Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Br. 7
Olivera Milosavljević - POTISNUTA ISTINA
Kolaboracija u Srbiji 1941-1944.

SadržajPrethodno poglavljeSledeće poglavlje

Ministri u kolaboracionističkim vladama

30. aprila 1941. imenovan je Savet komesara ministarstava: komesar Ministarstva unutrašnjih poslova Milan Aćimović; komesar Ministarstva prosvete Risto Jojić; komesar Ministarstva finansija Dušan Letica; komesar Ministarstva pošta i telegrafa Dušan Pantić; komesar Ministarstva pravde Momčilo Janković; komesar Ministarstva narodne privrede inž. Milosav Vasiljević; komesar Ministarstva saobraćaja dr Lazar Kostić; komesar Ministarstva socijalne politike dr Stevan Ivanić; komesar Ministarstva građevina inž. Stanislav Josifović; komesar Ministarstva ishrane Jeremija Protić.

11. jula 1941. izvršena je rekonstrukcija Saveta komesara ministarstava: komesar Ministarstva unutrašnjih poslova Milan Aćimović, prvi zamenik Tanasije Dinić, drugi zamenik Đorđe Perić; komesar Ministarstva prosvete Velibor Jonić, zamenik Vladimir Velmar-Janković; komesar Ministarstva saobraćaja Ranisav Avramović, zamenik Nikola Đurić; komesar Ministarstva pravde Momčilo Janković, zamenik dr Đura Kotur; komesar Ministarstva finansija Dušan Letica, zamenik Milan Horvatski; komesar Ministarstva pošta i telegrafa Dušan Pantić, zamenik Milorad Dimitrijević; komesar Ministarstva građevina inž. Stanislav Josifović, zamenik nije postavljen; komesar Ministarstva ishrane Budimir Cvijanović, zamenik nije postavljen; komesar Ministarstva narodne privrede inž. Milosav Vasiljević, zamenik dr Mihajlović; komesar Ministarstva socijalne politike i narodnog zdravlja dr Stevan Ivanić, zamenik Božidar-Darko Petrović.

29. avgusta 1941. obrazovana je vlada Milana Nedića: predsednik Ministarskog saveta Milan Nedić; ministar unutrašnjih poslova Milan Aćimović; ministar građevina Ognjen Kuzmanović; ministar pri predsedništvu Ministarskog saveta Momčilo Janković; ministar pošta, telegrafa i telefona i zamenik ministra saobraćaja Josif Kostić; ministar prosvete dr Miloš Trivunac; ministar finansija dr Ljubiša Mikić; ministar rada Panta Draškić; ministar pravde dr Čedomir Marjanović; ministar socijalne politike dr Jovan Mijušković; ministar poljoprivrede dr Miloš Radosavljević; ministar narodne privrede Mihailo Olćan.

7. oktobra 1941. izvršene su delimične promene u vladi: predsednik Ministarskog saveta Milan Nedić; ministar unutrašnjih poslova Milan Aćimović; ministar građevina Ognjen Kuzmanović; ministar finansija Dušan Letica; ministar prosvete Velibor Jonić bivši komesar Ministarstva prosvete; ministar pošta, telegrafa i telefona Josif Kostić; ministar poljoprivrede i ishrane dr Miloš Radosavljević; ministar pravde dr Čedomir Marjanović; ministar socijalne politike i narodnog zdravlja dr Jovan Mijušković; ministar narodne privrede Mihailo Olćan; ministar saobraćaja Đura Dokić. Stavljeni su na raspoloženje Momčilo Janković, Panta Draškić, dr Miloš Trivunac i dr Ljubiša Mikić.

10. novembra 1942. izvršene su nove promene u vladi: predsednik Ministarskog saveta Milan Nedić; ministar pravde Bogoljub Kujundžić; ministar građevina inž. Ognjen Kuzmanović; ministar prosvete Velibor Jonić; ministar pošta, telegrafa i telefona Josif Kostić; ministar saobraćaja Đura Dokić; ministar finansija Dušan Đorđević; ministar unutrašnjih poslova Tanasije Dinić; ministar narodne privrede dr Milorad Nedeljković; ministar poljoprivrede i ishrane inž. Radosav Veselinović; ministar socijalne politike i narodnog zdravlja inž. Stojimir Dobrosavljević. Na raspoloženje su stavljeni Milan Aćimović, dr Jovan Mijušković, dr Čedomir Marjanović i Mihailo Olćan.

6. novembra 1943. izvršene su nove promene u vladi: ministar unutrašnjih poslova postao je Milan Nedić, predsednik Ministarskog saveta, a ministar socijalne politike i narodnog zdravlja Tanasije Đ. Dinić, dotadašnji ministar unutrašnjih poslova.

SadržajPrethodno poglavljeSledeće poglavlje