spisak
Jerković Dragana Dušan

Rođen je 1914. godine u selu Ogaru, Sremska Mitrovica, Vojvodina. Potiče iz učiteljske porodice. Posle završene osnovne škole, 1936. godine, završio je Učiteljsku školu, a zatim otišao na službu.

Član Komunističke partije Jugoslavije postao je prije rata. Uporedo s učiteljskom službom, aktivno je radio na mnogim poslovima po zadatku Partije: rasturao je ilegalnu komunističku štampu, širio knjige napredne biblioteke "Budućnost". Uporedno je radio na političkom uzdizanju naroda. Jerković je prije rata pripadao grupi učitelja komunista, okupljenih u naprednom učiteljskom društvu "Vuk Karadžić".

Slom stare Jugoslavije i aprilska katastrofa zatekli su ga u selu Fakovićima. Nije mogao da se pomiri s činjenicom da oficiri stare jugoslovenske vojske naređuju vojnicima da predaju oružje. Sam je pred uz imao vrlo opasne akcije. Uništavao je njemačke kamione, napadao njemačke vojnike dizao duh otpora protiv neprijatelja.

Kad su Nijemci napali Sovjetski Savez, Jerković se latio i oružja i uniforme: otišao je u partizane. U junu 1941. godine, u računskom srezu, gdje je ranije radio kao učitelj počeo je da organizira i priprema seljake za borbu.

Najprije je postao komandir čete u Užičkom partizanskom odredu. Nije prošlo mnogo vremena, i Jerković postaje komandant Užičkog odreda. Istakao se u borbama kod Virova, Kosjerića, Godovika i na Trešnjici. Njegov odred je 1941. godine oslobodio Užice, koje je ubrzo postalo sjedište vojnog i političkog rukovodstva NOP.

Bataljon radnika heroja poginuo je u sudaru s moćnim neprijateljem; 29. novembra 1941 , smrću heroja, kao i svi ostali, poginuo je Dušan Jerković na Kadinjači.

Odlučnost Nijemaca da unište slobodnu teritoriju i partizansku republiku praćena je velikim pripremama. Neprijatelj je, snažnim oružanim formacijama, potpomognut izdajom četnika, krenuo na partizane. U vrijeme nadiranja prema Užicu, Dušan Jerković je imao zadatak da sa svojim Odredom štiti povlačenje glavnine partizanskih snaga.

S bataljonom radnika, Jerković je kao zaštitnica izišao na Kadinjaču. Razvila se neravna borba između bolje opremljenog neprijatelja i hrabrih partizana, spremnih da po svaku cijenu zaštite odstupnicu glavnine partizanskih jedinica.

Veoma popularan i omiljen kod partizanske vojske i naroda, Jerković je postao i miljenik i legenda ovog kraja. Bio je sposoban u rukovođenju jedinicama i iskusan u stvaranju revolucionarne narodne vlasti.

Narodnim herojem proglašen je 25. septembra 1944. godine.

spisak