestao 1.1. 1945.
4908. TOJAGA ĐURO, Stevana. 1. 5. 1915. Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 16.5. 1942. u bat. »Branko Vladušić«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Komandir čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
4909. TOJAGA STEVAN. Zrmanja. Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
4910. TOKIĆ JURE, Luke. 1925. Muc Donji, Split. Hrvat, U NOV od 11. 2. 1943. Poginuo u lipnju 1943. na Sutjesci.
4911. TOKIĆ MIJO, Josipa. 28. 8. 1913. Rakitno, Posušjc. Hrvat, pekar. Član SKOJ-a od 1939, a KPJ od 1940. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4912. TOLFARD JOSIP, Žiga. 17.2. 1910.Zmajan, Poljska. Poljak kunar. U NOV od 1.8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4913. TOULJANTE, Tome. 6. 8. 1922. Stilja, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4914. TOMAN BOŽO, Bože. 15. 6. 1919. Mali Iz. Zadar, Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloižanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Po ginuo 20. 7. 1943. na Ozrenu. istočna Bosna.
4915. TOMAN DUŠAN, Paške. 16. 3. 1922. Mali Iž. Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloizanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 28. 12. 1942. kod Kupresa.
4916. TOMAN IVAN, Bože. 18. 12. 1921. Mali Iž. Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26.7. 1942. u Maloizanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 22. 10. 1942. na Marinom Brdu, Bosansko Grahovo.
4917. TOMAN JANJA, Luke. 13.1. 1923. Mali Iž Zadar, Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od 8. 9. 1941, a KPJ od 1945. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloizanskom primorskom bata ljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Kolovoza 1944. upućen na liječenje u Italiju.
4918. TOMAN JEROLIM, Bože. 29. 9. 1920. Mali Iž, Zadar. Hrvatica, domaćica. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloizanskom prim. bataljonu. U 2. dalm^brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 9. 10. 1942. u s. Peulje, Bosansko Grahovo.
4919. TOMAN MARIJAN-JURE, Bože. 31. 8. 1927. Mali Iž, Zadar. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a i KPJ od 1943. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloizanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Januara 1943. upućen u bolnicu, a zatim u Cetinski PO i 3. dalm. brigadu.
4920. TOMAN SANTO, Krste. 29. 10. 1906. Mali Iž, Zadar. Hrvat, ribar. U NOV od 26. 7. 1942. u Maližanskom primorskom batljonu. U 2. dalm. brigadi do 3. 10. 1942.
4921. TOMAN VLADIMIR, Krste. 13. 10. 1919. Mali Iž, Zadar. Hrvat, pomorac. Član KPJ od 15. 10. 1943. U NOV od 26. 7. 1942. u Maloizanskom primorskom bataljonu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Lipnja 1943. upućen u bolnicu Šehovići, a zatim u 4. vojvođansku brigadu.
4922. TOMASIĆ ANTE-JURE, Nikole. 1919. Smokvica, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od rujna 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo' 10. 6. 1943. na Zelengori.
4923. TOMASOVIĆ BOGDAN, Bogdana. 17. 1. 1916. Smrdelje. Knin. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ od 6. 6. 1944. U NOV od 4. 2. 1942. u Sjevernodalinatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Polit, komesar čete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
4924. TOMASOVIĆ IVAN, Tome. 22. 6. 1919. Podstrana, Split. Hrvat, mehaničar. Član KPJ od 1938. U NOV od srpnja 1942. u Mosorskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Ožujka 1943. upućen u 5. crnogorsku proletersku brigadu.
4925. TOMAS DINKO, Ivana. 1925. Seget Gornji, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
4926. TOMAS DINKO-DINE, Martina. 1925. Seget Gornji, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1943. U NOV od 28. 8. 1942. u Dinarskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 15. 3. 1943. kod Kalinovika.
4927. TOMAŠ IVO, Ive. 1915. Doli, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4928. TOMAS JELA, Ante. 1925. Seget Gornji, Trogir. Hrvatica, domaćica. U NOV od 1942. U 2. dalm. brigadi. Poginula kao ranjenik u Centralnoj bolnici lipnja 1943. na Sutjesci.
4929. TOMAS JERKO, hana (Vircuk). 1913. Seget Donji, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 14. 12. 1942. na Borovoj Glavi kod Livna,
4930. TOMAS JERKO, Ivana. 1907. Brela, Makarska, Hrvat, radnik. U NOV od 11. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 11. 11. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
4031. TOMAS JERKO, Tudora. 1922. Seget Gornji. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo kao ranjenik u Centralnoj bolnici lipnja 1943. na Sutjesci.
4932. TOMAS JURE, Lovre. 1912. Blato, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4933. TOMAS LUKA, Ante. 1921. Seget Gornji, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
4934. TOMAS MARIN, Male. 2. 7. 1913. Brela, Makarska. Hrvat, ložać. U NOV od 1.11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4935. TOMAS MARKO, Mate. 24. 5. 1914. Brela, Makarska. Hrvat, lučki radnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4936. TOMAS NIKO, Antuna. 19. 11. 1902. Gruda, Dubrovnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4937. TOMAS NIKO, Antuna. 1924. Radov cici, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4938. TOMAS SVETIN, Marina.^ 1923. Sonet Gornji, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od rujna 1942. Poninuo 9. 6. 1943. kod Tjcntišta, Sutjeska.
4939. TOMAŠ-ĐUJIĆ ZLATA, Jure. 20. 12. 1923. Jesenice, Omiš, Hrvatica, radnica. Član SKOJ-a od srpnja 1943. a KPJ od veljače 1945. U NOV od 10. 10. 1942. u Mosorskom odredu i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. 10. 3. 1945. upućena u inž, bat. 9. udarne divizije.
4940. TOMAŠA IVAN-MIRKO, Mije (Štuka). 11.5. 1927. Duaopolje, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a i KPJ. U NOV od 29. 9. 1942. u Mosorskom partizanskom odredu, zatim u 5. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. 15. 1. 1945. upućen u Vojnu akademiju u Beograd.
4941. TOMAŠEVIĆ ANTE. Omiš. Hrvat. U NOV od 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Balama. •
4942. TOMAŠEVIĆ BOŽO. 3. 3. 1915. Slano, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4943. TOMAŠEVIĆ ĐENA, Ivana. 1924. Baćina, Ploče. Hrvatica. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 1942. u Biokovskom PO i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Poginula 13. 6. 1943. na Miljevini.
4944. TOMAŠEVIĆ JOZE, Šimuna. 28. 8. 1919. Baćina, Ploće. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od svibnja 1934. U 2. dalm. brigadi, od 6. 6. 1943. Polit, komesar bat. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
4945. TOMAŠEVIĆ JULKA. 15. 6. 1926. Baćina, Ploče. Hrvatica. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi, od 6. 6. 1943.
4946. TOMAŠEVIĆ MILAN.1921. Brnaze, Sinj. Hrvat, radnik. U NOV od 1942. Poginuo u prvoj polovini lipnja 1943. na Zelengori.
4947. TOMAŠEVIĆ NIKOLA, Nike. 27. 9. f914. Hrvat, zemljoradnik. Slano, Dubrovnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4948. TOMAŠIĆ ANTE, Nikole. 1918. Smokvica, Korčula. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
4949. TOMAŠIĆ JERE, Ante. 1919. Smokvica. Korčula. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
4950. TOMAT AUINTO Angela. 24. 2. 1913. Dubrovnik. Hoteljer. U NOV od 26. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4951. TOMECIĆ DRAGO, Luke. 6. 10. 1913. Bistrica, Prijedor. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1941.
4952. TOMIĆ BRANKO, Andrije. 1921. Split. Hrvat, radnik. Član KPJ. U NOV od 1941. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 13. 6. 1943. kod Miljevine.
4953. TOMIĆ FRANO, Ante. 7. 10. 1922. Split. Hrvat, tapetar. U NOV od 7. 9. 1943.
4954. TOMIĆ GOJKO, Mitra. 1910. Timar, Šavnik. Crnogorac, profesor. Član KPJ. U NOV od 1941. U 2. dalm. brigadi od 10. 12. 1942. do 9. 6. f943. Polit, komesar bataljona. Poginuo kod Usovičkog Potoka. Tjentište 9. 6. 1943.
4955. TOMIĆ LUKA, Ilije (Bilan). 18. 10. 1915. Kamenmost, Imotski. Zemljoradnik. Kandidat za člana KPJ. U NOV od 20. 11. 1942. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
4956. TOMIĆ MOJIMIR, Ivana. 1924. Blato, Korčula. U NOV od 10. 9. 1943.
4957. TOMIĆ PERO, Marka. 1924. Stilanica, Kolašin. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 1. 8. 1943.
4958. TOMIĆ PETAR, Krste. 1924. Otišić, Sinj. Srbin, zemljoradnik. U NOV od lipnja 1942. u Svilajskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
4959. TOMIĆ SLAVICA, Nikole. 6. 8. 1922. Dubrovnik. U NOV od 22.10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4960. TOMOVIĆ DUŠAN. Polit, komesar čete.
4961. TOMUŠIĆ BOŽO, Luke. 20. 12. 1913. Vitaljina, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20.4. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 2. 1945. kod Grabove Drage, Široki Brijeg.
4962. TONKOVIĆ IVO. 1926. Ćilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 28. 10. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
4963. TOPALUSIĆ JERKO, Mije. 3. 10. 1910. Ričice, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 12. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4964. TOPALUSIĆ MATE, Grae. 12. 3. 1912. Ričice, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV 12. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4965. TOPIĆ ANTE, Grge. 22. 5. 1924. Kaštel Kambelovac, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 28. 6. 1947. na Grčkoj granici kao oficir KNOJ-a.
4966. TOPIĆ BRANKO, Petra. 11.8. 1911. Cernik, Nova Gradiška. Postolar. U NOV od 5. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. na Ciganskom brdu, Mostar.
4967. TOPIĆ KRUNOSLAV, Ivana. 4. 12. 1920. Kaštel Kambelovac, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1938. U NOV od 17. 7. 1942. u 1. dalm. brigadi i 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 13. 3. 1944. Lipnja 1944. upućen u 2. korpus.
4968. TOPIĆ MATE, Jere.21.9. 1921. Baska Voda, Makarska. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 27. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
H4969. TOPUSKOVIĆ MILETA, Miloša. 1925. Pejićine, Kolašin. Cranogorac, zemljoradnik. U NOV od 13. 9. 1943. Nestao 12. 4. 1944.
4970. TORBICA ANDRIJA, Petra. 10. 12. 192Z Plavno, Knin. Srbin, radnik. Član SKOJ-a od 1942, a KPJod ožujka 1943. U NOV od 9. 1. 1942. u Plavanjskoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Komandir ćete.
4971. TORBICA BOGDAN, Nikole. 6. 1. 1921. Plavno. Knin. Član SKOJ-a od 1943, a KPJod 1944. U NOV od 11. 11. 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943.
4972. TORBICA ILIJA, Lazara. Slavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 10. 6. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 28. 6. 1943. kod Kladnja.
4973. TORBICA JELKA, Miloša. 1924. Plavno, Knin. Srpkinja, domaćica U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Poginula 10. 6. 1943. na Zelengori.
4974. TORBICA JOVAN, Kuzmana. 1901. Plavno, Knin, Srbrn, zemljoradnik. U NOV od 15. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4975. TORBICA JOVAN (JOVA), Miloša. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od
1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 4. 2.
1943. kod Posušja.
4976. TORBICA JOVAN, Milana. 1920. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 10. 6. 1942. u Sjevernodalmalinski PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 29. 12. 1942. kod Kupresa.
4977. TORBICA JOVO, Steve. 1920. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutješka.
4978. TORBICA LUKA, Miloša. 1922. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
4979. TORBICA MIRKO, Ilije. 1914. Kistanje, Knin. Srbin, radnik. Član KPJ. U NOV od 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo u Kneževićima na Pivi 1. lipnja 1943.
4980. TORBICA PETAR, Miloša. 11. 3. 1920. Plavno, Knin. Srbin, radnik. Član SKOJ-a od lipnja 1943,a KPJod 1944. U 2. dalm. brigadi, od 3. 10. 1942. 1944. upućen na terenski rad u Plavno.
4981. TORBICA SAVO, Nikole. Poginuo 9. 6. 1943. na Sutjesci.
4982. TORBICA STRAHINJA, Nikole. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 25. 5.
1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 28. 2.
1943. na Vrdina, Mostar.
4983. TORIĆ JAKOV, Šime. 1920. Vrgada, Zadar. Hrvat, radnik. U NOV od 29. 9. 1942. U 2. dalm. brigadi, od 3. 10. 1942. Poginuo 18. 12. 1942. kod Duvna.
4984. TOT ROBERT, Slavka. 25. 4. 1920. Podložno, Novi Marof. U NOV od 5. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4985. TOTIĆ LOVRO, Ante. 20. 4. 1920. Osojnik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4986. TOZZI LUIGI, Agostino. 22. 1. 1921. Marina, Roma, Italija. Talijan, pekar. U NOV od 20. 10. 1944.
4987. TRACZYKOWSKY KAZIMIR. 3. 1. 1921. Kurkocin, Poljska. Poljak, brijač, U NOV od 5. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
4990. TRAJKOVIĆ MATILDA.^Nike. 1922. Trsteno Dubrovnik. Hrvat. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo veljače 1945. kod Širokog Brijega.
4989. TRAJKOVIĆ NIKSA, Nike. 4. 1. 1926. Trsteno, Orašac. Dubrovnik. U NOV od 11. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4990. TRAVAR-BLAĆE MILKA. Jovana. 15. 5. 1925. Rore, Prekaja, Drvar. Srpkinja, domaćica. Član SKOJ-a od 10. 9. 1942. Član KPJ 1945. U NOV od 10. 7. 1942. U 3.'krajiškoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od rujna 1943.
4991. TRAVČIĆ STIPE, Joze. 18. 2. 1923. Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1944. U NOV od 20. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi.
4992. TRAŽEU ANTUN, Stipe. 2. 2. 1904. Jelsa, Hvar. Hrvat, konobar. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4993. TRAŽIVUK NIKOLA, Spasoje. 3. 8. 1915. Kistanje, Knin. Srbin, podoficir bivše jugoslavenske vojske. U NOV od 12. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4994. TRAŽIVUK TODOR, Vaše. 3. 3. 1931. Dubrovnik. Srbin, đak U NOV od 31. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4995. TRAŽIVUK RUŽA, Jakova. 1924. Ivoševci, Knin. Srpkinja, domaćica. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. Poginula u Centralnoj bolnici u Kanjonu Pive. 9. 6. 1943.
4996. TRBIĆ HAFA (Hal'ica), Rudžije. 1922. Livno, Muslimanka, domaćica. U NOV od 1942. Poginula u lipnju 1943. na Sutjesci.
4997. TRBIČ VAHID, Rudžije. 1924. Livno, Musliman, đak. U NOV od 1942. Poginuo u lipnju 1943. na Sutjesci.
4998. TRČE IVAN, Mihe. 28. 5. 1910. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, kuhar. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
4999. TREJIĆ AHMED, Osmana. 28. 5. 1921. Rapari, Bihać. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi
5000. TRESIĆ CVIJETKO, Petra. 1922. Vrbanj, Hvar. Hrvat, postolar. Član SKOJ-a od 1940, a KPJ od 1944. U NOV od 9. 10. 1942. u bat. »Vojin Zirojević«, zatim u 5. crnogorskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od lipnja 1943.
5001. TRESIČ IVAN, Petra. 31. 5. 1914. Vrbanj, Hvar. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 25. 10. 1937. U NOV listopada 1942. u Blokovskom PO, a zatim u 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od srpnja 1943. Zamjenik polit, komesara čete. 25. 10. 1944. upućen u talijansku brigadu »Garibaldi«.
5002. TRICOLI ANTONIO, N."l8. 1. 1920. Naso S. Pietro, Messina, Italija. Talijan, zemljoradnik, U NOV 20. 10. 1944. u 2. dalm'. brisadi.
5003. TRGO MATE, Ante. 1923. Krilo Jesenice, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo u lipnju 1943. na Sutjesci.
5004. TRGO MATE, Marka. 1914. Krilo Jesenice, Omiš, Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo u lipnju 1943. na Zelengori.
5005. TRIFU NOVIĆ DUŠAN. 15. 3. 1911. Riđane, Knin. Srbin, radnik. Član KPJ od konca 1943. U NOV od 19. 6. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Koncem 1944. upućen na teren u Dalmaciju.
5006. TRKOVIĆ IVO, Mihe. 1922. Grude, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a 1942, a KPJ od 1945. U NOV od 1. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. 1. 12. 1944. upućen u KNOJ.
5007. TRKULJA PERO, Bože. 7. 10. 1925. Podljevo, Bileča. Zemljoradnik. U NOV od 2. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5008. TRLAJA DANILO, Frane. 1913. Šibenik. Hrvat, student. Član KPJ. U NOV od travnja 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 6. 1943. kao polit, komesar čete na Gornjim Barama, Sutjeska.
5009. TRLAJA DUŠKO, Frane. 1922. Šibenik. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a 1941. U NOV od sredine 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Komandir čete. Poginuo 7. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
5010. TROJANOVIČ BOŽIDAR, Milana.
5011. TROJANOVIČ IVAN, hana. 4. 2. 1927. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5012. TROJANOVIČ LUKA, Ive. 6. 3. 1906. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 5. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi
5013. TROJANOVIČ MATILDO, Mihe. 1922. Trsleno, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 23. 1. 1945. kod s. Kočerin, Široki Brijeg.
5014. TROJANOVIČ NIKO, Mihe. 15. 12. 1915. Trsteno, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. U 2. dalm. brigadi
5015. TROJANOVIČ NIKOLA, Antuna. 29. 9. 1928. Dubrovnik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1943. U NOV 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5016. TROJANOVIČ STJEPAN, Ante. 21. 2. 1927. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5017. TROJANOVIČ VIDO. 17. 11. 1920. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5018. TROMPETTA RAFAELE. 6. 9. T924. Marciana Napoli. Italija. Talijan, postolar. U NOV od 25. 10. 1944. U 2. dalm. brigadi.
5019. TRONGIO REMO, Giovanni. 22. 6. 1921. Samuglio, Carlieni, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 1944. u 2. dalm. brigadi.
5020. TROSKOT ANTE, Joze. Banovci, Benkovac. Hrvat, zemljoradnik. U JNA od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 3. 1943. kod Kalinovnika.
5021. TROSKOT ANTE, Šime. 1920. Kašić. Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
5022. TROSKOT BLAŽ, hana. 1920. Kašić, Šibenik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
5023. TROSKOT FRANE, "Mate. 1910. Banjevci, Benkovac. U NOV od 8. 9. 1942. U2.dalm. briaadi od 3. 10. 1942.
5024. TROSKOTIVAN, Tome. 1920. Kašić, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 6. 1943. na Miljevini.
5025. TOSKOTJOSO, Andrije. I92~l. Kašić, Šibenik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
5026. TROSKOT LJUBO, Nikole. f910. Banjevci, Benkovac. U NOV od 1942. u 2. dalm. bri gadi zatim u 1. proleterskoj brigadi. Poginuo 5. 4. 1945. kod Zagreba.
5027. TROSKOT SlME, Nikole. 1921. Kašic, Šibenik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
5028. TROSMANRIHARD.AdolfaTć. 12. 1905. Sarajevo. Građevinar. U NOV od 27. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5029. TROSEU ANTUN, Stjepana. 20. 3. 1904. Jelsa, Hvar. Hnat, pomorac. 24. 11. 1944. U 2. dalm. brigadi.
5030. TROTMAN MARKO, Luke. 20. 10. 1922. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5031. TROTMAN PERO, Pere. 8. 9. 191~5. Gruda, Dubrovnik. Hnat, zemljoradnik. U NOV 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5032. TRUMBINI ROBERTO, Arhimede. 12. 2. 1923. Andenta. Italija. Talijan, mehaničar. U NOV 29. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
5033. TRUTA LJUBO, Srećka. 20. 12. 1915. Zlarin, Šibenik. Hnat, PTTslužbenik. Član KPJ od 3. 10. 1942. U NOV od svibnja 1942. u Sjevernodalmatinskom odredu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Operativni oficir, načelnik štaba brigade. Početkom 1943. upućen u 5. dalm. brigadu za komandanta bataljona, zatim u 3. dalm. brigadu. Od 6. 6. 1942. ponovo u 2. dalm. brigadi. Kolovoza 1943. upućen u 1. dalm. brigadu za komandanta bataljona. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.« Narodni heroj.
5034. TRUTIN PETAR, hana. 22. 8. 1912. Podbablje, Imotski. Hnat, službenik. Član KPJ od 8.2. 1943. U NOV od 15. 10. 1942. u 4. operativnoj zoni i 10. hercegovačkoj brigadi. U2. dalm. brigadi od 14.6. 1943. do 25. 6. 1944. Polit, komesar bataljona. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
5035. TRUTIN ŠTIPAN, Josip. 25. 10. 1903. Podbablje, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5036. TRZAN IVAN, Ivana. 9. 11. 1920. Blato, Korčula. Hnat, zemljoradnik. U NOV 6. 7. 1942.
5037. TUFEGDZIĆ OBRAD, Koste. 1918. Stabno. Vrbnik, Kolašin. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 10. 9. 1943. Nestao 12. 5. 1944. kod Lastve.
5038. TULIĆ JOSIP (Joko), Ante. 10. 3. 1902. Zmijavci, Imotski. Hrvat, zemljoradnik U NOV od 2. 12. 1942. u Biokovski PO. U 2. dalm. brigadi, od 28. 10. 1944.
5039. TULIĆ MIRKO, Mate. 1921. Konjevrate, Šibenik. Hrvat, radnik. U NOV od 4. 10. 1942. Poginuo 8. 2. 1945. kod Širokog Brijega.
5040. TUPANJAC LJUBO, Milana. 17.^2. 1926. Dubrovnik. Srbin. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5041. TURAR MILAN, Vinka. 28. 4. 1922. Kraljev Vrh, Donja Stubica. Hrvat, pekar. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5042. TURCIĆ STJEPAN, hana. 9. fl. 1924. Klokavec. Krapinske Toplice. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 6. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5043. TURCINOV FABIJAN, Šime. 3. 2. 1925. Murter, Šibenik. Hnat, ribar. Član SKOJ-a od studenog 1941, a KPJ od 15. 10. 1944. U NOV od 14. 10. 1942. u 3. sandžačkoj proleterskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od lipnja 1943.
5044. TURCINOV MIHO, Marka. lfe. Murter, Šibenik. Hn 5045. TURCINOV VJENCESLAV, Nikole (Morov). 1920. Murter, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od travnja 1942. U NOV od 1942. u 3. dalm brigadi. U 2. dalm. brigadi, od 6. 6. 1943. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
5046. TURINA LJUBOMIR, Šime. 28. 8. 1922. Dubrovnik. Hnat, učitelj. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5047. TURINI GUIDO. 3. 5. 1910. Agato, Bologna. Italija. Talijan, zemljoranik. U NOV od 10. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5048. TUTMAN ANTUN, Petra. 28. 10. 1925. Dubrovnik. Hnat, đak. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5049. TUTMAN BALDO. 4. 8. 1915. Orašac, Dubrovnik Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5050. UBOVIĆ JOVO. 1921. Biskupija, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 10. 12. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poainuo ožujka 1944. kod Crnoaoskoa Grahova.
5051. UBOVIĆ SAVA, Tode. Biskupija Knin. Srbin, zeljoradnik. U NOV od 1942. Poainuo 28. 6. 1943. kod Kladnja.
5052. UCOVIĆ IVAN, Nike. 24. 8. 1921. Gruda, Dubrovnik. Hravat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poainuo 1. 5. 1945. kod Rukavaca, Opatija.
5053. UCOVIĆ IVO, Rade. 1906. Zaslolje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi
5054. UCOVIĆ NIKO. 1925. Zastolje, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 13. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
5055. UCOVIĆ NIKOLA, Josipa. 6. 12. 1926. Dubrovnik. Hnat, muzičar. U NOV od 2. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
5056. UCOVIĆ VLAHO, Nike. 3. 2. 1925. Gmda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
5057. UDOVIĆ ATILO, Tome. 7. 6. 1925. Dubrovnik. Hrvat, trgovac. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
5058. UDOVIĆ PAVO, Frane. 28. 6. 1925. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 13. 9. 1944. u 2. dalm. briaadi.
5059. UDOVIČIĆ BENJAMIN, Jakova. 1906. Vodice, Šibenik. Hnat, zemljoradnik. U KPJ od 1924. U NOV od 4. 8. 1941. U 2. dalm. briaadi od prosinca 1942. Intendant brigade. Od 1944. u JRM. Poainuo 11.4. 1944. na oloku Lavsa, Kornati.
5060. UVOVICIĆ IVAN, Mirka. Studenci, Imotski.
5061. UDOVIČIĆ JAKOV, Mate. 20. 9. 1926. Rašeljka, Duvno. Hrvat, radnik. U NOV od 19.10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
5062. UDOVIČIĆ RAFAEL, Ivana. Studenci, Imotski.
5063. UDOVIČIĆ VICKO, Ante. 24. 8. 1922. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 25. 6. 1941, a KPJ od 16. 11. 1944. U NOV od 15. 5. 1942. u bat. »Bude Bor-jan«. U 2. dalm. briaadi od 3. 10. 1942.
5064. UGRIN RAFAEL, Laže. Sitno Donje. Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od siječnja 1943. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Poginuo 10. 6. 1943. na Ze- lenaori.
5065. UGRINA IVO. 1925. Raslovac, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od siječnja 1943. u 2. dalm. briaadi. Poainuo 6. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
5066. UGRINA MATE, Ivana. 1920. Žrnovnica, Split. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
5067. UGRINA PAŠKO, Ante. 1926. Rastovac, Trogir. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. u 2. dalm. briaadi. Poainuo 8. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
5068. UJEVIĆ MATE, Ante. 26. 4. 1920. Imotski.'Hrvat, strojobravar. Član KPJ od 1939. U NOV od kolovoza 1941. u Užičkom PO. i 2. proleterskoj srpskoj brigadi. U 2. dalm. briaadi od 11. 5. 1943. do 26. 6. 1944. Politički komesar brigade. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.« Narodni heroj.
5069. UJEVIĆ-RADOVČIĆ Nediljka, Ante. 30. 10. 1927. Krivodol, Imotski. Hrvatica, učenica. Član SKOJ-a od 1943. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. briaadi.
5070. UKIĆ KARMELO, Male. 1918. Prvič-Šepurine, Šibenik. Hrvat, radnik - konopar. Član SKOJ-a od 1937, a KPJ od 1938. U NOV od travnja 1942. u bal. »Bude Borjan«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Polit, komesar čete. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelen-aori.
5071. UKALOVIĆ NIKOLA, Marka. 31. 12. 1919. Suhovare, Zadar. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 12. 1943. u Ličkom PO. U 2. dalm. briaadi od 7. 4. 1945.
5072. UKRADEN AĆIM, Dure. 1921. Glavina Donja, Imotski. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. briaadi. Poainuo 20. 3. 1943. kod Kalinovika.
5073. UKRADEN GLIGO, Petra. 1908. Glavina Donja, Imotski. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 13. 2. 1943. u 2. dalm. briaadi. Poainuo 18. 6. 1943. na pruzi Višearad-Sarajevo.
5074. UKROPIJA BOŽO, Save. 15. 8. 1909. Zelenika, Herceg Novi. Ribar. U NOV od 25. 9. 1944. u 2. dalm. briaadi.
5075. UNIĆ JOSO, Šime. \6. 3. 1911. Tribunj, Šibenik. Hnat, zemljoradnik. Član KPJ od 1.11. 1942. U NOV od 7. 6. 1942. u Primorskoj ćeli. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Sr pnja 1944. upućen u JRM.
5076. URBANCIČ BORIS, Valentina. 8. 10. 1925. Tenje, Osijek, Hrvat, zeljoradnik. U NOV od 26. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
5077. URLOVTČ IVAN, Mihovila. 25. 7. 1924. Mrcine, Dubrovnik. Hrvat, pomorac. U NOV od 25. 9. 1944. u 2. dalm. briaadi. Neslao 31. 12. 1944.
5078. URLOVIĆ IVO, Vlahe. 1926. Dubravka, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 8. 1944. u 2. dalm. briaadi.
5079. URLJEVIĆ ĐURO, Stjepana. 8. 2. 1921. Osojnik, Dubrovnik. Hrvat, pomorac. U NOV od 25. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5080. URLJEVIĆ LUKA. 12. 5. 1922. Osojnik. Dubrovnik. Zemljoradnik. U NOV od 23. 9. 1944. U 2. dalm. brigadi.
5081. UROŠ ĐURO, Ivana. 1921. Sumet, Dubrovnik. Hrvat. U NO Vod 1. 12. 1944. u 2. dalm. brisadi. Zarobljen 23. 1. 1945. kod s. Ljubetići, Mostar.
5082. UROŠ NIKO, Nike. 3. 2. 1911. Lovorno, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 23. 1. 1945. kod s. Kočerina, Široki Brijeg.
5083. UROŠEV PANTELEJMON, Save. 5. 7. 1918. Kanjiža, Novi Kneževac. Srbin, službenik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5084. UROVIĆ ANTE, Ivana. 12. 1. 1912. Gornja Rijeka, Novi Marol. Hrvat, zemljoradnik U NOV od 6. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5085. URSIĆ ANTE, Vide. 1921. Selca, Brač. Hravat, zemljoradnik. Član KPJ od 1942. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutješci.
5086. URSANOVIČ ANTE. 1.3. 1923. Prčanj, Kotor. U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5087. USORAC ANTE, Jure. 1915. Staševica, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od f942. U NOV od 2. I. 1942. U 2. dalm. brigadi od listopada 1942. Poginuo 22. 4. 1943. na Bakicu, Foča.
5088. USORAC JOZO, Štipana. 1908. Staševica, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od listopada 1942. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 6. 1943. na Barama, Sut-jeska.
5089. USTIĆ GOJKO, Petra. 1922. Otišić, Sinj. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
5090. USURAČJOZO. Bistra, Metković. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 3. 1943. kod Kalinovika.
5091. USURAČ STIPE, Jure. 2. 4. 1913. Bistra, Metković. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1944. U NOV od 20. 2. 1942.
5092. UŠĆUMLIĆ MILOŠ, Milosava. 1925. Unač, Šavnik. Crnogorac. U NOV od 1. 3. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 9. 6. 1944.
5093. UVODIĆ FRANE, Pavla. 15. 12. 1913. Klis, Split. Hrvat, tvornički radnik. U NOV od 22. 10. 1942. u Mosorskom PO. U 2. dalm. brigadi od 18. 2. 1943. Srpnja 1944. kao ranjenik upućen na liječenje u Italiju.
5094. UVODIĆ LJUBO, Nikole. 20. 7. 1920. Klis-Kosa, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 14. 12. 1942. na Borovoj Glavi, kod Livna.
5095. UVODIĆ PAVO, Frane. 1928. Dubrovnik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1944, a KPJ od 1945. U NOV od 15. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5096. UVODIĆ ŠPIRO. Klis, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942.
5097. UVODIĆ VELIKO, Matin. 7. 11. 1929. Klis, Split. Hrvat, đak. U NOV od 10. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Veljače 1944. upućen u 2. udarni korpus.
5098. UVODIĆ ZORKA, Špire. 1925. Klis-Kosa, Split. Hrvatica, radnica. U NOV od svibnja 1942. u Mosorskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1944. Referent saniteta bataljuna. Poginula 25. 3. 1943. kod Crnogorskog Grahova.
5099. UZELAC BOGDAN, Laže. 1923."Grgudl, Benkovac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 12. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 16. 2. 1945. na Papratniku, Mostar.
5100. UZELAC DUŠAN, Miloša. 1924. Lišane Tinjske, Benkovac. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. Poginuo lipnja i943. na Sutjesci.
5101. UZELAC UROŠ, Miloša. 1927. Lišane Tinjske, Benkovac. Sarbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
5102. UZLOVlC MIHAJLO, Ivana. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944. iz Dubrovnika.
5103. VACA GINO, 8. 5. 1921. Pompea, Cuneo, Italija. Talijan, mehaničar. U NOV od 12. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5104. VAGIĆ DUŠAN, Ilije. 1922. Mokro Polje, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo ožujka 1943. kod Kalinovika.
5105. VAGIĆ MILAN, Nikole. 20. 11. 1924^Mokro Polje, Knin. Srbin, zemljoradnik Član SKOJ-a i KPJ od 1943. U NOV od 10. 5. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
5106. VAGIĆ MIRKO, Nikole. 1923. Mokro Polje, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
5107. VAGIĆ PAVAO, Petra (Miloša). 1922. Mokro Polje, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 12. 6. 1942. U 2. dalm. brigadi od listopada 1942. Poginuo 15. 11. 1943. kod Sjenice.
5108. VAGNERI SEVER1NO. Luigi. 6. 12. 1920. Ponte Aosta! Italija, Talijan, zemljoradnik. U NOV od 12. 9. 1943.
5109. VAJNEBERGER DRAGUTIN. Antuna. 6. 1. 1906. Dubrovnik. Hrvat, trgovac. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5110. VALE IVAN, Antuna. 14.8. 1914. Ralj, Kula. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5111. VALENTIN JOSIP, Gaje 9. 10. 1910. Split. Hrvat, zlatar. U NOV od 15. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
5112. VALENTfNI FRANCESCO. 30. 1. 1922. Avirtano. Toronto Italija, Talijan, zeljoradnik. U NOV od 2. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5213. VALIVARO ELMO, Giuseppe. 27. 9. T915. Pogierano, Verceli, Italija. Talijan, mehaničar. U NOV od 26. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5114. VALJALO FILIP, Vieka. 22. 4. 1922. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, učitelj. U NOV 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5115. VANDŽIĆ ŠEFIKA,~Osmana. 1923. Livno. Muslimanka, domaćica. Član SKOJ-a od 1942, a KPJ od 1944. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi.
5116. VANIĆ MIRKO, Komandir čete.
5117. VAREZ STIJEPO, Ive. 1909. Doli, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 5. 2. 1944. u 2. dalm brigadi
5118. VARDA STJEPAN,"Marka. 26. 12. 1910. Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 12. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
5119. VARIN STJEPO, Ive. 2. 11. 1909. Slano, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5120. VAROVIĆ FRANJO, Stjepana. 18. 9. 1925. Vrapče, Zagreb. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5121. VARVODIČ BOŽO, Mije. 20. 9. 1908TPruaovo, Split. Hrvat, zidar. Član KPJ od 1945. U NOV od 15. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi.
5122. VATOVIĆ IVO, Ive. 28. 4. 1923. Ston, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5123. VATOVIĆ MATO. Ive. 10. 10. 1921. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. 23. 5. 1941. Nestao iz s. Ljubić, Mostar.
5124. VAUZO GIOVANNI, Vito. 27. 7. 1924. S. Martino. Caperdi. Italija, Talijan. U NOV od 27. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5125. VA VIĆ RAKO, Ilije, 10.5. 1924. Sutorina, Kotor. Đak. U NOV od 14. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5126. VAVŽINĆEK VILIM, Frane. 17. 7. 1924. Katovice, Poljska. Poljak, radnik. U NOV od 18. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5127. VAZIĆ MILICA, Marka. 5. 6. 1923. Opućani, Duvno. Srpkinja, domaćica. Član SKOJ-a U NOV od kolovoza 1942. u Duvanjsko-Livanjskom PO. U 2. dalm. brigadi od 1943. Poginula 20. 4. 1945. na Cresu.
5128. VEJZAGIĆ HUSEIN. Ibrahima. 17.4. 1925. Livno, Musliman, krojački naučnik. Član SKOJ-a od 1943, a KPJ od 1944. U NOV od 1942. u 4. operativnoj zoni. U 2. dalm. brigadi od lipnja 1943.
5129. VELIMIR SAVKA. Mile. 10. 10. 1925. Suica, Duvno. Srpkinja. U SKOJ o 1942.KPJod 1945. U NOV od 1941. u Livanjsko-duvanjskom PO. i 5. crnogorskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od lipnja 1943.
5130. VELIĆ MATE. Ivana. 1924. Tugare, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a U NOV od veljače 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 18. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutješka.
5131. VELIĆ NIKOLA, Ilije. 9. 5. 1921. Kninsko Polje, Knin. Srin, zemljoradnik. U NOV 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5132. VELIMIROVIĆ BOZlDAR, Alekse. 1924. Zagarać, Danilovgrad. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 10. 6. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 10. na Rikalu, Trebinje.
5133. VELIMIROVIĆ NIKOLA. Milete. 21. 4. 192L Veljun, Slunj. Srbin, đak. Član KPJ U NOV od 1941. U 2. dalm. brigadi od 1942. Polit, komesar čete.
5134. VENETI IVAN, Ivana. 28. 6. 1927. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1. 1. 1945. u 2. dalm. brigadi.
5135. VERAMENTA IVAN, Ivana. 28. 5. 1911. Cavtat. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradni. U NOV od 26. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5136. VERAMENTA VLAHO, hana. 13. 7. 1914. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV 9. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5137. VERONIKA BOZIDAR. 23. 12. 1923. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941. KPJ od 1944. U NOV od 15. 7. 1942. u Primorskoj četi'. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Srpnja 1943. upućen u bolnicu Šehovići, a zatim u 1. vojvođansku brigadu. Umro 1978.
5138. VESELIĆ PERO, Pere. 17. 3. 1924. Gruda, Dubrovnik. Hrvat. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5139. VESELINOVIĆ MILOŠ. U NOV od 1942. Poginuo 8. 6. 1943. na Barama, Sut ješka.
5140. VETMA NIKOLA, Joze. 1924. Klis, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 5. 7. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo kao komandir čete 23. 1. 1945. kod s. Ljubotići, Široki Brijeg.
5141. VETMA VLAHO, Antuna. 6. 7. 1908. Dubrovnik. Hrvat, pravnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5142. VETNIĆ ILIJA. 18. 7. 1919. Miočić, Drniš. Srbin, radnik. Član KPJ od siječnja 1944. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi.
5143. VETNIĆ NIKOLA, Ilije. 1919. Miočić, Drniš. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi.
5144. VEŽA MILIVOJ, Mate. 1. 3. 1914. Zivogošće, Makarska. Hrvat, pomorac. Član KPJ od 1943. U NOV od 1. 6. 1942. u Biokovskom PO i Haubičkom divizionu VŠ. U 2. dalm. brigadi od lipnja 1943. Listopada 1944. upućen u artiljerijsku grupu 8. korpusa.
5145. VIANELI PERO. 25. 1. 1914. Prijevoz, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. Nestao 17. 1. 1945. kod s. Krstine, Mostar.
5146. VICENTINI FEDELIO, Eugenio. 1. 9.1909. Gavelsere, Venezia. Italija, Talijan, meha- J nićar. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5147. VIDAKOVIĆ IVAN, Josipa. 1921. Vrapče, Zagreb, Hnat, U NOV od 16. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 17. 1. 1945. kod s. Krstine, Mostar.
5148. VIDAKOVIĆ PETAR. Zadvarje, Omiš. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 11.6. 1943. na Zelengori.
5149. VIDAKOVIĆ PERE, Jure. 23. 8. 1910. Blazani, Brinje. Hnat, zidar. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5150. VIDAN NIKO, hana. 24. 1. 1912. Knežica, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5151. VIDAKVIDO, Henrika. 8. 3. 19"l 9. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, mesar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5152. VIDEKA-VULETlCLUCIJA, Zvonimira 10. 12. 1928. Sinj. Hrvatica, učenica. Član SKOJ-a od prosinca 1942, a KPJ od 20. 8. 1944. U NOV od 9. 9. 1942. u Partizanskoj bolnici Glamoč. U 2. dalm. brigadi od listopada 1942. do kolovoza 1944. Referent saniteta bataljona.
5153. VIDOJEVIĆ IVAN, Stjepana. 21. 10. 1927. Smokovljani, Dubrovnik. Hrvat, zeljorad-nik. U NOV od 18. 11.1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s Dobrikovine, Mostar.
5154. VIDOV JOZO. Nestao 15. 2. 1943. kod Posušja, Imotski.
5155. VIDOVIĆ ANDRIJA, Luka. 1924. Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od rujna 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
5156. VIDOVIĆ ANtE, Luke. 1922. Šibenik, Hnat, radnik. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od kolovoza 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 31. 5. 1944. na Rikalu, Trebinje.
5157. VIDOVIĆ FRANE, Štipana. 1913. Dvornice, Šibenik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
5158. VIDOVIĆ-VELIMIROVIĆ"FRANKA. 1924. Šibenik. Hrvatica, domaćica. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi.
5159. VIDOVIĆ JERE, Nikole. 1921. Šibenik. Hnat, radnik. U NOV od rujna 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 2. 4. 1944. kod s. Bogmilovići, Nikšić.
5160. VIDOVIĆJERKO, Mihe. 7. 11. 1908. Komiza, Vis. Hnat, ribar. Član KPJ od prije rata. U NOV od 22. 5. 1942. u Rogozničkoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Srpnja 1943. upućen na liječenje u Scmbenju, a zatim u 1. vojvođansku brigadu. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
5161. VIDOVIĆ JOZO. 1915. Sevid, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 30. 2. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 15. 2. 1943. kod Posušja.
5162. VIDOVIĆ JOZO, Tađije. 1926. SevTd, Trogir. Hnat, ribar. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. Poginuo kao ranjenik u Centralnoj bolnici lipnja 1943. na Sutjesci.
5163. VIDOVIĆ MARIJA, Paške. 1922. Sevid, Trogir. Hrvatica domaćica. U NOV od 1942. Poginula kao ranjenik u Centralnoj bolnici lipnja 1943. na Sutjesci.
5164. VIDOVIĆ MARKO. 25. 3. 1914. Sevid, Trogir. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od 15. 1. 1942. Član KPJ. U NOV od 10. 3. 1943. u 2. dalm. brigadi. Zamjenik komandira čete. Koncem 1944. upućen u garadu.
5165. VIDOVIĆ MARKO, Paške. 12. 12. 1914. Sevid, Trogir. Hnat, ribar. U NOV od 10. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi.
5166. VIDOVIĆ MARKO, todora. 1923. Sevid, Trogir. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
5167. VIDOVIĆ MATE, Nikole. 2. 11. 1921. Dubrovnik. Hrvat, trgovac. U NOV od 26. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5168. VIDOVIĆ SIME. Jakova. 1922. Sevid, Trogir. Hnat, zeljoradnik. Član SKOJ-a U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
5169. VIĐEN BOŽO, Ivana. 24. 12. 1924. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, mehaničar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5170. VIĐEN IVAN, Balda. 23. 2. 1926. Rijeka Dubrovačka. Dubrovnik. Zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5171. VIĐEN NIKO, Ive. 1912. Komolac, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5172. VIGO PIETRO, Guido. 3. 6. 1917. Pinerolo, Italija. Talijan, mehaničar. U NOV od 5. 8. 1943. u 2. dalm. brigadi.
5173. VIKTOROVIĆ JOSIP, Pave. 4.5. 1922. Dubrovnik. Hrvat, učitelj. U NOV od 7.11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5174. VILIANI SERAFINI, Alberto. 26. 9. 1913. Aelo Vile, Avelino. Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 22. 4. 1945. u 2. dalm. brigadi.
5175. VILIČIĆ RATKO, Rudolfa. 20. 1. 1915. Split. Hrvat, Apsolvent medicine. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Referent saniteta brigade. Umro 1979.
5176. VIOLIĆ STJEPAN, Mate. 5. 4. 1920. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5177. VIOLIĆ STJEPO, Đure. 10. 3. 1921. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5178. VIOLO MARIO, Luigi. 7. 1. 1907. Montebelo, Pavia, Italija, Talijan, radnik. U NOV od 10. 9. 1943. u 2. dalm. brigadi.
5179. VIOLIĆ IVO, Ive. 12. 5. 1930. Osojnik, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 9. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5180. VIOLIĆ IVO, Nike. 16. 3. 1915. Komolac, Dubrovnik. Hrvat, radnik. U NOV od 19. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5181. VIOLIĆ IVO, StijepeT 19. 2. 1927. Kliševo, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1943. U NOV od 1. 3. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5182. VIOLIĆ LUKO, Mihe. 30. 11. 1920. Osojnik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5183. VIOLIĆ PETAR, Josipa. 1914. Vela Luka, Korčula. Hrvat, službenik. U NOV od 20. 10. 1944. U 2. dalm. brigadi od 1. 1. 1945.
5184. VIOLIĆ VLAHO, Ive. 9. 1. 1910. Osojnik, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 30. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5185. VINCEVIĆ JOZO. Muč, Split. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 5. 3. 1943. kod Jablanicc, Neretva.
5186. VINJA DAVOR. 24. 1. 1912. Knežica, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5187. VIRMENCATO FRANCO. 6. 7. 1920. Milano. Italija. Talijan, student. U NOV od 29. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5188. VISNIĆ KAZIMIR. Gornja Rijeka, Varaždin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 20. 11. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
5189. VISlC MIRO, Stjepana. 1919. Knin. Hrvat, student filozofije. Član SKOJ-a od 1938. a KPJ od 1940. U NOV od 12. 8. 1941. u 1. šibenskom PO. Od studenog 1942. u 3. dalm. brigadi polit, komesar brigade. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Poginuo kao pomoćnik komesara bataljona 17. 7. 1943. na Ozrenu, istočna Bosna. Narodni heroj.
5190. VITACO ERNESTO, Gilberto. 14. 4. 1920. Aosta, Italija. Talijan, zemljoradnik. U NOV od 20. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5191. VITAUIČ DRAGO, Andrije. 2. 3. 1920. Komiža, Vis. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od 1939, a KPJ od 1941. U NOV od 20. 5. 1942. u Rogozničkoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Umro od tifusa u ožujku 1943.
5192. VITASOVIĆ ANĐELKO, Ivana. 11.11. 1922. Drvenik, Makarska. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 26. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi.
5193. VITASOVIĆ VICE, Nike. 1906. Drvenik, Makarska. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od veljače 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo svibnja 1943. na Tari.
5194. VITKOVIĆ MIHO, Ivana. 20. 6. 1921. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5195. VITKOVIĆ NIKOLA, Ivana. 20. 6. 1921. Cavtat, Dubrovnik. U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5196. VITMAN KARLO, Ante. 13. 9. 1907. Dubrovnik. Hrvat, službenik. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5197. VITONE COSTANTINO, Cesara. 22. 5. 1916. Lauriano, Torino. Italija. Talijan. U NOV od 6. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5198. VJEŠTICA-OBRADOVIĆ ĐURO, Obrada. 23. 4. 1915. Pribudić, Gračac. Srbin, radnik. Član KPJ od svibnja 1942. U NOV od 27. 10. 1941. u bat. »Marko Orešković«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1941. Komandant bataljona. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.« Umro 1979.
5199. VJEŠTICA ILIJA, Rade. 1905. Pribudić Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od veljače 1942. Poginuo 14. 6. 1943. kod Miljevinc.
5200. VJEŠTICA JOVO. 1915. Pribudić, Zrmanja, Gračac. Srbin, radnik. U NOV od 1941. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
5201. VJEŠTICA LUKA. Rade. Pribudić, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od svibnja 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 9. 6. 1943. kod Tjentišta na Sutjesci.
5202. VJEŠTICA SPASO, Sime. Pribudić, Gračac, Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brieadi. Poginuo 28. 6. 1943. kod Kladnja.
5203. VLADIĆ DUŠAN, Đure. 28.9. 1908. Bihać. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 26. 12. 1942.
5204. VLADIĆ FILIP. 27. 5. 1914. V. Brdo, Makarska. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 8. 1942.
5205. VLADIĆ NIKOLA, Ante. Orah, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5206. VLADOVIĆ BOŽO. Poginuo 12. 12. 1942. kod Spipiča Košara, Livno.
5207. VLADUŠIĆ DUŠAN, Save. 1. 2. 1920. Zrmanja, Gračac. Srbin, radnik. Član KPJ od 15. 6. 1942. U NOV od 15. 10. 1941. u bat. »Marko Orešković«. U 2. dalm. brigadi, od 3. 10. 1942. Komandant bataljona. Lipnja 1944. upućen za zamjenika komandanta 14. brigade 19. dalm. divizije. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
5208. VLADUŠIĆ PERO. Mate. 28. 10. 1907. Ston, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 29. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5209. VLAH STANKO, Josipa. 21. 9.^1908. Zemunik, Zadar. Hrvat, stolar. U NOV od 7. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
5210. VLAHOV ANTE, Lucijana. 1922. Vodice, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 29. 6. 1942. u Primorskoj četi. Od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo u 1. proleterskoj brigadi kod Zvornika 8. 7. 1943.
5211. VLAHOV BOGDAN, Mate. 1922. Prvić Sepurine, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik Član SKOJ-a od 1941. U NOV od veljače 1942. u 2. hrvatskoj četi u Lici. u 2. dam. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo svibnja 1943. u Crnoj Gori.
5212. VLAHOV FRANETFILIPA. 29. 1. 1910. Prvić Sepurine, Šibenik. Hrvat, ribar. U NOV od 19. 5. 1942. u bat. »Bude Borjan«. U 2. dalm. brigadi od 6. 10. 1942.
5213. VLAHOV MILO, Frane. 9. 8. 1908! Vodice. Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1924. Od kolovoza 1941. do rujna 1942. sprovođnik grupa boraca iz Dalmacije za Liku. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Polit komesar čete. Lipnja 1944. upućen za polit, komesara Komande mjesta Dubrovnik. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
5214. VLAHOV ROKO, Joze. 1922. Prvić Sepurine, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 13. 5. 1942. u Sjevernodalmationskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 13. 7. 1943. na Ozrenu, istočna Bosna.
5215. VLAHOV STIPE. Ante. 1914. Prvić Sepurine. Šibenik. Hrvat, ribar. Član KPJ od 1939. U NOV od ožujka 1942. u bat. »Bude Borjan«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo svibnja 1943. u Crnoj Gori.
5216. VLAHOV ZVONKO. Dušana. 1923. Prvić Sepurine, Šibenik. Hrvat, zeljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 7. 9. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 11. 6. 1943. na Zelengori.
5217. VLAHOVIĆ BRANKO, Stojana. 1921. Baković, Rovci. Kolašin, Crnogorac. U NOV od 15. 9. 1943. U 2. dalm. brigadi od veljače 1944. do 26. 4. 1944.
5218. VLAHOVIĆ JANKO. Andrije. 3. 9. 1914. Brodarevo, Prijepoljc. Zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5219. VLAHOVIĆ RAJKO, Radislava. 1925. Vlahovići, Kolašin. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 20. 11. 1943. U 2. dalm. brigadi od siječnja 1944. Nestao 16.5. 1944. iz brigadne bolnice.
5220. VLAHOVIĆ VLADO, Mihajla. 1919. Trmanja, Rovci. Kolašin, Crnogorac. U NOV od 1941. U 2. dalm. brigadi od siječnja 1944. Poginuo 7. 11. 1944. kao komandir čete kod s. Ljuta, Kotor.
5221. VLAHOVIĆ VUJO, Đorđa. 1923. Kolašin. Crnogorac. U NOV od 5. 12. 1943. U2. dalm. brigadi od siječnja 1944. Nestao 25. 4. 1944. kod s. Laz, Nikšić.
5222. VLAHOVIĆ CVIJETO, Nike. 24. 10. 1910. Đurinići Dubrovnik. Hrvat, postolar. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Umro 1978.
5223. VLAHUTIĆ PERO, Antuna. 21. 11. 1926. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5224. VLAHUTIN MIŠE, Vlaha. 13. 9. 1926. Gabrili, Dubrovnik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 12. 4. 1944. U NOV od 20. 8. 1944. u Konavljanskom odredu. U 2. dalm. brigadi od 15. 9. 1944.
5225. VLAHUTIN NIKO, Mihe. 1911. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2. 1945. kod s. Čeprljuga, Mostar.
5226. VLAHUTIN PERO, Vlahe. 24. 12. 1922. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a 1943. a KPJ 1944. U NOV od kolovoza 1944. u 2. dalm. brigadi.
5227. VLAISAVUEVIĆ RADE, Đure. 29. 12. 1920. Rudopolje. Vrhovine. Srbin, radnik. U NOV od 10. 1. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5228. VLAJČEVIĆ ANTE. 25. 5. 1915. Muć, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1943. U NOV od 10. 7. 1942. u Mosečkom PO i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi, od 6. 6. 1943. Obavještajni oficir brigade. Umro 1982.
5229. VLAJČlC JOSIP, Vjekoslava.^S. 9. 1919. Sevid, Trogir. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od 6. 9. 1942. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Siječnja 1943. upućen u Mosorski PO.
5230. VLAJČlC MARIJA, Sime. 1919. Imotski. Srpkinja, radniea. U NOV od 12. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginula 10. 6. 1943. kod Lučkih koliba na Zelengori.
5231. VLAJČlC MILAN, Nikole. 1925. Imotski. Srbin, radnik-naučnik. U NOV od 12.2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Zarobljen 13. 6. 1943. kod s. Rataj-Miljevina, kao ranjenik i ubijen.
5232. VLAJIĆ DUŠAN, Đure. 13.3. 1926. Hrgar Bihać. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ od studenog 1944. U NOV od 26. 12. 1942. u Komandi grada Bihaća. Bio u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943.
5233. VLASTELICA "PERO, Joze. 16. 6. 1926. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 23. 1. 1945. kod s. Galici, Mostar.
5234. VLAŠIĆ IVO, Jerka. 20. 12. 1909. Vela Luka. Korčula. Hrvat, službenik. U NOV od 17. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5235. VLASIČ MARIN, Petra. 9. 9. 1922. Pod.strana, Split. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 10. 10. 1942. u Mosorskom PO. i 4. crnogorskoj proleterskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od svibnja 1943. Poginuo 9. 6. 1943. u kanjonu Hrčavke, Sut-jeska.
5236. VODANOVIĆ BARISA, Ante. 12. 12. 1905. Tučepi, Makarska. Hrvat, zemljoradnik. U NOV 9. 1. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5237. VODICA ANTUN. 15. 6. 1925. Orašae, Dubrovnik. Ribar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5238. VODOPIČ IVO, Ive. 1920. Lovorno, Dubrovnik. Hrvat, stolar. U NOV od 21. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5239. VODOPIĆ NIKO, Mate. 17. 3. 1924. Lovorno, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1944. U NOV od 14. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5240. VODOPIJA IVAN, Mate. 15. 5. 1902. Filip Jakov, Biograd, n/m. Hrvat, zeljoradnik. U NOV 15. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5241. VOJAKOVIĆ AUGUSTIN, Đure. 21. 6. 1913. Mihovljan, Zaton, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5242. VOJINOVIĆ ILIJA, Sime. 1911. Golubić, Knin. Srbinrzemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 8. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
5243. VOJVODA ĐURO, hana, 6. 8. 1925. Stedrica, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 23. 1. 1945. kod s. Galici, Mostar.
5244. VOJVODA LUKA, Stjepana. 25. 2. 1905. Govedari, Mljet, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi.
5245. VOJVODA PAVE. Stjepe. 16. 2. 1923. Visočani, Dubrovnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5246. VOJVODIĆ Ivo. 1904. Dubrovnik. Hrvat, pekar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5247. VOJVODIĆ VICKO, Ive. 1918. Brgat, Dubrovnik. Hrvat, ugostitelj. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5248. VOJVODIĆ ZVONKO, Ivana. 11. 11. 1921. Brgat, Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 23. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5249. VOLIĆ BOGOLJUB, Ivana. 21. 3. 1915. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 5. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 31. 12. 1944.
5250. VONDRUS IVO, Frane. 17. 4. 1919. Daruvar. Hrvat, radnik. U NOV od 5. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5251. VOTONE COSTANTINO, Cesare. 22. 5. 1916. Torino, Italija, Talijan. U NOV od 6. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5252. VRAGOLOV MIJO, Mije. 31. 5. 1926. Brotnice, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 28. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5253. VRANClC ANTE, hana. 7. 7. 1913. Konjevrate, Šibenik. Hnat, električar. Član KPJ od 18. 6. 1943. U NOV od 29. 9. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. 16. 12. 1942. upućen u muziku 2. proleterske divizije.
5254. VRANČIĆ JURE, Petra. 25. 4. 1923. Poljica, Vrgorac. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 14. 2. 1945. Kod Mostara.
5255. VRANEŠlC DRAGAN, Mate. 13. 3. 1926. Ogulin. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5256. VRANKOVIĆ FILIP, Jakova. 25. 10. 1919. Miljevci, Drniš, trgovac. U NOV 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5257. VRANKOVIĆ JOSIP, Jakova. 30. 10. 1913. Drniš. Pekar. U NOV od 26. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5258. VRANJEŠ JOSIP, Josipa. 12. 10. 1908. Poljica, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 16. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5259. VRANJEŠ MILAN, Vaše. 1914. Cetina, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 15. 1. 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 9. 4. 1944. Komandir čete na Dragalju, Nikšić.
5260. VRANJEŠ RUŽA. Frane. 19f8. Kozica, Vrgorac. U NOV od kolovoza 1942. u Blokovskom PO. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Umrla 1978.
5261. VRCA NIKOLA, Bože. 20. 4. 1921. Bajagić, Sinj. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 10. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5262. VRDOLJAK IVAN, Mate. 22. 10. 1919. Grabovac, Imotski. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 7. 7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5263. VREKALO IVAN, Ante. 28. 3. 1920. Kričke, Drniš, Hrvat, zidar. Član KPJ od svibnja 1942. U NOV od 10. 5. 1942. u bat. »Božidar Adžija«. U 2. dalm. brigadi od 3. 12. 1942. Polit, komesar čete. Jula 1944. upućen u JRM.
5264. VRGOC KRUNOSLAV, Špire. 1911. Solin, Split. Hrvat, tvornički radnik. U NOV od 12. 9. 1942. Poginuo 13. 6. 1943. kod Miljevine.
5265. VRGOC ŠPIRO. 1911. Solin. Hrvat, tvornički radnik. Član SKOJ-a od listopada 1942. U NOV od 13.9. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Prosinca 1944. upućen u KNOJ.
5266. VRTAČA ĐURO, Rade, 1920. Jagodnja Donja. Benkovac. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi.
5267. VRTIKAPA PERO, Rake. Ivica, Ljubinje. U NOV od 6. 9. 1943. Poginuo 8. 10. 1944. kod s. Rikalo, Trebinje.
5268. VRTLAR-MEDIĆ IVANKA, Pave. 15. 5. 1925. Kaštel Stari, Split. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od svibnja 1942. a KPJ od kolovoza 1944. U NOV od 15. 9. 1942. U 2. dalm. brigadi od ožujka 1943. Referent saniteta brigade.
5269. VUČAK VICE, Ante. 1927. Kljenak, Vrgorac. Hrvatrzemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
5270. VUCETIĆ RUŽA, Vaše. 1926. Vilusi, Crnogorsko Grahovo. Crnogorka. U NOV od 1. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5271. VUCEVTČ PERO, Mate. 18. 5. 1916. Ravno, Ljubinje. Željezničar. U NOV od 2. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5272. VUČICA ANTUN, Vicka. 22. 5. 1914. Lećevica, Split. Hnat, trgovac. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5273. VUČICA PERO, Cvjetka. 1917. Lećevica, Split. Hn'at, radnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5274. VUČIĆEVIĆ BOŽO, Stojana. 1904. Jagodnja Gornja, Benkovac. Srbin, radnik. Član KPJ od 1942. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori.
5275. VUČIĆEVIĆ KRSTO, Stojana. 1911. Jagodnja Gornja Benkovac. Srbin, radnik. Član KPJ od 1942. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Nestao 20. 6. 1943. na Romaniji.
5276. VUČINOVIĆ MARKO, Petra. 20. 2. 1920. Glavice, Sinj. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1942. a KPJ od 25. 2. 1943. U NOV od 3. 1. 1942. u Kamešnički PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Oktobra 1944. upućen u 1. bokešku brigadu. Zamjenik polit, komesara ćete. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
5277. VUČINOVIĆ VASO. Koljane, Vrlika. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 16. 10. 1943. na Sjekirici, Andrijevica.
5278. VUČJAK DRAGO, Jove. 28. 6. 1926. Goranci, Mostar. Srbin, zemljoradnik. U NOV 10. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
5279. VUČKOVlC KRSTO. Nestao na Cresu 20. 4. 1945.
5280. VUČKOVIĆ LOVRO, Ivana. 5. 3. 1913. Opuzen, Metković. Hnat, financ. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5281. VUČKOVlC LJUBO, Milana. 22. 1. 1915. Prekornica, Ljubotinj, Cetinje. Crnogorac, aktivni oficir bivše jugoslavenske vojske. Ćlan KPJ od rujna 1941. U NOV od~1941. u Lovčenskom PO i 4. proleterskoj crnogorskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. do 10. 6. 1943. Komandant brigade. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.« Narodni heroj.
5282. VUČKOVIĆ MARIJA. Hrvatica, domaćica. Poginula 10. 6. 1943. na Zelengori.
5283. VUČKOVIĆ MILAN, Jove. 1923. Glavina Donja, Imotski. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 13. 2. 1943. Umro od tifusa 10. 4. 1943. kod Foče.
5284. VUČKOVIĆ MIRKO. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od svibnja 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 22. 10. 1942. kod Peulja, Bosansko Grahovo.
5285. VUČKOVIĆ PETAR, Jovana. 1919. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
5286. VUČKOVIĆ RATOMIR, Joze. 1917. Split. Hrvat, stolar. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 22. 10. 1942. kod Peulja, Bosansko Grahovo.
5287. VUČKOVIĆ STEVO, Jovana. 28. 3. 1913. Glavina Donja, Imotski. Srbin, radnik. Ćlan KPJ od od 1944. U NOV od 16. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi. Travnja 1944. upućen u 2. udarni korpus.
5288. VUČKOVIĆ TODE, Todora. 1922. Polača, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi.
5289. VUČKOVIĆ ZORKA, Nikole (Mosorka). 25. 1. 1922. Dugopolje, Split. Hrvatica, radnica, član KPJ od listopada 1942. U NOV od 10. 6. 1942. u Masonskom PO. zatim u 1. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od svibnja 1943. Lipnja 1943. zarobljena na Sutjesci i odvedena u logor u Njemačku odakle je pobjegla. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
5290. VUĆAK KRESO, Ante. 1914. Vrpolje, Šibenik. Hrvat, podoficir bivše jugoslavenske vojske. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 6. 5. 1943. u Crnoj Gori.
5291. VUČAK MILAN. 1925. Kljcnak, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
5292. VUGER IVAN, Fabe. 1914. Makovišće, Novi Marof. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 17. 1. 1945. kod s. Grozdol, Mostar.
5293. VUJAČIĆ RADOVAN, Ilije.*25. 1. 1928. Grahovo, Nikšić. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 5. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5294. VUJADINOVIĆ MILIVOJE, Nikole. 15. 10. 1925. Grahovo, Nikšić. U NOV od 3. 3. 1944. u 2. dalm brigadi.
5295. VUJANIĆ MILAN, Petra (Banijac). 11. 5. 1925. Brđani, Dvor na Uni. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od ožujka 1942. KPJ listopada 1943. U NOV od kolovoza 1942. u 8. banijskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od ožujka 1943. Prosinca 1944. upućen u 1. bokeljsku brigadu.
5296. VUJANIĆ PETAR, Luke. 17. 11. 1914. Vrbnik, Knin. Srbin, radnik. Ćlan KPJ od 26. 2. 1943. U NOV od 7. 9. 1942. u Dinarskom odredu, zatim u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Obavještajni oficir bataljona. Lipnja 1944. upućen kao ranjenik u Italiju na liječenje.
5297. VUJATOVIĆ ISMET, Halila. Odri, Vratnica, Tetovo. Musliman, zemljoradnik. U NOV od prosinca 1944. Poginuo 6. 5. 1945. kod s. Jelšana - Rijeka.
5298. VUJCIĆ ANTE, Mate. 1919. Duge Njive. Vrgorac. Hrvat, zeljoradnik. Član KPJ. U NOV od 1942. Poainuo lipnja 1943. na Sutjesci.
5299. VUJCIĆ MIRKO, Ivana. 6. 1. 1920. Dragljane, Vrgorac, Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1942. KPJ od 1944. U NOV ou srpnja 1§42. u Biokovskom PO., 1. dalmatinskoj i 10. hercegovačkoj brigadi. U 2. dalm! brigadi od 13. 3. 1944.
5300. VUJCIĆ NEDJELKO, Mate. \9l2. Duge Njive, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
5301. VUJCIĆ PETAR. Jere. 11.4. 1915. Glavina Donja, Imotski. Hrvat, zidar. U NOV od 5. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5302. VUJEVIĆ LUKA, Bože. 28. 8. 1914. Zemunik, Zadar. U NOV od 7. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
5303. VUJIĆ DUSAN, Maksima. 1925. Vrelo, Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 15. 2. 1942. Politički komesar čete. Poginuo 4. 10. 1944. kod Trebinja.
5304. VUJIĆ ĐURA, Đure. 22. 8. 1924. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5305. VUJIĆ MrCO, Save. 15. 8. 1915. Zrmanja, Gračac. Srbin, stolar. U NOV od 15. 5. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
5306. VUJIĆ MILAN, Milete. 7. 3. 1910. Zrmanja, Gračac. Srbin, zemljoradnik. Ćlan KPJ od 3. 9. 1943. U NOV od svibnja 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Intendant bataljona.
5307. VUJIĆ TOMO, Mihe. 9. 7. 1913. Rijeka. Dubrovačka. Zemljoradnik. U NOV od 3. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5308. VUJIĆ OREU ZAGORKA, Milete. 1.1. 1920. Zrmanja, Gračac. Srpkinja, domaćica. Član SKOJ-a srpnja 1942. a KPJ od rujna 1944. U NOV od 10. 7. 1942,'u bat. »Bude Borjan«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942.
5309. VUJICIĆ ANTE, Josipa. 25. 2. 1913. Orah, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5310. VUJICIĆ CVJETKO, Stjepana. 15. 1. 1923. Cavtat. Dubrovnik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5311. VUJICIĆ IVAN, Kriste. 10. 8. 1919. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5312. VUJICIĆ IVAN, Krste. 1919. Popovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi Nestao 25. 12. 1944.
5313. VUJICIĆ IVO, Nike. 26. 10. 1922. Popovići, Dubrovnik. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi
5314. VUJICIĆ RADIVOJ, Vuka. 1924. Gornje Polje. Nikšić. U NOV od 12. 9. 1943. Nestao 12. 5. 1944. kod Lapov Dola. Nikšić,
5315. VUJINOVIĆ MARA, Jovana. 1920. Oton, Knin. Srpkinja, domaćica U NOV od 1942. Poginula lipnja 1943. na Sutjesei.
5316. VUJINOVIĆ MILOŠ, Jovana. 1911. Oton, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1943. Poginuo u lipnju 1943*na Sutjesei.
5317. VUJINOVIĆ NIKOLA, Jovana. 1908. Oton, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
5318. VUJKO ĐURO, Petra. 1920.Velika Glava, Skradin. Srbin, radnik. U NOV od 18. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 2. 1945. kod s. Ceprljuga, Široki Brijeg.
5319. VUJKO PETAR, Tome. 1920i Velika Glava, Skradin. Srbin, radnik. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Vraćen na teren 1943. Srpnja 1944. ubijen od četnika.
5320. VUJKO SAVO, Tome. 12. 7. 1922. Velika Glava. Skradin. Srbin, zemljoradnik. Član SKOJ-a od svibnja 1942, a KPJod rujna 1943. U NOV od 7. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi.
5321. VUJKO UROS. Filipa. 7. 11. 1920. Velika Glava. Skradin, Šibenik. Zemljoradnik. U NOV od 7. 7. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 1.5. 1945. kod s. Lukavac, Opatija.
5322. VUJNIĆ STEVO, Mile. 10. 1. 1924. Kričke, Drniš. Srbin, fotograf. Član SKOJ-a od studenog 1941. a KPJ od studenog 1942. U NOV od 7. 7. 1942. u Srednjedalmatinskom PO i 1. dalmatinskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od lipnja 1943. Zamjenik polit, komesara bataljona.
5323. VUJOVIĆ MATO. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesei.
5324. VUKADIN GOJKO, Nikole. 1922. Vrbnik, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesei.
5325. VUKADINOVIĆ DUŠAN, Đure. 1915. Hum, Trebinje. Srbin, postolar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5326. VUKAS IVAN, Đure. 3. 12. 1915. Ravno, Trebinje. Zemljoradnik. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5327. VUKAS NIKOLA, Mate. 9. 8. 1914. Voštane, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
5328. VUKAS PERO, Mate. Ti. 10. 1915. Ravno, Trebinje. Trgovac. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5329. VUKAŠIN NIKOLA, Antuna. 28. 1. 1908. Janjina, Dubrovnik. Hrvat, ribar. U NOV od 28. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5330. VUKAŠINOVIC-DAKOVIĆ JANA, Koste. 6. 8. 1924. Orahovac, Kotor. Crnogorka, kućna pomoćnica. Član SKOJ-a 1943. U NOV od veljače 1942. u Lovčenskom bata-Ijonju. U 2. dalm. brigadi od 1. 11. 1944.
5331. VUKASINOVIĆ MICO, Marka. 2. 12. 1924. Mostići, Trebinje. Srbin, šofer. U NOV od 24. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5332. VUKASINOVIĆ SAVO, MTlana. 8. 9. 1919. Tenja, Osijek. Hnat. zemljoradnik. U NOV od 3. 3. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5333. VUKICEVIĆ JOSIP, Vice. 1904. Šibenik. Hrvat, zidar. U NOV od 12. 8. 1941. u 1. šibenskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Rujna 1943. upućen za intendanta talijanske partizanske divizije »Garibaldi«. Početkom 1945. tragično poginuo.
5334. VUKICEVIĆ MILAN, Riste. 1924. Cerovo, Nikšić. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 1. 9. 1943. Nestao 25. 6. 1944.
5335. VUKICEVIĆ VOJO, Maksima. 1915. Cerovo, Plješivica, Nikšić. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 1.9. 1943. Nestao 15. 6. 1943. kod Bajevog Dola, Crna Gora.
5336. VUKIĆ ANTE, Andrije. 1924. Zvečanje Omiš. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 13. 6. 1943. na rijeci Bistrici kod s. Rataj, Miljevina.
5337. VUKIĆ JAKOV. 1924. Zvečanje, Omiš. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 20. 8. 1942. U 2. dalm. brigadi od 1943.
5338. VUKIĆ MILAN, Đurana. 1920. Slatina, Andrijevica. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1942. Nestao 3. 5. 1944.
5339. VUKIĆ PAVO, Mate. 1926. Lovorno, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 1943. U NOV od 13. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5340. VUKILIĆ DUŠAN, Milinka. 1925. LeSnje, Kovač, Koktšin. Crnogorac, /.cmojradnik. U NOV od 15. 12. 1943. Nestao 25. 4. 1944. kod s. Uz, Nikšić.
5341. VUKMAN SLAVO, Joze. 1921. Pirovac, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo krajem 1943.
5342. VUKMAN STIPE. U NOV od 1942. Poginuo 28. 12. 1942. na Kupresu.
5343. VUKMAN TOMO, Spirc. 1920. Seget Donji, Trogir. Hrvat, radnik. U NOV od 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Član KPJ. Poginuo 11. 11. 1943. kod Andrejevice.
5344. VUKMAN TOMICA, Spirc. 1921. Seget Donji, Trogir. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
5345. VUKMAN VINKO Marka. 1916. Seget Donji, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
5346. VUKMIROVIĆ LAŽO, Laže. 1919. Vrbnik, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
5347. VUKOBRAT DUŠAN, Dane. 14. 10. 1919. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1944. u 2. dalm. brigadi.
5348. VUKOJE LAZAR, Obrena. 18. 3. 1920. Plana Bileća. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi
5349. VUKOJEVlC ANTE, Antuna. 1904. Kljcnak, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
5350. VUKOJEVlC IVAN, Mate. 1922. Kljenak, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
5351. VUKOJEVlC MILAN, Đure. 1918. Majkić Japra, Bosanska Krupa. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 14. 5. 1944. kod Lastve, Trebinje.
5352. VUKOREPA ĐURO, Petra. 23. 4. 1912. Hutno, Stolac. Zemljoradnik. U NOV 1. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5353. VUKOREPA LUKA.1906. Celopeci, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 2. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5354. VUKOREPA DANE, Luke. 1920. Dubrava, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm.'brigadi od 6. 6. 1943. Poginuo 11. 6. 1943. na Zelengori.
5355. VUKOREPA FRANE, Paška. 1923. Dubrava, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 1941. u 1. Šibenskom odredu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 3. 11. 1944. kod s. Orahovac, Kotor.
5356. VUKOS IVAN, Đure. 3. 9. 1915. Velja Međa. Ravno. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5357. VUKOŠIĆ MILE. Poginuo 16. 3. 1943. kod Glavetićcva, Konjic.
5358. VUKOTA BOŽO, Miha. 16. 1. 1915. Cavtat, Dubrovnik Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 30. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5359. VUKOTA LUKA, Mihe. 25. 8. 1919. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 21. 10. 1941. Nestao 31. 12. 1944.
5360. VUKOTIĆ HASAN. 20. 1. 1905. Gacko, Šuma. Musliman, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5361. VUKOV-TRBUŠKOV JERKO, Tome. 1921. Zlarin, Šibenik. Hrvat, pomorac. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 26.4. 1942. u Primorskoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 4. 1943. na Drini kod Foče.
5362. VUKOV-TRBUŠKOV STIPE. Tome. 1919. Zlarin, Šibenik. Stolar. Član SKOJ-a od svibnja 1941. Član KPJ od svibnja 1942. U NOV od 2. 5. 1942. u bat. »Bude Borjan«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942'. polit, komesar čete. 31. 12. 1943. poginuo na Vilo-vima kod Nove Varoši.
5363. VUKOVAC IVO, Petra. 28. 9. 1922. Kuna, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 2. 1945. kod Bogodola, Mostar.
5364. VUKOVAC, STIPE, Pere. 1914. Kuna, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik, u NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 2. 1. 1945.
5365. VUKOVIĆ BOJA, ŠPIRE. 1920. Cetina, Knin. Srpkinja, domaćica. U NOV od listopada 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Poginuo 9. 6. 1943. na Zelengori.
5366. VUKOVIĆ ĐORĐE, Riste. 1908. Bukovica, Šavnik. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 1941. Nestao 18. 6. 1944.
5367. VUKOVIĆ ILIJA. Golubić, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1942. kod Livna.
5368. VUKOVIĆ IVAN, Mate. 13.6. 1922. Krilo, Jesenice. Omiš. Hrvat, mornar, Član SKOJ-a od srpnja 1941. a KPJ od 24. 12. 1942. U NOV od 28. 8. 1942. u Mosorskom PO, zatim u 3. dalmatinskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6.6. 1943. Politički komesar bataljona.
5369. VUKOVIĆ JOZO, Pave. 1922. Radovčići; Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5370. VUKOVIĆ JOZO, Pave. 11. 10. 1923. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5371. VUKOVIĆ LAKIĆ, Milivoja. 1922. Kolašinsko Polje, Kolašin. Crnogorac, zemljorad nik. U NOV od 1. 9. 1943. Nestao 25. 5. 1944. iz brigadne bolnice.
5372. VUKOVIĆ MARIN, Roka. 1924. Krilo Jesenice. Omiš Hrvat, zemljoradnik. U NOV od kolovoza 1942. Poginuo 10. 6. 1943. na Zelengori, Sutjeska.
5373. VUKOVIĆ MILORAD, Miloša. 5. 2. 1923. Stitarice, Kolašin. Crnogorac, đak. U NOV od 1.9. 1943. u 2. dalm. brigadi.
5374. VUKMANOVIĆ DUŠAN, Đure. 26. 9. 1915. Trebinje. Postolar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5375. VUKMIROVIČ PETAR, Spasoja. 6. 6. 1922. Cetinje. Crnogorac, mehaničar. U NOV od 15. 6. 1943. U 2. dalm. brigadi od 1944.
5376. VUKSANOVIĆ ĐURO, Tripe. 7. 10. 1925. Tiv.at, Kotor. Đak, u NOV od 20. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5377. VUKŠIĆ BOŽO. Petra. 20. 2. 1908. Hardamija, Ljubuški. U NOV od 26. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 4. 1. 1945.
5378. VUKŠIĆ STJEPAN. Kaje. 24. 8. 1920. Solin, Split. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od rujna 1943. U NOV od 5. 7. 1942. Bio u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. ko mandir čete.
5379. VUKUSIĆ MILE. Drniš. Hrvat. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 27. 10. 1942. na Cilašu, Sinj.
5380. VUKUŠIĆ SLAVKO, Ante. 3. 8. 1925. Split. Hrvat, đak. Član SKOJ-a. U NOV od 11. 9. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 23. 10. 1942. na Cilašu, Sinj.
5381. VUKUSIĆ VELJKO, (Škole. 25. 2. 1911. Split. Zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. Poginuo 10. 2. 1945. kod s. Trebinak, Mostar.
5382. VULEŠA NIKO, Nike. 29. 1.1913. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, mesar. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5383. VULETA IVAN, Jure. 7. 5. 1913. Podstrana, Split. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1942. u Mosorskom PO, zatim u 3. dal. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943.
5384. VULETIĆ BRUNO, Petra. 5. 10. 1924. Sinj. HrvaCđak. Član SKOJ-a od 1941. KPJ od 15. 3. 1942. U NOV od 15. 1. 1942. u Srednjedalmatinskom odredu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Komandant brigade. Travnja 1945. upućen za komandanta 4. splitske brigade. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«.
5385. VULETIĆ IVAN, Josipa. 25. 8. 1925. Hutovo, Stolac. Hrvat, zemljradnik. U NOV od 13. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5386. VULETIĆ MATE, Ante. 10 . 9. 1914. Dobranje, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 7. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5387. VULETIĆ RADOJE, BlagojaT 15. 11. 1927. Trešnjevo, Andrijcvica. Crnogorac, U NOV od 7. 10. 1943. u 2. dalm. brigadi.
5388. VULETIĆ STJEPAN, Mate. 15. 8. 1919. Ravno, Trebinje. Zemljoradnik. U NOV od 1. 11. 1944. u 2. dal. brigadi.
5389. VULEVIĆ RADOJE, Blagoja. 1926. Trešnjevo, Ivangrad. C rnogorac, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 10. 10. 1943. Poginuo 15. 2. 1945. na Čeprljugi, Mostar.
5390. VULIĆEVIĆ PERO, Bože. 6. 9. 1910. Ravno, Trebinje. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5391. VULIN MARKO, Luke. 21.1 1922. Pakoštane, Biograd, n/m. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5392. VULINOVIĆ PETAR. Stevana. 1922 . Bratiškovci, Šibenik. Srbin, zemljoradnik. U NOV od listopada 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 17. 3. 1943. kod Ka-linovika.
5393. VULOVIĆ RADOJE, Blagoja. Poginuo 15. 2. 1945. kod. s. Papratnik. Mostar.
5394. VUNDUK GLIŠO, Gliše. 2. 3. 19ft. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. Ćlan KPJ od siječnja 1944. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Lipnja 1943. upućen na liječenje u Semberiju, a zatim u 6. ist. bosansku brigadu.
5395. VUNDUK ILIJA. 1910. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
5396. VUNDUK PETAR, Gliše. 1923. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 8. 6. 1942. U 2. dalm. od 3. 10. 1942. Poginuo 29. 12. 1942. kod Ku presa.
5397. VUNDUK SAVA, Gliše. 1908. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
5398. VUNDUK SAVA, Save. 1901. Plavno, Knin. Srbin, zemljroadnik. U NOV od 15.6. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 27. 2. 1943. na Vrdima, Mostar.
5399. VUNDUK STEVAN, Stevana. 16. 8. 1922. Plavno, Knin. Srbin, zemljoradnik. Ćlan SKOJ-a od 15. 11. 1942. i KPJ. U NOV od 15. 7. 1942. u Dinarskom odredu, zatim u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Lipnja 1943. zarobljen i odveden u logor Sisak i Njemačku. Preživio logor.
5400. VUNIĆ DUŠAN, Mate. 1920. Stankovei, Benkovac. U NOV u 2. dalm. bnesadfi od 20. 10. 1942. Zarobljen 8. 12. 1942. i strijeljan u Sinju.
5401. VUNIĆ RADE, Bože. 1921. Stankovei, Benkovac. U NOV u 2. dalm. brigadi od 20. 1942. Zarobljen 25. 11. 1942. i strijeljan u Sinju.
5402. VUŠIĆ NIKO, Mate. 13.3. 1921. PloČMce, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ- a 1943, a KPJ 1945. U NOV od 1.7. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5403. VUŠKOVIĆ JOZO. Poginuo 22. 10. 1942. kod Bosanskog Grahova.
5404. WJESZORAK ALOJZ, Franca. 1917. Bjelšovica, Katovice, Poljska. Poljak. U MOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5405. ZDJELOVlC JOZO, Mate. 8. 7. 1927. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 15. 11. 1*ML u 2. dalm. brigadi.
5406. ZADRE JAKOV. Filipa. 1921. Cilipi, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24, 10. 1944. u 2. dalm. brigadi Nestao 1.1. 1945.
5407. ZAFRON IVAN, Frane. 8. 10. 1911. Vodice, Šibenik. Hrvat, trg. putnik. Član KPJ od listopada 1943. U NOV od 15. 5. 1942. u bat. »Bude Borjan«. U 2. dalm. brisadi od 3. 10. 1942. Prosinca 1942. upućen u artiljeriju V.Š.
5408. ZAGORAC, ILIJA, Petra. 1921. Oti.šić, Sinj. Srbin, zemljoradnik. U NOV od prosinca 1941. u Svilajsko-mosečkom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1042. Poginuo ožujka 1943. na Neretvi.
5409. ZAGORAC JOVO, Rade. 6. 5. 1898. Vrlika, Srbin, zeljoradnik. U NOV od 15. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5410. ZAGORAC METAR, Rade. 1914. Otišić, Sinj. Srbin, zemljoradnik. U NOV od listopada 1942. u Dinarskom PO i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Poginuo lip nja 1943. na Sutješci.
5411. ZAGORAC TOD0r, Mihajla. 1922. Otišić, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. u 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
5412. ZALER SREĆKO, Antuna. 21. 5. 1928. Imotski. Hrvat, đak. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brisadi. Nestao 9. 2. 1945. kod Grabove Drage, Mostar.
5413. ZAMETTI AGOSTINO, Enrico. 31. 10. 1922. PiancerL Verceli. Italija. Talijan, troso-vac. U NOV od 1.9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5414. ZAMUĆEN IVICA, Filipa. 15. 8. 1928. Vodovoda, Dubrovnik. Hrvat, zeljoradnik. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5415. ZANINOVIĆ BORISLAV, Marka. 7. 8. 1923. Šibenik. Hrvat, trg. pomoćnik. Član SKOJ-a od kolovoza 1941, a KPJ od 7. 5. 1944. U NOV od 30. 3.1942. u bat. »Bude Borjan«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Lipnja 1943. kao ranjenik upućen u bolnicu u Semberiji, a zatim u 16. vojvođansku diviziju. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
5416. ZANINOVIĆ FRANKA. Starigrad, Hvar. U NOV od 1943. u 4. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od svibnja 1943. Poginula.
5417. ZANINOVIĆ dr. VINKO, Petra. 17. 6. 1914. Sinj. Hrvat, liječnik. Član KPJ od 1.2. 1944. U NOV od 20. 7. 1942. u 4. operativnoj zoni. U 2. dalm. brigadi od listopada do prosinca 1942. zamjenik referenta saniteta brigade.
5418. ZANKIMILAN,Ante.26. 8. 1912. Komiža, Vis. Hrvat, mehaničar. U NOV od 2. 3. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5419. ZARAH IVANTMate. 8. 10. 1923. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 14. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5420. ZARlC MARIN. 27. 8. 1926. Vinkovci. Hrvat, krojač. U NOV od 18. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5421. ZARIĆ TODE, Mile. 1923. Zvjerinac, Knin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo 18. 6. 1943. na pruzi Sarajevo-Višegrad.
5422. ŽAROVTC NEVENKO, hana. 28. 12. 1909. Gruda. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. L NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5423. ZDILAR LUKA, Petra (Crni). 1922. Kamenmost, Imotski. Hravat, zemljoradnik. U NOV od 20. II. 1942. u Biokovskom odrdu, 4. i 3. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Poginuo lipnja 1943. na Zelengori.
5424. ZEC ANTUN, Antuna. 1930. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od kolovoza 1944. u 2. dalm. brigadi.
5425. ZEC IVAN, Ivana. 1915. Cibaća, Dubrovnik. Hrvat, trg. pomoćnik. U NOV 16. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5426. ZEC JOVAN (Dušan) Jovana. 15. 8. 1915. Pribudic, Gračac, Srbin, radnik. Član KPJ od 1. 1. 1943. U NOV od 12. 5. 1942. u bat. »Branko Vladušić«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. do 15. 8. 1944. zamjenik komandira ćete.
5427. ZEC MILJO-PJERKO, Petra. 1914. Proložac Donji, Imotski. Hrvat, radnik. U NOV od veljače 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 18. 6. 1943. na pruzi Sarajcvo-Višegrad.
5428. ZEČEVIĆ MIRKO, Jovana 1914. Jagodnja Gornja, Benkovac Srbin, zemljoradnik. Član KPJ U 2. dalm. brigadi od 27. 1. 1943. Zamjenik polit, komesara čete.
5429. ZEČEVIĆ STEVO, Jovana. 1911. Jagodnja Gornja, Benkovae. Srbin, zemljoradnik. Član KPJ od 1942. U NOV od siječnja 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 12. 3. 1943. kod s. Breza, Prenj.
5430. ZEĆEVIĆ STJEPAN, Marka. 16.4. 1914. Gorica, Brčko. Hnat, trgovac. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5431. ZEĆIĆ FRANJO. Blato na Cetini, Omiš. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942.
5432. ZEĆIĆ IVAN. Intendant bataljona.
5433. ZEDRO MILORAD, Jovana. 15. 3. 1927. Hum, Trebinje. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5434. ZEJNEL RAMO. 1912. U NOV od 26. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5435. ZELENBABA STEVO, Jovana. Poginuo 16. 11. 1943. na Sjekiriei, Andrijeviea.
5436. ZELEN MILAN, Mije. 13. 6. 1929. Duvno. Hnat, đak. Član SKOJ-a od 4. 8. 1944. U NOV od 19. 11. 1942. u 2. dalm. brigadi. Srpnja 1943. upućen u bolnicu Šehovići, a zatim u I. vojvođansku brigadu.
5437. ZELENKOVIĆ BOŽO, Ilije. 1904. Civljani, Sinj. Srbin, zemljoradnik. U NOV od 10. 12. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5438. ZELIĆ ŠIME, Frane 1905. Biorina, Imotski. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 1943. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. na Gornjim Barama, Sutjeska.
5439. ZEMUNIK MIRKOJvlate. 1921. Krilo Jescnice, Omiš. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
5440. ZENIĆ DRAGICA, Ive. 1924. Hrvatica, učenica. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od rujna 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginula 15. 3. 1943. kod Konjica.
5441. ZENIĆ IVAN, IvanaTl7. 11. 1921. Šibenik. Hrvat, zidar. Član SKOJ-a od 1940, a KPJ od 1942. U NOV od listopada 1941. u Sjevernodalmatinskom PO. i 5. krajiškom odredu. Od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Juna 1943. upućen na liječenje u Semberiju a zaitm u 5. vojvođansku brigadu. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
5442. ZENIĆ NIKICA, Vlade. 28. 11.^1920. Šibenik. Hrvat, đak. Član SKOJ-a od 1938, a KPJ od svibnja 1942. U NOV od 28. 10. 1941. u bat. »Marko OrešRović«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Zamjenik polit, komesara bataljona. Srpnja 1943. upućen u 1. blokovski bataljon, a kolovoza 1944. za polit, komesara art. grupe 8. korpusa. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
5443. ZENIĆ MATE, Kreše. 1919. Šibenik. Hnat, trgovački pomoćnik. U NOV od lipnja 1942. u Sjevernodalmatinskom odredu. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska.
5444. ZGLAV PAVO, Nike. 15. 1. 1925. Poljica, Dubrovnik. Hnat, stolar. Član SKOJ-a od 1944. a KPJ od 1945. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 1. 1. 1945.
5445. ZJAČIĆ ANTE, Paška. 1925. Šibenik. Hnat, đak. Član SKOJ-a od 1940. U NOV od lipnja 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 7. 6. 1943. na Barama Sutjeska.
5446. ŽJAĆIĆ JELICA, Mate. T900. Šibenik. Hrvatica, domaćica. U NOV od srpnja 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginula veljače 1943. u Duvanjskom polju.
5447. ZJALIĆ Nikola, Jose. 1922. Velika Glava, Skradin. Srbin, zemljoradnik. U NOV od listopada 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1943. u istočnoj Bosni.
5448. ZJALIĆ PETAR. Tome. 25. il. 1914rVelika Glava, Skradin. Srbin, pekar. U NOV od 17. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi.
5449. ZLOŠILO MILOVAN. 16. 8. 1920. Orašac, Dubrovnik. Hnat, muzičar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5450. ZMAJIĆ RUDOLF, Miha. 28. 2. 1925. Dubrovnik. Hrvat, đak. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5451. ZOKOVIĆ NEVENKO, Ive. 1909. Vela Luka, Korčula. Hnat, ribar. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5452. ZORE IVAN, Petra. l5. 9. 1923. Gruda, Dubrovnik. Hnat, službenik. U NOV od 16. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5453. ZORICA JURE, Steve. 27. 1. 1908. Skradin, Šibenik. Ugostitelj. U NOV od 27. 1. 1943. u 2. dalm. brigadi.
5454. ZORO JAKOV Jure. 1925. Muć, Split. Hnat, zemljoradnik. U NOV od veljače 1943. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
5455. ZRELO LUKA. 1922. Lastovo. Hnat. Poginuo 7. 11. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
5456. ZRILIĆ SIME, Sime. 15. 9. 1906. Benkovac. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 20. 2. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5457. ZUBANOVIĆ MARKO, Petra. 7. 4. 1920. Seoca, Omiš. Hnat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1943, a KPJ od 1944. U NOV od 1.10. 1942. u Mosorskom'PO. U 2. dalm. brigadi od 10. 1. 1943. Listopada 1944. upućen u Prateći bataljon 2. udarnog korpusa.
5458. ZUBOVIĆ MUMIR. 14.4. 1912. Vlahovići, Ljubinje. Željezničar. U NOV od 7. 11. 1944. u 2. dalm. briaadi.
5459. ZUCAGIACOMO 18. 10. 1921. Torino, Italija. Talijan. U NOV od 31. 8. 1944. u 2. dalm. briaadi.
5460. ZULIM IVAN, Marina. 1920. Seaet Gornii. Trogir. Zemljoradnik. Ćln SKOJ-aod 1943. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. briaadi. Poainuo ožujka 1943.
5461. ZULIM MILAN, Tome. 11. 2. 1922. Šeael Donji, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od siječnja 1942. a KPJ. od 20. LO. 1943. U NOV od 5. 8. 1942. u Šibensko-tro-airskom PO. U 2. dalm. briaadi od 3. 10. 1942. 8. 2. 1944. upućen u 2. udarni korpus.
5462. ŽUPANOVIĆ BOŽO, Nike>oainuo 7. 11. 1944. kod s. Ljuta, Boka Kotorska.
5463. ZURIĆ TOMO. Tome. 8. 8. 1925. Popovača, Kutina. Hrvat, zemljoradnik. U NOV 10. 4. 1944. u 2. dalm. briaadi.
5464. ŽUROVIĆ RAMIZ, Nusreta. Čitluk, Priboj. Musliman, zemljoradnik. Nestao 9. 11. 1943. kod Nove Varoši.
5465. ZVONE NIKOLA, Mihovila. 4. 8. 1918. Slano, Dubrovnik. Hrvat, ugostitelj. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5466. ZVRKO ĐURO, Stjepana. 29. 8. 1922. Cavtat, Dubrovnik. Hnat, trgovac. U NOV od 1. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
5467. ZVRKO MATO, Slijepe.
5468. ZVRKO PAVAO, Antuna. 19. 3. 1915. Cavtat, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi
5469. ZVIJER NIKOLA. 5. 2. 1923. Gruž, Dubrovnik. Hrvat, postolar. U NOV od 19. 11. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5470. ZABRAK LUKA. 20. 2. 1903. Grubište, Čapljina. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
5471. ZAGAR IVAN, Pere. 15. 6. 1904. Ravno, Ljubinje. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
5472. ZAGAR JURE. Mije. 13.7. 1925. Propuće, Oaulin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
5473. ŽAJA JAKOV, Filipa 16. 10. 1917. Kumbor, Herceg Novi. Mehaničar. U NOV 18. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
5474. ZANETIĆ IVO, Mate. 1912. Blato. Korčula. Hrvat, postolar. U NOV od 18. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
5475. ŽANIĆ FABIJAN, Ante. 15. 3. 1925. Podslrana, Split. Hnat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942, a KPJ od 1943. U NOV od kolovoza 1942. u Mosorskom PO. U 2. dalm. briaadi od 3. 10. 1942.
5476. ŽANKO MATE. Stjepana. 28. 4. 1923. Obrovac, Sinj. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942, a KPJ od 14. 9. 1943. U NOV od 8. 4. 1943. u Dinarskom PO i 13. dalm. briaadi. U 2. dalm. briaadi od siječnja 1945.
5477. ŽANKO MISO, Bože. 1922. Glavice, Sinj. Hnat, zemljoradnik. U NOV od 11.7. 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Pomoćnik komandira čete. Poainuxr24. 7. 1944. na Mrcinama, Grude, Dubrovnik.
5478. ŽARAK MATO, Ive. 1924. Osojnik. Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 30. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5479. ŽARIĆ JOVAN. 1. 1071926. Bišće, Bosanski Brod. Srbin, konobar. U NOV 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5480. ŽARINIĆ MATE. Makarska. Hnat. Poginuo 12. 5. 1944. u Nudolu kod Crnogorskog
5481. ŽARNlĆ PERO,Franjc.5.8. 1911. Blato, Korčula. Hrvat, stolar. U NOV od 21.10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
5482. ŽARNIĆ STIPE. Zamjenik komandira čete.
5483. ŽARKOVIĆ JANKO, Todora. 1922. Jagodnja Donja. Benkovac. U NOV od 2. 3. 1943. do 19. 7. 1943. u 2. dalm. briaadi. Zarobljen.
5484. ŽARKOVIČ RADE, Dobre. 19 20. Jagodnja Donja, Benkovac. U NOV od 2. 3. 1943. u 2. dalm. briaadi. Umro 1951.
5485. ŽDERIĆ ANE, Joze. 1917. Brist. Hrvatica, domaćica. Član SKOJ-a od sludenoa 9141. U NOV od 1943. Poainula 9. 6. 1943. na Sutjesci kod Tjentišta.
5486. ŽDERIĆ JULIO. Pavla. 1926. Brist, Ploče. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. Poainuo sredinom lipnja 1943. kod Miljcvine.
5487. ŽDERIĆ NEl)EUKO, Vinka. 11.3. 1924. Dubrovnik, Hrvat, pomorac. U NOV od 13. 10. 1944. u 2. dalm. briaadi.
5488. ŽELALIJA MILAN, Petra. 20. 9. 1916. Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od veljače 1942, a KPJ od 4. 4. 1941. U NOV od 4. 4. 1942. u 4. operativnoj zoni. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Veljače 1943. upućen u muziku 2. proleterske divizije. Nosilac »Partizanske spomenice 1941».
5489. ŽEPARICA NIKOLA, Martina. 6. 12. 1915. Martinovići, Dubrovnik. Hrvat, zemljorad nik. U NOV od 27. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5490. ŽEPINA ANTE, Paška. 24. 5. 1902. Ukšić. Benkovac. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 21. 2. 1945. u 2. dalm. brigadi.
5491. ŽEPINA JOVAN. Nikole. 1913. Kakma, Benkovac. Srbin, zemljoradnik. U NOV od I. 1. 1943. u 2. dalm. brigadi. Umro poslije rata.
5492. ŽERAVICA IVO, Nikt. Martinovići, Mlin, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 27. 1. 1944. u 2. dalm. brigai.
5493. ŽEROVNIK JOVAN, Nikole. 17.8. 1924. Dubrovnik. U NOV od 25. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5494. ŽIDIĆ MATE, Ivana. 16. 2. 1921. Zavojane, Vrgorac. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941, a KPJ od 21. 6. 1943. U NOV od Ti. 2. 1943. u 2. dalm. brigadi.
5495. ŽIGMUND ŠANDOR, Josipa 19. 10. 1904. Budimpešta, Mađarska, Mađar, krojač. U NOV od 19. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5496. ŽITKOVIĆ IVO, Mate. 1925. Obuljeno, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 5. 11. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
5497. ŽITKOVIĆ STIJEPO, Mate. 1927. Obuljeno, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 25. 5. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5498. ŽIVAC MIHO, Bože. 1925. Dubravka, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1943. U NOV od 18. 8. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5499. ŽIVANOVIĆ BALDO, Ivana. 1919. Ljuta, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 14. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1945. kod s Dobrković, Široki Brijeg.
5500. ŽIVANOVIĆ IVAN, Ivana. 1909. Babino Polje, Mljet, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1943. u 2. dalm. brigadi. Lipnja 1943. upućen u Primorsku operativnu grupu.
5501. ŽIVANOVIĆ IVO, Ive. 1923. Ljuta, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5502. Ž1VIĆ MIHO, Bože. Poginuo 16. 10. 1944. u Konavljima.
5503. ŽIVKO Franc, Mirka. 9. 9. 1912. Martinjani, Varaždin. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 27. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5504. ŽIVKOVIĆ ANTE, Sime. 1923. Zečevo, Rogoznica, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 4. 1942. U 2. dalm. brigadi od listopada 1942. Poginuo na Gornjim Barama 7. 6. 1943.
5505. ŽIVKOVIĆ BALDO, Ivan. 24. 1. 1919. Gruda, Dubrovnik. U NOV od 10. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Nestao 18. 1. 1944.
5506. ŽIVKOVIĆ BOŽO. Križana. 1920. Peleš, Rogoznica. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
5507. ŽIVKOVIĆ DUŠAN-DAMLO. Tarlaja, Šibenik. Hrvat. Član KPJ. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 6. 1943. kao polit, komesar čete na Gornjim Barama, Sut-jeska.
5508. ŽIVKOVIĆ GAJTAN, Martina. 1906. Zečevo, Rogoznica, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 17. 4. 1942. U 2. dalm. brigadi od listopada 1942. Umro 21. 6. 1943. na Jahorini od posljedica ranjavanja.
5509. ŽIVKOVIĆ IVAN, Ivana. 7. 12. 1921. Gruda, Dubrovnik. Hrvat, mlinar. U NOV od 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5510. ŽIVKOVIĆ JOSIP, Vinka. 23. 5. 1912. Vukovar. Hrvat, trgovac. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5511. ŽIVKOVIĆ JURE, Sime. 1921. Raslina, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 10. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
5512. ŽIVKOVIĆ MLADEN, Vice. 26. 12. 1911. Zečevo, Rogoznica. Šibenik. Hrvat, pomorac. Član KPJ od 15. 11. 1938. U NOV od 4. 11. 1941. u Igmanskom PO. i 1. proleterskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 1943. Listopada 1944. upućen u 9. dalmatinsku diviziju. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
5513. ŽIVKOVIĆ PETAR, Jere. 1925. Zaton, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 16. 3. 1943. kod s. Bijela, Konjic.
5514. ŽIVKOVIĆ STJEPO, Mate. 10. 2. 1927. Obuljeno, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NVO od 15. 4. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5515. ŽIVKOVIĆ TODE, Nike. 1922. Zaton, Šibenik. Hrvat, ribar. U NOV od 15. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Umro 1980.
5516. ŽIVKOVIĆ KARLO ŽIVKA, Jure. 3. 11. 1922. Zaton, Šibenik. Hrvatica, učenica. Ćlan SKOJ-a od 1942, a KPJ od 1944. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Referent saniteta bataljona.
5517. ŽIVRA LUKA, Simuna 18. 10. 1906. Košute, Sinj. Slastičar. U NOV od 2. 10. 1942.
5518. ŽIŽAK MARIN, Nikole. 1919. Čiovo, Trogir. Hrvat, stolar. Član KPJ. U NOV od 3. 10. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo kao ranjenik u Centralnoj bolnici lipnja 1943. na Sutjesci.
5519. ŽIŽAK VICKO. Ivana. 1908. Čiovo, Trogir. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ. U 2. dalm. brigadi od 1942. Polit, komesar čete. Umro od tifusa veljače 1943. kod Duvna.
5520. ŽIŽIĆ MARJAN, Martina. 1924. Solin, Split. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a. U NOV od 18.7. 1942 U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 8. 6. 1943. na Barama, Sutjeska.
5521. ŽIŽIĆ MARIN , Mate. 2. 8. 1925. Solin, Split. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi.
5522. ŽIŽIĆ MILAN, Mate. 1911. Solin, Split. Hrvat, radnik. Član KPJ. U NOV od 9142. U 1 dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
5523. ŽIŽIĆ ŠPIRO, Martina. 4. 11. 1925. Solin, Split. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1941, a KPJ od 1943. U NOV od 1942. u 3. sanđačkoj proleterskoj brigadi. U 2. dalm. brigadi od 10. 6. 1943. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
5524. ŽONJA DANE, Frane. 24. 2. 1922. Šibenik. Hrvat, zeljoradnik. U NOV od 29. 9. 1942. u Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Kolovoza 1943. upućen u 4. brigadu 7. banijske divizije.
5525. ŽONJA NIKOLA, Vlade. 1923. Šibenik. Hrvat, radnik. Član SKOJ-a od 1942. U NOV od rujna 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 9. 6. 1943. kod Tjentišta.
5526. ŽUANIĆ ANĐESLAV, Josipa. 18. 4. 1923. Komiža, Vis. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1940, a KPJ od 1942. U NOV od veljače 1943. u 9. dalm. diviziji. U 2. dalm. brigadi od 6. 6. 1943. Poginuo 22. 7. 1943. kod Omerovih voda na Ozrenu.
5527. ŽUANIĆ-BACKOVIĆ MARIJA. Josipa. 1927. Komiža, Vis. Hrvatica. Član SKOJ-a od 1941, a KPJ od 1942. U NOV od 22. 5. 1942. u Rogozničkoj četi i Kiruškoj ekipi 2. divizije. U 2. dalm. brigadi od svibnja 1943. Referent saniteta bataljona. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
5528. ŽUANIČ MARIO, Josipa. 14. 6. 1918. Komiža, Vis. Hrvat, zemljoradnik. Član KPJ od 1940. U NOV od 4. 5. 1942. u Rogozničkoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Po ginuo 3. 3. 1944. kod s. Bata, Cetinje.
5529. ŽUANIĆ TOMISLAV, Josipa. 18. 4. 1923. Komiža, Vis. Hrvat, ribar. Član SKOJ-a od 1939, a KPJ od listopada 1940. U NOV od 10. 12. 1941. u Viškom PO i Rogozničkoj četi. U 2. dalm. brigadi od 3.10.1942. Zamjenik polit, komesara bataljona. 18.10. 1944 upućen za polit, komesara Komande mjesta Dubrovnik. Nosilac »Partizanske spomenice 1941«.
5530. ŽUJO ALIJA, Ibrahima. 17. 5. 1913. Aledinci, Stolac. Musliman, trgovac. U NOV oc 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5531. ŽULOVIĆ RADOMIR, Jove. 1926. Stubica, Savnik. Crnogorac, zeljoradnik. U NOV oc 15. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Zarobljen 23. 1. 1945. kod s. Ljubotići, Mostar.
5432. ŽULJAN ANDA, Andreja. 22. 3. 1924. Cerknica, Slovenija. Slovenka, učenica. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 13. 7. 1942. u Primorskoj četi i Sjevernodalmatinskc rr. PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Od studenog 1942. do svibnja 1943. u Kirurško; ekipi 2. proleterske divizije. Ponovo u brigadi od 25. 5. 1943. Poginula 7. 6. 1943. kao referent saniteta bataljona na Donjim Barama, Sutjeska.
5533. ŽULJAN MARJAN, Andreja. 21. 11. 1922. Cerknica, Slovenija. Slovenac, đak. Član SKOJ-a od 1942. 1942. a KPJ od 3. 3. 1944. U NOV od 13. 7. 1942. u Pimoskoj četi i Sjevernodalmatinskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3.10.1942. Polit, komesar čete. Veljače 1945. upućen u Štab 9. dalmatinske divizije.
5534. ŽULJEVIĆ RADOMIR, Ivana. 26. 10. 1926. Goransko, Savnik. Crnogorac, zemljoradnik. U NOV od 15. 10. 1944. 2. dalm. brigadi. Nestao 23. 1. 1945. kod Širokog Brijega.
5535. ŽUNIĆ BOŠKO, Sime. 10. 1. 1920. Knin. Srbin, mesar. Član KPJ od 1942. U NOV od 1941. u Dinarskom PO. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo kao komandir čete 7. 6. 1943. na Donjim Barama, Sutjeska. Narodni heroj.
5536. ŽUPANOVIĆ ANKA, Petra. 6.4. 1927. Gruda, Dubrovnik. Hrvatica. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5537. ŽUPANOVIĆ BOŽO, Nike. Vitaljina, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 23. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 7. 11. 1944. kod s. Ljuta, Boka Kotorska.
5538. ŽUPANOVIĆ ĐURO, Janka. 1. 3. 1920. D. Oštrac, Jastrebarsko. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 24. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5539. ŽUPANOVIĆ MLADEN, Ante. 1924. Sapini Doći, Šibenik. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od lipnja 1942. U NOV od srpnja 1942. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo studenog 1942. na Vagnju, Livno.
5540. ŽUPANOVIĆ VLAHO, Pere. 1914. Vitaljina, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 20. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 10. 11. 1944. kod Risna, Boka Kotorska.
5541. ŽUPLJANIN ROKO, Nike. 5.4.1911. Orašac, Dubrovnik. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 22. 10. 1944. u 2. dalm. brigadi.
5542. ŽURO LUKA, Simuna. 4. 10. 1906. Košute, Sini. Hrvat, radnik. Član KPJ od 1927. U NOV od 11. 8. 1941. u Kamešničkoj četi i 1. dalm. brigadi. U 2. dalm. brigadi od 2. 2. 1943. Nosilac »Partizanske spomenice 1941.«
5543. ŽUTELUA MARKO. 1922. Dragišići, Benkovac. Najamni radnik. U NOV od 17. 5. 1942. u bat. »Bude Borjan«. U 2. dalm. brigadi od 3. 10. 1942. Poginuo 18. 12. 1942. kod Duvna.
5544. ŽUVELA JURAJ, Antuna. 21. 9. 1923. Blato, Korčula. Hrvat, đak. U NOV 2. 12. 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 1945.
5545. ŽUVIĆ GOJKO. 1914. Šibenik. Hrvat. U NOV od 1942. u 2. dalm. brigadi. Poginuo 15. 6. 1943. kod Miljevine, Foča.
5546. ŽUVIĆ NIKOLA. 1923. Nerežišće Brač. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od 1942. Poginuo lipnja 1943. na Sutjesci.
5547. ŽUŽUL IVAN, Simuna. 1920. Grubine, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od 1941. Poginuo 10. 6. 1943. kao ranjenik u Centralnoj bolnici na Vuče vu.
5548. ŽUŽUL NIKOLA, Ante (Koka). 1907. Grubine, Imotski. Hrvat, zemljoradnik. U NOV od listopada 1942. Poginuo 13. 6. 1943. na Zelengori.

Dakle na osnovi dosadašnjih istraživanja utvrđeno je da je u Drugoj dalmatinskoj brigadi bilo ukupno 5548 boraca. U brigadi je bilo i 209 boraca - stranih državljana, od kojih je Talijana bilo 188, a ostali su bili Rusi, Poljaci, Nijemci i dr. Poginulo je, umrlo od ranjavanja i tifusa - prema dosad utvrđenim činjenicama - 1829 boraca.
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument