PRVA PROLETERSKA BRIGADA - SEĆANJA BORACA: KNJIGA I
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

S A D R Ž A J
1* * * Napomena urednika
2* * * UVODNA REČ DRUGA TITA
3* * * NAREDBA O FORMIRANJU BRIGADE (dokumenat)
STVARANJE BRIGADE
4Koča Popović: NA VISINI REVOLUCIJE
5Mijalko Todorović: POLITIČKI ODRED KOMUNISTIČKE PARTIJE
6Milan Simović: VIDELI SMO TITA
7Aleksandar Belojević Cabo: ETO, TO JE STARI
8Špiro Lagator: PUT JEDNE PATROLE
9Teodosije M. Parezanović: U RUDOM
10Momčilo Dugalić: VELIKA SVEČANOST
11Nikola Ljubičić: PRATIO NAS JE POGLED VRHOVNOG KOMANDANTA
12Đuro Lončarević: SUSRETI U RUDOM
13Radovan Vukanović: PRVI DANI ŽIVOTA BRIGADE
14* * * NEZGODAN SUSRET (anegdota)
15Pavle Ilić Veljko: SJENICA _
16Đoko Vukićević: U IME NARODA I VRHOVNOG i
17Tika Janić: OTAC I SIN -
18Vukosava Rokvić Šćepanović: ZAJEDNO ĆEMO SE BORITI
19Božo Kalember: PROVERILI SMO CRNOGORSKO ISKUSTVO
20Paško Romac: DOČEK NOVE GODINE U ROGATICI
21* * * IZVEŠTAJ FILIPA KLJAJIĆA VRHOVNOM ŠTABU
22Miladin Ivanović: PRAVAC BRIGADA
23* * * IZVOD IZ NAREDBE BR. 4
24Zeko Vojvodić: DOBRAVINE
25Dr Mika Pavlović: BORCI SU MI VRATILI SAMOPOUZDANJE
26* * * SIGURAN DOKAZ (anegdota)
27Radomir Vujošević: ČOVJEK ILI ZVIJER -_
28* * * PISMO CK KPJ POLIT. KOMESARU 1. BRIGADE (dokumenat)
29Milisav Nikić: DVE NOĆI I DVA DANA
30Ing. Pavle Žaucek: VOD SLOVENAČKIH PROLETERA
31Jovan Penčič: DRAMA U PJENOVCU
32Pero Damjanović: PJENOVAC - NAŠA TUŽNA USPOMENA
33Pantelija Prokić: ČIČA ŠUMADIJSKI
34Nikola Ljubičić: NA ROMANIJI I JAHORINI
35Đoko Vukićević: PRETHODNICA U IGMANSKOM MARŠU
36Gojko Đukić: IGMANSKA NOĆ
37Dr Borislav Božović: PRVI DANI SANITETA
38Mila Ćetković Kapičić: IGMANSKE RANE
39 Božidar Ševo: KOCKA ŠEĆERA
40* * * IZVEŠTAJ BOLNICE »IGMAN« 15. II 1942. (dokumenat)
41Jerko Paltrinjeri Brko: OD KOVANJA DO BARA
POD RAZVIJENIM ZASTAVAMA
42Momir Lekić: PODROMANIJA FOČA GORAŽDE ČAJNIĆE
43Proko Žigić: NAPAD NA PRAČU
44 Milonja Stijović: U KORPI PREKO NERETVE
45 Dušan Šaban: NA ULOGU
46 Radonja Vešović: SVITANJA NAD ULOGOM
47* * * NI ĐAVOLJI BOKUN MESA (anegdota)
48Dušan Dozet: U ULOZI PARTIZANSKOG JEZGRA
49Vlado Kovačević: U ODREDU DOBROVOLJAČKE VOJSKE –
50Božidar Kojadinović: POZNANSTVO IZ DRENOVE
51Nedeljko M. Milić: OMLADINCI IZ FOĆE
52asilije Zižić: DOGAĐAJ KOJI SE PAMTI
53* * * ŽAO MI JE BILO »BILEĆANKE« (anegdota)
54Milosav Bojić: MLADEN BARJAKTAR
55Petar Mileusnić: PRVE ŽRTVE NAŠE ČETE
56Pero Damjanović: U OMLADINSKOJ ČETI
57Radovan Vukanović: ZASTAVA JE RAZVIJENA
58Dr Dušan S. Đurić: NOĆ I DAN U POKRETU
59Milivoje Katić: OD GORAŽDA DO BRATUNCA
60Nikola Ljubičić: PRVOMAJSKA AKCIJA
61Milan Batar: KOMESAR KIRO DIMITRIJEVSKI
62Ljubo Mijatović: »ĐURĐEVSKI URANAK«
63Žica Trninić: FUDBALSKA UTAKMICA
64Tika Janić: MIODRAG DRAGI BARJAKTAREVIĆ
65Miladin Ivanović: EVO GA NAŠ KORČAGIN -
66Milan Batar: OD ČAJNIČA DO ZELENGORE
67Živko Živković: NA SKARI I VEČERINOVCU
68Batrić Jovanović: DOBRI DO
69Drago B. Nikolić: OMLADINSKE POPUNE
70Radovan Vukanović: DEJSTVA BRIGADE U HERCEGOVINI
71Bozo Kalember: NAS »KAPETAN«
72Milutin Mijatović Drugarčić: ŽEĐ NAS SVE JEDNAKO MUČI
73Petar Ubavić: NA GATU
74Koča Jončić: KEPI JE STIGLA SMENA
75Milutin Mijatović Drugarčić: PREMA GATU I NATRAG
76 Dr Gojko Nikoliš: MOJA KOLONA
77Mihajlo Renovčević: CRVENA BRIGADA
NA VELIKOM MARŠU
78Jovan Božović: SRIJEMUŠ I KONJSKO MESO
79Koča Jončić: NA KURIRSKOM ZADATKU
80* * * ŠTEDNJA SNAGE (anegdota)
81Božidar Ševo: PRIPREME NA ZELENGORI
82Radovan Đurović: PREKO ZELENGORE I TRESKAVICE
83* * * DONESI DRVA PA SE OGREJ (anegdota)
84Milisav Nikić: ČIČA JANKO
85Momčilo Dugalić: NA STANICI BRĐANI
86Dobrivoje Pešić: OKLOPNI VOZ
87Miloš Vuksanović: MOJ NAJTEŽI ZADATAK
88Gajo Vojvodić: U KONJICU
89Stevan Varga: NA MAKLJENU
90Ljubo Milošević: BRAVO, RUDARI
91Vojin Julović: JURIŠ NA KOZJE STJENE
92Momčilo Dugalić: OSLOBOĐENJE PROZORA
93* * * PROSTA STVAR (anegdota)
94Branislav Božović: PRVA ŽENA POLITIČKI KOMESAR
95Dragi Milenković: PRIJATELJ
96* * * MALO TIŠINE (anegdota)
97Dr Saša Božović: LONČE MLEKA
98Ljubivoje Pajović: ŠEST DANA NA DOMAKU BUGOJNA
99Miladin Ivanović: DUVNO JE NAŠE
100Leposava Marković Petrović: PREDAH
101* * * PRAO NOGE NA VRBASU (anegdota)
102Miloš Vučković: JAMA
103Milonja Stijović: NA CINCARU
SUSRETI S KRAJINOM
104Raja Nedeljković: »ROĐACI«
105Dušan Saban: IZ GRADA U GRAD
106Dušan Droca: KRAJINA S PUŠKOM I SRPOM
107Rudi Krajina: BREDU SMO PRILAGODILI
108Anđelko Veljić: SA VRHOVNIM ŠTABOM
109Ljubiša Veselinović: INTERMECO U TIČEVU
110Mihajlo Renovćević: SUSRET S KRAJINOM
111* * * NEZGODA S PREZIMENOM (anegdota)
112Milan Đorđević Janaćko: KULTURNO-PROSVETNI RAD U KRAGUJEVAČKOM BATALJONU
113Vojka Petronijević Milatović: U ISTI ČAS
114Ljubica Vukanović: LIKOVI DRUGARICA
115Nemanja Marković: ZA BRATSTVO I JEDINSTVO
116Dr Gojko Grulović: ZASUČIMO RUKAVE
117Jovan Pejković Kezo: »DON KIHOT«
118Špiro Lagator: TRI NOĆI U KLJUČU
119Miloš Vuksanović: NEZABORAVNI BOŽINA
120Milisav Nikić: »ISTO ŠTO I VI, DRUGOVI«
121Dragoslav Stefanović: NISAM BIO OSTAVLJEN
122* * * I NAJBOLJEM SE MOŽE DESITI
123Jovan Božović: TAKO JE OSLOBOĐENO LIVNO
124Jovan Pejković Kezo: NAPAD NA LIVNO
125Raško Popović: NEOPAŽEN UPAD U GRAD
126Miloš Vučković: LIVNO JE NAŠE
127Vasiljko Marković: MOJI RATNI DRUGOVI
128Vukosava Rokvić Šćepanović: PRVA ULIČNA BORBA MOJE ČETE
129Jovan Božović: PJESMA U SUSRETU
130Aleksa Nenadić: BILI SMO SRDAČNO PRIMLJENI
131* * * NAVIKA JE JEDNA MUKA (anegdota)
132Miladin Ivanovič: NA DNJE
133Čedomir Minderović: GROB KRAJ POSUŠJA
134Vladimir Rolović: »ROĐACI«
135Blagoje Bogavac: MITRALJEZAC DANILO
136Milan Belojević Mačak: NA POLOŽAJU KOD KUPRESA
137Žika Živanović: PALJENJE AVIONA
138Miloš Korać: RAVNOPRAVNO S DRUGOVIMA
139Mitra Mitrović: O PRVOJ PROLETERSKOJ KAO SIMBOLU
140Radonja Vešović: PERO ĆETKOVIĆ
141Vlado Sćekić: PARTIJSKI RAD U 1. BATALJONU
142Jovo Kapičić: VEZA SA NARODOM
143Jovan Pejković Kezo: KULINARSKE VEŠTINE
144Pavle Jakšić: KRALJEVAČKI BATALJON
145Dr Đuro Mešterović: SA RANJENIM DRUGOVIMA fl
146Milivoje Katić: BORBE ZA BOSANSKO GRAHOVO
147Dušan Šijan: MILORAD JOVANOVIČ ĆUMURDŽIJA
148Čedomir Minderović: NA GRANICI ODLOMCI IZ DNEVNIKA
149Mita Kovačević Uzelac: MOJA BRIGADA
150Milan Radović Sajdžija: KRALJEVAČKA MUZIKA
151Danilo Lekić: O VOJNIČKIM ISKUSTVIMA 1. PROLETERSKE
152Batrić Jovanović: BRIGADNA ZASTAVA
153* * * GOVOR DRUGA TITA 1. BRIGADI 7. IX 1942. (dokumenat)
SASTAV 1. PROLETERSKE BRIGADE IZ PERIODA NJENOG STVARANJA U RUDOM
154* * * ŠTAB BRIGADE
155* * * PRVI CRNOGORSKI BATALJON (LOVĆENSKI)
156* * * DRUGI CRNOGORSKI BATALJON
157* * * TREĆI KRAGUJEVAČKI BATALJON
158* * * ČETVRTI KRALJEVAČKI BATALJON
159* * * PETI ŠUMADIJSKI BATALJON
160* * * ŠESTI BEOGRADSKI BATALJON
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument