spisak
Kraš Valentina Josip

Rođen je 20. ožujka 1900. u Vuglovcu kod Varaždina, Hrvatska. Sin rudara, revolucionar, koji je u dvadesetoj godini postao član uprave Sindikata prehrambenih radnika u Zagrebu, Kraš je istodobno bio i tehnički urednik

"Borbe" i njezin kolporter koji ju je često u posljednji čas ilegalno izvlačio iz tiskare. Stalno proganjan od policije, jedanaest puta hapšen, poslije definitivne zabrane izlaženja

"Borbe", 1929, osuđen je od Državnog suda za zaštitu države na pet godina robije, koju je izdržao u Sremskoj Mitrovici. Kao za sve komuniste, i za Kraša je robija bila samo nova politička škola, u kojoj je stekao solidno marksističko obrazovanje. U sjećanju drugova koji su s njim izdržavali kaznu, Kraš je ostao kao marljiv slušalac na kursovima i znatiželjan učesnik u diskusijama. godine

1934. ponovo se aktivirao u Ujedinjenim radničkom sindikalnom savezu Jugoslavije u Zagrebu, a istodobno održavao veze s rudarima u Ivancu, gdje je organizirao štrajkove (1936. i 1937) i osnovao partijsku ćeliju. Potkraj 1939, upućen je u Lepoglavu, ali je ubrzo pušten. Godine 1940, zbog organiziranja štrajka pekarskih radnika u Zagrebu, ponovno je uhapšen.

Na Osnivačkom kongresu Komunističke partije Hrvatske, 1937, izabran je za Člana Centralnog komiteta KP Hrvatske, a na V zemaljskoj konferenciji KPJ za Člana Centralnog komiteta KPJ.

U danima neposredno poslije napada Njemačke na Jugoslaviju, zajedno s Vladimirom Bakarićem, Kraš je posjetio podbana dr Svetozara Ivkovića, i tražio da se radnicima i svim antifašistima podijeli oružje zbog odbrane zemlje, ali je bio odbijen.

Poslije okupacije Jugoslavije, u maju 1941, Kraš odlazi u Karlovac kao delegat Centralnog komiteta KP Hrvatske, da izvrši pripreme za oružani ustanak. Tu je osnovao Vojni komitet za Kordun, Baniju i Gorski kotar. Nedugo poslije Kraševa dolaska u Karlovac, u gradu su formirane udarne omladinske trupe i počele oružane akcije. Karlovac je osvanuo pun parola. Oštećen je dalekovod Uzalj Karlovac Zagreb, srušena pruga između Mostanja i Duge Rese, organizirana pobuna u domobranskom garnizonu, a istodobno su radnici i omladinci upućivani u prve partizanske odrede.

U neprekidnoj akciji, Kraš je prokazan na ulici, 18. novembra 1941, i u borbi s dvojicom policajaca mučki ubijen s leda od jednog ustaše.

Narodnim herojem proglašen je 26. srpnja 1945. godine.

spisak