Vera Mujbegovic: TUZLA MOJE MLADOSTI
Sadržaj Prethodna strana Sledeća strana Biblioteka

 

 

VERA MUJBEGOVIĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUZLA MOJE MLADOSTI

 

- Nostalgična pripovest -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B E O G R A D, 2008

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Za mnoge dragocene podatke dugujem zahvalnost mojim drugaricama i drugovima: Slobodanu Zecu, Saši Baumanu, Miri Nikolić-Djerić, Miri Bulatović-Batalo, Vinku Dobriniću, a pre svega mom školskom drugu Osmanu Hadžiefendiću – Cojlu, koji mi je u toku višegodišnje prepiske uputio mnoge važne podatke o trgovačkoj i poslovnoj Tuzli. Takodje se zahvaljujem Javorki Iličić bez čijeg strpljivog kucanja ova knjiga ne bi bila moguća.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A D R Ž A J

1. Reč unapred

2. Zavičaj i mladost mog oca

3. Poreklo moje majke

4. Bečke godine mojih roditelja

5. Od Vindobone do Emone

6. Na zemlji uglja i soli

7. U Domu narodnog zdravlja

8. Na mansardi

9. U Djerićevoj kući

10. „Vila Azra“

11. „Zavod Kraljice svete krunice“

12. Selo mog detinjstva

13. Moja tarevačka nena

14. Na Golome brijegu

15. Maline na Spreči

16. U svetu knjige

17. Izmedju dve malte

18. Naš prijatelj Dušo Stokanović

19. Čudesni svet stare Tuzle

20. Žuta zgrada Gimnazije

21. Gosti u našoj kući

22. Izleti i putovanja

23. Život naš svakidašnji

24. Moji roditelji i ja

25. Kako smo govorili

26. Gde smo pazarili

27. Pogled na Korzo

28. Djaci idu u Kino

29. Na Slanoj banji

30. Sestre i braća mojih roditelja

31. Sedmak i drugovi

32. Tuzlanski lekari – očeve kolege

33. Hitler ante portas

34. Sudbina tuzlanskih Jevreja

35. Kraj srećnog života

36. Hiljadudevetstočetrdesetdruga

 

 

P r i l o z i:

- Memento za Tihomira

- Priča o Smaji

- Popis jugoslovenskih studenata u Beču 1919-1926.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L i t e r a t u r a

- D.J Popović, „O Cincarima“, Beograd 1937.

- Derviš Sušić, Parergon, Srajevo, 1980.

- Radivoje Kovačević, Drama u Vukosavcima, Brčko, 1990.

- Gimnazija u Tuzli, Tuzla, 1975.

- Dragiša Trifković, Vremeplov, I-V

- Muhamed Mujbegović, Genealogija Mujbegović, Zenica, 2002.

- Modriča sa okolinom, Modriča 1986.

- Djordje Janjatović, Prezimena Srba u Bosni, Sombor, 1993.

- Paunković dr. Dj. Antropogeografija doline Spreče, Beograd, 1941.

- Milan Budimir, Sa balkanskih istočnika, Beograd, 1969.

- Hakija Muradbegović, Hronika Tarevaca, Djakovi, 1970.

- Memoari Živka Crnogorčevića, Sarajevo, 1966.

- Spomenica 50-godišnjice Gradjanske-trgovačke škole u Tuzli, Tuzla, 1934.

- Petar N.Gaković, Prilozi za istoriju i etnografiju Bosne, Sarajevo, 1933.

- Mitar Papić, Razgovori o minuloj Bosni, Sarajevo, 1974.

 

 

Sadržaj Prethodna strana Sledeća strana Biblioteka