spisak
Nemet Vladimir Braco Kozarčanin

Rođen je 8. prosinca 1918. u Zagrebu, Hrvatska. Kao srednjoškolac, bio je lijevo orijentiran, pa se, dolaskom na Zagrebačko sveučilište, uključio u revolucionarni studentski pokret. Upisavši se na Tehnički fakultet, Nemet se, kao i sve njegove kolege komunisti, našao pred složenim političkim zadatkom: voditi borbu protiv režima i njegovih stalnih napada na autonomiju Sveučilišta, a istodobno demaskirati desničarske teroriste u "opoziciji", oličene u frankovačkom pokretu. Tehnički fakultet Zagrebačkog sveučilišta, odnosno stručno udruženje studenata Tehničkog fakulteta, godinama je bilo bastion frankovske intelektualne omladine, iz koje su dolazile sve diverzije na jedinstveni napredni studentski pokret. U njemu se uporno pokušavala provesti antisemitska ideja o "numerus claususu" za studente Židove, u njemu je odbijena svaka akciona suradnja sa studentima Ljubljanskog i Beogradskog univerziteta. Zbog toga je razbijanje tog frankovačkog uporišta partijska organizacija na zagrebačkom sveučilištu postavila pred sve komuniste na Tehničkom fakultetu kao zadatak o čijem je izvršenju ovisilo uspostavljanje jedinstvenog fronta naprednih studenata svih jugoslavenskih univerziteta. Na godišnjoj skupštini Udruženja studenata Tehničkog fakulteta, 18. svibnja 1940, frankovci su doživjeli potpun poraz zadatak je izvršen. Izveo ga je, uz nosioca ljevičarske liste, Niku Tomića, i Vladimir Nemet, koji je, uz petoricu ljevičara, ušao u novi Upravni odbor. Bio je to uspješan početak mladog revolucionara, skojevca, koji će, neposredno pred rat, biti primljen u Komunističku partiju Jugoslavije.

Poslije okupacije zemlje, Nemet ostaje u Zagrebu i ilegalno djeluje po direktivama partijskog rukovodstva. Prikuplja oružje i rastura letke.

Kad je Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije donio odluku o dizanju ustanka, Nemet (u srpnju 1941), pomoću falsificirane propusnice, izlazi iz okupiranog Zagreba i stiže u Prijedor. Tu se povezuje s narodnim herojem Ivicom Marušićem Ratkom. i zajedno s njim organizira rušenje postrojenja u rudniku Ljubiji. Iz Prijedora, Nemet odlazi na Kozaru, gdje najprije postaje kurir 2. kozaračkog odreda za centralnu Bosnu. Prenosio je povjerljive materijale, probijao se i kroz neoslobođenu teritoriju, i uvijek je pokazivao hrabrost i snalažljivost. Tu je dobio i nadimak Braco Kozarčanin. Potkraj 1942, Braco je sekretar Okružnog komiteta SKOJ-a za Kozaru. Formira nove skojevske aktive i uspješno prolazi čuvene bitke na opkoljenoj Kozari.

Sam je, potom, rukovodio kursom za skojevske rukovodioce u Mrkonjiću i Jajcu. Kao odličan organizator, 1943. ulazi u Pokrajinski komitet SKOJ-a za Bosnu i Hercegovinu, gdje uspješno primjenjuje revolucionarno iskustvo iz studentskih dana, stvarajući u nacionalno heterogenoj sredini jedinstven antifašistički omladinski front.

Poginuo je 2. augusta 1944. između Ključa Petrovca, u neprijateljskom zračnom napadu.

Narodnim herojem proglašen je 20. prosinca 1951. godine.

spisak