TRECA KRAJISKA BRIGADA - SJECANJA BORACA

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


POZNAJE IH PO OPANCIMA

Žalili se borci 2. čete 1. bataljona na svog kuvara Đurana Rakića da "prvo svakog pogleda u lice, pa onda prema simpatijama odmjerava porcije".

Pomoćnik komesara čete Veljko Sovilj pozivao Đurana i objašnjavao mu štetnost ovakve podjele. Đuran obećavao da se to neće ponavljati, ali već na sljedećoj četnoj konferenciji neko je izrazio sumnju u njegovu pravičnost. Video Veljko da od ubeđivanja nema fajde, pa pribježe "administrativnim" mjerama.

Od sada, kad dijeliš hranu, ima da gledaš samo u porciju, kazan i paljak i da svakom jednako sipaš — izdade mu pred svima naređenje. — Dežurni čete će te kontrolisati!

I borci i Veljko su bili zadovoljni, što je nađeno tako efikasno rješenje, pa prešli na druga pitanja. Poslije konferencije, komandir Lazo Atlagić se obrati Đuranu:

— Znao sam kume Đurane, da će ti Veljko doskočiti i sad vodi računa u šta gledaš.

— Ma potvaraju oni, očiju mi! A ovog gledanja, što se tiče, nije strašno, — šapnu on Lazi. — Po opancima ja svakog poznam!

Nikica PILIPOVIĆ


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument