TRECA KRAJISKA BRIGADA - SJECANJA BORACA

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


KUVAR STEVAN SEKULA LATINOVIĆ

Nije nikad, verovatno, pomislio da će biti i partizanski kuvar, od početka do svršetka NO rata. Kada je došao iz vojske, pre rata, oženio se i dobio sina, baveći se zemljoradnjom. Naročito je voleo "gledati" stoku, a, uzgred, postao je i seljački mesar, koristeći svoje znanje za klanje stoke na svadbama, slavama i ostalim seoskim svetkovinama. Jugoslovenska vojska ga mobiliše, ali ne stiže da obuče uniformu i primi kuvarsku opremu. Rasturi se vojska, a Stevan Latinović Sekula vrati se kući bez puške i kuvarske opreme, samo sa kašikom i vojničkom porcijom. "Svako je nešto ugrabio pri raspadanju vojske, a ja ništa" — pričao je Sekula posle dolaska kući.

Poče rat. Dete malo, žena mlada, a Sekula već ima podosta godina. Ustanak u rodnom kraju poče na sve strane. Ustanici se hrane po kućama, nemaju još pravu vojničku kuhinju, a ni magacine iz kojih bi se mogla spremati vojnička hrana. Kakva je to vojska koja nema svoje magacine, pekara i mesara! Kako će se hraniti? A ako se vojnik dobro ne hrani, ne može dobro ni da se bori! Zar je njegova obuka na kuvarskom kursu bila uzaludna? Sve su to bila pitanja na koja je Sekula tražio odgovor.

Formira se odred u Sekulinom mestu. Javiše da im treba kuvar i Sekula dođe u odred ali kuvarske opreme nema. Snađe se sam: nađe kazan u svom selu; od kose mu kovač napravi dobar nož. Oformi Sekula kuhinju odreda koja nema vojničkog izgleda, ali se u njoj sprema dobra hrana. To je najvažnije.

Veliki mu je problem bio jelovnik. Pošto artikli od kojih sprema hranu nisu prošli kroz vojničke magacine, stručne preglede i precizna merenja, oni su i "drugačiji" od onih koje je spremao kad je služio vojsku. Sreća njegova, poznaje svoje ustanike, poznaje njihove jelovnike, pa se i tome lako prilagodi. Jela su od krompira, kupusa ili pasulja sa mesom, pa se lako kombinuju. Hrana je ukusna.

Godinu dana je Sekula premeštao svoju kuhinju od sela do sela, po Bosanskoj krajini, i uvek uredno spremao hranu za svoje drugove. Jednog dana njegova jedinica odlazi u sastav 3. krajiške brigade, kao 3. četa 3. bataljona. Stroj ove čete je uvek poznat: na desnom krilu stoji komandir Ile Radulović, a na levom kuvar Sekula. Istih su godina i obojica su majstori u svojoj struci. Do Sekule stoje nišandžije na mitraljezima Daniša Manojlović i Vujo Stanković. Oči komandira čete gledaju levo, a kuvara Sekule desno kad kontrolišu stroj čete. Komandir Ile i kuvar Sekula radiće tako dosta vremena u ratu. Ile će voditi četu iz borbe u borbu, a Sekula će je pre i posle borbe hraniti.

Pozadi Sekule u stroju čete stoji mali bosanski konjić na kome je seljački samar; a jedna strana samara je kazan, a s druge sanduk sa ostalom kuvarskom opremom. Omalen, prosede kose, cenjen od svih drugova 3. čete, Sekula teži da i u najtežim situacijama spremi hranu za svoju četu. Retko kad u tome nije uspeo. Jasno mu je da nije lako biti kuvar u partizanima: dok četa maršuje on ide sa njom, dok četa vodi borbu on sprema hranu, dok se četa odmara on opet sprema hranu. A nije lako spremati hranu za četu vojnika, tim pre što na tom zadatku radi sam. Sam zaklati ovcu, kozu ili šta se dobije! Očistiti krompir ili prebrati pasulj, nacepati drva, naći čistu vodu za spremanje hrane, napraviti ležište za kazan, nahraniti konja koji nosi kuvarsku opremu — sve je to Sekulina obaveza.

Kad se četa postroji, pred malim okruglim kazanom stoji uvek čist i spreman Sekula, gleda u svoje borce da li su mu umorni ako su bili u borbi, ili da li su se dobro odmorili posle borbe. Pravda kod partizanskog kuvara mora biti na najvećoj visini! Nije uvek u kazanu ista količina sledovanja. Nekad samo meso sa vodom, nekad samo voda u kojoj se nalazi koja šaka brašna. Nekada se sa malo skroba i nekoliko kila hleba treba podmiriti cela četa i da svi borci opet budu zadovoljni. Biće zadovoljni znao je to Sekula, samo ako podela bude pravilna! Na to mu nikad niko nije prigovorio. Svako je znao da su savest i pravda kod Sekule uvek zastupljeni.

Nekad se desi da zbog novog borca ili nekog prolaznika u četi Sekula ostane bez sledovanja, jer ga je dao ovom. Kada se četa vraća iz borbe Sekuline oči stalno motre da li su svi borci u životu. Ako je koji ranjen ili poginuo, Sekulino lice se obliva tugom. Najteže od svega mu je kad više nikada ne može poslužiti one na koje se koliko juče možda i ljutio. On je prema drugovima bio kao majka koja hrani sina kada joj dođe s njive, od stoke ili iz fabrike.

Nekada se u kazanu kuva samo kukuruz ili raž. Sekula i to ukusno spremi da mu niko ne može staviti primedbu. Kada se njegova četa probijala na Zelengori, Sekula je ostao bez kazana. Uzeo je pušku i sa četom jurišao kao svaki iskusni borac kome je to već postao "zanat". U prvoj borbi, posle Zelengore, četa zarobi kazan i to, na sreću, pravi vojnički. Sekula ga nosi na leđima ceo dan, a kad nađoše konja, ponovo ožive kuhinja. Dalmacija, Sandžak, Srbija, sremski front, do Trsta. Sekula ne napušta četu, a četa ne menja svog "šefa" kuhinje koji ima šta da priča.

U Dalmaciji, kod Sinja, Sekula u jednom selu sprema hranu za četu dok ona vodi borbu za grad. Deca iz sela došla kod njega i gladna gledaju kako se u kazanu kuva pura. Sekula ništa ne govori, a kad je pura bila gotova prebroji decu pa i njih uključi u sledovanje. Kako je bio zadovoljan kad je na dečijim licima ugledao radost. "Deco moja, doćiće sloboda. Vi ćete morati dobro da učite i svojim radom nastavite ovu našu započetu borbu" — govori im Sekula gledajući ih kako sa apetitom jedu.

Kad su saveznici bacali materijal na Crnom vrhu, Sekula ide od padobrana do padobrana. Neko traži odelo, neko municiju, a Sekula traži so bez koje se, tako reći, ne može.

Jedno jutro napadoše nas nemačke "štuke". Letele su nisko i tukle po rasporedu naših jedinica. U jednoj uvali sprema se hrana za borce bataljona. Sekula i njegov kolega Šuco vele da će biti ukusna samo ako je očuvaju od ovih čeličnih ptičurina. Kazani su na rastojanju 15 — 20 metara. Naleteše dve "štuke", otkačiše bombe i jedna pade između raspoređenih kazana. Sekula osta na nogama. Okrenu se i ugleda kuvara Šucu kako leži smrtno ranjen. Priskoči mu, uzima ga na ruke. Šuco ga pogleda i tihim glasom mu reče: "Pazi da moj kazan ne zagori, ja umirem!" Sekuli suze naviru na oči. Rastaje se od druga sa kojim sprema hranu borcima već pune dve godine. Ali mestu očaja nema. Bataljon vodi borbu ceo dan. Sekula sprema hranu za obe čete. Iskopa grob i sahrani druga Šucu. Kad predveče čete dođoše iz borbe, Sekula ispriča komandiru 2. čete o Šucinoj pogibiji. "Hrana za vašu četu je spremljena. Eno je u kazanu iznad groba gde sam sahranio Šucu" — bilo je sve što je mogao dalje da kaže. Borci neveseli, pognute glave, prilaze kazanu i novi kuvar deli im hranu što im je spremao njihov drug koji je pokopan nekoliko metara od kazana. Svima idu suze za nezaboravnim drugom koji im je spremao hranu od formiranja brigade pa sve do ovog trenutka. Borci 2. čete su tužni, baš kao mala deca kad ostanu bez majke.

Takvi su bili naši kuvari Sekula i Šuco. Spremali nam hranu, brinuli o nama, delili sa nama zlo i dobro u toku rata. Jedan je poginuo, a drugi prežive rat. Sekula je kod Trsta bio ispraćen kući od svih boraca 3. bataljona. Otišao je kući kao stariji čovek. Živeo je dugo posle rata, dok smrt "redovnim putem" nije i po njega došla.

Marko PANTIĆ


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument