spisak
Lenac Ivan

Rođen je 6. februara 1906. godine u Delnicama, Hrvatska, u porodici siromašnog šumarskog radnika. Poslije završetka pučke škole, za njega je postojao samo jedan put: da još malen i nejak, uzme sjekiru i pilu i počne dugogodišnje krstarenje širom zemlje u potrazi za poslom.

Upoznao je, pored goranskih šuma, i mnoge druge, slavonske i bosanske, ali i strane, francuske. U vrijeme boravka i rada u Delnicama, aktivno se bavio skijaštvom i nogometom u Sportskom društvu "Goranin" koje je bilo pod jakim utjecajem partijske organizacije u Delnicama.

Na šumskim radilištima i pilanama upoznao je bijedu radnika, a u zatišju šumskih radova, boraveći u rodnom gradu, spoznao je oblike borbe napredne radničke klase i U predvečerje španskog građanskog rata napušta zemlju, i s većim brojem goranskih radnika odlazi na rad u Francusku. Na poziv KPJ, koja je stalno isticala da španskom narodu valja pomoći, odazvao se i Lenac. U Španiju dolazi novembra 1937. godine Borio se u Španiji do kraja građanskog rata i pokazao hrabrost u nizu bitaka. Tu je primljen i u članstvo KPJ.

Poslije sloma republikanske Španije, Ivan Lenac prelazi u Francusku, gdje je uhapšen i s mnogim drugim interbrigadistima interniran u koncentracioni logor Verne, sve do 1941. godine.

U jesen 1941. uspijeva da se, s jednom grupom naših Španskih dobrovoljaca, probije kroz porobljenu Evropu u Jugoslaviju i priključi goranskim partizanima. Njegovo vojno iskustvo u tim ustaničkim danima u Gorskom kotaru bilo je od neprocjenjivoga značaja. Od tada do smrti obavljao je mnoge vojne i političke dužnosti u primorsko-goranskim jedinicama. Od komandira Delničke čete izrastao je u komandanta bataljona, komandanta Primorsko-goranskog NOP odreda i operativnog oficira 14. primorsko-goranske brigade. Potkraj rata, štab 11. korpusa upućuje ga na Kvarnerske otoke da radi na organiziranju i jačanju NOP-a na tom području. Sve te zadatke s uspjehom je izvršio.

Poginuo je u vrijeme borbi za oslobođenje Sušaka, 24. aprila 1945. godine.

Narodnim herojem proglašen je 20. decembra 1951. godine.

spisak