TRECA KRAJISKA BRIGADA - SJECANJA BORACA

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PREDVIĐANJA O OVLAĐIVANJU TURBETOM SE NISU OSTVARILA

Gotovo svi u četi postali smo nestrpljivi što se već duže vremena nalazimo na jednoj teritoriji i bez većih akcija. Govorimo da za udarnike nije da samo sjede na jednoj teritoriji.

18. avgusta 1943. godine dolazi kurir i obavještava me da dodem u komandu čete. Tu sam zatekao i ostale komandire vodova. Od komandira čete dobismo zadatak da vodove prikupimo, oružje pregledamo, municiju boraca da popunimo i budemo spremni za pokret. Kad krećemo i kakav zadatak slijedi ne rekoše nam. Vraćajući se u vod, zaključujem da se sprema ne samo pokret već i neka ozbiljnija akcija.

Večerali smo ranije nego obično, a poslije večere komandir čete Gašo Jarić i komesar Skakić Milan govorili su pred četom o važnosti predstojećeg zadatka. Neprijateljska posada u Turbetu od 200 ljudi spremna je, kažu, da se preda našim snagama.

Odmah po padu mraka krećemo na zadatak. Noćnu tišinu remeti lavež pasa iz sela pored kojih prolazimo i vatre iz neprijateljskog garnizona. Što se više neprijatelju približavamo, komanda čete nam skreće pažnju da obezbijedimo što veću tišinu i povećamo rastojanje između boraca. Na domaku naselja, a pozadi nekog uzvišenja, stade čelo kolone. Prenosi se naređenje: "Komandiri vodova i delegati naprijed".

Sa mojim delegatom stigoh na uzvišenje, gdje nađoh komandu čete i neke komandire i delegate vodova. Tu je i komandant našeg 2. bataljona Nikola Pećanac. Ispred nas, na oko 2 km, nalazi se naselje Turbe, koje se sa ovog položaja i po mjesečini dobro vidi. Mestimično i sijalice gore, pa zaključujemo da je to oko važnijih objekata. Neprijatelj raketama osvjetljava svoje položaje. Međusobno razgovaramo i šalimo se kako ćemo sutra već organizovati igranku u domu, počastiti se travničkim sirom, a neki govore i o promjeni dotrajaih odijela za nova ili bolja. Naš intendant bataljona Mirko Kecman za sutra obećava dobar ručak. Neko u šali dobaci: "Sječemo ražanj, a zec još u šumi".

Kad se sve starješine prikupiše, komandir nas upozna sa stanjem kod neprijatelja, za kojeg reče da je spreman za predaju. Zatim nam kratko objasni zadatke drugih naših četa, a potom konkretno zadatak naše čete i svakog voda posebno. Naša 2. četa trebalo je da dejstvuje duž komunikacije koja od s. Komar vodi u Turbe. Po komandirovom izlaganju zaključih da je zadatak sasvim lak, a uspjeh siguran. Međutim reljef zemljišta, odnos snaga, blizina garnizona Travnik, za momenat izmijeniše moju misao. Što ako neprijatelj bude dao otpor i sve ne ide onako kako se cijeni? Takvu pomisao odmah odbacujem kao neosnovanu i već se saživljavam sa predstojećom akcijom.

Vraćajući se u vod razmišljam šta sve od odjeće i obuće nedostaje mojim borcima. Mislim da bi bilo dobro da i "brnac" sa Zelengore zamjenim za bar jednog "šarca". Optimistički raspoložen, stižem u vod i borce upoznajem sa zadatkom.

U odeljenskim kolonama krećemo na zadatak. Podilazimo neprijateljskom borbenom rasporedu. U 24 časa, 18.7. kako je bilo i naređeno, otpočinjemo sa napadom. Već u prvom naletu zazimamo položaje borbenih osiguranja, a zatim i prednju liniju rovova. Mjestimično nailazimo na slabiji otpor. Vidimo, neprijatelj se u neredu povlači. Za pola sata već smo očistili periferijski dio naselja.

Na pravcu dejstva 3. čete, u centru naselja, neprijatelj daje nešto jači otpor, kojem ne pridajemo ozbiljniju pažnju. Moj vod je izvršio svoj zadatak i sad čekam dopunsko naređenje za dalja dejstva od komande čete. Veći broj boraca je na okupu i uz cigaretu razgovaramo o uspješno izvedenoj akciji, o bogatom plijenu koji nas očekuje i drugim doživljajima iz ove borbe. Dok tako razgovaram sa borcima, sa pravca Travnika, kojeg zatvara 1. četa, čujemo puškaranje a zatim jaku minobacačku i mitraljesku vatru. Zaključujemo da neprijatelj sa snagama iz Travnika želi da pojača posadu u Turbetu. Cijenimo da je tamo 1. četa i da nema opasnosti od prodora neprijatelja.

Što se, međutim, vatra sa pravca Travnika više približava, neprijatelj u naselju postaje uporniji. To nam postaje sumnjivo. Dobivamo naređenje da napadamo i ostatak neprijatelja koji nije likvidiran. Pokušaji juriša ne dadoše rezultata. Neprijatelj se grčevito brani. Idem do komandira čete da se savetujem zbog nastale promjene. I on je kao i ja, iznenađen obrtom situacije.

Vatra sa pravca Travnika postaje sve jača, a i 3. četa se povlači. Sa vodom sam na samoj pruzi. Čujem tutanj voza, a istovremeno i povike mitraljezaca Milana Rudića i Milana Morače: "Voz dolazi". Skačemo u šanac pored pruge, gdje nas zasu jaka mitraljeska vatra. Razmišljam: kako izvući vod ispod ove vatre? Za kratko vrijeme voz prođe pored nas, uđe u naselje i spoji se sa snagama koje su branile Turbe.

Ubrzo sam dobio naređenje da se vod povuče. Naredio sam izvlačenje, a ja sam ostao sa jednom desetinom koja će štititi odstupnicu. Vidim, neprijatelj se grupiše. Cijenim da slijedi njegov protivnapad. Grdnje i psovke, svojstvene njima, ne prestaju. Ocijenivši da se naše snage povlače, neprijatelj vrši jak pritisak na zaštitna odeljenja, pa se tako razvila ogorčena borba. Što otvaramo jaču vatru, čini nam se da neprijatelj postaje drskiji. Pokušava i da nas obiđe i odseče nam odstupnicu. Pod jakom vatrom četa je uspjela da se izvuče i prikupi. Prikupih vod i sa četom krenusmo u pravcu odakle smo pošli u akciju. U povlačenju smo izgubili drugove: Radaković Stevu, zamjenika komandira čete, i borce: Bauk Branka, Acu Torbicu, Morača Ljubu i Morača Mirka. Nekoliko je bilo i ranjeno.

Naše odstupanje stalno prati neprijateljska artiljerijska vatra. Pred zoru smo stigli u s. Komar. Na odmor niko i ne pomišlja. Naširoko se komentariše noćašnja borba. Svi, od boraca do komandanata bataljona, potišteni smo zbog neizvršenog zadatka. Kako i šta smo sve očekivali i predviđali, a ono ispade suprotno! Ovaj neuspjeh utoliko nam je teže pao što smo izgubili i tako hrabre borce.

Dok se borci spremaju za odmor, sa nama starješinama sastanak drži komandir čete, gdje vršimo analizu noćašnje akcije. Najviše se govori o okolnostima pod kojima smo izgubili 5 drugova. Pala je i zamjerka na organizaciju ove akcije. Na sastanak dolazi i komandant bataljona, koji sluša naša mišljenja i ocjene. Gledam tog čovjeka, čini mi se da ga je fizički pola nestalo za ovih nekoliko sati. Izraz njegova lica jasno govori o njegovom unutrašnjem stanju. Saosjećam sa njegovim psihičkim teškoćama. Pomišljam, ko bi sad od njega bio zadovoljniji da je ova akcija uspjela! Da, da je akcija uspjela bio bi to ponos čitavog bataljona, a sad, gorčinu nespjeha trebalo bi svi zajedno da dijelimo.

Drug Pećanac se uključio u naš razgovor o noćašnjoj akiji. Kroz polutužan glas on nam reče:

— Očekivali smo siguran uspjeh, a izgubismo borbu. Izenađen sam obrtom situacije. Za sve nas ovo je jak udarac, ali i velika pouka. Najviše žalim što izgubismo tako divne drugove. Klonuti ne smjemo! U prvoj borbi moramo dokazati da je noćašnji neuspjeh bio slučajan. Povjerenje moramo povratiti.

Ove reči našeg komandanta bataljona unekoliko povratiše samopouzdanje. Kad smo Pećanca pitali za osnovni razlog našeg neuspjeha, on nam je rekao da je akcija bila dobro isplanirana, zadatak ne mnogo težak, ali da 1. četa nije izvršila svoj zadatak onako kako joj je bilo postavljeno. Voz je ušao u Turbe i akcija je propala a, kako reče, možda su i naši simpatizeri u neprijateljskim redovima kompromitovani.

Slijedećeg dana smo doznali da se odmah drugu noć jedna grupa od 25 domobrana sa 2 oficira iz Turbeta predala našim jedinicama. Više nisu mogli opstati u redovima neprijatelja.

Velimir KNEŽEVIĆ


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument